Vi producerer tryksager med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi producerer tryksager med omtanke"

Transkript

1 1 3 / 2014

2 veteranflyklubben.dk Bestyrelse (pr. 10/8-2014) Bent Esbensen formand Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg N Mar n Bech Olesen næs md. Mannehøj 207, 6600 Vejen Helge Andersen sekretær Åbenråvej 5, Tønder Henrik Gabs Pedersen PU-formand Tornebakken 65, 2830 Virum sk.dk Palle Jørgen Christensen KDA-kontakt / webmaster Søbakken 14, 8800 Viborg Ib Bentzien kasserer Høstbuen 65, Ballerup Jens Kammer bestyrelsesmedlem Skyhøj 15, Holbæk Vi producerer tryksager med omtanke... og det virker! Kontakt os på tlf PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management Medlemskab Medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben opnås ved indbetaling som følger: Ordinære medlemmer (ak vt flyvende og/eller ejer af KZ eller andet veteranfly) - incl. KDA-medlemskab: kr. 540 p.a. (>65 år kr. 415) Andre medlemmer passive og firmamedlemmer - excl. KDA-medlemskab: kr. 400 p.a. (>65 år kr. 275) Ordinære medlemmer, som er medlem af KDA i forvejen, behøver ikke at betale l KDA igennem KZ & V (oplys dit KDA medlemsnr. ved indmeldelse). INDBETALING - al d med angivelse af navn, adresse, telefonnr. og . - fra Danmark: kontonr fra udlandet: IBAN: DK BIC: RINGDK22 Tryk på Strandbygaard.dk Tryk - Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern Redak on Thorbjørn Brunander Sund (ansvarsh. redaktør + lay-out) Søndervang 13, Tistrup Morten Munkesø (medredaktør) Ved Kæret 17B, Hvedstrup, 4000 Roskilde Kommerciel annoncering Materiale fremsendes som RGB eller usepareret CMYK i en PDF-fil (225 ppi) eller e er a ale. Priser 2014 (ex. moms): 1 helside: 2500,- ½ side (tværformat) 1380,- ¼ side 775,00 Rabat ved 4 indrykninger i samme format: 10% Ar kler og illustra oner Uopfordrede bidrag er velkomne. Fremsendes elektronisk gerne ledsaget af illustra oner i digital form (vedhæ ede JPEG-filer). Disclaimer Indholdet i ar kler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens / bladets holdninger, men står for den enkelte forfa er / bidragyders egen regning. Vig ge datoer Nr Deadline 15/1 1/4 1/8 1/11 Udgivelse 1/3 15/5 15/9 15/12 Ældre eksemplarer kan læses på ISNN

3 Hilsen fra formanden Af Bent Esbensen Rally i regnvejr! Så er endnu et KZ Rally oplevet og overstået. Vejret om fredagen var pragtfuldt og mange af klubbens medlemmer havde helt sikkert en rigtig god dag, bl.a. med besøg hos de smukke veteranfly på Arnborg. Mange tak til Niels Ebbe og Co. for invitationen! Vi kunne også nyde de ca. 25 veteran- og hjemmebyggede fly, som kom til Stauning i løbet af dagen. Lørdag var vejret jo rædsomt. Alligevel dukkede ca mennesker op på Stauning Lufthavn, dels for at deltage i MAF s jubilæum og dels for at se det airshow, som kun blev til noget, takket være en meget dygtig RDAF helikopterbesætning og en ditto Spitfire-pilot. Vejret kunne selvfølgelig godt have slået nogle store skår i glæden (og økonomien), men det blev nu alligevel et hyggeligt rally, hvor mange af os fik bedre tid, end vi plejer, til at få vendt verdenssituationen over en kop kaffe. Martin og hans rally-udvalg fortjener en stor tak for en kæmpe indsats. Også tusind tak til de mange frivillige hjælpere, som fik alt det praktiske omkring rallyet til at køre. Det var bare super og næste år, når vi igen tager til rally, er vejret selvfølgelig bedre. Vi er sikkert mange, som stadig venter lidt utålmodigt på, at Trafikstyrelsen sender svar på vor henvendelse i anledning af styrelsens opfordring til at melde en sær regel. Det er nu 8 måneder siden, at KZ & V s bestyrelse indsendte en liste med ønske om forskellige regelændringer. Den eneste reaktion, vi har modtaget, er en mail fra en medarbejder i TRS, som ikke lader formode, at vi skal holde vejret af bare begejstring over, at man lytter til vore synspunkter. Vi har endnu til gode at modtage et officielt svar på vor henvendelse og håber, at det kommer inden 1-års jubilæet for indsendelsen. Det blad, du læser nu, er det næstsidste, som laves af vor nuværende bladredaktion, Morten og Thorbjørn. Derfor skal vi blandt klubbens medlemmer eller andre interesserede have fundet en ny bladredaktør og en ny lay-out er. Hvis ikke nogen melder sig, har bestyrelsen desværre ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne flere klubblade. Bladet laver ikke sig selv, og bestyrelsen er nødt til at prioritere de opgaver, som har med den aktive del af flyvningen at gøre. Hvis blot en redaktør vil melde sig, kan vi køre. Lay-out kan vi evt. købe os til. Det har vi gjort før. Det koster ca. kr moms pr. side, så med 4 x 24 sider blad om året, er det en udgift for klubben på kr Det svarer til 60 aktive medlemmers årskontingent eller ca. 10% af det indgående kontingent. Det kan vi klare, hvis vi vil men: ingen redaktør, intet blad. Lad mig høre fra dig, hvis du har lyst til at prøve at lave bladarbejde for den klub, som arbejder for, at du kan flyve. Det er faktisk sjovt. Klubbens nyeste medlem, Troels Juhl Kristensen, som er blevet den stolte ejer af Jørn Møllers OY-RVS. Ikke så underligt, at Troels ser glad ud. Til lykke og velkommen i klubben! HKH Prinsgemalen besøger Danmarks Flymuseum og er her i en intens samtale med Karsten Knudsen om KZ IV erens historie (foto - Diana Gonzalez) Hele den flyvende familie Toft samlet foran et kamera ved Endelave Flyveplads 50 års jubilæum i juli Forside - Piper Cub formation over Ringkøbing Fjord i solnedgang - foto: Victoria Maguire Toft 3

4 Generalforsamling i KZ & Veteranfly Klubben Fredag den 8. august 2014 Referent - Morten Munkesø (fotos - Sten Weidinger) Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden forslog Bjarne Gren som dirigent til generalforsamlingen. Der fremkom ikke andre forslag, og Bjarne blev dermed valgt. Bjarne takkede for valget og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet den var indkaldt i Oscar Yankee samt på mail. 4 Pkt. 2. Formandens beretning I årets løb har der været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. Da det er forbundet med store omkostninger at samle bestyrelsen fysisk, foregår det meste af bestyrelsesarbejdet på nettet. De sager, som skal behandles af bestyrelsen, behandles løbende ved hjælp af og telefon. Dels fremmer det ekspeditionen, og dels sparer det mange kørepenge. Klubbens medlemstal var ved regnskabsårets udløb 542 personer. Der er kommet 4 nye medlemmer til. Det er generelt svært at hverve unge mennesker til foreninger. På grund af de svære tider for GA flyvningen arbejder bestyrelsen videre med at anskaffe et klubfly, hvor man som medlem kan flyve billigt (500,-/time). Det ideelle klubfly er en Piper Cub eller tilsvarende med Continental motor. Mange potentielle flyejere har fået øje på fordelen ved at operere et fly på BL 2-2 status. Dels er både vedligehold og papirarbejde gratis (da man laver det selv), og dels er de mennesker, man i den forbindelse har med at gøre, kvalificerede til at håndtere små og gamle fly. Klubbens primære drift giver et positivt resultat, og KZ Rallyet sidste år var meget vellykket, både vejrmæssigt og økonomisk. Selvfølgelig er vi (som alle andre med udendørs aktiviteter) helt afhængige af godt vejr, for at vore tiltag bliver en succes. Derfor vil der i forbindelse med store satsninger som rallyet opleves både fede og magre år. Som det blev nævnt på dette sted sidste år, skal klubbens drift ikke nødvendigvis give overskud for at muliggøre en opsparing af midler, men for at kunne involvere klubben i sit arbejde overfor myndigheder og andre interessenter det arbejde, vi nu begynder at kunne se resultaterne af. Der er ingen grund til at ændre på sidste års roser til bladredaktionen: Morten og Thorbjørn har gjort en fremragende indsats. Vi er nok mange, der er enige om, at Oscar Yankee er Danmarks suverænt bedste flyveblad og desuden i den absolutte topklasse af foreningsblade, selv når man medtager de foreninger, som har ansat personale og meget større budget. Stofvalget er vedkommende og varieret og af høj kvalitet. Vi medlemmer skylder Morten og Thorbjørn en stor tak for al den tid og energi, de lægger i at lave et godt blad. Desværre har både Morten og Thorbjørn meddelt, at deres arbejde og øvrige forhold ikke længere tillader dem at bruge tid på bladarbejdet, hvorfor vi skal bruge en ny bladredaktion senest til nytår. Medlemmerne opfordres til at tænke på, hvem der kan og vil bruge tid og evner på at lave et godt blad til klubben. KZ & Veteranfly Klubben er jo netop en klub og ikke en forretning. Vi er alle nødt til at tage en tørn for det fælles bedste, ind imellem. Formandens nyhedsbrev på mail forsøges stadig udsendt en gang om måneden. Det indeholder bl.a. nyt fra EAA, nyheder fra Trafikstyrelsen og anden info, f.eks. invitationer til forskellige arrangementer og nyt fra verden omkring os, bl.a. i form af KDA s bulletiner. Hvis man ikke får et nyhedsbrev pr. , er det nok fordi kassereren ikke har ens adresse. Hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevene, må man selv tage initiativ til, at ens adresse bliver kendt af klubben. Klubbens hjemmeside er nu teknisk velfunderet og professionelt drevet (hostet, som det hedder på nudansk). I årets løb har Thorbjørn været webmaster og sørget for opdatering, når der har været behov for det. Desværre har Thorbjørn nu meddelt, at han er nødt til at prioritere sin tid til anden side, så vi skal have fundet en ny webmaster til at holde siden opdateret. I og med, at vi har brugt en del ressourcer på at etablere en professionelt udseende og fungerende side, er det helt nødvendigt, at der findes et medlem eller en anden interesseret, som har lyst og evner til at løfte opgaven. Det er på nettet, at klubben viser ansigt, og det er nødvendigt, at vi er med her. Igen i år har der været afholdt flere møder med TRS. Samarbejdsklimaet er stadig rigtig godt og bliver stadig bedre. I årets løb har vi bl.a. fået følgende emner sat på plads: * For første gang har vi fået myndighedernes accept af, at restaureringssager kan laves i form af et IRAN, dvs. at man ikke behøver at splitte et i øvrigt sundt fly ad for at lave en

5 BL 2-2 byggesag. Det kan måske redde mange Annex II fly, som står rundt omkring og dør, fordi ejeren ikke har midler til at opretholde luftdygtighedsbeviset på et værksted. De første to fly - KZ III OY-DVA fra AAA i Avedøre og Kim Skadborgs Auster OY-DJK - er blevet statuskonverteret og må derfor fremover vedligeholdes af ejerne selv. KZ & Veteranfly Klubben fornyer flyvetilladelsen, når den udløber. Det er ikke for meget at sige, at det vil ændre synligt på udgifterne hertil. * Trafikstyrelsen er også parat til at acceptere, at import af udenlandske veteranfly kan ske med indregistrering som BL 2-2 fly for øje. Hvis vi laver et IRAN på flyet og vurderer, at det er luftdygtigt, kan KZ & V s medlemmer få lov til at få flyet på dansk register som et BL 2-2 fly. Det gælder KUN luftfartøjer med stempelmotor og en MTOW på <2730 kg og med propel(ler) eller rotor. Dette er en KÆMPE landvinding i forhold til tidligere, hvor det har været næsten umuligt at imødekomme de krav om dokumentation for alt muligt, som det tidligere Statens Luftfartsvæsen stillede. * I lighed med de udenlandske veteranfly har Trafikstyrelsen også erklæret sig parat til at acceptere, at udenlandske, hjemmebyggede fly importeres til registrering i Danmark. Det gælder fly fra EU-lande, som er bygget under tilsyn af en organisation, som ligner vores. Det kunne f.eks. være EAA Chapter 222 i Sverige eller LAA i England. * Vi er blevet provisorisk godkendt til at foretage støjmålinger af BL 2-2 fly. Den første måling med tilhørende beregninger er lavet og ligger i øjeblikket til godkendelse hos TRS. Det er en stor lettelse at kunne lave støjmålinger på Esbjerg Lufthavn (som oven i købet stiller sig til rådighed med flyveleder, meteorologisk målestation og radar uden at forlange en krone for det) i stedet for at skulle flyve til Stockholm for det. I bestyrelsen synes vi selv, at arbejdet med at lette og fremme adgangen til at flyve med veteranfly og hjemmebyggede fly i Danmark skrider godt fremad. Det er bestyrelsens helt klare prioritet, at klubbens vedtægter på dette område efterleves så godt som overhovedet muligt. Klubbens medlemmer skylder Projektudvalgets formand, Henrik, en stor tak for de mange, mange timer, der er lagt i arbejdet med at kreere og vedligeholde en fornyelse af Byggehåndbogen og med at holde møder i Trafikstyrelsen. I foråret afholdt vi lærredskursus her i Stauning. Det blev et stort kursus med mange tilmeldte. Det er en glæde, at der stadig er interesse for at lære gamle teknikker, som kan holde gode, gamle fly på vingerne i årene fremover. Vi vil forsøge at arrangere et trækursus og et metalkursus i Stauning i løbet af efteråret, hvis der er tilstrækkelig interesse for det, og vi kan finde undervisere. Sidste år var udmeldingen om vor rolle i og gavn af vort medlemskab af KDA lidt blandet. Det forløbne år har vist fremgang på dette område. Især vort samarbejde med DMU og AOPA er faktisk fremragende, med gensidig påskønnelse og respekt. Vor fælles branche er så lille og så presset, at vi alle er enige om, at vi må stå sammen for overhovedet at overleve. Sidste års rally vil gå over i historien som et af de bedste. Vejret var med os i en grad, så mange fly deltog, og vi kunne nyde et spændende og velafviklet airshow, som trak flere tilskuere, end vi nogensinde har set på Stauning. Om det samme bliver tilfældet i morgen, afhænger i høj grad af, om meteorologerne får ret eller uret i deres forudsigelser Uanset udfaldet fortjener Martin og alle de frivillige hjælpere og samarbejdspartnere en stor tak og anerkendelse for det kæmpe arbejde, vi nyder i denne weekend. Indstilling af æresmedlem Bestyrelsen ønsker at indstille til generalforsamlingens vedtagelse, at Kai Christensen og Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlemmer af KZ & Veteranfly Klubben. Bestyrelsen begrunder sin indstilling med de to mangeårige medlemmers utrættelige virke for at fremme KZ & Veteranfly Klubbens sag. Hjemmebyggerordningen, som vi kender den i dag, er født af Kai Christensen, som i mange år har været foregangsmand i kampen for, at man i Danmark kan bygge og vedligeholde sit eget fly. Kai har som chaptersekretær og formand for projektudvalget været et uvurderligt bindeled mellem klubben og Statens Luftfartsvæsen og har trods høj søgang og megen modvind formået at få mange aftaler i stand til gavn for medlemmerne i KZ & V. Ved afstemning blev det besluttet, at Kai Christensen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Viggo Christiansen har som motorsagkyndigt medlem af projektudvalget i en menneskealder været til uvurderlig hjælp for mange af klubbens medlemmer, som har haft motorrelaterede spørgsmål eller udfordringer. Der er næppe nogen tvivl om, at det er Viggo s fortjeneste, at mange gamle fly med Cirrus- eller Gipsy-motorer stadig er luftdygtige. Ved afstemning blev det ligeledes besluttet, at Viggo Christiansen udnævnes til æresmedlem af KZ & Veteranfly Klubben. Projektudvalget (Kaj Weldingh) Der er p.t. 29 fly som opererer på national flyvetilladelse, 5

6 og 66 byggeprojekter er igangværende. Af nye projekter kan nævnes KZ-III, Piper Tri-pacer, RV- 10 og en nye type kaldet Just2Superstol, som er en bushplane-lignende konstruktion. Strut AAA (Bjarne Gren) Der var generel fremgang for aktivitetsniveauet i Avedøre i Aeronautisk Dag var tillige et tilløbsstykke i september 2013 og gav et overskud til klubben. I 2013 havde AAA 30 års jubilæum, og klubben tæller nu 130 medlemmer og 20 piloter. Sommeraftenflyvninger i juni, juli og august er en fast aktivitet i AAA. Dette initiativ foregår 1. og 3. torsdag i hver sommermåned. Der er nu betalt indskud fra 20 piloter tilknyttet AAA, og der er ved at komme rigtigt gang i flyvningerne. Både OY-ATI og OY-DVA har fløjet rigtig meget i ATI flyver dog mest. Det er blevet til 550 landinger og ATI har alene fløjet 150 timer. Piper Cub projektet er i gang, og stellet er klar til maling. OY-DHK (KZ-II Kupé) har i en periode været lagt lidt til side, men skal frem i lyset nu. RealDania havde doneret kr. til istandsættelse af hangaren i Avedøre, og dette arbejde har taget en del af opmærksomheden hos medlemmerne i AAA. Nyvang projektet om at etablere hangar og fly (KZ-III) i Holbæk området er en realitet, og det forventes, at hangaren i Nyvang står klar i foråret Det skulle passe med, at OY-DYZ kan blive færdig samtidig med dette. Vartegnet i AAA er skiftet ud til en vindpose. Flyet, som tidligere stod i forgrunden, er doneret til en virksomhed, som gerne ville have den stående som reklame. Strut Nordjylland (Poul Horsdal ) KZ-VII (O-619), som havarerede ved banelysene i Ålborg, er blevet genopbygget, og efter 13 måneders arbejde blev flyet testfløjet. Under forløbet er testpiloten blevet syg, så en anden pilot har måttet overtage. Samlet pris for istandsættelse har været ca ,-. Strut Nordjylland havde 30 års jubilæum 25. oktober I den forbindelse donerede et medlem ,- til strut'en. Der har været lidt motorproblemer med Chipmunken, men det gik over igen, og ellers har man brugt tiden på at skifte bremser til en bedre type, og man har været heldig at sælge de gamle stumper til New Zealand. Pkt. 3 - Fremlæggelse af regnskab ved Formanden Generelt reflekterer regnskabsresultatet de aktiviteter, som er afspejlet i Formandens beretning. Årets resultat er , hvoraf er drift, mens var sidste års rallyoverskud. Egenkapitalen er Der blev spurgt ind til udgifter på , og formanden fortalte, at der er indkøbt varmepumper i klubhuset for at nedsætte el-forbruget. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent ved Formanden Det indstilles, at foreningen fortsætter med uændret kontingent i 2014/2015: 400,-/år for aktive medlemmer samt 275,-/år for seniorer. Pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Som afløsere for Morten Munkesø og Thorbjørn Brunander Sund blev Jens Kammer, Holbæk og Helge Andersen, Tønder valgt med klapsalver. De øvrige på valg blev genvalgt. Se kolofonen på side 2 for bestyrelsens konstituering. Pkt. 6 - Valg af revisorer. Bjarne Gren og Bill Christoffersen blev genvalgt til revisorer med klapsalver. Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget andre forslag til generalforsamlingen end det nedenstående fra Bestyrelsen. Pkt. 8 Evt. Lisbeth Seemann, som afgik ved døden i foråret, blev mindet med 1 minuts stilhed. Jan Johansson er gået i spidsen for et spændende projekt Byg en Harvard. Alle interesserede kan være med. Kontakt Jan Johansson på Ole Lindhardt annoncerede, at han havde en fin KZ maskine, som kunne erhverves af KZ & V, som klubfly til en meget overkommelig pris. Han mente, at det var naturligt, at et klubfly i KZ&V var et KZ fly. Der blev gjort opmærksom på, at Skånes Veteranflyveklubb holder Fly-in d. 6. September på Eslöv. Der er gratis landinger imellem på dagen. Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden. Vi søger en ny rallychef! Ved årets Rally debriefing meddelte Martin Bech Olesen, at han på grund af arbejdsmæssige årsager bliver nødt til at trække sig fra posten som rallychef. Martin meddeler, at man overtager et godt og engageret team, som kender dets opgaver godt. Der er desuden udarbejdet en meget effektiv rallybog, som beskriver hver enkelt opgave særdeles godt, således at man hurtigt falder på plads i Rally/Airshow teamet. Martin og Allan vil naturligvis stå til rådighed med den viden, de har opbygget de sidste år. Har du lyst til jobbet og at være med til at sikre et Rally og Airshow i fremtiden, bedes du kontakte Martin Olesen eller Bent Esbensen. 6

7 KZ Rally 2014 Flybedømmelse Bedste antique (fly bygget før 31/8 1945): OY-AFW Gert Sørensen Bedste classic (fly bygget 1/ / ): OY-ALA Bent Esbensen Bedste comtemporary (fly bygget 1/ / ): ingen tilmeldte Årets bedste restaurering: ingen tilmeldte Bedste KZ fly: OY-ATI AAA v/bjarne Gren Bedste plansbuilt: OY-CMP Poul Münsberg Bedste kitbuilt: OY-JCP Per Kristensen KALENDER 2015 I denne trykte kalender bringes af pladshensyn kun danske og nære udenlandske flybegivenheder. I vores on-line kalender (www.veteranflyklubben.dk > Kalender) finder du et meget bredere udvalg af alle arrangementer, som vi får kontakt med samt beskrivelser, links og opdateringer april Sun n Fun, Florida maj Airshow Ferté Alais, Frankrig 27.juli - 2.august EAA Air Venture, Oshkosh august KZ Rally & Stauning Airshow august Roskilde Airshow august Tannkosh, Tyskland september Oldtimer Fliegertreffen Hahnweide Debriefing og 16. nov på HAUS Quickborn, Fjordvejen 40, Kollund, Kruså Viggo og Yrsa Stenild Christiansen har sammensat et spændende program. Vi mødes kl på Quickborn. Lørdag aften pakkespil samt hyggeligt samvær. Søndag formiddag afgang kl. 10 til et hemmeligt sted og herefter kl.12 afslutning hos Viggo og Yrsa, Kurparken 6, 6340 Kruså, der byder på lidt til at køre hjem på. Pris pr. pers. i dobbbeltværelse incl. eftermiddagskaffe / brød, aftenbuffet, kaffe samt morgenmad søndag - i alt 750 DKK Vand/øl/vin kan tilkøbes. Tillæg for enkeltværelse samt fradrag uden overnatning. Sengelinned forefindes på værelser, men husk egne håndklæder. Tilmelding senest til Kirsten og John W. Andersen Kai Christensen og Viggo Christiansen er blevet udnævnt til æresmedlemmer pga. deres fortjenstfulde indsats for klubben 7

8 47. Int. KZ Rally 2014 fotos - Thorbjørn Sund & Diana Gonzalez Fredag bød på vældig flot vejr, som en del veteranflyvere udnyttede til en udflugt til svæveflyverally i Arnborg. I løbet af eftermiddagen kom overraskende mange fly til Stauning. Udover trofaste danske gæster kunne vi glæde os over at se bl.a. en norsk Chipmunk og Tiger Moth samt en tysk Cessna 140. Den hårde kerne af Chipmunk-piloter og Cub-ejere boltrede sig med formationsflyvning. Og midt under generalforsamlingen ankom Stauning Airshows absolutte attraktion - den svenske Spitfire med Pär Cederqvist som stilfærdig warbirdstjerne. I eftermiddagens løb blev rallyets mangeårige flyparkeringsleder og praktiske organisator Tage Sandholm hyldet for sin indsats med en bagsædetur i L-29 jetten med flere rul og loops på menuen. Om aftenen blev de fremmødte Cub er parkeret i en halvcirkel foran Benair s hangar, hvor henved 300 mennesker hyggede sig over en god middag og lyttede til Klaus Mc- K s festlige musik. Lørdag modarbejdede vejret enhver form for flyvende aktiviteter med stormagtig vind og voldsom nedbør. Ca gæster var kommet som betalende publikum til airshowet, men det var det meste af tiden uforsvarligt at sende noget som helst på vingerne. Stævnespeaker Alf Blume gjorde sit yderste for at holde forsamlingen i ånde i de lange pauser. Kun Flyvevåbnets hårdføre Fennec-piloter trodsede elementerne og lavede en overbevisende demonstration. Og ved 15-tiden kom solen pludselig frem på bagsiden af en fæl regnbyge. Pär Cederqvist var ikke sen til at fyre op under Spitfiren og henrykke de dyngvåde tilskuere med et flot warbirdshow, inden han satte kursen tilbage mod Sverige. 8

9 Glimt fra KZ Rally

10 Åbent Hus i Holbæk Flyveklub 10 af Kenneth Maigaard - fotos: Thorbjørn Sund Jeg vil gerne udtrykke en kæmpe glæde over og tilfredshed med alle de flyvende gæster til Holbæk Flyveklubs Åbent Hus i maj - et glimrende eksempel på, at GA flyvning i Danmark eksisterer i bedste velgående. Vi havde 70 gæstende fly til vores arrangement og 1500 besøgende fra nær og fjern - et antal, jeg slet ikke havde turde håbet på. Vi havde dog gjort et stort forarbejde, så det gerne måtte blive til lidt mere end sidste år, som var mest lokalt orienteret. Sådan en fest kræver planlægning, og den startede vi på allerede i vinter. Der skulle indhentes diverse tilladelser, og vi var rundt i lokalområdet for at skaffe sponsorer og hjælpere til dagen. Det var positivt, at så mange lokale erhvervsdrivende støttede op om arrangementet. Vores lokale bager sponserede al kage, den lokale Gislinge Brugs gav en gratis palle øl & sodavand, og private sponsorater har hjulpet til. Ugen op til den store dag havde vi taget et par dage fri fra jobbet for at få de sidste ting på plads. Bl.a. kørte jeg rundt i lokalområdet i flyverdragt og forsøgte at charmere alle borgerne til at komme og besøge os i Holbæk Flyveklub. Til formålet havde vi fået trykt 5000 flyers til uddeling. Endelig blev det lørdag, og vejret viste sig fra sin bedste side. En del medlemmer og deres familier var kommet for at give et nap med på dagen, og vores formand Karsten Holt styrede radioen til UG. Han var "flyveleder" for over 200 operationer den dag, og det kræver sin radiomand. Koner og kærester stod i pølseboden, og der blev langet is over disken i så lange baner, at vi havde svært ved at følge med. En anden vigtigt post var rundflyvning. Den stod Morten Munkesø for, og vi havde fire fly til at flyve rundflyvning samtidig. Det viste sig at være alt for lidt, da køen var ca. 45 minutter det meste af dagen, men man lærer af sine erfaringer. Ud over flyvende gæster havde vi besøg af Ferrariklubben, som viste deres fuldblods skønheder frem. Nimbusklubben var flot repræsenteret med over 20 maskiner, som bestemt var et syn og et dækspark værd. Afslutningsvis var Dragsholm Modelflyveklub inviteret til at udstille deres flotte radiostyrede modeller af alt fra DC3 til jetjagere. Efter en vellykket dag med glade mennesker var der budt op til hangarfest med mad og drikke samt levende musik og røverhistorier samt fordøjelse af den vellykkede dag. 70 fine flyvemaskiner i alle afskygninger lige fra Chip-

11 munks og Egons Broussard til fine UL fly er ikke hverdagskost i Holbæk Flyveklub. En dejlig dag med skønne mennesker fra hele Danmark, som var kommet for at støtte op om vort arrangement. Ikke mindst er vi glade for den flotte opbakning fra Stauning egnen. Uden Jer havde det bestemt ikke været det samme. Tak til alle som var med til at gøre vores Åbent Hus til en uforglemmelig dag! Mindeord om Erik Krogh- Rasmussen af Bjarne Gren Mangeårigt medlem og tidligere formand i KZ & V, Erik Krogh-Rasmussen, døde 9. september på genoptræningscenteret "Danahus" i Rudkøbing. Erik var uheldig tidligere på sommeren, at brække lårbenet ved et fald i sit hjem på Langeland. I den forbindelse havde Erik opholdt sig en tid på genoptræningscenteret efter en tilsyneladende mislykket operation på Svendborg Sygehus. Efter endnu en hofteoperation 8. september blev Erik ramt af en blodprop i hjertet, som han ikke kunne klare. Erik blev født på "Gralegaarden" i Bøstrup på Langeland 5. juni 1937, hvor han havde sin skolegang og blev uddannet som elektriker. Efterfølgende studerede Erik til elektroingeniør. Efter nogle år med tilknytning til SIEMENS i Tyskland, blev Erik ansat som adm. dir. for OSRAM aktiviteterne i Danmark. Her blev Erik så betaget af lys og lamper, at han i på et tidspunkt i livet, hvor mange tænker på at gå på pension - besluttede at købe den sidste glødelampefabrik i Danmark, Dansk Glødelampefabrik i Åbenrå, hvor mange nok husker hans 60 års fødselsdag i de gamle interessante fabrikshaller. Erik drev virksomheden indtil 2007, hvor han solgte den til udvalgte medarbejdere på fabrikken. Herefter flyttede han permanent tilbage til Langeland til en ejendom på sin fødeegn, som han år forinden havde erhvervet og flot istandsat. Jeg mødte Erik første gang i midten af halvfjerdserne til et flyvestævne på Ringsted Flyveplads. Vi havde begge nogle år forinden erhvervet A-certifikat og var vældig interesseret i de gamle maskiner. Efterfølgende havde vi flyvemaskine sammen i en årrække. Erik brugte overordentlig meget af sin tid på veteranfly og historien herom, dels i forbindelse med sit engagement i KZ & V, hvor han overtog formandsposten efter Magnus Pedersen, dels også i Avedøre, hvor han efterfulgte Niels Bentin som formand for KZ & V lokalforeningen for Hovedstaden, indtil han flyttede til Åbenrå. Erik var helt igennem et ordentligt og retskaffent menneske, fyldt med energi, men han stillede krav til sig selv og sine omgivelser. Han var markant i sine holdninger men særdeles let at omgås, når man lærte ham at kende. Erik efterlader sig to voksne sønner med familie og i gode stillinger. Æret være mindet om Erik Krogh-Rasmussen! 11

12 Endelave Flyveplads 50 års jubilæum af Karin og Jens Toft - fotos: Ib Krause Kjær m.fl. Jubilæumsdagen 5. juli 2014 blev på fornemste vis indledt ved, at de to ambulancefly KZ III og KZ IV fra Danmarks Flymuseum på slaget ni kom ind over flyvepladsen i fin formation. Indtil 1962 havde flyene fløjet patienter og i isvintre nødforsyninger til Danmarks små øer, og de gamle Endelavitter husker stadig de tider, hvor luftkaptajn Venningbo kom dem til undsætning. I dagens anledning fløj KZ IV eren igen forsyninger til Endelave, idet man mellemlandede på Spjald flyveplads for at hente 400 rundstykker, rugbrød og kager fra bageren der. Der blev i løbet af weekenden serveret over 500 kopper kaffe, så det var godt, at der i dagens anledning var indforskrevet ekstra hjælp i køkkenet I indbydelsen til jubilæet stod, at man skulle lytte på sludrefrekvensen og eventuelt meddele, hvad man agtede at gøre, og ret hurtigt var der livlig aktivitet på frekvensen af fly på vej til Endelave. Copenhagen Information havde også registreret den øgede aktivitet omkring Endelave, for fly, der skulle til området, blev orienteret om jubilæet og opfordret til øget agtpågivenhed p.g.a. den megen trafik. Vinden var østlig, så man landede ind fra vandet og kunne køre direkte ind på parkeringsområdet. I løbet af dagen var der over 80 besøgende fly. I dagens anledning havde vi lånt naboens græsmark til parkering, og det blev der brug for. Erik og Povl iført gule veste dirigerede parkeringen. Flyvemæssigt forløb alt lige efter bogen med en fantastisk disciplin - på nær en Piper Cub, som landede ind over en Cessna og et andet fly, der holdt klar til start. Ud over de to ambulancefly kom både KZ III og KZ VII fra Avedøre samt mange andre spændende og sjældne fly. Fra Sverige således den gamle tomotorede Miles Gemini fra 1947, en Boing Stearman, en Stampe og en Sokol. Geminien havde tændingsproblemer på den ene motor, men det klarede Povl, som jo er bekendt med den motortype, som også sidder i KZ III. Reservedele fandt han i skrivebordsskuffen. Sydpå var vejret dårligt, så der deltog kun nogle få fly fra Tyskland. Klokken to ringede madklokken, og alle samledes på flyvepladsen ved Onkel Joakim (den røde pengebeholder), hvor jeg fortalte lidt om flyvepladsens historie. På lademuren var opsat en granitplade, som nu blev afsløret af vores søn Uffes 2 små piger. En stenhuggermesterdatter skulle for år tilbage giftes på Endelave med efterfølgende fest på Louisenlund. Præsten skulle flyves over, så stenhuggermesteren fandt, at flyvepladsen burde fremstå standsmæssigt. Han lavede derfor en granitplade med inskriptionen: Endelave Internationale Airport - Please wait for Customs. Pladen blev sendt over til vor nabo, Gunnar Gylling, som skulle sætte den op på flyvepladsen. Han fik den imidlertid ikke sat op, så den stod bare i hans lade i flere år, indtil han forærede den til mig. Jeg bragte den til stenhuggeren i Ringkøbing, men da han ville have 1300 kroner for at tilføje og bore fire huller, tog jeg den med igen. Stenhuggeren i Skjern gjorde det samme arbejde for 750 kroner. Efter afsløringen blev ambulanceflyene beset, før de returnerede til udstillingen i museet i Stauning. Ved femtiden blev der tændt op i grillen, og liggende gæster fik travlt med at stille deres telte op. Det begyndte at småregne, så grillen blev flyttet indenfor ladeporten, og festen fortsatte i svinehuset. Søndag formiddag var der vældig stemning for en køretur på traktorvogne øen rundt, men da vejrudsigten for eftermiddagen lød noget grumset, blev turen aflyst. Ved middagstid var der bare børnenes Piper Cub tilbage på pladsen. Tak til alle, som var med til at festligholde vort jubilæum! 12

13 Til minde om Lisbeth Seemann Lisbeth var sammen med Erik Krogh Rasmussen primus motor bag 'Flyvningens Dag' i 1997 (Roskilde Airshow) og optrådte i den forbindelse som wingwalker. Lisbeth var chefsekretær/ sekretariatsleder af profession, og det sås tydeligt på hendes styring af specielt Rally Info, mens Erik var formand. Lisbeth fik certifikat for ca. 35 år siden, for samtidig med, at Villis firma syntes, det var smart, at han havde et PPL, styrtede et ægtepar ned på Bornholm. Lisbeth ville ikke sidde ved siden af uden at vide, hvad der foregik, så hun tog også et certifikat. Hun blev initiativtager til, at vi fik Young Eagles projektet til Danmark og var tovholder på det i flere år. af Knud Høgh Jørgensen Lisbeth Seemann var en af de søjler, der gennem mange år var med til at bære KZ & Veteranfly Klubben. Jeg havde den glæde at komme til at arbejde sammen med Lisbeth i redaktionen af Veteranfly-bladet (nu Oscar Yankee). Lisbeth var en årrække ansvarshavende redaktør - et job, der oven i hendes normale fuldtidsarbejde betød minimum fritid. På et tidspunkt blev det arrangeret, at Thorbjørn og jeg skulle indtræde i redaktionen for at aflaste hende. Vi mødtes hos Lisbeth og Villi i deres hyggelige hjem i Hedehusene, og det var tydeligt, at Lisbeth, der kendte Gud og hvermand indenfor og udenfor KZ & V, når det gjaldt flyvning, havde styr på tingene. Hun kunne holde mange bolde i luften på én gang. Villi og Lisbeth havde en flot sølvfarvet Auster, hvormed de fløj Europa tyndt samt deltog med ved de fleste arrangementer med veteranfly i Danmark. Jeg husker hende fra det første åbent hus arrangement på Avedøre Gl. Flyveplads i 2002, hvor hun ivrigt viste Austeren frem for de interesserede unge og gamle besøgende. De to fotos viser Lisbeth i aktion som den søde og smukke pilotpige i hendes badge-bestrøede flyverdragt. Senere gennemgik deres Auster en omfattende restaurering og optrådte herefter i korrekt Royal Air Force camouflagebemaling. Villi byggede desuden på en Experimental Lancair hjemme i havestuen, men af forskellige grunde er den stadig under bygning. En af disse er Lisbeths sygdom, som til sidst kom til sende store skygger ind over deres liv. Ved KZ rallyet i 2013 sagde Lisbeth til mig: Jeg er her nok ikke næste år. Kræften havde godt fat. På trods af opslidende kemo-behandlinger m.v. var det efterhånden klart, at hendes spådom var reel. I april i år kom Lisbeth og Villi til AAAs generalforsamling som en slags afskedsgestus overfor os i Hangaren i Avedøre. Trods sygdommen var Lisbeth umiskendeligt den søde pige, som vi alle holdt så meget af. Kort efter sagde Lisbeth, at nu var det hele så uudholdeligt, at hun ikke ville mere, har Villi fortalt mig. Jeg har stor forståelse for hendes beslutning - og en dag kom så meddelelsen om, at Lisbeth ikke mere var iblandt os. En lettelse for hende, men et ufatteligt tab for hendes kære Villi. Vi, der har kendt Lisbeth, vil savne hendes søde og venlige smil og hendes gode humør i vores flyververden. At Lisbeth og Villi kom til at flyve Auster skyldtes Jens Tofts mobberier om, at deres almindelige flyvemaskine havde halehjulet siddende i den gale ende. Den skulle have selvstarter, fordi Villi ikke ville have Lisbeth til at stå og håndstarte ude på Lars Tyndskids mark. Æret være Lisbeths minde! 13

14 Det Gamle Arkiv: 2. del; Piper Cub af Sten Weidinger Jessen Her er anden del af artiklen om Piper Cub. Første del blev bragt i Oscar Yankee nr. 2/2014. Jeg har igen omhyggeligt været på strejftogt i gamle flyblade, -bøger og andre steder for at finde stof om Piper Cub, som jeg håber vil interessere. Højere opløsning? Har du brug for tegninger eller andre illustrationer i højere opløsning, er du velkommen til at kontakte mig via mail: Søger flere gamle flyblade Det er nu lykkedes mig at erhverve samtlige numre af FLYV fra nr. 1 i 1928 til og med 1941, og jeg har en ganske udmærket samling af de efterfølgende numre op til 1980 erne. Særligt er perioden 1942 til og med 1956 særligt interessante, hvis du har nogle af disse numre liggende, mailer jeg gerne min mangelliste. Andre gamle flyveblade fra 1930 erne, 1940 erne og 1950 erne har naturligvis også interesse. Her kan jeg måske berige læserne med interessante artikler om såvel KZ- som andre veteranfly. Se mere på website Alle de viste illustrationer kan ses og hentes i god opløsning på KZ- og Veteranflyklubbens website - Klik på Det Gamle Arkiv under fanen Klubblad. 14

15 før og senere... 15

16 16

17 AT6 WINGS Jeg kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen dette år, men er blevet oplyst om, at man diskuterede vores byggeprojekt renovering af North American AT6 Texan (Byggetilladelse ). Desværre tyder noget på, at der er forkerte oplysninger i omløb, og jeg vil derfor gerne redegøre for status på projektet overfor bestyrelsen og evt. også i bladet, hvis det måtte have interesse. Otto Bjørn Leth var initiativtager til at bringe en havareret AT6 Texan til Danmark fra Grønland, hvor den var nødlandet i Det skete i 2000, og siden da har en lille entusiastisk gruppe på 5 personer arbejdet på at restaurere flyet. Det er gået langsomt, da vi har begrænset tid. Midt i august 2012 døde Otto Bjørn Leth. Det var både et personligt tab for os, der havde arbejdet sammen gennem de sidste 12 år, men det var også et slag for projektet, som Otto havde været projektleder på. I projektgruppen blev vi enige om at forsøge at fortsætte på projektet, og til det formål dannede vi en forening - AT6 Wings som jeg blev formand for. I forståelse med arvingerne fortsatte gruppen med renoveringen. Krop, haleparti og instrumenter er næsten færdigmonteret, og vi er begyndt på vinger og landingsstel. Sidst kommer motoren. Det har imidlertid vist sig, at en sådan videreførelse i forbindelse med et dødsfald ikke er så enkelt. Vi havde lavet en aftale med arvingerne om, at AT6 Wings skulle fortsætte projektet samt kunne disponere over flyet i en årrække efter godkendt flyvedygtighed. Imidlertid var Ottos finansiering af flyprojektet blandet med andre projekter, som Otto var en del af. Flyet blev således en del af arvesagen, og da der opstod noget uenighed blandt arvingerne, endte hele arvesagen i skifteretten, hvor der nu er udpeget en advokat som bobestyrer til at forestå bodelingen. På grund af bortfald af lejekontrakt i forbindelse med Ottos død, har vi også måttet bruge en del tid til at pakke projektet sammen og flytte til nye lokaler, hvor der aktuelt ikke er plads til at fortsætte renoveringen, men blot opbevare projektet. Derfor har det ligget renoveringsmæssigt stille i 1½ år. Arvesagen er ikke afsluttet, men har naturligvis udviklet sig til, at alle Ottos værdier skal gøres op af skifteretten, herunder en værdisætning af flyprojektet. Det er en vurdering, der pågår, og som udfærdiges i samarbejde med Svante Kilen fra det Svenske Aeromuseum. Først når denne vurdering foreligger, kan vi evt. afgøre, hvad der skal/kan ske med projektet. Der er flere muligheder. Ottos søskende kan overtage flyet og lade AT6 Wings fortsætte projektet på den tidligere omtalte aftale. Prisen bliver i en sådan størrelsesorden, at AT6 Wings selv kan finansiere en overtagelse af projektet. Alternativt skal der findes en anden køber, som er i stand til at betale den vurderede sum. Alternativt køres det hele til jernhandleren!!! Vores lille forening ser naturligvis helst en af de to første løsninger. Det forlyder, at der på generalforsamlingen blev oplyst, at vores projekt var til salg for 1 mio. kr. Jeg ved ikke, hvor det tal kommer fra, men jeg kan oplyse at det ikke er tilfældet. Projektet har aldrig været til salg, og det er heller ikke aktuelt til salg. Det er muligt, at det kommer til salg, men det er i så fald en beslutning, som skifteretten og arvingerne tager, og det er ligeledes boet, der står som sælger. AT6 Wings har ingen ejendomsret over projektet men har naturligvis en interesse i at fortsætte 12 års restaureringsarbejde, hvis det er muligt. Jeg synes, det er kedeligt, hvis der cirkulerer urigtige oplysninger i flybyggerkredse - særligt hvis oplysningerne bidrager til, at andre byggere opfattes som useriøse. Det må vi kunne gøre bedre. Jeg forstod også, at en anden gruppe vil i gang med et AT6 projekt, og at der var gode kontakter til Flyvevåbnet, der øjensynligt ligger inde med stumper til et sådant projekt. Jeg vil gerne ønske god vind. Det er et spændende, men vanskeligt, fly at arbejde med. Det vil imidlertid være oplagt, at både vi og den nye gruppe arbejder sammen om at støtte og bidrage til hinandens projekter, og jeg vil da gerne tilbyde et samarbejde fra AT6 Wings side. Vi er ikke så mange af flybyggerracen i landet, så lad os samle de kræfter, der er, og få nogle gode projekter ud af det. I øjeblikket er vores projekt som sagt opmagasineret, og vi afventer dommen fra skifteretten. Når vi får det klaret, vil jeg gerne orientere igen. Mvh Niels Sørensen, formand for AT6 Wings I den fortræffelige Facebook-gruppe Vintage Airplanes Denmark sås forleden et link til et Harvard-agtigt restaureringsprojekt med teksten Et godt projekt til vinteren. Villi Seemann ramte plet med sin kommentar: Hvis det kun skal være en vinter, skal vi vist ha en ny istid! 17

18 Ole Steen Hansen BOMBEMÅL BERLIN af Thorbjørn Brunander Sund Berlin blev bombet mere end 300 gange under 2. verdenskrig, men de store engelske brandbombeangreb i vinteren var det mest vedholdende og koncentrerede forsøg på at ødelægge byen. I Ole Steen Hansens nye bog berettes om, hvordan store dele af den by, som danskerne nu valfarter til i stor stil, blev forvandlet til ruiner, mens berlinerne levede med rationering, mørklægning, nazistisk justits, beskyttelseskældre, luftværnsskyts og bragende bomber. Der er først og fremmest fokus på det menneskelige drama i luften og på jorden - og på, hvordan begivenhederne blev oplevet af danskere i Berlin og hjemme i det besatte Danmark. Bombemål Berlin har været min trofaste toglæsning gennem 14 dage. Jeg troede, at jeg vidste en masse om 2. verdenskrigs historie, men mine illusioner blev gjort grundigt til skamme. Ved særdeles omfattende studier i eksisterende litteratur, nye interviews med involverede personer og forskning i arkiver på både tysk og britisk side - kombineret med en i forvejen imponerende viden om 2. verdenskrig og dens luftvåben - sammenstykker Ole Steen Hansen et så livagtigt billede af begivenhederne, at man næsten føler selv at være der. Det gælder både i beslutningstagernes korridorer, på den britiske RAF-base, i Lancaster cockpittet og i Berlins gader. Man skal lede længe efter en mere seriøs og veldokumenteret, men alligevel medrivende og faktafyldt beretning - fortalt med indlevelse i menneskers tanker på begge sider af fjendelinjerne. I forbløffende grad lykkes det forfatteren at afdække utroligt mange aspekter af krigen, dens mennesker og teknologi, uden at det bliver overfladisk. Sproget er let tilgængeligt, og dispositionen af stoffet næsten filmisk. Beretningerne om flyteknikken er lige så præget af solidt kendskab som fortællingen om livet i Tyskland - vi kommer simpelthen helt tæt på! Bogen sætter tanker i gang og opfordrer til stillingtagen overfor krigsmagernes dispositioner, ligesom den selv antyder forfatterens holdninger. Bombemål Berlin er et unikt stykke historiefortælling, som bør læses og genlæses af alle med interesse for 2. verdenskrig, Berlin og lufopgøret mellem de allierede flyvevåben og Luftwaffe. Og planlægger du en tur til et engelsk eller amerikansk flyshow med Lancastere, B-17 ere og Mustangs, giver denne bog en helt anderledes baggrundsviden. Vil man fordybe sig yderligere i dele af den historie, som bogen afdækker, er der et omfattende noteapparat og litteraturliste at tage udgangspunkt i. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck sider kr - illustreret i s/h - kan købes i enhver boghandel Nogle gange får man et rigtig godt foto ved at blive hængende efter et airshow og lade de andre holde i kø. Dette Lancaster-billede fra Duxford viser noget om flyets størrelse - fx på agtertårnet, men ikke mindst hvor tyndt blik, den er lavet af (foto - Ole Steen Hansen) 18

19 Dieter Betz HIMMELBALLADE Dieter Betz fejrer 60 år i luften og har i den anledning skrevet en pragtfuld bog på 320 sider med fotos med titlen HIMMELBALLADE. Den udkom på Dieters fødselsdag 7. september. HIMMELBALLADE er autentiske beretninger fra et eventyrligt liv i de højere luftlag, om flyvningens magi og mangfoldige glæder men også om nødlandinger, nedstyrtninger, og situationer, hvor der kun er få millimeter mellem liv og død. Dieter Betz har opholdt sig mere end timer i luften i 150 forskellige flytyper. Han har været testpilot, kunstflyver, luftkaptajn, flyveinstruktør, bushpilot og fløjet stort set alt fra Boeing passager-jet til verdens mindste svævefly. Han er stadig aktiv pilot. Han fortæller bramfrit og farverigt om hverdagen som fragt- og ambulancepilot i Sydamerikas jungle og lange iskolde soloflyvninger i små propelfly over Nordatlanten. Om at flyve vandflyver i Alaskas vildmark, uventede oplevelser på den afrikanske savanne, og hvordan han surfer i topmoderne svævefly, helt uden motor, på 15 kilometer høje bjergbølger over New Zealand. Det er samtidig historien om, hvordan han som fattig dreng i efterkrigstidens Kiel, trods alle odds, realiserede sin drøm om at flyve og hans udvikling fra frygtløs vovehals til garvet pilot. Igennem det hele skinner kærligheden til kloden og livet og til den mangfoldige flyverfamilie fra hele verden, der elsker at opholde sig i himmelrummet. Og den handler især om flyvning med veteranfly. Forsidebilledet er da også et selvportræt ombord i en KZ-II Træner. Bessie i aftensol (foto - Jens Holm) Vi har fået lov til at bringe den poetiske prolog til bogen: Jeg elsker at flyve. Når jeg flyver, lever jeg i NUET, er nærværende. Så er jeg til. Jeg går i luften for at møde stilheden. Denne stilhed, som bryder gennem motorlarmen og breder sig som ro i sindet, en befrielse, når horisonten åbner sig foran mine øjne, i takt med at mit lille fly stiger mod himlen. Når jeg flyver, er jeg fokuseret. Jeg lever her og nu. Jeg er. Oplevelsen er stærkest, når jeg flyver alene og helst uden mål. Bare flyve. Slukker for radioen. Motorlarmen er dæmpet gennem mit headset. Jeg er alene i himmelrummet. Jeg svæver for en stund oven over alle bekymringer og tanker, fremtidsplaner og erindringer. Er alene med mig selv, min krop mine sanser. Jeg indånder skønheden omkring mig. Jeg kan se. Lykken ligger i luften. Himmelballade er GAVEN til ALLE med flyverglæde - både piloter og landkrabber! Vi på redaktionen giver bogen alle de stjerner og thumbs-up, vi kan fremskaffe! Og måske er du heldig, at Dieter kommer i nærheden af dit område i den nærmeste fremtid og holder foredrag ud fra sin bog - hold øjne og ører åbne! Jens Nauntofte (korrespondent i Danmarks Radio) skriver om bogen: "Og så er Dieter Betz manden, der har skrevet en af de bedste livsfortællinger, der udkommer i år - og for mit vedkommende måske en af de bedste, jeg overhovedet har læst." HIMMELBALLADE kan købes på nettet via og i boghandelen. Prisen er 299,- 19

20 Hvis man næsten hele livet har været optaget af det sære fænomen, at man kan samle en hel masse, jern, træ, lærred, aluminium, titanium og nu også kulstof for med de rette sammenhænge at få det til at flyve og blive ved med det, så længe brændstoffet rækker, kan man få sin begejstring stillet på Danmarks Flymuseum. Jeg er også heldig at kende Orla H. Gravesen, som er venlig nok til at invitere på en tur i KZ-X OY-AOL. Når man har levet sammen med Artilleriflyverbatteri Vandel fra 1960 til 1968, kan det ikke undgås, at man får et vist forhold til Piper L-18C Super Cub. Dengang var det ikke klart, at indkøbet af de 16 Pipere 7. maj 1957 betød, at KZ-X blev endelig skrottet, og tilbage i dag har vi kun prototypen OY-AOL tilbage. På vingerne med Orla i KZ-X OY-AOL Tekst - N.M. Schaiffel-Nielsen Fotos - N.M. Schaiffel-Nielsen & Thorbjørn Brunander Sund Walk around Vi mødes med Orla Gravesen, som er i fuld gang med sit walk-around på KZ-X eren. Hver eneste lille detalje bliver tjekket - herunder beholdningen af brændstof, som i øvrigt måles med en sortmalet pind. Walk-around slutter med, at Orla står og rykker i propellen, som giver sig en smule. Slør? Han forklarer, at der skal være en smule slør, da det bagerste leje ellers ville brænde sammen. OY-AOL, som blev bygget hos Skandinavisk Aero Industri i 1952 (for 62 år siden), ser ud, som den gjorde, da den blev rullet ud fra SAI: ikke en plet eller skramme. Vi kigger lidt på køleribberne på den 145 HKs Continental C H motor men finder ikke antydningen af døde fluer. OY-AOL er en del af KZ udstillingen. For at få den ud af udstillingshallen må man først fjerne KZ-IV, KZ-VIII og yderligere et fly. Mens Orla og hans kolleger får skubbet de tre andre fly ud på græsarealet, er der tid til at tænke lidt over KZ-X erens skæbne. Havarierne Derouten for KZ-X begyndte bare seks måneder efter modtagelsen, da kaptajn H. Pontoppidan omkom ved et havari på Flyvestation Avnø 9. august I havarirapporten hed det til slut: - Det anførte skete i et nu, og i det øjeblik bruddet indtræffer, sprænges haleplanet, hvorefter højderoret er frit. Højderoret slår derpå kraftigt opad mod siderorets randbue, hvor højderorsbjælken (et 24 mm stålrør) afsætter et kraftigt mærke. Udmåling af mærkets facon og beliggenhed viser, at roret er slået fremefter i luftfartøjets retning. 19. februar 1953 skete det næste havari. 636 styrtede ned i en pløjemark ved Ll. Rørbæk syd for Frederikssund. Flyverløjtnant Thorkild Thorsen og oversergent Thorvald Seier Carstensen omkom. I havari-rapporten hed det: - Der er ikke tale om nogen fejl ved maskinen. Klassifikationen måtte så være pilotfejl, hvilket blev taget meget ilde op af de afdøde besætningsmedlemmers familie. Resultatet var, at KZ-X fik flyveforbud 17. november Det tredje havari var et havari af den slags, der sker, når artilleriflyvere starter i vanskeligt terræn. 631 var 28. maj 1954 med på øvelse på Kallesmærsk Hede. Under start fra en smal vej i ujævnt terræn kom højre hovedhjul ud over vejkanten. Piloten mistede kontrollen over flyet, som foretog et groundloop. Højre vinge brækkede af ved roden, 20

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere