Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet"

Transkript

1 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november

2 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon Kasserer Mariane Andersen, Sørvad Øvrige Medlemmer Eva Højbjerg Madsen, Sørvad Nico Dieckmann, Sørvad Conny Nielsen, Aulum Martin Bonde, Vind Forretningsfører Harald Nielsen, Aulum der kontaktes for adresseændringer og forsendelse af kirkeblad. Telefon Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490 Aulum, telefon Træffes hele døgnet og alle dage, undtaget annoncerede feriedage. Organist: Margit Toftdahl Kirkesangere: Irene Særkjær, Ørn Bergmann, Kristoffer Sass, Åse Leth Kirketjener: Kristian Petersen og Tage Hansen Hjemmeside: Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er en åben menighed Gudstjenester, koncerter, foredrag mv. er åben for alle interesserede, også ikke medlemmer. Skulle du ønske oplysninger om evt. medlemskab og hvad det indebærer, er du velkommen til at kontakte formanden eller præsten for yderlig oplysning. Kirkespejl Døde Asta Braner Christensen, Aulum Viede Tina og Morten Lund Brinkmann, Århus Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten i meget god tid. Parrets dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i den kommune, hvor én af partnerne bor, sendes eller afleveres til valgmenighedspræsten. Begravelse Tidspunkt aftales først med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes desuden til begravelsesmyndigheden (sognepræsten). Dette kan ske via bedemand eller valgmenighedspræsten. Foto og video Ved dåb kan det foretages efter gudstjenesten. Ved vielse er det ved ind- og udgang. Ved begravelse i god tid før begravelsesgæsterne kommer Layout & tryk: Aulum Bogtryk & Offset

3 Fra bestyrelsen Valgmenighedens bestyrelse Fra venstre er det Conny Nielsen, Harald Nielsen (forretningsfører) Mariane Andersen, Eva Højbjerg Madsen, Nico Dieckmann, Carsten Bjerrum, Martin Bonde og Henrik Melvej Ny folder Så er valgmenighedens nye folder trykt og klar til at blive delt ud. Det har været et spændende og grundigt arbejde, før vi sammen med Ronald og Aulum Bogtryk, nåede det færdige resultat. Der blev taget hul på processen forrige efterår og flere udkast har været bragt på bordet. Når folderen er åbent fremkommer en trefløjet altertavle, et triptykon. Det er tegnet af billedkunstner Lene Melchiorsen, Viborg. I hendes streg billedliggøres Jesus ord, hvor han henviser til sig selv, som henholdsvis livets vand og brød og verdens lys. En billedtale der samtidig er meget konkret og hverdagsagtigt og minder os om, hvad vi ikke kan leve foruden. På forsiden af folderen er den varme sol eller er det Big bang? Citatet Vi vokser som vi vugges, der er inspireret af Grundtvigs sang Er lyset for de lærde blot. En uddybning af, hvad citatet rummer af mulige tolkninger og associationer kan læses i artiklen Vi vokser som vi vugges i nærværende blad. Det originale værk af Lene Melchiorsen er i sort - hvid, vil blive indrammet og fremover hænge i konfirmand / foredragsstuen i præstegården. Den nye folder kan ses på hjemmesiden, men er primært til for at præsentere valgmenigheden. Så tag gerne nogle eksemplarer af folderen, der er lagt frem i kirkerne og del ud af dem. Eller få nogle af Ronald. Livets vand. Verdens lys. Livets brød. Lene Melchiorsen 3

4 Mennesker imellem Det der er imellem os og som binder os sammen som folk, på trods og på tværs af forskelligheder, er temaet for denne klumme. Denne gang skriver Stephen Mønsted, Vium Cand. mag. i dansk og kunsthistorie, der gennem mange år virkede som højskolelærer ved bl.a. Ubberup og Krabbesholm Højskole, samt i en årrække har været gymnasielærer. Digtet er skrevet til Sydthy Friskoles 25 års jubilæum i 2002, og kan læses som et indlæg i den altid aktuelle debat om, hvad det grundtvigske er og hvordan det kan og skal sætte sig spor i vort daglige liv. om vild poesi, om historiefortælling, om geometri, om den grimme ælling, om månens faser, den syvende himmel, om alle de blinkende stjerners vrimmel, de russiske floder og tallets mystik, en knallerts besværlige gearmekanik, de danske digtere, Jensen og Hansen, om traner der ikke gik bag af dansen, om spurve i samme tranedans om vadefugle til lands og til vands, om hvodden man skær sig en træklodsmajor, og kender forskel på syd og nord og øst og vest og alverdens hjørner, Kim Larsen, Carl Nielsen og Tina Turner, hvordan man får sig en enkelt på lampen og dog siger ordentligt tak for kampen - kort sagt, den visdom der er for hånden og som kan bruges som føde for ånden. Men først og sidst om det liv vi skal leve, hvadenten vi fødtes som bums eller greve, at livet trods alt er det hele værd, selv om opgaven kan være temmelig svær, at regne med det der slet ikke kan tælles, det liv som er skabt som et værn for det fælles. Stephen Mønsted ET FORUNDERLIGT STED En friskole er et forunderligt sted, hvor alt bliver gjort på en anden led. Her vises der undere hele dagen om verden og Danmark fra Gedser til Skagen, om månen er gjort af grønlyseblå ost, om billen er egnet som menneskekost, om livet er mer end en bønne værd - det er den slags der spiller en trille her. Her færdes der børn, gjort af stjernestøv, som opliver selv det mest visnede løv, som synger og danser det meste af dagen, og dog har en udpræget næse for sagen: at vide alt det, det er vigtigt at vide, om verden derude, om Dannevangs kvide, For fritid hedder på græsk nemlig skole, et dejligt sted for enhver Ole Bole, som gerne vil lære sin ABC plus alt det sære man ikke kan se: Det står mellem linjerne her i min bog, ved gud, jeg tror jeg er rigtig klog! Tillykke til Sydthys heldige unger, som lærte at tale med fuglenes tunger. Tillykke til alle forældre og lærere, som ikke gjorde det hele sværere; tillykke til jer der kunne det sprog, der frir os fra jammerkommodernes åg: I er geniale til det at fortælle, det middel der løskøber slaver og trælle og genskaber liv for det barnlige øje. At lytte til jer kan en djævel fornøje; den djævel som skrev denne fødselsdagshyldest, han håber han dermed omtrent har gjort fyldest. Digt til Sydthy Friskole ved skolens 25 års fødselsdag i august

5 Sommerdage i Præstegårdshaven Så er teltet sat op i præstegårdshaven og pinsedag samledes 25 børn og voksne efter gudstjenesten til kaffe, sang og leg, Den 15. juli var plejehjemsbeboerne fra Kastaniegården, Birketoft og Sørvad Plejehjem, sammen med øvrige interesserede indbudt til en sommerdag i præstegårdshaven og teltet. I alt 65 mennesker, inklusiv de frivillige hjælpere på de tre plejehjem, mødte forventningsfulde op. Dagen bød på regnvejr, midt i de ellers mange solskindage, så vi valgte at gå indenfor i præstegården. Det måtte ikke blive for fugtigt og køligt. Efter gæsternes reaktioner blev det ikke mindre hyggeligt af den grund. Der var dækket op i såvel konfirmandstuen, køkken som stue og så blev der ellers sunget på(næsten) samme tid i alle tre lokaler. Margit spillede til sommersangene, undertegnede fortalte og samtalen gik livsligt og munter. Og så blev der sunget fødselsdagssang for Mary, der på dagen fyldte 85 år. Køkkenholdet bestod af de to ægtepar Jutta og Niels Hald og Grethe og Edmund Andersen. De bryggede kaffe, smurte boller og dækkede bord og meget andet. Godt hjulpet af gæsterne, hvor flere gav en hånd med. Efter en herlig dag, var vi enige om, at også næste år indbydes der til en sommerdag Teltet rejses. Det er Martin, Danny og Henrik der her er ved at løfte teltdugen over Foto: Hans H. Pinsedag - efter Gudstjenesten, blev teltet taget i brug med sang og fortælling. i præstegårdshaven og teltet også selvom det skal foregå i præsteboligen! Forsidebilledet Maleriet på forsiden er af den færøske kunstner Frits Johannsen, der i de fleste af sine 70 år har boet i Fuglefjord. Her i en Færøernes driftigste bygder, såvel med handel og industri, som kunst, sang og musik, og på Færøerne i øvrigt, er Frits J kendt som en alsidig kunstner og underviser. Han udstiller jævnligt på Færørene, som i Danmark og andre lande, ligesom han er repræsenteret på det færøske kunstmuseum Listasavn i Tórshavn. Frits J har siden sine unge år virket som lærer og korleder, hvilket falder godt i tråd med, at han er en skattet fortæller og formidler af bl.a. færøske legender, myter og savn. Kort sagt; et menneske med stor spændvidde og dybde. Som kunstner er Frits Johannsen, som stort set alle færøske kunstnere, inspireret, af den stærke natur på de atten øer i Nordatlanten. Men også skildringer af mennesker holder han af, og ofte i en fabulerende stil med et kærligt blik og glimt i øjet - netop vist midt i naturen. Sådan også på forsidebilledet, der nu hænger i præsteboli- 5

6 gen, hvortil det blev bragt denne sommer. Det er også Ronald der har navngivet billedet: Altergang på fjeldet. Der udtrykkes glæde hos alle der knæler ved Herrens bord og præsten står dansende med brødet og kalken. Selv den blinde mand, fornemmer vi, smiler gennem de mørke briller. Frits J fortæller, at han altid har set dette fjeldparti, Skálafjell ved Skålebund tæt på Fuglefjord, som et alter. Og det giver da også mindelser om fortællingen på Forklarelsens bjerg (Matt. 17,1-8). Hvor Peter, Jakob og hans bror Johannes er sammen med Jesus og her fristes til at blive deroppe. Hvilket netop ikke er meningen. Livet skal leves nede og ude blandt mennesker. Sådan er det også når vi med visheden om vore synders forladelse og Guds nåde sendes ud i livet, hvor vi frimodigt kan leve midt i hverdagen. Jo der er grund til glæde. Altergang på fjeldet Frits Johannesen På fotoet her ses Frits J, hvor han står uden for en ny indviet børnehave på Kambsdal, der er en forstad til Fuglefjord. Relieffet der ses, er Frits Johannsens bidrag til en større udsmykning af den nye børnehave 6 Foto: Privat

7 Det vi næres af og lever på Jeg er livets vand, verdens lys og livets brød. Med denne billedtale viser Jesus hen til sig selv og samtidig til noget meget konkret og hverdagsagtigt, som vi ikke kan leve foruden. Vandet, lyset og brødet skænkes Lene Melchiorsen os og giver os såvel fysisk som åndelig næring. Det sætter os fri som mennesker så vi ikke behøver at grave vore talenter ned eller sætte vort lys under en skæppe. Disse tanker er billedliggjort i den nye folder som et trefløjet altertavle, et triptykon, tegnet af billedkunster Lene Melchiorsen, Viborg, ses side 3. Med venner i lys vi talte og dansede Sommerdage i præstegårdshaven og teltet blev rundet af lørdag den 23. august, hvor skuespiller og fortæller Brian Hansen særdels veloplagt førte os gennem humorens verden fra Storm P til Dario fo, kombineret med fortællinger og fabler, der til sammen udstiller hvor latterlige vi mennesker kan tage os ud, når magtsygen og begæret tager magten. Og latteren fik flere gange frit løb når Brian gik linen ud med sin Dario foske mimik og kropssprog. Annemarie Morris var ikke mindre veloplagt, sammen med pianist Aksel Krogslund, fik vi i al stilfærdighed en Opsang og blev mindet om, at livet leves af levende mennesker i nære relationer hvor vi ser hinanden og livet i øjnene. Efter spisningen dansede vi så det var en lyst. René fra førte os med lette trin ind i dansens møde, hvor livet og dansen bliver til mens der dansens. I al sin enkelthed ganske grundtvigsk. Mon ikke også vi i 2015 Med venner i lys vi tale og danse Fælles udflugt til Viborg Domkirke og by Som det kan læses under arrangementer er der lørdag den 27. september en udflugt til Viborg. Det er lagt til rette så alle aldersgrupper kan få noget ud af det, ligesom der er plads til at gå på opdagelse for sig selv. Det vi skal se og selve byen ligger i gå afstand, så selv de der ikke måtte være så lette til bens kan deltage. Ligesom der er mulighed for at komme indendørs og hvile sig, om det er nødvendigt. Se under arrangementer side 16. Der blev lyttet intenst med smil på læben til såvel Brian Hansen som Annemarie Morris 7

8 Vi vokser som vi vugges af Ronald Risvig Vi vokser som vi vugges. Dette korte og fyndige ordsprog formidler, som ordsprog gør, en akkumuleret indsigt i, hvad menneskelivet rummer af mangfoldige nuancer, herunder hvad livet kommer an på og hvad livet ikke kommer an på. For hvad ville vi tænke, hvis vi som det første læste: Vi ligger som vi har redt? Ved at udtale og lytte til ordsprog opfatter vi ofte intuitivt, hvad der rummes af dybder og betydning i det sagte. Og vi tillægger spontant ordsproget en værdi og læser en livsholdning og en betydning ind i det. Det kan være en positiv værdi, forstået som noget der giver mindelser om lys, liv, glæde, varme, frodighed og vækst. Eller det kan være en negativ værdi, der leder vore tanker mod mørke, kulde, hårdhed og destruktion. Værdierne kan igen være begrundet alment menneskeligt eller religiøst, herunder kristeligt. Ligeså kan ordsprogene vække en erindring, her forstået som noget langt dybere end minder, der har med konkrete erfaringer at gøre. Erindringer henleder vor opmærksomhed på indsigter der ikke er knyttet til kulturelle forhold og som ligger før sproget, men via sproget fødes den erindring, der lå latent. Den afgørende erindring holder os fast på, at vi er skabt i Guds billede, med den betydning det har for vort liv i ansvar overfor næsten og det samlede skaberværk. Ordsprog har været kendt ligeså længe, der har været sprog til og det i såvel folkemunde, som religiøse tekster, herunder Biblen. I Det Gamle Testamente har vi bl.a. Ordsprogenes Bog og i Det Ny Testamente flyder de let fra Jesu mund, når han formidler, hvad Gudsrigets og menneskelivets kerne er. Den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det lyder det i Mark. 10f Og fra Matt. 6,24, her i den korte version; I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er også Jesus der rusker de skriftkloge, der havde grebet en kvinde i hor - og os med dem - ud af deres og vor selvretfærdighed, når han siger: Den af jer, der er uden synd skal kaste den første sten på hende. (Joh. 8,7) Eller, som det lyder i folkemunde: Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Ordsprogene er, siger Grundtvig: noget, der staaer i den inderligste Forbindelse med et Folks Aand, Tænkemaade og Tungemaal, saa hvad der skal blive til Ordsprog, maa have gjort saa dybt et Indtryk paa Folket og præget sig saa fast, at der skal store Forvandlinger til at udslette det; ja, hvad der ret er blevet til Ordsprog, ophører neppe at være det, førend Folket inderlig forgaaer. (udv. skrifter bind 3 side 497) 8

9 At vandre fra klarhed til klarhed Skal vi komme til klarhed over, hvad ordsprogene rummer af livsvisdom, og hvad vi selv tillægger dem af betydning, så afhænger det af om ordsporgene taler til såvel vore konkrete livserfaringer som til de dybeste erindringer jf. ovenfor. Der må med andre ord være klangbund i krop og sjæl, så vi kan For det er i den forpligtende relation vi møder vor Gud, skaber og frelser. Og når Jesu understreger, at vi skal elske vore fjender, viser det den uendelige dybde, rækkevidde og kerne, der ligger som latent indsigt i de to ordsprog. Jesu ord føjer en evighedsdimension til Kaalunds ord, om kampen i og glæden ved, den brogede verden. Ord der også leder tanken hen på Grundtvigs sang Et jævnt og muntret, virksomt liv på jord, hvor han i første strofe siger: Et jævnt og muntret, virksomt liv på jord som det, jeg ville ej med kongers bytte, opklaret gang i ædle fædres spor med lige værdighed i borg og hytte, med øjet, som det skabtes himmelvendt, lysvågnet for alt skønt og stort herneden, men med de dybe længsler velbekendt, kun fyldestgjort af glans fra evigheden; Køkkenholdet der hjalp til da plejehjemsbeboerne med pårørende, hjælpere og andre var på besøg i præstegården den 15. juli Fra venstre er det Grethe, Jutta, Niels og Edmund. komme til større og større klarhed over, hvad der giver livet mening. Kamp må der til skal livet gro. Sådan synger vi med Kaalund i Jeg elsker den brogede verden (HS nr. 97) Og vi kender Jesu ord om, at; den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. (Luk. 9,24) Og hvem er ikke villig til at tilsidesætte sig selv og sætte alt ind for sit barn eller nærmeste kære og familie, så deres livsbetingelser bliver så optimale som muligt og eventuelle farer holdes fra døren? At fornægte og flygte fra det ansvar, er at fornægte selve livet. For vil vi først sikre os selv og vort eget velbefindende, bjærge vort eget liv, da har vi mistet livet. N.F.S. Grundtvig FHS 95 v1 Jesu paradoksale tiltale og folkeånden Jesus tale til os er ofte paradoksal, altså tilsyneladende modsætningsfyldt. Han vender livet og vor forståelse af det 180 grader. Som nævnt bl.a.;.. at den der vil frelse sit liv, skal miste det. Ligesom Paulus udtrykker noget centralt ved kristendommen, når han siger: Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed (2,Kor. 9) Og fra hverdagssproget møder vi vendinger som; At glemme sig selv, er at finde sig selv. Ordsprog vokser ud af livets erfaringer og vore dybeste erindringer, og i paradokset rummes livets tilsyneladende modsætninger og tilegnes og erkendes som sande. Ikke som stivnede dogmatiske regler, men en sandhed der vidner om, at livet bliver til og tager form, dér hvor det leves i lyset af Kristus. 9

10 Grundtvig taler om folkeånden, som det der gennem sproget og kulturen i al sin mangfoldighed binder et folk sammen. Tanken er, at vi får øjne og ører for, at vi er historiske væsner og vandrer frem mod en større og større klarhed over vort livs bestemmelse. At vi får sans for, hvad det vil sige at leve i et ansvarligt fællesskab såvel samfundsmæssigt som socialt og politisk. Dette udtrykker Grundtvig fyndordsagtigt i Langt højere bjerge, hvor de sidste linjer lyder: og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt (HS nr. 351) Vi har ansvar for næsten på alle planer og vi deler grundvilkår. Vi skal alle dø, ligesom vi alle kender til at elske og miste, at vise troskab og svigte. Sådan lever vi, hvert på vort sted, med netop vor historie og kultur. Det fælles menneskelige får således forskellige udtryk, om man er dansker eller tysker, vendelbo eller københavner. Men menneskelivet er i sit væsen ens uanset hvor vi lever. Dette forhold udtrykkes gennem folkeånden, som vi bl.a. forstår det af ordsprogene. Her gives der pejlemærker for livsvandringen i en kompleks og foranderlig verden. Og, hvor var vi henne, hvis vi ikke kunne skelne skidt fra kanel? Frugten Menneskeliv og kristentro er sider af samme sag. Og foreningen sker, paradoksalt nok, ved at skelne uden at adskille, for kun derved kan vi integrere menneskeliv og kristentro uden at sammenblande dem. På samme måde, som f.eks. et ægteskab eller venskab, kun kan blive virkeligt frugtbart og fremstå som ét, om det består at to selvstændige parter. Vi vokser som vi vugges, derfor skal vi have næring til såvel livsoplysningen, som den kristne tro. Ellers ender det netop med; At vi ligger som vi har redt. Næringen kommer bl.a. fra sange, myter og eventyr, og fra bibelhistorie og salmer og fortællinger om Jesus liv og gerninger. Ikke mindst skal vi høre lignelserne, der ikke blot er billeder på livet, men ér selve livet. Lignelserne er, med højskolemanden og teologen Knud Hansens ( ) ord, ikke argumenter, men lynnedslag, der med deres kerne af visdom rammer lige i centrum, når de siger: Det er dig der er manden. Det er dig der fortælles om. Det er dit liv. Det er Helligånden der virker og med sin skabende kraft sætter os på plads midt i livet. Det er her vi gennem det poetiske og fortællende får formidlet den sandhed, der er lagt i vore hjerter, at vi er til for næstens skyld og som gør, at vi fortrøstningsfyldt kan gå livet i møde. Et træ kendes på frugten, hører vi Jesus sige (Matt. 12;33) Eller med Luthers (fynd)ord: Gode gerninger gør ikke mennesket salig. Salige mennesker gør gode gerninger. Hvor det sker, er vi modtagende som barnet, fordi hverken Gudsrigets åbenbaring eller menneskelivets skønhed kan tvinges frem eller erobres. Det skænkes os overrumplende og ufortjent, af nåde. Ligeså med troen. Det er her vi erfarer; At livet det er livet værd (HS nr. 453) og Hvert et skridt, du tar så frit nu, er identisk med din tro, (DDS nr. 14) som Jens Rosendal og Jørgen Gustav Brandt fortæller os i sang og salme. Livsmodet vækkes og troen kommer af det der høres. Derfor skal vi holde højskole med foredrag, film, sang, musik og fortælling, studiekredse mv. Derfor skal vi komme i kirke, hvor vi synger salmer og lytter til teksterne og præstens prædiken. Det er her vi i dåben og nadveren, møder Guds afgørende tiltale til os. Det hele hører med. Det er her vi får næring. Det er her vi vugges og vokser. Ronald Risvig 10

11 Nyt fra præsten Husorkesteret er klar Valgmenighedens Husorkester, som Peder Fonager har taget initiativ til og som blev omtalt i forrige kirkeblad, er kommet godt i gang. De har været samlet fire gange og er klar til at medvirke ved kommende arrangementer. Her ses de til generalprøve på det, der skal blive deres første medvirken. Nemlig Høstgudstjenesten den 7. september i Vind Kirke. Husorkesteret medvirker også ved plejehjemsgudstjenesten i Aulum Kirke den 9. september og ved musikgudstjenesten i forbindelse med højskoledagene i januar. Vi regner med 4-5 arrangementer om året for orkestret. Plejehjemsgudstjenester Beboere, personale og hjælpere fra Sørvad Plejecenter ved Vinding Kirke, efter musikgudstjenesten i maj måned. Husorkestret fra venstre: Peder Fonager, Bent Nielsen og søstrene Birgitte og Åse Leth Gudstjenester der holdes på egens plejehjem er åbne for alle, såvel pårørende som øvrige interesserede. Ligeså de Gudstjenester der holdes i henholdsvis Vinding Kirke og Aulum Kirke forår og efterår, hvor Kastaniegården, Birketoft og Sørvad Plejecenter indbydes. Og kan der afses tid til det at deltage i disse Gudstjenester, vil det være med til at løfte salmesangen og stemtheden omkring Gudstjenesten. Ligesom det kan være en kærkommen opmuntring og afveksling for beboerne på vore plejehjem, at se og møde mennesker udefra. På Kastaniegården er der altid kaffe kl. 09:45 før Gudstjenesten og på Birketoft og Sørvad Plejecenter altid bagefter. Også ved kaffen, vil det være oplivende med en lille snak med mennesker beboerne ellers ikke ser, eller kun sjældent møder. 11

12 Valgmenigheden på gaden til byfest Skriv i bladet Kirkebladet udkommer tre gange om året. Til september, december og op til påske, hvor der jo falder på forskellig tider fra år til år. Alle opfordres og er velkommen til at sende indlæg. Indlæg til næste nummer skal være fremme senest den 10. november og sendes til Ronald Risvig. Kast bare Vor kirketjener i Aulum Kristian Petersen, der også er tømrer, har lavet en Tro - Håb og Kærligheds plade. Så nu kan barnlige sjæle og andre, se om der kan rammes plet. Pladen, som Carsten Henriksen ved Aulum Bogtryk har lavet filmen til, gjorde stor lykke og skabte mange gode kontakter ved Byfesten i Aulum i maj måned. Her var formanden og præsten sammen med Niels Hald ude og møde glade mennesker. På det ene af billederne, har nogle unge menneske ladet sig forevige. På det andet gør det yngste medlem af familien, med mors hjælp, sig klar til at sende bolden gennem åbningerne til Tro - Håb og Kærlighed. De unge mennesker var dog gået, inden der blev kastet! 12 Mon jeg kan ramme

13 Invitation til at invitere Forrige efterår sendte bestyrelsen og undertegnede indbydelse ud til samtlige medlemmer i valgmenigheden og bød jer indenfor i præsteboligen. Det blev til ni berigende møder med i alt cirka 90 gæster. I det kommende efterår, vinter og forår går det den modsatte vej om I har lyst? Så alle der gerne vil have besøg af præsten er velkommen til at kontakte mig. Et besøg giver mulighed for, på en uformel og uhøjtidelig måde, at lære hinanden lidt bedre at kende til glæde og gavn for det fælles liv. Farvel og goddag til kirkesangere Emilie Högagard har valgt at stoppe som kirkesanger efter godt et år hos os. Gymnasiet og andre opgaver fyldte meget i Emilies dagligdag og hun kunne ikke finde den fornødne tid og ro til også at være kirkesanger. Menigheden, bestyrelsen og undertegnede siger tak til Emilie for tiden hun var her og ikke mindst tak for hendes herlige sangstemme. Vi ønsker hende alt godt. Samtidig kan vi glæde os over at have andre herlige mennesker og sangstemmer i blandt os. Kristoffer Sass, der de seneste måneder har været optaget af studier vil medvirke lidt oftere hen efteråret end han har kunnet i nogen tid. Og så er Irene Særkjær og Ørn Bergmann kommet til, ligesom Åse Leth af og til afløser, både som kirkesanger og organist. Irene Særkjær Irene fortæller: Jeg har altid sunget, da jeg er vokset op med en far, som er organist og en mor, der er kirkesanger. Derfor har jeg sunget siden jeg var lille også i flere kirkekor, bl.a. Nørrelandskirkens kor. Jeg er student fra det kristne gymnasium i Ringkøbing, hvor jeg også sang i deres store kor, alle tre år jeg gik der. Til dagligt arbejder jeg hos Struer Ride fysioterapi som hjælper for de mennesker, der kommer her. I min fritid er jeg, for tiden, aktiv i amatørteaterforeningen Sløjfen i Holstebro som skuespiller. Her har vi senest opført Aladdin. Derudover nyder jeg at være kreativ ved at hækle og strikke. 13

14 Ørn Bergmann Foto: Privat Åse Leth Ørn fortæller:jeg begyndte som fem årig med interessen for musik. Jeg fik lov til at spille på naboens klaver efter en telefonbog! Hun mente at der var mange gode numre at komme igennem. Et år senere, efter at vi havde fået klaver i hjemmet, begyndte jeg at spille klaver, som jeg dog stoppede med seks år senere. Der gik nu tredive år og så begyndte jeg at gå til korsang. Her var jeg fortrinsvis bassanger. Men bunden var lagt og jeg holder meget af at virke som kirkesanger, hvad jeg også ind imellem gør i sognemenigheden. Jeg flyttede til Aulum for ca. femogtyve år siden efter at jeg havde fået min bestalling som advokat. Jeg har tre voksne børn som alle er flyttet hjemmefra. I min fritid spiller jeg tennis og badminton. Åse fortæller: Fra den tidlige barndom har jeg sunget og spillet, da mine forældre var professionelle musikere. Fra otte års alderen og frem til nu har jeg underholdt solistisk på bl.a. hospitaler, plejehjem og ved private. Ligesom jeg har sunget i kirkekor flere steder, samt været kirkesangsafløser i Aulum sognemenighed gennem fem år. Jeg er uddannet organist og har gjort tjeneste ved flere kirker og spiller i dag som afløser ved mange af egnens kirker, hvilket kombineres med at give klaver undervisning. Arbejdet som børnehavepædagog og børnepsykolog har også fyldt meget i mit liv, hvor også natur og litteratur er en stor del af min tilværelse. 14

15 Eftermiddagshøjskole Fortælling, sang og nye salmer Fortælling og sang er frø, der ligger sig i sindet og spirer og kan blive til glæde, varmende glæde. Det er den form for næring der tilbydes to lørdage i efteråret og to lørdage i foråret. Hver gang er der to afdelinger med en kaffepause imellem. Det er fortælling fra hjerte til hjerte af dygtige og engagerede fortællere. Efter pausen skal vi lære nogle nye og nyere salmer at kende, hvor flere af dem ikke står i salmebogen. Salmer vi senere vil synge ved gudstjenesterne. Margit vor organist og undertegnede præsenterer salmerne og sætter gang i sangen. Læs mere under arrangementer Brug præsten Jeg kan til en hver tid kontaktes af jer for en samtale, om det I måtte finde væsentligt. Det kan være over en kop kaffe hos jer eller i præstegården. Det kan være en hjemmeandagt / Gudstjeneste med eller uden nadver. Ønsker du fælles transport og eller at gøre brug af kirkebil? Ved Gudstjenester og arrangementer, der ikke er i valgmenighedens eget regi og hvor nogle af jer måske ønsker og har brug for transport muligheder, da kan Ronald kontaktes. Han vil så sørge for fælles kørsel eller bestilling af taxa. Kontakt Ronald i god tid og gerne senest en uge før selve arrangementet Telefon Kirkebil kan benyttes til alle Gudstjenester og arrangementer ved dagen forinden at ringe til: Tommys Taxi, Telefon Der betales 10. kr. til chaufføren Foto: Jens Dans handler om at bringe mennesker sammen i et møde. Det må siges skete den 23. august ved Med venner i lys vi tale. 15

16 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Arrangementer 07. september Høstgudstjeneste i Vind Kirke kl. 10:30 Lagt til rette specielt for børn og unge med fortælling og musik, hvor valgmenighedens Husorkester medvirker. Efterfølgende er der spisning i Landsbycenter Vind med sang, og samvær. Og vi byder velkommen til de nye konfirmander. Pris for alle over 15 år kr. 100 inkl. en øl eller vand. Alle under 15 år gratis 08. september Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle Festgudstjeneste i Råsted Kirke ved Ribes nye biskop Elof Westergaard kl. 17. Fødselsdagstale af seminarielektor Kirsten M. Andersen på Folkeuniversitetscenteret kl Derefter hyggeligt samvær og sang. Pris kr. 150,- inkl. aftensmåltid efter prædiken. Tilmelding til Ronald Risvig senest 5. september telefon Der kan arrangeres fælles kørsel. Det aftales med Ronald. 09. september Musik og fortællegudstjeneste i Aulum Kirke kl. 10:30 for egnens plejehjem og hvor valgmenighedens Husorkester medvirker. Alle er velkommen Kai Vittrup Foto: Privat 27. september Udflugt til Viborg. Vi besøger Viborg Domkirke der også kaldes Danmarks billedbibel på grund af den righoldige udsmykning af Joakim Skovgaard. Stephen Mønsted, Vium der er kunsthistoriker og Valgmenighedspræst Ronald Risvig fortæller om kirken og dens billeder. Herefter frokost og så en guidet rundtur i de historiske gader. Inden der er fri-tid, for evt. cafebesøg, svømmehal, Skovgård Musset og eller en gåtur i Viborgs gader. Alt ligger tæt ved Domkirken. En dag for børn, unge og ældre. Fortsættes næste side. 25. september Verdens Brændpunkter Foredrag med vel Danmarks mest kendte politimand Kai Vittrup. i samarbejde med Aulum Højskoleforening og Vinding-Vind Foredragsforening Det er i Sørvad Kultur og Idrætscenter kl. 19:30 - Pris kr. 75,- inkl. kaffe / brød. 16 Viborg Domkirke

17 Pris for alle over 15 år kr. 150,- inkl. transport, entre i Domkirken og frokost. Andet for egen regning. Afg. med fælles bus fra Biblioteket i Aulum kl. 09:45 Hjemkomst kl. 17:00 Tilmelding til Ronald Risvig telefon eller Senest den 20. september. 5. oktober Efterårsmøde i De grundtvigske Valgmenigheder i Midt og Vestjylland Program: Kl Gudstjeneste i Vinderslev Kirke ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn. Kl.12 Middag på Levring Efterskole med 2 retter med kaffe. Efter middagen en halv sangtime ved Karen Marie Ravn og Lene Henriksen kl. 14:15 Foredraget Når ude bliver hjemme vendepunkter og indtryk fra Sydslesvig og Paris ved valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvlingbjerg Kl : Kaffe og brød og afslutning. Tilmelding senest fredag den 14. september til Ronald R tlf pris kr. 275,- pr. deltager, som bedes indbetalt på valgmenighedens konto Oplys navn og skriv 5. okt. 18. oktober Højskoleeftermiddag Fortælling og nye salmer 1. afdeling: Jeppe Aakjær - fortællinger digte og sange Ved Fortællekonen fra Heden Ruth Dein, Skive, der selv er opvokset på digterens hjemegn. Hun er tidligere landbokone, hjemmehjælper og virker i dag som organist. Der fortælles såvel på rigsdansk som Aakjærs dialekt Læs om Ruth Dein på Jeppe Aakjær Foto: Privat 2. afdeling: Nye og nyere salmer præsenteres og synges. Ved organist Margit Toftdahl og Valgmenighedspræst Ronald Risvig. Præstegården Holstebrovej 9, Aulum kl.14-16:30 Pris kr. 50,- Inkl. kaffe og brød. 20. oktober Færøbilleder Valgmenighedspræst Ronald Risvig viser billeder og fortæller om Færøerne, hvor han har boet og rejst meget. Det er på Plejehjemmet Birketoft kl. 14:00 16:00 For pårørende og andre der kommer udefra er prisen kr. 50 inkl. kaffe og brød 15. november Højskoleeftermiddag Fortælling og nye salmer 1. afdeling: Stella Dolores og springet Livsfortælling om skæbnemøder, valg og spor, undervejs mod voksenlivet! Desuden en egnsfortælling og et par livshistorier. Ved fortæller Helle Arnfred. Leder af Ry Fortællekreds siden år 2000 og tidl. højskolelærer og leder af Teater-og dramalederlinjen på Herning Højskole gennem 22 år. Læs om Helle A på Fortsættes næste side 17

18 2. afdeling: Nye og nyere salmer præsenteres og synges. Ved organist Margit Toftdahl og Valgmenighedspræst Ronald Risvig. Præstegården Holstebrovej 9, Aulum kl :30 Pris kr. 50,- Inkl. kaffe og brød. Sommerdag i præstegården Den 15. juli kom der 65 gæster fra egnes tre plejehjem. Sammen med hjælpere og andre deltog de i et par timer med sang og musik, samvær og fortælling 30. november Poetisk vandring i forventningens landskab Fortælle-og musikgudstjeneste i Vind Kirke kl. 10:30, der i sit udtryk og sprog primært henvender sig til børn og unge, men er naturligvis for alle uanset alder. Fortæller Ingrid Hvass medvirker ved Gudstjenesten og det efterfølgende arrangement og vil med fortælling og sang tage os med på en poetisk og billedrig vandring i forventningens landskab, der også er Advents tidens landskab. For hvad er det vi venter på og længes efter? Læs mere om Ingrid på Gårdspladsen var fyldt med biler så de gæster der ikke længere er så lette til bens kunne komme nærmere til døren. Ingrid Hvass Foto: Privat Det store og lyse køkken i præstgården tages i brug når der er mange i huset. Efter Gudstjenesten er der fælles spisning i Sørvad Kultur-og fritidscenter med sang, musik og lidt flere fortællinger. Pris kr. 100,- for alle over 15 inkl. en øl eller en vand. 18

19 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Gudstjenester 31. aug. 11. s.e. tri. Aulum kl. 13:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe i præstegården 07.sep. 12. s.e.tri. Vind kl. 10:30 Høstgudstjeneste Musik og fortællegudstjeneste se under arrangementer. 14.sep. 13. s.e. tri. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe 21.sep. 14. s.e. tri. Vind kl. 10:30 Præst Arne Ørtved Kirkekaffe 28. sep. 15. s.e. tri. Aulum kl. 13:30 Præst Ronald Risvig Efterfølgende kirkekaffe i Præstegården 05. okt. 16. s. e. tri. Kjellerup Valgmenighed kl. 10:30 i forb. med efterårsmøde. Se under arrangementer. 12. okt. 17. s. e. tri. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe 19. okt. 18. s. e. tri. Aulum kl. 11:00 Præst Ronald Risvig 26. okt. 19. s. e. tri. Vind kl Præst Peter Hedegaard 02. nov. Alle helgens dag Aulum kl. 17:00 Præst Ronald Risvig 0 9. nov. 21. s.e.tri. Vinding kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe 16. nov. 22.s.e.tri. Vind kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe 23. nov. Sidste søndag i kirkeåret Aulum kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Kirkekaffe i Præstegården 30. nov. 1. s. i advent Vind kl. 10:30 Præst Ronald Risvig Musik- og fortælle gudstjeneste for børn, og unge og barnlige sjæle. og efterfølgende spisning mv. se under arrangementer 07. dec. 2. s. i advent Vinding kl. 10:30 Præst Arne Ørtved Kirkekaffe PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 09. sep. Aulum Kirke kl. 10:30 Musikgudstjeneste for Sørvad Plejecenter, Birketoft og Kastaniegården. Se også under arrangementer 23. sep. Sørvad Plejecenter kl. 10: okt. Sørvad Plejecenter kl. 10:00 Birketoft kl. 14: okt. Kastaniegården kl. 10: nov. Sørvad Plejecenter kl. 10:00 Birketoft kl. 14: nov. Kastaniegården kl. 10: dec. Sørvad Plejecenter kl. 10:00 Birketoft kl. 14: dec. Juleaftensdag kl. 10:00 Sørvad Plejecenter Plejehjemgudstjene er åben for alle interesserede, såvel pårørende som andre. Ronald Risvig er præst ved alle Gudstjenesterne Kirkebil bestilles dagen før ved Tommys Taxi Telefon Der betales 10 kr. til chaufføren 19

20 Afs.: Søndermarken 11, 7490 Aulum B Tillykke Tina og Morten Lund Brinkmann, blev viet i Aulum Kirke lørdag den 16. august Foto: Privat I vielsesritualet står der blandt andet: Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd: I bryllupstalen blev den kloge kone Varinka citeret. Det er fra Svend Åge Madsen roman Se dagens lys, hvor hun til det unge par, som har gjort oprør mod det lette og historieløse samfund, siger: Grunden til jeg godt kan lide jer, er at I ikke for nogen pris søger den nemme lykke. 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Alex Graff Sensommersang v. 4 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Alex Graff Sensommersang v. 4 september - december 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for fødselsanmeldelsen. Vielse

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere