Vi producerer tryksager med omtanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi producerer tryksager med omtanke"

Transkript

1 1 3 / 2014

2 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen Helge Andersen sekretær Åbenråvej 5, Tønder Henrik Gabs Pedersen PU-formand Tornebakken 65, 2830 Virum sk.dk Palle Jørgen Christensen KDA-kontakt / webmaster Søbakken 14, 8800 Viborg Ib Bentzien kasserer Høstbuen 65, Ballerup Jens Kammer bestyrelsesmedlem Skyhøj 15, Holbæk Vi producerer tryksager med omtanke... og det virker! Kontakt os på tlf PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management Medlemskab Medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben opnås ved indbetaling som følger: Ordinære medlemmer (ak vt flyvende og/eller ejer af KZ eller andet veteranfly) - incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415) Andre medlemmer passive og firmamedlemmer - excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275) Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale l KDA igennem KZ & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse). INDBETALING - al d med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og . - fra Danmark: kontonr fra udlandet: IBAN: DK BIC: RINGDK22 Tryk på Strandbygaard.dk Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern Redak on Thorbjørn Brunander Sund (ansvarsh. redaktør + lay-out) Søndervang 13, Tistrup Morten Munkesø (medredaktør) Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde Kommerciel annoncering Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 ppi) eller e er a ale. Priser 2014 (ex. moms): 1 helside: 2500,- ½ side (tværformat) 1380,- ¼ side 775,00 Rabat ved 4 indrykninger i samme format: 10% Ar kler og illustra oner Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk gerne ledsaget af illustra oner i digital form (vedhæ ede JPEG-filer). Disclaimer Indholdet i ar kler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets holdninger, men står for den enkelte forfa er / bidragyders egen regning. Vig ge datoer Nr Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11 Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12 Ældre eksemplarer kan læses på ISNN

3 Hilsen fra formanden Af Bent Esbensen Rally i regnvejr! Så er endnu et KZ Rally oplevet og overstået. Vejret om fredagen var pragtfuldt og mange af klubbens medlemmer havde helt sikkert en rigtig god dag, bl.a. med besøg hos de smukke veteranfly på Arnborg. Mange tak til Niels Ebbe og Co. for invitationen! Vi kunne også nyde de ca. 25 veteran- og hjemmebyggede fly, som kom til Stauning i løbet af dagen. Lørdag var vejret jo rædsomt. Alligevel dukkede ca mennesker op på Stauning Lufthavn, dels for at deltage i MAF s jubilæum og dels for at se det airshow, som kun blev til noget, takket være en meget dygtig RDAF helikopterbesætning og en ditto Spitfire-pilot. Vejret kunne selvfølgelig godt have slået nogle store skår i glæden (og økonomien), men det blev nu alligevel et hyggeligt rally, hvor mange af os fik bedre tid, end vi plejer, til at få vendt verdenssituationen over en kop kaffe. Martin og hans rally-udvalg fortjener en stor tak for en kæmpe indsats. Også tusind tak til de mange frivillige hjælpere, som fik alt det praktiske omkring rallyet til at køre. Det var bare super og næste år, når vi igen tager til rally, er vejret selvfølgelig bedre. Vi er sikkert mange, som stadig venter lidt utålmodigt på, at Trafikstyrelsen sender svar på vor henvendelse i anledning af styrelsens opfordring til at melde en sær regel. Det er nu 8 måneder siden, at KZ & V s bestyrelse indsendte en liste med ønske om forskellige regelændringer. Den eneste reaktion, vi har modtaget, er en mail fra en medarbejder i TRS, som ikke lader formode, at vi skal holde vejret af bare begejstring over, at man lytter til vore synspunkter. Vi har endnu til gode at modtage et officielt svar på vor henvendelse og håber, at det kommer inden 1-års jubilæet for indsendelsen. Det blad, du læser nu, er det næstsidste, som laves af vor nuværende bladredaktion, Morten og Thorbjørn. Derfor skal vi blandt klubbens medlemmer eller andre interesserede have fundet en ny bladredaktør og en ny lay-out er. Hvis ikke nogen melder sig, har bestyrelsen desværre ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne flere klubblade. Bladet laver ikke sig selv, og bestyrelsen er nødt til at prioritere de opgaver, som har med den aktive del af flyvningen at gøre. Hvis blot en redaktør vil melde sig, kan vi køre. Lay-out kan vi evt. købe os til. Det har vi gjort før. Det koster ca. kr moms pr. side, så med 4 x 24 sider blad om året, er det en udgift for klubben på kr Det svarer til 60 aktive medlemmers årskontingent eller ca. 10% af det indgående kontingent. Det kan vi klare, hvis vi vil men: ingen redaktør, intet blad. Lad mig høre fra dig, hvis du har lyst til at prøve at lave bladarbejde for den klub, som arbejder for, at du kan flyve. Det er faktisk sjovt. Klubbens nyeste medlem, Troels Juhl Kristensen, som er blevet den stolte ejer af Jørn Møllers OY-RVS. Ikke så underligt, at Troels ser glad ud. Til lykke og velkommen i klubben! HKH Prinsgemalen besøger Danmarks Flymuseum og er her i en intens samtale med Karsten Knudsen om KZ IV erens historie (foto - Diana Gonzalez) Hele den flyvende familie Toft samlet foran et kamera ved Endelave Flyveplads 50 års jubilæum i juli Forside - Piper Cub formation over Ringkøbing Fjord i solnedgang - foto: Victoria Maguire Toft 3

4 Generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben Fredag den 8. august 2014 Referent - Morten Munkesø (fotos - Sten Weidinger) Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden forslog Bjarne Gren som dirigent til generalforsamlingen. Der fremkom ikke andre forslag, og Bjarne blev dermed valgt. Bjarne takkede for valget og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet den var indkaldt i Oscar Yankee samt på mail. 4 Pkt. 2. Formandens beretning I årets løb har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. Da det er forbundet med store omkostninger at samle bestyrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejdet på nettet. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, behandles løbende ved hjælp af og telefon. Dels fremmer det ekspeditionen, og dels sparer det mange kørepenge. Klubbens medlemstal var ved regnskabsårets udløb 542 personer. Der er kommet 4 nye medlemmer til. Det er generelt svært at hverve unge mennesker til foreninger. På grund af de svære tider for GA flyvningen arbejder bestyrelsen videre med at anskaffe et klubfly, hvor man som medlem kan flyve billigt (500,-/time). Det ideelle klubfly er en Piper Cub eller tilsvarende med Continental motor. Mange potentielle flyejere har fået øje på fordelen ved at operere et fly på BL 2-2 status. Dels er både vedligehold og papirarbejde gratis (da man laver det selv), og dels er de mennesker, man i den forbindelse har med at gøre, kvalificerede til at håndtere små og gamle fly. Klubbens primære drift giver et positivt resultat, og KZ Rallyet sidste år var meget vellykket, både vejrmæssigt og økonomisk. Selvfølgelig er vi (som alle andre med udendørs aktiviteter) helt afhængige af godt vejr, for at vore tiltag bliver en succes. Derfor vil der i forbindelse med store satsninger som rallyet opleves både fede og magre år. Som det blev nævnt på dette sted sidste år, skal klubbens drift ikke nødvendigvis give overskud for at muliggøre en opsparing af midler, men for at kunne involvere klubben i sit arbejde overfor myndigheder og andre interessenter det arbejde, vi nu begynder at kunne se resultaterne af. Der er ingen grund til at ændre på sidste års roser til bladredaktionen: Morten og Thorbjørn har gjort en fremragende indsats. Vi er nok mange, der er enige om, at Oscar Yankee er Danmarks suverænt bedste flyveblad og desuden i den absolutte topklasse af foreningsblade, selv når man medtager de foreninger, som har ansat personale og meget større budget. Stofvalget er vedkommende og varieret og af høj kvalitet. Vi medlemmer skylder Morten og Thorbjørn en stor tak for al den tid og energi, de lægger i at lave et godt blad. Desværre har både Morten og Thorbjørn meddelt, at deres arbejde og øvrige forhold ikke længere tillader dem at bruge tid på bladarbejdet, hvorfor vi skal bruge en ny bladredaktion senest til nytår. Medlemmerne opfordres til at tænke på, hvem der kan og vil bruge tid og evner på at lave et godt blad til klubben. KZ & Veteranfly Klubben er jo netop en klub og ikke en forretning. Vi er alle nødt til at tage en tørn for det fælles bedste, ind imellem. Formandens nyhedsbrev på mail forsøges stadig udsendt en gang om måneden. Det indeholder bl.a. nyt fra EAA, nyheder fra Trafikstyrelsen og anden info, f.eks. invitationer til forskellige arrangementer og nyt fra verden omkring os, bl.a. i form af KDA s bulletiner. Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. , er det nok fordi kassereren ikke har ens adresse. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevene, må man selv tage initiativ til, at ens adresse bliver kendt af klubben. Klubbens hjemmeside er nu teknisk velfunderet og professionelt drevet (hostet, som det hedder på nudansk). I årets løb har Thorbjørn været webmaster og sørget for opdatering, når der har været behov for det. Desværre har Thorbjørn nu meddelt, at han er nødt til at prioritere sin tid til anden side, så vi skal have fundet en ny webmaster til at holde siden opdateret. I og med, at vi har brugt en del ressourcer på at etablere en professionelt udseende og fungerende side, er det helt nødvendigt, at der findes et medlem eller en anden interesseret, som har lyst og evner til at løfte opgaven. Det er på nettet, at klubben viser ansigt, og det er nødvendigt, at vi er med her. Igen i år har der været afholdt flere møder med TRS. Samarbejdsklimaet er stadig rigtig godt og bliver stadig bedre. I årets løb har vi bl.a. fået følgende emner sat på plads: * For første gang har vi fået myndighedernes accept af, at restaureringssager kan laves i form af et IRAN, dvs. at man ikke behøver at splitte et i øvrigt sundt fly ad for at lave en

5 BL 2-2 byggesag. Det kan måske redde mange Annex II fly, som står rundt omkring og dør, fordi ejeren ikke har midler til at opretholde luftdygtighedsbeviset på et værksted. De første to fly - KZ III OY-DVA fra AAA i Avedøre og Kim Skadborgs Auster OY-DJK - er blevet statuskonverteret og må derfor fremover vedligeholdes af ejerne selv. KZ & Veteranfly Klubben fornyer flyvetilladelsen, når den udløber. Det er ikke for meget at sige, at det vil ændre synligt på udgifterne hertil. * Trafikstyrelsen er også parat til at acceptere, at import af udenlandske veteranfly kan ske med indregistrering som BL 2-2 fly for øje. Hvis vi laver et IRAN på flyet og vurderer, at det er luftdygtigt, kan KZ & V s medlemmer få lov til at få flyet på dansk register som et BL 2-2 fly. Det gælder KUN luftfartøjer med stempelmotor og en MTOW på <2730 kg og med propel(ler) eller rotor. Dette er en KÆMPE landvinding i forhold til tidligere, hvor det har været næsten umuligt at imødekomme de krav om dokumentation for alt muligt, som det tidligere Statens Luftfartsvæsen stillede. * I lighed med de udenlandske veteranfly har Trafikstyrelsen også erklæret sig parat til at acceptere, at udenlandske, hjemmebyggede fly importeres til registrering i Danmark. Det gælder fly fra EU-lande, som er bygget under tilsyn af en organisation, som ligner vores. Det kunne f.eks. være EAA Chapter 222 i Sverige eller LAA i England. * Vi er blevet provisorisk godkendt til at foretage støjmålinger af BL 2-2 fly. Den første måling med tilhørende beregninger er lavet og ligger i øjeblikket til godkendelse hos TRS. Det er en stor lettelse at kunne lave støjmålinger på Esbjerg Lufthavn (som oven i købet stiller sig til rådighed med flyveleder, meteorologisk målestation og radar uden at forlange en krone for det) i stedet for at skulle flyve til Stockholm for det. I bestyrelsen synes vi selv, at arbejdet med at lette og fremme adgangen til at flyve med veteranfly og hjemmebyggede fly i Danmark skrider godt fremad. Det er bestyrelsens helt klare prioritet, at klubbens vedtægter på dette område efterleves så godt som overhovedet muligt. Klubbens medlemmer skylder Projektudvalgets formand, Henrik, en stor tak for de mange, mange timer, der er lagt i arbejdet med at kreere og vedligeholde en fornyelse af Byggehåndbogen og med at holde møder i Trafikstyrelsen. I foråret afholdt vi lærredskursus her i Stauning. Det blev et stort kursus med mange tilmeldte. Det er en glæde, at der stadig er interesse for at lære gamle teknikker, som kan holde gode, gamle fly på vingerne i årene fremover. Vi vil forsøge at arrangere et trækursus og et metalkursus i Stauning i løbet af efteråret, hvis der er tilstrækkelig interesse for det, og vi kan finde undervisere. Sidste år var udmeldingen om vor rolle i og gavn af vort medlemskab af KDA lidt blandet. Det forløbne år har vist fremgang på dette område. Især vort samarbejde med DMU og AOPA er faktisk fremragende, med gensidig påskønnelse og respekt. Vor fælles branche er så lille og så presset, at vi alle er enige om, at vi må stå sammen for overhovedet at overleve. Sidste års rally vil gå over i historien som et af de bedste. Vejret var med os i en grad, så mange fly deltog, og vi kunne nyde et spændende og velafviklet airshow, som trak flere tilskuere, end vi nogensinde har set på Stauning. Om det samme bliver tilfældet i morgen, afhænger i høj grad af, om meteorologerne får ret eller uret i deres forudsigelser Uanset udfaldet fortjener Martin og alle de frivillige hjælpere og samarbejdspartnere en stor tak og anerkendelse for det kæmpe arbejde, vi nyder i denne weekend. Indstilling af æresmedlem Bestyrelsen ønsker at indstille til generalforsamlingens vedtagelse, at Kai Christensen og Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlemmer af KZ & Veteranfly Klubben. Bestyrelsen begrunder sin indstilling med de to mangeårige medlemmers utrættelige virke for at fremme KZ & Veteranfly Klubbens sag. Hjemmebyggerordningen, som vi kender den i dag, er født af Kai Christensen, som i mange år har været foregangsmand i kampen for, at man i Danmark kan bygge og vedligeholde sit eget fly. Kai har som chaptersekretær og formand for projektudvalget været et uvurderligt bindeled mellem klubben og Statens Luftfartsvæsen og har trods høj søgang og megen modvind formået at få mange aftaler i stand til gavn for medlemmerne i KZ & V. Ved afstemning blev det besluttet, at Kai Christensen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Viggo Christiansen har som motorsagkyndigt medlem af projektudvalget i en menneskealder været til uvurderlig hjælp for mange af klubbens medlemmer, som har haft motorrelaterede spørgsmål eller udfordringer. Der er næppe nogen tvivl om, at det er Viggo s fortjeneste, at mange gamle fly med Cirrus- eller Gipsy-motorer stadig er luftdygtige. Ved afstemning blev det ligeledes besluttet, at Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Projektudvalget (Kaj Weldingh) Der er p.t. 29 fly som opererer på national flyvetilladelse, 5

6 og 66 byggeprojekter er igangværende. Af nye projekter kan nævnes KZ-III, Piper Tri-pacer, RV- 10 og en nye type kaldet Just2Superstol, som er en bushplane-lignende konstruktion. Strut AAA (Bjarne Gren) Der var generel fremgang for aktivitetsniveauet i Avedøre i Aeronautisk Dag var tillige et tilløbsstykke i september 2013 og gav et overskud til klubben. I 2013 havde AAA 30 års jubilæum, og klubben tæller nu 130 medlemmer og 20 piloter. Sommeraftenflyvninger i juni, juli og august er en fast aktivitet i AAA. Dette initiativ foregår 1. og 3. torsdag i hver sommermåned. Der er nu betalt indskud fra 20 piloter tilknyttet AAA, og der er ved at komme rigtigt gang i flyvningerne. Både OY-ATI og OY-DVA har fløjet rigtig meget i ATI flyver dog mest. Det er blevet til 550 landinger og ATI har alene fløjet 150 timer. Piper Cub projektet er i gang, og stellet er klar til maling. OY-DHK (KZ-II Kupé) har i en periode været lagt lidt til side, men skal frem i lyset nu. RealDania havde doneret kr. til istandsættelse af hangaren i Avedøre, og dette arbejde har taget en del af opmærksomheden hos medlemmerne i AAA. Nyvang projektet om at etablere hangar og fly (KZ-III) i Holbæk området er en realitet, og det forventes, at hangaren i Nyvang står klar i foråret Det skulle passe med, at OY-DYZ kan blive færdig samtidig med dette. Vartegnet i AAA er skiftet ud til en vindpose. Flyet, som tidligere stod i forgrunden, er doneret til en virksomhed, som gerne ville have den stående som reklame. Strut Nordjylland (Poul Horsdal ) KZ-VII (O-619), som havarerede ved banelysene i Ålborg, er blevet genopbygget, og efter 13 måneders arbejde blev flyet testfløjet. Under forløbet er testpiloten blevet syg, så en anden pilot har måttet overtage. Samlet pris for istandsættelse har været ca ,-. Strut Nordjylland havde 30 års jubilæum 25. oktober I den forbindelse donerede et medlem ,- til strut'en. Der har været lidt motorproblemer med Chipmunken, men det gik over igen, og ellers har man brugt tiden på at skifte bremser til en bedre type, og man har været heldig at sælge de gamle stumper til New Zealand. Pkt. 3 - Fremlæggelse af regnskab ved Formanden Generelt reflekterer regnskabsresultatet de aktiviteter, som er afspejlet i Formandens beretning. Årets resultat er , hvoraf er drift, mens var sidste års rallyoverskud. Egenkapitalen er Der blev spurgt ind til udgifter på , og formanden fortalte, at der er indkøbt varmepumper i klubhuset for at nedsætte el-forbruget. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent ved Formanden Det indstilles, at foreningen fortsætter med uændret kontingent i 2014/2015: 400,-/år for aktive medlemmer samt 275,-/år for seniorer. Pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Som afløsere for Morten Munkesø og Thorbjørn Brunander Sund blev Jens Kammer, Holbæk og Helge Andersen, Tønder valgt med klapsalver. De øvrige på valg blev genvalgt. Se kolofonen på side 2 for bestyrelsens konstituering. Pkt. 6 - Valg af revisorer. Bjarne Gren og Bill Christoffersen blev genvalgt til revisorer med klapsalver. Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget andre forslag til generalforsamlingen end det nedenstående fra Bestyrelsen. Pkt. 8 Evt. Lisbeth Seemann, som afgik ved døden i foråret, blev mindet med 1 minuts stilhed. Jan Johansson er gået i spidsen for et spændende projekt Byg en Harvard. Alle interesserede kan være med. Kontakt Jan Johansson på Ole Lindhardt annoncerede, at han havde en fin KZ maskine, som kunne erhverves af KZ & V, som klubfly til en meget overkommelig pris. Han mente, at det var naturligt, at et klubfly i KZ&V var et KZ fly. Der blev gjort opmærksom på, at Skånes Veteranflyveklubb holder Fly-in d. 6. September på Eslöv. Der er gratis landinger imellem på dagen. Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Vi søger en ny rallychef! Ved årets Rally debriefing meddelte Martin Bech Olesen, at han på grund af arbejdsmæssige årsager bliver nødt til at trække sig fra posten som rallychef. Martin meddeler, at man overtager et godt og engageret team, som kender dets opgaver godt. Der er desuden udarbejdet en meget effektiv rallybog, som beskriver hver enkelt opgave særdeles godt, således at man hurtigt falder på plads i Rally/Airshow teamet. Martin og Allan vil naturligvis stå til rådighed med den viden, de har opbygget de sidste år. Har du lyst til jobbet og at være med til at sikre et Rally og Airshow i fremtiden, bedes du kontakte Martin Olesen eller Bent Esbensen. 6

7 KZ Rally 2014 Flybedømmelse Bedste antique (fly bygget før 31/8 1945): OY-AFW Gert Sørensen Bedste classic (fly bygget 1/ / ): OY-ALA Bent Esbensen Bedste comtemporary (fly bygget 1/ / ): ingen tilmeldte Årets bedste restaurering: ingen tilmeldte Bedste KZ fly: OY-ATI AAA v/bjarne Gren Bedste plansbuilt: OY-CMP Poul Münsberg Bedste kitbuilt: OY-JCP Per Kristensen KALENDER 2015 I denne trykte kalender bringes af pladshensyn kun danske og nære udenlandske flybegivenheder. I vores on-line kalender (www.veteranflyklubben.dk > Kalender) finder du et meget bredere udvalg af alle arrangementer, som vi får kontakt med samt beskrivelser, links og opdateringer april Sun n Fun, Florida maj Airshow Ferté Alais, Frankrig 27.juli - 2.august EAA Air Venture, Oshkosh august KZ Rally & Stauning Airshow august Roskilde Airshow august Tannkosh, Tyskland september Oldtimer Fliegertreffen Hahnweide Debriefing og 16. nov på HAUS Quickborn, Fjordvejen 40, Kollund, Kruså Viggo og Yrsa Stenild Christiansen har sammensat et spændende program. Vi mødes kl på Quickborn. Lørdag aften pakkespil samt hyggeligt samvær. Søndag formiddag afgang kl. 10 til et hemmeligt sted og herefter kl.12 afslutning hos Viggo og Yrsa, Kurparken 6, 6340 Kruså, der byder på lidt til at køre hjem på. Pris pr. pers. i dobbbeltværelse incl. eftermiddagskaffe / brød, aftenbuffet, kaffe samt morgenmad søndag - i alt 750 DKK Vand/øl/vin kan tilkøbes. Tillæg for enkeltværelse samt fradrag uden overnatning. Sengelinned forefindes på værelser, men husk egne håndklæder. Tilmelding senest til Kirsten og John W. Andersen Kai Christensen og Viggo Christiansen er blevet udnævnt til æresmedlemmer pga. deres fortjenstfulde indsats for klubben 7

8 47. Int. KZ Rally 2014 fotos - Thorbjørn Sund & Diana Gonzalez Fredag bød på vældig flot vejr, som en del veteranflyvere udnyttede til en udflugt til svæveflyverally i Arnborg. I løbet af eftermiddagen kom overraskende mange fly til Stauning. Udover trofaste danske gæster kunne vi glæde os over at se bl.a. en norsk Chipmunk og Tiger Moth samt en tysk Cessna 140. Den hårde kerne af Chipmunk-piloter og Cub-ejere boltrede sig med formationsflyvning. Og midt under generalforsamlingen ankom Stauning Airshows absolutte attraktion - den svenske Spitfire med Pär Cederqvist som stilfærdig warbirdstjerne. I eftermiddagens løb blev rallyets mangeårige flyparkeringsleder og praktiske organisator Tage Sandholm hyldet for sin indsats med en bagsædetur i L-29 jetten med flere rul og loops på menuen. Om aftenen blev de fremmødte Cub er parkeret i en halvcirkel foran Benair s hangar, hvor henved 300 mennesker hyggede sig over en god middag og lyttede til Klaus Mc- K s festlige musik. Lørdag modarbejdede vejret enhver form for flyvende aktiviteter med stormagtig vind og voldsom nedbør. Ca gæster var kommet som betalende publikum til airshowet, men det var det meste af tiden uforsvarligt at sende noget som helst på vingerne. Stævnespeaker Alf Blume gjorde sit yderste for at holde forsamlingen i ånde i de lange pauser. Kun Flyvevåbnets hårdføre Fennec-piloter trodsede elementerne og lavede en overbevisende demonstration. Og ved 15-tiden kom solen pludselig frem på bagsiden af en fæl regnbyge. Pär Cederqvist var ikke sen til at fyre op under Spitfiren og henrykke de dyngvåde tilskuere med et flot warbirdshow, inden han satte kursen tilbage mod Sverige. 8

9 Glimt fra KZ Rally

10 Åbent Hus i Holbæk Flyveklub 10 af Kenneth Maigaard - fotos: Thorbjørn Sund Jeg vil gerne udtrykke en kæmpe glæde over og tilfredshed med alle de flyvende gæster til Holbæk Flyveklubs Åbent Hus i maj - et glimrende eksempel på, at GA flyvning i Danmark eksisterer i bedste velgående. Vi havde 70 gæstende fly til vores arrangement og 1500 besøgende fra nær og fjern - et antal, jeg slet ikke havde turde håbet på. Vi havde dog gjort et stort forarbejde, så det gerne måtte blive til lidt mere end sidste år, som var mest lokalt orienteret. Sådan en fest kræver planlægning, og den startede vi på allerede i vinter. Der skulle indhentes diverse tilladelser, og vi var rundt i lokalområdet for at skaffe sponsorer og hjælpere til dagen. Det var positivt, at så mange lokale erhvervsdrivende støttede op om arrangementet. Vores lokale bager sponserede al kage, den lokale Gislinge Brugs gav en gratis palle øl & sodavand, og private sponsorater har hjulpet til. Ugen op til den store dag havde vi taget et par dage fri fra jobbet for at få de sidste ting på plads. Bl.a. kørte jeg rundt i lokalområdet i flyverdragt og forsøgte at charmere alle borgerne til at komme og besøge os i Holbæk Flyveklub. Til formålet havde vi fået trykt 5000 flyers til uddeling. Endelig blev det lørdag, og vejret viste sig fra sin bedste side. En del medlemmer og deres familier var kommet for at give et nap med på dagen, og vores formand Karsten Holt styrede radioen til UG. Han var "flyveleder" for over 200 operationer den dag, og det kræver sin radiomand. Koner og kærester stod i pølseboden, og der blev langet is over disken i så lange baner, at vi havde svært ved at følge med. En anden vigtigt post var rundflyvning. Den stod Morten Munkesø for, og vi havde fire fly til at flyve rundflyvning samtidig. Det viste sig at være alt for lidt, da køen var ca. 45 minutter det meste af dagen, men man lærer af sine erfaringer. Ud over flyvende gæster havde vi besøg af Ferrariklubben, som viste deres fuldblods skønheder frem. Nimbusklubben var flot repræsenteret med over 20 maskiner, som bestemt var et syn og et dækspark værd. Afslutningsvis var Dragsholm Modelflyveklub inviteret til at udstille deres flotte radiostyrede modeller af alt fra DC3 til jetjagere. Efter en vellykket dag med glade mennesker var der budt op til hangarfest med mad og drikke samt levende musik og røverhistorier samt fordøjelse af den vellykkede dag. 70 fine flyvemaskiner i alle afskygninger lige fra Chip-

11 munks og Egons Broussard til fine UL fly er ikke hverdagskost i Holbæk Flyveklub. En dejlig dag med skønne mennesker fra hele Danmark, som var kommet for at støtte op om vort arrangement. Ikke mindst er vi glade for den flotte opbakning fra Stauning egnen. Uden Jer havde det bestemt ikke været det samme. Tak til alle som var med til at gøre vores Åbent Hus til en uforglemmelig dag! Mindeord om Erik Krogh- Rasmussen af Bjarne Gren Mangeårigt medlem og tidligere formand i KZ & V, Erik Krogh-Rasmussen, døde 9. september på genoptræningscenteret "Danahus" i Rudkøbing. Erik var uheldig tidligere på sommeren, at brække lårbenet ved et fald i sit hjem på Langeland. I den forbindelse havde Erik opholdt sig en tid på genoptræningscenteret efter en tilsyneladende mislykket operation på Svendborg Sygehus. Efter endnu en hofteoperation 8. september blev Erik ramt af en blodprop i hjertet, som han ikke kunne klare. Erik blev født på "Gralegaarden" i Bøstrup på Langeland 5. juni 1937, hvor han havde sin skolegang og blev uddannet som elektriker. Efterfølgende studerede Erik til elektroingeniør. Efter nogle år med tilknytning til SIEMENS i Tyskland, blev Erik ansat som adm. dir. for OSRAM aktiviteterne i Danmark. Her blev Erik så betaget af lys og lamper, at han i på et tidspunkt i livet, hvor mange tænker på at gå på pension - besluttede at købe den sidste glødelampefabrik i Danmark, Dansk Glødelampefabrik i Åbenrå, hvor mange nok husker hans 60 års fødselsdag i de gamle interessante fabrikshaller. Erik drev virksomheden indtil 2007, hvor han solgte den til udvalgte medarbejdere på fabrikken. Herefter flyttede han permanent tilbage til Langeland til en ejendom på sin fødeegn, som han år forinden havde erhvervet og flot istandsat. Jeg mødte Erik første gang i midten af halvfjerdserne til et flyvestævne på Ringsted Flyveplads. Vi havde begge nogle år forinden erhvervet A-certifikat og var vældig interesseret i de gamle maskiner. Efterfølgende havde vi flyvemaskine sammen i en årrække. Erik brugte overordentlig meget af sin tid på veteranfly og historien herom, dels i forbindelse med sit engagement i KZ & V, hvor han overtog formandsposten efter Magnus Pedersen, dels også i Avedøre, hvor han efterfulgte Niels Bentin som formand for KZ & V lokalforeningen for Hovedstaden, indtil han flyttede til Åbenrå. Erik var helt igennem et ordentligt og retskaffent menneske, fyldt med energi, men han stillede krav til sig selv og sine omgivelser. Han var markant i sine holdninger men særdeles let at omgås, når man lærte ham at kende. Erik efterlader sig to voksne sønner med familie og i gode stillinger. Æret være mindet om Erik Krogh-Rasmussen! 11

12 Endelave Flyveplads 50 års jubilæum af Karin og Jens Toft - fotos: Ib Krause Kjær m.fl. Jubilæumsdagen 5. juli 2014 blev på fornemste vis indledt ved, at de to ambulancefly KZ III og KZ IV fra Danmarks Flymuseum på slaget ni kom ind over flyvepladsen i fin formation. Indtil 1962 havde flyene fløjet patienter og i isvintre nødforsyninger til Danmarks små øer, og de gamle Endelavitter husker stadig de tider, hvor luftkaptajn Venningbo kom dem til undsætning. I dagens anledning fløj KZ IV eren igen forsyninger til Endelave, idet man mellemlandede på Spjald flyveplads for at hente 400 rundstykker, rugbrød og kager fra bageren der. Der blev i løbet af weekenden serveret over 500 kopper kaffe, så det var godt, at der i dagens anledning var indforskrevet ekstra hjælp i køkkenet I indbydelsen til jubilæet stod, at man skulle lytte på sludrefrekvensen og eventuelt meddele, hvad man agtede at gøre, og ret hurtigt var der livlig aktivitet på frekvensen af fly på vej til Endelave. Copenhagen Information havde også registreret den øgede aktivitet omkring Endelave, for fly, der skulle til området, blev orienteret om jubilæet og opfordret til øget agtpågivenhed p.g.a. den megen trafik. Vinden var østlig, så man landede ind fra vandet og kunne køre direkte ind på parkeringsområdet. I løbet af dagen var der over 80 besøgende fly. I dagens anledning havde vi lånt naboens græsmark til parkering, og det blev der brug for. Erik og Povl iført gule veste dirigerede parkeringen. Flyvemæssigt forløb alt lige efter bogen med en fantastisk disciplin - på nær en Piper Cub, som landede ind over en Cessna og et andet fly, der holdt klar til start. Ud over de to ambulancefly kom både KZ III og KZ VII fra Avedøre samt mange andre spændende og sjældne fly. Fra Sverige således den gamle tomotorede Miles Gemini fra 1947, en Boing Stearman, en Stampe og en Sokol. Geminien havde tændingsproblemer på den ene motor, men det klarede Povl, som jo er bekendt med den motortype, som også sidder i KZ III. Reservedele fandt han i skrivebordsskuffen. Sydpå var vejret dårligt, så der deltog kun nogle få fly fra Tyskland. Klokken to ringede madklokken, og alle samledes på flyvepladsen ved Onkel Joakim (den røde pengebeholder), hvor jeg fortalte lidt om flyvepladsens historie. På lademuren var opsat en granitplade, som nu blev afsløret af vores søn Uffes 2 små piger. En stenhuggermesterdatter skulle for år tilbage giftes på Endelave med efterfølgende fest på Louisenlund. Præsten skulle flyves over, så stenhuggermesteren fandt, at flyvepladsen burde fremstå standsmæssigt. Han lavede derfor en granitplade med inskriptionen: Endelave Internationale Airport - Please wait for Customs. Pladen blev sendt over til vor nabo, Gunnar Gylling, som skulle sætte den op på flyvepladsen. Han fik den imidlertid ikke sat op, så den stod bare i hans lade i flere år, indtil han forærede den til mig. Jeg bragte den til stenhuggeren i Ringkøbing, men da han ville have 1300 kroner for at tilføje og bore fire huller, tog jeg den med igen. Stenhuggeren i Skjern gjorde det samme arbejde for 750 kroner. Efter afsløringen blev ambulanceflyene beset, før de returnerede til udstillingen i museet i Stauning. Ved femtiden blev der tændt op i grillen, og liggende gæster fik travlt med at stille deres telte op. Det begyndte at småregne, så grillen blev flyttet indenfor ladeporten, og festen fortsatte i svinehuset. Søndag formiddag var der vældig stemning for en køretur på traktorvogne øen rundt, men da vejrudsigten for eftermiddagen lød noget grumset, blev turen aflyst. Ved middagstid var der bare børnenes Piper Cub tilbage på pladsen. Tak til alle, som var med til at festligholde vort jubilæum! 12

13 Til minde om Lisbeth Seemann Lisbeth var sammen med Erik Krogh Rasmussen primus motor bag 'Flyvningens Dag' i 1997 (Roskilde Airshow) og optrådte i den forbindelse som wingwalker. Lisbeth var chefsekretær/ sekretariatsleder af profession, og det sås tydeligt på hendes styring af specielt Rally Info, mens Erik var formand. Lisbeth fik certifikat for ca. 35 år siden, for samtidig med, at Villis firma syntes, det var smart, at han havde et PPL, styrtede et ægtepar ned på Bornholm. Lisbeth ville ikke sidde ved siden af uden at vide, hvad der foregik, så hun tog også et certifikat. Hun blev initiativtager til, at vi fik Young Eagles projektet til Danmark og var tovholder på det i flere år. af Knud Høgh Jørgensen Lisbeth Seemann var en af de søjler, der gennem mange år var med til at bære KZ & Veteranfly Klubben. Jeg havde den glæde at komme til at arbejde sammen med Lisbeth i redaktionen af Veteranfly-bladet (nu Oscar Yankee). Lisbeth var en årrække ansvarshavende redaktør - et job, der oven i hendes normale fuldtidsarbejde betød minimum fritid. På et tidspunkt blev det arrangeret, at Thorbjørn og jeg skulle indtræde i redaktionen for at aflaste hende. Vi mødtes hos Lisbeth og Villi i deres hyggelige hjem i Hedehusene, og det var tydeligt, at Lisbeth, der kendte Gud og hvermand indenfor og udenfor KZ & V, når det gjaldt flyvning, havde styr på tingene. Hun kunne holde mange bolde i luften på én gang. Villi og Lisbeth havde en flot sølvfarvet Auster, hvormed de fløj Europa tyndt samt deltog med ved de fleste arrangementer med veteranfly i Danmark. Jeg husker hende fra det første åbent hus arrangement på Avedøre Gl. Flyveplads i 2002, hvor hun ivrigt viste Austeren frem for de interesserede unge og gamle besøgende. De to fotos viser Lisbeth i aktion som den søde og smukke pilotpige i hendes badge-bestrøede flyverdragt. Senere gennemgik deres Auster en omfattende restaurering og optrådte herefter i korrekt Royal Air Force camouflagebemaling. Villi byggede desuden på en Experimental Lancair hjemme i havestuen, men af forskellige grunde er den stadig under bygning. En af disse er Lisbeths sygdom, som til sidst kom til sende store skygger ind over deres liv. Ved KZ rallyet i 2013 sagde Lisbeth til mig: Jeg er her nok ikke næste år. Kræften havde godt fat. På trods af opslidende kemo-behandlinger m.v. var det efterhånden klart, at hendes spådom var reel. I april i år kom Lisbeth og Villi til AAAs generalforsamling som en slags afskedsgestus overfor os i Hangaren i Avedøre. Trods sygdommen var Lisbeth umiskendeligt den søde pige, som vi alle holdt så meget af. Kort efter sagde Lisbeth, at nu var det hele så uudholdeligt, at hun ikke ville mere, har Villi fortalt mig. Jeg har stor forståelse for hendes beslutning - og en dag kom så meddelelsen om, at Lisbeth ikke mere var iblandt os. En lettelse for hende, men et ufatteligt tab for hendes kære Villi. Vi, der har kendt Lisbeth, vil savne hendes søde og venlige smil og hendes gode humør i vores flyververden. At Lisbeth og Villi kom til at flyve Auster skyldtes Jens Tofts mobberier om, at deres almindelige flyvemaskine havde halehjulet siddende i den gale ende. Den skulle have selvstarter, fordi Villi ikke ville have Lisbeth til at stå og håndstarte ude på Lars Tyndskids mark. Æret være Lisbeths minde! 13

14 Det Gamle Arkiv: 2. del; Piper Cub af Sten Weidinger Jessen Her er anden del af artiklen om Piper Cub. Første del blev bragt i Oscar Yankee nr. 2/2014. Jeg har igen omhyggeligt været på strejftogt i gamle flyblade, -bøger og andre steder for at finde stof om Piper Cub, som jeg håber vil interessere. Højere opløsning? Har du brug for tegninger eller andre illustrationer i højere opløsning, er du velkommen til at kontakte mig via mail: Søger flere gamle flyblade Det er nu lykkedes mig at erhverve samtlige numre af FLYV fra nr. 1 i 1928 til og med 1941, og jeg har en ganske udmærket samling af de efterfølgende numre op til 1980 erne. Særligt er perioden 1942 til og med 1956 særligt interessante, hvis du har nogle af disse numre liggende, mailer jeg gerne min mangelliste. Andre gamle flyveblade fra 1930 erne, 1940 erne og 1950 erne har naturligvis også interesse. Her kan jeg måske berige læserne med interessante artikler om såvel KZ- som andre veteranfly. Se mere på website Alle de viste illustrationer kan ses og hentes i god opløsning på KZ- og Veteranflyklubbens website - Klik på Det Gamle Arkiv under fanen Klubblad. 14

15 før og senere... 15

16 16

17 AT6 WINGS Jeg kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen dette år, men er blevet oplyst om, at man diskuterede vores byggeprojekt renovering af North American AT6 Texan (Byggetilladelse ). Desværre tyder noget på, at der er forkerte oplysninger i omløb, og jeg vil derfor gerne redegøre for status på projektet overfor bestyrelsen og evt. også i bladet, hvis det måtte have interesse. Otto Bjørn Leth var initiativtager til at bringe en havareret AT6 Texan til Danmark fra Grønland, hvor den var nødlandet i Det skete i 2000, og siden da har en lille entusiastisk gruppe på 5 personer arbejdet på at restaurere flyet. Det er gået langsomt, da vi har begrænset tid. Midt i august 2012 døde Otto Bjørn Leth. Det var både et personligt tab for os, der havde arbejdet sammen gennem de sidste 12 år, men det var også et slag for projektet, som Otto havde været projektleder på. I projektgruppen blev vi enige om at forsøge at fortsætte på projektet, og til det formål dannede vi en forening - AT6 Wings som jeg blev formand for. I forståelse med arvingerne fortsatte gruppen med renoveringen. Krop, haleparti og instrumenter er næsten færdigmonteret, og vi er begyndt på vinger og landingsstel. Sidst kommer motoren. Det har imidlertid vist sig, at en sådan videreførelse i forbindelse med et dødsfald ikke er så enkelt. Vi havde lavet en aftale med arvingerne om, at AT6 Wings skulle fortsætte projektet samt kunne disponere over flyet i en årrække efter godkendt flyvedygtighed. Imidlertid var Ottos finansiering af flyprojektet blandet med andre projekter, som Otto var en del af. Flyet blev således en del af arvesagen, og da der opstod noget uenighed blandt arvingerne, endte hele arvesagen i skifteretten, hvor der nu er udpeget en advokat som bobestyrer til at forestå bodelingen. På grund af bortfald af lejekontrakt i forbindelse med Ottos død, har vi også måttet bruge en del tid til at pakke projektet sammen og flytte til nye lokaler, hvor der aktuelt ikke er plads til at fortsætte renoveringen, men blot opbevare projektet. Derfor har det ligget renoveringsmæssigt stille i 1½ år. Arvesagen er ikke afsluttet, men har naturligvis udviklet sig til, at alle Ottos værdier skal gøres op af skifteretten, herunder en værdisætning af flyprojektet. Det er en vurdering, der pågår, og som udfærdiges i samarbejde med Svante Kilen fra det Svenske Aeromuseum. Først når denne vurdering foreligger, kan vi evt. afgøre, hvad der skal/kan ske med projektet. Der er flere muligheder. Ottos søskende kan overtage flyet og lade AT6 Wings fortsætte projektet på den tidligere omtalte aftale. Prisen bliver i en sådan størrelsesorden, at AT6 Wings selv kan finansiere en overtagelse af projektet. Alternativt skal der findes en anden køber, som er i stand til at betale den vurderede sum. Alternativt køres det hele til jernhandleren!!! Vores lille forening ser naturligvis helst en af de to første løsninger. Det forlyder, at der på generalforsamlingen blev oplyst, at vores projekt var til salg for 1 mio. kr. Jeg ved ikke, hvor det tal kommer fra, men jeg kan oplyse at det ikke er tilfældet. Projektet har aldrig været til salg, og det er heller ikke aktuelt til salg. Det er muligt, at det kommer til salg, men det er i så fald en beslutning, som skifteretten og arvingerne tager, og det er ligeledes boet, der står som sælger. AT6 Wings har ingen ejendomsret over projektet men har naturligvis en interesse i at fortsætte 12 års restaureringsarbejde, hvis det er muligt. Jeg synes, det er kedeligt, hvis der cirkulerer urigtige oplysninger i flybyggerkredse - særligt hvis oplysningerne bidrager til, at andre byggere opfattes som useriøse. Det må vi kunne gøre bedre. Jeg forstod også, at en anden gruppe vil i gang med et AT6 projekt, og at der var gode kontakter til Flyvevåbnet, der øjensynligt ligger inde med stumper til et sådant projekt. Jeg vil gerne ønske god vind. Det er et spændende, men vanskeligt, fly at arbejde med. Det vil imidlertid være oplagt, at både vi og den nye gruppe arbejder sammen om at støtte og bidrage til hinandens projekter, og jeg vil da gerne tilbyde et samarbejde fra AT6 Wings side. Vi er ikke så mange af flybyggerracen i landet, så lad os samle de kræfter, der er, og få nogle gode projekter ud af det. I øjeblikket er vores projekt som sagt opmagasineret, og vi afventer dommen fra skifteretten. Når vi får det klaret, vil jeg gerne orientere igen. Mvh Niels Sørensen, formand for AT6 Wings I den fortræffelige Facebook-gruppe Vintage Airplanes Denmark sås forleden et link til et Harvard-agtigt restaureringsprojekt med teksten Et godt projekt til vinteren. Villi Seemann ramte plet med sin kommentar: Hvis det kun skal være en vinter, skal vi vist ha en ny istid! 17

18 Ole Steen Hansen BOMBEMÅL BERLIN af Thorbjørn Brunander Sund Berlin blev bombet mere end 300 gange under 2. verdenskrig, men de store engelske brandbombeangreb i vinteren var det mest vedholdende og koncentrerede forsøg på at ødelægge byen. I Ole Steen Hansens nye bog berettes om, hvordan store dele af den by, som danskerne nu valfarter til i stor stil, blev forvandlet til ruiner, mens berlinerne levede med rationering, mørklægning, nazistisk justits, beskyttelseskældre, luftværnsskyts og bragende bomber. Der er først og fremmest fokus på det menneskelige drama i luften og på jorden - og på, hvordan begivenhederne blev oplevet af danskere i Berlin og hjemme i det besatte Danmark. Bombemål Berlin har været min trofaste toglæsning gennem 14 dage. Jeg troede, at jeg vidste en masse om 2. verdenskrigs historie, men mine illusioner blev gjort grundigt til skamme. Ved særdeles omfattende studier i eksisterende litteratur, nye interviews med involverede personer og forskning i arkiver på både tysk og britisk side - kombineret med en i forvejen imponerende viden om 2. verdenskrig og dens luftvåben - sammenstykker Ole Steen Hansen et så livagtigt billede af begivenhederne, at man næsten føler selv at være der. Det gælder både i beslutningstagernes korridorer, på den britiske RAF-base, i Lancaster cockpittet og i Berlins gader. Man skal lede længe efter en mere seriøs og veldokumenteret, men alligevel medrivende og faktafyldt beretning - fortalt med indlevelse i menneskers tanker på begge sider af fjendelinjerne. I forbløffende grad lykkes det forfatteren at afdække utroligt mange aspekter af krigen, dens mennesker og teknologi, uden at det bliver overfladisk. Sproget er let tilgængeligt, og dispositionen af stoffet næsten filmisk. Beretningerne om flyteknikken er lige så præget af solidt kendskab som fortællingen om livet i Tyskland - vi kommer simpelthen helt tæt på! Bogen sætter tanker i gang og opfordrer til stillingtagen overfor krigsmagernes dispositioner, ligesom den selv antyder forfatterens holdninger. Bombemål Berlin er et unikt stykke historiefortælling, som bør læses og genlæses af alle med interesse for 2. verdenskrig, Berlin og lufopgøret mellem de allierede flyvevåben og Luftwaffe. Og planlægger du en tur til et engelsk eller amerikansk flyshow med Lancastere, B-17 ere og Mustangs, giver denne bog en helt anderledes baggrundsviden. Vil man fordybe sig yderligere i dele af den historie, som bogen afdækker, er der et omfattende noteapparat og litteraturliste at tage udgangspunkt i. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck sider kr - illustreret i s/h - kan købes i enhver boghandel Nogle gange får man et rigtig godt foto ved at blive hængende efter et airshow og lade de andre holde i kø. Dette Lancaster-billede fra Duxford viser noget om flyets størrelse - fx på agtertårnet, men ikke mindst hvor tyndt blik, den er lavet af (foto - Ole Steen Hansen) 18

19 Dieter Betz HIMMELBALLADE Dieter Betz fejrer 60 år i luften og har i den anledning skrevet en pragtfuld bog på 320 sider med fotos med titlen HIMMELBALLADE. Den udkom på Dieters fødselsdag 7. september. HIMMELBALLADE er autentiske beretninger fra et eventyrligt liv i de højere luftlag, om flyvningens magi og mangfoldige glæder men også om nødlandinger, nedstyrtninger, og situationer, hvor der kun er få millimeter mellem liv og død. Dieter Betz har opholdt sig mere end timer i luften i 150 forskellige flytyper. Han har været testpilot, kunstflyver, luftkaptajn, flyveinstruktør, bushpilot og fløjet stort set alt fra Boeing passager-jet til verdens mindste svævefly. Han er stadig aktiv pilot. Han fortæller bramfrit og farverigt om hverdagen som fragt- og ambulancepilot i Sydamerikas jungle og lange iskolde soloflyvninger i små propelfly over Nordatlanten. Om at flyve vandflyver i Alaskas vildmark, uventede oplevelser på den afrikanske savanne, og hvordan han surfer i topmoderne svævefly, helt uden motor, på 15 kilometer høje bjergbølger over New Zealand. Det er samtidig historien om, hvordan han som fattig dreng i efterkrigstidens Kiel, trods alle odds, realiserede sin drøm om at flyve og hans udvikling fra frygtløs vovehals til garvet pilot. Igennem det hele skinner kærligheden til kloden og livet og til den mangfoldige flyverfamilie fra hele verden, der elsker at opholde sig i himmelrummet. Og den handler især om flyvning med veteranfly. Forsidebilledet er da også et selvportræt ombord i en KZ-II Træner. Bessie i aftensol (foto - Jens Holm) Vi har fået lov til at bringe den poetiske prolog til bogen: Jeg elsker at flyve. Når jeg flyver, lever jeg i NUET, er nærværende. Så er jeg til. Jeg går i luften for at møde stilheden. Denne stilhed, som bryder gennem motorlarmen og breder sig som ro i sindet, en befrielse, når horisonten åbner sig foran mine øjne, i takt med at mit lille fly stiger mod himlen. Når jeg flyver, er jeg fokuseret. Jeg lever her og nu. Jeg er. Oplevelsen er stærkest, når jeg flyver alene og helst uden mål. Bare flyve. Slukker for radioen. Motorlarmen er dæmpet gennem mit headset. Jeg er alene i himmelrummet. Jeg svæver for en stund oven over alle bekymringer og tanker, fremtidsplaner og erindringer. Er alene med mig selv, min krop mine sanser. Jeg indånder skønheden omkring mig. Jeg kan se. Lykken ligger i luften. Himmelballade er GAVEN til ALLE med flyverglæde - både piloter og landkrabber! Vi på redaktionen giver bogen alle de stjerner og thumbs-up, vi kan fremskaffe! Og måske er du heldig, at Dieter kommer i nærheden af dit område i den nærmeste fremtid og holder foredrag ud fra sin bog - hold øjne og ører åbne! Jens Nauntofte (korrespondent i Danmarks Radio) skriver om bogen: "Og så er Dieter Betz manden, der har skrevet en af de bedste livsfortællinger, der udkommer i år - og for mit vedkommende måske en af de bedste, jeg overhovedet har læst." HIMMELBALLADE kan købes på nettet via og i boghandelen. Prisen er 299,- 19

20 Hvis man næsten hele livet har været optaget af det sære fænomen, at man kan samle en hel masse, jern, træ, lærred, aluminium, titanium og nu også kulstof for med de rette sammenhænge at få det til at flyve og blive ved med det, så længe brændstoffet rækker, kan man få sin begejstring stillet på Danmarks Flymuseum. Jeg er også heldig at kende Orla H. Gravesen, som er venlig nok til at invitere på en tur i KZ-X OY-AOL. Når man har levet sammen med Artilleriflyverbatteri Vandel fra 1960 til 1968, kan det ikke undgås, at man får et vist forhold til Piper L-18C Super Cub. Dengang var det ikke klart, at indkøbet af de 16 Pipere 7. maj 1957 betød, at KZ-X blev endelig skrottet, og tilbage i dag har vi kun prototypen OY-AOL tilbage. På vingerne med Orla i KZ-X OY-AOL Tekst - N.M. Schaiffel-Nielsen Fotos - N.M. Schaiffel-Nielsen & Thorbjørn Brunander Sund Walk around Vi mødes med Orla Gravesen, som er i fuld gang med sit walk-around på KZ-X eren. Hver eneste lille detalje bliver tjekket - herunder beholdningen af brændstof, som i øvrigt måles med en sortmalet pind. Walk-around slutter med, at Orla står og rykker i propellen, som giver sig en smule. Slør? Han forklarer, at der skal være en smule slør, da det bagerste leje ellers ville brænde sammen. OY-AOL, som blev bygget hos Skandinavisk Aero Industri i 1952 (for 62 år siden), ser ud, som den gjorde, da den blev rullet ud fra SAI: ikke en plet eller skramme. Vi kigger lidt på køleribberne på den 145 HKs Continental C H motor men finder ikke antydningen af døde fluer. OY-AOL er en del af KZ udstillingen. For at få den ud af udstillingshallen må man først fjerne KZ-IV, KZ-VIII og yderligere et fly. Mens Orla og hans kolleger får skubbet de tre andre fly ud på græsarealet, er der tid til at tænke lidt over KZ-X erens skæbne. Havarierne Derouten for KZ-X begyndte bare seks måneder efter modtagelsen, da kaptajn H. Pontoppidan omkom ved et havari på Flyvestation Avnø 9. august I havarirapporten hed det til slut: - Det anførte skete i et nu, og i det øjeblik bruddet indtræffer, sprænges haleplanet, hvorefter højderoret er frit. Højderoret slår derpå kraftigt opad mod siderorets randbue, hvor højderorsbjælken (et 24 mm stålrør) afsætter et kraftigt mærke. Udmåling af mærkets facon og beliggenhed viser, at roret er slået fremefter i luftfartøjets retning. 19. februar 1953 skete det næste havari. 636 styrtede ned i en pløjemark ved Ll. Rørbæk syd for Frederikssund. Flyverløjtnant Thorkild Thorsen og oversergent Thorvald Seier Carstensen omkom. I havari-rapporten hed det: - Der er ikke tale om nogen fejl ved maskinen. Klassifikationen måtte så være pilotfejl, hvilket blev taget meget ilde op af de afdøde besætningsmedlemmers familie. Resultatet var, at KZ-X fik flyveforbud 17. november Det tredje havari var et havari af den slags, der sker, når artilleriflyvere starter i vanskeligt terræn. 631 var 28. maj 1954 med på øvelse på Kallesmærsk Hede. Under start fra en smal vej i ujævnt terræn kom højre hovedhjul ud over vejkanten. Piloten mistede kontrollen over flyet, som foretog et groundloop. Højre vinge brækkede af ved roden, 20

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på.

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Pilotaftale 2015 Mellem Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre og nedenstående pilot er følgende aftalt. Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

L-F Airsport juli 2007

L-F Airsport juli 2007 L-F Airsport juli 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. 40. Int. KZ-Rally, Stauning Lufthavn, 7.-10. Juni 2007 v/ Jane Hermansen. Flyg-fisk i Höganäs. Billigere flyforsikring

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11

Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11 Dagsorden: Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11 1. Valg af dirigent! 2. Formandens beretning! Herunder udvalgsberetninger: Indendørs/aktivitet-uds./flyveplads/skolefly-instruktør. 3. Kasserens

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere