Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014"

Transkript

1 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 81 Maj 2014

2 Illustration til Fredmans Epistel Nr. 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och ordensofficiant i templet. Illustration i Fredmans Epistlar och Sånger Udgivne af C. Nielsen Cand. Philos Kjöbenhavn Kobberstik af C.L. Petersen, af Birket- Smith 1928 karakteriseret som ganske kvikke og morsomme, men ikke særligt godt udførte C.L. Petersen ( ) var uddannet ved kunstakademiet og virkede som tegnelærer og grafiker. Situationen er den som skildres i Ep. 58: där bakom disken ligger döder/ Kilberg, ack, mit hjärta i mig blöder. Fredman var på vej hen til kroen for sammen med Kilberg at fremføre julemusik, Fredman på violin og Kilberg på trompet, den der i str. 2 hænger på tapetet. I bunden vises Charon på sin svarta älv, floden over til dødsriget hvis indbyggere grafikeren har tegnet som magre skygger på bredden. Ovenover ser man Kilberg står nu bland en änglaskara som med alskens instrumenter fremfører den julemusik der altså ikke kunne gennemføres i Stockholm på grund af alt det øl som är av tunnan allt utrunnit. sant var dä ingen dricker, heller ikke af den kastaliske kilde som inspirerer digtere til at skrive hvad de nu skriver, og som vor fader i Himlen Carl Michael (som Drachmann kaldte ham) i så frodige mængder har indtaget, og hvormed de inspirerer læsere og tilhørere, og ingen kan indtage de guddommelige vers, dersom der ikke er steder hvor man kan komme sammen og opleve dem. Lokaler der før kunne lånes, skal nu lejes. Det koster. Men de skal lejes hos private forretningsdrivende der har fået lokaler overdraget af kommunen. Det ene politikerhånd ved ikke hvad den anden gør, eller også har regnedrenge overtaget magten, også i kommunerne. Det skader kulturen at den ikke er tilgængelig for alle og enhver, for det er selve ideen med kulturen. Den 6. februar 2013 havde formændene for Brandes-, Blicher- og Bellmanselskaberne foretræde for folketingets kulturudvalg og forelagde problemerne for dem. Det mødte megen velvilje, men de litterære selskaber kom ikke på finansloven. Den 6. februar havde formanden for dette selskab en samtale med en politiker der har ordførerskabet på kulturpolitikken; denne fik derved lejlighed til at se problemet. Sagen er nemlig den at nogle får, og andre ikke får. Teaterforeninger, Musikforeninger og Kunstforeninger har været aktive i så mange år at de har evnet at vinde forståelse hos politikere. Litterære selskaber har der ganske vist eksisteret nogle af i over 100 år, men indtil for 20 år siden var de få. I de sidste årtier er antallet af litterære selskaber steget og steget, seneste tilskud er et Jakob Knudsen Selskab fra september Dermed er også antallet af medlemmer steget, og det litterære selskabsliv kan med rette betegnes som en folkebevægelse. Det er på tide at de bliver opfattet som en faktor i kulturlivet. 2

3 Velkommen til Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Skærum Mølle kl Midt i den storslåede, vestjyske natur, netop dér hvor Lilleåen møder Storåen, ligger Skærum Mølle hvis historie går tilbage til middelalderen, og stedet har i tidens løb hørt under både Tvis Kloster og herregården Nørre Vosborg. I dag er de smukke bygninger rammen om Folkeuniversitetscenteret, og dets virksomhed er baseret på folkeoplysende formidling af forskningens metoder og resultater. Her er alle velkomne til at deltage i foredrag, seminarer og ekskursioner hvor videnskabsfolk og andre med specialviden præsenterer deres arbejde og resultater. Blandt disse vil man tirsdag den 17. juni kl kunne møde operasanger Erik Harbo og forfatteren Søren Sørensen til et foredrag om Bellman og Herregårdene. Sørensen taler om herregårdene, Harbo synger om livet på og omkring nogle af dem. Det udgør et af punkterne på programmet Kirker og Herregårde i Vestjylland på Sommeruniversitet i Vestjylland juni Blandt Bellmans mange venner og velyndere var mange storgodsejere eller brukspatroner, og livet igennem kom han på besøg på slotte og herregårde i Södermanland og Uppland; en stor del af hans digte henvender sig til værtsfolk på disse herregårde, og et udvalg af dem vil Erik Harbo fremføre. Søren Sørensens roman Sisyphos i Slotsvagten åbner med en scene som fortæller om Sergels og Bellmans hjemkomst til Sergels hus sent en nat efter et besøg på herresædet Almarestäket 25 km vest for Stockholm; billedhuggeren og digteren har været der for at aflevere en mindetavle for Gustav III præcis to år efter kongens død. Flere andre episoder i romanen har godser som baggrund. Bl.a. besøger Bellman sin forlovede Lovisa Grönlund på vennen Elis Schröderheims gods Bissinge hvor hun inden deres vielse virker som husbestyrerinde. Personkredsen i Carl Michael Bellmans hovedværker Fredmans Epistlar,og Fredmans Sånger færdes som bekendt i miljøer langt fra adel og herregård. Men det kan man ikke bruge til at mene noget om digterens liv der foregik i ganske andre kredse; ellers havde de jo heller ikke været så morsomme. 3

4 Digteren selv var fra sin ungdom fortrolig med herregårdsmiljøet i egnen omkring Stockholm. En periode boede han hos sine forældre på deres gods i Visbohammar nær Gnesta, og hans ældste søster blev gift med en godsejer der ejede Hägersten i det som nu udgør en af Stockholms sydlige forstæder. Livet igennem var Bellman en velset og kærkommen gæst på godser og slotte. Dette har sat kraftige spor i de digte og sange der ligger uden for hovedværkerne, men ofte benytter sig af de samme melodier og versmønstre som epistlerne og sange. En af de også i Danmark mest yndede af Fredmans Sange, Fjäriln vingad syns på Haga, handler direkte om et af kongeslottene. Nærmere oplysninger finder man på eller ved henvendelse på tlf Erik Harbo skriver: Jeg havde et herligt arrangement i Risbjerg kirke i går. En Bellmancafe med en fuld sal med oplagte mennesker; selv den, der så mest sur ud, måtte overgive sig efter 45 minutter. Fornemmer vi stadigvæk en slags modvilje hos enkelte mennesker for det budskab, Bellman sender ud? Det kan jo være barskt nok. Først fire bibelparodier, så nogle af de første krostueepistler, så naturen med Op Amaryllis, Ulla min Ulla og Hvil her og så døden til sidst med bl.a. Drik ud dit glas, sluttende med Haga piano pianissimo, og det hele indrammet af fortælling og oplæsning. Et emne, der nok er værd at diskutere. Note: - i går: den 8. april Svenske viser i jysk kirke Gitta-Maria Sjöberg og Bodil Heister i Hasle Ved Kai Liendgaard Bellman på svensk kan være svært at forstå. Men Bellmans genialitet med overensstemmelse mellem sprog og melodi kan i mange tilfælde miste lidt glans ved oversættelse selv til dansk uanset, at der findes flere gode oversættelser. Derfor er vi også glade ved de kunstnere, som synger på svensk. I søndags (27. april 2014) beviste Gitta-Maria Sjøberg sammen med sin akkompagnatør, Bodil Heister i Hasle Sognegård ved Aarhus, at også kvindelig fortolkning af Bellman på svensk har store kvaliteter. Det var en fornøjelse at lytte til Joachim uti Babylon og Gubben Noak og mange andre svenske sange. Vi fik også en introduktion til sangene, som gav baggrund for at forstå det svenske. Gitta-Maria Sjøberg, som er født i Sverige, og som har en operakarriere på det Kgl. Teater, imponerede med stemme og indføling, og Bodil Heisters akkompagnement var meget fint. Hun spillede harmonika ved denne lejlighed. Den oplevelse kunne Bellmanselskabets medlemmer have glæde af, f. eks på Sofienholm.

5 Bellmandag i Malmø 8. juni kl Vi har modtaget: Vore venner i Par Bricole Malmö oplyser: Bellmandagen är den 8. juni och börjar kl. 13. Platsen är, som tidigare, på Lördagsplanen i Slottsparken. Vi har en plan B, om det blir regnväder och då är vi i vår egen Bellmansal, som finns i Siriuspalatset, Rundelsgatan 15 (vid Caroli City). I Selskabets annaler finder man reportager fra tidligere års festligheder i den skånske afdeling af det festlige selskab hvis første ordensskjald Carl Michael Bellman var. Man kan vente sig festlig korsang, blæsermusik og trubadurisk optræden af en gammel kending fra Sophienholm, guitaristen og sangeren Jan Ek med følge. Højt fra træets grønne top? Folk der så fjernsyn i dagene op til jul, kunne af lederen for Dansk Folkemindesamling, Else Marie Kofoed, have fået det indtryk at Peter Faber skrev den elskede juletræsdansesang på melodien til I en kælder sort som kul. Folkemindesamleren kan have ret i at man kan synge julesangen på den kendte børnesang der jo også er en julesang eftersom andre end Søren Banjomus blandt gnaverne fejrer jul. Uret har hun til gengæld i at Faber skrev den på den melodi, for Faber var en stor dyrker af versemål hentet fra Fredmans Epistlar og Sånger, og gjorde det også til denne familiefestsang, nemlig FS nr. 10: Supa klockan öfver tolf. Det har Jens Kr. Andersen viet et afsnit i Bellman og de danske guldalderdigtere, - Skriftseriens bd. 1- og en anden forsker, Erik M. Christensen, en hel afhandling fra Samme FS nr. 10 blev i øvrigt flittigt sunget i dansk fjernsyn i juledagene. Som bekendt går vejen til Nøddebo Præstegård også på denne melodi. Ikke mindre populær var melodien i Sverige på Bellmans tid som også før og efter. Tager man toget, kan man vælge at stå af på Triangeln og spadsere forbi opera og stadsbibliotek til Slottsparken, eller man kan stå af på Centralen og tage en lystvandring gennem den gamle by. Bliver det mod forventning regnvejr, er Centralstationen bedst; Siriuspalatset ligger Rundelsgatan 15 få gader nord for Sankt Petri kirke. 5

6 Bellmans læremester Af Søren Sørensen James Massengale: Ämneswenne & Hofskalden. Om sambandet mellan Olof von Dalin och Carl Michael Bellman. 145 sider. Olof von Dalinsällskapet. Pris 349,00 SEK 6 I sin så ofte misopfattede erindringsskitse fra tiden i Slotsvagten skrev Carl Michael Bellman at han på samme tid skrev et sidenhen sjældent forekommende skrift Månan. Samme tid som han nemlig oversatte tyske pietistiske skrifter, d.v.s. sidst i 1750 erne. M ånan er en satirisk samfundskritik på vers, og hvis det ikke var for notatet i levnedsbeskrivelsen, ville ingen have vidst at det var Bellman der havde skrevet den. Den blev nemlig udgivet anonymt. Forsigtigvis. Det eneste han skrev deroppe i cellen yderligere om dette digt, var: et eneste ord censureret af den store von Dalin Det ville svare til at en ung digter på samme tid 200 år senere havde fået et råd af Karen Blixen eller H.C. Branner. Få år senere døde Olof von Dalin, året var 1763, og 250-året har Olof von Dalinsällskapet benyttet til at få skrevet en bog om forbindelsen mellem von Dalin og Bellman og dertil fundet to af de mest fremtrædende kendere af hofdigterens forfatterskab, Ingemar Carlsson og professor James Massengale, der tillige er en af vor tids fineste Bellmankendere. Ämneswennen & Hofskalden er bogens titel. Bellman fortalte nemlig også at han som ung blev introduceret i det kongelige videnskabsakademi som discipel eller aspirant, ämneswenn. Dens emne er altså forbindelsen mellem de to største digtere i svensk tal, den første halvdels og den anden halvdels, og kontakterne dem imellem. Der er betydelige området af litteraturen de har til fælles; også von Dalin har skrevet en lang række viser, og i mange tilfælde har Bellman overført melodi og dermed versmønster fra von Dalin; det bedst kendte eksempel er von Dalins brug af den spanske hofdans vi kender som Menuetten af Elverhøi, som Bellman bl.a. har brugt til Fredmans Sång nr. 5b, Se svarta böljans vita drägg. Men der er mange flere. Bogen kaster i flere henseender lys på Bellmans opvækstsmiljø og ungdomsårenes bekendte, den er særdeles smukt illustreret og udstyret. Bellman i Arbejdersangbogen Af Søren Sørensen Det fremgår af skriftseriens bind 2 Danske Bellmaniana at Fredmans Epistel nr. 77 Klang mina flickor har inspireret danske digtere og sangskrivere i stort tal, også i vore dage. I mange årtier var Edvard Lembckes Blev nu til Spot dine tusindaars Minder et fast nummer i folkelige forsamlinger og på skolerne. Den skrev Lembcke som kommentar til tabet af Sønderjylland i Det er ikke til at vide om det er folkeskolens og folkehøjskolens flittige brug af i disse institutioners solide udnyttelse af Sønderjyllandsproblemet der har virket også i arbejderbevægelsen, FE 77 greb i hvert fald dens sangskrivere.

7 En af disse var den senere statsminister H.C. Hansen. Han spillede som så mange andre unge socialdemokrater i 30 erne mandolin og optrådte endnu i 50 erne gerne som visesanger, hvorfor man ikke kan udelukke bekendtskab med kilden; Evert Taube har længe haft en sikker plads i arbejdersangbogen. En rolle kan det også have spillet at arbejderbevægelsen i Danmark, Norge og Sverige helt fra begyndelsen havde et stærkt nordisk præg. I juli 1930 afholdtes der i København et nordisk socialistisk ungdomsstævne, og til dette skrev Otto Jensen en sang på FE 77, og i Arbejdersangbogen angives melodien som Bellmans Klang mina flickor. Dens tekst henvender sig helt klart til de unge der samles til stævnet og Fyndigt den former den nye tids krav: Trældommens lænker skal raslende falde. [ ] Vi kræver lighed for alle. Programmet fremstår helt klart: Alle skal mættes af nærende brød/børn være leende glade. Sangen er fra en stormtid hvor idyl og patos kunne stå side om side. Bare nogle uger tidligere havde Arbejdernes Lytterforening haft stævne i Roskilde, og hertil havde Frederik Dalgaard, som var en fremtrædende skikkelse i arbejderbevægelsen og i 1935 opnåede valg til folketinget, skrevet en sang. Radio hørte man efter arbejdstids ophør, derfor indledes sangen med en aftenstemning, Dagen er dalet og sindene længes efter lindring for byrder og savn. Da er det der bliver tændt for radioen med 7 Løftende toner fra sangenes sale, dystre dramaord og komediens skæmt, vismandens vægtige, tolkende tale kort sagt alt det som arbejderen tidligere var udelukket fra at høre, mens det nu spredes ud til alle netop til fattigmands hytter. Radioen har potentiale for den én verden som socialdemokraterne dengang drømte om og arbejdede på, for, som Dalgaard slutter: Engang da skal de til frihedens sang folkene samlede kime! De er klokkerne i Westminster og Kreml. Fire år senere kunne H.C. Hansen som formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom og foregangsmand i forbundets kulturarbejde som sangskriver til Arbejdernes Oplysningsforbunds landsmøde skrive en sang som ryster ved den aktualitet den rummer. I str. 1 får Hitler og nazisterne tørt på. Den hæslige bogbrænding i maj 1933 på Unter den Linden inddrages: Højt har man stablet de rygende bål, næret af slægtens de ædleste skrifter. Tanken er kvalt Det er det modsatte af hvad arbejderbevægelsen står for: Bogen skal øge vor viden, thi Frihedens, fremskridtets lysende bavne/ holder vi vedlige heroppe i nord. Mens Ud over verden stormene raser. Anders Dolleris Nu rinder sol i sin vælde fra skyen stod også i højskolesangboen i flere udgaver. I den er ekkoerne fra FE 77 mange og åbenlyse. Det kan man ikke høre noget til i disse tre, og alligevel er det som om Jensens, Dalgaards og H.C. Hansens sange har suget styrke af melodien og de ord den oprindelig bar frem.

8 København læser: Krop, Tekst og Tegning Af Søren Sørensen Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark deltog i læsekampagnen København læser i den første uge af marts. Årets tema var kroppen i litteraturen, og femten litterære selskaber havde fulgt indbydelsen til at give indtryk af forfatteres beskrivelser af kroppen. Det foregik på Københavns Hovedbibliotek, i salonen på 3. sal, og litterært interesserede havde i stort tal vist emnet interesse, så der tit var flere kroppe end stolesæder. Repræsentanter for de forskellige selskaber talte med entusiasme og dyb indsigt om Ulysses og jagten på Salomons miner, der burde have været roser og Thøger Larsens betagelse af de lemvigske bondepigers vippende bryster. Bellman var med to gange, sidst som svensk klassiker i Dansk-Svensk Forfatterselskabs oplæsning af kropslige digte, og han åbnede kampagnen således: Indtryk fra museers og atelierers billedværker med kroppe og legemsdele, især ansigter, har igennem det meste af den europæiske litteraturs historie inspireret digtere til tekstlige tegninger, endog indtryk af maleres og billedhuggeres arbejde med levende modeller. Sådanne kunstværker i ord har efterfølgende inspireret billedkunstnere til illustrationer, undertiden allerede i skitsen, i brevet, som oftest i bogens form. Digteren Carl Michael Bellman har, som det bl.a. også fremgår af Søren Sørensens roman Sisyphos i Slotsvagten Kbh. 2009, gennem det meste af sit liv 8 plejet fortrolig omgang med sin tids store kunstnere, ikke bare den store klassicistiske billedhugger Johan Tobias Sergel, men også Carl Gustaf Pilo, Elias Martin, Pehr Hilleström og dennes datter Charlotta Ulrika Hilleström, Per Krafft o.a. af datidens kunstnere i den rige gustavianske periode. Pilo havde kraftig tilknytning til København; han var nemlig den første direktør for kunstakademiet fra 1748 til 1772, og otte år efter sin tilbagevenden til Stockholm blev han akademidirektør dér. Pilo var hofmaler begge steder, og nogen kunne sige at han var bedre til at male dragter og prægtige hofscenerier end egentlig kroppe, men det ville være forkert, for man kan ikke male en ordentlig dragt hvis ikke man kan male en ordentlig krop, mandlig eller kvindelig. Tidens største kunstner var Johan Tobias Sergel som også kendte København og f.eks. boede hos Abildgaard på Kunstakademiet mens Bellman sad i arrest på slotsvagten, og han og Bellman omgikkes tæt og tit. De var lige gamle, begge født i 1740, og begge kunne en masse med kroppe og kropsligheder; der er bevaret en række tegninger og skitser fra Sergels pen man nok ville kalde pornografiske, men som i virkeligheden mere er morsomme. Elias Martin var også jævnaldrende med Bellman og uddannet som tegner af ornamenter til den svenske flåde. Han tog til Paris som kunstnere ofte gør, men hvad mere er, han boede sammenlagt 15 år i London og mødte her værker af en af verdenskunstens største grafikere, William Hogarth. Værker af Hogarth bragte Martin med tilbage til Stockholm og fik

9 interesseret både Gustav III og Bellman for dem, i den grad at kongen bestilte digte hos digteren med motiver fra Hogarths ondskabsfulde gadebilleder fra forfaldets London. Bellman fik Martin til at illustrere flere af sine værker, særligt fornemt i Bacchi Tempel, öppnadt vid en hjältes död 1783, muntre og indholdsrige tegninger af høj klasse. Også Hilleström far og datter havde et nært forhold til Bellman, og bl.a. illustrerede Charlotta Ulrika en række Fredmans Epistlar på et spisestel. Oplevelser og iagttagelser i atelieret hos disse kunstnere er ofte blevet omsat til digte, bl.a. i de såkaldte malerepistler hvori digteren skildrer malerens arbejde med modellen. Det gælder Fredmans Epistel 39 Om Bergströmskans porträtt på Liljans krog i Torshälla, FE 66 Till Movitz målare og FE 74 hvor det igen er madam Bergström der sidder model. Denne epistel er tilegnet Johan Tobias Sergel. Hvornår han har skrevet dem, kan ikke fastslås nærmere end det er engang i 1770 erne, senest i 1780, hvad der tyder på at det ikke kan være Martin der er model for digtet, men muligvis Sergel, selv om deres venskab også bliver mest intimt sent i 1780 erne. Men der var kunstnere nok at tage af, og kongen havde i 1770 erne meget at bruge både dem og Bellman til. Imidlertid er det nødvendigt at man gør sig klart at Bellman ikke er Fredman, og at der altså ikke er nogen som helst grund til at lede efter hos hvem Bellman har gjort netop de iagttagelser der bliver omsat i de tre epistler, heller ikke når han tilegner Sergel den ene af dem. Det er 9 digt, det er endda poetisk humor, og hovedpersonen er da også i FE 39 ved at dø af grin over vennen Movitzes portrætmaleri af kromutter på Liljan i Torshälla (syd for Stockholm) fra en af hovedpersonernes få udflugter ud af hovedstaden. Madam Bergström er udstyret med en gevaldig dobbelthage, Isterhaken kalder digteren den og siger at den hænger; ligeledes er hun temmelig brystsvær, og i øvrigt er Fredman mest optaget af hendes påklædning og udstyr: Nå, Bergströmskan, vad jag ser, med bindmössa, kors jag ber, bröstbukett i barmen och en mops på armen - ørenringe med store smykkesten og parasol, endda flere af slagsen, en rigtig modedame, og altså i Fredmans øjne latterligt opstadset. Man må huske at Fredmans Epistlar er skrevet som underholdning for overklassen og hoffet, og i de kredse har man altid moret sig over at underklasserne ikke har lige så forfinet en smag som en selv. Anderledes går det for sig når det er en dame af overklassen Movitz har fået bestilling på at portrættere. Nok er hun også trind, men det behøver ikke at indebære mere end at hun har de kvindelige former der fryder et mandligt øje, og da hun også er snörd, altså har korsetteret talje og dermed opskudt barm, så er der til både gården og gaden, hun er stor till blod och börd, dvs. højadelig og altså model til et af de værker der skal op på en herregårds anegalleri. I håret har hun indflettede perler, og hun bærer i øvrigt både smykker og en brystbuket, et halskors af rubiner som kan ses hver gang hun trækker vejret, så

10 brystet svulmer op. Det bliver et pragtbillede som overgår antikkens største kunstmaler: Knappt Apellis pensel fin bildat har så skön cousine. Epistlen slutter da også med at damen forfører maleren med sin kærlighedsgudindeskønne krop. Her skal det siges: der er ingen tvivl om at fortællerjeget, epistelskriveren Fredman, navnkundig urmager i Stockholm, har stor sans for kvindelig fagerhed, fägring, men i denne epistel skinner også digterens glæde ved samme emne tydeligt igennem og næsten med misundelse over at grevinden forfører maleren og ikke digteren. I FE 74 stiger begejstringen til sådanne højder at digtet slår over fra sang til tale, eller som i en opera fra arie til recitativ; Leif Bohn oversatte dette således: En skønhed, velbehag! Oh guder, hvilken lykke! Fra huen skyder frem et fint og kruset stykke, som danner en roset og nedad nakken går, hvor så et purpur bånd omfletter hendes hår. I ørerne en glans! En glans, som højrød skinner; fra øret, mener jeg, et smykke af rubiner, som til des større fryd for øjet, elegant, fordunkler med sin brand en blomstret kniplingskant, og huens grønne stof, med silketøj den praler, fint bølget, mørkt og glat, just som bror Movitz maler. 10 Sergel: Bellman og Anna Rella Ligeledes var digteren varmt engageret i at de bøger han selv sørgede for udgivelsen af, blev smukt illustreret, hvilket ikke har forhindret eftertidens kunstnere i blive inspirerede af Bellmans digteriske univers og omsætte indtrykkene i billedværker fra malerier til vignetter. Flere af disse tegnere er 200 år efter digterens død aktive i Selskabet Bellman i Danmark og sikrer at nyudgivelser fra værkerne, i oversættelser, til stadighed får nye billedkunstneriske udtryk. Ifølge illustrationens natur får disse kunstværker som regel et direkte kropsligt, figurativt udtryk, Anne Marie Steen Pedersen, Klaus Albrechtsen, Nikoline Werdelin, Hanne Bonde, Fritz Haack og den der fortæller dette.

11 En ny forårsvise Af gourmanderne og Bellmanelskerne Tut og Finn Gemzøe Det er grønt herude, kyndelmisse ingen knude slog, for vinteren var mild. Grønt forneden, grønt foroven, knopper svulmer alt i skoven næsten som det er april. Det er lyst herude. Mens jeg sidder bag min rude, ser jeg ud på stæres hær. Fugle er begyndt at synge, ingen sne kan jorden tynge, og på spring et forår er. Det er vådt herude, duggen som en sølverpude hænger over vores hæk. Solen glimter i dens dråber, medens Tut fra haven råber, at hun ser en vintergæk. Helt fra os herude kan vi nu til jer bebude, at det lysner dag for dag. Solens stråler kan omarme kolde hjerter med sin varme så vi glemmer nid og nag. Som i Bellmans viser, der naturens skønhed priser i musik og herlig tekst, kan vi, når vi er til stede i naturen finde glæde ved en vår med liv og vækst. Inderlig vi længes efter mad, så vi vil trænges om et fad med biksemad! Vore maver vil vi mætte og ved frokostbord os sætte, så vi slutter vores kvad. Herlige karneval! Lars Lönnroth: Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning. Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, 2005 (403 sider) Illustreret s/h Se farveillustrationer side 16 Anmeldt af Per Olsen Lars Lönnroth (f. 1935, herefter LL)) er professor em. i litteraturvetenskap ved Göteborgs Universitet Han var professor i litteratur- og tekstvidenskab ved Aalborg Universitet og kulturchef på Svenska Dagbladet Han er søn af historikeren Erik Lönnroth, hans morfar var Olof Lagercrantz, og en forfar var Uppsala-romantikkens centrale skikkelse (ved siden af Atterbom) Erik Gustaf Geijer ( ). LL har især forsket i nordisk middelalderdigtning, Bellman, Tegnér og Geijer, og han var en af de to hovedredaktører på Den svenska litteraturen, bd. 1-7 ( ). Hans monografi fra 2005 Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning er stadig den væsentligste nyere bog om den svenska Anakreon, bl.a. fordi den kobler et overblik over forfatterskabet og den historiske samtid med præcise tekstanalytiske nedslag. LL er en dygtig socialhistoriker og en glimrende nærlæser, han kan se både hele den litterære skov og de enkelte, litterære træer. Bogen er et ambitiøst, synteseskabende og vellykket forsøg på at afkode hele Bellmans mangfoldige og afvekslende forfatterskab genrer, temaer, sprog og stil. Titlen er hentet fra 11

12 Bellmans ungdomsdigt Du liufva starka, alltid oväntade, över vilka man ej carnaval,/du lindrar sorg og kval, som kan undgå att häppna, och antigen muligvis er skrevet til det sidste karneval komma utom sig av förundran eller av på Bollhuset 1763, da karnevalet blev skratt. Bellmans vekslen mellem højt og afskaffet, for først at blive genoptaget 10 lavt, mellem det himmelske og det år senere. Ordet karneval var på jordiske, er det, der udmærker tankegangen, men også sproget, stilen og musik- Bellmans tid synonymt med maskerade, maskebal, og ikke med den ken og effekten bliver ofte ironisk eller kristne fasteperiodes forbud mod parodisk. I fx FE 81 ( Märk hur vår kødspisning og kønsliv. I digtet hedder skugga, märk Movitz mon frère ) falder det: Vår värld är en maskrad,/där ikke blot Fredman ud af rollen som mången synes glad,/men gråter under prædikant, men også de øvrige begravelsesgæster, de demaskeres, så den sakrale masken Bogens forord skitserer dens dobbelte stemning går i opløsning. Epistlernes formål: en sammenfatning af Bellmans særlige kunstform ser LL som et one forfatterskab og et forsøg på at vise det man show, teksten som mundtlig fremførelse med Fredmans replikker en essentielle i Bellmans kunst, nemlig at kombinere forskellige genrer, såvel religiøse som profane til en helt ny type af udtryksformer. Bellman arbejder med en performance med populærkulturelle énmandsforestilling, et maskeradeoptog pantomimisk situationskomik og med med stadige variationer i forskellige udtryksformer. Hvad LL ikke vil, er at for- for at få teksternes dramatiske mulig- kropslige eller sceniske udtryksmidler følge det biografiske spor, da han anser heder frem. For (ældre) danskere er det for at være et vildspor. Det første kapitel sammenfatter overordnet Bellmans performances på Dyrehavsbakken i professor Labri og professor Tribinis forestillingsverden og særlige kunst. hhv erne og 50 erne og deres roller Hvordan bærer Bellman sig ad, når han som udråbere et referencepunkt. Eller smelter specifikke kunstgreb fra den bakkanalske tradition (drikkevisen), komisk Chaplin-film. pantomimiske scener fra en tidlig opera, satiren, pastoralen sammen med De følgende 14 kapitler består i en gennemgang af forfatterskabets udvikling, den åndelige lyrik den fusion, som er Bellmans særegne legering? Et udgangspunkt for opfattelsen af Bellman som sædeskildrer, den bakkanalske spøgefugl fra den unge salmist, over den satiriske scene- eller tribunekunstner ( estradör ) (drikkeviser og selskabssange), syngespil er et dagbogsnotat af den gustavianske og Bacchi orden. To kapitler (8-9) er viet digter Johan Gabriel Oxenstierna (1750- til Fredmanskikkelsens og epistlernes udvikling herunder bibelparodierne, 1818) fra : Hans gester, hans röst, hans spelning, som äro oförlikneliga, föröka ännu mera det nöje man har elegi ) og FE 12: Elegi över slagsmå- elegierne (fx FE 7: Som synes vara en af själva versen, som är alltid vacker, och let på Gröna Lund ; undervejs er der som innehåller tankar, ömsom löjliga, plads til et par grundige og tætte nærlæsninger (af bl.a. FE 23: Ack du min mo- ömsom sublima, men alltid nya, alltid 12

13 der ), med fokus på Bellmans sociale epistler 71, 79, 80, 81 og 82; det er her i reportager (bl.a. FE 30: Drick ur ditt slutningen, at vi finder de tre store, nyskrevne pastoraler, 71 ( Ulla! min Ul- glas, se Döden på dig väntar og FE 52: Till Movitz när hans fästmö dog. Elegi ). Efter en gennemgang af de to bak- ( Vila vid denna källa ), som LL analyla ), 80 ( Liksom en herdinna ) og 82 kanalske sørejser gennem Stockholm og serer, og hvor han i ep. 82 s strofe 6 finder flere af hovedmotiverne i FE: den dens omgivelser, som beskrives fra et bådperspektiv (FE 25: Blåsen nu alla bakkanalske forsamlings dyrkelse af Freja og Bacchus (Ulla som brud); Karon og FE 48: Solen glimmar ), konkluderer LL at epistlerne har udviklet sig mod står klar til at fragte Fredmans sjæl til en større grad af realisme, repertoiret dødsriget Hades. Men Ulla fejrer bryllup er udvidet, og den bibelparodiske og mytologiske retorik er reduceret til fordel des symbolsk, at kærligheden sammen med den døende Fredman og viser såle- for Fredman-rollens større sociale bevægelighed og tematisk og genremæssigt det triumferende valdhorn i den gentagne med Bacchus overvinder døden. Derfor større spændvidde (pastoraler, landskabsmaleri og samfundsskildringer). Dernæst 82 epistler blev det til og ikke, som op- slutlinje: Den sista gången brud. følger kapitler om hofdigteren Bellman rindeligt planlagt, 4 x 25. LL udreder de (10), som Jennie Nell skrev en disputats spegede forhold omkring udgivelsen: om i 2011, Bacchi tempel (11), og hvad Kellgrens fortale, de omarbejdede og man kunne kalde miscellanea (blandet udeladte epistler, rollelisten over de forekommende personer, samt strukturen i gods, Bellmans forsøg i flere retninger for at tilgodese sine ambitioner om at tilpasse sig og nå ud til nye og større pub- Bellmans oprindelige princip for kompo- det endelige udvalg. Det synes som om likumssegmenter) (12). Efter 1772, hvor sitionen var, at hver afdeling skulle rumme sin egen karakter eller tematik lige- Gustav III gennemførte sit statskup, kom Bellman under kongens mæcenat og oppebar en kongelig pension og blev ud- med en hyldest til Ulla Winblad som som satserne i en symfoni og afsluttes nævnt til hofsekretær. Frem til mordet på Djurgårdens kærlighedsgudinde, omgivet kongen 1792 fungerede han som leverandør af underholdning til hoffet skuege. Sådan blev det ikke, men LL mener, af et valdhornsblæsende bakkanalsk følspil, viser, lejlighedsdigte og kongelig at man alligevel kan sige, at epistlerne 51 propaganda. til 82 udgør et tredje afsnit af FE. Vi kan Genreændringerne skyldes delvis et nyt se, at ep. 25 ( Blåsen nu alla, 50 ( Om publikum, bestående af yngre tjenestemænd og embedsmænd i Stockholms og 82 strukturelt er afslutningsepist- dess sista ögnekast på Ulla Winblad ) mondæne selskabsliv. Det drejer sig om ler (mit udtryk, PO), der alle udspiller vittighedsblade, syngespil, lystspil og sig på Djurgården med Ulla Winblad i hans religiøse digtning. Det næstsidste centrum for et festligt optog. Så selvom kapitel (13) fokuserer på den endelige det er nærliggende at hævde, at epistlerne udgivelse af den fuldbyrdede samling 1-25 er overvejende bibelparodiske, at FE, med inddragelse af de nytilkomne er overvejende realistiske, og at 13

14 51-82 er overvejende højlitterære og klassicerende, er der for mange stilbrud. Genrebruddene i de to første afsnit fortsætter også i sidste del. I bogens sidste kapitel, Slutet på maskeraden (14), fokuserer LL på Bellmans sidste år, hvor episteludgaven (1790) banede vejen for Fredmans sånger (1791), en misvisende titel, fordi de fleste af sangene intet har med Fredman-figuren at gøre. Bogens sidste kapitel er en Epilog, hvor LL undersøger receptionen af Bellman, fra samtidens, romantikkens opfattelse af den geniale digter, som brændte sit lys i begge ender, over realismens interesse for biografien og byskildringerne, til nyere tids fokus på Bellmans poetiskmusikalske teknik, metaforik og fortælleteknik, brugen af klassisk mytologi og parodi. Fodnoter og et register afslutter bogen, der er udstyret med mange, velvalgte og udsøgte illustrationer. Én af styrkerne i LLs bog er, at den påpeger og udreder komplekse forhold i Bellmans tekster; bl.a. de dialogiske monologer, som gir udtryk for forskellige eller modsatrettede synspunkter: i FE 23, hvor Fredman ligger i rendestenen med en bagskid og holder en monolog, som er en variant af den bibelske Jobs klage, lykkes det ham at både forbande og velsigne sine forældre, som har bragt ham til verden; det er således kontrasten mellem kontrastive synspunkter, som gør teksten levende og efterlader læseren med flere fortolkningsmuligheder. Den gustavianske epoke, som jo bl.a. Bellman var en repræsentant for, var en kulturelt oplyst og lysende periode, som sluttede med mordet på kong Gustav III i 1772, og det skete, som bekendt, på et 14 maskebal. LL antyder, at man måske kan se maskeraden som et sindbillede på kongens og Bellmans tid, og også som metafor for de forskellige roller, som Bellman iklædte sig: Poeterna förvandlades till maskspelare och estradörer. Det ställdes stora krav på deras förmåga att spela teater, improvisera och anpassa sig til publikens önskemål. Og det lykkes kun delvis for Bellman at pendle mellem den tredobbelte scene: den borgerlige salon, værtshuset og et mytisk-religiøst plan. Næsten 200 års Bellmanforskning findes samlet og bearbejdet i Ljuva karneval! Den gir os Bellmans forfatterskab i en helhedsskabende sammenhæng. Den vil forblive standardværket om Bellman i lang tid, den er en lærd, men samtidig læseværdig monografi. LL er inspireret af den engelske gren af litteraturvidenskaben, som cultural studies repræsenterer en sammenfletning af teori og praksis med rødder i Frankfurterskolens tværfaglige æstetik, og i England videreført af bl.a. Raymond Williams. Hvad jeg savner i denne yderst kompetente litteraturvidenskabelige fremstilling, er en litterær periodisering: Hvor er Bellman placeret litteraturhistorisk? I hvilken forstand og hvordan kan han siges at skrive mellem klassicisme/oplysningstid og mellem rokoko, den følsomme tid, sentimentalisme og romantik? Dette skygger dog ikke over, at vi med Lars Lönnroths bog har fået den foreløbig bedste litteraturvidenskabelige bog om hele Carl Michael Bellmans omfattende forfatterskab. Lærd, læseværdig og læsevenlig! I det program som dette tidsskrift produceres efter, kan der ikke indsættes notenr. Find selv:

15 Noter til artiklen Et udvalg af LLs udgivelser er: Litteraturforskningens dilemma (1961), European Sources of Saga Writing (1965), Njáls saga. A Critical Introduction (1976), Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Edda till ABBA (2008/1978), hvor LL læser ep. 81 som performance, som en mundtlig fremført tekst i forhold til aktører, scene og publikum, og dernæst kontekstualiserer den historisk; desuden Tegnér och det nordiskt sublima (2001) og memoirerne Dörrar till främmande rum. Minnesfragment (2009). LL har skrevet om Bellman i tidsskrifterne Scandinavian Studies 3 (1972), og i Samlaren 88 (1967), hvor han finder en grundlæggende dramatisk struktur i Bellmans digtning; desuden i samleværket Tio forskare om Bellman (1977), i hans Den dubbla scenen (om ep. 81 med en glimrende introduktion til Bellmans samtid, i Digternes paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff (om den sakrale poesi i ep. 7, 1997), samt i antologien Bellman på Hanaholmen (2006). 15 Se: Troels-Lund: Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede 1-7 ( / ), Lars Gustafsson: Le poète masqué et démasqué: Étude sur la mise en valeur du poète sincere dans la poétique du classicisme et du préromantisme (1968), Peter Burke: European Popular Culture in Early Modern Europe (1978); om Mikhail Bakhtin, se: Rabelais and his World (1968), Det andet karneval (1983), Kultur & Klasse 86 (1986), Bakhtinian Thought (1995), Karneval og latterkultur (2001). Dagboksanteckningar af Johan Gabriel Oxenstierna åren , red. G. Stjernström (s. 74, 1881); en senere øjenvidneskildring er Evert von Saltzas beskrivelse af Bellmans optræden som estradör ved en fest hos familjen Rålamb i 1794: Bellman sköt undan de buteljer som stod, och började spela på bordet med tummare och preludierade. Nu var det gamla klockaren i Solna; man hörde huru blåsbälgarna knarrade och huru de ostämda orgelpiporna skreko en dundrande tremulad (en mekanisk frembragt trille på orglet) och med gäll (skinger) diskantisk stämma sjöng han Som fåglar små, när dundra må m.m., och nu blev glädjen allmän., Bellman sedd och hörd. Porträtt, dokument och vittnesbörd (1995). Bellmans vekslen mellem høj og lav stil kendes også fra John Gays Beggar s Opera (1728), som er forbilledet for Bert Brechts Skillingsoperaen/ Laser og pjalter (1928), hvor tiggere, lommetyve og ludere optræder som parodiske antihelte i et lavt miljø. Professorerne Labri ( ) og Tribini ( ) var komiske begavelser, markedsgøglere og teltholde-

16 re. Tribini optrådte på Dyrehavsbakken i mange år efter anden verdenskrig. Han optrådte i kjolesæt med medaljer og tilhørende grå cylinderhat, stok, urkæde og med et spraglet slips. Hans tale som udråber udenfor teltet kunne fx være: Højtærede herskaber, grevskaber, klædeskaber, videnskaber, ægteskaber og djævleskaber alle er velkomne. Tykke og tynde. Brede og flade. Rullemænd, tullemænd og julemænd. Sprællemænd og skraldemænd. Landmænd og vandmænd. Fuld tilfredshed eller pengene er spildt. Der er gang i de svenske disputatser og bøger. Se: Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark, nr. 73 (s.14-19, 2012) og Meddelelser, nr. 74 (s , 2012). Og den 4. april i år disputerede Peter Lind fra Uppsala Universitet med afhandlingen Strunt alt hvad du orerar. Carl Michael Bellman, ordensretorikken och Bachhi Orden. Den vil blive anmeldt i et kommende nr. af Meddelelser 16 Pastoralen eller landskabsdigtet, bukolisk eller arkadisk digtning, kom på mode med Alexander Popes Windsor Forest (1713), James Thomsons The Seasons ( ) og den svejtsiske forfatter von Hallers Die Alpen (1729); genren skildrer især land- og hyrdelivet i idealiseret, utopisk form, hvor personerne og landskabet ses som et udtryk for harmoni, kærlighed og uskyld. Et typisk, dansk eksempel er Tullins Majdagen (1758); se: William Empsons Some Versions of Pastoral (1966/1935), Pastoral and Romance: Modern Essays in Criticism (1969) og P.V. Marinellis Pastoral (1972); jf. Beethovens Pastoralesymfoni, Nicolas Pouissins Et in Arcadia ego/hyrderne fra Arkadien ( ), og Watteaus og Fragonards Fêtes galantes, hhv. malerierne Rejsen til Kythera (1717) og Gyngen (1767). Kellgrens fortale i den endelige redaktion fra 1790 viser hans litterære kovending fra en klassicistisk orientering til et mere romantisk syn. Han havde tidligere hånet Bellman i Mina löjen (1774): Hans (Bellmans) muser sig på spinnhus nära,/hans gratier ligga under kur,/och uti Platskans Jungfrubur/Han Kärleksgudens språk fått lära., men nu hylder han ham som en gudbenådet, malende landskabsdigter, der er helt sin egen: Aldrig ännu voro Skaldekonst och Tonkonst mera systerligt förente, og senere i fortalen: Vi vil da finde, at den største ros enhver ypperlig forfatter kan få, for Bellman som for Anacreon, er at den ene var Anacreon; den anden Bellman. Et virtuost eksempel på en bibelparodi på prosa er

17 Bellmans dedikationseksemplar af Fredmans 25 første epistler til oberst J.F. Duwall (ca ) indledes med en vignet, som er sat sammen af forskellige symbolske kendetegn, som ligeledes findes i digtene: kærlighedens pil henter sin kraft fra vinglasset, som er omgivet af en narrestav og en narremaske; nedenunder står timeglasset som symbol på livets korthed; til venstre dødens le, til højre drikkekrus og tobakspiber. Det retoriske forbillede for bl.a. Fredmans monolog i ep. 27 ( Gubben är gammal, urverket dras ) skal søges i gravdigtningen, hvor Døden ofte optræder som en allegorisk figur med symbolske kendetegn, bl.a. pile og timeglas. Raymond Williams ( ), litteraturprofessor ved Cambridge University; hans bedst kendte værker er Culture and Society (1958), The Long Revolution (1961), The Country and the City (1973) og Keywords (1976). Og i et intermedialt perspektiv (Litteratur inter artes): hvor er Bellman placeret kunsthistorisk mellem Watteau, Boucher og Fragonard og Hogarth og Rowlandson? Og hvor er han placeret musikhistorisk mellem Händel, Gluck, Haydn og Mozart? Ill. efter Watteau: Rejsen til Kythera (1717) 17

18 Hirschholmsommeren af Peter Leth Christiansen Johanne Luise og Hertz spiller fjerbold i haven ved Heiberg huset, mens den jaloux Johan Ludvig ser til Diligencen fra København gør holdt foran huset i Hørsholm, hvor familien Heiberg har indlogeret sig Efter at have spillet dukketeater i 60 år, boet i Hørsholm i 40 år og været dedikeret Bellmanfan i 20 år fik jeg for nogle år siden den idé at lave en forestilling om familien Heibergs ophold i Hirschholm i sommeren 1832 med digterkollegaen Henrik Hertz. Heri skulle indgå hans digte Fjerboldtspillet, Billardet i Hirschholm (fjerbold- og billardspil på scenen) og Posthuset i Hirschholm (med professorens ensomme frue lænet til armen i vinduet), der synges på Bellman melodierne henholdsvis F. E. 55, 69 og 77. En handling blev kreeret, begyndende med fru Gyllembourgs klage Ak, Hirschholm en lyst du kunne sagtens være, gående på Värm mer öl och bröd (Fr. E. 43), over den regnvåde sommer, den fugtige stue i det lejede hus og Johan Ludvigs manglende opmærksomhed efter ægteskabet med Johanne Luise. Etårsbryllupsdagen fejres med en 18

19 udflugt til Sanskebakken, hvor familien synger Så nåed vi da næsten frem til vores høj ved Øresund også af egen tilvirkning på Så lunka vi så småningom (Fr. S. 21). Sent samme aften vender Hertz tilbage med diligencen fra København for de næste uger at blive håbløst forelsket i Johanne Luise, stadigt betroende sig til hunden Diana, der trofast følger ham. Under en natlig vandring i slotsparken går det helt galt for digteren. I sin beruselse ser han det nedrevne Hirschholm Slot rejse sig i stedet for den nyopførte kirke og Struensee danse bort med dronning Caroline Mathilde for øjnene af Christian VII og hoffet. I sit delirium beslutter Hertz at bortføre Johanne. Denne beslutning overhøres imidlertid af Heiberg, der foranlediger familiens bortrejse næste morgen. Hertz står ene tilbage, forladt og forsmået. Han vil nu søge kongens fond Ad Usus Publicos om rejsepenge til et ophold i Italien og sende sit resignerende digt Hyacintherne til familien. I alt 12 Bellman melodier synges, nynnes eller fløjtes i de fire akter i Hirschholmsommeren. Stykket er her i foråret fremført 16 gange af forfatteren og Peter Falster på førstnævntes bopæl, men planlægges genoptaget i efterårssæsonen. Dekorationerne er dels klassiske hentet fra Alfred Jacobsens Danske Teaterdekorationer og Familie Journalens Pegasus Teater, dels nymalede med lokaliteter fra Hørsholm. Originale figurer er tegnet af studerende ved Animationscentret i Viborg, tale og sange er indspillet af teatrets talentfulde stab ledsaget af professionelt guitarakkompagnement. 19 Thisted Musikforening en aften i maj måned 2014 Ved Erik Harbo Det er dejligt at komme på et af de steder i landet, som Harald Bergstedt brugte udtrykket Yderst i Provinsen om. Digtet findes i Sange fra Provinsen, og jeg synger sjældent et Bellman program, uden at denne sang om et provinsbal er med. Denne gang var det Thisted musikforening, der indbød sine medlemmer til en Bellmanaften. Sammen med Fredmans epistel nr. 2 og nr. 9, går det fint med Der hvor åen brusende... og Skoma rn i sit messsinghorn... Og den lille søde Anna, der spøger i digterens fantasi, går fint til de mere nydelige sider af Bellmans damer herunder Ulla på Fiskartorpet. Et livligt musik-og teaterliv udfolder sig i den smukke I.P. Jacobsenske provinsby med et fint gammelt teater. Her findes et stort museum, og der trives også et litterært selskab i den berømte digters navn. Dertil kom en superb servering for medlemmerne og et godt glas rødvin, og i sådan et selskab befinder Fredman sig godt, og der er tid til at nå igennem det store herlige repertoire, der selvfølgelig må slutte med Lette sommerfuglevinger (Fjäriln vingad) nr. 64.

20 Indhold: sant var dä Skærum Mølle Erik Harbo skriver Svenske viser i jysk kirke Bellmandag i Malmø 8. juni 2014 Højt fra træets grønne top? Bellmans læremester Af Søren Sørensen Bellman i Arbejdersangbogen Af Søren Sørensen Krop, Tekst og Tegning Af Søren Sørensen En ny forårsvise, Tut og Finn Gemzøe Lars Lönnroth: Ljuva karneval! Anmeldt af Per Olsen Hirschholmsommeren Af Peter Leth Christiansen Thisted Musikforening en aften i maj måned 2014 ved Erik Harbo Illustrationer: Johan Tobias Sergel C.L. Petersen Søren Sørensen Selskabet Bellman i Danmark Formand: forfatteren Søren Sørensen Næstformand: lektor, mag. art. Per Olsen Sekretær: provst Hans Lundsteen Kassemester: Alex Pedersen Styrelsesmedlemmerne Skuespilleren Jarl Forsman Viceskoleinspektør Fritz Haack Operasanger Erik Harbo Cand.pæd.psyk. Eva Holbek Gymnasielærer, mag. art. Randi Larsen Billedhuggeren Karen Nordentoft Tilknyttet styrelsen Advokat Claus Arup Ambassadesekretær Niklas Eriksson Skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen Udgiver: Selskabet Bellman i Danmark, adr.: c/o Ellekrogen 28, 2950 Vedbæk Redaktion: Fritz Haack, Hans Lundsteen, Søren Sørensen (ansv.) Layout og tryk: Erik Harbo Redaktionsudvalg: Selskabets styrelse Eftertryk er velkomne mod kildeangivelse og honorar efter aftale ISSN Skrifter udgivet af SBiD: Alle gratis for Erik Harbo: Bellman om kroer, kvinder og Karons medlemmer så længe oplag haves: båd (17 numre) 80 kr. Jens Kr. Andersen: Bellman og de danske Bengt Ole Lindberg: Balladen om Ulla 80 kr. guldalderdigtere Andre bøger: Søren Sørensen: Danske Bellmaniana Beiträge zu Bellman, Heft 1: kr. Torben Krogh m.fl: Bellman og Danmark I. Simonsson: Bellmans värld 100 kr. M.Brøndsted: Nyere Bellman-studier m.m. Søren Sørensen: Skoel bette pieger 50 kr. Bellman i Billed og Digt kr. Søren Sørensen: Sophienholmsonetter 30 kr. Lars Huldén & Jennie Nell: Carl Michael Medlemspriser. Forsendelsesomkostninger Bellmans liv og værk betales af medlemmet. Hans Lundsteen: C. M. Bellmans salmer Henvendelse til Ole Simonsen, Bringetoften 33 Salg af CD og DVD 3500 Værløse. t Erik Harbo m.fl.: Bellman i Kbh. Bymuseums Følgende bøger bestilles hos Eva Holbek på Havesal (udg. 2012) dvd specialpris 80 kr. Leif Bohn, Carl Michael Nis Bank-Mikkelsen & Bellmaniakvartetten (17 Bellman: Fr. Ep. og Sange (på dansk). numre) 100 kr. Pris kr

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December 2012. Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December 2012. Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK NR.75 December 2012 Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1 75 numre 1994-2012 Sant va dä MfSBiD åbnede i marts 1994 med en erklæring: redaktionen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 78 September 2013

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 78 September 2013 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 78 September 2013 Sant va dä Ernst Josephson: Glunt nr. 14 at ingen drikker af visdommens kilder uden at blive klogere. Men nogen er der som ikke drikker.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere