Trivsel som forretningsmodel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel som forretningsmodel?"

Transkript

1 Trivsel som forretningsmodel? - Arbejdslivs nyhedsbrev, november 2008 Udhules markedspositioner af dårlig trivsel? Nicheproduktion er en væsentlig konkurrenceparameter hos en lang række danske virksomheder. Men hvordan påvirker stigende sygefravær, høj medarbejderomsætning og dårlig trivsel virksomhedernes evne til at fastholde og udvikle deres markedsposition? Søren Stjernqvist, administrerende direktør for Teknologisk Institut, forudser en række udfordringer på området og giver sit syn på virksomhedernes markedsposition. Teknologisk Instituts administrerende direktør, Søren Stjernqvist, forudser en række organisatoriske udfordringer i de kommende år for dansk erhvervsliv, i forhold til at fastholde og ikke mindst udvikle den nuværende markedsposition. Søren Stjernqvist udtaler: Jeg er oprigtig bekymret for, om de lidt skræmmende signaler og data, der i disse tider registreres i forhold til bl.a. stigende sygefravær og generelle trivselsproblemer i virksomhederne, i værste fald kan få direkte indflydelse på Danmarks position inden for bl.a. high tech nicheproduktion og services. En lang række danske virksomheder er kendetegnet ved at have en høj grad af nicheproduktion som deres væsentligste konkurrenceparameter. Og hypotesen er her, at de ansattes trivsel spiller en central rolle. Engagerede medarbejdere, der bidrager som en aktiv ressource i virksomheden er, ifølge Søren Stjernqvist, en væsentlig parameter for, at virksomheden fortsat kan markedsføre high tech nicheprodukter og services. En parameter, der bidrager til virksomhedens indtjening, landet og de ansatte. Virksomheder spiller hasard med de menneskelige ressourcer Danske medarbejdere har generelt et højt kompetenceniveau. Den danske virksomhedskultur understøtter kreativitet og samarbejde, ligesom de gældende arbejdsmarkedsregler giver rum for og understøtter et samarbejde mellem ledelse og ansatte. Disse er alle elementer, der understøtter de ansattes trivsel og engagement. Erfaring og vidensindsamling på Teknologisk Institut, Arbejdsliv, viser, at en høj grad af trivsel og engagement på arbejdspladsen resulterer i aktiv deltagelse i virksomhedens innovative processer, med hensyn til procesudvikling og produktudvikling. Et stigende sygefravær, høj medarbejderomsætning og trivselsproblemer er et fingerpeg til danske virksomheder om, at medarbejderne ikke trives helt så godt, og måske dermed ikke deltager aktivt i proces- og produktudvikling. Konsekvenserne for de enkelte virksomheder er på kort sigt en økonomisk problematik i form af høje omkostninger til sygefravær, rekruttering m.v. Og at virksomhederne på længere sigt risikerer 1

2 at spille hasard med deres eksistens som high tech nicheproducenter kan få langsigtede konsekvenser. Uden medarbejdernes indsats og samarbejde med ledelsen kan man risikere at miste sin forretningsmæssige platform og være ude af markedet om få år. Måske spilles der ikke blot hasard i virksomhederne, måske spilles der hasard med Danmarks unikke position som nicheproducent inden for en lang række brancher. I realiteten spilles der også hasard med vores eget arbejdsliv, fordi de personer, der ikke trives og i værste fald bliver syge, må forlade arbejdsmarkedet før tid. Fokus på trivsel Spørgsmålet er, kan der gøres noget? Selvfølgelig kan der det. De seneste år er der forsket intensivt i trivsel. En række faktorer med betydning for trivslen er afdækket. Bl.a. de 6 guldkorn fra Det Nationale Forsknings Center for Arbejdsmiljø: Krav til arbejdet, belønning, forudsigelighed, social støtte, indflydelse og mening med arbejdet. Opgaven er at overføre denne viden til praktisk anvendelige metoder og ledelsesredskaber. Teknologisk Institut, Arbejdsliv, har sammen med en række virksomheder arbejdet med udvikling af brugbare metoder, hvor bl.a. fokus på tid til faglighed har vist sig at spille en særlig vigtig rolle for trivsel. Disse virksomheder har fået bedre arbejdspladskultur og trivsel med positive og målbare resultater, såsom bedre bundlinie, øget trivsel og medarbejdertilfredshed samt sparede udgifter på sygefravær. Søren Stjernqvists opråb er, at virksomhederne skal tage denne udfordring alvorligt. Sammenhængen mellem teknologi, markedsposition og medarbejdertrivsel har måske langt større betydning, end man umiddelbart forestiller sig og med langsigtede konsekvenser Vær opmærksom på signalerne og reagér! Tekst: Nomi Skovgaard For yderligere information kontakt: Nomi Skovgaard Telefon:

3 God trivsel giver god bundlinje men hvordan gør man? Medarbejdere og lederes trivsel har direkte indflydelse på produktivitet og kvalitet i arbejdet. Flere undersøgelser viser det og det siger i grunden sig selv. Selvfølgelig betyder måden vi har det på noget for, hvilken indsats vi leverer på arbejdspladsen. Men hvordan kan virksomheder konkret arbejde med at øge trivsel og nærvær? Når en virksomhed ønsker at styrke trivslen på arbejdspladsen, eksempelvis fordi den står med udfordringen om at nedsætte sygefraværet, må denne se på sig selv som arbejdsplads. Virksomheden må lytte til medarbejdernes behov og ønsker samt være indstillet på og parat til at tage tyren ved hornene. De skal gøre noget ved de forhold, der influerer negativt på trivslen samt styrke og fastholde de forhold, der allerede i dag skaber trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderinddragelse er et nøglebegreb i denne sammenhæng. Der findes ingen enkelt opskrift på at styrke trivslen og nedsætte sygefraværet. Og hvad der er rigtigt at gøre på én arbejdsplads, fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Derfor er det nødvendigt at anskue den virkelighed, man begår sig i - altså som udgangspunkt tage temperaturen på trivslen på arbejdspladsen og på den baggrund udvælge indsatsområder som der handles på! Veje til udvikling af trivsel og nærvær - konkrete værktøjer På Teknologisk Institut udvikler og bruger vi konkrete værktøjer og metoder til undersøgelse og igangsættelse af indsatser, der kan styrke trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Følgende punkter er anbefalinger til processen for styrkelse af trivsel og nærvær på arbejdspladsen: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdspladsens ledere og medarbejdere med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) har udviklet spørgeskemaer til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Udviklingen af trivslen på arbejdspladsen kan vurderes ved at bruge samme spørgeskemaundersøgelse kontinuerligt, eksempelvis med 2 års intervaller. Spørgeskemaundersøgelse kan med fordel suppleres med interview, der giver mulighed for at få sat flere ord på spørgeskemaundersøgelsens resultater, og dermed komme mere i dybden med arbejdspladsens styrker og udfordringer i relation til trivsel. Ofte slutter arbejdspladsernes indsats her. Så er det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen blevet undersøgt, og så gør man på mange arbejdspladser ikke mere. Når sådan en undersøgelse sættes i værk, giver det medarbejderne et indtryk af, at arbejdspladsen har fokus på trivsel. Det skaber forventninger til en videre indsats. Derfor er det vigtigt at følge op på undersøgelsen med et eller flere handlingsorienterede elementer. Når resultaterne af spørgeskemaundersøgelse og eventuelle interview er formidlet til ledere og medarbejdere, er det tid til handling. Der kan med fordel nedsættes en trivselsgruppe bestående af både leder- og medarbejderrepræsentanter. Denne gruppe har til opgave at udvikle konkrete handlingsplaner på de ønskede indsatsområder og igangsætte disse. Trivselsgruppen bliver således tovholdere på indsatserne og skal sikre, at de har medarbejderne med sig i gennemførelsen af de konkrete handlingsplaner. 3

4 Det er vores oplevelse, at indsatser og handlingsplaner kan handle om mange og meget forskellige ting eksempelvis indretning af laboratoriearbejdsplads, skarpere knive på slagteriet, organisering af arbejdet i team på kontoret, anerkendende kommunikation mellem medarbejdere, øget viden om stress og meget, meget mere. Ring eller skriv, hvis du har brug for inspiration og rådgivning om, hvordan I kan styrke trivslen på jeres arbejdsplads. Teknologisk Institut har også autoriserede arbejdsmiljøkonsulenter, der kan benyttes til at følge op på bl.a. påbud fra Arbejdsmiljøtilsynet. Tekst: Charlotte Færch Lotz For yderligere information kontakt: Charlotte Færch Lotz Telefon:

5 Så ta den dog med ro! Den tanke får man nemt, når man ser skraldemænd arbejde. Men at det skulle komme fra transportchef Palle Andersen, Odense Renovation A/S, en stærkt konkurrenceudsat virksomhed, overrasker mange. Vægt på borgerkontakt og erfaringsudveksling med andre renovationsvirksomheder er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø hos de ansatte i Odense Renovation A/S. Det er en gammel historie, at det høje arbejdstempo i skraldemandsarbejde giver en generel nedslidning af kroppen og mange konkrete skader på skuldre, knæ og håndled. Hovedproblemet er, at tempoet udkonkurrerer de korrekte arbejdsmetoder på trods af, at disse er særdeles velkendt af alle skraldemænd. Men anvisninger om, at det på lang sigt skader knæene at hoppe ned fra et højt førerhus, eller at det medfører skulderskader at slæbe af sted med to beholdere på én gang, har haft lige så ringe effekt som teksten på cigaretpakkerne: Rygning er skadeligt for helbredet. Vægt på borgerkontakt At sænke arbejdstempoet er det vigtigste delmål for Odense Renovation A/S, der gør en massiv indsats for at sikre arbejdsmiljøet blandt skraldemænd. Transportchef og sikkerhedsrepræsentant har i samarbejde med renovationsfirmaet R98 taget initiativ til projekt RASK, der fra januar 2008 til april 2009 gennemføres med tilskud fra Forebyggelsesfonden. Teknologisk Institut, Arbejdsliv, og Aalborg Universitetscenter medvirker ved projektets praktiske gennemførelse. I RASK-projektet er det besluttet at gå nye veje for at ændre den såkaldte skraldemandskultur, der understøttet af fyraftensakkorder blokerer for et bæredygtigt arbejdstempo og ergonomisk fornuftige arbejdsmetoder. For at undgå reaktioner som det har vi hørt!, vælger man i RASKprojektet at kombinere nye arbejdsformer til sikring af arbejdsmiljøet med inddragelse af driftsmæssige aspekter i skraldemændenes rolle. Der bliver lagt større vægt på borgerkontakt, f.eks. i forhold til sortering af affald. Noget så enkelt som at pap og papir ikke blandes i containere har f.eks. stor miljømæssig og økonomisk betydning. R98 arbejder som led i projektet med udvikling af skraldemandens rolle til at være vejleder/vogter i den daglige kontakt med borger og gårdmænd i karrebebyggelser. Erfaringsudveksling og skræddersyede vogne Holdningsændringer skabes ikke ved at forklare og undervise i gode principper, men kun ved reel involvering af medarbejdere. Derfor gennemfører RASK en række aktiviteter, der giver plads til erfaringsudveksling og udvikling af nye ideer. Medarbejderbytte er en af aktiviteterne. Her udstationeres skraldemænd fra de to virksomheder i tre dage på den anden virksomhed. Denne udveksling er gennemført efter principperne i metoden Medarbejderbytte. Metoden sikrer forberedelse af spørgsmål i samarbejde med kollegaer inden byttet samt en grundig indføring i arbejdsforhold under byttet. Og endelig at udvekslingsmedarbejderne ved tilbagekomsten til egen arbejdsplads fordøjer indtrykkene og giver en tilbagemelding om, hvad de har oplevet, og hvilke overvejelser de mener, at udvekslingen kan føre med sig. 5

6 Erik Sørensen, der til daglig kører skraldevogn i Odense, forklarer her om sine erfaringer til vognleverandøren NORBA. Odense Renovation A/S fornyer løbende sin vognpark, der består af i alt 21 skraldevogne. Her inddrager man skraldemændene i beslutninger omkring specialtilpasning af nye vogne. Alle der skal overtage en ny vogn kommer inden leveringen sammen med transportchefen på besøg hos leverandøren, NORBA, i Kalmar. Her får de mulighed for at give NORBA input om deres konkrete erfaringer fra det daglige arbejde. Samtidig får de orientering om de nye tendenser, der tegner sig. På et besøg, gennemført i august, så man bl.a. på vogne, der kan håndtere flere såkaldte fraktioner i samme kasse samt modeller på gas- og eldrevne vogne. Kunststykket i projektet er, at de forebyggende aktiviteter ikke får karakter af frynsegoder. De kompetencer, projektet opbygger i medarbejdergruppen, skal føre til konkrete ændringer i renovationsselskaberne - noget ledelserne bakker op om gennem et stærkt engagement i projektet. Fastholdelsen af engagementet sikres ved aktiv involvering af lederne, der f.eks. også gennemfører medarbejderbytte. 6

7 E-læring i øjenhøjde - styrker arbejdsmiljøet og fastholder medarbejderne Bornholms Hospital vil forebygge fysiske og psykiske nedslidningsskader hos personalet. Med støtte fra Forebyggelsesfonden sætter hospitalet fokus på de belastede faggrupper; social- og sundhedsassistenter samt portører. Region Hovedstaden og Teknologisk Institut, Arbejdsliv, bistår projektet som faglige sparringspartnere. Med e-læring er det målet at skabe et bedre arbejdsmiljø, fastholde medarbejderne og i sidste ende bidrage til endnu bedre patientpleje. Centralt for projektet er ledelsens og medarbejdernes aktive involvering. Workshops, interview og andre aktiviteter med medarbejderne på Bornholms Hospital har i løbet af det sidste halve år dannet baggrund for et e-læringsprogram, der skal implementeres i første halvår Programmet skal støtte og supplere social- og sundhedsassistenter samt portører i deres daglige arbejde med forflytning af patienter. Allerede på et tidligt tidspunkt i processen er tilbagemeldingerne fra personalet på Bornholms Hospital positive: Folk er positive over for projektet. E-læringen giver medarbejderne større mulighed for at hjælpe sig selv i hverdagen, fortæller Laila Mortensen, daglig sikkerhedsleder og direktionssekretær på Bornholms Hospital. Inddrag medarbejderne Medarbejdernes arbejdsproces danner grundlag for det endelige produkt. Processen baseres på praksislæring. Igennem arbejdsgrupper er medarbejderne selv med til at udforme programmets indhold. I grupperne arbejder de med fagligt indhold, der er brugbart til de forskellige læringsemner. Medarbejdernes aktive involvering i processen er centralt for projektet. Herigennem opbygges og forankres der rutiner og erfaringer i organisationen. Laila Mortensen udtaler: Medarbejderne har spillet en stor rolle i projektet. De ved, hvor problemerne ligger. Forflytningsinstruktørerne vælger på baggrund af medarbejdernes viden og daglige erfaringer samt forflytningsfaglig viden, hvad der skal fokuseres på i e- læringsprogrammet. Proces og produkt går hånd i hånd Forarbejdet og fokuseringen er en vigtig del af processen samt væsentlig for, at det endelige produkt bliver en succes, og brugerne får glæde af det. Efter et halvt år med løbende aktiviteter, der udgør den nødvendige baggrundsviden, ligger drejebogen for e-læringsprogrammet snart klar. Udfordringen for Bornholms Hospital er nu fortsat at skabe opmærksomhed om forebyggelse af forflytningsskader, indtil programmet er klar i midten af Og engagementet fra ledelsen er stort. Derfor vil der i dette efterår være erfaringsdage for medarbejderne, frivillige arbejdsgrupper, 7

8 formidling på intranettet og indkøb af hjælpemidler. Alle aktiviteter, der er med til fortsat at skærpe medarbejdernes bevidsthed omkring forflytninger. Og sådan sikrer Bornholms Hospital, at der hele tiden sker noget på forflytningsområdet. E-læring et supplement i hverdagen Det endelige e-læringsprodukt har flere funktioner. Programmet fungerer som et kursus i forflytningsteknik, hvor medarbejderne får et bevis, der dokumenterer deres arbejdsproces med forebyggelse af forflytningsskader. Samtidig vil e-læringsprogrammet fungere som et opslagsværk, hvor medarbejderne kan søge og vedligeholde den nødvendige viden om forflytninger. E-læringen er et supplement til hverdagen og det praktiske arbejde, fortæller Laila Mortensen og understreger, at e-læringen ikke skal erstatte den praktiske træning, der afholdes én gang årligt. Tværtimod mener Laila Mortensen, at e-læringen vil øge medarbejdernes fokus på og krav om mere praktisk undervisning. Også på personalemøderne vil man på afdelingsniveau sætte brugen af e-læring og forebyggelse af forflytningsskader på dagsordenen. Langsigtede effekter Gennem e-læring styrkes den forebyggende indsats over for skader, der opstår, når personalet skal flytte patienter for eksempel fra en seng til et operationsleje eller en stol. Og Bornholms Hospital satser på en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Med e-læringen kan det i højere grad blive legaliseret, at der nogle gange er behov for at være to personer til en forflytning, eller at der f.eks. skal bruges tid på at hente en mobil lift. Samtidig skal det sikres, at vi ikke slider vores medarbejdere ned. Vi skal jo beholde dem længe på arbejdsmarkedet endnu, smiler Laila Mortensen. Tekst: Hanne Skou-Madsen For yderligere information kontakt: Hanne Skou-Madsen Telefon:

9 Instruktør- og mentoruddannelse i AMU? Brancher med stor medarbejderomsætning stiller store krav til oplæringen af nye medarbejdere. Oplæringen af nye medarbejdere skal være effektiv og af høj kvalitet for at kunne bidrage til virksomhedernes fastholdelsesstrategier. Her kan AMU spille en væsentlig rolle i fremtiden. Det viser en ny rapport, som Teknologisk Institut, Arbejdsliv, har lavet for Transporterhvervets Uddannelsesråd. Rapporten fremstiller resultaterne af en kvalifikationsanalyse, der viser, at der i postsektoren er en række modstridende tendenser i organiseringen af arbejdet med udvikling af smallere job blandt omdelere og chauffører. Derudover er der også stigende udfordringer med at fastholde denne medarbejdergruppe. Kompetenceudvikling eller effektiv medarbejderomsætning? Kilde: Post Danmark I flere virksomheder inden for postsektoren har ledelsen accepteret, at medarbejdere ikke bliver på arbejdspladsen mere end 1-2 år. De ønsker derfor ikke at investere mange ressourcer i oplæring og instruktion. Resultatet de senere år har været, at jobbene bliver stadig smallere uden væsentlige kompetencekrævende arbejdsopgaver. Til gengæld bliver jobbene mere ensidige og fysisk krævende. De kompetencekrævende opgaver er blevet fjernet ved indførelse af ny teknologi, eller ved at placere dem i nye mellemleder- og koordinatorfunktioner. Se profilvideoer og læs rapporten Læs mere i rapporten om udviklingstendenser og fremtidige kvalifikationsbehov samt jobprofiler inden for distribution og transport i postsektoren. Læs også om analysens tre centrale anbefalinger til fremtidige fælles Kompetencebeskrivelser og AMU-mål: Tværgående FKB for AMU-mål Facility servicemedarbejdere Tværgående FKB og AMU-mål for Instruktører og mentorer AMU-mål for TUR s EUD Trin 3 for transport-, lager- og postsektoren. I forbindelse med analysen blev der udarbejdet to profilvideoer, der beskriver opgaver og fremtidige kvalifikationsbehov for hhv. chauffører og disponenter i postsektoren. Videoerne kan bruges til introduktion til jobbet i forbindelse med uddannelse, rekruttering m.v. Center for Arbejdslivs undersøgelse viser, at sådanne strategier skaber en række udfordringer. Der opstår problemer i arbejdsmiljøet med ensidigt gentagende fysisk arbejde. Det bliver svært at fastholde såvel gamle som nye medarbejdere, når jobindholdet bliver udhulet. Presset på mellemledelsen bliver større og større, fordi der ikke kan opretholdes en fast medarbejderstab og selvbærende team. Derfor har flere personaleansvarlige og tillidsfolk i sektoren peget på forskellige muligheder for at uddanne interne instruktører og mentorer, for at fastholde nye medarbejdere og udvikle dem til at kunne varetage flere, mere alsidige og krævende opgaver i virksomheden. Klik på billederne for at se videoerne 9

10 AMU-mål for instruktører og mentorer I dag findes ingen specifikke AMU-mål eller Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB) for uddannelse af instruktører og mentorer. Flere erhvervsskoler og AMU-centre (f.eks. BEC Management, EUC Lillebælt, EUC Nordvest, VUC Thy Mors og Vitus Bering) har dog erfaringer med at sammensætte moduler og uddanne instruktører til specifikke arbejdspladser. Ligeledes findes der er uddannelsesmål for jobinstruktører som enkeltfag, om end der ikke er tilknyttet en erhvervsuddannelse eller FKB på nuværende tidspunkt. Målene for dette enkeltfag kan med fordel bruges som inspiration til udarbejdelse af et eller flere særlige AMU-mål, der kan kombineres i et tilpasset forløb. Et udsnit af relevante mål for et fremtidig AMU-mål er præsenteret i rapporten, der ligeledes peger på muligheden for at lave en tværgående Fælles Kompetencebeskrivelse for instruktører og mentorer, der går på tværs af eksisterende efteruddannelsesudvalg. Tekst: Henrik Vejen Kristensen For yderligere information kontakt: Henrik Vejen Kristensen Telefon:

11 Månedens energizer: Hvordan var din morgen? Energizers er korte og enkle øvelser og lege, som i princippet kan bruges når som helst. Månedens energizer er en god øvelse i at hilse på hinanden og lære hinanden at bedre at kende. Øvelsen kan med fordel bruges som start på et kursus eller en konference. Formål: Hilse på hinanden Få uformel viden om hinanden. Tid: Ca. 5-7 minutter Egner sig bedst til gruppestørrelse: Beskrivelse: Øvelsen egner sig bedst om morgnen kort tid efter, folk er ankommet. Alle bliver siddende. Vend jer mod hinanden to og to og eventuelt tre sammen for at få det til at gå op. Fortæl om jeres morgen fra I stod op, til I er her nu. Hvordan vågnede du? Hvad spiste du? Hvordan kom du herhen? På denne uskyldige og ikke grænseoverskridende måde får deltagerne en masse at vide om personen ved siden af sig. Fif: Start eventuelt med at fortælle om din egen morgen. På den måde får deltagerne noget at vide om dig, og de får demonstreret, hvordan de kan fortælle om deres egen morgen. Passer det ikke rigtigt ind i programmet, at deltagerne fortæller om deres morgen, så få dem eventuelt til at fortælle om noget andet, f.eks. hvordan ser dit hus ud? Hvad har du i din skrivebordsskuffe? 11

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE I PRAKSIS SKABER BEDRE RESULTATER OG KAN SES PÅ BUNDLINJEN - OVEN I KØBET MED ØKONOMISK TILSKUD

TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE I PRAKSIS SKABER BEDRE RESULTATER OG KAN SES PÅ BUNDLINJEN - OVEN I KØBET MED ØKONOMISK TILSKUD TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE I PRAKSIS SKABER BEDRE RESULTATER OG KAN SES PÅ BUNDLINJEN - OVEN I KØBET MED ØKONOMISK TILSKUD FOR MEGET PRES? Høj motivation og engagement blandt medarbejderne er afgørende for,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

MAKING HARD WORK EASY

MAKING HARD WORK EASY MAKING HARD WORK EASY Det skal være nemt for dig at passe på dine medarbejdere. Som leverandør af ergonomiske produkter er vi eksperter i optimal indretning af arbejdspladser. På denne måde hjælper vi

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011 BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN Velkommen til kick-off 20. juni 2011 Dagsorden Første del Velkomst af Vibeke Westh Hoved MED Kort fortælling om 5 i 12 formål og aktiviteter. Præsentation

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for hjemmeplejen og på døgninstitutioner for voksne. Arbejdstilsynets konference d. 29.

Håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for hjemmeplejen og på døgninstitutioner for voksne. Arbejdstilsynets konference d. 29. Håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for hjemmeplejen og på døgninstitutioner for voksne Arbejdstilsynets konference d. 29. oktober 2009 1 Politisk fokus på nedslidning Nedslidning er i søgelyset

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2015 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere