Døde. li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73"

Transkript

1 Døde T f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen C R la Cour hospitalsinspektør... Andersen Gotfred husinspektør Andersen Hans gårdejer (Kongsbjerg) Andersen JMS kontorchef Andersen Jørgen afdelingschef i finansministeriet Andersen Peter Ervin konsul (Nairobi) Andersson Josef forretningsfører Andreassen Berg stationsforstander (Odense).. Arnholtz Arthur professor, dr. phil. Askgaard Vagn overlæge Bache Henrik højesteretssagfører Bahnson Louis grosserer, direktør Bech Marius direktør (England) Bilfeldt Otto kontorchef Bisgaard Otto overretssagfører (Silkeborg)... Bjerge Torkild professor, dr. phil Bjerregaard Alfred Jørgen direktør Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. se. techn., direktør (Norge) Bjørling Otto generalkonsul, direktør (biografi i denne udgave) Blicher Jens dommer (Odense) Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre.. Bramsen Svend assurandør Brandt Karl godsejer (Lehnskov) Brunaa Oluf direktør Brücker Knud arkitekt Buch Harald M G oberstløjtnant Busch-Sørensen Aage direktør, statsaut. revisor (Århus) Byskov Erik direktør (biografi i denne udgave) Bøggild D H overlæge, dr. med. (Ribe) Baaring Bernhard direktør, civiløkonom... Christensen Arthur landsretssagfører (Århus) Christensen Knud Valdemar værkstedschef, civilingeniør Christoffersen Niels Rohr overlæge, dr. med. Clausen Cai bankdirektør (Århus) Claussen Poul apoteker Dahl-Jensen Knud proprietær(kolkærgård).. Dal H A hypotekforeningsdirektør, overretssagfører (Århus) Dam Folmer seminarierektor (Sorø) Daugaard Arnold gårdejer, borgmester (Langå) Demuth Chr. forfatter (Åbenrå) Dickmeiss Antoinette rektor Diemer Inger direktør Dinesen B departementschef Due Steen overbaneingeniør (biografi i denne udgave) Dyreborg R Johs. civildommer (Slagelse)... Edmund Carsten overlæge, dr. med Ege Richard professor, dr. phil Engell Nikolaisen Birgit operasangerinde... Estrup L journalist, borgmester 1148 Estrup N R kammerherre, hofjægermester 13/4 73 Evendt Sven statskonsulent 14/12 73 Fabricius Lorentz Peter sognepræst, dr. theol. 17/4 73 Fang Arthur direktør (Roskilde) 15/2 74 Fanger Svend Aage direktør, civilingeniør 30/4 73 (Århus) 3/12 73 Felding Svend overlæge, dr. med Fich Christian konsulent (Ågård) 9/7 73 Fink Jep arkitekt (Åbenrå) 16/2 73 Foldspang Aage R politimester 20/5 73 Frandsen P M professor, dr. techn 29/9 73 Frigast Povl direktør 16/10 73 Fritzbøger Ernst Arthur forstander, lektor.. 19/2 73 Garde Svend Georg kontorchef 6/9 73 Gemzøe Johannes Wilhjelm politimester 15/6 73 (Fåborg) 8/10 73 Gjaldbæk J K apoteker, dr. pharm 3/9 73 Glad Thorkild forstander 6/4 74 Groes Anne Lisbeth (Lis) handelsminister... 7/2 74 Grove-Rasmussen Morten læge, direktør 13/3 73 (Boston) ca Grytter Rudolf sanginspektør 27/2 73 Hansen Fritz skattedirektør Hansen Johannes direktør 22/5 74 Hansen Sigurd statsgeolog, lektor, dr. phil... 13/12 73 Hansen Victor højesteretsdommer, dr. phil... 8/5 73 Hartz Gustav E direktør 23/7 73 Hasselriis Caspar H W direktør (New York).. 21/3 74 Hay-Schmidt H Ph. dommer 29/8 73 Henningsen Simon arkitekt 7/4 73 Hertel Axel fængselsinspektør, kaptajn 23/11 73 Herting Cai politimester Hesscllund Jensen Aage ambassadør 16/6 73 Heuser Viggo landsretssagfører 23/5 74 Hilden Hjalmar civildommer Hoffmann-Madsen Christian Theodor 20/2 74 sognepræst 11/3 73 Holm Harald B oberst 18/8 73 Holm Helge arkitekt Holm Kai skattedirektør (Århus) 9/12 73 Holm Niels rektor 28/2 73 Holt Jens professor, dr. phil. (Århus) 27/4 74 Honoré H P provst 14/4 73 Hude Carl von der kommandør 19/5 73 Høst-Madsen Erik apoteker, dr. phil Høyberg-Larsen Niels snedkermester (Åbenrå) 18/7 73 Ivers Carl skibsreder (Frankrig) 20/9 73 Jacobsen Poul højesteretssagfører Jansen Aage generalmajor, slotsforvalter... 14/12 73 Jarding Julius landsretssagfører, vicekonsul.. 6/4 74 Jensen Axel V direktør, civilingeniør (Ålborg) 26/7 73 Jensen E Borup lektor 18/5 73 Jensen H M rektor 13/10 73 (biografi i denne udgave) Jensen Johan filialdirektør i Danmarks 26/5 74 Nationalbank 22/5 73 Jensen Karl oberst 17/7 73 Jeppesen Ernst Petry købmand, vicekonsul 9/3 74 (Nykøbing F.) 28/7 73 Johansen Hans professor, dr. phil 20/3 74 Johnsen Holger vicedirektør 18/6 73 7/ / / / / /8 73 6/ /4 73 9/ / /6 73 1/ / / /3 74 aug. 73 3/ /9 73 9/ / /3 74 8/ / / / / /1 74 2/ / / / /2 74 4/5 73 6/ /7 73 li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

2 Jorn Asger maler 1/5 73 Jørgensen Karl Arthur amtsvejinspektør, civilingeniør 16/1 74 Jørgensen Peter maskinarbejder, folketingsmand (Århus) 1/5 74' Kamper Niels direktør 11/11 73 Karlgren Anton professor 28/3 73 Kay-Larsen Mogens redaktør 28/1 74 Kettel Karsten overlæge, dr. med 25/6 73 Kier Knud landsretssagfører (Århus) 13/3 73 Kier Otto F R civilingeniør (Risskov) 1/1 74 Kirstein H oberstløjtnant 8/4 73 Kjærbøl Johs. minister 26/8 73 Knudsen Poul Thisted landsretssagfører, borgmester (Ringsted) 30/5 74 (biografi i denne udgave) Kruse Karl ambassadør 11/12 73 Kudsk Henry politiinspektør 29/12 73 Kiihnel Poul overlæge, dr. med 23/3 74 Kyrsting Hjalmar direktør, civilingeniør... 30/1 74 Langeløkke Thorvald direktør 25/5 73 Langkjær H C sagfører (Sorø) 12/7 73 Larsen S C arkitekt, forstander 22/6 73 Lassen Rudolf amtmand, kammerherre 24/6 73 Lauritzen Ivar skibsreder 13/5 74 Laursen N G direktør, civilingeniør 18/2 74 Legind Axel fyrdirektør, kommandørkaptajn 21/4 73 Lerfeldt Svend sognepræst, dr. theol 9/3 74 Lillienskiold J P M von fabrikdirektør, ingeniør (Dormagen, Tyskland) 20/5 73 Linstow Otto v. kontorchef 13/11 73 Ludvigsen Arne arkitekt, direktør 10/7 73 Lundqvist Svend direktør, civilingeniør 23/8 73 Lyngbye Johannes hotelejer (Rønne) 5/6 73 Lynge Angelo trafikinspektør 15/7 73 Liitzen Kaj direktør, konsul (Fredericia)... 30/5 73 Løffler Karl civilingeniør 10/5 73 Løppenthien Fritz direktør 26/5 73 Madsen Maria formand for Dansk Sygeplejeråd 16/4 74 Magnus Preben von direktør, dr. med. & jur. 9/8 73 Mathiesen Erik forstander, civilingeniør 19/9 73 Mellentin Aage grosserer, direktør 18/2 74 Michaelsen M K arkitekt 10/4 73 Michelsen Eigill højesteretssagfører 1/4 73 Milling Andreas direktør (Maribo) 4/5 74 Mitens Edward direktør, landsretssagfører (Færøerne) 3/6 73 Molde Paul civilingeniør 9/1 74 Munck Ebbe ambassadør, hofchef 2/5 74 Müller Sven overlæge 24/4 73 Møller Gertrud Christmas filmcensor 11/2 74 Møller Herluf rektor 22/8 73 Møller I C grosserer 23/8 73 Møller Knud O professor, dr. med 23/8 73 Moller Poul Flemming professor, dr. med... 20/4 74 Møller Tyge direktør, civilingeniør 14/4 74 Møllgaard Holger professor 30/12 73 Mørck L E kontorchef 25/11 73 Neergaard Carl Henning søfartschef ved DSB 2/11 73 Nielsen Adolf direktør 27/10 73 Nielsen Anton dommer 27/6 73 Nielsen Axel I direktør, generalkonsul 1/7 73 Nielsen Carl Lindberg landsarkivar (Odense) 29/11 73 Nielsen Charles S H oberstløjtnant 17/2 74 Nielsen Folmer afdelingschef 19/9 73 Nielsen Henry grosserer 10/7 73 Nielsen Tage direktør (Vernersminde) 18/10 73 Nielsen Aage skoledirektør (Fredericia) 30/5 73 Nielsen-Skensved Ejnar gårdejer 7/5 73 Normann L O direktør 25/12 73 Nyegaard Anton civilingeniør 14/2 74 Olesen Søren indenrigsminister 29/8 73 Olsen Axel professor, dr. med. (Århus) 7/6 73 Palsby Ove bankdirektør, cand. jur 14/4 74 Pedersen Jørgen professor, dr. polit. (Århus).. 11/11 73 Pedersen V E direktør for matrikelvæsenet.. Persson Poul skræddermester, oldermand... Petersen Josef forfatter Povlsen Hans forfatter Prebensen Ejnar oberst Rasmussen Christian direktør Reedtz-Thott Axel baron, hofjægermester, godsejer (Gavnø) Reiter Paul J overlæge, dr. med Reventlow Frederik greve, stiftamtmand, kammerherre (Vindeholme) Riismøller Peter kulturhistoriker, museumsdirektør Roelsen Ejnar overlæge, dr. med Rugholm Thøger provst Rybner Jørgen professor, civilingeniør Rønne Torben direktør for udenrigsministeriet, ambassadør Sagild J Otto direktør Sand Albert van redaktør (New York) Sand Inge solodanserinde, turneleder Sander Frederik godsejer, direktør Schack Erik H greve, generalkonsul Schaumburg Niels Erik politimester Schmidt Chresten Nielsen auditør Schou Charles I arkitekt Schrøder Frederik sognepræst (Holbæk) Schultzer Bent professor, dr. phil Schwartz Michael professor, overlæge, dr. med. Seedorff Johan overkirurg, dr. med Sehested Steen civilingeniør Selsing Erik politimester (Sakskøbing) Sjøberg Erik kgl. kammersanger Skjoldbo Astrid borgerrepræsentant, folketingsmedlem Skou Ove skibsreder Slebsager Erik bankdirektør (Odense) Sloth Sigurd Kristian bankdirektør Stage-Petersen Georg direktør Starcke Henrik billedhugger Starcke Viggo minister Stelling Olaf fabrikant Stemann Ingeborg H F A cand. mag., universitetslektor Stenberdt Wald, borgmester, forstander (Hillerød) Stenov E K sparekassedirektør (Århus) Stochholm Poul administrationschef, amtsborgmester Swane Sigurd maler, forfatter Svendsen Aage departementschef Sørensen Einar læge, dr. med Sørensen Olaf E afdelingsingeniør i DSB (Århus) Sørensen Poul (Poeten) forfatter Tabor Peder redaktør Tangdal Peder kontorchef Tanggaard Svend overingeniør Thomassen Asger Harder civilingeniør, distriktsingeniør Thomsen Helmuth maler Thomsen Viggo overlæge, dr. med Tobiesen Hans Henrik politimester Toft-Nielsen Poul chefredaktør Tommerup Finn landsretssagfører (Slagelse).. Trap Peder M gymnastikinspektør Tuxen Erik direktør for patent- og varemærkevæsenet Vetter Carl P chefingeniør (Carmel, Californien) Willumsen Gregers F sektionsingeniør (Århus) Vilstrup Harald sognepræst, forfatter Windfeld Peter overkirurg, dr. med Vogt Henning afdelingschef van Wylich-Muxoll Knud oberst Wørmer Svend direktør, oberstløjtnant Ziegler Lulu skuespillerinde 3/ / / /5 73 5/ P 73 29/ /3 li 27/ / / / / / / /8 73 9/2 /4 19/9 73 2/6 73 7/ /1 IA 10/8 73 6/ /8 73 6/ / / / / / / / /3 n 22/2 IA 5/ /3 IA 27/3 IA 27/5 73 5/ /6 73 9/4 74 9/4 B 29/ / / /8 li 17/3 74 9/9 li 6/4 li 1/ /4 M 24/ / / /4 73 5/ / /10 T: 25/ / / / / /

3 Liste over e, hvis biografi sidste gang findes i en af årgangene af KRAKS BLÅ BOG II Abell Jørgen skovrider 30/6 70 Abrahamsen Sven stadsingeniør 27/8 72 Adolph Jørgen major (Californien) 17/9 70 Agger Knud kunstmaler 2/2 73 Amsinck Ove skibsreder 26/12 72 Andersen A C laboratorieforstander 21/1 70 Andersen A F professor, dr.phil 18/2 72 Andersen Arnold advokat 12/4 69 Andersen Børge E sognepræst 11/6 70 Andersen Carl direktør 2/11 71 Andersen Einer opmålingschef 12/12 69 Andersen Emilie arkivar mag. art 10/11 70 Andersen Ib tegner 2/4 69 Andersen Ingefred Juul rådsformand 8/2 71 Andersen Jørgen rektor dr. phil 8/2 71 Andersen Kristian grosserer 3/1 71 Andersen Max billedhugger 24/10 72 Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med 19/4 70 Andersen N P skoledirektør (Esbjerg) 18/11 70 Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med... 28/12 69 Andersen Peter overlærer (Odense) 6/2 70 Andersen Sven veterinærinspektør 26/1 73 Andersen Willy landsdommer 2/10 72 Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 11/9 69 Andresen Hans Carl stadsarkitekt 6/12 72 Ankjær Stephan E oberst 10/6 72 Arbøl Carsten politimester (Holbæk) 20/6 71 Arent Ingvard borgmester (Fredericia) 1/3 72 Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 7/6 70 Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/10 71 Bacher Tønnes forstander 27/2 71 Backhaus Aage grosserer 14/1 73 Bager H J søfartschef 31/3 71 Bagger S V overkirurg, dr. med 25/2 72 Bahnsen Berthold sparekassedirektør (Læck, Sydslesvig) 14/10 71 Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn... 25/10 71 Bang Carl præsident for vestre landsret 15/11 70 Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 19/4 Bardenfleth Karen priorinde (Vemmetofte).. 27/3 Barfod Andreas politimester 4/ Barfoed Mogens underdirektør 10/12 70 Barr Kaj professor 4/1 70 Bartholdy Carl Georg oberst 15/3 70 Basse Niels direktør (Viborg) 29/1 72 Baun Christian biskop 16/8 72 Baunbæk Villy sognepræst (Roskilde) 6/8 71 Bay Cordt købmand, generalkonsul (Cadiz).. o. aug. 71 Bay Oluf overretssagfører 31/8 70 Bechgaard Hans Christian civilingeniør (Portugal) 6/5 72 Becker-Christensen Poul Overlæge, dr. med. (Vejle) 16/9 69 Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag 22/10 72 Bennike Vagn generalmajor 30/11 70 Bentzon Henrik skuespiller 28/9 71 Bentzon Inger forfatter Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer Berendt Louis grosserer Berg Kaj professor, dr. phil Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med... Bertelsen Erik forfatter Bierbum F M C bankdirektør (Holbæk) Bille Torben direktør, civilingeniør Bjardon G kriminaldommer (Århus) Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. (Ecuador) Bjerregaard Olaf oberst Bjørk Erik Arne sorenskriver (Færøerne)... Bjørklund Alfred rådmand Blegvad Niels Rh. overlæge Blinkenberg Peter Andreas overlæge Blixenkrone-Møllcr Niels overkirurg, professor, dr. med. (Århus) Bo Anne Marie rektor Boëtius Preben bankdirektør (Ålborg) Borch Christen arkitekt Bosse Poul oberst : Boye Georg havearkitekt, professor Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder Brandt Mogens forfatter, skuespiller Brasch Sven tegner Bredsdorff Kaj lektor Brint-Nielsen Otto amtsligningsinspektør (Ålborg) Brock Sigurd direktør, konsul (Holbæk)... Broegaard M A direktør, konsul (Esbjerg).. Bruhn Laurits oberst Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn Bruun Anders gårdejer (Gjesing, Esbjerg)... Bruun Henry overarkivar, dr. phil Bruun Kai Aage musikchef ved statsradiofonien, magister Bruun Sv. rektor Bruun Svend T landsretssagfører Briiel Tage lektor Brøndal Axel direktør Brøste Ulf grosserer Buchwaldt Kay distriktsingeniør Budtz-Jørgensen Jørgen redaktør, mag. art.. Buus C E Prip overlæge, dr. med. (Horsens).. Biilow V H direktør Baagø Hans toldforvalter (Vejle) Callisen Karen dr. phil., museumsinspektør.. Callisen S G generalmajor Carlsen Alfred kgl. haveinspektør Carlsen Einar oberstløjtnant Castenschiold Henrik godsejer, kammerherre, hofjægermester (Borreby) Christensen Carl Johannes bankdirektør (Ringsted) Christensen Henry landbrugsminister Christensen J C direktør, cand. jur Christensen Jørgen ingeniør (Odense) Christensen Jørgen Flamand overlæge, dr. med. (Odense) 8/6 71 8/ / / / / / /3 72 9/ / / / /4 72 1/6 70 6/ / / /3 69 4/ / / / /1 70 9/ / /5 72 2/7 71 2/ / / /1 70 1/ / / / / / / /4 70 1/ /5 69 6/ / /1 70 7/5 71 4/6 71 3/ / / / / / /

4 Christensen Max bankdirektør (Horsens)... 6/9 71 Christensen Mikkel forretningsfører 20/9 71 Christensen N C postmester 31/8 71 Christensen P Bredal bygningsinspektør, arkitekt 28/11 69 Christensen Peter museumsbestyrer (Try)... 29/3 69 Christensen Sigurd overarkitekt 29/8 72 Christensen Thorvald borgmester (Ålborg).. 1/4 70 Christiansen J A professor, dr. phil 28/7 69 Christiansen Max amtslæge, dr. med 30/4 71 Christoffersen C B højesteretssagfører 13/12 71 Christoffersen Gudmund landsretssagfører, bankdirektør (Store Heddinge) 5/10 70 Christophersen Anton skattedirektør 10/9 70 Christophersen J Jelstrup edsv. skibsmægler.. 13/5 70 Christrup Gunnar højesteretssagfører 31/5 69 Clan Ragnhild kammerherreinde 14/4 71 Claudi Jørgen programchef 21/3 71 Clausen August direktør, konsul 3/8 70 Clausen Erik oberst 21/7 71 Clausen Jens Chr. professor, dr. phil. (Stanford, Californien) 22/11 69 Clausen Karl lektor, afdelingsleder, cand. mag. 5/12 72 Clemmensen Uffe skibsmægler (Odense)... 13/3 71 Cock-Clausen Harald cand. polit 21/10 72 Cohn Einar departementschef 9/6 69 Cohr Einar konsul, direktør (Fredericia)... 23/1 70 Collet Harald godsejer, kammerherre, hofjægermester (Gammclkjøgegård) 21/5 72 Colov Ernst højesteretsdommer 6/10 72 Crügcr Robert Wilhelm direktør (Kolding).. 9/10 70 Dahl Arthur civilforsvarsdirektør 28/10 71 Dahlgaard Bertel minister 31/3 72 Dalgaard Frederik direktør 16/12 72 Dall Ove Holten direktør, cand. polit 29/7 69 Dam Albert forfatter 24/5 72 Damsgaard Hansen K overtoldinspektør... 7/7 71 Dannin Leo landsretssagfører 15/9 71 Danstrup J Peter civilingeniør, maskinfabrikant 29/9 71 Davidsen Orla direktør 8/1 71 Digmann Povl Martin generalmajor 29/11 69 Djursholt Henry direktør 2/7 72 Dohn Henry direktør, civilingeniør 18/3 71 Donnerup J C direktør 7/2 70 Dose Edvin overassistent, folketingsmand.. 29/4 69 Drejer Stig Axelsen landsretssagfører (Randers) 13/9 70 Drejer Aage Axelsen redaktør, cand. polit... 17/6 72 Dreyer Ingrid Merete frue 8/8 69 Dyggve Ingrid arkitekt 17/7 69 Ebstrup Erik overbibliotekar 1/9 72 Edelmann Rafael førstebibliotekar, lektor, dr. phil 30/11 72 Egebjerg Ivar redaktør 11/4 71 Egebæk Th. C P seminarieforstander 21/9 71 Egholm Jens direktør 28/4 72 Egmont-Petersen Holger direktør 5/8 69 Ehlern Viggo politimester 26/4 71 Einarson Làrus professor, dr. med. (Århus).. 14/8 69 Eldal Kai grosserer (Odense) 19/11 69 Elmquist Walther direktør 6/5 71 Engberg Harald redaktør, cand. mag 7/4 71 Engsig-Karup CET sognepræst 2/11 70 Erichsen Poul Allin professor 14/5 70 Eriksen Erik statsminister, gårdejer (Brangstrup, Ringe) 7/10 72 Eriksen Erik Kai protokolsekretær 30/6 71 Eriksen Knud dyrlæge (V-Hassing) 13/9 69 Ewald Jesper forfatter 30/8 69 Ewald Knud politimester 16/11 69 Fabricius Charles dommer 9/1 72 Fabricius Hartvig forpagter 14/8 72 Fabricius Otto overførster, kammerherre, hofjægermester 14/3 71 Fabritius de Tengnagel Conrad dommer... 10/12 70 Falbe-Hansen Carl kunstmaler 27/3 69 Faurholt Carl professor, dr. phil 29/1 72 Faurholt Johs. direktør 25/7 72 Feilberg Carl Gunnar professor, dr. phil 6/1 72 Feldvoss Johannes skoledirektør 20/7 70 Felumb Svend Christian professor, kapelmester 16/12 72 Filtenborg André grosserer 21/8 72 Fischer Otto F civilingeniør (Stockholm) 7/11 70 Fischer Vilhelm borgmester, direktør, cand. pharm 15/9 69 Flagstad E E politimester (Ribe) 9/3 70 Flensborg E overretssagfører 5/8 69 Flindt Povl civilingeniør 5/5 72 Fløistrup Harry bogbindermester 8/12 70 Fog Magnus kammerherre, oberst 19/6 69 Fogh Hakon rektor 31/8 69 Forchhammer Bjarne teaterdirektør, skuespiller og sceneinstruktør 3/4 70 Foss Elith skuespiller, sceneinstruktør 19/4 72 Frandsen Erik direktør, civilingeniør 30/1 73 Frederiksen Leo landsretssagfører 3/11 69 Frederiksen P underdirektør 26/2 72 Friediger Arthur mag. scient., personalechef i Danmarks radio 23/4 72 Frigast E F oberst 2/9 72 Friis Gregers Frederik dommer 16/9 69 Friis Knud gårdejer (Rinkenæs) 29/2 72 Friis Niels Wegener direktør 8/8 72 Friis Johansen Knud professor, dr. phil 17/6 71 Frost Jep Lauesen højesteretsdommer 31/3 70 Fryd Emil landsretssagfører 9/8 70 Frydlund Poul civilingeniør 27/12 71 Fuglsang-Damgaard Adelbcrt seminarierektor, cand. theol. (Ranum) 31/1 71 Færch Søren tobaksfabrikant 12/9 70 Førslev Hårriet generalinde 8/9 71 Galst Gunnar direktør.' 16/4 69 Garboe Axel dr. phil 15/9 70 Garde Erik dr. med., kommunelæge 2/6 72 Geerdsen Dan overskibsinspektør 12/6 69 Geleff Sv. civilingeniør (Kenya) 30/5 72 Gelting-Hansen Svend Aage apoteker (Nyborg) 30/4 72 Genée-Isitt Dame Adeline solodanserinde (London) 23/4 70 Gjersøe Aage overlæge 17/12 69 Gjesager M urmager, oldermand 1/4 71 Glahn Holger tandlæge 18/11 70 Glente Knud amtmand (Svendborg) 27/6 72 Glud Georg kunstmaler 23/8 72 Glud Jørgen civilingeniør 27/6 70 Glud-Johansen S P vicepolitiinspektør 24/3 69 Gram Christian forretningsfører 9/1 72 Grandjean Vincens stamhusbesidder, kammerherre, hofjægermester (Vennerslund) 19/4 70 Gravesen Johannes overlæge, dr. med 28/3 72 Greve Sv. B V J kammerherre, kommandør, slotsforvalter 2/12 71 G roes-petersen Erik politiinspektør 14/12 69 Grosen Uffe højskoleforstander (Vallekilde).. 10/10 71 Groth Knud toldinspektør 1/12 72 Grum-Schwensen Aage stads- og havneingeniør (Fredericia) 5/4 70 Grüner Georg Chr. Garth- kammerherre, hofjægermester, godsejer (Sparresholm)... 20/8 69 Grøn Christian købmand 28/11 71 Grønbæk M Villiam domprovst, dr. theol... 4/4 70 Guldmann Holger direktør 18/6 69 Gundolf Meinhard rektor 3/6 71 Gøthgen Ejnar overlæge, dr. med 16/8 69 Hagedorn H C læge, dr. med 6/10 71 Hagemann G A hofjægermester, godsejer... 30/12 71 Hagen Gunnar direktør 6/1 70 Hagerup Paul H forlagsboghandler 4/3 71 Halberg Einar tobaksfabrikant, borgmester (Svendborg) 24/

5 Halleløv Frede arkitekt, hypotekforeningsdirektør (Haslev) 27/9 69 Halvorsen Svend direktør 18/11 69 Hamburger Povl organist, lektor, dr. phil 20/11 72 Hammerich Clara oversætterinde 14/5 72 Handwerk-Jensen Herluf fabrikant (Odense).. 9/9 72 Hannestad Knud professor, dr. phil. (Århus).. 26/9 72 Hansen Anders Viggo politiinspektør 3/5 69 Hansen Bertel arkitekt, direktør for Kbhs kommunes håndværksafd 8/2 73 Hansen Christian dr. phil., chefaktuar 25/7 70 Hansen Ejnar overmaskiningeniør 1/4 70 Hansen Elin redaktør (Skive) 1/9 72 Hansen Enrico kreditforeningsdirektør 5/8 71 Hansen Hans landstingsmand (Usserød)... 24/2 71 Hansen Hans Jakob ambassadør 26/8 72 Hansen H C skoleinspektør (Gråsten) 13/3 71 Hansen Helmuth oberst 3/5 71 Hansen H O højesteretssagfører 15/2 71 Hansen H P kreditforeningsdirektør 14/9 71 Hansen Julius borgmester 17/4 71 Hansen Jørgen Brinch professor, dr. techn... 27/5 69 Hansen M sparekassedirektør (Odense) 31/5 69 Hansen Marius dr. theol 31/3 72 Hansen Niels kgl. kammersanger 19/9 69 Hansen Peter Orm civilingeniør, generalmajor 5/4 72 Hansen Poul borgmester (Slagelse) 26/1 70 Hansen Poul rektor (Glamsbjerg) 11/5 71 Hansen Rasmus forsvarsminister 10/10 71 Hansen Rudolph kontorchef 27/11 70 Hansen Theodor civilingeniør 25/9 69 Hansen Thorvald overlæge, dr. med 11/10 70 Hansen Vald. borgmester 28/8 72 Harbou Niels dommer 4/8 71 Harding Gunna kontorchef, cand. jur 5/10 71 Hartmann Louis direktør 14/7 71 Hasager Niels redaktør 9/5 69 Haugwitz Hardenberg Reventlow Henrik lensgreve (Krenkerup) 7/12 70 Hauton Poul direktør, rådg. ingeniør 2/1 73 Hebo Børge politimester 10/12 72 Hecht-Johansen Axel overlæge, dr. med 24/11 70 Heering Herluf T udstykningschef 20/10 69 Heick Frederik direktør (Viborg) 16/9 71 Heilmann Erik politimester (Ålborg) 20/1 70 Hejlesen J Chr. valgmenighedspræst 10/2 73 Holsted Eivind højesteretssagfører 6/5 72 Heltberg Svend landsretssagfører 16/7 71 Heman Carl underdirektør 10/2 70 Hemmingsen H P Chr. B oberstløjtnant -14/9 70 Henckel Aage direktør 30/9 71 Hendil Ole kredslæge 14/8 69 Henningsen Mogens Otto byplanchef 21/4 71 Herfelt Jens højesteretsdommer 13/2 72 Herlevsen Ernst filialdirektør i Danmarks Nationalbank 12/1 72 Hermannsen Mogens ambassaderåd, presseog kulturattaché (Paris) 2/8 72 Hess Harald direktør, civilingeniør (Vejle)... 10/6 69 Hilborg Johan F direktør 9/8 70 Hiort Ulf arkitekt, direktør (Stockholm) 16/10 70 Hjarlitz Axel Oudskrivningschef, oberstløjtnant 24/4 71 Hjelm Ove Chr. L kreditforeningsdirektør (Århus) 1/1 72 Hjerrild Niels overlæge (Vedsted) 19/11 71 Hjorth Niels slagteridirektør (Grindsted) 12/10 71 Hoeck Einar politimester (Århus) 20/8 70 Hoff Ove Høegh-Guldberg professor, civilingeniør 17/5 72 Hofman-Bang Ellen malerinde 25/1 71 Hollesen Karen kontorchef 4/6 70 Holm Martin seminarielektor (Færøerne)... 26/9 70 Holm Ove direktør, civilingeniør 2/12 69 Holm Poul provst 8/3 70 Holm Søren professor, dr. phil 17/8 71 Holm-Jørgensen Jørgen kontorchef 10/ Holm-Møller Olivia maler 3/11 70 Holnæs J H G oberstløjtnant 25/8 72 Holst H V J overtrafikinspektør 28/8 72 Holstein-Holsteinborg Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 11/12 70 Honum Kaj vicedirektør, cand. jur. 18/1 73 Horneman Frees trælastgrosserer 16/7 71 Horsens Aksel M forstander, godsejer (Kongstedlund) 1/3 73 Horskjær Jørgen oberst 14/7 70 Hove Peter landsretssagfører (Thisted) 4/8 72 Hove Robert præsident for sø- og handelsretten 5/8 70 Hvid-Møller Inge skuespillerinde 18/2 70 Hviid Morten dommer 26/12 70 Hyldgaard-Jensen Lars Anton professor 14/2 73 Høeg Axel kontorchef 7/2 70 Høgsbro Holm Arne generalsekretær 8/6 70 Høhne A underdirektør 25/12 70 Højbjerg-Christensen A C undervisningsinspektør og minister 10/7 72 Højris Harald civildommer (Esbjerg) 6/7 71 Højvang Aage proprietær (Ryslinge) 18/7 72 Høyer Harald direktør, konsul (Randers)... 4/11 69 Ibsen Thorstein bankdirektør 10/12 72 Iuul Stig professor, dr. jur 28/5 69 Iversen Johannes statsgeolog, dr. phil. & scient 17/10 71 Jacobsen Arne professor, arkitekt 24/3 71 Jacobsen Birger direktør 10/6 70 Jacobsen Folke skoleinspektør 17/8 71 Jacobsen Johan filminstruktør 7/7 72 Jacobsen Kjeld skuespiller 6/6 70 Jacobsen Kristian vicedirektør 26/6 69 Jacobsen Mogens Juel direktør, oldermand 10/12 71 Jacobsen Oscar civilingeniør 20/6 70 Jacobsen Poul grosserer, cand. jur 22/11 71 Jakobsen Georg skoledirektør 28/10 70 Janssen Carl Luplau Docteur-ès-Lettres, fil. lie. & mag. scient 21/6 71 Jastrup Herluf dommer 14/9 69 Jensen August direktør 27/12 72 Jensen Axel G civilingeniør (USA) 8/12 72 Jensen Axel P maler 13/6 72 Jensen Carl direktør, cand. polit 18/3 72 Jensen Carl Th. chefredaktør 19/3 70 Jensen Ejler formand i Landsorganisationen De samv. Fagborbund 23/12 69 Jensen Emmerik professor, dr. med 5/8 72 Jensen Fanny frue, minister 9/12 69 Jensen Harald forlagsdirektør 7/8 71 Jensen Harry direktør 30/4 71 Jensen Jakob sagfører, borgmester (Nykøbing S.) 19/5 71 Jensen Jens borgmester (Ålborg) 21/1 71 Jensen Johannes dommer (Nakskov) 12/7 72 Jensen Johannes statskonsulent 23/11 71 Jensen Jørgen skibsreder, direktør 20/12 72 Jensen Jørgen underdirektør, cand. polit 1/12 70 Jensen Kai Adolf professor, dr. med. & med. vet 2/5 71 Jensen Knud Forum direktør, generalkonsul (Cali, Colombia) 11/5 69 Jensen Knud Valdemar vicestadsingeniør... 8/5 70 Jensen Laur. inspektør 30/3 70 Jensen Magnus vicedirektør 21/1 73 Jensen Petri overpostinspektør 10/1 71 Jensen Poul Juel ambassadør 9/2 73 Jensen Robert Funck fabrikant (Århus)... 3/7 69 Jensen Søren M redaktør (Kolding) 12/6 72 Jensen Theodor afdelingschef ved DSB 18/4 69 Jensen Thorvald direktør (Struer) 23/8 69 Jensen Waldemar direktør 11/8 69 Jensen Aage direktør 25/5 70 Jensen Aage kreditforeningsdirektør (Odense). 28/3 72

6 Jeppesen Frederik Emil murermester, administrator 4/12 69 Jepsen Holger landsretssagfører, krcditforeningsdirektør 17/2 73 Jepsen Peter stabslæge 25/1 71 Jermiin Nissen Mogens afdelingsbibliotekar, forfatter 2/11 72 Jespersen Johannes professor 7/5 71 Jespersen Vilhelm kommunal direktør 15/10 69 Jessen Gert højesteretssagfører 25/10 71 Jessen Knud professor, dr. phil & scient 14/4 71 Joest Ejnar generalmajor 9/1 71 Johansen Alfred manufakturhandler (Gråsten) 16/2 72 Johansen Frederik oberstløjtnant. slotsforvalter 2/9 71 Johansen Holger fabrikant, civilingeniør... 29/5 70 Johansen Holger professor, dr. phil 15/1 70 Johansen Kai ambassadør 10/9 71 Johansen P A afdelingsarkitekt 31/7 70 Johansen Svend maler 6/10 70 Johansen Tudlik teaterdirektør, skuespillerinde, instruktør 10/10 69 Johns Thorvald direktør, civilingeniør (Rio de Janeiro) 4/9 71 Jordal Bjarne læge 25/1 73 Juul Kristian gårdejer (Rask Mølle) 23/6 72 Jørgensen Alb. V højesteretssagfører 16/6 70 Jørgensen Anders A afdelingsingeniør 14/3 70 Jørgensen Aug. M forretningsfører 15/1 71 Jørgensen A V orlogskaptajn 26/3 70 Jørgensen Erhard forstander, præst 7/2 73 Jørgensen Frantz Oscar oberst 17/1 73 Jørgensen Henry postmester 10/1 70 Jørgensen Holger professor, civilingeniør, dr. techn 3/4 71 Jørgensen Jens arkitekt, bygningsinspektør.. 22/6 70 Jørgensen Jørgen professor, dr. phil 30/7 69 Jørgensen K underdirektør 12/1 72 Jørgensen Peter professor, dr. phil 19/11 70 Jørgensen Svend restauratør (USA) 10/1 72 Jørgensen Troels G højesteretspræsident, dr. jur 23/12 70 Jørnung J skoledirektør 28/3 71 Kali Ejnar kaptajn 4/6 71 Kampmann Harald landsretssagfører (Herning) 3/8 71 Kampmann Tage H landsretssagfører (Fåborg) 31/5 71 Kampp Rasmus generalkonsul 11/2 72 Kardel Johan dommer 12/11 70 Kargaard Thomsen Hans direktør (Slagelse).. 20/12 71 Keil August billedhugger 7/3 73 Kerrn-Jespersen Paul civilingeniør 28/1 73 Kiær Hector direktør, orlogskaptajn 21/12 69 Kiær Aage Th. tandlæge, dr. chir. dent 21/4 69 Kjær Viggo A professor, civilingeniør 9/10 69 Kjærgaard Axel generalkonsul (Casablanca).. 8/4 71 Klem Aage E overingeniør 18/12 71 Klöcker-Larsen Flemming forstander, lektor.. 1/1 70 Knudsen Erling arkitekt, direktør 8/3 73 Knudsen H L direktør, konsul (Århus) 4/1 70 Knudsen Jens Chr. amtsligningsinspektør... 2/1 70 Knudsen Peter forstander (Fredericia) 20/10 69 Knudtzon Kristian generalmajor, kammerherre 18/2 72 Koch Bodil minister 7/1 72 Koch Erik Agner kurator 15/12 72 Koch Jørgen professor, dr. phil. & ing 19/9 71 Koch L J præst, forstander, dr. theol 13/7 69 Koch Svend O stadsdyrlæge 3/8 70 Kofod Frank kontorchef 20/9 70 Kofoed Svend Edvard amtslæge (Rønne) 11/10 72 Kolls Sofus skibsfører 27/7 71 Kongsted Torkild direktør, civilingeniør... 25/8 70 Korsgaard Niels husmand 12/4 71 Krabbe Fritz direktør, civilingeniør 13/2 70 Krarup Lorentz skovrider 25/2 71 Krarup Svend Aage ekspeditionschef i overformynderiet 5/8 71 Krarup Nielsen Aage læge, forfatter 29/1 72 Krebs Carl læge, forfatter 15/5 71 Kristensen Aksel distriktschef 15/12 69 Kristensen Axel forsyningsminister, civilingeniør 11/11 71 Krog-Meyer Mogens højesteretssagfører... 10/11 70 Krogh Torben professor, dr. phil 10/2 70 Krohn C tandlæge ; 23/12 72 Kromann Erik B skibsreder (Marstal) 5/7 69 Kruse Anton stationsforstander 16/1 70 Kryger Christian programredaktør v. Danmarks radio (Århus) 24/12 72 Kyhn Knud maler 23/11 69 Køster K H overlæge 5/6 70 Kaarsberg Otto Irminger højesteretspræsident 30/5 70 la Cour C J oberstløjtnant 18/6 71 la Cour Johs. F direktør (Pindstrup) 6/1 71 Lading Henry P direktør 12/10 69 Lander Harald balletmester 14/9 71 Lange Lars-Haagen godsejer, hofjægermester (Ørbæklunde) 6/5 72 Langebæk Carl Henrik tandlæge 29/1 71 Langkilde Niels direktør 22/10 72 Lannung Sven stadskonduktør 27/2 71 Larsen Aksel folketingsmand, statsrevisor... 10/1 72 Larsen Albert gartner (Stige) 19/8 71 Larsen Alfred Bech rigstelefonbestyrer 13/3 71 Larsen Chr. forbundsformand 5/7 69 Larsen Eivind politidirektør 18/6 71 Larsen Hans Børge kommandør 12/12 71 Larsen Hans L jernstøber, fabrikant 11/12 70 Larsen Herluf rutebilchef ved DSB 17/12 71 Larsen Holger Axel Willemoes direktør, vicekonsul (Århus) 10/9 70 Larsen Lars Hansen professor 17/1 70 Larsen Osvald direktør for handelsskoleundervisningen 10/10 72 Larsen Peter landbrugsminister, gårdejer 7/7 70 Larsen Vald. direktør 23/10 72 Lassen II Hvcnegaard overbibliotekar, cand. mag. (Odense) 6/5 71 Lassen-Nielsen Morten direktør, civilingeniør. dr. techn 6/6 69 Laub Flemming direktør 6/10 71 Lauesen Georg Schiønmann kontorchef 9/11 72 Lauritzen Hans direktør 28/1 71 Laursen Aage stationsforstander 28/12 71 Lawaetz W E O oberst, generalinspektør... 15/8 70 Lehnfelt Arne vandbygningsdirektør, cand. polyt 1/3 71 Lenzberg Paul direktør 7/9 71 Lerche Carl baron, hofjægermester (Benzonsdal) 19/2 73 Lerche Flemming gesandt, kammerherre 5/12 72 Levison Ejnar bogtrykker, godsejer (tidl. Tunis) 3/8 70 Licht Erik de Fine overlæge 8/6 72 Lillelund Viggo dommer 26/6 71 Lindberg Niels professor, dr.polit 15/11 71 Lindow Harald overnotar 29/4 72 Loft Palle redaktør 22/10 71 Lomholdt Harry regnskabschef 9/5 69 Lomholdt Karl kontorchef, translatør 15/2 72 Lorenzen J N overlæge, dr. med 14/9 71 Lublin Mogens direktør 26/3 72 Lund Hans højskoleforstander (Rødding)... 17/4 69 Lund Torben professor, dr. jur 25/1 70 Lundahl Larsen Knud amtsforvalter 24/1 70 Lunding Elias direktør 26/6 69 Lundqvist Martellius kapelmester 23/8 69 Lundsgaard Erik civilingeniør, mag. art 5/5 70 Lunn Sven førstebibliotekar 30/11 69 Lunøe Christian F civilingeniør (London)... 14/7 70 Lykkegaard Nielsen Niels Frederik provst... 16/6 71 Løye Carl Eduard kontorchef 4/3 73 Madsen F A udskrivningschef 24/11 71 Madsen Hans K skibs- og maskininspektør.. 21/

7 Madsen H Schou direktør, civilingeniør... 22/2 73 Madsen I C direktør (Svendborg) 6/11 69 Madsen Max J entreprenør, direktør 10/3 72 Magius Frits von politiinspektør 22/8 69 Magnussen Ib lektor 25/10 72 Magnussen O K overretssagfører, dr. jur 22/1 73 Magnussen Otto tandlæge, major 13/7 72 le Maire Louis højesteretsdommer, professor, dr. jur 25/12 72 Mansted Svend civilingeniør 1/6 72 Marcus Holger direktør, civilingeniør (Horsens) 8/4 71 Markussen Olav landsretssagfører (Varde).. 20/7 71 Martens Hans E direktør, cand. polit 19/6 71 Mechlenburg Jens Peter stadsingeniør (Ålborg) 31/12 69 Meiner Henrik underdirektør 24/2 71 Melchior Harald R grosserer 19/2 73 Melchior Lauritz kgl. kammersanger (USA).. 19/3 73 Melchior Marcus overrabbiner, dr. phil 22/12 69 Mengel Aage klædefabrikant, konsul (Odense) 31/3 70 Merrild Karl solodanser 16/1 73 Metzlaff Frank direktør 6/1 72 Meyer Erik V civilingeniør, dr. techn 22/10 69 Meyer Johannes skuespiller, direktør 4/11 72 Meyer Magnus apoteker 12/9 72 Mikkelsen Ejnar kaptajn, inspektør for Østgrønland, forfatter, dr. phil. h. c 1/5 71 Mikkelsen Ejner direktør, murermester, entreprenør (Århus) 17/11 72 Mikkelsen Robert advokat 18/3 70 Milthers Aksel professor 17/12 69 Mogensen Børge arkitekt ' 5/10 72 Mohr Otto Carl gesandt 30/3 70 Moltke-Leth Mogens landsretssagfører, direktør... : 9/2 72 Monberg Axel civilingeniør 9/9 71 Mortensen Peder direktør, konsul 4/10 72 Munch-Madsen Erik provst, dr. theol. (Langeland) 4/4 72 Mygind S H overlæge, dr. med 18/10 70 Müller Kristian direktør 30/1 73 Müller Poul overbibliotekar for statens pædagogiske studiesamling 9/8 71 Møller Arnt dommer 20/9 71 Møller Erik C V generalløjtnant 13/4 72 Møller Harald korpschef, civilingeniør 22/1 73 Møller Mogens højesteretssagfører (Odense).. 22/4 70 Møller Oscar Bjerrum overtelegrafinspektør.. 22/3 72 Møller Otto F S værkstedschef 3/12 72 Møller Per redaktør 4/9 71 Mørup Erik grosserer 29/12 72 Maare Thorkild bankdirektør 8/4 71 Naur Albert maler 2/2 73 Nedergaard Paul sognepræst 25/1 70 Neergaard Anders N direktør, dr. techn 8/1 71 Neukirch Aage G direktør for ammunitionsarsenalet 3/11 71 Niclasen Daniel direktør, konsul (Thorshavn) 3/1 71 Nielsen Arne politiinspektør 1/11 70 Nielsen Asta skuespillerinde 25/5 72 Nielsen Erik underdirektør 21/9 72 Nielsen Frederik L afdelingsingeniør 11/10 70 Nielsen Govert A K konsul (Århus) 12/12 70 Nielsen Johannes direktør 10/3 72 Nielsen K M hospitalsdirektør 12/11 69 Nielsen Kristian forstander (Ladelund) 19/11 71 Nielsen Lars rektor 3/2 71 Nielsen Niels J civilingeniør, dr. techn 4/12 69 Nielsen Octavius F civilingeniør, dr. techn. (Stockholm) 4/1 71 Nielsen Oluf rådmand (Århus) 26/12 70 Nielsen Oskar direktør (Brønderslev) 3/1 72 Nielsen Peder J direktør (Brønderslev) 9/5 70 Nielsen Peter Sofus oberst 26/1 72 Nielsen Rasmus oberst, direktør 17/8 70 Nielsen Tage direktør f. Palladium 26/7 71 Nielsen T Stefan højesteretssagfører 19/6 71 Nielsen Viggo forstander (Højer) 13/10 69 Nielsen Villy redaktør 4/11 70 Nikolaisen Johannes postmester 21/3 71 Nilsson Aage S grosserer 20/11 71 Nissen Erik B højskoleforstander (Antvorskov) 10/5 72 Nissen Poul udstykningschef 11/2 72 Nordlunde C Volmer bogtrykker 16/1 70 Norling-Christensen Hans overinspektør, mag. art...._. 12/2 70 Norrild Svend Richard rektor 5/6 72 Novrup Hans amtsskolekonsulent 9/7 70 Nyborg Olaf kgl. kommissarius 5/6 70 Nyegaard Tage direktør 3/5 70 Nygaard-Andersen C sognepræst 3/1 72 Nørgaard Peder rådsformand 31/1 73 Obel Frederik fabrikant (Ålborg) 4/4 70 Obel-Jørgensen Torkil direktør, civilingeniør.. 24/7 70 Okkels Harald professor, dr. med 1/4 70 Olesen Arne rektor 25/4 69 Olesen J V M amtsforvalter 7/2 72 Olesen Th. grosserer, generalkonsul 12/9 71 Olesen Thomas P direktør 13/9 72 Olsen Arne J C direktør, civilingeniør 8/7 69 Olsen Asger redaktør, cand. jur. (Næstved).. 15/3 73 Olsen Bent grosserer 16/10 69 Olsen Eugen landsretssagfører, generalkonsul 20/5 72 Olsen F A oldermand 20/12 69 Olsen Ingemann generalkonsul (New Orleans) 22/4 69 Olsen Vilhelm civilingeniør 27/6 70 Olsson Aksel hovedkasserer 21/7 71 Olufsen Peter overretssagfører 17/1 72 Ottesen Otte M hotelejer (Ålborg) 6/1 70 Ottosen Knud provst 16/1 72 Otzen Povl provst 8/1 73 Pallis Svend professor, dr. phil 6/1 72 Papsøe Oscar sektionsingeniør 1/6 69 Paulsen Peder fabrikant 25/5 72 Pedersen C O amtsforvalter 23/7 69 Pedersen Helge gårdejer (Hollegård, V-Tirsted) 29/9 69 Pedersen Jens forfatter, bibliotekar 3/6 72 Pedersen Johan stadsarkitekt 24/9 70 Pedersen Karl K grosserer, slagtermester (Odense) 24/7 69 Pedersen Oluf fiskeriminister 3/10 70 Pedersen Sigurd Møller amtsskolekonsulent (Holbæk) 11/9 72 Petersen Axel civilingeniør 8/7 71 Petersen Carl Wilhelm assurandør, cand. aet. 23/9 71 Petersen Charles landstingsformand 21/12 71 Petersen Chr. sagfører (Rødby) 19/3 71 Petersen Edvard A malermester (Roskilde).. 1/1 70 Petersen Ekkert overlæge 3/10 71 Petersen Erik J professor 22/1 71 Petersen Ernst landsretssagfører (Odense)... 8/11 69 Petersen Harald direktør, forsvarsminister, hypoteksbankdirektør 16/1 70 Petersen Henrik blikkenslagermester, oldermand 4/3 71 Petersen Johan Wolstrup amtsligningsinspektør 7/1 70 Petersen O Strange professor (Århus) 6/4 71 Petersen Ove oberst 17/5 70 Petersen Poul tobaksfabrikant (Horsens).. 23/7 72 Pihl Hans snedkersvend, amtsborgmester (Bornholm) 8/8 71 Pii Paul tapetserermester 25/3 71 Pinstrup Hans gårdejer 19/12 69 Pontoppidan Bent akademiinspektør 18/3 71 Pontoppidan Kristian provst 26/6 70 Porse Niels proprietær 16/5 69 Poulsen Adam skuespiller, teaterchef 30/6 69 Poulsen Axel billedhugger 22/8 72 Poulsen Axel underdirektør i søværnet 16/9 69 Poulsen H L grosserer (Odense) 19/11 70 Poulsen Iver dyrlæge (Kjellerup) 6/

8 Poulsen Mark ingeniør 11/5 70 Poulsen Thue overkirurg, lektor, dr. med... 14/7 69 Poulsen Vagn museumsdirektør, dr. phil 12/7 70 Povlsen Gudrun kontorchef 22/11 69 Prieme Tage direktør 25/9 70 Paarup O direktør (Odense) 2/10 71 Paaskesen Holger seminarierektor (Skive)... 5/3 72 Qvist Ejnar direktør (Odense) 12/6 71 Qvist Hans civilingeniør 25/3 71 Rachlew Anders professor, dirigent, komponist 11/1 70 Raffenberg Jens Christian direktør 22/7 70 Raft Jakob overkirurg (Congo) 31/1 71 Rahbek Herluf amtsforvalter 6/2 71 Rahbek J Chr. overlæge 10/3 73 Rahbek Knud civilingeniør 22/3 71 Raid N J provst... 4/5 72 Ramsing Erik V civilingeniør 17/1 73 Randers Aage Kristensen landsretssagfører (Svendborg) 10/2 70 Randow Poul direktør 8/10 72 Rasch Aage overarkivar 14/3 72 Rasmussen Alfred stationsforstander 14/6 69 Rasmussen Bjørn amanuensis, mag. art 23/11 72 Rasmussen Carl forstander 6/10 71 Rasmussen Chr. statshusmand, folketingsmand 3/4 70 Rasmussen Erik generalmajor 21/11 72 Rasmussen Harder oberst 25/12 69 Rasmussen Helmuth maskinkommandør... 14/10 69 Rasmussen Kai tømrermester 11/10 69 Rasmussen Karl Aage maskinmester 7/11 71 Rasmussen Otto læge (Hellevad) 27/12 69 Rasmussen R arkitekt 24/6 70 Rasmussen REH professor dr. phil 23/7 72 Rasmussen Svend Erik domprovst (Haderslev) 11/6 72 Rasmussen Svend Aage direktør 23/5 69 Rasmussen Thøger koncertsanger, direktør (Århus) 27/10 72 Ravn Niels Frederik oberst 31/5 69 Rée Knud fiskeriminister, redaktør (Esbjerg).. 19/8 72 Recdtz-Thott Tage baron, hofjægermester, oberstløjtnant (Strandegaard) 27/10 71 Rciff Johannes politimester 13/4 70 Reinstrup Ejnar Vilfred politimester 23/10 72 Rendal Erik dommer '. 31/7 69 Reunert Willy redaktør 9/11 71 Riber J P Baagøe tømmerhandler (Svendborg) 11/9 69 Risom Sven arkitekt 24/3 71 Rohbeck Paul G højesteretssagfører 19/10 72 Roose Aage kunstmaler 18/11 70 Rosendahl Johannes højskoleforstander, cand. polit 29/9 69 Rosendal Hans højskoleforstander 9/7 71 Rosentoft Aage M direktør 20/7 70 Rosling Eyvind overlæge, dr. med 30/6 72 Rosman C E amtsforvalter (Århus) 6/5 71 Rothe Tyge J minister, direktør 28/1 70 Roussell Aage arkitekt, dr. phil., overinspektør 9/6 72 Rubow Paul V professor, dr. phil 7/4 72 Ruge Chr. direktør 2/6 70 Rydam Erik skoledirektør 11/1 71 Ryder Paul B generalkonsul 4/12 72 Rye Charles Henri generalmajor, generalfelttøjmester, civilingeniør 2/10 69 Røder Hans Christian skibsfører 16/12 71 Rømeling Henrik kommandørkaptajn 30/7 70 Rømer Ove bog- og papirhandler 26/10 69 Rørup Viggo maler 14/1 71 Raaschou Peter Esch professor 30/5 71 Saksager Søren overretssagfører (Hjørring).. 7/6 72 Salling-Mortensen Harald Søren arkitekt (Århus) 15/10 69 Sanders Thorkild dommer 8/11 70 Sass V Th. edsv. skibsmægler, skibsreder... 1/6 70 Schack Karl Ludvig Marcussen landsretssagfører (Rude) 29/5 72 Schack Poul forpagter (Fuglebjærggård) 18/7 72 Schaffalitzky de Muckadell Cai baron, redaktør, kaptajn 24/1 72 Schaffalitzky de Muckadell Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester (Arreskov).. 5/6 70 Schaumburg Knud chefingeniør 30/5 69 Scheel Poul generalkonsul 3/9 69 Scherz Gustav katolsk præst, dr. phil 29/3 71 Schmidt Aage kriminaldommer 17/7 69 Schmidt-Phiseldeck K direktør, overbibliotekar 15/5 70 Schou Kai cand. theol., redaktør 25/1 73 Schousboc Frits overlæge (Hobro) 24/4 71 Schrader H D direktør, generalkonsul 6/5 71 Schrøder Einer brandchef, civilingeniør 4/6 71 Schrøder Hans Henning generalkonsul, protokolchef i udenrigsministeriet 16/11 71 Schrøder Johan overretssagfører, direktør... 6/10 69 Schultz Theodor generalkonsul (Montreal).. 1/3 71 Schwanenfliigel Walter underdirektør 14/12 71 Schwencke Ernst journalist 14/10 69 Schytz Sigurd borgmester (Helsingør) 27/1 71 Schäfer Herman forbundsformand 23/4 72 Schäffer Erik generalauditør 2/6 70 Schæffer Aage apoteker, dr. pharm 1/5 71 Seest K T overarkitekt 18/12 72 Sehested-Grove Jacob redaktør (Holstebro).. 13/8 72 Simonsen Einar gårdejer (Flovtgård) 17/12 70 Sjolte Jens Peter professor, dyrlæge 23/5 71 Sjøstrøm Albin direktør, ingeniør 4/11 70 Skalts Axel departementschef 22/1 70 Skat-Rørdam Karsten direktør.., 6/8 69 Skeel Ove godsejer, kammerherre,' hofjægermester (Birkelse) 26/1 73 Skjelborg Axel kunstmaler 2/1 70 Skjoldager Johan Herluf oberst, regionsleder.. 15/11 69 Skjøth Niels Christian arkitekt (Århus) 19/11 72 Skovgaard H G arkitekt 14/12 69 Sloth Christoph generalkonsul, direktør (Uruguay) 30/5 71 Smith Harald seminarieforstander 11/2 73 Sonne H Chr. bankier (New York) 4/8 71 Sonne O E amtsforvalter 25/6 70 Sorgenfrei Theodor professor, dr. phil 5/11 72 Spang-Hanssen Esbern kontorchef 29/3 72 Sprechler Harald Wadum direktør 4/11 72 Stagaard Jens oberst, slotsforvalter 17/5 72 Steenstrup H M vicekonsul 13/2 72 Steglich-Petersen Kristian højesteretssagfører 23/12 69 Sten Holger professor, dr. phil 30/5 71 Stender Jørgen grosserer, konsul (Rønne)... 17/9 71 Stig-Nielsen Torkild civilingeniør 9/1 73 Stjerns ward Grøn Wanda Arntzen kammerherreinde 21/2 70 Storm Svend tømrermester 30/11 72 Stougaard-Andresen Friedrich invalidekonsulent, redaktør (Tønder) 16/5 69 Strunge Mogens provst 12/7 70 Strøjer Oluf møbelfabrikant (Odense) 15/6 70 Strøyberg Jens apoteker (Assens) 23/10 70 Stubbe 'ieglbjærg C V maler, raderer 29/9 71 Stæhr Jørn højesteretssagfører 8/3 72 Stæhr-Nielsen Olaf billedhugger 25/5 69 Sundbo Ame overretssagfører 24/4 70 Svarre Kai redaktør (Køge) 7/9 71 Svendsen N Borup landsretssagfører 26/2 70 Sylvest Ejnar læge, dr. med 28/6 72 Søgaard-Larsen Einar civilingeniør 22/5 69 Søndergaard Karl overlæge (Næstved) 14/11 69 Sørensen Eduard Christian professor, dr. med. vet. h. c 8/6 72 Sørensen Poul indenrigsminister 29/6 69 Sørensen R Ole dommer 5/2 73 Sørensen S H sognepræst 29/3 71 Terkildsen Tyge landsdommer 27/11 72 Thalbitzer Carl redaktør 25/9 70 Thalbitzer Victor E amtsforvalter 31/

9 Thaulow Erland professor 9/6 72 Thaulow Karin inspektør, civilingeniør 29/1 73 Thaysen Aage Chr. dr. phil. (London) 18/9 70 Thiede Emil oberstløjtnant 5/5 71 Tholstrup Henrik direktør 7/6 71 Thomsen Axel afdelingsforstander, dr. med. vet 21/2 71 Thomsen Carl stadsbibliotekar 10/5 71 Thomsen Hans overlæge, dr. med 14/9 70 Thomsen Ingeborg Refslund frue (Åbenrå).. 24/3 72 Thomsen Richard købmand, forfatter (Færøerne) 4/4 70 Thomsen T K civilingeniør 10/3 71 Thorbjørnsen Svend veterinærinspektør 26/10 70 Thornval Anders professor, dr. med 16/8 69 Thors Jørn amtsdirektør (Rønne) 7/1 71 Thorsen Steffen kontorchef 5/2 72 Thorsen Svend redaktør, forfatter 21/11 71 Thorsen Valdemar professor, dr. phil 28/8 71 Thorson Gunnar professor, dr. phil 25/1 71 Thorsteinsson Thorstein højesteretssagfører, kreditforeningsdirektør 11/12 72 Thorvang J A afdelingsingeniør i søværnet.. 1/7 70 Thybo Frederik direktør 24/7 70 Thygesen Laurids fiskeskipper (Esbjerg)... 27/4 72 Thygesen Thyge professor, kgl. kammersanger, sceneinstruktør 17/1 72 Thyssen Erik Pontoppidan stiftsprovst (Haderslev) 28/1 71 Tillitse Lars ambassadør 11/6 70 Timm Svend A godsejer, kammerherre, hofjægermester (Aggersvold) 12/10 72 Tobiesen Erik landsretssagfører 10/12 71 Toft-Hansen Hans arkitekt 27/6 Toftegaard Jens direktør i Bikuben 25/2 Tonboe Tage skovrider, kgl. jægermester, hofjægermester 30/4 Topsøe Vilhelm amtmand, kammerherre... 20/8 Torp-Pedersen Alf Hove kommitteret, direktør, cand. jur 13/8 72 Tovborg Jensen Sigurd professor 28/10 70 Treschow P O gesandt 19/11 70 Trock-Jansen Erik direktør 27/6 69 Tuxen Valdemar rektor 30/12 70 Tvedegaard Frithjof læge (Jystrup) 22/7 71 Tylvad Kristian amtsvandinspektør (Randers) 23/4 70 Uhrskov Anders forfatter, overbibliotekar 29/12 71 Ulrich Georg Rottbøll stabslæge 26/4 71 Ulrich Sven overlæge, dr. med 19/11 69 Wadgaard Peder rentier (Hobro) 30/10 70 Wagner Svend arbejdsmand, oberstløjtnant.. 8/1 71 Valentiner Stig Jørgen kontreadmiral 17/10 72 Valeur Johannes Meller direktør 25/12 70 Vandet Poul direktør, cand. mere 4/12 70 Warburg Erik professor, dr. med 30/10 69 Warthoe Christian billedhugger (Chicago) 23/8 70 Weber S Th. Holst- generalkonsul, dr. phil. (Holland) 17/3 71 Weberg Oscar afdelingsingeniør v. DSB, cand. polyt 28/1 70 Wedell-Wedellsborg Sigismund baron, oberst 11/8 71 Weincke Ole civilingeniør, direktør 10/6 71 Weinold Ernst direktør, hotelejer 12/7 69 Werner Hans afdelingschef ved statsradiofonien 15/12 70 Verning Peter overlæge 11/4 70 Wesenberg-Lund Elise afdelingsleder, mag. scient 19/7 69 Vestbirk Anthon ambassadør 4/2 73 Westergaard Paul N grosserer 29/4 72 Westermann Poul grosserer 13/9 72 Westman Karen grafiker, maler 17/7 70 Wiboltt Eigil Juel direktør 20/5 69 Wiedemann Poul kgl. kammersanger 19/6 69 Wiese Knud politimester (Horsens) 27/7 71 Willesen J C sognepræst 1/7 71 Willesen L D G rektor 8/5 71 Winther Jacob overretssagfører 20/8 72 Wivel Carl-Eilert grosserer 23/12 71 Vogel-Jørgensen T redaktør 4/10 72 Wolhardt Hugo direktør (Horsens) 28/1 71 Volkersen Svend dommer 4/11 69 Wollny Viggo oldermand, guldvarefabrikant.. 31/7 72 Wright Harry Karsten civilingeniør 10/11 72 Wulff Vald. J F oberst 19/11 72 Wiirtz Poul kommandør 13/6 72 Wærum Ejnar ambassadør 20/12 71 Wærum Johannes civilingeniør 7/3 72 Zahle Erik museumsdirektør 11/6 69 Zahle Otto rektor 11/1 72 Zartow Kaj direktør (Herning) 21/3 71 Zoffmann P kæmner (Kolding) 27/10 71 Zytphen-Adeler Henrik baron, ambassadør.. 19/1 72 Øhrstrøm O E bankdirektør 16/3 71 Østerby Thomas Eduard kontorchef 16/12 71 Østergaard Ejnar gårdejer (Horsens) 17/11 70 Aabye Jørgen S overingeniør, cand. polyt 26/11 71 Aagaard Otto C læge, dr. med 24/9 70 Aarup Hansen Benny vicedirektør 27/4 72 (Lister over e, hvis biografi findes i en eller flere af den BLÅ BOGs tidligere udgaver findes for i årgang 1920, for i årgang 1930, for i årgang 1940, for i årgang 1950, for i årgang 1960 og for i årgang 1970). Fra og med 1962-udgaven er å-aa placeret sidst i alfabetet. Fra og med 1973-udgaven er optagelserne u. navnet la Cour flyttet fra bogstav C til bogstav L. Samlet navne-register til Kraks Blå Bog, årgangene , findes i årgang 1969 (Blå Bog's 60. udgave). 1156

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge.

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge. F FAABERG Bertel Peder FAARUP Chresten FABER Børge FABER Helge FABER Mogens FABER Tobias FABER Viggo FABRICIUS Helge FABRICIUS Jørgen FABRICIUS Paul FABRICIUS Peter FABRICIUS-BJERRE Bent FABRICIUS-BJERRE

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann

CADOVIUS Poul. CAPITO Viggo. CARIT ANDERSEN Poul. CARLSEN Byrge. CARLSEN Carl Jørgen. CARLSEN Erik. CARLSEN Gunnar. CARLSEN Henning Gudmann C CADOVIUS Poul CAPITO Viggo CARIT ANDERSEN Poul CARLSEN Byrge CARLSEN Carl Jørgen CARLSEN Erik CARLSEN Gunnar CARLSEN Henning Gudmann CARLSEN Lauritz CARLSEN Per Hjald CARLSEN Tage CARLSLUND Vagn CARLSSON

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør.

Læs mere

Stor- og forbundsmestre

Stor- og forbundsmestre 3* Stormester 1 Steen Møller... 4061 2* Stormester 2 Stig Werdelin... 3867 3 Jens Auken... 3752 4 Peter Schaltz... 3472 5 Johs Hulgaard... 3193 6 Lars Blakset... 2976 7 Dennis Koch-Palmund... 2662 8 Knud-Aage

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V.

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V. Aa Mølle Kridtslemmeri. Grundl., så vidt det har kunnet oplyses, omkring år 1809 af Jørgen Kaas. Indehaver (siden 1905): Poul Bang (f. 1876). Adresse: Aa Mølle pr. Hadsund. A. C. Aabak, grossererforretning.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere