GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7"

Transkript

1 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31

2 GOLF GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tlf Fax E-mai l: Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej 5 Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 56 Marts 2001 Nr. 57 August 2001 Nr. 58 November 2001 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 56 er senest den 19. februar. Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet 1 Tlf Jørgen S. Jørgensen Bakkevej 15 Tlf Kasserer Jesper Vendelbo Søkjersvej 3 A Tlf Gustav Rosenkvist Granvej 3 Tlf Sekretær Jens Brendorp Fyrrehøjen 14 Tlf Hans J. Krath Søndergade 19 Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Club Matehudval g: Miljø: Begynderudv.: Peter Hald Kim Egefjord Gustav Rosenkvist Toldbodvej 4 Molsvej 122 Granvej 3 Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Bent Gunnestrup Pedersen H.J. Krath Tlf Tlf Søndergade 19 Steen Borregaard Elite/jun.udv.: Tlf Kennett Sørensen Tlf Arb Skelhøjevej 15 Mobil: Frands Hansen Hcp.-udvalg: Tlf Tlf Jørgen Fink Flemming S. Skovskadevej 13 Sponsorudv.: Christensen Flemming SchOtt Tlf Mobil: Holmensvej 1 O c Green keeper: Ryttergården Tlf Tlf Flemming Nielsen Prv Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen S. John Andersen Mobil: Jørgensen Holme Parkvej 55 Hans H. Nyhuus Bakkevej Højbjerg Mobil: Tlf Mogens R. Jensen Tlf Torben Blom Mobil: Tlf John Mikkelsen Thorkild Hornum Mobil: Gustav Rosenkvist Tlf Michael Fogh Tlf Ole N. Olesen Mobil: H.J. Krath Tlf Klubhus: Tlf Nr. 55 November 2000 l

3 GOLF Nyt fra formanden: Arkitekt har set på banen Af Jørgen Hjortstrøm Som bekendt har vi haft en banearkitekt til at udarbejde forslag til, hvordan vi bedst kan udnytte vores bane, når vi nu med nogenlunde sikkerhed kender linieføringen af den tidligere mange gange nævnte vej. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen, der er fastsat til søndag den l O. december kl. 13 på Ebeltoft ParkhoteL Hvis det er muligt, vil vi bede arkitekten om selv at være til stede for at kunne besvare spørgsmål. Vær forberedt på, at der ved indgangen vil blive udleveret stemmesedler, så der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved, hvor mange stemmer der afgives ved fuldmagt. Forskrifter skal holdes Klubbens ordensforskrifter er blevet revideret og meningen er, at de skal overholdes. Når der er givet mulighed for start på hul 3, skal man ikke starte på hul 4 eller snige sig ind og starte på hul 5, blot fordi reglerne ikke passer en! Vi ved alle, at spillere på et højere hul har fortrinsret, men det giver ikke ret til at tilsidesætte sikkerheden. Hvis spillere på f.eks. hul 4 eller hul 5 er i farezonen, driver man ikke ud på henholdsvis hul 12 eller hul 8 blot for at hævde sin fortrinsret! Vi er i gang med en revidering af udvalgenes opgavebeskrivelser og regner med, at de er klar til brug efter nytår. Det er rart på tryk at kunne se, hvilke opgaver der påhviler det udvalg, man er medlem af. Resultattavle Tilmeldingsliste og resultattavle er de pågældende matchlederes "ejendom", så længe de planlægger og afvikler en match. Ingen må slette andre end sig selv på tilmeldingslisterne og kun matchlederen må bruge resultattavlen. Der Jørgen Hjortstrøm: - Fortrinsret giver ikke ret til at tilsidesætte sikkerheden. har desværre været nogle unøjagtigheder. Lad os blive fri for det. Ikke en legeplads Det har tidligere været muligt for medlemmerne at tage et eventuelt nyt medlem med ud på banen for at give vedkommende en fornemmelse af, hvad golfspillet er for noget. Med de nye øvehuller er det her, man skal øve sig og kun et par gange. Nogle opfatter øvebanen som legeplads for ikke-medlemmer. Vi håber på at få en aftale med træner Morten Thuen, så medlenunerne også til næste år kan få fornøjelse af hans undervisning. På opslagstavlerne findes der mange forskellige meddelelser. Læs dem og hold dig orienteret om, hvad der foregår! Indholdet kan man altid forstå, og der er mulighed for at lære helt nye vendinger og stavemåder. Bestyrelsen vil gerne på dette sted takke alle sponsorer, annoncører og medlemmer, der med deres støtte og frivillige arbejde har været med til at gøre 2000 til endnu en god sæson med fortsat fremgang for klubben. Pladsen i klubhuset har været trang, men hvor der er hjerterum osv. Vi ser vist alle hen til bedre pladsforhold og må erkende, at TTT i dette tilfælde nok skulle være NTTLT (nogle ting tager lang tid). God vintersæson f Nr. 55 November

4 A. G. SERVICE AUT. VVS-FIRMA v l Anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej 5.. Tlf Fax ~ REVISION ØST 1/S STA~UTORISERET Æ'o1Sæ STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLI~ EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX Advokataktieselskabet 1KRØLNER & Al AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon il.._,_ En ægte italiensk ~ oplevelse! ~U7Nr~ Nytorv 1. Tlf Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen 3 T el Fax Bil Nr. 55 November 2000 l

5 l Nr. 55 November GOLF 3'd WORLD DEAF GOLF CHAMPIONSHIPS 1 Ol l'lli\i'r III F 1.0~ r Cl n COLF CO l l{~ F \IT II.I \1 F n IO Cl..;~ l - World O e al Go l! Federalion ~. ~ Af Hans Elgaard En 7. plads i Sydafrika Vi var to danskere, der tog afsted til VM for døve i Sydafrika, Dennis Jensen fra Køge Golfklub og jeg. Der var i alt 140 tilmeldte fra ti lande, som alle gik fire runder på den kendte "The lost city golf course" i Sun City. Her har bl.a. Tiger Woods og Thomas Bjørn spillet. Banen var meget vanskelig og meget anderledes end her. Ved hul 13 var der bl.a. en sø med krokodiller. En anden ting var vejret. Det var meget varmt - mellem 30 og 40 grader. Heldigvis var alle udstyret med hver vores caddie og golfvogn. På de fire runder brugte jeg 318 slag og fik Il birdies. Det rakte til en 7. plads. Vinderen fra Sydafrika brugte 308 slag, men jeg er ganske godt tilfreds med placeringen som nummer syv. Det var en stor oplevelse og jeg ser frem til næste VM, som afholdes i Irland i 2002, hvor jeg håber på at kunne forbedre mit resultat. En stor tak til Ebeltoft Golf Cl u b for den økonomiske støtte til min rejse. Scorekort i farver Af Peter Hald Efter den gode modtagelse af det ny klubblad i farver, er turen nu også kommet til scorekort i farver. På forsiden af scorekortet bringes oversigten over banens forløb, Derved sparer vi den separate hul-guide. Scorekortet er udover farverne ikke ændret. Dog er der to ekstra rækker med "andre/slag og point". Jeg har udfyldt et scorekort, som det bør og skal udfyldes. Det har jeg gjort, fordi jeg en dag kiggede i scorekort-skuffen. Der var ti scorekort og ingen af dem var udfyldt korrekt. Der var sågar et uden navn, men dog med to underskrifter. Så er det svært for Hcp.-udvalget. Brug noget mere tid på at udfylde scorekortene. Vær sikker på, at du og din markør er enige om scoren på de enkelte huller og skriv tydeligt. Det gør det langt lettere for matchlederne og Hcp.-udvalget. Og husk navn og underskrift!

6 GOLF Klubbens juniorarbejde Vi har i klubben en del juniorer, der i en del år har gået for lud og koldt vand. Det kan ikke være meningen. Det er klart bestyrelsens holdning, at det bør der ændres på. Derfor - når I læser dette, er der forhåbentlig etableret et juniorudvalg bestående af forældre og frivillige hjælpere. Det vil så være dette udvalgs opgave at ta opstillet nogle målsætninger for klubbens juniorarbejde. Skeptisk holdning Der har igennem nogle år fra nogle medlemmers side været en noget skeptisk holdning til vore yngste medlemmer. Men lad os nu gribe i egen barm. Hvor har opbakningen været, hvem har interesseret sig for at give juniorerne en dybere forståelse for regler, etik og almindelig pli på banen såvel som i klubhuset. Ikke ret mange! Så måske er det en af forklaringerne på nogle af de episoder, der er faldet enkelte medlemmer for brystet. Juniorarbejdet er en opgave, der skal løftes. Ikke kun af 6 Nr. 55 November 2000 l Unge Jarl Mark i et flot sving. udvalget. Det er hele klubbens opgave. Jeg vil opfordre til, at man afholder sig fra skolemesterfaconen, men behandler de unge positivt og imødekommende. Vi har alle lige ret til at benytte vort dejlige anlæg. Omkring kommende tiltag over for juniorerne har klubben afsat midler til træning og deltagelse turneringer. Y dermere vil begynderudvalget stille ekspertise til rådighed omkring regel- og etikettelære og vi håber, der vil blive en fast sarntingsdag for vore juniorer. Af Hans Jørgen Krath. Sprudlende Fra bestyrelsen ønsker vi udvalg og spillere god vind fremover og ser frem til endnu en levende og sprudlende "klub i klubben".

7 GOLF Forslag til baneændring Formand for baneudvalget, Jørgen S. Jørgensen. Bestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for golfbanen, bedt banearkitekt Henrik Jacobsen udarbejde et skitseforslag for en fremtidssikret bane. Et skitse- Det nuværende baneforløb, som med et nyt forslag ønskes fremtidssikret. forslag hvormed problemerne omkring hullerne og l O, der jo ligger meget tæt, kunne blive løst. Ligeledes skulle problemerne med out ofbound ved hul Il løses, da alle grundene til venstre for hullet nu er ved at være bebyggede. Desuden skulle der tages hensyn til en eventuel kommende vej henover 18. fairway, samt placeringen af et nyt klubhus. Disse ændringer af banen skulle det gerne være muligt at virkeliggøre inden for en overskuelig årrække. Henrik Jacobsen er kommet med tre skitseforslag: To, hvor det er nødvendigt med tilkøb af jord øst for Ryttergården og et hvor opgaven er løst inden for de nuværende arealer. I sidstnævnte forslag har Henrik Jacobsen placeret klubhuset i området, hvor det midlertidige klubhus ligger. Dette forslag finder bestyrelsen det mest interessante og vil derfor arbejde videre hermed. Når skitseforslaget foreligger i en mere færdig form, vil det blive ophængt i klubhuset, Hvis forslaget er færdigt inden generalforsamlingen, vil det blive præsenteret der. Man kan ikke lige se det nu, men til torilret bliver dette en indspilsbane. Dødsfald En kær ven og hyggelig golfer, Poul Kristiansen (P.K.), er desværre ikke blandt os mere. P. K. har været syg af kræft i de sidste par år og blev kun 57 år. Vi, der stod ham nærmest, vil altid mindes P.K. som det dejlige menneske han var og for hans altid muntre bemærkninger både på banen og i klubhuset. Æret være PK.'s minde. Flemming Schiitt Finderen efterlyses Er det ikke bare fantastisk flot, at et tabt armbåndsur finder sin ejermand efter at have ligget ca. halvanden måned på golfbanen. Jeg er meget taknemlig over, at jeg fik det igen. Desværre er det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem den ærlige finder er. Derfor denne efterlysning! Kontakt mig venligst enten på golfbanen eller ring på tlf Med venlig hilsen Thorkild Hornum Majgårdsvej l Nr. 55 November

8 GOLF Maratongolf på tre baner Tekst og fotos: Bjørn Helmer Ikke færre end Il O deltagere var med, da der afvikledes maratongolf på Djursland over tre dage og på tre baner fredag den 28., lørdag den 29. og søndag den 30. juli. Det var syvende gang, denne trekantsturnering blev afviklet og der blev stillet store krav til deltagernes kondition. Vejrforholdene var meget skiftende, men til gengæld var alle banerne med den kølige og våde sommer grønne og veltrimmede overalt. Turneringen blev spillet for grupper med tre spillere - en fra hver af de tre klubber, Grenå, Kalø og Ebeltoft Golf Cl u b - og med størst mulige hensyntagen til, at spillere med samme handicap dystede mod hinanden. Turneringens absolut bedste spiller målt på bruttoscoren Vindere hele turneringen, A-rækken: Jørgen S. Jørgensen, Klaus Sunesen, Bjarne Hansen, Kalø, Hans Jørgen Krath, Lars Bjørnkilde, Grenå. Vindere hele turneringen, B-rækken: Knud Erik Degn, Klaus Madsen, Kalø, Kim Kristensen, Kalø, Thomas Olesen, Ebeltoft, Poul E. Lausen, Bjørn Helmer. 8 Nr. 55 November 2000 l blev Lars Nygaard med handicap 4 fra Ebeltoft Golf Club, som i alt brugte 235 slag for de tre dage. Resultaterne af maratonmatchen blev: A-rækken: l. Jørgen S. Jørgensen, Ebeltoft, 211 slag netto. 2. Klaus Sunesen, Ebeltoft, Bjarne Hansen, Kalø, Hans Jørgen Krath, Ebeltoft, Lars Bjørnkilde, Grenå, Stig Andersen, Ebeltoft, B-rækken: l. Knud Erik Degn, Ebeltoft, 212 slag netto. 2. Klaus Madsen, Kalø, Kim Kristensen, Kalø, Thomas Olesen, Ebeltoft, Poul Erik Lausen, Ebeltoft, Bjørn Helmer, Ebeltoft, 223. De bedste spillere på de enkelte dage blev: Ebeltoft 28. juli: A-rækken: Stig Andersen, 66 slag netto. B-rækken: Knud Erik Degn, 64 slag. Nærmest hul nr. 17: A rækken: Hans Elgaard, 0,97 cm. B-rækken: Carsten Høegh, Kalø, 3,26 m. Grenå 29. juli: A-rækken: Jørgen S. Jørgensen, 67 slag netto. B-rækken: Claus Madsen, Kalø, 67 slag. Nærmest hul nr. Il: A-rækken: Leif Østergaard, Kalø, l,84 m. B-rækken: Halvard Myklebost, Grenå, 5,78 m. Kalø 30. juli: A-rækken: Svend Møller, Kalø, 66 slag netto. B rækken: Knud Erik Degn, Ebeltoft, 64 slag. Nærmest hul nr. 10: A-rækken: Arne Albrechtsen, Grenå, 3,77 m. B-række: Poul Byriel, Ebeltoft, 5,25 m.

9 GOLF r , Golf Experten holder netop nu Danmarkshistoriens stønte udsalg varer for mere Oddervej Højbjerg k en d 5 m lo Tlf. Fax r. Postordre: i ftitt104i.jm. i~ sælges tl.l reducerede priser Man-tors 1 o-n.3~. tre 1o-18.1 lør 10-13, 1. lør 1 md L :, :;:a' ~ 'B4 "'4:J.t.<A B ii l Nr. 55 November

10 Lån til alt mellem himmel og jord.. I dag er det både nemt og hurtigt at ra et lån i banken. Som regel er det også den bill igste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, møbler eller noget hel t fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du villåne pengene til....,.~;.",..,.. ~ - l Unibank ~TOYOTA AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/5 Martin Hansens Vej 2. Telefon Telefax ÅBEN ALLE DAGE kl Boris Holm Jernbanegade 22 T lf SERVICE OG DÆKCENTER 1 O Nr. 55 November 2000 l (også udbringning) VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle 7-9. TLF

11 GOLF Finn Rasmussen havde den 20. august et helt præcist slag på hul 11 og fik hole-in-ane. På billedet overrækker Margit Bisgaard fra Vinstokken en herlig flaske whisky som kvittering for præstationen. Meddel ny adresse! Danskere er et folkefærd, der ikke slår rødder. Det gælder også medlemmer i EGC. Derfor en stor bøn fra sekretæren - husk at meddele adresseændring! Ved udsendelsen af sidste klubblad kom ca. 20 blade retur. Det giver et irriterende ekstraarbejde og udgifter for klubben, når bladet skal finde den rigtige postkasse. Sekretæren Hvor går man hen nu om dage og får en ordentlig handel Verden er af lave. Noget så basalt som god gammeldags service er svær at finde i dag. Hos Nybolig lytter vi til vore kunder. Og vi giver klar besked til begge parrer i bolighandlen. Du synes mås ke, det er en uvæsendig ting. Men det er bare en af de mange ting vi gør for at give dig EN ORDENTLIG HANDEL.

12 - -- Ind på greenen l Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank ; Modefor den kvalitetsbevidste finder De hos: 12 Nr. 55 November 2000 l

13 Vinstokken Match: GOLF Noget blandet vejr for de 68 spillere Først på dagen var vejret noget blandet, men det klarede op i løbet af dagen, da Vinstokken-matchen blev afviklet søndag den 13. august med 38 deltagere i A og B-rækken og 30 deltagere i C og D-rækken. Matchen blev afviklet som slagspil for A og B-rækken og Stableford for C og D-rækken. Vindere i A-rækken blev: Kjeld Secher med 66 slag net- Vindere i A og B-rækken: Ove Kjær Petersen, Elisabeth Schlattner, Kim Egefjord og Kjeld Secher. Nærmest flaget på hul 11 kom Birgit Rønnow, l,42 m. og Rene Talstrup på hul nr. 17, 1,45 m. Sponsorerne, Margit og Aage Bisgaard, overrakte præmierne til de glade vindere og afviklingen af matchen var lagt i hænderne på Jørgen Hjortstrøm. Vindere i C- og D-rækken: P. E. Lausen, Lene Fischer, Kirsten Rasmussen, Jesper Grandt, Hanne Johansen og Rene Tolstrup. to. Derefter fulgte Kennett Sørensen med 67 slag og Jesper Mikkelsen, 69 slag. Jesper Mikkelsen opnåede tillige bedste bruttoscore med 73 slag. Vindere i B-rækken blev: Kim Egefjord, 66 slag netto, Ove Kjær Petersen, 66 slag, Elisabeth Schlattner, 69 slag og John Bisgaard, også med 69 slag. Vindere i C-rækken blev: P.E.Lausen med 39 point efterfulgt af Hanne Johansen, 36 p. og Lene Fischer, 34 p. D-rækken blev vundet af Rene Talstrup med 40 point, Jesper Grandt, 38 p. og Kirsten Rasmussen, 37 p. Tiger Woods på nettet år gammel - blev Tiger Woods den yngste vinder af US Master med den laveste score nogensinde i en US Master. Tiger Woods er- naturligvis også - gået på nettet og på adressen: www. tigerwoods.com kan man læse om hans senere præstationer. Sidst hans knusende sejr ved British Open over bl.a. Thomas Bjørn. l Nr. 55 November

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~"'"~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * /;{1( /tpj/.,.\'{0/wfl' (Jif/CCit/1.\'.' Frugt & Grønt Vi har byens fø rende frugt- & grøntafdeling. Besøg den og tag dagfriske grøntsager med hjem. Delikatesse Skal du have gæster til et lækkert frokostbord eller blot forkæle dig selv, så prøv vor delikatesse. Slagter H ndel - aw.. og IIIII Kvickly - hllr ibent hver IIIIII Mandag fredag... kl Lørdag... kl Søndag kl Bageren har åbent hver dag fra kl også søndag Velkommen i byens største butik Kvickly Østeralle 16 - Tlf Fax Nr. 55 November 2000 l

15 Århus Stiftstidende Cup 2000 GOLF 94 spillere dystede Tolv østjyske klubber var med i Århus Stiftstidende Cup 2000 og søndag den 27. august blev den indledende runde spillet Golf Club. 94 spillere deltog i matchen denne sensommer- søndag med sol og kraftig vind fra sydøst. Der blev kæmpet i tre rækker, A, B og C og alle spillede stableford. Nummer et og to i hver række kvalificerede sig til finalen, som fandt sted i Viborg den l. oktober. Århus Stiftstidendes repræsentant, Mie Bugtrup, og matchleder Britta Helseby, ku nne efter matchen overrække en stribe fl otte præmier til følgende vindere: A-rækken: Peter Hald, 33 p., Kai Brændbyge, 33 p., Steen Borregaard, 33 p. og John Brændgaard, 31 p. I B-rækken var der syv vindere med Peter S. Rasmussen i spidsen med 39 p. Dernæst Jes Hansen, 37 p., Mogens Koch Pedersen, 36 p., Eli sabeth Schlattner, 35 p., Lars P. Jørgensen, 35 p., Mikkel Olesen, 35 p. og Ove Frandsen, 34 p. I C-rækken var der fire vindere med Lis Petersen i spidsen med 36 p. Dernæst Jesper Grandt, 32 p., Børge Nissen, 32 p. og Ruth Olesen, 3 l p. Vindere i B- og C-rækken: Ruth Olesen, Lis Petersen, Mogens Koch Pedersen,Jesper Grandt, Elisabeth Schlattner, Lars P Jørgensen, Peter S. Rasmussen og Børge Nissen. Vindere i A-rækken: Peter Hald, Steen Borregaard, Kai Brændbyge og John Brændgaard. Fra finalematchen i Viborg den 1. oktober: (Foto: Kim Haugaard - Arhus Stfitstidende) l Nr. 55 November

16 Klubmesterskaberne: Dette års klubmesterskaber havde i weekenden 9. og JO. september samlet 38 spillere i de fem rækker, som mesterskaberne var delt op i. Juniorer, seniordamer, seniorherrer, samt en dame- og herrerække. Fysisk er klubmesterskaberne nok så udfordrende. Der spilles slagspil scratch og for damerne og herrernes vedkommende spilles 36 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. Juniorer og seniorer spiller 18 huller såvel lørdag som søndag. Hos juniorerne blev klubmester Jørgen Helbo med 162 slag og runner up blev Martin Brændbyge med J 77 slag. I damerækken blev Mie Bugtrup for andet år i træk klubmester med 273 slag, fjorten slag flere end sidste år. Og runner up blev Birgitte Koch Pedersen med 287 slag. I herrerækken var det Lars Nygaard, der blev klubmester med 217 slag og Jesper Mikkelsen som runner up med 221 slag. Hos seniorerne blev Birgitte Koch Pedersen klubmester i damerækken med 194 slag og runner up blev Elisabeth Schlattner med 198 slag. I herrerækken blev Mario Sforzini for andet år i træk klubmester med l 73 slag - et slag mindre end sidste år. Runner up blev Niels Holm med 178 slag. 16 Nr. 55 November 2000 l GOLF Fysisk udfordrende Seniorer, damer og herrer: Mario Sforzini, Birgitte Koch Pedersen, Elisabeth Schlattner og Niels Holm. Damerækken: Mie Bugtrup og Birgitte Koch Pedersen.

17 GOLF Løbende hulspil Vindere i hu/spil: Jørgen Langkilde, William Jørgensen, Thomas Thomsen, Poul Svendsen, Niels Holm og Rene Rosenkvist. Udover klubmestrene kunne man tillige hylde vinderne i "Løbende hulspil". Det er en match, der afvikles over hele sæsonen. Matchen var delt op på fire rækker og i A-rækken vandt Poul Svendsen og Niels Holm. B-rækken vandtes af Rene Rosenkvist og Stig Andersen. C-rækken vandtes af Lars P. Sørensen og Jørgen Langkilde og endelig i D-rækken blev vinderne Thomas Thomsen og William Jørgensen. Steen Borregaard var matchleder ved "Løbende hulspil", mens klubmesterskaberne var lagt i hænderne på Birgitte Koch Pedersen og Peter Hald. En form for seeding Ved klubmesterskaberne i år prøvede vi en form for seedingilodtrækning den første dag lørdag. Det blev godt modtaget, så det vi l vi arbejde videre med og eventuelt få det med i proportionerne. Sponsormatcherne er stort set forløbet uden problemer og med stor deltagelse. Måske var en form for maksimum-deltagelse en god ide! Der bliver i øvrigt en ekstra match. Det bliver en "Pro-shop-julematch" og afvikles lørdag den 16. december. Der kommer opslag i klubhuset. Matchudvalget Peter Hald Bedre kommunikation For at sikre bedst mulig kommunikation og være sikre på, at udvalgenes problemer føres videre til bestyrelsen har vi vedtaget, hvilket bestyrelsesmedlem de enkelte udvalg skal referere til. Husudvalg og "Klubber i klubben": Jørgen Hjortstrøm Match- og begynderudvalg: Gustav Rosenkvist Baneudvalg: Jørgen S. Jørgensen Junior/Elite og Blad/Sponsorudvalg samt lockerroom: Hans Jørgen Krath Medlemmer: Jens Brendorp l Nr. 54 November

18 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vej ledning med oven i købet. Østeralle 1 O - Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf Fli.jgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Åben fordag 8 12 URE OPTI K GULD SØLV v/mogens Rasmussen Adelgade 37. Tlf Ryomgård Vestergade 1 A Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Ri sskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: www. b randt -madsen.dk E-post: Frihed til at handle nu og betale senere 18 Nr. 55 November 2000 l ~ DEN DANSKE BANK

19 GOLF Torsdagsherrer/hele dagen Venter på forår Nu har vintergolferne desværre indtaget golfbanen og vi andre venter kun på, at det skal blive fo rår, så greens kan åbne igen. Vi kan dog se tilbage på en sæson, hvor der er blevet spillet mange torsdags runder. Vi startede i foråret med det smukkeste vejr, kan man vist roligt sige. En del torsdage resten af sæsonen stod til gengæld i paraplyernes tegn og en enkelt match måtte endda suspenderes på grund af fo r meget vand på greens. Vi spillede i august to venskabsmatcher ude mod Grenå og Kalø. Selvom vi kæmpede bravt, lykkedes det ikke at slå dem, men vi håber på revanche næste år på hj emmebane. I september var vi på en selv-sponsoreret tur til Tange Sø Golf Klub, hvor banen dog næsten var druknet i et frygteligt uvejr et par dage forinden. Heldigvis blev den åbnet samme dag og det lykkedes at gennemføre endnu en våd torsdagsmatch. Vi blev virkelig godt modtaget i klubben og det bl iver sikkert ikke sidste gang, vi laver en tur til Tange Sø. Afslutningsmatchen var i år henlagt til en fredag. Der blev spillet en Texas Scrarnble med 52 deltagere, som med højt humør kastede sig ud i udfordringerne på banen. Efter matchen mødtes vi kl i Boeslum fo rsamlingshus, hvor der blev indtaget de traditionelle gule ærter og pandekager med is. Efter spisningen blev der overrakt præmier i slagspilsmesterskabet og kampen om "den vandrende ske". Vindere i år var i slagspil: Klaus Sunesen med Kj eld Secher som nummer to og Mogens Bugtrup på tredj epladsen. StabJeford-rækken blev vundet af Aage Bisgaard med Christian Sørensen som nummer to og Kresten Riis Jensen som nummer tre. Jeg håber, vi igen i den ny sæson møder talstærkt op og vi tager gerne mod nye spillere, som har lyst til at deltage på disse hyggelige torsdage. Tak for i år - vi ses den 5. april! Steen Borregaard Julematch Ny-øvet! AfGusttll' Rosenkvist Lordag den 16. december kl afvikles "Pro Shoppens julematch" med Morten Thuen som sponsor. Det hli\'er t n Texas Seramble og efter matchen er der julefrokost på Holmens Kro. Frokost og matchfee t r l 00,- kr. og under frokosten vil der \'ære julelotteri. 35 nye og 0\ ede golfere spillede den 29. september en Texas Scramhle o\'er ni huller med gunstart på hullerne III. Matchen startede kl. 16 og godt seks var der spisning og fa. lles hygge og klokken sneg sig et St) kke owr midnat inden der blev takket af. Holdkaptajnerne spillede i 1/4 Hep., Vinder blt v med Hep. 2,5, Klaus Sunesens team, Kenneth Brændgård, Ulla Ladefoged og Klaus True med netto 29,5.. :-o;ummer to med Hep. 1,25, Kennett Sor ensens team, Ole Olesen og Lars Gernyx med netto 31,75. :-o;ummer trt med Hep. 6,25, Poul Brandts team,.john Trolle, Willy Jepsen og Kirsten Gernyx med netto 32,75. :-o;ummer fire med Hep. 2,75, II.J. Kr aths team, Rene Tolstrup, Lars llojgård og Harriet Liitkt n med netto 33,25....

20 Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den, der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv - men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet i Randers - tæt på hvor DU bor. ~ Forcromet øjemål - skal dit justeres? ~ Grundig & gratis synstest ~ Specielle golf-solbriller fra CALLAWAY / Ray Ban ~ Lokal service & ekspertise sikrer dig et godt syn OP TI K EREN l EBE LTOF T Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Adelgade 6o Tlf Nr. 55 November 2000 l

21 GOLF Torsdagsherrer/formiddag Håber på "grøn vinter" Så er det slut med matcher for denne sæson. Vi er meget tilfredse med tilslutningen, som har været meget stor i år. Derfor må vi til at overveje, om vi bliver nødt til at indføre stop for tilgang af nye på grund af de forhold, vi har i vores klubhus og den måde matcherne afvikles på, hvor vi forsøger at være inde i klubhuset nogenlunde på samme tid, så vi kan nyde vores medbragte mad og hygge os sammen. Måske kan vi løse det problem ved at lave lidt om på matchafviklingen. Den 3 l. august havde vi besøg af Norddjurs-herrer. Det var en rigtig god match, der blev afviklet som stabjeford og vi havde en rigtig hyggelig dag. Mandag den l l. september var vi omkring 20 deltagere på en tur til Odder, hvor vi havde en rigtig god match. "Hul 19" var vært ved en frokost med drikkevarer. Det var arrangeret af vores festudvalg, som den dag bestod af Børge Damberg. Torsdag den 19. oktober var der afslutningsmatch med 30 deltagere, der spillede en scramble. Til en forandring blev der spillet fra røde tee-steder. Matchen blev vundet på 71 slag. Festudvalget havde dækket op i klubhuset, hvor vi fik en dejlig frokost, som vores "Hul 19" var vært for. Tak for det! Som noget nyt havde vi i år udsat to vandrefade. Bedste resultater ud af 15 matcher i slagspil blev: Gustav Rosenkvist med 1089 slag netto, Mogens Koch Pedersen med l 093 netto og Knud Linnemann med l 099 netto. Bedste resultater ud af 15 matcher i stabjeford blev: Søren Rasmussen med 484 point, Mogens Kjerulf, 466 p., Jørgen Kirkegård, 461 p., Kurt Dyrmose, 457 p. og Ole Leth Pedersen, 451 p. Den nyindstiftede årspokal for største Hep-nedsættelse gik til Børge Damberg. Efter frokosten holdt Gustav Rosenkvist en konkurrence om golfregler. Alt i alt en fin dag, som sluttede ved halv syv tiden. Torsdagsmatcherne fortsætter hele vinteren, så nu håber vi blot, det bliver en "grøn vinter" med mulighed for at få spillet golf. Karl Pedersen

22 DiN lokale leverandør Af EksklusiVT dametøj AdElqAdE l l Tlf EBELTOFT GARDIN OG FARVEHANDEL Vi har Djurslands største udvalg i gardiner. Vi tager mål, vi syr, vi monterer. Ndr. Strandvej 42.. Telefon Nr. 55 November 2000 l

23 GOLF Tirsdagsdamer/formiddag Lad ikke vintersløvheden fange dig! Hyggelig afslutningsfrokost i klubhuset tirsdag den 17. oktober. Så er det allerede slut for i år - slut, selvom vi føler, at vi har noget mere til gode. Man må sige, at sommeren ikke har generet os med en hedebølge med røde næser og forbrændte lår. Tværtimod har vi jo jævnligt fået en kølende douche deroppefra. Alligevel har sæsonen været god med flot fremmøde, herlig stemning i "dåsen" og mange fine resultater og handicapnedsættelser. Vandrefadet blev i år vundet af Hanne Johansen med en flot førsteplads i det løbende regnskab, efterfulgt af nr. 2, Rita Thomsen, nr. 3, Britt Andersen, nr. 4, Birgitte Koch Pedersen og nr. 5, Inger Clausen. Kun en kunne i år belønnes for at have været med til hver eneste tirsdagsmatch, nemlig Inger Clausen. Desværre har Ellis ønsket at holde som matchleder, så vi måtte ved afslutningen sige tak for tre års fin indsats. Ved samme lejlighed viste det sig efter diskussion ved bordene, at der var stort flertal for også i vintersæsonen at have en gulerod (= en flaske vin) at spille om, samtidig med en "vinter-handicap-regulering". Derfor: Kom og deltag, det koster kun en ti ' er. Og det er nu ikke længere en hemmelighed, at motion er godt mod "en næsten epidemisk stigning i inaktivitetsrelaterede sygdomme" som hjertesygdomme, fedme og alderdomssukkersyge. Vi dør af dovenskab, der har overhalet rygning som den største trussel mod folkesundheden! Med andre ord, se så lige at komme i gang i stedet for at ~ade vintersløvheden fange dig 1 sme falske arme! Vi ses på tirsdag. Birgitte Koch Pedersen Faxe Cup 2000 maj og juni deltog klubben med fire hold i Faxe Cup, hvor der for A rækkens vedkommende var en ny modstander, da vi i år mødte Mollerup og ikke Århus som normalt. De to andre hold var Kalø og Grenå. B-, C- og D-holdene mødte som sædvanlig Grenå, Kalø og Norddjurs både på hjemme- og udbane. Der blev kæmpet godt i alle rækker, men det lykkedes desværre heller ikke i år at få nogle puljevindere, da det blev til tre andenpladser og en tredjeplads. Da det har knebet med at skaffe piger til at spille på A-holdet i år- og hvis den situation ikke ændrer sig inden næste år - bliver konsekvensen, at vi kun stiller med tre hold i Holdene bliver hvert år sat ud tra de laveste Hep. inden for de grænser, som bestemmes af turneringsledelsen. Hvis der er interesserede spillere, som vil deltage i disse mandags-matcher, som spilles maj-juni kl , så kontakt endelig matchledelsen på tlf.: Steen Borregaard l Nr. 55 November

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg:

Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Jørgen S. Jørgensen 86 34 20 88. Matchudvalg: BESTYRELSE: @ivoft Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48 Kasserer Jørgen L. Larsen 87 52 15 10 UB Telefon 87 52 15 15 BOGTRYK Telefax 87 52 15 11 OFFSET Sekretær DESKTOP P. E. Lausen 86 34 01 40 KOPI HASNÆS

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7 ,,. EBELTOFT GOLF CLUB r,. ",. o -,. r- ~." -- e Det kan n, ikke passe... o- Side 4 e Banenyt Side 7 e Klubmesterskab Side 20 (l)...,..._ o ;.t Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300 Kasserer Jan Mølgaard 06342958 Ove Elle 06343355 Svend Simonsen 06342264 Birgit Rasmussen

Læs mere

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012

medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 medlemsblad for: blokhus golf klub nr. 3 november 2012 Der blev spillet Fodboldgolf under årets sommerlejr. Her er Niels, Marc og Sebastian i sving! 1 Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115 9492 Blokhus Tlf.

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008

Breinholtgård Golf Klub 3. September 2008 Breinholtgård Golf Klub 3 September 2008 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg V. E-mail: bgk@tiscali.dk www.breinholtgaardgolfklub.dk Klubbladet: Ansvarsh./ Jakob Kristensen...40 29 47

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere

NR. 5 / OKTOBER 2013. MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere NR. 5 / OKTOBER 2013 MÅSKE SIDSTE NUMMER AF input?... og meget meget mere 6 Seniorer, Sol og Samvær 20 12 2 INPUT 5/2013 AARHUS AADAL GOLF CLUB 10 8 INDHOLD 26 4 Nyt fra formanden 6 Dead or alive? 8 Synoptik

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Jeg vil - og jeg kan. Læs side 8. December 2012. Nummer 4. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2012. Nummer 4. 35. Årgang Jeg vil - og jeg kan Læs side 8 HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet.

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet. GOLF l EBELTOFT 4.årg. 1985/86 Nr. 2 Klubbens nye logo, læs inde i bladet. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSE: Svend Brøchner Petersen (formand) 343328 Kaj Thorhauge (sekretær)

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 19. årgang Nr. 2 September 2011. en golfoplevelse rigere L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 19. årgang Nr. 2 September 2011 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L En glad golfspiller En glad golfspiller en golfoplevelse rigere Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf

Læs mere

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)

EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43) SEPTEMBER 2013 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere