!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser"

Transkript

1 !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph

2 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser Af Line Groes (red.), Toke Stub Barter, Charlotte Vittrup og Sara Øllgaard Udgivet af Væksthuset Hovedstadsregionen 1.udgave, 1 oplag (1.000 ex.) Trykt af PS Grafisk/Trykcentret September 2011 Gengivelse tilladt Layout og grafisk formgivning: Agnete Schepelern, agnetes.dk Fotos: Peter Mark. Fotos på side 11, 12, 42, 55, 59, 66, 70, 77, 86, 91, 92, 98 af icph. Sat med Klavika og Georgia. ISBN: nummer icph er et partnerskab mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Copenhagen Living Lab. Vi har modtaget finansiel støtte fra Program for brugerdreven innovation, EU s Regionalfond og Vækstforum i Region Hovedstaden. 2

3 4

4 4

5 !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser 5

6 !"#$%&'"()*#%+%# 1.del Introduktion Kapitel 1 Hvorfor OPI? 8 Kapitel 2 Innovationsmodellen 16 Kapitel 3 Projekttyper 18 Kapitel 4 Ledelse af OPI-projekter 28 Kapitel 5 Værd at vide før du går i gang 34 De syv pilotprojekter 38 2.del: OPI-projekter sådan gør du! Innovationsmodellen 48 Platform 52 Alliance 64 Spor 72 Idé 80 Potentiale 88 Bogens forfattere 98 Ordliste 99 Efterskrift 100 6

7 ,-.$'/-&$. Dette er en bog om, hvordan du inddrager virksomheder i nytænkning af offentlige velfærdsydelser. Udfordringerne i den offentlige sektor er mange og offentlig-privat innovation blot en af løsningerne på udfordringerne. Bogen bygger på erfaringer fra Innovation Center Copenhagens (icph) syv gennemførte pilotprojekter i perioden maj 2008 november Icph s fokus har været på de bløde velfærdsområder: Børn, unge og ældre. Vi har fungeret som projektledere på pilotprojekterne og matchmakere mellem den kommunale og private part. Det betyder, at bogen er skrevet ud fra dette perspektiv og ikke ud fra en dyb viden om den kommunale praksis. Bogen er et praktisk værktøj til dig, som gerne vil organisere og gennemføre innovationsprojekter, der inddrager brugere og virksomheder i udviklingen af velfærdsløsninger. En forudsætning for, at det kan lykkes er, at ledere og medarbejdere er klædt på til at invitere virksomhederne indenfor samt gå tættere på borgernes behov. Det er vores mål, at du med denne bog i hånden kan gøre dette. Bogen er opdelt i to dele. Første del er en introduktion til offentlig-privat innovation (OPI). Her kan du læse om hvorfor, og hvornår, offentlig-privat innovation er interessant og relevant. Vores model for offentligprivat innovation introduceres kort, og de forskellige typer af OPI-projekter skitseres. Der gives en introduktion til, hvordan innovationsledelse adskiller sig fra traditionel projektledelse, og de særlige risici ved OPI gennemgås. Anden del er selve guiden til, hvordan du organiserer og gennemfører et OPI-projekt. Her beskriver vi innovationsmodellen trin for trin og giver en række metoder, værktøjer og cases fra icph s pilotprojekter. Til bogen hører en projektplan, som følger modellens faser. Den er lavet som plakat, som du finder bagerst i bogen. 7

8 8

9 /012' 3%*4"1$,*-"% 9

10 !"#$%&'()*(01".2".'3456 Kommunerne står overfor kæmpe udfordringer i disse år: Voksende ældrebyrde og dalende arbejdsstyrke, ændrede servicekrav fra kvalitetsbevidste forbrugere, pressede kommunale budgetter udfordringerne er mange! Nye samarbejdsmodeller med private aktører om udviklingen af velfærdsydelserne er en af løsningerne. Det kræver nytænkning og vilje til forandring at udvikle en moderne og dynamisk offentlig service, der imødekommer borgernes krav til kvalitet. Samtidigt er potentialet for nytænkning stort i mødet mellem forandringsvillige aktører med forskellige udgangspunkter, kompetencer og tilgange til løsningen. OPI handler om at få mere innovation ind i den offentlige opgaveløsning. I OPI samarbejder offentlige og private parter om at udvikle nye produkter eller serviceydelser, der kan være med til at give offentlige besparelser samtidig med, at de lever op til de servicekrav, brugerne har. Efter udviklingsforløbet har virksomheden som oftest rettigheden til produktet/servicen og dermed økonomisk incitament til at udbrede løsningen. Dette er nogle af grundene til, at OPI er interessant. Det kan bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer, styrke danske virksomheders konkurrenceevne og eksportmuligheder samt udnytte det erhvervsmæssige potentiale, der ligger i velfærdsinnovation. I kapitel 5 kan du læse mere om, hvilke krav et OPI-projekt stiller til din organisation. Der er to grundlæggende tilgange til OPI: 1. udvikling og levering af løsninger udgør én samlet opgave (leverandøren udvælges på baggrund af et udbud). 2. udvikling og anskaffelse af løsning holdes adskilt (udviklingsforløbet gennemføres, og derefter er der udbud i forbindelse med anskaffelsen). OPI-projekt Køb af løsning I denne bog er der udelukkende fokus på de OPI-projekter, hvor kommuner og virksomheder samarbejder inden et eventuelt udbud tilgang 2. Derudover vil andre former for offentlig-privat samarbejde, som prekommercielle indkøb, socialøkonomisk virksomhed, inddragelse af frivillige i løsningen af offentlige opgaver, offentlig-private partnerskaber (OPP), ikke være en del af bogen. Implementering af løsning OPI-projekter skaber virksomhedsløsninger, der bliver købt og implementeret af kommuner. 10 køb implementering

11 Hvad er OPI? OPI er et samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder med henblik på at udvikle nye produkter eller serviceydelser til det offentlige marked. Løsningerne skal være ressourcebesparende og/eller øge kvaliteten og dermed have potentiale for kommercialisering. Offentlig OPI Privat Hvad er innovation? Innovation er en ny idé, der når, den er gennemført, fører til øget værdi. 11

12 Forskellige bundlinjer Det særligt udfordrende ved OPIprojekter er, at de deltagende parter har forskellige bundlinjer. Med bundlinjer mener vi det overordnede mål, som deltagerne vil opnå gennem projektet. Et succesfuldt OPI-projekt skal tilrettelægges således, at alle parter får en værdi og gevinst. Ellers går det ikke. For virksomheder betyder det, at deltagelse i projektet vil føre til vækst og dermed øget indtjening på enten kort eller lang sigt. For en kommune kan bundlinjen have forskellig karakter og er derved ikke så entydig som i den private sektor. Den kommunale bundlinje kan være at få øget effektivitet i offentlige processer og ydelser, at få bedre kvalitet i kommunale services til borgere og virksomheder, at skabe flere af de effekter (adfærdsændringer), som man ønsker samt at styrke demokratiet. I denne bog fokuserer vi primært på effektivitet, men hold dig for øje at din organisation kan arbejde ud fra forskellige bundlinjer. Den sidste part i et OPI-projekt er borgerne, hvis bundlinje vil være den oplevede kvalitet af den kommunale service. Det vil ikke altid være muligt at forbedre denne, men du skal sikre, at borgerne ikke oplever ændringer i servicen som forringelser. Denne bog gør dig i stand til at tilrettelægge og gennemføre OPI-projekter, der afvejer disse tre hovedhensyn. Det er centralt, at bundlinjerne fra start gøres legitime og eksplicitte, og at kommune såvel som virksomhed er villige til at bære udviklingsomkostninger. Dit projekt har et godt udgangspunkt, hvis du har blik for, at I kommer fra forskellige sektorer med forskellige bundlinjer. Det er således afgørende, at du er bevidst om, og har respekt for, at virksomhederne har andre arbejdsgange, en anden kultur, store udviklingsomkostninger ved at indgå i samarbejdet, kan have lange beslutningsprocesser og i sidste ende har fokus på vækst. Virksomhed Borger Kommune De tre bundlinjer i et OPI-projekt: For en kommune vil det for eksempel sige øget effektivitet For borgerne vil det sige oplevet kvalitet For en virksomhed vil det sige vækst 12

13 Jeg ser muligheder for at skabe træfsikre løsninger på henholdsvis det offentlige problem og kommercialiseringen for det private. I særdeleshed gennem kontinuerlig produktudvikling og brugerinddragelse. Regional projektleder DIALOG Virksomhed og borger indstiller cykelmaskine, der skal afhjælpe behov for støttestrømper. Herved får virksomheden direkte feedback fra borgeren til sin prototype. 13

14 64% af de danske virksomheder ser innovationspartnerskaber med offentlige parter som en stor drivkraft for udviklingen af nye produkter, ydelser og forretningsområder, fordi der er et globalt markedspotentiale efter nye løsninger inden for sundhed, pleje, miljø, affald, transport m.v. Kun 2 % af de danske virksomheder samarbejder med andre offentlige aktører end forskningsinstitutioner og universiteter om innovation. Gallup, 2008 Nye muligheder Der ligger et innovations- og erhvervsmæssigt potentiale i offentlig-private samarbejder om udviklingen af nye velfærdsløsninger. I Danmark er der dog ikke tradition for, at offentlige og private aktører går ind i udviklingsforløb før et eventuelt udbud og uden, at målet (for eksempel produktet eller servicen) er kendt og defineret på forhånd. I vores innovationsmodel er der derfor et særligt fokus på at skabe alliancer (samarbejder) og engagere offentlige og private parter til at udvikle sammen. Det lyder måske ikke som en attraktiv forretningsmodel for den private part. Så hvad skal der til for at tiltrække en virksomhed til at investere i et OPIprojekt? Udvikler virksomhederne, gennem et OPI-samarbejde, et nyt produkt, har virksomheden en unik fordel i forhold til at kunne afsætte produktet ikke bare på det danske offentlige velfærdsmarked, men også på sammenlignelige markeder. Endvidere får virksomhederne en unik indsigt i, hvordan det offentlige tænker, og hvad deres indkøbsstrategier er. 14

15 OPI giver virksomheder mulighed for at... aktuelle udviklingsbehov Jeg synes, at der er et helt fantastisk potentiale i denne samarbejdsform. Vi har så meget direkte kendskab til borgerne, for vi ser jo hver eneste dag, hvad der kunne være godt. Kommunal projektleder parter at udvikle, teste og forbedre løsninger Vi har fået øjnene op for et nyt segment et nyt interessant marked. Det har været en minimal investering i tid i forhold til de resultater, vi har fået ud af det Deltagende virksomhed OPI giver kommuner mulighed for at... i brugernes aktuelle behov 15

16 16

17 17

18 !"#$%&'(+*(5%%"178+"%&9":$//$% Vi har udviklet en model for offentlig-private innovationssamarbejder. Innovationsmodellen skal støtte dig i processen med at tilrettelægge og lede succesfulde OPI-projekter. Den er udviklet gennem icph s virke og er derved et resultat af de samlede erfaringer. Modellen består af fem centrale faser: Platform: I denne fase fastlægger du projektets rammer og præmisser. Fasen er derfor central i alle typer af OPI-projekter. Du starter med at indsamle viden om problemstillingen og vurderer dens potentiale ud fra både kommunens, virksomhedens og borgerens perspektiv. Du nedsætter en projektorganisation og formulerer projektets brændende spørgsmål, som vil være projektets ledetråd. Til sidst udarbejder du den overordnede projektplan. Spor: I denne fase indsamles mere dybdegående viden om dit brændende spørgsmål. Dette gøres ved at indsamle indsigter om de brugere, der er relevante for projektets problemstilling. Indsigter kan indsamles ved en kombination af kvalitative (for eksempel observation og interviews) og kvantitative (for eksempel spørgeskemaer og statistik) metoder. På baggrund af dette kortlægges mønstre og temaer i brugerindsigterne. Herudfra udarbejdes en række strategiske spor innovationsspor der beskriver potentielle løsningsrum for nye løsninger. Idé: Det er i idéfasen, at der udvikles ideer og koncepter for løsninger. Ideerne skal vurderes ud fra, om de har et potentiale i forhold til projektets succeskriterier. Idéudviklingen kan ske med udgangspunkt i de innovationsspor, som er udviklet i sporfasen, eller som en videreudvikling af en virksomheds produkt. De bedste ideer videreudvikles til koncepter. Potentiale: Det er i potentialefasen, at virksomhedens prototype udvikles og afprøves af kommunens medarbejdere og borgere. Hvis muligt tilpasses prototypen på baggrund af brugernes feedback, og en ny version udvikles til afprøvning. Du skal gennemføre en effektmåling bestående af en før- og eftermåling. Den skal tage udgangspunkt i projektets succeskriterier og hjælper projektet med at vurdere løsningens potentielle effekt på kommunens service. Til sidst afsluttes projektet, og der laves en plan for eventuelt indkøb, implementering og forankring af projektets resultater. I centeret af de fire faser finder du Alliancefasen, der skal sikre, at private parter involveres i udviklingen af nye værdiskabende løsninger. Modellen adskiller sig fra andre innovationsmodeller ved at have denne fase. Allianceparterne bør inddrages i alle projektets faser. Det er først, når et projekt både involverer offentlige og private parter i udviklingen, at der er tale om et OPI-projekt. Forankring skal også indtænkes gennem alle faser og er derfor illustreret som en ramme rundt om modellen og består af en række aktiviteter. Det er centralt, at forholde sig til muligheden for forankring internt i kommunen og muligheden for løsningernes skalérbarhed efter hver fase. Hvis disse to ting ikke kan lade sig gøre, skal projektet genovervejes. 18

19 Fasernes omfang og tyngde Fasernes omfang og tyngde i forhold til hinanden varierer fra projekt til projekt. I modellen er faserne afbildet som værende lige store. Det vil de ikke være i virkeligheden. Projektets type afgør, hvilke faser der ressourcemæssigt vejer tungere end de andre altså hvor der skal sættes ind med flere eller bredere aktiviteter (Se kapitel 3 om projekttyper). I bogens anden del går vi i detaljer med, hvordan du i praksis anvender modellen. Vi giver dig konkrete værktøjer, forslag til metoder, gode råd og eksempler fra icph s syv pilotprojekter. I OPI-projektplanen (som du finder bagerst i bogen) har vi udfoldet modellen i form af et projektplanlægningsværktøj. 19

20 !"#$%&'(,*(4.";$<88*($. Et OPI-projekts forløb bestemmes i høj grad af, hvor klart jeres udfordring er defineret, af jeres viden om brugernes behov samt af, hvorvidt der allerede findes løsninger på markedet. For at illustrere mulige projektforløb, har vi udviklet tre projekttyper med forskellige udgangspunkter i forhold til afklaring, viden og løsninger og dermed ressourcer, brug og risici. PROJEKTTYPE 1. UDVIKLING Problemstilling og brugerbehov afdækkes. Der udvikles en ny løsning, og det testes, om den imødekommer behovet og løser problemet. Eksempel: Det undersøges, hvorfor og hvordan digital mobning opstår, og der udvikles en ny løsning til forebyggelse heraf. PROJEKTTYPE 2. TILPASNING En eksisterende løsning testes og videreudvikles, så den imødekommer et kendt problem og brugerbehov. Eksempel: Et internetbaseret kommunikationsværktøj videreudvikles til en mobilplatform, som giver forældre bedre mulighed for at kommunikere med deres barns daginstitution. udviklingsprojekt tilpasningprojekt PROJEKTTYPE 3. MATCHING En eksisterende løsning testes i forhold at vurdere, om løsningen møder brugerbehovet. Eksempel: En robotstøvsuger testes for at afklare, om den kan effektivisere hjælpen til rengøring. matchingprojekt udviklingsprojekt 20 tilpasningprojekt

21 UDVIKLING Eksempel på projekttype 1. Udvikling af ny løsning til at forebygge digital mobning. TILPASNING Eksempel på projekttype 2. Tilpasning af digital løsning i børnehave. MATCHING Eksempel på projekttype 3. Afprøvning af robotstøvsugere i brugerens hjem. 21

22 Projekttype 1. Udvikling Udgangspunkt: En ny løsning udvikles for at møde et nyt brugerbehov. Udgangspunktet i denne projekttype er, at kommunen står med en strategisk udfordring (for eksempel trivsel i folkeskolen), hvor der er brug for ny viden om behovet (for eksempel viden om årsagerne til mobning) og hvor løsningen er ukendt (hvordan kan vi løse problemet?). udviklingsprojekt I et udviklingsprojekt vil du for eksempel undersøge problemer med digital mobning i folkeskolens ældste klasser som følge af elevernes stigende brug af sociale medier. Når elevernes behov er blevet kortlagt, vil du invitere virksomheder ind til at udvikle produkter og serviceløsninger, der matcher disse behov. Samarbejdets karakter i forhold til virksomheden I denne type projekter mødes du og en virksomhed om udviklingen af en ny løsning til en udfordring, som I har brug for at udforske yderligere. Dit samarbejde med virksomheden vil have karakter af en eksplorativ tilgang, hvor I først afdækker og undersøger det problem, som I gerne vil have en løsning på. Derefter udvikler virksomheden (eventuelt i samarbejde med kommunen) en løsning, der rammer disse behov. Samarbejdets karakter i forhold til brugerne Brugerne skal involveres gennem alle faser, så der udvikles målrettede løsninger, der skaber optimal effekt og værdi for brugerne. To gode råd vigtigt at holde mulighederne åbne og ikke fastlåse en løsning på forhånd. Det kræver mod at tro på, at man på et tidspunkt kommer til at se klare sammenhænge, som der kan træffes beslutninger på baggrund af. afklaringen med ledelsen. Ved denne type innovationsprojekter kan man ikke garantere specifikke resultater på forhånd. Det skal de involverede parter være indforståede med, og du skal have mandat til at eksperimentere. (Se også kapitel om mindset). I et udviklingsprojekt undersøger du brugerbehov og udvikler en ny løsning sammen med virksomheder. Der skal lægges ressourcer i alle faser. Brug særlig meget tid på platformsfasen for at få defineret projektet og afstemt forventninger. udviklingsprojekt 22

23 ) 23

24 Projekttype 2. Tilpasning + Udgangspunktet i denne projekttype er, at du har en god forståelse for brugerbehovet (for eksempel behovet for bedre kommunikation mellem personale og forældre i daginstitutioner), men at der kun findes løsninger, der delvist møder behovet (for eksempel en IT-løsning til kommunens intranet). Udgangspunkt: Et eksisterende produkt tilpasses, så det imødekommer et brugerbehov. I et tilpasningsprojekt vil du herved indgå i et udviklingssamarbejde med IT-virksomheden, hvor virksomheden videreudvikler sit produkt, så det kan fungere på smartphones og dermed bliver mere brugervenligt. Samarbejdets karakter i forhold til virksomheden Det er vigtigt, at den private leverandør er indstillet på at indgå i et udviklingssamarbejde. Det indebærer et samarbejde med brugerne (borgere og medarbejdere) om videreudvikling og tilpasning af den eksisterende løsning, således at den bedre møder brugernes behov. Det er optimalt, hvis virksomheden har ressourcer til at lave flere versioner af den nye løsning på baggrund af brugernes input. Samarbejdets karakter i forhold til brugerne Idet et tilpasningsprojekt har videreudvikling af en eksisterende løsning som omdrejningspunktet, har brugerne en central rolle i evaluering af den eksisterende løsning, idet denne evaluering vil give jer et udgangspunkt for videreudviklingen af løsningen. Derudover vil brugerne være aktive i konceptudviklingen af den nye løsning samt i de efterfølgende tests af løsningen. Som i et matchingprojekt er det også her vigtigt at tilpasse servicen omkring den nye løsning. Det er derfor vigtigt at have medarbejdere og brugere med i udviklingsprocessen, da det er dem, som skal ændre rutiner i forhold til en succesfuld implementering. Et godt råd Lad brugere og virksomheden idéudvikle sammen i forhold til, hvad produktet skal kunne, og hvilke eventuelt nye sammenhænge det skal kunne fungere i. I et tilpasningsprojekt kender du de brugerbehov, du ønsker at imødekomme, og du kender en løsning, der vil kunne videreudvikles til at imødekomme behovet. Du skal primært bruge ressourcer på skabelse af en solid platform, at skabe alliancer samt på idéog potentialefasen. 24 tilpasningprojekt

25 Projekttype 3. Matching Udgangspunkt: Et eksisterende produkt implementeres for at møde et brugerbehov. matchingprojekt Udgangspunktet i denne projekttype er, at du i platformsfasen har fået afklaret, at du har tilstrækkelig viden om brugerbehovet (for eksempel behovet for rengøring i ældres hjem), og at der findes løsninger på markedet (for eksempel robotstøvsugeren), som du formoder vil kunne imødekomme dette behov. I et matchingprojekt vil du teste, hvordan en robotstøvsuger skal implementeres i private hjem for at have potentiale for effektivisering af praktisk hjælp til ældre, og for at servicen opleves som forbedret. Samarbejdets karakter i forhold til virksomheden Dit samarbejde med virksomheden vil have karakter af, at du/i låner udvalgte produkter og services i en testperiode. Endvidere kan der i samarbejdet ligge en mulighed for, at virksomheden kan lave mindre produkttilpasninger, hvis I finder ud af, at det vil optimere brugeroplevelsen og lette implementeringen af produktet. Samarbejdets karakter i forhold til brugerne Brugerne (for eksempel borgere og kommunale frontmedarbejdere) skal være med til at teste og komme med input til virksomhedens løsning. Borgerne og medarbejdernes input er I et matchingprojekt kender du vigtige i forhold til implementering, de brugerbehov, du ønsker at da det ofte vil kræve en justering imødekomme, og du kender til eller radikal ændring af den service, et produkt på markedet, der har som produktet eller den nye serviceydelse skal indgå i. behovet. potentiale for at imødekomme For eksempel vil hjemmeplejens Du skal primært bruge ressourcer arbejdsrutiner og -område ændre sig,, på platformsfasen, på at skabe hvis robotstøvsugeren skal have den alliancer og på potentialefasen. tilsigtede effekt i forhold til ressourcebesparelse. De skal ikke støvsuge for den ældre mere, men for eksempel opmuntre og oplære den ældre i at bruge robotstøvsugeren. Det vil også betyde, at gevinsten (tidsbesparelsen) først kan måles på sigt. Et godt råd Tag leverandøren med ud, når produktet testes hos brugeren. Den indsigt, leverandøren får ved at se brugeren interagere med produktet, er central for, at leverandøren kan målrette produktet til det aktuelle offentlige marked. 25

26 Løsningernes økosystem Når man taler om innovation, tænker de fleste umiddelbart på udviklingen af nye produkter eller teknologier. Man kan dog innovere på andet end produkter, for eksempel service og organisering. En kommunal velfærdsydelse består både af produkter, service og organisering: PRODUKT: Kendetegnet ved et produkt er, at det er fysisk og kan opbevares. Et nyt produkt erstatter ofte et andet og er enkelt at producere flere af. Eksempelvis en robotstøvsuger eller et kommunikationssystem. SERVICE: Kendetegnet ved en service er, at den er afhængig, og produceres, af mennesker. En ny service skal integreres med andre serviceydelser og er sværere at skalere. Eksempelvis en ny undervisningsform eller personlig pleje af ældre. ORGANISERING: Kendetegnet ved en organisering er tilrettelæggelse af arbejdsgange, ledelse og kommunikation. En ny organisering vil berøre arbejdsgange, kultur og kommunikation. Eksempelvis organisering af hjemmeplejen eller sammensætning af faglige kompetencer i en daginstitution. Kommunale velfærdsydelser kan ses som et økosystem, da alle delene (produkter, service, organisering) påvirker hinanden. Et økosystem er et komplet miljø, hvor alle tre elementer har et forhold til hinanden, og hvor en ændring i ét element vil påvirke de to andre elementer. For eksempel bruges der i skoler undervisningsmaterialer (produkter), og eleverne modtager undervisning (service) af en lærerstab (organisering). En ændring i ét element, for eksempel introduktion af computere i undervisningen, vil derfor påvirke de andre elementer (undervisningsformen og bemanding af lærerstaben). Du kan nytænke alle tre elementer i det kommunale økosystem for velfærdsydelser og lige meget hvad du nytænker, vil det påvirke det eksisterende økosystem. Tag for eksempel udviklingen af en robotstøvsuger. Et nyt produkt (robotstøvsuger) udvikles, dermed ændres den kommunale service (rengøring hos ældre), hvilket løser en organisatorisk udfordring (mangel på arbejdskraft og nedskæringer). Således udspringer behovet for nye produkter/løsninger ofte af en udfordring i en anden del af økosystemet. I innovationsprojekter kan der være en tendens til at fokusere på nye produkter, men det har ikke nødvendigvis det største potentiale for forbedring af velfærdsydelsen. Samtidig er det ikke så enkelt at introducere et nyt produkt i den offentlige service (for eksempel i en borgers hjem eller i en daginstitution). Vores erfaring er, at implementering ikke sker af sig selv, men kræver at man gennemtænker og tilpasser det omkringliggende økosystem for at sikre et succesfuldt resultat. Derfor er det centralt løbende at arbejde med forankring af projektets resultater (mere om dette i bogens andel del). I et OPI-projekt kan du også inddrage virksomheder i udviklingen af både produkter, service og organisering. Samarbejdet med virksomheder kan udover nye konkrete produkter også give dig et nyt blik på, og muligheder for at udvikle, din organisering (for eksempel gennem kompetenceudvikling eller administrative støttesystemer). Derudover kan samarbejdet føre til, at borgerne tilbydes en ny service (for eksempel kommunikation mellem forældre og personale i en daginstitution). Uanset hvilken del af velfærdsydelsen virksomheder er med til at udvikle, skal du huske, at introducerer du noget nyt, vil det påvirke det samlede økosystem. 26

27 Kommunens organisering Kommunal service Virksomhedens løsning EN VELFÆRDSYDELSE BESTÅR AF PRODUKTER, SERVICES OG ORGANISERING. Figuren ovenfor illustrerer, at implementering af et nyt velfærdsprodukt vil påvirke den service, som produktet indgår i, og ofte også den organisation, som leverer serviceydelsen. Case I en daginstitution i Gentofte Kommune udviklede vi en kommunikationsplatform til smartphones. Introduktionen af denne påvirkede den service, som pædagogerne udøvede og forældrene oplevede, idet praktiske informationer nu blev formidlet gennem mobiltelefoner og ikke ansigttil-ansigt eller gennem sedler i garderober. Pædagoger og forældres dialog skulle derfor ændres til at omhandle nye emner. Introduktionen af systemet ændrede ligeledes pædagogernes arbejdsrutiner, da de ikke længere skulle lave sedler og huske forældre på for eksempel regntøj. De skulle i stedet forberede kommunikation på en anden måde og på et andet tidspunkt på dagen. 27

28 28

29 29

30 !"#$%&'(-*(=$:$/&$'72'345>(.";$<8$. Innovationsledelse adskiller sig fra traditionel projektledelse. Som projektleder er det vigtigt at være bevidst om forskellen mellem disse to former for ledelse og bruge dem rigtigt og mest hensigtsmæssigt. Når du leder et OPI-projekt skal du gennem projektet benytte redskaber fra begge ledelsesformer afhængigt af fasen og aktiviteten. KLASSISK PROJEKTLEDELSE er disciplinen at planlægge, organisere og administrere ressourcer for at nå specifikke mål. Du tilrettelægger dit projekt ved hjælp af aktivitets- og milepælsplaner samt leverance- og ressourcestyring. Du har en aktivitetsbaseret planlægningsmetode baseret på en forventning om, at de planlagte aktiviteter leder til de ønskede resultater. Der evalueres i udgangspunktet først i slutningen af projektet. En af styrkerne ved klassisk projektledelse er den stramme styring, effektivitet og overblik over en plan, som du i udgangspunktet ikke skal afvige markant fra undervejs. Mange er endvidere trænet i projektledelse, hvilket giver et fælles sprog og en fælles forståelse for processen. Effektfokus Projektledelse Dit fokus: At opfylde mål og opnå størst mulig effektivitet Værdifokus Innovationsledelse Dit fokus: At sætte mål og skabe størst mulig værdi I INNOVATIONSLEDELSE er dit udgangspunkt mere åbent og eksplorativt. Det er herved ikke muligt fra start at fastlægge alle aktiviteter og leverancer, da du skal bruge den viden, du får undervejs, til at fastlægge disse. Det betyder ikke, at det hele skal flyde og være åbent. Det betyder, at du skal bruge flere ressourcer i starten samt have et mere åbent udgangspunkt (i platformsfasen). Du skal endvidere være opmærksom på løbende at skabe mulighedsrum og være fleksibel i forhold til projektplanen. Behovet for innovationsledelse stiger i takt med projektets ukendte faktorer. Det vil sige, at du i et OPI-projekt i nogle faser, især i spor- og idéfaserne, skal bruge værktøjer og mindset fra innovationsledelse, og at du ved faseskift i højere grad skal bruge klassiske projektledelsesværktøjer. Det er en god idé at gøre ledelsestyperne tydelige overfor din projektgruppe, så de ved, hvilket mindset og hvilke værktøjer, du styrer efter i de forskellige aktiviteter. 30

31 Ressourcer Innovationsprojekter har det med at løbe af sporet eller at bevæge sig i helt andre retninger, end det der var planlagt. Tid Forventningsstyring og ambitionsniveau For at dit OPI-projekt bliver en succes, er det vigtigt, at du fra start forventningsafstemmer, både internt i din egen organisation og eksternt med de virksomheder, som du arbejder med. Oplevelsen af succes måles ud fra de forventninger, folk har, og det er således en central opgave for en projektleder at arbejde aktivt med disse. Internt skal du afklare med din ledelse, hvad forventningerne til projektet er. Du skal løbende genbesøge disse forventninger, så du sikrer dig, at de er realistiske i forhold til projektets fremdrift. I kapitlet om alliancer uddyber vi, hvordan du kan arbejde med forventningsstyring i forhold til virksomheder. Kunsten som projektleder er at få ressourceallokeringen til at stemme overens med ambitionsniveauet og de resultater og effekter, man ønsker at skabe. Jo højere ambitioner jo flere ressourcer groft sagt. Resultater Projekttrekanten kan du bruge som en slags kontrakt med din styregruppe. De tre faktorer påvirker hinanden, så hvis du for eksempel ønsker at skrue op for innovationshøjden og ambitionerne (resultater) skal tid og ressourcer følge med. Det er sådan set en del af meningen med innovation. Det skal man ikke lade sig forskrække af, men i stedet holde fast i den overordnede idé og gøre plads til løbende evalueringer, hvor målene justeres, og der kan aftales nye metoder til at nå den grundlæggende idé. Innovation drejer sig jo om dét, der ikke kan forudsiges. Annemette Digmann MidtLab,

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes

Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Udvikling af ny velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner og virksomheder ved projektleder Line Groes Det kan være, at der kommer nogle rigtig smarte hjælpemidler, når vi bliver rigtig gamle! - Ældre

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen

HJÆLPETEKNOLOGIER. Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen HJÆLPETEKNOLOGIER Find eller skab, hvad der er brug for, og brug det rigtig! 8. september 2010 Ivan Kjær Lauridsen Udbud / efterspørgsel efter arbejdskraft personaleplanlægning i Århus Kommune set fra

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet 1. Om Udviklingspartnerskabet i Gribskov og erfaringer med at få partnerskaber til at virke 2. Om erfaringer med at arbejde med velfærdsteknologi i partnerskabet

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb

NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb 1 NOPII projektet Nordjysk Platform for Innovative Indkøb Når det bedste på markedet ikke er godt nok Welfaretech den 1. december 2016 Charlotte Schjødt Jensen Projektleder for NOPII Ulrik Appel Chefkonsulent

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Socialdirektørkredsen 12. August 2014

Socialdirektørkredsen 12. August 2014 1 NOPII - Nordjysk Platform for Innovative Socialdirektørkredsen 12. Ved/Projektleder Charlotte Schjødt Jensen & Proces konsulent Malene Timm-Andersen Side 1 2 Formål med indlæg Input på NOPII modellen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Rapport af projektleder Henning Voss Præsentation ved Jes Søgaard

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere