WOMEX Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning"

Transkript

1 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Statistik 3.2 Kortsigtede og langsigtede mål 3.4 Presse 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark stået for organiseringen af den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i Sevilla På den danske stand deltog 19 danske orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer. WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik traditionel, etnisk, fusions- og folkemusik fra hele verden. På WOMEX 2008 deltog mere end delegerede fra 90 lande, 320 stande på messen og 50 orkestre på showcases/koncerter fra 40 lande. I Sevilla blev det offentliggjort, at WOMEX fra flytter til København. Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på WOMEX Kunststyrelsens Musikcenter havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på WOMEX: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Med udgangspunkt i spørgeskemaer og indsamlet statistik er det overordnede mål samt de mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: Rimelig stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. De danske deltagere vurderer WOMEX som optimalt forum for udvikling af internationale netværk. Med udsigten til Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 og med baggrund i opbakningen til den danske stand på WOMEX 2008 samt deltagernes høje tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ WOMEX WOMEX er den vigtigste internationale messe og festival for verdensmusik world, folk, roots m.m. og foregik 29. oktober 2. november 2008 i Sevilla, Spanien. WOMEX-organisationen har hovedsæde i Berlin, hvor messen startede for 14 år siden. Siden da har skiftende europæiske byer haft værtskabet: Essen, Newcastle, Bruxelles, Stockholm, Rotterdam og Sevilla i 2003, 2006 og Det var første gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. Igennem mange år har Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret stande med deltagelse af orkestre og andre aktører inden for hhv. folk/roots og verdensmusik. Fra flytter WOMEX til København. En række danske aktører med Roskilde Festivalen, Copenhagen Jazz Festival og Wonderful Copenhagen i spidsen står bag bestræbelserne på at få WOMEX til København. En organisation er skabt til at koordinere messen.

3 Side 3 Med perspektivet at København får værtskabet for WOMEX fra næste år besluttede Kunstrådets Musikudvalg at samle den danske tilstedeværelse på en fællesstand på WOMEX i Sevilla i 2008, på samme måde som Danmark er til stede på messerne MIDEM og Popkomm. Musikudvalget bad Kunststyrelsens Musikcenter om at koordinere arbejdet med den danske stand i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.2 ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Kunstrådets Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på WOMEX Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation, reception osv. Projektets elementer har været: Design og konstruktion af stand der fungerer som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter. Registrering af deltagerne før messen. Fakturering af deltagerne før messen. Servicering af deltagerne før og under messen. Kontakt og koordinering i forhold til WOMEX-organisationen. Kontakt og koordinering i forhold til Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Aktiviteter på den danske stand. PR og presse for den danske tilstedeværelse, nationalt og internationalt. Økonomistyring og projektledelse. Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 ØKONOMI OG RESSOURCER Kunstrådets Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Derudover har deltagerbetaling finansieret stand og deltagelse med kr. pr. deltagende person, som dækker den enkeltes registrering og bidrager til den danske fællesstand. I nogle tilfælde har deltagerbetalingen været støttet af Folkemusikkens Fælles Sekretariat eller World Music Denmark, som desuden har bidraget til design og konstruktion af den danske stand. Det samlede budget for projektet har dermed været kr. Opdragsgiver: Kunstrådets Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jens Fuglsang og Bodil Høgh. Samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.4 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kortsigtede og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske musikbranche på WOMEX. 2. At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Kortsigtede-langsigtede mål: 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne. 5. At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport. 6. At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. 7. At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk.

4 Side 4 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål: At synliggøre og dokumentere Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på WOMEX. At skabe grundlag for beslutning om fremtidige bevillinger og satsninger på WOMEX og andre messer i udlandet. At skabe erfaringsgrundlag og oplæg til en eventuel dansk stand på WOMEX i København i 2009 og efterfølgende år. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på WOMEX. Præsentationen på WOMEX i Sevilla af Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 stod organisationen bag WOMEX til København for. Evalueringen af dette arrangement er derfor ikke medtaget i denne rapport. 2.3 MÅLGRUPPER Kunstrådets Musikudvalg. De danske genreorganisationer. Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse. Offentligheden. Kunststyrelsen vurderer, at målgrupper for evalueringen primært er opdragsgivere og samarbejdspartnere i projektet, altså Kunstrådets Musikudvalg, genreorganisationerne og Kunststyrelsen. Sekundært vurderes offentligheden at være målgruppe for evalueringen. Evalueringen er forsøgt udformet, så den kan have relevans og interesse for både de primære og sekundære målgrupper. 2.4 METODER Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Kunststyrelsen har overvejet andre metoder til evaluering, f.eks. ekstern evaluering, dialog med deltagerne i form af interviews eller fokusgrupper. Med projektets og budgettets forholdsvis lille omfang har Kunststyrelsen ikke vurderet, at det har været relevant at foretage en ekstern evaluering. Med et deltagerantal på 25 personer har Kunststyrelsen vurderet det muligt at have en reel dialog med alle deltagere under afviklingen af WOMEX. Denne dialog indgår således også i den interne evaluering. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende at der er en risiko for at evalueringen af målgrupperne ikke opfattes som lige så objektiv, som en ekstern evaluering. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder således været anvendt: Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. Registrering af mødeaktivitet og arrangementer på den danske stand. Samtaler med deltagerne under WOMEX. Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. Evalueringsmøde Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Dialog med det deltagende Musikudvalgsmedlem.

5 Side 5 3. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 100 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor alle deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se fig. 1 og 2. Alle de 15 deltagende selskaber og organisationer, som ikke var arrangører (dvs. fratrukket Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark) besvarede spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 100 %. 3.1 STATISTIK Generelt om WOMEX-messen: deltagere fordelt på orkestre, pladeselskaber, spillesteder, organisationer mm. fra 90 lande på messen. Heraf koncert og festival arrangører, 750 pladeselskaber, musikforlag og distributører, 850 managers og producere, 310 journalister, inkl. 170 radiofolk, 320 stande med 650 udstillere, 50 orkestre med 300 musikere fra 40 lande på 5 showcase-scener, 40 oplægsholdere på 25 konferencesessions, masterclasses m.m. 3.2 KORTSIGTEDE OG LANGSIGTEDE MÅL For at måle i hvilken grad målene for projektet er opfyldt, analyseres i det følgende den indsamlede dokumentation i forhold hertil. På evalueringstidspunktet i december 2008 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer. Generelt om den danske deltagelse: 19 orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer var tilmeldt den danske stand. De deltagende selskaber Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske musikbranche på WOMEX At det er de relevante og vigtige orkestre/ensembler og organisationer, der deltager 1. At mindst 10 orkestre/organisationer deltager, dvs. 20 personer 2. At 2-3 af de danske genreorganisationer deltager De formulerede succeskriterier for den samlede deltagelse fra den danske musikbranche er opfyldt med et deltagerantal på 19 selskaber fordelt på 25 personer. To af genreorganisationerne deltog, nemlig Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, som begge var med-arrangører af standen. Succeskriteriet for deltagelse af genreorganisationerne er hermed opfyldt. Standens rammer I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 1 og 2 analyseret og kommenteret. På baggrund af denne analyse vurderes alle tre succeskriterier at være opfyldt. Mål 2 (kortsigtet): At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere 1. Generel tilfredshed i spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne 2. Registrering af mødeaktivitet på standen 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 20 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse 3. Mødeaktivitet på mindst 50 arrangerede møder på standen

6 Side 6 Spørgsmål 1 - fra spørgeskemaundersøgelse: Hvordan vurderer du den danske stand med hensyn til placering, design, registrering, koordinering, kommunikation og samarbejde? Figur Placering Funktionalitet og design Registrering og tilmelding Kunststyrelse koordinering Kunststyrelse kommunikatio n Samarbejdet mellem KS, FFS og WMD Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Den danske stands placering, funktionalitet og design, registrering/tilmeldingsprocedure, koordinering, kommunikation og samarbejde: For disse områder er der stor tilfredshed, nemlig fra %, som er enten meget tilfredse eller tilfredse., bortset fra samarbejdet mellem Kunststyrelsen, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, hvor 20 % er utilfredse. Med de 20 % utilfredse med samarbejdet om organiseringen af den samlede danske stand giver det anledning til overvejelser om, hvorfor og hvordan Kunststyrelsen og de to genreorganisationer kan forbedre samarbejdet fremover. Kunststyrelsen vil tage dette op i den videre dialog og opfølgning med de to genreorganisationer samt i planlægningen af en eventuel samlet dansk stand på WOMEX i København til næste år. Samlet set er succeskriterierne opfyldt, og projektledelsen i Kunststyrelsen tager den gennemgående tilfredshed som udtryk for, at standens designere og Kunststyrelsen er lykkedes med at skabe gode rammer for de danske deltagere. Presse Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Tre artikler i danske medier om den danske deltagelse på WOMEX 2. En - tp artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på WOMEX Journalisten Torben Holleufer deltog på WOMEX og rapporterede i netmagasinet Roots Zone fra WOMEX. En pressemeddelelse om den danske deltagelse på WOMEX blev udsendt inden WOMEX, men gav ikke resultater i form af omtale i danske medier. Udenlandske medier har ikke omtalt den danske deltagelse på WOMEX. Med den sparsomme mediedækning i Danmark og internationalt vurderes succeskriterierne ikke at være nået og målet dermed ikke opfyldt.

7 Side 7 Samarbejde Mål 4 (kortsigtet): At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne Løbende dialog og kontakt med genreorganisationerne 1. To tre møder med FFS og WMD om WOMEX 2. Løbende kontakt på mail og telefon med FFS og WMD om danske aktiviteter og indretning af den danske stand. Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter har holdt to møder og desuden løbende dialog på og i telefon med FFS og WMD for at planlægge og koordinere eventuelle fælles tiltag på MIDEM. Det blev besluttet af samle resurserne i en fællesstand, dog med mulighed for at WMD s stand-moduler kunne indarbejdes. Erfaringerne fra FFS og WMD s mange års organisering af stande på WOMEX er inddraget i forhold til indretning, aktiviteter, fragt m.m. Med denne løbende dialog vurderes samarbejdet mellem Musikcentret og genreorganisationerne at være udviklet og målet dermed opfyldt. Spørgsmål 2 og 3 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af brunch, netværk og samlingssted? Figur Skandinavisk brunch Udvikling af internationale netværk Udvikling af danske netværk Samlingssted for dansk folk og world I høj grad relevant % I nogen grad elevant % I mindre grad relevant % Slet ikke relevant % Skandinavisk brunch: 93 % af deltagerne vurderede den skandinaviske brunch som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant. Dermed vurderes brunchen at have medvirket til at skabe gode rammer for de danske deltagere Netværk og markeder Mål 5 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport.

8 Side 8 At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter Mindst 70 % af de danske deltagere angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt Udvikling og styrkelse af internationale og danske netværk: 100 hhv. 93 % af deltagerne vurderede WOMEX som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant i forhold til at udvikle og styrke internationale og danske netværk. Hermed er målet for den danske folkemusiks og verdensmusiks udvikling at netværk nået. Mødeaktivitet: Mødeaktiviteten på standen kan også være en indikator for udviklingen af deltagernes internationale netværk og markeder. 210 møder og kontakter formidlet på den danske stand. Pga. travlhed viste det sig ikke praktisk muligt at skelne mellem henvendelser og egentlige møder på standen. Det vurderes, at mindst 50 af henvendelserne var egentlige møder. Således vurderes succeskriteriet på mindst 50 arrangerede møder at være opfyldt. Aktiviteten på standen er betydeligt større end de 210 møder og kontakter, da deltagerne på standen har aftalt møder hjemmefra, kender hinanden på forhånd og derfor mødes uden formidling af standens personale. Desuden foregår en del mødeaktivitet uden for messens område. Optællingen af møder og henvendelser skal tages med et vist forbehold, da standpersonalet har foretaget optællingen samtidig med travlhed og servicering af den danske stand og de besøgende. Mål 6 (kort- og langsigtet): At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik At deltagerne angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Mindst 70 % af de danske deltagere angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Samlingssted for den danske folkemusiks- og verdensmusiks aktører: 93 % af deltagerne vurderede, at den danske stand fungerede som samlingssted for den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører. Dermed vurderes der at være opbakning til etableringen af en fælles dansk stand på WOMEX og dermed opfyldelse af målet om at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. Spørgsmål 4 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke andre internationale messer/festivaler har dit selskab deltaget på i løbet af 2008? 80 % af de danske deltagere har også deltaget på andre internationale messer/festivaler i løbet af 2008, heraf 40 % på Popkomm, mens 20 % har deltaget på MIDEM, og 20 % på andre messer/festivaler såsom Folkelarm i Oslo, Folk Alliance i USA og Folklandia i Finland. Spørgsmål 5 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke lande/markeder har du primært fået kontakt til på WOMEX? Deltagere havde på WOMEX kontakt med lande som: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, Italien, USA, Canada, Østrig m.fl. Spørgsmål 6: Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af deltagelsen? 67 % har været i høj grad og 33 % i nogen grad grad tilfreds med deres udbytte af deltagelsen, hvorimod ingen har været i mindre grad tilfredse eller slet ikke tilfredse. Med deltagernes høje grad af tilfredshed vurderes WOMEX at være en meget vigtig messe for de danske deltagere. Spørgsmål 7: Overvejer du at deltage på den danske stand næste år? 93% svarer, at de overvejer at deltage på WOMEX næste år, mens 7 % svarer nej. Kunststyrelsens projektledelse vurderer, at en så stor procentdel giver basis for at anbefale organisering af dansk stand på næste års WOMEX i København.

9 Side 9 Musikudvalget og Musikcentret Mål 7 (kort- og langsigtet): At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. Stigning i antallet af internationale og nationale kontakter i Musikudvalget og Musikcentret At Musikcentrets WOMEX-medarbejdere og Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt Fra Kunstrådets Musikudvalg deltog Henrik Holm. Han deltog på den danske stand, overværede showcases, nordisk brunch, hvor han havde mulighed for at styrke sit danske, nordiske og internationale netværk. Desuden deltog han i møder med repræsentanter for den danske og internationale musikbranche. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører, som organisator og koordinator af den danske stand, og ved møder med internationale organisationer o.a. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale kontakter er øget væsentligt. 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 MÅLOPFYLDELSE Målene for projektet vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt, med undtagelse af synliggørelse i udenlandske medier, som ikke har været tilfredsstillende. De langsigtede perspektiver i målene kan først for alvor opgøres efter længere tid, end rammerne for denne evalueringsrapport giver mulighed for. Det overordnede projektmål er formuleret således: At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik samt At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kunstrådets Musikudvalg kan overveje at samle disse erfaringer og foretage en måling efter flere års dansk tilstedeværelse på WOMEX, for derigennem at måle på de overordnede mål. De to genreorganisationer Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark har begge deltaget på WOMEX i mange år. Erfaringerne herfra kan inddrages i en sådan måling af de langsigtede mål. 4.2 ANBEFALINGER Med baggrund i den store danske deltagelse i WOMEX 2008 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i 2009 Ud fra brugerundersøgelsen samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX i København i At undersøge og evaluere den manglende tilfredshed blandt de deltagende danske folke- og verdensmusikaktører i forhold til samarbejdet mellem Kunststyrelsen og genreorganisationerne. At fortsætte og videreudvikle dialogen med genreorganisationerne og deltagerne om standens design og indretning før og efter WOMEX. At samle genreorganisationernes erfaringer og foretage måling af de danske deltageres resultater over flere år. At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af dansk musik.

10 Side FORMIDLING OG OPFØLGNING Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Analyse af danske musikfestivaler

Analyse af danske musikfestivaler Analyse af danske musikfestivaler AUGUST 2010 STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resumé... 2 2.1 Danske musikfestivaler lokalitetsfestivaler og programfestivaler...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERING SPANIEN 2008

EVALUERING SPANIEN 2008 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr: 11 87 69 27 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 3. Konklusion... 3 4.

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2

Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Afslutningsevaluering af: Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse del 2 Juni 2010 Af: Ole Christian Madsen 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 3 Baggrund og metode... 4

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Projektets organisering... 1 1.3 Læsevejledning... 2 2. RESUMÉ... 3 3. PROJEKTETS MÅLSÆTNINGER OG AKTIVITETER... 7 3.1 Projektets

Læs mere