KAN MAN GØRE FORSKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN GØRE FORSKEL"

Transkript

1 1 KAN MAN GØRE FORSKEL Som advokat for Kolonihaveforbundet har advokat Kramme i år 2012 ført op til 32 retssager (os bekendt). Nu rejser spørgsmålet sig om de 32 sager egentligt kunne og burde være rejst. Påstanden herfra er selvfølgelig kan Kolonihaveforbundet gå rettens vej hvis ellers sagerne har en karakter som ikke lader sig løse på andre måder. Men når nu Kolonihaveforbundet og haveforeningerne ønsker denne løsning må man lige sikre sig, at dette ikke sker på bekostning af lighedsprincipperne. Forbundets advokat Eivind F Kramme. Februar 2013 Lighedsgrundsætning skal over holdes ellers er der tale om magtfordrejning. Palle Flebo-Hansen telefon

2 2 Når haveforeningen og Kolonihaveforbundet som i sager - hvor haveforeningen kun ønsker at rejse én retssag i mod en enkelt havelejere - så har det nu og i fremtiden en konsekvens - for haveforeningen. Logisk spørgsmål: Forestil dig - at haveforeningen har nogle regler som i dette her tilfælde er nedskrevet i foreningsvedtægten - som kunne se således ud: 1. Foreningens medlemmer skal overholde de i vedtægten gældende regler og kan ekskluderes såfremt man ikke overholder disse regler. 2. Som medlem af haveforeningen - skal man inden man laver ombygning, tilbygning eller bygger nyt hus, skur eller andre bygninger søge bestyrelsen før man går i gang, ellers kan man ekskluderes. 3. Når man har fået en byggetilladelse skal man selvsagt overholde denne tilladelse. Det vil sige; man må ikke bygge anderledes end det man nu engang har fået tilladelse til. Gør man det, kan man ekskluderes. Logisk svar: 1. Som det allerede er gået op for alle - så taler vi om - at ethvert medlem har ansvaret for, at følge de regler som fremgår af vedtægten. 2. Derfor vil det logiske selvfølgelig være, at man selv overholder disse regler som fællesskabet har vedtaget. 3. Som konsekvens heraf står der i enhver vedtægt, at bestyrelsen sørger for - at alle medlemmerne overholder de i vedtægten stående regler. Konsekvens: 1. Såfremt bestyrelsen ikke påser at reglerne overholdes og skrider ind i de tilfælde hvor et eller flere medlemmer går over grænsen og bygger mere end tilladelsen forligger der et brud på aftalen. a. Skrider bestyrelsen ikke til handling - må man antage - at der kan rejses et bestyrelse ansvar her. b. Bliver det ulovlige forhold påtalt af bestyrelsen hvad så? Passivitet fra bestyrelse side - ved ulovlig byggeri - overtræder såvel egne vedtægter - såsom også - de offentretslige retsregler. Det betyder - at kommunen (jordareal udlejer) kan gå til Kolonihaveforbundet (havelejer) og sige, at man ønsker at opsige lejeaftalen. Så når vi nu taler om at en bestyrelse sidder med hænderne i skødet og forholder sig passiv overfor ulovligt byggeri kan det i yderste tilfælde betyde at bestyrelsen

3 3 har svigtet både de retskafne kolonister - men dybest set kan forvolde så meget skade - at det går ud over alle i haveforeningen. Kendte situationer: Dette eksempel er taget ud fra den virkelige verden: ( Bilag ) Bestyrelsen i haveforeningen i Skibshøj henvender sig til Frank. Frank havde for 6 mdr. siden købt en kolonihave. Frank har intet lavet om siden han fik sin kolonihave. Lige pludselig opstår der en ildebrand og huset står i flammer. Brandvæsnet kommer og får ilden under kontrol. Nu siger bestyrelsen til Frank; at han ikke må have pejs i sin kolonihave (det står i vedtægten). Frank siger; jamen - jeg købte jo huset af foreningen med pejs. -Svaret fra bestyrelsen var, at Frank skulle fjerne pejsen inden 14 dage ellers vil han blive opsagt. Sagen endte i Retten og dommeren kom frem til at Frank jo havde købt kolonihaven med pejs hvorfor han ikke kunne smides ud og hvis pejsen skulle fjernes skulle det være på foreningens regning. Med til historien høre også, at der var 68 andre kolonister - i selvsamme haveforening (Som havde vedtægtsmæssige ulovligt byggeri men ingen talte herom)? Hvor havner H/F Skibshøj henne? På baggrund af en masse ståhej endte sagen i Esbjerg kommune. Nu 3 år efter - har det fået den konsekvens-at samtlige 599 haveforeninger - i hele Esbjerg kommune skal lovliggøres. (link). Esbjerg kommune står ikke alene med samme problem omkring ulovligt byggeri. Det er et landsdækkende problem og selve problem barnet er lejer. Lejer er Kolonihaveforbundet og det er Kolonihaveforbundet som har sovet i timen og ikke fortaget sig andet end at holde rigtig mange hyggelige og dyre middage på medlemmernes regning. Kolonihaveforbundet har gamblet med sine medlemmers økonomi for når nu lovliggørelsesprocessen skal effektueres er det den enkelte kolonist som skal betale gildet. Men være endnu bliver det også når det går op for de kolonister, at Kolonihaveforbundet kun er til for at hjælpe de 32 kredsbestyrelser. Dette bekræftede daværende forbundets formand Ivan Larsen overfor byretten i år Så når kolonister nu indbetaler de små 10 til 12 millioner kr. ( i årlig kontingent) til forbundet -er det altså kun de 32 kredsbestyrelser som sammen med ledelsen af Forbundet som får gavn af disse beløb.

4 4 Så det stenrige Kolonihaveforbund har altså råd til at gå rettens vej når man ønsker - en enkelt kolonist ekskluderet. - Men igen her - er det ikke gratis - for hverken den enkelte kolonist eller for haveforeningen. (Tværtimod). Andet eksempel: Familien i have 31 købte en kolonihave i H/F Strandparken i år Have 31 overholdte de gældende byggeregler - men bestyrelsen havde selv opfundet egne byggeregler( uden om generalforsamlingen) og det endte med- at sagen endte i retten. Forbundets advokat og have 31 egen advokat indgik en aftale. Det kostede medlemmet ca kr. og selve haveforeningen - måtte betale Forbundets advokat E. Kramme kr. Grotest er det så, at bestyrelsen her - har handlet ud fra egne regler og uden om generalforsamlingens mandat. Vi ser her - en haveforening hvor dens egne medlemmer - skal betale for noget som en bestyrelse ikke har lov til at gøre uden først at have forelagt denne sag (eksklusion sag) for generalforsamlingen og samtidig ser vi et Kolonihaveforbund som i den grad varetager bestyrelsens interesser og går imod haveforeningens egne regler og vedtægter. (Til med skal de have penge for det også. (Link). Men det stopper ikke her! Da der i H/F Strandparken er 26 andre kolonister som har lavet ulovligheder - må man som menig medlem jo lige tænke sig godt om og spørge sig selv - om det nu kan have sin berettigelse. - Her er det så fællesskabet - som skal betale kr. og spørgsmålet går på; hvad har de 94 medlemmer fået ud af denne her sag. Intet; Ganske enkelt fordi -selv samme bestyrelse 14 dage efter giver en anden kolonist lov til at bygge - efter helt andre regler som direkte går imod de regler som bestyrelsen - valgte at skulle gælde for have 31. Men her skønner bestyrelsen - at dette medlem - skal have lov til at bygge (måske; fordi de bedre kan lide dette medlem frem for have 31)? Kredsen svigtede og Kolonihaveforbundet svigtede og Haveforeningen udførte magtmisbrug og tilmed fortalte bestyrelsen medlemmene i haveforeningen, at bestyrelsen havde tegnet en forsikring - hvorfor en retssag kun kan kostede haveforeningen samlet kr ,- Sandheden her er altså, at foruden svigt forligger der også en løgagtig fremgangsmåde - fra bestyrelsen side.

5 5 Kolonihaveforbundet ønsker at føre sager imod den enkelte kolonist. Ingen sager er for små og her må man så stille sig selv det spørgsmål; Hvor meget vil man som mening medlem gå med til. Svaret er nok givet på forhånd: Landet ligger således; at Kolonihaveforbundet rundt om i Danmark - har lavet lejeaftaler med Ca. 75 kommuner og Staten. Det betyder for den enkelt kolonist landet rundt - at hvis man ønsker at leje en kolonihave -så sker det i 420 haveforeninger på baggrund af de lejeaftaler som kolonihaveforbundet forskriver. I H/F Vennelyst havde en kolonist opført sin nye bygning 35 cm. fra skel påstod bestyrelsen - for haveforeningen. Kolonihaveforbundets advokat gik ind i sagen og den endte i byretten.(link). Byretten kom frem til - at en haveforening - ikke har egne skel grænser hvorfor medlemmet - ikke kunne dømmes for, at have overtrådt vedtægten. Sagen omkring de 35 cm. var ikke lille nok en sag til - at Kolonihaveforbundet vil acceptere dette - så sagen endte i landsretten. Kolonihaveforbundet tabte også her sagen og H/F Vennelyst måtte betale sagen omkostninger, på kr. H/F Vennelyst består af mange kolonihaver og er den ældste kolonihave i Danmark. 99 ud af 100 kolonihaver er her ulovlige. Udlejer Københavns kommune er ikke interesseret i at lave om på lejeaftalen med Kolonihaveforbundet og dermed stiller Købehavns kommune sig på forbundet side når vi taler om magt og politik. Selvsamme kommune - altså Københavns kommune - har trods adskillige henvendelser til Kolonihaveforbundet - beskrevet konsekvenser ved - at Forbundet ikke overholder lejeaftalen. Men sandheden er den - at trods ulovlig byggeri - som direkte går imod de offentretslige regler - forholder kommunen sig 100% passive og lader dette passere. Som eksempel herpå ses blandt andet H/F Kongedybet. Her var det et drivhus som genstand til retssagen fra bestyrelsen side. Ud over - at bruge 4 år på sagen og kr. i sagsomkostninger - tabte haveforeningen sagen i landsretten. (Link).

6 6 At der så var 36 andre haver i samme haveforening som er ulovlige og veldokumenteret overfor landsretten og Københavns kommune rokker hverken ved Kolonihaveforbundet eller Københavns kommune. Og som rosinen i pølseenden (Så har bestyrelsen i Kongedybet - intet fortaget sig imod - alle de andre kolonister som har ulovligheder i H/F Kongedybet). Hovedbestyrelse medlem freder bestyrelse kammerat. I Roskilde - syntes kredsformanden at kasseren for H/F Rørmosen - som trods vedtægterne for haveforeningen - forskriver øjeblikkelig eksklusion ved overtrædelse af vedtægten hvis man laver vandskyldende toilet, skal have en Fair behandling. Krøllen her er -at bestyrelsesmedlemmet og kollega til kredsformanden - fik 14 dage - til at lave sin ulovlighed lovlig, hvorfor det således ses den dag i dag at nu er kasseren der stadigvæk og oveni købet - blevet formand for H/F Rørmosen.(Link). 3 år tidligere var et menig medlem ved Retten i Roskilde - blevet ekskluderet af samme årsag? I februar 2013 holdte man ordinær generalforsamling i H/F Roars gave. - Her havde man 2 eksklusionsager på dagsorden. Den ene af disse var en havelejere som havde et vandskyldende toilet og her bad bestyrelsen (godt hjulpet af foreningens advokat Allan Ohms) om, at generalforsamlingen ekskluderede dette medlem. At så - Roskilde kommune forholder sig passive - er helt i ledtog med andre kommuner eksempelvis her Københavns kommune men at der her er tale om - miljøloven - skulle jo ganske givet - havde fået kommunen op på lakridserne. Hverken lokalplan bestemmelser eller miljøloven gælder i Roskilde kommune for kolonihaverne i kommunens område(r). Det ses også her - hvor den socialdemokratiske borgmester er i samme forening som lokalforeningen for Socialdemokrater i Roskilde (k r e d s f o r m a n d for Kolonihaveforbundet og hovedbestyrelse medlemmet i samme forening - Inga Jørgensen). Når vi nu er ved musikken! Kredsformand og medlem af hovedbestyrelsen Per Ysbæk-Nielsen - fik en henvendelse fra H/F Bedely.(Link). H/F Bredly - havde forinden henvendelsen til kredsformanden solgt ham et kolonihavehus.

7 7 Medlemmet mente - at huset var i så dårlig en stand,- at han valgte at rive det ned og genopføre et nyt. Problemet opstår deri, at bestyrelsen havde solgt ham et ulovlig kolonihavehus. Huset var simpelthen 9 m 2 for stort. Havelejeren mente, at han havde retten til -at bygge i samme størrelse og det fik han ikke lov til af bestyrelsen. Nu er det så, at kredsformanden tropper op og i overhørelse af 3 bestyrelsesmedlemmer bekræfter, at havelejeren må bygge de 9 m. 2 mere end de offentretslige regler forskriver blot han ikke går til Lyngby kommune og fortæller om de andre 24 ulovlige kolonihaver i H/F Bredly. Sagen endt som alle kan regne ud i Retten. Her mødte kolonisten op imod Kolonihaveforbundets advokat og Lyngby kommune - valgte også at være part i sagen. - Sagen endte i forlig - som er lukket for offentligheden -og der skal ikke meget fantasi til at regne ud at Lyngby kommune - som har sagsbehandlet denne sag -med direkte påkravsskrivelser - ud til den enkle kolonist om lovliggørelse har en dårlig sag hvilket også gælder for Kolonihaveforbundet. Men i som mange andre kommuner valgte Lyngby kommune - ikke at fortage sig mere i sagerne i kommunens kolonihaver områder hvorfor der den dag i dag er 234 ulovlige kolonihaver. Fortidens synder! Som det efterhånden skrider frem ad ses det tydeligt - at Kolonihaveforbundet for Danmark -deltager i Retten landet rundt og begærer domstolenes hjælp til at smide en enkelt kolonist ud af fællesskabet. Men kan domstolene, kommunerne, Staten og advokaterne -vedblive med denne parksis - må vi se på nu (Kapitel 2). Kolonihaveforbundet som har mere end 104 år erfaring med udlejning af kommunale og statslige jordarealer har en viden - som burde være til alle dens medlemmers gavn? Den gavn de menige kolonister har af Forbundet er den at de skal betale et årlig kontingent -for at leje et offentlig stykke jord - som er overdraget til et monoplistik system som kun gavner Staten og kommunerne ved dens årlige administration af områderne. (Altså ved intet at fortage sig fra arealudlejer side).

8 8 LINK:

9 9 LINK:

10 10 LINK:

11 Kapitel 1 11

12 12 KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK - KOlONIHAVE FORBUHOU 'ro"tt DAHMA'a't enkelte kolonisl l tørhold til kolonii>lcm..: har forbundet derimod mulighed for gcrulem regler tor udlej mn af ha' elodeler at ikrc, :11 bygninger pa lodderne enten er ik ret 10\ liaajort eller er fjernet, fl.lr en ny lejer godkende:. af forcnin :tcnj> bc tyn:l!oe. rorbundet har end' t den: muhll.hed for 1 vurdcrin realerne at to lm e. at ulovltgt h)j:uicri ikke m '<ln:i::j1cs cd vo.:rdiunsællelsen rorbund cl h:tr p.\ den ooggrund valgt at l:rgge ind.tc;cn imod u lov:hat by aaeri på 2 felter : l) Fn organisation mæ \ignpb)ijillllll hwrv -d kompetencen til at udstede by!uieti llodelr.cr i toreoin11eme Il) Ile" til Kn.'<l...:ns tx:st)rcl. men torphatel n 111 optolanina på a1vne ltlladel.;er liw;er hol> forenin tyrelsen, som toretager endelig gojkendcl af gennemfort by ggcri. Ocrved SI!.res den fornodne al tand mellem de enkelte forcninjpml'<llcmmcr og det beslullende ni eau. Dispensation'IA!lsogningcr afgon:::. afl..ommunen eller lwring uf Kred!>en. Denne model. :.om har været gældende i en arrække i forhold til Kobenhavn J..ommunc, er netop h<l1'bat i ll>huj kommune og er wldcr forhandling med nen: andn: kommum:r. Il ) IndfilreJse 11f et princip i Forbundets vurdc:rin regler om lo\ liggorelse ved alg. r>cr har tidligere hcl'l..ct u ik LerhL-d om h.\ndteringen af ulovliat hyaacri \1angc J..oloni tcr, wm har crhvcrv..:tug betalt by iien. som har vist i& at være ulo' lijlt. har af ist senere at lo' liggore dene under henvisn in& til, at de uio\ lige bygnm11cr er hundlet med be:.tyrelsens godkendelse. forhundet har derfor nu tndlort det prin.:1p ivurdcring:.regleme uulo\lille J..vlldrauncter tkl..e mcdregncl> v.o-d opgmelsen IIf b)gnin : cmcs værdi Samudig har rorhundet tndfil;et l \tandard lcjcj..ontmk lcn,!lom bcn)'tlc \Cd foreningernes udlejnina. at tk1' \J..al \ære wwct stilling til tidsfrist og ansvar tor lovliaaorclse ved indgåelse af 5- tlg.sal\alcn/udlcjning tilløber. Koloniho,elorbundet har med de na:\ntc tiha1:1 : cnncmfort foruruuihninger. som dels vil kunne lorebvaae. at der lrcmoh.'f etablere ulovhgt byggen 1 h.wetoremnaeme. dels v1l stlre. at ck i terende ulovligt byggeri grodvi< t o\ er en lrra:kj..c lovliggluc, cd ejer.;kincr. Forbwldet vil ikke mod.o;a:ttc ig cl C\Cntuch mukc om.nt der gennemt vinges en hurtigere lovcli Mcl...: af uh>' hgt byggeri 1 orbundet haveforeninger på Dtrel..tomtet' arealer, t <;ær når det drejer sig om byggeri opfort i ond tro. J ovligr,orcl n maimidlertid for, ente ut forud ttc kommunen hi tand Af.,lutmnp,,s bemærkrs. at Forbundet, om anfort, er meaet o rengig af den bistund, wm ikke n:undl>t kommunerne J..an yde i torbl.ilde Ise m."d eliminering uf lokalplanstridige forhold i havetorenmaer under Forbundet, hvud enten de ligger pa kom munejord eller tal ord Ktm kommunerne h:lr således 0cfo;cl 111 ot :.tiil.: J..mv til den enke!to kolonist om afgivelse of opl "ninger i b)o-l!g cr. kun kommum:rne bar adgang u l ot gennemtvinge en lo\ liggorelo;e \ed pala:g afslnlft..:sjnktioncr eller vej tvangsmr igl ud lorte fy o,ke indarcb Oet er under alle om.,tændigh.-ojcr helt 11fgorcndc, at båd.: stat og konununer stolter 1-.olon havctorbundc t i tr..cbcl -mc for ol opnå lovlige og J.;ontmktma: ac torhold pa de arealer, JOrn rorbunjct lejer. F304A DK 2700 en.n.haj Tel.ton Fu Lancbbolnk 53'1.()4422$5 hnøj...,_kolorw1avedk E maallnlookoloninive.øk 3

13 13

14 14 Kramme retsliste for år 2012 LINK: KBH Byret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 16. Rettens j.nr.:bs 16B-4065/ Frederiksberg ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs J-2772/ Frederiksberg ret- Sagen drejer sig om: Lovlighed af generalforsamlingsbeslutning Frederiksberg ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal K - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Østre Landsret /12/2012- B Civil ankesag Adv. Eivind Frederik Kramme Advokat Eivind F. Kramme -mod Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A. Rettens j.nr.: BS 9A-2367/2011 Sagen drejer sig om: Tvist om opsigelse vedr. lejet areal KBH Ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ Sagen drejer sig om: skattesag Østre Landsret B Civil ankesag mellem private parter Adv. Jakob Busse Haveforeningen Pilemosen v/ formand Poul Malmberg mod -Adv. Eivind Frederik Kramme Rødovre Kommune - Retten på Frederiksberg (BS C-696/2011): Afg. af 14/ Civil ankesag mellem private parter -Forvaltningsret Frederiksberg ret 1.nov Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal L - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Hovedforhandling -Sagen drejer sig om: Ophævelse af handle vedrørende kolonihavehus kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2009 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal 10. Rettens j.nr.:bs / kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2011 Sagen drejer sig om: eksklusion af haveforening 17. oktober Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Vennelyst v/ formand Ulla Nørgaard - Miljøret, byggeret Glostrup ret. - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav - Kl.13:00. Retssal 101. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/ Haveforeningen Nyvang

15 kl.13:15. retssal 2. Rettens j.nr.:bs 2A-1890/2011 Sagen drejer sig om: Overdragelsessum vedr. salg af kolonihave KBH.byret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.13:45. Kontor 36. Rettens j.nr.:bs 36A-2170/ kl.13:00. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011- Borgerlig sag, Boligretssag Domsafsigelse ( 28 a, stk.2) - Sagen drejer sig om: domsafsigelse Glostrup ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/2011 -Sagen drejer sig om: Ophævelse af medlemsskab og opsigelse af lejeaftaler 05. august KBH. Byret - Borgerlig sag, Boligretssag kl.09:30. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011 -Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Sagen drejer sig om: Krav Glostrup Ret- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10E-246/2009- Sagen drejer sig om: Betaling af overpris for kolonihave afd. kl. 10: juni Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - (BS F-588/2011): Afg. af 07/ Civil ankesag mellem private parter- Aftale, erstatning. 23.maj afd. kl. 10:00 -- Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42 B Civil ankesag mellem private parter Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Granløseparken v/formand Svend Aage Heitmann - Retten i Holbæk (BS 1-53/2011): Afg. af 21/ Civil ankesag mellem private parter-aftale, opsigelse Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -kl.13:15. Retssal A, Howitzvej. Rettens j.nr.:bs A-779/2011 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet -Sagsøgtes advokat: Eivind Frederik Kramme Sagen drejer sig om: Mangler ved kolonihavehus 27/02/2012 Københavns ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 12. Rettens j.nr.:bs 22D-3130/2009 -Sagen drejer sig om: placering af kolonihavehus 14/02/2012- Roskilde ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Retssal 7. Rettens j.nr.:bs / Sagen drejer sig om: tvist vedr. salg af kolonihavehus. 24. februar Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter Andelsboligforeningen Stuvehøjgård -Retten i Glostrup: Afg. af 17/ Civil ankesag mellem private parter -Køb, købesum og betaling - Landsdommerne : B. Vollmond, Henrik Bitsch og Lise Leth-Nissen (kst.).

16 16 Civile sager Københavns byret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:00. Kontor 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ AFD. KL i Viborg B Hovedforhandling Civil ankesag med dom afsagt i 1. instans af Retten i Hjørring den 20/ (BS ALM-2163/2009) Haveparken Flade Enge Sagen vedrører: Selskabsret, foreninger 10/01/2012 Københavns byret- Borgerlig sag, Småsagsproces-. Kontor 40S. Rettens j.nr.:bs 40S- 5464/ Østre Landsret anden sag den, ) Kramme i overpris sag- Glostrup ret

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme.

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme. 1 Kramme overtræder de etiske regler mener jeg! Til Fra Advokatsamfundet Palle Flebo-Hansen Dato 12/10/2011 Vedr. Klage over Advokat E Kramme og hans adfærd Påstand: Jeg anmoder Advokatsamfundet om se

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014

PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014 PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014 Sagen er en fortsættelse af PFH Responsum 13. Kapitel 01. HF Grønland den, 30.08.2014. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING Hvem er dommer i sagen her. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance

Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance Retslig interesse 1 Til Fra Retten Palle Flebo-Hansen Dato uge 50 Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance Indledning Sagen handler om hvorvidt Kolonihaveforbundet

Læs mere

Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger.

Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger. Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger. Såfremt reglerne ikke bliver overholdt, kan der være personligt ansvar pådragende for bestyrelsen. Her kommer

Læs mere

Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den, 19.jan.2012 vil blive afholdt tilsyn i Strandparken.

Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den, 19.jan.2012 vil blive afholdt tilsyn i Strandparken. 1 Tilsynet den 19.jan.2012 i Strandparken Min henvendelse af 6/1/2012 Til Slagelse kommune Pia Hansen samt TMU udvalget Fra Palle Flebo-Hansen Dato 06/01/2012 Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den,

Læs mere

Anerkendelsessøgsmål

Anerkendelsessøgsmål 1 Palle Flebo-Hansen Anerkendelse søgsmål mod bestyrelsen i HF Strandparken, Korsør Retten i Næstved Garderhusagervej 5 4700 Næstved Sagsøger: Palle Flebo Hansen Chr. gave 11 4220 Korsør Telefon 42492330

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Side 1

Palle Flebo-Hansen Side 1 1 Have 22 i Strandparkren gennemgået 18. Feb.2012 Faktuelle oplysninger om have 22 1. Tilsynet har den, 19. jan. 2012 holdt tilsyn i have 22. i 2. Ejerforhold i have 22. ii 3. Dispensation i have 22 iii

Læs mere

[KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?]

[KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen [KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?] 2 Kolonihaver og 2 ens ulovlig byggeri med bestyrelsens velsignelse Er der et bestyrelses

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren.

Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren. 1 Svarskrift af 27. Feb. 2012 (Kommunaldirektøren) Til Fra Slagelse kommune Dato 27. 02.2012 Kære Iben Simone Brinkland Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren.

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR. Ens regler ens behandling.

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR. Ens regler ens behandling. Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR Ens regler ens behandling. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Kort information 1 Slagelse

Læs mere

Forslag og Aktindsigt

Forslag og Aktindsigt KOLONIHAVERNES FÆLLES RÅDGIVNING Forslag og Aktindsigt Kolonihaverne på Statens jord! FLEBO 24-09-2011 Dok 15-1368-2011 Sagen handler om Staten vil sidde og se på at man slagter 1 kolonist og freder andre.

Læs mere

Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012

Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012 Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012 Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Chr.gave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

Advokat Kramme. Eksperten

Advokat Kramme. Eksperten Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år 2000. Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er

Læs mere

Lad mig slå fast: 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1. Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen.

Lad mig slå fast: 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1. Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen. 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1 Til Fra Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen Dato 27 juli 2012 Lad mig slå fast: Kolonihaveforbundets kredsbestyrelse har i sin kontrakt

Læs mere

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam.

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Vi har i år 2009 indledt en retssag mod haveforeningen Strandparken via advokat Peter Rørdam. 1 Palle Flebo-Hansen 132.000 kr. for at føre en sag frem til hovedforhandling og her taler vi kun om en kolonihave sag? Sent pr. mail til: Fra klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Palle Flebo-Hansen

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Vedr. Sagsnr. 2011-4565 Adfærdsklage indgivet af Palle Flebo-Hansen

Vedr. Sagsnr. 2011-4565 Adfærdsklage indgivet af Palle Flebo-Hansen 1 Palle Flebo-Hansen svarskrift af 19. december 2011 Til Fra Advokatnævnet Palle Flebo-Hansen Dato 19/12/2011 Vedr. Sagsnr. 2011-4565 Adfærdsklage indgivet af Palle Flebo-Hansen Advokat Eivind F. Kramme

Læs mere

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen 1 Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 En retssag

Læs mere

Påstandsdokument PFH RESPONSUM

Påstandsdokument PFH RESPONSUM Påstandsdokument PFH RESPONSUM Lige regler Lige ret. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Vedr. Strandparken HF www.lovløsetidned.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Offentretslige aftale 1

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument Esbjerg Kommune Bilag 1 PFH Responsum 4. Kapitel 5.01-Arbejdsdokument Sagen handler om Esbjerg kommune. Indledningsvis skal jeg her referere til blandt andet

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden.

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. PFH Responsum HF PINDEMOSEN Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk E-mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4-

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- 0 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Kongedybet Gennemgang af Regler eller mangel på samme Palle Flebo-Hansen 1 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Vi går stramt efter reglerne.

Læs mere

Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget i sagen HF Strandparken.

Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget i sagen HF Strandparken. 1 PFH Dokument af 17.12.2013 Til Fra Slagelse kommune Palle Flebo-Hansen Dato 17.12.2013 Att Lone Lengly Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget

Læs mere

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Side 1 af 14 Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Man siger én ulykke kommer sjældent alene.

Man siger én ulykke kommer sjældent alene. 1 Tonny Korndrup taler usandt version 2 Tonny Korndrup lyver version 2 Man siger én ulykke kommer sjældent alene. Den, 18/12/2012 fortsætter bestyrelsen sin kamp i mod have 56 altså mig. Jeg har ved brev

Læs mere

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen januar 22 2012 Påstandsdokument 1 Naturklagenævnet har adskille afgørelser som siger; at kommunernes afgørelser er truffet i strid med de forvaltningsretlige

Læs mere

Det føre mig så til - at jeg i år 2006 fik lov at bygge og at Tonny Korndrup - taler usandt overfor den samlede generalforsamling allerede i år 2008.

Det føre mig så til - at jeg i år 2006 fik lov at bygge og at Tonny Korndrup - taler usandt overfor den samlede generalforsamling allerede i år 2008. 1 Palle Flebo-Hansen vedr. Strandparken og bestyrelsen Lad mig indledningsvis citere - hvad Tonny fortalte på den ekstraordinære generalforsamling. Kolonihaveforbundet siger der er ingen grund til at smide

Læs mere

Klager over 5 advokater

Klager over 5 advokater Klager over 5 advokater Sag nr. 2013-1205 Palle Flebo-Hansen mod advokat Peter Rørdam 1 Klager over 5 advokater Til CC Fra Advokatankenævnet advokat Peter Rørdam Palle Flebo-Hansen Dato 28.04.2013 Sag:

Læs mere

I den anledning og med henvisning til min egen retssag anmoder jeg herved om - at få tilsendt en kopi - af de dokumenter som er omtalt her ovenfor.

I den anledning og med henvisning til min egen retssag anmoder jeg herved om - at få tilsendt en kopi - af de dokumenter som er omtalt her ovenfor. 1 Palle Flebo-Hansen aktindsigt af 13. april 2012 ctr. Slagelse kommune Til Slagelse kommune Pia Hansen Fra Palle Flebo-Hansen Dato 13 april 2012 Vedr. Aktindsigt Ifølge nedstående ses; Haveforeningen

Læs mere

MIT bilag 30. Sagen handler om at Slagelse kommune den, 19. januar 2012 fortog et kommunal tilsyn i haveforeningen Strandparken.

MIT bilag 30. Sagen handler om at Slagelse kommune den, 19. januar 2012 fortog et kommunal tilsyn i haveforeningen Strandparken. 1 PFH sagen tilsynssag af 16. juli 2012 Det juridiske fundament Til Fra Statsforvaltningen Palle Flebo-Hansen Dato 17. juli 2012 MIT bilag 30 Jeg har fremsendt en klage over Slagelse kommune med bilag

Læs mere

PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN

PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN 30.08.2014 Ens regler & ens betingelser Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk palleflebohansen@gmail.com PFH Responsum

Læs mere

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 Til Fra Slagelse kommune Palle Flebo-Hansen Dato 27.08.2014 Jeg kan forstå på korrespondancen som jeg dags dato har modtaget fra min advokat

Læs mere

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18.

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. 1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Til Fra Flemming Kaare Petersen Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. juni 2012 Kære Flemming Kaare Petersen Tak for din hjælp og jeg

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Byrå dsmødet den, 30/01/2012

Byrå dsmødet den, 30/01/2012 1 Er der et byrådsmedlem som vil tage sig af sagen i have 31? Byrå dsmødet den, 30/01/2012 Sagen fra auditørkorpset rejser overfor mig et interessant Spørgsmål og svar. Advokaten har fremført; Vi kan ikke

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 Føljeton 1 Kredsen i Aarhus Materialesamling nr. 1 1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 2 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 En omgåelse af de offenretlige er en så grov form

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

PFH Responsum Kapitel 4.4.0 vedr. Aarhus

PFH Responsum Kapitel 4.4.0 vedr. Aarhus PFH Responsum Kapitel 4.4.0 vedr. Aarhus Statsforvaltningen & Aarhus Bilag 1 PFH Responsum Kapitel 4.4.0 vedr. Aarhus Sagen handler om at jeg har klaget til Statsforvaltning over at Aarhus kommune ikke

Læs mere

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor.

Efter jeg i dag modtog orientering omkring byrådsmødet den, 25. juni står det det imidlertid sole klart for mig hvorfor. 1 Påstand Her ligger hunden begravet. Mail fra Palle Flebo-Hansen, den 20. juni 2012. Til Fra Slagelse kommune / Borgerrådgiveren Palle Flebo-Hansen Dato 20 juni 2012 Emne Politik Hej Lone! Jeg skriver

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken

Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken 1 Påstand og beskrivelse af 26 ulovlige forhold alene i H/F Strandparken Korsør. Til Fra Slagelse kommune Dato 15/06/2012 Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken I forbindelse med - at Slagelse kommune

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

MISTILLID. Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

MISTILLID. Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 1 Palle Flebo-Hansen MISTILLID Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Jf. gældende praksis er det formanden der indkalder til bestyrelsesmøder

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011. 1 Palle Flebo-Hansen Kramme sagen 2011-4565 Til Fra Advokatankenævnet Palle Flebo-Hansen Dato 23/12/2011 Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Læs mere

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet:

Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: Haveforeningen Ishøj Søndergårds forslag kolonihaveforbundets kongres 2006 Medlemsrettigheder for haveforeninger tilsluttet kolonihaveforbundet: 1. Havebladet skal også være et debatblad. Havebladet tilhører

Læs mere

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet.

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet. 1 Min udgave af den kommunale belysning af sagen (tilsyn) Denne her sag følges af mig og opdeles i sektion da filerne eller bliver for store. Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde den,

Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde den, 1 PFH Dokument af 3.8.2012 angående forskel Slagelse Kommune Til Slagelse Kommune-Pia Hansen Fra Palle Flebo-Hansen Dato 03.08.2012 Vedr. Kolonihaver Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

Gennemgang af Bilag K STRANDPARKEN Bestyrelsen opstrammer sagen.

Gennemgang af Bilag K STRANDPARKEN Bestyrelsen opstrammer sagen. Gennemgang af STRANDPARKEN 2007 Bestyrelsen opstrammer sagen. Indholdsfortegnelse Indhold 1 Sagsøgtes advokat skriver:... 1 Efter yderligere klager, herunder ved skrivelse af den 7. august 2007 (bilag

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

PFH Materiale samling -2-

PFH Materiale samling -2- PFH Materiale samling -2- Klage oer 5 adokater Palle Flebo-Hansen 1 PFH Materiale samling -2- Bilag PFH 1 2 PFH Materiale samling -2- Bilag PFH 2 3 PFH Materiale samling -2- Bilag PFH 3 4 PFH Materiale

Læs mere

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens

Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen Knud Arne Sebens Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 14. april 2011 kl. 14.00 på Oslobåden. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Keld Jørgensen Mogens Ginnerup-Nielsen

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 30-07-2014 PFH besøg i HF Kongedybet Besøg i have 23 a Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 1 PFH besøg i HF Kongedybet Til Att. Fra Københavns Kommune Lisbeth Huohvanainen Palle Flebo-Hansen Dato

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Historien om Skovly brevet eller historien om Kolonihaveforbundets forsøg på at manipulere egne medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden.

Historien om Skovly brevet eller historien om Kolonihaveforbundets forsøg på at manipulere egne medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden. Historien om Skovly brevet eller historien om Kolonihaveforbundets forsøg på at manipulere egne medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden. Men først lidt kolonihavehistorie.. På Kolonihaveforbundets

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune.

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune. Kapitel 3 Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune 1 Han bekræfter således at husene er 60 m2 2 Han bekræfter også at der bygges 10 m2 Skur Den, 01december 2009 sender formanden

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune 1 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag 27 Udvidelse af min klage over Slagelse kommune BILAG 24 2 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Henning Langberg Overassistent

Med venlig hilsen. Lotte Henning Langberg Overassistent From: SAV FP Sikkermail Sent: 14 Nov 2017 13:45:24 +0100 To: Jørgen Borregaard Sørensen Subject: Att.: Jørgen Borregaard Sørensen - Dom - SAV-1400801-270 Attachments: image001.png, Fremsendes til Statsadvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Ulovligt Byggeri Kapitel 4.1

Ulovligt Byggeri Kapitel 4.1 1 Ulovligt byggeri Kapitel 4.1. Ulovligt Byggeri Kapitel 4.1 Det offentlige har via Folketinget magten til at lave love som landets borger skal overholde. Det bringer os så videre til det kommunale system.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer.

Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer. 1 Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer. Der er i denne her gennemgang tale om; Materialeindsamling vedr. Kolonihaveforbundet & Kreds 1. Udgangspunktet er de 70 punkter som

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 Baggrund i at se om haveforeningerne i Kreds 1 har byggetilladelse til deres fællesbygninger. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Chr.gave 11,4220 Korsør

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere