PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul på det ny år For nogle år siden var det store modeord omstillingsparat. Det kan være, vi skal til at hente det frem igen, for 2009 bliver helt sikkert et år med store forandringer for PO-organister og alle andre folkekirkeansatte. Allerede med de nye menighedsråds tiltræden er de første æn-dringer trådt i kraft, idet ansatte ikke længere kan vælges til eget menighedsråd. Men hvad værre er: Præster kan nu vælges og er allerede nogle steder blevet valgt til kontaktperson. FPO s holdning har hele tiden været, at det helt sikkert vil skabe flere problemer, end det vil løse. FPO sidder i øjeblikket sammen med DOKS i forhandlinger med Landsforeningen af Menighedsråd om en fælles vejledning til afløsning af det nuværende pointcirkulære til opgørelse af stillingsindholdet. De fleste er enige om, at det nugældende cirkulære efterhånden er både utidssvarende og uretfærdigt, så vi håber her at kunne lave en ændring til det bedre. Men den uden sammenligning største omstilling vil blive indførelse af overenskomstansættelse i stedet for den nugældende tjenestemandslignende ansættelse. Både reguleringen af arbejdstiden og lønnen vil komme til at foregå efter helt nye principper, der blandt andet vil være præget af mere lokal indflydelse. Så snart den ny overenskomst er forhandlet på plads og underskrevet, vil vi fra bestyrelsen iværksætte en omfattende informationsrunde blandt FPO s medlemmer. Det må allerede nu forudses, at der med den ny overenskomst lokalt vil blive større behov for hjælp og vejledning fra FPO. Vi håber derfor for nu at skue helt til den fjerne ende af 2009 at mange af jer ved valget til efteråret vil stille sig til rådighed som tillidsrepræsentant for én eller flere perioder. Og dermed påtage sig en del af det fælles ansvar, vi har for at få hverdagen til at fungere ude i sognene. Med denne opfordring skal der hermed lyde et ønske om et: Godt nytår til alle medlemmer fra Anders Thorup, formand, FPO 2

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil: Skimmelsvamp i orglerne Stadig flere orgler bliver angrebet af skimmelsvamp. Kirkeministeriet mener dog, at menighedsrådene lever op til deres ansvar Side Louise og Fangekoret Selvom man sidder inde for en alvorlig forbrydelse, kan man godt synge sange med kristent indhold. Det viser Fangekoret under ledelse af PO'er Louise Adrian Side 6-9 Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Slotsorganisten og hans tre orgler FPO's årsmøde finder sted i Hillerød i maj. Vi tyvstarter og aflægger slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen et besøg Side Forsiden PO-organist og korleder Louise Adrian. Foto: Jeppe Carlsen/Scanpix. Foto: Sune Magyar

4 N Y T F R A S E K R E T A R I A T E T Kirkeministeriet ser ingen uløste problemer med skimmelsvampe i orgler Skimmelsvamp er ikke kun orglets fjende. Også organisten døjer med den ubudne gæst i en grad, så den fører sygdomme med sig. Derfor har Landsforeningen af Menighedsråd bedt Kirkeministeriet om at se nærmere på problemets omfang. I dette svar fra den 26. november mener ministeriet, at menighedsrådene lever op til deres ansvar. Svaret er sendt i kopi til FPO, og vi bringer det her i dets helhed. Ved e-post af 8. november 2007 til Elisabeth Jensen, afdelingsleder i Landsforeningen af Menighedsråd, har De blandt andet anført, at De har modtaget flere henvendelser om skimmelsvamp i orgler, at orgelbyggerne hævder, at der er skimmelsvamp i 90% af alle landets orgler, og at problemet er, at der ikke er klare retningslinjer for, hvorledes skimmelsvampen skal håndteres, når det opstår eller hvordan, det skal forebygges. Landsforeningen af Menighedsråd videregav Deres henvendelse til Kirkeministeriet med henblik på ministeriets videre håndtering samt afklaring af spørgsmålet. På baggrund heraf sendte ministeriet ved brev af 14. januar 2008 en høring ud til samtlige stifter med henblik på at få afklaret, om stifterne måtte være bekendt med graden af udbredelse af skimmelsvamp, herunder om der måtte være tale om et generelt problem, som der ikke bliver taget hånd om lokalt. Ministeriet har nu modtaget svar fra samtlige stifter. Stifterne har blandt andet søgt i egne databaser og forespurgt provstierne i stiftet. Ministeriet kan oplyse, at de indkomne svar viser, at problemet med skimmelsvamp ikke er nær så udbredt som antaget i Deres henvendelse af 8. november Ét stift har haft seks tilfælde af skimmelsvamp indenfor de sidste år, mens andre ikke har nogen kendte tilfælde af skimmelsvamp andre har haft to til tre tilfælde. Ministeriet kan endvidere oplyse, at høringen viser, at problemet med skimmelsvamp håndteres lokalt, straks når det konstateres. Ministeriet kan oplyse, at skimmelsvampen bekæmpes ved rensning af orglet, varmemontering i orglet, opsætning af luftrenseanlæg, opsætning af ozonlampe, opsætning af affugter i orglet, eller der foretages udluftning af kirken. I flere kirker benyttes flere metoder på samme tid. 4

5 N Y T F R A S E K R E T A R I A T E T Høringen viser imidlertid tillige, at der hersker en vis uenighed om, hvilken metode der egner sig bedst til bekæmpelse af skimmelsvamp, herunder er det særligt brugen af ozon, der giver anledning til en vis uenighed. Ministeriet kan ud fra høringssvarene konstatere, at menighedsrådene løser problemerne ved hjælp af sagkyndig bistand, og at man generelt er meget opmærksomme på skimmelsvamp i orgler, når der foretages provstesyn. De indkomne høringssvar bærer alle præg af, at menighedsrådene foretager de nødvendige tiltag til bekæmpelse af skimmelsvampen, når den opstår. Endvidere er menighedsrådene mange steder opmærksomme på, at der skal foretages forebyggende foranstaltninger, der indebærer temperaturregulering samt udluftning af rummet. På baggrund af høringen, finder ministeriet ikke, at det er nødvendigt at ændre på den nuværende procedure for istandsættelse af orgler, hvor menighedsrådet skal sørge for vedligeholdelse af kirken og dens inventar og udsmykning, jf. 3, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådene skal blandt andet følge retningslinjerne i bekendtgørelse nr af 22. marts 2007 (synsbekendtgørelsen) samt cirkulære nr. 193 af 15. oktober 1975 (orgelcirkulæret). Graden af skimmelsvampeangreb er meget individuel, og der er forskellige opfattelser af, hvad der er den rette håndteringsmetode til forebyggelse og bekæmpelse. Kirkeministeriet vil dog overveje, om der er behov for en vejledning på området. Med venlig hilsen Eva Stilov, fuldmægtig 5

6 Orglet i Hillerød Kirke 21 stemmer + 1 transmission HV, SV, P El-registratur med sættekombinationer MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI Storegade Aabenraa Tlf Fax

7 Den Jydske Harpetrio Fløjte, Marianne Leth Bratsch, Bjarke Gundersen Harpe, Joost Schelling Værker af: Debussy, Ravel, Jolivet, Telemann, Takemitsu, Mozart, Carl Nielsen, Britten, Pärt m.fl. Kontakt: Joost Schelling, tlf , Edwin Nielsen De samlede orgelværker er nu udgivet i ni bind. Bind 1 til 7 er velegnede til gudstjenestebrug, mens bind 8 og 9 egner sig til kirkekoncert. Priser: Bind 1 til 7 kr. 155,- pr. hæfte Bind 8 og 9 kr. 95,- pr. hæfte Besøg vores webside for yderligere oplysninger. 7

8 L O U I S E & F A N G E K O R E T På så mange måder arbejder POorganist Louise Adrian på trods med sine korister. Alligevel har hun fået banket den værste rust af de grove stemmer og tilført dem fornyet selvtillid. Fangekoret med indsatte fra Vridsløselille Statsfængels er netop nu aktuel med deres anden cd, Fangenumre. PO-bladet har talt med den engarede organist og korleder. Tekst: Bo Nygaard Larsen. Foto: Keld Navntoft/Scanpix Louise og de Det er billedet af den trange plads, der står klarest på min nethinde. For godt fire år siden besøgte jeg på vegne af DR P1 Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund. Anledningen var debut-cd'en Forbryderalbummet, og efter de formelle interviews i fængselskirken, fik jeg lov til at 8

9 rå engle fra Vridsløselille følge med to af koristerne op i deres celle. De vel ikke mere end ni kvadratmetre rummede en så stor livslyst, at det er forbavsende, at folk med ti eller tyve gange så meget plads har problemer med at få humøret til at hænge sammen. Det næste billede hænger sammen med det første. Det indeholder klaustrofobien., og da jeg sad i cellerne og gik på de ekkogivende gange, følte jeg mig presset på i flere kroge på samme tid. Indespærringen varede en times tid, den føltes som år. Nu er der gået lang tid, så meget er sket i mit liv, en del af koristerne fra Fangekoret sidder stadig bag de låste døre. De gør det, når disse linier læses, og de gør det, når dette fagblad udkommer til næste års januar. Hver dag i den samme gentagelse med mulighed for blot 9

10 få forandringer. Det sætter sig i kroppen, i sjælen, som intet frit menneske kan begribe. Mest af alt siger det måske om de indsattes behov for at bruge sangen som en lise i monotonien. Det kommer for eksempel tydeligt til udtryk i Bo Christiansens Fangekorssangen: Søndag efter søndag år efter år bli'r salmesangen og gospel et pust som vi får Vi lyder ikk' som engle vores klang er ret så rå Vi stemmer i til harmoni for ikk at gå i stå Og det er her, historien tager fat. Koret har eksisteret i elleve år. Ikke bare som et kor af cellernes brølende elementer, men som et kirkekor, der ved fængselskirkens gudstjenester synger til Guds ære om syndernes forladelse. Alt sammen styret af Louise Adrian, engageret og medleven PO-organist. Uden hende, intet kor. Det er hun for beskeden til at sige selv, men det er omverdens stemmer ikke. Netop derfor modtog hun Spil Dansk Dagens Ildsjæls-pris 2008 med den begrundelse, at hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv. 10

11 Voksne mandsstemmer, hærdet af livet, men med al den uskyld, der ligger i uskolede, søgende stemmer, som søger sig vej af nye ukendte stier i livet. Disse mænd synger salmer og nydigtede, rørende sange om eget liv. Og de gør det med en glæde og et engagement, som er - ja - gribende at få lov til at være vidne til. Lone Hertz, protektor for Fangekoret Da jeg for nogle år siden blev spurgt, om jeg troede, at alle kunne lære at synge, sagde jeg nej. Men nu har jeg ændret opfattelse, for mit arbejde med Fangekoret har vist, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Det er dog et hårdt arbejde, for nogle gange tager det flere år, før en korist rammer den første tone," siger Louise Adrian. I sig selv er det ikke et formål, at koret skal synge rent. Det handler om at give de indsatte en mulighed for at udvikle sig og vise, at tiden bag tremmerne kan bruges fornuftigt. Derfor er sangen nu spredt ud på den anden side af fængslets mure. Med nu fire cd'er og en lang række kirkekoncerter forsøger koret at bygge bro til verden udenfor. Hvorend de kommer frem, bliver de modtaget med klappende hænderne og glade smil. Koret er da også blevet et af de mest omtalte i de landsdækkende medier, og de foreløbig 28 koncerter i kalenderen for 2009 vidner om den folkelige popularitet. Det giver sig også udslag i salgstallene. Således er Forbryderalbummet solgt i omkring eksemplarer. Koristerne værner om deres arbejde. De går op i sangen, og for dem er det noget særligt, at projektet kan lykkedes i et fængselssystem, der er tungt at danse med," siger Louise Adrian og fortsætter: Det er præcis grunden til, at der ikke er nogen, der nogensinde har forsøgt at flygte, når de er med ude at give koncert. Sker det én gang, ved de, at de har sunget deres sidste koncert," siger Louise Adrian. Når koret medvirker ved en koncert, sker det altid med bevogtning af fængselsbetjente. Louise Adrian har ikke ansvar for andet end sangen, og det passer hende godt, at det kun er det, hun skal fokusere på. Jeg ved godt, at nogle af dem sidder inde for alvorlige forbrydelser. Men i stedet for at tænke på deres baggrund, arbejder jeg med deres muligheder og fremtid. Som typer er de dog meget forskellige, og det kan være en prøvelse at øve med dem, fordi de ikke er typerne, der rækker hænderne op, hvis de vil spørge om noget," siger Louise Adrian. Fangekoret er i konstant udvikling. Hvor debut-cd'en blev indspillet med hjælp af kendte musikere, er samtlige ti teksterne på Fangenumre lavet af fangerne selv. Det samme er tre af melodierne, mens Louise Adrian har komponeret de sidste syv. Den medfølgende booklet er designet og trykt i fængslet, og på den måde fremstår cd'en som helt og holdent deres eget produkt. Det i sig selv giver dem en fortjent tilfredsstillelse," siger Louise Adrian. Læs anmeldelsen af Fangenumre på side 27 11

12 S V E N - I N G V A R T M I K K E L S E N Foto: Sune Magyar 12

13 S V E N - I N G V A R T M I K K E L S E N Slotsorganist med tre orgler Der går ikke mange slotsorganister på dusinet. En af dem er Sven-Ingvart Mikkelsen, der har det historiske Frederiksborg Slot i Hillerød som sit kirkemusikalske udgangspunkt. Som optakt til FPO's årsstævne, der finder sted i maj i netop Hillerød, fortæller den rutinerede organist her om sit arbejde og sine tre orgler. Tekst: Bo Nygaard Larsen Hver gang Sven-Ingvart Mikkelsen sætter sig til rette på orgelbænken, sker det under historiens brede vingesus. Som organist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød har han en af landets mest eftertragtede stillinger, og den 53-årige organist er da også bevidst om, at han hører til de priviligerede. Det er en drømmestilling, jeg har. Når jeg kommer til slottet og går ind i kirken, oplever jeg en følelse af ærefrygt og beovelse over at være udvalgt til at spille sådan et sted," siger Sven-Ingvart Mikkelsen. Det synes som om, at det meste vil være anderledes i Frederiksborg Slotskirke. Således har Sven-Ingvart Mikkelsen tre orgler til sin rådighed, hvoraf de to er historiske. Mest berømt og beundret er orglet bygget af Esaias Compenius i Instrumentet blev bygget for hertug Heinrich Julius af Braunschweig- Wolfenbüttel, som var gift med en søster til Christian IV. Efter hertugens død skænkede hans enke orglet til Christian IV, som lod det opstille i Frederiksborg Slotskirke i Kirken havde i forvejen et orgel, bygget året før af Nicolaus Maass og Johan Lorentz, så Compeniusorglet kom til at tjene som et unikt andetorgel på pulpituret over alteret. Compeniusorglet er enestående i dansk orgelhistorie, og allerede ved i dets første år blev det kendt for sin lyd. Stemningen er stadig den oprindelige middeltonestemning, hvor tonehøjden er 13

14 Dispositionen på Compeniusorglet Overværk Positiv Pedal Gross Principal 8' Gross Gedact Flöite 8' Klein PrinciPal 4' GemsHorn 4' NachtHorn 4' PlockFlöite 4' Gedact-Quint 3' Kleine Flöite 2' R.Rancket 16' QuintaDehna 8' GedactFlöite 4' GemsHorn 2' NaSatt 1 1/2' Zimbel I Principal Discant Cantus 4' (fra f) BlockFlöite Cantus 4' (fra f) KrumbHorn 8' Klein Regal 4' Subbas 16' Principal 8' Principal 8' Quint 5 1/3' Oktav 4' Quartian II Fagot 16' Fagot 16' 14

15 Bag den rekonstruerede facade fra 1617 gemmer der sig et 38-stemmersorgel bygget af Paul-Gerhard Andersen i en halv tone over vor tids kammertone. Det får navnlig den ældre musik til at klinge mere rent. Orglet har 27 stemmer fordelt på 2 manualværker og pedal. Det er et af de få bevarede orgler fra renæssancen, og det er en fantastisk fornemmelse at spille musik, som det lød på Christian IV's tid. Der er ikke ændret på orglet i næsten 400 år, og det gør, at jeg kan gøre den tidlige orgelmusik levende på instrumentets egne præmisser. Jo mere jeg spiller på det, jo mere bliver jeg ét med det. Det er instrumentet, der bestemmer, hvordan musikken kommer til at lyde. Den følelse opnår man ikke ved at spille gammelt musik på et nyt instrument," siger Sven-Ingvart Mikkelsen. I 1791 blev orglet dog flyttet til Frederiksberg Slotskirke, fordi det stod i vejen. Det blev dets redning. I 1859 nedbrændte Frederiksborg Slot, og Maass/Lorentzorglet blev blandt flammernes bytte. Ved kirkens genopbygning i 1864 blev der bag den rekonstruerede facade opsat et nyt 25-stemmersorgel fra Marcussen & Søn. Orglet blev restaureret i Orglet er et tidstypisk instrument til den tidlige romantik. Derfor har det intet svelleværk. Det er velgnet til den tidligere romantik. Hartmann og Gade var konsulenter på det, så det er oplagt at spille deres værker på netop det orgel. Men Mendelssohn klinger endnu bedre på det, og derfor vil vi her i 2009, i 200-året for hans fødsel, lave en række koncerter med hans repertoire. I 1972 fik kirken et nyt hovedorgel. Marcussen-orglet blev taget ud af facaden og skubbet nogle meter tilbage på pulpituret for at give plads til et 38-stemmers instrument, bygget af Poul Gerhard Andersen. Stemmerne er fordelt på hovedværk, positiv, récit og pedal. Positiv og récit er anbragt i samme svellehus bag hovedværk og pedal, og de to værker kan spilles som et samlet værk fra 4. manual. Spillebordet er anbragt bag orglet. Mindre udvidelse og omdisponering samt omintonation er foretaget etapevis af P. G. Andersen og Bruhn ved Paul Hansen. Der var kommet en større koncertaktivitet end tidligere og en masse ny orgelmusik siden Marcussenorglet viste at have begrænsninger, da det for eksempel ikke kunne spille det franske symfoniske repertoire. Derfor byggede man et orgel, som både tog hensyn til barokken og romantikken. For eksempel blev det bygget med franske stemmer, som for eksempel kromhorn," siger Sven- Ingvart Mikkelsen. Andersenorglet benyttes ved alle gudstjenester, og det er desuden det altdominerende koncertinstrument ved sommerkoncerter og øvrige koncerter i Slotskirken. 15

16 SVEN-INGVART MIKKELSEN SKRIVER FPO's medlemmer har mulighed for at høre Sven-Ingvart Mikkelsen, når han søndag den 24. maj spiller åbningskoncert ved årsstævnet i Hillerød. I denne artikel præsenterer slotsorganisten sig selv nærmere. Se også Foto: Sune Magyar I juli 2002 blev jeg udnævnt til slotsorganist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Her står jeg i spidsen for musiklivet ved gudstjenester og koncerter. Jeg har ansvaret for Frederiksborg Slotskirkes Kor, og jeg har det privilegium at råde over kirkens tre fremragende orgler. Med udgangspunkt i dette arbejde tilstræber jeg også at afsætte tid til koncertrejser. Det er både spændende og inspirerende at rejse og at spille for et nyt publikum. Det er en fantastisk oplevelse at komme ud og musicere i de store katedraler! Men samtidig er det også min erfaring, at det kan være mindst lige så inspirerende at spille for et engageret publikum i en lille landsbykirke. I tidens løb har jeg givet et utal af koncerter på såvel store som små steder i Danmark, og dertil kommer en lang række koncerter i udlandet Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig, Italien og USA. Mit repertoire spænder vidt fra renaissance til nutid, og blandt mange komponistnavne kan nævnes Bach, Buxtehude, Bruhns, Flor, Couperin, Grigny, César Franck, Reger, Hindemith, Messiaen, Alain, Langlais, Hartmann, Gade, Langgaard, Peter Møller, Tage Nielsen og mange flere. I perioder har jeg beskæftiget mig intenst med den nordtyske barokmusik, hvilket blandt andet er resulteret i CD-indspilninger af de samlede orgelværker af Nicolaus Bruhns og Georg Böhm. Desuden har jeg på Frederiksborg Slotskirkes tre orgler indspillet antologien Dansk Orgelmuksik i 400 år - en indspilning, som Danmarks Radio i 2005 nominerede til Danish Music Award. 16

17 Foto: Ulla Voigt/DR Sangens År har penge til nye ideer i 2009 Selvom Sangens År er forbi, skal der også synges i det nye år. Derfor har Sangens År reserveret kr til en pulje, som kan støtte op til ti spændende sanginitiativer her i Pengene uddeles i puljer af maksimalt kr. Sangens År efterspørger ideer, der samler folk om sang, videregiver sanglyst og sangglæde, og som falder inden for Sangens Års' fokusområder: 1. Børn og unge: Vi skal hjælpe børn og unge med at få øjne og ører op for, at sang er den bedste måde at opleve sig selv på og være sammen om. Fællessangen skal tilbage i skolerne, men med ny frisk energi. 2. Hele Danmark: Sang skal igen blive en del af hverdagen, og ønsket er at hele Danmark igen skal mærke glæden ved sang. Vi opfordrer kommunerne til at lave sang på byens torve, virksomheder til at lave morgensang for de ansatte og korlivet til at gå ud og synge noget mere. På den måde vil sangglæden brede sig til hele landet. 3. Integration: Vi vil sætte fokus på at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Sangen kan være en nøgle til bedre forståelse mellem kulturer, og måske lette vejen til en bedre integration. Ansøgning med kort beskrivelse af ide og projekt sendes til eller pr. brev til Sangens År 2008, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 5-3, 0999 København C. 17

18 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Ny CD fra Hasseris Kirke med kirkens professionelle ensemble Hasseris menighedsråd ansatte for tre år siden syv rytmiske musikere, med henblik på at udvikle ny musik til brug ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Læs evt. mere på Ensemblet barsler nu med en CD og et nodehæfte, som rummer 12 nye satser udsat for SSA(TB) og instr. ad. lib. Indholdet er blevet til i samarbejde med digterne Hans Anker Jørgensen, Lars Busk Sørensen, Johannes Møllehave, Svein Ellingsen og Jørgen Børglum Larsen. Musikken er komponeret af Jakob Mygind og Mogens Jensen. Bestilling & priser Bestilling kan ske enten via mail på eller på tlf Pris: CD kr. 100,-. Nodehæfte kr. 100,-. Der tillægges forsendelsesomkostninger. 18

19 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

20 20

21 kirkekoncerter i DK - Se videoklip, anmeldelser, referenceliste mv. på hjemmesiden - Pris fra kr ,- 21

22 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Koncert med Hasseris Kirkes Kvartet Kvartetten er ansat ved Hasseris Kirke i Aalborg, hvor den har til opgave at udvikle og bidrage med ny musik til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Stilmæssigt sættes ingen grænser. Dog beskæftiger vi os primært med viser og rytmisk musik. Der arbejdes løbende sammen med andre nordiske musikere, komponister og digtere. Hasseris Kirkes Kvartet kan tilbyde Musik fra Hasseris Kirkes nye CD Kærlighedens Højsang, blandet med det bedste fra irske, amerikanske og andre musikalske kilder rundt om i den vide verden. Rent praktisk kan det ske i form af en koncert, workshop - eller medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Margrete Grarup (vokal) Jakob Mygind (saxofon) Ole Bech (guitar) Mogens Jensen (klaver, orgel, harmonika) Kontakt: Ole Bech, tlf Mail: 22

23 Operasanger Jesper Brun-Jensen og organist Anne Lise Quorning tilbyder kirkekoncerter måske så I os i DR-kirken fra Lyngå (november 2008)? Kirkekoncerter i særklasse: Det er klassisk, solidt og underholdende for alle, der sætter pris på gode musikalske oplevelser. Det er intimt, medrivende og smukt en klassisk koncert med både opera, oratorieuddrag, salmer, spirituals og orgelsolo. Kirken og kroen": Ønskes en blanding af kirkekoncert og underholdning i sognegården derefter har vi gode erfaringer med denne kombination. Her kan opleves flere opera-, operette- og musicalnumre ledsaget af Jespers talegaver alt røbes fra bassernes forunderlige verden... (næsten!) Honorar: Fra kr transport For yderligere oplysninger henvises til Kontakt: Lyngåvej 78, Lyngå, 8370 Hadsten. Telefon: , e-mial: Uddrag fra anmeldelse af koncert i Sulsted Kirke Vensyssel Festival 2007: der var et sjældent lykkeligt samspil mellem det eksemplariske akkompagnement og sangeren: orgelets volumen var smukt afstemt med stemmen, men Anne Lise Quorning viste også sine rige evner i bl.a. en Bach-koral samt i Oskar Lindbergs populære bearbejdning af Dalarnes En fäbodssalme. Jesper Brun-Jensens melodiøse bas klædte kirkerummet, og han viste, at hans bas egner sig til andet og mere end det gemytlige og komiske. Han markerede dens mange klanglige variationsmuligheder i sine tolkninger, og han spændte dens store klangfylde op i især de store Händelarier og i Schuberts litanai Jens Henneberg, Nordjyske. 23

24 DANHILD 25 Traditionelt håndværk forenes med nytænkning og højteknologi. 25 stemmer i høj kvalitet, arrangeret i enten klassisk dansk eller ægte fransk disposition efter kundens ønske. Standardkobler og to tremulanter, MIDI tilslutning mv. En senere udvidelse med yderligere 25 stemmer er mulig, (disposition som ikke blev valgt i starten). Spillefornemmelse? - Mekaniske klaviaturer? Efter kundens ønske kan vi i orglet indbygge mekaniske klaviaturer med mulighed for justering af ventilpunktsposition, tangentvandring og vægt. Trætangenter i traditionel udførelse eller i ædeltræ. Kirkeorgel Normalpris uden specielle tilretninger, hybrakustiske lydgivere, specialtangenter, intonationsarbejde mv. fra: ,- Kr Model A8 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: , 7100 Vejle

25 JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, (Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation). 3 manualer, 30 toners pedalspil / MIDI tilslutning. 4 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. Flerkanal audio system. Priser fra ,- Kr uden manuelle tilretninger, ekstra intonationsarbejde, mv. Ring om spørg om brochuremateriale og CD. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: , 7100 Vejle

26 A N M E L D E L S E R med kirkelige tekster med henblik på mange gentagelser efter hinanden uden ophold. Teksterne skulle derved være hurtigt tilegnet, og efter de mange gentagelser skulle effekten være, at koncentrationen om tilbedelsen være meget intens. Diverse kunstnere: Syng lovsang hele jorden. Sange fra Taizé. Kirkefondet, Kr. 125,- (rabat ved køb af minimum 10 stk.). Kan bestilles via Taizésangene stammer fra det sydlige Frankrig, hvor en munk, Broder Roger, efter 2. verdenskrig grundlagde et Broderfællesskab efter følgende tankegang: Denne indskydelse har aldrig forladt mig: et liv i fællesskab kan være et tegn på, at Gud er kærlighed, og kærlighed alene Det var vigtigt at skabe et fællesskab, hvor hjertets godhed og enkelhed ville være midtpunktet i alting. Denne samling med 122 sange fra Taizé indeholder et stort udvalg af sange i denne specielle genre, der anvender korte kirkelige sange til næsten enhver lejlighed i det guds- tjenestelige fællesskab. Genren er speciel derved, at de korte korsatser er forsynet Samlingen indeholder en del lovsange, til meditativ enkelhed og koncentration og sange med stærke og korte bibelcitater, ligesom Fadervor kan udføres i musikalsk klædedragt. Heftet er fremstillet i en fin og sober stil med tydelig tekst på flere anvendelige sprog, og noderne er forsynet med becifring, så også de énstemmige satser kan have et akkordisk fundament. Forrest i udgivelsen findes en glimrende introduktion og med forslag til sangenes anvendelse. Jeg har selv ved enkelte lejligheder prøvet at synge nogle af sangene, men hvorvidt de i det almindelige danske gudstjenesteliv kan vinde indpas, er jeg personligt noget tvivlende overfor. Dog er der en tendens i disse år til blandt andet karakteriseret ved pilgrimsvandringer at dyrke kristendommens mere specielle udtryksformer, så det er muligt, at denne tendens kunne befordre en større anvendelse af disse sange. > Poul Lumbye FROBENIUSFONDEN I april måned 2009 vil Forbeniusfonden på ny uddele en række legater. Fonden er ejet af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S. Legaterne skal ifølge fondens fundats uddeles til støtte til opførelse af nyere dansk orgel- og kirkemusik, kirkemusikalsk forskning, til personer, institutioner eller andre med tilknytning til kirkemusik. Ansøgning skal være modtaget senest den 15. januar 2009 Vagn Blindkilde, Advokat Rosenborggade København K 26

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2

4 Januarklummen. 6 Prædikenvejledning. 8 Rubrikker. 9 Personalia 10 Ledige stillinger. 103. årgang 11. januar 2013/1-2 præsteforeningens blad 2 Formanden skriver Per Bucholdt Andreasen: 2013 Et år med udfordringer 4 Januarklummen Kjeld Holm: Tro og tolerance 6 Prædikenvejledning Karin Friis Plum: Søndag septuagesima 8

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN?

NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? NR 1 2014 MEDLEMSMAGASIN KOR NYT I FORM TIL REFORMEN? LEDEREN, april, 2014 Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor Foråret er kommet, og vi er glade for at kunne sende årets første udgave af KorNyt ud til

Læs mere