Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamling mandag den 15. september Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: På valg er: Jonna Haslund, Charlotte Leth, Tine Christiansen (ønsker ikke genvalg) 6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: På valg er Finn Sørensen, Sis Poulsen, Tove Faber, og yderligere et medlem. 7. Valg af revisorer: På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen. 8. Godkendelse af justerede vedtægter for Randers Realskoles Venner. Vedtægterne findes i digital form på skolens hjemmeside under Realskolens Venner. 9. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann. 10. Evt. Ad 1) Charlotte Leth blev valgt som dirigent. Ad 2) Anne Wolthers beretning er indsat nedenfor: Vi har i bestyrelsen det sidste år arbejdet på at justere foreningens vedtægter, sådan at de både er tilpasset Randers Realskoles vedtægter og samtidigt er i overensstemmelse med den måde, hvorpå det i dag er hensigtsmæssigt, at Randers Realskoles Venner drives på. Af disse justeringer vil jeg her blot omtale ændringerne omkring medlemsskabet for afgangselever. For afgangselever har det tidligere været sådan, at medlemsskabet automatisk fortsatte efter, at eleverne havde forladt skolen. Det stod oplyst på Realskolens Venners link på hjemmesiden, at man selv aktivt skulle melde sig ud, hvis man ønskede det, når ens barn afsluttede Randers Realskole. Det var der flere forældre, der overså, så for at imødekomme fejl og misforståelser, har vi i år ændret proceduren således, at man selv aktivt tilkendegiver, hvorvidt man ønsker at fortsætte som medlem. For at gøre alle afgangsforældre opmærksomme på dette, udsendte vi i juni en sommerhilsen på forældreintra, hvor vi sagde tak for deres medlemskab og samtidig gav udtryk for vores forhåbning til, at de ville have lyst til at forblive i foreningen med bl.a. den fordel, at man med sit fortsatte medlemskab har mulighed for at søge tilskud i sin videreuddannelse, eksempelvis til praktik i udlandet. Det er nyt, at tidligere elever med fortsat medlemsskab har mulighed for at søge tilskud hos Realskolens Venner, og det er første gang i dette forår, at vi har givet støtte til en tidligere elev, Side 1 af 5

2 som selv skulle finansiere et praktikophold i Kina. Han har til gengæld lovet at sende os en beskrivelse af opholdet til vores hjemmeside, og han vil forsøge at finde en vinkel, der kan inspirere andre til at bevare venskabet med skolen. Det har ikke været uden konsekvenser, at vi har foretaget denne ændring. Vi har i år tegnet 2 medlemskaber til sammenligning med 30 sidste år. Det var en ikke uventet nedgang i antal, men det er en bedre situation end før, hvor vi havde ubetalte medlemskaber og irriterede forældre, der ikke havde været opmærksomme på, at de selv skulle udmelde sig. Nu vi er ved ændringer, så har vi i år besluttet at ændre vilkårene for passive medlemmer, således at man ikke længere får årsskriftet tilsendt med posten men i stedet kan downloade det. Det kostede 20 kr. pr styk at sende ud. Vi vurderede, at de penge kunne bruges bedre. Desuden er der mulighed, hvis man skulle ønske det, for selv at hente et printet årsskrift på skolens kontor. Realskolens Venners visuelle profil har vi også diskuteret ændringer omkring. Vi vil meget gerne give vores del af hjemmesiden et løft og har flere ideer i støbeskeen til et mere brugervenligt layout. Vi afventer nu, at skolens hjemmeside bliver opdateret og kan her oplyse, at vi udarbejder diverse relevante skemaer (tilmelding, udmelding, ansøgninger), som kan downloades og udfyldes fra Vennernes hjemmeside. Heri vil det også blive præciseret, at udbetaling af støtte til klasser, grupper og sprogskole eller andet er betinget af en tilbagemelding omkring støttearrangementet i form af foto eller video, der kan lægges på hjemmesiden. Det vil være med til at bibringe et mere alsidigt og dynamisk løft til siden. Enkeltdonationer er naturligvis fortsat anonyme. Som I er bekendt med, har Realskolens Venner hvert år faste donationer til alle på skolen. Der uddeles hvert år æbleskiver, når juletræet tændes nu med julemusik i skolegården til stor juleglæde for især eleverne. På samme måde fejrer vi sommerens komme med is til alle omkring kr. Himmelfartsdag stor succes. På idrætsdagen uddeles der et stykke frugt, og på motionsdagen er vi klar med vandflasker med Vennernes logo på til alle. Når jeg nævner det igen, er det også fordi, at det uden Jonna Haslunds helt enestående indsats på dette område ikke kunne lade sig gøre, så det skal vi alle sige hende mange gange tak for!! Af øvrige faste donationer nævnte jeg sidste år, at vi årligt afsætter midler til elever, der ønsker at komme på sprogskole. I år fik 2 drenge støtte til et ophold i Canada. Deres fantastiske oplevelser kan I læse om på et link på Vennerne hjemmeside. I år har Realskolens Venners bestyrelse vedtaget at udvide de faste donationer ved årligt at støtte til at omfatte Marsterclass/Sciencecamp, som giver elever med særlige evner og lyst indenfor naturfag mulighed for at deltage på workshops bl.a. på Sorø Akademi. Det er fortsat en af foreningens vigtigste opgaver, at vi får alle med, således at familier, der af en eller anden grund er blevet økonomiske trængte, kan få støtte til bl.a. klasseture og tøjpakker. Her har vi oplevet flere ansøgninger år. Realskolens Venner har i de sidste år doneret bordtennisborde og legetæpper til skolegården. I år har vi gjort det igen, men bestyrelsen har også været i dialog med skolen (herunder elevrådet), da vi gerne ville bidrage til at gøre skolegården mere spændende og brugbar, end tilfældet var. I det forløb har støtteforeningen kunnet bruge forældrenetværket, sådan at vi i samarbejde med skolen Side 2 af 5

3 kunne deltage i en proces, som skolen i forvejen havde et stort ønske om at komme i gang med. Skolegårdsprojektet er skudt i gang. Der er ingen tvivl om, at det er værdifuldt for alle skolens brugere at have en Venneforening, og vi oplever da også, at andre skoler henvender sig til os for at høre om vores koncept. I bestyrelsen vil vi forsætte arbejdet med konceptudviklingen af Realskolens Venner. En aktuel diskussion er sponsoraftaler. Er vi klar til det? Vi har fået henvendelser, men hvilke sponsorheste vil vi ride på? Kan vi lave eksklusiv aftaler med sponsorer, der udelukker konkurrenter? Der er mange spændende muligheder, mange spændende spørgsmål. Under dem alle ligger det ene mål: at gøre skolen så attraktiv som muligt for alle skolens børn. Hermed vil jeg sige tak for ordet. Ad 3) Tine Christiansen fremlagde kort regnskabet med en kort gennemgang af de største udgiftsposter i regnskabet. Udgifterne er større i år end sidste år. Dette skyldes primært advokatomkostninger, indkøb af vandflasker mv. Her foruden også en Venne gave til de elever, som i 3. klasse forlader vores SFO. Her får eleverne nemlig et usb stik med en masse billeder igennem perioden. Der er således i år brugt kr. af vores egenkapital, men det må betegnes som forsvarligt. Erik havde en kommentar til regnskabet. Som sidste år er det vigtigt for Erik, at man nemt kan overskue, hvad der er bevilliget penge til møde for møde. Der er simpelthen problematisk at revidere et regnskab, hvor der ikke forefindes referater fra samtlige bestyrelsesmøder med dokumentation for donationerne. Det fik Anne til at sige, at vi fremadrettet vil sikre, at der kommer et fast punkt på bestyrelsesmøderne som hedder Ansøgninger siden sidst, som vi har behandlet. Her foruden var der ros til det alsidige valg af donationerne. Herefter blev regnskabet godkendt. Ad 4) Kontingentet fastholdes på kr. 100, pr. år. Ad 5) Valgte til bestyrelsen i Realskolens Venner: Charlotte Leth, Søren Raahauge, Gitte Pedersen blev valgt. Valgte suppleanter i Realskolens Venner Jonna Haslund, Tine Christiansen Side 3 af 5

4 Ad 6) Valgte til repræsentantskabet Finn Sørensen, Sis Poulsen, Flemming Nielsen og Tove Faber blev valgt. Ad 7) Valg af revisorer blev Erik Grave og Else Saaby Jørgensen. Ad8) I forhold til punktet vedtægter blev der kort redegjort for nødvendigheden af at justere foreningens vedtægter. Da man i sin tid ændrede navn, blev vedtægterne ikke opdateret. Ligeledes er vedtægterne ændret for at bringe overensstemmelse mellem skolens vedtægter og foreningens faktiske formål i dag. I det hele taget er justeringen udtryk for at sikre, at de nye er et konkret billede af det, vi rent faktisk foretager os som forening. Advokat Carsten Jensen har læst samme vedtægter igennem, og hans få kommentarer er naturligvis blevet indføjet i samme vedtægter. Der var herefter en kort drøftelse af vedtægterne, og efterfølgende var der enstemmig tilslutning til de nye vedtægters ordlyd. Da der er tale om vedtægtsændringer, foreskriver de gamle vedtægter, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden for 3 uger, da der på generalforsamlingen ikke var mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede på mødet. Der vil således blive indkaldt til møde udelukkende omhandlende dette punkt den 1. oktober kl Ad9) Hans Myhrmann orienterede kort om skolen. Kort om det store ansvar, han føler for den opgave, han er blevet overdraget fra Karsten Pedersen og de tidligere skoleledere gennem tiden på skolen. Foruden alle andre opgaver henviste Hans til det nye slogan fra Alm. Brand om at Passe på værdierne. På denne skole er der nemlig tale om et værdifællesskab, som er kendt af alle elever, forældre og ansatte gennem de sidste 145 år, men der foruden er de samme værdier kendt i det meste af Danmark, hvor man fra tid til anden undrer sig over, at det stadig er muligt at lave skole og virksomhed, som på en og samme tid bygger på traditioner og udvikling. Blandt meget andet kom han derefter ind på en rigtig god skolestart, hvor Ann Andersen og han selv har været rundt i alle klasser for at præsentere sig som den nye direktion, men samtidig for at ønske alle velkommen tilbage igen efter en god ferie. Det blev endvidere nævnt, at vi i år er 1166 elever samt 180 børn i vores SFO, og at vi på denne måde i år har fået mere end 400 nye elever til start efter sommerferien. Det betyder også, at der lige som de tidligere år er megen fokus på, at vi alle, både ansatte og gamle elever er opmærksomme på, at alle nye kommer til at føle sig godt til rette meget hurtigt. Side 4 af 5

5 Ellers fortalte Hans Myhrmann om byggeriet, som nu heldigvis er blevet afsluttet på bedste vis. Entreprisen på facade, nyt musikhus samt ventilation med mere er stort set holdt inden for det budgetterede beløb, og det er meget flot, når vi taler et samlet byggeri til mere end 23 millioner kroner. Endelig kom Hans Myhrmann afslutningsvis ind på den udmeldte skolestruktur i Randers kommune, lærernes nye arbejdstid på Randers Realskole samt de nye læringsinitiativer, som er iværksat på skolen her efter sommerferien. Ad 9) Under evt. blev der udtrykt en stor tak til Tine og Jonna for et rigtig godt arbejde i bestyrelsen. Mødet sluttet Ref. Hans Myhrmann Side 5 af 5

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Mødested: Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Højby skole - bordtennis kælderen Til stede: Chanette Saaby, Lars Bjerrum, Gitte Vang

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere