KAN MAN GØRE FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN GØRE FORSKEL"

Transkript

1 1 KAN MAN GØRE FORSKEL Som advokat for Kolonihaveforbundet har advokat Kramme i år 2012 ført op til 32 retssager (os bekendt). Nu rejser spørgsmålet sig om de 32 sager egentligt kunne og burde være rejst. Påstanden herfra er selvfølgelig kan Kolonihaveforbundet gå rettens vej hvis ellers sagerne har en karakter som ikke lader sig løse på andre måder. Men når nu Kolonihaveforbundet og haveforeningerne ønsker denne løsning må man lige sikre sig, at dette ikke sker på bekostning af lighedsprincipperne. Forbundets advokat Eivind F Kramme. Februar 2013 Lighedsgrundsætning skal over holdes ellers er der tale om magtfordrejning. Palle Flebo-Hansen telefon

2 2 Når haveforeningen og Kolonihaveforbundet som i sager - hvor haveforeningen kun ønsker at rejse én retssag i mod en enkelt havelejere - så har det nu og i fremtiden en konsekvens - for haveforeningen. Logisk spørgsmål: Forestil dig - at haveforeningen har nogle regler som i dette her tilfælde er nedskrevet i foreningsvedtægten - som kunne se således ud: 1. Foreningens medlemmer skal overholde de i vedtægten gældende regler og kan ekskluderes såfremt man ikke overholder disse regler. 2. Som medlem af haveforeningen - skal man inden man laver ombygning, tilbygning eller bygger nyt hus, skur eller andre bygninger søge bestyrelsen før man går i gang, ellers kan man ekskluderes. 3. Når man har fået en byggetilladelse skal man selvsagt overholde denne tilladelse. Det vil sige; man må ikke bygge anderledes end det man nu engang har fået tilladelse til. Gør man det, kan man ekskluderes. Logisk svar: 1. Som det allerede er gået op for alle - så taler vi om - at ethvert medlem har ansvaret for, at følge de regler som fremgår af vedtægten. 2. Derfor vil det logiske selvfølgelig være, at man selv overholder disse regler som fællesskabet har vedtaget. 3. Som konsekvens heraf står der i enhver vedtægt, at bestyrelsen sørger for - at alle medlemmerne overholder de i vedtægten stående regler. Konsekvens: 1. Såfremt bestyrelsen ikke påser at reglerne overholdes og skrider ind i de tilfælde hvor et eller flere medlemmer går over grænsen og bygger mere end tilladelsen forligger der et brud på aftalen. a. Skrider bestyrelsen ikke til handling - må man antage - at der kan rejses et bestyrelse ansvar her. b. Bliver det ulovlige forhold påtalt af bestyrelsen hvad så? Passivitet fra bestyrelse side - ved ulovlig byggeri - overtræder såvel egne vedtægter - såsom også - de offentretslige retsregler. Det betyder - at kommunen (jordareal udlejer) kan gå til Kolonihaveforbundet (havelejer) og sige, at man ønsker at opsige lejeaftalen. Så når vi nu taler om at en bestyrelse sidder med hænderne i skødet og forholder sig passiv overfor ulovligt byggeri kan det i yderste tilfælde betyde at bestyrelsen

3 3 har svigtet både de retskafne kolonister - men dybest set kan forvolde så meget skade - at det går ud over alle i haveforeningen. Kendte situationer: Dette eksempel er taget ud fra den virkelige verden: ( Bilag ) Bestyrelsen i haveforeningen i Skibshøj henvender sig til Frank. Frank havde for 6 mdr. siden købt en kolonihave. Frank har intet lavet om siden han fik sin kolonihave. Lige pludselig opstår der en ildebrand og huset står i flammer. Brandvæsnet kommer og får ilden under kontrol. Nu siger bestyrelsen til Frank; at han ikke må have pejs i sin kolonihave (det står i vedtægten). Frank siger; jamen - jeg købte jo huset af foreningen med pejs. -Svaret fra bestyrelsen var, at Frank skulle fjerne pejsen inden 14 dage ellers vil han blive opsagt. Sagen endte i Retten og dommeren kom frem til at Frank jo havde købt kolonihaven med pejs hvorfor han ikke kunne smides ud og hvis pejsen skulle fjernes skulle det være på foreningens regning. Med til historien høre også, at der var 68 andre kolonister - i selvsamme haveforening (Som havde vedtægtsmæssige ulovligt byggeri men ingen talte herom)? Hvor havner H/F Skibshøj henne? På baggrund af en masse ståhej endte sagen i Esbjerg kommune. Nu 3 år efter - har det fået den konsekvens-at samtlige 599 haveforeninger - i hele Esbjerg kommune skal lovliggøres. (link). Esbjerg kommune står ikke alene med samme problem omkring ulovligt byggeri. Det er et landsdækkende problem og selve problem barnet er lejer. Lejer er Kolonihaveforbundet og det er Kolonihaveforbundet som har sovet i timen og ikke fortaget sig andet end at holde rigtig mange hyggelige og dyre middage på medlemmernes regning. Kolonihaveforbundet har gamblet med sine medlemmers økonomi for når nu lovliggørelsesprocessen skal effektueres er det den enkelte kolonist som skal betale gildet. Men være endnu bliver det også når det går op for de kolonister, at Kolonihaveforbundet kun er til for at hjælpe de 32 kredsbestyrelser. Dette bekræftede daværende forbundets formand Ivan Larsen overfor byretten i år Så når kolonister nu indbetaler de små 10 til 12 millioner kr. ( i årlig kontingent) til forbundet -er det altså kun de 32 kredsbestyrelser som sammen med ledelsen af Forbundet som får gavn af disse beløb.

4 4 Så det stenrige Kolonihaveforbund har altså råd til at gå rettens vej når man ønsker - en enkelt kolonist ekskluderet. - Men igen her - er det ikke gratis - for hverken den enkelte kolonist eller for haveforeningen. (Tværtimod). Andet eksempel: Familien i have 31 købte en kolonihave i H/F Strandparken i år Have 31 overholdte de gældende byggeregler - men bestyrelsen havde selv opfundet egne byggeregler( uden om generalforsamlingen) og det endte med- at sagen endte i retten. Forbundets advokat og have 31 egen advokat indgik en aftale. Det kostede medlemmet ca kr. og selve haveforeningen - måtte betale Forbundets advokat E. Kramme kr. Grotest er det så, at bestyrelsen her - har handlet ud fra egne regler og uden om generalforsamlingens mandat. Vi ser her - en haveforening hvor dens egne medlemmer - skal betale for noget som en bestyrelse ikke har lov til at gøre uden først at have forelagt denne sag (eksklusion sag) for generalforsamlingen og samtidig ser vi et Kolonihaveforbund som i den grad varetager bestyrelsens interesser og går imod haveforeningens egne regler og vedtægter. (Til med skal de have penge for det også. (Link). Men det stopper ikke her! Da der i H/F Strandparken er 26 andre kolonister som har lavet ulovligheder - må man som menig medlem jo lige tænke sig godt om og spørge sig selv - om det nu kan have sin berettigelse. - Her er det så fællesskabet - som skal betale kr. og spørgsmålet går på; hvad har de 94 medlemmer fået ud af denne her sag. Intet; Ganske enkelt fordi -selv samme bestyrelse 14 dage efter giver en anden kolonist lov til at bygge - efter helt andre regler som direkte går imod de regler som bestyrelsen - valgte at skulle gælde for have 31. Men her skønner bestyrelsen - at dette medlem - skal have lov til at bygge (måske; fordi de bedre kan lide dette medlem frem for have 31)? Kredsen svigtede og Kolonihaveforbundet svigtede og Haveforeningen udførte magtmisbrug og tilmed fortalte bestyrelsen medlemmene i haveforeningen, at bestyrelsen havde tegnet en forsikring - hvorfor en retssag kun kan kostede haveforeningen samlet kr ,- Sandheden her er altså, at foruden svigt forligger der også en løgagtig fremgangsmåde - fra bestyrelsen side.

5 5 Kolonihaveforbundet ønsker at føre sager imod den enkelte kolonist. Ingen sager er for små og her må man så stille sig selv det spørgsmål; Hvor meget vil man som mening medlem gå med til. Svaret er nok givet på forhånd: Landet ligger således; at Kolonihaveforbundet rundt om i Danmark - har lavet lejeaftaler med Ca. 75 kommuner og Staten. Det betyder for den enkelt kolonist landet rundt - at hvis man ønsker at leje en kolonihave -så sker det i 420 haveforeninger på baggrund af de lejeaftaler som kolonihaveforbundet forskriver. I H/F Vennelyst havde en kolonist opført sin nye bygning 35 cm. fra skel påstod bestyrelsen - for haveforeningen. Kolonihaveforbundets advokat gik ind i sagen og den endte i byretten.(link). Byretten kom frem til - at en haveforening - ikke har egne skel grænser hvorfor medlemmet - ikke kunne dømmes for, at have overtrådt vedtægten. Sagen omkring de 35 cm. var ikke lille nok en sag til - at Kolonihaveforbundet vil acceptere dette - så sagen endte i landsretten. Kolonihaveforbundet tabte også her sagen og H/F Vennelyst måtte betale sagen omkostninger, på kr. H/F Vennelyst består af mange kolonihaver og er den ældste kolonihave i Danmark. 99 ud af 100 kolonihaver er her ulovlige. Udlejer Københavns kommune er ikke interesseret i at lave om på lejeaftalen med Kolonihaveforbundet og dermed stiller Købehavns kommune sig på forbundet side når vi taler om magt og politik. Selvsamme kommune - altså Københavns kommune - har trods adskillige henvendelser til Kolonihaveforbundet - beskrevet konsekvenser ved - at Forbundet ikke overholder lejeaftalen. Men sandheden er den - at trods ulovlig byggeri - som direkte går imod de offentretslige regler - forholder kommunen sig 100% passive og lader dette passere. Som eksempel herpå ses blandt andet H/F Kongedybet. Her var det et drivhus som genstand til retssagen fra bestyrelsen side. Ud over - at bruge 4 år på sagen og kr. i sagsomkostninger - tabte haveforeningen sagen i landsretten. (Link).

6 6 At der så var 36 andre haver i samme haveforening som er ulovlige og veldokumenteret overfor landsretten og Københavns kommune rokker hverken ved Kolonihaveforbundet eller Københavns kommune. Og som rosinen i pølseenden (Så har bestyrelsen i Kongedybet - intet fortaget sig imod - alle de andre kolonister som har ulovligheder i H/F Kongedybet). Hovedbestyrelse medlem freder bestyrelse kammerat. I Roskilde - syntes kredsformanden at kasseren for H/F Rørmosen - som trods vedtægterne for haveforeningen - forskriver øjeblikkelig eksklusion ved overtrædelse af vedtægten hvis man laver vandskyldende toilet, skal have en Fair behandling. Krøllen her er -at bestyrelsesmedlemmet og kollega til kredsformanden - fik 14 dage - til at lave sin ulovlighed lovlig, hvorfor det således ses den dag i dag at nu er kasseren der stadigvæk og oveni købet - blevet formand for H/F Rørmosen.(Link). 3 år tidligere var et menig medlem ved Retten i Roskilde - blevet ekskluderet af samme årsag? I februar 2013 holdte man ordinær generalforsamling i H/F Roars gave. - Her havde man 2 eksklusionsager på dagsorden. Den ene af disse var en havelejere som havde et vandskyldende toilet og her bad bestyrelsen (godt hjulpet af foreningens advokat Allan Ohms) om, at generalforsamlingen ekskluderede dette medlem. At så - Roskilde kommune forholder sig passive - er helt i ledtog med andre kommuner eksempelvis her Københavns kommune men at der her er tale om - miljøloven - skulle jo ganske givet - havde fået kommunen op på lakridserne. Hverken lokalplan bestemmelser eller miljøloven gælder i Roskilde kommune for kolonihaverne i kommunens område(r). Det ses også her - hvor den socialdemokratiske borgmester er i samme forening som lokalforeningen for Socialdemokrater i Roskilde (k r e d s f o r m a n d for Kolonihaveforbundet og hovedbestyrelse medlemmet i samme forening - Inga Jørgensen). Når vi nu er ved musikken! Kredsformand og medlem af hovedbestyrelsen Per Ysbæk-Nielsen - fik en henvendelse fra H/F Bedely.(Link). H/F Bredly - havde forinden henvendelsen til kredsformanden solgt ham et kolonihavehus.

7 7 Medlemmet mente - at huset var i så dårlig en stand,- at han valgte at rive det ned og genopføre et nyt. Problemet opstår deri, at bestyrelsen havde solgt ham et ulovlig kolonihavehus. Huset var simpelthen 9 m 2 for stort. Havelejeren mente, at han havde retten til -at bygge i samme størrelse og det fik han ikke lov til af bestyrelsen. Nu er det så, at kredsformanden tropper op og i overhørelse af 3 bestyrelsesmedlemmer bekræfter, at havelejeren må bygge de 9 m. 2 mere end de offentretslige regler forskriver blot han ikke går til Lyngby kommune og fortæller om de andre 24 ulovlige kolonihaver i H/F Bredly. Sagen endt som alle kan regne ud i Retten. Her mødte kolonisten op imod Kolonihaveforbundets advokat og Lyngby kommune - valgte også at være part i sagen. - Sagen endte i forlig - som er lukket for offentligheden -og der skal ikke meget fantasi til at regne ud at Lyngby kommune - som har sagsbehandlet denne sag -med direkte påkravsskrivelser - ud til den enkle kolonist om lovliggørelse har en dårlig sag hvilket også gælder for Kolonihaveforbundet. Men i som mange andre kommuner valgte Lyngby kommune - ikke at fortage sig mere i sagerne i kommunens kolonihaver områder hvorfor der den dag i dag er 234 ulovlige kolonihaver. Fortidens synder! Som det efterhånden skrider frem ad ses det tydeligt - at Kolonihaveforbundet for Danmark -deltager i Retten landet rundt og begærer domstolenes hjælp til at smide en enkelt kolonist ud af fællesskabet. Men kan domstolene, kommunerne, Staten og advokaterne -vedblive med denne parksis - må vi se på nu (Kapitel 2). Kolonihaveforbundet som har mere end 104 år erfaring med udlejning af kommunale og statslige jordarealer har en viden - som burde være til alle dens medlemmers gavn? Den gavn de menige kolonister har af Forbundet er den at de skal betale et årlig kontingent -for at leje et offentlig stykke jord - som er overdraget til et monoplistik system som kun gavner Staten og kommunerne ved dens årlige administration af områderne. (Altså ved intet at fortage sig fra arealudlejer side).

8 8 LINK:

9 9 LINK:

10 10 LINK:

11 Kapitel 1 11

12 12 KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK - KOlONIHAVE FORBUHOU 'ro"tt DAHMA'a't enkelte kolonisl l tørhold til kolonii>lcm..: har forbundet derimod mulighed for gcrulem regler tor udlej mn af ha' elodeler at ikrc, :11 bygninger pa lodderne enten er ik ret 10\ liaajort eller er fjernet, fl.lr en ny lejer godkende:. af forcnin :tcnj> bc tyn:l!oe. rorbundet har end' t den: muhll.hed for 1 vurdcrin realerne at to lm e. at ulovltgt h)j:uicri ikke m '<ln:i::j1cs cd vo.:rdiunsællelsen rorbund cl h:tr p.\ den ooggrund valgt at l:rgge ind.tc;cn imod u lov:hat by aaeri på 2 felter : l) Fn organisation mæ \ignpb)ijillllll hwrv -d kompetencen til at udstede by!uieti llodelr.cr i toreoin11eme Il) Ile" til Kn.'<l...:ns tx:st)rcl. men torphatel n 111 optolanina på a1vne ltlladel.;er liw;er hol> forenin tyrelsen, som toretager endelig gojkendcl af gennemfort by ggcri. Ocrved SI!.res den fornodne al tand mellem de enkelte forcninjpml'<llcmmcr og det beslullende ni eau. Dispensation'IA!lsogningcr afgon:::. afl..ommunen eller lwring uf Kred!>en. Denne model. :.om har været gældende i en arrække i forhold til Kobenhavn J..ommunc, er netop h<l1'bat i ll>huj kommune og er wldcr forhandling med nen: andn: kommum:r. Il ) IndfilreJse 11f et princip i Forbundets vurdc:rin regler om lo\ liggorelse ved alg. r>cr har tidligere hcl'l..ct u ik LerhL-d om h.\ndteringen af ulovliat hyaacri \1angc J..oloni tcr, wm har crhvcrv..:tug betalt by iien. som har vist i& at være ulo' lijlt. har af ist senere at lo' liggore dene under henvisn in& til, at de uio\ lige bygnm11cr er hundlet med be:.tyrelsens godkendelse. forhundet har derfor nu tndlort det prin.:1p ivurdcring:.regleme uulo\lille J..vlldrauncter tkl..e mcdregncl> v.o-d opgmelsen IIf b)gnin : cmcs værdi Samudig har rorhundet tndfil;et l \tandard lcjcj..ontmk lcn,!lom bcn)'tlc \Cd foreningernes udlejnina. at tk1' \J..al \ære wwct stilling til tidsfrist og ansvar tor lovliaaorclse ved indgåelse af 5- tlg.sal\alcn/udlcjning tilløber. Koloniho,elorbundet har med de na:\ntc tiha1:1 : cnncmfort foruruuihninger. som dels vil kunne lorebvaae. at der lrcmoh.'f etablere ulovhgt byggen 1 h.wetoremnaeme. dels v1l stlre. at ck i terende ulovligt byggeri grodvi< t o\ er en lrra:kj..c lovliggluc, cd ejer.;kincr. Forbwldet vil ikke mod.o;a:ttc ig cl C\Cntuch mukc om.nt der gennemt vinges en hurtigere lovcli Mcl...: af uh>' hgt byggeri 1 orbundet haveforeninger på Dtrel..tomtet' arealer, t <;ær når det drejer sig om byggeri opfort i ond tro. J ovligr,orcl n maimidlertid for, ente ut forud ttc kommunen hi tand Af.,lutmnp,,s bemærkrs. at Forbundet, om anfort, er meaet o rengig af den bistund, wm ikke n:undl>t kommunerne J..an yde i torbl.ilde Ise m."d eliminering uf lokalplanstridige forhold i havetorenmaer under Forbundet, hvud enten de ligger pa kom munejord eller tal ord Ktm kommunerne h:lr således 0cfo;cl 111 ot :.tiil.: J..mv til den enke!to kolonist om afgivelse of opl "ninger i b)o-l!g cr. kun kommum:rne bar adgang u l ot gennemtvinge en lo\ liggorelo;e \ed pala:g afslnlft..:sjnktioncr eller vej tvangsmr igl ud lorte fy o,ke indarcb Oet er under alle om.,tændigh.-ojcr helt 11fgorcndc, at båd.: stat og konununer stolter 1-.olon havctorbundc t i tr..cbcl -mc for ol opnå lovlige og J.;ontmktma: ac torhold pa de arealer, JOrn rorbunjct lejer. F304A DK 2700 en.n.haj Tel.ton Fu Lancbbolnk 53'1.()4422$5 hnøj...,_kolorw1avedk E maallnlookoloninive.øk 3

13 13

14 14 Kramme retsliste for år 2012 LINK: KBH Byret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 16. Rettens j.nr.:bs 16B-4065/ Frederiksberg ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs J-2772/ Frederiksberg ret- Sagen drejer sig om: Lovlighed af generalforsamlingsbeslutning Frederiksberg ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal K - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Østre Landsret /12/2012- B Civil ankesag Adv. Eivind Frederik Kramme Advokat Eivind F. Kramme -mod Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A. Rettens j.nr.: BS 9A-2367/2011 Sagen drejer sig om: Tvist om opsigelse vedr. lejet areal KBH Ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ Sagen drejer sig om: skattesag Østre Landsret B Civil ankesag mellem private parter Adv. Jakob Busse Haveforeningen Pilemosen v/ formand Poul Malmberg mod -Adv. Eivind Frederik Kramme Rødovre Kommune - Retten på Frederiksberg (BS C-696/2011): Afg. af 14/ Civil ankesag mellem private parter -Forvaltningsret Frederiksberg ret 1.nov Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal L - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Hovedforhandling -Sagen drejer sig om: Ophævelse af handle vedrørende kolonihavehus kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2009 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal 10. Rettens j.nr.:bs / kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2011 Sagen drejer sig om: eksklusion af haveforening 17. oktober Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Vennelyst v/ formand Ulla Nørgaard - Miljøret, byggeret Glostrup ret. - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav - Kl.13:00. Retssal 101. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/ Haveforeningen Nyvang

15 kl.13:15. retssal 2. Rettens j.nr.:bs 2A-1890/2011 Sagen drejer sig om: Overdragelsessum vedr. salg af kolonihave KBH.byret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.13:45. Kontor 36. Rettens j.nr.:bs 36A-2170/ kl.13:00. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011- Borgerlig sag, Boligretssag Domsafsigelse ( 28 a, stk.2) - Sagen drejer sig om: domsafsigelse Glostrup ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/2011 -Sagen drejer sig om: Ophævelse af medlemsskab og opsigelse af lejeaftaler 05. august KBH. Byret - Borgerlig sag, Boligretssag kl.09:30. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011 -Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Sagen drejer sig om: Krav Glostrup Ret- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10E-246/2009- Sagen drejer sig om: Betaling af overpris for kolonihave afd. kl. 10: juni Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - (BS F-588/2011): Afg. af 07/ Civil ankesag mellem private parter- Aftale, erstatning. 23.maj afd. kl. 10:00 -- Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42 B Civil ankesag mellem private parter Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Granløseparken v/formand Svend Aage Heitmann - Retten i Holbæk (BS 1-53/2011): Afg. af 21/ Civil ankesag mellem private parter-aftale, opsigelse Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -kl.13:15. Retssal A, Howitzvej. Rettens j.nr.:bs A-779/2011 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet -Sagsøgtes advokat: Eivind Frederik Kramme Sagen drejer sig om: Mangler ved kolonihavehus 27/02/2012 Københavns ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 12. Rettens j.nr.:bs 22D-3130/2009 -Sagen drejer sig om: placering af kolonihavehus 14/02/2012- Roskilde ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Retssal 7. Rettens j.nr.:bs / Sagen drejer sig om: tvist vedr. salg af kolonihavehus. 24. februar Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter Andelsboligforeningen Stuvehøjgård -Retten i Glostrup: Afg. af 17/ Civil ankesag mellem private parter -Køb, købesum og betaling - Landsdommerne : B. Vollmond, Henrik Bitsch og Lise Leth-Nissen (kst.).

16 16 Civile sager Københavns byret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:00. Kontor 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ AFD. KL i Viborg B Hovedforhandling Civil ankesag med dom afsagt i 1. instans af Retten i Hjørring den 20/ (BS ALM-2163/2009) Haveparken Flade Enge Sagen vedrører: Selskabsret, foreninger 10/01/2012 Københavns byret- Borgerlig sag, Småsagsproces-. Kontor 40S. Rettens j.nr.:bs 40S- 5464/ Østre Landsret anden sag den, ) Kramme i overpris sag- Glostrup ret

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011

LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011 LEJER I DANMARK NR. 63 - Forår 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Lejer fik 129.000 i erstatning Normalt er det meget svært for en lejer at få erstatning af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Privat udlejning Udlejer i Køge rettede ind En lejer i Køge fik nedsat lejen af huslejenævnet og medhold i, at han ikke skulle efterbetale

Læs mere

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig?

Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig? Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 427 Offentligt Hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand egentlig? Nu må det vel være på tide at stille dig det spørgsmål

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere