16 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011"

Transkript

1 16 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 16 / 30. november - 2. december 2011 Hk HANDEL OG DANSk ErHvErv ENIGE Om kritik PIONérErNE I SOCIALE medier GLObAL INNOvATION med LOkAL HåNDværk > SIDE 02 > midtersiderne > bagsiden Iværksætteriets DNA kortlagt Det kræver et særligt DNA at have modet til at åbne sin egen virksomhed, og entreprenante virksomheder med vækst har ofte markante fællestræk. Ernst & Young s vækstskaberkonkurrence Entrepreneur Of The Year er netop afsluttet, og i processen har Danmarks fremmeste vækstvirksomheder løftet sløret for, hvad der er nøglen til deres succes. Af Anne Køster Nogle virksomheder får med det samme en til at tænke: Hvordan gør de det? Det er den slags virksomheder, som får alle de gode idéer, vækster mere end alle konkurrenterne og helt tydeligt har et særligt iværksættergen. For at lære af den slags succeshistorier er de nominerede til Entrepreneur Of The Year blevet interviewet om forskellige succesparametre, der har gjort et udslag for deres vækst. Her havde 96 procent af de nominerede i årets vækstkonkurrence angivet strategisk differentiering som en af de væsentligste parametre for deres succes. Det vil sige, at virksomhederne har haft succes med at positionere sig på en måde, der styrker konkurrenceevnen og/eller har etableret sig i en profitabel niche. Hele 93 procent svarede, at innovation var en af årsagerne til, at de havde haft succes med at sikre deres position i markedet. Ligesom både produkt- og servicekvalitet - med 80 procent - og virksomhedens medarbejdere med mere end 85 procent knap blev angivet som altafgørende for virksomhedernes succes. Hver anden angiver, at prisen er et væsentligt konkurrenceparameter - til sammenligning var det mindre end hver femte, der svarede dette i sidste års iværksætterkonkurrence. Hvordan får iværksættere succés? Et af svarene er med strategisk differentiering. (Foto: Colourbox). Danmark har mere end nogensinde brug for, at der bliver sat fokus på iværksætteriet. Der er stadig for få, der tør kaste sig ud i væksteventyret. Derfor er det essentielt, at vi er opmærksomme på de rammevilkår, vi byder de nye iværksættere - ellers kommer vi aldrig fri af den lavvækst, som kun nye virksomheder kan trække os ud af, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Læs om vinderen af Entrepreneur Of The Year 2011 på side 4. ERHVERVSLIVETS MØDESTED EGELUND SLOT er erhvervslivets eksklusive mødested for organisationer, bestyrelser og virksomheder. Kursuscentret er beliggende nær København i naturskønne omgivelser. Hillerødvejen Fredensborg Telefon

2 DANSK ERHVERV leder 30. november - 2. december 2011 S 2 Af Christian T. Ingemann Direktør Dansk Erhverv Dansk EU-formandskab skal styrke Europa regeringen sidder i disse dage og færdiggør prioriteterne for det danske formandskab af EU. meget er givet på forhånd og følger et allerede udstukket spor. men den danske regering har mulighed for både selv at sætte en dagsorden og påvirke dem, som allerede er sat. Den mulighed skal vi udnytte til at sikre bedre vilkår for erhvervslivet. Den seneste tids krise i EU har meget tydeligt vist, at erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse afhænger af, at vi får skabt økonomisk holdbarhed og stabilitet gennem langsigtede reformer i hele EU. Det er helt vitalt, at vi får styrket det indre marked for at forbedre muligheden for en sund konkurrence mellem virksomhederne. Det er også helt centralt, at vi både i Danmark og EU får mere værdi ud af de penge, som bruges på den offentlige sektor. For det tredje skal vi have forbedret rammevilkårene for at arbejde, producere og investere i Europa. Danmark er fuldstændig afhængig af et Europa i vækst. vi kan ikke blive en vindernation i en taberregion. Politikerne må derfor ikke tøve i deres opbakning for at fremtidssikre et stærkt Europa. vi må ikke misse muligheden for via det danske formandskab at sikre, at vi bidrager til at styrke Europa. EU har været en vækstmotor og grundlaget for den velstand, vi har i Danmark i dag. Der er derfor brug for at lægge skepsissen på hylden og skabe en entydig politisk opbakning til at løse Europas udfordringer. Europas og Danmarks udfordringer kræver, at vi står sammen om at skabe et stærkere og handlekraftigt europæisk samarbejde. med det danske formandskab har vi en unik mulighed for at gøre en positiv forskel for både EU og Danmark. UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager Anne Margrethe Køster design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2011 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Laurits rønn, Dansk Erhverv, til venstre, og Jørgen Hoppe, Hk Handel, gør fælles front mod højere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer. (Foto: kaj bonne). Højere afgifter koster job Hk Handels formand, Jørgen Hoppe, og direktør Laurits rønn, Dansk Erhverv, er enige om, at de forhøjede afgifter på blandt andet slik, sodavand, øl, vin og tobak i finansloven for 2012 vil fremme grænsehandlen og koste arbejdspladser i detailhandlen i Danmark. grænsehandel Af Kristian Kongensgaard Det er sikkert sundere at spise mindre slik, drikke færre sodavand og øl og skære ned på cigaretterne. men det er ikke sundere at købe de pågældende varer i tyske grænsebutikker fremfor i Danmark. Imidlertid vil en stor omsætning flytte ud af danske butikker og over grænsen, når de forhøjede afgifter på disse varer træder i kraft i forbindelse med finansloven for både Hk Handel og Dansk Erhverv frygter, at det kommer til at koste arbejdspladser i den danske detailhandel: Jeg har forståelse for, at man ved hjælp af afgifter kan ændre folks adfærd til at drikke og ryge mindre og spise færre usunde varer. men problemet er, at man med højere afgifter flytter en stor del af forbruget over grænsen med det resultat, at vi mister job i detailhandlen i Danmark. Den har i forvejen været hårdt ramt de seneste år. Der er især mange færre faglærte beskæftigede, og vi kan se det på faldende medlemstal, siger Hk Handels formand, Jørgen Hoppe. midt i ærgelsen over de højere afgifter glæder han sig imidlertid over, at cigaretafgiften ikke stiger så meget som ellers bebudet: Cigaretter er en væsentlig krumtap i grænsehandlen, og vi var på et tidligt tidspunkt med til at protestere imod, at en pakke skulle stige med 10 kr. Det er nu blevet til 3 kr., og det vil gøre det mindre attraktivt end ellers at tage ned over grænsen. Ser frem til dialog med skatteministeren Direktør Laurits rønn, Dansk Erhverv, er enig med Jørgen Hoppe i afgiftsforhøjelsernes skadelige virkninger på detailhandlen i Danmark: Det er ærgerligt, for det koster arbejdspladser. Ganske vist kommer de højere afgifter ikke bag på os, for det havde regeringspartierne bebudet inden valget. men det er beklageligt, at de får virkning med så kort varsel som allerede fra nytår. Det giver administrativt bøvl i en i forvejen meget travl periode for detailhandlen. Desuden er der mange tilbudsaviser på vej, som man ikke har haft en chance for at ændre priserne i, siger han. Laurits rønn håber snarest at få en dialog med skatteministeren om afgifternes fremtid: Det vil være hensigtsmæssigt at få fastlagt en afgiftsstruktur, der dels giver god tid til at implementere ændringer og dels ikke fremmer grænsehandlen.

3 DANSK ERHVERV kemikalier 30. november - 2. december 2011 S 3 Pres på klodens ressourcer kræver nytænkning På kemiens Dag 2011 blev der fremlagt og diskuteret, hvordan man i forbindelse med det stigende pres på ressourcer og råvarer kan løfte fremtidige udfordringer. Af Jinnie Hansen I forbindelse med FN s kemiens år 2011 har lande verden over sat fokus på kemi som ressource og på, hvad kemi kommer til at betyde for fremtiden. På kemiens Dag i Danmark for nylig gav en række oplægsholdere deres bud på de udfordringer, verden står overfor, når det handler om at tilpasse sig ressourcemangel og på, hvordan man bedst muligt løser dem. Udfordringerne i dag kan sammenlignes med energikrisen for 40 år siden, der handlede om økonomi og magten om olie som ressource. Energikrisen startede et innovationsspring, da man var tvunget til at tænke i nye muligheder og løsninger på grund af stigende priser på olie, som dengang dækkede 90 procent af danskernes energiforbrug. I dag er der tale om en ny geologisk og demografisk udvikling, der øger menneskets påvirkning af planeten. Derfor er det endnu engang nødvendigt at tænke i nye baner. Affald til nye produkter Oplægsholderne på kemiens Dag var enige om, at virksomheder, NGO er og myndigheder må samarbejde meget tættere for at løse de fremtidige udfordringer, der er i forbindelse med for eksempel stigende oliepriser. I den forbindelse belyste direktør James Clark, Green Chemistry Center, at vesten og Europa bruger relativt mange ressourcer på trods af relativt få tilgængelige råstofressourcer modsat eksempelvis Australien. Hvad kan vesten gøre for at blive mere ressourceeffektiv og bruge færre ressourcer? vicedirektør Claus Torp, miljøstyrelsen, foreslog en økonomisk regulering, hvor forebyggelse og genanvendelse går frem for forbrænding og deponering. En af løsningerne til øget genanvendelse er, at vesten blive mere ressourceintelligent - herunder hvordan forskellige typer af affald kan genanvendes til nye produkter. I forlængelse af det talte koordinator Henrik Wejdling, DAkOFA - Dansk kompetencecenter for Affald, om Urban mining. Det handler om at genvinde den store mængde af affaldsstoffer, der ligger gemt på lossepladser, til oparbejdning og produktion af nye varer. Al affald er vigtige ressourcer Urban mining er en af vejene frem til et mere ressourceeffektivt Europa. vi kommer meget snart til, her i Europa, at skulle forholde os til, hvordan vi håndterer og behandler alle typer af affald som vigtige ressourcer. kan vi ikke det, risikerer vi at blive ramt af meget dyre råstofpriser eller direkte af ressourcemangel som følge af den stigende globale kamp om ressourcerne, siger miljøchef Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv. Desuden skal virksomheder blive bedre til lokal ressourceudnyttelse i stedet for at importere dem over lange afstande. I Sverige har man eksempelvis muligheden for at grave kobberkabler op af egen jord og genanvende dem, hvilket ville give store ressourcegevinster og økonomiske besparelser. Oplægsholderne på konferencen lagde tillige vægt på forbrugernes rolle. Ifølge programme officer Søren bøwadt, Europa-kommissionens generaldirektorat for research & Innovation, er det vigtigt, at forbrugerne bliver opmærksomme på kemiens absolutte nødvendighed: Chemistry penetrates everything that we touch every day. råstofmangel kan betyde, at forbrugerne i fremtiden kommer til at efterspørge varer, der indeholder færre kemikalier, hvilket er vigtigt for et samfund, som gerne skal udvikle sig i en bæredygtig retning. Du kan hente alle konferencens præsentationer på:

4 DANSK ERHVERV ENTREPRENEUR OF THE YEAR november - 2. december 2011 S 4 DESmI fik iværksætterpris for viljen til innovation Den nordjyske leverandør af pumpeløsninger, DESmI, løb med æren som Entrepreneur Of The Year 2011 i Danmark. Næste år skal holdet her til monaco for at dyste om titlen som verdens bedste entrepreneur. (Foto: Ernst & Young). DESmI A/S blev kåret som Entrepreneur Of The Year 2011 ved en spektakulær landskåring i bella Center, hvor flere end 800 gæster fra erhvervslivet fejrede årets mest succesfulde vækstvirksomheder. Den nordjyske vinder, som er leverandør af pumpeløsninger, har mere end 175 år på bagen og blev blandt andet udvalgt af juryen på grund af dens vilje til fortsat innovation og forandring. Af Anne Køster Så kom afslutningen på den danske del af vækstkonkurrencen Entrepreneur Of The Year. Efter et længere opløb blev vinderen forleden afsløret af den uafhængige jury, som kårede den nordjyske leverandør af pumpeløsninger, DESmI, som årets danske entrepreneur. Den skal dyste med verdens bedste vækstvirksomheder i monaco i juni Den danske vinder, DESmI, er en industrivirksomhed og leverandør af pumpeløsninger med hovedsæde i Nørresundby. virksomheden blev stiftet helt tilbage i 1834 og har således allerede fejret 175 års jubilæum. Alligevel er det lykkedes virksomheden at bevare en innovativ tilgang og forstå at udnytte de muligheder, som det globale marked giver. Global vækststrategi gav konkurrencekraft viljen til forandring og ambitionen ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2011 om fortsat at skabe sund vækst er og bliver afgørende! Det er netop det, der kendetegner årets vindervirksomhed. vi har med en virksomhed at gøre, der har forstået at forandre gamle rutiner og har udnyttet, at verden er blevet global til at styrke sin konkurrencekraft, lød det fra den uafhængige jury for Entrepreneur Of The Year ved landskåringen. DESmI blev ved kåringen desuden anerkendt for sit arbejde med en flerstrenget produktstrategi og ambitionerne og visionerne om at skabe en overlevelsesdygtig virksomhed med sund vækst i alle produktområderne. Hvis man skal overleve i den globale verden, og man vil ligge forrest i kapløbet om sund vækst i fremtiden, er det internationale marked utrolig vigtigt. Her udmærker DESmI sig ved en visionær ledelse, som har forstået at etablere produktion og salg på de markeder, hvor væksten ligger i de kommende år. Det gør i særklasse DESmI til en global spiller med en høj eksportandel, uddybede juryen i Entrepreneur Of The Year. Sund vækst på omsætning og bundlinje Det er 15. gang i træk, at revisions- og rådgivningsvirksomheden Ernst & Young i Danmark har været ude og interviewe kandidater til Entrepreneur Of The Year, som lægger vægt på både økonomisk vækst og bløde værdier som for eksempel samfundsengagement. I år har fokus især været at finde svar på, hvordan virksomhederne har skabt sund vækst med fokus på både omsætning og bundlinje. DESmI udmærker sig ved i den grad at have forstået den globale udfordring og til stadighed at formå at udvikle sig og følge virksomhedens visionære og strategiske mål. vinderen er en virksomhed med et stort vækstpotentiale og viser ved eksemplets magt, hvordan det, der i sin tid startede som en lille dansk virksomhed, nu er en global spiller på verdensmarkedet med vokseværk. Netop denne type virksomheder skaber den vækst, som vi i den grad har brug for, siger markedsdirektør Søren Friis Larsen, Dansk Erhverv. Flere end 800 gæster fra erhvervslivet fejrede i bella Center i københavn årets mest succesfulde vækstvirksomheder i revisionsog rådgivningsvirksomheden Ernst & Young s konkurrence Entrepreneur Of The Year (Foto: Ernst & Young).

5 FIRMAJULEGAVER Den hellige vin og dens venner 1 fl. Sommavite, Santo Vino, Castellani, Italien 1 pose cantuccini 1 dåse andepate 1 glas rødløg marmelade 1 plade belgisk chokolade 1 pose blandede snacks FINANSBUREAUET Vi pakker gavekurve efter dine ønsker Château du Pintey Bordeaux Supérieur Frankrig Lagret 18 måneder på 225 liters egetræsfade. Duften byder på mørke bær og et lækkert strejf af vanilje. Smagen er kraftig og med stor finesse. Brombær, blommer, mørk chokolade samt et flot fadpræg fra lageringen Magnum flaske 1,5 l i gavekarton Årets gode julevin 2010 Klein Steenberg Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc Steenberg Vineyards Western Cape, Sydafrika Denne flotte vin viser, hvad dygtige vinmagere kan opnå, når de bruger 3 klassiske druetyper dyrket i et optimalt klima. Vinen byder på noter af solbær og vilde brombær med et strejf af krydderi fra måneder på egetræsfade. Vinen er mediumfyldig, og den rene frugt balancerer flot i den lange eftersmag. SPAR SPAR Tilbud SPAR Pr. fl. Tilbuddene gælder til og med d. 23. december Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Viña Tarapacá 2010 Carmenère Reserva Maipo Valley, Chile En topklasse Carmenère fra Maipo Valley i Chile. Carmenère-druen giver kraftfuld blød vin med en anelse krydderi i eftersmagen og denne vin er et pragteksempel. Vinen byder på bløde tanniner, solbær, blåbær og mørk chokolade. Perfekt afstemt til julens kraftige mad. 3 flasker i gavekarton SPAR Camus Ile de Ré Fine Island Cognac Frankrig Fremstillet helt unikt på druer fra øen Ile de Ré, der ligger i havet ud for Cognac distriktet. Cognacen er lagret på øen, og har en mere saltet og intens karakter end Camus cognac normalt byder på. I flot original gavekarton Årets Juleportvin Niepoort Reserve Ruby Port Douro, Portugal Årets juleportvin fra Niepoort er dyb rød i glasset. Der er fine aromaer af blommer og solbær samt en anelse brombær. En portvin med en god friskhed og sødme samt en flot fylde. Eftersmagen er flot balanceret med god længde. Årets juleportvin er perfekt til ris à l amande og ostebordet I original gavekarton Dom. Barons de Rothschild (Lafite) 2011 Los Vascos, Chardonnay, Chile 2010 Aruma Malbec, Argentina 2008 Château d'aussières, Corbières, Frankrig 2009 Los Vascos Cabernet Sauvignon, Chile 2009 Legende R, Bordeaux Rouge, Frankrig 2008 Blason d'aussières, Corbières, Frankrig Fra folkene bag 1. Grand Cru Classé slottet Château Lafite. Vine som viser, hvad gode franske producenter kan opnå, når de arbejder med druer, de kender, under optimale klimabetingelser. 6 flasker i trækasse Bestil din vin på Danmarks største og ældste kæde af vinhandlere Find nærmeste forhandler på Tlf

6 DANSK ERHVERV international 30. november - 2. december 2011 S 6 Franskmænd ser på detaljer og danskere på uret Fordomme om hinanden blev endevendt i en livlig paneldebat, da Dansk- Fransk Handelsunion i samarbejde med Dansk Erhverv lancerede et nyt netværk for franske og danske virksomheder. international Af Kristian Kongensgaard Hvis danskerne gik lidt mere op i detaljerne og franskmændene lidt mindre, så kunne de forretningsmæssige forbindelser mellem Danmark og Frankrig blive lidt bedre. Forskelle og fordomme de to lande og deres indbyggere imellem blev diskuteret livligt, da Dansk-Fransk Handelsunion lancerede et nyt netværk, Le Cercled Entreprises, ved arrangementet French Opportunities i samarbejde med Dansk Erhverv. Den danske eksport til Tyskland er 3-4 gange så stor som til Frankrig, og nogle synes, at det er lettere at eksportere til kina end til Frankrig. mens danskere regnes for at være tidsslaver, der ser nøje på uret, er mødetidspunkter mere elastiske for franskmænd. For sidstnævnte er det også et mål i sig selv at diskutere, mens målet for danskere er at finde en løsning. Personer eller virksomheder, der har et reelt ønske om at kommunikere, kan altid finde ud af det. Lina Nordlander, Sales Manager Denmark, Proffice Danmark A/S Det blev dog også slået fast, at hvis man sætter sig ind i og forstår hinandens kultur, kan man også få succes i forretningslivet. Ifølge Ulrik Fonsmark Andreasen, Dansk- Fransk Handelsunion, ville dansk eksport stige med 50 milliarder kr., hvis eksporten til Frankrig var på samme størrelse som til Tyskland. (Foto: kaj bonne). forskelle er en væsentlig hindring for at udvikle forretningsmulighederne mellem Danmark og Frankrig: min oplevelse er, at det bruges som en undskyldning for at beskytte sig selv for ikke at gøre noget, som er uden for sin "komfort zone". Personer eller virksomheder, der har et reelt ønske om at kommunikere, kan altid finde ud af det. En mulighed er at ansætte en person, som kan sproget. Det kunne også være en opgave for Dansk-Fransk Handelsunion eksempelvis at gøre sprogbistand til en facilitet: Hvis der er en sprogbarriere, hjælper vi med at overvinde den, siger hun. Beskeden samhandel er ingen naturlov Jens klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv, siger om revitaliseringen af Dansk-Fransk Handelsunion med det nye netværk: Der er behov for alle nye tiltag, der kan øge det forretningsmæssige samkvem mellem de to lande. Det er bestemt ikke nogen naturlov, at samhandlen befinder sig på et så beskedent niveau, som tilfældet er - og slet Under French Opportunities var debatten livlig. Her er det Lina Nordlander, der opponerer mod påstanden om, at de sproglige forskelle er en væsentlig hindring for at udvikle forretningsmulighederne mellem Danmark og Frankrig. (Foto: kaj bonne). Franske organisationer i Danmark var repræsenteret på stande. (Foto: kaj bonne). ikke i sammenligning med andre EU-lande. Netværket er et spændende initiativ, som jeg vil ønske al mulig held og lykke. Cleantech er en oplagt eksportmulighed Ulrik Fonsmark Andreasen fra den arrangerende organisation Dansk- Fransk Handelsunion betegner eventen som en stor succes. Han ser følgende perspektiver og muligheder: Der er et stort potentiale i samhandelen med Frankrig. målt pr. indbygger i Frankrig er den danske eksport på 346 kr., mens den i Tyskland er på kr. og i Sverige hele kr. pr. indbygger. Hvis den danske eksport til Frankrig var på samme størrelse som eksporten til Tyskland, ville dansk eksport stige med 50 milliarder kr. Netop nu hvor den franske regering har en 2-årig genopretningsplan på 26 milliarder euro, og hvor bæredygtig udvikling er et af prioritetsområderne i planen, er det om at slå til for de danske virksomheder. De står stærkt på cleantech-området, og det er en oplagt eksportmulighed. For franske virksomheder er det mest interessante sandsynligvis distribution og franchise til Danmark. For eksempel søger den franske supermarkedskæde monoprix en masterfranchise-tager i Danmark. Sprogforskelle er en dårlig undskyldning Lina Nordlander, Sales manager Denmark, Proffice Danmark A/S, der arbejder med vikarservice, rekruttering, outsourcing samt karriere- og udviklingsprogrammer var uenig i påstanden om, at de sproglige Panelet der skulle bygge bro mellem Danmark og Frankrig. (Foto: kaj bonne).

7 DANSK ERHVERV PENSION - en enkel og fleksibel løsning Dansk Erhverv Pension er et nyt pensionskoncept, som er skabt i tæt samarbejde mellem Dansk Erhverv og PFA Pension. Pensionskonceptet kan tilpasses den enkelte virksomhed, men er i sin opbygning ens for alle, hvilket gør priserne meget attraktive. Med Dansk Erhverv Pension får din virksomhed en moderne pensionsordning, som er enkel og overskuelig. Et attraktivt medarbejdergode til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Vil du høre mere om Dansk Erhverv Pension? Så ring , og aftal et møde med PFA.

8 DANSK ERHVERV sociale medier 30. november - 2. december 2011 S 8 virksomhedernes pionérer Ikke alle får i begejstringens rus truffet de rigtige beslutninger, når man som virksomhed engagerer sig på de sociale medier. men de fejl, man gør - og dem vil der være mange af - skal man foretage hurtigere end andre, for så kommer man også hurtigere videre. Det var en af læresætningerne på SocialSemantics og Dansk Erhvervs konference om sociale medier i detailhandlen. sociale medier Af Kristian Kongensgaard brødrene Lars og klaus Silberbauer kørte parløb på konferencen. Det var pionérernes dag, da Dansk Erhverv og virksomheden SocialSemantic.eu inviterede til konferencen Sociale medier i detailhandlen. De fleste af paneldeltagerne er på det første hold, der rundt om i detailbranchen er gået i gang med at udforske og udvikle, hvordan deres respektive virksomheder kan benytte sociale medier til at møde deres kunder på en ny måde. De er pionérer uden manual, uden lærebog, uden facitliste. markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, konstaterede i sin velkomst, at omsætningen i detailhandlen er stagnerende. men det betyder ikke, at udviklingen over en bred kam står stille: Nethandelen er konstant stigende, så der er muligheder. Fra USA ved vi, at de detailvirksomheder, der har en høj aktivitet på sociale medier og er i dialog med kunderne, allerede genererer 5 procent af deres omsætning via sociale medier. Netop virksomhedernes dialog med kunderne lagde erhvervssociolog Eva Steensig, Lighthouse Cph., meget vægt på i sit indlæg: Lad være med at engagere jer i sociale medier, hvis I ikke gider tale med jeres kunder. Nettet er gået fra kun at være en kommunikationskanal til også at være dialogkanal. Forbrugerne søger lukkede fællesskaber med ligesindede. Dér starter mange forbrugsbeslutninger, og det giver virksomhederne mulighed for mere målrettethed. men det er ikke på sociale medier, man skal præsentere sine salgsbudskaber. Forbrugerne forventer at få noget mere, sagde hun blandt andet. Trætte af påtaget dialog Lars Silberbauer, der er Lego Groups Global Social media Strategist, anser også dialog med kunderne som meget vigtig. men hans pointe var: Folk er trætte af påtaget dialog, og det bliver mere og mere vanskeligt at styre indholdet på sociale medier. Hans bror, director klaus Silberbauer, Thinks!Digital, pointerede, at der ikke er nogen facitliste over en entré til sociale medier: Alle skal gøre det på deres egen måde, og man skal huske at tilfredsstille kundernes og ikke ens egne behov. Ifølge martin kjær Skou, Nordic Club manager, Hi-Fi klubben, er det ikke konkrete produkter, folk kredser om på Facebook: De vil bare gerne have lov til at sige, hvad de mener. Coordinator maria baagø, vero moda, arbejder med at få modenavnet tænkt ind på fansenes top of mind : vi vil gerne være en del af pigernes univers. Det gør vi med sjove påhit, hvor de klæ r sig i vores tøj og for eksempel kan vinde en fest. Erhvervssociolog Eva Steensig: Lad være med at engagere jer i sociale medier, hvis I ikke gider tale med jeres kunder. markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv, i gang med at fortælle om amerikanske detailvirksomheder, der genererer 5 procent af deres omsætning via sociale medier. Både ros og ris Online Communicator Anders Lunde, Hummel, gav udtryk for forståelse for, at det kunne være vanskeligt at gøre en virksomheds direktion interesseret i at satse på sociale medier: men hvis der er noget, de forstår og kan måle på, så er det antallet af fans, og så kan man få dem i tale. Derfor er det også vigtigt at sprede viden om fans ud i hele organisationen. Han anbefalede, at man som virksomhed er til stede på de sociale medier og forholder sig til både ros og ris fra fans: vi skal være glade for, at de overhovedet gider bruge tid på os. Co-Founder michael A. Hansen, virksomheden komfo, der arbejder med de kommercielle muligheder på Facebook, havde regnet på effekten af de såkaldte posts på sociale medier - det vil sige jævnlige meddelelser: Hvis indholdet ellers er relevant, har det en enorm effekt at sende ud hver dag fremfor en gang om ugen. Hvis man gør det hver dag, er der 3 gange så mange, der ser det hver gang. Det vil sige, at effekten er 21 gange større ved at sende posts hver dag fremfor kun én gang om ugen. Svære opgaver - små præmier FDb s digitale chef, morten Gade, havde 7 argumenter for, at detailvirksomheder skal engagere sig på de sociale medier: Det giver kendskab. Det skaber sympati. Det giver en bedre forståelse af kunderne. Det udvikler nye produkter og services. Det skaber gode oplevelser for kunderne og gør dem til ambassadører.

9 DANSK ERHVERV sociale medier 30. november - 2. december 2011 S 9 i sociale medier FOTO: KAJ BONNE Det er en billig kanal. Det skaber nye relationer og roller - Hvad står vi for? manager michael rying, designerfirmaet Normann Copenhagen, havde et fif med til forsamlingen: vores fans vil gerne deltage i konkurrencer, men de gør det af andre årsager end blot for at vinde noget. Derfor giver vi dem svære opgaver men kun små præmier. Han kunne i øvrigt fortælle, at deres lille video på YouTube om, hvordan man pakker gaver ind, er blevet set af mindst , og havde set videoen om, hvordan man binder et slips. Johan bülow, indehaveren af Lakrids, understregede hvor vigtigt ærlighed er på de sociale medier. blandt andet ved at vise med små videoklip, hvordan forretningens chokolade og andre produkter bliver til. Kunderne hjælper hinanden Online Project manager morten Jørgensen, Hi3G, pegede på, at der på de sociale medier omkring telebranchen er meget fokus på det negative: Er der eksempelvis nedbrud, dukker det øjeblikkeligt op på Facebook. men vi oplever også, at mange tager os i forsvar, og at kunderne svarer og hjælper hinanden, når vores kundeservice ikke er åben. Da media Designer Grimur Fjeldsted, Ecco, kunne fortælle, at skotøjskoncernen havde over fans, fik han direktionens fulde accept til sit forehavende på sociale medier. På konferencen præsenterede han udførligt, hvordan han systematisk arbejder med sociale medier. Som ene mand er det afgørende at få involveret andre medarbejdere: Det er imidlertid en barriere at få dem med. men det kan lykkes ved hjælp af små pilotprojekter, som man skal vælge med omhu. Det er ikke på sociale medier, man skal præsentere sine salgsbudskaber. Forbrugerne forventer at få noget mere. Eva Steensig, erhvervssociolog, Lighthouse Cph. Indehaveren af Ilovebarcodes, rikke Høyer Schrøder, slog et slag for de såkaldte Qr koder, som man konferencen samlede pionérer og deres enorme viden om kommercielle muligheder i sociale medier. efterhånden møder mange steder - på plakater, i aviser og blade, etc. med en app på mobilen kan man lynhurtigt klikke sig ind på Qr koden og finde genvej til en mobilshop eller en anden ønsket hjemmeside. brugen af koderne vokser eksplosivt og giver nye muligheder for detailhandlen i udstillingsvinduet, på emballage og via de traditionelle markedsføringskanaler: men husk at teste, teste og teste, at de virker, pointerede hun. Synes du selv, at det er spændende? managing Partner Jan mortensen, Converseon Nordics, understregede, at det er vigtigt at måle effekten af sin indsats på de sociale medier: men det behøver ikke at være på salget. Det kan eksempelvis også måles på hvor meget mindre pres, der er på kundeservice. Co-founder og CTO Steffen Tiedeman Christensen, videovirksomheden 23, påpegede de kommercielle muligheder i små videoklip: De skaber opmærksomhed, og vi kan ikke kun måle antallet af visninger men også deres påvirkningsmæssige kvalitet. Partner Andreas rasmussen, det sociale mediabureau Nodes, havde fokus på konkurrencer på Facebook: konkurrencer skal være på platformens og brugernes præmisser. man skal spørge sig selv, om man synes, det er spændende, det der skal komme ud. Jan Futtrup er stifter af SocialSemantic.eu, der er den ene af konferencens arrangører. virksomheden har i en undersøgelse kortlagt danske virksomheders brug af sociale medier. Han sluttede af med et par gode råd: man skal lære et nyt håndværk, der går ud på at føre en dialog med kunden i centrum. Så vil man erfare, at første gang er svær, men at man skal prøve igen - og så skal man lave fejl hurtigere end de andre. Da media Designer Grimur Fjeldsted, Ecco, kunne fortælle i skotøjskoncernen, at den havde over fans, var der hul igennem til direktionens forståelse for værdien af at være på sociale medier.

10 DANSK ERHVERV international 30. november - 2. december 2011 S 10 Hvor bliver danske virksomheder af? Interesserer danske virksomheder sig tilsyneladende ikke synderligt for nye erhvervsmuligheder på Grønland? Det er delegationer af stort set alle andre nationaliteter end danske, der står i kø for at deltage i udvinding af råstoffer, lyder det fra Grønlands Arbejdsgiverforening. En dansk virksomhed med interesser på Grønland, en dansk forsker i Grønlands erhvervsliv samt Dansk Erhverv kommenterer denne opfattelse. international Af Kristian Kongensgaard Grønland forbereder sig i disse år på at sætte gang i omfattende nye projekter med at udvinde råstoffer. Det tiltrækker naturligt nok interesserede investorer og erhvervsvirksomheder fra stort set hele verden - lige bortset fra Syddanmark: Det virker i hvert fald noget sporadisk og mere eller mindre tilfældigt, når der engang imellem dukker danske erhvervsfolk op, fortæller direktør Henrik Leth, Grønlands Arbejdsgiverforening, og fortsætter: Derimod får vi mange besøg fra den øvrige verden. Alene i år har vi haft delegationer fra eksempelvis Frankrig, Norge, Sverige, Island, Sydkorea og kina - men ikke ret mange danske. Det undrer vi os naturligvis lidt over. Ikke mindst set i lyset af det grønlandske hjemmestyres store udvindingsplaner. Alene de seneste to år er der på Grønland investeret en milliard dollars i eftersøgning af råstoffer. I blot én af de miner, der snart skal sættes i drift, skal der investeres milliarder kr., så der er virkelig noget at komme efter - også for underleverandører og servicevirksomheder. Ingen fortrinsstilling til danske virksomheder Henrik Leth giver denne forklaring på den manglende interesse: Tidligere betragtede danske virksomheder Grønland som en del af det danske hjemmemarked, og hvor danske virksomheder havde en vis for- trinsstilling som følge af rigsfællesskabet. men sideløbende med hjemmestyrets overtagelse af flere og flere politiske beslutninger og af mere og mere administration er Grønland også blevet åbnet mere for udenlandske virksomheder. For dem er det et nyt marked, og de har forståelsen for, at man skal være til stede. De forbereder sig eksempelvis på at skulle købe sig ind i en virksomhed eller finde en samarbejdspartner. Danske virksomheder har ikke længere nogen fortrinsstilling, udover de naturlige historiske bånd. De betragter derfor heller ikke længere Grønland som en del af det danske hjemmemarked, og derfor ligger mulighederne åbenbart også fjernt for dem - ikke mindst geografisk. men det ændrer ikke ved, at også danske virksomheder har både økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer til at kunne udnytte mulighederne på Grønland. Repræsenteret gennem lokale distributører PmC Technology A/S, der er leverandør af tekniske løsninger til blandt andet marine-, off-shore- og industrivirksomhed, har også interesser på Grønland: vi deltager jævnligt på udstillinger og ved andre fremstød på Grønland. men lige som PmC Technology A/S er danske virksomheder mest repræsenteret gennem lokale distributører. både på Grønland - og i den øvrige del af verden - yder vi support til flere større danske virksomheder, som opererer, og leverer komplette Land Varer (1000 kr.) Services (1000 kr.) I alt brasilien Indien Tyrkiet Grønland Sydafrika Den danske eksport af varer og serviceydelser til Grønland er ikke langt fra eksporten til flere af de fremadstormende vækstmarkeder. (kilde: Statistikbanken, 2009). Næsten uanset hvor man kommer fra, så ligger Grønland ikke lige om hjørnet. men den globale interesse for erhvervsmulighederne deroppe fejler ikke noget. (Foto: Colourbox). løsninger. men endnu har vores forretningsmæssige interesser på Grønland ikke nået et niveau, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at vi selv etablerer os deroppe. bliver udvindingen af råstoffer imidlertid udvidet i større omfang, er det et naturligt strategisk element, at der fokuseres på etablering permanent, siger direktør Leif N. Dircksen. Der sker noget hernedefra Gorm Winther, der er ph.d., cand.oecon og ekstern lektor på Aalborg Universitet, forsker i blandt andet grønlandske erhvervsforhold, og han siger: Henrik Leths udmelding understøtter den forsigtighed, som udtrykkes af dele af dansk erhvervsliv. Den bunder i, at man måske ikke ved nok om de muligheder, der er. En af årsagerne kan være usikkerhed om, hvor tilgængelige råstofferne er, og at efterforskningen endnu er i sin begyndende fase, så man vil godt vente at se tiden an. En anden årsag kan være, at der blandt grønlandske politikere hersker et ønske om lokalt at stille krav til selskaberne om at uddanne og bruge hjemmehørende arbejdskraft. Hidtil har dette været forbundet med store vanskeligheder. Opførelsen af et vandkraftværk i nærheden af Nuuk og minedrift i Sydgrønland gav for eksempel ikke meget lokal beskæftigelse. Problemet er opkvalificering af arbejdskraft i Grønland, omend der også sker noget på dette punkt i både Grønland og Danmark. AmU-centrene i Danmark tilbyder kurser med henblik på Henrik Leth: Det virker mere eller mindre tilfældigt. (Foto: kaj bonne). Leif N. Dircksen: vi deltager jævnligt i fremstød.

11 DANSK ERHVERV POLITIK 30. november - 2. december 2011 S 11 Erhvervsledere mødte innovationsministeren Gorm Winther: Det undrer noget, at der slet ikke skulle være noget initiativ hernedefra. kristoffer klebak: Det er vigtigt, at danske virksomheder holder et vågent øje med Grønland. ICC - International Chamber of Commerce: medlemmerne af ICC Danmark - det internationale handelskammers danske afdeling - mødte forleden landets nye minister for forskning, innovation og videre- gående uddannelser, morten Østergaard. Han talte ved organisationens årlige sammenkomst i Dansk Erhvervs hovedsæde, børsen i københavn. off shore beskæftigelse specielt rettet mod grønlandsk arbejdskraft. Det må imidlertid undre noget, at der slet ikke skulle være noget initiativ hernedefra. I tiden omkring beslutningen om, hvor Grønlandshavnen skulle placeres, mødte jeg mange virksomhedsrepræsentanter fra det nordjyske, der ytrede stor interesse i et samarbejde med Grønland. Aalborg kommunes erhvervsafdeling og det lokale Arctic business Network fungerer med henblik på at styrke et samarbejde mellem Aalborg og Grønland. Hertil kommer den viden, der ligger i Esbjerg med hensyn til off shore aktiviteter. Fra Off Shore Danmark er meldingen, at man er klar til at tage fat. mærskvirksomheden Danbor indgår allerede i et samarbejde med Arctic Umiaq Lines og Cairn Energy med henblik på at levere basefaciliteter. Flere toneangivende danske ingeniørfirmaer forbereder sig på at etablere faciliteter i Grønland. Der er virkelig noget at komme efter - også for underleverandører og servicevirksomheder. minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, morten Østergaard, hilser på ICC Danmarks generalsekretær, Jens klarskov, til højre, og i midten ICC Danmarks formand, Peter Schütze. (Foto: kaj bonne). ICC Danmarks årlige sammenkomst fandt traditionen tro sted i Dansk Erhvervs hovedsæde, børsen i københavn. (Foto: kaj bonne). årsdag 2012 Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 15. maj 2012, hvor Dansk Erhverv i bella Center i københavn endnu engang på sin årsdag vil sætte dagsordenen for fremtidens servicesamfund. Henrik Leth, direktør, Grønlands Arbejdsgiverforening Matcher vækstmarkederne kristoffer klebak, chef for EU og International Afdeling i Dansk Erhverv, understreger, at det er vigtigt, at danske virksomheder holder et vågent øje med Grønland: Det kulturelle bånd er stærkt, og det giver klare fordele for danske virksomheder. virksomhederne har også adgang til at rekruttere grønlandsk arbejdskraft i Danmark - og det kan styrke adgangen til det grønlandske marked yderligere. Grønland er stadig en vigtig samhandelspartner for Danmark og vil forhåbentlig blive ved med at være det. Den danske eksport til Grønland er faktisk ikke langt fra eksporten til flere af de fremadstormende vækstmarkeder. Foto fra Dansk Erhvervs årsdag (Fotograf: kaj bonne).

12 DANSK ERHVERV konference 30. november - 2. december 2011 S 12 bliv leverandør til de nye sygehusbyggerier konference Dansk Erhverv inviterer sammen med Danske Regioner, IT- Branchen, Danish Design Association og Brancheforeningen for Bygningsautomation til konference om rammer, visioner og fokusområder for byggeri af fremtidens nye supersygehuse. Onsdag den 18. januar 2012 kl Dansk Erhverv, børsen, Slotsholmsgade, københavn k. Der skal i løbet af de næste år bygges og ombygges sygehuse for mere end 40 milliarder kr. Placeringen af sygehusene er på plads, og regionerne er i gang med at udarbejde planer for første etape af byggerierne. konferencen fokuserer på arkitektur og design, sundheds-it, klima og energi samt offentlig-privat samarbejde. Det bliver blandt andet med spændende virksomhedsoplæg, der kan inspirere til, hvordan private virksomheder kan medvirke til, at de nye supersygehuse bliver i verdensklasse. Som virksomhed får du et godt indblik i regionernes perspektiver og udfordringer med sygehusbyggerierne, og inspiration til hvordan du som virksomhed kan blive leverandør til byggerierne. Her løfter en række af oplægsholderne en flig af deres indspark på konferencen: Program og tilmelding Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendigt på: aspx Her er også et link til programmet. Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. januar Design gør patienterne hurtigere raske Gitte Just Direktør Danish Design Association Der er afsat mange milliarder kroner til sygehusbyggerierne, men er der tænkt designløsninger ind? ved at integrere designløsninger i byggeriet i den strategiske udviklingsfase vil vi få bedre hospitaler. I dag har hospitalerne primært fokus på tekniske og medicinske kompetencer, designere har fokus på brugernes behov og dermed på, at hospitalet tilpasses patientens liv. Designbranchen arbejder holistisk og brugerorienteret med løsninger inden for servicefunktioner, kommunikation og interaktion mellem patient og hospital, effektivisering af processer, arbejdsgange og strukturer samt indretning af rum og design af møbler. Løsninger som vil bidrage til, at patienterne hurtigere bliver raske, og personalet arbejder mere effektivt. konferencen kommer også til at dreje sig om initiativer, der skal understøtte innovation og erhvervssamarbejde i forbindelse med sygehusbyggerierne. (Foto: Colourbox). Milliarder at hente på energiprojekter Torben E. Hoffmann Rosenstock Sekretariatschef Brancheforeningen for Bygningsautomation Der kan reddes liv, spares milliarder af kroner, og miljøet skånes, hvis de danske hospitalsbygninger energioptimeres. Gennemføres de såkaldte ESCO-projekter på samtlige danske offentlige hospitaler, kan de give garanterede årlige energibesparelser på over 160 millioner kr. og potentielle årlige besparelser på reduceret sygefravær og kortere indlæggelsestider på over 1 milliard kr., hvis man tænker det gode indeklima ind i energioptimeringen. Der er kun iværksat et enkelt dansk ESCO-projekt på hospitalsområdet, mens man på den anden side af Sundet er i fuld gang med at gennemføre projekter i sygehussektoren med store energibesparelser til følge. Det bør vi selvfølgelig også gøre i Danmark. Historisk chance for Danmark Morten Bangsgaard Administrerende direktør IT-Branchen Danskernes sundhed og dansk økonomi får først for alvor gavn af de nye supersygehuse, hvis teknologi tænkes med fra starten. regeringen bør inden byggeriernes start øremærke procent af midlerne til IT-investeringer. Sker det ikke, får vi dyre sygehuse, som ikke udnytter teknologiens muligheder for innovation og effektivisering. vi får de bedste løsninger, hvis IT-leverandørerne allerede i planlægningen bliver inddraget i arbejdet. Supersygehusene kan gøre Danmark til foregangsland og være internationale udstillingsvinduer, der skaber eksport. Den samfundsøkonomiske mulighed har vi ikke råd til at forpasse. Nye måder at gøre tingene på Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Som Danmarkshistoriens største enkeltinvestering er der basis for at udvikle nye måder at gøre tingene på og lade leverandørerne komme med deres bud på innovative løsninger - ikke blot de avancerede men også lavpraktiske. Der er ikke nødvendigvis behov for at opfinde noget helt nyt, men det er vigtigt, at det offentlige som udbyder giver plads til en innovativ udvikling i processen, og at der bliver lagt mere vægt på funktion og mindre på pris. Sygehusbyggerierne er interessante for stort set alle brancher, og det kunne blandt andet være spændende at realisere idéerne om private wings, hvor en fløj eller en funktion blev varetaget af helt private aktører. Også øget anvendelse af telemedicin bør indtænkes i byggerierne.

13 DANSK ERHVERV POLITIK 30. november - 2. december 2011 S 13 Lige pa webben Her er et udpluk af nyheder, kampagner og temaer, der i deres helhed kan læses på Dansk Erhvervs hjemmeside: Service Platform Service Platform giver adgang til viden, aktiviteter og netværk, der kan forny din virksomhed. 250 servicevirksomheder og organisationer i hele landet deltager for at skabe ny forretning. Skal din virksomhed med? Langt de fleste aktiviteter er gratis. Fokus på eksport til nye markeder Kom og få gode råd og konkrete værktøjer til, hvordan du får din virksomhed ind på et nyt marked i udlandet. Tirsdag den 7. februar 2012, kl Dansk Erhverv, børsen, Slotsholmsgade, københavn k. Foreningen Novum ønsker vækst i dansk eksport. Danmark har brug for det. Derfor vil vi hjælpe din virksomhed ind på nye markeder i lande, som vores medlemmer har erfaringer fra. medlemmerne i Novum er højtuddannede nydanskere, som alle har kendskab til uskrevne regler og myndighedskrav i deres hjemland. De har naturligvis også et netværk, der kan trækkes på. Alt sammen viden der kan gavne dig, som netop nu overvejer at rykke ind på et nyt marked. Program konkrete råd om vejen til succes på både økonomisk og effektiv vis i udlandet. mød to eksportvirksomhedsledere, som har udviklet deres forretning og øget deres omsætning ved at bruge højtuddannede nydanskeres viden og ekspertise. Netværk og frokost. mulighed for at booke et individuelt møde for at drøfte din virksomheds behov og potentiale på nyt marked. Eventuelle spørgsmål vanessa Stephensen: Telefon: Tilmelding Senest onsdag den 1. februar Energihjælpen - genvej til at spare på energien Syv minutter - så hurtigt kan du få et overblik over, hvordan din virksomhed med få energieffektiviseringer kan spare penge. Dansk Erhvervs vurdering af nye elementer i finanslovsaftalen for 2012 Finanslovsaftalen er en kulmination på det intense forhandlingsforløb, der har været mellem regeringen og folketingets partier, siden regeringen præsenterede forslaget til finanslov. EU vil gøre detailhandlen til skrotplads Europa-Parlamentet forhandler om et nyt forslag, der skal tvinge danske butikker, som sælger elektronik til forbrugerne, til at indsamle elektronikaffald. Vækstguiden.dk er énsamlet indgang til alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder. Et værktøj til bedre kunderådgivning Manglende pakkekonkurrence skader e-handel Den manglende pakkekonkurrence i Danmark skaber et stort grænsehandelsproblem for e-handlen, viser ny rapport fra Erhvervs- og vækstministeriet. Hamrende ærgerligt, mener Dansk Erhverv.

14 DANSK ERHVERV medlemsrabatter 30. november - 2. december 2011 S 14 Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet følgende rabataftaler. Jobzonen Som medlem af Dansk Erhverv kan du spare 20 % på alle Jobzonens produkter. Du kan frit sammensætte den annonceringsløsning, der passer bedst til dine behov. Herudover tilbydes du en gratis medieanalyse, der sikrer, at du rammer din målgruppe så præcist som muligt. Du kan blandt andet få rabat på: Online jobannoncering og bannere på Jobzonen. Joblinks og bannere på partnersites. Henvisningsannoncer i aviser. Du kan høre mere om fordelsaftalen ved at kontakte kommercielle Produkter & Salg, Dansk Erhverv, på: Telefon: Du kan også læse mere om mulighederne med Jobzonen på: Eller kontakte Jobzonens medierådgivere på: Telefon: Nordic Debt Collection inkassoløsning Dansk Erhvervs fordelagtige samarbejde med Nordic Debt Collection A/S medfører, at din virksomhed kan få hjælp til hurtigt og effektivt at inddrive danske og udenlandske tilgodehavender. med inkassoløsningen, som kun koster 475,- kr. pr. år i administration til Dansk Erhverv, får du rådgivning og ubegrænset oprettelse af nye sager. Desuden får du: Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse. varetagelse af sager i ind- og udland. Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb. Gratis indberetning til rki og Debitorregisteret. Såfremt du ønsker at gøre brug af Dansk Erhvervs inkassoløsning, bedes du kontakte os i Dansk Erhverv på: Telefon: Statoil Erhverv kontokort - inkl. moms benzin 0,32 kr. pr. liter Diesel 1,12 kr. pr. liter bilvask 30 % i rabat Privat kontokort - inkl. moms benzin 0,25 kr. pr. liter Diesel 0,65 kr. pr. liter bilvask 25 % i rabat Leveringsaftaler - ekskl. moms Diesel 670 kr. pr liter Fyringsolie 690 kr. pr liter Derudover kan du spare 15 % på kemi og 20 % på smøreolie. For yderligere information og bestillingsblanketter er du velkommen til at kontakte medarbejderne i kommercielle Produkter & Salg, Dansk Erhverv, på: Telefon: Carnet & certifikat Dansk Erhverv har bemyndigelse til at udstede oprindelsescertifikater og påtegne eksportdokumenter efter EU-lovgivningens anvisninger. Ligeledes kan din virksomhed få hjælp til at komme hurtigere gennem tolden med et ATA- Carnet, der blandt andet forenkler jeres toldformaliteter og reducerer omkostninger til eksportører. via dit medlemskab får du: 50 procent rabat på ATA-Carnets. Op til 75 procent rabat på certifikater. Du har mulighed for nemt og enkelt at ansøge om dine ATA-Carnets og certifikater på Dansk Erhvervs hjemmeside: For yderligere information om vores service bedes du kontakte os på: Telefon: TDC Fastnet Indlandssamtaler % i rabat Udlandssamtaler % i rabat Opkald til mobiltelefon 6-7 % i rabat mobil Abonnement, indlands- og udlandssamtaler % i rabat Ekstra rabat Opkald fra eget TDC fastnet til TDC mobilnet 2-14,5 % i rabat bredbånd TDC bredbånd Professionel 12 % i rabat mobilt bredbånd % i rabat Du kan høre mere om vores TDC-rabatter ved at kontakte os på: Telefon: Offentlige udbud via TED Alert Elektronisk overvågning af offentlige udbud via Tenders Electronic Daily - TED Alert. ved at tilmelde din virksomhed fordelsaftalen, modtager I alle relevante udbud, som bliver publiceret efter EU s udbudsdirektiver. Udbuddene modtager din virksomhed via mail eller fax samme dag, som de bliver offentliggjort. med TED Alert udbudsløsningen betaler du kun for de udbud, du modtager: komplet udbud via 5,5 Euro (Dkk 41,25) resumé af udbud via 2,2 Euro (Dkk 16,50) Hvis du ønsker mere information om TED Alert, er du velkommen til at sende en mail til: eller ringe på Dansk Erhverv tilbyder også rabatter på en lang række andre produkter og serviceydelser. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt: Nat valente, telefon: mette Herskind, telefon:

15 DANSK ERHVERV kurser 30. november - 2. december 2011 S 15 KURSUS- KATALOG Efterår 2011 Ønsker du at målrette din annoncering mod det private erhvervsliv? Så kan en annonce i Dansk Erhvervs Avis være noget for dig. Dansk Erhvervs kursuskatalog findes på hjemmesiden: Uddybende oplysninger om samtlige af organisationens arrangementer og kurser findes også på denne hjemmeside under Arrangementer og kurser, og hvor man også kan tilmelde sig on-line. Som et af Danmarks stærkeste erhvervsmedier, målrettet det private erhvervsliv, tilbyder Dansk Erhvervs Avis dig en unik mulighed for 16 gange årligt, at få kontakt med ledelsen i over danske servicevirksomheder. Erhvervslejeret Torsdag den 8. december 2011 kl Dansk Erhverv, børsen, Slotsholmsgade, københavn k kurset retter sig både til lejere/udlejere med nogen erfaring med lovgivningen og vil omfatte en generel gennemgang af regelgrundlaget med speciel fokus på lejefastsættelse, herunder praktisk forhandling om, hvad markedslejen skal være. Opsigelse og opsigelsesbeskyttelse. Faldgruber ved gamle kontrakter. Indgåelse af lejeaftaler. Almindelige klausuler om regulering af lejen. Tidsbegrænsninger og uopsigelighed. Kontakt Dansk Mediaforsyning på tlf.: og hør mere om avisens læsere* og dine muligheder. *ifølge Gallup, 1. halvår 2010 MDMDMDM Oplægsholder Ejner bækgaard, advokat. Han administrerer Storkøbenhavns Erhvervslejerforening og er en af fædrene bag den nugældende erhvervslejelov. Pris Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfrist Fredag den 2. december mio. kr. til grønne løsninger Sidste nyt inden for ansættelsesretten Århus Tirsdag den 13. december 2011 kl mad med Smag, Toldbodgade 6, århus C Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 6. december København Torsdag den 15. december 2011 kl Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 3, københavn k Tilmeldingsfrist: Torsdag den 8. december På halvdagskurset gennemgås aktuel retspraksis og de seneste lovændringer. vi tager en række aktuelle temaer under nærmere behandling og forsøger at omsætte alt det nye til en praktisk hverdag. vi slutter dagen af med en sandwich, hvor du kan blive hængende og drøfte dine spørgsmål med juristerne. Undervisere mads Juul Jørgensen, advokat. katja brandt, advokat. begge fra Dansk Erhverv. Pris kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. kr ,- + moms for ikke-medlemmer. I Fornyelsesfondens nye ansøgningsrunde kan virksomheder både søge støtte til udvikling og til markedsmodning af grønne løsninger. I 2012 bliver der to grønne ansøgningsrunder, hvor Fornyelsesfonden har mulighed for at støtte virksomheder med i alt 120 mio. kr. Ansøgningsrunderne finder sted i januar og maj Fornyelsesfonden ønsker ansøgninger, der vil udvikle og markedsmodne kommercielle produkter og serviceydelser, som reducerer eller fjerner negative effekter på miljøet. Som en del af markedsmodningen kan virksomheder som noget nyt søge tilskud til produktion af den første serie af et nyt produkt eller serviceydelse. Der er ansøgningsfrist første gang d. 17. januar 2012 kl Læs mere om ansøgningsrunden og tilmeld dig informationsmøde på

16 DANSK ERHVERV VIDENSERVICE 30. november - 2. december 2011 Global innovation med lokal håndværk Magasinpost MMP ID-nr HP Danmarks nytiltrådte administrerende direktør skal bygge videre på ITvirksomhedens meget brede palet af produkter og services og med særlige ambitioner om at udvikle strategiske serviceløsninger. videnservice Af Kristian Kongensgaard Selv om HP Danmarks nye administrerende direktør, 43-årige Jakob Schou meding, godt kan strø om sig med fagudtryk som cloud computing og andre højtflyvende termer, så vil han fortsat holde IT-virksomheden solidt plantet på jorden. HP er kendt for kvalitetsprodukter og for vedholdende global innovation transformeret til merværdi for kunderne lokalt. Som verdens største IT-virksomhed er HP til stede i 172 lande med salg og service via datterselskaber, partnerskaber og forhandlere og har derudover en række forsknings- og udviklingscentre rundt om i verden. I Danmark er HP udelukkende en salgs- og servicevirksomhed, og er den IT-leverandør i landet, der har den bredeste portefølje af hardware, services, software etc. Det er formentlig også den ITvirksomhed, der har det bredeste kundegrundlag i Danmark, som hviler på alt lige fra blækpatronen i den lille printer på børneværelset, over pc er, store centrale computere samt support- og servicefunktioner til store komplekse forretningsløsninger til de største virksomheder i Danmark. Sund og ydmyg Ifølge Jakob Schou meding er han ikke ansat til nogen form for turnaround af HP Danmark: Det er en sund forretning, og jeg skal ikke ind og ændre på noget. Jeg skal bygge videre på de sten, virksomheden i forvejen er baseret på. Selv om HP er en stor virksomhed, både globalt og i Danmark, er det også en ydmyg virksomhed, der skal gøre sig fortjent til både kundernes og medarbejdernes tillid. Som udgangspunkt skal vi holde fast i markedsandelene på alle segmenter - også på pc er, hvis fremtid i HP ellers har været diskuteret, men som fortsætter som et integreret forretningsområde. vi er både en global innovativ virksomhed og en lokal udbyder af et IT-håndværk, og kunderne skal kunne opleve os som ét HP med end to end løsninger - og ikke som en række adskilte virksomheder i virksomheden. Det spændende er at analysere kundernes situation og komme med innovative løsninger samtidig med at kunne reducere deres omkostninger. Jakob Schou Meding, administrerende direktør, HP Danmark HP Danmark har cirka 70 procent af sin omsætning på hardware og har gennem tiden arbejdet målrettet på at udvikle den del af forretningen i tæt samarbejde med lokale partnere. Nu fokuserer man også på, hvordan virksomheden kan blive endnu stærkere på serviceløsninger til mellemstore og store virksomheder: vi ser muligheder for at vokse på den samlede portefølje, og har især Videnservice Dansk Erhverv, der har over medlemsvirksomheder og 17 brancheforeninger alene inden for videnservice, ønsker at øge den politiske forståelse for dette væksterhverv og for de rammevilkår, som er nødvendige for at fastholde og udvikle videnservice i Danmark. Derfor bringer vi her i bladet en række virksomhedsartikler i løbet af efteråret Hidtil har vi præsenteret følgende: reklamebureauet reputation, nr onsdag den 2. november revisions- og rådgivningsvirksomheden kpmg, nr onsdag den 19. oktober Softwareleverandøren Deltek Danmark, nr onsdag den 5. oktober Det digitale bureau Creuna, nr onsdag den 21. september IT-konsulentvirksomheden NNIT A/S, nr onsdag den 7. september Jakob Schou meding tiltrådte sit nye job som administrerende direktør i HP Danmark i oktober (Foto: Torben Nielsen). HP Danmark HP står for Hewlett-Packard, der er opkaldt efter de to grundlæggeres efternavne. Hovedsæde i Allerød og en afdeling i Aarhus. 520 medarbejdere i alt. 3,2 milliard kr. i omsætning. en ambition om at vokse som strategisk servicepartner til større virksomheder. Mere innovation og færre omkostninger med den økonomiske krise er det trådt endnu tydeligere frem, at IT ikke kun er en meromkostning: Det spændende er at analysere kundernes situation og komme med innovative løsninger samtidig med at kunne reducere deres omkostninger. En hovedårsag til, at HP Danmark ikke selv har været ramt så hårdt af krisen, er netop kundernes øgede behov for hjælp, hvor det har gjort ondt, og hvor de har haft brug for at opnå en konkurrencemæssig fordel med innovative løsninger og lavere omkostninger, påpeger Jakob Schou meding. Han kan imidlertid ikke tale om HP Danmark og dens produkter og services uden at inddrage medarbejderne: Som administrerende direktør går jeg i mere end én forstand på to ben: Forretningen, som skal løftes til næste niveau, og medarbejderne, som skal skabe en forskel. vi stiller høje krav til vores medarbejdere og forventer et højt engagement, hvilket kræver, at vi møder dem med tillid og nærvær. medarbejderne er afgørende for vores succes. Hvad hjælper det at kunne fremstille de smarteste computere, hvis ikke der er nogen, der kan hjælpe kunderne med at udnytte vores produkter til at skabe forretningsmæssige fordele. DANSK ERHVERV. BØRSEN KØBENHAVN K.

FIRMAJULEGAVER GODE EKSKLUSIVE ÅRETS JULEVIN ÅRETS JULEVIN

FIRMAJULEGAVER GODE EKSKLUSIVE ÅRETS JULEVIN ÅRETS JULEVIN FIRMAJULEGAVER ÅRETS EKSKLUSIVE JULEVIN ÅRETS GODE JULEVIN 200 Terra Barossa Shiraz, Thorn-Clarke Barossa Valley, Australien 99 75 Spar 20,00 kr. 200 Klein Steenberg Steenberg Vineyards Western Cape, Sydafrika

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vinkort. VILHELMSBORG KRO Ringkøbingvej 139 7620 Lemvig Tlf. 9788 9970

Vinkort. VILHELMSBORG KRO Ringkøbingvej 139 7620 Lemvig Tlf. 9788 9970 Vinkort VILHELMSBORG KRO Ringkøbingvej 139 7620 Lemvig Tlf. 9788 9970 Hvidvine Glas 1/2 flaske Pearl Valley White, Sydafrika 32,- 128,- I smagen går mange af noterne fra duften igen, og vinen opleves frisk

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Tysklandseksport vejen frem

Tysklandseksport vejen frem BØRSEN TYSKLANDSKONFERENCE 2016 Tysklandseksport vejen frem Hvor findes mulighederne i fremtiden? Og hvad skal der til for at få succes på det tyske marked? For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

High Five 10 - Australien

High Five 10 - Australien High Five 10 - Australien High Five is Back! Endnu en Holstebro vine, tegnet af Pauls børn; Jamie, Theresa, Tobias & Dj Glimrende Shiraz og Cabernet Sauvignon som byder på friske aromaer af brombær, solbær

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST

HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST HINDSGAVL SLOT HINDSGAVL SLOT AMBASSADØR FOR PENFOLDS GLASS LIST TOPPEN AF DOWN UNDER Der er ikke nogen sandsynlighed for, at Penfolds overlegenhed nogensinde vil blive udfordret af andre australske vinerier.

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Velkommen til medlem nr. 500!

Velkommen til medlem nr. 500! En printervenlig PDF-version finder du HER November 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Velkommen til medlem nr. 500! Handelskammeret byder Rådgivnings-

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016

MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 MØDEINDUSTRIENS DAG 2016 BLIV KLOGERE PÅ UDFORDRINGER OG TRUSLER HØR OM LØSNINGER OG MULIGHEDER FIND VEJEN VIDERE IGENNEM FAGFÆLLESSKABER MØD BÅDE BRANCHEN OG REBELLERNE Munkebjerg Hotel i Vejle mandag

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt

Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Underoverskrift (MetaUM str. 16) Eksportrådet & Væksthuset Hjælper din virksomhed med at få succes internationalt Verden Venter.. Oplæg ved Internationaliseringsrådgiver Martin Amdi Pedersen Eksportrådet

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN I samarbejde med BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN Landets kulturinstitutioner står i de kommende år over for et øget politisk pres for at betyde mere for flere kunne tjene flere penge selv. Der

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere