BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel"

Transkript

1 Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til BF-Stævne 2014 Selvom der er 8 måneder til det går løs, er forberedelserne til Beredskabsforbundets Landsstævne 2014 allerede Profil af en frivillig Hvad er den psykologiske profil af frivillige i Beredskabsforbundet, og hvilke værdier har vi til fælles? Disse spørgsmål håber vi at kunne belyse godt i gang. med Frivilligundersøgelsen. Side 28 Side 36 Side 38 BEREDSKAB Fagmagasin fra Beredskabsforbundet NUMMER 01 / JANUAR 2014 Nye regionale samlingspunkter skal skabe robuste borgere 150 frivillige samles i det nye store Lolland-Falster Brandvæsen Side 18 Side 24 Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige Over 800 af beredskabets frivillige brand- og redningsfolk kæmpede i næsten i en hel uge, og nogen endda længere, mod følgeskadevirkningerne fra stormen Bodil, der ramte landet den 5. december Side 8-15 Se mere på side xx TEMA Ulykker, redning & materiel

2

3 Side 24 Frivillige har udstyret Ringkøbing-Skjern klar til Profil af en frivillig Farmor med røgalarm BF-stævne 2014 Hvad er den psykologiske profil af Budskabet i BrandBevægelsens årlige Selvom der er 8 måneder til det går løs, frivillige i Beredskabsforbundet, og røgalarmskampagne var Red Farmor er forberedelserne til Beredskabsforbundets Landsstævne 2014 allerede spørgsmål håber vi at kunne belyse hvilke værdier har vi til fælles? Disse og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. godt i gang. med Frivilligundersøgelsen. Side 28 Side 36 Side 38 Over 800 af beredskabets frivillige brand- og redningsfolk kæmpede i næsten i en hel uge, og nogen endda længere, mod følgeskadevirkningerne fra stormen Bodil, der ramte landet den 5. december Side 8-15 Se mere på side xx Side 18 Indhold Leder BEREDSKAB Fagmagasin fra Beredskabsforbundet 150 frivillige samles i det nye store Lolland-Falster Brandvæsen Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige 01 Januar NUMMER 01 / JANUAR 2014 Nye regionale samlingspunkter skal skabe robuste borgere TEMA Ulykker, redning & materiel årgang Udgivet af: Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Ansvarshavende redaktør: Presse- og kommunikationschef Mads Jakobsen Ekstremt vejr kræver frivillige Storme har i efteråret væltet ind over landet. Det har mange steder sat samfundets beredskab på prøve. I forbindelse med Allan og Bodil var redningsberedskabets frivillige en yderst vigtig faktor i arbejdet med at få bekæmpet følgeskaderne. Et arbejde, der strakte sig over flere uger mange steder. Og det er højst sandsynligt scenarier, som vi i stigende grad skal vænne os til at se i fremtiden. Der kan således efter endnu en omgang ekstremt vejr ikke herske tvivl om, at frivillige i redningsberedskabet er en særdeles nødvendig ressource at have i baghånden. Ja, det koster penge og administration at have frivillige. Men dette opvejet mod den ressource, der står til rådighed, og det ulønnede arbejde, som de udfører til gavn for samfundet, så er dét at have frivillige kun en gevinst. Det skal Strukturudvalget have i tankerne, når de efter planen afleverer deres bud på det fremtidige beredskab til beredskabsordførerne inden sommerferien. Samtidig gælder et gammelt huskeråd: At det altid er bedre at være på forkant med situationen, end at halse bagefter, når man pludselig står med problemer op til halsen. Det handler selvfølgelig om forebyggelse, som er blevet et meget centralt omdrejningspunkt for Beredskabsforbundet. Her har vi som organisation mulighed for at skabe den robuste borger og det robuste samfund. Vi kan gøre en forskel ved at lære danskerne, hvordan de kan undgå ulykker eller i hvert fald mindske risikoen for en ulykke fx i forbindelse med ekstremt vejr. Og det er vi godt i gang med, hvor en ny, udvidet undervisningsplan ser dagens lys i Frivillige og Beredskabsforbundet spiller dermed en central rolle for at skabe den robuste borger og det robuste samfund. For at skabe dette har vi brug for et robust beredskab. Dette er de frivillige og Beredskabsforbundet to væsentlige aktører til at skabe. Og det vil vi gerne fortsætte med at gøre i fremtiden. Forebyggelses- og frivilligområderne er derfor to områder, som ikke må komme svækket ud af en ny politisk aftale om rednings-beredskabet. Tværtimod. Hvis vi som samfund skal være robust i fremtiden, er det to fokusområder, der bør prioriteres fremadrettet. Per Junker Thiesgaard Landschef Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / Redaktion: Presse- og kommunikationschef Mads Jakobsen Presse- og kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Presse- og kommunikationsmedarbejder Jeanette Dea Nørregaard Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte indlæg Abonnement: Udkommer 6 gange i 2014, pris kr. 200,- Tidsskriftet udkommer den 29. i alle ulige måneder og tilsendes gratis til frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftsværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Deadline for næste nummer er mandag den 30. juni Produktion og annoncer: Mediegruppen as Tlf.: Forsidefoto: PolFoto MG 2279 I dette nummer: 04 Forsvarsministerens nytårshilsen 06 Godt Nytår! 08 Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige 10 Frivillige oprettede stormflodscafé efter Bodils besøg 11 Da Bodil kom forbi Herning 11 Frivillige kæmpede i mørket på Nordfyn 12 Frivillige i aktion mod Bodil 13 Frivillige sikrede Vikingeskibsmuseet i Roskilde 14 Frivillige fra Beredskabsstyrelsen trådte til ved museumsredning 15 Stormene indtog Twitter 16 Kort Nyt 18 Nye regionale samlingspunkter skal skabe robuste borgere 23 Fremtidens redningshunde er statslige frivillige samles i det nye store Lolland-Falster Brandvæsen 26 Forebyggelse af ulykker på arbejde 28 Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm 30 Kan du høre røgen? 32 Beretning fra en ny frivillig 33 Blå blink på Priden nomineret til pris ved årets AXGIL-fest 34 Weekend med ungdomsbrandkorps 35 Grænseoverskridende konference i Budapest 36 Ringkøbing-Skjern klar til BF-Stævne Profil af en frivillig 39 Testen er et godt arbejdsredskab 40 Beredskabsforbundet fyldte 30 år i Greve 41 Masser af risengrød i Horsens 42 Ved årsskiftet Barak H1 i Frøslevlejren 43 Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke 44 Kort Nyt 45 Regioner og kredse 01 Januar 2014 BEREDSKAB 3

4 Nytårshilsen Der vil også i fremtiden være mange spændende og samfundsnyttige opgaver ikke mindst på forebyggelsesområdet som skal løses, og hvor frivilliges kompetencer i høj grad kan gøre gavn. Derfor er Beredskabsforbundet og Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund også inddraget i strukturarbejdet. Forsvarsministerens nytårshilsen Her ved indgangen til det nye år skal der lyde en stor tak til alle frivillige, statslige som kommunale, til de deltidsansatte og ansatte i redningsberedskabet. Det er jer, der træder til, når der er brug for det. Uselviske og ofte ved risikofyldte opgaver gør I altid en forskel for de mennesker, I hjælper. Det fortjener i den grad en stor tak. Og den får I hér. Noget af det, jeg har lært, siden jeg sidste år overtog opgaven som forsvarsminister, er vigtigheden af at have frivillige i redningsberedskabet. Flere gange i årets løb har I selv understreget, hvor værdifulde I er for, at redningsberedskabet kan løse sine opgaver på den allerbedste måde. Blandt andet ved indsættelser under efterårets to store storme og branden på Frihedsmuseet i København natten mellem den 27. og 28. april. Ved branden på Frihedsmuseet gjorde frivillige en stor indsats for at redde de mange museumsgenstande fra branden. Men I gør også en forskel ved mindre hændelser. Det skete f.eks. den 8. september, hvor 9 frivillige i alt i 92 timer deltog med assistance til slukning af en gårdbrand ved Randers. I det forgange år har uddelingen af Årets Frivilligpriser også vist, at de frivillige i redningsberedskabet er gjort af et helt særligt stof. Uddelingen skete den 19. april på Kastellet i København, og i den forbindelse blev prisen som Årets Frivilligberedskab overrakt til 93 af Beredskabsstyrelsens frivillige fra hele landet. De havde alle deltaget under indsatsen ved branden på Avedøreværket i august Indsatsen varede 12 dage og var et godt eksempel på, hvordan Beredskabsstyrelsens frivillige indgår som et aktiv i det nationale katastrofeberedskab. Prisen som Årets Frivillig i redningsberedskabet gik til Kenneth Erik Johansen, frivillig i Kreds Roskilde. Han fik prisen for at udvikle det danske beredskab med fokus på udbredelsen af befolkningsuddannelsen i forebyggelse og for at have oprettet et ungdomsbrandkorps. Begge priser belønner repræsentanter fra det frivillige beredskab og understreger den store indsats, der bliver lagt i beredskabet rundt om i landet. Som det blev besluttet i den seneste aftale om redningsberedskabet, skal forebyggelsesindsatsen styrkes. Derfor gennemføres i den kommende tid en række initiativer, der skal være med til at øge robustheden i samfundet. Blandt andet skal kampagne- og oplysningsaktiviteterne i kommunerne udvikles yderligere. Også hér spiller I en vigtig rolle. I skal være med til at øge befolkningens bevidsthed om forebyggelse. Som I nok alle ved, så gik analysearbejdet med at fastlægge redningsberedskabets fremtidige struktur i gang i efteråret. Udvalgsarbejdet skal munde ud i et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, som kan implementeres fra begyndelsen af Uanset hvilken fremtidig struktur, det danske beredskab i fremtiden skal have, har Danmark i mine øjne fortsat brug for frivillige. Der vil også i fremtiden være mange spændende og samfundsnyttige opgaver ikke mindst på forebyggelsesområdet som skal løses, og hvor frivilliges kompetencer i høj grad kan gøre gavn. Derfor er Beredskabsforbundet og Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund også inddraget i strukturarbejdet. For det er vigtigt, at I frivillige også i fremtiden skal have så optimale vilkår for jeres virke som muligt. Det skal være med til at sikre, at vi fortsat har et stærkt frivilligt beredskab, som både er landsdækkende og kan støtte op om det daglige beredskab. Et stærkt frivilligt beredskab er med til at sikre et robust beredskab i Danmark. Lad mig endnu engang rose alle frivillige for jeres indsats i Tak for det store arbejde I lægger i at hjælpe andre. Godt nytår. Nicolai Wammen Forsvarsminister 4 BEREDSKAB 01 Januar 2014

5 Nytårshilsen DEN NYE P7.2 NYT DESIGN - NY TEKNOLOGI En bestseller over hele verden bliver endnu bedre! 60% FORBEDRING AF LYSSTYRKEN SAMMENLIGNING AF EGENSKABER P7 P7.2 Se mere her Lumen Rækkevidde 210 m 260 m Vægt 191 g 175 g ledlenser.dk/p7-2.html Følg os: ledlenserdk Få oplyst nærmeste forhandler hos: SCANLICO DENMARK A/S Marielundvej 48 A DK-2730 Herlev telefon telefax Januar 2014 BEREDSKAB 5

6 Nytårshilsen Godt Nytår! Beredskabsforbundet manifesterer sine værdier med de smukke ord: Når hjælp er en æressag. Det er et stærkt budskab, som er en grundsten for Beredskabsforbundet. For hele beredskabet. Dette er vores sande DNA. De ord er indbegrebet af integritet og på én og samme tid betingelsen for at kunne sikre samfundets trygge fremtid både herhjemme og i global forstand. Opgaven at skabe øget tryghed i samfundet gælder os alle. Man siger ofte om frivillige, at det er mennesker, der har overskud til også at tænke på andre, og ikke kun på sig selv. Men i virkeligheden gør vi også os selv en stor tjeneste ved at stå sammen og være en del af det store billede og sikre fremtiden for os og de kommende generationer. Derfor er det værd at tage en ekstra tørn for helheden. Vi er her ikke kun for vores egen skyld, men fordi vi er en del af et samfund, vi er stolte af. Et samfund vi tror på. Vi er her, fordi vi vil gøre en forskel. Vi ser det hver dag, når beredskabet løser de mange dagligdags brand- og redningsopgaver. Ofte med deltagelse af frivillige der støtter og supplerer. Vi skylder en stor tak til jer alle, der dagligt tager fat og frivilligt påtager jer at løse de vigtige og værdifulde operative opgaver sammen med det professionelle beredskab. En særlig tak skal gå til alle, der involverer sig aktivt i arbejdet med Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. I er med til at sikre, at borgerne informeres og uddannes lokalt over hele landet til at blive Robuste Borgere der er selvhjulpne, kan afhjælpe mindre skader, og véd, hvordan de forebygger ulykker og véd, hvad de skal gøre, når vejret bliver ekstremt eller en krise rammer. Også dette arbejde har stor samfundsværdi og redder liv. Og til alle, der er involverede i Beredskabsforbundets humanitære Projekt Østbørn, stiller op som fanevagter, bemander og udvikler museet i Barak H1 i Frøslev-lejren eller er en del af Musikkorpset, for nu at nævne nogle eksempler på Beredskabsforbundets frivillige arbejde i årets løb. Også en stor tak til alle ledere i det vigtige kreds- og regionsog landsledelse, der skaber rammerne for, at vi kan udføre alle disse opgaver. Den tak går også til vores engagerede medarbejdere i Landssekretariatet. En gang i mellem presses samfundets ressourcer voldsomt, og her bliver den frivillige indsats ekstra synlig. Vi så det senest i stor skala under Stomen Bodil i december måned. Under stormen var over 700 frivillige fra redningsberedskabet indsat sammen med det professionelle beredskab. Og hvor mandskab og materiel ikke slog til, støttede flere hundrede frivillige fra Hjemmeværnet op. Meget fortjent fik alle fastansatte, deltidsansatte, værnepligtige og frivillige fra både beredskabet og Hjemmeværnet en fortjent ros fra vore fælles, øverste chef, forsvarsministeren, for indsatsen kort tid efter. Når opgaverne overstiger den daglige kapacitet, som under stormen, er det afgørende at have en veluddannet reserve af frivillige med velfungerende materiel, og viljen til at stille op med kort varsel. Og viljen er der. Men viljen gør det ikke En gang i mellem presses samfundets ressourcer voldsomt, og her bliver den frivillige indsats ekstra synlig. Vi så det senest i stor skala under Stomen Bodil i december måned. alene det kræver også, at man har hjertet på rette plads. Det bedste beredskabets frivillige kan forestille sig er at blive ringet op kl. 2 om natten og få at vide der er brug for dig nu. Det er koldt. Det regner og blæser. Vi har brug for dig og din indsats for at være med til at sikre trygheden. Det er meget smukt og al ære værd. En af de væsentligste grunde til mit eget engagement med det frivillige beredskab er netop de frivillige og denne dybfølte anerkendelse af værdigrundlaget Når hjælp er en æressag Derfor var vi også særligt stolte, da vi til nytår lyttede til Hendes Majetæt Dronningens nytårstale og kunne se, at Dronningen havde valgt at placere Beredskabsforbundets gave, som hun fik fra os i forbindelse med regentjubilæet i 2012, foran sig under talen. Det var en særligt udført opsats til Dronningens yndlingskalender. Mens Dronningens monogram var vendt mod TVseerne, var Beredskabsforbundets smukke ord, Når hjælp er en æressag vendt mod Dronningen. Og når det gælder vores Majestæt er intet overladt til tilfældigheden, og budskabet har uden tvivl været en stor inspiration for Dronningens årlige nytårstale. Med henvisning til den store folkelige indsats for at redde de danske jøder under anden verdenskrig, sagde Dronningen: Danskerne er også i dag forskellige. Vi har ikke alle rod i den samme religion eller kultur, men lige så lidt som for 70 år siden må forskelligheden stå i vejen for, at vi hjælper vore naboer og landsmænd menneske til menneske. Vi er meget stolte og beærede over, at Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet, og glade for, at Dronningen valgte at lægge vægt på den medmenneskelige hjælp, der netop er kernen i det frivillige arbejde, og i beredskabet som helhed. Og det 6 BEREDSKAB 01 Januar 2014

7 Nytårshilsen er præcis de værdier, vi står for i det danske beredskab. Heldigvis er der, trods alle forandringer, også i dag mennesker, der er parat til at bakke op om en øget tryghed i samfundet. De er der. Overalt i samfundet. Og i særdeleshed i beredskabet. Som frivillige, som værnepligtige, som deltidsansatte og som fastansatte. Men beredskabet står overfor store forandringer i 2014, da der skal indgås en ny aftale om fremtidens beredskab, der indeholder grundlæggende forandringer i beredskabets struktur og besparelser. Lad os sammen sikre, at Danmark fremadrettet har det daglige beredskab, og det krise- og katastrofeberedskab, som befolkningen ønsker for at sikre tryghed nu og i fremtiden. Et beredskab, der er samfundet værdigt. Og et beredskab, der giver værdige vilkår til fortsat at kunne yde den ekstra indsats værdige rammer, der giver mulighed for at være mere end blot for sig selv. Værdige vilkår for ansatte, deltidsfolk og frivillige, så vi fortsat, og sammen, kan skabe tryghed i Danmark og i verden. Jeg glæder mig til sammen med jer at fejre vores jubilæumsår: Beredskabsforbundet runder 80 aktive år i år. Det vil vi fejre over hele landet med udgangspunkt i vores nye Regionale Samlingspunkter, Folkemødet på Bornholm og ved Beredskabsforbundet Landsstævne i september, som Kreds Ringkøbing-Skjern længe har lagt store kræfter i forberedelserne til. Vi fortsætter vores arbejde med at styrke kredsenes arbejde og arbejdet med at gøre befolkningen mere selvhjulpe. Beredskabsforbundet vil sikre, at robuste borgere og robuste beredskaber går hånd i hånd om at sikre en øget tryghed i samfundet og skaber et samfund, der er robust i dagligdagen og ved ekstremt vejr og andre kriser. Når hjælp er en æressag er forudsætningen for en tryg fremtid. Når hjælp er en æressag står vi sammen. Når hjælp er en æressag er vi her for hinanden. Godt Nytår. Per Junker Thiesgaard Landschef 01 Januar 2014 BEREDSKAB 7

8 Tema: Storm Af: Mads Jakobsen Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige TEMA Ulykker, redning & materiel Over 800 af beredskabets frivillige brand- og redningsfolk kæmpede i næsten i en hel uge, og nogen endda længere, mod følgeskadevirkningerne fra stormen Bodil, der ramte landet den 5. og 6. december Lidt over en måned efter efterårets første kraftige storm, der gav meget arbejde til beredskabet, blev landet igen i starten af december ramt af en storm. Decemberstormen gav ligeledes travlhed hos mange kommunale og statslige frivillige i redningsberedskabet. Hvor stormen Allan i oktober var lidt mere kraftig, men kortvarig, og ramte i et begrænset bælte ind over landet, så var Bodil længerevarende og ramte hele landet. Det betød også, at langt flere brand- og redningsfolk var indsat i december, hvor de frivillige i redningsberedskabet kæmpede mod væltede træer og lysmaster, oversvømmelser samt at få lavet afspærringer og bygningsafstivninger. Herudover har forplejningstjenester også lavet mad til det indsatte personel. Frivillige i redningsberedskabet har arbejdet hårdt for at afhjælpe stormskaderne. De yder et stort stykke arbejde, og i situationer som denne fungerer de frivillige som en vigtig ressource for brandvæsenerne rundt omkring i landet. De kan således undgå at sende fuldtids- og deltidsbrandmænd ud til disse længerevarende indsatser, som kræver meget mandskab, fortæller 8 BEREDSKAB 01 Januar 2014

9 Tema: Storm Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen, MF (S). Vigtigt med frivillig ressource i krisesituationer Den kraftige storm viser et stort behov for kommunale og statslige frivillige i redningsberedskabet. Frivillige er en prisbillig og engageret ressource for det danske samfund. Og med udsigten til flere kraftige storme og skybrud i fremtiden, så stiger behovet for frivillige. Der mangler frivillige i redningsberedskabet, og det vil vi for alvor komme til at mærke i den kommende årrække, for det er blevet sværere at hverve frivillige. Vi skal have styrket frivilligtanken yderligere, så vi også har frivillige at trække på i beredskabet, når vi i fremtiden bliver ramt af ekstremt vejr, fortæller Bjarne Laustsen. De frivillige kan dog også træde til ved mange andre scenarier, der berører det danske samfund. Frivillige er uddannede til at kunne varetage en lang række opgaver, der bl.a. vedrører: Brandslukning, katastrofeberedskab ved naturkatastrofer, miljøforurening, søredning, samaritervagter, hunderedningstjeneste, forebyggelsesindsats samt evakuering, forplejning og indkvartering. I 2013 anslås det, at frivillige i redningsberedskabet har brugt over timer til gavn for samfundet. Og det vel at mærke uden at få en krone for det Ros fra forsvarsministeren Forsvarsminister Nicolai Wammen udsendte efterfølgende et brev til Beredskabsforbundet, hvori han takker alle i redningsberedskabet, herunder de frivillige, for den store indsats, som de har ydet under og efter stormen Bodils hærgen. I brevet, som er stilet til Beredskabsforbundets landschef Per Junker Thiesgaard, skriver forsvarsministeren blandt andet: I anledning af stormen Bodils hærgen vil jeg gerne benytte lejligheden til at tilkendegive min udelte stolthed over den indsats, som blev ydet fra alle dele af beredskabet i forbindelse med stormen. Jeg og den øvrige regering har været stolte over at opleve, hvordan alle dele af det danske beredskab de frivillige, de deltidsansatte og de fuldtidsansatte har ydet en formidabel indsats i forbindelse med såvel forebyggelsen som afhjælpningen og oprydningen efter stormen. Og den indsats aftvinger min dybeste respekt. Jeg er meget glad for det gode og pragmatiske samarbejde, som har fundet sted mellem de forskellige dele af beredskabet. Landschef Per Junker Thiesgaard er meget glad og tilfreds med den anerkendelse og ros, som forsvarsministeren sender til alle i beredskabet. At få denne ros betyder meget for de frivillige, som yder en kæmpe indsats uden at få en krone for det. Frivillige træder til, når der er behov for det, og de er klar til at hjælpe dag og nat. Det er prisværdigt, og de frivillige fortjener anerkendelse for deres store engagement. Jeg vil samtidig også Vi skal have styrket frivilligtanken yderligere, så vi også har frivillige at trække på i beredskabet, når vi i fremtiden bliver ramt af ekstremt vejr. gerne selv benytte lejligheden til at rose alle de mange frivillige i redningsberedskabet, der har støttet op om at skabe tryghed i samfundet under stormen. Jeg er stolt, når jeg læser om de mange indsatser og ser fotos. Og jeg ved, at indsatsen gør en stor og vigtig forskel, siger landschef Per Junker Thiesgaard. Stormen ALLAN Storm fakta Vindstød 53,5 m/s * 44,2 m/s Middelvind 39,5 m/s 36,6 m/s Stormen BODIL Tid Ca. 3 timer Ca. 20 timer Geografi Dele af landet Hele landet Strandede togpassagerer Broer Mange lukkede broer Næsten alle broer lukket * Danmarksrekord Kilde DR 01 Januar 2014 BEREDSKAB 9

10 Tema: Storm Af: Peter Agerholm, Kredsleder, Frederikssund Frivillige oprettede stormflodscafé efter Bodils besøg Den 16. december bliver vi kontaktet af Frederikssund Kommune med forespørgsel, om vi kan etablere et telt ved Hyllingeriis med varme og mulighed for, at de hårdtprøvede beboere kunne få et varmt måltid mad til middag og et koldt måltid (brød og pålæg) sidst på eftermiddagen, samt i øvrigt varme drikke som kaffe, te, kakao i dagens løb fra til Vi skulle bespise op til 150 personer med disse to måltider dagligt, og arrangementet skulle forløbe den følgende weekend, lørdag den 21/12 til og med mandag den 23/12, samt igen fra fredag den 27/12 til og med mandag den 30/12. Det sagde vi ja til, og så skulle det ellers gå stærkt med planlægningen. Vi ejede ikke en varmekanon, men kommunen indvilgede i, at vi kunne anskaffe en sådan, og den blev hurtigt ordnet tirsdag morgen hos Dantherm i Skive og kunne heldigvis leveres på bare to dage. Erfaringen fra Europa-festival 2012 lå stadig i baghovedet, og vi fik hurtigt skabt kontakt til Kvickly Frederikssund, som igen var med på at hjælpe os til trods for, at det hele denne gang var i 11. time, men samarbejdet var kendt, og vi tænkte ens igen. Så stor tak igen til Karina og hendes kolleger i Kvickly Frederikssund. Så med menuplaner, bestillings- og leveranceplaner lavet på bare 1½ døgn, så fik vi arrangementet sat på skinner, og så var det bare at få fordelt vagtplanen mellem de frivillige, således at vi kunne holde det hele kørende. Fredag aften den 20. december blev teltet stillet op ved Hyllingeriis, og Mobilkøkkenvognen var pakket og klar. Lørdag skulle vi så lige sætte et par skilte op, som henviste til indgangen til teltet, for lynlåsene var jo lukket ned for at holde på varmen. Og hvad skulle der så stå...? Indgang her? Næ, der skulle da stå: Stormflods Caféen. Til trods for den dystre baggrund, så blev det til syv hyggelige dage ved Hyllingeriis, hvor vi hyggede for beboerne med kaffe, pebernødder, lys på bordene, varme og mad, og da vi den sidste dag skulle pakke sammen, fik vi en telefonopringning fra grundejerforeningens formand, hvor han roste os og takkede os for den uvurderlige indsats, som havde glædet beboerne fra området meget. TEMA Ulykker, redning & materiel 10 BEREDSKAB 01 Januar 2014

11 Tema: Storm Af: Johnny Leth-Andersen, Frivillig i Brand/Redning Herning Da Bodil kom forbi Herning TEMA Ulykker, redning & materiel Telefonen ringede midt i eftermiddagskaffen, berlineren strøg ned i en mundfuld, og kaffen brændte hul i ganen, men når Karina kalder, så adlyder man prompte. Der skulle klargøres til strandede togpassagerer, omkring personer, men det skulle senere vise sig, at der kun kom ca. 0 i alt. Men skidt, for kaffen blev ikke spildt. En halvtimes penge senere ringede Jan, fordi der skulle kaldes folk ind til redning og brand. Det lykkedes også at få seks stykker af eliten samlet inkl. mig selv, sagde hunden. Hurtigt delte vi os i to hold, og næsten lige så hurtigt blev vi indsat på den første opgave. Et træ havde givet op og havde træt lagt sig over gaden på H.C. Ørstedsvej. Michael Fuglesang svingede motorsaven, som havde han aldrig lavet andet. Jeg selv har jo ikke samme styrke som i mine ungdomsdage, men det at styre trafikken var en opgave, jeg lige kunne overkomme. Resten af aftenen gik det fra opgave til opgave. Blæsten tog til i styrke, og flere og flere træer gav efter. To ture til llskov, en tur til Haderup, hvor den største gran, jeg endnu har set, spærrede en vej. Vi måtte først rydde en stak træer af vejen for at nå hen til det store træ. Lidt som at spille Micado efterhånden, og hende Bodil var en svær dame at spille med. Sne og hagl blev en ny modstander i denne unfair fight, nogle gange kunne vi slet ikke se, hvor vi kørte og måtte trække på vores gode lokalkendskab heldigvis drejede vejen, når vi gjorde. Den aften og nat fandt vi ud af, hvor stor Herning Kommune egentlig er. Vi var fra den ene ende af slukningsdistriktet til den anden, på kryds og tværs af kommunegrænsen. Sidst på natten gik bipperen igen, da der skulle bruges materiel og forplejning til brandfolkene, som kæmpede med en husbrand i Sinding. Udstyret med ekstra iltflaske, kaffe ad libitum og franskbrød med pålæg, gik turen så derud. Natten sluttede af med brandvagt på stedet, og kl kunne jeg godt finde min seng helt uden problemer. Tak for kampen til mine kære kolleger, som tog hensyn til gamle mig og mine skavanker, og tak til Bodil for en aften og nat man sent glemmer. Af: Jeanette Dea Nørregaard Frivillige kæmpede i mørket på Nordfyn På Nordfyn var 11 frivillige i gang og brugte i alt 110 timer på blandt andet udlægning af sandsække på kritiske punkter fx ved Klintebjerg i Odense Fjord. Det har været en ekstrem oplevelse og en kamp mod tiden, fortæller én af de frivillige, Elsebeth Jensen, der også er vicekredsleder i Beredskabsforbundet Nordfyn og fortsætter: Vi blev kaldt ud til et stort sommerhusområde, Hasmark, hvor vi skulle holde vandet ud af digerne og sørge for lukning af udgange til stranden. Det var noget af en udfordring, fordi der skulle arbejdes hurtigt i buldrende mørke. Og hvis digerne først bliver brudt, så går det hurtigt den forkerte vej. Det eneste, man kunne se i området, var de høje bølger med hvidt skum, så vi var hele tiden ekstra opmærksomme på hinanden for at sikre, at ingen blev ramt af de store bølger, fortæller Elsebeth Jensen om kampen mod stormen Bodil. Rosende ord fra Beredskabschefen De frivilliges planlægning og koordinering af hele indsatsen var professionel ned til mindste detalje, mener Jan Jessen, beredskabschef i Nordfyns Kommune: Der skal lyde stor ros fra min side for en stor indsats både torsdag og fredag. ( december 2013, red.). De frivillige var mobiliseret og i gang med at fylde de sandsække, der var til rådighed ganske kort tid efter min varsel til kredsleder Jan Justesen torsdag formiddag. Dette arbejde blev afsluttet ved midnat, og allerede kl blev bilerne pakket op til afgang mod Klintebjerg, hvor der blev arbejdet på højtryk dagen igennem for at skærme af mod den stigende vandstand. Arbejdet blev afsluttet i Bogense sent fredag aften med udlæg af sandsække ved Bogense Havn. Uden de frivilliges indsats er det min overbevisning, at mange flere værdier var gået tabt langs de nordfynske kyster under Bodil, lyder meldingen fra beredskabschefen. 01 Januar 2014 BEREDSKAB 11

12 Tema: Storm Af: Jeanette Dea Nørregaard Frivillige i aktion mod Bodil De frivillige i Randers har haft nogle rigtig travle dage i forbindelse med stormen Bodil. Torsdag eftermiddag blev de alarmeret til standby i forbindelse med stormen, når og hvis skaderne begyndte at komme ind, fortæller Henrik Peder Pedersen, daglig leder på Beredskabsgården Langvang: 14 frivillige mødte på Beredskabsgården Langvang og klargjorde tre indsatshold med motorsave, sikkerhedsudstyr og lys til fjernelse af væltede træer. I løbet af aftenen og natten var de tre indsatshold ude i stormen på 13 indsatser, hvor de fjernede væltede træer fra vejen. Særligt en enkelt indsats blev mere spændende end nødvendigt, at de skulle sikre en farbar ambulancevej til en forulykket autosprøjte, der under udrykning havde påkørt et væltet træ, hvorved chaufføren var kommet lettere til skade. De 14 frivillige anvendte 138 timer på indsatserne torsdag den 5. december, og allerede fredag formiddag var der atter behov for assistance fra de frivillige, da seks ejendomme i Uggelhuse var truet af oversvømmelse. Ni frivillige mødte på Langvang og begyndte at fylde sandsække, der skulle anvendes til sikring af de seks ejendomme. Da de første 250 sandsække var fyldte, kørte seks frivillige til Uggelhuse og sikrede de seks ejendomme med sandsække ved døre og porte. Beboerne i ejendommene var meget taknemmelige for de frivilliges indsats, der var medvirkende til, at de ikke fik vand indenfor, fortæller Henrik Peder Pedersen. Ved fredagens indsats brugte de ni frivillige i alt 57 timer, og både lørdag og søndag hjalp seks frivillige Falck med stormskader, hvor de har været rundt omkring i Randers til væltede træer og afdækning af tage. Ifølge Henrik Peder Pedersen drejede det sig blandt andet om et større væltet træ, der hvilede på hustaget og derfor ikke lige var til at fjerne uden yderligere skade på huset. De frivillige fik dog med stor opfindsomhed sikret og fjernet træet uden yderligere skader og til husejers store tilfredshed. Så alt i alt et par yderst travle og meget lærerige dage i beredskabet for de frivillige i Randers, lyder meldingen fra Beredskabsgården Langvangs daglige leder. 12 BEREDSKAB 01 Januar 2014

13 Tema: Storm TEMA Ulykker, redning & materiel Af: Jeanette Dea Nørregaard Frivillige sikrede Vikingeskibsmuseet i Roskilde Da stormen Bodil begyndte sin hærgen i Danmark torsdag den 5. december 2013 kom frivillige fra landets beredskaber på hårdt arbejde i mange dage i træk for blandt andet at afhjælpe diverse storm- og vandskader. Thomas Jønsson, der er frivillig teamleder for Indkvartering, Forplejning og Kommunikation hos Roskilde Brandvæsen fortæller, at omkring 15 frivillige var i aktion i fire dage: Vi har arbejdet en hel del med håndteringen af vandskaderne og fyldt kilo sand i sække, som blandt andet er blevet placeret ved forskellige depoter, hvor borgerne så selv har hentet efter behov. Vi har taget os af større opgaver som fx at få flyttet grundstødte skibe med kranbiler. Og så deltog vi også i opgaven med at få sikret vikingeskibene på Vikingeskibsmuseet mod de voldsomme vandmasser, som pressede mod ruderne. Og heldigvis blev der lavet en afstivning til ruderne, så skibene blev reddet. Ud over dette havde de frivillige hænder også travlt med at sørge for, at beredskaberne ude fra fik noget energi at arbejde videre på, så der blev sørget for forplejning af 200 mennesker i døgnet. Ifølge Thomas Jønsson har det været en ekstrem opgave for de frivillige at deltage i: Det har været vildt, men samtidig også fantastisk at mærke, at man kan gøre en forskel og at opleve borgere, der træder til og hjælper hinanden med fx husly. Det betød jo, at der kun var ganske få, som havde behov for at opholde sig i Jyllingehallerne, hvor vi havde oprettet indkvartering. 01 Januar 2014 BEREDSKAB 13

14 Tema: Storm Alle gjorde hver især en fantastisk indsats om det fælles mål: At redde vikingeskibene, og opgaven blev løst til perfektion. Af: Rasmus Bjarkehøj, frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Frivillige fra Beredskabsstyrelsen trådte til ved museumsredning Klokken natten til fredag den 6. december gik alarmen på centeret i Hedehusene. Her var mere end 30 frivillige kaldt ind for at imødekomme de opgaver, som stormen måtte give. Fire hold afgik til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor det lokale brandvæsen i flere timer havde kæmpet med at løse opgaven med at sikre kulturarven de mere end 1000 år gamle vikingeskibe. TEMA Ulykker, redning & materiel De fire hold med 24 frivillige, hvoraf flere var USAR-specialister (Urban Search And Rescue) arbejdede hele natten, dels med at afstive/sikre ruderne i selve museumshallen, dels med at lægge sandsække omkring hele museet. Alle prognoser pegede i retning af, at vandstanden ville stige op over bredden og den store glasfacade, der vender ud mod Roskilde Fjord, så fra starten lignede det en kamp mod tiden. Metoden, ruderne blev sikret med, var samme metode, der benyttes ved afstivning af sammenstyrtningstruede bygninger, dog i mindre skala. Holdene havde et fint samarbejde med museets folk og den gruppe hjemmeværnsfolk, der stødte til og gav en hånd et par timer med at lægge sandsække ud. Som en yderligere foranstaltning blev der opsat pumper og trukket slanger i kælderens teknikrum, hvis drivtømmer skulle knuse ruderne, og der ville komme vand ind i bygningen. Alle gjorde hver især en fantastisk indsats om det fælles mål: At redde vikingeskibene, og opgaven blev løst til perfektion. Kl. 11 fredag formiddag var opgaven afsluttet, og alle de frivillige kunne tage tilbage til centeret, skifte til civil og tage på arbejde. Beredskabsstyrelsen stillede med en skadestedsleder, fire holdledere og 24 redningsfolk alle frivillige. København har installeret 150 mobile sprinklere og de første 15 brande er forhindret.!!! Christian Suhr, Ålholmshjemmet:! Personalet reagerede som de skulle og fik beboerne ud. Og anlægget slukkede selv branden så ingen kom til skade.!! Kontakt os gerne hvis I ønsker at brandtruede borgere i jeres kommune får samme beskyttelse.!! NB: Vi samarbejder med DTU, Center for robotteknologi, om Certificeret uddannelse af det borgernære personale og beredskabet for at sikre en god implementering af teknologien.!! 14 BEREDSKAB 01 Januar 2014

15 Tema: Storm Af: Mads Jakobsen Stormene indtog TEMA De sociale medier blev for alvor brugt, da stormene Allan og Bodil ramte i efteråret. Specielt Twitter blev flittigt brugt af myndighederne til krisekommunikation. D et sociale medie Twitter fik i 2013 sit brede gennembrud i Danmark. Særligt ved de to efterårsstorme i oktober og december, hvor offentlige myndigheder som politiet, Beredskabsstyrelsen, Vejdirektoratet og andre så som DSB og DMI anvendte Twitter som en af de vigtigste kommunikationskanaler under stormenes tur ind over landet. Tweets fra de forskellige myndigheder gik rent faktisk hen og blev en af de vigtigste kilde i mediernes direkte dækning af stormene. Dermed blev myndighedernes brug af Twitter som krisekommunikation brugt i et omfang, som ikke er set tidligere. Det centrale i denne kommunikation er, at medierne ikke længere er et filter mellem myndighederne og borgerne, men at myndighederne kommunikerer direkte til borgerne. Hos Beredskabsstyrelsen understreger kommunikationschef Thomas Dybro Lundorf, at det for myndighedernes vedkommende ikke handler om at sende mange, men derimod relevante og troværdige tweets ud til borgerne. Efter vores opfattelse egner Twitter sig som en god kanal under orkaner, storme og andre større hændelser, fordi Twitter er et hurtigt og fleksibelt medie. Informationer spredes hurtigt, og det er tilgængeligt for alle. Meget groft sagt kan man sige det sådan, at det kan tage en time at få et budskab ud til den enkelte borger via en beredskabsmeddelelse, fordi teksten skal skrives, cleares og udsendes, mens den samme proces tager fem minutter via Twitter, siger Thomas Dybro Lundorf. Paradigmeskifte Tidligere var alle afhængige af, hvad journalisterne valgte at bringe, og i hvilken form informationerne blev videregivet. I stedet for at vente på, hvad traditionelle medier som radio, tv og onlinenyhedssites melder ud om situationen og skader, kan man i stedet få direkte og live-opdateringer fra myndighederne på Twitter. Medierne fulgte i høj grad selv med på Twitter. Flere gange blev myndighedernes tweets læst direkte op live i nyhedsudsendelserne. Så der er tale om et paradigmeskifte, hvor informationerne lynhurtigt er tilgængelige for alle uden et mellemled, fortæller Beredskabsstyrelsens kommunikationschef. Ulykker, redning & materiel Selvom Facebook har mange flere brugere, så er det efter vores opfattelse ikke det bedste krisekommunikationsværktøj. Twitter har en mere overskuelig brugerflade, og informationen er mere åbent tilgængelig, delelig og søgbar. Men vi evaluerer løbende, og skulle Twitter eksempelvis vælge at indføre brugerbetaling, så må vi som myndighed være opmærksom på, om der er andre informationskanaler, vi kan bruge i stedet for, fortæller Thomas Dybro Lundorf. Ikke alle sociale medier egner sig dog ifølge Thomas Dybro Lundorf lige godt til krisekommunikation. Umiddelbart skulle man tro, at Facebook med sine næsten 3 millioner danske medlemmer er en bedre kommunikationskanal end Twitter, der kun har lidt over danske brugere. 01 Januar 2014 BEREDSKAB 15

16 Side 24 Over 800 af beredskabets frivillige brand- og redningsfolk kæmpede i næsten i en hel uge, og nogen endda længere, mod følgeskadevirkningerne fra stormen Side 8-15 Side 18 Kort Nyt Kort Nyt SNE, STORM OG SKYBRUD ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE? Første stævneavis på gaden På stævnets hjemmeside kan du nu læse den nye stævneavis. I Ringkøbing-Skjern-kredsen forventer vi ekstremt vejr i september måned Helt præcist den september. Vi får brug for en del hjælp til at håndtere følgerne, og vi vil derfor opfordre til, at du sammen med resten af de frivillige i din kreds melder dig på banen til at hjælpe os. På hjemmesiden kan du allerede nu forhåndstilmelde dig. Vi sørger selvfølgelig for et sted at sove samt noget godt at spise, og lørdag aften, når strabadserne er overstået, siger vi tak for hjælpen med et brag af en fest. Hvis I har ungdomsbrandkorps i jeres organisation, er de også meget velkomne. Alle hænder kan bruges. Vi byder velkommen til Beredskabsforbundets Landsstævne 2014 og håber, at I alle vil komme og hjælpe med at gøre det til Danmarks bedste stævne. Rune Madsen, kredsleder, Ringkøbing-Skjern Mød Beredskabsforbundet på Facebook Få nyheder og andre informationer på Facebook. Her har du mulighed for at møde folk fra hele landet med interesse for redningsberedskabet. Over har allerede fundet vej til siden. Ser vi også dig? Klik ind på Hvem skal have Beredskabsforbundets Hæderstegn 2014? Beredskabsforbundets Hæderstegn, der tildeles af forbundets præsident efter beslutning i landsledelsen, kan tildeles personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde, eller som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark. Det kan endvidere i særlige tilfælde tildeles andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen. Indstillingsbestemmelserne og -blanket finder man på under menupunktet Frivillig. Indstillingen indsendes med påtegningen "FORTROLIGT" til Beredskabsforbundet, Att.: Præsident Bjarne MØD BEREDSKABSFORBUNDET PÅ FACEB Laustsen, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Den skal være Landssekretariatet i hænde senest 1. marts ÆNDRING I UDGIVELSEN AF BLADET BEREDSKAB Landssekretariatet er i samarbejde med kommunikationskonsulenten Markela Dedopoulos ved at udarbejde ny kommunikationsstrategi, der skal til behandling på landsledelsesmødet i slutningen af marts. Vi har valgt at udarbejde en kommunikationsstrategi af flere grunde, bl.a.: I dag har Beredskabsforbundet mange forskellige historier om sin rolle/ansvar, og der er ikke et klart billede af, hvem forbundet er. Få mennesker kender til det store arbejde forbundet laver, og anerkendelsen udebliver derfor ofte. Vi er i gang med en ny strategi, hvilket bør understøttes af kommunikationsstrategien. Der er behov for at underbygge den nye identitet med en kommunikationsstrategi, der sikrer succes for implementeringen af Beredskabsforbundets nye strategi. Da der bliver brugt mange ressourcer på udarbejdelse af kommunikationsstrategien, er det i den forbindelse besluttet, at næste nummer af BEREDSKAB udkommer efter landsrådsmødet, der ligger i juni. Vi håber på Jeres forståelse og opfordrer til, at du i den mellemliggende periode holder dig orienteret via Beredskabsforbundets hjemmeside og FRIVILLIG. Sidstnævnte kan du finde dels på hjemmesiden eller på Facebook.com/Beredskabsforbundet. Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til BF-stævne 2014 Selvom der er 8 måneder til det går løs, er forberedelserne til Beredskabsforbundets Landsstævne 2014 allerede godt i gang. Profil af en frivillig Hvad er den psykologiske profil af frivillige i Beredskabsforbundet, og hvilke værdier har vi til fælles? Disse spørgsmål håber vi at kunne belyse med Frivilligundersøgelsen. BEREDSKAB Fagmagasin fra Beredskabsforbundet 150 frivillige samles i det nye store Lolland-Falster Brandvæsen Side 28 Side 36 Side 38 Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige NUMMER 01 / JANUAR 2014 Nye regionale samlingspunkter skal skabe robuste borgere Bodil, der ramte landet den 5. december Se mere på side xx TEMA Ulykker, redning & materiel 16 BEREDSKAB 01 Januar 2014

17 Hvorfor udsætte dig selv for kræftfremkaldende forbrændingsgasser, sodpartikler og toksiner - når der ikke er behov? Solo Rescue grovrengøringsmaskine renser røgdykkerudstyret rent på blot få minutter i en mekanisk og fuldstændig lukket proces. Alt manuelt grovrengøringsarbejde bliver overflødigt og personalets kontakttid minimeres med det kontaminerede udstyr. enkel dekontaminering forbedret arbejdsmiljø reduceret sundhedsrisiko renser op til 20 røgdykkersæt i timen Kontakt os for nærmere oplysninger, en demonstration eller for en uforpligtende snak om din virksomheds brand-, rednings- og sikkerhedsmateriel. Lotek A/S, Rønsdam 10, 6400 Sønderborg, Tlf: , Lotek.dk,

18 Regionale samlingspunkter Regionsleder Carsten Lind Olsen, Region Hovedstaden Regionsleder Charlotte Lund, Region Midtjylland Regionsleder Britta Mortensen, Region Sjælland Af: Jeanette Dea Nørregaard Nye regionale samlingspunkter skal skabe robuste borgere Beredskabsforbundets strategi med at sætte kredsene i centrum er fra årsskiftet blevet ført ud i livet. Regionerne har fået tilført flere ressourcer, og der er på landsplan blevet oprettet fem nye samlingspunkter, hvor regionale konsulenter har fået faste kontorer. Både regionsledere og konsulenter ser frem til at få styrket samarbejdet til gavn for hele samfundet. Selvom Danmark ikke er truet af krig, så er vores samfund alligevel sårbart. Det viser rapporten Nationalt Risikobillede, som Beredskabsstyrelsen udgav i april 2013, og som giver en beskrivelse af de ti største natur- og menneskeskabte risici, der kan sende Danmark ud i en krisesituation. I fremtiden kan vi blandt andet forvente mere ekstremt vejr, som det vi senest har oplevet under stormen Bodil i december 2013, hvor man flere steder i landet kæmpede mod enorme vandmasser. Der vil også være risiko for farlige pandemier og nye trusler som cyberangreb, hvor strømmen måske forsvinder i længere perioder og på denne måde presser beredskabet og samfundet til det yderste. Derfor er det vigtigt, at samfundet har et robust beredskab overfor større ulykker og katastrofer. Som landsdækkende forbund for omkring frivillige i redningsberedskabet arbejder Beredskabsforbundet for at sikre den lokalt forankrede frivillige ressource, som kan gøre beredskabet endnu mere effektivt og robust. Beredskabsforbundet har derudover som et af sine vigtigste mål, at almindelige mennesker skal være selvhjulpne og lære, hvordan de kan agere i krisesituationer både til gavn for dem selv og andre. Den Robuste Borger skal blandt andet skabes ved at udvide den nuværende frivillige-ressource med forebyggelsesfrivillige, der uddannes, så de kan undervise borgerne til at blive robuste borgere og medvirke til at gennemføre forebyggelseskampagner i kommunerne, samtidig med, at de står til rådighed for myndighederne i krisesituationer. Det bliver en central udviklingsopgave for regionerne, de regionale samlingspunkter og de nye regionale konsulenter naturligvis i tæt samarbejde med Landssekretariatet. Samtidig får de nye regionale samlingspunkter også betydning for kampagnen Bliv Brandmand Nu, der vil blive styrket yderligere gennem den regionale konsulent, der er tæt på de kommunale beredskaber, brandstationer og i Region Syddanmark også Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund. Gennem hvervning og fastholdelse vil Beredskabsforbundet sikre, at der lokalt i alle kommuner er tilstrækkeligt med veluddannede og motiverede frivillige og deltidsbrandmænd parat til at støtte og supplere beredskabet både i det daglige og ved store ulykker og kriser. Regionale kontorer skal styrke samarbejdet på tværs af kredse Ifølge Beredskabsforbundets landschef Per Junker Thiesgaard betyder etableringen af de nye samlingspunkter, at kredsledelserne får mulighed for at mødes og uddanne sig sammen og dele viden og lære hinanden endnu bedre at kende, så samarbejde på tværs af kredsene styrkes: Vi arbejder videre efter mottoet Stærke relationer = stærke resultater, som vi introducerede under Landsrådet i 2013 og etableringen af de fysiske faciliteter for regionen og regionsledelsen, og en officiel regional Beredskabsforbunds-adresse betyder, at rammerne for yderligere regional støtte til kredse- 18 BEREDSKAB 01 Januar 2014

19 Regionale samlingspunkter Thisted Benthe Petersen, regional konsulent med kontor i Birkerød Hvad glæder du dig mest til i forhold til arbejdet i din region? Jeg glæder mig meget til at komme ud og få kontakt med kredsene og få mulighed for at støtte og hjælpe regionen. Tidligere spredte jeg mine ressourcer ud til fem regioner, men på denne måde kan jeg få lov til at bruge al min tid på én region, hvor jeg kan følge med i udviklingen og samtidig få lov til at følge opgaverne helt til dørs og få dem afsluttet. Herning Birkerød Hvilke udfordringer/muligheder ser du indenfor frivilligområdet de næste par år? Frivillige kan rigtig mange ting, og det er vigtigt at få mulighed for at bruge den store viden, som de er i besiddelse af til gavn for samfundet. Det er også vigtigt, at de frivillige kan få arbejdet meget mere med forebyggelse og få synliggjort deres ressourcer indenfor området. Jeg glæder mig til at komme ud og finde nye muligheder, hvor de frivillige også kan blive benyttet i andre sammenhænge end dem, vi kender og benytter i dag. Haderslev nes arbejde kan tage store skridt fremad, siger landschefen. De fem regionale samlingspunkter er placeret ved Beredskabsstyrelsens centre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og i styrelsens hovedkvarter i Birkerød. Alle steder har Beredskabsforbundet fået oprettet kontor, og som en væsentlig styrkelse har forbundet alle fem steder ansat en regional konsulent. Der er nok af arbejdsopgaver at tage fat på, og store forventninger til projekt Regionalt Samlingspunkt, når man spørger regionslederne og de nye regionale konsulenter. Næsted andet forebyggelse og alle de andre spændende opgaver i vores region. Vores regionale konsulent Benthe Petersen skal være med til at lave forskellige interne og eksterne møder og events, så der skabes mere synlighed omkring de frivilliges mange opgaver og store engagement. Benthe Petersen skal også være med i regionsledelsen og kommer på den måde til at arbejde med vigtige opgaver overfor myndigheder, samarbejdspartnere og kredsene. REGION MIDTJYLLAND Regionsleder Charlotte Lund Jeg glæder mig allermest til at få en regional konsulent, således at regionens bestræbelser på at understøtte kredsenes og alle de fantastiske frivilliges arbejde for alvor kan blive ført ud i livet. Jeg ser det også som en professionalisering af Beredskabsforbundet, for nu får vi en konsulent, der får regionen både som fysisk arbejdssted og som sit ansvarsområde og dermed kan opnå et dybt kendskab til selve regionen, dens kredse og myndigheder samt øvrige samarbejdspartnere. Jeg ser meget frem til, at vores regionale konsulent Henning Skallebæk både løser opgaver selvstændigt ude omkring i regionen efter aftale med og i nøje koordinering med regionsledelsen/den respektive kredsledelse, men også overtager en del af de administrative opgaver, som vi som regionsledelse i dag må løse på bekostning af vores primære opgave; nemlig at lede regionen. REGION HOVEDSTADEN Regionsleder Carsten Lind Olsen Jeg ser meget frem til, at vi i Region Hovedstaden får vores egen regionale konsulent med kontor midt i regionen. Og jeg mener, det er en stor fordel at få en konsulent, som kender os på godt og ondt, og som både har tid og ressourcer til at sætte fokus på blandt Benthe Petersen, 60 år, er ny regional konsulent for Region Hovedstaden. Hun har en lang beredskabsfaglig baggrund, som begyndte i de frivilliges rækker i Derfra tog hun springet videre til en ansættelse i civilforsvaret og blev senere stationsleder hos Falck. Siden 2003 ansat i Beredskabsforbundet som konsulent. 01 Januar 2014 BEREDSKAB 19

20 Regionale samlingspunkter Det er for mig helt afgørende, at frivilliges arbejde ikke går upåagtet hen, og når Henning får sin fulde arbejdstid med fokus på Region Midtjylland, får han også forudsætningerne og tiden til at følge med i, hvad der sker hvor og ikke mindst få det eksponeret til lokale og regionale medier. Vi skal simpelthen på dagsordenen og være kendte i borgernes bevidsthed. Endelig ser jeg også ansættelsen af en regional konsulent som en ressource i en af vores kerneopgaver; nemlig forebyggelse. Henning Skallebæk, regional konsulent med kontor i Herning Hvad glæder du dig mest til i forhold til arbejdet i din region? Jeg glæder mig mest til at arbejde for alle de frivillige, som er rundt i beredskaberne i Region Midtjylland, og at synliggøre de mange aktiviteter de laver. Hvilke udfordringer/muligheder ser du indenfor frivilligområdet de næste par år? Jeg ser både muligheder, men også udfordringer i, hvordan vi styrker den frivillige del af beredskabet i fremtiden. Senest har vi lige set, at frivillige var en stor ekstra ressource under stormen Bodil. Mindst 800 frivillige beredskabsfolk var i indsats rundt i hele Danmark med træfældning, dige-beredskab, afspærringsopgaver, indkvartering og forplejning af strandede rejsende m.m. Det beviser, at der er brug for et frivilligt beredskab, som kan løse en bred vifte af opgaver som supplement til det daglige beredskab. REGION SJÆLLAND Regionsleder Britta Mortensen I Region Sjælland ser vi frem til de mange Henning Skallebæk, 48 år, er pr. 1. januar 2014 ansat som Beredskabsforbundets regionale konsulent i Region Midtjylland. Han har en baggrund inden for rådgivning, undervisning og marketing/salg og har igennem 25 år været frivillig ved Brand og Redning Herning, hvor han i dag er instruktør og holdleder i funktionsområdet Kommunikation og Logistik. Mette Højgård, 35 år, er ny regional konsulent for Region Sjælland. Hun er uddannet cand.scient. og blev ansat i Beredskabsforbundet i 2007 som strategi- og udviklingsmedarbejder. Siden 2010 har hun fungeret som projektleder på blandt andet Bliv Brandmand Nukampagnen. Er på barsel indtil den 1. april nye opgaver og muligheder, der er i Beredskabsforbundets strategi for de kommende år. Især er det spændende med det nye, udvidede opgavesæt omkring forebyggelse, at forbundet sætter så stort fokus på at uddanne robuste borgere. En af de andre store forandringer for os bliver den regionale konsulent. Nu er det sådan, at i vores region starter den regionale konsulent først til april, da hun er på barsel indtil da. Derfor har vi valgt at arbejde med opgavesæt efter regionens årsmøde i slutningen af marts. Her vil vi se på, hvordan vi bedst muligt får glæde af den regionale konsulent til støtte for det frivillige arbejde og selvfølgelig de faste opgaver med blandt andet Bliv Brandmand Nu-kampagnen. Mette Højgård, regional konsulent med kontor i Næstved Hvad glæder du dig mest til i forhold til arbejdet i din region? Jeg ser frem til fordelene, der vil være, når jeg kommer tilbage fra barsel, ved at jeg dagligt kommer til at arbejde mere lokalt i kraft af, at min primære arbejdsplads flyttes til Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved. Det tror jeg vil være en stor styrke, da jeg på den måde er tættere på de aktiviteter og arbejdsopgaver, som jeg vil være regionslederen behjælpelig med at følge til dørs, og som jeg ser meget frem til. Hvilke udfordringer/muligheder ser du indenfor frivilligområdet de næste par år? Frivilliges arbejdskraft er uvurderlig, og jeg ser det som en udfordring/mulighed at synliggøre frivilliges uegennyttige indsats, der indenfor kun et par måneder har været nødvendig i forbindelse med stormenes/orkanernes pumpeopgaver, oprydning, indkvartering mv. Jeg ser det også som en spændende opgave at sætte fokus på et bredere frivillig-begreb, for det er jo ikke kun ved storm, at frivillige kan bruges, og det mener jeg, er en vigtig konsulentopgave at arbejde videre med. REGION SYDDANMARK Regionsleder Marianne Kjær Jeg glæder mig rigtig meget til at få vores regionale konsulent i gang, og der er mange opgaver at tage fat på fra det nye regionale kontor i Haderslev, hvor kredsene også kan afholde møder, hvis de mangler lokaler. Vores regionale konsulent Torben Vesterskov Jensen skal blandt andet arbejde med synlighed, info/hvervning, forebyggelseskurser, uddannelse af vores frivillige og ledere, rådgive og hjælpe kredsene og have kontakten i dagtimerne til beredskaberne. Jeg er sikker på, at Region Syddanmark fremover vil komme mere på landkortet, og at samarbejdet mellem regionerne også vil blive forstærket med de nye regionale samlingspunkter. Og det hele bliver i tæt samarbejde med regionsledelsen og kredsene. Det bliver et rigtig godt løft for Beredskabsforbundet, at vi får en på fuldtid, som kan hjælpe os alle. Torben Vesterskov Jensen, regional konsulent med kontor i Haderslev Hvad glæder du dig mest til i forhold til arbejdet i din region? Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de forskellige kredse har valgt at organisere sig. Jeg håber at kunne bidrage med gode idéer og måske være med til at styrke sammenholdet og frivilligheden. Jeg håber at kunne skabe en solid bro imellem beredskabet, forbundet og frivilligheden. Det bliver utrolig spændende at se, om jeg kan få sat handling bag mit ynglings citat: Knowledge is portable, let's move some around. Hvilke udfordringer/muligheder ser du indenfor frivilligområdet de næste par år? Jeg ser en udfordring i, at flere og flere beredskaber arbejder for en mulig sammenlægning af beredskaberne på tværs af kommunegrænserne. Der skal i den forbindelse måske sammenlægges kredse, eller oprettes nye. Jeg ser samtidig store muligheder i sådan en sammenlægning, da der bliver mulighed for, at kredse skal/kan arbejde sammen på tværs af tilhørsforhold, og forhåbentligt får de frivillige nogle gode og stærke pladser i en ny risikobaseret dimensionering. 2014/2015 bliver nogle rigtig spændende år for Beredskabsforbundet, og kæmper vi alle er jeg ret sikker på, at forbundet kommer til at stå stærkere end nogensinde før. 20 BEREDSKAB 01 Januar 2014

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

magasinet Hjemmeværnets største indsættelse Aldrig har så mange været i sving så længe Hjemmeværnet får ny chef til maj

magasinet Hjemmeværnets største indsættelse Aldrig har så mange været i sving så længe Hjemmeværnet får ny chef til maj magasinet nr. 1 / marts 2010 Hjemmeværnets største indsættelse Side 6-13 5 Aldrig har så mange været i sving så længe 19 Hjemmeværnet får ny chef til maj 36 Savnet så snart de var ude af lejren 40 Kampagne:

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362 ISSN 2245-8913

Læs mere