GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7"

Transkript

1 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31

2 GOLF GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tlf Fax E-mai l: Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej 5 Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 56 Marts 2001 Nr. 57 August 2001 Nr. 58 November 2001 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 56 er senest den 19. februar. Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Jørgen Hjortstrøm Toftefaldet 1 Tlf Jørgen S. Jørgensen Bakkevej 15 Tlf Kasserer Jesper Vendelbo Søkjersvej 3 A Tlf Gustav Rosenkvist Granvej 3 Tlf Sekretær Jens Brendorp Fyrrehøjen 14 Tlf Hans J. Krath Søndergade 19 Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Club Matehudval g: Miljø: Begynderudv.: Peter Hald Kim Egefjord Gustav Rosenkvist Toldbodvej 4 Molsvej 122 Granvej 3 Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Bent Gunnestrup Pedersen H.J. Krath Tlf Tlf Søndergade 19 Steen Borregaard Elite/jun.udv.: Tlf Kennett Sørensen Tlf Arb Skelhøjevej 15 Mobil: Frands Hansen Hcp.-udvalg: Tlf Tlf Jørgen Fink Flemming S. Skovskadevej 13 Sponsorudv.: Christensen Flemming SchOtt Tlf Mobil: Holmensvej 1 O c Green keeper: Ryttergården Tlf Tlf Flemming Nielsen Prv Baneudvalg: Husudvalg: Jørgen S. John Andersen Mobil: Jørgensen Holme Parkvej 55 Hans H. Nyhuus Bakkevej Højbjerg Mobil: Tlf Mogens R. Jensen Tlf Torben Blom Mobil: Tlf John Mikkelsen Thorkild Hornum Mobil: Gustav Rosenkvist Tlf Michael Fogh Tlf Ole N. Olesen Mobil: H.J. Krath Tlf Klubhus: Tlf Nr. 55 November 2000 l

3 GOLF Nyt fra formanden: Arkitekt har set på banen Af Jørgen Hjortstrøm Som bekendt har vi haft en banearkitekt til at udarbejde forslag til, hvordan vi bedst kan udnytte vores bane, når vi nu med nogenlunde sikkerhed kender linieføringen af den tidligere mange gange nævnte vej. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen, der er fastsat til søndag den l O. december kl. 13 på Ebeltoft ParkhoteL Hvis det er muligt, vil vi bede arkitekten om selv at være til stede for at kunne besvare spørgsmål. Vær forberedt på, at der ved indgangen vil blive udleveret stemmesedler, så der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved, hvor mange stemmer der afgives ved fuldmagt. Forskrifter skal holdes Klubbens ordensforskrifter er blevet revideret og meningen er, at de skal overholdes. Når der er givet mulighed for start på hul 3, skal man ikke starte på hul 4 eller snige sig ind og starte på hul 5, blot fordi reglerne ikke passer en! Vi ved alle, at spillere på et højere hul har fortrinsret, men det giver ikke ret til at tilsidesætte sikkerheden. Hvis spillere på f.eks. hul 4 eller hul 5 er i farezonen, driver man ikke ud på henholdsvis hul 12 eller hul 8 blot for at hævde sin fortrinsret! Vi er i gang med en revidering af udvalgenes opgavebeskrivelser og regner med, at de er klar til brug efter nytår. Det er rart på tryk at kunne se, hvilke opgaver der påhviler det udvalg, man er medlem af. Resultattavle Tilmeldingsliste og resultattavle er de pågældende matchlederes "ejendom", så længe de planlægger og afvikler en match. Ingen må slette andre end sig selv på tilmeldingslisterne og kun matchlederen må bruge resultattavlen. Der Jørgen Hjortstrøm: - Fortrinsret giver ikke ret til at tilsidesætte sikkerheden. har desværre været nogle unøjagtigheder. Lad os blive fri for det. Ikke en legeplads Det har tidligere været muligt for medlemmerne at tage et eventuelt nyt medlem med ud på banen for at give vedkommende en fornemmelse af, hvad golfspillet er for noget. Med de nye øvehuller er det her, man skal øve sig og kun et par gange. Nogle opfatter øvebanen som legeplads for ikke-medlemmer. Vi håber på at få en aftale med træner Morten Thuen, så medlenunerne også til næste år kan få fornøjelse af hans undervisning. På opslagstavlerne findes der mange forskellige meddelelser. Læs dem og hold dig orienteret om, hvad der foregår! Indholdet kan man altid forstå, og der er mulighed for at lære helt nye vendinger og stavemåder. Bestyrelsen vil gerne på dette sted takke alle sponsorer, annoncører og medlemmer, der med deres støtte og frivillige arbejde har været med til at gøre 2000 til endnu en god sæson med fortsat fremgang for klubben. Pladsen i klubhuset har været trang, men hvor der er hjerterum osv. Vi ser vist alle hen til bedre pladsforhold og må erkende, at TTT i dette tilfælde nok skulle være NTTLT (nogle ting tager lang tid). God vintersæson f Nr. 55 November

4 A. G. SERVICE AUT. VVS-FIRMA v l Anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej 5.. Tlf Fax ~ REVISION ØST 1/S STA~UTORISERET Æ'o1Sæ STATSAUTORISEREDE REVISORER AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLI~ EBELTOFT TELEFON FAX KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX Advokataktieselskabet 1KRØLNER & Al AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon il.._,_ En ægte italiensk ~ oplevelse! ~U7Nr~ Nytorv 1. Tlf Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygningskontruktør bth Skovkrogen 3 T el Fax Bil Nr. 55 November 2000 l

5 l Nr. 55 November GOLF 3'd WORLD DEAF GOLF CHAMPIONSHIPS 1 Ol l'lli\i'r III F 1.0~ r Cl n COLF CO l l{~ F \IT II.I \1 F n IO Cl..;~ l - World O e al Go l! Federalion ~. ~ Af Hans Elgaard En 7. plads i Sydafrika Vi var to danskere, der tog afsted til VM for døve i Sydafrika, Dennis Jensen fra Køge Golfklub og jeg. Der var i alt 140 tilmeldte fra ti lande, som alle gik fire runder på den kendte "The lost city golf course" i Sun City. Her har bl.a. Tiger Woods og Thomas Bjørn spillet. Banen var meget vanskelig og meget anderledes end her. Ved hul 13 var der bl.a. en sø med krokodiller. En anden ting var vejret. Det var meget varmt - mellem 30 og 40 grader. Heldigvis var alle udstyret med hver vores caddie og golfvogn. På de fire runder brugte jeg 318 slag og fik Il birdies. Det rakte til en 7. plads. Vinderen fra Sydafrika brugte 308 slag, men jeg er ganske godt tilfreds med placeringen som nummer syv. Det var en stor oplevelse og jeg ser frem til næste VM, som afholdes i Irland i 2002, hvor jeg håber på at kunne forbedre mit resultat. En stor tak til Ebeltoft Golf Cl u b for den økonomiske støtte til min rejse. Scorekort i farver Af Peter Hald Efter den gode modtagelse af det ny klubblad i farver, er turen nu også kommet til scorekort i farver. På forsiden af scorekortet bringes oversigten over banens forløb, Derved sparer vi den separate hul-guide. Scorekortet er udover farverne ikke ændret. Dog er der to ekstra rækker med "andre/slag og point". Jeg har udfyldt et scorekort, som det bør og skal udfyldes. Det har jeg gjort, fordi jeg en dag kiggede i scorekort-skuffen. Der var ti scorekort og ingen af dem var udfyldt korrekt. Der var sågar et uden navn, men dog med to underskrifter. Så er det svært for Hcp.-udvalget. Brug noget mere tid på at udfylde scorekortene. Vær sikker på, at du og din markør er enige om scoren på de enkelte huller og skriv tydeligt. Det gør det langt lettere for matchlederne og Hcp.-udvalget. Og husk navn og underskrift!

6 GOLF Klubbens juniorarbejde Vi har i klubben en del juniorer, der i en del år har gået for lud og koldt vand. Det kan ikke være meningen. Det er klart bestyrelsens holdning, at det bør der ændres på. Derfor - når I læser dette, er der forhåbentlig etableret et juniorudvalg bestående af forældre og frivillige hjælpere. Det vil så være dette udvalgs opgave at ta opstillet nogle målsætninger for klubbens juniorarbejde. Skeptisk holdning Der har igennem nogle år fra nogle medlemmers side været en noget skeptisk holdning til vore yngste medlemmer. Men lad os nu gribe i egen barm. Hvor har opbakningen været, hvem har interesseret sig for at give juniorerne en dybere forståelse for regler, etik og almindelig pli på banen såvel som i klubhuset. Ikke ret mange! Så måske er det en af forklaringerne på nogle af de episoder, der er faldet enkelte medlemmer for brystet. Juniorarbejdet er en opgave, der skal løftes. Ikke kun af 6 Nr. 55 November 2000 l Unge Jarl Mark i et flot sving. udvalget. Det er hele klubbens opgave. Jeg vil opfordre til, at man afholder sig fra skolemesterfaconen, men behandler de unge positivt og imødekommende. Vi har alle lige ret til at benytte vort dejlige anlæg. Omkring kommende tiltag over for juniorerne har klubben afsat midler til træning og deltagelse turneringer. Y dermere vil begynderudvalget stille ekspertise til rådighed omkring regel- og etikettelære og vi håber, der vil blive en fast sarntingsdag for vore juniorer. Af Hans Jørgen Krath. Sprudlende Fra bestyrelsen ønsker vi udvalg og spillere god vind fremover og ser frem til endnu en levende og sprudlende "klub i klubben".

7 GOLF Forslag til baneændring Formand for baneudvalget, Jørgen S. Jørgensen. Bestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for golfbanen, bedt banearkitekt Henrik Jacobsen udarbejde et skitseforslag for en fremtidssikret bane. Et skitse- Det nuværende baneforløb, som med et nyt forslag ønskes fremtidssikret. forslag hvormed problemerne omkring hullerne og l O, der jo ligger meget tæt, kunne blive løst. Ligeledes skulle problemerne med out ofbound ved hul Il løses, da alle grundene til venstre for hullet nu er ved at være bebyggede. Desuden skulle der tages hensyn til en eventuel kommende vej henover 18. fairway, samt placeringen af et nyt klubhus. Disse ændringer af banen skulle det gerne være muligt at virkeliggøre inden for en overskuelig årrække. Henrik Jacobsen er kommet med tre skitseforslag: To, hvor det er nødvendigt med tilkøb af jord øst for Ryttergården og et hvor opgaven er løst inden for de nuværende arealer. I sidstnævnte forslag har Henrik Jacobsen placeret klubhuset i området, hvor det midlertidige klubhus ligger. Dette forslag finder bestyrelsen det mest interessante og vil derfor arbejde videre hermed. Når skitseforslaget foreligger i en mere færdig form, vil det blive ophængt i klubhuset, Hvis forslaget er færdigt inden generalforsamlingen, vil det blive præsenteret der. Man kan ikke lige se det nu, men til torilret bliver dette en indspilsbane. Dødsfald En kær ven og hyggelig golfer, Poul Kristiansen (P.K.), er desværre ikke blandt os mere. P. K. har været syg af kræft i de sidste par år og blev kun 57 år. Vi, der stod ham nærmest, vil altid mindes P.K. som det dejlige menneske han var og for hans altid muntre bemærkninger både på banen og i klubhuset. Æret være PK.'s minde. Flemming Schiitt Finderen efterlyses Er det ikke bare fantastisk flot, at et tabt armbåndsur finder sin ejermand efter at have ligget ca. halvanden måned på golfbanen. Jeg er meget taknemlig over, at jeg fik det igen. Desværre er det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem den ærlige finder er. Derfor denne efterlysning! Kontakt mig venligst enten på golfbanen eller ring på tlf Med venlig hilsen Thorkild Hornum Majgårdsvej l Nr. 55 November

8 GOLF Maratongolf på tre baner Tekst og fotos: Bjørn Helmer Ikke færre end Il O deltagere var med, da der afvikledes maratongolf på Djursland over tre dage og på tre baner fredag den 28., lørdag den 29. og søndag den 30. juli. Det var syvende gang, denne trekantsturnering blev afviklet og der blev stillet store krav til deltagernes kondition. Vejrforholdene var meget skiftende, men til gengæld var alle banerne med den kølige og våde sommer grønne og veltrimmede overalt. Turneringen blev spillet for grupper med tre spillere - en fra hver af de tre klubber, Grenå, Kalø og Ebeltoft Golf Cl u b - og med størst mulige hensyntagen til, at spillere med samme handicap dystede mod hinanden. Turneringens absolut bedste spiller målt på bruttoscoren Vindere hele turneringen, A-rækken: Jørgen S. Jørgensen, Klaus Sunesen, Bjarne Hansen, Kalø, Hans Jørgen Krath, Lars Bjørnkilde, Grenå. Vindere hele turneringen, B-rækken: Knud Erik Degn, Klaus Madsen, Kalø, Kim Kristensen, Kalø, Thomas Olesen, Ebeltoft, Poul E. Lausen, Bjørn Helmer. 8 Nr. 55 November 2000 l blev Lars Nygaard med handicap 4 fra Ebeltoft Golf Club, som i alt brugte 235 slag for de tre dage. Resultaterne af maratonmatchen blev: A-rækken: l. Jørgen S. Jørgensen, Ebeltoft, 211 slag netto. 2. Klaus Sunesen, Ebeltoft, Bjarne Hansen, Kalø, Hans Jørgen Krath, Ebeltoft, Lars Bjørnkilde, Grenå, Stig Andersen, Ebeltoft, B-rækken: l. Knud Erik Degn, Ebeltoft, 212 slag netto. 2. Klaus Madsen, Kalø, Kim Kristensen, Kalø, Thomas Olesen, Ebeltoft, Poul Erik Lausen, Ebeltoft, Bjørn Helmer, Ebeltoft, 223. De bedste spillere på de enkelte dage blev: Ebeltoft 28. juli: A-rækken: Stig Andersen, 66 slag netto. B-rækken: Knud Erik Degn, 64 slag. Nærmest hul nr. 17: A rækken: Hans Elgaard, 0,97 cm. B-rækken: Carsten Høegh, Kalø, 3,26 m. Grenå 29. juli: A-rækken: Jørgen S. Jørgensen, 67 slag netto. B-rækken: Claus Madsen, Kalø, 67 slag. Nærmest hul nr. Il: A-rækken: Leif Østergaard, Kalø, l,84 m. B-rækken: Halvard Myklebost, Grenå, 5,78 m. Kalø 30. juli: A-rækken: Svend Møller, Kalø, 66 slag netto. B rækken: Knud Erik Degn, Ebeltoft, 64 slag. Nærmest hul nr. 10: A-rækken: Arne Albrechtsen, Grenå, 3,77 m. B-række: Poul Byriel, Ebeltoft, 5,25 m.

9 GOLF r , Golf Experten holder netop nu Danmarkshistoriens stønte udsalg varer for mere Oddervej Højbjerg k en d 5 m lo Tlf. Fax r. Postordre: i ftitt104i.jm. i~ sælges tl.l reducerede priser Man-tors 1 o-n.3~. tre 1o-18.1 lør 10-13, 1. lør 1 md L :, :;:a' ~ 'B4 "'4:J.t.<A B ii l Nr. 55 November

10 Lån til alt mellem himmel og jord.. I dag er det både nemt og hurtigt at ra et lån i banken. Som regel er det også den bill igste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, møbler eller noget hel t fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du villåne pengene til....,.~;.",..,.. ~ - l Unibank ~TOYOTA AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/5 Martin Hansens Vej 2. Telefon Telefax ÅBEN ALLE DAGE kl Boris Holm Jernbanegade 22 T lf SERVICE OG DÆKCENTER 1 O Nr. 55 November 2000 l (også udbringning) VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle 7-9. TLF

11 GOLF Finn Rasmussen havde den 20. august et helt præcist slag på hul 11 og fik hole-in-ane. På billedet overrækker Margit Bisgaard fra Vinstokken en herlig flaske whisky som kvittering for præstationen. Meddel ny adresse! Danskere er et folkefærd, der ikke slår rødder. Det gælder også medlemmer i EGC. Derfor en stor bøn fra sekretæren - husk at meddele adresseændring! Ved udsendelsen af sidste klubblad kom ca. 20 blade retur. Det giver et irriterende ekstraarbejde og udgifter for klubben, når bladet skal finde den rigtige postkasse. Sekretæren Hvor går man hen nu om dage og får en ordentlig handel Verden er af lave. Noget så basalt som god gammeldags service er svær at finde i dag. Hos Nybolig lytter vi til vore kunder. Og vi giver klar besked til begge parrer i bolighandlen. Du synes mås ke, det er en uvæsendig ting. Men det er bare en af de mange ting vi gør for at give dig EN ORDENTLIG HANDEL.

12 - -- Ind på greenen l Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank ; Modefor den kvalitetsbevidste finder De hos: 12 Nr. 55 November 2000 l

13 Vinstokken Match: GOLF Noget blandet vejr for de 68 spillere Først på dagen var vejret noget blandet, men det klarede op i løbet af dagen, da Vinstokken-matchen blev afviklet søndag den 13. august med 38 deltagere i A og B-rækken og 30 deltagere i C og D-rækken. Matchen blev afviklet som slagspil for A og B-rækken og Stableford for C og D-rækken. Vindere i A-rækken blev: Kjeld Secher med 66 slag net- Vindere i A og B-rækken: Ove Kjær Petersen, Elisabeth Schlattner, Kim Egefjord og Kjeld Secher. Nærmest flaget på hul 11 kom Birgit Rønnow, l,42 m. og Rene Talstrup på hul nr. 17, 1,45 m. Sponsorerne, Margit og Aage Bisgaard, overrakte præmierne til de glade vindere og afviklingen af matchen var lagt i hænderne på Jørgen Hjortstrøm. Vindere i C- og D-rækken: P. E. Lausen, Lene Fischer, Kirsten Rasmussen, Jesper Grandt, Hanne Johansen og Rene Tolstrup. to. Derefter fulgte Kennett Sørensen med 67 slag og Jesper Mikkelsen, 69 slag. Jesper Mikkelsen opnåede tillige bedste bruttoscore med 73 slag. Vindere i B-rækken blev: Kim Egefjord, 66 slag netto, Ove Kjær Petersen, 66 slag, Elisabeth Schlattner, 69 slag og John Bisgaard, også med 69 slag. Vindere i C-rækken blev: P.E.Lausen med 39 point efterfulgt af Hanne Johansen, 36 p. og Lene Fischer, 34 p. D-rækken blev vundet af Rene Talstrup med 40 point, Jesper Grandt, 38 p. og Kirsten Rasmussen, 37 p. Tiger Woods på nettet år gammel - blev Tiger Woods den yngste vinder af US Master med den laveste score nogensinde i en US Master. Tiger Woods er- naturligvis også - gået på nettet og på adressen: www. tigerwoods.com kan man læse om hans senere præstationer. Sidst hans knusende sejr ved British Open over bl.a. Thomas Bjørn. l Nr. 55 November

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~"'"~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * /;{1( /tpj/.,.\'{0/wfl' (Jif/CCit/1.\'.' Frugt & Grønt Vi har byens fø rende frugt- & grøntafdeling. Besøg den og tag dagfriske grøntsager med hjem. Delikatesse Skal du have gæster til et lækkert frokostbord eller blot forkæle dig selv, så prøv vor delikatesse. Slagter H ndel - aw.. og IIIII Kvickly - hllr ibent hver IIIIII Mandag fredag... kl Lørdag... kl Søndag kl Bageren har åbent hver dag fra kl også søndag Velkommen i byens største butik Kvickly Østeralle 16 - Tlf Fax Nr. 55 November 2000 l

15 Århus Stiftstidende Cup 2000 GOLF 94 spillere dystede Tolv østjyske klubber var med i Århus Stiftstidende Cup 2000 og søndag den 27. august blev den indledende runde spillet Golf Club. 94 spillere deltog i matchen denne sensommer- søndag med sol og kraftig vind fra sydøst. Der blev kæmpet i tre rækker, A, B og C og alle spillede stableford. Nummer et og to i hver række kvalificerede sig til finalen, som fandt sted i Viborg den l. oktober. Århus Stiftstidendes repræsentant, Mie Bugtrup, og matchleder Britta Helseby, ku nne efter matchen overrække en stribe fl otte præmier til følgende vindere: A-rækken: Peter Hald, 33 p., Kai Brændbyge, 33 p., Steen Borregaard, 33 p. og John Brændgaard, 31 p. I B-rækken var der syv vindere med Peter S. Rasmussen i spidsen med 39 p. Dernæst Jes Hansen, 37 p., Mogens Koch Pedersen, 36 p., Eli sabeth Schlattner, 35 p., Lars P. Jørgensen, 35 p., Mikkel Olesen, 35 p. og Ove Frandsen, 34 p. I C-rækken var der fire vindere med Lis Petersen i spidsen med 36 p. Dernæst Jesper Grandt, 32 p., Børge Nissen, 32 p. og Ruth Olesen, 3 l p. Vindere i B- og C-rækken: Ruth Olesen, Lis Petersen, Mogens Koch Pedersen,Jesper Grandt, Elisabeth Schlattner, Lars P Jørgensen, Peter S. Rasmussen og Børge Nissen. Vindere i A-rækken: Peter Hald, Steen Borregaard, Kai Brændbyge og John Brændgaard. Fra finalematchen i Viborg den 1. oktober: (Foto: Kim Haugaard - Arhus Stfitstidende) l Nr. 55 November

16 Klubmesterskaberne: Dette års klubmesterskaber havde i weekenden 9. og JO. september samlet 38 spillere i de fem rækker, som mesterskaberne var delt op i. Juniorer, seniordamer, seniorherrer, samt en dame- og herrerække. Fysisk er klubmesterskaberne nok så udfordrende. Der spilles slagspil scratch og for damerne og herrernes vedkommende spilles 36 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen. Juniorer og seniorer spiller 18 huller såvel lørdag som søndag. Hos juniorerne blev klubmester Jørgen Helbo med 162 slag og runner up blev Martin Brændbyge med J 77 slag. I damerækken blev Mie Bugtrup for andet år i træk klubmester med 273 slag, fjorten slag flere end sidste år. Og runner up blev Birgitte Koch Pedersen med 287 slag. I herrerækken var det Lars Nygaard, der blev klubmester med 217 slag og Jesper Mikkelsen som runner up med 221 slag. Hos seniorerne blev Birgitte Koch Pedersen klubmester i damerækken med 194 slag og runner up blev Elisabeth Schlattner med 198 slag. I herrerækken blev Mario Sforzini for andet år i træk klubmester med l 73 slag - et slag mindre end sidste år. Runner up blev Niels Holm med 178 slag. 16 Nr. 55 November 2000 l GOLF Fysisk udfordrende Seniorer, damer og herrer: Mario Sforzini, Birgitte Koch Pedersen, Elisabeth Schlattner og Niels Holm. Damerækken: Mie Bugtrup og Birgitte Koch Pedersen.

17 GOLF Løbende hulspil Vindere i hu/spil: Jørgen Langkilde, William Jørgensen, Thomas Thomsen, Poul Svendsen, Niels Holm og Rene Rosenkvist. Udover klubmestrene kunne man tillige hylde vinderne i "Løbende hulspil". Det er en match, der afvikles over hele sæsonen. Matchen var delt op på fire rækker og i A-rækken vandt Poul Svendsen og Niels Holm. B-rækken vandtes af Rene Rosenkvist og Stig Andersen. C-rækken vandtes af Lars P. Sørensen og Jørgen Langkilde og endelig i D-rækken blev vinderne Thomas Thomsen og William Jørgensen. Steen Borregaard var matchleder ved "Løbende hulspil", mens klubmesterskaberne var lagt i hænderne på Birgitte Koch Pedersen og Peter Hald. En form for seeding Ved klubmesterskaberne i år prøvede vi en form for seedingilodtrækning den første dag lørdag. Det blev godt modtaget, så det vi l vi arbejde videre med og eventuelt få det med i proportionerne. Sponsormatcherne er stort set forløbet uden problemer og med stor deltagelse. Måske var en form for maksimum-deltagelse en god ide! Der bliver i øvrigt en ekstra match. Det bliver en "Pro-shop-julematch" og afvikles lørdag den 16. december. Der kommer opslag i klubhuset. Matchudvalget Peter Hald Bedre kommunikation For at sikre bedst mulig kommunikation og være sikre på, at udvalgenes problemer føres videre til bestyrelsen har vi vedtaget, hvilket bestyrelsesmedlem de enkelte udvalg skal referere til. Husudvalg og "Klubber i klubben": Jørgen Hjortstrøm Match- og begynderudvalg: Gustav Rosenkvist Baneudvalg: Jørgen S. Jørgensen Junior/Elite og Blad/Sponsorudvalg samt lockerroom: Hans Jørgen Krath Medlemmer: Jens Brendorp l Nr. 54 November

18 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Maler du selv? - så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vej ledning med oven i købet. Østeralle 1 O - Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf Fli.jgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Åben fordag 8 12 URE OPTI K GULD SØLV v/mogens Rasmussen Adelgade 37. Tlf Ryomgård Vestergade 1 A Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B Auning Tlf Fax Ri sskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: www. b randt -madsen.dk E-post: Frihed til at handle nu og betale senere 18 Nr. 55 November 2000 l ~ DEN DANSKE BANK

19 GOLF Torsdagsherrer/hele dagen Venter på forår Nu har vintergolferne desværre indtaget golfbanen og vi andre venter kun på, at det skal blive fo rår, så greens kan åbne igen. Vi kan dog se tilbage på en sæson, hvor der er blevet spillet mange torsdags runder. Vi startede i foråret med det smukkeste vejr, kan man vist roligt sige. En del torsdage resten af sæsonen stod til gengæld i paraplyernes tegn og en enkelt match måtte endda suspenderes på grund af fo r meget vand på greens. Vi spillede i august to venskabsmatcher ude mod Grenå og Kalø. Selvom vi kæmpede bravt, lykkedes det ikke at slå dem, men vi håber på revanche næste år på hj emmebane. I september var vi på en selv-sponsoreret tur til Tange Sø Golf Klub, hvor banen dog næsten var druknet i et frygteligt uvejr et par dage forinden. Heldigvis blev den åbnet samme dag og det lykkedes at gennemføre endnu en våd torsdagsmatch. Vi blev virkelig godt modtaget i klubben og det bl iver sikkert ikke sidste gang, vi laver en tur til Tange Sø. Afslutningsmatchen var i år henlagt til en fredag. Der blev spillet en Texas Scrarnble med 52 deltagere, som med højt humør kastede sig ud i udfordringerne på banen. Efter matchen mødtes vi kl i Boeslum fo rsamlingshus, hvor der blev indtaget de traditionelle gule ærter og pandekager med is. Efter spisningen blev der overrakt præmier i slagspilsmesterskabet og kampen om "den vandrende ske". Vindere i år var i slagspil: Klaus Sunesen med Kj eld Secher som nummer to og Mogens Bugtrup på tredj epladsen. StabJeford-rækken blev vundet af Aage Bisgaard med Christian Sørensen som nummer to og Kresten Riis Jensen som nummer tre. Jeg håber, vi igen i den ny sæson møder talstærkt op og vi tager gerne mod nye spillere, som har lyst til at deltage på disse hyggelige torsdage. Tak for i år - vi ses den 5. april! Steen Borregaard Julematch Ny-øvet! AfGusttll' Rosenkvist Lordag den 16. december kl afvikles "Pro Shoppens julematch" med Morten Thuen som sponsor. Det hli\'er t n Texas Seramble og efter matchen er der julefrokost på Holmens Kro. Frokost og matchfee t r l 00,- kr. og under frokosten vil der \'ære julelotteri. 35 nye og 0\ ede golfere spillede den 29. september en Texas Scramhle o\'er ni huller med gunstart på hullerne III. Matchen startede kl. 16 og godt seks var der spisning og fa. lles hygge og klokken sneg sig et St) kke owr midnat inden der blev takket af. Holdkaptajnerne spillede i 1/4 Hep., Vinder blt v med Hep. 2,5, Klaus Sunesens team, Kenneth Brændgård, Ulla Ladefoged og Klaus True med netto 29,5.. :-o;ummer to med Hep. 1,25, Kennett Sor ensens team, Ole Olesen og Lars Gernyx med netto 31,75. :-o;ummer trt med Hep. 6,25, Poul Brandts team,.john Trolle, Willy Jepsen og Kirsten Gernyx med netto 32,75. :-o;ummer fire med Hep. 2,75, II.J. Kr aths team, Rene Tolstrup, Lars llojgård og Harriet Liitkt n med netto 33,25....

20 Dine drømme og ønsker skal ikke vurderes i København. Du skal have hjælp og støtte fra det område, du bor i. Du skal have mulighed for at snakke med den, der bestemmer. Det har du hos os. Vore afdelinger bestemmer det meste selv - men skulle du få brug for eksperter med specialviden, ligger hovedsædet i Randers - tæt på hvor DU bor. ~ Forcromet øjemål - skal dit justeres? ~ Grundig & gratis synstest ~ Specielle golf-solbriller fra CALLAWAY / Ray Ban ~ Lokal service & ekspertise sikrer dig et godt syn OP TI K EREN l EBE LTOF T Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Adelgade 6o Tlf Nr. 55 November 2000 l

21 GOLF Torsdagsherrer/formiddag Håber på "grøn vinter" Så er det slut med matcher for denne sæson. Vi er meget tilfredse med tilslutningen, som har været meget stor i år. Derfor må vi til at overveje, om vi bliver nødt til at indføre stop for tilgang af nye på grund af de forhold, vi har i vores klubhus og den måde matcherne afvikles på, hvor vi forsøger at være inde i klubhuset nogenlunde på samme tid, så vi kan nyde vores medbragte mad og hygge os sammen. Måske kan vi løse det problem ved at lave lidt om på matchafviklingen. Den 3 l. august havde vi besøg af Norddjurs-herrer. Det var en rigtig god match, der blev afviklet som stabjeford og vi havde en rigtig hyggelig dag. Mandag den l l. september var vi omkring 20 deltagere på en tur til Odder, hvor vi havde en rigtig god match. "Hul 19" var vært ved en frokost med drikkevarer. Det var arrangeret af vores festudvalg, som den dag bestod af Børge Damberg. Torsdag den 19. oktober var der afslutningsmatch med 30 deltagere, der spillede en scramble. Til en forandring blev der spillet fra røde tee-steder. Matchen blev vundet på 71 slag. Festudvalget havde dækket op i klubhuset, hvor vi fik en dejlig frokost, som vores "Hul 19" var vært for. Tak for det! Som noget nyt havde vi i år udsat to vandrefade. Bedste resultater ud af 15 matcher i slagspil blev: Gustav Rosenkvist med 1089 slag netto, Mogens Koch Pedersen med l 093 netto og Knud Linnemann med l 099 netto. Bedste resultater ud af 15 matcher i stabjeford blev: Søren Rasmussen med 484 point, Mogens Kjerulf, 466 p., Jørgen Kirkegård, 461 p., Kurt Dyrmose, 457 p. og Ole Leth Pedersen, 451 p. Den nyindstiftede årspokal for største Hep-nedsættelse gik til Børge Damberg. Efter frokosten holdt Gustav Rosenkvist en konkurrence om golfregler. Alt i alt en fin dag, som sluttede ved halv syv tiden. Torsdagsmatcherne fortsætter hele vinteren, så nu håber vi blot, det bliver en "grøn vinter" med mulighed for at få spillet golf. Karl Pedersen

22 DiN lokale leverandør Af EksklusiVT dametøj AdElqAdE l l Tlf EBELTOFT GARDIN OG FARVEHANDEL Vi har Djurslands største udvalg i gardiner. Vi tager mål, vi syr, vi monterer. Ndr. Strandvej 42.. Telefon Nr. 55 November 2000 l

23 GOLF Tirsdagsdamer/formiddag Lad ikke vintersløvheden fange dig! Hyggelig afslutningsfrokost i klubhuset tirsdag den 17. oktober. Så er det allerede slut for i år - slut, selvom vi føler, at vi har noget mere til gode. Man må sige, at sommeren ikke har generet os med en hedebølge med røde næser og forbrændte lår. Tværtimod har vi jo jævnligt fået en kølende douche deroppefra. Alligevel har sæsonen været god med flot fremmøde, herlig stemning i "dåsen" og mange fine resultater og handicapnedsættelser. Vandrefadet blev i år vundet af Hanne Johansen med en flot førsteplads i det løbende regnskab, efterfulgt af nr. 2, Rita Thomsen, nr. 3, Britt Andersen, nr. 4, Birgitte Koch Pedersen og nr. 5, Inger Clausen. Kun en kunne i år belønnes for at have været med til hver eneste tirsdagsmatch, nemlig Inger Clausen. Desværre har Ellis ønsket at holde som matchleder, så vi måtte ved afslutningen sige tak for tre års fin indsats. Ved samme lejlighed viste det sig efter diskussion ved bordene, at der var stort flertal for også i vintersæsonen at have en gulerod (= en flaske vin) at spille om, samtidig med en "vinter-handicap-regulering". Derfor: Kom og deltag, det koster kun en ti ' er. Og det er nu ikke længere en hemmelighed, at motion er godt mod "en næsten epidemisk stigning i inaktivitetsrelaterede sygdomme" som hjertesygdomme, fedme og alderdomssukkersyge. Vi dør af dovenskab, der har overhalet rygning som den største trussel mod folkesundheden! Med andre ord, se så lige at komme i gang i stedet for at ~ade vintersløvheden fange dig 1 sme falske arme! Vi ses på tirsdag. Birgitte Koch Pedersen Faxe Cup 2000 maj og juni deltog klubben med fire hold i Faxe Cup, hvor der for A rækkens vedkommende var en ny modstander, da vi i år mødte Mollerup og ikke Århus som normalt. De to andre hold var Kalø og Grenå. B-, C- og D-holdene mødte som sædvanlig Grenå, Kalø og Norddjurs både på hjemme- og udbane. Der blev kæmpet godt i alle rækker, men det lykkedes desværre heller ikke i år at få nogle puljevindere, da det blev til tre andenpladser og en tredjeplads. Da det har knebet med at skaffe piger til at spille på A-holdet i år- og hvis den situation ikke ændrer sig inden næste år - bliver konsekvensen, at vi kun stiller med tre hold i Holdene bliver hvert år sat ud tra de laveste Hep. inden for de grænser, som bestemmes af turneringsledelsen. Hvis der er interesserede spillere, som vil deltage i disse mandags-matcher, som spilles maj-juni kl , så kontakt endelig matchledelsen på tlf.: Steen Borregaard l Nr. 55 November

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side 26-27 Spændende tur til Gut Kaden i

Læs mere

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mail: frands.hansen@post.tele.dk Annoncer: Ingvard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DRIVE business- & eventprogram 2015

DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business- & eventprogram 2015 DRIVE business byder i 2015 bl.a. på: DRIVE business Et eksklusivt netværk af 40-50 positive og engagerede ledere i spændende virksomheder i Danmark Et professionelt

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde

Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde Royal Golf Club - 6. Medlemsmøde Den 29. april 2014 i Royal Conference Center Dirigent: Georg Petersen Referent: Kenneth Stoumann Antal deltagere: 28 1. Velkomst Præsentation af dirigent: Georg Petersen

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6 Medlemsblad 21. årgang August 2002 Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18 GOLF Redaktion: Frands Hansen

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere