REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort på pensionskassens hjemmeside samtidigt med, at der er orienteret herom i Ugeskrift for Læger (30. marts 2015). Indkaldelsen med angivelse af dagsorden og de fuldstændige forslag samt Årsrapport 2014 med revisionspåtegning er udsendt til de delegerede den 27. marts Materialet er samtidigt gjort tilgængeligt for medlemmerne på pensionskassens hjemmeside. Dagsordenen, en oversigt over forslag fra bestyrelsen og delegerede/medlemmer samt en orientering om Årsrapport 2014 er offentliggjort på Lægernes Pensionskasses hjemmeside og i Ugeskrift for Læger 30. marts Formanden for pensionskassen Linda Nielsen bød velkommen. God eftermiddag. Jeg forstår, at I allerede mange af jer har været til møde, men håber, at I nu er klar til pensionskassens møde. Det har jeg glædet mig til. Det er jo første gang, jeg står her, så vær sød ved mig, ikke? Og allerførst skal vi have det på plads, at vi skal have en dirigent, og vi er så frygteligt heldige, at vi får vores sædvanlige dirigent, hvis I er enige i det, og det er Lars Svenning Andersen, så jeg skal bare høre, kunne vi ikke sådan sige ja til ham med applaus? Advokat Lars Svenning Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten: Ja, tak for det og vær også sød ved dem, der har været her før. Det er jo sådan, at jeg skal fastslå, at vi er lovligt indkaldt og alt det her, og det er der rigtigt mange regler om i de her vedtægter, og det ser rigtig fornuftigt ud alt sammen, og det er sådan set, som jeg ser det, helt uproblematisk. Er der nogen, der har noget imod, at vi godkender, at vi er her lovligt? Det er der heldigvis ikke. Det er sådan, at der er 108 delegerede, og jeg vil, lige så snart vi har tallet, lige orientere om, hvor mange, der så rent faktisk er mødt frem. Det er jo sådan, at vi har en lille fin dagsorden, og når vi kommer frem til formandsberetningen, så har man jo mulighed for at Side 1 / 26

2 sige noget, og der gør jeg lige opmærksom på, at der skulle ligge nogle små sedler rundt på bordene, sådan at man har mulighed for lige at give sit navn, og om man er delegeret eller medlem, og så lige smide dem op til mig, og så sørger jeg for, at folk kommer på i den rækkefølge, man tilmelder sig, og skulle vi stemme om et eller andet, så regner jeg med, at vi klarer det ved håndsoprækning. Vi har jo ikke de her fine instrumenter. Jeg tænker jo, at vi klarer det uden. PUNKT B. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR AFVIKLING AF GENERALFORSAMLINGEN Dirigenten: Det er sådan, at punkt b på dagsordenen er godkendelse af forretningsorden, og vi har en, som vi har brugt siden 2009, og det er jo egentlig gået meget godt. Kan vi bruge den igen? Det kan vi. Tak for det. For så er vi nemlig i gang, og det vil sige, at vi er fremme ved: PUNKT C. BESTYRELSENS BERETNING OM PENSIONSKASSENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR Dirigenten: og jeg giver formanden ordet, værsgo Linda Nielsen. På generalforsamlingen aflagde formanden nedenstående beretning: INDLEDNING Tak for det, og jeg vil jo gerne på bestyrelsens vegne aflægge min mundtlige beretning for det år, der er gået i 2014 for Lægernes Pensionskasse og det er jo som supplement til den meget omfattende skriftlige ledelsesberetning, der er sendt ud til de delegerede, og som hedder Årsrapport Jeg er ikke helt sikker på, at I alle sammen har læst den fuldstændigt, men nu får I så hovedpointerne i den, og jeg vil gerne redegøre for repræsentantskabets sammensætning for god ordens skyld. I henhold til vedtægten, som det også blev sagt, består repræsentantskabet af op til 125 delegerede. Pensionskassens administration har været i dialog med Lægeforeningen, FADL og de pensionerede medlemmer for derigennem at bidrage til, at repræsentantskabet får en rimelig repræsentativ sammensætning. Slutresultatet er blevet, at Lægeforeningen har 97 delegerede, og FADL har 10 delegerede. En kreds af pensionerede medlemmer har tidligere opstillet kandidater til repræsentantskabet, men det har de undladt i år, da de finder, at de er repræsenteret gennem Lægeforeningens delegerede. Der er dog et enkelt pensioneret medlem, som har valgt at stille op, og er blevet valgt som delegeret, og det betyder, at det samlede repræsentantskab består af 108 delegerede og når jeg sådan kigger mig lidt omkring, så ser det ud som om, at mange af de delegerede er her, og det er vi rigtig taknemmelige for. Vi vil jo gerne have en dialog med jer. Side 2 / 26

3 Generalforsamlingen vil blive afviklet på den måde, at de kommentarer, som bestyrelsen eller direktøren har til de enkelte dagsordenspunkter, bliver fremsat direkte i forbindelse med de enkelte punkter, og der bliver så, som også Lars siger, lejlighed til diskussion af dem. Min mundtlige beretning vil derfor i år først og fremmest fokusere på de emner, som ikke direkte hører under nogen af de andre dagsordenspunkter, medmindre det er af mere generel interesse. Årsrapporten for 2014 vil blive behandlet under dagsordenens punkt d, hvor vores adm. direktør Niels Lihn Jørgensen vil kommentere de økonomiske resultater for 2014, og der er heldigvis ikke noget alarmerende. Under dagsordenens punkt e skal vi fastsætte størrelsen af medlemsbidrag. Under dagsordenens punkt f behandles de forslag, der er fremsat af bestyrelsen, delegerede eller medlemmer og det er sådan, at vi i år ikke har modtaget nogen forslag fra delegerede eller medlemmer, så det er kun bestyrelsens forslag, der er fremme her. Under dagsordenens punkt g anmodes generalforsamlingen om at godkende pensionskassens lønpolitik, og under punkt h skal vi have fastlagt bestyrelseshonorarerne. Endelig skal vi under dagsordenens punkt i og j have valgt bestyrelsesmedlemmer. I kan jo se, de sidder her, og statsautoriserede revisorer. Og så kommer dagsordenens sidste punkt k, Eventuelt. Der kan man tage emner op, som vi ikke har haft lejlighed til at drøfte under de andre dagsordenspunkter. Men der kan som bekendt ikke træffes beslutninger under punktet "Eventuelt". Det kan der kun under de andre punkter. MEDLEMSSERVICE På sidste års generalforsamling blev der gennemført nogle ændringer i pensionsregulativet, som har stor betydning for pensionskassens medlemmer. For det første blev der skabt grundlag for at fremtidige tilbud om omtegning fra pensionsordningen med garanti til en ordning med betinget garanti kan ske på en sådan måde, at det bliver muligt at bevare den obligatoriske ægtefællepension, der stammer fra indbetalinger før 1993 også for medlemmer, der fravalgte ægtefællepension for indbetalinger foretaget efter I efteråret sidste år fik de resterende medlemmer med den gamle garanterede ordning tilbud om at omtegne på de nye vilkår. I alt fik medlemmer tilsendt omtegningstilbud, og herunder fik de også tilbud om ægtefælle- og børnepensionister, Side 3 / 26

4 der ikke tidligere har fået tilbudt omtegning. En tredjedel af dem valgte at omtegne. Og nu er situationen den, at der er tilbudt omtegning tre gange, vi er sådan meget tilbudsorienterede her i 2009, 2012 og Og nu vurderer vi, at der ikke er basis for at tilbyde flere omtegningsrunder. Alle har haft muligheden, og vi må derfor antage, at alle, der rent faktisk har omtegnet, er dem, der gerne vil. Ud af pensionskassens samlede medlemmer har knap stadig den gamle ordning. Samtidig betød ændringen i pensionsregulativet, at de medlemmer, der gav afkald på den obligatoriske ægtefællepension ved tidligere omtegninger, nu kan genetablere denne ægtefælledækning, hvis de ønsker det. De relevante medlemmer, som i alt er ca medlemmer, har fået tilbuddet i februar, og indtil videre har vi haft 230, der har valgt at benytte sig af det. Med opbakning fra de delegerede indførte vi derudover en tredje pensionsordning, der indeholder en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever. Medlemmerne kan nu vælge mellem en 10-årig eller en livsvarig ægtefællepension eller de kan vælge slet ikke at have nogen ægtefælledækning. Samtidig hævede vi aldersgrænsen for, hvor længe man kan skifte mellem de enkelte ordninger. Det kan nu gøres, helt indtil medlemmet går på pension, så der er ret stor frihed på området, eller fylder 65 år. Pensionsdækningen kan således nu tilpasses mere fleksibelt, så den passer endnu bedre til lægens aktuelle situation og civilstand, altså om man er gift eller samlevende eller enlig. Det er der rigtig mange af vores medlemmer, der kan få glæde af og de er blevet orienteret om den mulighed her i foråret. PENSIONERNES STØRRELSE Så skal jeg sige lidt om pensionernes størrelse. Næsten alle vores medlemmer har helt eller delvist den nye ordning med betinget garanti. Den betingede garanti betyder, at alderspensionen kan nedsættes, hvis renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Det gælder også, hvis levetiden forbedres over mindst en 5-års periode, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte levetid. Styrken ved de her bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for, at vi kan opnå et konkurrencedygtigt formueafkast og det, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. De to bestemmelser, som er beskrevet i pensionsregulativet, har vi taget i anvendelse flere gange i de senere år senest i slutningen af Her blev grundpensionen sat ned som konsekvens af en markant forbedret levetid blandt medlemmerne, og det fik I, som medlemmer, besked om pr. brev. Men det er jo godt, at levetiden går op, samlet set, ikke? Side 4 / 26

5 Samtidig valgte vi at nedsætte den såkaldte grundlagsrente fra en halv til 0 pct. og det skete som følge af det rentefald, som der jo var tale om i Det lave renteniveau betyder, at der ellers ikke ville være tilstrækkelig sikkerhed i grundlagsrenten med den konsekvens, at ordningen ville belaste pensionskassens solvens. Renterne falder fortsat kraftigt, og flere renter er nu noget, som man ville forestille sig, var helt utænkeligt bare for år tilbage de er blevet negative, som I i øvrigt alle ved. Det koster i dag penge for danske banker, når de skal placere deres penge i den danske nationalbank. Det samme er tilfældet for andre europæiske banker, der placerer deres penge i den europæiske centralbank ECB. De danske statsrenter med korte løbetider er nu negative, og den 10-årige statsrente er meget tæt på 0 pct. En helt særlig situation, og når det er sådan en helt ekstraordinær situation, så kræver det ekstraordinær handling, og det gælder både fra Nationalbankens side, som vi har oplevet det her igennem vinteren, men det gælder også rundt omkring i banker og pensionsselskaber, fordi vi skal kunne beskytte værdierne bedst muligt. Så derfor har vi som bestyrelse været nødt til at reagere på det, så vi også under de her meget ugunstige forhold kan skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Det har vi lovet, og derfor vil der ske det lidt underlige, at grundlagsrenten vil blive nedsat til - 0,5 pct. med virkning fra 1. januar Altså først var den 0,5 pct., så blev den 0 pct. og nu bliver den -0,5 pct., og det lyder mærkeligt, men det er altså fornuftigt. Det betyder ikke, at medlemmernes pensioner fremover skal forrentes negativt. Hensigten med at sænke grundlagsrenten er faktisk det modsatte, da vi så ikke længere vil være bundet af den lave rente, så det er i jeres interesse. Vi kan så rette investeringerne derhen, hvor de rent faktisk kan opnå merværdi. En negativ grundlagsrente er derfor midlet til at sikre et konkurrencedygtigt formueafkast fremover. At investere i obligationer, hvor renten er tæt på nul, er jo ikke særligt attraktivt. Og når I som medlemmer vurderer udviklingen i jeres pensionskasse og jeres pensionsdepoter, så skal I være opmærksomme på, at den lave rente følges af en ekstremt lav inflation. Og lav inflation er godt for købekraften af jeres pensioner. Man kan spørge om, hvorfor vi overhovedet har en grundlagsrente. Men selv en negativ grundlagsrente har jo altså den fordel, at den sætter en grænse for hvor store tab, det enkelte medlem kan få også hvis man kommer i den situation, at aktierne falder kraftigt. Hvis det sker, vil det maksimalt kunne give et negativ afkast på denne her halve pct. på pensionsopsparingen. Grundlagsrenten er derved et sikkerhedsnet. Det er en langt bedre ordning end markedsrenteproduktet, som pensionsselskaberne typisk tilbyder deres kunder, fordi med et markedsrenteprodukt er det pensionstageren selv, der bærer den samlede risiko og indkasserer det fulde tab, hvis aktierne falder. Så den grundlagsrenteordning, der er, er en sikkerhed. Side 5 / 26

6 Det er bestyrelsens vurdering, at selv en negativ grundlagsrente er i medlemmernes bedste interesse sammenlignet med alternativet, som kan være helt at afskaffe garantierne og overgå til et markedsrenteprodukt, hvor der som udgangspunkt ikke er grænser for risikovilligheden, og hvor medlemmerne derfor kan påføres store tab - fx når aktierne en gang imellem falder kraftigt. Det er bestyrelsens hensigt at hæve grundlagsrenten til 0 pct., så snart renteniveauet igen gør det muligt. Det er der lange diskussioner om, hvornår det bliver. Det skal jeg ikke kaste mig ud i her. DIGITAL KOMMUNIKATION Så vil jeg sige lidt om digital kommunikation, fordi det er jo sådan, at pensionskassen, som I ved, er overgået til digital post. Det skete i august sidste år, og det vil sige, at langt de fleste breve bliver nu udsendt til jer digitalt. Da det fortsat var ret nyt, og ikke alle medlemmer var fortrolige med digitale postkasser, valgte vi at udsende tilbud om omtegning på papir, da medlemmet skulle svare inden for en kort tidsfrist. Tilbuddet om genetablering af gammel ægtefællepension er også udsendt på papir, da det blev betragtet som sidste del af omtegningen. Men det var så også sidste gang, vi udsender papirbreve bortset altså lige fra det velkomstbrev, man får som nyt medlem. Posten kan medlemmerne læse i Min pension på hjemmesiden. De kan også vælge at få den vist i e-boks det har 8 ud 10 medlemmer gjort indtil videre, og nu er e-boks jo efterhånden en fast integreret del af den måde, vi kommunikerer med det offentlige også. Men man kan selvfølgelig også fortsat vælge at få tilsendt posten på papir, så vi tager hensyn til de medlemmer, der gerne vil det, så hvis man ønsker det, og hvis man ikke har adgang til internettet, så er det det, man kan vælge. Men man skal også være opmærksom på, at posten kan være noget tid om at nå frem. For at holde omkostningerne nede, afsender vi nemlig som hovedregel kun papirpost én gang om ugen. Vi fortsætter med at udsende vores medlemsblad, Lægernes Pensionsnyt i papirformat, og det sker to gange årligt. Det er tanken, at det skal suppleres med et digitalt nyhedsbrev, så medlemmerne kan holde sig orienteret om aktuelle forhold. LIVRENTER Så vil jeg nævne noget nyt, der sker, det er nemlig livrenter. Her til efteråret vil vi indføre mulighed for at tegne livrenter i pensionskassen som supplement til den obligatoriske pensionsordning. Og det gør vi, fordi der er ændrede skatteregler, som har gjort indbetaling på livrenter særlig attraktivt. Tidligere kunne man, som mange af jer sikkert har benyttet jer af, få fradrag for indbetaling af 30 pct. af overskud fra virksomhed til en ratepension. Mange af jer har Side 6 / 26

7 virksomhedsordning, mange af jer har benyttet jer af det her. Men fra 2015 kan man kun få fradrag ved at indbetale til livsvarige livrenter. Oveni det lægger de meget lave lofter over indskud på både ratepension og den nye aldersopsparing en begrænsning på indbetalingen og det står i modsætning til livrenterne, hvor der ikke er de her øvre grænser, og det er derfor, det er en god ide at have dem. Så derfor vurderer bestyrelsen, at der er økonomisk grundlag for at tilbyde medlemmerne at tegne livsvarige livrenter i pensionskassen, og mange medlemmer har faktisk også spurgt, om det vil være muligt at fortsætte indbetalingerne i pensionskasse-regi, så inden udgangen af 2015 vil vi sende et brev til medlemmerne som digital post selvfølgelig om muligheden for at få fradrag allerede fra i år. Produktet vil på mange måder være at sammenligne med en rateforsikring, da det indeholder en høj grad af depotsikring, men det er altså skattemæssigt attraktivt at lave det som livrenter. MEDLEMS- OG KUNDETILFREDSHED Så vil jeg sige lidt, som jeg har glædet mig vildt meget til at sige, det er nemlig noget om medlems- og kundetilfredshed, og der må man sige, at vi alt i alt lancerer de forskellige tiltag med det ene formål at give vores medlemmer den bedst mulige pensionsordning. Og det ser ud til, at det er noget, som blandt jer bliver taget godt imod. Der er i 2014 gennemført en omfattende undersøgelse af pensionsopsparernes tilfredshed med deres arbejdsmarkedspensionskasse. Resultatet viser, at lægerne er mest tilfredse. Det er vi simpelthen bare så glade for. Uanset om man måler på tilfredshed, tillid eller loyalitet placerer lægerne deres pensionskasse på en førsteplads. Og jeg kan roligt sige, at jeg har ikke været her længe, så det er de andres fortjeneste. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse, som kun er for deres faggruppe. Det har vi også taget meget ad notam, at det er sådan vi er opbygget. Som noget nyt har undersøgelsen målt på, hvilken betydning det har for lægerne, at pensionskassen også driver en medlemsbank, og 6 ud af 10 ser en fordel i at have deres pension og bankforretninger samlet i Lægernes Pensionskasse og -bank. Og jeg så, der er en stand derude, hvis I skulle have lyst, så kan I jo besøge den. Hovedresultaterne kan i øvrigt ses på vores hjemmeside, hvor de er foldet ud på forskellig måde. LÆGERNES PENSIONSBANK Og hvis jeg skal fortælle lidt om banken, så vil jeg sige, at den er på flere måder et gode for jer som medlemmer af pensionskassen dels er der en eksklusiv adgang til en fuldservicebank, som i prismæssig henseende er meget attraktiv. Dels er banken også en god forretning for sine ejere dvs. pensionskassens medlemmer, så det er Side 7 / 26

8 en win-win situation. Alligevel er godt halvdelen af pensionskassens medlemmer endnu ikke kunder i banken, og her gentager jeg, der er en stand herude. Det gør vi nu noget ved, og i den kommende tid går vi endnu mere målrettet efter at få flere kunder blandt medlemmerne. For at fremme processen er vi midt i et organisationsudviklingsprojekt, som skal gøre både pensionskasse og pensionsbank mere forretningsorienteret, end det er tilfældet i dag. God rådgivning bliver omdrejningspunktet. Det er det, vi gerne vil levere. Og de tværfaglige muligheder, der er ved at være både pensionskasse og pensionsbank, vil vi gerne udnytte fuldt ud, men vel at mærke uden at svække kvaliteten af administrationen. FINANSTILSYNETS INSPEKTIONER Så vil jeg fortælle jer om noget andet, som vi sådan set også var bange for, men er stolte af. Det er Finanstilsynets inspektioner. Vi har nemlig god kvalitet i vores administration. Her kigger jeg meget på Niels og også på mange af de andre, der sidder her. Finanstilsynet har i 2014 gennemført en ordinær inspektion af først banken og derefter pensionskassen. Og når den er ordinær, så betyder det, at der er ikke nogen faresignaler, ikke nogen alarmsignaler. De kommer bare en gang imellem, sådan hvert fjerde-femte år eller noget i den stil. Og gennemgangen omfatter i princippet alt helt ned i detaljen skal jeg hilse og sige, og det lægger faktisk enormt beslag på administrationen at servicere Finanstilsynet ved de her inspektioner, men det er nødvendigt, for det er jo meget vigtigt for os, at vi kommer godt ud. Og der synes jeg godt, at vi kan være stolte af resultatet. Her kigger jeg igen meget på administrationen og Niels, fordi det er faktisk noget, som vi har gjort på en måde, hvor meget få andre pensionsselskaber og banker har gjort os det efter i de seneste år. Der var nemlig ingen påtaler, det samarbejde det var godt, og der var blot et enkelt påbud til banken, mens pensionskassen gik fri af påbud. Det ses stort set aldrig. Og i den lette ende fik pensionskassen noget, som man kalder risikooplysninger og de var faktisk helt rimelige. Dem, synes vi selv, var i orden. Det vigtigste gik ud på, at vi skal være meget omhyggelige, når vi foretager det, som vi kalder alternative investeringer, dvs. nye typer af investeringer i bankkreditter, havvindmølleparker mv., og det gør vi jo. Vi investerer jo i dem for at få et så godt afkast som muligt til jer, og vi vil gerne have konkurrencedygtige afkast, men bestyrelsen og administrationen er sådan set enig i Finanstilsynets vurdering om, at det er noget, man skal have stor opmærksomhed på i risikomæssig henseende, og vi sætter derfor også ekstra ressourcer ind på området både ved at benytte ekstern rådgivning og ved at styrke administrationen på det her punkt. Så vi gør, hvad vi kan for at gå den vej for at sikre rigtigt gode afkast, men også passe så godt på, som man nu kan i de her sammenhænge ved at være meget risikobevidst. Side 8 / 26

9 ØKONOMI Det var så min gennemgang af, hvordan vi driver forretning, og nu vil jeg så lige sige lidt om to økonomiske forhold, nemlig hvad koster det at administrere pensionerne, og hvilket afkast får vi ud af det. Det tænker jeg, I er ret interesseret i. Pensionskasserne har gennem mange år skullet offentliggøre tal for omkostninger ved pensionsvirksomhed. Og som sagt er vores mål at være konkurrencedygtige, og den målsætning synes vi bestemt, vi opfylder. Det er vi glade for for at opfylde det mål i forhold til jer, vi skal. I 2014 er nøgletallene for omkostninger steget en anelse i forhold til 2013, men det skal ses i lyset af, at der er brugt ressourcer på at overgå til digital kommunikation, til at indføre den nye pensionsordning med en 10-årig ægtefælledækning, til at udvikle det her livrenteprodukt, jeg talte om før, og til at gennemføre yderligere en omtegning. Så det har været store projekter, og omkostningerne ved pensionsvirksomheden udgør nu 580 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Det er bestemt i den meget lave ende set i forhold til vores konkurrenter eller kolleger, eller hvad man nu siger. Lidt senere vil vores adm. direktør Niels vise, hvordan pensionskassen ligger i forhold til branchen. Men jeg kan allerede nu godt løfte sløret for, at vi placerer os blandt de billigste. Det er vores ønske. Jeg er sikker på, at det også er jeres ønske, og det går faktisk godt med det. I 2014 blev formueafkastet af investeringsaktiverne på 8,6 pct. Den nye ordning er udelukkende investeret i investeringsaktiver, som kan give det størst mulige afkast med respekt for pensionskassens risikoappetit. Og der har vi faktisk ud over investeringsaktiver investeret i det, vi kalder afdækningsaktiver, altså det vi skal for at sikre, at pengene er til stede, når de skal være der. De skal sikre garantierne i den gamle ordning kan opfyldes, selv når renterne falder. Det er så at sige en slags forsikring mod faldende renter, der er tale om her. Afdækningsaktiverne er ikke den store del. De udgør kun 16 pct. af formuen, og det er faktisk en andel, som er kraftigt reduceret, efter at mange medlemmer jo har skiftet fra den gamle ordning med garanti til den nye ordning med betinget garanti, og det er sket ved de tre omtegningsrunder, der har været tale om. Afdækningsaktiverne gav i 2014 et betydeligt afkast, som skyldes det kraftigt faldende renteniveau. Det samlede formueafkast blev i 2014 på 9,2 pct. Og det vil Niels også lidt senere under dagsordenens punkt d sige lidt mere om og vurdere, hvordan vi ligger i forhold til branchen både i 2014 og på den lidt længere bane. Side 9 / 26

10 INVESTERINGER Jeg vil ikke komme nærmere ind på pensionskassens investeringspolitik. Der vil jeg henvise til Årsrapport 2014, hvor I kan læse det, hvis I gerne vil vide noget mere. Som tidligere nævnt er det sådan, at vi i disse år udvider investeringsuniverset. Det gør vi først og fremmest med det, vi kalder alternative investeringer for at få et konkurrencedygtigt afkast. Det kan fx være investeringer i infrastruktur, private equity, kreditter, ejendomme og andet. Vi har styrket vores kompetencer i investeringsafdelingen på denne her konto, fordi vi gerne vil løfte opgaven, og det kræver særlige kompetencer, og vi har også intensiveret samarbejdet med andre institutionelle investorer. Og der har vi sådan set den glæde, at de gerne vil lege med os, selv de meget store synes faktisk, at Lægernes Pensionskasse er nogle, man gerne vil saminvestere med, og det er vi glade for, og det er til gavn for jer. Da der er tale om et nyt og voksende aktivitetsområde, så vil jeg lige give et par eksempler på, hvad der menes med alternative investeringer, og hvordan vi griber det an: Vi har i 2014 foretaget de to første investeringer i infrastruktur, og det er en investeringstype, som giver et væsentligt højere afkast end obligationer, der skal heller ikke så meget til, kan man sige, men væsentligt højere, og som samtidig ikke er særligt påvirket af bevægelserne på aktiemarkedet. Den første investering er i en stor tysk havmøllepark Gode Wind II, som skal opføres over de kommende år af Dong Energy. Dong Energy vil eje 50 pct. af vindmølleparken efter opførelsen, mens de resterende 50 pct. vil blive ejet af et konsortium, som består af fire pensionsselskaber (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse). Vores investering er over 1/2 mia. kr., så den er både interessant og grøn. Den anden infrastrukturinvestering er i fonden Copenhagen Infrastructure II, og der vil man investere i 8-10 projekter inden for vindmølleparker til lands og til havs, biomasseanlæg og transmissionsanlæg. Og der er i hovedsagen tale om en dansk investorkreds, og der er 11 investorer, der har afgivet investeringstilsagn på i alt 10,8 mia. kr. Lægernes Pensionskasse har givet tilsagn på 1,25 mia. kr., så det er altså også en væsentlig investering og en grøn investering. I 2014 har pensionskassen også foretaget sin første investering på en kvart mia. kr. i et offentligt-privat partnerskab, et OPP-projekt, der skal opføre en stor kontorejendom til staten på Kalvebod Brygge. Også her samarbejder vi. Vi kan rigtig godt lide at investere sammen med nogle andre, og i det her tilfælde er det PBU, og det er Nordea Liv & Pension, vi investerer sammen med. Side 10 / 26

11 SAMFUNDSANSVAR Og nu har jeg sagt de her ting var grønne investeringer, og det er jo sådan, at vi overordnet set har et fokus i alt, hvad vi gør, på at skabe social tryghed for de danske læger gennem en god opsparing til alderdommen og via nødvendige forsikringsdækninger. Det betyder også, at vi har fokus på at skabe det bedst mulige afkast, holde omkostninger nede og sikre, at pensionskassen er økonomisk velkonsolideret i mange år frem. Vi passer på jeres penge. Vi har også fokus på, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt altså mere etiske overvejelser også når det gælder investeringer og vi er meget opmærksomme på de forventninger, som omverdenen har på det her punkt. Vi benytter os i udstrakt grad af aktivt ejerskab, gerne i samarbejde med ligesindede investorer på tværs af landegrænser. Ved at samarbejde på den måde kan vi sikre os en vis indflydelse, også selvom vores ejerandele nogle gange bestemt ikke er de største, og selvom ejerrettighederne er indirekte via fonde og investeringsforeninger, så kan vi få indflydelse den vej rundt via aktivt ejerskab. Vi har faktisk i 2014 været i dialog med flere virksomheder, som vi enten ved er, eller som vi regner med er i konflikt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og vi samarbejder med et firma, Ethix, og vi har herigennem været med til at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd. Det anser vi for helt centralt, at vi går ind på den måde, og pensionskassen benytter også sine stemmerettigheder til at fremme en langsigtet økonomisk vækst og ordentlige ledelsesforhold i selskaberne. Vi lægger vægt på åbenhed og gennemsigtighed i investeringerne, og medlemmerne og offentligheden har let tilgang til information om pensionskassens politikker og investeringer på hjemmesiden, så gennemsigtighed er et kerneord på de her områder. SOLVENS 2 Så er der lidt tung økonomi, Solvens 2. Hvis vi vender os mod solvensen, så tegner der sig et stadigt klarere billede af, hvad for nogle lovgivningsmæssige tiltag, vi regner med, der kommer på det her område af pensionskassens kapitalforhold. Det er det, man kalder Solvens 2. Det sker i øjeblikket, og tendensen er, at der er en gradvis tilpasning til de kommende regler, som man regner med bliver gennemført fuldt ud i 2016, så det er om et øjeblik. Danske pensionskasser er allerede nu i stort omfang underkastet de forventede kommende Solvens 2-regler. Og for vores pensionskasses vedkommende kan jeg sige, at vi er så langt fremme med dette arbejde, at vi med sikkerhed kommer godt i mål med det store arbejde. Man er forudseende. Rettidig omhu er det, der sker. Side 11 / 26

12 LØNFORHOLD Lønforholdene skal jeg også sige lidt om. Hvordan virksomhedens bestyrelse og direktion aflønnes, og det vil jeg gøre ved at henvise til note 10 på side 64 i regnskabet. Den aflønning, der fremgår her, er ikke suppleret med nogen form for incitamentsaflønninger, optioner eller lignende. Vi går ind for den rene vare med transparens. Bestyrelsens aflønning svarer til det, der er godkendt på generalforsamlingen forrige år, i Direktørens løn, som fremover forventes løbende reguleret i takt med den almindelige lønudvikling, afspejler, at direktøren i pensionskassen også har ansvaret for Lægernes Pensionsbank, Kapitalforeningen Lægernes Pensionsinvestering og Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering samt en række associerede selskaber. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Der blev i 2013 nedsat en arbejdsgruppe i DJØF-regi bestående af repræsentanter fra de faglige foreninger og pensionskasserne på akademikerområdet. Formålet var at belyse, om akademikerkasserne var konkurrencedygtige i forhold til andre pensionsleverandører. Hvad tror I, konklusionen var? Vil I have et gæt? Den var klar: Vurderet ud fra tilgængelige taloplysninger er hver enkelt akademikerkasse konkurrencedygtig med gennemsnittet af arbejdsmarkedspensionsordninger såvel som gennemsnittet af de kommercielle pensionsselskaber. Der er altså ikke noget at komme efter. Vi er konkurrencedygtige. Det gælder vel at mærke ikke blot akademikerkasserne i gennemsnit men det gælder for hver enkelt akademikerkasse. I vurderingen indgik primært resultater i form af formueafkast og omkostninger. Der er derfor nu talmæssigt klart belæg for at konkludere, at kasserne leverer fuldt ud konkurrencedygtige pensioner til deres medlemmer. Hertil kommer, at de kritiske spørgsmål, som vi en gang imellem ser i dagspressen, og som rejses over for visse af de kommercielle selskabers måde at erhverve nye kunder på og den omfordeling, der kan ske via det, mellem kunderne, den kan ikke rejses over for os som akademikerkasse fordi hos os kan medlemmerne være trygge ved, at indbetalingerne alene anvendes til gavn for deres egne pensioner, ikke for at hverve nye kunder. For Lægernes Pensionskasse bekræftes det af en række supplerende analyser. Der er gennemført en analyse af den canadiske virksomhed CEM Benchmarking (CEM), og de har siden 1990 udarbejdet benchmarkanalyser for pensionskasser, hvor de kigger på afkast, og hvor de kigger på investeringsomkostninger. Deres konklusion var, at pensionskassens evne til at skabe merafkast var i top internationalt. Er det ikke godt? De sagde samtidig, at pensionskassens investeringsomkostninger var fuldt ud konkurrencedygtige i sammenligning med pensionskasser af samme størrelse. Selv hvis man sammenligner med ATP som altså er 10 gange Side 12 / 26

13 så stor som os så ville investeringsomkostninger kun kunne falde marginalt svarende til 1 promille med pensionskassens nuværende aktivsammensætning. Det er interessante tal, ikke? Så det kommer ikke til at være investeringsomkostninger, der afgør, om pensionskassen kan levere konkurrencedygtige afkast det kommer an på investeringsmæssig dygtighed. Med en formue på 80 mia. kr. det har jeg skullet vænne mig lidt til at sige 80 mia. kr. har pensionskassen med andre ord tilstrækkelig kritisk masse til at have meget lave investeringsomkostninger. Og i al den snak, der er om investeringsomkostninger og stordriftsfordele, og jeg skal komme efter dig, så er det værd at bemærke, at pensionskassen faktisk i international sammenhæng er ret stor. På investeringstidsskriftet IPE Investment & Pension Europe s liste over de største pensionskasser i Europa er vi faktisk placeret som nummer ja hvad vil I tro? 108. Vi er placeret som nummer 108 målt på formue af de Det er da lidt interessant, og det er meget højere oppe, end jeg havde forestillet mig. Så konklusionen er, at vi alle indtil videre kan være godt tilfredse med vores pensionskasse. Men selvfølgelig vil vi som bestyrelse altid holde skarpt øje med, at det er velbegrundet, så vi ikke hviler på laurbærrene og bliver sløve i optrækket. Det er vi meget obs på, når nu jeg har stået og rost så meget, må jeg hellere huske at sige det også. Til slut skal jeg lige nævne, at Niels Lihn Jørgensen jo har haft ansvaret som direktør i 25 år, og nu er det sådan, at Niels har ønsket at lade sig pensionere, og det har han ønsket 1. juni i år, så det er simpelthen om et øjeblik. Og derfor vil jeg lige sige bare et par små bitte ord til dig. Og det, jeg vil sige, det er, at du har været direktør her i Lægernes Pensionskasse i 25 år. Det er lang tid. Pensionskassen er simpelthen din baby. Det er der slet ingen tvivl om, og man mærker det hele tiden. Du passer godt på den baby. Det er der slet ingen tvivl om. Det er fantastisk som bestyrelsesformand og bestyrelse at have den tryghed, at man har en direktør, som er dybt dedikeret og højt professionaliseret. Det er en mangelvare, at begge parametre tæller virkelig voldsomt, dybt og højt, fuldstændig som de skal. Du vil gå gennem ild og vand for at passe på din baby, det er der slet ingen tvivl om, Du vil passe og pleje den, og du bekymrer dig om den, og det gør du faktisk alle døgnets 24 timer. Det ved jeg fra de opringninger, jeg nogle gange får. Jeg hører tit bemærkningen: Linda, jeg har tænkt på, eller Linda, jeg mener, vi bør gøre sådan og sådan og så af og til, Nej, jeg vil gerne advare imod, og så er du sådan lidt mere stram i betrækket, ikke? Men alt sammen i den gode mening at passe på pensionskassen og dermed på jer og jeres penge og jer som medlemmer. Og uanset hvad du kommer med af ideer og forslag og bekymringer, så er det med babyens bedste til hensigt. I ved godt, eller jeg skal lige kigge over, i min aldersgruppe, var det sådan, at man altid sagde de tre R'er, når man skulle passe sin baby Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Sådan er det ikke helt her. Niels har både tre E'er han er Eminent, Energisk og Engageret, eller du kan også få tre T'- Side 13 / 26

14 er, hvis du hellere vil have det Troværdig, Trofast og Tillidvækkende. Så der er både hjerne og hjerte med, når Niels agerer på pensionskassens vegne. Det kan man være evigt forvisset om. Nu er babyen vokset, og der er kommet en lillebror i form af pensionsbanken har jeg nævnt, der er en stand herude? Og Niels har arbejdet med et såkaldt IDNA-projekt, hvor man skulle identificere, hvad er DNA i pensionskassen, og det er blevet til den vision, som er: skabt af lægerne, til for lægerne, drevet af resultater, og der vil jeg bare sige, jeg skulle finde ud af, hvad Niels' s DNA er, så hans DNA er dedikation, nøjagtighed og ansvarlighed. Hvis I vidste, hvor det irriterer ham, hvis jeg kommer med sådan et bestyrelsesmateriale på 500 sider, og så på side 214 er der altså en stavefejl, så bliver han helt vildt irriteret. Så det er nøjagtigheden. Dedikationen er, at det fylder det hele, og ansvarligheden er, at den tryghed, som man kan have ved at have en direktør som Niels, den er ubeskrivelig og den er ubetalelig, så du er ikke skabt af læger, jeg har ikke tjekket det efter med kunstig befrugtning og den slags ting, men det tør jeg i hvert fald ikke udtale mig om, men at du er til for læger, det er jeg slet ikke i tvivl om, at du er drevet af resultater, det er jeg absolut heller ikke i tvivl om, så nu er din baby vokset lidt op. Det er blevet til en større baby. Du har sørget for dens levedygtighed, du har sørget for dens modenhed, du har sørget for dens konkurrencedygtighed, og derfor vil jeg sige, du kan sådan set trygt og med god samvittighed give den videre. Den bliver moden, den vil vokse sig stor, det er jeg ikke i tvivl om, og det er sådan, at nu ved vi jo, at vi vil savne dig helt vildt, det er der slet ingen tvivl om, men vi vil ønske dig god vind. Det er derfor, vi investerer så meget i vindmøller, du skal have noget god vind, og derfor vil vi sige, at vi håber med det at kunne skabe noget energi og give dig lejlighed til at få lidt mere frihed. Nyd din nye frihed, når vi når dertil, men vi vil savne dig helt vildt. Tak. DEBAT OM BERETNINGEN Dirigenten: Tak til formanden for beretningen, og nu stiller vi jo både den skriftlige og den mundtlige beretning til debat. Det er sådan, at der er mødt 81 af de 108 delegerede op. Til gengæld er der så også kommet 29 medlemmer, så fylder vi jo rummet godt ud. Men der er mulighed for, hvis nogle vil have ordet, og der er en enkelt, der allerede har ønsket ordet, værsgo Peter Leth Jørgensen. Og hvis der er andre, så bare lige smid en seddel til mig. Og det er pensioneret medlem. Værsgo. Medlem Peter Leth Jørgensen: Ja, tak for, at jeg kunne få ordet. Jeg kommer nok til at dryppe en lille smule malurt i bægeret med hensyn til, hvor stor en del af det meget fine afkast, som bliver brugt på at polstre pensionerne. Jeg var 25 år, da jeg blev medlem af Lægernes Pensionskasse i 1963, og jeg har i 43 år overført 15 pct. af min løn til LP, indtil jeg blev pensioneret i 2005, og de sidste 15 år var jeg selvbetaler, fordi jeg var professor som tjenestemand, som professor i fysiologi. Efter pensionen i 2005 steg min pension svarende til prognoserne fra LP lidt, men alderspensionen er derefter faldet støt over 6 år med ca. 10 pct. I den periode har inflationen over 10 år været i størrelsesordenen pct. Det vil sige, at min realløn fra Lægeforeningens Pensionskasse er faldet ca. 40 pct. over 10 år. Det kan vi godt mærke, Side 14 / 26

15 men desuden er prognosen på min hustrus enkepension nedsat fra de lovede 60 pct. af alderspensionen, og det er en sag, der ikke er sluttet endnu. Jeg kan ikke diskutere vores problem med en repræsentant i bestyrelsen, fordi det ældste medlem af bestyrelsen er 61 år. Han er næppe alderspensionist, det vil sige, at pensionerede læger ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Lægeforeningens LP har stor succes, som det lige er blevet sagt, med de store stigninger over de sidste 6 år af aktiver. Siden finanskatastrofen i 2008 er de gået fra milliarder til 76 milliarder i pensionskassen og en samlet kapital i koncernen på 113 milliarder eksorbitant store tal og en stejlt stigende kurve. LP administrerer på den måde, de giver deres ansatte god løn, som også har været stigende, og direktørens løn er 3,5 millioner kroner om året i løn, en løn der er steget med 10 pct. over de sidste 6 år. Risikotagerne har også en høj løn. 1,2 millioner og stigende over de sidste 6 år i modsætning til pensionerne. Min konklusion er, at den vigtigste økonomiske parameter for en pensionskasse er jo sådan set ikke, hvor stort et formueafkast kan vi få hjem? Men det er, hvordan vi kan få gode pensioner, som hele tiden holder pensionisterne i ligevægt med inflation og tid, og min konklusion er, at LP svigter på denne vigtige økonomiske parameter, selvom ressourcerne er til stede i de mange milliarder. 113 milliarder tilsammen i koncernen. De nuværende pensionerede læger må dele 1,75 milliarder ud af de 113 milliarder, så vi er nede på størrelsesordenen 1,5 pct. eller ca i gennemsnit, og koncernen har 113 milliarder i kassen. Det må også godt citeres, at jeg synes ikke, det er rimeligt, at LP ikke sørger for at overholde de demokratiske regler, således at der er en repræsentant for pensionisterne eller et par repræsentanter for pensionisterne i bestyrelsen. Det vigtigste for disse mennesker er nu, hvordan de får deres penge hjem. For at markere problemet kunne man godt tænke sig jeg kunne godt tænke mig, at man omdøbte alderspensionister til risikotagere, fordi de har satset hele deres arbejdslivs opsparing i LP, og som resultat får de en dårlig økonomi efter pensionering. Det er paradoksalt, at LP bruger betegnelsen risikotagere for medarbejdere med en høj konstant stigende løn. Tak. Dirigenten: Ja, tak for det. Jeg ved ikke, om der er andre, der beder om ordet? Ellers så tror jeg, direktøren måske lige vil kommentere på det her, inden vi slutter punktet. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen: Jeg har en helt generel kommentar til det med pensionernes udvikling. Pensionskassen er sådan skruet sammen, at hvert medlem har så at sige sin egen økonomi, og der er jo lovgivningsregler, der sikrer, at der ikke sker omfordelinger mellem medlemmerne bortset fra det, der følger af nogle forsikringsprincipper, så man får så at sige det ud, som man selv har betalt ind korrigeret for nogle forsikringspræmier, helt overordnet. Så når der så sker det her i de senere år, at pensionerne falder for nogle grupper, så skyldes det, at der har været en voldsom levetidsforlængelse i forhold til det, der var forudsat, da pensionskassen blev etableret, hele tiden i retning af længere og længere levetid. Og det er klart, det koster på de årlige, udbetalte pensioner, at pengene skal strække, fordi det er dybest set ens egne penge, der skal strække i længere tid. Sådan er det helt overordnet Side 15 / 26

16 skruet sammen, og det er selvfølgelig en trist udvikling økonomisk. Det er så en god udvikling på andre punkter, men det er bare de hårde realiteter omkring en pensionskasse, og det er lovbestemt. Med hensyn til det med formuen, har jeg også lige en kommentar. Jeg kommer også ind på det senere, hvis vi når det. Det er det med koncerntallet, hvor vi har en samlet koncernformue på 115 milliarder. Knap 80 milliarder ligger jo i pensionskassen. De øvrige midler er nogle, der ligger i banken, i vores investeringsforeninger og nogle af pengene er Sygesikringen danmarks formue, men de ligger i vores balance. Vi har over 3 milliarder kroner i forvaltning for Sygesikringen Danmark, og de ligger i vores balance. Så når man skal vurdere pensionskassens økonomi, så skal man se på pensionskassens eget regnskab og ikke på koncernregnskabet, som er et sammensurium af alt muligt, men det er alt sammen noget, vi har ansvar for ledelsesmæssigt. Jeg tror ikke, jeg kan komme det meget nærmere. Jeg håber, at det var nogenlunde. Dirigenten: Ja tak for det. Jeg tror Marianne Ingerslev Holt har bedt om lige at supplere. Marianne Ingerslev Holt (bestyrelsesmedlem): Jeg vil gerne forsøge at svare lidt på den bekymring, der blev udtrykt i forhold til, om der blev taget hensyn til alle kassemedlemmers interesser i det daglige bestyrelsesarbejde. Vi sidder fire kassemedlemmer, fire læger, som er repræsentanter for jer alle sammen i pensionskassens bestyrelse. Og vi er indstillet fra Lægeforeningen. Det er vigtigt at beskrive det arbejde, vi laver i bestyrelsen. Vi sidder i den bestyrelse som en samlet flok, der tager stilling til, hvorledes vi bedst forvalter jeres midler, inklusive vores egne, men der er ikke nogen af os, der rider vores egne kæpheste, heller ikke vores egen økonomi og vores egne pensionstilsagn. Jeg medgiver gerne, at siden jeg begyndte for 15 år siden, er der heller ikke sket andet med mine pensionstilsagn, end at de er blevet mindre. Og det er jo fordi, vi er gode til at lave det, vi laver. Så det er jo sådan set godt nok. Men det er bare et faktum, at det er derfor. Men vi sidder der altså og forvalter jeres interesser på allerbedste vis uden at skele til nogen som helst søjletilhørsforhold, så jeg sidder der ikke og har nogen form for yngre-læge-tankegang. Vi prøver at komme hele vejen rundt om de tilbud, vi giver jer, og ser på, hvad der er jeres interesse, helt afhængigt af, hvilken livsfase man nu måtte være i. Så jeg sidder ikke som nogle og fyrreårig afdelingslæge, fraskilt og har kun interesse i, at vi har én pensionsordning, der kun tilgodeser folk, der ikke er gift, vel? Jeg tilgodeser jeres alles interesser, så jeg synes, vi prøver at komme godt rundt i hjørnerne, og det er jeg ked af at høre, at pensionisterne ikke føler sig repræsenteret af. Men problemstillingen skal rejses over for Lægeforeningen. Tak. Dirigenten: Ja, så har delegeret Jørgen Lassen bedt om ordet. Delegeret Jørgen Lassen: Som formand for Foreningen af Pensionerede Læger skal jeg gøre opmærksom på, at vi har givet udtryk for vores frustration over ikke at være Side 16 / 26

17 repræsenteret i pensionskassens bestyrelse. Jeg vil ikke beklage mig over, at jeg de sidste 5 år har en statistisk sandsynlighed for at leve 15 måneder længere. Jeg vil heller ikke beklage mig over, at jeg i de 15 måneder er sikret en fortsat pension, men jeg vil godt beklage mig over, at vi med 6 ugers varsel får at vide, at vores grundpension bliver reduceret med en pct., og der føler jeg mig overbevist om, at havde der siddet et nydende medlem, en pensioneret i bestyrelsen, som havde det problem på egen krop, så kunne det jo godt være, at man havde givet et varsel på 6 måneder, og det er jo ikke noget, der er faldet ned fra himlen, denne her forlængede demokratiske bonus, vi har fået aldersmæssigt, men jeg kunne godt tænke mig at få en forklaring på, hvorfor man fik så kort et varsel, som jeg synes er urimeligt for de af kollegerne, der kun har Lægernes Pensionskasses pension og folkepensionen. Dirigenten: Ja tak. Hvis der er andre, der ønsker ordet til det her punkt, så beder jeg dem lige om at komme op med navn, osv., men ellers vil direktøren svare på det? Ja, værsgo Niels Lihn Jørgensen. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen: Jamen altså, det er jo klart, at jeg kan godt forstå synspunktet. At når det drejer sig om så store ændringer, som det er i nogle tilfælde, så er det jo rimeligt, at der er lange varsler. Det vil vi jo kigge på, selvfølgelig, for den enkelte har jo noget, man virkelig skal indrette sig efter. Dirigenten: Ja, kan vi med denne enighed betragte formandens beretning som taget til efterretning? Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. PUNKT D. FREMLÆGGELSE AF DET AF REVISION, BESTYRELSE OG DIREKTION UNDERSKREVNE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE Dirigenten: Så kan vi kigge lidt på tallene, det er således, at det næste punkt er jo fremlæggelse af det af revisor og bestyrelsen og direktionen underskrevne årsregnskab, og det er også Niels Lihn Jørgensen, der får ordet. Værsgo. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport 2014 : Min gennemgang vil ligne lidt tidligere år, fordi jeg vil slå ned på samme hovedtemaer. Når vi skal vurdere økonomien, så er der fire punkter, der er vigtige hos os og hos alle andre. Det er jo formueafkastet, det er omkostningerne, det er solvensen og så det særlige for os, at vi har en stor bank som datterselskab, og som betyder meget også for pensionskassens økonomi på forskellige leder og kanter. Side 17 / 26

18 Afkast Først vil jeg sige lidt om afkastet i I kan se her på figuren, at pensionskassens aktiver formanden var også lidt inde på det er opdelt i to hovedgrupper: Investeringsaktiver og afdækningsaktiver. Investeringsaktiver (det er der, hvor den nye ordnings midler udelukkende er investeret). De består af to undergrupper: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver (det er fx ejendomme, men det er også alt det nye, som Linda var inde på, vindmøller, osv.). Afdækningsaktiver har til formål at sikre de garantier, som pensionskassen har tilbage, og som giver medlemmerne sikkerhed for de gamle nominelle garantier, og de findes og er investeret i den gamle pensionsordning. Så midlerne er adskilt på den måde i investeringsaktiver og afdækningsaktiver, som er hvert sit sted. Hvis vi ser på afkastet af de samlede investeringsaktiver, som indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver, så blev det i 2014 på 8,6 pct. Det er altså afkastet af de aktiver, som den nye ordning er investeret i. Hvis vi ser på afkastet alene af de børsnoterede investeringsaktiver, så blev det på 12,4 pct. især på grund af et højt afkast af aktier. Der er tale om et afkast, der er 0,5 pct.point større end det sammenlignelige markedsafkast det svarer i kroner til ca. et ekstra afkast på en kvart milliard kr. Og når kvaliteten af formueforvaltningen skal vurderes, så er det især denne her sammenligning med markedsafkastet, der er den relevante for at vurdere kvaliteten af pensionskassens investeringsfunktioner. Og vi har i mange år haft et merafkast i forhold til benchmark. Fra 2000 til 2014 var det gennemsnitlige årlige merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,6 pct.point årligt og det er vel at mærke efter at samtlige omkostninger er trukket fra. I de sidste 10 år, hvor der har været en varierende mængde af investeringsaktiver, svarer det til et ekstra afkast på 4 mia. kr. i forhold til et almindeligt markedsafkast. De samlede aktiver omfatter, som jeg nævnte, yderligere afdækningsaktiverne, som skal sikre opfyldelsen af garantierne, og som ligger i den gamle ordning. Der er tale om en slags forsikring. Afdækningsaktiverne gav i 2014 et betydeligt afkast, som skyldes det kraftigt faldende renteniveau, men da pensionskassen efterhånden kun har en mindre andel af formuen i de aktiver, så blev det samlede afkast kun trukket lidt op så det samlede afkast blev løftet til 9,2 pct. Afkastet skal holdes op imod resten af branchen. Ud over det, som jeg sagde før med de børsnoterede investeringsaktiver, som efter min mening er den rigtige vurdering af vores kvaliteter, så er der jo nogle nøgletal for det samlede afkast i de forskellige pensionsselskaber. Men som jeg har redegjort for på tidligere generalforsamlinger Side 18 / 26

19 så er det meget svært at lave retvisende sammenligninger af formueafkast, når det drejer sig om totalen, fordi det er en blanding af investerings- og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver afhænger af, hvilken type garantier, selskaberne har, og det varierer derfor kraftigt fra selskab til selskab. Pensionskassen har kraftigt reduceret andelen af afdækningsaktiver over de senere år, fordi mange medlemmer har skiftet fra den gamle pensionsordning til den nye pensionsordning med betinget garanti i tre omtegningsrunder. Det er derfor nærmest umuligt at afgøre, om et godt afkast skyldes investeringsmæssig dygtighed eller er et resultat af afdækning. Men hvordan står vi så på det samlede formueafkast, som alle selskaber skal rapportere i årsregnskaberne? I 2014 ligger vi under midten. Det, der vises her, er så en blanding af investeringsaktiver og afdækningsaktiver. Det er altså det samlede formueafkast. Toppen af listen er dominereret af pensionskasser med mange garanterede ordninger og dermed en stor andel af formuen placeret i afdækningsaktiver, der som sagt har givet høje afkast i Vores pensionskasse har altovervejende betingede ordninger, hvor der ikke anvendes afdækning, og det høje afkast på aktier har ikke kunnet kompensere for det høje afkast på afdækningsaktiverne eller kunnet matche det høje afkast på afdækningsaktiverne. Det omvendte var tilfældet sidste år, hvis I kan huske det. Hvis vi ser på de seneste 5 år ligger vi i den bedste 1/3- del. Hvis vi ser på den lange tidshorisont, der ligger vi på en andenplads med et årligt afkast på 8,5 pct. over de her sidste 24 år. Rentes-rente-effekten betyder meget på sigt, fordi på 24 år er 1 mio. kr. investeret i 1991 blevet til 7,0 mio. kr. hos os. Og det er 1,2 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab i branchen. Det svarer til 20 pct. højere pensioner. Så de her små forskelle, de er af meget, meget stor betydning for slutresultatet. Og så kan man spørge sig selv: Er det her et resultat af held? Og nu har jeg en figur, som vi lige har fået lavet. Vi har ikke haft tallene før. Og bestyrelsen har ikke engang set den endnu, for den er helt ny. Denne figur kunne godt tyde på, at det er et resultat af held. Denne figur viser vores placering i hvert år siden Og I kan se, det flipper op og ned, hvor vi ligger. Vi har både ligget i top, og vi har ligget i bund over perioden, og vores gennemsnitlige placering i de her 24 år, målt på de her tal, det er en 11. plads. Og vores placering på de lange gennemsnit efterhånden som de akkumulerer op og vi er nu oppe på 24 år har altid ligget på en plads. Det skyldes på en eller anden måde, at vi systematisk har formået at træffe så at sige flere gode beslutninger end dårlige beslutninger og har undgået, det kan jeg i hvert fald bekræfte, de helt dårlige beslutninger, også under finanskrisen. Vi har endnu ikke slået ATP. Jeg var frisk jeg tror det var sidste år at sige, at det skulle lykkes en dag, og nu kan jeg i hvert fald sige, det bliver ikke i min tid. Så skal det være i den kommende måned. Men jeg vil sige, det lyder lidt flot stadigvæk, men chancen for at komme op på top- Side 19 / 26

20 pen igen er der, det bliver så en udfordring til min efterfølger her. ATP har først og fremmest afdækningsaktiver, og når renterne stiger, så giver det meget negative formueafkast, hvis de ikke får dem afviklet inden. Så det er bare for at sige, at det kan godt lade sig gøre. Det bliver ikke i morgen, men det må kunne lade sig gøre måske! Omkostninger Så er der administrationsomkostninger. Dem skal vi også lige snakke lidt om. De er selvfølgelig en anden vigtig parameter i den samlede økonomi. For at vurdere omkostningerne vil jeg igen sammenligne os med resten af branchen. Der er tre officielle nøgletal. Når vi ser på omkostningerne i procent af indbetalte bidrag, ligger vi lavest på 1,2 pct. af bidraget. Og med hensyn til omkostninger i procent af jeres pensionsmidler, altså vores hensættelser, der ligger vi, som det blev nævnt tidligere, på 0,04 pct., det vil sige en halv promille af jeres formue bruges til omkostninger til at drive selve pensionsvirksomheden. Det tredje omkostningsnøgletal det er omkostningerne pr. medlem de er på 580 kr., som også er nævnt, og placerer sig i den bedre halvdel af tabellen. Grunden til, at vi på dette tal ikke har det allerlaveste, er, at I har jo heldigvis meget store pensionsordninger. Hvert enkelt medlem har meget store pensionsordninger. Og i kraft af pensionskassens alder er det også meget komplicerede pensionsordninger. Selvfølgelig koster det noget at administrere det for det enkelte medlem, men stadigvæk meget fine tal. Så det bekræfter også, at pensionskassen med hensyn til omkostninger ikke har problemer med sin størrelse. Og som formanden var inde på, så ligger vi pænt med medlemstilfredsheden, og så har vi jo vores bank, som køres som en konkurrencedygtig bank som for nu at forklare det med koncernbalancen driver formueforvaltning for andre eksterne kunder, fx for jer ovre i Lægeforeningen og for Sygesikringen Danmark for at give et andet eksempel. Når vi lægger pensionskassens balance på de 80 mia. kr. sammen med alt det eksterne fra private kunder, store eksterne kunder, indskud i investeringsforeningerne, så har vi en samlet formue på de der ca. 115 mia. kr., som tidligere har været omtalt. Det bidrager selvfølgelig til, at vi høster stordriftsfordele. Solvens Det næste tema. Det vil jeg gøre kort. Linda har været inde på det. Vi er på plads med hensyn til, eller i hvert fald stort set på plads med hensyn til de nye regler, der kommer fra 2016, og solvenssituationen er komfortabel. Banken Så vil jeg sige lidt om banken, for det har efterhånden stor betydning for kassens økonomi, fordi det er en stor bank. Det er pengeinstitut nr. 22 i Danmark, så vidt jeg Side 20 / 26

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00 PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2013 er offentliggjort

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02 HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD 2 Bestyrelse 2 Direktion 2 Revision 2 REDAKTIONEL NOTE 3 LEDELSESBERETNING 4 Halvårets resultat 4 Balance 4 Udsigterne for andet halvår 2015 4 Risici og kapitalberedskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere