Nr.Broby. Midt på Fyn. Udviklingsplan. for Nr. Broby og omegn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.Broby. Midt på Fyn. Udviklingsplan. for Nr. Broby og omegn 2 0 0 9. Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2"

Transkript

1 Midt på Fyn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 2

2 Rundkørslen Indholdsfortegnelse Midt på Fyn 3 Formål med udviklingsplan 4 Indsatsområder 5 Bosætning 6 Erhverv 7 Natur & friluftsliv 8 Børn & unge 9 Kultur & fritid Seniorer 12 Infrastruktur 13 Den Gamle Borgerforening 14 Info 15 2 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

3 - Midt på Fyn Nr. Broby med sin placering midt på Fyn, og med de naturskønne omgivelser der omkranser byen, er byen stedet der er værd at bosætte sig. Byen ligger med afstand til -Odense, -Assens, -Fåborg, -Ringe på ca. 20 km. og til -Middelfart, -Bogense, -Kerteminde, -Nyborg og -Svendborg på ca. 40 km. - derfor Nr. Broby - Midt på Fyn. Ambitionen er at gøre Nr. Broby og omegn til et godt sted at bosætte sig og med de grønne områder der er i og omkring byen, - at udvikle motions og trivselsmulighederne for byen og omegnens borgere. Dette ved at få nye attraktive boligudstykninger, forbedre infrastrukturen i byen, styrke erhvervs og handelslivet, udvikle kulturen, foreningslivet, motions og friluftsaktiviteterne. Med focus på naturen, sundhed, trivsel, kulturen og foreningslivet, skal visionære tanker gå hånd i hånd med nye bosætningsstrategier, - børn og unge, - friluftslivet og erhvervsudvikling. ASSENS HÅRBY NR.BROBY VØJSTRUP FÅBORG SVENDBORG RINGE MIDDELFART BOGENSE STÅBY ODENSE NYBORG KERTEMINDE Byporten Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 3

4 - Formål med udviklingsplanen Udviklingsplanen for Nr. Broby og omegn skal være et vigtigt værktøj til at fastlægge de fysiske rammer for områdets udvikling. Udviklingsplanen skal bruges til at påvirke lokalsamfundspolitikken og kommuneplanen i Fåborg- Midtfyns kommune, den skal udtrykke Nr. Broby og omegns tanker og ideer for området. Udviklingsplanen skal bruge til at prioritere opgaverne i området Udviklingsplanen skal præsentere områdets visioner for nye tilflyttere og nyt erhverv. Udviklingsplanen skal være inspiration til nye ideer og muligheder for området. Stibroen ved præstegården 4 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

5 - Indsatsområder Bosætning Erhverv Natur & friluftsliv Børn & unge Kultur & fritid Seniorer Byen og omegnens fysiske miljø skal have en tydelig attraktiv kvalitet. Der skal arbejdes for et varieret udbud af boligformer rettet mod de målgrupper, som især er realistiske at tiltrække til vort område. Byen og omegnen skal i samarbejde med erhvervsforeningen, gøre mulige nye erhverv opmærksom på områdets strategiske placering på fyn. Mulige nye handlende, at der er et godt kundepotentiale i området. Området skal have udvidet tilgængeligheden til at færdes i det åbne land, og dermed til natur og friluftsoplevelser. En øget tilgængelighed til motion og naturoplevelser. Byen og omegnen skal have trygge og overskuelige rammer for børn, unge og deres familie. Der skal være en god skolepolitik, børnepasning, fritidstilbud og oplevelser for børn, unge og deres familie. Byen og omegnen skal have focus på sportsfaciliteterne og deres tilbud, de skal være omdrejningdpunkt for fællesskaber og aktiviteter, også for andet end sport. Der skal være et rigt tilbud af kulturelle arrangementer for alle aldre. Byen og omegnen skal have tilstrækkelige aktraktive tilbud af boliger samt aktiviteter for at seniorer fortsat kan leve det gode liv i området. Infrastruktur Byen og omegnen skal sikres, at der forsat er kollektiv trafik gennem området. Have et vej og stinet, der er sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand. Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 5

6 - Bosætning Nr. Broby er en gammel landsby, der har et varieret udbud af bygninger, fra gårde, blandet erhvervsboliger til almindelige boliger i forskellige arkitektoniske udformninger efter tidsaldre, de er bygget i. Byen har et nyt boligområde i forlængelse af Møllegårdsvænget færdiggjort ultimo 2008 med 20 paraceller i forskellige større størelser. Boligområdet ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over byen. Nr. Broby har højhastigheds internet via fællesantennen - Udvikling: Der er i byplanen, planlagt et nyt boligområde nord for Møllegårdsvænget Mulighed for 2 nye boligområder midt i byen. Savværksgrunden og de gamle præstegårdsmarker bag præstegården (sportspladsen som bueskytter benytter idag). Ifølge befolkningsprognosen udarbejdet af kommunen, vil Nr. Broby have en befolkningstilvækst på ca. 5 % over de næste 10 år, med mulighed for større tilvækst, ved at byens -infrastruktur, -erhverv, -kultur, -frilufts og -foreningsliv, får en tydelig attraktiv kvalitet. Mulige boligområder Nyt boligområde m. 20 paraceller Anlægget ved præstegården Eksisterende stianlæg Muligt nyt stianlæg til Brobyværk og til nyt naturområde mod nord 6 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

7 - Erhverv Nr. Broby har idag et mindre udbud af butikker og erhverv. Et udsnit af erhvervet i byen: forretninger: 3 dagligvare butikker 1 hobbyforretning 2 elektronikforretninger 1 blomsterforretning 1 brugthandel (røde kors) 2 pizzabarer 3 frisører 1 autoforretning 1 bager 1 advokat 1 lægehus 1 Bed and breakfast -Udvikling: Der skal i samarbejde med erhvervsrådet, laves en undersøgelse for hvilke butikker, der rentabelt kan eksistere i byen. Der skal gøres opmærksomhed på byens stratetiske placering for nye industrivirksomheder. Med kun 14 km ad god vej til motorvejen og billig grundpris, er industriområdet attraktivt for industrivirksomheder. Der skal udvikles flere turistmål. håndværkere: 3 tømmerforretninger 2 smedeforretninger 2 bilreparationsforretninger 2 malerforretninger 1 elektrikker industri: 1 autogenbrug 1 autolakering 1 industrimaler 2 smedeforretning 1 glasfiberbygger 1 rengøringsforretning 1 vognmandsforretnng 2 maskinfabriker 1 træfabrik 1 entrepenørvirksomhed turistmål: De Japanske haver Lærkedal Byen har idag èn forretning, og flere industrilokaler der står tomme. Der er industrigrunde til salg på industriområdet Nr. Broby industriområde Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 7

8 - Natur & Friluftsliv Nr. Broby og specielt omegnen har naturoplevelser som er værd at køre efter. Her kan nævnes Lærkedal, De Japanske Haver og områderne omkring Odense Å. Lokalt har byen et stianlæg i og omkring byen, - gennem et mindre moseområde, langs Odense Å og forbi præstegården, over broen ved to kunstværker opsat af den tidligere borgerforening til glæde for de forbipasserende, og gennem præstegårdens lille skov. - meget idyllisk! Lærkedal er et stort rekreativt område med stort dyreliv og en natur der veksler mellem åbne bakkede marker til skov, vandløb og sø. En lille naturlegeplads med bålplads til familiehygge, et større stianlæg samt en naturskole, der kan lejes. De Japanske Haver ligger i en lille klynge boliger et par kilometer vest for Nr. Broby. Haven er en pragtfuld japansk have, man kan gå rundt i og betragte den japanske havestil. En mindre restaurant er placeret i haven, hvor man efter rundgang, kan få en forfriskning og lidt at spise. -Udvikling: Det nuværende sti ved stibroen efter Anlægget, skal forlænges langs Odense Å`s genslyngning til Brobyværk, for at turister, naturmotionister kan opleve det varierede dyreliv og landskab, - og motionister kan motionere i fred for trafik og nyde naturen. Længden vil være ca 3 km hvoraf ca. 1 km skal etableres. Motionsredskaber opsættes langs stien. Projektet skal gennemføres i samarbejde med skov og naturstyrelsen samt Brobyværk stigruppe. Stianlægget skal udvides til det nye Naturområde ved Odense Å genslyngningen der bliver anlagt af Skov og Naturstyrelsen, men overtages af tidligere lodsejere. Naturområdet vil blive et stort område med stianlæg, -udsigtstårn og -parkerings plads med information om hvad der kan opleves i området af dyr og planter. Projektet er financieret af EU. Der undersøges om muligheden for videreførelse af stinettet fra Naturområdet til Odenses stinet, der ender i Kratholm. Et stinet der vil starte i Odense centrum og ende i Brobyværk. En naturturist attraktion på lige fod med Øhavsstien. I Anlægget (bycentrum) skal der anlægges en blomster-buskehave med bænke, hvorfra man kan nyde vandspillet der er i stenstryget, der skal laves før bybroen. Stenstryget skal laves i samarbejde med skov og naturstyrelsen. Stenstryget skal medvirke til bedre vandkvalitet i Åen. Åbrinken langs Anlægget skal renses og etabeleres med en kant hvorfra man kan sidde med familien og hygge. I Anlægget skal der opsættes alternativ belysning, så haven i mørke aftener, vil virke fortryllende. Der skal etabeleres en Amfisene i Anlægget, hvorfra der kan afholdes arrangementer som, musik, taler, friluftsgudstjenester m.m. Der skal opsættes et segl til at beskytte mod vejr og vind ved arrangementerne. De Japanske Haver 8 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

9 Nr.Broby - Børn & unge Nr. Broby har mange børn og unge hvoraf mange er tilknyttet sportsforeninger m.m. - Udvikling: Nr. Broby mangler tilbud til børn i alderen efter SFO. Klubhuset, som nu hedder Broby FritidsCenter, skal danne ramme for aktiviteter til denne gruppe, og forsøge at fastholde dem i foreningsnr.broby fri og efterskole har klassetrin fra 0-9 livet/sportslivet. En person ansættes til at opsøge klasse, SFO og en efterskole med 8-10 klassetrin. og aktivere de unge bla. i sportslivet m.m. Til skolen er der idrætshal. Skolen anlægger i 2009 en børnehave og et idrætsanlæg med fodbold Broby FritidsCenter skal have en multibane til at bane og løbebane m.m. motivere og aktivere denne gruppe unge, til motion og socialt samvær, samt forbedre trænings1 børnehave og en masse dagplejesteder. mulighedene for poderne i fodbold. Nr. Broby skole har klassetrin fra 0-7 klasse, SFO og et bibliotek, 1 klubhus, Foreningslivet skal afholde events, der skal motivere børn og unge, til at deltage i netop deres forening. 1 idrætshal hvori der også er spejderklub. Nr. Broby har 3 fodboldbaner, 1 bueskyttebane, 1 mini fodboldbane til poder, 1 tennisbaneanlæg, 1 beachvollyball bane,1 fodboldgolf bane, 1 motocrossbane m.m. Nr. Broby har 2 nedslidte legepladser med mange fejl og mangler, ifølge lejepladsrapport fra kommunen og 1 på lærkedal der ikke har de store udfoldelses muligheder. Der skal afholdes sports, musik og theater events m.m. for børn og unge, både i naturen som i institutionerne. Nr. Brobys institutioner skal finde deres forskellighed fra de omliggende lokalområders instititioner, for at tilbyde dem disse aktiviteter. Legepladsen på Krogsgårdsvej nedlægges og legepladsen i Anlæget fornyes og sikres med hegn. Der laves en pavilion som tilflugtssted for vejr og vind. Legepladsen skal være samlingssted for dagplejemødre og børn fra 2-12 år Lærkedal s legeplads udbygges til en stor naturlegeplads med mange aktiviteter, for at styrke børns fysik m.m. Myretuen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 9

10 - Kultur & fritid Nr. Broby har mange foreninger man kan deltage i, fra sportsforeninger til sociale foreninger med tilbud til børn og unge, som til voksne og seniorer. Rammerne for udfoldelserne mangler ikke, byen har skolerne, hallen, klubhuset, samt små klubhuse rundt i byen. Idræts og sportsforeningerne har gode resultater som f.eks. -bueskytterne med flere danske mestre, -badminton med landsholdsspillere og i fodbold har fc Broby`s seriehold den bedste placering i kommunen. Nr. Broby har store grønne fritidsarealer omkring Odense Å, byen har Anlægget og boldbanerne, hvor der afholdes kampe med mange tilskurer, og i Anlægget afholdes friluftsgudstjeneste samt mindre musikarrangementer m.m. - Udvikling Rammerne for udfoldelserne er ikke tidsvarende og skal derfor opdateres og evt. sammenlægges for at få det optimalt og bedre økonomi i bygningerne og på arealerne. Bueskyttebanen flyttes fra bymidten til mere sikre arealer ved klubhuset ( Broby FritidsCenter ) pga. utrykheden ved mulige uheld. Klubber og foreninger skal have et årligt åbenthus-event for at motivere til deltagelse i netop deres aktiviteter. Der skal afholdes et varieret udbud af musik, -tale, -theater/revy, -messer, -events i Anlægget og i Broby FritidsCenter over året. Der er hundetrænings areal bag boldbanerne, og bueskytter på arealet bag præstegården midt i byen. Boldklubben har anlagt en vej til tunge køretøjer bag klubhuset, til en del af boldbanerne. Boldklubben bruger arealet til større koncerter, som tidligere er afholdt med Kim Larsen og med Thomas Helmig. Biblioteket afholder regelmæssigt mindre arrangementer i deres lokaler ved skolen. Menighedsrådet og kirken afholder mange arrangementer i præstegården, kirken og i Anlægget udover gudtjenesterne, her kan nævnes Kim Sjøgren og Poul Dissing med band. Der er planlagt arrangement med Bamse Jørgensen. Dejlige Åse`s hus med noderne til Er du trist og har du sorg i sinde 10 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

11 Instutionerne Hallen og Klubhuset skal sammenlægges og udbudet af aktiviteterne i husene skal udbygges med varierende tilbud af sociale, skole, sport, motion og erhversaktiviteter. Et fælles Broby FritidsCenter med -værelokaler, -mødelokaler, -erhvervs og foreningslokaler, -motionslokaler, -idrætslokaler der kan bruges af alle, - i som uden for forenings/erhvervslivet. Store lokaler skal gøres flexible og attraktive til både større kulturelle arrangementer som til sportsaktiviteter. Spisestederne skal gøres attraktive med god sund mad/snakes politik og med mulighed for at alle kan droppe ind i en hyggelig cafestemning og have et godt samværd på tværs af interesse områder. Anlægget skal være byens attraktive sted at opholde sig for -familier, -lystfiskere og andre der kun vil sidde og nyde -Odense Å flyde forbi, -børnenes leg på legepladsen, -den forbipasserende trafik på hovedgaden. Der skal laves en -ny legeplads, -en amfi-sene, -et segl tilbeskyttelse mod vejr og vind, -en blomster/buske have ned til Odense Å, -en åbrink og -et stenstryg før bybroen. Dette skal anlægges i samarbejde med skov og naturstyrelsen, menighedsrådet, byen og kommunen. Broby FritidsCenter Aktive unge Nr.Broby Kirke Bueskytterne Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 11

12 - Seniorer Nr. Brobys og omegn har mange seniorboliger, og byen har 2 seniorforeninger. Seniorerne i området er aktive deltagere i forskellige kulturelle og motions arrangementer der afholdes i omådet, Røde Kors butikken administerers af seniorer. Der er stavgang, -petangue, -krokket og -seniorgymnastik, som nogle af de tilbud der er rundt i byen. - Udvikling: Der skal tilbydes seniorer at deltage i forskellige klubber, -foreninger hvor de kan arbejde med adminitrativt arbejde, tilpasset og valgt af senioreren. Der skal på stinettet opsættes motionsredskaber der frit kan benyttes. Der skal tilbydes -arealer, -lokaler og -aktiviteter omkring Broby FritidsCenter til motion og socialt samværd. Seniorer ved Røde Kors 12 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

13 - Infrastrukturen Nr. Brobys hovedgade snor sig 2 km gennem byen, med 7 heller, beplantning og reflekterende skilte, der skal medvirke til at nedsætte trafik hastigheden. Femvejskrydset er blevet til en stor rundkørsel der sikre mod uheld. Verningevej er gjort hastighedsdæmpende og nonnekrydset på Assensvej er omdannet til rundkørsel. Nr. Broby har et stort fortovsnet med og uden fliser. Nr. Broby har gode offentlige transportmuligheder til de omkringliggende byer. Der er en skolesti fra Søbjergvænget for at trafiksikre børn fra dette område til skole Ingen cykelsti til Brobyværk for at trafiksikre skolebørn til Pontoppidan skolen. Nr. Broby har et godt stinet rundt i byen. - Udvikling: Hovedgaden skal sikres mod uheld og gøres hastighedsdæmpende. Hovedgadens hastigheds dæmpende heller bliver påkørt flere gange årligt, samt der er bilsammenstød ud for hellerne. Cyklelister har svært ved at passere dem ved snefald pga snerydning der kommer sent eller aldrig. Der skal arbejdes for at finde anden løsning i samarbejde med kommune og politiet Fortovsnet og kloaknet skal renoveres, flere steder er fliser brudt op, og kloaknet brudt sammen under asfalt og fliser. Vøjstrupvej ved Flyvepladsen og ved De Japanske Haver gøres trafiksikker. Der skal laves en cykelsti til Brobyværk. Landevejstrafikken er tiltaget meget mellem Nr. Broby og Brobyværk og vejbredden er ikke tilstrækkelig til at cykelister sikkert kan færdes på vejen. Der er mange unge fra byen, der skal cykle til Pontoppidanskolen i Brobyværk, som er udsat for den kraftige trafik, med fare for uheld. Der skal arbejdes for bevarelse af offentlige transport i området. Helle på hovedgaden Sti ved bybroen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 13

14 - Den Gamle Borgerforening Nr. Broby Borgerforening var en meget gammel respekteret forening med masser af historie og synlighed på tidligere eksistens, som byens bænke, stibroen og kunstværkerne ved Odense Å bag Præstegården, Flag-allè, æresport til udlejning, grundlag for hallens eksistens, m.m. Nr. Broby Borgerforening nedlagde sig selv i 2008, hvor Nr. Broby Lokalråd blev etabeleret og Borgerforeningens aktiver blev overdraget til. - Udvikling Aktiverne skal renoveres og udbygges med nye, i det omfang der måtte være ønsker fra byen hertil. Der skal være mulighed for at udlejning Der skal investeres i: 1 Toiletvogn til udendørsarrangementer 1 Generator til udendørsarrangementer Borgerforeningen have to bestyrelsesmedlemmer i Hallens bestyrelse, disse er nu overgået til Nr. Broby lokalråd. Med respekt for tidligere arbejde, der er gjort af mange bestyrelsesmedlemmer, gennem mange år i Borgerforeningen og af ildsjæle i Nr. Broby, vil Nr. Broby Lokalråd videreføre idegrundlaget fra Borgerforeningen, som en gren af lokalrådets arbejde i samarbejde med byens ildsjæle. Nr. Broby Lokalråd, ejer idag: 1 flag-allè 1 stianlæg 10 bybænke 1 bro ved præstegården 1 kunstværker ved broen 1 telt 15 bænke 10 borde 1 æresport Kunst ved stibroen Stibroen ved præstegården 14 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

15 - Info Nr. Broby sogn omfatter Nr. Broby by, Vittinge, Ståby og Vøjstrup. Indbyggere 2008: 2043 Aldersfordeling: 0-2 år år år år år år år år år 85 forventet tilvækst til år 2019 ca. 5% (kilde: Fåborg MidtfynsKommune) Stednavne i Nr.Broby Sogn: Abildskov, Amerikanergårde, Gummebjerg, Holbråd, Lundegård, Nørre Broby, Præstemarken, Præsteskov, Skovjorden, Storelung, Ståby, Synebjerg, Sølung, Vittinge, Vøjstrup. (Kilde: Wikipedia) kort over sognet indsættes kunst ved stibroen Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn 15

16 Odense Å brink Nr.Broby Midt på Fyn Denne udviklingsplan er udarbejdet af Nr. Broby Lokalråd. Lokalrådet blev dannet i foråret 2008 af en gruppe borgere fra Nr. Broby og omegn. Gruppen repræsentere et bredt udsnit af borgere af samfundssammensætningen i området. Lokalrådet arbejder under paraplyorganisationen Fynsland. Lokalrådet arbejder for at Nr. Broby og omegn bliver hørt og respekteret i kommunen. Lokalrådet arbejder for udvikling af Nr. Broby og omegn, socialt som teknisk. Lokalrådets sammensætning 2008 er: -Jørgen Skree, -Bjarne Mulle Pedersen, -Peter Leth, -Anders Sørensen, -Jesper Kongstad, -Børge Pedersen, -Jette Grønvall. Sekretær: -Bo Pedersen. Foto og layout: Christel Skree 1 Udviklingsplan for Nr. Broby og omegn

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation

Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn. til Svendborg Kommune. Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn. Lidt baggrundsinformation Gudbjerg, den 2. december 2008 Rev. 21.01.09 til Svendborg Kommune Oplæg til udarbejdelse af en udviklingsplan for Gudbjerg Sogn Lidt baggrundsinformation Forord: Mindre landsbyer og landdistrikter har

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense

Ansøgning om midler til en legeplads. på Højmeskolen i Odense Ansøgning om midler til en legeplads på Højmeskolen i Odense Baggrund for projekt: På Højmeskolen har skolens område altid været et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. De var ivrige brugere af de tidligere

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Indhold: Indhold:... 2 Forord... 3 Lokal analyse:... 4 Befolkningsanalyse:... 5 Input... 6 Vision og strategi (opdelt i temaer)...

Læs mere

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere