Døde. li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døde. li 73 3/4 73 9/2 74 24/1 74 9/5 73 20/2 73 19/3 74 27/3 74 7/12 73 19/10 73 8/12 73 26/5 74 17/2 74 26/7 73 8/11 73 18/12 73 1/11 73"

Transkript

1 Døde T f C- Liste over e, hvis biograti sidste gang tindes i årgang 1973 af KRAKS BLÅ BOG Ahlefeldt-Laurvig Kai F S greve, kammerherre, hofjægermester (Eriksholm) Allen Johannes forfatter Andersen C R la Cour hospitalsinspektør... Andersen Gotfred husinspektør Andersen Hans gårdejer (Kongsbjerg) Andersen JMS kontorchef Andersen Jørgen afdelingschef i finansministeriet Andersen Peter Ervin konsul (Nairobi) Andersson Josef forretningsfører Andreassen Berg stationsforstander (Odense).. Arnholtz Arthur professor, dr. phil. Askgaard Vagn overlæge Bache Henrik højesteretssagfører Bahnson Louis grosserer, direktør Bech Marius direktør (England) Bilfeldt Otto kontorchef Bisgaard Otto overretssagfører (Silkeborg)... Bjerge Torkild professor, dr. phil Bjerregaard Alfred Jørgen direktør Bjerrum Laurits civilingeniør, dr. se. techn., direktør (Norge) Bjørling Otto generalkonsul, direktør (biografi i denne udgave) Blicher Jens dommer (Odense) Bojesen-Trepka Vilh. oberst, kammerherre.. Bramsen Svend assurandør Brandt Karl godsejer (Lehnskov) Brunaa Oluf direktør Brücker Knud arkitekt Buch Harald M G oberstløjtnant Busch-Sørensen Aage direktør, statsaut. revisor (Århus) Byskov Erik direktør (biografi i denne udgave) Bøggild D H overlæge, dr. med. (Ribe) Baaring Bernhard direktør, civiløkonom... Christensen Arthur landsretssagfører (Århus) Christensen Knud Valdemar værkstedschef, civilingeniør Christoffersen Niels Rohr overlæge, dr. med. Clausen Cai bankdirektør (Århus) Claussen Poul apoteker Dahl-Jensen Knud proprietær(kolkærgård).. Dal H A hypotekforeningsdirektør, overretssagfører (Århus) Dam Folmer seminarierektor (Sorø) Daugaard Arnold gårdejer, borgmester (Langå) Demuth Chr. forfatter (Åbenrå) Dickmeiss Antoinette rektor Diemer Inger direktør Dinesen B departementschef Due Steen overbaneingeniør (biografi i denne udgave) Dyreborg R Johs. civildommer (Slagelse)... Edmund Carsten overlæge, dr. med Ege Richard professor, dr. phil Engell Nikolaisen Birgit operasangerinde... Estrup L journalist, borgmester 1148 Estrup N R kammerherre, hofjægermester 13/4 73 Evendt Sven statskonsulent 14/12 73 Fabricius Lorentz Peter sognepræst, dr. theol. 17/4 73 Fang Arthur direktør (Roskilde) 15/2 74 Fanger Svend Aage direktør, civilingeniør 30/4 73 (Århus) 3/12 73 Felding Svend overlæge, dr. med Fich Christian konsulent (Ågård) 9/7 73 Fink Jep arkitekt (Åbenrå) 16/2 73 Foldspang Aage R politimester 20/5 73 Frandsen P M professor, dr. techn 29/9 73 Frigast Povl direktør 16/10 73 Fritzbøger Ernst Arthur forstander, lektor.. 19/2 73 Garde Svend Georg kontorchef 6/9 73 Gemzøe Johannes Wilhjelm politimester 15/6 73 (Fåborg) 8/10 73 Gjaldbæk J K apoteker, dr. pharm 3/9 73 Glad Thorkild forstander 6/4 74 Groes Anne Lisbeth (Lis) handelsminister... 7/2 74 Grove-Rasmussen Morten læge, direktør 13/3 73 (Boston) ca Grytter Rudolf sanginspektør 27/2 73 Hansen Fritz skattedirektør Hansen Johannes direktør 22/5 74 Hansen Sigurd statsgeolog, lektor, dr. phil... 13/12 73 Hansen Victor højesteretsdommer, dr. phil... 8/5 73 Hartz Gustav E direktør 23/7 73 Hasselriis Caspar H W direktør (New York).. 21/3 74 Hay-Schmidt H Ph. dommer 29/8 73 Henningsen Simon arkitekt 7/4 73 Hertel Axel fængselsinspektør, kaptajn 23/11 73 Herting Cai politimester Hesscllund Jensen Aage ambassadør 16/6 73 Heuser Viggo landsretssagfører 23/5 74 Hilden Hjalmar civildommer Hoffmann-Madsen Christian Theodor 20/2 74 sognepræst 11/3 73 Holm Harald B oberst 18/8 73 Holm Helge arkitekt Holm Kai skattedirektør (Århus) 9/12 73 Holm Niels rektor 28/2 73 Holt Jens professor, dr. phil. (Århus) 27/4 74 Honoré H P provst 14/4 73 Hude Carl von der kommandør 19/5 73 Høst-Madsen Erik apoteker, dr. phil Høyberg-Larsen Niels snedkermester (Åbenrå) 18/7 73 Ivers Carl skibsreder (Frankrig) 20/9 73 Jacobsen Poul højesteretssagfører Jansen Aage generalmajor, slotsforvalter... 14/12 73 Jarding Julius landsretssagfører, vicekonsul.. 6/4 74 Jensen Axel V direktør, civilingeniør (Ålborg) 26/7 73 Jensen E Borup lektor 18/5 73 Jensen H M rektor 13/10 73 (biografi i denne udgave) Jensen Johan filialdirektør i Danmarks 26/5 74 Nationalbank 22/5 73 Jensen Karl oberst 17/7 73 Jeppesen Ernst Petry købmand, vicekonsul 9/3 74 (Nykøbing F.) 28/7 73 Johansen Hans professor, dr. phil 20/3 74 Johnsen Holger vicedirektør 18/6 73 7/ / / / / /8 73 6/ /4 73 9/ / /6 73 1/ / / /3 74 aug. 73 3/ /9 73 9/ / /3 74 8/ / / / / /1 74 2/ / / / /2 74 4/5 73 6/ /7 73 li 73 3/4 73 9/ /1 74 9/ / / /3 74 7/ / / / / /7 73 8/ / /11 73

2 Jorn Asger maler 1/5 73 Jørgensen Karl Arthur amtsvejinspektør, civilingeniør 16/1 74 Jørgensen Peter maskinarbejder, folketingsmand (Århus) 1/5 74' Kamper Niels direktør 11/11 73 Karlgren Anton professor 28/3 73 Kay-Larsen Mogens redaktør 28/1 74 Kettel Karsten overlæge, dr. med 25/6 73 Kier Knud landsretssagfører (Århus) 13/3 73 Kier Otto F R civilingeniør (Risskov) 1/1 74 Kirstein H oberstløjtnant 8/4 73 Kjærbøl Johs. minister 26/8 73 Knudsen Poul Thisted landsretssagfører, borgmester (Ringsted) 30/5 74 (biografi i denne udgave) Kruse Karl ambassadør 11/12 73 Kudsk Henry politiinspektør 29/12 73 Kiihnel Poul overlæge, dr. med 23/3 74 Kyrsting Hjalmar direktør, civilingeniør... 30/1 74 Langeløkke Thorvald direktør 25/5 73 Langkjær H C sagfører (Sorø) 12/7 73 Larsen S C arkitekt, forstander 22/6 73 Lassen Rudolf amtmand, kammerherre 24/6 73 Lauritzen Ivar skibsreder 13/5 74 Laursen N G direktør, civilingeniør 18/2 74 Legind Axel fyrdirektør, kommandørkaptajn 21/4 73 Lerfeldt Svend sognepræst, dr. theol 9/3 74 Lillienskiold J P M von fabrikdirektør, ingeniør (Dormagen, Tyskland) 20/5 73 Linstow Otto v. kontorchef 13/11 73 Ludvigsen Arne arkitekt, direktør 10/7 73 Lundqvist Svend direktør, civilingeniør 23/8 73 Lyngbye Johannes hotelejer (Rønne) 5/6 73 Lynge Angelo trafikinspektør 15/7 73 Liitzen Kaj direktør, konsul (Fredericia)... 30/5 73 Løffler Karl civilingeniør 10/5 73 Løppenthien Fritz direktør 26/5 73 Madsen Maria formand for Dansk Sygeplejeråd 16/4 74 Magnus Preben von direktør, dr. med. & jur. 9/8 73 Mathiesen Erik forstander, civilingeniør 19/9 73 Mellentin Aage grosserer, direktør 18/2 74 Michaelsen M K arkitekt 10/4 73 Michelsen Eigill højesteretssagfører 1/4 73 Milling Andreas direktør (Maribo) 4/5 74 Mitens Edward direktør, landsretssagfører (Færøerne) 3/6 73 Molde Paul civilingeniør 9/1 74 Munck Ebbe ambassadør, hofchef 2/5 74 Müller Sven overlæge 24/4 73 Møller Gertrud Christmas filmcensor 11/2 74 Møller Herluf rektor 22/8 73 Møller I C grosserer 23/8 73 Møller Knud O professor, dr. med 23/8 73 Moller Poul Flemming professor, dr. med... 20/4 74 Møller Tyge direktør, civilingeniør 14/4 74 Møllgaard Holger professor 30/12 73 Mørck L E kontorchef 25/11 73 Neergaard Carl Henning søfartschef ved DSB 2/11 73 Nielsen Adolf direktør 27/10 73 Nielsen Anton dommer 27/6 73 Nielsen Axel I direktør, generalkonsul 1/7 73 Nielsen Carl Lindberg landsarkivar (Odense) 29/11 73 Nielsen Charles S H oberstløjtnant 17/2 74 Nielsen Folmer afdelingschef 19/9 73 Nielsen Henry grosserer 10/7 73 Nielsen Tage direktør (Vernersminde) 18/10 73 Nielsen Aage skoledirektør (Fredericia) 30/5 73 Nielsen-Skensved Ejnar gårdejer 7/5 73 Normann L O direktør 25/12 73 Nyegaard Anton civilingeniør 14/2 74 Olesen Søren indenrigsminister 29/8 73 Olsen Axel professor, dr. med. (Århus) 7/6 73 Palsby Ove bankdirektør, cand. jur 14/4 74 Pedersen Jørgen professor, dr. polit. (Århus).. 11/11 73 Pedersen V E direktør for matrikelvæsenet.. Persson Poul skræddermester, oldermand... Petersen Josef forfatter Povlsen Hans forfatter Prebensen Ejnar oberst Rasmussen Christian direktør Reedtz-Thott Axel baron, hofjægermester, godsejer (Gavnø) Reiter Paul J overlæge, dr. med Reventlow Frederik greve, stiftamtmand, kammerherre (Vindeholme) Riismøller Peter kulturhistoriker, museumsdirektør Roelsen Ejnar overlæge, dr. med Rugholm Thøger provst Rybner Jørgen professor, civilingeniør Rønne Torben direktør for udenrigsministeriet, ambassadør Sagild J Otto direktør Sand Albert van redaktør (New York) Sand Inge solodanserinde, turneleder Sander Frederik godsejer, direktør Schack Erik H greve, generalkonsul Schaumburg Niels Erik politimester Schmidt Chresten Nielsen auditør Schou Charles I arkitekt Schrøder Frederik sognepræst (Holbæk) Schultzer Bent professor, dr. phil Schwartz Michael professor, overlæge, dr. med. Seedorff Johan overkirurg, dr. med Sehested Steen civilingeniør Selsing Erik politimester (Sakskøbing) Sjøberg Erik kgl. kammersanger Skjoldbo Astrid borgerrepræsentant, folketingsmedlem Skou Ove skibsreder Slebsager Erik bankdirektør (Odense) Sloth Sigurd Kristian bankdirektør Stage-Petersen Georg direktør Starcke Henrik billedhugger Starcke Viggo minister Stelling Olaf fabrikant Stemann Ingeborg H F A cand. mag., universitetslektor Stenberdt Wald, borgmester, forstander (Hillerød) Stenov E K sparekassedirektør (Århus) Stochholm Poul administrationschef, amtsborgmester Swane Sigurd maler, forfatter Svendsen Aage departementschef Sørensen Einar læge, dr. med Sørensen Olaf E afdelingsingeniør i DSB (Århus) Sørensen Poul (Poeten) forfatter Tabor Peder redaktør Tangdal Peder kontorchef Tanggaard Svend overingeniør Thomassen Asger Harder civilingeniør, distriktsingeniør Thomsen Helmuth maler Thomsen Viggo overlæge, dr. med Tobiesen Hans Henrik politimester Toft-Nielsen Poul chefredaktør Tommerup Finn landsretssagfører (Slagelse).. Trap Peder M gymnastikinspektør Tuxen Erik direktør for patent- og varemærkevæsenet Vetter Carl P chefingeniør (Carmel, Californien) Willumsen Gregers F sektionsingeniør (Århus) Vilstrup Harald sognepræst, forfatter Windfeld Peter overkirurg, dr. med Vogt Henning afdelingschef van Wylich-Muxoll Knud oberst Wørmer Svend direktør, oberstløjtnant Ziegler Lulu skuespillerinde 3/ / / /5 73 5/ P 73 29/ /3 li 27/ / / / / / / /8 73 9/2 /4 19/9 73 2/6 73 7/ /1 IA 10/8 73 6/ /8 73 6/ / / / / / / / /3 n 22/2 IA 5/ /3 IA 27/3 IA 27/5 73 5/ /6 73 9/4 74 9/4 B 29/ / / /8 li 17/3 74 9/9 li 6/4 li 1/ /4 M 24/ / / /4 73 5/ / /10 T: 25/ / / / / /

3 Liste over e, hvis biografi sidste gang findes i en af årgangene af KRAKS BLÅ BOG II Abell Jørgen skovrider 30/6 70 Abrahamsen Sven stadsingeniør 27/8 72 Adolph Jørgen major (Californien) 17/9 70 Agger Knud kunstmaler 2/2 73 Amsinck Ove skibsreder 26/12 72 Andersen A C laboratorieforstander 21/1 70 Andersen A F professor, dr.phil 18/2 72 Andersen Arnold advokat 12/4 69 Andersen Børge E sognepræst 11/6 70 Andersen Carl direktør 2/11 71 Andersen Einer opmålingschef 12/12 69 Andersen Emilie arkivar mag. art 10/11 70 Andersen Ib tegner 2/4 69 Andersen Ingefred Juul rådsformand 8/2 71 Andersen Jørgen rektor dr. phil 8/2 71 Andersen Kristian grosserer 3/1 71 Andersen Max billedhugger 24/10 72 Andersen M Siggaard professor, overlæge, dr. med 19/4 70 Andersen N P skoledirektør (Esbjerg) 18/11 70 Andersen Oluf professor, overlæge, dr. med... 28/12 69 Andersen Peter overlærer (Odense) 6/2 70 Andersen Sven veterinærinspektør 26/1 73 Andersen Willy landsdommer 2/10 72 Andersen-Høyer Ulf Schack oberst, civilingeniør 11/9 69 Andresen Hans Carl stadsarkitekt 6/12 72 Ankjær Stephan E oberst 10/6 72 Arbøl Carsten politimester (Holbæk) 20/6 71 Arent Ingvard borgmester (Fredericia) 1/3 72 Arentsen Kaj overlæge, dr. med. 7/6 70 Augsburg Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant 26/10 71 Bacher Tønnes forstander 27/2 71 Backhaus Aage grosserer 14/1 73 Bager H J søfartschef 31/3 71 Bagger S V overkirurg, dr. med 25/2 72 Bahnsen Berthold sparekassedirektør (Læck, Sydslesvig) 14/10 71 Bak Kristian belysningsdirektør, dr. techn... 25/10 71 Bang Carl præsident for vestre landsret 15/11 70 Bardenfleth Gunnar kabinetssekretær, kammerherre 19/4 Bardenfleth Karen priorinde (Vemmetofte).. 27/3 Barfod Andreas politimester 4/ Barfoed Mogens underdirektør 10/12 70 Barr Kaj professor 4/1 70 Bartholdy Carl Georg oberst 15/3 70 Basse Niels direktør (Viborg) 29/1 72 Baun Christian biskop 16/8 72 Baunbæk Villy sognepræst (Roskilde) 6/8 71 Bay Cordt købmand, generalkonsul (Cadiz).. o. aug. 71 Bay Oluf overretssagfører 31/8 70 Bechgaard Hans Christian civilingeniør (Portugal) 6/5 72 Becker-Christensen Poul Overlæge, dr. med. (Vejle) 16/9 69 Bendtsen F M bibliotekar, cand. mag 22/10 72 Bennike Vagn generalmajor 30/11 70 Bentzon Henrik skuespiller 28/9 71 Bentzon Inger forfatter Benzon Aage von bankier, fondsbørsvekselerer Berendt Louis grosserer Berg Kaj professor, dr. phil Bertelsen Arne professor, overlæge, dr. med... Bertelsen Erik forfatter Bierbum F M C bankdirektør (Holbæk) Bille Torben direktør, civilingeniør Bjardon G kriminaldommer (Århus) Bjarner Anders apoteker, dr. pharm. (Ecuador) Bjerregaard Olaf oberst Bjørk Erik Arne sorenskriver (Færøerne)... Bjørklund Alfred rådmand Blegvad Niels Rh. overlæge Blinkenberg Peter Andreas overlæge Blixenkrone-Møllcr Niels overkirurg, professor, dr. med. (Århus) Bo Anne Marie rektor Boëtius Preben bankdirektør (Ålborg) Borch Christen arkitekt Bosse Poul oberst : Boye Georg havearkitekt, professor Brandrup Axel skibsmægler, skibsreder Brandt Mogens forfatter, skuespiller Brasch Sven tegner Bredsdorff Kaj lektor Brint-Nielsen Otto amtsligningsinspektør (Ålborg) Brock Sigurd direktør, konsul (Holbæk)... Broegaard M A direktør, konsul (Esbjerg).. Bruhn Laurits oberst Brummerstedt Fridthjof Kai kommandørkaptajn Bruun Anders gårdejer (Gjesing, Esbjerg)... Bruun Henry overarkivar, dr. phil Bruun Kai Aage musikchef ved statsradiofonien, magister Bruun Sv. rektor Bruun Svend T landsretssagfører Briiel Tage lektor Brøndal Axel direktør Brøste Ulf grosserer Buchwaldt Kay distriktsingeniør Budtz-Jørgensen Jørgen redaktør, mag. art.. Buus C E Prip overlæge, dr. med. (Horsens).. Biilow V H direktør Baagø Hans toldforvalter (Vejle) Callisen Karen dr. phil., museumsinspektør.. Callisen S G generalmajor Carlsen Alfred kgl. haveinspektør Carlsen Einar oberstløjtnant Castenschiold Henrik godsejer, kammerherre, hofjægermester (Borreby) Christensen Carl Johannes bankdirektør (Ringsted) Christensen Henry landbrugsminister Christensen J C direktør, cand. jur Christensen Jørgen ingeniør (Odense) Christensen Jørgen Flamand overlæge, dr. med. (Odense) 8/6 71 8/ / / / / / /3 72 9/ / / / /4 72 1/6 70 6/ / / /3 69 4/ / / / /1 70 9/ / /5 72 2/7 71 2/ / / /1 70 1/ / / / / / / /4 70 1/ /5 69 6/ / /1 70 7/5 71 4/6 71 3/ / / / / / /

4 Christensen Max bankdirektør (Horsens)... 6/9 71 Christensen Mikkel forretningsfører 20/9 71 Christensen N C postmester 31/8 71 Christensen P Bredal bygningsinspektør, arkitekt 28/11 69 Christensen Peter museumsbestyrer (Try)... 29/3 69 Christensen Sigurd overarkitekt 29/8 72 Christensen Thorvald borgmester (Ålborg).. 1/4 70 Christiansen J A professor, dr. phil 28/7 69 Christiansen Max amtslæge, dr. med 30/4 71 Christoffersen C B højesteretssagfører 13/12 71 Christoffersen Gudmund landsretssagfører, bankdirektør (Store Heddinge) 5/10 70 Christophersen Anton skattedirektør 10/9 70 Christophersen J Jelstrup edsv. skibsmægler.. 13/5 70 Christrup Gunnar højesteretssagfører 31/5 69 Clan Ragnhild kammerherreinde 14/4 71 Claudi Jørgen programchef 21/3 71 Clausen August direktør, konsul 3/8 70 Clausen Erik oberst 21/7 71 Clausen Jens Chr. professor, dr. phil. (Stanford, Californien) 22/11 69 Clausen Karl lektor, afdelingsleder, cand. mag. 5/12 72 Clemmensen Uffe skibsmægler (Odense)... 13/3 71 Cock-Clausen Harald cand. polit 21/10 72 Cohn Einar departementschef 9/6 69 Cohr Einar konsul, direktør (Fredericia)... 23/1 70 Collet Harald godsejer, kammerherre, hofjægermester (Gammclkjøgegård) 21/5 72 Colov Ernst højesteretsdommer 6/10 72 Crügcr Robert Wilhelm direktør (Kolding).. 9/10 70 Dahl Arthur civilforsvarsdirektør 28/10 71 Dahlgaard Bertel minister 31/3 72 Dalgaard Frederik direktør 16/12 72 Dall Ove Holten direktør, cand. polit 29/7 69 Dam Albert forfatter 24/5 72 Damsgaard Hansen K overtoldinspektør... 7/7 71 Dannin Leo landsretssagfører 15/9 71 Danstrup J Peter civilingeniør, maskinfabrikant 29/9 71 Davidsen Orla direktør 8/1 71 Digmann Povl Martin generalmajor 29/11 69 Djursholt Henry direktør 2/7 72 Dohn Henry direktør, civilingeniør 18/3 71 Donnerup J C direktør 7/2 70 Dose Edvin overassistent, folketingsmand.. 29/4 69 Drejer Stig Axelsen landsretssagfører (Randers) 13/9 70 Drejer Aage Axelsen redaktør, cand. polit... 17/6 72 Dreyer Ingrid Merete frue 8/8 69 Dyggve Ingrid arkitekt 17/7 69 Ebstrup Erik overbibliotekar 1/9 72 Edelmann Rafael førstebibliotekar, lektor, dr. phil 30/11 72 Egebjerg Ivar redaktør 11/4 71 Egebæk Th. C P seminarieforstander 21/9 71 Egholm Jens direktør 28/4 72 Egmont-Petersen Holger direktør 5/8 69 Ehlern Viggo politimester 26/4 71 Einarson Làrus professor, dr. med. (Århus).. 14/8 69 Eldal Kai grosserer (Odense) 19/11 69 Elmquist Walther direktør 6/5 71 Engberg Harald redaktør, cand. mag 7/4 71 Engsig-Karup CET sognepræst 2/11 70 Erichsen Poul Allin professor 14/5 70 Eriksen Erik statsminister, gårdejer (Brangstrup, Ringe) 7/10 72 Eriksen Erik Kai protokolsekretær 30/6 71 Eriksen Knud dyrlæge (V-Hassing) 13/9 69 Ewald Jesper forfatter 30/8 69 Ewald Knud politimester 16/11 69 Fabricius Charles dommer 9/1 72 Fabricius Hartvig forpagter 14/8 72 Fabricius Otto overførster, kammerherre, hofjægermester 14/3 71 Fabritius de Tengnagel Conrad dommer... 10/12 70 Falbe-Hansen Carl kunstmaler 27/3 69 Faurholt Carl professor, dr. phil 29/1 72 Faurholt Johs. direktør 25/7 72 Feilberg Carl Gunnar professor, dr. phil 6/1 72 Feldvoss Johannes skoledirektør 20/7 70 Felumb Svend Christian professor, kapelmester 16/12 72 Filtenborg André grosserer 21/8 72 Fischer Otto F civilingeniør (Stockholm) 7/11 70 Fischer Vilhelm borgmester, direktør, cand. pharm 15/9 69 Flagstad E E politimester (Ribe) 9/3 70 Flensborg E overretssagfører 5/8 69 Flindt Povl civilingeniør 5/5 72 Fløistrup Harry bogbindermester 8/12 70 Fog Magnus kammerherre, oberst 19/6 69 Fogh Hakon rektor 31/8 69 Forchhammer Bjarne teaterdirektør, skuespiller og sceneinstruktør 3/4 70 Foss Elith skuespiller, sceneinstruktør 19/4 72 Frandsen Erik direktør, civilingeniør 30/1 73 Frederiksen Leo landsretssagfører 3/11 69 Frederiksen P underdirektør 26/2 72 Friediger Arthur mag. scient., personalechef i Danmarks radio 23/4 72 Frigast E F oberst 2/9 72 Friis Gregers Frederik dommer 16/9 69 Friis Knud gårdejer (Rinkenæs) 29/2 72 Friis Niels Wegener direktør 8/8 72 Friis Johansen Knud professor, dr. phil 17/6 71 Frost Jep Lauesen højesteretsdommer 31/3 70 Fryd Emil landsretssagfører 9/8 70 Frydlund Poul civilingeniør 27/12 71 Fuglsang-Damgaard Adelbcrt seminarierektor, cand. theol. (Ranum) 31/1 71 Færch Søren tobaksfabrikant 12/9 70 Førslev Hårriet generalinde 8/9 71 Galst Gunnar direktør.' 16/4 69 Garboe Axel dr. phil 15/9 70 Garde Erik dr. med., kommunelæge 2/6 72 Geerdsen Dan overskibsinspektør 12/6 69 Geleff Sv. civilingeniør (Kenya) 30/5 72 Gelting-Hansen Svend Aage apoteker (Nyborg) 30/4 72 Genée-Isitt Dame Adeline solodanserinde (London) 23/4 70 Gjersøe Aage overlæge 17/12 69 Gjesager M urmager, oldermand 1/4 71 Glahn Holger tandlæge 18/11 70 Glente Knud amtmand (Svendborg) 27/6 72 Glud Georg kunstmaler 23/8 72 Glud Jørgen civilingeniør 27/6 70 Glud-Johansen S P vicepolitiinspektør 24/3 69 Gram Christian forretningsfører 9/1 72 Grandjean Vincens stamhusbesidder, kammerherre, hofjægermester (Vennerslund) 19/4 70 Gravesen Johannes overlæge, dr. med 28/3 72 Greve Sv. B V J kammerherre, kommandør, slotsforvalter 2/12 71 G roes-petersen Erik politiinspektør 14/12 69 Grosen Uffe højskoleforstander (Vallekilde).. 10/10 71 Groth Knud toldinspektør 1/12 72 Grum-Schwensen Aage stads- og havneingeniør (Fredericia) 5/4 70 Grüner Georg Chr. Garth- kammerherre, hofjægermester, godsejer (Sparresholm)... 20/8 69 Grøn Christian købmand 28/11 71 Grønbæk M Villiam domprovst, dr. theol... 4/4 70 Guldmann Holger direktør 18/6 69 Gundolf Meinhard rektor 3/6 71 Gøthgen Ejnar overlæge, dr. med 16/8 69 Hagedorn H C læge, dr. med 6/10 71 Hagemann G A hofjægermester, godsejer... 30/12 71 Hagen Gunnar direktør 6/1 70 Hagerup Paul H forlagsboghandler 4/3 71 Halberg Einar tobaksfabrikant, borgmester (Svendborg) 24/

5 Halleløv Frede arkitekt, hypotekforeningsdirektør (Haslev) 27/9 69 Halvorsen Svend direktør 18/11 69 Hamburger Povl organist, lektor, dr. phil 20/11 72 Hammerich Clara oversætterinde 14/5 72 Handwerk-Jensen Herluf fabrikant (Odense).. 9/9 72 Hannestad Knud professor, dr. phil. (Århus).. 26/9 72 Hansen Anders Viggo politiinspektør 3/5 69 Hansen Bertel arkitekt, direktør for Kbhs kommunes håndværksafd 8/2 73 Hansen Christian dr. phil., chefaktuar 25/7 70 Hansen Ejnar overmaskiningeniør 1/4 70 Hansen Elin redaktør (Skive) 1/9 72 Hansen Enrico kreditforeningsdirektør 5/8 71 Hansen Hans landstingsmand (Usserød)... 24/2 71 Hansen Hans Jakob ambassadør 26/8 72 Hansen H C skoleinspektør (Gråsten) 13/3 71 Hansen Helmuth oberst 3/5 71 Hansen H O højesteretssagfører 15/2 71 Hansen H P kreditforeningsdirektør 14/9 71 Hansen Julius borgmester 17/4 71 Hansen Jørgen Brinch professor, dr. techn... 27/5 69 Hansen M sparekassedirektør (Odense) 31/5 69 Hansen Marius dr. theol 31/3 72 Hansen Niels kgl. kammersanger 19/9 69 Hansen Peter Orm civilingeniør, generalmajor 5/4 72 Hansen Poul borgmester (Slagelse) 26/1 70 Hansen Poul rektor (Glamsbjerg) 11/5 71 Hansen Rasmus forsvarsminister 10/10 71 Hansen Rudolph kontorchef 27/11 70 Hansen Theodor civilingeniør 25/9 69 Hansen Thorvald overlæge, dr. med 11/10 70 Hansen Vald. borgmester 28/8 72 Harbou Niels dommer 4/8 71 Harding Gunna kontorchef, cand. jur 5/10 71 Hartmann Louis direktør 14/7 71 Hasager Niels redaktør 9/5 69 Haugwitz Hardenberg Reventlow Henrik lensgreve (Krenkerup) 7/12 70 Hauton Poul direktør, rådg. ingeniør 2/1 73 Hebo Børge politimester 10/12 72 Hecht-Johansen Axel overlæge, dr. med 24/11 70 Heering Herluf T udstykningschef 20/10 69 Heick Frederik direktør (Viborg) 16/9 71 Heilmann Erik politimester (Ålborg) 20/1 70 Hejlesen J Chr. valgmenighedspræst 10/2 73 Holsted Eivind højesteretssagfører 6/5 72 Heltberg Svend landsretssagfører 16/7 71 Heman Carl underdirektør 10/2 70 Hemmingsen H P Chr. B oberstløjtnant -14/9 70 Henckel Aage direktør 30/9 71 Hendil Ole kredslæge 14/8 69 Henningsen Mogens Otto byplanchef 21/4 71 Herfelt Jens højesteretsdommer 13/2 72 Herlevsen Ernst filialdirektør i Danmarks Nationalbank 12/1 72 Hermannsen Mogens ambassaderåd, presseog kulturattaché (Paris) 2/8 72 Hess Harald direktør, civilingeniør (Vejle)... 10/6 69 Hilborg Johan F direktør 9/8 70 Hiort Ulf arkitekt, direktør (Stockholm) 16/10 70 Hjarlitz Axel Oudskrivningschef, oberstløjtnant 24/4 71 Hjelm Ove Chr. L kreditforeningsdirektør (Århus) 1/1 72 Hjerrild Niels overlæge (Vedsted) 19/11 71 Hjorth Niels slagteridirektør (Grindsted) 12/10 71 Hoeck Einar politimester (Århus) 20/8 70 Hoff Ove Høegh-Guldberg professor, civilingeniør 17/5 72 Hofman-Bang Ellen malerinde 25/1 71 Hollesen Karen kontorchef 4/6 70 Holm Martin seminarielektor (Færøerne)... 26/9 70 Holm Ove direktør, civilingeniør 2/12 69 Holm Poul provst 8/3 70 Holm Søren professor, dr. phil 17/8 71 Holm-Jørgensen Jørgen kontorchef 10/ Holm-Møller Olivia maler 3/11 70 Holnæs J H G oberstløjtnant 25/8 72 Holst H V J overtrafikinspektør 28/8 72 Holstein-Holsteinborg Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester 11/12 70 Honum Kaj vicedirektør, cand. jur. 18/1 73 Horneman Frees trælastgrosserer 16/7 71 Horsens Aksel M forstander, godsejer (Kongstedlund) 1/3 73 Horskjær Jørgen oberst 14/7 70 Hove Peter landsretssagfører (Thisted) 4/8 72 Hove Robert præsident for sø- og handelsretten 5/8 70 Hvid-Møller Inge skuespillerinde 18/2 70 Hviid Morten dommer 26/12 70 Hyldgaard-Jensen Lars Anton professor 14/2 73 Høeg Axel kontorchef 7/2 70 Høgsbro Holm Arne generalsekretær 8/6 70 Høhne A underdirektør 25/12 70 Højbjerg-Christensen A C undervisningsinspektør og minister 10/7 72 Højris Harald civildommer (Esbjerg) 6/7 71 Højvang Aage proprietær (Ryslinge) 18/7 72 Høyer Harald direktør, konsul (Randers)... 4/11 69 Ibsen Thorstein bankdirektør 10/12 72 Iuul Stig professor, dr. jur 28/5 69 Iversen Johannes statsgeolog, dr. phil. & scient 17/10 71 Jacobsen Arne professor, arkitekt 24/3 71 Jacobsen Birger direktør 10/6 70 Jacobsen Folke skoleinspektør 17/8 71 Jacobsen Johan filminstruktør 7/7 72 Jacobsen Kjeld skuespiller 6/6 70 Jacobsen Kristian vicedirektør 26/6 69 Jacobsen Mogens Juel direktør, oldermand 10/12 71 Jacobsen Oscar civilingeniør 20/6 70 Jacobsen Poul grosserer, cand. jur 22/11 71 Jakobsen Georg skoledirektør 28/10 70 Janssen Carl Luplau Docteur-ès-Lettres, fil. lie. & mag. scient 21/6 71 Jastrup Herluf dommer 14/9 69 Jensen August direktør 27/12 72 Jensen Axel G civilingeniør (USA) 8/12 72 Jensen Axel P maler 13/6 72 Jensen Carl direktør, cand. polit 18/3 72 Jensen Carl Th. chefredaktør 19/3 70 Jensen Ejler formand i Landsorganisationen De samv. Fagborbund 23/12 69 Jensen Emmerik professor, dr. med 5/8 72 Jensen Fanny frue, minister 9/12 69 Jensen Harald forlagsdirektør 7/8 71 Jensen Harry direktør 30/4 71 Jensen Jakob sagfører, borgmester (Nykøbing S.) 19/5 71 Jensen Jens borgmester (Ålborg) 21/1 71 Jensen Johannes dommer (Nakskov) 12/7 72 Jensen Johannes statskonsulent 23/11 71 Jensen Jørgen skibsreder, direktør 20/12 72 Jensen Jørgen underdirektør, cand. polit 1/12 70 Jensen Kai Adolf professor, dr. med. & med. vet 2/5 71 Jensen Knud Forum direktør, generalkonsul (Cali, Colombia) 11/5 69 Jensen Knud Valdemar vicestadsingeniør... 8/5 70 Jensen Laur. inspektør 30/3 70 Jensen Magnus vicedirektør 21/1 73 Jensen Petri overpostinspektør 10/1 71 Jensen Poul Juel ambassadør 9/2 73 Jensen Robert Funck fabrikant (Århus)... 3/7 69 Jensen Søren M redaktør (Kolding) 12/6 72 Jensen Theodor afdelingschef ved DSB 18/4 69 Jensen Thorvald direktør (Struer) 23/8 69 Jensen Waldemar direktør 11/8 69 Jensen Aage direktør 25/5 70 Jensen Aage kreditforeningsdirektør (Odense). 28/3 72

6 Jeppesen Frederik Emil murermester, administrator 4/12 69 Jepsen Holger landsretssagfører, krcditforeningsdirektør 17/2 73 Jepsen Peter stabslæge 25/1 71 Jermiin Nissen Mogens afdelingsbibliotekar, forfatter 2/11 72 Jespersen Johannes professor 7/5 71 Jespersen Vilhelm kommunal direktør 15/10 69 Jessen Gert højesteretssagfører 25/10 71 Jessen Knud professor, dr. phil & scient 14/4 71 Joest Ejnar generalmajor 9/1 71 Johansen Alfred manufakturhandler (Gråsten) 16/2 72 Johansen Frederik oberstløjtnant. slotsforvalter 2/9 71 Johansen Holger fabrikant, civilingeniør... 29/5 70 Johansen Holger professor, dr. phil 15/1 70 Johansen Kai ambassadør 10/9 71 Johansen P A afdelingsarkitekt 31/7 70 Johansen Svend maler 6/10 70 Johansen Tudlik teaterdirektør, skuespillerinde, instruktør 10/10 69 Johns Thorvald direktør, civilingeniør (Rio de Janeiro) 4/9 71 Jordal Bjarne læge 25/1 73 Juul Kristian gårdejer (Rask Mølle) 23/6 72 Jørgensen Alb. V højesteretssagfører 16/6 70 Jørgensen Anders A afdelingsingeniør 14/3 70 Jørgensen Aug. M forretningsfører 15/1 71 Jørgensen A V orlogskaptajn 26/3 70 Jørgensen Erhard forstander, præst 7/2 73 Jørgensen Frantz Oscar oberst 17/1 73 Jørgensen Henry postmester 10/1 70 Jørgensen Holger professor, civilingeniør, dr. techn 3/4 71 Jørgensen Jens arkitekt, bygningsinspektør.. 22/6 70 Jørgensen Jørgen professor, dr. phil 30/7 69 Jørgensen K underdirektør 12/1 72 Jørgensen Peter professor, dr. phil 19/11 70 Jørgensen Svend restauratør (USA) 10/1 72 Jørgensen Troels G højesteretspræsident, dr. jur 23/12 70 Jørnung J skoledirektør 28/3 71 Kali Ejnar kaptajn 4/6 71 Kampmann Harald landsretssagfører (Herning) 3/8 71 Kampmann Tage H landsretssagfører (Fåborg) 31/5 71 Kampp Rasmus generalkonsul 11/2 72 Kardel Johan dommer 12/11 70 Kargaard Thomsen Hans direktør (Slagelse).. 20/12 71 Keil August billedhugger 7/3 73 Kerrn-Jespersen Paul civilingeniør 28/1 73 Kiær Hector direktør, orlogskaptajn 21/12 69 Kiær Aage Th. tandlæge, dr. chir. dent 21/4 69 Kjær Viggo A professor, civilingeniør 9/10 69 Kjærgaard Axel generalkonsul (Casablanca).. 8/4 71 Klem Aage E overingeniør 18/12 71 Klöcker-Larsen Flemming forstander, lektor.. 1/1 70 Knudsen Erling arkitekt, direktør 8/3 73 Knudsen H L direktør, konsul (Århus) 4/1 70 Knudsen Jens Chr. amtsligningsinspektør... 2/1 70 Knudsen Peter forstander (Fredericia) 20/10 69 Knudtzon Kristian generalmajor, kammerherre 18/2 72 Koch Bodil minister 7/1 72 Koch Erik Agner kurator 15/12 72 Koch Jørgen professor, dr. phil. & ing 19/9 71 Koch L J præst, forstander, dr. theol 13/7 69 Koch Svend O stadsdyrlæge 3/8 70 Kofod Frank kontorchef 20/9 70 Kofoed Svend Edvard amtslæge (Rønne) 11/10 72 Kolls Sofus skibsfører 27/7 71 Kongsted Torkild direktør, civilingeniør... 25/8 70 Korsgaard Niels husmand 12/4 71 Krabbe Fritz direktør, civilingeniør 13/2 70 Krarup Lorentz skovrider 25/2 71 Krarup Svend Aage ekspeditionschef i overformynderiet 5/8 71 Krarup Nielsen Aage læge, forfatter 29/1 72 Krebs Carl læge, forfatter 15/5 71 Kristensen Aksel distriktschef 15/12 69 Kristensen Axel forsyningsminister, civilingeniør 11/11 71 Krog-Meyer Mogens højesteretssagfører... 10/11 70 Krogh Torben professor, dr. phil 10/2 70 Krohn C tandlæge ; 23/12 72 Kromann Erik B skibsreder (Marstal) 5/7 69 Kruse Anton stationsforstander 16/1 70 Kryger Christian programredaktør v. Danmarks radio (Århus) 24/12 72 Kyhn Knud maler 23/11 69 Køster K H overlæge 5/6 70 Kaarsberg Otto Irminger højesteretspræsident 30/5 70 la Cour C J oberstløjtnant 18/6 71 la Cour Johs. F direktør (Pindstrup) 6/1 71 Lading Henry P direktør 12/10 69 Lander Harald balletmester 14/9 71 Lange Lars-Haagen godsejer, hofjægermester (Ørbæklunde) 6/5 72 Langebæk Carl Henrik tandlæge 29/1 71 Langkilde Niels direktør 22/10 72 Lannung Sven stadskonduktør 27/2 71 Larsen Aksel folketingsmand, statsrevisor... 10/1 72 Larsen Albert gartner (Stige) 19/8 71 Larsen Alfred Bech rigstelefonbestyrer 13/3 71 Larsen Chr. forbundsformand 5/7 69 Larsen Eivind politidirektør 18/6 71 Larsen Hans Børge kommandør 12/12 71 Larsen Hans L jernstøber, fabrikant 11/12 70 Larsen Herluf rutebilchef ved DSB 17/12 71 Larsen Holger Axel Willemoes direktør, vicekonsul (Århus) 10/9 70 Larsen Lars Hansen professor 17/1 70 Larsen Osvald direktør for handelsskoleundervisningen 10/10 72 Larsen Peter landbrugsminister, gårdejer 7/7 70 Larsen Vald. direktør 23/10 72 Lassen II Hvcnegaard overbibliotekar, cand. mag. (Odense) 6/5 71 Lassen-Nielsen Morten direktør, civilingeniør. dr. techn 6/6 69 Laub Flemming direktør 6/10 71 Lauesen Georg Schiønmann kontorchef 9/11 72 Lauritzen Hans direktør 28/1 71 Laursen Aage stationsforstander 28/12 71 Lawaetz W E O oberst, generalinspektør... 15/8 70 Lehnfelt Arne vandbygningsdirektør, cand. polyt 1/3 71 Lenzberg Paul direktør 7/9 71 Lerche Carl baron, hofjægermester (Benzonsdal) 19/2 73 Lerche Flemming gesandt, kammerherre 5/12 72 Levison Ejnar bogtrykker, godsejer (tidl. Tunis) 3/8 70 Licht Erik de Fine overlæge 8/6 72 Lillelund Viggo dommer 26/6 71 Lindberg Niels professor, dr.polit 15/11 71 Lindow Harald overnotar 29/4 72 Loft Palle redaktør 22/10 71 Lomholdt Harry regnskabschef 9/5 69 Lomholdt Karl kontorchef, translatør 15/2 72 Lorenzen J N overlæge, dr. med 14/9 71 Lublin Mogens direktør 26/3 72 Lund Hans højskoleforstander (Rødding)... 17/4 69 Lund Torben professor, dr. jur 25/1 70 Lundahl Larsen Knud amtsforvalter 24/1 70 Lunding Elias direktør 26/6 69 Lundqvist Martellius kapelmester 23/8 69 Lundsgaard Erik civilingeniør, mag. art 5/5 70 Lunn Sven førstebibliotekar 30/11 69 Lunøe Christian F civilingeniør (London)... 14/7 70 Lykkegaard Nielsen Niels Frederik provst... 16/6 71 Løye Carl Eduard kontorchef 4/3 73 Madsen F A udskrivningschef 24/11 71 Madsen Hans K skibs- og maskininspektør.. 21/

7 Madsen H Schou direktør, civilingeniør... 22/2 73 Madsen I C direktør (Svendborg) 6/11 69 Madsen Max J entreprenør, direktør 10/3 72 Magius Frits von politiinspektør 22/8 69 Magnussen Ib lektor 25/10 72 Magnussen O K overretssagfører, dr. jur 22/1 73 Magnussen Otto tandlæge, major 13/7 72 le Maire Louis højesteretsdommer, professor, dr. jur 25/12 72 Mansted Svend civilingeniør 1/6 72 Marcus Holger direktør, civilingeniør (Horsens) 8/4 71 Markussen Olav landsretssagfører (Varde).. 20/7 71 Martens Hans E direktør, cand. polit 19/6 71 Mechlenburg Jens Peter stadsingeniør (Ålborg) 31/12 69 Meiner Henrik underdirektør 24/2 71 Melchior Harald R grosserer 19/2 73 Melchior Lauritz kgl. kammersanger (USA).. 19/3 73 Melchior Marcus overrabbiner, dr. phil 22/12 69 Mengel Aage klædefabrikant, konsul (Odense) 31/3 70 Merrild Karl solodanser 16/1 73 Metzlaff Frank direktør 6/1 72 Meyer Erik V civilingeniør, dr. techn 22/10 69 Meyer Johannes skuespiller, direktør 4/11 72 Meyer Magnus apoteker 12/9 72 Mikkelsen Ejnar kaptajn, inspektør for Østgrønland, forfatter, dr. phil. h. c 1/5 71 Mikkelsen Ejner direktør, murermester, entreprenør (Århus) 17/11 72 Mikkelsen Robert advokat 18/3 70 Milthers Aksel professor 17/12 69 Mogensen Børge arkitekt ' 5/10 72 Mohr Otto Carl gesandt 30/3 70 Moltke-Leth Mogens landsretssagfører, direktør... : 9/2 72 Monberg Axel civilingeniør 9/9 71 Mortensen Peder direktør, konsul 4/10 72 Munch-Madsen Erik provst, dr. theol. (Langeland) 4/4 72 Mygind S H overlæge, dr. med 18/10 70 Müller Kristian direktør 30/1 73 Müller Poul overbibliotekar for statens pædagogiske studiesamling 9/8 71 Møller Arnt dommer 20/9 71 Møller Erik C V generalløjtnant 13/4 72 Møller Harald korpschef, civilingeniør 22/1 73 Møller Mogens højesteretssagfører (Odense).. 22/4 70 Møller Oscar Bjerrum overtelegrafinspektør.. 22/3 72 Møller Otto F S værkstedschef 3/12 72 Møller Per redaktør 4/9 71 Mørup Erik grosserer 29/12 72 Maare Thorkild bankdirektør 8/4 71 Naur Albert maler 2/2 73 Nedergaard Paul sognepræst 25/1 70 Neergaard Anders N direktør, dr. techn 8/1 71 Neukirch Aage G direktør for ammunitionsarsenalet 3/11 71 Niclasen Daniel direktør, konsul (Thorshavn) 3/1 71 Nielsen Arne politiinspektør 1/11 70 Nielsen Asta skuespillerinde 25/5 72 Nielsen Erik underdirektør 21/9 72 Nielsen Frederik L afdelingsingeniør 11/10 70 Nielsen Govert A K konsul (Århus) 12/12 70 Nielsen Johannes direktør 10/3 72 Nielsen K M hospitalsdirektør 12/11 69 Nielsen Kristian forstander (Ladelund) 19/11 71 Nielsen Lars rektor 3/2 71 Nielsen Niels J civilingeniør, dr. techn 4/12 69 Nielsen Octavius F civilingeniør, dr. techn. (Stockholm) 4/1 71 Nielsen Oluf rådmand (Århus) 26/12 70 Nielsen Oskar direktør (Brønderslev) 3/1 72 Nielsen Peder J direktør (Brønderslev) 9/5 70 Nielsen Peter Sofus oberst 26/1 72 Nielsen Rasmus oberst, direktør 17/8 70 Nielsen Tage direktør f. Palladium 26/7 71 Nielsen T Stefan højesteretssagfører 19/6 71 Nielsen Viggo forstander (Højer) 13/10 69 Nielsen Villy redaktør 4/11 70 Nikolaisen Johannes postmester 21/3 71 Nilsson Aage S grosserer 20/11 71 Nissen Erik B højskoleforstander (Antvorskov) 10/5 72 Nissen Poul udstykningschef 11/2 72 Nordlunde C Volmer bogtrykker 16/1 70 Norling-Christensen Hans overinspektør, mag. art...._. 12/2 70 Norrild Svend Richard rektor 5/6 72 Novrup Hans amtsskolekonsulent 9/7 70 Nyborg Olaf kgl. kommissarius 5/6 70 Nyegaard Tage direktør 3/5 70 Nygaard-Andersen C sognepræst 3/1 72 Nørgaard Peder rådsformand 31/1 73 Obel Frederik fabrikant (Ålborg) 4/4 70 Obel-Jørgensen Torkil direktør, civilingeniør.. 24/7 70 Okkels Harald professor, dr. med 1/4 70 Olesen Arne rektor 25/4 69 Olesen J V M amtsforvalter 7/2 72 Olesen Th. grosserer, generalkonsul 12/9 71 Olesen Thomas P direktør 13/9 72 Olsen Arne J C direktør, civilingeniør 8/7 69 Olsen Asger redaktør, cand. jur. (Næstved).. 15/3 73 Olsen Bent grosserer 16/10 69 Olsen Eugen landsretssagfører, generalkonsul 20/5 72 Olsen F A oldermand 20/12 69 Olsen Ingemann generalkonsul (New Orleans) 22/4 69 Olsen Vilhelm civilingeniør 27/6 70 Olsson Aksel hovedkasserer 21/7 71 Olufsen Peter overretssagfører 17/1 72 Ottesen Otte M hotelejer (Ålborg) 6/1 70 Ottosen Knud provst 16/1 72 Otzen Povl provst 8/1 73 Pallis Svend professor, dr. phil 6/1 72 Papsøe Oscar sektionsingeniør 1/6 69 Paulsen Peder fabrikant 25/5 72 Pedersen C O amtsforvalter 23/7 69 Pedersen Helge gårdejer (Hollegård, V-Tirsted) 29/9 69 Pedersen Jens forfatter, bibliotekar 3/6 72 Pedersen Johan stadsarkitekt 24/9 70 Pedersen Karl K grosserer, slagtermester (Odense) 24/7 69 Pedersen Oluf fiskeriminister 3/10 70 Pedersen Sigurd Møller amtsskolekonsulent (Holbæk) 11/9 72 Petersen Axel civilingeniør 8/7 71 Petersen Carl Wilhelm assurandør, cand. aet. 23/9 71 Petersen Charles landstingsformand 21/12 71 Petersen Chr. sagfører (Rødby) 19/3 71 Petersen Edvard A malermester (Roskilde).. 1/1 70 Petersen Ekkert overlæge 3/10 71 Petersen Erik J professor 22/1 71 Petersen Ernst landsretssagfører (Odense)... 8/11 69 Petersen Harald direktør, forsvarsminister, hypoteksbankdirektør 16/1 70 Petersen Henrik blikkenslagermester, oldermand 4/3 71 Petersen Johan Wolstrup amtsligningsinspektør 7/1 70 Petersen O Strange professor (Århus) 6/4 71 Petersen Ove oberst 17/5 70 Petersen Poul tobaksfabrikant (Horsens).. 23/7 72 Pihl Hans snedkersvend, amtsborgmester (Bornholm) 8/8 71 Pii Paul tapetserermester 25/3 71 Pinstrup Hans gårdejer 19/12 69 Pontoppidan Bent akademiinspektør 18/3 71 Pontoppidan Kristian provst 26/6 70 Porse Niels proprietær 16/5 69 Poulsen Adam skuespiller, teaterchef 30/6 69 Poulsen Axel billedhugger 22/8 72 Poulsen Axel underdirektør i søværnet 16/9 69 Poulsen H L grosserer (Odense) 19/11 70 Poulsen Iver dyrlæge (Kjellerup) 6/

8 Poulsen Mark ingeniør 11/5 70 Poulsen Thue overkirurg, lektor, dr. med... 14/7 69 Poulsen Vagn museumsdirektør, dr. phil 12/7 70 Povlsen Gudrun kontorchef 22/11 69 Prieme Tage direktør 25/9 70 Paarup O direktør (Odense) 2/10 71 Paaskesen Holger seminarierektor (Skive)... 5/3 72 Qvist Ejnar direktør (Odense) 12/6 71 Qvist Hans civilingeniør 25/3 71 Rachlew Anders professor, dirigent, komponist 11/1 70 Raffenberg Jens Christian direktør 22/7 70 Raft Jakob overkirurg (Congo) 31/1 71 Rahbek Herluf amtsforvalter 6/2 71 Rahbek J Chr. overlæge 10/3 73 Rahbek Knud civilingeniør 22/3 71 Raid N J provst... 4/5 72 Ramsing Erik V civilingeniør 17/1 73 Randers Aage Kristensen landsretssagfører (Svendborg) 10/2 70 Randow Poul direktør 8/10 72 Rasch Aage overarkivar 14/3 72 Rasmussen Alfred stationsforstander 14/6 69 Rasmussen Bjørn amanuensis, mag. art 23/11 72 Rasmussen Carl forstander 6/10 71 Rasmussen Chr. statshusmand, folketingsmand 3/4 70 Rasmussen Erik generalmajor 21/11 72 Rasmussen Harder oberst 25/12 69 Rasmussen Helmuth maskinkommandør... 14/10 69 Rasmussen Kai tømrermester 11/10 69 Rasmussen Karl Aage maskinmester 7/11 71 Rasmussen Otto læge (Hellevad) 27/12 69 Rasmussen R arkitekt 24/6 70 Rasmussen REH professor dr. phil 23/7 72 Rasmussen Svend Erik domprovst (Haderslev) 11/6 72 Rasmussen Svend Aage direktør 23/5 69 Rasmussen Thøger koncertsanger, direktør (Århus) 27/10 72 Ravn Niels Frederik oberst 31/5 69 Rée Knud fiskeriminister, redaktør (Esbjerg).. 19/8 72 Recdtz-Thott Tage baron, hofjægermester, oberstløjtnant (Strandegaard) 27/10 71 Rciff Johannes politimester 13/4 70 Reinstrup Ejnar Vilfred politimester 23/10 72 Rendal Erik dommer '. 31/7 69 Reunert Willy redaktør 9/11 71 Riber J P Baagøe tømmerhandler (Svendborg) 11/9 69 Risom Sven arkitekt 24/3 71 Rohbeck Paul G højesteretssagfører 19/10 72 Roose Aage kunstmaler 18/11 70 Rosendahl Johannes højskoleforstander, cand. polit 29/9 69 Rosendal Hans højskoleforstander 9/7 71 Rosentoft Aage M direktør 20/7 70 Rosling Eyvind overlæge, dr. med 30/6 72 Rosman C E amtsforvalter (Århus) 6/5 71 Rothe Tyge J minister, direktør 28/1 70 Roussell Aage arkitekt, dr. phil., overinspektør 9/6 72 Rubow Paul V professor, dr. phil 7/4 72 Ruge Chr. direktør 2/6 70 Rydam Erik skoledirektør 11/1 71 Ryder Paul B generalkonsul 4/12 72 Rye Charles Henri generalmajor, generalfelttøjmester, civilingeniør 2/10 69 Røder Hans Christian skibsfører 16/12 71 Rømeling Henrik kommandørkaptajn 30/7 70 Rømer Ove bog- og papirhandler 26/10 69 Rørup Viggo maler 14/1 71 Raaschou Peter Esch professor 30/5 71 Saksager Søren overretssagfører (Hjørring).. 7/6 72 Salling-Mortensen Harald Søren arkitekt (Århus) 15/10 69 Sanders Thorkild dommer 8/11 70 Sass V Th. edsv. skibsmægler, skibsreder... 1/6 70 Schack Karl Ludvig Marcussen landsretssagfører (Rude) 29/5 72 Schack Poul forpagter (Fuglebjærggård) 18/7 72 Schaffalitzky de Muckadell Cai baron, redaktør, kaptajn 24/1 72 Schaffalitzky de Muckadell Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester (Arreskov).. 5/6 70 Schaumburg Knud chefingeniør 30/5 69 Scheel Poul generalkonsul 3/9 69 Scherz Gustav katolsk præst, dr. phil 29/3 71 Schmidt Aage kriminaldommer 17/7 69 Schmidt-Phiseldeck K direktør, overbibliotekar 15/5 70 Schou Kai cand. theol., redaktør 25/1 73 Schousboc Frits overlæge (Hobro) 24/4 71 Schrader H D direktør, generalkonsul 6/5 71 Schrøder Einer brandchef, civilingeniør 4/6 71 Schrøder Hans Henning generalkonsul, protokolchef i udenrigsministeriet 16/11 71 Schrøder Johan overretssagfører, direktør... 6/10 69 Schultz Theodor generalkonsul (Montreal).. 1/3 71 Schwanenfliigel Walter underdirektør 14/12 71 Schwencke Ernst journalist 14/10 69 Schytz Sigurd borgmester (Helsingør) 27/1 71 Schäfer Herman forbundsformand 23/4 72 Schäffer Erik generalauditør 2/6 70 Schæffer Aage apoteker, dr. pharm 1/5 71 Seest K T overarkitekt 18/12 72 Sehested-Grove Jacob redaktør (Holstebro).. 13/8 72 Simonsen Einar gårdejer (Flovtgård) 17/12 70 Sjolte Jens Peter professor, dyrlæge 23/5 71 Sjøstrøm Albin direktør, ingeniør 4/11 70 Skalts Axel departementschef 22/1 70 Skat-Rørdam Karsten direktør.., 6/8 69 Skeel Ove godsejer, kammerherre,' hofjægermester (Birkelse) 26/1 73 Skjelborg Axel kunstmaler 2/1 70 Skjoldager Johan Herluf oberst, regionsleder.. 15/11 69 Skjøth Niels Christian arkitekt (Århus) 19/11 72 Skovgaard H G arkitekt 14/12 69 Sloth Christoph generalkonsul, direktør (Uruguay) 30/5 71 Smith Harald seminarieforstander 11/2 73 Sonne H Chr. bankier (New York) 4/8 71 Sonne O E amtsforvalter 25/6 70 Sorgenfrei Theodor professor, dr. phil 5/11 72 Spang-Hanssen Esbern kontorchef 29/3 72 Sprechler Harald Wadum direktør 4/11 72 Stagaard Jens oberst, slotsforvalter 17/5 72 Steenstrup H M vicekonsul 13/2 72 Steglich-Petersen Kristian højesteretssagfører 23/12 69 Sten Holger professor, dr. phil 30/5 71 Stender Jørgen grosserer, konsul (Rønne)... 17/9 71 Stig-Nielsen Torkild civilingeniør 9/1 73 Stjerns ward Grøn Wanda Arntzen kammerherreinde 21/2 70 Storm Svend tømrermester 30/11 72 Stougaard-Andresen Friedrich invalidekonsulent, redaktør (Tønder) 16/5 69 Strunge Mogens provst 12/7 70 Strøjer Oluf møbelfabrikant (Odense) 15/6 70 Strøyberg Jens apoteker (Assens) 23/10 70 Stubbe 'ieglbjærg C V maler, raderer 29/9 71 Stæhr Jørn højesteretssagfører 8/3 72 Stæhr-Nielsen Olaf billedhugger 25/5 69 Sundbo Ame overretssagfører 24/4 70 Svarre Kai redaktør (Køge) 7/9 71 Svendsen N Borup landsretssagfører 26/2 70 Sylvest Ejnar læge, dr. med 28/6 72 Søgaard-Larsen Einar civilingeniør 22/5 69 Søndergaard Karl overlæge (Næstved) 14/11 69 Sørensen Eduard Christian professor, dr. med. vet. h. c 8/6 72 Sørensen Poul indenrigsminister 29/6 69 Sørensen R Ole dommer 5/2 73 Sørensen S H sognepræst 29/3 71 Terkildsen Tyge landsdommer 27/11 72 Thalbitzer Carl redaktør 25/9 70 Thalbitzer Victor E amtsforvalter 31/

9 Thaulow Erland professor 9/6 72 Thaulow Karin inspektør, civilingeniør 29/1 73 Thaysen Aage Chr. dr. phil. (London) 18/9 70 Thiede Emil oberstløjtnant 5/5 71 Tholstrup Henrik direktør 7/6 71 Thomsen Axel afdelingsforstander, dr. med. vet 21/2 71 Thomsen Carl stadsbibliotekar 10/5 71 Thomsen Hans overlæge, dr. med 14/9 70 Thomsen Ingeborg Refslund frue (Åbenrå).. 24/3 72 Thomsen Richard købmand, forfatter (Færøerne) 4/4 70 Thomsen T K civilingeniør 10/3 71 Thorbjørnsen Svend veterinærinspektør 26/10 70 Thornval Anders professor, dr. med 16/8 69 Thors Jørn amtsdirektør (Rønne) 7/1 71 Thorsen Steffen kontorchef 5/2 72 Thorsen Svend redaktør, forfatter 21/11 71 Thorsen Valdemar professor, dr. phil 28/8 71 Thorson Gunnar professor, dr. phil 25/1 71 Thorsteinsson Thorstein højesteretssagfører, kreditforeningsdirektør 11/12 72 Thorvang J A afdelingsingeniør i søværnet.. 1/7 70 Thybo Frederik direktør 24/7 70 Thygesen Laurids fiskeskipper (Esbjerg)... 27/4 72 Thygesen Thyge professor, kgl. kammersanger, sceneinstruktør 17/1 72 Thyssen Erik Pontoppidan stiftsprovst (Haderslev) 28/1 71 Tillitse Lars ambassadør 11/6 70 Timm Svend A godsejer, kammerherre, hofjægermester (Aggersvold) 12/10 72 Tobiesen Erik landsretssagfører 10/12 71 Toft-Hansen Hans arkitekt 27/6 Toftegaard Jens direktør i Bikuben 25/2 Tonboe Tage skovrider, kgl. jægermester, hofjægermester 30/4 Topsøe Vilhelm amtmand, kammerherre... 20/8 Torp-Pedersen Alf Hove kommitteret, direktør, cand. jur 13/8 72 Tovborg Jensen Sigurd professor 28/10 70 Treschow P O gesandt 19/11 70 Trock-Jansen Erik direktør 27/6 69 Tuxen Valdemar rektor 30/12 70 Tvedegaard Frithjof læge (Jystrup) 22/7 71 Tylvad Kristian amtsvandinspektør (Randers) 23/4 70 Uhrskov Anders forfatter, overbibliotekar 29/12 71 Ulrich Georg Rottbøll stabslæge 26/4 71 Ulrich Sven overlæge, dr. med 19/11 69 Wadgaard Peder rentier (Hobro) 30/10 70 Wagner Svend arbejdsmand, oberstløjtnant.. 8/1 71 Valentiner Stig Jørgen kontreadmiral 17/10 72 Valeur Johannes Meller direktør 25/12 70 Vandet Poul direktør, cand. mere 4/12 70 Warburg Erik professor, dr. med 30/10 69 Warthoe Christian billedhugger (Chicago) 23/8 70 Weber S Th. Holst- generalkonsul, dr. phil. (Holland) 17/3 71 Weberg Oscar afdelingsingeniør v. DSB, cand. polyt 28/1 70 Wedell-Wedellsborg Sigismund baron, oberst 11/8 71 Weincke Ole civilingeniør, direktør 10/6 71 Weinold Ernst direktør, hotelejer 12/7 69 Werner Hans afdelingschef ved statsradiofonien 15/12 70 Verning Peter overlæge 11/4 70 Wesenberg-Lund Elise afdelingsleder, mag. scient 19/7 69 Vestbirk Anthon ambassadør 4/2 73 Westergaard Paul N grosserer 29/4 72 Westermann Poul grosserer 13/9 72 Westman Karen grafiker, maler 17/7 70 Wiboltt Eigil Juel direktør 20/5 69 Wiedemann Poul kgl. kammersanger 19/6 69 Wiese Knud politimester (Horsens) 27/7 71 Willesen J C sognepræst 1/7 71 Willesen L D G rektor 8/5 71 Winther Jacob overretssagfører 20/8 72 Wivel Carl-Eilert grosserer 23/12 71 Vogel-Jørgensen T redaktør 4/10 72 Wolhardt Hugo direktør (Horsens) 28/1 71 Volkersen Svend dommer 4/11 69 Wollny Viggo oldermand, guldvarefabrikant.. 31/7 72 Wright Harry Karsten civilingeniør 10/11 72 Wulff Vald. J F oberst 19/11 72 Wiirtz Poul kommandør 13/6 72 Wærum Ejnar ambassadør 20/12 71 Wærum Johannes civilingeniør 7/3 72 Zahle Erik museumsdirektør 11/6 69 Zahle Otto rektor 11/1 72 Zartow Kaj direktør (Herning) 21/3 71 Zoffmann P kæmner (Kolding) 27/10 71 Zytphen-Adeler Henrik baron, ambassadør.. 19/1 72 Øhrstrøm O E bankdirektør 16/3 71 Østerby Thomas Eduard kontorchef 16/12 71 Østergaard Ejnar gårdejer (Horsens) 17/11 70 Aabye Jørgen S overingeniør, cand. polyt 26/11 71 Aagaard Otto C læge, dr. med 24/9 70 Aarup Hansen Benny vicedirektør 27/4 72 (Lister over e, hvis biografi findes i en eller flere af den BLÅ BOGs tidligere udgaver findes for i årgang 1920, for i årgang 1930, for i årgang 1940, for i årgang 1950, for i årgang 1960 og for i årgang 1970). Fra og med 1962-udgaven er å-aa placeret sidst i alfabetet. Fra og med 1973-udgaven er optagelserne u. navnet la Cour flyttet fra bogstav C til bogstav L. Samlet navne-register til Kraks Blå Bog, årgangene , findes i årgang 1969 (Blå Bog's 60. udgave). 1156

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele

25. august 2014 EY Barsebäck Invitational 2014 - Donald Steele STARTLISTE FOR RUNDE 1 25. august 2014 Barsebäck Donald Steele 13:30 1 1 ECCO 101 WENNERLUND, Max ECCO Tour () Professionelle - 0 201 ANDERSSON, Jakob Sverige () Amatører 17,4 18 301 GULDBRANSEN, Jan Sverige () Amatører 12,8 13 401 RYTTERGARD, Jesper Sverige () Amatører

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Deltagerliste svejsekonference 2015

Deltagerliste svejsekonference 2015 Deltagerliste svejsekonference 2015 Carsten Sehested Andersen AMU-Fyn Jeg deltager alle dage (24.-26. juni) Kaj Kærsig AMU-Fyn Jeg deltager alle dage (24.-26. juni) Lenette Iversen AMU-FYN Jeg deltager

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Kok Carsten Søndergaard

Kok Carsten Søndergaard Niels Aarup 7900 Nykøbing M Din højde er 1,9 m. Din vægt er 92 kg. Andreas Østergaard Tandrup 7500 Holstebro Din højde er 1,96 m. Din vægt er 85 kg. Jens Peder Meldgaard 7830 Vinderup Din højde er 1,74

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere