WOMEX Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning"

Transkript

1 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets formål 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 Formål med evalueringen 2.2 Afgrænsning 2.3 Målgrupper 2.4 Metoder 3. Dokumentation og analyse 3.1 Statistik 3.2 Kortsigtede og langsigtede mål 3.4 Presse 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 Målopfyldelse 4.2 Anbefalinger 4.3 Formidling og opfølgning CVR-nr:

2 Side 2 Sammenfatning På vegne af Kunstrådets Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark stået for organiseringen af den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i Sevilla På den danske stand deltog 19 danske orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer. WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik traditionel, etnisk, fusions- og folkemusik fra hele verden. På WOMEX 2008 deltog mere end delegerede fra 90 lande, 320 stande på messen og 50 orkestre på showcases/koncerter fra 40 lande. I Sevilla blev det offentliggjort, at WOMEX fra flytter til København. Denne evalueringsrapport analyserer og dokumenterer den danske deltagelse på WOMEX Kunststyrelsens Musikcenter havde opstillet følgende overordnede mål med deltagelsen på WOMEX: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Med udgangspunkt i spørgeskemaer og indsamlet statistik er det overordnede mål samt de mere konkrete projektmål blevet evalueret med disse resultater: Rimelig stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen. Høj tilfredshedsprocent blandt de danske deltagere. Stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere. De danske deltagere vurderer WOMEX som optimalt forum for udvikling af internationale netværk. Med udsigten til Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 og med baggrund i opbakningen til den danske stand på WOMEX 2008 samt deltagernes høje tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg igen støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i Konklusionerne uddybes i den følgende rapport. 1. Indledning 1.1 OM DANSK DELTAGELSE PÅ WOMEX WOMEX er den vigtigste internationale messe og festival for verdensmusik world, folk, roots m.m. og foregik 29. oktober 2. november 2008 i Sevilla, Spanien. WOMEX-organisationen har hovedsæde i Berlin, hvor messen startede for 14 år siden. Siden da har skiftende europæiske byer haft værtskabet: Essen, Newcastle, Bruxelles, Stockholm, Rotterdam og Sevilla i 2003, 2006 og Det var første gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. Igennem mange år har Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret stande med deltagelse af orkestre og andre aktører inden for hhv. folk/roots og verdensmusik. Fra flytter WOMEX til København. En række danske aktører med Roskilde Festivalen, Copenhagen Jazz Festival og Wonderful Copenhagen i spidsen står bag bestræbelserne på at få WOMEX til København. En organisation er skabt til at koordinere messen.

3 Side 3 Med perspektivet at København får værtskabet for WOMEX fra næste år besluttede Kunstrådets Musikudvalg at samle den danske tilstedeværelse på en fællesstand på WOMEX i Sevilla i 2008, på samme måde som Danmark er til stede på messerne MIDEM og Popkomm. Musikudvalget bad Kunststyrelsens Musikcenter om at koordinere arbejdet med den danske stand i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.2 ORGANISERING AF DEN DANSKE DELTAGELSE På vegne af Kunstrådets Musikudvalg organiserede Kunststyrelsens Musikcenter en fællesstand for den danske musikbranche på WOMEX Standen fungerede som ramme og samlingspunkt for de danske deltageres møder, præsentation, reception osv. Projektets elementer har været: Design og konstruktion af stand der fungerer som ramme for møder, receptioner og andre aktiviteter. Registrering af deltagerne før messen. Fakturering af deltagerne før messen. Servicering af deltagerne før og under messen. Kontakt og koordinering i forhold til WOMEX-organisationen. Kontakt og koordinering i forhold til Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Aktiviteter på den danske stand. PR og presse for den danske tilstedeværelse, nationalt og internationalt. Økonomistyring og projektledelse. Projektgrundlag og evaluering af projektet efter Danmarks Evalueringsinstituts anbefalinger. 1.3 ØKONOMI OG RESSOURCER Kunstrådets Musikudvalgs bidrag til finansiering af den danske stand har været kr. Derudover har deltagerbetaling finansieret stand og deltagelse med kr. pr. deltagende person, som dækker den enkeltes registrering og bidrager til den danske fællesstand. I nogle tilfælde har deltagerbetalingen været støttet af Folkemusikkens Fælles Sekretariat eller World Music Denmark, som desuden har bidraget til design og konstruktion af den danske stand. Det samlede budget for projektet har dermed været kr. Opdragsgiver: Kunstrådets Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen, chef for Kunststyrelsens Musikcenter Projektleder: Bodil Høgh Projektgruppe i Musikcentret: Jens Fuglsang og Bodil Høgh. Samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. 1.4 PROJEKTETS FORMÅL Overordnede projektmål har været: - At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik. - At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kortsigtede og langsigtede mål har været: Kortsigtede mål: 1. At samle den danske musikbranche på WOMEX. 2. At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere. 3. At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Kortsigtede-langsigtede mål: 4. At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne. 5. At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport. 6. At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. 7. At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk.

4 Side 4 2. Evalueringens rammer og metode 2.1 FORMÅL Evalueringen er foretaget af Kunststyrelsens Musikcenter med det formål: At synliggøre og dokumentere Danmarks og den danske musikbranches tilstedeværelse på WOMEX. At skabe grundlag for beslutning om fremtidige bevillinger og satsninger på WOMEX og andre messer i udlandet. At skabe erfaringsgrundlag og oplæg til en eventuel dansk stand på WOMEX i København i 2009 og efterfølgende år. 2.2 AFGRÆNSNING Evalueringen fokuserer på organiseringen af den danske stand og synliggørelsen af de danske deltagere på WOMEX. Præsentationen på WOMEX i Sevilla af Københavns værtskab for WOMEX fra 2009 stod organisationen bag WOMEX til København for. Evalueringen af dette arrangement er derfor ikke medtaget i denne rapport. 2.3 MÅLGRUPPER Kunstrådets Musikudvalg. De danske genreorganisationer. Musikcentret og Kunststyrelsens ledelse. Offentligheden. Kunststyrelsen vurderer, at målgrupper for evalueringen primært er opdragsgivere og samarbejdspartnere i projektet, altså Kunstrådets Musikudvalg, genreorganisationerne og Kunststyrelsen. Sekundært vurderes offentligheden at være målgruppe for evalueringen. Evalueringen er forsøgt udformet, så den kan have relevans og interesse for både de primære og sekundære målgrupper. 2.4 METODER Der har været gennemført en intern evalueringsproces med inddragelse af projektets kortsigtede og langsigtede mål. Kunststyrelsen har overvejet andre metoder til evaluering, f.eks. ekstern evaluering, dialog med deltagerne i form af interviews eller fokusgrupper. Med projektets og budgettets forholdsvis lille omfang har Kunststyrelsen ikke vurderet, at det har været relevant at foretage en ekstern evaluering. Med et deltagerantal på 25 personer har Kunststyrelsen vurderet det muligt at have en reel dialog med alle deltagere under afviklingen af WOMEX. Denne dialog indgår således også i den interne evaluering. Kunststyrelsen vurderer, at man som intern evaluator er tæt på de processer, der evalueres og derfor har god baggrund for at vurdere, hvilken type viden evalueringen skal producere. Samtidig skal man dog være opmærksom på den udfordring, det er, at opnå en objektivitet svarende til den, der kan forventes af en ekstern evaluering, ligesom man må erkende at der er en risiko for at evalueringen af målgrupperne ikke opfattes som lige så objektiv, som en ekstern evaluering. Til måling af de kortsigtede og langsigtede mål for projektet i form af deltagernes tilfredshed med standens rammer, det danske aktivitetsniveau på messen samt synligheden af den danske tilstedeværelse har disse metoder således været anvendt: Kvantitativ optælling af antal selskaber og deltagere på den danske stand. Analyse af deltagerne og deres aktiviteter, på baggrund af deltagerlister, kataloger m.m. Spørgeskema til deltagerne på den danske stand, om standen og deltagernes aktiviteter. Registrering af mødeaktivitet og arrangementer på den danske stand. Samtaler med deltagerne under WOMEX. Indsamling af artikler og omtale fra danske og udenlandske medier. Evalueringsmøde Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark. Dialog med det deltagende Musikudvalgsmedlem.

5 Side 5 3. Dokumentation og analyse I det følgende fremlægges og analyseres den indsamlede dokumentation i form af statistik og spørgeskemaer i forhold til projektets formulerede indikatorer og succeskriterier for de kortsigtede og langsigtede mål. Spørgeskemaundersøgelse Svarprocent 100 % For at måle deltagernes tilfredshed med standens rammer og aktiviteter blev der gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor alle deltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål, se fig. 1 og 2. Alle de 15 deltagende selskaber og organisationer, som ikke var arrangører (dvs. fratrukket Kunstrådets Musikudvalg, Kunststyrelsens Musikcenter, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark) besvarede spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 100 %. 3.1 STATISTIK Generelt om WOMEX-messen: deltagere fordelt på orkestre, pladeselskaber, spillesteder, organisationer mm. fra 90 lande på messen. Heraf koncert og festival arrangører, 750 pladeselskaber, musikforlag og distributører, 850 managers og producere, 310 journalister, inkl. 170 radiofolk, 320 stande med 650 udstillere, 50 orkestre med 300 musikere fra 40 lande på 5 showcase-scener, 40 oplægsholdere på 25 konferencesessions, masterclasses m.m. 3.2 KORTSIGTEDE OG LANGSIGTEDE MÅL For at måle i hvilken grad målene for projektet er opfyldt, analyseres i det følgende den indsamlede dokumentation i forhold hertil. På evalueringstidspunktet i december 2008 er det kun muligt at evaluere i forhold til kortsigtede, målbare succeskriterier, som formuleret i projektgrundlaget. En evaluering af opfyldelsen af de langsigtede mål over en længere periode ligger uden for denne evaluerings rammer. Generelt om den danske deltagelse: 19 orkestre, pladeselskaber, spillesteder og organisationer med i alt 25 personer var tilmeldt den danske stand. De deltagende selskaber Mål 1 (kortsigtet): At samle den danske musikbranche på WOMEX At det er de relevante og vigtige orkestre/ensembler og organisationer, der deltager 1. At mindst 10 orkestre/organisationer deltager, dvs. 20 personer 2. At 2-3 af de danske genreorganisationer deltager De formulerede succeskriterier for den samlede deltagelse fra den danske musikbranche er opfyldt med et deltagerantal på 19 selskaber fordelt på 25 personer. To af genreorganisationerne deltog, nemlig Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, som begge var med-arrangører af standen. Succeskriteriet for deltagelse af genreorganisationerne er hermed opfyldt. Standens rammer I det følgende er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 1 og 2 analyseret og kommenteret. På baggrund af denne analyse vurderes alle tre succeskriterier at være opfyldt. Mål 2 (kortsigtet): At skabe gode og funktionelle rammer for de danske deltagere 1. Generel tilfredshed i spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne 2. Registrering af mødeaktivitet på standen 1. At mindst 80 % er meget tilfredse eller tilfredse, heraf mindst 30 % meget tilfredse 2. At højst 20 % er utilfredse eller meget utilfredse, heraf højst 5 % meget utilfredse 3. Mødeaktivitet på mindst 50 arrangerede møder på standen

6 Side 6 Spørgsmål 1 - fra spørgeskemaundersøgelse: Hvordan vurderer du den danske stand med hensyn til placering, design, registrering, koordinering, kommunikation og samarbejde? Figur Placering Funktionalitet og design Registrering og tilmelding Kunststyrelse koordinering Kunststyrelse kommunikatio n Samarbejdet mellem KS, FFS og WMD Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds % Meget utilfreds % Den danske stands placering, funktionalitet og design, registrering/tilmeldingsprocedure, koordinering, kommunikation og samarbejde: For disse områder er der stor tilfredshed, nemlig fra %, som er enten meget tilfredse eller tilfredse., bortset fra samarbejdet mellem Kunststyrelsen, Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark, hvor 20 % er utilfredse. Med de 20 % utilfredse med samarbejdet om organiseringen af den samlede danske stand giver det anledning til overvejelser om, hvorfor og hvordan Kunststyrelsen og de to genreorganisationer kan forbedre samarbejdet fremover. Kunststyrelsen vil tage dette op i den videre dialog og opfølgning med de to genreorganisationer samt i planlægningen af en eventuel samlet dansk stand på WOMEX i København til næste år. Samlet set er succeskriterierne opfyldt, og projektledelsen i Kunststyrelsen tager den gennemgående tilfredshed som udtryk for, at standens designere og Kunststyrelsen er lykkedes med at skabe gode rammer for de danske deltagere. Presse Mål 3 (kortsigtet): At synliggøre den danske tilstedeværelse og de danske aktiviteter på messen Artikler og anden medieomtale af den danske tilstedeværelse i danske og udenlandske medier 1. Tre artikler i danske medier om den danske deltagelse på WOMEX 2. En - tp artikler i udenlandske medier om den danske deltagelse på WOMEX Journalisten Torben Holleufer deltog på WOMEX og rapporterede i netmagasinet Roots Zone fra WOMEX. En pressemeddelelse om den danske deltagelse på WOMEX blev udsendt inden WOMEX, men gav ikke resultater i form af omtale i danske medier. Udenlandske medier har ikke omtalt den danske deltagelse på WOMEX. Med den sparsomme mediedækning i Danmark og internationalt vurderes succeskriterierne ikke at være nået og målet dermed ikke opfyldt.

7 Side 7 Samarbejde Mål 4 (kortsigtet): At udvikle Musikcentrets samarbejde med genreorganisationerne Løbende dialog og kontakt med genreorganisationerne 1. To tre møder med FFS og WMD om WOMEX 2. Løbende kontakt på mail og telefon med FFS og WMD om danske aktiviteter og indretning af den danske stand. Kunstrådets Musikudvalg og Kunststyrelsens Musikcenter har holdt to møder og desuden løbende dialog på og i telefon med FFS og WMD for at planlægge og koordinere eventuelle fælles tiltag på MIDEM. Det blev besluttet af samle resurserne i en fællesstand, dog med mulighed for at WMD s stand-moduler kunne indarbejdes. Erfaringerne fra FFS og WMD s mange års organisering af stande på WOMEX er inddraget i forhold til indretning, aktiviteter, fragt m.m. Med denne løbende dialog vurderes samarbejdet mellem Musikcentret og genreorganisationerne at være udviklet og målet dermed opfyldt. Spørgsmål 2 og 3 fra spørgeskemaundersøgelse: I hvilken grad vurderer du relevansen af brunch, netværk og samlingssted? Figur Skandinavisk brunch Udvikling af internationale netværk Udvikling af danske netværk Samlingssted for dansk folk og world I høj grad relevant % I nogen grad elevant % I mindre grad relevant % Slet ikke relevant % Skandinavisk brunch: 93 % af deltagerne vurderede den skandinaviske brunch som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant. Dermed vurderes brunchen at have medvirket til at skabe gode rammer for de danske deltagere Netværk og markeder Mål 5 (kort- og langsigtet): At de danske aktører inden for folkemusik og verdensmusik udvikler internationale netværk og markeder til musikeksport.

8 Side 8 At deltagerne har fået nye eller udviklet tidligere internationale kontakter Mindst 70 % af de danske deltagere angiver at have fået styrket deres netværk væsentligt Udvikling og styrkelse af internationale og danske netværk: 100 hhv. 93 % af deltagerne vurderede WOMEX som enten i høj grad relevant eller i nogen grad relevant i forhold til at udvikle og styrke internationale og danske netværk. Hermed er målet for den danske folkemusiks og verdensmusiks udvikling at netværk nået. Mødeaktivitet: Mødeaktiviteten på standen kan også være en indikator for udviklingen af deltagernes internationale netværk og markeder. 210 møder og kontakter formidlet på den danske stand. Pga. travlhed viste det sig ikke praktisk muligt at skelne mellem henvendelser og egentlige møder på standen. Det vurderes, at mindst 50 af henvendelserne var egentlige møder. Således vurderes succeskriteriet på mindst 50 arrangerede møder at være opfyldt. Aktiviteten på standen er betydeligt større end de 210 møder og kontakter, da deltagerne på standen har aftalt møder hjemmefra, kender hinanden på forhånd og derfor mødes uden formidling af standens personale. Desuden foregår en del mødeaktivitet uden for messens område. Optællingen af møder og henvendelser skal tages med et vist forbehold, da standpersonalet har foretaget optællingen samtidig med travlhed og servicering af den danske stand og de besøgende. Mål 6 (kort- og langsigtet): At medvirke til at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik At deltagerne angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Mindst 70 % af de danske deltagere angiver WOMEX som vigtigt samlingssted for de danske folkemusik- og verdensmusikaktører Samlingssted for den danske folkemusiks- og verdensmusiks aktører: 93 % af deltagerne vurderede, at den danske stand fungerede som samlingssted for den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører. Dermed vurderes der at være opbakning til etableringen af en fælles dansk stand på WOMEX og dermed opfyldelse af målet om at skabe samling og identitet for den danske folke- og verdensmusik. Spørgsmål 4 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke andre internationale messer/festivaler har dit selskab deltaget på i løbet af 2008? 80 % af de danske deltagere har også deltaget på andre internationale messer/festivaler i løbet af 2008, heraf 40 % på Popkomm, mens 20 % har deltaget på MIDEM, og 20 % på andre messer/festivaler såsom Folkelarm i Oslo, Folk Alliance i USA og Folklandia i Finland. Spørgsmål 5 fra spørgeskemaundersøgelse: Hvilke lande/markeder har du primært fået kontakt til på WOMEX? Deltagere havde på WOMEX kontakt med lande som: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Spanien, Italien, USA, Canada, Østrig m.fl. Spørgsmål 6: Hvor tilfreds har du været med dit udbytte af deltagelsen? 67 % har været i høj grad og 33 % i nogen grad grad tilfreds med deres udbytte af deltagelsen, hvorimod ingen har været i mindre grad tilfredse eller slet ikke tilfredse. Med deltagernes høje grad af tilfredshed vurderes WOMEX at være en meget vigtig messe for de danske deltagere. Spørgsmål 7: Overvejer du at deltage på den danske stand næste år? 93% svarer, at de overvejer at deltage på WOMEX næste år, mens 7 % svarer nej. Kunststyrelsens projektledelse vurderer, at en så stor procentdel giver basis for at anbefale organisering af dansk stand på næste års WOMEX i København.

9 Side 9 Musikudvalget og Musikcentret Mål 7 (kort- og langsigtet): At udvikle og vedligeholde Musikudvalgets og Musikcentrets internationale og nationale netværk. Stigning i antallet af internationale og nationale kontakter i Musikudvalget og Musikcentret At Musikcentrets WOMEX-medarbejdere og Musikudvalgsmedlemmer angiver at have øget antallet af internationale kontakter væsentligt Fra Kunstrådets Musikudvalg deltog Henrik Holm. Han deltog på den danske stand, overværede showcases, nordisk brunch, hvor han havde mulighed for at styrke sit danske, nordiske og internationale netværk. Desuden deltog han i møder med repræsentanter for den danske og internationale musikbranche. Tilsvarende fik Kunststyrelsens Musikcenter udvidet samarbejdet, både i forhold til den danske folkemusik- og verdensmusiks aktører, som organisator og koordinator af den danske stand, og ved møder med internationale organisationer o.a. For både Musikudvalget og Musikcentret vurderes det hermed, at antallet af internationale kontakter er øget væsentligt. 4. Målopfyldelse og anbefalinger 4.1 MÅLOPFYLDELSE Målene for projektet vurderes på baggrund af gennemgangen ovenfor at være opfyldt, med undtagelse af synliggørelse i udenlandske medier, som ikke har været tilfredsstillende. De langsigtede perspektiver i målene kan først for alvor opgøres efter længere tid, end rammerne for denne evalueringsrapport giver mulighed for. Det overordnede projektmål er formuleret således: At styrke udviklingen af internationale kontakter og netværk for dansk folkemusik og verdensmusik samt At promovere og synliggøre dansk folkemusik og verdensmusik internationalt. Kunstrådets Musikudvalg kan overveje at samle disse erfaringer og foretage en måling efter flere års dansk tilstedeværelse på WOMEX, for derigennem at måle på de overordnede mål. De to genreorganisationer Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark har begge deltaget på WOMEX i mange år. Erfaringerne herfra kan inddrages i en sådan måling af de langsigtede mål. 4.2 ANBEFALINGER Med baggrund i den store danske deltagelse i WOMEX 2008 og deltagernes tilfredshed med den danske stand anbefales det, at Kunstrådets Musikudvalg støtter en dansk stand, når WOMEX flytter til København i 2009 Ud fra brugerundersøgelsen samt projektgruppens interne evaluering anbefales følgende: At fortsætte organiseringen, samlingen og synliggørelsen af den danske folke- og verdensmusik på WOMEX i København i At undersøge og evaluere den manglende tilfredshed blandt de deltagende danske folke- og verdensmusikaktører i forhold til samarbejdet mellem Kunststyrelsen og genreorganisationerne. At fortsætte og videreudvikle dialogen med genreorganisationerne og deltagerne om standens design og indretning før og efter WOMEX. At samle genreorganisationernes erfaringer og foretage måling af de danske deltageres resultater over flere år. At fokusere yderligere på kontakt til presse og medier for synliggørelse af dansk musik.

10 Side FORMIDLING OG OPFØLGNING Rapporten bliver offentliggjort til projektets interessenter og målgrupper i Kunstrådets Nyhedsbrev og på

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Kunstrådets Musikudvalg

Kunstrådets Musikudvalg Kunstrådets Musikudvalg Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet Rapport December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere