Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis"

Transkript

1 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Kapitel 7.2 Cirkulær økonomi af Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Oktober 2014

2 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 7.2. Cirkulær økonomi Af kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Indhold Vores samfund bugner af teorier, modeller, tekniske løsninger, demonstrationsprojekter og tilskudsordninger, der alle skal skabe innovation, vækst og udvikling. Midt i alle disse gode viljer glemmer vi tit, at det er mennesker, der skaber forandring. I Region Midtjylland arbejder vi med omstillingen til en mere bæredygtig samfundsmodel, den cirkulære økonomi i. Udviklingsprojektet Rethink Business er et centralt element i bestræbelserne. Vi har oplevet, at det er personlig drivkraft, stærke relationer og dynamiske partnerskaber, der driver udviklingen mod cirkulær økonomi. Gennem projektet har vi også erfaret, at cirkulær økonomi ikke kun er med til at løse aktuelle udfordringer. De innovative processer breder sig. Fra virksomhed til virksomhed, fra offentlig indkøber til leverandør, fra ledelse til medarbejder, og fra uddannelsesinstitution til erhvervsliv. En bevægelse er startet. 1. Den lineære produktionsform udfordrer virksomhed og samfund 2. Trædesten i stedet for modeller 3. Genbyg Skive på vej mod den cirkulære kommune 4. Workform fra tomandsvirksomhed til fusion? 5. Fra trædesten til resultater Spild, forurening og klimaforandringer En fælles udfordring 1. Den lineære produktionsform udfordrer virksomhed og samfund Ideen bag Rethink Business er at støtte virksomheder og mennesker i en omstilling til cirkulær økonomi. Fordi vores dominerende produktionsform, den lineære økonomi, skaber alvorlige udfordringer i alle dele af samfundet. Vigtige ressourcer går til spilde i de lineære produktionskæder, samtidig med at affaldsmængderne vokser, miljøet forurenes og klimaet forandres. Oversvømmelser, luftforurening og mangel på drikkevand er nogle af de tydeligste samfundsmæssige konsekvenser. Men også erhvervslivet mærker udfordringerne. Råstofpriserne er stigende og ustabile, udgifter til energi og affaldsbehandling vokser, og både kunder og samfund stiller krav om nye måder at producere og drive forretning på. Kapitel 7.2. Side 1/12. Oktober 2014

3 Et wicked problem Inspiration fra verden Kollektive processer Der er tale om et helt sæt af indbyrdes forbundne udfordringer, eller et såkaldt wicked problem ii. Som i sagens natur ikke har nogen enkel løsning. Og det bliver ikke nemmere af, at hele vores samfund er bygget op omkring en lineær produktionsform, og alle vores systemer er indrettet herefter. Fx uddannelsessystemet, erhvervsfremmesystemet og affaldshåndteringssystemerne. Produktionen er låst fast i lineære, globale værdikæder, og de offentlige procedurer og love er tilpasset produktionsformen. Da vi startede Rethink Business, kunne vi rundt om os i verden se tegn på, at en ny bevægelse var på vej. Tyske Michael Braungart og amerikanske William McDonough havde sammen udviklet Cradle to Cradle iii modellen. Store, internationale virksomheder som Phillips og Desso gik i gang med at arbejde ud fra konceptet, og i Holland valgte en hel region at satse på cradle to cradle. Lidt senere lancerede Ellen McArthur Foundation begrebet cirkulær økonomi. Teorierne var nye og resultaterne lovende - men hvordan kunne vi få de nye tanker til at slå rod i vores region? 2. Trædesten i stedet for modeller Wicked problems kan ikke løses med de almindelige lineære forandringsmodeller. Det er ikke problemer, der kan løses en gang for alle, men vedvarende udfordringer der skal tackles i kollektive processer. A wicked problem is more complex there is no clear relationship between cause and effect we often end up having to admit, that we cannot solve Wicked Problems Wicked problems require transfer of authority from individual to collective because only collective engagement can hope to address the problem. iv Trædesten Connect a tribe I Rethink Business har vi besluttet at arbejde eksplorativt uden en sammenhængende model og konkrete effektmål. I stedet tager vi udgangspunkt i et sæt af trædesten, der består af forskellige teorier og erfaringer. Læring og fleksibilitet skal løbende gøre os i stand til at forstærke og nedtone eller helt at skifte kurs, efterhånden som vi bliver klogere. Den første trædesten er movement tankegangen, der bygger på ideen om, at det moderne menneske stadig agerer i fællesskaber, der kan sammenlignes med stammesamfund eller tribes. Det kan vi udnytte, når vi vil aktivere den menneskelige forandringsevne i kollektive processer. Det handler om at starte en bevægelse ved at engagere og forbinde mennesker omkring en fælles vision. Stammen har en særlig sammenhængskraft: A tribe is a group of people connected to one another, connected to a leader, and connected to an idea. For millions of years, humans have been part of one tribe or another. A group needs only two things to be a tribe: a shared interest and a way to communicate. v Kapitel 7.2. Side 2/12. Oktober 2014

4 Vi skal altså sikre ledelse, etablere kommunikationsveje og skabe en fælles vision. Join the Circular Revolution Vores bevægelse har fået navnet The Circular Revolution, fordi den cirkulære økonomi kan tænkes som en ny, industriel revolution. Vi bruger en engelsk betegnelse for at understrege bevægelsens internationale udbredelse. Region Midtjylland har valgt at tage ledelse, og vi arbejder nu aktivt på at samle og engagere alle gode kræfter omkring visionen om den affaldsfrie region. Kommunikationsplatformen, RethinkBusiness.dk, er blevet et vigtigt bindeled, hvor vi er synlige for hinanden. Foto 1: Studerende på VIA University College i Horsens viser flaget. (Kilde: Rethink Business) En hånd i stedet for en håndbog Udbud og efterspørgsel Gennem vores forarbejde har vi lært, at mange virksomheder er modeltrætte og efterlyser en mere personlig og individuel tilgang. Udtrykket vi har brug for en hånd, ikke en håndbog er blevet en anden vigtig trædesten i projektet. Det betyder samtidigt, at vi ikke uden videre kan bruge de mange, velkendte værktøjer til forretningsudvikling, fx væksthjul eller innovationstjek. Vi er nødt til at arbejde helt tæt på de enkelte udviklingsprojekter og finde arbejdsformen sammen med den enkelte virksomhedsleder og de andre mennesker i projektet. Rethink Business er designet til at styrke både udbud og efterspørgsel af cirkulære produkter og løsninger. Vi arbejder med at udvikle udbuddet via cirkulære forretningsmodeller i erhvervslivet og med at udvikle den kommunale efterspørgsel efter cirkulære løsninger via en tilskudspulje. I praksis er det selvfølgelig helt umuligt at lave en skarp skelnen mellem de to tilgange, men vi har valgt at starte begge steder samtidigt for at sætte skub i udviklingen. Undervejs i projektet er der heldigvis opstået mange links og sammensmeltninger mellem de to dele af projektet. Vi kan se, at grænserne udviskes mellem producent og aftager, og mellem køber og sælger, mens samskabelse og gensidig afhængighed vokser. Kapitel 7.2. Side 3/12. Oktober 2014

5 Cradle to cradle Whole system thinking Cradle to cradle tankegangen er udgangspunktet i vores arbejde med nye forretningsmodeller. Sammen med virksomheder og rådgivere undersøger vi muligheder for at designe produkter til genbrug, bl.a. ved at begrænse anvendelse af kemikalier og råstoffer og ved at gøre det let at reparere og adskille de enkelte dele i produktet. Og vi arbejder med modeller omkring retursystemer og leasing, der gør det muligt for virksomheden at bevare kontrol eller ejerskab i forhold til deres råvarer. Cirkulær økonomi handler i virkeligheden ikke om udbud eller efterspørgsel, om offentlig eller privat innovation, eller om lokal eller international udvikling. Det handler om det hele i et kompliceret samspil, hele vores system bliver involveret, og vi må arbejde med helhedstænkning. I Rethink Business er der især fokus på det lokale, på kommuner og virksomheder i regionen. Samtidigt har vi en vigtig opgave i at udveksle erfaringer og resultater med vores nationale og internationale samarbejder, og at binde enderne sammen i en helhedsorienteret indsats. Kommuner skaber efterspørgsel Forretningsmodeller Fokus på læring Ideen med kommunepuljen er at bruge den offentlige købekraft til at skabe efterspørgsel efter cirkulære løsninger. Puljen støtter kommunernes arbejde med nye indkøbsstrategier, nye indkøbsprocedurer eller andre gode ideer, der kan være med til at skabe et marked for cirkulære løsninger. Fem kommuner har fået tilskud til nytænkende projekter indenfor arbejdstøj, pumper, fysiske og virtuelle markedspladser og bygningsmateriale. Regionen har støttet projekterne med 50 %, resten har kommunerne selv finansieret. I alt er det blevet til regionale tilskud på ca. 3 mio. kr., og kommunerne har investeret mindst lige så meget, både i form af kroner og engagement. For at støtte virksomhedernes arbejde med cirkulære forretningsmodeller har vi etableret et team af eksterne konsulenter. Konsulenterne bidrager med brainstorming, workshops, rådgivning, kontakter og hvad der ellers er brug for i den konkrete virksomhed. Alt sammen i tæt samarbejde med virksomheden ud fra ideen om en hånd, i stedet for en håndbog. 34 virksomheder har benyttet sig af muligheden, og det er der kommet mange spændende projekter ud af; et udpluk af dem kan ses på Når vi ikke arbejder efter kendte modeller, årsag-virkning kæder eller konkrete effektmål, bliver det ekstra vigtigt at følge ethvert projektet tæt, at opsamle læring undervejs og at være klar til at handle på det, vi lærer. Kapitel 7.2. Side 4/12. Oktober 2014

6 Regionens projektleder forklarer: Gennem et vedholdende fokus på læring ønsker vi at se på alle de relationer og forbindelseslinjer mellem mennesker og ting, der opstår, når vi sætter cirkulær økonomi i centrum for en erhvervsudvikling eller måske snarere en samfundsudvikling. Læring gør os følsomme overfor nye indsatser og sætter os derfor i stand til følge forandringsflowet. En uoverskuelig netværks-organisation Movement tankegangen har udfordret vores måde at tænke organisering på. Vi har ikke kunnet lave en traditionel pyramideorganisation med klare kommando- og kommunikationsveje. I stedet har vi forsøgt at opbygge en fleksibel netværksorganisation. Den formelle projektledelse ligger hos Development Centre UMT, og de har ansvaret for at binde hele projektet sammen. Men der er også en regional projektleder, ligesom regionens cirkulære økonomi team er vigtige ressourcer i projektet. Hertil kommer eksterne konsulenter i det virksomhedsrettede team, kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd og væksthus og alle andre gode kræfter. Resultatet er blevet en forholdsvis uoverskuelig organisering, der bestemt stadig kan udvikles. Miljøudfordringer og samfundsudvikling Cirkulær nedrivning af huse Indkøb og ressourcepolitik Det personlige engagement er et af de bærende elementer i movement tankegangen, og jeg har spurgt de to projektledere fra regionen og UMT om deres engagement. De er begge optaget af miljøudfordringer, men ud fra lidt forskellige vinkler. Den ene vil skabe renere processer, der begrænser forurening og miljøfremmede stoffer i natur og mennesker, mens den anden fokuserer på at finde bæredygtige løsninger på udfordringerne fra befolkningstilvæksten og adgangen til begrænsede råstofmængder. De er også drevet af et ønske om at udvikle samfundet ved at afprøve nye metoder, udnytte den menneskelige forskellighed og fokusere på andre værdier end penge. 3. Genbyg Skive på vej mod den cirkulære kommune Skive Kommune var en af de første, der bød ind med ideer til Rethink business kommunepulje. De vil demonstrere en metode til at implementere cirkulær økonomi ved nedrivning af huse. Der rives ca. 150 huse ned om året i Skive Kommune, og tre er valgt ud til projektet. Udover kommunens egne strategier og opgaveløsning arbejder de også med erhvervsudvikling og uddannelse. Genbyg Skive bygger på et stærkt politisk engagement i bæredygtighed. Allerede inden projektstart var der taget beslutning om, at kommunen skal være CO2 neutral i 2029, og at cirkulær økonomi skal implementeres i opgaveløsningen. Demonstrationsprojektet skal skabe grundlaget for en ny ressourcepolitik, der stiller krav om genbrug af byggematerialer, når der gives nedrivningstilladelser, og nyt udbudsmateriale, der stiller krav om anvendelse af genbrugsmateriale, når man bygger for kommunen. Kapitel 7.2. Side 5/12. Oktober 2014

7 Foto 2: Det er vigtigt at have fokus på nedrivningsmetoden for at kunne genbruge materialerne (Kilde: Energibyen Skive) En cirkulær erhvervsklynge Hvis projektet for alvor skal rykke, skal der være virksomheder, der kan transportere, sortere, bearbejde og sælge genbrugsmaterialerne. Nogle af dem findes i dag, fx et firma, der opkøber, renser og videresælger mursten fra nedrivninger vi. For andre virksomheder, fx skrothandlere, kan en mindre ændring i deres forretningsmodel give dem en rolle i den cirkulære proces. Men der er også brug for at udvikle helt nye forretningsmodeller og virksomheder. I Skive kommune har man valgt at betragte det som en mulighed for at skabe en ny, cirkulær erhvervsklynge baseret på genbrug af byggematerialer. Det handler om at udvikle nye forretningsmodeller med virksomheder og iværksættere, at tiltrække eksisterende cirkulære virksomheder og at binde det hele sammen i en klyngeorganisation. Flere virksomheder i projektet har haft god gavn af inspiration og rådgivning fra Rethink Business virksomhedsdel. Studerende på banen Studerende, der læser til produktionsteknolog på Erhvervsakademiet Dania, medvirker aktivt i projektet. De har fulgt nedrivningen af de tre huse og registreret procedurer og materiale flow i nedrivningsprocessen. Hvad sker der med mursten, kabler, gulve og isoleringsmateriale, når huset rives ned hvad ødelægges og hvad bevares? Arbejdet har givet de unge inspiration til at udvikle nye løsninger og forretningsmodeller fx en maskine, der kan sandblæse mursten med den brugte mørtel, eller en særlig grab, der kan frigøre mursten nænsomt fra gamle mure. På den måde uddannes unge i cirkulær økonomi, samtidigt med at der opbygges viden og udvikles nye løsninger. Kapitel 7.2. Side 6/12. Oktober 2014

8 Et stærkt partnerskab Genbrug og uddannelse af unge Helt i projektets ånd har kommunen besluttet at gennemføre projektet i et aktivt partnerskab. Fra starten har der været repræsentanter med fra erhvervs- og turistcenteret, fra erhvervsakademiet og fra tre virksomheder, der allerede arbejder med cirkulære forretningsmodeller og byggematerialer. Siden er der kommet flere til, bl.a. en professor fra Aarhus Universitet og direktøren fra det lokale entreprenørfirma. På den måde er både forskning, uddannelse og erhvervsliv med men det vigtigste er personerne og deres engagement i sagen. Kommunens projektleder fortæller, at projektet drives af ildsjæle, der brænder for sagen. Men hvad er det egentlig, der driver disse ildsjæle? Jeg har spurgt et par af nøglepersonerne i projektet vii. Skive kommunes projektejer udtaler: Det, der driver mig, er en grundlæggende holdning til, at alt kan bruges og ikke skal brændes af eller destrueres. Det er jo rigtig sjovt at arbejde med et projekt, som alle kan nikke anerkendende til og har lyst til at være med i. Direktøren fra Salling Entreprenørfirma er naturligvis optaget af at udvikle sin virksomhed. Men det betyder også meget for ham at bidrage til de unges uddannelse og at være med til at udvikle lokalsamfundet Forretning og kreativ selvforståelse Fra skepsis til positiv ånd på tværs Medarbejderen fra erhvervs- og turistcenteret er især drevet af at skabe forretning og nye virksomheder af noget, der ellers betragtes som skrald, og at gøre miljøvenlige og ressourcebesparende løsninger økonomisk attraktive - og økonomisk bæredygtige, så de ikke er afhængige af offentlige tilskud. Udviklingskonsulenten fra Erhvervsakademi Dania fortæller: Min personlige motivation er et ønske om at bidrage til at gøre verden til at bedre sted for alle, og samtidig skabe en kreativ selvforståelse hos det enkelte menneske, at alle bidrager, og at der i det at skabe lokale løsninger på globale udfordringer ligger noget lystbetonet og stærkt motiverende. Samarbejdet internt i kommunen er et vigtigt element i projektet. For at projektet skal lykkes, skal Natur & Miljø, Teknisk Forvaltning, Plan & Byg, Indkøb og Byrådssekretariat spille aktivt sammen. Kommunens projektejer er selv ansat i Energibyen Skive i Teknisk Forvaltning. Han har oplevet en noget nølende start med skepsis fra de andre afdelinger, men modstanden er heldigvis blevet vendt til fælles engagement og åbent samarbejde. Nu kommer der også forslag og initiativer fra de andre afdelinger: For at få skepsissen vendt har vi inddraget kollegaer fra de forskellige afdelinger. Lige netop det at frikøbe nogle af medarbejdernes timer har medvirket til en positiv ånd. Kapitel 7.2. Side 7/12. Oktober 2014

9 Virksomheder og borgere er med Køkkener og garderober Kunderne vil have cirkulære løsninger En menneskelig holdning Grønt design og ny produktlinje Genbyg Skiver er ikke afsluttet endnu, og det er for tidligt at opgøre resultaterne. Men det er allerede tydeligt, at den cirkulære tankegang hurtigt breder sig i Skive og omegn. Kommunen har flere cirkulære projekter klar, en af dem er opbygning af en socialøkonomisk virksomhed omkring byggematerialer. Salling Entreprenørfirma er ved at udvide med nye forretningsområder, og erhvervscentret oplever flere og flere henvendelser fra mindre virksomheder, der vil arbejde med cirkulær økonomi. Borgerne i kommunen viser også en stigende interesse, ikke mindst på grund af en massiv presseomtale. 4. Workform fra tomandsvirksomhed til fusion? Workform er en af de mindste virksomheder i Rethink Business. Med kun to ansatte ligger hovedopgaven i at designe og kvalitetssikre køkken- og garderobeløsninger. Underleverandører tager sig af produktion og installation hos kunderne. Virksomheden har et ønske om at arbejde med nye og mere grønne forretningsmodeller. Virksomhedens direktør oplever en stigende efterspørgsel efter cirkulære løsninger: Forbrugernes behov flytter sig hele tiden, og vi skal lave produkter, som kan følge med forbrugerne. Det kan vi bedst, hvis vi tænker fleksibelt, grønt og cirkulært, hvor vi kan og det vil også fremadrettet være en central del af vores strategi. Men motivation for at arbejde med cirkulær økonomi ligger ikke kun i opfyldelse af kundebehov: Den primære motivation var helt klart at finde et nyt forretningsområde, og udvikle virksomheden i en mere bæredygtig retning. Ud over dette, er der også en mere menneskelig holdning involveret, da jeg personligt godt kan lide ideen om at genbruge, og på den måde skabe nye værdier. Det første skridt blev en brainstorm sammen med en af konsulenterne fra Rethink Business. Der kom mange gode ideer med på listen. Vi er selvsagt ikke så glade for at fortælle om alle ideerne det er jo dem, vi skal udvikle og skabe forretning ud fra i fremtiden. Men det jeg kan fortælle er, at ideerne spænder fra en mere klar strategi for grønt design, over styrket design af vores kerneprodukt, køkkenet, og til en ny produktlinje målrettet kontormiljøer et område, som vi ikke har arbejdet med før. Kapitel 7.2. Side 8/12. Oktober 2014

10 Figur 3: MoonLanding er designet, så der kan transporteres mange usamlede borde på meget lidt plads. Det var ikke tænkt ind fra starten, men nu skal konceptet tænkes ind i andre produkter. (Kilde: Workform.dk) Vi kunne ikke lade være med at tegne En ny samarbejdsform En skræddersyet løsning Vi tør noget mere Workform har valgt at arbejde videre med ideen om kontormiljøer som ny produktlinje. De har designet en fleksibel opbevaringsløsning, der giver kunderne mulighed for at hurtigt at omstille sig til nye organiseringer, opbevaringsbehov og indretninger. Samtidigt er det enkelt at tage modulerne tilbage og genanvende materialerne. Vi er en lille virksomhed og har derfor ikke så store ressourcemæssige og økonomiske råderum. Ideen om kontoropbevaring var alligevel så god, at vi ikke kunne lade være med at tegne. I løbet af projektet har Workform fundet ud af, at der er brug for nye samarbejdspartnere, men også nye samarbejdsformer. De indledte en dialog med en producent af kontormøbler og holdt en workshop sammen med både producent og potentiel kunde. Samarbejdsformen er ny for os. Den er spændende, fordi den samler alle de relevante parter omkring bordet og giver mulighed for at vi mere effektivt kan afstemme idéer og forventninger og hurtigere indgå de nødvendige aftaler, siger direktøren. Også samarbejdet med konsulenten har været anderledes, end virksomheden er vant til. Samarbejdet har været præget af sparring, dialog og ideer og løsninger, der er skræddersyet til os når vi ellers har haft kontakt til konsulenter, har oplevelsen været, at man selv skal skubbe på og definere, hvad man har brug for. Det var ikke tilfældet her. Direktøren regner ikke med, at udviklingen standser ved idéerne om bæredygtigt design og ny produktlinje. Virksomhedens to personer har på mange måder fået mod på at arbejde videre: Der er virkelig skabt et fundament for nye forretningsområder. Vi tør helt sikkert noget mere, end vi gjorde før, og vi kan se nye veje. Kapitel 7.2. Side 9/12. Oktober 2014

11 En fusion på vej? Det cirkulære økonomi engagerer Nye samarbejder Det personlige møde At udvikle samfundet og skabe engagement Faktisk er virksomheden kommet så godt i gang med forandringerne, at de nu overvejer selve virksomhedskonstruktionen: Vi er kun to personer i virksomheden, men har salgbare ideer til mange flere vores erfaringer i rethink business-projektet har sat endnu mere lys på, at vi bare er gode til at designe og for at vi kan gøre det, vi er bedst til, skal vi være en del af noget større. Derfor arbejder vi lige nu på at fusionere med en større virksomhed, som tænker lige så grønt som os 5. Fra trædesten til resultater Rethink Business har vist os, at det kan betale sig at gå nye veje. Selvom projektet hverken er afsluttet eller evalueret, kan vi allerede nu se, at der er gode resultater i form af cirkulære løsninger, der både skaber forretningsmuligheder og bidrager til at løse miljømæssige udfordringer. Vi har set, at den cirkulære økonomi kan engagere, og at det giver ny energi og muligheder at arbejde med bevægelse og skræddersyede løsninger. Gennem forløbet har vi sat gang i mange nye samarbejdsformer og relationer. Princippet om en hånd i stedet for en håndbog har gjort det muligt at forny mødet mellem konsulent og virksomhed. Kunder og leverandører har udviklet sammen, studerende har samarbejdet med kommune og virksomheder om nye forretningsmodeller og offentlige og private har samarbejdet om cirkulære løsninger. Men de nye samarbejdsformer har naturligvis ikke været helt uden problemer. Netværksorganiseringen er god til at sikre engagement og drivkraft, men kan give udfordringerne i forhold til ledelse, arbejdsdeling og fælles retning. Vi har erfaret, at kommunikation er utroligt vigtig. Den virtuelle platform rethinkbusines.dk spiller en vigtig rolle, men den kan ikke erstatte det personlige møde. Vi har haft mange gode diskussioner om, hvad en cirkulær forretningsmodel er, hvem der har ansvaret for, at virksomhederne kender tilbuddet, hvad affaldsselskabernes rolle kan være, hvordan en kommune kan arbejde cirkulært og meget andet. Møder og samtaler er et uvurderligt redskab, når vi arbejder med menneskelig drivkraft og relationer. Vi har også lært, at det der driver den enkelte, både er mangfoldigt og uforudsigeligt. De fleste kan heldigvis koble sig til projektets mål om at skabe forretning og løse miljøudfordringer. Men ved siden af det ligger der stærke ønsker om at udvikle samfundet ved at gå sammen, udnytte hinanden forskelligheder og undgå kompromisser. Og mange er drevet af at engagere andre mennesker, at mærke nysgerrighed, begejstring og interesse, at skabe kreativ selvforståelse og glæde ved livet. Kapitel 7.2. Side 10/12. Oktober 2014

12 Det personlige engagement er uforudsigeligt En bevægelse er startet Whole system innovation Join the circular Revolution vil du være med? Det giver os anledning til refleksion over, hvordan vi motiverer mennesker til at gå med i et projekt eller en bevægelse. Vi kan ikke uden videre gå ud fra, at virksomhedslederen kun motiveres af bundlinjen, at den studerende kun motiveres af gode karakterer, eller at den kommunalt ansatte kun drives af servicemål og lokal udvikling. Vi har set, at den cirkulære tankegang har bredt sig i løbet af projektet. Hverken kommuner eller virksomheder stopper ved deres oprindelige idé, flere virksomheder og kommuner kommer til, leverandører, kunder og studerende bliver involverede. Og vi oplever stor interesse fra statslige styrelser og internationale organisationer, fra presse og borgere. Det ser ud til, at en bevægelse er startet. Rethink Business har på mange måder vist os, hvordan man kan skabe udvikling gennem cirkulær økonomi. Men vi er ikke i mål endnu og det kommer vi nok heller aldrig helt, når vi arbejder med et wicked problem. For os bliver den næste store opgave at få skabt større sammenhæng mellem de enkelte dele i rethink business og vores andre initiativer omkring cirkulær økonomi: challenge water, materialestrømme, uddannelse og internationale samarbejdsrelationer. Vi skal arbejde med hele systemet, med whole system innovation. Vi håber, at endnu flere i fremtiden vil være med til at udvikle den cirkulære økonomi. Der er brug for et samlingspunkt, hvor relationer og partnerskaber opbygges, hvor erhverv og forskning mødes, hvor viden og erfaringer samles og udveksles og vor nye koncepter udvikles i fællesskab. Derfor arbejder vi nu på at skabe et hub for cirkulær økonomi ud fra en mission om to make it easier for business and people to make the transition toward a circular economy. Måske vil du være med? Så skriv, ring eller meld dig til på www. rethinkbusiness.dk. Join the circular revolution! Om forfatteren: Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Elinor er kontorchef i Region Midtjylland med innovation, erhvervsudvikling og kultur som arbejdsområde. Målet er at skabe et dynamisk samspil mellem udvikling af erhverv, kultur, miljø og velfærd. Elinor er uddannet som Cand. Scient. i geografi fra Aarhus Universitet. Har gennem mere end 25 år arbejdet med erhvervsudvikling i offentligt regi. Det har især handlet om innovation, iværksætteri, miljøledelse og erhvervsklynger. Kapitel 7.2. Side 11/12. Oktober 2014

13 i McKinsey & Company: Towards the circular economy. Ellen MacArthur Foundation ii Keith Grint: Wicked Problems and Clumsy Solutions. BAMM Publications iii William McDonough og Michael Braungart: Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Tings iv Keith Grint: Wicked Problems and Clumsy Solutions. BAMM Publications v Seth Godin: Tribes: we need you to lead us. Portfolio Hardcover vi Gamlemursten ApS vii Nøglepersoner citeret i artiklen: Christian Fredsø Jensen, projektleder, Region Midtjylland Svend Erik Nissen, projektleder, Development Centre UMT Birte Wind-Larsen, projektleder, Skive Kommune Karl Krogshede, projektejer, Skive Kommune Gregers Frederiksen, direktør, Salling Entreprenørfirma Gert Løkke Leth, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Sussi Hørup, Erhvervsakademiet Dania i Skive Lars Gøsta Rold, direktør, Workform Kapitel 7.2. Side 12/12. Oktober 2014

14 Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Grøn Lov og Praksis er en erhvervshåndbog re et mod mellemledere og topledere i dansk erhvervsliv og i det o entlige. Den grønne oms lling kræver nye ledelses ltag i alle virksomheder, o entlige såvel som private. Der e erspørges nye kompetencer og værktøjer l at forstå hvordan og i hvilken takt, den grønne oms lling skal indarbejdes i virksomhedernes strategi og praksis. Erhvervshåndbogen er et værktøj l ledere, der i deres beslutninger skal kende mulighederne indenfor gældende lov. Fokus er på nye ltag indenfor lovgivningen re et mod at virkeliggøre en grøn oms lling i praksis, samt på indsamling af erfaringer fra de lovgivnings ltag der allerede er sat i gang. Erhvervshåndbogen udgives af Forlaget Andersen som abonnement og opdateres 4 gange årligt med nye ar kler. Du kan bes lle håndbogen som et årligt abonnement l enten den trykte publika on (3480 kr.) eller l internetversionen (2980 kr.) eller l begge dele (3980 kr.) ved at sende en mail l: Redaktør: Eva Born Rasmussen Håndbogsredaktør, Forlaget Andersen (Ansvarshavende) Ua ængig klima og ledelsesrådgiver T:

15 Forfa ere (udvalg): Anders Eldrup Ane e Juhl Indkøbschef Århus Kommune Anne Sophie Villumsen Direktør Zenz Barbara Kleinlercher Miljøingeniør Grontmij Water & Energy Birgi e Refn Wenzel Advokat Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Bjarke Fonnesbech Direktør Delebilfonden Connie Hedegaard Klimakommissær EU Dennis J. Larsen Senior Manager Deloi e Dorthe Kloppenborg Projektleder Økologisk Landsforening Elsebeth Gerner Nielsen Rektor Designskolen Kolding Gi e Krasilniko Partner Deloi e Hans Peter Slente Branchedirektør DI Energibranchen Jacob Ladenburg Seniorforsker Anvendt Kommunal Forskning (AKF) John Stefan Olsen Manuskrip orfa er Freelance Jonas Eder Hansen Udviklingsdirektør Danish Fashion Ins tute Jørgen Hammer Hansen Advokat Kaalund & Partnere Kamilla Born Frost Arkitekt MAA Freelance Katherine Richardson Professor Sustainability Science Centre, KU Magdalena AK Muir Ekstern Lektor Aarhus Universitet Marina Bergen Jensen Professor Skov &Landskab, KU Life Mogens Moe Advokat (H), lic.jur. Horten Per Rømer Kofod Segmentchef ABB Pernille Hagedorn Rasmussen Che onsulent IDA Peter Bjerregaard Cand.soc. Klimarådgiver Rikke Dreyer Che onsulent SKI, Formand for Forum for Bæredyg ge Indkøb Rikke Kure Wendel Seniorkonsulent Deloi e Svend Hansen Konsulent Deloi e Steen Lindby Vice President, Group R&D Rockwool Int. A/S Søren Dyck Madsen Klima og energimedarbejder Det Økologiske Råd Søren Stenderup Jensen Advokat, Ph.D. partner Plesner Thorbjørn Sørensen Teknik og Miljødirektør Middelfart Kommune Torben Hartz Director KPMG Ulrich Borup Hansen Head of Sales & Business Dev. ÅF Ligh ng Ulrik Dahl Direktør Ekspor oreningen

16 Læs mere i Grøn Lov og Praksis Læs her om de andre ar kler i oktober 2014 udgaven af Grøn Lov og Praksis : I lokalområderne er grøn omstilling i fuld gang, og selvom det sker på vidt forskellige måder, tegner der sig et tydeligt billede: Det gælder om at samarbejde om de grønne tiltag, så borgere, erhvervsliv, for eningslivet, kommunerne og regionen finder tilgange, der virker i praksis. Det kræver involverende kli maformidling, der skaber handlekompetence. Start med borgerinddragelse I artiklen Borgerinddragelse er grøn drivkraft af Lene M. Krabbesmark, klimakoordinator i Guldborg sund Kommune beskrives, hvordan kommunen i det sidste år har haft nyt fokus på borgerinddragelse og lokal forankring. Selvom det siden kommunen lancerede en klimaplan i 2009 har været intentionen at inddrage borgerne, så har projekterne vist sig primært at være styret af finansiering, samarbejder med andre myndigheder og vidensinstitutioner samt projektmagere. Nu har kommunen lært, at det er altaf gørende at have borgernes og lokale erhvervsvirksomheders opbakning til klimaplanen, for at strategien kan lykkes. Alle lokale aktører er med til at påvirke klimaet gennem adfærd, handlinger og beslutninger. Kommunen har derfor engageret sig i tre samarbejdsprojekter med fokus på henholdsvis borgerinddra gelse, planlægningsaspekter og den landskabelige udvikling i forbindelse med etablering af vindmøller, og proaktivt sat sig for at forstå den folkelige bekymring for påvirkning af landskab samt støjgener. Involver borgere og erhvervsliv I artiklen Kompleks kommunal grøn omstilling af Programleder Tina Unger fra Lejre Kommune be skrives initiativet Lejre Den Økologiske Kommune, der er nomineret til Nordisk Råds natur og miljø pris De e efter indstilling fra tre folketingspolitikere, to godsejere og syv repræsentanter for for skellige grønne foreninger i Danmark. Stillerne lægger i deres begrundelse for indstillingen især vægt på den involverende ambitiøse natur og miljøindsats, det nytænkende samarbejde, det metodisk nyska bende i, at kommunen bygger den platform, som borgere og erhvervsliv handler ud fra og for 360 grader vinklen, hvor økologi tænkes ud i alle kroge også hvor økologien ikke normalt optræder. Set i bakspej let er projektet et eksempel på, hvad der indenfor den internationale filantropi kaldes Collective impact eller på dansk kollektiv e ekt. En tilgang som fx Realdania i stigende grad ser som metode til løsning af nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står over for i dag. Skab handlekompetence Hvordan kan en troværdig formidling om klima og miljø skabe nysgerrighed, nuanceret forståelse, gode beslutninger og relevant handling frem for frygt, fremmedgørelse og passivitet? Det spørger Je e Hagen sen, konsulent, cand.scient.soc. fra Envice om i artiklen Klimaformidlingens udfordringer. Hvis viden formidles rigtigt styrkes handlekompetence. Det vigtigt, at klimaforandringer ikke ses isoleret, og at sidee ekter uddybes, og helst skal der vælges en konstruktiv vinkel, der viser løsnings og handlemulig heder. Hør mere om håndbogen ved at sende mail l

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Kapitel 10.6 Klimaformidlingens udfordringer af Konsulent, cand.scient.soc. Je e Hagensen, Envice Oktober 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 10.6.

Læs mere

Ressourceeffektivt indkøb og cirkulær økonomi

Ressourceeffektivt indkøb og cirkulær økonomi Ressourceeffektivt indkøb og cirkulær økonomi I Herning Kommune vil man fremme bæredygtig udvikling ved at kombinere miljøforbedringer og lokal erhversudvikling. Det gør man i et projekt, som bl.a. viser

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Grønt design af Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen i Kolding April 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 11.3 Grønt design Af Rektor Elsebeth

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Tværgående case: Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Tværgående case: Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business Tværgående case: Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business Ikke to virksomheder er ens. Og det er deres læring heller ikke. I evalueringen af Rethink Businessprojektet er virksomhederne blevet bedt

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer

Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer Poul Erik Christensen Fmd. Rådgivende Udvalg vedr. Regional Udvikling www.regionmidtjylland.dk Hvad er en region? Region Midtjylland Region Syddanmark

Læs mere

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder TIL REDAKTIONEN: København, den 14. Juni 2012 Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder Herunder kan du finde uddybende beskrivelser af de enkelte artikler, der udsendes med

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi

CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi CradleBar på DAC Fra en lineær til en cirkulær økonomi 31.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Lad os eliminere affald, og kigge på mulighederne i en grøn omstilling. Lad os bygge et samfund hvor

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Gen Byg Data Datadrevet genanvendelse af byggematerialer Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune 1 Hvorfor blev projektet etableret? Tre globale tendenser former fundamentet

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi REWARA Et projekt om cirkulær økonomi I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune VI VIL SES FRA MÅNEN Innovation og udvikling kræver at man er villig til forandring Vi vil gøre

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Gen Byg Data Datadrevet genanvendelse af byggematerialer Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Præsentation Skive Kommune Vi er en lille landkommune Vi har kun 47.000 indbyggere

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ

Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Tværgående case: Anbefalinger til programmer for omstilling til CØ Projekt Rethink Business har over en 3-årig periode arbejdet med at omstille midtjyske virksomheder til at følge tankegangen i cirkulær

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

nyhedsbrev ENERGIBYEN SKIVE Energibyen Skive.dk NYHEDER Kontaktoplysninger

nyhedsbrev ENERGIBYEN SKIVE Energibyen Skive.dk NYHEDER Kontaktoplysninger ENERGIBYEN SKIVE nyhedsbrev 4-2016 NYHEDER Ni millioner kroner til GreenLab Skive Skive Kommune er blevet tildelt 9 millioner kroner af Erhvervs- og Vækstministeriet til den videre udvikling af GreenLab

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Ansøgning om tilskud til pilotprojekt vedr. cirkulær økonomi

Ansøgning om tilskud til pilotprojekt vedr. cirkulær økonomi Ansøgning om tilskud til pilotprojekt vedr. cirkulær økonomi Projektets navn: Rethink Business nedrivning af huse Ansøger: Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Att. Karl Krogshede Baggrund: I Paris

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Den tredobbelte bundlinje

Den tredobbelte bundlinje Den tredobbelte bundlinje - når samfundsansvar er godt for forretningen BL BestyrelsesNET Erfamøde marts 2017 Louise Koch Ekspert i CSR & Bæredygtig Forretningsudvikling 1. Introduktion til bæredygtig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere