KAN MAN GØRE FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN MAN GØRE FORSKEL"

Transkript

1 1 KAN MAN GØRE FORSKEL Som advokat for Kolonihaveforbundet har advokat Kramme i år 2012 ført op til 32 retssager (os bekendt). Nu rejser spørgsmålet sig om de 32 sager egentligt kunne og burde være rejst. Påstanden herfra er selvfølgelig kan Kolonihaveforbundet gå rettens vej hvis ellers sagerne har en karakter som ikke lader sig løse på andre måder. Men når nu Kolonihaveforbundet og haveforeningerne ønsker denne løsning må man lige sikre sig, at dette ikke sker på bekostning af lighedsprincipperne. Forbundets advokat Eivind F Kramme. Februar 2013 Lighedsgrundsætning skal over holdes ellers er der tale om magtfordrejning. Palle Flebo-Hansen telefon

2 2 Når haveforeningen og Kolonihaveforbundet som i sager - hvor haveforeningen kun ønsker at rejse én retssag i mod en enkelt havelejere - så har det nu og i fremtiden en konsekvens - for haveforeningen. Logisk spørgsmål: Forestil dig - at haveforeningen har nogle regler som i dette her tilfælde er nedskrevet i foreningsvedtægten - som kunne se således ud: 1. Foreningens medlemmer skal overholde de i vedtægten gældende regler og kan ekskluderes såfremt man ikke overholder disse regler. 2. Som medlem af haveforeningen - skal man inden man laver ombygning, tilbygning eller bygger nyt hus, skur eller andre bygninger søge bestyrelsen før man går i gang, ellers kan man ekskluderes. 3. Når man har fået en byggetilladelse skal man selvsagt overholde denne tilladelse. Det vil sige; man må ikke bygge anderledes end det man nu engang har fået tilladelse til. Gør man det, kan man ekskluderes. Logisk svar: 1. Som det allerede er gået op for alle - så taler vi om - at ethvert medlem har ansvaret for, at følge de regler som fremgår af vedtægten. 2. Derfor vil det logiske selvfølgelig være, at man selv overholder disse regler som fællesskabet har vedtaget. 3. Som konsekvens heraf står der i enhver vedtægt, at bestyrelsen sørger for - at alle medlemmerne overholder de i vedtægten stående regler. Konsekvens: 1. Såfremt bestyrelsen ikke påser at reglerne overholdes og skrider ind i de tilfælde hvor et eller flere medlemmer går over grænsen og bygger mere end tilladelsen forligger der et brud på aftalen. a. Skrider bestyrelsen ikke til handling - må man antage - at der kan rejses et bestyrelse ansvar her. b. Bliver det ulovlige forhold påtalt af bestyrelsen hvad så? Passivitet fra bestyrelse side - ved ulovlig byggeri - overtræder såvel egne vedtægter - såsom også - de offentretslige retsregler. Det betyder - at kommunen (jordareal udlejer) kan gå til Kolonihaveforbundet (havelejer) og sige, at man ønsker at opsige lejeaftalen. Så når vi nu taler om at en bestyrelse sidder med hænderne i skødet og forholder sig passiv overfor ulovligt byggeri kan det i yderste tilfælde betyde at bestyrelsen

3 3 har svigtet både de retskafne kolonister - men dybest set kan forvolde så meget skade - at det går ud over alle i haveforeningen. Kendte situationer: Dette eksempel er taget ud fra den virkelige verden: ( Bilag ) Bestyrelsen i haveforeningen i Skibshøj henvender sig til Frank. Frank havde for 6 mdr. siden købt en kolonihave. Frank har intet lavet om siden han fik sin kolonihave. Lige pludselig opstår der en ildebrand og huset står i flammer. Brandvæsnet kommer og får ilden under kontrol. Nu siger bestyrelsen til Frank; at han ikke må have pejs i sin kolonihave (det står i vedtægten). Frank siger; jamen - jeg købte jo huset af foreningen med pejs. -Svaret fra bestyrelsen var, at Frank skulle fjerne pejsen inden 14 dage ellers vil han blive opsagt. Sagen endte i Retten og dommeren kom frem til at Frank jo havde købt kolonihaven med pejs hvorfor han ikke kunne smides ud og hvis pejsen skulle fjernes skulle det være på foreningens regning. Med til historien høre også, at der var 68 andre kolonister - i selvsamme haveforening (Som havde vedtægtsmæssige ulovligt byggeri men ingen talte herom)? Hvor havner H/F Skibshøj henne? På baggrund af en masse ståhej endte sagen i Esbjerg kommune. Nu 3 år efter - har det fået den konsekvens-at samtlige 599 haveforeninger - i hele Esbjerg kommune skal lovliggøres. (link). Esbjerg kommune står ikke alene med samme problem omkring ulovligt byggeri. Det er et landsdækkende problem og selve problem barnet er lejer. Lejer er Kolonihaveforbundet og det er Kolonihaveforbundet som har sovet i timen og ikke fortaget sig andet end at holde rigtig mange hyggelige og dyre middage på medlemmernes regning. Kolonihaveforbundet har gamblet med sine medlemmers økonomi for når nu lovliggørelsesprocessen skal effektueres er det den enkelte kolonist som skal betale gildet. Men være endnu bliver det også når det går op for de kolonister, at Kolonihaveforbundet kun er til for at hjælpe de 32 kredsbestyrelser. Dette bekræftede daværende forbundets formand Ivan Larsen overfor byretten i år Så når kolonister nu indbetaler de små 10 til 12 millioner kr. ( i årlig kontingent) til forbundet -er det altså kun de 32 kredsbestyrelser som sammen med ledelsen af Forbundet som får gavn af disse beløb.

4 4 Så det stenrige Kolonihaveforbund har altså råd til at gå rettens vej når man ønsker - en enkelt kolonist ekskluderet. - Men igen her - er det ikke gratis - for hverken den enkelte kolonist eller for haveforeningen. (Tværtimod). Andet eksempel: Familien i have 31 købte en kolonihave i H/F Strandparken i år Have 31 overholdte de gældende byggeregler - men bestyrelsen havde selv opfundet egne byggeregler( uden om generalforsamlingen) og det endte med- at sagen endte i retten. Forbundets advokat og have 31 egen advokat indgik en aftale. Det kostede medlemmet ca kr. og selve haveforeningen - måtte betale Forbundets advokat E. Kramme kr. Grotest er det så, at bestyrelsen her - har handlet ud fra egne regler og uden om generalforsamlingens mandat. Vi ser her - en haveforening hvor dens egne medlemmer - skal betale for noget som en bestyrelse ikke har lov til at gøre uden først at have forelagt denne sag (eksklusion sag) for generalforsamlingen og samtidig ser vi et Kolonihaveforbund som i den grad varetager bestyrelsens interesser og går imod haveforeningens egne regler og vedtægter. (Til med skal de have penge for det også. (Link). Men det stopper ikke her! Da der i H/F Strandparken er 26 andre kolonister som har lavet ulovligheder - må man som menig medlem jo lige tænke sig godt om og spørge sig selv - om det nu kan have sin berettigelse. - Her er det så fællesskabet - som skal betale kr. og spørgsmålet går på; hvad har de 94 medlemmer fået ud af denne her sag. Intet; Ganske enkelt fordi -selv samme bestyrelse 14 dage efter giver en anden kolonist lov til at bygge - efter helt andre regler som direkte går imod de regler som bestyrelsen - valgte at skulle gælde for have 31. Men her skønner bestyrelsen - at dette medlem - skal have lov til at bygge (måske; fordi de bedre kan lide dette medlem frem for have 31)? Kredsen svigtede og Kolonihaveforbundet svigtede og Haveforeningen udførte magtmisbrug og tilmed fortalte bestyrelsen medlemmene i haveforeningen, at bestyrelsen havde tegnet en forsikring - hvorfor en retssag kun kan kostede haveforeningen samlet kr ,- Sandheden her er altså, at foruden svigt forligger der også en løgagtig fremgangsmåde - fra bestyrelsen side.

5 5 Kolonihaveforbundet ønsker at føre sager imod den enkelte kolonist. Ingen sager er for små og her må man så stille sig selv det spørgsmål; Hvor meget vil man som mening medlem gå med til. Svaret er nok givet på forhånd: Landet ligger således; at Kolonihaveforbundet rundt om i Danmark - har lavet lejeaftaler med Ca. 75 kommuner og Staten. Det betyder for den enkelt kolonist landet rundt - at hvis man ønsker at leje en kolonihave -så sker det i 420 haveforeninger på baggrund af de lejeaftaler som kolonihaveforbundet forskriver. I H/F Vennelyst havde en kolonist opført sin nye bygning 35 cm. fra skel påstod bestyrelsen - for haveforeningen. Kolonihaveforbundets advokat gik ind i sagen og den endte i byretten.(link). Byretten kom frem til - at en haveforening - ikke har egne skel grænser hvorfor medlemmet - ikke kunne dømmes for, at have overtrådt vedtægten. Sagen omkring de 35 cm. var ikke lille nok en sag til - at Kolonihaveforbundet vil acceptere dette - så sagen endte i landsretten. Kolonihaveforbundet tabte også her sagen og H/F Vennelyst måtte betale sagen omkostninger, på kr. H/F Vennelyst består af mange kolonihaver og er den ældste kolonihave i Danmark. 99 ud af 100 kolonihaver er her ulovlige. Udlejer Københavns kommune er ikke interesseret i at lave om på lejeaftalen med Kolonihaveforbundet og dermed stiller Købehavns kommune sig på forbundet side når vi taler om magt og politik. Selvsamme kommune - altså Københavns kommune - har trods adskillige henvendelser til Kolonihaveforbundet - beskrevet konsekvenser ved - at Forbundet ikke overholder lejeaftalen. Men sandheden er den - at trods ulovlig byggeri - som direkte går imod de offentretslige regler - forholder kommunen sig 100% passive og lader dette passere. Som eksempel herpå ses blandt andet H/F Kongedybet. Her var det et drivhus som genstand til retssagen fra bestyrelsen side. Ud over - at bruge 4 år på sagen og kr. i sagsomkostninger - tabte haveforeningen sagen i landsretten. (Link).

6 6 At der så var 36 andre haver i samme haveforening som er ulovlige og veldokumenteret overfor landsretten og Københavns kommune rokker hverken ved Kolonihaveforbundet eller Københavns kommune. Og som rosinen i pølseenden (Så har bestyrelsen i Kongedybet - intet fortaget sig imod - alle de andre kolonister som har ulovligheder i H/F Kongedybet). Hovedbestyrelse medlem freder bestyrelse kammerat. I Roskilde - syntes kredsformanden at kasseren for H/F Rørmosen - som trods vedtægterne for haveforeningen - forskriver øjeblikkelig eksklusion ved overtrædelse af vedtægten hvis man laver vandskyldende toilet, skal have en Fair behandling. Krøllen her er -at bestyrelsesmedlemmet og kollega til kredsformanden - fik 14 dage - til at lave sin ulovlighed lovlig, hvorfor det således ses den dag i dag at nu er kasseren der stadigvæk og oveni købet - blevet formand for H/F Rørmosen.(Link). 3 år tidligere var et menig medlem ved Retten i Roskilde - blevet ekskluderet af samme årsag? I februar 2013 holdte man ordinær generalforsamling i H/F Roars gave. - Her havde man 2 eksklusionsager på dagsorden. Den ene af disse var en havelejere som havde et vandskyldende toilet og her bad bestyrelsen (godt hjulpet af foreningens advokat Allan Ohms) om, at generalforsamlingen ekskluderede dette medlem. At så - Roskilde kommune forholder sig passive - er helt i ledtog med andre kommuner eksempelvis her Københavns kommune men at der her er tale om - miljøloven - skulle jo ganske givet - havde fået kommunen op på lakridserne. Hverken lokalplan bestemmelser eller miljøloven gælder i Roskilde kommune for kolonihaverne i kommunens område(r). Det ses også her - hvor den socialdemokratiske borgmester er i samme forening som lokalforeningen for Socialdemokrater i Roskilde (k r e d s f o r m a n d for Kolonihaveforbundet og hovedbestyrelse medlemmet i samme forening - Inga Jørgensen). Når vi nu er ved musikken! Kredsformand og medlem af hovedbestyrelsen Per Ysbæk-Nielsen - fik en henvendelse fra H/F Bedely.(Link). H/F Bredly - havde forinden henvendelsen til kredsformanden solgt ham et kolonihavehus.

7 7 Medlemmet mente - at huset var i så dårlig en stand,- at han valgte at rive det ned og genopføre et nyt. Problemet opstår deri, at bestyrelsen havde solgt ham et ulovlig kolonihavehus. Huset var simpelthen 9 m 2 for stort. Havelejeren mente, at han havde retten til -at bygge i samme størrelse og det fik han ikke lov til af bestyrelsen. Nu er det så, at kredsformanden tropper op og i overhørelse af 3 bestyrelsesmedlemmer bekræfter, at havelejeren må bygge de 9 m. 2 mere end de offentretslige regler forskriver blot han ikke går til Lyngby kommune og fortæller om de andre 24 ulovlige kolonihaver i H/F Bredly. Sagen endt som alle kan regne ud i Retten. Her mødte kolonisten op imod Kolonihaveforbundets advokat og Lyngby kommune - valgte også at være part i sagen. - Sagen endte i forlig - som er lukket for offentligheden -og der skal ikke meget fantasi til at regne ud at Lyngby kommune - som har sagsbehandlet denne sag -med direkte påkravsskrivelser - ud til den enkle kolonist om lovliggørelse har en dårlig sag hvilket også gælder for Kolonihaveforbundet. Men i som mange andre kommuner valgte Lyngby kommune - ikke at fortage sig mere i sagerne i kommunens kolonihaver områder hvorfor der den dag i dag er 234 ulovlige kolonihaver. Fortidens synder! Som det efterhånden skrider frem ad ses det tydeligt - at Kolonihaveforbundet for Danmark -deltager i Retten landet rundt og begærer domstolenes hjælp til at smide en enkelt kolonist ud af fællesskabet. Men kan domstolene, kommunerne, Staten og advokaterne -vedblive med denne parksis - må vi se på nu (Kapitel 2). Kolonihaveforbundet som har mere end 104 år erfaring med udlejning af kommunale og statslige jordarealer har en viden - som burde være til alle dens medlemmers gavn? Den gavn de menige kolonister har af Forbundet er den at de skal betale et årlig kontingent -for at leje et offentlig stykke jord - som er overdraget til et monoplistik system som kun gavner Staten og kommunerne ved dens årlige administration af områderne. (Altså ved intet at fortage sig fra arealudlejer side).

8 8 LINK:

9 9 LINK:

10 10 LINK:

11 Kapitel 1 11

12 12 KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK - KOlONIHAVE FORBUHOU 'ro"tt DAHMA'a't enkelte kolonisl l tørhold til kolonii>lcm..: har forbundet derimod mulighed for gcrulem regler tor udlej mn af ha' elodeler at ikrc, :11 bygninger pa lodderne enten er ik ret 10\ liaajort eller er fjernet, fl.lr en ny lejer godkende:. af forcnin :tcnj> bc tyn:l!oe. rorbundet har end' t den: muhll.hed for 1 vurdcrin realerne at to lm e. at ulovltgt h)j:uicri ikke m '<ln:i::j1cs cd vo.:rdiunsællelsen rorbund cl h:tr p.\ den ooggrund valgt at l:rgge ind.tc;cn imod u lov:hat by aaeri på 2 felter : l) Fn organisation mæ \ignpb)ijillllll hwrv -d kompetencen til at udstede by!uieti llodelr.cr i toreoin11eme Il) Ile" til Kn.'<l...:ns tx:st)rcl. men torphatel n 111 optolanina på a1vne ltlladel.;er liw;er hol> forenin tyrelsen, som toretager endelig gojkendcl af gennemfort by ggcri. Ocrved SI!.res den fornodne al tand mellem de enkelte forcninjpml'<llcmmcr og det beslullende ni eau. Dispensation'IA!lsogningcr afgon:::. afl..ommunen eller lwring uf Kred!>en. Denne model. :.om har været gældende i en arrække i forhold til Kobenhavn J..ommunc, er netop h<l1'bat i ll>huj kommune og er wldcr forhandling med nen: andn: kommum:r. Il ) IndfilreJse 11f et princip i Forbundets vurdc:rin regler om lo\ liggorelse ved alg. r>cr har tidligere hcl'l..ct u ik LerhL-d om h.\ndteringen af ulovliat hyaacri \1angc J..oloni tcr, wm har crhvcrv..:tug betalt by iien. som har vist i& at være ulo' lijlt. har af ist senere at lo' liggore dene under henvisn in& til, at de uio\ lige bygnm11cr er hundlet med be:.tyrelsens godkendelse. forhundet har derfor nu tndlort det prin.:1p ivurdcring:.regleme uulo\lille J..vlldrauncter tkl..e mcdregncl> v.o-d opgmelsen IIf b)gnin : cmcs værdi Samudig har rorhundet tndfil;et l \tandard lcjcj..ontmk lcn,!lom bcn)'tlc \Cd foreningernes udlejnina. at tk1' \J..al \ære wwct stilling til tidsfrist og ansvar tor lovliaaorclse ved indgåelse af 5- tlg.sal\alcn/udlcjning tilløber. Koloniho,elorbundet har med de na:\ntc tiha1:1 : cnncmfort foruruuihninger. som dels vil kunne lorebvaae. at der lrcmoh.'f etablere ulovhgt byggen 1 h.wetoremnaeme. dels v1l stlre. at ck i terende ulovligt byggeri grodvi< t o\ er en lrra:kj..c lovliggluc, cd ejer.;kincr. Forbwldet vil ikke mod.o;a:ttc ig cl C\Cntuch mukc om.nt der gennemt vinges en hurtigere lovcli Mcl...: af uh>' hgt byggeri 1 orbundet haveforeninger på Dtrel..tomtet' arealer, t <;ær når det drejer sig om byggeri opfort i ond tro. J ovligr,orcl n maimidlertid for, ente ut forud ttc kommunen hi tand Af.,lutmnp,,s bemærkrs. at Forbundet, om anfort, er meaet o rengig af den bistund, wm ikke n:undl>t kommunerne J..an yde i torbl.ilde Ise m."d eliminering uf lokalplanstridige forhold i havetorenmaer under Forbundet, hvud enten de ligger pa kom munejord eller tal ord Ktm kommunerne h:lr således 0cfo;cl 111 ot :.tiil.: J..mv til den enke!to kolonist om afgivelse of opl "ninger i b)o-l!g cr. kun kommum:rne bar adgang u l ot gennemtvinge en lo\ liggorelo;e \ed pala:g afslnlft..:sjnktioncr eller vej tvangsmr igl ud lorte fy o,ke indarcb Oet er under alle om.,tændigh.-ojcr helt 11fgorcndc, at båd.: stat og konununer stolter 1-.olon havctorbundc t i tr..cbcl -mc for ol opnå lovlige og J.;ontmktma: ac torhold pa de arealer, JOrn rorbunjct lejer. F304A DK 2700 en.n.haj Tel.ton Fu Lancbbolnk 53'1.()4422$5 hnøj...,_kolorw1avedk E maallnlookoloninive.øk 3

13 13

14 14 Kramme retsliste for år 2012 LINK: KBH Byret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 16. Rettens j.nr.:bs 16B-4065/ Frederiksberg ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs J-2772/ Frederiksberg ret- Sagen drejer sig om: Lovlighed af generalforsamlingsbeslutning Frederiksberg ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal K - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Østre Landsret /12/2012- B Civil ankesag Adv. Eivind Frederik Kramme Advokat Eivind F. Kramme -mod Adv. Martin Simonsen Advokatnævnet Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal A. Rettens j.nr.: BS 9A-2367/2011 Sagen drejer sig om: Tvist om opsigelse vedr. lejet areal KBH Ret Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ Sagen drejer sig om: skattesag Østre Landsret B Civil ankesag mellem private parter Adv. Jakob Busse Haveforeningen Pilemosen v/ formand Poul Malmberg mod -Adv. Eivind Frederik Kramme Rødovre Kommune - Retten på Frederiksberg (BS C-696/2011): Afg. af 14/ Civil ankesag mellem private parter -Forvaltningsret Frederiksberg ret 1.nov Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal L - Gl. retsbygning. Rettens j.nr.:bs G-1/2012 Hovedforhandling -Sagen drejer sig om: Ophævelse af handle vedrørende kolonihavehus kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2009 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. Retssal 10. Rettens j.nr.:bs / kl.09:30. Retssal 9. Rettens j.nr.:bs /2011 Sagen drejer sig om: eksklusion af haveforening 17. oktober Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Vennelyst v/ formand Ulla Nørgaard - Miljøret, byggeret Glostrup ret. - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav - Kl.13:00. Retssal 101. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/ Haveforeningen Nyvang

15 kl.13:15. retssal 2. Rettens j.nr.:bs 2A-1890/2011 Sagen drejer sig om: Overdragelsessum vedr. salg af kolonihave KBH.byret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.13:45. Kontor 36. Rettens j.nr.:bs 36A-2170/ kl.13:00. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011- Borgerlig sag, Boligretssag Domsafsigelse ( 28 a, stk.2) - Sagen drejer sig om: domsafsigelse Glostrup ret - Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10D-1573/2011 -Sagen drejer sig om: Ophævelse af medlemsskab og opsigelse af lejeaftaler 05. august KBH. Byret - Borgerlig sag, Boligretssag kl.09:30. retssal 41. Rettens j.nr.:bs 41B-5464/2011 -Hovedforh.-påstandsdok. Krævet- Sagen drejer sig om: Krav Glostrup Ret- Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Kl.09:00. Retssal 205. Rettens j.nr.:bs 10E-246/2009- Sagen drejer sig om: Betaling af overpris for kolonihave afd. kl. 10: juni Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter - (BS F-588/2011): Afg. af 07/ Civil ankesag mellem private parter- Aftale, erstatning. 23.maj afd. kl. 10:00 -- Domsafsigelse uden retsmøde - Bredgade 42 B Civil ankesag mellem private parter Adv. Eivind Frederik Kramme Haveforeningen Granløseparken v/formand Svend Aage Heitmann - Retten i Holbæk (BS 1-53/2011): Afg. af 21/ Civil ankesag mellem private parter-aftale, opsigelse Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav -kl.13:15. Retssal A, Howitzvej. Rettens j.nr.:bs A-779/2011 Hovedforh.-påstandsdok. Krævet -Sagsøgtes advokat: Eivind Frederik Kramme Sagen drejer sig om: Mangler ved kolonihavehus 27/02/2012 Københavns ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:30. retssal 12. Rettens j.nr.:bs 22D-3130/2009 -Sagen drejer sig om: placering af kolonihavehus 14/02/2012- Roskilde ret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav Retssal 7. Rettens j.nr.:bs / Sagen drejer sig om: tvist vedr. salg af kolonihavehus. 24. februar Hovedforhandling - Bredgade 59 B Civil ankesag mellem private parter Andelsboligforeningen Stuvehøjgård -Retten i Glostrup: Afg. af 17/ Civil ankesag mellem private parter -Køb, købesum og betaling - Landsdommerne : B. Vollmond, Henrik Bitsch og Lise Leth-Nissen (kst.).

16 16 Civile sager Københavns byret -Borgerlig sag, Almindelig civil sag/betalingspåkrav kl.09:00. Kontor 37. Rettens j.nr.:bs 37A-6112/ AFD. KL i Viborg B Hovedforhandling Civil ankesag med dom afsagt i 1. instans af Retten i Hjørring den 20/ (BS ALM-2163/2009) Haveparken Flade Enge Sagen vedrører: Selskabsret, foreninger 10/01/2012 Københavns byret- Borgerlig sag, Småsagsproces-. Kontor 40S. Rettens j.nr.:bs 40S- 5464/ Østre Landsret anden sag den, ) Kramme i overpris sag- Glostrup ret

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Advokat Kramme. Eksperten

Advokat Kramme. Eksperten Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år 2000. Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager

Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør Stævning til sager om højst 50.000 kr. Småsager Side 1 af 14 Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4-

PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- 0 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Kongedybet Gennemgang af Regler eller mangel på samme Palle Flebo-Hansen 1 PFH responsum 4. Kapitel 40. -4- Vi går stramt efter reglerne.

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011. 1 Palle Flebo-Hansen Kramme sagen 2011-4565 Til Fra Advokatankenævnet Palle Flebo-Hansen Dato 23/12/2011 Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014

PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 PFH Responsum 12 Kapitel 2 MATERIALEINDSAMLING 2014 Baggrund i at se om haveforeningerne i Kreds 1 har byggetilladelse til deres fællesbygninger. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Chr.gave 11,4220 Korsør

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 HAVEFORENINGEN RYHAVEN Korsvejen 39A 8660 Skanderborg cvr. Nr. 35180702 www.ryhaven.dk Bestyrelsens beretning 2013 Den beretning, du sidder med i hænderne lige nu, redegør for bestyrelsesarbejdet i Ryhaven

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud

Læs mere