Nr.Broby. Midt på Fyn. Udviklingsplan. for Nr. Broby og omegn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.Broby. Midt på Fyn. Udviklingsplan. for Nr. Broby og omegn 2 0 0 9. Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2"

Transkript

1 Midt på Fyn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2

2 Rundkørslen Indholdsfortegnelse Midt på Fyn 3 Formål med udviklingsplan 4 Indsatsområder 5 Bosætning 6 Erhverv 7 Natur & friluftsliv 8 Børn & unge 9 Kultur & fritid Seniorer 12 Infrastruktur 13 Den Gamle Borgerforening 14 Info 15 2 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

3 - Midt på Fyn Nr. Broby med sin placering midt på Fyn, og med de naturskønne omgivelser der omkranser byen, er byen stedet der er værd at bosætte sig. Byen ligger med afstand til -Odense, -Assens, -Fåborg, -Ringe på ca. 20 km. og til -Middelfart, -Bogense, -Kerteminde, -Nyborg og -Svendborg på ca. 40 km. - derfor Nr. Broby - Midt på Fyn. Ambitionen er at gøre Nr. Broby og omegn til et godt sted at bosætte sig og med de grønne områder der er i og omkring byen, - at udvikle motions og trivselsmulighederne for byen og omegnens borgere. Dette ved at få nye attraktive boligudstykninger, forbedre infrastrukturen i byen, styrke erhvervs og handelslivet, udvikle kulturen, foreningslivet, motions og friluftsaktiviteterne. Med focus på naturen, sundhed, trivsel, kulturen og foreningslivet, skal visionære tanker gå hånd i hånd med nye bosætningsstrategier, - børn og unge, - friluftslivet og erhvervsudvikling. ASSENS HÅRBY NR.BROBY VØJSTRUP FÅBORG SVENDBORG RINGE MIDDELFART BOGENSE STÅBY ODENSE NYBORG KERTEMINDE Byporten Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 3

4 - Formål med udviklingsplanen Udviklingsplanen for Nr. Broby og omegn skal være et vigtigt værktøj til at fastlægge de fysiske rammer for områdets udvikling. Udviklingsplanen skal bruges til at påvirke lokalsamfundspolitikken og kommuneplanen i Fåborg- Midtfyns kommune, den skal udtrykke Nr. Broby og omegns tanker og ideer for området. Udviklingsplanen skal bruge til at prioritere opgaverne i området Udviklingsplanen skal præsentere områdets visioner for nye tilflyttere og nyt erhverv. Udviklingsplanen skal være inspiration til nye ideer og muligheder for området. Stibroen ved præstegården 4 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

5 - Indsatsområder Bosætning Erhverv Natur & friluftsliv Børn & unge Kultur & fritid Seniorer Byen og omegnens fysiske miljø skal have en tydelig attraktiv kvalitet. Der skal arbejdes for et varieret udbud af boligformer rettet mod de målgrupper, som især er realistiske at tiltrække til vort område. Byen og omegnen skal i samarbejde med erhvervsforeningen, gøre mulige nye erhverv opmærksom på områdets strategiske placering på fyn. Mulige nye handlende, at der er et godt kundepotentiale i området. Området skal have udvidet tilgængeligheden til at færdes i det åbne land, og dermed til natur og friluftsoplevelser. En øget tilgængelighed til motion og naturoplevelser. Byen og omegnen skal have trygge og overskuelige rammer for børn, unge og deres familie. Der skal være en god skolepolitik, børnepasning, fritidstilbud og oplevelser for børn, unge og deres familie. Byen og omegnen skal have focus på sportsfaciliteterne og deres tilbud, de skal være omdrejningdpunkt for fællesskaber og aktiviteter, også for andet end sport. Der skal være et rigt tilbud af kulturelle arrangementer for alle aldre. Byen og omegnen skal have tilstrækkelige aktraktive tilbud af boliger samt aktiviteter for at seniorer fortsat kan leve det gode liv i området. Infrastruktur Byen og omegnen skal sikres, at der forsat er kollektiv trafik gennem området. Have et vej og stinet, der er sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand. Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 5

6 - Bosætning Nr. Broby er en gammel landsby, der har et varieret udbud af bygninger, fra gårde, blandet erhvervsboliger til almindelige boliger i forskellige arkitektoniske udformninger efter tidsaldre, de er bygget i. Byen har et nyt boligområde i forlængelse af Møllegårdsvænget færdiggjort ultimo 2008 med 20 paraceller i forskellige større størelser. Boligområdet ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over byen. Nr. Broby har højhastigheds internet via fællesantennen - Udvikling: Der er i byplanen, planlagt et nyt boligområde nord for Møllegårdsvænget Mulighed for 2 nye boligområder midt i byen. Savværksgrunden og de gamle præstegårdsmarker bag præstegården (sportspladsen som bueskytter benytter idag). Ifølge befolkningsprognosen udarbejdet af kommunen, vil Nr. Broby have en befolkningstilvækst på ca. 5 % over de næste 10 år, med mulighed for større tilvækst, ved at byens -infrastruktur, -erhverv, -kultur, -frilufts og -foreningsliv, får en tydelig attraktiv kvalitet. Mulige boligområder Nyt boligområde m. 20 paraceller Anlægget ved præstegården Eksisterende stianlæg Muligt nyt stianlæg til Brobyværk og til nyt naturområde mod nord 6 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

7 - Erhverv Nr. Broby har idag et mindre udbud af butikker og erhverv. Et udsnit af erhvervet i byen: forretninger: 3 dagligvare butikker 1 hobbyforretning 2 elektronikforretninger 1 blomsterforretning 1 brugthandel (røde kors) 2 pizzabarer 3 frisører 1 autoforretning 1 bager 1 advokat 1 lægehus 1 Bed and breakfast -Udvikling: Der skal i samarbejde med erhvervsrådet, laves en undersøgelse for hvilke butikker, der rentabelt kan eksistere i byen. Der skal gøres opmærksomhed på byens stratetiske placering for nye industrivirksomheder. Med kun 14 km ad god vej til motorvejen og billig grundpris, er industriområdet attraktivt for industrivirksomheder. Der skal udvikles flere turistmål. håndværkere: 3 tømmerforretninger 2 smedeforretninger 2 bilreparationsforretninger 2 malerforretninger 1 elektrikker industri: 1 autogenbrug 1 autolakering 1 industrimaler 2 smedeforretning 1 glasfiberbygger 1 rengøringsforretning 1 vognmandsforretnng 2 maskinfabriker 1 træfabrik 1 entrepenørvirksomhed turistmål: De Japanske haver Lærkedal Byen har idag èn forretning, og flere industrilokaler der står tomme. Der er industrigrunde til salg på industriområdet Nr. Broby industriområde Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 7

8 - Natur & Friluftsliv Nr. Broby og specielt omegnen har naturoplevelser som er værd at køre efter. Her kan nævnes Lærkedal, De Japanske Haver og områderne omkring Odense Å. Lokalt har byen et stianlæg i og omkring byen, - gennem et mindre moseområde, langs Odense Å og forbi præstegården, over broen ved to kunstværker opsat af den tidligere borgerforening til glæde for de forbipasserende, og gennem præstegårdens lille skov. - meget idyllisk! Lærkedal er et stort rekreativt område med stort dyreliv og en natur der veksler mellem åbne bakkede marker til skov, vandløb og sø. En lille naturlegeplads med bålplads til familiehygge, et større stianlæg samt en naturskole, der kan lejes. De Japanske Haver ligger i en lille klynge boliger et par kilometer vest for Nr. Broby. Haven er en pragtfuld japansk have, man kan gå rundt i og betragte den japanske havestil. En mindre restaurant er placeret i haven, hvor man efter rundgang, kan få en forfriskning og lidt at spise. -Udvikling: Det nuværende sti ved stibroen efter Anlægget, skal forlænges langs Odense Å`s genslyngning til Brobyværk, for at turister, naturmotionister kan opleve det varierede dyreliv og landskab, - og motionister kan motionere i fred for trafik og nyde naturen. Længden vil være ca 3 km hvoraf ca. 1 km skal etableres. Motionsredskaber opsættes langs stien. Projektet skal gennemføres i samarbejde med skov og naturstyrelsen samt Brobyværk stigruppe. Stianlægget skal udvides til det nye Naturområde ved Odense Å genslyngningen der bliver anlagt af Skov og Naturstyrelsen, men overtages af tidligere lodsejere. Naturområdet vil blive et stort område med stianlæg, -udsigtstårn og -parkerings plads med information om hvad der kan opleves i området af dyr og planter. Projektet er financieret af EU. Der undersøges om muligheden for videreførelse af stinettet fra Naturområdet til Odenses stinet, der ender i Kratholm. Et stinet der vil starte i Odense centrum og ende i Brobyværk. En naturturist attraktion på lige fod med Øhavsstien. I Anlægget (bycentrum) skal der anlægges en blomster-buskehave med bænke, hvorfra man kan nyde vandspillet der er i stenstryget, der skal laves før bybroen. Stenstryget skal laves i samarbejde med skov og naturstyrelsen. Stenstryget skal medvirke til bedre vandkvalitet i Åen. Åbrinken langs Anlægget skal renses og etabeleres med en kant hvorfra man kan sidde med familien og hygge. I Anlægget skal der opsættes alternativ belysning, så haven i mørke aftener, vil virke fortryllende. Der skal etabeleres en Amfisene i Anlægget, hvorfra der kan afholdes arrangementer som, musik, taler, friluftsgudstjenester m.m. Der skal opsættes et segl til at beskytte mod vejr og vind ved arrangementerne. De Japanske Haver 8 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

9 Nr.Broby - Børn & unge Nr. Broby har mange børn og unge hvoraf mange er tilknyttet sportsforeninger m.m. - Udvikling: Nr. Broby mangler tilbud til børn i alderen efter SFO. Klubhuset, som nu hedder Broby FritidsCenter, skal danne ramme for aktiviteter til denne gruppe, og forsøge at fastholde dem i foreningsnr.broby fri og efterskole har klassetrin fra 0-9 livet/sportslivet. En person ansættes til at opsøge klasse, SFO og en efterskole med 8-10 klassetrin. og aktivere de unge bla. i sportslivet m.m. Til skolen er der idrætshal. Skolen anlægger i 2009 en børnehave og et idrætsanlæg med fodbold Broby FritidsCenter skal have en multibane til at bane og løbebane m.m. motivere og aktivere denne gruppe unge, til motion og socialt samvær, samt forbedre trænings1 børnehave og en masse dagplejesteder. mulighedene for poderne i fodbold. Nr. Broby skole har klassetrin fra 0-7 klasse, SFO og et bibliotek, 1 klubhus, Foreningslivet skal afholde events, der skal motivere børn og unge, til at deltage i netop deres forening. 1 idrætshal hvori der også er spejderklub. Nr. Broby har 3 fodboldbaner, 1 bueskyttebane, 1 mini fodboldbane til poder, 1 tennisbaneanlæg, 1 beachvollyball bane,1 fodboldgolf bane, 1 motocrossbane m.m. Nr. Broby har 2 nedslidte legepladser med mange fejl og mangler, ifølge lejepladsrapport fra kommunen og 1 på lærkedal der ikke har de store udfoldelses muligheder. Der skal afholdes sports, musik og theater events m.m. for børn og unge, både i naturen som i institutionerne. Nr. Brobys institutioner skal finde deres forskellighed fra de omliggende lokalområders instititioner, for at tilbyde dem disse aktiviteter. Legepladsen på Krogsgårdsvej nedlægges og legepladsen i Anlæget fornyes og sikres med hegn. Der laves en pavilion som tilflugtssted for vejr og vind. Legepladsen skal være samlingssted for dagplejemødre og børn fra 2-12 år Lærkedal s legeplads udbygges til en stor naturlegeplads med mange aktiviteter, for at styrke børns fysik m.m. Myretuen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 9

10 - Kultur & fritid Nr. Broby har mange foreninger man kan deltage i, fra sportsforeninger til sociale foreninger med tilbud til børn og unge, som til voksne og seniorer. Rammerne for udfoldelserne mangler ikke, byen har skolerne, hallen, klubhuset, samt små klubhuse rundt i byen. Idræts og sportsforeningerne har gode resultater som f.eks. -bueskytterne med flere danske mestre, -badminton med landsholdsspillere og i fodbold har fc Broby`s seriehold den bedste placering i kommunen. Nr. Broby har store grønne fritidsarealer omkring Odense Å, byen har Anlægget og boldbanerne, hvor der afholdes kampe med mange tilskurer, og i Anlægget afholdes friluftsgudstjeneste samt mindre musikarrangementer m.m. - Udvikling Rammerne for udfoldelserne er ikke tidsvarende og skal derfor opdateres og evt. sammenlægges for at få det optimalt og bedre økonomi i bygningerne og på arealerne. Bueskyttebanen flyttes fra bymidten til mere sikre arealer ved klubhuset ( Broby FritidsCenter ) pga. utrykheden ved mulige uheld. Klubber og foreninger skal have et årligt åbenthus-event for at motivere til deltagelse i netop deres aktiviteter. Der skal afholdes et varieret udbud af musik, -tale, -theater/revy, -messer, -events i Anlægget og i Broby FritidsCenter over året. Der er hundetrænings areal bag boldbanerne, og bueskytter på arealet bag præstegården midt i byen. Boldklubben har anlagt en vej til tunge køretøjer bag klubhuset, til en del af boldbanerne. Boldklubben bruger arealet til større koncerter, som tidligere er afholdt med Kim Larsen og med Thomas Helmig. Biblioteket afholder regelmæssigt mindre arrangementer i deres lokaler ved skolen. Menighedsrådet og kirken afholder mange arrangementer i præstegården, kirken og i Anlægget udover gudtjenesterne, her kan nævnes Kim Sjøgren og Poul Dissing med band. Der er planlagt arrangement med Bamse Jørgensen. Dejlige Åse`s hus med noderne til Er du trist og har du sorg i sinde 10 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

11 Instutionerne Hallen og Klubhuset skal sammenlægges og udbudet af aktiviteterne i husene skal udbygges med varierende tilbud af sociale, skole, sport, motion og erhversaktiviteter. Et fælles Broby FritidsCenter med -værelokaler, -mødelokaler, -erhvervs og foreningslokaler, -motionslokaler, -idrætslokaler der kan bruges af alle, - i som uden for forenings/erhvervslivet. Store lokaler skal gøres flexible og attraktive til både større kulturelle arrangementer som til sportsaktiviteter. Spisestederne skal gøres attraktive med god sund mad/snakes politik og med mulighed for at alle kan droppe ind i en hyggelig cafestemning og have et godt samværd på tværs af interesse områder. Anlægget skal være byens attraktive sted at opholde sig for -familier, -lystfiskere og andre der kun vil sidde og nyde -Odense Å flyde forbi, -børnenes leg på legepladsen, -den forbipasserende trafik på hovedgaden. Der skal laves en -ny legeplads, -en amfi-sene, -et segl tilbeskyttelse mod vejr og vind, -en blomster/buske have ned til Odense Å, -en åbrink og -et stenstryg før bybroen. Dette skal anlægges i samarbejde med skov og naturstyrelsen, menighedsrådet, byen og kommunen. Broby FritidsCenter Aktive unge Nr.Broby Kirke Bueskytterne Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 11

12 - Seniorer Nr. Brobys og omegn har mange seniorboliger, og byen har 2 seniorforeninger. Seniorerne i området er aktive deltagere i forskellige kulturelle og motions arrangementer der afholdes i omådet, Røde Kors butikken administerers af seniorer. Der er stavgang, -petangue, -krokket og -seniorgymnastik, som nogle af de tilbud der er rundt i byen. - Udvikling: Der skal tilbydes seniorer at deltage i forskellige klubber, -foreninger hvor de kan arbejde med adminitrativt arbejde, tilpasset og valgt af senioreren. Der skal på stinettet opsættes motionsredskaber der frit kan benyttes. Der skal tilbydes -arealer, -lokaler og -aktiviteter omkring Broby FritidsCenter til motion og socialt samværd. Seniorer ved Røde Kors 12 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

13 - Infrastrukturen Nr. Brobys hovedgade snor sig 2 km gennem byen, med 7 heller, beplantning og reflekterende skilte, der skal medvirke til at nedsætte trafik hastigheden. Femvejskrydset er blevet til en stor rundkørsel der sikre mod uheld. Verningevej er gjort hastighedsdæmpende og nonnekrydset på Assensvej er omdannet til rundkørsel. Nr. Broby har et stort fortovsnet med og uden fliser. Nr. Broby har gode offentlige transportmuligheder til de omkringliggende byer. Der er en skolesti fra Søbjergvænget for at trafiksikre børn fra dette område til skole Ingen cykelsti til Brobyværk for at trafiksikre skolebørn til Pontoppidan skolen. Nr. Broby har et godt stinet rundt i byen. - Udvikling: Hovedgaden skal sikres mod uheld og gøres hastighedsdæmpende. Hovedgadens hastigheds dæmpende heller bliver påkørt flere gange årligt, samt der er bilsammenstød ud for hellerne. Cyklelister har svært ved at passere dem ved snefald pga snerydning der kommer sent eller aldrig. Der skal arbejdes for at finde anden løsning i samarbejde med kommune og politiet Fortovsnet og kloaknet skal renoveres, flere steder er fliser brudt op, og kloaknet brudt sammen under asfalt og fliser. Vøjstrupvej ved Flyvepladsen og ved De Japanske Haver gøres trafiksikker. Der skal laves en cykelsti til Brobyværk. Landevejstrafikken er tiltaget meget mellem Nr. Broby og Brobyværk og vejbredden er ikke tilstrækkelig til at cykelister sikkert kan færdes på vejen. Der er mange unge fra byen, der skal cykle til Pontoppidanskolen i Brobyværk, som er udsat for den kraftige trafik, med fare for uheld. Der skal arbejdes for bevarelse af offentlige transport i området. Helle på hovedgaden Sti ved bybroen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 13

14 - Den Gamle Borgerforening Nr. Broby Borgerforening var en meget gammel respekteret forening med masser af historie og synlighed på tidligere eksistens, som byens bænke, stibroen og kunstværkerne ved Odense Å bag Præstegården, Flag-allè, æresport til udlejning, grundlag for hallens eksistens, m.m. Nr. Broby Borgerforening nedlagde sig selv i 2008, hvor Nr. Broby Lokalråd blev etabeleret og Borgerforeningens aktiver blev overdraget til. - Udvikling Aktiverne skal renoveres og udbygges med nye, i det omfang der måtte være ønsker fra byen hertil. Der skal være mulighed for at udlejning Der skal investeres i: 1 Toiletvogn til udendørsarrangementer 1 Generator til udendørsarrangementer Borgerforeningen have to bestyrelsesmedlemmer i Hallens bestyrelse, disse er nu overgået til Nr. Broby lokalråd. Med respekt for tidligere arbejde, der er gjort af mange bestyrelsesmedlemmer, gennem mange år i Borgerforeningen og af ildsjæle i Nr. Broby, vil Nr. Broby Lokalråd videreføre idegrundlaget fra Borgerforeningen, som en gren af lokalrådets arbejde i samarbejde med byens ildsjæle. Nr. Broby Lokalråd, ejer idag: 1 flag-allè 1 stianlæg 10 bybænke 1 bro ved præstegården 1 kunstværker ved broen 1 telt 15 bænke 10 borde 1 æresport Kunst ved stibroen Stibroen ved præstegården 14 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

15 - Info Nr. Broby sogn omfatter Nr. Broby by, Vittinge, Ståby og Vøjstrup. Indbyggere 2008: 2043 Aldersfordeling: 0-2 år år år år år år år år år 85 forventet tilvækst til år 2019 ca. 5% (kilde: Fåborg MidtfynsKommune) Stednavne i Nr.Broby Sogn: Abildskov, Amerikanergårde, Gummebjerg, Holbråd, Lundegård, Nørre Broby, Præstemarken, Præsteskov, Skovjorden, Storelung, Ståby, Synebjerg, Sølung, Vittinge, Vøjstrup. (Kilde: Wikipedia) kort over sognet indsættes kunst ved stibroen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 15

16 Odense Å brink Nr.Broby Midt på Fyn Denne udviklingsplan er udarbejdet af Nr. Broby Lokalråd. Lokalrådet blev dannet i foråret 2008 af en gruppe borgere fra Nr. Broby og omegn. Gruppen repræsentere et bredt udsnit af borgere af samfundssammensætningen i området. Lokalrådet arbejder under paraplyorganisationen Fynsland. Lokalrådet arbejder for at Nr. Broby og omegn bliver hørt og respekteret i kommunen. Lokalrådet arbejder for udvikling af Nr. Broby og omegn, socialt som teknisk. Lokalrådets sammensætning 2008 er: -Jørgen Skree, -Bjarne Mulle Pedersen, -Peter Leth, -Anders Sørensen, -Jesper Kongstad, -Børge Pedersen, -Jette Grønvall. Sekretær: -Bo Pedersen. Foto og layout: Christel Skree 1 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne

Idékatalog. Borgernes input til udvikling i Uldum. Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Idékatalog Borgernes input til udvikling i Uldum Der skal være plads til køer udenfor vinduerne Uldum Lokalråd, Hedensted Kommune og COWI By & Landskabsdesign 2008 Indhold Indhold 2 Idekatalog for Uldum

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

VisionVojens Baggrundsmateriale

VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens Baggrundsmateriale VisionVojens hæftet er udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget på baggrund af følgende materiale fra, arbejdsgrupper under udvalget og med udgangspunkt i idéerne fra borgermødet

Læs mere