WOMEX Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning"

Transkript

1 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Statistik 3.2 Kortsigtede og langsigtede mål 3.4 Presse 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark stået for organiseringen af den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i Sevilla På den danske stand deltog 19 danske orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer. WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik traditionel, etnisk, fusions- og folkemusik fra hele verden. På WOMEX 2008 deltog mere end delegerede fra 90 lande, 320 stande på messen og 50 orkestre på showcases/koncerter fra 40 lande. I Sevilla blev det offentliggjort, at WOMEX fra flytter til København. Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på WOMEX Kunststyrelsens Musikcenter havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på WOMEX: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Med udgangspunkt i spørgeskemaer og indsamlet statistik er det overordnede mål samt de mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: Rimelig stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. De danske deltagere vurderer WOMEX som optimalt forum for udvikling af internationale netværk. Med udsigten til Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 og med baggrund i opbakningen til den danske stand på WOMEX 2008 samt deltagernes høje tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ WOMEX WOMEX er den vigtigste internationale messe og festival for verdensmusik world, folk, roots m.m. og foregik 29. oktober 2. november 2008 i Sevilla, Spanien. WOMEX-organisationen har hovedsæde i Berlin, hvor messen startede for 14 år siden. Siden da har skiftende europæiske byer haft værtskabet: Essen, Newcastle, Bruxelles, Stockholm, Rotterdam og Sevilla i 2003, 2006 og Det var første gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. Igennem mange år har Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret stande med deltagelse af orkestre og andre aktører inden for hhv. folk/roots og verdensmusik. Fra flytter WOMEX til København. En række danske aktører med Roskilde Festivalen, Copenhagen Jazz Festival og Wonderful Copenhagen i spidsen står bag bestræbelserne på at få WOMEX til København. En organisation er skabt til at koordinere messen.

3 Side 3 Med perspektivet at København får værtskabet for WOMEX fra næste år besluttede Kunstrådets Musikudvalg at samle den danske tilstedeværelse på en fællesstand på WOMEX i Sevilla i 2008, på samme måde som Danmark er til stede på messerne MIDEM og Popkomm. Musikudvalget bad Kunststyrelsens Musikcenter om at koordinere arbejdet med den danske stand i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.2 ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Kunstrådets Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på WOMEX Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation, reception osv. Projektets elementer har været: Design og konstruktion af stand der fungerer som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter. Registrering af deltagerne før messen. Fakturering af deltagerne før messen. Servicering af deltagerne før og under messen. Kontakt og koordinering i forhold til WOMEX-organisationen. Kontakt og koordinering i forhold til Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Aktiviteter på den danske stand. PR og presse for den danske tilstedeværelse, nationalt og internationalt. Økonomistyring og projektledelse. Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 ØKONOMI OG RESSOURCER Kunstrådets Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Derudover har deltagerbetaling finansieret stand og deltagelse med kr. pr. deltagende person, som dækker den enkeltes registrering og bidrager til den danske fællesstand. I nogle tilfælde har deltagerbetalingen været støttet af Folkemusikkens Fælles Sekretariat eller World Music Denmark, som desuden har bidraget til design og konstruktion af den danske stand. Det samlede budget for projektet har dermed været kr. Opdragsgiver: Kunstrådets Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jens Fuglsang og Bodil Høgh. Samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.4 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kortsigtede og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske musikbranche på WOMEX. 2. At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Kortsigtede-langsigtede mål: 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne. 5. At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport. 6. At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. 7. At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk.

4 Side 4 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål: At synliggøre og dokumentere Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på WOMEX. At skabe grundlag for beslutning om fremtidige bevillinger og satsninger på WOMEX og andre messer i udlandet. At skabe erfaringsgrundlag og oplæg til en eventuel dansk stand på WOMEX i København i 2009 og efterfølgende år. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på WOMEX. Præsentationen på WOMEX i Sevilla af Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 stod organisationen bag WOMEX til København for. Evalueringen af dette arrangement er derfor ikke medtaget i denne rapport. 2.3 MÅLGRUPPER Kunstrådets Musikudvalg. De danske genreorganisationer. Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse. Offentligheden. Kunststyrelsen vurderer, at målgrupper for evalueringen primært er opdragsgivere og samarbejdspartnere i projektet, altså Kunstrådets Musikudvalg, genreorganisationerne og Kunststyrelsen. Sekundært vurderes offentligheden at være målgruppe for evalueringen. Evalueringen er forsøgt udformet, så den kan have relevans og interesse for både de primære og sekundære målgrupper. 2.4 METODER Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Kunststyrelsen har overvejet andre metoder til evaluering, f.eks. ekstern evaluering, dialog med deltagerne i form af interviews eller fokusgrupper. Med projektets og budgettets forholdsvis lille omfang har Kunststyrelsen ikke vurderet, at det har været relevant at foretage en ekstern evaluering. Med et deltagerantal på 25 personer har Kunststyrelsen vurderet det muligt at have en reel dialog med alle deltagere under afviklingen af WOMEX. Denne dialog indgår således også i den interne evaluering. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende at der er en risiko for at evalueringen af målgrupperne ikke opfattes som lige så objektiv, som en ekstern evaluering. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder således været anvendt: Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. Registrering af mødeaktivitet og arrangementer på den danske stand. Samtaler med deltagerne under WOMEX. Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. Evalueringsmøde Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Dialog med det deltagende Musikudvalgsmedlem.

5 Side 5 3. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 100 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor alle deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se fig. 1 og 2. Alle de 15 deltagende selskaber og organisationer, som ikke var arrangører (dvs. fratrukket Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark) besvarede spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 100 %. 3.1 STATISTIK Generelt om WOMEX-messen: deltagere fordelt på orkestre, pladeselskaber, spillesteder, organisationer mm. fra 90 lande på messen. Heraf koncert og festival arrangører, 750 pladeselskaber, musikforlag og distributører, 850 managers og producere, 310 journalister, inkl. 170 radiofolk, 320 stande med 650 udstillere, 50 orkestre med 300 musikere fra 40 lande på 5 showcase-scener, 40 oplægsholdere på 25 konferencesessions, masterclasses m.m. 3.2 KORTSIGTEDE OG LANGSIGTEDE MÅL For at måle i hvilken grad målene for projektet er opfyldt, analyseres i det følgende den indsamlede dokumentation i forhold hertil. På evalueringstidspunktet i december 2008 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer. Generelt om den danske deltagelse: 19 orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer var tilmeldt den danske stand. De deltagende selskaber Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske musikbranche på WOMEX At det er de relevante og vigtige orkestre/ensembler og organisationer, der deltager 1. At mindst 10 orkestre/organisationer deltager, dvs. 20 personer 2. At 2-3 af de danske genreorganisationer deltager De formulerede succeskriterier for den samlede deltagelse fra den danske musikbranche er opfyldt med et deltagerantal på 19 selskaber fordelt på 25 personer. To af genreorganisationerne deltog, nemlig Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, som begge var med-arrangører af standen. Succeskriteriet for deltagelse af genreorganisationerne er hermed opfyldt. Standens rammer I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 1 og 2 analyseret og kommenteret. På baggrund af denne analyse vurderes alle tre succeskriterier at være opfyldt. Mål 2 (kortsigtet): At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere 1. Generel tilfredshed i spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne 2. Registrering af mødeaktivitet på standen 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 20 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse 3. Mødeaktivitet på mindst 50 arrangerede møder på standen

6 Side 6 Spørgsmål 1 - fra spørgeskemaundersøgelse: Hvordan vurderer du den danske stand med hensyn til placering, design, registrering, koordinering, kommunikation og samarbejde? Figur Placering Funktionalitet og design Registrering og tilmelding Kunststyrelse koordinering Kunststyrelse kommunikatio n Samarbejdet mellem KS, FFS og WMD Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Den danske stands placering, funktionalitet og design, registrering/tilmeldingsprocedure, koordinering, kommunikation og samarbejde: For disse områder er der stor tilfredshed, nemlig fra %, som er enten meget tilfredse eller tilfredse., bortset fra samarbejdet mellem Kunststyrelsen, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, hvor 20 % er utilfredse. Med de 20 % utilfredse med samarbejdet om organiseringen af den samlede danske stand giver det anledning til overvejelser om, hvorfor og hvordan Kunststyrelsen og de to genreorganisationer kan forbedre samarbejdet fremover. Kunststyrelsen vil tage dette op i den videre dialog og opfølgning med de to genreorganisationer samt i planlægningen af en eventuel samlet dansk stand på WOMEX i København til næste år. Samlet set er succeskriterierne opfyldt, og projektledelsen i Kunststyrelsen tager den gennemgående tilfredshed som udtryk for, at standens designere og Kunststyrelsen er lykkedes med at skabe gode rammer for de danske deltagere. Presse Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Tre artikler i danske medier om den danske deltagelse på WOMEX 2. En - tp artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på WOMEX Journalisten Torben Holleufer deltog på WOMEX og rapporterede i netmagasinet Roots Zone fra WOMEX. En pressemeddelelse om den danske deltagelse på WOMEX blev udsendt inden WOMEX, men gav ikke resultater i form af omtale i danske medier. Udenlandske medier har ikke omtalt den danske deltagelse på WOMEX. Med den sparsomme mediedækning i Danmark og internationalt vurderes succeskriterierne ikke at være nået og målet dermed ikke opfyldt.

7 Side 7 Samarbejde Mål 4 (kortsigtet): At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne Løbende dialog og kontakt med genreorganisationerne 1. To tre møder med FFS og WMD om WOMEX 2. Løbende kontakt på mail og telefon med FFS og WMD om danske aktiviteter og indretning af den danske stand. Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter har holdt to møder og desuden løbende dialog på og i telefon med FFS og WMD for at planlægge og koordinere eventuelle fælles tiltag på MIDEM. Det blev besluttet af samle resurserne i en fællesstand, dog med mulighed for at WMD s stand-moduler kunne indarbejdes. Erfaringerne fra FFS og WMD s mange års organisering af stande på WOMEX er inddraget i forhold til indretning, aktiviteter, fragt m.m. Med denne løbende dialog vurderes samarbejdet mellem Musikcentret og genreorganisationerne at være udviklet og målet dermed opfyldt. Spørgsmål 2 og 3 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af brunch, netværk og samlingssted? Figur Skandinavisk brunch Udvikling af internationale netværk Udvikling af danske netværk Samlingssted for dansk folk og world I høj grad relevant % I nogen grad elevant % I mindre grad relevant % Slet ikke relevant % Skandinavisk brunch: 93 % af deltagerne vurderede den skandinaviske brunch som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant. Dermed vurderes brunchen at have medvirket til at skabe gode rammer for de danske deltagere Netværk og markeder Mål 5 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport.

8 Side 8 At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter Mindst 70 % af de danske deltagere angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt Udvikling og styrkelse af internationale og danske netværk: 100 hhv. 93 % af deltagerne vurderede WOMEX som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant i forhold til at udvikle og styrke internationale og danske netværk. Hermed er målet for den danske folkemusiks og verdensmusiks udvikling at netværk nået. Mødeaktivitet: Mødeaktiviteten på standen kan også være en indikator for udviklingen af deltagernes internationale netværk og markeder. 210 møder og kontakter formidlet på den danske stand. Pga. travlhed viste det sig ikke praktisk muligt at skelne mellem henvendelser og egentlige møder på standen. Det vurderes, at mindst 50 af henvendelserne var egentlige møder. Således vurderes succeskriteriet på mindst 50 arrangerede møder at være opfyldt. Aktiviteten på standen er betydeligt større end de 210 møder og kontakter, da deltagerne på standen har aftalt møder hjemmefra, kender hinanden på forhånd og derfor mødes uden formidling af standens personale. Desuden foregår en del mødeaktivitet uden for messens område. Optællingen af møder og henvendelser skal tages med et vist forbehold, da standpersonalet har foretaget optællingen samtidig med travlhed og servicering af den danske stand og de besøgende. Mål 6 (kort- og langsigtet): At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik At deltagerne angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Mindst 70 % af de danske deltagere angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Samlingssted for den danske folkemusiks- og verdensmusiks aktører: 93 % af deltagerne vurderede, at den danske stand fungerede som samlingssted for den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører. Dermed vurderes der at være opbakning til etableringen af en fælles dansk stand på WOMEX og dermed opfyldelse af målet om at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. Spørgsmål 4 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke andre internationale messer/festivaler har dit selskab deltaget på i løbet af 2008? 80 % af de danske deltagere har også deltaget på andre internationale messer/festivaler i løbet af 2008, heraf 40 % på Popkomm, mens 20 % har deltaget på MIDEM, og 20 % på andre messer/festivaler såsom Folkelarm i Oslo, Folk Alliance i USA og Folklandia i Finland. Spørgsmål 5 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke lande/markeder har du primært fået kontakt til på WOMEX? Deltagere havde på WOMEX kontakt med lande som: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, Italien, USA, Canada, Østrig m.fl. Spørgsmål 6: Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af deltagelsen? 67 % har været i høj grad og 33 % i nogen grad grad tilfreds med deres udbytte af deltagelsen, hvorimod ingen har været i mindre grad tilfredse eller slet ikke tilfredse. Med deltagernes høje grad af tilfredshed vurderes WOMEX at være en meget vigtig messe for de danske deltagere. Spørgsmål 7: Overvejer du at deltage på den danske stand næste år? 93% svarer, at de overvejer at deltage på WOMEX næste år, mens 7 % svarer nej. Kunststyrelsens projektledelse vurderer, at en så stor procentdel giver basis for at anbefale organisering af dansk stand på næste års WOMEX i København.

9 Side 9 Musikudvalget og Musikcentret Mål 7 (kort- og langsigtet): At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. Stigning i antallet af internationale og nationale kontakter i Musikudvalget og Musikcentret At Musikcentrets WOMEX-medarbejdere og Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt Fra Kunstrådets Musikudvalg deltog Henrik Holm. Han deltog på den danske stand, overværede showcases, nordisk brunch, hvor han havde mulighed for at styrke sit danske, nordiske og internationale netværk. Desuden deltog han i møder med repræsentanter for den danske og internationale musikbranche. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører, som organisator og koordinator af den danske stand, og ved møder med internationale organisationer o.a. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale kontakter er øget væsentligt. 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 MÅLOPFYLDELSE Målene for projektet vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt, med undtagelse af synliggørelse i udenlandske medier, som ikke har været tilfredsstillende. De langsigtede perspektiver i målene kan først for alvor opgøres efter længere tid, end rammerne for denne evalueringsrapport giver mulighed for. Det overordnede projektmål er formuleret således: At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik samt At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kunstrådets Musikudvalg kan overveje at samle disse erfaringer og foretage en måling efter flere års dansk tilstedeværelse på WOMEX, for derigennem at måle på de overordnede mål. De to genreorganisationer Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark har begge deltaget på WOMEX i mange år. Erfaringerne herfra kan inddrages i en sådan måling af de langsigtede mål. 4.2 ANBEFALINGER Med baggrund i den store danske deltagelse i WOMEX 2008 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i 2009 Ud fra brugerundersøgelsen samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX i København i At undersøge og evaluere den manglende tilfredshed blandt de deltagende danske folke- og verdensmusikaktører i forhold til samarbejdet mellem Kunststyrelsen og genreorganisationerne. At fortsætte og videreudvikle dialogen med genreorganisationerne og deltagerne om standens design og indretning før og efter WOMEX. At samle genreorganisationernes erfaringer og foretage måling af de danske deltageres resultater over flere år. At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af dansk musik.

10 Side FORMIDLING OG OPFØLGNING Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2009. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 2. juni 2009 Jour.nr.: MIDEM 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm 2010. Sammenfatning af evalueringsrapporten 13. december 2010 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2010 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten

Indhold. Evalueringsrapport Popkomm Sammenfatning af evalueringsrapporten 21. februar 2008 Jour.nr.: XXX Evalueringsrapport Popkomm 2007 Indhold Sammenfatning af evalueringsrapporten 1 Indledning 1.1 Introduktion af projektet 1.2 Projektets formål 1.3 Projektets forløb 1.4 Organisering

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E:

EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX. Statens Kunstråds Musikudvalg MARTS 2011. 1. marts 2011 D: E: Statens Kunstråds Musikudvalg 1. marts 2011 MARTS 2011 EVALUERING AF MUSIKMESSERNE MIDEM, POPKOMM OG WOMEX NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8100 Århus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 8732

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06]

Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Første Expero2EU Nyhedsbrev [wp6_04_01_06] Expero2EU hvad er det? Expero2EU er et europæisk projekt, støttet af Leonardo da Vinci LLP programmet. Projektet er et innovativt projekt, der har som målsætning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark

Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark Danish Vibes 2013 Et samarbejde mellem Jazz Danmark og World Music Denmark - afrapportering og evaluering Danish Vibes 2013 fremmer danske jazz- og verdensmusikorkestres igangværende internationale karriere

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udstillerpakken til virksomheder - oplæg

Udstillerpakken til virksomheder - oplæg Udstillerpakken til virksomheder - oplæg CLEAN arrangerer igen i år den danske pavillon Omdrejningspunktet bliver at fremvise sammenhængen mellem danske byers udfordringer og de løsninger der skal skabe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

National Strategi for MTV

National Strategi for MTV National Strategi for MTV Finn Børlum Kristensen Chef for Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen National Strategi for MTV Hvorfor en national strategi? Strukturreformen Nye udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Formålet med den nye strategi

Formålet med den nye strategi Formålet med den nye strategi 2 Strategien hviler på et analytisk fundament Analyserne er tilgængelige på medlemssiderne på atv.dk. MEDLEMSWORKSHOPS To workshops i hhv. Århus og København MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere