Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand"

Transkript

1 Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads København SV KompetenceCV Kort beskrevet er kompetencer, det man kan med det man har lært. Kompetencer kan læres og udvikles hvis man vil og de kan overføres til andre sammenhænge end dér, hvor man har udviklet dem. Kompetencer er ikke kvalifikationer, som er det, man kan dokumentere man har lært, såsom eksamensbeviser mv. Meget af det, du har lært i skolen/på en uddannelse eller på en arbejdsplads står ikke i dine officielle papirer. Med mindre du har en personlig udtalelse fra eksesmpelvis en lærer eller en arbejdsgiver, siger et eksamensbevis eller en lønseddel ikke noget om, hvordan du har fungeret som elev/studerende eller ansat og måske heller ikke noget om, hvad du har været speciel god til. Samtidig siger disse papirer heller ikke noget om, hvad du har foretaget dig i din fritid og hvad dud fx har lært gennem frivilligt arbejde eller aktiviteter, du har deltaget i. Kompetencer er alt det du har lært både i uddannelser, arbejde og fritid. KompetenceCV et kan hjælpe dig til at afklare, hvad du kan, hvad du egner dig bedst til og har lyst til og hvad du kan orientere dig mod, når du søger arbejde eller uddannelse. Personlige oplysninger Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand Adresse: Postnummer/by: Poststed: Telefonnr: Mobil: Andre personlige oplysninger: Så som civilstand (samboende, gift/ugift), børn eller andet, der er vigtig i den sammenhæng du vil bruge KomtenceCV et. Arbejdserfaringer (her skriver du alle de forskellige lønnede jobs du har haft) Periode: Tidsrum, månedmåned eller år-år Arbejdsgiver Navn på den virksomhed/institution/fore ning du har arbejdet for Stilling Hvad du var ansat som Arbejdsområder og opgaver. Kort beskrivelse af indholdet i arbejdet Hvad du arbejdede med, havde ansvar for og lign. (timer pr. uge) Hvor meget du har arbejdet. Hvis du er usikker på omfanget, så angiv et ca. tal

2 Dine samlede arbejdserfaringer Skriv her hvad du samlet set har lært af dine forskellige lønnede jobs, dels hvilke faglige kompetencer du har fået, dels hvilke sociale og personlige kompetencer arbejdet har givet dig. Hvad var du f.eks. god til? Hvad synes du, du har lært? Frivilligt arbejde (her skriver du alle de lønnede som ulønnede jobs du har haft f.eks. praktikophold, frivilligt lønnet og ulønnet arbejde i eksempelvis organisationer og privat ulønnet arbejde) Periode: Tidsrum, månedmåned Arbejdsgiver Navn på den virksomhed/institution/fore Stilling Hvad du var ansat som Arbejdsområder og opgaver. Kort beskrivelse af indholdet i arbejdet Hvad du arbejdede med, havde ansvar for og (timer pr. uge) Hvor meget du eller ning du har arbejdet for år-år lign. har arbejdet. Hvis du er usikker på omfanget, så angiv et ca. tal Dine samlede erfaringer Skriv her hvad du samlet set har lært af dine forskellige ulønnede jobs samt frivilligt arbejde, dels hvilke faglige kompetencer du har fået, dels hvilke sociale og personlige kompetencer arbejdet har givet dig. Hvad var du f.eks. god til? Hvad synes du, du har lært? Hvad motiverede dig til arbejdet? Uddannelse (her angiver du alle de uddannelser, du har gået på fra folkeskolen og frem også uddannelser, du ikke har fuldført) Periode Tidsrum. uge-uge, månedmåned, årår Sted Navn på uddannelsessted Type af uddannelse Angiv hvilken slags uddannelse/kursus samt evt. emner/fag, der indgik i uddannelsen Antal point, studieår, afsluttet eksamen

3 Dine samlede uddannelseserfaringer: Her skriver du hvilke erfaringer har du fået ud af dine uddannelsesforløb: Hvad har du lært? Hvad var du god til? Hvilke faglige kompetencer har du fået? Hvilke sociale og personlige kompetencer har du fået? Aktiviteter i fritiden Kurser. Her skriver du alle de kurser, du har deltaget i både i arbejdssammenhæng og i forbindelse med frivilligt arbejde, hvor du har fået et kursusbevis. Tidsrum Organisation/arrangør Kursustitel og kort beskrivelse af kursets indhold Skriv også hvad du har lært på kurset, og hvilke erfaringer du fik Antal timer/uge

4 Regelmæssige aktiviteter i fritiden Her skriver du hvilke fritidsaktiviteter, du er med til eller har været med til i din fritid som deltager (ledelses-og andre hverv skal du føre ind i skemaet neden for): det kan være aftenskole, medlemskab af idrætsklubber/foreninger, kultur- eller humanitære organisationer, politiske partier eller interesseorganisationer, børne- og ungdomsorganisationer, religiøse organisationer m.v. Medtag gerne aktiviteter du regelmæssigt har deltaget i som barn/ung. Tidsrum Organisation Beskrivelse af aktiviteten Beskriv hvad du lavede, og hvad du har fået ud af aktiviteten. hvad du har lært både fagligt, socialt og personligt. Dine interesser Skriv her en beskrivelse af dine interesser og hvilke kompetencer du har fået igennem dine fritidsaktiviteter, både fagligt og personligt. Tillidshverv, ledelses- og instruktør/træner-erfaringer Her skriver du hvilke frivillige ledelses-, instruktør/træner- og andre hverv du har påtaget dig. eksempelvis som medlem af bestyrelser, leder, kasserer, sekretær i en organisation, og opgaver som træner, instruktør eller f.eks. spejderleder Tidsrum Organisation/bestyrelse/g ruppe Beskrivelse af aktiviteten Beskriv hvad du lavede, og hvad du har fået ud af aktiviteten. Hvad du har lært at at udføre hvervet både fagligt, socialt og personligt. Dine erfaringer Skriv her en beskrivelse af dine erfaringer og interesser og hvilke kompetencer du har fået igennem dine frivillige hverv, både fagligt, socialt og personligt. Projektarbejde og andre tidsbegrænsede aktiviteter Her beskriver du deltagelse som projektarrangør eller frivillig medarbejder i kortvarige engagementer, eksempelvis festivaler, idrætsstævner, arrangementer for foreninger m.v. Tidsrum Organisation Beskrivelse af aktiviteten Beskriv hvad du lavede, eksempelvis hvad det krævede af dig, hvad du har lært eller fik øvet dig i.

5 Dine erfaringer Skriv her hvilke erfaringer du har fået ud af din deltagelse i disse aktiviteter og hvilke kompetencer du har fået, både fagligt, socialt og personligt. Konkurrencer, offentlig fremtræden og lignende Her kan du skrive hvis du har deltaget i konkurrencer i forbindelse med eksempelvis sportsaktiviteter eller anden offentlig fremtræden, f.eks. medvirken i teaterforestillinger, koncerter eller udstillinger. Tidsrum Organisation Hvem deltog du på vegne af eller som en del af Beskrivelse af aktiviteten Beskriv hvad du lavede, og hvad aktiviteten krævede af dig og hvilken erfaring du fik både fagligt, socialt og personligt (skal denne med?) Dine erfaringer Beskriv her hvad du generelt har lært af din deltagelse i konkurrencer eller andre aktiviteter, hvor du har skullet optræde offentligt. International erfaring og ophold i udlandet Her beskriver du aktiviteter og erfaringer med internationalt arbejde samt udlandsophold af længere varighed (f.eks. længere rejser, ophold i udlandet, deltagelse i internationale lejrer, studierejser, sprogrejser m.v.) Tidsrum Organisation/arrangør selv-organiseret f.eks. skole, forening, evt at du selv har organiseret ophold/rejse Beskrivelse af aktiviteten Beskriv hvad du lavede, og hvad du har fået ud af aktiviteten. Hvad det krævede af dig og hvad du har lært både fagligt, socialt og personligt, eksempelvis kendskab til andre kulturer, sprogkundskaber, hvorvidt du dagligt talte et fremmedsprog og skulle bruge sproget til at indgå i aktiviteter m.v.

6 Dine internationale erfaringer Skriv hvilke kompetencer du generelt har fået igennem internationale aktiviteter. Andre aktiviteter og interesser Her kan du skrive de aktiviteter som ikke kan rummes i de andre skemaer, f.eks. dine interesser og hobbyer. Periode Kort beskrivelse Beskriv aktiviteten og det du har lavet og hvilke kompetencer du har fået gennem den. Samlet beskrivelse af dine kompetencer Her vælger du de kompetencer du, som er dine kernekompetencer, altså en mere kortfattet og oversigtagtig udgave af dit KompetenceCV se også den generelle vejledning Kompetence Kompetence inden for udvalgte emner og fagområder Beskrivelse af viden, færdigheder, holdninger og erfaringer Emner og fagområder, du ønsker at fremhæve. Beskriv hvad du kan, hvordan du kan bruge det og i hvilken sammenhæng du bruger det. Nævn evt. omfang. Sociale færdigheder, holdninger og kompetencer Beskriv det du har lyst til at fremhæve om dig selv og dit forhold til andre mennesker. F.eks. hvordan og i hvilke sammenhænge du har samarbejdet med andre mennesker. Nævn evt. omfang. Samarbejde, kommunikation, konfliktløsning, demokratiske værdier og menneskelige værdier Organisatoriske færdigheder Ledelse og organisation af andre. Ansvar Beskriv det du har lyst til at fremhæve om dine erfaringer med at lede, organisere og have ansvar, f.eks. arbejdsteam, personale eller børn, unge og voksne, projekter, budgetter m.v. Samt din viden om organisation, hvorledes organisationer ledes/styres, er bygget op m.v. Beskriv i hvilke sammenhænge du har lært, det du kan og hvordan du har brugt det. Nævn evt. omfang.

7 Arbejdsformer og opgaveløsning Beskriv de arbejdsformer/metoder og måder at løse opgaver på, som du gerne vil fremhæve og hvordan du har brugt det, du kan. Angiv hvilke værktøjer og metoder, du har lært at anvende og hvor du har brugt det. Nævn evt. omfang. Sprog Modersmål og andre sprog du behersker på forskellige niverauer Skriv dit modersmål er samt andre sprog du har lært og behersker, samt i hvilket omfang du behersker de andre sprog. Nævn i hvilke sammenhænge du har brugt andre sprog end dit modersmål. Andre kompetencer, som ikke er nævnt ovenfor Her kan du skrive andre erfaringer og kompetencer, som ikke har været nævnt tidligere Referencer Her kan du give oplysning om personer i virksomheder, uddannelsessteder, organisationer eller lignende, som kan fortælle om dine kompetencer Kontaktperson Navn på referenceperson og dennes stilling Arbejdsplads Navn på virksomhed, organisation, uddannelsessted Adresse, tlf. og

8 Oversigt over dokumentation, som kan vedlægges en ansøgning Her kan du lave en liste over al den dokumentation du har fra eksempelvis uddannelser, arbejdspladser og frivilligt arbejde, så som eksamensbeviser, kursusbeviser, udtalelser m.v., som du kan vedlæge en ansøgning eller fremvise på opfordring. Din dokumentation af dine kompetencer og færdigheder kan også bestå af materiale, du har produceret, som kan være relevant for en ansøgning. dato Type (af dokumentation/produkt) eksempelvis om det er et eksamens- eller kursusbevis, en udtalelse, et produkt Bekræftelse Hvis du skal bruge KompetenceCV et til en ansøgning til job eller uddannelse, kan det være vigtigt at du bekræfter rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Det gør du med din undervskirft neden for ligesom du kan vedlægge dokumenter underskrevet af arbejdsgiver eller andre. Oplysningene i kompetencecv et er givet på ære og samvittighed. Jeg bekræfter hermed at oplysningerne i dette dokument er korrekte. Sted Dato Underskrift

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Sådan laver du et godt CV

Sådan laver du et godt CV ERHVERVSERFARING Sådan laver du et godt CV CV betyder livsløbebane LOYAL ERFARINGER DRØMME ANSÆTTELSER RESULTATER TEAMWORK HVAD KAN DU? MÅL HVAD VIL DU? PASSIONERET INDSIGT BIDRAG CURRICULUM VITAE SERVICEMINDED

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere