Vi producerer tryksager med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi producerer tryksager med omtanke"

Transkript

1 1 3 / 2014

2 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen Helge Andersen sekretær Åbenråvej 5, Tønder Henrik Gabs Pedersen PU-formand Tornebakken 65, 2830 Virum sk.dk Palle Jørgen Christensen KDA-kontakt / webmaster Søbakken 14, 8800 Viborg Ib Bentzien kasserer Høstbuen 65, Ballerup Jens Kammer bestyrelsesmedlem Skyhøj 15, Holbæk Vi producerer tryksager med omtanke... og det virker! Kontakt os på tlf PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management Medlemskab Medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben opnås ved indbetaling som følger: Ordinære medlemmer (ak vt flyvende og/eller ejer af KZ eller andet veteranfly) - incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415) Andre medlemmer passive og firmamedlemmer - excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275) Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale l KDA igennem KZ & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse). INDBETALING - al d med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og . - fra Danmark: kontonr fra udlandet: IBAN: DK BIC: RINGDK22 Tryk på Strandbygaard.dk Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern Redak on Thorbjørn Brunander Sund (ansvarsh. redaktør + lay-out) Søndervang 13, Tistrup Morten Munkesø (medredaktør) Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde Kommerciel annoncering Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 ppi) eller e er a ale. Priser 2014 (ex. moms): 1 helside: 2500,- ½ side (tværformat) 1380,- ¼ side 775,00 Rabat ved 4 indrykninger i samme format: 10% Ar kler og illustra oner Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk gerne ledsaget af illustra oner i digital form (vedhæ ede JPEG-filer). Disclaimer Indholdet i ar kler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets holdninger, men står for den enkelte forfa er / bidragyders egen regning. Vig ge datoer Nr Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11 Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12 Ældre eksemplarer kan læses på ISNN

3 Hilsen fra formanden Af Bent Esbensen Rally i regnvejr! Så er endnu et KZ Rally oplevet og overstået. Vejret om fredagen var pragtfuldt og mange af klubbens medlemmer havde helt sikkert en rigtig god dag, bl.a. med besøg hos de smukke veteranfly på Arnborg. Mange tak til Niels Ebbe og Co. for invitationen! Vi kunne også nyde de ca. 25 veteran- og hjemmebyggede fly, som kom til Stauning i løbet af dagen. Lørdag var vejret jo rædsomt. Alligevel dukkede ca mennesker op på Stauning Lufthavn, dels for at deltage i MAF s jubilæum og dels for at se det airshow, som kun blev til noget, takket være en meget dygtig RDAF helikopterbesætning og en ditto Spitfire-pilot. Vejret kunne selvfølgelig godt have slået nogle store skår i glæden (og økonomien), men det blev nu alligevel et hyggeligt rally, hvor mange af os fik bedre tid, end vi plejer, til at få vendt verdenssituationen over en kop kaffe. Martin og hans rally-udvalg fortjener en stor tak for en kæmpe indsats. Også tusind tak til de mange frivillige hjælpere, som fik alt det praktiske omkring rallyet til at køre. Det var bare super og næste år, når vi igen tager til rally, er vejret selvfølgelig bedre. Vi er sikkert mange, som stadig venter lidt utålmodigt på, at Trafikstyrelsen sender svar på vor henvendelse i anledning af styrelsens opfordring til at melde en sær regel. Det er nu 8 måneder siden, at KZ & V s bestyrelse indsendte en liste med ønske om forskellige regelændringer. Den eneste reaktion, vi har modtaget, er en mail fra en medarbejder i TRS, som ikke lader formode, at vi skal holde vejret af bare begejstring over, at man lytter til vore synspunkter. Vi har endnu til gode at modtage et officielt svar på vor henvendelse og håber, at det kommer inden 1-års jubilæet for indsendelsen. Det blad, du læser nu, er det næstsidste, som laves af vor nuværende bladredaktion, Morten og Thorbjørn. Derfor skal vi blandt klubbens medlemmer eller andre interesserede have fundet en ny bladredaktør og en ny lay-out er. Hvis ikke nogen melder sig, har bestyrelsen desværre ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne flere klubblade. Bladet laver ikke sig selv, og bestyrelsen er nødt til at prioritere de opgaver, som har med den aktive del af flyvningen at gøre. Hvis blot en redaktør vil melde sig, kan vi køre. Lay-out kan vi evt. købe os til. Det har vi gjort før. Det koster ca. kr moms pr. side, så med 4 x 24 sider blad om året, er det en udgift for klubben på kr Det svarer til 60 aktive medlemmers årskontingent eller ca. 10% af det indgående kontingent. Det kan vi klare, hvis vi vil men: ingen redaktør, intet blad. Lad mig høre fra dig, hvis du har lyst til at prøve at lave bladarbejde for den klub, som arbejder for, at du kan flyve. Det er faktisk sjovt. Klubbens nyeste medlem, Troels Juhl Kristensen, som er blevet den stolte ejer af Jørn Møllers OY-RVS. Ikke så underligt, at Troels ser glad ud. Til lykke og velkommen i klubben! HKH Prinsgemalen besøger Danmarks Flymuseum og er her i en intens samtale med Karsten Knudsen om KZ IV erens historie (foto - Diana Gonzalez) Hele den flyvende familie Toft samlet foran et kamera ved Endelave Flyveplads 50 års jubilæum i juli Forside - Piper Cub formation over Ringkøbing Fjord i solnedgang - foto: Victoria Maguire Toft 3

4 Generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben Fredag den 8. august 2014 Referent - Morten Munkesø (fotos - Sten Weidinger) Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden forslog Bjarne Gren som dirigent til generalforsamlingen. Der fremkom ikke andre forslag, og Bjarne blev dermed valgt. Bjarne takkede for valget og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet den var indkaldt i Oscar Yankee samt på mail. 4 Pkt. 2. Formandens beretning I årets løb har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. Da det er forbundet med store omkostninger at samle bestyrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejdet på nettet. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, behandles løbende ved hjælp af og telefon. Dels fremmer det ekspeditionen, og dels sparer det mange kørepenge. Klubbens medlemstal var ved regnskabsårets udløb 542 personer. Der er kommet 4 nye medlemmer til. Det er generelt svært at hverve unge mennesker til foreninger. På grund af de svære tider for GA flyvningen arbejder bestyrelsen videre med at anskaffe et klubfly, hvor man som medlem kan flyve billigt (500,-/time). Det ideelle klubfly er en Piper Cub eller tilsvarende med Continental motor. Mange potentielle flyejere har fået øje på fordelen ved at operere et fly på BL 2-2 status. Dels er både vedligehold og papirarbejde gratis (da man laver det selv), og dels er de mennesker, man i den forbindelse har med at gøre, kvalificerede til at håndtere små og gamle fly. Klubbens primære drift giver et positivt resultat, og KZ Rallyet sidste år var meget vellykket, både vejrmæssigt og økonomisk. Selvfølgelig er vi (som alle andre med udendørs aktiviteter) helt afhængige af godt vejr, for at vore tiltag bliver en succes. Derfor vil der i forbindelse med store satsninger som rallyet opleves både fede og magre år. Som det blev nævnt på dette sted sidste år, skal klubbens drift ikke nødvendigvis give overskud for at muliggøre en opsparing af midler, men for at kunne involvere klubben i sit arbejde overfor myndigheder og andre interessenter det arbejde, vi nu begynder at kunne se resultaterne af. Der er ingen grund til at ændre på sidste års roser til bladredaktionen: Morten og Thorbjørn har gjort en fremragende indsats. Vi er nok mange, der er enige om, at Oscar Yankee er Danmarks suverænt bedste flyveblad og desuden i den absolutte topklasse af foreningsblade, selv når man medtager de foreninger, som har ansat personale og meget større budget. Stofvalget er vedkommende og varieret og af høj kvalitet. Vi medlemmer skylder Morten og Thorbjørn en stor tak for al den tid og energi, de lægger i at lave et godt blad. Desværre har både Morten og Thorbjørn meddelt, at deres arbejde og øvrige forhold ikke længere tillader dem at bruge tid på bladarbejdet, hvorfor vi skal bruge en ny bladredaktion senest til nytår. Medlemmerne opfordres til at tænke på, hvem der kan og vil bruge tid og evner på at lave et godt blad til klubben. KZ & Veteranfly Klubben er jo netop en klub og ikke en forretning. Vi er alle nødt til at tage en tørn for det fælles bedste, ind imellem. Formandens nyhedsbrev på mail forsøges stadig udsendt en gang om måneden. Det indeholder bl.a. nyt fra EAA, nyheder fra Trafikstyrelsen og anden info, f.eks. invitationer til forskellige arrangementer og nyt fra verden omkring os, bl.a. i form af KDA s bulletiner. Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. , er det nok fordi kassereren ikke har ens adresse. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevene, må man selv tage initiativ til, at ens adresse bliver kendt af klubben. Klubbens hjemmeside er nu teknisk velfunderet og professionelt drevet (hostet, som det hedder på nudansk). I årets løb har Thorbjørn været webmaster og sørget for opdatering, når der har været behov for det. Desværre har Thorbjørn nu meddelt, at han er nødt til at prioritere sin tid til anden side, så vi skal have fundet en ny webmaster til at holde siden opdateret. I og med, at vi har brugt en del ressourcer på at etablere en professionelt udseende og fungerende side, er det helt nødvendigt, at der findes et medlem eller en anden interesseret, som har lyst og evner til at løfte opgaven. Det er på nettet, at klubben viser ansigt, og det er nødvendigt, at vi er med her. Igen i år har der været afholdt flere møder med TRS. Samarbejdsklimaet er stadig rigtig godt og bliver stadig bedre. I årets løb har vi bl.a. fået følgende emner sat på plads: * For første gang har vi fået myndighedernes accept af, at restaureringssager kan laves i form af et IRAN, dvs. at man ikke behøver at splitte et i øvrigt sundt fly ad for at lave en

5 BL 2-2 byggesag. Det kan måske redde mange Annex II fly, som står rundt omkring og dør, fordi ejeren ikke har midler til at opretholde luftdygtighedsbeviset på et værksted. De første to fly - KZ III OY-DVA fra AAA i Avedøre og Kim Skadborgs Auster OY-DJK - er blevet statuskonverteret og må derfor fremover vedligeholdes af ejerne selv. KZ & Veteranfly Klubben fornyer flyvetilladelsen, når den udløber. Det er ikke for meget at sige, at det vil ændre synligt på udgifterne hertil. * Trafikstyrelsen er også parat til at acceptere, at import af udenlandske veteranfly kan ske med indregistrering som BL 2-2 fly for øje. Hvis vi laver et IRAN på flyet og vurderer, at det er luftdygtigt, kan KZ & V s medlemmer få lov til at få flyet på dansk register som et BL 2-2 fly. Det gælder KUN luftfartøjer med stempelmotor og en MTOW på <2730 kg og med propel(ler) eller rotor. Dette er en KÆMPE landvinding i forhold til tidligere, hvor det har været næsten umuligt at imødekomme de krav om dokumentation for alt muligt, som det tidligere Statens Luftfartsvæsen stillede. * I lighed med de udenlandske veteranfly har Trafikstyrelsen også erklæret sig parat til at acceptere, at udenlandske, hjemmebyggede fly importeres til registrering i Danmark. Det gælder fly fra EU-lande, som er bygget under tilsyn af en organisation, som ligner vores. Det kunne f.eks. være EAA Chapter 222 i Sverige eller LAA i England. * Vi er blevet provisorisk godkendt til at foretage støjmålinger af BL 2-2 fly. Den første måling med tilhørende beregninger er lavet og ligger i øjeblikket til godkendelse hos TRS. Det er en stor lettelse at kunne lave støjmålinger på Esbjerg Lufthavn (som oven i købet stiller sig til rådighed med flyveleder, meteorologisk målestation og radar uden at forlange en krone for det) i stedet for at skulle flyve til Stockholm for det. I bestyrelsen synes vi selv, at arbejdet med at lette og fremme adgangen til at flyve med veteranfly og hjemmebyggede fly i Danmark skrider godt fremad. Det er bestyrelsens helt klare prioritet, at klubbens vedtægter på dette område efterleves så godt som overhovedet muligt. Klubbens medlemmer skylder Projektudvalgets formand, Henrik, en stor tak for de mange, mange timer, der er lagt i arbejdet med at kreere og vedligeholde en fornyelse af Byggehåndbogen og med at holde møder i Trafikstyrelsen. I foråret afholdt vi lærredskursus her i Stauning. Det blev et stort kursus med mange tilmeldte. Det er en glæde, at der stadig er interesse for at lære gamle teknikker, som kan holde gode, gamle fly på vingerne i årene fremover. Vi vil forsøge at arrangere et trækursus og et metalkursus i Stauning i løbet af efteråret, hvis der er tilstrækkelig interesse for det, og vi kan finde undervisere. Sidste år var udmeldingen om vor rolle i og gavn af vort medlemskab af KDA lidt blandet. Det forløbne år har vist fremgang på dette område. Især vort samarbejde med DMU og AOPA er faktisk fremragende, med gensidig påskønnelse og respekt. Vor fælles branche er så lille og så presset, at vi alle er enige om, at vi må stå sammen for overhovedet at overleve. Sidste års rally vil gå over i historien som et af de bedste. Vejret var med os i en grad, så mange fly deltog, og vi kunne nyde et spændende og velafviklet airshow, som trak flere tilskuere, end vi nogensinde har set på Stauning. Om det samme bliver tilfældet i morgen, afhænger i høj grad af, om meteorologerne får ret eller uret i deres forudsigelser Uanset udfaldet fortjener Martin og alle de frivillige hjælpere og samarbejdspartnere en stor tak og anerkendelse for det kæmpe arbejde, vi nyder i denne weekend. Indstilling af æresmedlem Bestyrelsen ønsker at indstille til generalforsamlingens vedtagelse, at Kai Christensen og Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlemmer af KZ & Veteranfly Klubben. Bestyrelsen begrunder sin indstilling med de to mangeårige medlemmers utrættelige virke for at fremme KZ & Veteranfly Klubbens sag. Hjemmebyggerordningen, som vi kender den i dag, er født af Kai Christensen, som i mange år har været foregangsmand i kampen for, at man i Danmark kan bygge og vedligeholde sit eget fly. Kai har som chaptersekretær og formand for projektudvalget været et uvurderligt bindeled mellem klubben og Statens Luftfartsvæsen og har trods høj søgang og megen modvind formået at få mange aftaler i stand til gavn for medlemmerne i KZ & V. Ved afstemning blev det besluttet, at Kai Christensen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Viggo Christiansen har som motorsagkyndigt medlem af projektudvalget i en menneskealder været til uvurderlig hjælp for mange af klubbens medlemmer, som har haft motorrelaterede spørgsmål eller udfordringer. Der er næppe nogen tvivl om, at det er Viggo s fortjeneste, at mange gamle fly med Cirrus- eller Gipsy-motorer stadig er luftdygtige. Ved afstemning blev det ligeledes besluttet, at Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Projektudvalget (Kaj Weldingh) Der er p.t. 29 fly som opererer på national flyvetilladelse, 5

6 og 66 byggeprojekter er igangværende. Af nye projekter kan nævnes KZ-III, Piper Tri-pacer, RV- 10 og en nye type kaldet Just2Superstol, som er en bushplane-lignende konstruktion. Strut AAA (Bjarne Gren) Der var generel fremgang for aktivitetsniveauet i Avedøre i Aeronautisk Dag var tillige et tilløbsstykke i september 2013 og gav et overskud til klubben. I 2013 havde AAA 30 års jubilæum, og klubben tæller nu 130 medlemmer og 20 piloter. Sommeraftenflyvninger i juni, juli og august er en fast aktivitet i AAA. Dette initiativ foregår 1. og 3. torsdag i hver sommermåned. Der er nu betalt indskud fra 20 piloter tilknyttet AAA, og der er ved at komme rigtigt gang i flyvningerne. Både OY-ATI og OY-DVA har fløjet rigtig meget i ATI flyver dog mest. Det er blevet til 550 landinger og ATI har alene fløjet 150 timer. Piper Cub projektet er i gang, og stellet er klar til maling. OY-DHK (KZ-II Kupé) har i en periode været lagt lidt til side, men skal frem i lyset nu. RealDania havde doneret kr. til istandsættelse af hangaren i Avedøre, og dette arbejde har taget en del af opmærksomheden hos medlemmerne i AAA. Nyvang projektet om at etablere hangar og fly (KZ-III) i Holbæk området er en realitet, og det forventes, at hangaren i Nyvang står klar i foråret Det skulle passe med, at OY-DYZ kan blive færdig samtidig med dette. Vartegnet i AAA er skiftet ud til en vindpose. Flyet, som tidligere stod i forgrunden, er doneret til en virksomhed, som gerne ville have den stående som reklame. Strut Nordjylland (Poul Horsdal ) KZ-VII (O-619), som havarerede ved banelysene i Ålborg, er blevet genopbygget, og efter 13 måneders arbejde blev flyet testfløjet. Under forløbet er testpiloten blevet syg, så en anden pilot har måttet overtage. Samlet pris for istandsættelse har været ca ,-. Strut Nordjylland havde 30 års jubilæum 25. oktober I den forbindelse donerede et medlem ,- til strut'en. Der har været lidt motorproblemer med Chipmunken, men det gik over igen, og ellers har man brugt tiden på at skifte bremser til en bedre type, og man har været heldig at sælge de gamle stumper til New Zealand. Pkt. 3 - Fremlæggelse af regnskab ved Formanden Generelt reflekterer regnskabsresultatet de aktiviteter, som er afspejlet i Formandens beretning. Årets resultat er , hvoraf er drift, mens var sidste års rallyoverskud. Egenkapitalen er Der blev spurgt ind til udgifter på , og formanden fortalte, at der er indkøbt varmepumper i klubhuset for at nedsætte el-forbruget. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent ved Formanden Det indstilles, at foreningen fortsætter med uændret kontingent i 2014/2015: 400,-/år for aktive medlemmer samt 275,-/år for seniorer. Pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Som afløsere for Morten Munkesø og Thorbjørn Brunander Sund blev Jens Kammer, Holbæk og Helge Andersen, Tønder valgt med klapsalver. De øvrige på valg blev genvalgt. Se kolofonen på side 2 for bestyrelsens konstituering. Pkt. 6 - Valg af revisorer. Bjarne Gren og Bill Christoffersen blev genvalgt til revisorer med klapsalver. Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget andre forslag til generalforsamlingen end det nedenstående fra Bestyrelsen. Pkt. 8 Evt. Lisbeth Seemann, som afgik ved døden i foråret, blev mindet med 1 minuts stilhed. Jan Johansson er gået i spidsen for et spændende projekt Byg en Harvard. Alle interesserede kan være med. Kontakt Jan Johansson på Ole Lindhardt annoncerede, at han havde en fin KZ maskine, som kunne erhverves af KZ & V, som klubfly til en meget overkommelig pris. Han mente, at det var naturligt, at et klubfly i KZ&V var et KZ fly. Der blev gjort opmærksom på, at Skånes Veteranflyveklubb holder Fly-in d. 6. September på Eslöv. Der er gratis landinger imellem på dagen. Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Vi søger en ny rallychef! Ved årets Rally debriefing meddelte Martin Bech Olesen, at han på grund af arbejdsmæssige årsager bliver nødt til at trække sig fra posten som rallychef. Martin meddeler, at man overtager et godt og engageret team, som kender dets opgaver godt. Der er desuden udarbejdet en meget effektiv rallybog, som beskriver hver enkelt opgave særdeles godt, således at man hurtigt falder på plads i Rally/Airshow teamet. Martin og Allan vil naturligvis stå til rådighed med den viden, de har opbygget de sidste år. Har du lyst til jobbet og at være med til at sikre et Rally og Airshow i fremtiden, bedes du kontakte Martin Olesen eller Bent Esbensen. 6

7 KZ Rally 2014 Flybedømmelse Bedste antique (fly bygget før 31/8 1945): OY-AFW Gert Sørensen Bedste classic (fly bygget 1/ / ): OY-ALA Bent Esbensen Bedste comtemporary (fly bygget 1/ / ): ingen tilmeldte Årets bedste restaurering: ingen tilmeldte Bedste KZ fly: OY-ATI AAA v/bjarne Gren Bedste plansbuilt: OY-CMP Poul Münsberg Bedste kitbuilt: OY-JCP Per Kristensen KALENDER 2015 I denne trykte kalender bringes af pladshensyn kun danske og nære udenlandske flybegivenheder. I vores on-line kalender (www.veteranflyklubben.dk > Kalender) finder du et meget bredere udvalg af alle arrangementer, som vi får kontakt med samt beskrivelser, links og opdateringer april Sun n Fun, Florida maj Airshow Ferté Alais, Frankrig 27.juli - 2.august EAA Air Venture, Oshkosh august KZ Rally & Stauning Airshow august Roskilde Airshow august Tannkosh, Tyskland september Oldtimer Fliegertreffen Hahnweide Debriefing og 16. nov på HAUS Quickborn, Fjordvejen 40, Kollund, Kruså Viggo og Yrsa Stenild Christiansen har sammensat et spændende program. Vi mødes kl på Quickborn. Lørdag aften pakkespil samt hyggeligt samvær. Søndag formiddag afgang kl. 10 til et hemmeligt sted og herefter kl.12 afslutning hos Viggo og Yrsa, Kurparken 6, 6340 Kruså, der byder på lidt til at køre hjem på. Pris pr. pers. i dobbbeltværelse incl. eftermiddagskaffe / brød, aftenbuffet, kaffe samt morgenmad søndag - i alt 750 DKK Vand/øl/vin kan tilkøbes. Tillæg for enkeltværelse samt fradrag uden overnatning. Sengelinned forefindes på værelser, men husk egne håndklæder. Tilmelding senest til Kirsten og John W. Andersen Kai Christensen og Viggo Christiansen er blevet udnævnt til æresmedlemmer pga. deres fortjenstfulde indsats for klubben 7

8 47. Int. KZ Rally 2014 fotos - Thorbjørn Sund & Diana Gonzalez Fredag bød på vældig flot vejr, som en del veteranflyvere udnyttede til en udflugt til svæveflyverally i Arnborg. I løbet af eftermiddagen kom overraskende mange fly til Stauning. Udover trofaste danske gæster kunne vi glæde os over at se bl.a. en norsk Chipmunk og Tiger Moth samt en tysk Cessna 140. Den hårde kerne af Chipmunk-piloter og Cub-ejere boltrede sig med formationsflyvning. Og midt under generalforsamlingen ankom Stauning Airshows absolutte attraktion - den svenske Spitfire med Pär Cederqvist som stilfærdig warbirdstjerne. I eftermiddagens løb blev rallyets mangeårige flyparkeringsleder og praktiske organisator Tage Sandholm hyldet for sin indsats med en bagsædetur i L-29 jetten med flere rul og loops på menuen. Om aftenen blev de fremmødte Cub er parkeret i en halvcirkel foran Benair s hangar, hvor henved 300 mennesker hyggede sig over en god middag og lyttede til Klaus Mc- K s festlige musik. Lørdag modarbejdede vejret enhver form for flyvende aktiviteter med stormagtig vind og voldsom nedbør. Ca gæster var kommet som betalende publikum til airshowet, men det var det meste af tiden uforsvarligt at sende noget som helst på vingerne. Stævnespeaker Alf Blume gjorde sit yderste for at holde forsamlingen i ånde i de lange pauser. Kun Flyvevåbnets hårdføre Fennec-piloter trodsede elementerne og lavede en overbevisende demonstration. Og ved 15-tiden kom solen pludselig frem på bagsiden af en fæl regnbyge. Pär Cederqvist var ikke sen til at fyre op under Spitfiren og henrykke de dyngvåde tilskuere med et flot warbirdshow, inden han satte kursen tilbage mod Sverige. 8

9 Glimt fra KZ Rally

10 Åbent Hus i Holbæk Flyveklub 10 af Kenneth Maigaard - fotos: Thorbjørn Sund Jeg vil gerne udtrykke en kæmpe glæde over og tilfredshed med alle de flyvende gæster til Holbæk Flyveklubs Åbent Hus i maj - et glimrende eksempel på, at GA flyvning i Danmark eksisterer i bedste velgående. Vi havde 70 gæstende fly til vores arrangement og 1500 besøgende fra nær og fjern - et antal, jeg slet ikke havde turde håbet på. Vi havde dog gjort et stort forarbejde, så det gerne måtte blive til lidt mere end sidste år, som var mest lokalt orienteret. Sådan en fest kræver planlægning, og den startede vi på allerede i vinter. Der skulle indhentes diverse tilladelser, og vi var rundt i lokalområdet for at skaffe sponsorer og hjælpere til dagen. Det var positivt, at så mange lokale erhvervsdrivende støttede op om arrangementet. Vores lokale bager sponserede al kage, den lokale Gislinge Brugs gav en gratis palle øl & sodavand, og private sponsorater har hjulpet til. Ugen op til den store dag havde vi taget et par dage fri fra jobbet for at få de sidste ting på plads. Bl.a. kørte jeg rundt i lokalområdet i flyverdragt og forsøgte at charmere alle borgerne til at komme og besøge os i Holbæk Flyveklub. Til formålet havde vi fået trykt 5000 flyers til uddeling. Endelig blev det lørdag, og vejret viste sig fra sin bedste side. En del medlemmer og deres familier var kommet for at give et nap med på dagen, og vores formand Karsten Holt styrede radioen til UG. Han var "flyveleder" for over 200 operationer den dag, og det kræver sin radiomand. Koner og kærester stod i pølseboden, og der blev langet is over disken i så lange baner, at vi havde svært ved at følge med. En anden vigtigt post var rundflyvning. Den stod Morten Munkesø for, og vi havde fire fly til at flyve rundflyvning samtidig. Det viste sig at være alt for lidt, da køen var ca. 45 minutter det meste af dagen, men man lærer af sine erfaringer. Ud over flyvende gæster havde vi besøg af Ferrariklubben, som viste deres fuldblods skønheder frem. Nimbusklubben var flot repræsenteret med over 20 maskiner, som bestemt var et syn og et dækspark værd. Afslutningsvis var Dragsholm Modelflyveklub inviteret til at udstille deres flotte radiostyrede modeller af alt fra DC3 til jetjagere. Efter en vellykket dag med glade mennesker var der budt op til hangarfest med mad og drikke samt levende musik og røverhistorier samt fordøjelse af den vellykkede dag. 70 fine flyvemaskiner i alle afskygninger lige fra Chip-

11 munks og Egons Broussard til fine UL fly er ikke hverdagskost i Holbæk Flyveklub. En dejlig dag med skønne mennesker fra hele Danmark, som var kommet for at støtte op om vort arrangement. Ikke mindst er vi glade for den flotte opbakning fra Stauning egnen. Uden Jer havde det bestemt ikke været det samme. Tak til alle som var med til at gøre vores Åbent Hus til en uforglemmelig dag! Mindeord om Erik Krogh- Rasmussen af Bjarne Gren Mangeårigt medlem og tidligere formand i KZ & V, Erik Krogh-Rasmussen, døde 9. september på genoptræningscenteret "Danahus" i Rudkøbing. Erik var uheldig tidligere på sommeren, at brække lårbenet ved et fald i sit hjem på Langeland. I den forbindelse havde Erik opholdt sig en tid på genoptræningscenteret efter en tilsyneladende mislykket operation på Svendborg Sygehus. Efter endnu en hofteoperation 8. september blev Erik ramt af en blodprop i hjertet, som han ikke kunne klare. Erik blev født på "Gralegaarden" i Bøstrup på Langeland 5. juni 1937, hvor han havde sin skolegang og blev uddannet som elektriker. Efterfølgende studerede Erik til elektroingeniør. Efter nogle år med tilknytning til SIEMENS i Tyskland, blev Erik ansat som adm. dir. for OSRAM aktiviteterne i Danmark. Her blev Erik så betaget af lys og lamper, at han i på et tidspunkt i livet, hvor mange tænker på at gå på pension - besluttede at købe den sidste glødelampefabrik i Danmark, Dansk Glødelampefabrik i Åbenrå, hvor mange nok husker hans 60 års fødselsdag i de gamle interessante fabrikshaller. Erik drev virksomheden indtil 2007, hvor han solgte den til udvalgte medarbejdere på fabrikken. Herefter flyttede han permanent tilbage til Langeland til en ejendom på sin fødeegn, som han år forinden havde erhvervet og flot istandsat. Jeg mødte Erik første gang i midten af halvfjerdserne til et flyvestævne på Ringsted Flyveplads. Vi havde begge nogle år forinden erhvervet A-certifikat og var vældig interesseret i de gamle maskiner. Efterfølgende havde vi flyvemaskine sammen i en årrække. Erik brugte overordentlig meget af sin tid på veteranfly og historien herom, dels i forbindelse med sit engagement i KZ & V, hvor han overtog formandsposten efter Magnus Pedersen, dels også i Avedøre, hvor han efterfulgte Niels Bentin som formand for KZ & V lokalforeningen for Hovedstaden, indtil han flyttede til Åbenrå. Erik var helt igennem et ordentligt og retskaffent menneske, fyldt med energi, men han stillede krav til sig selv og sine omgivelser. Han var markant i sine holdninger men særdeles let at omgås, når man lærte ham at kende. Erik efterlader sig to voksne sønner med familie og i gode stillinger. Æret være mindet om Erik Krogh-Rasmussen! 11

12 Endelave Flyveplads 50 års jubilæum af Karin og Jens Toft - fotos: Ib Krause Kjær m.fl. Jubilæumsdagen 5. juli 2014 blev på fornemste vis indledt ved, at de to ambulancefly KZ III og KZ IV fra Danmarks Flymuseum på slaget ni kom ind over flyvepladsen i fin formation. Indtil 1962 havde flyene fløjet patienter og i isvintre nødforsyninger til Danmarks små øer, og de gamle Endelavitter husker stadig de tider, hvor luftkaptajn Venningbo kom dem til undsætning. I dagens anledning fløj KZ IV eren igen forsyninger til Endelave, idet man mellemlandede på Spjald flyveplads for at hente 400 rundstykker, rugbrød og kager fra bageren der. Der blev i løbet af weekenden serveret over 500 kopper kaffe, så det var godt, at der i dagens anledning var indforskrevet ekstra hjælp i køkkenet I indbydelsen til jubilæet stod, at man skulle lytte på sludrefrekvensen og eventuelt meddele, hvad man agtede at gøre, og ret hurtigt var der livlig aktivitet på frekvensen af fly på vej til Endelave. Copenhagen Information havde også registreret den øgede aktivitet omkring Endelave, for fly, der skulle til området, blev orienteret om jubilæet og opfordret til øget agtpågivenhed p.g.a. den megen trafik. Vinden var østlig, så man landede ind fra vandet og kunne køre direkte ind på parkeringsområdet. I løbet af dagen var der over 80 besøgende fly. I dagens anledning havde vi lånt naboens græsmark til parkering, og det blev der brug for. Erik og Povl iført gule veste dirigerede parkeringen. Flyvemæssigt forløb alt lige efter bogen med en fantastisk disciplin - på nær en Piper Cub, som landede ind over en Cessna og et andet fly, der holdt klar til start. Ud over de to ambulancefly kom både KZ III og KZ VII fra Avedøre samt mange andre spændende og sjældne fly. Fra Sverige således den gamle tomotorede Miles Gemini fra 1947, en Boing Stearman, en Stampe og en Sokol. Geminien havde tændingsproblemer på den ene motor, men det klarede Povl, som jo er bekendt med den motortype, som også sidder i KZ III. Reservedele fandt han i skrivebordsskuffen. Sydpå var vejret dårligt, så der deltog kun nogle få fly fra Tyskland. Klokken to ringede madklokken, og alle samledes på flyvepladsen ved Onkel Joakim (den røde pengebeholder), hvor jeg fortalte lidt om flyvepladsens historie. På lademuren var opsat en granitplade, som nu blev afsløret af vores søn Uffes 2 små piger. En stenhuggermesterdatter skulle for år tilbage giftes på Endelave med efterfølgende fest på Louisenlund. Præsten skulle flyves over, så stenhuggermesteren fandt, at flyvepladsen burde fremstå standsmæssigt. Han lavede derfor en granitplade med inskriptionen: Endelave Internationale Airport - Please wait for Customs. Pladen blev sendt over til vor nabo, Gunnar Gylling, som skulle sætte den op på flyvepladsen. Han fik den imidlertid ikke sat op, så den stod bare i hans lade i flere år, indtil han forærede den til mig. Jeg bragte den til stenhuggeren i Ringkøbing, men da han ville have 1300 kroner for at tilføje og bore fire huller, tog jeg den med igen. Stenhuggeren i Skjern gjorde det samme arbejde for 750 kroner. Efter afsløringen blev ambulanceflyene beset, før de returnerede til udstillingen i museet i Stauning. Ved femtiden blev der tændt op i grillen, og liggende gæster fik travlt med at stille deres telte op. Det begyndte at småregne, så grillen blev flyttet indenfor ladeporten, og festen fortsatte i svinehuset. Søndag formiddag var der vældig stemning for en køretur på traktorvogne øen rundt, men da vejrudsigten for eftermiddagen lød noget grumset, blev turen aflyst. Ved middagstid var der bare børnenes Piper Cub tilbage på pladsen. Tak til alle, som var med til at festligholde vort jubilæum! 12

13 Til minde om Lisbeth Seemann Lisbeth var sammen med Erik Krogh Rasmussen primus motor bag 'Flyvningens Dag' i 1997 (Roskilde Airshow) og optrådte i den forbindelse som wingwalker. Lisbeth var chefsekretær/ sekretariatsleder af profession, og det sås tydeligt på hendes styring af specielt Rally Info, mens Erik var formand. Lisbeth fik certifikat for ca. 35 år siden, for samtidig med, at Villis firma syntes, det var smart, at han havde et PPL, styrtede et ægtepar ned på Bornholm. Lisbeth ville ikke sidde ved siden af uden at vide, hvad der foregik, så hun tog også et certifikat. Hun blev initiativtager til, at vi fik Young Eagles projektet til Danmark og var tovholder på det i flere år. af Knud Høgh Jørgensen Lisbeth Seemann var en af de søjler, der gennem mange år var med til at bære KZ & Veteranfly Klubben. Jeg havde den glæde at komme til at arbejde sammen med Lisbeth i redaktionen af Veteranfly-bladet (nu Oscar Yankee). Lisbeth var en årrække ansvarshavende redaktør - et job, der oven i hendes normale fuldtidsarbejde betød minimum fritid. På et tidspunkt blev det arrangeret, at Thorbjørn og jeg skulle indtræde i redaktionen for at aflaste hende. Vi mødtes hos Lisbeth og Villi i deres hyggelige hjem i Hedehusene, og det var tydeligt, at Lisbeth, der kendte Gud og hvermand indenfor og udenfor KZ & V, når det gjaldt flyvning, havde styr på tingene. Hun kunne holde mange bolde i luften på én gang. Villi og Lisbeth havde en flot sølvfarvet Auster, hvormed de fløj Europa tyndt samt deltog med ved de fleste arrangementer med veteranfly i Danmark. Jeg husker hende fra det første åbent hus arrangement på Avedøre Gl. Flyveplads i 2002, hvor hun ivrigt viste Austeren frem for de interesserede unge og gamle besøgende. De to fotos viser Lisbeth i aktion som den søde og smukke pilotpige i hendes badge-bestrøede flyverdragt. Senere gennemgik deres Auster en omfattende restaurering og optrådte herefter i korrekt Royal Air Force camouflagebemaling. Villi byggede desuden på en Experimental Lancair hjemme i havestuen, men af forskellige grunde er den stadig under bygning. En af disse er Lisbeths sygdom, som til sidst kom til sende store skygger ind over deres liv. Ved KZ rallyet i 2013 sagde Lisbeth til mig: Jeg er her nok ikke næste år. Kræften havde godt fat. På trods af opslidende kemo-behandlinger m.v. var det efterhånden klart, at hendes spådom var reel. I april i år kom Lisbeth og Villi til AAAs generalforsamling som en slags afskedsgestus overfor os i Hangaren i Avedøre. Trods sygdommen var Lisbeth umiskendeligt den søde pige, som vi alle holdt så meget af. Kort efter sagde Lisbeth, at nu var det hele så uudholdeligt, at hun ikke ville mere, har Villi fortalt mig. Jeg har stor forståelse for hendes beslutning - og en dag kom så meddelelsen om, at Lisbeth ikke mere var iblandt os. En lettelse for hende, men et ufatteligt tab for hendes kære Villi. Vi, der har kendt Lisbeth, vil savne hendes søde og venlige smil og hendes gode humør i vores flyververden. At Lisbeth og Villi kom til at flyve Auster skyldtes Jens Tofts mobberier om, at deres almindelige flyvemaskine havde halehjulet siddende i den gale ende. Den skulle have selvstarter, fordi Villi ikke ville have Lisbeth til at stå og håndstarte ude på Lars Tyndskids mark. Æret være Lisbeths minde! 13

14 Det Gamle Arkiv: 2. del; Piper Cub af Sten Weidinger Jessen Her er anden del af artiklen om Piper Cub. Første del blev bragt i Oscar Yankee nr. 2/2014. Jeg har igen omhyggeligt været på strejftogt i gamle flyblade, -bøger og andre steder for at finde stof om Piper Cub, som jeg håber vil interessere. Højere opløsning? Har du brug for tegninger eller andre illustrationer i højere opløsning, er du velkommen til at kontakte mig via mail: Søger flere gamle flyblade Det er nu lykkedes mig at erhverve samtlige numre af FLYV fra nr. 1 i 1928 til og med 1941, og jeg har en ganske udmærket samling af de efterfølgende numre op til 1980 erne. Særligt er perioden 1942 til og med 1956 særligt interessante, hvis du har nogle af disse numre liggende, mailer jeg gerne min mangelliste. Andre gamle flyveblade fra 1930 erne, 1940 erne og 1950 erne har naturligvis også interesse. Her kan jeg måske berige læserne med interessante artikler om såvel KZ- som andre veteranfly. Se mere på website Alle de viste illustrationer kan ses og hentes i god opløsning på KZ- og Veteranflyklubbens website - Klik på Det Gamle Arkiv under fanen Klubblad. 14

15 før og senere... 15

16 16

17 AT6 WINGS Jeg kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen dette år, men er blevet oplyst om, at man diskuterede vores byggeprojekt renovering af North American AT6 Texan (Byggetilladelse ). Desværre tyder noget på, at der er forkerte oplysninger i omløb, og jeg vil derfor gerne redegøre for status på projektet overfor bestyrelsen og evt. også i bladet, hvis det måtte have interesse. Otto Bjørn Leth var initiativtager til at bringe en havareret AT6 Texan til Danmark fra Grønland, hvor den var nødlandet i Det skete i 2000, og siden da har en lille entusiastisk gruppe på 5 personer arbejdet på at restaurere flyet. Det er gået langsomt, da vi har begrænset tid. Midt i august 2012 døde Otto Bjørn Leth. Det var både et personligt tab for os, der havde arbejdet sammen gennem de sidste 12 år, men det var også et slag for projektet, som Otto havde været projektleder på. I projektgruppen blev vi enige om at forsøge at fortsætte på projektet, og til det formål dannede vi en forening - AT6 Wings som jeg blev formand for. I forståelse med arvingerne fortsatte gruppen med renoveringen. Krop, haleparti og instrumenter er næsten færdigmonteret, og vi er begyndt på vinger og landingsstel. Sidst kommer motoren. Det har imidlertid vist sig, at en sådan videreførelse i forbindelse med et dødsfald ikke er så enkelt. Vi havde lavet en aftale med arvingerne om, at AT6 Wings skulle fortsætte projektet samt kunne disponere over flyet i en årrække efter godkendt flyvedygtighed. Imidlertid var Ottos finansiering af flyprojektet blandet med andre projekter, som Otto var en del af. Flyet blev således en del af arvesagen, og da der opstod noget uenighed blandt arvingerne, endte hele arvesagen i skifteretten, hvor der nu er udpeget en advokat som bobestyrer til at forestå bodelingen. På grund af bortfald af lejekontrakt i forbindelse med Ottos død, har vi også måttet bruge en del tid til at pakke projektet sammen og flytte til nye lokaler, hvor der aktuelt ikke er plads til at fortsætte renoveringen, men blot opbevare projektet. Derfor har det ligget renoveringsmæssigt stille i 1½ år. Arvesagen er ikke afsluttet, men har naturligvis udviklet sig til, at alle Ottos værdier skal gøres op af skifteretten, herunder en værdisætning af flyprojektet. Det er en vurdering, der pågår, og som udfærdiges i samarbejde med Svante Kilen fra det Svenske Aeromuseum. Først når denne vurdering foreligger, kan vi evt. afgøre, hvad der skal/kan ske med projektet. Der er flere muligheder. Ottos søskende kan overtage flyet og lade AT6 Wings fortsætte projektet på den tidligere omtalte aftale. Prisen bliver i en sådan størrelsesorden, at AT6 Wings selv kan finansiere en overtagelse af projektet. Alternativt skal der findes en anden køber, som er i stand til at betale den vurderede sum. Alternativt køres det hele til jernhandleren!!! Vores lille forening ser naturligvis helst en af de to første løsninger. Det forlyder, at der på generalforsamlingen blev oplyst, at vores projekt var til salg for 1 mio. kr. Jeg ved ikke, hvor det tal kommer fra, men jeg kan oplyse at det ikke er tilfældet. Projektet har aldrig været til salg, og det er heller ikke aktuelt til salg. Det er muligt, at det kommer til salg, men det er i så fald en beslutning, som skifteretten og arvingerne tager, og det er ligeledes boet, der står som sælger. AT6 Wings har ingen ejendomsret over projektet men har naturligvis en interesse i at fortsætte 12 års restaureringsarbejde, hvis det er muligt. Jeg synes, det er kedeligt, hvis der cirkulerer urigtige oplysninger i flybyggerkredse - særligt hvis oplysningerne bidrager til, at andre byggere opfattes som useriøse. Det må vi kunne gøre bedre. Jeg forstod også, at en anden gruppe vil i gang med et AT6 projekt, og at der var gode kontakter til Flyvevåbnet, der øjensynligt ligger inde med stumper til et sådant projekt. Jeg vil gerne ønske god vind. Det er et spændende, men vanskeligt, fly at arbejde med. Det vil imidlertid være oplagt, at både vi og den nye gruppe arbejder sammen om at støtte og bidrage til hinandens projekter, og jeg vil da gerne tilbyde et samarbejde fra AT6 Wings side. Vi er ikke så mange af flybyggerracen i landet, så lad os samle de kræfter, der er, og få nogle gode projekter ud af det. I øjeblikket er vores projekt som sagt opmagasineret, og vi afventer dommen fra skifteretten. Når vi får det klaret, vil jeg gerne orientere igen. Mvh Niels Sørensen, formand for AT6 Wings I den fortræffelige Facebook-gruppe Vintage Airplanes Denmark sås forleden et link til et Harvard-agtigt restaureringsprojekt med teksten Et godt projekt til vinteren. Villi Seemann ramte plet med sin kommentar: Hvis det kun skal være en vinter, skal vi vist ha en ny istid! 17

18 Ole Steen Hansen BOMBEMÅL BERLIN af Thorbjørn Brunander Sund Berlin blev bombet mere end 300 gange under 2. verdenskrig, men de store engelske brandbombeangreb i vinteren var det mest vedholdende og koncentrerede forsøg på at ødelægge byen. I Ole Steen Hansens nye bog berettes om, hvordan store dele af den by, som danskerne nu valfarter til i stor stil, blev forvandlet til ruiner, mens berlinerne levede med rationering, mørklægning, nazistisk justits, beskyttelseskældre, luftværnsskyts og bragende bomber. Der er først og fremmest fokus på det menneskelige drama i luften og på jorden - og på, hvordan begivenhederne blev oplevet af danskere i Berlin og hjemme i det besatte Danmark. Bombemål Berlin har været min trofaste toglæsning gennem 14 dage. Jeg troede, at jeg vidste en masse om 2. verdenskrigs historie, men mine illusioner blev gjort grundigt til skamme. Ved særdeles omfattende studier i eksisterende litteratur, nye interviews med involverede personer og forskning i arkiver på både tysk og britisk side - kombineret med en i forvejen imponerende viden om 2. verdenskrig og dens luftvåben - sammenstykker Ole Steen Hansen et så livagtigt billede af begivenhederne, at man næsten føler selv at være der. Det gælder både i beslutningstagernes korridorer, på den britiske RAF-base, i Lancaster cockpittet og i Berlins gader. Man skal lede længe efter en mere seriøs og veldokumenteret, men alligevel medrivende og faktafyldt beretning - fortalt med indlevelse i menneskers tanker på begge sider af fjendelinjerne. I forbløffende grad lykkes det forfatteren at afdække utroligt mange aspekter af krigen, dens mennesker og teknologi, uden at det bliver overfladisk. Sproget er let tilgængeligt, og dispositionen af stoffet næsten filmisk. Beretningerne om flyteknikken er lige så præget af solidt kendskab som fortællingen om livet i Tyskland - vi kommer simpelthen helt tæt på! Bogen sætter tanker i gang og opfordrer til stillingtagen overfor krigsmagernes dispositioner, ligesom den selv antyder forfatterens holdninger. Bombemål Berlin er et unikt stykke historiefortælling, som bør læses og genlæses af alle med interesse for 2. verdenskrig, Berlin og lufopgøret mellem de allierede flyvevåben og Luftwaffe. Og planlægger du en tur til et engelsk eller amerikansk flyshow med Lancastere, B-17 ere og Mustangs, giver denne bog en helt anderledes baggrundsviden. Vil man fordybe sig yderligere i dele af den historie, som bogen afdækker, er der et omfattende noteapparat og litteraturliste at tage udgangspunkt i. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck sider kr - illustreret i s/h - kan købes i enhver boghandel Nogle gange får man et rigtig godt foto ved at blive hængende efter et airshow og lade de andre holde i kø. Dette Lancaster-billede fra Duxford viser noget om flyets størrelse - fx på agtertårnet, men ikke mindst hvor tyndt blik, den er lavet af (foto - Ole Steen Hansen) 18

19 Dieter Betz HIMMELBALLADE Dieter Betz fejrer 60 år i luften og har i den anledning skrevet en pragtfuld bog på 320 sider med fotos med titlen HIMMELBALLADE. Den udkom på Dieters fødselsdag 7. september. HIMMELBALLADE er autentiske beretninger fra et eventyrligt liv i de højere luftlag, om flyvningens magi og mangfoldige glæder men også om nødlandinger, nedstyrtninger, og situationer, hvor der kun er få millimeter mellem liv og død. Dieter Betz har opholdt sig mere end timer i luften i 150 forskellige flytyper. Han har været testpilot, kunstflyver, luftkaptajn, flyveinstruktør, bushpilot og fløjet stort set alt fra Boeing passager-jet til verdens mindste svævefly. Han er stadig aktiv pilot. Han fortæller bramfrit og farverigt om hverdagen som fragt- og ambulancepilot i Sydamerikas jungle og lange iskolde soloflyvninger i små propelfly over Nordatlanten. Om at flyve vandflyver i Alaskas vildmark, uventede oplevelser på den afrikanske savanne, og hvordan han surfer i topmoderne svævefly, helt uden motor, på 15 kilometer høje bjergbølger over New Zealand. Det er samtidig historien om, hvordan han som fattig dreng i efterkrigstidens Kiel, trods alle odds, realiserede sin drøm om at flyve og hans udvikling fra frygtløs vovehals til garvet pilot. Igennem det hele skinner kærligheden til kloden og livet og til den mangfoldige flyverfamilie fra hele verden, der elsker at opholde sig i himmelrummet. Og den handler især om flyvning med veteranfly. Forsidebilledet er da også et selvportræt ombord i en KZ-II Træner. Bessie i aftensol (foto - Jens Holm) Vi har fået lov til at bringe den poetiske prolog til bogen: Jeg elsker at flyve. Når jeg flyver, lever jeg i NUET, er nærværende. Så er jeg til. Jeg går i luften for at møde stilheden. Denne stilhed, som bryder gennem motorlarmen og breder sig som ro i sindet, en befrielse, når horisonten åbner sig foran mine øjne, i takt med at mit lille fly stiger mod himlen. Når jeg flyver, er jeg fokuseret. Jeg lever her og nu. Jeg er. Oplevelsen er stærkest, når jeg flyver alene og helst uden mål. Bare flyve. Slukker for radioen. Motorlarmen er dæmpet gennem mit headset. Jeg er alene i himmelrummet. Jeg svæver for en stund oven over alle bekymringer og tanker, fremtidsplaner og erindringer. Er alene med mig selv, min krop mine sanser. Jeg indånder skønheden omkring mig. Jeg kan se. Lykken ligger i luften. Himmelballade er GAVEN til ALLE med flyverglæde - både piloter og landkrabber! Vi på redaktionen giver bogen alle de stjerner og thumbs-up, vi kan fremskaffe! Og måske er du heldig, at Dieter kommer i nærheden af dit område i den nærmeste fremtid og holder foredrag ud fra sin bog - hold øjne og ører åbne! Jens Nauntofte (korrespondent i Danmarks Radio) skriver om bogen: "Og så er Dieter Betz manden, der har skrevet en af de bedste livsfortællinger, der udkommer i år - og for mit vedkommende måske en af de bedste, jeg overhovedet har læst." HIMMELBALLADE kan købes på nettet via og i boghandelen. Prisen er 299,- 19

20 Hvis man næsten hele livet har været optaget af det sære fænomen, at man kan samle en hel masse, jern, træ, lærred, aluminium, titanium og nu også kulstof for med de rette sammenhænge at få det til at flyve og blive ved med det, så længe brændstoffet rækker, kan man få sin begejstring stillet på Danmarks Flymuseum. Jeg er også heldig at kende Orla H. Gravesen, som er venlig nok til at invitere på en tur i KZ-X OY-AOL. Når man har levet sammen med Artilleriflyverbatteri Vandel fra 1960 til 1968, kan det ikke undgås, at man får et vist forhold til Piper L-18C Super Cub. Dengang var det ikke klart, at indkøbet af de 16 Pipere 7. maj 1957 betød, at KZ-X blev endelig skrottet, og tilbage i dag har vi kun prototypen OY-AOL tilbage. På vingerne med Orla i KZ-X OY-AOL Tekst - N.M. Schaiffel-Nielsen Fotos - N.M. Schaiffel-Nielsen & Thorbjørn Brunander Sund Walk around Vi mødes med Orla Gravesen, som er i fuld gang med sit walk-around på KZ-X eren. Hver eneste lille detalje bliver tjekket - herunder beholdningen af brændstof, som i øvrigt måles med en sortmalet pind. Walk-around slutter med, at Orla står og rykker i propellen, som giver sig en smule. Slør? Han forklarer, at der skal være en smule slør, da det bagerste leje ellers ville brænde sammen. OY-AOL, som blev bygget hos Skandinavisk Aero Industri i 1952 (for 62 år siden), ser ud, som den gjorde, da den blev rullet ud fra SAI: ikke en plet eller skramme. Vi kigger lidt på køleribberne på den 145 HKs Continental C H motor men finder ikke antydningen af døde fluer. OY-AOL er en del af KZ udstillingen. For at få den ud af udstillingshallen må man først fjerne KZ-IV, KZ-VIII og yderligere et fly. Mens Orla og hans kolleger får skubbet de tre andre fly ud på græsarealet, er der tid til at tænke lidt over KZ-X erens skæbne. Havarierne Derouten for KZ-X begyndte bare seks måneder efter modtagelsen, da kaptajn H. Pontoppidan omkom ved et havari på Flyvestation Avnø 9. august I havarirapporten hed det til slut: - Det anførte skete i et nu, og i det øjeblik bruddet indtræffer, sprænges haleplanet, hvorefter højderoret er frit. Højderoret slår derpå kraftigt opad mod siderorets randbue, hvor højderorsbjælken (et 24 mm stålrør) afsætter et kraftigt mærke. Udmåling af mærkets facon og beliggenhed viser, at roret er slået fremefter i luftfartøjets retning. 19. februar 1953 skete det næste havari. 636 styrtede ned i en pløjemark ved Ll. Rørbæk syd for Frederikssund. Flyverløjtnant Thorkild Thorsen og oversergent Thorvald Seier Carstensen omkom. I havari-rapporten hed det: - Der er ikke tale om nogen fejl ved maskinen. Klassifikationen måtte så være pilotfejl, hvilket blev taget meget ilde op af de afdøde besætningsmedlemmers familie. Resultatet var, at KZ-X fik flyveforbud 17. november Det tredje havari var et havari af den slags, der sker, når artilleriflyvere starter i vanskeligt terræn. 631 var 28. maj 1954 med på øvelse på Kallesmærsk Hede. Under start fra en smal vej i ujævnt terræn kom højre hovedhjul ud over vejkanten. Piloten mistede kontrollen over flyet, som foretog et groundloop. Højre vinge brækkede af ved roden, 20

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 4 / 2013 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

Vi producerer tryksager med omtanke

Vi producerer tryksager med omtanke 1 1 / 2014 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2013) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N 5099 7007 besbensen@gmail.com Mar n Bech Olesen næs md. / rallychef Mannehøj 207, 6600

Læs mere

2010 2 Oscar Yankee 2 2010

2010 2 Oscar Yankee 2 2010 2 2010 Oscar Yankee 2 2010 Ny superflot klub kalender Krus og klistermærker og krus og klistermærker Kan I også fornemme det? Der trænger til et nyt samleobjekt i klubben! På opfordring fra vores tidligere

Læs mere

Vi trykker med omtanke for miljøet...

Vi trykker med omtanke for miljøet... 2 2012 Vi trykker med omtanke for miljøet... Strandbygaard Grafisk arbejder målrettet med kvalitet, effektivitet og miljø. Vi har i de sidste par år arbejdet med LEAN-modellen for at forbedre vores workflow

Læs mere

Årgang 2002 - No. 2. Stor tak til vore rally-sponsorer SHELL, Ringkøbing Bank og Ringkøbing Landbobank!

Årgang 2002 - No. 2. Stor tak til vore rally-sponsorer SHELL, Ringkøbing Bank og Ringkøbing Landbobank! fotos - Thorbjørn Brunander Sund Forside : Charmerende 21-årige Melissa Saggers kom sammen med sin far Cobby Moore fra Biggin Hill til rally i en Prentice. På fotografens spørgsmål om, hvem der var chef

Læs mere

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben

Formanden har ordet SI D E N F O R. Klubshoppen. KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben Oscar Yankee 1-2009 KZ & Veteranfly Klubben Medlemskab - 400 kr. / år (>65 år - 275 kr.) - tegnes ved henvendelse til Ib Bentzien, kasserer, Høstbuen 65, 2750 Ballerup 2073 3463

Læs mere

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk

KONTAKTER I ØVRIGT: NY POST. Lunden 9, Haslund 8900, Randers Tlf: 86 44 50 03 E-mail: gp4home@post10.tele.dk KLUBBENS BESTYRELSE: Formand: Erik Krogh-Rasmussen Nygade 12A, P.O.Box 104, 6200 Åbenrå Tlf: 74 62 22 66, Fax: 74 62 80 69 (8-17) Tlf: 4018 9372 Privat E-mail: ekr@danlamp.dk Næstformand: Jørgen Bornæs

Læs mere

Hvordan bliver man medlem?

Hvordan bliver man medlem? Indhold Experimental Aircraft Association Leder...3 Huset i Stauning, priser...3 Thorvald Jensen 80...4 Hangarens Venner...5 Rotorway Exec 90 på XLDB...6 KZ-Aircraft type specifikation...7 Mindeord Kristian

Læs mere

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst 4-2006 - 38 årg. Beech D17S Staggerwing N69H - pilot: Andreas Bucher - fotopilot: Dieter Malina - foto: Kim Toft Jørgensen, Foto4You.dk Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst tekst - Thorbjørn Brunander

Læs mere

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold

Fra redaktionen. FOR- og BAGside. Indhold Oscar Yankee - 4-2005 1 OSCAR YANKEE medlemsblad for KZ & Veteranfly Klubben ANSVARSHAVENDE / LAYOUT Thorbjørn Brunander Sund (ansv.) Søndervang 13, 6862 Tistrup 2290 1918 thorbjoern@birdlike.dk FLYSIK

Læs mere

Har du en gammel bog?

Har du en gammel bog? Oscar Yankee - 3/4-2004 1 Indhold - Oscar Yankee 3/4-2004 3 Leder 4 Flyvende fødselsdag 5 Young Eagle i en Chipmunk 6 Flying Legends 2004 10 Julekonkurrence 11 Læsernes galleri 12 OY-LPJ - en Fairchild

Læs mere

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010

Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen. delvist bragt i PROPEL 2010 Artikler af N. M. Schaiffel-Nielsen delvist bragt i PROPEL 2010 Det kunne man også i 1930 erne... nr. 1 Boeings 787 Dreamliner på jomfruflyvning... nr. 1 George Valkær død... nr. 2 Generalforsamling i

Læs mere

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen

Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Oscar Yankee - 1-2005 1 Formand GØP på vej til rally (foto - Flemming Svendsen fra Wilga) Kræn Hjortlunds fine Turbulent bedømmes til konkurrencen Nic & Gee i deres sorte Chipmunk Melissa Saggers ved sin

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods

Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods 1-2006 - 38 årg. foto - Thorbjørn Brunander Sund Piper J3C-65 Cub (L-4H) - OY-TRP ( Baldur ) - bygget 1944 - på dansk register siden 1969 - ejer: Karl Nielsen, Nørholm Gods af Thorbjørn Brunander Sund,

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 1 Kontakt Juli-august 2015 44. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere