PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 1 J A N U A R Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul på det ny år For nogle år siden var det store modeord omstillingsparat. Det kan være, vi skal til at hente det frem igen, for 2009 bliver helt sikkert et år med store forandringer for PO-organister og alle andre folkekirkeansatte. Allerede med de nye menighedsråds tiltræden er de første æn-dringer trådt i kraft, idet ansatte ikke længere kan vælges til eget menighedsråd. Men hvad værre er: Præster kan nu vælges og er allerede nogle steder blevet valgt til kontaktperson. FPO s holdning har hele tiden været, at det helt sikkert vil skabe flere problemer, end det vil løse. FPO sidder i øjeblikket sammen med DOKS i forhandlinger med Landsforeningen af Menighedsråd om en fælles vejledning til afløsning af det nuværende pointcirkulære til opgørelse af stillingsindholdet. De fleste er enige om, at det nugældende cirkulære efterhånden er både utidssvarende og uretfærdigt, så vi håber her at kunne lave en ændring til det bedre. Men den uden sammenligning største omstilling vil blive indførelse af overenskomstansættelse i stedet for den nugældende tjenestemandslignende ansættelse. Både reguleringen af arbejdstiden og lønnen vil komme til at foregå efter helt nye principper, der blandt andet vil være præget af mere lokal indflydelse. Så snart den ny overenskomst er forhandlet på plads og underskrevet, vil vi fra bestyrelsen iværksætte en omfattende informationsrunde blandt FPO s medlemmer. Det må allerede nu forudses, at der med den ny overenskomst lokalt vil blive større behov for hjælp og vejledning fra FPO. Vi håber derfor for nu at skue helt til den fjerne ende af 2009 at mange af jer ved valget til efteråret vil stille sig til rådighed som tillidsrepræsentant for én eller flere perioder. Og dermed påtage sig en del af det fælles ansvar, vi har for at få hverdagen til at fungere ude i sognene. Med denne opfordring skal der hermed lyde et ønske om et: Godt nytår til alle medlemmer fra Anders Thorup, formand, FPO 2

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil: Skimmelsvamp i orglerne Stadig flere orgler bliver angrebet af skimmelsvamp. Kirkeministeriet mener dog, at menighedsrådene lever op til deres ansvar Side Louise og Fangekoret Selvom man sidder inde for en alvorlig forbrydelse, kan man godt synge sange med kristent indhold. Det viser Fangekoret under ledelse af PO'er Louise Adrian Side 6-9 Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Slotsorganisten og hans tre orgler FPO's årsmøde finder sted i Hillerød i maj. Vi tyvstarter og aflægger slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen et besøg Side Forsiden PO-organist og korleder Louise Adrian. Foto: Jeppe Carlsen/Scanpix. Foto: Sune Magyar

4 N Y T F R A S E K R E T A R I A T E T Kirkeministeriet ser ingen uløste problemer med skimmelsvampe i orgler Skimmelsvamp er ikke kun orglets fjende. Også organisten døjer med den ubudne gæst i en grad, så den fører sygdomme med sig. Derfor har Landsforeningen af Menighedsråd bedt Kirkeministeriet om at se nærmere på problemets omfang. I dette svar fra den 26. november mener ministeriet, at menighedsrådene lever op til deres ansvar. Svaret er sendt i kopi til FPO, og vi bringer det her i dets helhed. Ved e-post af 8. november 2007 til Elisabeth Jensen, afdelingsleder i Landsforeningen af Menighedsråd, har De blandt andet anført, at De har modtaget flere henvendelser om skimmelsvamp i orgler, at orgelbyggerne hævder, at der er skimmelsvamp i 90% af alle landets orgler, og at problemet er, at der ikke er klare retningslinjer for, hvorledes skimmelsvampen skal håndteres, når det opstår eller hvordan, det skal forebygges. Landsforeningen af Menighedsråd videregav Deres henvendelse til Kirkeministeriet med henblik på ministeriets videre håndtering samt afklaring af spørgsmålet. På baggrund heraf sendte ministeriet ved brev af 14. januar 2008 en høring ud til samtlige stifter med henblik på at få afklaret, om stifterne måtte være bekendt med graden af udbredelse af skimmelsvamp, herunder om der måtte være tale om et generelt problem, som der ikke bliver taget hånd om lokalt. Ministeriet har nu modtaget svar fra samtlige stifter. Stifterne har blandt andet søgt i egne databaser og forespurgt provstierne i stiftet. Ministeriet kan oplyse, at de indkomne svar viser, at problemet med skimmelsvamp ikke er nær så udbredt som antaget i Deres henvendelse af 8. november Ét stift har haft seks tilfælde af skimmelsvamp indenfor de sidste år, mens andre ikke har nogen kendte tilfælde af skimmelsvamp andre har haft to til tre tilfælde. Ministeriet kan endvidere oplyse, at høringen viser, at problemet med skimmelsvamp håndteres lokalt, straks når det konstateres. Ministeriet kan oplyse, at skimmelsvampen bekæmpes ved rensning af orglet, varmemontering i orglet, opsætning af luftrenseanlæg, opsætning af ozonlampe, opsætning af affugter i orglet, eller der foretages udluftning af kirken. I flere kirker benyttes flere metoder på samme tid. 4

5 N Y T F R A S E K R E T A R I A T E T Høringen viser imidlertid tillige, at der hersker en vis uenighed om, hvilken metode der egner sig bedst til bekæmpelse af skimmelsvamp, herunder er det særligt brugen af ozon, der giver anledning til en vis uenighed. Ministeriet kan ud fra høringssvarene konstatere, at menighedsrådene løser problemerne ved hjælp af sagkyndig bistand, og at man generelt er meget opmærksomme på skimmelsvamp i orgler, når der foretages provstesyn. De indkomne høringssvar bærer alle præg af, at menighedsrådene foretager de nødvendige tiltag til bekæmpelse af skimmelsvampen, når den opstår. Endvidere er menighedsrådene mange steder opmærksomme på, at der skal foretages forebyggende foranstaltninger, der indebærer temperaturregulering samt udluftning af rummet. På baggrund af høringen, finder ministeriet ikke, at det er nødvendigt at ændre på den nuværende procedure for istandsættelse af orgler, hvor menighedsrådet skal sørge for vedligeholdelse af kirken og dens inventar og udsmykning, jf. 3, i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådene skal blandt andet følge retningslinjerne i bekendtgørelse nr af 22. marts 2007 (synsbekendtgørelsen) samt cirkulære nr. 193 af 15. oktober 1975 (orgelcirkulæret). Graden af skimmelsvampeangreb er meget individuel, og der er forskellige opfattelser af, hvad der er den rette håndteringsmetode til forebyggelse og bekæmpelse. Kirkeministeriet vil dog overveje, om der er behov for en vejledning på området. Med venlig hilsen Eva Stilov, fuldmægtig 5

6 Orglet i Hillerød Kirke 21 stemmer + 1 transmission HV, SV, P El-registratur med sættekombinationer MARCUSSEN & SØN ORGELBYGGERI Storegade Aabenraa Tlf Fax

7 Den Jydske Harpetrio Fløjte, Marianne Leth Bratsch, Bjarke Gundersen Harpe, Joost Schelling Værker af: Debussy, Ravel, Jolivet, Telemann, Takemitsu, Mozart, Carl Nielsen, Britten, Pärt m.fl. Kontakt: Joost Schelling, tlf , Edwin Nielsen De samlede orgelværker er nu udgivet i ni bind. Bind 1 til 7 er velegnede til gudstjenestebrug, mens bind 8 og 9 egner sig til kirkekoncert. Priser: Bind 1 til 7 kr. 155,- pr. hæfte Bind 8 og 9 kr. 95,- pr. hæfte Besøg vores webside for yderligere oplysninger. 7

8 L O U I S E & F A N G E K O R E T På så mange måder arbejder POorganist Louise Adrian på trods med sine korister. Alligevel har hun fået banket den værste rust af de grove stemmer og tilført dem fornyet selvtillid. Fangekoret med indsatte fra Vridsløselille Statsfængels er netop nu aktuel med deres anden cd, Fangenumre. PO-bladet har talt med den engarede organist og korleder. Tekst: Bo Nygaard Larsen. Foto: Keld Navntoft/Scanpix Louise og de Det er billedet af den trange plads, der står klarest på min nethinde. For godt fire år siden besøgte jeg på vegne af DR P1 Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund. Anledningen var debut-cd'en Forbryderalbummet, og efter de formelle interviews i fængselskirken, fik jeg lov til at 8

9 rå engle fra Vridsløselille følge med to af koristerne op i deres celle. De vel ikke mere end ni kvadratmetre rummede en så stor livslyst, at det er forbavsende, at folk med ti eller tyve gange så meget plads har problemer med at få humøret til at hænge sammen. Det næste billede hænger sammen med det første. Det indeholder klaustrofobien., og da jeg sad i cellerne og gik på de ekkogivende gange, følte jeg mig presset på i flere kroge på samme tid. Indespærringen varede en times tid, den føltes som år. Nu er der gået lang tid, så meget er sket i mit liv, en del af koristerne fra Fangekoret sidder stadig bag de låste døre. De gør det, når disse linier læses, og de gør det, når dette fagblad udkommer til næste års januar. Hver dag i den samme gentagelse med mulighed for blot 9

10 få forandringer. Det sætter sig i kroppen, i sjælen, som intet frit menneske kan begribe. Mest af alt siger det måske om de indsattes behov for at bruge sangen som en lise i monotonien. Det kommer for eksempel tydeligt til udtryk i Bo Christiansens Fangekorssangen: Søndag efter søndag år efter år bli'r salmesangen og gospel et pust som vi får Vi lyder ikk' som engle vores klang er ret så rå Vi stemmer i til harmoni for ikk at gå i stå Og det er her, historien tager fat. Koret har eksisteret i elleve år. Ikke bare som et kor af cellernes brølende elementer, men som et kirkekor, der ved fængselskirkens gudstjenester synger til Guds ære om syndernes forladelse. Alt sammen styret af Louise Adrian, engageret og medleven PO-organist. Uden hende, intet kor. Det er hun for beskeden til at sige selv, men det er omverdens stemmer ikke. Netop derfor modtog hun Spil Dansk Dagens Ildsjæls-pris 2008 med den begrundelse, at hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv. 10

11 Voksne mandsstemmer, hærdet af livet, men med al den uskyld, der ligger i uskolede, søgende stemmer, som søger sig vej af nye ukendte stier i livet. Disse mænd synger salmer og nydigtede, rørende sange om eget liv. Og de gør det med en glæde og et engagement, som er - ja - gribende at få lov til at være vidne til. Lone Hertz, protektor for Fangekoret Da jeg for nogle år siden blev spurgt, om jeg troede, at alle kunne lære at synge, sagde jeg nej. Men nu har jeg ændret opfattelse, for mit arbejde med Fangekoret har vist, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Det er dog et hårdt arbejde, for nogle gange tager det flere år, før en korist rammer den første tone," siger Louise Adrian. I sig selv er det ikke et formål, at koret skal synge rent. Det handler om at give de indsatte en mulighed for at udvikle sig og vise, at tiden bag tremmerne kan bruges fornuftigt. Derfor er sangen nu spredt ud på den anden side af fængslets mure. Med nu fire cd'er og en lang række kirkekoncerter forsøger koret at bygge bro til verden udenfor. Hvorend de kommer frem, bliver de modtaget med klappende hænderne og glade smil. Koret er da også blevet et af de mest omtalte i de landsdækkende medier, og de foreløbig 28 koncerter i kalenderen for 2009 vidner om den folkelige popularitet. Det giver sig også udslag i salgstallene. Således er Forbryderalbummet solgt i omkring eksemplarer. Koristerne værner om deres arbejde. De går op i sangen, og for dem er det noget særligt, at projektet kan lykkedes i et fængselssystem, der er tungt at danse med," siger Louise Adrian og fortsætter: Det er præcis grunden til, at der ikke er nogen, der nogensinde har forsøgt at flygte, når de er med ude at give koncert. Sker det én gang, ved de, at de har sunget deres sidste koncert," siger Louise Adrian. Når koret medvirker ved en koncert, sker det altid med bevogtning af fængselsbetjente. Louise Adrian har ikke ansvar for andet end sangen, og det passer hende godt, at det kun er det, hun skal fokusere på. Jeg ved godt, at nogle af dem sidder inde for alvorlige forbrydelser. Men i stedet for at tænke på deres baggrund, arbejder jeg med deres muligheder og fremtid. Som typer er de dog meget forskellige, og det kan være en prøvelse at øve med dem, fordi de ikke er typerne, der rækker hænderne op, hvis de vil spørge om noget," siger Louise Adrian. Fangekoret er i konstant udvikling. Hvor debut-cd'en blev indspillet med hjælp af kendte musikere, er samtlige ti teksterne på Fangenumre lavet af fangerne selv. Det samme er tre af melodierne, mens Louise Adrian har komponeret de sidste syv. Den medfølgende booklet er designet og trykt i fængslet, og på den måde fremstår cd'en som helt og holdent deres eget produkt. Det i sig selv giver dem en fortjent tilfredsstillelse," siger Louise Adrian. Læs anmeldelsen af Fangenumre på side 27 11

12 S V E N - I N G V A R T M I K K E L S E N Foto: Sune Magyar 12

13 S V E N - I N G V A R T M I K K E L S E N Slotsorganist med tre orgler Der går ikke mange slotsorganister på dusinet. En af dem er Sven-Ingvart Mikkelsen, der har det historiske Frederiksborg Slot i Hillerød som sit kirkemusikalske udgangspunkt. Som optakt til FPO's årsstævne, der finder sted i maj i netop Hillerød, fortæller den rutinerede organist her om sit arbejde og sine tre orgler. Tekst: Bo Nygaard Larsen Hver gang Sven-Ingvart Mikkelsen sætter sig til rette på orgelbænken, sker det under historiens brede vingesus. Som organist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød har han en af landets mest eftertragtede stillinger, og den 53-årige organist er da også bevidst om, at han hører til de priviligerede. Det er en drømmestilling, jeg har. Når jeg kommer til slottet og går ind i kirken, oplever jeg en følelse af ærefrygt og beovelse over at være udvalgt til at spille sådan et sted," siger Sven-Ingvart Mikkelsen. Det synes som om, at det meste vil være anderledes i Frederiksborg Slotskirke. Således har Sven-Ingvart Mikkelsen tre orgler til sin rådighed, hvoraf de to er historiske. Mest berømt og beundret er orglet bygget af Esaias Compenius i Instrumentet blev bygget for hertug Heinrich Julius af Braunschweig- Wolfenbüttel, som var gift med en søster til Christian IV. Efter hertugens død skænkede hans enke orglet til Christian IV, som lod det opstille i Frederiksborg Slotskirke i Kirken havde i forvejen et orgel, bygget året før af Nicolaus Maass og Johan Lorentz, så Compeniusorglet kom til at tjene som et unikt andetorgel på pulpituret over alteret. Compeniusorglet er enestående i dansk orgelhistorie, og allerede ved i dets første år blev det kendt for sin lyd. Stemningen er stadig den oprindelige middeltonestemning, hvor tonehøjden er 13

14 Dispositionen på Compeniusorglet Overværk Positiv Pedal Gross Principal 8' Gross Gedact Flöite 8' Klein PrinciPal 4' GemsHorn 4' NachtHorn 4' PlockFlöite 4' Gedact-Quint 3' Kleine Flöite 2' R.Rancket 16' QuintaDehna 8' GedactFlöite 4' GemsHorn 2' NaSatt 1 1/2' Zimbel I Principal Discant Cantus 4' (fra f) BlockFlöite Cantus 4' (fra f) KrumbHorn 8' Klein Regal 4' Subbas 16' Principal 8' Principal 8' Quint 5 1/3' Oktav 4' Quartian II Fagot 16' Fagot 16' 14

15 Bag den rekonstruerede facade fra 1617 gemmer der sig et 38-stemmersorgel bygget af Paul-Gerhard Andersen i en halv tone over vor tids kammertone. Det får navnlig den ældre musik til at klinge mere rent. Orglet har 27 stemmer fordelt på 2 manualværker og pedal. Det er et af de få bevarede orgler fra renæssancen, og det er en fantastisk fornemmelse at spille musik, som det lød på Christian IV's tid. Der er ikke ændret på orglet i næsten 400 år, og det gør, at jeg kan gøre den tidlige orgelmusik levende på instrumentets egne præmisser. Jo mere jeg spiller på det, jo mere bliver jeg ét med det. Det er instrumentet, der bestemmer, hvordan musikken kommer til at lyde. Den følelse opnår man ikke ved at spille gammelt musik på et nyt instrument," siger Sven-Ingvart Mikkelsen. I 1791 blev orglet dog flyttet til Frederiksberg Slotskirke, fordi det stod i vejen. Det blev dets redning. I 1859 nedbrændte Frederiksborg Slot, og Maass/Lorentzorglet blev blandt flammernes bytte. Ved kirkens genopbygning i 1864 blev der bag den rekonstruerede facade opsat et nyt 25-stemmersorgel fra Marcussen & Søn. Orglet blev restaureret i Orglet er et tidstypisk instrument til den tidlige romantik. Derfor har det intet svelleværk. Det er velgnet til den tidligere romantik. Hartmann og Gade var konsulenter på det, så det er oplagt at spille deres værker på netop det orgel. Men Mendelssohn klinger endnu bedre på det, og derfor vil vi her i 2009, i 200-året for hans fødsel, lave en række koncerter med hans repertoire. I 1972 fik kirken et nyt hovedorgel. Marcussen-orglet blev taget ud af facaden og skubbet nogle meter tilbage på pulpituret for at give plads til et 38-stemmers instrument, bygget af Poul Gerhard Andersen. Stemmerne er fordelt på hovedværk, positiv, récit og pedal. Positiv og récit er anbragt i samme svellehus bag hovedværk og pedal, og de to værker kan spilles som et samlet værk fra 4. manual. Spillebordet er anbragt bag orglet. Mindre udvidelse og omdisponering samt omintonation er foretaget etapevis af P. G. Andersen og Bruhn ved Paul Hansen. Der var kommet en større koncertaktivitet end tidligere og en masse ny orgelmusik siden Marcussenorglet viste at have begrænsninger, da det for eksempel ikke kunne spille det franske symfoniske repertoire. Derfor byggede man et orgel, som både tog hensyn til barokken og romantikken. For eksempel blev det bygget med franske stemmer, som for eksempel kromhorn," siger Sven- Ingvart Mikkelsen. Andersenorglet benyttes ved alle gudstjenester, og det er desuden det altdominerende koncertinstrument ved sommerkoncerter og øvrige koncerter i Slotskirken. 15

16 SVEN-INGVART MIKKELSEN SKRIVER FPO's medlemmer har mulighed for at høre Sven-Ingvart Mikkelsen, når han søndag den 24. maj spiller åbningskoncert ved årsstævnet i Hillerød. I denne artikel præsenterer slotsorganisten sig selv nærmere. Se også Foto: Sune Magyar I juli 2002 blev jeg udnævnt til slotsorganist ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Her står jeg i spidsen for musiklivet ved gudstjenester og koncerter. Jeg har ansvaret for Frederiksborg Slotskirkes Kor, og jeg har det privilegium at råde over kirkens tre fremragende orgler. Med udgangspunkt i dette arbejde tilstræber jeg også at afsætte tid til koncertrejser. Det er både spændende og inspirerende at rejse og at spille for et nyt publikum. Det er en fantastisk oplevelse at komme ud og musicere i de store katedraler! Men samtidig er det også min erfaring, at det kan være mindst lige så inspirerende at spille for et engageret publikum i en lille landsbykirke. I tidens løb har jeg givet et utal af koncerter på såvel store som små steder i Danmark, og dertil kommer en lang række koncerter i udlandet Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Frankrig, Italien og USA. Mit repertoire spænder vidt fra renaissance til nutid, og blandt mange komponistnavne kan nævnes Bach, Buxtehude, Bruhns, Flor, Couperin, Grigny, César Franck, Reger, Hindemith, Messiaen, Alain, Langlais, Hartmann, Gade, Langgaard, Peter Møller, Tage Nielsen og mange flere. I perioder har jeg beskæftiget mig intenst med den nordtyske barokmusik, hvilket blandt andet er resulteret i CD-indspilninger af de samlede orgelværker af Nicolaus Bruhns og Georg Böhm. Desuden har jeg på Frederiksborg Slotskirkes tre orgler indspillet antologien Dansk Orgelmuksik i 400 år - en indspilning, som Danmarks Radio i 2005 nominerede til Danish Music Award. 16

17 Foto: Ulla Voigt/DR Sangens År har penge til nye ideer i 2009 Selvom Sangens År er forbi, skal der også synges i det nye år. Derfor har Sangens År reserveret kr til en pulje, som kan støtte op til ti spændende sanginitiativer her i Pengene uddeles i puljer af maksimalt kr. Sangens År efterspørger ideer, der samler folk om sang, videregiver sanglyst og sangglæde, og som falder inden for Sangens Års' fokusområder: 1. Børn og unge: Vi skal hjælpe børn og unge med at få øjne og ører op for, at sang er den bedste måde at opleve sig selv på og være sammen om. Fællessangen skal tilbage i skolerne, men med ny frisk energi. 2. Hele Danmark: Sang skal igen blive en del af hverdagen, og ønsket er at hele Danmark igen skal mærke glæden ved sang. Vi opfordrer kommunerne til at lave sang på byens torve, virksomheder til at lave morgensang for de ansatte og korlivet til at gå ud og synge noget mere. På den måde vil sangglæden brede sig til hele landet. 3. Integration: Vi vil sætte fokus på at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Sangen kan være en nøgle til bedre forståelse mellem kulturer, og måske lette vejen til en bedre integration. Ansøgning med kort beskrivelse af ide og projekt sendes til eller pr. brev til Sangens År 2008, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 5-3, 0999 København C. 17

18 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Ny CD fra Hasseris Kirke med kirkens professionelle ensemble Hasseris menighedsråd ansatte for tre år siden syv rytmiske musikere, med henblik på at udvikle ny musik til brug ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Læs evt. mere på Ensemblet barsler nu med en CD og et nodehæfte, som rummer 12 nye satser udsat for SSA(TB) og instr. ad. lib. Indholdet er blevet til i samarbejde med digterne Hans Anker Jørgensen, Lars Busk Sørensen, Johannes Møllehave, Svein Ellingsen og Jørgen Børglum Larsen. Musikken er komponeret af Jakob Mygind og Mogens Jensen. Bestilling & priser Bestilling kan ske enten via mail på eller på tlf Pris: CD kr. 100,-. Nodehæfte kr. 100,-. Der tillægges forsendelsesomkostninger. 18

19 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

20 20

21 kirkekoncerter i DK - Se videoklip, anmeldelser, referenceliste mv. på hjemmesiden - Pris fra kr ,- 21

22 KÆRLIGHEDENS HØJSANG Koncert med Hasseris Kirkes Kvartet Kvartetten er ansat ved Hasseris Kirke i Aalborg, hvor den har til opgave at udvikle og bidrage med ny musik til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Stilmæssigt sættes ingen grænser. Dog beskæftiger vi os primært med viser og rytmisk musik. Der arbejdes løbende sammen med andre nordiske musikere, komponister og digtere. Hasseris Kirkes Kvartet kan tilbyde Musik fra Hasseris Kirkes nye CD Kærlighedens Højsang, blandet med det bedste fra irske, amerikanske og andre musikalske kilder rundt om i den vide verden. Rent praktisk kan det ske i form af en koncert, workshop - eller medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Margrete Grarup (vokal) Jakob Mygind (saxofon) Ole Bech (guitar) Mogens Jensen (klaver, orgel, harmonika) Kontakt: Ole Bech, tlf Mail: 22

23 Operasanger Jesper Brun-Jensen og organist Anne Lise Quorning tilbyder kirkekoncerter måske så I os i DR-kirken fra Lyngå (november 2008)? Kirkekoncerter i særklasse: Det er klassisk, solidt og underholdende for alle, der sætter pris på gode musikalske oplevelser. Det er intimt, medrivende og smukt en klassisk koncert med både opera, oratorieuddrag, salmer, spirituals og orgelsolo. Kirken og kroen": Ønskes en blanding af kirkekoncert og underholdning i sognegården derefter har vi gode erfaringer med denne kombination. Her kan opleves flere opera-, operette- og musicalnumre ledsaget af Jespers talegaver alt røbes fra bassernes forunderlige verden... (næsten!) Honorar: Fra kr transport For yderligere oplysninger henvises til Kontakt: Lyngåvej 78, Lyngå, 8370 Hadsten. Telefon: , e-mial: Uddrag fra anmeldelse af koncert i Sulsted Kirke Vensyssel Festival 2007: der var et sjældent lykkeligt samspil mellem det eksemplariske akkompagnement og sangeren: orgelets volumen var smukt afstemt med stemmen, men Anne Lise Quorning viste også sine rige evner i bl.a. en Bach-koral samt i Oskar Lindbergs populære bearbejdning af Dalarnes En fäbodssalme. Jesper Brun-Jensens melodiøse bas klædte kirkerummet, og han viste, at hans bas egner sig til andet og mere end det gemytlige og komiske. Han markerede dens mange klanglige variationsmuligheder i sine tolkninger, og han spændte dens store klangfylde op i især de store Händelarier og i Schuberts litanai Jens Henneberg, Nordjyske. 23

24 DANHILD 25 Traditionelt håndværk forenes med nytænkning og højteknologi. 25 stemmer i høj kvalitet, arrangeret i enten klassisk dansk eller ægte fransk disposition efter kundens ønske. Standardkobler og to tremulanter, MIDI tilslutning mv. En senere udvidelse med yderligere 25 stemmer er mulig, (disposition som ikke blev valgt i starten). Spillefornemmelse? - Mekaniske klaviaturer? Efter kundens ønske kan vi i orglet indbygge mekaniske klaviaturer med mulighed for justering af ventilpunktsposition, tangentvandring og vægt. Trætangenter i traditionel udførelse eller i ædeltræ. Kirkeorgel Normalpris uden specielle tilretninger, hybrakustiske lydgivere, specialtangenter, intonationsarbejde mv. fra: ,- Kr Model A8 SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: , 7100 Vejle

25 JOHANNUS Rembrandt 395 3x60 Stemmer, (Valgfri romantisk / symfonisk / barok intonation). 3 manualer, 30 toners pedalspil / MIDI tilslutning. 4 swellepedaler. Div. kobler, tremulanter. 12 fabriksindstillede intonationer. Flerkanal audio system. Priser fra ,- Kr uden manuelle tilretninger, ekstra intonationsarbejde, mv. Ring om spørg om brochuremateriale og CD. SKANDINAVISK ORGELCENTRUM Ribevej 38, Ødsted Telf.: , 7100 Vejle

26 A N M E L D E L S E R med kirkelige tekster med henblik på mange gentagelser efter hinanden uden ophold. Teksterne skulle derved være hurtigt tilegnet, og efter de mange gentagelser skulle effekten være, at koncentrationen om tilbedelsen være meget intens. Diverse kunstnere: Syng lovsang hele jorden. Sange fra Taizé. Kirkefondet, Kr. 125,- (rabat ved køb af minimum 10 stk.). Kan bestilles via Taizésangene stammer fra det sydlige Frankrig, hvor en munk, Broder Roger, efter 2. verdenskrig grundlagde et Broderfællesskab efter følgende tankegang: Denne indskydelse har aldrig forladt mig: et liv i fællesskab kan være et tegn på, at Gud er kærlighed, og kærlighed alene Det var vigtigt at skabe et fællesskab, hvor hjertets godhed og enkelhed ville være midtpunktet i alting. Denne samling med 122 sange fra Taizé indeholder et stort udvalg af sange i denne specielle genre, der anvender korte kirkelige sange til næsten enhver lejlighed i det guds- tjenestelige fællesskab. Genren er speciel derved, at de korte korsatser er forsynet Samlingen indeholder en del lovsange, til meditativ enkelhed og koncentration og sange med stærke og korte bibelcitater, ligesom Fadervor kan udføres i musikalsk klædedragt. Heftet er fremstillet i en fin og sober stil med tydelig tekst på flere anvendelige sprog, og noderne er forsynet med becifring, så også de énstemmige satser kan have et akkordisk fundament. Forrest i udgivelsen findes en glimrende introduktion og med forslag til sangenes anvendelse. Jeg har selv ved enkelte lejligheder prøvet at synge nogle af sangene, men hvorvidt de i det almindelige danske gudstjenesteliv kan vinde indpas, er jeg personligt noget tvivlende overfor. Dog er der en tendens i disse år til blandt andet karakteriseret ved pilgrimsvandringer at dyrke kristendommens mere specielle udtryksformer, så det er muligt, at denne tendens kunne befordre en større anvendelse af disse sange. > Poul Lumbye FROBENIUSFONDEN I april måned 2009 vil Forbeniusfonden på ny uddele en række legater. Fonden er ejet af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S. Legaterne skal ifølge fondens fundats uddeles til støtte til opførelse af nyere dansk orgel- og kirkemusik, kirkemusikalsk forskning, til personer, institutioner eller andre med tilknytning til kirkemusik. Ansøgning skal være modtaget senest den 15. januar 2009 Vagn Blindkilde, Advokat Rosenborggade København K 26

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G

N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 5 4. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Skide godt, Egon Jeg hørte om ham første gang engang i de naive 90ere, hvor jeg for Gud ved hvilken gang sad og drak kaffe hos min livsven

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2012. Beslutning Godkendt og underskrevet. 2

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere