Døde. li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73"

Transkript

1 Døde T f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen C R la Cour hospitalsinspektør... Andersen Gotfred husinspektør Andersen Hans gårdejer (Kongsbjerg) Andersen JMS kontorchef Andersen Jørgen afdelingschef i finansministeriet Andersen Peter Ervin konsul (Nairobi) Andersson Josef forretningsfører Andreassen Berg stationsforstander (Odense).. Arnholtz Arthur professor, dr. phil. Askgaard Vagn overlæge Bache Henrik højesteretssagfører Bahnson Louis grosserer, direktør Bech Marius direktør (England) Bilfeldt Otto kontorchef Bisgaard Otto overretssagfører (Silkeborg)... Bjerge Torkild professor, dr. phil Bjerregaard Alfred Jørgen direktør Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. se. techn., direktør (Norge) Bjørling Otto generalkonsul, direktør (biografi i denne udgave) Blicher Jens dommer (Odense) Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre.. Bramsen Svend assurandør Brandt Karl godsejer (Lehnskov) Brunaa Oluf direktør Brücker Knud arkitekt Buch Harald M G oberstløjtnant Busch-Sørensen Aage direktør, statsaut. revisor (Århus) Byskov Erik direktør (biografi i denne udgave) Bøggild D H overlæge, dr. med. (Ribe) Baaring Bernhard direktør, civiløkonom... Christensen Arthur landsretssagfører (Århus) Christensen Knud Valdemar værkstedschef, civilingeniør Christoffersen Niels Rohr overlæge, dr. med. Clausen Cai bankdirektør (Århus) Claussen Poul apoteker Dahl-Jensen Knud proprietær(kolkærgård).. Dal H A hypotekforeningsdirektør, overretssagfører (Århus) Dam Folmer seminarierektor (Sorø) Daugaard Arnold gårdejer, borgmester (Langå) Demuth Chr. forfatter (Åbenrå) Dickmeiss Antoinette rektor Diemer Inger direktør Dinesen B departementschef Due Steen overbaneingeniør (biografi i denne udgave) Dyreborg R Johs. civildommer (Slagelse)... Edmund Carsten overlæge, dr. med Ege Richard professor, dr. phil Engell Nikolaisen Birgit operasangerinde... Estrup L journalist, borgmester 1148 Estrup N R kammerherre, hofjægermester 13/4 73 Evendt Sven statskonsulent 14/12 73 Fabricius Lorentz Peter sognepræst, dr. theol. 17/4 73 Fang Arthur direktør (Roskilde) 15/2 74 Fanger Svend Aage direktør, civilingeniør 30/4 73 (Århus) 3/12 73 Felding Svend overlæge, dr. med Fich Christian konsulent (Ågård) 9/7 73 Fink Jep arkitekt (Åbenrå) 16/2 73 Foldspang Aage R politimester 20/5 73 Frandsen P M professor, dr. techn 29/9 73 Frigast Povl direktør 16/10 73 Fritzbøger Ernst Arthur forstander, lektor.. 19/2 73 Garde Svend Georg kontorchef 6/9 73 Gemzøe Johannes Wilhjelm politimester 15/6 73 (Fåborg) 8/10 73 Gjaldbæk J K apoteker, dr. pharm 3/9 73 Glad Thorkild forstander 6/4 74 Groes Anne Lisbeth (Lis) handelsminister... 7/2 74 Grove-Rasmussen Morten læge, direktør 13/3 73 (Boston) ca Grytter Rudolf sanginspektør 27/2 73 Hansen Fritz skattedirektør Hansen Johannes direktør 22/5 74 Hansen Sigurd statsgeolog, lektor, dr. phil... 13/12 73 Hansen Victor højesteretsdommer, dr. phil... 8/5 73 Hartz Gustav E direktør 23/7 73 Hasselriis Caspar H W direktør (New York).. 21/3 74 Hay-Schmidt H Ph. dommer 29/8 73 Henningsen Simon arkitekt 7/4 73 Hertel Axel fængselsinspektør, kaptajn 23/11 73 Herting Cai politimester Hesscllund Jensen Aage ambassadør 16/6 73 Heuser Viggo landsretssagfører 23/5 74 Hilden Hjalmar civildommer Hoffmann-Madsen Christian Theodor 20/2 74 sognepræst 11/3 73 Holm Harald B oberst 18/8 73 Holm Helge arkitekt Holm Kai skattedirektør (Århus) 9/12 73 Holm Niels rektor 28/2 73 Holt Jens professor, dr. phil. (Århus) 27/4 74 Honoré H P provst 14/4 73 Hude Carl von der kommandør 19/5 73 Høst-Madsen Erik apoteker, dr. phil Høyberg-Larsen Niels snedkermester (Åbenrå) 18/7 73 Ivers Carl skibsreder (Frankrig) 20/9 73 Jacobsen Poul højesteretssagfører Jansen Aage generalmajor, slotsforvalter... 14/12 73 Jarding Julius landsretssagfører, vicekonsul.. 6/4 74 Jensen Axel V direktør, civilingeniør (Ålborg) 26/7 73 Jensen E Borup lektor 18/5 73 Jensen H M rektor 13/10 73 (biografi i denne udgave) Jensen Johan filialdirektør i Danmarks 26/5 74 Nationalbank 22/5 73 Jensen Karl oberst 17/7 73 Jeppesen Ernst Petry købmand, vicekonsul 9/3 74 (Nykøbing F.) 28/7 73 Johansen Hans professor, dr. phil 20/3 74 Johnsen Holger vicedirektør 18/6 73 7/ / / / / /8 73 6/ /4 73 9/ / /6 73 1/ / / /3 74 aug. 73 3/ /9 73 9/ / /3 74 8/ / / / / /1 74 2/ / / / /2 74 4/5 73 6/ /7 73 li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

2 Jorn Asger maler 1/5 73 Jørgensen Karl Arthur amtsvejinspektør, civilingeniør 16/1 74 Jørgensen Peter maskinarbejder, folketingsmand (Århus) 1/5 74' Kamper Niels direktør 11/11 73 Karlgren Anton professor 28/3 73 Kay-Larsen Mogens redaktør 28/1 74 Kettel Karsten overlæge, dr. med 25/6 73 Kier Knud landsretssagfører (Århus) 13/3 73 Kier Otto F R civilingeniør (Risskov) 1/1 74 Kirstein H oberstløjtnant 8/4 73 Kjærbøl Johs. minister 26/8 73 Knudsen Poul Thisted landsretssagfører, borgmester (Ringsted) 30/5 74 (biografi i denne udgave) Kruse Karl ambassadør 11/12 73 Kudsk Henry politiinspektør 29/12 73 Kiihnel Poul overlæge, dr. med 23/3 74 Kyrsting Hjalmar direktør, civilingeniør... 30/1 74 Langeløkke Thorvald direktør 25/5 73 Langkjær H C sagfører (Sorø) 12/7 73 Larsen S C arkitekt, forstander 22/6 73 Lassen Rudolf amtmand, kammerherre 24/6 73 Lauritzen Ivar skibsreder 13/5 74 Laursen N G direktør, civilingeniør 18/2 74 Legind Axel fyrdirektør, kommandørkaptajn 21/4 73 Lerfeldt Svend sognepræst, dr. theol 9/3 74 Lillienskiold J P M von fabrikdirektør, ingeniør (Dormagen, Tyskland) 20/5 73 Linstow Otto v. kontorchef 13/11 73 Ludvigsen Arne arkitekt, direktør 10/7 73 Lundqvist Svend direktør, civilingeniør 23/8 73 Lyngbye Johannes hotelejer (Rønne) 5/6 73 Lynge Angelo trafikinspektør 15/7 73 Liitzen Kaj direktør, konsul (Fredericia)... 30/5 73 Løffler Karl civilingeniør 10/5 73 Løppenthien Fritz direktør 26/5 73 Madsen Maria formand for Dansk Sygeplejeråd 16/4 74 Magnus Preben von direktør, dr. med. & jur. 9/8 73 Mathiesen Erik forstander, civilingeniør 19/9 73 Mellentin Aage grosserer, direktør 18/2 74 Michaelsen M K arkitekt 10/4 73 Michelsen Eigill højesteretssagfører 1/4 73 Milling Andreas direktør (Maribo) 4/5 74 Mitens Edward direktør, landsretssagfører (Færøerne) 3/6 73 Molde Paul civilingeniør 9/1 74 Munck Ebbe ambassadør, hofchef 2/5 74 Müller Sven overlæge 24/4 73 Møller Gertrud Christmas filmcensor 11/2 74 Møller Herluf rektor 22/8 73 Møller I C grosserer 23/8 73 Møller Knud O professor, dr. med 23/8 73 Moller Poul Flemming professor, dr. med... 20/4 74 Møller Tyge direktør, civilingeniør 14/4 74 Møllgaard Holger professor 30/12 73 Mørck L E kontorchef 25/11 73 Neergaard Carl Henning søfartschef ved DSB 2/11 73 Nielsen Adolf direktør 27/10 73 Nielsen Anton dommer 27/6 73 Nielsen Axel I direktør, generalkonsul 1/7 73 Nielsen Carl Lindberg landsarkivar (Odense) 29/11 73 Nielsen Charles S H oberstløjtnant 17/2 74 Nielsen Folmer afdelingschef 19/9 73 Nielsen Henry grosserer 10/7 73 Nielsen Tage direktør (Vernersminde) 18/10 73 Nielsen Aage skoledirektør (Fredericia) 30/5 73 Nielsen-Skensved Ejnar gårdejer 7/5 73 Normann L O direktør 25/12 73 Nyegaard Anton civilingeniør 14/2 74 Olesen Søren indenrigsminister 29/8 73 Olsen Axel professor, dr. med. (Århus) 7/6 73 Palsby Ove bankdirektør, cand. jur 14/4 74 Pedersen Jørgen professor, dr. polit. (Århus).. 11/11 73 Pedersen V E direktør for matrikelvæsenet.. Persson Poul skræddermester, oldermand... Petersen Josef forfatter Povlsen Hans forfatter Prebensen Ejnar oberst Rasmussen Christian direktør Reedtz-Thott Axel baron, hofjægermester, godsejer (Gavnø) Reiter Paul J overlæge, dr. med Reventlow Frederik greve, stiftamtmand, kammerherre (Vindeholme) Riismøller Peter kulturhistoriker, museumsdirektør Roelsen Ejnar overlæge, dr. med Rugholm Thøger provst Rybner Jørgen professor, civilingeniør Rønne Torben direktør for udenrigsministeriet, ambassadør Sagild J Otto direktør Sand Albert van redaktør (New York) Sand Inge solodanserinde, turneleder Sander Frederik godsejer, direktør Schack Erik H greve, generalkonsul Schaumburg Niels Erik politimester Schmidt Chresten Nielsen auditør Schou Charles I arkitekt Schrøder Frederik sognepræst (Holbæk) Schultzer Bent professor, dr. phil Schwartz Michael professor, overlæge, dr. med. Seedorff Johan overkirurg, dr. med Sehested Steen civilingeniør Selsing Erik politimester (Sakskøbing) Sjøberg Erik kgl. kammersanger Skjoldbo Astrid borgerrepræsentant, folketingsmedlem Skou Ove skibsreder Slebsager Erik bankdirektør (Odense) Sloth Sigurd Kristian bankdirektør Stage-Petersen Georg direktør Starcke Henrik billedhugger Starcke Viggo minister Stelling Olaf fabrikant Stemann Ingeborg H F A cand. mag., universitetslektor Stenberdt Wald, borgmester, forstander (Hillerød) Stenov E K sparekassedirektør (Århus) Stochholm Poul administrationschef, amtsborgmester Swane Sigurd maler, forfatter Svendsen Aage departementschef Sørensen Einar læge, dr. med Sørensen Olaf E afdelingsingeniør i DSB (Århus) Sørensen Poul (Poeten) forfatter Tabor Peder redaktør Tangdal Peder kontorchef Tanggaard Svend overingeniør Thomassen Asger Harder civilingeniør, distriktsingeniør Thomsen Helmuth maler Thomsen Viggo overlæge, dr. med Tobiesen Hans Henrik politimester Toft-Nielsen Poul chefredaktør Tommerup Finn landsretssagfører (Slagelse).. Trap Peder M gymnastikinspektør Tuxen Erik direktør for patent- og varemærkevæsenet Vetter Carl P chefingeniør (Carmel, Californien) Willumsen Gregers F sektionsingeniør (Århus) Vilstrup Harald sognepræst, forfatter Windfeld Peter overkirurg, dr. med Vogt Henning afdelingschef van Wylich-Muxoll Knud oberst Wørmer Svend direktør, oberstløjtnant Ziegler Lulu skuespillerinde 3/ / / /5 73 5/ P 73 29/ /3 li 27/ / / / / / / /8 73 9/2 /4 19/9 73 2/6 73 7/ /1 IA 10/8 73 6/ /8 73 6/ / / / / / / / /3 n 22/2 IA 5/ /3 IA 27/3 IA 27/5 73 5/ /6 73 9/4 74 9/4 B 29/ / / /8 li 17/3 74 9/9 li 6/4 li 1/ /4 M 24/ / / /4 73 5/ / /10 T: 25/ / / / / /

3 Liste over e, hvis biografi sidste gang findes i en af årgangene af KRAKS BLÅ BOG II Abell Jørgen skovrider 30/6 70 Abrahamsen Sven stadsingeniør 27/8 72 Adolph Jørgen major (Californien) 17/9 70 Agger Knud kunstmaler 2/2 73 Amsinck Ove skibsreder 26/12 72 Andersen A C laboratorieforstander 21/1 70 Andersen A F professor, dr.phil 18/2 72 Andersen Arnold advokat 12/4 69 Andersen Børge E sognepræst 11/6 70 Andersen Carl direktør 2/11 71 Andersen Einer opmålingschef 12/12 69 Andersen Emilie arkivar mag. art 10/11 70 Andersen Ib tegner 2/4 69 Andersen Ingefred Juul rådsformand 8/2 71 Andersen Jørgen rektor dr. phil 8/2 71 Andersen Kristian grosserer 3/1 71 Andersen Max billedhugger 24/10 72 Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med 19/4 70 Andersen N P skoledirektør (Esbjerg) 18/11 70 Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med... 28/12 69 Andersen Peter overlærer (Odense) 6/2 70 Andersen Sven veterinærinspektør 26/1 73 Andersen Willy landsdommer 2/10 72 Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 11/9 69 Andresen Hans Carl stadsarkitekt 6/12 72 Ankjær Stephan E oberst 10/6 72 Arbøl Carsten politimester (Holbæk) 20/6 71 Arent Ingvard borgmester (Fredericia) 1/3 72 Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 7/6 70 Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/10 71 Bacher Tønnes forstander 27/2 71 Backhaus Aage grosserer 14/1 73 Bager H J søfartschef 31/3 71 Bagger S V overkirurg, dr. med 25/2 72 Bahnsen Berthold sparekassedirektør (Læck, Sydslesvig) 14/10 71 Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn... 25/10 71 Bang Carl præsident for vestre landsret 15/11 70 Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 19/4 Bardenfleth Karen priorinde (Vemmetofte).. 27/3 Barfod Andreas politimester 4/ Barfoed Mogens underdirektør 10/12 70 Barr Kaj professor 4/1 70 Bartholdy Carl Georg oberst 15/3 70 Basse Niels direktør (Viborg) 29/1 72 Baun Christian biskop 16/8 72 Baunbæk Villy sognepræst (Roskilde) 6/8 71 Bay Cordt købmand, generalkonsul (Cadiz).. o. aug. 71 Bay Oluf overretssagfører 31/8 70 Bechgaard Hans Christian civilingeniør (Portugal) 6/5 72 Becker-Christensen Poul Overlæge, dr. med. (Vejle) 16/9 69 Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag 22/10 72 Bennike Vagn generalmajor 30/11 70 Bentzon Henrik skuespiller 28/9 71 Bentzon Inger forfatter Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer Berendt Louis grosserer Berg Kaj professor, dr. phil Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med... Bertelsen Erik forfatter Bierbum F M C bankdirektør (Holbæk) Bille Torben direktør, civilingeniør Bjardon G kriminaldommer (Århus) Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. (Ecuador) Bjerregaard Olaf oberst Bjørk Erik Arne sorenskriver (Færøerne)... Bjørklund Alfred rådmand Blegvad Niels Rh. overlæge Blinkenberg Peter Andreas overlæge Blixenkrone-Møllcr Niels overkirurg, professor, dr. med. (Århus) Bo Anne Marie rektor Boëtius Preben bankdirektør (Ålborg) Borch Christen arkitekt Bosse Poul oberst : Boye Georg havearkitekt, professor Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder Brandt Mogens forfatter, skuespiller Brasch Sven tegner Bredsdorff Kaj lektor Brint-Nielsen Otto amtsligningsinspektør (Ålborg) Brock Sigurd direktør, konsul (Holbæk)... Broegaard M A direktør, konsul (Esbjerg).. Bruhn Laurits oberst Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn Bruun Anders gårdejer (Gjesing, Esbjerg)... Bruun Henry overarkivar, dr. phil Bruun Kai Aage musikchef ved statsradiofonien, magister Bruun Sv. rektor Bruun Svend T landsretssagfører Briiel Tage lektor Brøndal Axel direktør Brøste Ulf grosserer Buchwaldt Kay distriktsingeniør Budtz-Jørgensen Jørgen redaktør, mag. art.. Buus C E Prip overlæge, dr. med. (Horsens).. Biilow V H direktør Baagø Hans toldforvalter (Vejle) Callisen Karen dr. phil., museumsinspektør.. Callisen S G generalmajor Carlsen Alfred kgl. haveinspektør Carlsen Einar oberstløjtnant Castenschiold Henrik godsejer, kammerherre, hofjægermester (Borreby) Christensen Carl Johannes bankdirektør (Ringsted) Christensen Henry landbrugsminister Christensen J C direktør, cand. jur Christensen Jørgen ingeniør (Odense) Christensen Jørgen Flamand overlæge, dr. med. (Odense) 8/6 71 8/ / / / / / /3 72 9/ / / / /4 72 1/6 70 6/ / / /3 69 4/ / / / /1 70 9/ / /5 72 2/7 71 2/ / / /1 70 1/ / / / / / / /4 70 1/ /5 69 6/ / /1 70 7/5 71 4/6 71 3/ / / / / / /

4 Christensen Max bankdirektør (Horsens)... 6/9 71 Christensen Mikkel forretningsfører 20/9 71 Christensen N C postmester 31/8 71 Christensen P Bredal bygningsinspektør, arkitekt 28/11 69 Christensen Peter museumsbestyrer (Try)... 29/3 69 Christensen Sigurd overarkitekt 29/8 72 Christensen Thorvald borgmester (Ålborg).. 1/4 70 Christiansen J A professor, dr. phil 28/7 69 Christiansen Max amtslæge, dr. med 30/4 71 Christoffersen C B højesteretssagfører 13/12 71 Christoffersen Gudmund landsretssagfører, bankdirektør (Store Heddinge) 5/10 70 Christophersen Anton skattedirektør 10/9 70 Christophersen J Jelstrup edsv. skibsmægler.. 13/5 70 Christrup Gunnar højesteretssagfører 31/5 69 Clan Ragnhild kammerherreinde 14/4 71 Claudi Jørgen programchef 21/3 71 Clausen August direktør, konsul 3/8 70 Clausen Erik oberst 21/7 71 Clausen Jens Chr. professor, dr. phil. (Stanford, Californien) 22/11 69 Clausen Karl lektor, afdelingsleder, cand. mag. 5/12 72 Clemmensen Uffe skibsmægler (Odense)... 13/3 71 Cock-Clausen Harald cand. polit 21/10 72 Cohn Einar departementschef 9/6 69 Cohr Einar konsul, direktør (Fredericia)... 23/1 70 Collet Harald godsejer, kammerherre, hofjægermester (Gammclkjøgegård) 21/5 72 Colov Ernst højesteretsdommer 6/10 72 Crügcr Robert Wilhelm direktør (Kolding).. 9/10 70 Dahl Arthur civilforsvarsdirektør 28/10 71 Dahlgaard Bertel minister 31/3 72 Dalgaard Frederik direktør 16/12 72 Dall Ove Holten direktør, cand. polit 29/7 69 Dam Albert forfatter 24/5 72 Damsgaard Hansen K overtoldinspektør... 7/7 71 Dannin Leo landsretssagfører 15/9 71 Danstrup J Peter civilingeniør, maskinfabrikant 29/9 71 Davidsen Orla direktør 8/1 71 Digmann Povl Martin generalmajor 29/11 69 Djursholt Henry direktør 2/7 72 Dohn Henry direktør, civilingeniør 18/3 71 Donnerup J C direktør 7/2 70 Dose Edvin overassistent, folketingsmand.. 29/4 69 Drejer Stig Axelsen landsretssagfører (Randers) 13/9 70 Drejer Aage Axelsen redaktør, cand. polit... 17/6 72 Dreyer Ingrid Merete frue 8/8 69 Dyggve Ingrid arkitekt 17/7 69 Ebstrup Erik overbibliotekar 1/9 72 Edelmann Rafael førstebibliotekar, lektor, dr. phil 30/11 72 Egebjerg Ivar redaktør 11/4 71 Egebæk Th. C P seminarieforstander 21/9 71 Egholm Jens direktør 28/4 72 Egmont-Petersen Holger direktør 5/8 69 Ehlern Viggo politimester 26/4 71 Einarson Làrus professor, dr. med. (Århus).. 14/8 69 Eldal Kai grosserer (Odense) 19/11 69 Elmquist Walther direktør 6/5 71 Engberg Harald redaktør, cand. mag 7/4 71 Engsig-Karup CET sognepræst 2/11 70 Erichsen Poul Allin professor 14/5 70 Eriksen Erik statsminister, gårdejer (Brangstrup, Ringe) 7/10 72 Eriksen Erik Kai protokolsekretær 30/6 71 Eriksen Knud dyrlæge (V-Hassing) 13/9 69 Ewald Jesper forfatter 30/8 69 Ewald Knud politimester 16/11 69 Fabricius Charles dommer 9/1 72 Fabricius Hartvig forpagter 14/8 72 Fabricius Otto overførster, kammerherre, hofjægermester 14/3 71 Fabritius de Tengnagel Conrad dommer... 10/12 70 Falbe-Hansen Carl kunstmaler 27/3 69 Faurholt Carl professor, dr. phil 29/1 72 Faurholt Johs. direktør 25/7 72 Feilberg Carl Gunnar professor, dr. phil 6/1 72 Feldvoss Johannes skoledirektør 20/7 70 Felumb Svend Christian professor, kapelmester 16/12 72 Filtenborg André grosserer 21/8 72 Fischer Otto F civilingeniør (Stockholm) 7/11 70 Fischer Vilhelm borgmester, direktør, cand. pharm 15/9 69 Flagstad E E politimester (Ribe) 9/3 70 Flensborg E overretssagfører 5/8 69 Flindt Povl civilingeniør 5/5 72 Fløistrup Harry bogbindermester 8/12 70 Fog Magnus kammerherre, oberst 19/6 69 Fogh Hakon rektor 31/8 69 Forchhammer Bjarne teaterdirektør, skuespiller og sceneinstruktør 3/4 70 Foss Elith skuespiller, sceneinstruktør 19/4 72 Frandsen Erik direktør, civilingeniør 30/1 73 Frederiksen Leo landsretssagfører 3/11 69 Frederiksen P underdirektør 26/2 72 Friediger Arthur mag. scient., personalechef i Danmarks radio 23/4 72 Frigast E F oberst 2/9 72 Friis Gregers Frederik dommer 16/9 69 Friis Knud gårdejer (Rinkenæs) 29/2 72 Friis Niels Wegener direktør 8/8 72 Friis Johansen Knud professor, dr. phil 17/6 71 Frost Jep Lauesen højesteretsdommer 31/3 70 Fryd Emil landsretssagfører 9/8 70 Frydlund Poul civilingeniør 27/12 71 Fuglsang-Damgaard Adelbcrt seminarierektor, cand. theol. (Ranum) 31/1 71 Færch Søren tobaksfabrikant 12/9 70 Førslev Hårriet generalinde 8/9 71 Galst Gunnar direktør.' 16/4 69 Garboe Axel dr. phil 15/9 70 Garde Erik dr. med., kommunelæge 2/6 72 Geerdsen Dan overskibsinspektør 12/6 69 Geleff Sv. civilingeniør (Kenya) 30/5 72 Gelting-Hansen Svend Aage apoteker (Nyborg) 30/4 72 Genée-Isitt Dame Adeline solodanserinde (London) 23/4 70 Gjersøe Aage overlæge 17/12 69 Gjesager M urmager, oldermand 1/4 71 Glahn Holger tandlæge 18/11 70 Glente Knud amtmand (Svendborg) 27/6 72 Glud Georg kunstmaler 23/8 72 Glud Jørgen civilingeniør 27/6 70 Glud-Johansen S P vicepolitiinspektør 24/3 69 Gram Christian forretningsfører 9/1 72 Grandjean Vincens stamhusbesidder, kammerherre, hofjægermester (Vennerslund) 19/4 70 Gravesen Johannes overlæge, dr. med 28/3 72 Greve Sv. B V J kammerherre, kommandør, slotsforvalter 2/12 71 G roes-petersen Erik politiinspektør 14/12 69 Grosen Uffe højskoleforstander (Vallekilde).. 10/10 71 Groth Knud toldinspektør 1/12 72 Grum-Schwensen Aage stads- og havneingeniør (Fredericia) 5/4 70 Grüner Georg Chr. Garth- kammerherre, hofjægermester, godsejer (Sparresholm)... 20/8 69 Grøn Christian købmand 28/11 71 Grønbæk M Villiam domprovst, dr. theol... 4/4 70 Guldmann Holger direktør 18/6 69 Gundolf Meinhard rektor 3/6 71 Gøthgen Ejnar overlæge, dr. med 16/8 69 Hagedorn H C læge, dr. med 6/10 71 Hagemann G A hofjægermester, godsejer... 30/12 71 Hagen Gunnar direktør 6/1 70 Hagerup Paul H forlagsboghandler 4/3 71 Halberg Einar tobaksfabrikant, borgmester (Svendborg) 24/

5 Halleløv Frede arkitekt, hypotekforeningsdirektør (Haslev) 27/9 69 Halvorsen Svend direktør 18/11 69 Hamburger Povl organist, lektor, dr. phil 20/11 72 Hammerich Clara oversætterinde 14/5 72 Handwerk-Jensen Herluf fabrikant (Odense).. 9/9 72 Hannestad Knud professor, dr. phil. (Århus).. 26/9 72 Hansen Anders Viggo politiinspektør 3/5 69 Hansen Bertel arkitekt, direktør for Kbhs kommunes håndværksafd 8/2 73 Hansen Christian dr. phil., chefaktuar 25/7 70 Hansen Ejnar overmaskiningeniør 1/4 70 Hansen Elin redaktør (Skive) 1/9 72 Hansen Enrico kreditforeningsdirektør 5/8 71 Hansen Hans landstingsmand (Usserød)... 24/2 71 Hansen Hans Jakob ambassadør 26/8 72 Hansen H C skoleinspektør (Gråsten) 13/3 71 Hansen Helmuth oberst 3/5 71 Hansen H O højesteretssagfører 15/2 71 Hansen H P kreditforeningsdirektør 14/9 71 Hansen Julius borgmester 17/4 71 Hansen Jørgen Brinch professor, dr. techn... 27/5 69 Hansen M sparekassedirektør (Odense) 31/5 69 Hansen Marius dr. theol 31/3 72 Hansen Niels kgl. kammersanger 19/9 69 Hansen Peter Orm civilingeniør, generalmajor 5/4 72 Hansen Poul borgmester (Slagelse) 26/1 70 Hansen Poul rektor (Glamsbjerg) 11/5 71 Hansen Rasmus forsvarsminister 10/10 71 Hansen Rudolph kontorchef 27/11 70 Hansen Theodor civilingeniør 25/9 69 Hansen Thorvald overlæge, dr. med 11/10 70 Hansen Vald. borgmester 28/8 72 Harbou Niels dommer 4/8 71 Harding Gunna kontorchef, cand. jur 5/10 71 Hartmann Louis direktør 14/7 71 Hasager Niels redaktør 9/5 69 Haugwitz Hardenberg Reventlow Henrik lensgreve (Krenkerup) 7/12 70 Hauton Poul direktør, rådg. ingeniør 2/1 73 Hebo Børge politimester 10/12 72 Hecht-Johansen Axel overlæge, dr. med 24/11 70 Heering Herluf T udstykningschef 20/10 69 Heick Frederik direktør (Viborg) 16/9 71 Heilmann Erik politimester (Ålborg) 20/1 70 Hejlesen J Chr. valgmenighedspræst 10/2 73 Holsted Eivind højesteretssagfører 6/5 72 Heltberg Svend landsretssagfører 16/7 71 Heman Carl underdirektør 10/2 70 Hemmingsen H P Chr. B oberstløjtnant -14/9 70 Henckel Aage direktør 30/9 71 Hendil Ole kredslæge 14/8 69 Henningsen Mogens Otto byplanchef 21/4 71 Herfelt Jens højesteretsdommer 13/2 72 Herlevsen Ernst filialdirektør i Danmarks Nationalbank 12/1 72 Hermannsen Mogens ambassaderåd, presseog kulturattaché (Paris) 2/8 72 Hess Harald direktør, civilingeniør (Vejle)... 10/6 69 Hilborg Johan F direktør 9/8 70 Hiort Ulf arkitekt, direktør (Stockholm) 16/10 70 Hjarlitz Axel Oudskrivningschef, oberstløjtnant 24/4 71 Hjelm Ove Chr. L kreditforeningsdirektør (Århus) 1/1 72 Hjerrild Niels overlæge (Vedsted) 19/11 71 Hjorth Niels slagteridirektør (Grindsted) 12/10 71 Hoeck Einar politimester (Århus) 20/8 70 Hoff Ove Høegh-Guldberg professor, civilingeniør 17/5 72 Hofman-Bang Ellen malerinde 25/1 71 Hollesen Karen kontorchef 4/6 70 Holm Martin seminarielektor (Færøerne)... 26/9 70 Holm Ove direktør, civilingeniør 2/12 69 Holm Poul provst 8/3 70 Holm Søren professor, dr. phil 17/8 71 Holm-Jørgensen Jørgen kontorchef 10/ Holm-Møller Olivia maler 3/11 70 Holnæs J H G oberstløjtnant 25/8 72 Holst H V J overtrafikinspektør 28/8 72 Holstein-Holsteinborg Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 11/12 70 Honum Kaj vicedirektør, cand. jur. 18/1 73 Horneman Frees trælastgrosserer 16/7 71 Horsens Aksel M forstander, godsejer (Kongstedlund) 1/3 73 Horskjær Jørgen oberst 14/7 70 Hove Peter landsretssagfører (Thisted) 4/8 72 Hove Robert præsident for sø- og handelsretten 5/8 70 Hvid-Møller Inge skuespillerinde 18/2 70 Hviid Morten dommer 26/12 70 Hyldgaard-Jensen Lars Anton professor 14/2 73 Høeg Axel kontorchef 7/2 70 Høgsbro Holm Arne generalsekretær 8/6 70 Høhne A underdirektør 25/12 70 Højbjerg-Christensen A C undervisningsinspektør og minister 10/7 72 Højris Harald civildommer (Esbjerg) 6/7 71 Højvang Aage proprietær (Ryslinge) 18/7 72 Høyer Harald direktør, konsul (Randers)... 4/11 69 Ibsen Thorstein bankdirektør 10/12 72 Iuul Stig professor, dr. jur 28/5 69 Iversen Johannes statsgeolog, dr. phil. & scient 17/10 71 Jacobsen Arne professor, arkitekt 24/3 71 Jacobsen Birger direktør 10/6 70 Jacobsen Folke skoleinspektør 17/8 71 Jacobsen Johan filminstruktør 7/7 72 Jacobsen Kjeld skuespiller 6/6 70 Jacobsen Kristian vicedirektør 26/6 69 Jacobsen Mogens Juel direktør, oldermand 10/12 71 Jacobsen Oscar civilingeniør 20/6 70 Jacobsen Poul grosserer, cand. jur 22/11 71 Jakobsen Georg skoledirektør 28/10 70 Janssen Carl Luplau Docteur-ès-Lettres, fil. lie. & mag. scient 21/6 71 Jastrup Herluf dommer 14/9 69 Jensen August direktør 27/12 72 Jensen Axel G civilingeniør (USA) 8/12 72 Jensen Axel P maler 13/6 72 Jensen Carl direktør, cand. polit 18/3 72 Jensen Carl Th. chefredaktør 19/3 70 Jensen Ejler formand i Landsorganisationen De samv. Fagborbund 23/12 69 Jensen Emmerik professor, dr. med 5/8 72 Jensen Fanny frue, minister 9/12 69 Jensen Harald forlagsdirektør 7/8 71 Jensen Harry direktør 30/4 71 Jensen Jakob sagfører, borgmester (Nykøbing S.) 19/5 71 Jensen Jens borgmester (Ålborg) 21/1 71 Jensen Johannes dommer (Nakskov) 12/7 72 Jensen Johannes statskonsulent 23/11 71 Jensen Jørgen skibsreder, direktør 20/12 72 Jensen Jørgen underdirektør, cand. polit 1/12 70 Jensen Kai Adolf professor, dr. med. & med. vet 2/5 71 Jensen Knud Forum direktør, generalkonsul (Cali, Colombia) 11/5 69 Jensen Knud Valdemar vicestadsingeniør... 8/5 70 Jensen Laur. inspektør 30/3 70 Jensen Magnus vicedirektør 21/1 73 Jensen Petri overpostinspektør 10/1 71 Jensen Poul Juel ambassadør 9/2 73 Jensen Robert Funck fabrikant (Århus)... 3/7 69 Jensen Søren M redaktør (Kolding) 12/6 72 Jensen Theodor afdelingschef ved DSB 18/4 69 Jensen Thorvald direktør (Struer) 23/8 69 Jensen Waldemar direktør 11/8 69 Jensen Aage direktør 25/5 70 Jensen Aage kreditforeningsdirektør (Odense). 28/3 72

6 Jeppesen Frederik Emil murermester, administrator 4/12 69 Jepsen Holger landsretssagfører, krcditforeningsdirektør 17/2 73 Jepsen Peter stabslæge 25/1 71 Jermiin Nissen Mogens afdelingsbibliotekar, forfatter 2/11 72 Jespersen Johannes professor 7/5 71 Jespersen Vilhelm kommunal direktør 15/10 69 Jessen Gert højesteretssagfører 25/10 71 Jessen Knud professor, dr. phil & scient 14/4 71 Joest Ejnar generalmajor 9/1 71 Johansen Alfred manufakturhandler (Gråsten) 16/2 72 Johansen Frederik oberstløjtnant. slotsforvalter 2/9 71 Johansen Holger fabrikant, civilingeniør... 29/5 70 Johansen Holger professor, dr. phil 15/1 70 Johansen Kai ambassadør 10/9 71 Johansen P A afdelingsarkitekt 31/7 70 Johansen Svend maler 6/10 70 Johansen Tudlik teaterdirektør, skuespillerinde, instruktør 10/10 69 Johns Thorvald direktør, civilingeniør (Rio de Janeiro) 4/9 71 Jordal Bjarne læge 25/1 73 Juul Kristian gårdejer (Rask Mølle) 23/6 72 Jørgensen Alb. V højesteretssagfører 16/6 70 Jørgensen Anders A afdelingsingeniør 14/3 70 Jørgensen Aug. M forretningsfører 15/1 71 Jørgensen A V orlogskaptajn 26/3 70 Jørgensen Erhard forstander, præst 7/2 73 Jørgensen Frantz Oscar oberst 17/1 73 Jørgensen Henry postmester 10/1 70 Jørgensen Holger professor, civilingeniør, dr. techn 3/4 71 Jørgensen Jens arkitekt, bygningsinspektør.. 22/6 70 Jørgensen Jørgen professor, dr. phil 30/7 69 Jørgensen K underdirektør 12/1 72 Jørgensen Peter professor, dr. phil 19/11 70 Jørgensen Svend restauratør (USA) 10/1 72 Jørgensen Troels G højesteretspræsident, dr. jur 23/12 70 Jørnung J skoledirektør 28/3 71 Kali Ejnar kaptajn 4/6 71 Kampmann Harald landsretssagfører (Herning) 3/8 71 Kampmann Tage H landsretssagfører (Fåborg) 31/5 71 Kampp Rasmus generalkonsul 11/2 72 Kardel Johan dommer 12/11 70 Kargaard Thomsen Hans direktør (Slagelse).. 20/12 71 Keil August billedhugger 7/3 73 Kerrn-Jespersen Paul civilingeniør 28/1 73 Kiær Hector direktør, orlogskaptajn 21/12 69 Kiær Aage Th. tandlæge, dr. chir. dent 21/4 69 Kjær Viggo A professor, civilingeniør 9/10 69 Kjærgaard Axel generalkonsul (Casablanca).. 8/4 71 Klem Aage E overingeniør 18/12 71 Klöcker-Larsen Flemming forstander, lektor.. 1/1 70 Knudsen Erling arkitekt, direktør 8/3 73 Knudsen H L direktør, konsul (Århus) 4/1 70 Knudsen Jens Chr. amtsligningsinspektør... 2/1 70 Knudsen Peter forstander (Fredericia) 20/10 69 Knudtzon Kristian generalmajor, kammerherre 18/2 72 Koch Bodil minister 7/1 72 Koch Erik Agner kurator 15/12 72 Koch Jørgen professor, dr. phil. & ing 19/9 71 Koch L J præst, forstander, dr. theol 13/7 69 Koch Svend O stadsdyrlæge 3/8 70 Kofod Frank kontorchef 20/9 70 Kofoed Svend Edvard amtslæge (Rønne) 11/10 72 Kolls Sofus skibsfører 27/7 71 Kongsted Torkild direktør, civilingeniør... 25/8 70 Korsgaard Niels husmand 12/4 71 Krabbe Fritz direktør, civilingeniør 13/2 70 Krarup Lorentz skovrider 25/2 71 Krarup Svend Aage ekspeditionschef i overformynderiet 5/8 71 Krarup Nielsen Aage læge, forfatter 29/1 72 Krebs Carl læge, forfatter 15/5 71 Kristensen Aksel distriktschef 15/12 69 Kristensen Axel forsyningsminister, civilingeniør 11/11 71 Krog-Meyer Mogens højesteretssagfører... 10/11 70 Krogh Torben professor, dr. phil 10/2 70 Krohn C tandlæge ; 23/12 72 Kromann Erik B skibsreder (Marstal) 5/7 69 Kruse Anton stationsforstander 16/1 70 Kryger Christian programredaktør v. Danmarks radio (Århus) 24/12 72 Kyhn Knud maler 23/11 69 Køster K H overlæge 5/6 70 Kaarsberg Otto Irminger højesteretspræsident 30/5 70 la Cour C J oberstløjtnant 18/6 71 la Cour Johs. F direktør (Pindstrup) 6/1 71 Lading Henry P direktør 12/10 69 Lander Harald balletmester 14/9 71 Lange Lars-Haagen godsejer, hofjægermester (Ørbæklunde) 6/5 72 Langebæk Carl Henrik tandlæge 29/1 71 Langkilde Niels direktør 22/10 72 Lannung Sven stadskonduktør 27/2 71 Larsen Aksel folketingsmand, statsrevisor... 10/1 72 Larsen Albert gartner (Stige) 19/8 71 Larsen Alfred Bech rigstelefonbestyrer 13/3 71 Larsen Chr. forbundsformand 5/7 69 Larsen Eivind politidirektør 18/6 71 Larsen Hans Børge kommandør 12/12 71 Larsen Hans L jernstøber, fabrikant 11/12 70 Larsen Herluf rutebilchef ved DSB 17/12 71 Larsen Holger Axel Willemoes direktør, vicekonsul (Århus) 10/9 70 Larsen Lars Hansen professor 17/1 70 Larsen Osvald direktør for handelsskoleundervisningen 10/10 72 Larsen Peter landbrugsminister, gårdejer 7/7 70 Larsen Vald. direktør 23/10 72 Lassen II Hvcnegaard overbibliotekar, cand. mag. (Odense) 6/5 71 Lassen-Nielsen Morten direktør, civilingeniør. dr. techn 6/6 69 Laub Flemming direktør 6/10 71 Lauesen Georg Schiønmann kontorchef 9/11 72 Lauritzen Hans direktør 28/1 71 Laursen Aage stationsforstander 28/12 71 Lawaetz W E O oberst, generalinspektør... 15/8 70 Lehnfelt Arne vandbygningsdirektør, cand. polyt 1/3 71 Lenzberg Paul direktør 7/9 71 Lerche Carl baron, hofjægermester (Benzonsdal) 19/2 73 Lerche Flemming gesandt, kammerherre 5/12 72 Levison Ejnar bogtrykker, godsejer (tidl. Tunis) 3/8 70 Licht Erik de Fine overlæge 8/6 72 Lillelund Viggo dommer 26/6 71 Lindberg Niels professor, dr.polit 15/11 71 Lindow Harald overnotar 29/4 72 Loft Palle redaktør 22/10 71 Lomholdt Harry regnskabschef 9/5 69 Lomholdt Karl kontorchef, translatør 15/2 72 Lorenzen J N overlæge, dr. med 14/9 71 Lublin Mogens direktør 26/3 72 Lund Hans højskoleforstander (Rødding)... 17/4 69 Lund Torben professor, dr. jur 25/1 70 Lundahl Larsen Knud amtsforvalter 24/1 70 Lunding Elias direktør 26/6 69 Lundqvist Martellius kapelmester 23/8 69 Lundsgaard Erik civilingeniør, mag. art 5/5 70 Lunn Sven førstebibliotekar 30/11 69 Lunøe Christian F civilingeniør (London)... 14/7 70 Lykkegaard Nielsen Niels Frederik provst... 16/6 71 Løye Carl Eduard kontorchef 4/3 73 Madsen F A udskrivningschef 24/11 71 Madsen Hans K skibs- og maskininspektør.. 21/

7 Madsen H Schou direktør, civilingeniør... 22/2 73 Madsen I C direktør (Svendborg) 6/11 69 Madsen Max J entreprenør, direktør 10/3 72 Magius Frits von politiinspektør 22/8 69 Magnussen Ib lektor 25/10 72 Magnussen O K overretssagfører, dr. jur 22/1 73 Magnussen Otto tandlæge, major 13/7 72 le Maire Louis højesteretsdommer, professor, dr. jur 25/12 72 Mansted Svend civilingeniør 1/6 72 Marcus Holger direktør, civilingeniør (Horsens) 8/4 71 Markussen Olav landsretssagfører (Varde).. 20/7 71 Martens Hans E direktør, cand. polit 19/6 71 Mechlenburg Jens Peter stadsingeniør (Ålborg) 31/12 69 Meiner Henrik underdirektør 24/2 71 Melchior Harald R grosserer 19/2 73 Melchior Lauritz kgl. kammersanger (USA).. 19/3 73 Melchior Marcus overrabbiner, dr. phil 22/12 69 Mengel Aage klædefabrikant, konsul (Odense) 31/3 70 Merrild Karl solodanser 16/1 73 Metzlaff Frank direktør 6/1 72 Meyer Erik V civilingeniør, dr. techn 22/10 69 Meyer Johannes skuespiller, direktør 4/11 72 Meyer Magnus apoteker 12/9 72 Mikkelsen Ejnar kaptajn, inspektør for Østgrønland, forfatter, dr. phil. h. c 1/5 71 Mikkelsen Ejner direktør, murermester, entreprenør (Århus) 17/11 72 Mikkelsen Robert advokat 18/3 70 Milthers Aksel professor 17/12 69 Mogensen Børge arkitekt ' 5/10 72 Mohr Otto Carl gesandt 30/3 70 Moltke-Leth Mogens landsretssagfører, direktør... : 9/2 72 Monberg Axel civilingeniør 9/9 71 Mortensen Peder direktør, konsul 4/10 72 Munch-Madsen Erik provst, dr. theol. (Langeland) 4/4 72 Mygind S H overlæge, dr. med 18/10 70 Müller Kristian direktør 30/1 73 Müller Poul overbibliotekar for statens pædagogiske studiesamling 9/8 71 Møller Arnt dommer 20/9 71 Møller Erik C V generalløjtnant 13/4 72 Møller Harald korpschef, civilingeniør 22/1 73 Møller Mogens højesteretssagfører (Odense).. 22/4 70 Møller Oscar Bjerrum overtelegrafinspektør.. 22/3 72 Møller Otto F S værkstedschef 3/12 72 Møller Per redaktør 4/9 71 Mørup Erik grosserer 29/12 72 Maare Thorkild bankdirektør 8/4 71 Naur Albert maler 2/2 73 Nedergaard Paul sognepræst 25/1 70 Neergaard Anders N direktør, dr. techn 8/1 71 Neukirch Aage G direktør for ammunitionsarsenalet 3/11 71 Niclasen Daniel direktør, konsul (Thorshavn) 3/1 71 Nielsen Arne politiinspektør 1/11 70 Nielsen Asta skuespillerinde 25/5 72 Nielsen Erik underdirektør 21/9 72 Nielsen Frederik L afdelingsingeniør 11/10 70 Nielsen Govert A K konsul (Århus) 12/12 70 Nielsen Johannes direktør 10/3 72 Nielsen K M hospitalsdirektør 12/11 69 Nielsen Kristian forstander (Ladelund) 19/11 71 Nielsen Lars rektor 3/2 71 Nielsen Niels J civilingeniør, dr. techn 4/12 69 Nielsen Octavius F civilingeniør, dr. techn. (Stockholm) 4/1 71 Nielsen Oluf rådmand (Århus) 26/12 70 Nielsen Oskar direktør (Brønderslev) 3/1 72 Nielsen Peder J direktør (Brønderslev) 9/5 70 Nielsen Peter Sofus oberst 26/1 72 Nielsen Rasmus oberst, direktør 17/8 70 Nielsen Tage direktør f. Palladium 26/7 71 Nielsen T Stefan højesteretssagfører 19/6 71 Nielsen Viggo forstander (Højer) 13/10 69 Nielsen Villy redaktør 4/11 70 Nikolaisen Johannes postmester 21/3 71 Nilsson Aage S grosserer 20/11 71 Nissen Erik B højskoleforstander (Antvorskov) 10/5 72 Nissen Poul udstykningschef 11/2 72 Nordlunde C Volmer bogtrykker 16/1 70 Norling-Christensen Hans overinspektør, mag. art...._. 12/2 70 Norrild Svend Richard rektor 5/6 72 Novrup Hans amtsskolekonsulent 9/7 70 Nyborg Olaf kgl. kommissarius 5/6 70 Nyegaard Tage direktør 3/5 70 Nygaard-Andersen C sognepræst 3/1 72 Nørgaard Peder rådsformand 31/1 73 Obel Frederik fabrikant (Ålborg) 4/4 70 Obel-Jørgensen Torkil direktør, civilingeniør.. 24/7 70 Okkels Harald professor, dr. med 1/4 70 Olesen Arne rektor 25/4 69 Olesen J V M amtsforvalter 7/2 72 Olesen Th. grosserer, generalkonsul 12/9 71 Olesen Thomas P direktør 13/9 72 Olsen Arne J C direktør, civilingeniør 8/7 69 Olsen Asger redaktør, cand. jur. (Næstved).. 15/3 73 Olsen Bent grosserer 16/10 69 Olsen Eugen landsretssagfører, generalkonsul 20/5 72 Olsen F A oldermand 20/12 69 Olsen Ingemann generalkonsul (New Orleans) 22/4 69 Olsen Vilhelm civilingeniør 27/6 70 Olsson Aksel hovedkasserer 21/7 71 Olufsen Peter overretssagfører 17/1 72 Ottesen Otte M hotelejer (Ålborg) 6/1 70 Ottosen Knud provst 16/1 72 Otzen Povl provst 8/1 73 Pallis Svend professor, dr. phil 6/1 72 Papsøe Oscar sektionsingeniør 1/6 69 Paulsen Peder fabrikant 25/5 72 Pedersen C O amtsforvalter 23/7 69 Pedersen Helge gårdejer (Hollegård, V-Tirsted) 29/9 69 Pedersen Jens forfatter, bibliotekar 3/6 72 Pedersen Johan stadsarkitekt 24/9 70 Pedersen Karl K grosserer, slagtermester (Odense) 24/7 69 Pedersen Oluf fiskeriminister 3/10 70 Pedersen Sigurd Møller amtsskolekonsulent (Holbæk) 11/9 72 Petersen Axel civilingeniør 8/7 71 Petersen Carl Wilhelm assurandør, cand. aet. 23/9 71 Petersen Charles landstingsformand 21/12 71 Petersen Chr. sagfører (Rødby) 19/3 71 Petersen Edvard A malermester (Roskilde).. 1/1 70 Petersen Ekkert overlæge 3/10 71 Petersen Erik J professor 22/1 71 Petersen Ernst landsretssagfører (Odense)... 8/11 69 Petersen Harald direktør, forsvarsminister, hypoteksbankdirektør 16/1 70 Petersen Henrik blikkenslagermester, oldermand 4/3 71 Petersen Johan Wolstrup amtsligningsinspektør 7/1 70 Petersen O Strange professor (Århus) 6/4 71 Petersen Ove oberst 17/5 70 Petersen Poul tobaksfabrikant (Horsens).. 23/7 72 Pihl Hans snedkersvend, amtsborgmester (Bornholm) 8/8 71 Pii Paul tapetserermester 25/3 71 Pinstrup Hans gårdejer 19/12 69 Pontoppidan Bent akademiinspektør 18/3 71 Pontoppidan Kristian provst 26/6 70 Porse Niels proprietær 16/5 69 Poulsen Adam skuespiller, teaterchef 30/6 69 Poulsen Axel billedhugger 22/8 72 Poulsen Axel underdirektør i søværnet 16/9 69 Poulsen H L grosserer (Odense) 19/11 70 Poulsen Iver dyrlæge (Kjellerup) 6/

8 Poulsen Mark ingeniør 11/5 70 Poulsen Thue overkirurg, lektor, dr. med... 14/7 69 Poulsen Vagn museumsdirektør, dr. phil 12/7 70 Povlsen Gudrun kontorchef 22/11 69 Prieme Tage direktør 25/9 70 Paarup O direktør (Odense) 2/10 71 Paaskesen Holger seminarierektor (Skive)... 5/3 72 Qvist Ejnar direktør (Odense) 12/6 71 Qvist Hans civilingeniør 25/3 71 Rachlew Anders professor, dirigent, komponist 11/1 70 Raffenberg Jens Christian direktør 22/7 70 Raft Jakob overkirurg (Congo) 31/1 71 Rahbek Herluf amtsforvalter 6/2 71 Rahbek J Chr. overlæge 10/3 73 Rahbek Knud civilingeniør 22/3 71 Raid N J provst... 4/5 72 Ramsing Erik V civilingeniør 17/1 73 Randers Aage Kristensen landsretssagfører (Svendborg) 10/2 70 Randow Poul direktør 8/10 72 Rasch Aage overarkivar 14/3 72 Rasmussen Alfred stationsforstander 14/6 69 Rasmussen Bjørn amanuensis, mag. art 23/11 72 Rasmussen Carl forstander 6/10 71 Rasmussen Chr. statshusmand, folketingsmand 3/4 70 Rasmussen Erik generalmajor 21/11 72 Rasmussen Harder oberst 25/12 69 Rasmussen Helmuth maskinkommandør... 14/10 69 Rasmussen Kai tømrermester 11/10 69 Rasmussen Karl Aage maskinmester 7/11 71 Rasmussen Otto læge (Hellevad) 27/12 69 Rasmussen R arkitekt 24/6 70 Rasmussen REH professor dr. phil 23/7 72 Rasmussen Svend Erik domprovst (Haderslev) 11/6 72 Rasmussen Svend Aage direktør 23/5 69 Rasmussen Thøger koncertsanger, direktør (Århus) 27/10 72 Ravn Niels Frederik oberst 31/5 69 Rée Knud fiskeriminister, redaktør (Esbjerg).. 19/8 72 Recdtz-Thott Tage baron, hofjægermester, oberstløjtnant (Strandegaard) 27/10 71 Rciff Johannes politimester 13/4 70 Reinstrup Ejnar Vilfred politimester 23/10 72 Rendal Erik dommer '. 31/7 69 Reunert Willy redaktør 9/11 71 Riber J P Baagøe tømmerhandler (Svendborg) 11/9 69 Risom Sven arkitekt 24/3 71 Rohbeck Paul G højesteretssagfører 19/10 72 Roose Aage kunstmaler 18/11 70 Rosendahl Johannes højskoleforstander, cand. polit 29/9 69 Rosendal Hans højskoleforstander 9/7 71 Rosentoft Aage M direktør 20/7 70 Rosling Eyvind overlæge, dr. med 30/6 72 Rosman C E amtsforvalter (Århus) 6/5 71 Rothe Tyge J minister, direktør 28/1 70 Roussell Aage arkitekt, dr. phil., overinspektør 9/6 72 Rubow Paul V professor, dr. phil 7/4 72 Ruge Chr. direktør 2/6 70 Rydam Erik skoledirektør 11/1 71 Ryder Paul B generalkonsul 4/12 72 Rye Charles Henri generalmajor, generalfelttøjmester, civilingeniør 2/10 69 Røder Hans Christian skibsfører 16/12 71 Rømeling Henrik kommandørkaptajn 30/7 70 Rømer Ove bog- og papirhandler 26/10 69 Rørup Viggo maler 14/1 71 Raaschou Peter Esch professor 30/5 71 Saksager Søren overretssagfører (Hjørring).. 7/6 72 Salling-Mortensen Harald Søren arkitekt (Århus) 15/10 69 Sanders Thorkild dommer 8/11 70 Sass V Th. edsv. skibsmægler, skibsreder... 1/6 70 Schack Karl Ludvig Marcussen landsretssagfører (Rude) 29/5 72 Schack Poul forpagter (Fuglebjærggård) 18/7 72 Schaffalitzky de Muckadell Cai baron, redaktør, kaptajn 24/1 72 Schaffalitzky de Muckadell Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester (Arreskov).. 5/6 70 Schaumburg Knud chefingeniør 30/5 69 Scheel Poul generalkonsul 3/9 69 Scherz Gustav katolsk præst, dr. phil 29/3 71 Schmidt Aage kriminaldommer 17/7 69 Schmidt-Phiseldeck K direktør, overbibliotekar 15/5 70 Schou Kai cand. theol., redaktør 25/1 73 Schousboc Frits overlæge (Hobro) 24/4 71 Schrader H D direktør, generalkonsul 6/5 71 Schrøder Einer brandchef, civilingeniør 4/6 71 Schrøder Hans Henning generalkonsul, protokolchef i udenrigsministeriet 16/11 71 Schrøder Johan overretssagfører, direktør... 6/10 69 Schultz Theodor generalkonsul (Montreal).. 1/3 71 Schwanenfliigel Walter underdirektør 14/12 71 Schwencke Ernst journalist 14/10 69 Schytz Sigurd borgmester (Helsingør) 27/1 71 Schäfer Herman forbundsformand 23/4 72 Schäffer Erik generalauditør 2/6 70 Schæffer Aage apoteker, dr. pharm 1/5 71 Seest K T overarkitekt 18/12 72 Sehested-Grove Jacob redaktør (Holstebro).. 13/8 72 Simonsen Einar gårdejer (Flovtgård) 17/12 70 Sjolte Jens Peter professor, dyrlæge 23/5 71 Sjøstrøm Albin direktør, ingeniør 4/11 70 Skalts Axel departementschef 22/1 70 Skat-Rørdam Karsten direktør.., 6/8 69 Skeel Ove godsejer, kammerherre,' hofjægermester (Birkelse) 26/1 73 Skjelborg Axel kunstmaler 2/1 70 Skjoldager Johan Herluf oberst, regionsleder.. 15/11 69 Skjøth Niels Christian arkitekt (Århus) 19/11 72 Skovgaard H G arkitekt 14/12 69 Sloth Christoph generalkonsul, direktør (Uruguay) 30/5 71 Smith Harald seminarieforstander 11/2 73 Sonne H Chr. bankier (New York) 4/8 71 Sonne O E amtsforvalter 25/6 70 Sorgenfrei Theodor professor, dr. phil 5/11 72 Spang-Hanssen Esbern kontorchef 29/3 72 Sprechler Harald Wadum direktør 4/11 72 Stagaard Jens oberst, slotsforvalter 17/5 72 Steenstrup H M vicekonsul 13/2 72 Steglich-Petersen Kristian højesteretssagfører 23/12 69 Sten Holger professor, dr. phil 30/5 71 Stender Jørgen grosserer, konsul (Rønne)... 17/9 71 Stig-Nielsen Torkild civilingeniør 9/1 73 Stjerns ward Grøn Wanda Arntzen kammerherreinde 21/2 70 Storm Svend tømrermester 30/11 72 Stougaard-Andresen Friedrich invalidekonsulent, redaktør (Tønder) 16/5 69 Strunge Mogens provst 12/7 70 Strøjer Oluf møbelfabrikant (Odense) 15/6 70 Strøyberg Jens apoteker (Assens) 23/10 70 Stubbe 'ieglbjærg C V maler, raderer 29/9 71 Stæhr Jørn højesteretssagfører 8/3 72 Stæhr-Nielsen Olaf billedhugger 25/5 69 Sundbo Ame overretssagfører 24/4 70 Svarre Kai redaktør (Køge) 7/9 71 Svendsen N Borup landsretssagfører 26/2 70 Sylvest Ejnar læge, dr. med 28/6 72 Søgaard-Larsen Einar civilingeniør 22/5 69 Søndergaard Karl overlæge (Næstved) 14/11 69 Sørensen Eduard Christian professor, dr. med. vet. h. c 8/6 72 Sørensen Poul indenrigsminister 29/6 69 Sørensen R Ole dommer 5/2 73 Sørensen S H sognepræst 29/3 71 Terkildsen Tyge landsdommer 27/11 72 Thalbitzer Carl redaktør 25/9 70 Thalbitzer Victor E amtsforvalter 31/

9 Thaulow Erland professor 9/6 72 Thaulow Karin inspektør, civilingeniør 29/1 73 Thaysen Aage Chr. dr. phil. (London) 18/9 70 Thiede Emil oberstløjtnant 5/5 71 Tholstrup Henrik direktør 7/6 71 Thomsen Axel afdelingsforstander, dr. med. vet 21/2 71 Thomsen Carl stadsbibliotekar 10/5 71 Thomsen Hans overlæge, dr. med 14/9 70 Thomsen Ingeborg Refslund frue (Åbenrå).. 24/3 72 Thomsen Richard købmand, forfatter (Færøerne) 4/4 70 Thomsen T K civilingeniør 10/3 71 Thorbjørnsen Svend veterinærinspektør 26/10 70 Thornval Anders professor, dr. med 16/8 69 Thors Jørn amtsdirektør (Rønne) 7/1 71 Thorsen Steffen kontorchef 5/2 72 Thorsen Svend redaktør, forfatter 21/11 71 Thorsen Valdemar professor, dr. phil 28/8 71 Thorson Gunnar professor, dr. phil 25/1 71 Thorsteinsson Thorstein højesteretssagfører, kreditforeningsdirektør 11/12 72 Thorvang J A afdelingsingeniør i søværnet.. 1/7 70 Thybo Frederik direktør 24/7 70 Thygesen Laurids fiskeskipper (Esbjerg)... 27/4 72 Thygesen Thyge professor, kgl. kammersanger, sceneinstruktør 17/1 72 Thyssen Erik Pontoppidan stiftsprovst (Haderslev) 28/1 71 Tillitse Lars ambassadør 11/6 70 Timm Svend A godsejer, kammerherre, hofjægermester (Aggersvold) 12/10 72 Tobiesen Erik landsretssagfører 10/12 71 Toft-Hansen Hans arkitekt 27/6 Toftegaard Jens direktør i Bikuben 25/2 Tonboe Tage skovrider, kgl. jægermester, hofjægermester 30/4 Topsøe Vilhelm amtmand, kammerherre... 20/8 Torp-Pedersen Alf Hove kommitteret, direktør, cand. jur 13/8 72 Tovborg Jensen Sigurd professor 28/10 70 Treschow P O gesandt 19/11 70 Trock-Jansen Erik direktør 27/6 69 Tuxen Valdemar rektor 30/12 70 Tvedegaard Frithjof læge (Jystrup) 22/7 71 Tylvad Kristian amtsvandinspektør (Randers) 23/4 70 Uhrskov Anders forfatter, overbibliotekar 29/12 71 Ulrich Georg Rottbøll stabslæge 26/4 71 Ulrich Sven overlæge, dr. med 19/11 69 Wadgaard Peder rentier (Hobro) 30/10 70 Wagner Svend arbejdsmand, oberstløjtnant.. 8/1 71 Valentiner Stig Jørgen kontreadmiral 17/10 72 Valeur Johannes Meller direktør 25/12 70 Vandet Poul direktør, cand. mere 4/12 70 Warburg Erik professor, dr. med 30/10 69 Warthoe Christian billedhugger (Chicago) 23/8 70 Weber S Th. Holst- generalkonsul, dr. phil. (Holland) 17/3 71 Weberg Oscar afdelingsingeniør v. DSB, cand. polyt 28/1 70 Wedell-Wedellsborg Sigismund baron, oberst 11/8 71 Weincke Ole civilingeniør, direktør 10/6 71 Weinold Ernst direktør, hotelejer 12/7 69 Werner Hans afdelingschef ved statsradiofonien 15/12 70 Verning Peter overlæge 11/4 70 Wesenberg-Lund Elise afdelingsleder, mag. scient 19/7 69 Vestbirk Anthon ambassadør 4/2 73 Westergaard Paul N grosserer 29/4 72 Westermann Poul grosserer 13/9 72 Westman Karen grafiker, maler 17/7 70 Wiboltt Eigil Juel direktør 20/5 69 Wiedemann Poul kgl. kammersanger 19/6 69 Wiese Knud politimester (Horsens) 27/7 71 Willesen J C sognepræst 1/7 71 Willesen L D G rektor 8/5 71 Winther Jacob overretssagfører 20/8 72 Wivel Carl-Eilert grosserer 23/12 71 Vogel-Jørgensen T redaktør 4/10 72 Wolhardt Hugo direktør (Horsens) 28/1 71 Volkersen Svend dommer 4/11 69 Wollny Viggo oldermand, guldvarefabrikant.. 31/7 72 Wright Harry Karsten civilingeniør 10/11 72 Wulff Vald. J F oberst 19/11 72 Wiirtz Poul kommandør 13/6 72 Wærum Ejnar ambassadør 20/12 71 Wærum Johannes civilingeniør 7/3 72 Zahle Erik museumsdirektør 11/6 69 Zahle Otto rektor 11/1 72 Zartow Kaj direktør (Herning) 21/3 71 Zoffmann P kæmner (Kolding) 27/10 71 Zytphen-Adeler Henrik baron, ambassadør.. 19/1 72 Øhrstrøm O E bankdirektør 16/3 71 Østerby Thomas Eduard kontorchef 16/12 71 Østergaard Ejnar gårdejer (Horsens) 17/11 70 Aabye Jørgen S overingeniør, cand. polyt 26/11 71 Aagaard Otto C læge, dr. med 24/9 70 Aarup Hansen Benny vicedirektør 27/4 72 (Lister over e, hvis biografi findes i en eller flere af den BLÅ BOGs tidligere udgaver findes for i årgang 1920, for i årgang 1930, for i årgang 1940, for i årgang 1950, for i årgang 1960 og for i årgang 1970). Fra og med 1962-udgaven er å-aa placeret sidst i alfabetet. Fra og med 1973-udgaven er optagelserne u. navnet la Cour flyttet fra bogstav C til bogstav L. Samlet navne-register til Kraks Blå Bog, årgangene , findes i årgang 1969 (Blå Bog's 60. udgave). 1156

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere