Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk"

Transkript

1 Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: Maj 2013

2 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon 9 Dækningskort 10 Metode og datagrundlag 12 2

3 Forord Mobiltelefonen har taget over. Alle har en mobil i lommen. Det har vendt op og ned på muligheden for at få fat i medarbejdere, forretningsforbindelser og familie. Forventningen er, at mobilen virker overalt. Det stiller store krav til mobilselskabernes mobilnet. Der vil imidlertid være steder, hvor der ikke er dækning. Radiobølgerne når ikke frem overalt. Den 10. februar 2012 blev der enighed mellem KL, Danske Regioner, telebranchen og Erhvervs- og Vækstministeriet om en fempunktsplan, som skal bidrage til en endnu bedre mobildækning for borgere og virksomheder og være med til at sikre Danmarks position som førende IKT-nation. Et af punkterne var, at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med telebranchen, KL og Danske Regioner vil iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning og oplevelsen heraf kan følges. Erhvervsstyrelsen har i denne rapport gennemført en kortlægning af den oplevede udendørs mobildækning for tale. Formålet med kortlægningen er bl.a. at afdække, hvorvidt den udendørs dækning svarer til den dækning, som mobilselskaberne oplyser på deres hjemmesider. Den oplevede datadækning er ikke omfattet af denne kortlægning, men det vil i løbet af 2013 i overensstemmelse med regeringens udspil om "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark" fra marts 2013 blive undersøgt, hvordan der kan udarbejdes en bedre kortlægning af mobilt bredbånd. Kortlægningen er baseret på målinger foretaget 417 udendørs steder i Danmark. Stederne er udvalgt på baggrund af, at kommunerne har karakteriseret dem som 'mobilhuller' samt på baggrund af henvendelser vedrørende manglende dækning og fra presseomtale af mobilhuller. Målingerne er udført af Teknologisk Institut. Der er brugt fire forskellige telefonmodeller: To standardtelefoner og to smartphones. Dækningen fra hvert af de fire mobilselskaber med egne mobilnet (TDC, Telia, Telenor og 3) er undersøgt ved at foretage opkald udendørs fra alle telefoner gennem alle fire mobilnet og kontrollere, om en samtale kunne foretages. Det vil sige, at der er foretaget 6672 målinger i alt. Det er den "oplevede" udendørs dækning for opkald foretaget på et tidspunkt i dagtimerne på et bestemt sted, der er undersøgt. Hvis et opkald fejlede, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke vil kunne lade sig gøre at gennemføre dette fx på et andet tidspunkt eller et sted få meter derfra. En uddybende beskrivelse af metode og datagrundlag m.m. findes i kapitlet Metode og datagrundlag. Måleresultaterne findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 3

4 Hovedresultater Der er foretaget opkald 417 steder med fire forskellige telefonmodeller i hvert af de fire mobilnet. Der er foretaget 16 målinger hvert sted for at kontrollere, om en samtale kunne foretages. I hele undersøgelsen er der er foretaget 6672 målinger i alt. På 4 ud af de 417 steder, udpeget som mobilhuller, var det ikke muligt at gennemføre et eneste opkald uanset hvilken telefon eller hvilket mobilnet, der blev benyttet. 4 andre steder var det ikke muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet. På 155 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner. På 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med alle fire mobiltelefoner. Det betyder, at der på 409 af stederne, svarende til ca. 98 %, var det muligt at gennemføre opkald i alle fire net. Med opkald fra den bedste mobiltelefon til bedste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 408 ud af de 417 steder. Med opkald fra dårligste mobiltelefon til dårligste mobilnet var det muligt at gennemføre opkald på 373 ud af de 417 steder. Af de testede telefoner, to standardtelefoner og to smartphones, skilte den ene smartphone sig ud med ca. dobbelt så mange fejl i opkald og samtale som de andre telefoner i undersøgelsen. Undersøgelsen viser også, at der ikke er nogen stor forskel på antallet af opkald, der fejlede i tre af mobilnettene. Et mobilnet skiller sig ud med et højere fejlniveau. I op mod halvdelen af de 38 steder, hvor der i kortlægningen var konstateret flest problemer med at gennemføre opkald, er selskabernes dækningskort for positive. Det vil sige, at kortene angav, at der var dækning, selvom opkald i praksis ikke kunne gennemføres. Der, hvor langt de fleste opkald kunne gennemføres, var der god overensstemmelse mellem mobilselskabernes dækningskort på nettet og den oplevede udendørs dækning. Det skal dog nævnes, at selskabernes dækningskort på nettet baserer sig på beregninger. Det betyder, at helt lokale forhold kan spille ind, fx radioskygge fra bygninger, små landskabsvariationer og skov, hvilket HOVEDRESULTATER 4

5 selskaberne også gør opmærksom på i forbindelse med dækningskortene på deres hjemmesider. Analysen viser også, at det kan være vanskeligt at sammenligne mobilselskabernes dækningskort, hvis man ønsker at undersøge, om der er dækning et bestemt sted. Der er ingen fælles metode at angive dækningen, og præcisionen kan også forbedres. Konklusion Baseret på resultaterne i rapporten kan der drages følgende konklusioner: Målingerne viser, at der er forskel på dækningen fra de fire mobilselskabers net. Det er derfor muligt, at man ved at skifte til et andet mobilselskab kan opnå dækning lige netop der, hvor man bruger mobiltelefonen mest. For at kunne undersøge dette før man vælger mobilselskab, er det vigtigt med gode dækningskort fra mobilselskaberne Mobilselskabernes dækningskort er ikke altid nøjagtige nok og kan være svære at sammenligne, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en god, ensartet præsentation af dækningen. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med mobilselskaberne undersøge, hvorledes præsentationen af mobildækningen kan forbedres Typen af mobiltelefon har også betydning for muligheden for at foretage opkald. I regeringens udspil om "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark" fra marts 2013 er et af initiativerne, at der bør indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber. HOVEDRESULTATER 5

6 Ingen dækning Steder, hvor ingen mobiltelefon kan udføre opkald til noget mobilnet Figur 1 Steder, hvor ingen mobiltelefon kan udføre opkald til noget mobilnet Der er fire steder ud af de 417, hvor det ikke var muligt at gennemføre et opkald uanset anvendt mobiltelefon og mobilselskab. De tre af stederne (Stevns, Falster, Bornholm) er karakteriseret ved at befinde sig tæt på kysten under en skrænt eller en træbevoksning ned mod vandet. På sådanne steder kan der på grund af skyggevirkning ikke opnås mobildækning fra mastepositioner længere inde på land. Radiobølger udbreder sig ligesom lys i rette linjer, så dækning kan kun opnås fra mobilmaster placeret meget tæt på kysten, hvis en skrænt ikke skal hindre dækning nede på stranden. Det sidste af de fire steder, Lystlund i Vestjylland, er placeret midt i en skov. Træer og især blade vil have en dæmpende virkning på radiobølger og derfor nedsætte rækkevidden, hvis radioforbindelsen skal gå gennem skovområder. I kystnære områder eller i skov vil det på grund af fx fredningsbestemmelser oftest ikke være muligt at opnå tilladelse til opsætning af mobilmaster. INGEN DÆKNING 6

7 Delvis dækning Opgørelse over opkaldsforsøg i de fire mobilnet Figur 2 Søjlediagram for antal succesfulde opkaldsforsøg Antal successfulde opkaldsforsøg Som figur 2 viser, er der 254 steder ud af de i alt 417 undersøgte steder, hvor det er muligt at gennemføre opkald fra alle fire mobiltelefoner via alle fire mobilselskabers net Tilbage står 163 steder, hvor ikke alle af de 16 opkaldsforsøg kunne gennemføres. De fordeler sig i store stræk således: 4 steder uden nogen forbindelse overhovedet (behandlet i foregående kapitel) 4 andre steder, hvor det ikke var muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet 155 steder, hvor det var muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner. Det vil sige, at der på 409 af stederne, svarende til ca. 98 %, var det muligt at gennemføre opkald i alle mobilnet, men ikke nødvendigvis med alle fire telefoner på hvert af de 155 steder, jf. ovenfor. DELVIS DÆKNING 7

8 Opkaldsfejl pr. selskab Opgørelse af antal opkaldsfejl fordelt på de fire mobilselskabers net Antal fejl pr. mobilselskab 140 8,0% ,1% 4,5% 5,0% Figur 3 Søjlediagram for antal opkaldsfejl, fordelt på mobilselskaber 20 0 TDC 3 Telia Telenor Opgørelsen viser, at der i denne undersøgelse, hvor der er foretaget 1668 opkald pr. mobilnet, ikke er nogen stor forskel på de tre af selskabernes fejlniveau. Telenor skiller sig ud med et højere fejlniveau. I gennemsnit fejlede 5,7 % af det totale antal opkaldsforsøg svarende til, at 377 forsøg ud af 6672 forsøg fejlede. OPKALDSFEJL PR. SELSKAB 8

9 Opkaldsfejl pr. telefon Opgørelse af antal opkaldsfejl fordelt på mobiltelefonmodeller Antal fejl pr. telefon ,4 % ,7 % 3,8 % 3,5 % Figur 4 Søjlediagram for antal forbindelsesfejl, fordelt på telefonmodeller Nokia C2-01 Nokia 1800 iphone 4s Samsung Galaxy S3 Opgørelsen viser, at iphone 4S i denne undersøgelse fejlede oftere end de andre telefoner, der var med i testen. De andre tre telefoner har et forholdsvis ens fejlniveau. Den nederste del af søjlerne viser andelen af afbrudte igangværende samtaler. Den øverste del af søjlerne viser andelen af opkald, hvor der ikke kunne oprettes forbindelse. Der er i alt foretaget 1668 opkald pr. telefon. iphone 4S havde et fejlniveau på ca. 10 % mod et gennemsnit for de tre andre telefoner på ca. 4 %. En sammenligning af de fire forskellige telefoners fejlniveau i de fire mobilnet i henholdsvis bedste og dårligste kombination af mobiltelefon og mobilnet viser: at den bedste mobiltelefon forbundet til bedste net ikke vil kunne anvendes på 9 positioner ud af 417 testede steder (Nokia1800 i TDC s net). at den dårligste mobiltelefon forbundet til det dårligste net ikke vil kunne anvendes på 43 positioner ud af 417 testede steder (iphone 4S i Telenor s net). OPKALDSFEJL PR. TELEFON 9

10 Dækningskort Sammenhængen mellem den oplevede mobildækning og selskabernes offentliggjorte dækningskort Figur 5 Eksempler på dækningskort fra de fire mobilselskaber Øverst til venstre: Telenor Øverst til højre: Telia Nederst til venstre: TDC Nederst til højre: 3 Som eksempel er udvalgt Hesnæs, som er et af de fire steder, hvor ingen opkald gik igennem. Telenors dækningskort viser, at der ikke er dækning på dette sted. Telias dækningskort er vanskeligt at tyde. Billedet er sløret, så eventuelle små mobilhuller ikke kan ses. Umiddelbart ser det ud til, at der burde være udendørsdækning i netop dette område. TDC's dækningskort viser, at der burde være udendørs dækning på dette sted. 3's dækningskort viser, at der burde være dækning. I figur 6 er sammenhængen mellem den oplevede mobildækning og selskabernes offentliggjorte dækningskort opgjort for 38 steder, hvor der var flest opkald, der fejlede. DÆKNINGSKORT 10

11 Større afvigelser Mindre afvigelser Som forventet Bedre end ventet 10 Figur 6 Analyse af dækningskort fra de fire mobilselskaber 5 0 TDC 3 Telia Telenor Det umiddelbare indtryk er, at mobilselskabernes dækningskort ofte er lidt for positive. Enkelte steder viser Telia og Telenors dækningskort et lidt for negativt billede. Analysen viser også, at det kan være vanskeligt at sammenligne mobilselskabernes dækningskort (figur 5), hvis man ønsker at undersøge, om der er dækning et bestemt sted. Der er ingen fælles metode for hvordan dækningen angives, og præcisionen kan også forbedres. DÆKNINGSKORT 11

12 Metode og datagrundlag Metode Kortlægningen er baseret på målinger foretaget 417 udendørs steder i Danmark. Stederne er medtaget på baggrund af, at kommunerne har karakteriseret dem som "mobilhuller". Kommunerne havde indmeldt disse steder via en spørgeskemaundersøgelse, som KL havde iværksat i juni Desuden er der medtaget steder, hvor der er modtaget henvendelser om dårlig dækning og fra presseomtale af mobilhuller. De praktiske målinger er foretaget af Teknologisk Institut i perioden december januar Målingerne er foretaget efter følgende kravspecifikation, som Teknologisk Institut har udført opgaven i henhold til: Opgaven generelt Der ønskes måling og dokumentation af den oplevede udendørs mobildækning i Danmark ved på et antal udvalgte udendørs steder at undersøge muligheden for at foretage mobiltelefonopkald og gennemføre en samtale af en vis varighed. På samme sted udføres målingen for alle fire mobiloperatører og fire forskellige mobiltelefonmodeller. Der er i målingerne ikke taget højde for, at der kan være forskel på muligheden for at opnå forbindelse alt efter, hvordan man holder på telefonen. Det er bl.a. afhængigt af den person, der udfører testen. Målemetode På de udpegede steder skal der foretages udendørs målinger af den oplevede mobildækning på følgende måde: Hver måling på de udpegede steder skal bestå af fire mobiltelefonopkald med hver sin telefon (et til hver af de fire mobiloperatører med eget net) foretaget inden for en periode på 20 minutter pr. mobiloperatør på samme sted med følgende metode: o To standardtelefoner samt to smartphones skal anvendes ved målingerne (på hvert sted udføres der således 16 målinger). Der må ikke foretages samtidige opkald til en enkelt mobiloperatør (samme mobilnet) o Ved testen skal mobiltelefonen holdes tilstræbt stationært ved øret, ca. 1,5 meter (ørehøjde) over jorden. Alle opkald skal til- METODE OG DATAGRUNDLAG 12

13 stræbes udført så ens som mulig for såvidt angår greb om telefonen, placering i forhold til hovedet etc. o Opkaldene skal foretages udendørs mindst 5 meter fra bygninger og parkerede biler o Testen skal foretages på hverdage i tidsrummet 8-16 o Koordinaterne for det faktiske målested skal angives o Det faktiske målesteds position må ikke afvige mere end 50 meter fra det angivne sted o Testopkaldene skal foretages til et fastnetnummer o Varigheden af et testopkald skal være ét minut. Hvis det kaldte nummer er optaget, prøves højst en gang igen o Der skal foretages to-vejs kommunikation under opkaldet. Kriteriet for succes er, at der kan gennemføres et minuts samtale uden afbrydelse. Datagrundlag Undersøgelsens resultater er samlet i et regneark (bilag1: Teknologisk Instituts måleresultater). Der er foretaget testopkald på 417 identificerede "mobilhuller" med fire telefoner på hver position, dvs. i alt 6672 opkald. METODE OG DATAGRUNDLAG 13

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten Undersøgelse af indsatser

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere