Trivsel som forretningsmodel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel som forretningsmodel?"

Transkript

1 Trivsel som forretningsmodel? - Arbejdslivs nyhedsbrev, november 2008 Udhules markedspositioner af dårlig trivsel? Nicheproduktion er en væsentlig konkurrenceparameter hos en lang række danske virksomheder. Men hvordan påvirker stigende sygefravær, høj medarbejderomsætning og dårlig trivsel virksomhedernes evne til at fastholde og udvikle deres markedsposition? Søren Stjernqvist, administrerende direktør for Teknologisk Institut, forudser en række udfordringer på området og giver sit syn på virksomhedernes markedsposition. Teknologisk Instituts administrerende direktør, Søren Stjernqvist, forudser en række organisatoriske udfordringer i de kommende år for dansk erhvervsliv, i forhold til at fastholde og ikke mindst udvikle den nuværende markedsposition. Søren Stjernqvist udtaler: Jeg er oprigtig bekymret for, om de lidt skræmmende signaler og data, der i disse tider registreres i forhold til bl.a. stigende sygefravær og generelle trivselsproblemer i virksomhederne, i værste fald kan få direkte indflydelse på Danmarks position inden for bl.a. high tech nicheproduktion og services. En lang række danske virksomheder er kendetegnet ved at have en høj grad af nicheproduktion som deres væsentligste konkurrenceparameter. Og hypotesen er her, at de ansattes trivsel spiller en central rolle. Engagerede medarbejdere, der bidrager som en aktiv ressource i virksomheden er, ifølge Søren Stjernqvist, en væsentlig parameter for, at virksomheden fortsat kan markedsføre high tech nicheprodukter og services. En parameter, der bidrager til virksomhedens indtjening, landet og de ansatte. Virksomheder spiller hasard med de menneskelige ressourcer Danske medarbejdere har generelt et højt kompetenceniveau. Den danske virksomhedskultur understøtter kreativitet og samarbejde, ligesom de gældende arbejdsmarkedsregler giver rum for og understøtter et samarbejde mellem ledelse og ansatte. Disse er alle elementer, der understøtter de ansattes trivsel og engagement. Erfaring og vidensindsamling på Teknologisk Institut, Arbejdsliv, viser, at en høj grad af trivsel og engagement på arbejdspladsen resulterer i aktiv deltagelse i virksomhedens innovative processer, med hensyn til procesudvikling og produktudvikling. Et stigende sygefravær, høj medarbejderomsætning og trivselsproblemer er et fingerpeg til danske virksomheder om, at medarbejderne ikke trives helt så godt, og måske dermed ikke deltager aktivt i proces- og produktudvikling. Konsekvenserne for de enkelte virksomheder er på kort sigt en økonomisk problematik i form af høje omkostninger til sygefravær, rekruttering m.v. Og at virksomhederne på længere sigt risikerer 1

2 at spille hasard med deres eksistens som high tech nicheproducenter kan få langsigtede konsekvenser. Uden medarbejdernes indsats og samarbejde med ledelsen kan man risikere at miste sin forretningsmæssige platform og være ude af markedet om få år. Måske spilles der ikke blot hasard i virksomhederne, måske spilles der hasard med Danmarks unikke position som nicheproducent inden for en lang række brancher. I realiteten spilles der også hasard med vores eget arbejdsliv, fordi de personer, der ikke trives og i værste fald bliver syge, må forlade arbejdsmarkedet før tid. Fokus på trivsel Spørgsmålet er, kan der gøres noget? Selvfølgelig kan der det. De seneste år er der forsket intensivt i trivsel. En række faktorer med betydning for trivslen er afdækket. Bl.a. de 6 guldkorn fra Det Nationale Forsknings Center for Arbejdsmiljø: Krav til arbejdet, belønning, forudsigelighed, social støtte, indflydelse og mening med arbejdet. Opgaven er at overføre denne viden til praktisk anvendelige metoder og ledelsesredskaber. Teknologisk Institut, Arbejdsliv, har sammen med en række virksomheder arbejdet med udvikling af brugbare metoder, hvor bl.a. fokus på tid til faglighed har vist sig at spille en særlig vigtig rolle for trivsel. Disse virksomheder har fået bedre arbejdspladskultur og trivsel med positive og målbare resultater, såsom bedre bundlinie, øget trivsel og medarbejdertilfredshed samt sparede udgifter på sygefravær. Søren Stjernqvists opråb er, at virksomhederne skal tage denne udfordring alvorligt. Sammenhængen mellem teknologi, markedsposition og medarbejdertrivsel har måske langt større betydning, end man umiddelbart forestiller sig og med langsigtede konsekvenser Vær opmærksom på signalerne og reagér! Tekst: Nomi Skovgaard For yderligere information kontakt: Nomi Skovgaard Telefon:

3 God trivsel giver god bundlinje men hvordan gør man? Medarbejdere og lederes trivsel har direkte indflydelse på produktivitet og kvalitet i arbejdet. Flere undersøgelser viser det og det siger i grunden sig selv. Selvfølgelig betyder måden vi har det på noget for, hvilken indsats vi leverer på arbejdspladsen. Men hvordan kan virksomheder konkret arbejde med at øge trivsel og nærvær? Når en virksomhed ønsker at styrke trivslen på arbejdspladsen, eksempelvis fordi den står med udfordringen om at nedsætte sygefraværet, må denne se på sig selv som arbejdsplads. Virksomheden må lytte til medarbejdernes behov og ønsker samt være indstillet på og parat til at tage tyren ved hornene. De skal gøre noget ved de forhold, der influerer negativt på trivslen samt styrke og fastholde de forhold, der allerede i dag skaber trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderinddragelse er et nøglebegreb i denne sammenhæng. Der findes ingen enkelt opskrift på at styrke trivslen og nedsætte sygefraværet. Og hvad der er rigtigt at gøre på én arbejdsplads, fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Derfor er det nødvendigt at anskue den virkelighed, man begår sig i - altså som udgangspunkt tage temperaturen på trivslen på arbejdspladsen og på den baggrund udvælge indsatsområder som der handles på! Veje til udvikling af trivsel og nærvær - konkrete værktøjer På Teknologisk Institut udvikler og bruger vi konkrete værktøjer og metoder til undersøgelse og igangsættelse af indsatser, der kan styrke trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Følgende punkter er anbefalinger til processen for styrkelse af trivsel og nærvær på arbejdspladsen: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdspladsens ledere og medarbejdere med fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) har udviklet spørgeskemaer til undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Udviklingen af trivslen på arbejdspladsen kan vurderes ved at bruge samme spørgeskemaundersøgelse kontinuerligt, eksempelvis med 2 års intervaller. Spørgeskemaundersøgelse kan med fordel suppleres med interview, der giver mulighed for at få sat flere ord på spørgeskemaundersøgelsens resultater, og dermed komme mere i dybden med arbejdspladsens styrker og udfordringer i relation til trivsel. Ofte slutter arbejdspladsernes indsats her. Så er det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen blevet undersøgt, og så gør man på mange arbejdspladser ikke mere. Når sådan en undersøgelse sættes i værk, giver det medarbejderne et indtryk af, at arbejdspladsen har fokus på trivsel. Det skaber forventninger til en videre indsats. Derfor er det vigtigt at følge op på undersøgelsen med et eller flere handlingsorienterede elementer. Når resultaterne af spørgeskemaundersøgelse og eventuelle interview er formidlet til ledere og medarbejdere, er det tid til handling. Der kan med fordel nedsættes en trivselsgruppe bestående af både leder- og medarbejderrepræsentanter. Denne gruppe har til opgave at udvikle konkrete handlingsplaner på de ønskede indsatsområder og igangsætte disse. Trivselsgruppen bliver således tovholdere på indsatserne og skal sikre, at de har medarbejderne med sig i gennemførelsen af de konkrete handlingsplaner. 3

4 Det er vores oplevelse, at indsatser og handlingsplaner kan handle om mange og meget forskellige ting eksempelvis indretning af laboratoriearbejdsplads, skarpere knive på slagteriet, organisering af arbejdet i team på kontoret, anerkendende kommunikation mellem medarbejdere, øget viden om stress og meget, meget mere. Ring eller skriv, hvis du har brug for inspiration og rådgivning om, hvordan I kan styrke trivslen på jeres arbejdsplads. Teknologisk Institut har også autoriserede arbejdsmiljøkonsulenter, der kan benyttes til at følge op på bl.a. påbud fra Arbejdsmiljøtilsynet. Tekst: Charlotte Færch Lotz For yderligere information kontakt: Charlotte Færch Lotz Telefon:

5 Så ta den dog med ro! Den tanke får man nemt, når man ser skraldemænd arbejde. Men at det skulle komme fra transportchef Palle Andersen, Odense Renovation A/S, en stærkt konkurrenceudsat virksomhed, overrasker mange. Vægt på borgerkontakt og erfaringsudveksling med andre renovationsvirksomheder er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø hos de ansatte i Odense Renovation A/S. Det er en gammel historie, at det høje arbejdstempo i skraldemandsarbejde giver en generel nedslidning af kroppen og mange konkrete skader på skuldre, knæ og håndled. Hovedproblemet er, at tempoet udkonkurrerer de korrekte arbejdsmetoder på trods af, at disse er særdeles velkendt af alle skraldemænd. Men anvisninger om, at det på lang sigt skader knæene at hoppe ned fra et højt førerhus, eller at det medfører skulderskader at slæbe af sted med to beholdere på én gang, har haft lige så ringe effekt som teksten på cigaretpakkerne: Rygning er skadeligt for helbredet. Vægt på borgerkontakt At sænke arbejdstempoet er det vigtigste delmål for Odense Renovation A/S, der gør en massiv indsats for at sikre arbejdsmiljøet blandt skraldemænd. Transportchef og sikkerhedsrepræsentant har i samarbejde med renovationsfirmaet R98 taget initiativ til projekt RASK, der fra januar 2008 til april 2009 gennemføres med tilskud fra Forebyggelsesfonden. Teknologisk Institut, Arbejdsliv, og Aalborg Universitetscenter medvirker ved projektets praktiske gennemførelse. I RASK-projektet er det besluttet at gå nye veje for at ændre den såkaldte skraldemandskultur, der understøttet af fyraftensakkorder blokerer for et bæredygtigt arbejdstempo og ergonomisk fornuftige arbejdsmetoder. For at undgå reaktioner som det har vi hørt!, vælger man i RASKprojektet at kombinere nye arbejdsformer til sikring af arbejdsmiljøet med inddragelse af driftsmæssige aspekter i skraldemændenes rolle. Der bliver lagt større vægt på borgerkontakt, f.eks. i forhold til sortering af affald. Noget så enkelt som at pap og papir ikke blandes i containere har f.eks. stor miljømæssig og økonomisk betydning. R98 arbejder som led i projektet med udvikling af skraldemandens rolle til at være vejleder/vogter i den daglige kontakt med borger og gårdmænd i karrebebyggelser. Erfaringsudveksling og skræddersyede vogne Holdningsændringer skabes ikke ved at forklare og undervise i gode principper, men kun ved reel involvering af medarbejdere. Derfor gennemfører RASK en række aktiviteter, der giver plads til erfaringsudveksling og udvikling af nye ideer. Medarbejderbytte er en af aktiviteterne. Her udstationeres skraldemænd fra de to virksomheder i tre dage på den anden virksomhed. Denne udveksling er gennemført efter principperne i metoden Medarbejderbytte. Metoden sikrer forberedelse af spørgsmål i samarbejde med kollegaer inden byttet samt en grundig indføring i arbejdsforhold under byttet. Og endelig at udvekslingsmedarbejderne ved tilbagekomsten til egen arbejdsplads fordøjer indtrykkene og giver en tilbagemelding om, hvad de har oplevet, og hvilke overvejelser de mener, at udvekslingen kan føre med sig. 5

6 Erik Sørensen, der til daglig kører skraldevogn i Odense, forklarer her om sine erfaringer til vognleverandøren NORBA. Odense Renovation A/S fornyer løbende sin vognpark, der består af i alt 21 skraldevogne. Her inddrager man skraldemændene i beslutninger omkring specialtilpasning af nye vogne. Alle der skal overtage en ny vogn kommer inden leveringen sammen med transportchefen på besøg hos leverandøren, NORBA, i Kalmar. Her får de mulighed for at give NORBA input om deres konkrete erfaringer fra det daglige arbejde. Samtidig får de orientering om de nye tendenser, der tegner sig. På et besøg, gennemført i august, så man bl.a. på vogne, der kan håndtere flere såkaldte fraktioner i samme kasse samt modeller på gas- og eldrevne vogne. Kunststykket i projektet er, at de forebyggende aktiviteter ikke får karakter af frynsegoder. De kompetencer, projektet opbygger i medarbejdergruppen, skal føre til konkrete ændringer i renovationsselskaberne - noget ledelserne bakker op om gennem et stærkt engagement i projektet. Fastholdelsen af engagementet sikres ved aktiv involvering af lederne, der f.eks. også gennemfører medarbejderbytte. 6

7 E-læring i øjenhøjde - styrker arbejdsmiljøet og fastholder medarbejderne Bornholms Hospital vil forebygge fysiske og psykiske nedslidningsskader hos personalet. Med støtte fra Forebyggelsesfonden sætter hospitalet fokus på de belastede faggrupper; social- og sundhedsassistenter samt portører. Region Hovedstaden og Teknologisk Institut, Arbejdsliv, bistår projektet som faglige sparringspartnere. Med e-læring er det målet at skabe et bedre arbejdsmiljø, fastholde medarbejderne og i sidste ende bidrage til endnu bedre patientpleje. Centralt for projektet er ledelsens og medarbejdernes aktive involvering. Workshops, interview og andre aktiviteter med medarbejderne på Bornholms Hospital har i løbet af det sidste halve år dannet baggrund for et e-læringsprogram, der skal implementeres i første halvår Programmet skal støtte og supplere social- og sundhedsassistenter samt portører i deres daglige arbejde med forflytning af patienter. Allerede på et tidligt tidspunkt i processen er tilbagemeldingerne fra personalet på Bornholms Hospital positive: Folk er positive over for projektet. E-læringen giver medarbejderne større mulighed for at hjælpe sig selv i hverdagen, fortæller Laila Mortensen, daglig sikkerhedsleder og direktionssekretær på Bornholms Hospital. Inddrag medarbejderne Medarbejdernes arbejdsproces danner grundlag for det endelige produkt. Processen baseres på praksislæring. Igennem arbejdsgrupper er medarbejderne selv med til at udforme programmets indhold. I grupperne arbejder de med fagligt indhold, der er brugbart til de forskellige læringsemner. Medarbejdernes aktive involvering i processen er centralt for projektet. Herigennem opbygges og forankres der rutiner og erfaringer i organisationen. Laila Mortensen udtaler: Medarbejderne har spillet en stor rolle i projektet. De ved, hvor problemerne ligger. Forflytningsinstruktørerne vælger på baggrund af medarbejdernes viden og daglige erfaringer samt forflytningsfaglig viden, hvad der skal fokuseres på i e- læringsprogrammet. Proces og produkt går hånd i hånd Forarbejdet og fokuseringen er en vigtig del af processen samt væsentlig for, at det endelige produkt bliver en succes, og brugerne får glæde af det. Efter et halvt år med løbende aktiviteter, der udgør den nødvendige baggrundsviden, ligger drejebogen for e-læringsprogrammet snart klar. Udfordringen for Bornholms Hospital er nu fortsat at skabe opmærksomhed om forebyggelse af forflytningsskader, indtil programmet er klar i midten af Og engagementet fra ledelsen er stort. Derfor vil der i dette efterår være erfaringsdage for medarbejderne, frivillige arbejdsgrupper, 7

8 formidling på intranettet og indkøb af hjælpemidler. Alle aktiviteter, der er med til fortsat at skærpe medarbejdernes bevidsthed omkring forflytninger. Og sådan sikrer Bornholms Hospital, at der hele tiden sker noget på forflytningsområdet. E-læring et supplement i hverdagen Det endelige e-læringsprodukt har flere funktioner. Programmet fungerer som et kursus i forflytningsteknik, hvor medarbejderne får et bevis, der dokumenterer deres arbejdsproces med forebyggelse af forflytningsskader. Samtidig vil e-læringsprogrammet fungere som et opslagsværk, hvor medarbejderne kan søge og vedligeholde den nødvendige viden om forflytninger. E-læringen er et supplement til hverdagen og det praktiske arbejde, fortæller Laila Mortensen og understreger, at e-læringen ikke skal erstatte den praktiske træning, der afholdes én gang årligt. Tværtimod mener Laila Mortensen, at e-læringen vil øge medarbejdernes fokus på og krav om mere praktisk undervisning. Også på personalemøderne vil man på afdelingsniveau sætte brugen af e-læring og forebyggelse af forflytningsskader på dagsordenen. Langsigtede effekter Gennem e-læring styrkes den forebyggende indsats over for skader, der opstår, når personalet skal flytte patienter for eksempel fra en seng til et operationsleje eller en stol. Og Bornholms Hospital satser på en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Med e-læringen kan det i højere grad blive legaliseret, at der nogle gange er behov for at være to personer til en forflytning, eller at der f.eks. skal bruges tid på at hente en mobil lift. Samtidig skal det sikres, at vi ikke slider vores medarbejdere ned. Vi skal jo beholde dem længe på arbejdsmarkedet endnu, smiler Laila Mortensen. Tekst: Hanne Skou-Madsen For yderligere information kontakt: Hanne Skou-Madsen Telefon:

9 Instruktør- og mentoruddannelse i AMU? Brancher med stor medarbejderomsætning stiller store krav til oplæringen af nye medarbejdere. Oplæringen af nye medarbejdere skal være effektiv og af høj kvalitet for at kunne bidrage til virksomhedernes fastholdelsesstrategier. Her kan AMU spille en væsentlig rolle i fremtiden. Det viser en ny rapport, som Teknologisk Institut, Arbejdsliv, har lavet for Transporterhvervets Uddannelsesråd. Rapporten fremstiller resultaterne af en kvalifikationsanalyse, der viser, at der i postsektoren er en række modstridende tendenser i organiseringen af arbejdet med udvikling af smallere job blandt omdelere og chauffører. Derudover er der også stigende udfordringer med at fastholde denne medarbejdergruppe. Kompetenceudvikling eller effektiv medarbejderomsætning? Kilde: Post Danmark I flere virksomheder inden for postsektoren har ledelsen accepteret, at medarbejdere ikke bliver på arbejdspladsen mere end 1-2 år. De ønsker derfor ikke at investere mange ressourcer i oplæring og instruktion. Resultatet de senere år har været, at jobbene bliver stadig smallere uden væsentlige kompetencekrævende arbejdsopgaver. Til gengæld bliver jobbene mere ensidige og fysisk krævende. De kompetencekrævende opgaver er blevet fjernet ved indførelse af ny teknologi, eller ved at placere dem i nye mellemleder- og koordinatorfunktioner. Se profilvideoer og læs rapporten Læs mere i rapporten om udviklingstendenser og fremtidige kvalifikationsbehov samt jobprofiler inden for distribution og transport i postsektoren. Læs også om analysens tre centrale anbefalinger til fremtidige fælles Kompetencebeskrivelser og AMU-mål: Tværgående FKB for AMU-mål Facility servicemedarbejdere Tværgående FKB og AMU-mål for Instruktører og mentorer AMU-mål for TUR s EUD Trin 3 for transport-, lager- og postsektoren. I forbindelse med analysen blev der udarbejdet to profilvideoer, der beskriver opgaver og fremtidige kvalifikationsbehov for hhv. chauffører og disponenter i postsektoren. Videoerne kan bruges til introduktion til jobbet i forbindelse med uddannelse, rekruttering m.v. Center for Arbejdslivs undersøgelse viser, at sådanne strategier skaber en række udfordringer. Der opstår problemer i arbejdsmiljøet med ensidigt gentagende fysisk arbejde. Det bliver svært at fastholde såvel gamle som nye medarbejdere, når jobindholdet bliver udhulet. Presset på mellemledelsen bliver større og større, fordi der ikke kan opretholdes en fast medarbejderstab og selvbærende team. Derfor har flere personaleansvarlige og tillidsfolk i sektoren peget på forskellige muligheder for at uddanne interne instruktører og mentorer, for at fastholde nye medarbejdere og udvikle dem til at kunne varetage flere, mere alsidige og krævende opgaver i virksomheden. Klik på billederne for at se videoerne 9

10 AMU-mål for instruktører og mentorer I dag findes ingen specifikke AMU-mål eller Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB) for uddannelse af instruktører og mentorer. Flere erhvervsskoler og AMU-centre (f.eks. BEC Management, EUC Lillebælt, EUC Nordvest, VUC Thy Mors og Vitus Bering) har dog erfaringer med at sammensætte moduler og uddanne instruktører til specifikke arbejdspladser. Ligeledes findes der er uddannelsesmål for jobinstruktører som enkeltfag, om end der ikke er tilknyttet en erhvervsuddannelse eller FKB på nuværende tidspunkt. Målene for dette enkeltfag kan med fordel bruges som inspiration til udarbejdelse af et eller flere særlige AMU-mål, der kan kombineres i et tilpasset forløb. Et udsnit af relevante mål for et fremtidig AMU-mål er præsenteret i rapporten, der ligeledes peger på muligheden for at lave en tværgående Fælles Kompetencebeskrivelse for instruktører og mentorer, der går på tværs af eksisterende efteruddannelsesudvalg. Tekst: Henrik Vejen Kristensen For yderligere information kontakt: Henrik Vejen Kristensen Telefon:

11 Månedens energizer: Hvordan var din morgen? Energizers er korte og enkle øvelser og lege, som i princippet kan bruges når som helst. Månedens energizer er en god øvelse i at hilse på hinanden og lære hinanden at bedre at kende. Øvelsen kan med fordel bruges som start på et kursus eller en konference. Formål: Hilse på hinanden Få uformel viden om hinanden. Tid: Ca. 5-7 minutter Egner sig bedst til gruppestørrelse: Beskrivelse: Øvelsen egner sig bedst om morgnen kort tid efter, folk er ankommet. Alle bliver siddende. Vend jer mod hinanden to og to og eventuelt tre sammen for at få det til at gå op. Fortæl om jeres morgen fra I stod op, til I er her nu. Hvordan vågnede du? Hvad spiste du? Hvordan kom du herhen? På denne uskyldige og ikke grænseoverskridende måde får deltagerne en masse at vide om personen ved siden af sig. Fif: Start eventuelt med at fortælle om din egen morgen. På den måde får deltagerne noget at vide om dig, og de får demonstreret, hvordan de kan fortælle om deres egen morgen. Passer det ikke rigtigt ind i programmet, at deltagerne fortæller om deres morgen, så få dem eventuelt til at fortælle om noget andet, f.eks. hvordan ser dit hus ud? Hvad har du i din skrivebordsskuffe? 11

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012

Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012 Arbejdslivs Nyhedsbrev Februar 2012 Social kapital kan sænke sygefraværet Høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen kan føre til et godt arbejdsklima, som medfører et lavt sygefravær.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere