Bilag 1. Figur og tabel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Figur og tabel"

Transkript

1 Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA MELLEM GOVERNMENT OG GOVERNANCE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FIGUR 1: ANALYSEDESIGN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FIGUR 2: ANVENDTE UDBUDSPROCEDURER I DE DANSKE OPP-PROJEKTER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FIGUR 3; 3 GENNEMSNITLIGT ANTAL KONKURRENTER I UDBUDSPROCESSERNE I DE DANSKE OPPPROJEKTER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

2 Bilag 1 Transskribering af interview med Adam Hey, Enhedschef for udbud og indkøb i Frederiksberg Kommune d Jeanette: Vores problemformulering handler om de drivkræfter og barriere der har været i udbudsprocessen for jeres OPP projekt med den nye svømmehal. Så tænkte vi på hvilke overvejelser i har gjort jer, ved at udbyde svømmehallen som et OPP projekt? Adam: See, måske har jeg nævnt det for jer, men vi skulle jo faktisk først lære vores organisation at stave til OPP. Sådan plejer jeg nogen gange at sige det populært, fordi man har været van til at lave entreprise projekter. Hvis I har været inde og se på konkurrencestyrelsens hjemmeside og set der ligger nogle erfaringer fra ca. To år tilbage. Det var ikke pokkers mange projekter og tit er det sådan at når man politisk skal beslutte noget, skal man gerne kunne sige at det køre fint der og der, det tør vi også godt. Men hvis man pludselig skal have nogle politikere til at gøre noget andet, skal det være nogle gode argumenter til. Så vi øvede os faktisk i at stave til OPP, også at få vores direktion til at forstå hvad det går ud på. Og det er jo nogle af de ting i kan læse på hjemmesiden, man skal jo lave en egenheds vurdering, man skal også lave en markedsvurdering det skulle vi sådan set igennem og lægge op og få bekræftet. Og når så først fik go for det og også så, hvis jeg skal lægge et ord på det, så er det at lægge anlæg og drift sammen. Det vil i også støde på når i læser om det. Fidussen er jo så det, at den der skal anlægge tingene og bygge det også skal indrette tingene så det også kan holde og som kan være nemt at gøre og drive, så får vi også en god drift. Forskellen til at man bygger og så siger værsgo, så skal vi ud og finde nogle der kan vedligeholde og drift det, og de to parter har ikke snakket sammen. Det er det som der er en af fiduserne i dette projekt med OPP, som jeg ser det.

3 Jeanette: Men har det været i forbindelse med den svømmehal i også har, der ligger jo en svømmehal i forvejen, er der nogen problemer med den, siden i tænkte at den nye svømmehal skulle være OPP? Adam: Nej det var der ikke. Den blev bygget i 1937 Jeanette: Ja men nu tænkte jeg om der er nogle problemer i dag med driften? Adam: Nej egentlig ikke. Som sagt er det jo en gammel bygning, måske i kender den, den ligger herover bagved og den er så også blevet effektiviseret og fået ledelse på der tænker på alle mulige leder og kanter. Men så har I vel også set at der er andre projekter i gang, f.eks. i Randers, som Gribskov Gruppen også laver og har fået indviet og det kører. Så det var jo ikke helt nyt, det er jo også en god ting at kunne sige, at der er gang i den der og der og der. Det næste jeg vil sige er om det, så kan i også tage fat om nogle af de ting fra konkurrencestyrrelsens publikation, som er de generelle hvorfor det skulle være en god ide at køre OPP på det. Jeanette: Ja, så tænkte vi også på hvilke fordele og ulemper som I har set ved det her OPP projekt? Hvad for nogle overvejelser har I haft oppe omkring det? Adam: De slides jeg sendte til jer, der tror jeg at det nævnte noget med fordele. Det er nok noget med de generelle fordele på hvad styrelsen har lavet af publikationer. Det er de der generelle fordele vi prøver at tænke ind. Og når man så samtidig tænker på at vi valgte en udbudsform der hedder konkurrencepræget dialog. Det skal I også lige have i mente. Frem for at man laver et udbudsmateriale og siger værsgo og byg det, så siger vi i stedet, her er vores udkast til udbudsmaterialet, men vi ved I har en masse tænker, prøv at spil tilbage på det. Nu havde vi jo håbet på at der var to der bød, men der var kun en. Men den ene kunne vi så have en konkurrencepræget monolog med, fordi vi ikke havde to parter, men det gav sådan set god mening fordi vi hele tiden kunne justere hinandens forventninger til hvordan det så ud med benyttelsen af svømmehallen og rum og størrelse af bassin osv. Osv. I den forbindelse, når vi

4 brugte det forløb, så havde vi faktisk også mulighed for at få de kommende brugere tænkt med ind. Altså der er jo nogle svømmeklubber og gymnastisk foreninger, der bliver jo en gymnastiksal ovenpå, hvis I har læst det Suzan og Jeanette: Ja de har vi godt set Adam: og der er jo selvfølgelig også nogle borgere og skolestyrelser tænkt med ind og også vores, det er kommunen selv der skal prøve at tilgodese vores egne behov, og så er der jo spørgsmålet om ældre noget genoptræningssvømning. Så de der mange forskellige funktioner kunne vi jo så i processen med Gribskovgruppen få lejlighed til at drøfte med dem, hvordan kan vi indrette det bedst muligt. Det er måske en af de fordele der knytter sig til dels OPP projekt og den her konkurrencepræget dialog, fordi man har nogle steps inden vi siger, nu har vi snakket nok med jer, vi lukker den her, det er det her materiale i skal byde på. Så har den der byder ind, hvis der var to, havde de begge to kendt materialet rigtig godt, ikke nyt for dem og det kan de godt håndtere. Vi kommer ikke med nogle krav, som der stritter og det kan vi ikke finde ud af. Men de ved hvad det handler om, og det kan de så byde på. Så det er vel nogle af de fordele. Ulemperne, tja, hvad skal vi sige om ulemperne, ulempen har været at der har været primært at vi har været ude i et forløb vi ikke har prøvet før, det var selvfølgelig en dark horse i det her. Men det er nu egentlig gået meget fornuftigt. Så fornuftigt, så kan man sige Hvis man nu skal se på hele økonomien i det her, så er der jo sådan set en hurtig betaling, nu siger jeg bare et tal, på ca. 3,5 mio. Kr. Til Gribskov Gruppen fra kommunens side, for ligesom at få lov til at bruge svømmehallen til vores skolebørn og vores ældre. Så har Gribskov gruppen også en indtjening, som kommer fra borgerne, det kan være mig eller jer, og udover det, har vi også en udgift ved at vi har lånt alle pengene i kommune kredit, og de skal så tilbagebetales over de her 20 år, på sådan en leasing kontrakt. Og der er renten lav, som i sikkert godt ved, og man får en god økonomi på det. Vi skal jo heller ikke belaste vores anlægsbudget, fordi vi har valgt at lade nogle andre betale anlægget og så betaler vi løbene af på det over 20 år. Man kan jo så sige at det rammer vores driftsbudgetter. Nå det var vist lidt i en pærevælling, men det var nogen af de ting, som lige knyttede sig til ulemper og fordele på sigt.

5 Suzan: Men kunne en ulempe eksempelvis ikke også være i forhold til, nu nævnte du jo blandt andet, konkurrencepræget dialog, at man kan jo sige at der jo ikke har været den fulde optimale funktion. Det kan jo også godt være en ulempe fordi det netop kun lige har været Gribskov Gruppen? Adam: Jeps, du tænker på der ikke har været den optimale konkurrence? Suzan: Ja Adam: Det har der ikke været. Suzan: Og igen, hvilken rolle spiller det? Adam: Det er selvfølgelig noget vi har tænkt med. Vi har jo haft rådgivere på, vi har brugt Ernst & Young som økonomiske rådgivere og det advokatfirma der hedder LETH til juridiske rådgivere. Men kan jo sige at det var de også opmærksomme på, specielt Ernst & Young, som sidder med økonomibrillerne. Så de prøvede faktisk at leje the hard guys og presse, det beløb vi snakkede om før på 3,5 mio. Kr., kunne vi få det presset ned i forhold til de 4 eller 5 mio. Kr. Vi startede med. Det var noget med at finde smertegrænsen for hele projektet. Men der var på den måde, en spiller inde der var inde og presse på økonomien. Hade vi haft en anden der kunne byde på det der skulle bydes på, det havde vi så ikke. Og det kan vi godt se er en ulempe frem da vi kun fik 1 konsortier ind og byde på det. Jeanette: Så nævnte du også at politikerne ikke rigtig kendte til det her OPP. I den forbindelse læste vi en artikel hvor socialdemokraterne ikke var særlig, altså klappede i hænderen, over at svømmehallen skulle være et OPP projekt. Hvad har I gjort for at omvende politikerne og at der var noget fornuftigt i det? Adam: Altså vi holdte meget spørgsmålet frem med hele økonomien, som jeg var inde på før, så fik vi næsten en gratis svømmehal, det passer selvfølgelig ikke,

6 men vi fik en svømmehal, som var meget meget billig for os. Og hele kommunalbestyrelsen har en interesse i en fornuftig økonomi, så var det et godt argument, fordi så sparer vi jo og kunne bruge pengene på noget andet som socialdemokratiet også kunne blive glade for at bruge pengene på. Men altså interessant nok så var der jo meget spil i det her, fordi andre kommuner og sådan set også regeringen taler varmt for det her, og det er jo hele spørgsmålet om at få det til at arbejde sammen men også at dække den bredere dagsorden. Hvordan kan vi finde løsninger på hele vores samfundsudvikling? Er det kun den offentlige sektor der kan tænke eller den private? Det er nogen gange godt at få dem til at tænke sammen om tingene. Det var så en af de ting som jo ikke lige var vores socialdemokratiske mandats holdning. De stod så på at det skulle være på den gamledags måde, i forhold til projektet. Men altså der var nogle politiske holdninger der som var forskellige. Det var der. Nu har så en kommunalbestyrelse hos os hvor blå blok har 16 mandater og rød har 9 mandater. Og det er jo interessant, for så er dagsordnen ligesom lagt, det er ikke så tæt. Men jeg syntes det er godt i har den her politiske ting med, for det spiller selvfølgelig en rolle på hvordan man kan få tingene til at køre i en lille kommune som vores, ikke. Det spiller selvfølgelig også en rolle i andre kommuner. Pause Adan: Ja hvis vi går videre til næste spørgsmål, hvad har man gjort for at få politikerne med på OPP ideen? Altså for det første var det jo noget med at få fortalt de generelle fordele ved OPP, som jeg var inde på før, som der er nævnt her. Men så også pege på mange af de fordele, som gjorde at vi kunne få tilgodeset brugernes ønsker og tænkt anlæg og drift sammen og få mulighed for at holde udgifterne så langt nede. Så mange af de argumenter, som jeg var inde på før, er brugt til at få med på ideen. Suzan: Jeg tænker lidt i forhold til, ja igen, igen kunne man have gjort det her projekt billigere hvis der var langt flere aktører involverede. Så vil man sige, at der er en langt større konkurrence, og bredere erfaringsudveksling, men det at der kun har været en, igen, udbyder, der har sagt at det gælder så og så mange penge, så

7 kan man jo tale om hvor optimalt er det jo igen, når du ikke har flere aktører involverede i den her proces. Hvilken betydning har det igen, eller kunne man have gjort projektet billigere eller bedre for den sags skyld? Adam: Så skal jeg skrue tiden lidt tilbage, for dengang hvor vi lavede vores udbud, og sagde, nu bygger vi en svømmehal, hvem gider at være med? Vi lavede det der hedder en prækvalifikation, det vil sige, nu må I alle sammen byde til, og så vælger vi de fire bedre konsortier. Men der kom kun et. Men vi gjorde faktisk en hel del for at få solgt ideen. Vi holdt et arrangement hos Dansk Byggeri, de har hovedsæde inde ved Nørreport Station, og en konference, hvor de indbød forskellige rådgivere og entreprenører, som kunne have lyst til det. Vores borgmester var med derinde og min direktør for at tegne og fortælle og sige det her har vi planlagt. Sådan har I opdaget det artigt, og det, man kan sige, at hvis vi nu ikke havde gjort det, og vi kom frem med to i stedet for en der havde budt ind, så ville nogen jo sige I har jo ikke fortalt det nogen steder, I har ikke engang været ude, der var jo ikke nogen der vidste det udover man skal bekende det igennem systemet. Men vi gjorde faktisk en del for at få talt om det og få det kommunikeret det ud. Og grunden hvis man spørger ind til det, at der ikke var flere der bød ind, så var det, som vi fik fortalt det, to ting. Punkt 1, det er et projekt som ikke er helt ukompliceret. At bygge en svømmehal er risikobetonet på mange led, f.eks. med tanken der skal holde på vandet, den er jo stor. Dem var der ikke så mange af herhjemme som kan det. Det andet var at det simpelthen nu er halvandet år tilbage bygge branchen begyndte at få gang i dem selv igen, det var dengang at Pil og Søn gået konkurs, dem der byggede broen dernede ved Nyhavn, som I sikkert også har læst om, som står halvt færdigt. Så nogen af vores entreprenører var gået ud af markedet. Det betyder at der var færre tilbage til at løse den opgave. Der var også to andre, som sagde til os, at vi tager simplet kontorbyggeri, det kører bare. Det med at bygge en svømmehal er bob bob. Men det gjorde Gribskov Gruppen så med, ved ikke om I har været inde og se på deres hjemmeside, men de har nogen tyske konsortierne som de også er partnere med, som har en masse erfaring med at bygge svømmehaller, for det gør de meget nede i Tyskland. Det er lidt forklaringen på, for vi havde faktisk prøvet at skabe

8 en interesse. Men forskellige forhold i markedet og det med kompleksiteten gjorde at vi tager sku det nemmeste. Suzan: Ja det er jo så den ene del. Har der så også været andre grunde til, igen, at det kun har været Gribskov Gruppen, altså det du nævner der, der må jo også have været andre faktorer der ligesom har spillet ind i den her proces? Adam: Ja altså, bob bob, ikke sådan som jeg lige kan sige og få øje på, som gjorde at vi kun fik en. Fordi den gang var der sådan set lagt op til et projekt hvor økonomien ikke var fastlagt, så der var sådan set åbne muligheder. Så skete der i øvrigt det, da vi var i dialog med Gribskov Gruppen at der blev bygget flere funktionaliteten ind i bygningen som gjorde at vi fik et dyrere projekt, end vi egentlig havde tænkt os fra starten. Men da vi fik finansieret det på den måde vi gjorde, nemlig igennem Kommune Kredit og leasing aftalen på 20 år, så lykkedes det faktisk at få en god økonomi alligevel. Så fik vi mange ting for de penge som vi skulle bruge på det Jeanette: Jeg tænkte på, hvad med at have inviterede udenlandske virksomheder? Adam: Ja, det kommer jo lidt automatisk for når vi nu bekendtgør det her igennem EU s regler, så havde vi faktisk overvejet sammen med vores rådgivere at lave en konference, hvor nogen af dem kunne blive inviteret med ind til København og fortalt, nu skal I høre. Der er bare et problem, det er at det er for småt. Det er den korte forklaring som jeg har fået fortalt. Der er ikke nok penge i det for sådan et udenlandsk firma ved at etablere sig eller udstationer sig herhjemme. Og skulle selvfølgelig også ind og finde underleverandører i Danmark. Der skal vi op i en helt anden prisklasse, der snakker vi Storebæltsbroen eller Metroen, som i kender. Så det spiller en rolle hvor mange penge der er at gå efter. Så det var svært selv at tiltrække svenske firmaer. Jeanette: Nu tænkte jeg også på Tyskland, nu når du selv nævnte at de have kompetencer med at bygge en svømmehal?

9 Adam: Ja de jo så også med i Gribskov konsortiet, de er en del af deres kompetencer. De har også danske entreprenører med og har også rådgivere på den danske side med. Men de har så også den tyske med. Det er måske det som skiller dem fra de andre, da de har den kompetencer til at driften svømmehaller. Også tænkte på den tekniske side, det er de også gode til. Fordi at svømmehaller i Tyskland er noget ekseptionelt noget, noget der er mange af og de findes. Jeanette: Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til om det skulle være offentlig eller privat finansieret OPP? Adam: Nu kan man jo sige at et traditionelt OPP, det er jo med privat finansiering. Men det var sådan set også tanken at det skulle køre sådan. Men nu skete der jo det at vi fandt ud af at når vi brugte vores egen finansiering til Kommune Kredit, det er så vores egen. De er jo en landsdækkende en, hvor man som kommune kan gå ind og lave leasing. De har en rente der siger spar to, den ligger helt nede i øjeblikket mindre en, ca. 0,5. Det betyder jo noget for vores økonomi, mens det private skal ud og finde en privat finansieringspart. Hvis i har fulgt debatten, så har pensionsselskaberne, de skal jo snart forvalte der penge, og jeg er jo snart pensionist som I kan se på midt hård, så derfor handler det om for dem, at de ikke kan gå ned i rente, og skal have penge i kassen. Derfor er konkurrencen skæv i forhold til de to parter. Kommune Kredit var så dem der løste finansieringen, og dermed en offentlig finansiering. Hele den mekanisme der er nok også vigtig at forstå. Der har vi som kommuner en billig finansiering i øjeblikket, da renten er helt i bund. Jeanette: Men Frederiksberg Kommune er vel også bedre stillet i forhold til så mange andre kommuner? Adam: Det er så en helt anden diskussion, for det er vi faktisk, vi har jo en kassebeholdning. Derfor er økonomien ikke så slem, som i så mange andre kommuner. Der hvor det er slemt for Frederiksberg og også for Købenavns Kommune er at befolkningstallet det vokset. Hos os med ca om året. Men vi får ikke mulighed for at hæve skatten eller får tilskud fra staten. Så hvis vi har

10 100 kr. I år, så har vi også 100 kr. Næste år til flere borgere. Derfor er vi nød til at finde ny løsninger til at få råd til de borgere der kommer. Det er så lidt en anden tangent, det er jo så hvordan kommunen klare det. Jeanette: Nåh, jamen du nævnte jo selv at i har haft en konkurrencepræget dialog med dem. Den er vi ret interesseret i at høre om der har været nogen udfordringer imellem de forskellige partnere og aktører der har deltaget i denne dialog? Adam: ja altså nu er den ægte konkurrencepræget dialog havde jo været der hvis der havde været mindst to firmaer der havde budt ind. Så havde vi været nød til at køre et parallelt forløb, her, sådan ser materialet ud, kommenter på det. Sådan var det jo ikke desværre. Men når vi har den dialog, så er det fordi folk bliver inspireret og for at blive klogere, og den erfaringer der ligger hos den private part, som den private part gerne skulle kunne stjæle, og så mikses der rundt gryden, og bum, her er vi færdige. På andre konkurrencepræget dialogforløb ville vi få mere gavn af det. Lige i øjeblikket har vi udbudt på en parkeringskælder, måske to parkeringskældre. Der er flere der gider at lege med det, så vi regner med at få mere værdi af det, da vi regner med at begge parter vil spille ind, så vi får et materiale der er top tunet til sidst. Suzan: Man kunne jo sige at på en eller anden måde, at Gribskov Gruppen nærmest har haft monopol på det her område. Det er det jeg kan høre. Det kunne være der var langt flere virksomheder, som kan byde ind på parkering, da der er større erfaringer. Jeanette: Jeg tænker mere på det med at gymnastikforeninger og svømmeklubben været med ind. Har det haft nogen betydning, når Gribskov Gruppen har stået ressourcestærke. Har der været nogen udfordringer i det spil der? Adam: Ja, man kan sige, at det sådan set var de der klubber, de fik også præsenteret deres ønsker. Så var det sådan set vores opgave at præsentere dem overfor Gribskovgruppen. I den dialog vi havde ud til klubber og foreninger, der var vi jo også blevet presset af dem, for at sige det mildt. For de ville også gerne

11 have så mange baner og hvordan man kunne få det til at hænge sammen med at Gribskov Gruppen også gerne ville have nogle baner, til den private del, og tjene penge på. Så hele det spil er sådan set foregået i et forløb, hvor forskellige situationer er blevet skitseret, og hvor alle til sidst har sagt at alle er mindst stædige eller lige kede af det, så er det det vi gør. Det forløb kunne måske have været anderledes, hvis vi nu havde sagt her, byg en svømmehal, som ikke tilgodeså foreningerne. Jeanette: Har de ikke siddet sammen og holdt møde omkring deres forskellige interesser? Adam: I nogen situationer jo, var de i direkte dialog med Gribskov Gruppen. Det er vigtigt nok, at det er kommunen der betaler gildet, så derfor skal klubberne kende, forstå mig ret, de er jo kun klubber og borgere, så det er kommunens ansvar at klubberne får noget. Jeanette: Så vil du sige at der har været en oppefra-ned styring? Adam: Ja det kan man godt sige. Men det er jo os der sagde nu har vi hørt hvad i siger og det går vi så videre med. Så tog vi den med Gribskov Gruppen og vendte tilbage til dem. Vi skal jo prøve at tilgodese de forskellige borgere, som skolebørn og klubbernes behov. Jeanette: Har der været tillid imellem jer, Gribskov Gruppen og foreningerne, til at der blev lyttet til alle parter? Adam: Ja, det må jeg sige ja til. Hele det her med at få lov til at sidde med i snakken om det her, og få sat sit fingeraftryk de rigtige steder, det giver i hvert fald en form for tilfredshed i deres klubber, hos deres bestyrelse og formand. Vi har fundet en løsning hvor vi føler at alle blev tilfredse og det så fornuftigt ud. Jeanette: Er der nogen der er hoppet fra i processen?

12 Adam: Nej det er der faktisk ikke. Der har været interesse fra dag et faktisk, for at være med og kunne sætte nogle fingeraftryk på det her. Jeanette: Var det jer selv der tænkte foreningerne ind, eller kom de selv? Adam: De kom selv. De var allerede med i starten i entrepriseforløbet. Der var det også tanken at få dem ind og brugerne. De kom med fra starten og skulle have en rolle. Også så vi kunne fortælle vores politikere, at vi har tænkt på det og det og det. Jeanette: Har der været en gensidig afhængighed imellem disse aktører til at få løst opgaven sammen? Adam: Ja, altså Puslespillet gik meget godt op og det hele var sådan set, at den kommercielle part skal give et tilbud så højt som muligt, og når man så snakker med klubber og foreningerne så er de jo et fast biddrag de får for at komme med ind i huset. Balancen imellem den fast indtægt og så skulle de så have så meget rum ved siden af at de kunne få plads. For hvis de sagde at de skulle have alt pladsen, så var det et no go. Men der skal også være en kommerciel del i det. Suzan: Så kan jeg lige spørge i forhold til, om du kort kan forklare, hvor har I oplevet den høje transaktionsomkostning? Adam: Spørgsmålet om det pludselig blev dyrere, det var også lidt vores egen indspil, da vi så muligheden for at gøre svømmehallen større, og gjorde sådan og sådan med rumindretningen, så kunne man få flere funktioner bygget ind. Det kom til at koste lidt mere, det er måske en mere regulær omkostning, sammen med vi fik flere funktioner i svømmehallen. Det som man kan sige er transaktionsomkostningerne ved det, det er selvfølgelig at det koster os nogle rådgivertimer at få det her til at køre og lidt advokater. Det var så for at være sikker på at vi ikke lavede fodfejl. Godt nok har jeg mange gode folk ansat hos mig, men når det er den første gang, handler det om man skal gøre det på den gode måde. Så derfor købte vi også nogle rådgivere, som selvfølgelig også er en

13 transaktionsomkostning. Men set i forhold til det samlede beløb, som er 158 mio. Det kom til at koste, der er det småpenge, trods alt. Suzan: Var det egentlig efter kontrakten blev underskrevet, var det der man fandt ud af der var huller eller andre måde at se det her projekt at gribe det an. Hvornår opstod det? Adam: nej, det opstod i selve forløbet. Vi havde en indgang til et prisudbud, men så kom det over og blev til et OPP, hvor der lå noget grundmateriale. Vi havde sådan set anlægsbudget, der sagde så og så mange millioner. Da vi pludselig så at vi også kan få det og det og det, så blev det et dyrere projekt. Men da vi lagde det over til at være til et OPP, så skal det finansieres over 25 år, så bliver det så og så mange penge om året. Så gjorde det ikke så meget, forstå mig ret, at det blev dyrere fordi vi fik lagt det ud som et OPP. Suzan: Hvor tilfreds er du med det her projekt, nu er det jo lidt tidsligt at snakke om udfaldet, men hvad tænker du om hvor godt et projekt det er? Adam: Jeg har ikke rigtig noget at sammenligne med. Det er jo vores første OPP projekt der rigtig køre. Men det lykkedes at få skabt en god stemning om det politisk og som forvaltning er det en af succes kriterierne, at få politikerne til at syntes det er sjovt at gå til. Men det er rigtigt, nu er vi lige omkring det første spadestik, der kan ske mange ting fra nu af og frem til det åbner. Vi har nu også forsøgt at få de rigtige undersøgelser om det er de rigtige behov vi dækker, eller om folk går ned i DGI byen og svømmer. Vi er så fancy, at der bliver noget med nogle ruchebaner som ikke lige findes herhjemme indtil nu. Det kan være det trække flere folk til. Suzan: Det ene er det politiske som du nævner, men der kan jo også igen være nogle andre faktorer som spiller ind i forhold til, igen, hvor godt det her projekt har været. Igen, i forhold til hvor mange interessenter der er blevet involverede, igen i forhold til de forskellige foreninger. Det er jo den ene del. Så er der igen om hvor mange der har været involverede i den her konkurrencepræget dialog. Det er jo den

14 anden faktor. Og så er der jo hele den økonomiske del i forhold til det her projekt. Kan du sådan lige opsummere, igen, hvad har det spillet i forhold til projektet? Et er jo at du nævner det politiske, som en af faktorerne. Adam: Hvis vi går tilbage til økonomien, så er det med budgetsikkerheden en rigtig vigtig ting for sådan en butik som vores. Det har vi i høj grad her, vi kan se 20 år frem. Det koster os 3.6 mio. Kr. om året. Det havde ikke ladet sig gøre, hvis vi havde bygget det som en entreprise. Vi skulle nemlig også finde nogle der kunne tage sig af driften og en svømmebademester, rengøring og vedligeholdelse. Det kunne vi ikke rigtig forudse. Det kunne godt være det ville blive billigere, men det kunne i den grad og gå hen og blive meget meget dyrere derudaf. Nu er de ting låst fast i en lang periode. Suzan: Nu kan vi lige så godt stille et spørgsmål i forhold til det her. Hvilken betydning har det, at man har indgået denne kontrakt der varer 20 år. Det forpligter til et eller andet, som måske ikke frit kan bevæge sig. Hvad betydet det at man er så meget bundet i så lang en årrække? Adam: Jamen det kan jo godt være en øvelse for OPP projekter, da man har lagt sig fast på noget der skal vare over en lang periode. Vi har bygget nogle ting ind i kontrakten, som gør at vi kan få ændret driften med Gribskov Gruppen hvis der er nogle ting der ændre sig. Lad os så sige, at det bliver totalt umoderne at svømme bare for at lege med tanken, folk vil hellere danse. Så kan det kan det godt være vi skal tænke over hvordan vi kan lave en ny driftskontrakt med Gribskov Gruppen, som vi har med jer nu, så begge parter syntes at det giver mening. Hvis det var vores egen bygning, så kunne vi bestemme at festen slutter her og vi laver noget andet i morgen. Nu er det en privat part, der har investeret økonomi på at det her skal være en aktivitet, som vi taler om. Det er sådan en generel ting omkring sådan et projekt her, kan man sige. Jeanette: Hvad er sikkerheden så, hvis Gribskov Gruppen går hen og går konkurs?

15 Adam: Det var da et godt spørgsmål. Vi har selvfølgelig tegnet nogle garantier på, at der er nogen der står bag Gribskov Gruppen. Gribskov Gruppen er sådan et selskab der har forskellige søjler. Lad os sige at nogen i det her konsortier, de er isoleret, at vores driftsselskab er en søjle for sig. Som også er bakket op af forsikring på en eller anden måde. Så det er selvfølgelig også noget der er med i hele projektet, at få det på plads. Og få de forskellige mange kritiske spørgsmål som I også har med her ikke. Dem har vi også prøvet at få dækket ind, så vi kunne få solgt et gennemtænkt projekt. Vi havde ikke glemt forsikringen. Jeanette: Hvordan har jeres samarbejde med Gribskov Gruppen fungeret? Adam: Altså, jeg syntes det har fungeret rigtig fornuftigt, altså godt. Det handlede også om, helt lavpraktisk, at de to partnere snakkede sammen. Det ville de begge to, og kom der en forhindring, kan vi så finde en løsning. I skal huske på at vi har jo en ramme på de 158 mio. Kr. Og det kan godt være at der i projektet sker noget som vi ikke har tænkt på, så må vi finde noget at gøre det billigere på en anden måde. Men den der gensidige afhængighed der er vigtig for sådan et partnerskab, gør at projektet er indenfor rammen. Der kommer ikke nogen ting som bliver dyrere, så må i finde nogle ting som kan blive billiger, hvis det kommer dertil. Jeanette: Har Gribskov Gruppen haft den der eneret, når der skulle tages beslutninger? Adam: det syntes jeg ikke de har. Vi har jo også haft vores rådgivere på økonomi og den juridiske side. Men også en bygherrer rådgiver, som er COWI, det er en anden part, som er inde og følge med de byggetekniske øjne, hvordan køre projektet så, og kan det nå at blive leveret efter aftalen, og til den kvalitet som de har lovet os i deres tilbud. Så, på den måde, kan man sige at der er flere rådgivere der er inde og holde øje med det. Jeanette: Er der nogle faktorer i udbudsprocessen, som I ikke havde tænkt over, som gav jer problemer undervejs?

16 Adam: Ja, hvad kan jeg lige nævne der? Vi var inde på før at lokke flere til. Der var ikke rigtigt et marked for der her, eller som var et meget spredt marked. Ja hvad kan jeg eller nævne? Jo, altså kompetencerne for min afdeling, er der en masse begrænsning i forhold til larm og forureningen der står i lokalplaner, det forhold skal jo også spille sammen. Så vi som kommunen står sammen overfor Gribskov Gruppen og ikke siger hov er der ikke tænkt på det. Der skal man være god til at sætte sig sammen og få det til at spille. Det kunne vi godt lære noget af, for det har vi ikke prøvet så mange gange før. Det skal vi måske køre på en anden måde næste gang. Jeanette: Kunne i finde på at sige nej til Gribskov Gruppens bud på opgaven? Adam: Altså, nej. For vi ville gerne have driften med, og det var den der var svær at få ind. Jeanette: Så det var driften der var barrieren? Jeg forstod det som om det var selve anlægget der var den største udfordring. Adam: Jamen det var det også, det var det primære i det. Det havde også været svært hvis det havde været et entreprise projekt. Det er de samme kompetencer man skal have. Måske lidt nemmere, jeg ved det ikke. Men at have en part der også kan drive driften af svømmehallen, det er en ny kompetence de også skal kunne. Suzan: Hvad har I lært af det her OPP projekt? Noget i kan tage med videre? Adam: ja, det må jeg så sige ja til. Det hedder så et OPS, men ja. Det vigtigste er jo at sælge det til vore politikere, det er vi lykkedes med. Så meget at de er kommet og spurgt om vi ikke kan gøre det samme der og der og der. Parkeringskælderen er så det førtes vi så prøver, det er så meget klassisk projekt. Men også på andre projektet, hvor man prøver at tænke anlæg og drift sammen, med konkurrencepræget dialog. Det gør at man bliver lidt klogere, inden man siger

17 nu må i gerne byde på det. Det er et lidt tungere proces, fordi der er nogle møder som vi skal have nogle eksterne konsulenter på. Det er ikke helt ud af landevejen. Jeanette: Fredningsnævnet har også været inden over. Hvilken betydning har det haft? Adam: Altså, det er en af de ting. Det kræver en smule lokalkendskab, fordi Grøndalen den ligger derude og fredet, og man må ikke lave hvad som helst på den. Da vi så skulle lave byggeriet, var vi nød til at få lavet en byggeplads, og i området er der ikke meget at råde over, så der skulle vi bruge Grøndalen til at råde over. Men det kan man så ikke bare sådan lige gøre, fordi området er fredet. Derfor skal man affredningen, en midlertidig, lad os sige i 2 år, og så skal vi bringe den tilbage som den stod før. Det har Fredningsnævnet, som har været ude og høre naturfredningsforeninger osv. De valgte at det er okay, vi affreder et lille stykke af Grøndalen. Først der kunne vi skrive kontrakt, det havde vi betinget os til med Gribskov Gruppen. Så vi var ret afhænge af de sagde ja. Suzan: Har der været en form for minimering i form af Transaktionsomkostningerne? Adam: Ja det er svært at sige om vi har minimeret dem. Transaktionsomkostninger kunne handle om rådgivning, og de ville sikkert også have været der hvis vi havde lavet det som entreprise projekt, måske lidt dyrere her, da det det er en lidt dyrere konstruktion. Det er der hvor jeg tænker vi har transaktionsomkostningerne er størst.

18 Bilag 2

19 Transskribering af interview med Jens Hoeck, Finansdirktør for Gribskov Gruppen d Præsentation af vores opgave for Jens Hoeck Jeanette: Først vil jeg gerne spørge hvad din professionelle titel er i Gribskov Gruppen og hvor længe du har været der? Jens: Jeg er finansdirektør i Gribskov Gruppen og jeg har været rundt omkring OPP i en lang periode, fordi jeg også har været i det projekt Gribskov Gruppen vandt over i Randers. Jeanette: Hvor meget har du været involverede i dette projekt? Jens: Jamen jeg har været involverede i projektets detaljer. Jeg har både været Gribskov Gruppens forhandler og.. (telefonforbindelsen er er dårlig på dette tidspunkt, og der kan ikke forstås på lydoptagelsen hvad der bliver sagt). Jeanette: Hvordan fik I kendskab til Frederiksberg Kommunes OPP projekt? Jens: Vi havde hørt af flere forskellige veje (. Der er igen dårlig telefon forbindelse) og så følger vi selvfølgelig med i de projekter som der er på vej i de forskellige kommuner. Så jeg tror vi har en relativ god indsigt i hvad der foregår i kommunerne og hvilke tanker de har. Jeanette: Hvilke overvejelser har i gjort jer i forhold til at byde på OPP projektet? Jens: Hos os er det sådan at lave OPP svømmehaller er et centralt element i vores forretningsstrategi, så derfor er det meget logisk at der var et udbud der handlede om svømmehaller der og hvor vi kunne se at rammerne på udbuddet

20 var rigtigt, så vi kunne lave en aftale om det så vi så det som et attraktivt kommercielt mulighed i vores forretning. Jeanette: I har også lavet en svømmehal over i Randers, hvilke erfaringer har I haft med det, i forhold til den svømmehal Frederiksberg Kommune gerne vil lave? Jens: Man kan sige at vores erfaringer fra Randers har været rigtig gode og så vil jeg sige at Frederiksberg Kommune havde skåret udbuddet til, så det gjorde at vi syntes at det var rart. Frederiksberg havde lavet nogle ting som gjorde det nemmere og gå til, primært på kapitalsiden. Jeanette: Var der andre ting der var attraktive, som du selv nævner, som var rart? Jens: Det som Frederiksberg Kommune også havde gjort, det var i virkeligheden at sørge for at det her skulle være et funktionsbaseret udbud. I stedet for at sætte sig ned og tegne en svømmehal så havde de beskrevet en række funktioner som de gerne ville have løst. Som tilbudsgiver havde vi meget større rum til at kunne designe omkring de behov som Frederiksberg havde på den ene side og som også tilgodeså de behov som kommercielt part har på den anden side. Så den balance imellem at lave en funktionsbaseret udbud gjorde at det var nemmere og lave et nemmere at lave den rigtige løsning som var udbuddet, og rigtigt for os. Jeanette: I var jo stort set den eneste leverandør der kunne byde på denne opgave, fordi de andre var gået konkurs eller ikke havde de rette kompetencer til at lave opgaven. Har det været en stor styrke for jer at I har været den eneste leverandør? (Samtalen afbrydes på grund af dårlig forbindelse Jens ringer op igen og spørgsmålet gentages)

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Orienteringsmøder. Opsamling

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Orienteringsmøder. Opsamling Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Orienteringsmøder Opsamling Indholdsfortegnelse 1 Orienteringsmøde I... 2 1.1 Deltagere... 2 1.2 Dagsorden... 2 1.3 Baggrund

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere