16 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011"

Transkript

1 16 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 Hk HANDEL OG DANSk ErHvErv ENIGE Om kritik PIONérErNE I SOCIALE medier GLObAL INNOvATION med LOkAL HåNDværk > SIDE 02 > midtersiderne > bagsiden Iværksætteriets DNA kortlagt Det kræver et særligt DNA at have modet til at åbne sin egen virksomhed, og entreprenante virksomheder med vækst har ofte markante fællestræk. Ernst & Young s vækstskaberkonkurrence Entrepreneur Of The Year er netop afsluttet, og i processen har Danmarks fremmeste vækstvirksomheder løftet sløret for, hvad der er nøglen til deres succes. Af Anne Køster Nogle virksomheder får med det samme en til at tænke: Hvordan gør de det? Det er den slags virksomheder, som får alle de gode idéer, vækster mere end alle konkurrenterne og helt tydeligt har et særligt iværksættergen. For at lære af den slags succeshistorier er de nominerede til Entrepreneur Of The Year blevet interviewet om forskellige succesparametre, der har gjort et udslag for deres vækst. Her havde 96 procent af de nominerede i årets vækstkonkurrence angivet strategisk differentiering som en af de væsentligste parametre for deres succes. Det vil sige, at virksomhederne har haft succes med at positionere sig på en måde, der styrker konkurrenceevnen og/eller har etableret sig i en profitabel niche. Hele 93 procent svarede, at innovation var en af årsagerne til, at de havde haft succes med at sikre deres position i markedet. Ligesom både produkt- og servicekvalitet - med 80 procent - og virksomhedens medarbejdere med mere end 85 procent knap blev angivet som altafgørende for virksomhedernes succes. Hver anden angiver, at prisen er et væsentligt konkurrenceparameter - til sammenligning var det mindre end hver femte, der svarede dette i sidste års iværksætterkonkurrence. Hvordan får iværksættere succés? Et af svarene er med strategisk differentiering. (Foto: Colourbox). Danmark har mere end nogensinde brug for, at der bliver sat fokus på iværksætteriet. Der er stadig for få, der tør kaste sig ud i væksteventyret. Derfor er det essentielt, at vi er opmærksomme på de rammevilkår, vi byder de nye iværksættere - ellers kommer vi aldrig fri af den lavvækst, som kun nye virksomheder kan trække os ud af, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Læs om vinderen af Entrepreneur Of The Year 2011 på side 4. ERHVERVSLIVETS MØDESTED EGELUND SLOT er erhvervslivets eksklusive mødested for organisationer, bestyrelser og virksomheder. Kursuscentret er beliggende nær København i naturskønne omgivelser. Hillerødvejen Fredensborg Telefon

2 DANSK ERHVERV leder 30. november - 2. december 2011 S 2 Af Christian T. Ingemann Direktør Dansk Erhverv Dansk EU-formandskab skal styrke Europa regeringen sidder i disse dage og færdiggør prioriteterne for det danske formandskab af EU. meget er givet på forhånd og følger et allerede udstukket spor. men den danske regering har mulighed for både selv at sætte en dagsorden og påvirke dem, som allerede er sat. Den mulighed skal vi udnytte til at sikre bedre vilkår for erhvervslivet. Den seneste tids krise i EU har meget tydeligt vist, at erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse afhænger af, at vi får skabt økonomisk holdbarhed og stabilitet gennem langsigtede reformer i hele EU. Det er helt vitalt, at vi får styrket det indre marked for at forbedre muligheden for en sund konkurrence mellem virksomhederne. Det er også helt centralt, at vi både i Danmark og EU får mere værdi ud af de penge, som bruges på den offentlige sektor. For det tredje skal vi have forbedret rammevilkårene for at arbejde, producere og investere i Europa. Danmark er fuldstændig afhængig af et Europa i vækst. vi kan ikke blive en vindernation i en taberregion. Politikerne må derfor ikke tøve i deres opbakning for at fremtidssikre et stærkt Europa. vi må ikke misse muligheden for via det danske formandskab at sikre, at vi bidrager til at styrke Europa. EU har været en vækstmotor og grundlaget for den velstand, vi har i Danmark i dag. Der er derfor brug for at lægge skepsissen på hylden og skabe en entydig politisk opbakning til at løse Europas udfordringer. Europas og Danmarks udfordringer kræver, at vi står sammen om at skabe et stærkere og handlekraftigt europæisk samarbejde. med det danske formandskab har vi en unik mulighed for at gøre en positiv forskel for både EU og Danmark. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager Anne Margrethe Køster design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2011 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Laurits rønn, Dansk Erhverv, til venstre, og Jørgen Hoppe, Hk Handel, gør fælles front mod højere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer. (Foto: kaj bonne). Højere afgifter koster job Hk Handels formand, Jørgen Hoppe, og direktør Laurits rønn, Dansk Erhverv, er enige om, at de forhøjede afgifter på blandt andet slik, sodavand, øl, vin og tobak i finansloven for 2012 vil fremme grænsehandlen og koste arbejdspladser i detailhandlen i Danmark. grænsehandel Af Kristian Kongensgaard Det er sikkert sundere at spise mindre slik, drikke færre sodavand og øl og skære ned på cigaretterne. men det er ikke sundere at købe de pågældende varer i tyske grænsebutikker fremfor i Danmark. Imidlertid vil en stor omsætning flytte ud af danske butikker og over grænsen, når de forhøjede afgifter på disse varer træder i kraft i forbindelse med finansloven for både Hk Handel og Dansk Erhverv frygter, at det kommer til at koste arbejdspladser i den danske detailhandel: Jeg har forståelse for, at man ved hjælp af afgifter kan ændre folks adfærd til at drikke og ryge mindre og spise færre usunde varer. men problemet er, at man med højere afgifter flytter en stor del af forbruget over grænsen med det resultat, at vi mister job i detailhandlen i Danmark. Den har i forvejen været hårdt ramt de seneste år. Der er især mange færre faglærte beskæftigede, og vi kan se det på faldende medlemstal, siger Hk Handels formand, Jørgen Hoppe. midt i ærgelsen over de højere afgifter glæder han sig imidlertid over, at cigaretafgiften ikke stiger så meget som ellers bebudet: Cigaretter er en væsentlig krumtap i grænsehandlen, og vi var på et tidligt tidspunkt med til at protestere imod, at en pakke skulle stige med 10 kr. Det er nu blevet til 3 kr., og det vil gøre det mindre attraktivt end ellers at tage ned over grænsen. Ser frem til dialog med skatteministeren Direktør Laurits rønn, Dansk Erhverv, er enig med Jørgen Hoppe i afgiftsforhøjelsernes skadelige virkninger på detailhandlen i Danmark: Det er ærgerligt, for det koster arbejdspladser. Ganske vist kommer de højere afgifter ikke bag på os, for det havde regeringspartierne bebudet inden valget. men det er beklageligt, at de får virkning med så kort varsel som allerede fra nytår. Det giver administrativt bøvl i en i forvejen meget travl periode for detailhandlen. Desuden er der mange tilbudsaviser på vej, som man ikke har haft en chance for at ændre priserne i, siger han. Laurits rønn håber snarest at få en dialog med skatteministeren om afgifternes fremtid: Det vil være hensigtsmæssigt at få fastlagt en afgiftsstruktur, der dels giver god tid til at implementere ændringer og dels ikke fremmer grænsehandlen.

3 DANSK ERHVERV kemikalier 30. november - 2. december 2011 S 3 Pres på klodens ressourcer kræver nytænkning På kemiens Dag 2011 blev der fremlagt og diskuteret, hvordan man i forbindelse med det stigende pres på ressourcer og råvarer kan løfte fremtidige udfordringer. Af Jinnie Hansen I forbindelse med FN s kemiens år 2011 har lande verden over sat fokus på kemi som ressource og på, hvad kemi kommer til at betyde for fremtiden. På kemiens Dag i Danmark for nylig gav en række oplægsholdere deres bud på de udfordringer, verden står overfor, når det handler om at tilpasse sig ressourcemangel og på, hvordan man bedst muligt løser dem. Udfordringerne i dag kan sammenlignes med energikrisen for 40 år siden, der handlede om økonomi og magten om olie som ressource. Energikrisen startede et innovationsspring, da man var tvunget til at tænke i nye muligheder og løsninger på grund af stigende priser på olie, som dengang dækkede 90 procent af danskernes energiforbrug. I dag er der tale om en ny geologisk og demografisk udvikling, der øger menneskets påvirkning af planeten. Derfor er det endnu engang nødvendigt at tænke i nye baner. Affald til nye produkter Oplægsholderne på kemiens Dag var enige om, at virksomheder, NGO er og myndigheder må samarbejde meget tættere for at løse de fremtidige udfordringer, der er i forbindelse med for eksempel stigende oliepriser. I den forbindelse belyste direktør James Clark, Green Chemistry Center, at vesten og Europa bruger relativt mange ressourcer på trods af relativt få tilgængelige råstofressourcer modsat eksempelvis Australien. Hvad kan vesten gøre for at blive mere ressourceeffektiv og bruge færre ressourcer? vicedirektør Claus Torp, miljøstyrelsen, foreslog en økonomisk regulering, hvor forebyggelse og genanvendelse går frem for forbrænding og deponering. En af løsningerne til øget genanvendelse er, at vesten blive mere ressourceintelligent - herunder hvordan forskellige typer af affald kan genanvendes til nye produkter. I forlængelse af det talte koordinator Henrik Wejdling, DAkOFA - Dansk kompetencecenter for Affald, om Urban mining. Det handler om at genvinde den store mængde af affaldsstoffer, der ligger gemt på lossepladser, til oparbejdning og produktion af nye varer. Al affald er vigtige ressourcer Urban mining er en af vejene frem til et mere ressourceeffektivt Europa. vi kommer meget snart til, her i Europa, at skulle forholde os til, hvordan vi håndterer og behandler alle typer af affald som vigtige ressourcer. kan vi ikke det, risikerer vi at blive ramt af meget dyre råstofpriser eller direkte af ressourcemangel som følge af den stigende globale kamp om ressourcerne, siger miljøchef Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv. Desuden skal virksomheder blive bedre til lokal ressourceudnyttelse i stedet for at importere dem over lange afstande. I Sverige har man eksempelvis muligheden for at grave kobberkabler op af egen jord og genanvende dem, hvilket ville give store ressourcegevinster og økonomiske besparelser. Oplægsholderne på konferencen lagde tillige vægt på forbrugernes rolle. Ifølge programme officer Søren bøwadt, Europa-kommissionens generaldirektorat for research & Innovation, er det vigtigt, at forbrugerne bliver opmærksomme på kemiens absolutte nødvendighed: Chemistry penetrates everything that we touch every day. råstofmangel kan betyde, at forbrugerne i fremtiden kommer til at efterspørge varer, der indeholder færre kemikalier, hvilket er vigtigt for et samfund, som gerne skal udvikle sig i en bæredygtig retning. Du kan hente alle konferencens præsentationer på:

4 DANSK ERHVERV ENTREPRENEUR OF THE YEAR november - 2. december 2011 S 4 DESmI fik iværksætterpris for viljen til innovation Den nordjyske leverandør af pumpeløsninger, DESmI, løb med æren som Entrepreneur Of The Year 2011 i Danmark. Næste år skal holdet her til monaco for at dyste om titlen som verdens bedste entrepreneur. (Foto: Ernst & Young). DESmI A/S blev kåret som Entrepreneur Of The Year 2011 ved en spektakulær landskåring i bella Center, hvor flere end 800 gæster fra erhvervslivet fejrede årets mest succesfulde vækstvirksomheder. Den nordjyske vinder, som er leverandør af pumpeløsninger, har mere end 175 år på bagen og blev blandt andet udvalgt af juryen på grund af dens vilje til fortsat innovation og forandring. Af Anne Køster Så kom afslutningen på den danske del af vækstkonkurrencen Entrepreneur Of The Year. Efter et længere opløb blev vinderen forleden afsløret af den uafhængige jury, som kårede den nordjyske leverandør af pumpeløsninger, DESmI, som årets danske entrepreneur. Den skal dyste med verdens bedste vækstvirksomheder i monaco i juni Den danske vinder, DESmI, er en industrivirksomhed og leverandør af pumpeløsninger med hovedsæde i Nørresundby. virksomheden blev stiftet helt tilbage i 1834 og har således allerede fejret 175 års jubilæum. Alligevel er det lykkedes virksomheden at bevare en innovativ tilgang og forstå at udnytte de muligheder, som det globale marked giver. Global vækststrategi gav konkurrencekraft viljen til forandring og ambitionen ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2011 om fortsat at skabe sund vækst er og bliver afgørende! Det er netop det, der kendetegner årets vindervirksomhed. vi har med en virksomhed at gøre, der har forstået at forandre gamle rutiner og har udnyttet, at verden er blevet global til at styrke sin konkurrencekraft, lød det fra den uafhængige jury for Entrepreneur Of The Year ved landskåringen. DESmI blev ved kåringen desuden anerkendt for sit arbejde med en flerstrenget produktstrategi og ambitionerne og visionerne om at skabe en overlevelsesdygtig virksomhed med sund vækst i alle produktområderne. Hvis man skal overleve i den globale verden, og man vil ligge forrest i kapløbet om sund vækst i fremtiden, er det internationale marked utrolig vigtigt. Her udmærker DESmI sig ved en visionær ledelse, som har forstået at etablere produktion og salg på de markeder, hvor væksten ligger i de kommende år. Det gør i særklasse DESmI til en global spiller med en høj eksportandel, uddybede juryen i Entrepreneur Of The Year. Sund vækst på omsætning og bundlinje Det er 15. gang i træk, at revisions- og rådgivningsvirksomheden Ernst & Young i Danmark har været ude og interviewe kandidater til Entrepreneur Of The Year, som lægger vægt på både økonomisk vækst og bløde værdier som for eksempel samfundsengagement. I år har fokus især været at finde svar på, hvordan virksomhederne har skabt sund vækst med fokus på både omsætning og bundlinje. DESmI udmærker sig ved i den grad at have forstået den globale udfordring og til stadighed at formå at udvikle sig og følge virksomhedens visionære og strategiske mål. vinderen er en virksomhed med et stort vækstpotentiale og viser ved eksemplets magt, hvordan det, der i sin tid startede som en lille dansk virksomhed, nu er en global spiller på verdensmarkedet med vokseværk. Netop denne type virksomheder skaber den vækst, som vi i den grad har brug for, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Flere end 800 gæster fra erhvervslivet fejrede i bella Center i københavn årets mest succesfulde vækstvirksomheder i revisionsog rådgivningsvirksomheden Ernst & Young s konkurrence Entrepreneur Of The Year (Foto: Ernst & Young).

5 FIRMAJULEGAVER Den hellige vin og dens venner 1 fl. Sommavite, Santo Vino, Castellani, Italien 1 pose cantuccini 1 dåse andepate 1 glas rødløg marmelade 1 plade belgisk chokolade 1 pose blandede snacks FINANSBUREAUET Vi pakker gavekurve efter dine ønsker Château du Pintey Bordeaux Supérieur Frankrig Lagret 18 måneder på 225 liters egetræsfade. Duften byder på mørke bær og et lækkert strejf af vanilje. Smagen er kraftig og med stor finesse. Brombær, blommer, mørk chokolade samt et flot fadpræg fra lageringen Magnum flaske 1,5 l i gavekarton Årets gode julevin 2010 Klein Steenberg Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc Steenberg Vineyards Western Cape, Sydafrika Denne flotte vin viser, hvad dygtige vinmagere kan opnå, når de bruger 3 klassiske druetyper dyrket i et optimalt klima. Vinen byder på noter af solbær og vilde brombær med et strejf af krydderi fra måneder på egetræsfade. Vinen er mediumfyldig, og den rene frugt balancerer flot i den lange eftersmag. SPAR SPAR Tilbud SPAR Pr. fl. Tilbuddene gælder til og med d. 23. december Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Viña Tarapacá 2010 Carmenère Reserva Maipo Valley, Chile En topklasse Carmenère fra Maipo Valley i Chile. Carmenère-druen giver kraftfuld blød vin med en anelse krydderi i eftersmagen og denne vin er et pragteksempel. Vinen byder på bløde tanniner, solbær, blåbær og mørk chokolade. Perfekt afstemt til julens kraftige mad. 3 flasker i gavekarton SPAR Camus Ile de Ré Fine Island Cognac Frankrig Fremstillet helt unikt på druer fra øen Ile de Ré, der ligger i havet ud for Cognac distriktet. Cognacen er lagret på øen, og har en mere saltet og intens karakter end Camus cognac normalt byder på. I flot original gavekarton Årets Juleportvin Niepoort Reserve Ruby Port Douro, Portugal Årets juleportvin fra Niepoort er dyb rød i glasset. Der er fine aromaer af blommer og solbær samt en anelse brombær. En portvin med en god friskhed og sødme samt en flot fylde. Eftersmagen er flot balanceret med god længde. Årets juleportvin er perfekt til ris à l amande og ostebordet I original gavekarton Dom. Barons de Rothschild (Lafite) 2011 Los Vascos, Chardonnay, Chile 2010 Aruma Malbec, Argentina 2008 Château d'aussières, Corbières, Frankrig 2009 Los Vascos Cabernet Sauvignon, Chile 2009 Legende R, Bordeaux Rouge, Frankrig 2008 Blason d'aussières, Corbières, Frankrig Fra folkene bag 1. Grand Cru Classé slottet Château Lafite. Vine som viser, hvad gode franske producenter kan opnå, når de arbejder med druer, de kender, under optimale klimabetingelser. 6 flasker i trækasse Bestil din vin på Danmarks største og ældste kæde af vinhandlere Find nærmeste forhandler på Tlf

6 DANSK ERHVERV international 30. november - 2. december 2011 S 6 Franskmænd ser på detaljer og danskere på uret Fordomme om hinanden blev endevendt i en livlig paneldebat, da Dansk- Fransk Handelsunion i samarbejde med Dansk Erhverv lancerede et nyt netværk for franske og danske virksomheder. international Af Kristian Kongensgaard Hvis danskerne gik lidt mere op i detaljerne og franskmændene lidt mindre, så kunne de forretningsmæssige forbindelser mellem Danmark og Frankrig blive lidt bedre. Forskelle og fordomme de to lande og deres indbyggere imellem blev diskuteret livligt, da Dansk-Fransk Handelsunion lancerede et nyt netværk, Le Cercled Entreprises, ved arrangementet French Opportunities i samarbejde med Dansk Erhverv. Den danske eksport til Tyskland er 3-4 gange så stor som til Frankrig, og nogle synes, at det er lettere at eksportere til kina end til Frankrig. mens danskere regnes for at være tidsslaver, der ser nøje på uret, er mødetidspunkter mere elastiske for franskmænd. For sidstnævnte er det også et mål i sig selv at diskutere, mens målet for danskere er at finde en løsning. Personer eller virksomheder, der har et reelt ønske om at kommunikere, kan altid finde ud af det. Lina Nordlander, Sales Manager Denmark, Proffice Danmark A/S Det blev dog også slået fast, at hvis man sætter sig ind i og forstår hinandens kultur, kan man også få succes i forretningslivet. Ifølge Ulrik Fonsmark Andreasen, Dansk- Fransk Handelsunion, ville dansk eksport stige med 50 milliarder kr., hvis eksporten til Frankrig var på samme størrelse som til Tyskland. (Foto: kaj bonne). forskelle er en væsentlig hindring for at udvikle forretningsmulighederne mellem Danmark og Frankrig: min oplevelse er, at det bruges som en undskyldning for at beskytte sig selv for ikke at gøre noget, som er uden for sin "komfort zone". Personer eller virksomheder, der har et reelt ønske om at kommunikere, kan altid finde ud af det. En mulighed er at ansætte en person, som kan sproget. Det kunne også være en opgave for Dansk-Fransk Handelsunion eksempelvis at gøre sprogbistand til en facilitet: Hvis der er en sprogbarriere, hjælper vi med at overvinde den, siger hun. Beskeden samhandel er ingen naturlov Jens klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv, siger om revitaliseringen af Dansk-Fransk Handelsunion med det nye netværk: Der er behov for alle nye tiltag, der kan øge det forretningsmæssige samkvem mellem de to lande. Det er bestemt ikke nogen naturlov, at samhandlen befinder sig på et så beskedent niveau, som tilfældet er - og slet Under French Opportunities var debatten livlig. Her er det Lina Nordlander, der opponerer mod påstanden om, at de sproglige forskelle er en væsentlig hindring for at udvikle forretningsmulighederne mellem Danmark og Frankrig. (Foto: kaj bonne). Franske organisationer i Danmark var repræsenteret på stande. (Foto: kaj bonne). ikke i sammenligning med andre EU-lande. Netværket er et spændende initiativ, som jeg vil ønske al mulig held og lykke. Cleantech er en oplagt eksportmulighed Ulrik Fonsmark Andreasen fra den arrangerende organisation Dansk- Fransk Handelsunion betegner eventen som en stor succes. Han ser følgende perspektiver og muligheder: Der er et stort potentiale i samhandelen med Frankrig. målt pr. indbygger i Frankrig er den danske eksport på 346 kr., mens den i Tyskland er på kr. og i Sverige hele kr. pr. indbygger. Hvis den danske eksport til Frankrig var på samme størrelse som eksporten til Tyskland, ville dansk eksport stige med 50 milliarder kr. Netop nu hvor den franske regering har en 2-årig genopretningsplan på 26 milliarder euro, og hvor bæredygtig udvikling er et af prioritetsområderne i planen, er det om at slå til for de danske virksomheder. De står stærkt på cleantech-området, og det er en oplagt eksportmulighed. For franske virksomheder er det mest interessante sandsynligvis distribution og franchise til Danmark. For eksempel søger den franske supermarkedskæde monoprix en masterfranchise-tager i Danmark. Sprogforskelle er en dårlig undskyldning Lina Nordlander, Sales manager Denmark, Proffice Danmark A/S, der arbejder med vikarservice, rekruttering, outsourcing samt karriere- og udviklingsprogrammer var uenig i påstanden om, at de sproglige Panelet der skulle bygge bro mellem Danmark og Frankrig. (Foto: kaj bonne).

7 DANSK ERHVERV PENSION - en enkel og fleksibel løsning Dansk Erhverv Pension er et nyt pensionskoncept, som er skabt i tæt samarbejde mellem Dansk Erhverv og PFA Pension. Pensionskonceptet kan tilpasses den enkelte virksomhed, men er i sin opbygning ens for alle, hvilket gør priserne meget attraktive. Med Dansk Erhverv Pension får din virksomhed en moderne pensionsordning, som er enkel og overskuelig. Et attraktivt medarbejdergode til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Vil du høre mere om Dansk Erhverv Pension? Så ring , og aftal et møde med PFA.

8 DANSK ERHVERV sociale medier 30. november - 2. december 2011 S 8 virksomhedernes pionérer Ikke alle får i begejstringens rus truffet de rigtige beslutninger, når man som virksomhed engagerer sig på de sociale medier. men de fejl, man gør - og dem vil der være mange af - skal man foretage hurtigere end andre, for så kommer man også hurtigere videre. Det var en af læresætningerne på SocialSemantics og Dansk Erhvervs konference om sociale medier i detailhandlen. sociale medier Af Kristian Kongensgaard brødrene Lars og klaus Silberbauer kørte parløb på konferencen. Det var pionérernes dag, da Dansk Erhverv og virksomheden SocialSemantic.eu inviterede til konferencen Sociale medier i detailhandlen. De fleste af paneldeltagerne er på det første hold, der rundt om i detailbranchen er gået i gang med at udforske og udvikle, hvordan deres respektive virksomheder kan benytte sociale medier til at møde deres kunder på en ny måde. De er pionérer uden manual, uden lærebog, uden facitliste. markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, konstaterede i sin velkomst, at omsætningen i detailhandlen er stagnerende. men det betyder ikke, at udviklingen over en bred kam står stille: Nethandelen er konstant stigende, så der er muligheder. Fra USA ved vi, at de detailvirksomheder, der har en høj aktivitet på sociale medier og er i dialog med kunderne, allerede genererer 5 procent af deres omsætning via sociale medier. Netop virksomhedernes dialog med kunderne lagde erhvervssociolog Eva Steensig, Lighthouse Cph., meget vægt på i sit indlæg: Lad være med at engagere jer i sociale medier, hvis I ikke gider tale med jeres kunder. Nettet er gået fra kun at være en kommunikationskanal til også at være dialogkanal. Forbrugerne søger lukkede fællesskaber med ligesindede. Dér starter mange forbrugsbeslutninger, og det giver virksomhederne mulighed for mere målrettethed. men det er ikke på sociale medier, man skal præsentere sine salgsbudskaber. Forbrugerne forventer at få noget mere, sagde hun blandt andet. Trætte af påtaget dialog Lars Silberbauer, der er Lego Groups Global Social media Strategist, anser også dialog med kunderne som meget vigtig. men hans pointe var: Folk er trætte af påtaget dialog, og det bliver mere og mere vanskeligt at styre indholdet på sociale medier. Hans bror, director klaus Silberbauer, Thinks!Digital, pointerede, at der ikke er nogen facitliste over en entré til sociale medier: Alle skal gøre det på deres egen måde, og man skal huske at tilfredsstille kundernes og ikke ens egne behov. Ifølge martin kjær Skou, Nordic Club manager, Hi-Fi klubben, er det ikke konkrete produkter, folk kredser om på Facebook: De vil bare gerne have lov til at sige, hvad de mener. Coordinator maria baagø, vero moda, arbejder med at få modenavnet tænkt ind på fansenes top of mind : vi vil gerne være en del af pigernes univers. Det gør vi med sjove påhit, hvor de klæ r sig i vores tøj og for eksempel kan vinde en fest. Erhvervssociolog Eva Steensig: Lad være med at engagere jer i sociale medier, hvis I ikke gider tale med jeres kunder. markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, i gang med at fortælle om amerikanske detailvirksomheder, der genererer 5 procent af deres omsætning via sociale medier. Både ros og ris Online Communicator Anders Lunde, Hummel, gav udtryk for forståelse for, at det kunne være vanskeligt at gøre en virksomheds direktion interesseret i at satse på sociale medier: men hvis der er noget, de forstår og kan måle på, så er det antallet af fans, og så kan man få dem i tale. Derfor er det også vigtigt at sprede viden om fans ud i hele organisationen. Han anbefalede, at man som virksomhed er til stede på de sociale medier og forholder sig til både ros og ris fra fans: vi skal være glade for, at de overhovedet gider bruge tid på os. Co-Founder michael A. Hansen, virksomheden komfo, der arbejder med de kommercielle muligheder på Facebook, havde regnet på effekten af de såkaldte posts på sociale medier - det vil sige jævnlige meddelelser: Hvis indholdet ellers er relevant, har det en enorm effekt at sende ud hver dag fremfor en gang om ugen. Hvis man gør det hver dag, er der 3 gange så mange, der ser det hver gang. Det vil sige, at effekten er 21 gange større ved at sende posts hver dag fremfor kun én gang om ugen. Svære opgaver - små præmier FDb s digitale chef, morten Gade, havde 7 argumenter for, at detailvirksomheder skal engagere sig på de sociale medier: Det giver kendskab. Det skaber sympati. Det giver en bedre forståelse af kunderne. Det udvikler nye produkter og services. Det skaber gode oplevelser for kunderne og gør dem til ambassadører.

9 DANSK ERHVERV sociale medier 30. november - 2. december 2011 S 9 i sociale medier FOTO: KAJ BONNE Det er en billig kanal. Det skaber nye relationer og roller - Hvad står vi for? manager michael rying, designerfirmaet Normann Copenhagen, havde et fif med til forsamlingen: vores fans vil gerne deltage i konkurrencer, men de gør det af andre årsager end blot for at vinde noget. Derfor giver vi dem svære opgaver men kun små præmier. Han kunne i øvrigt fortælle, at deres lille video på YouTube om, hvordan man pakker gaver ind, er blevet set af mindst , og havde set videoen om, hvordan man binder et slips. Johan bülow, indehaveren af Lakrids, understregede hvor vigtigt ærlighed er på de sociale medier. blandt andet ved at vise med små videoklip, hvordan forretningens chokolade og andre produkter bliver til. Kunderne hjælper hinanden Online Project manager morten Jørgensen, Hi3G, pegede på, at der på de sociale medier omkring telebranchen er meget fokus på det negative: Er der eksempelvis nedbrud, dukker det øjeblikkeligt op på Facebook. men vi oplever også, at mange tager os i forsvar, og at kunderne svarer og hjælper hinanden, når vores kundeservice ikke er åben. Da media Designer Grimur Fjeldsted, Ecco, kunne fortælle, at skotøjskoncernen havde over fans, fik han direktionens fulde accept til sit forehavende på sociale medier. På konferencen præsenterede han udførligt, hvordan han systematisk arbejder med sociale medier. Som ene mand er det afgørende at få involveret andre medarbejdere: Det er imidlertid en barriere at få dem med. men det kan lykkes ved hjælp af små pilotprojekter, som man skal vælge med omhu. Det er ikke på sociale medier, man skal præsentere sine salgsbudskaber. Forbrugerne forventer at få noget mere. Eva Steensig, erhvervssociolog, Lighthouse Cph. Indehaveren af Ilovebarcodes, rikke Høyer Schrøder, slog et slag for de såkaldte Qr koder, som man konferencen samlede pionérer og deres enorme viden om kommercielle muligheder i sociale medier. efterhånden møder mange steder - på plakater, i aviser og blade, etc. med en app på mobilen kan man lynhurtigt klikke sig ind på Qr koden og finde genvej til en mobilshop eller en anden ønsket hjemmeside. brugen af koderne vokser eksplosivt og giver nye muligheder for detailhandlen i udstillingsvinduet, på emballage og via de traditionelle markedsføringskanaler: men husk at teste, teste og teste, at de virker, pointerede hun. Synes du selv, at det er spændende? managing Partner Jan mortensen, Converseon Nordics, understregede, at det er vigtigt at måle effekten af sin indsats på de sociale medier: men det behøver ikke at være på salget. Det kan eksempelvis også måles på hvor meget mindre pres, der er på kundeservice. Co-founder og CTO Steffen Tiedeman Christensen, videovirksomheden 23, påpegede de kommercielle muligheder i små videoklip: De skaber opmærksomhed, og vi kan ikke kun måle antallet af visninger men også deres påvirkningsmæssige kvalitet. Partner Andreas rasmussen, det sociale mediabureau Nodes, havde fokus på konkurrencer på Facebook: konkurrencer skal være på platformens og brugernes præmisser. man skal spørge sig selv, om man synes, det er spændende, det der skal komme ud. Jan Futtrup er stifter af SocialSemantic.eu, der er den ene af konferencens arrangører. virksomheden har i en undersøgelse kortlagt danske virksomheders brug af sociale medier. Han sluttede af med et par gode råd: man skal lære et nyt håndværk, der går ud på at føre en dialog med kunden i centrum. Så vil man erfare, at første gang er svær, men at man skal prøve igen - og så skal man lave fejl hurtigere end de andre. Da media Designer Grimur Fjeldsted, Ecco, kunne fortælle i skotøjskoncernen, at den havde over fans, var der hul igennem til direktionens forståelse for værdien af at være på sociale medier.

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011

14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 14 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 14 / 2.-4. november 2011 VIRKSOMHEDER SLIPPER FOR FORHADT AFFALDS- GEBYR KLAR SNAK, FLERE FACTS OG MINDRE HYPE OM SOCIALE

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011

12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 12 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 12 / 5.-7. oktober 2011 FÅ SUCCES MED VIRKSOMHEDENS TALENTER HR-DIREKTØRERNES DAG PROJEKTSTYRING BREDER SIG TIL FLERE

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011

13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011 13 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 19.-21. oktober 2011 NYT DANSK-FRANSK NETVÆRK PÅ VEJ FÅ STYR PÅ KONFLIKTERNE BRUG FOR STØRRE INDSIGT OG BEDRE EVNE

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011

9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 9 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 9 / 15.-17. juni 2011 ENGROSVIRKSOMHED ROKKER SKATTE- MINISTEREN FORANDRING I DAG - VÆKST I MORGEN SÅDAN VÆKSTER DEN DANSKE

Læs mere

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen

Detailhandlen lader sig ikke snyde af Party Prinsen #8 24.-26. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NETHANDEL GÅR IKKE OVER IGEN side 08-09 LEKTIER I STEDET FOR LAURBÆR NASDAQ? JA, TAK! ENERGIAFGIFTER DISKRIMINERER

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Sociale Medier i detailbranchen

Sociale Medier i detailbranchen Udgivet under SocialSemantic FACTBOOK datasættet Brancherapport Sociale Medier i detailbranchen Brancherapporten indeholder: DEL I: Fremtidsudsigter, anbefalinger og erfaringer delt og formuleret af eksperter

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010

5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 5 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 5 / 14.-16. april 2010 CHRISTIANSENS KUNST DET ER SLUT MED BØF OG BEARNAISE- SOVS ESCO - MARKEDET DER KUN KAN GÅ FREMAD

Læs mere

De kloge brancher får mere fra hånden

De kloge brancher får mere fra hånden #3 26.-28. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DE SUNDESTE SPJÆTTER IGEN side 16 NY OVERENSKOMST PÅ BUTIKSHYLDEN BREDBÅND MED KONKURRENCE MUSIKKENS

Læs mere

CSR-partnerskaber vinder frem

CSR-partnerskaber vinder frem #7 3.-5. juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side 08-09 TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG

Læs mere

IT-afskrivninger tager 7 lange år

IT-afskrivninger tager 7 lange år #4 8.-20. marts 20 MEDLEMSAVIS FOR.000 VIRKSOMHEDER OG 00 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV CROWDFUNDING RAMMER TIDSÅNDEN side 2-3 TEMA OM ERHVERVSLEJEMÅL FIND DEN DIGITALE BALANCE SELSKABSSKATTEN SKAL

Læs mere

Eksplosiv vilje til e-handel

Eksplosiv vilje til e-handel Georgiens præsident gæst hos Dansk Erhverv Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 24 17.-19. oktober 2007 www.danskerhverv.dk Eksplosiv vilje til e-handel

Læs mere

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen?

#13. Rigide regler blokerer for kommunale besparelser. 9.-11. oktober 2013. Velfærdens Årsdag side 06-07. Hvad virker på beskæftigelsen? #13 9.-11. oktober 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Skarphed på Velfærdens Årsdag side 06-07 Kommunaldirektør taler ud > 04 Lauritzen på den lange bane

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Udkantsdanmark flytter rundt

Udkantsdanmark flytter rundt #10 7.-9. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV konferenen ivæ-ce 2013 rksætters vej til kapital Arrangeret af: Hvorfor lykkedes det for nogle iværksættere

Læs mere

eller hæmme produktiv

eller hæmme produktiv #6 24.-26. april 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Nøglen til ejerskifte med succes side 10 Created in DK Årsdagen forude > 03 Ferieåret slutter og hvad

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere