Lykke Mathilde Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Mathilde Hansen"

Transkript

1 KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me Maria Lisbeth Bøgvad Skovriderens Kieriste i Røde Huus bar barnet Faddere Peder Simonsen i Troelstrup, Jacob Andersen, Jørgen Nielsen, Karen Peder Nielsens og Catharina Rasmus Smeds, alle i Hasle KB Tranekær (Svendborg) 1855 op 256 nr 7 Hans Fredrik Bøgvad død 9/4 Død: 9 April, begravet: 14 April, Hans Frederik Bøgvad, Forhenværende Skovrider ved Grevskabet, alder: 81 3/4 Side 1 af 30

2 Side 2 af 30

3 Folketællinger med videre: Lykke Mathilde Hansen Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Billesborg, Brandeshuus ved Billesborg, FT-1787 Gothard August Richard 27 Gift Husbonde Skovrider Henriette Dorothea Monefeldt 27 Gift Madmoder Sophus Vilhelm 3 - Deres barn Christian Andreas 1 - Deres barn Mulighed! Jens Nielsen Backe 24 - Ugift Tienestekarl Ole Olsen 24 Ugift Tienestekarl Hans Bøgvad 12 Ugift Tienestekarl Johan Hansen 10 Ugift Tienestekarl Birthe Jørgensdatter 21 Ugift Tienestepige Karen Peders 25 Gift Tienestepige Manden i Valløe bye Chriane Charlottes 14 Ugift Tienestepige Sorø, Slagelse, Slagelse Købstad, Slagelse, Løvegade 202, FT-1787 Iver Nielsen 66 Gift Hosbonde Reebslager Lispet Lykkersdatter 45 Gift hans Kone Karen 22 Ugift deres Barn Lykke 9 Ugift deres Barn Johan 7 Ugift deres Barn Anna 3 Ugift deres Barn Hans Friderichsen 12 Ugift Tjenere Dreng Alternativ mulighed! men faderen kommer først til Slagelse i 1808 Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou Østerhuse, FT-1801 Hans Fridericsen Bey?? 28 Enke(mand) huusbonde eiendommen, beboer gaarden, har været skydte Jacob Hansen 4 Ugift hans søn Peiter Clausen 21 Ugift tienestefolk Peder Nielsen 20 Ugift tienestefolk Mette Katrine Andersdatter 25 Ugift tienestefolk Johanne Marie Andersdatter 22 Ugift tienestefolk Marie Jørgensdatter 16 Ugift tienestefolk FRIDERICH NIELSEN BØGVAD ( / ) Ved hans skifte i 1821 hans 6 børn fra hans første ægteskab: 1: Niels Bøgvad, ejer af Nyoldengaarden ved Skjoldnæsholm. 2. Hans Bøgvad, skovrider ved Tranekær slot på Langeland. 3. Johan Matthias Bøgvad, forhvenværende urtekræmmer i København, hvor han endnu skulle opholde sig. 4. Adam Frederik Bøgvad i Helsingørs hospital som sindssvag. 5. Jens Bøgvad, forpagter på Farumgaard ved København. 6. Afdøde datter Marie Elisabeth gift med Rigsraad Lorentz Casper Lorentzen i København. Side 3 af 30

4 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Slot, Tranekjær Slot, FT 1834 Christian Johan Frederik Ahlefeldt Laurvig 45 Gift Major, Lehnsgreve, Besidder af Grevskabet Langeland, Stamhusene Frederik Ludvig Anthony 50 Ugift Taffeldækker Johannes Petersen Bang 68 Ugift Kammertjener Hans Bøgvad 59 Enkemand Jagtbetjent Margrethe Christiansen 21 Ugift Huusjomfrue Anne Marie Andersen 33 Ugift Huusholderske Anne Nielsen 29 Ugift Stuepige Marie Kirstine Walter 24 Ugift Stuepige Mads Christensen 41 Gift Kudsk Ditlev Bentien 54 Ugift Staldkarl Niels Nielsen 34 Gift Bødker Ellen Jensen 36 Gift hans Kone [Niels Nielsen] Marie Nielsen 12 Ugift deres Datter [Niels Nielsen og Ellen Jensen] Jørgen Christian Nielsen 32 Ugift Jagtbetjent Johan Julius Egeberg 21 Ugift Jagtbetjent Karen Andersen, født Madsen 65 Enke Skytte-Enke. Forsørges af Lehnsgreven Elisabeth Andersen 29 Ugift hendes Datter [Karen Andersen, f. Madsen] og Tjenestepige Dorthea Wilhelmine Charlotte Jordan 82 Ugift forsørges af Lehnsgreven Anne Margrethe Hansen 26 Ugift Tjenestepige Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, tranekjær bye, huus, FT-1840 Christian Riber Feldt 40 Gift fæster og maler Kirstine Marie Bøgvad 33 Gift hans kone Nicoline Hansine Frederikke Feldt 7 Ugift deres børn Fredrik Christian Anton Feldt 5 Ugift do Sophie Henriette Feldt 2 Ugift do Henrik Georg Feldt 1 Ugift do Rasmus Jensen 20 Ugift tjenestefolk Hilleborg Margrethe Henriksen 20 Ugift do Hans Fredrik Bøgvad 67 Enkemand huusmoders fader,jagtbetjent Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, Et huus, FT-1845 Christian Riber Feldt 45 Gift Maler Svendborg Kirstine Marie Feldt født Bøgvad 37 Gift Hans kone Stoense sogn, Svendborg Amt Nicoline Hansine Frederikke Feldt 12 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Frederik Christian Anthon Feldt 10 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Sophie Henriette -'- [Feldt] 7 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Henrik Georg -'- [Feldt] 6 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Elise Christine -'- [Feldt] 4 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Christian Carl Emil -'- [Feldt] 2 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Peder Hansen 15 Ugift Tjenestefolk Maglebye sogn, Svendborg Amt Hanne Christiane Cathrine Christiansen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Tranekjær] Hans Bøgvad 72 Enke(mand) Huusmoders fader, pensioneret skræder Slagelse Side 4 af 30

5 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær By, huus, FT-1850 Christian Feldt 50 Gift malermester og huusfader Svendborg Kirstine Bøgvad 42 Gift hans kone Stoense sogn Nicoline Feldt 17 Ugift deres børn Tranekjær Fritz Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Sophie Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrich Feldt 10 Ugift deres børn do [Tranekjær] Lisse Feldt 8 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 7 Ugift deres børn do [Tranekjær] Mine Feldt 5 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 3 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolf Feldt 1 Ugift deres børn do [Tranekjær] Peter Hansen 20 Ugift tjenestedreng Magleby sogn Hans Bøgvad 72 Enke(mand) lever af pension Slagelse Anne Hansen 25 Ugift tjenestepige Lindelse Hans Friderichsens 1. ægteskab: KB Bøstrup (Svendborg) 1795 op 234 Maren Jacobsdatter gift 13/2 D: 13. Febr Ægteviet Hans Friderich Bøgvad og Maren Jacobsdatter i Leÿbølle efter anskaffet Kongebrev, Forløsningsmændene Jørgen Clausen og Hans Lausen ibid Side 5 af 30

6 KB Bøstrup (Svendborg) 1779 op 64 Maren Jacobsdatter døbt 21/2 Dom: Invoc: blev Jacob Erichsens pigebarns af Leybølle daab confirmeret der nogen Tiid formedelst Qvæg-Sygens indsperring var hiemmedøbt, Navnl Maren, Rasmus Hansens Hustr i Hougaardene bb. Fad: Jeppe i Skiebierg, Rasmus Erichsen i Lykkebÿe, Laus Andersen i Gundersgaard, Jens Mortenssens Hustr ibidem, Rasmus Lausens Hustr i Hougaardene. Introd Dom: Inv Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Leybølle bye, FT-1787 Jakob Christensen Eriksen 41 Gift Hosbonde Gaardbeboer Mette Jeppesdatter 35 Gift Hans kone Maren Jacobsdatter 8 Ugift en datter af dette ægteskab Erich Jacobsen 4 Ugift en søn af dette ægteskab Jeppe Jacobsen 4 Ugift en søn af dette ægteskab Johan Hansen 24 Ugift tienestefolk Johanne Marie Jørgensdatter 28 Ugift tienestefolk Anne Jensdatter 18 Ugift tienestefolk Søren Sørensen 14 Ugift tienestefolk Maren Jacobsdtr i Bastemosegaard, Hov 14 Oct 1800 pg HUSB: Hans Frederich Bogvad selv (=2. Ane Marie Hansdtr (dod - 2 Jul 1808 pg )) CH: Jacob Hansen 3 Carl Frederich Hansen 5 FAD: Jacob Eriksen selv i Leibolle [Grevskabet Langeland Gods, Svendborg skpr; Book ; FHL film 52810] Side 6 af 30

7 Side 7 af 30

8 Børn efter Hans Friderichsen Bøgvad og Maren Jacobsdatter: Frederik Hansen 1796 Frederich Hansen (Bøgvad) født ca Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Lejbølle bye,, 17, FT-1801, B6485 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jacob Erichsen 56 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer Mette Jeppesdatter 48 Gift hans kone Jeppe Jacobsen 18 Ugift deres børn Erich Jacobsen 18 Ugift deres børn Maria Hansdatter 29 Ugift tienestefolk Sophia Nielsdatter 18 Ugift tienestefolk Rasmus Hendrichsen 16 Ugift tienestefolk Friderich Hansen 5 Ugift tienestefolk KB Bøstrup (Svendborg) 1816 op 85 nr 27 Friderich Bøgvad gift 5/10 Formentlig Hans Friderick Bøgvands søn med Maren Jacobsdatter fra ca. 1796, og broder til Jacob Hansen Bøgvad fra ca Ungkarl Friderich Bøgvad avlskarl hos Hr. KrigsRaad og Birked Vadsted i Leÿbølle gl 21 Aar Pigen Anne Marie Nielsdatter tienende Selvejer Gdmd Jacob Eriksen i Leÿbølle 24 Aar Forlovere: Selvejer Gaardmændene Jeppe Jacobsen og Erik Jacobsen begge af Leÿbølle Viet: d: 5. October 1816 KB Bøstrup (Svendborg) 1792 op 252 Friderichs kone døbt 29/4 Eod: die døbt unge Niels Andersens Pigebarn i Leÿb nafnl Anna Maria; Hans Hansens Daatter i Enneb: bb. Fad: Jacob Erichsen, Hans Laus, Hans Anders, Jørgen Clausens Hustrue alle af Leÿb: Side 8 af 30

9 Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Bagencop Bye, Søegaard en Forpagtergaard, FT-1834 Frederich Bøgvad 38 Gift Forpagter Anne Marie Nielsen 43 Gift hans Kone Maren Bøgvad 18 Ugift Deres Barn Mette Katrine Bøgvad 14 Ugift Deres Barn Budelline Bøgvad 14 Ugift Deres Barn Bergithe Katrine Bøgvad10 Ugift Deres Barn Hans Nielsen Bøgvad 8 Ugift Deres Barn Laurine Sophie Bøgvad 4 Ugift Deres Barn Marie Frederikke Bøgvad 1 Ugift Deres Barn Peiyter Larsen?? 23 Ugift Tjenestefolk Hans Clausen 23 Ugift Tjenestefolk Hans Knudsen 21 Ugift Tjenestefolk Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mikkel Jacobsen 26 Ugift Tjenestefolk Christen Andersen 36 Ugift Tjenestefolk Niels Hansen 38 Ugift Tjenestefolk Laus Clausen 19 Ugift Tjenestefolk Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld. En Parcelgaard, FT-1840 Hr. Bøgvad 45 Gift Gaardbruger Ane Marie Nielsd. 49 Gift Hans Kone Maren Bøgvad 24 Ugift deres Barn Catarine Bøgvad 20 Ugift deres Barn Bodiline Bøgvad 17 Ugift deres Barn Birgitte Bøgvad 15 Ugift deres Barn Laurine Bøgvad 10 Ugift deres Barn Hans Bøgvad 14 Ugift deres Barn Frederike Bøgvad 7 Ugift deres Barn Ane Johanne Hansdatter 20 Ugift Tjenestepige Lars Rasmussen 21 Ugift Tjenestekarl I.D. Kisler 26 Ugift Tjenestekarl Claus Christensen 17 Ugift Tjenestekarl Hans Nielsen 25 Ugift Tjenestekarl Ole Hansen 31 Ugift Tjenestekarl Frederik Pedersen 29 Ugift Tjenestekarl Lars Andersen 48 Ugift Tjenestekarl Side 9 af 30

10 Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld, en Gaard, FT-1845 Frederik Bøgvad 50 Gift Gaardbruger Snøde, Svendborg Amt Ane Marie Nielsdatter 54 Gift Bjødstrup, Svendborg Amt Maren Bøgvad 28 Ugift deres Barn Bjødstrup, Svendborg Amt Hans Bøgvad 19 - deres Barn Skrøbelev, Svendborg Amt Laurine Bøgvad 15 - deres Barn Maglebye, Svendborg Amt Frederik Bøgvad 12 - deres Barn Maglebye, Svendborg Amt Lars Thiesen 26 Ugift Tjenestekarl Græshave Jørgen Olesen 31 Gift Tjenestekarl Westenskov, Maribo Amt Jens Hansen 22 Ugift Tjenestekarl Græshave Niels Lorenzsen 22 Ugift Tjenestekarl Gloslunde, Maribo Atm Hans Jensen 22 Ugift Tjenestekarl Capel, Maribo Amt Dorthe Jørgensdatter 16 Ugift Tjenestepige Landet, Maribo Amt Catarine Hansdatter 25 Ugift Tjenestepige Græshave Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld, en Gaard, FT-1850 Frederik Bøgvad 55 Gift Gaardbruger, Huusfader Langeland Ane Marie Nielsdatter 59 Gift Hans Kone Langeland Hans Bøgvad 24 Ugift Deres Barn Langeland Laurine Bøgvad 19 Ugift Deres Barn Langeland Frederike Bøgvad 17 Ugift Deres Barn Langeland Ib Hansen 29 Ugift Tjenestekarl Tillitze Jens Rasmussen 20 Ugift Tjenestekarl Græshave Niels Hansen 17 Ugift Tjenestekarl Dannemarre Frits Gemelke 16 Ugift Tjenestekarl Jydland Marie Henriksdatter 20 Ugift Tjenestepige Christinefeld KB Græshave (Maribo) 1857 op 156 nr 1 Carl Frederik Bøgvad død 5/1 Carl Frederik Bøgvad, alder: 61, Eier af Christinefeldt født af Faderen Hans Bøgvad i Snøde Mølle paa Langeland, død: d. 5. Januar, begravet: d. 12. Januar 1857 KB Græshave (Maribo) 1859 op 171 nr 3 Ane Marie Nielsen død 24/3 Død: 24 Marts, begravet: 1 April, Ane Marie Nielsen, Enke efter proprietær F Bøgvad til Christinefeldt født af Faderen Gdmd Niels Andersen i Lejbølle paa Langeland, alder: 67 Aar Side 10 af 30

11 Jacob Hansen 1797 TL 20 - Jacob Hansen (Bøgvad) født ca FT 1801 hos faderen Hans Friderichsens 2. ægteskab: Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hov til Stoense, 19. Familie - Strædet, 82, FT-1787, C1843 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Godfred Nielsen 32 Gift Mand Bonde og Selveyer Christine Marie Michelsd. 24 Gift hans Kone Anne Marie Godfredsd. 3 Ugift deres Børn Sinder Magrethe Godfredsd. 1 Ugift deres Børn Abelone Rasmusd. 22 Ugift Tienestepige Side 11 af 30

12 Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou, 6, FT-1801, B6489 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Gothfried Nielsen 46 Gift huusbonde selveierbonde og a?? beboer Kirstine Marie Michelsdatter 37 Gift hans kone Anne Marie Gothfriedsdatter 17 Ugift deres børn Micheline Gothfriedsdatter 14 Ugift deres børn Margrethe Gothfriedsdatter 3 Ugift deres børn Jens Jørgensen 17 Ugift tienende Ane Marie Gotfredsdtr i Bastemosegaard, Hov 2 Jul 1808 pg HUSB: Hans Bogvad selv. CH: Niels Gotfred Hansen 3 (? Niels Gotfredsen Hansen ) Marie Frederikke Hansdtr 2 Kirstine Marie Hansdtr «FAD: Gotfred Nielsen eier i Hov [Grevskabet Langeland Gods, Svendborg skpr; Book ; FHL film 52810] Børn efter Hans Friderichsen Bøgvad og Ane Marie Gotfredsdatter Niels Godfried Hansen Bøgvad 1805 KB Tranekær (Svendborg) 1820 op 54 nr 4 Niels Godfredsen Bøgvad konfirmeret 9/4 Niels Godfredsen Bøgvad, Skovrider Hans F. Bøgvad af Tranekiær, Døbt i Stoense 19. Maj 1805 KB Magleby (Svendborg) 1833 op 141 nr 6 Niels gift 25/5 Ungkarl Niels Godfried Hansen Bøgvad, Grdfæster i Nordenbroe, 27 Aar og Grdmd Mads Hansens Enche Birthe Jacobsdatter af Nordenbroe, 36 Aar. Forlovere: Forpagter Lundsgaard paa Nordenbroegrd og Bøgvad paa Søegrd KB Magleby (Svendborg) 1796 op 84 Niels hustru født 15/9 Side 12 af 30

13 KB Magleby (Svendborg) 1827 op 28 nr 4 Niels hustru gift 1 gang med Mads Hansen 30/1 Ungkarl Mads Hansen af Trÿggeløv 35 Aar og Pigen Birthe Jacobsd: af Nordenbroe 30 Aar. Forlovere: Gmd: Jørgens Nielsen af Søndenbroe og Mads Pedersen af Nordenbroe KB Magleby (Svendborg) 1829 op 211 nr 9 Mads Hansen død 15/2 Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, Gaard, FT-1834 Niels Bøgvad 29 Gift Gaardmand Berthe Jacobsdatter 37 Gift hans Kone Martha Maria Nielsdatter 2 Ugift Deres Barn Anne Kirstine Nielsen 6 Ugift Pleiedatter Peder Rasmussen 23 Ugift Tienestefolk Jørgen Hansen 16 Ugift Tienestefolk Mette Sophie Rasmusdatter 25 Ugift Tienestefolk Anne Katrine Christensdatter 15 Ugift Tienestefolk Jacob Nissen 73 Enkemand Aftægtsmand Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbroe, gaard, FT-1840 Niels Bøgvad 35 Gift gaardmand Berthe Jacobsdtr. 43 Gift hans kone Martine Bøgvad 8 Ugift deres barn Peder Rasmussen 29 Ugift tjenestefolk Christen Madsen 22 Ugiftdo Stine Rasmusdtr. 17 Ugift do Jacob Nissen 78 Enkemand aftægtsmand Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, en gaard, FT-1845 Niels Bøgvad 39 Gift gaardmand, sogneforstander Stoense Birthe Jacobsdatter 48 Gift hans kone i sognet [Maglebye] Mar. Mine Bøgvad 12 Ugift deres datter do [Maglebye] Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, en Gaard, FT-1850 Niels Bøgvad 44 Gift Husfader, Gaardmand, Sogneforstander Stoense, Svendborg Amt Marthe Birthe Jacobsdatter 54 Gift hans Kone *her i Sognet Mar. Mine Nielsen 15 Ugift deres Datter *her i Sognet Hans Henrich Hansen 23 Ugift Tjenestefolk *her i Sognet Johan Johansen 18 Ugift Tjenestefolk Tryggelev, Svendborg Amt Caroline Madsen 14 Ugift Tjenestefolk *her i Sognet Side 13 af 30

14 KB Tranekær (Svendborg) 1856 op 50 nr 623 og 624 Niels Hansen Bøgvad på tilgangsliste 1/4 Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Skeebjerg, gaard, FT-1860 Hans Henrik Larsen 34 Gift gaardeier Tullebølle Marthine Larsen 26 Gift hans kone Magleby Christian Larsen 3 Ugift deres søn her i sognet [Tullebølle] Niels Bøgvad 55 Gift capitalist Stoense Birthe Bøghvad 63 Gift hans kone Magleby Rasmus Mikkelsen 29 Ugift tjenestefolk Longelse Niels Rasmussen 18 Ugift tjenestefolk Tullebølle Thrine Petersen 31 Ugift tjenestefolk Fuglsbølle Stine Christensen 29 Ugift tjenestefolk Snøde KB Tullebølle (Svendborg) 1874 op 347 nr 7 Niels død 2/9 Død: d 2. September, begravet: d 8. September, Niels Godfred Bøgvad, Aftægtsmand i Skebjerg, alder: 70 Aar Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Skeebjerg, gaard,, FT-1880 Hans Henrik Larsen 53 Gift huusfader, gaardejer Tullebølle sogn Martine Bøgvad 47 Gift huusfaders hustru Magleby Christian Larsen 23 Ugift deres søn Tullebølle Birtha Larsen 18 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Anna Larsen 17 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Karen Larsen 15 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Birtha Bøgvad 84 Enke(mand) husmoders moder Magleby sogn KB Tullebølle (Svendborg) 1882 op 396 nr 14 Niels hustru død 16/ Side 14 af 30

15 Marie Frederikke Bøgvad 1806 Lykke Mathilde Hansen KB Tranekær (Svendborg) 1820 op 68 nr 2 Marie Frederikke Bøgvad konfirmeret 9/4 Marie Frederikke Bøgvad af Tranekiær, Skovrider H.F.Bøgvad af Tranekiær, Døbt i Stoense Kirk 20. April 1806 Svendborg, Langelands Sønder, Humble, Kjædebye, Sædegaarden, Vestergaard, FT-1834 Kristian Ahlefeldt Laurvig 64 Gift Greve, Kammerherre, forhenværende Oberstleutnant, nu Forpagter paa Vestergaard Silla Katrine Böchmann 44 Gift hans Kone [Kristian Ahlefeldt Laurvig] Carl Kristian Ahlefeldt Laurvig 12 Ugift hans Søn [Kristian Ahlefeldt Laurvig] Otto Hansen 14 Ugift Pleiesøn og Elev Louise Petersen 35 Ugift Lærerinde Maria Frederikke Bøgvad 28 Ugift Huusholderske Ditlev Jeppesen 59 Ugift Avlsforvalter Rasmus Kristiansen 31 Ugift Avlskarl Jacob Nielsen 23 Ugift Tjenestekarl Jens Jensen 25 Ugift Tjenestekarl Jens Kristensen 26 Ugift Tjenestekarl Christen Hansen 28 Gift Kudsk Kristen Jacobsen 55 Enkemand Røgter Jørgen Hansen 39 Ugift Tjenestekarl Mads Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Kristen Kristensen 20 Ugift Tjenestekarl Jens Kristensen 18 Ugift Tjenestekarl Johanne Maria Jensdatter 26 Ugift Tjenestepige Gjertrud Maria Pedersen 18 Ugift Tjenestepige Anne Hansdatter 35 Ugift Tjenestepige Maria Kristine Jørgensdatter 23 Ugift Tjenestepige Anne Maria Nielsdatter 25 Ugift Tjenestepige Gjertrud Kristensdatter 23 Ugift Tjenestepige Side 15 af 30

16 Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Hovedegården, Fårevejle, FT-1840 L. V. Cossél 49 Ugift Ejer af gården Carl Edvard V. Cossél 33 Ugift Advokat Carl Ludvig Victor Havemann 39 Ugift Godsforvalter Frederik Daniel Jensen 30 Ugift Avlsforvalter Marie Frederikke Bøgvad 34 Ugift Husholderske Karen Pedersen 25 Ugift Tjenestepige Marthe Christiane Hansdatter 29 Ugift Tjenestepige Karen Alexandersdatter 32 Ugift Tjenestepige Maren Christiansdatter 37 Ugift Tjenestepige Vilhelm Hamann 34 Ugift Mejeribestyrer Christine Jensen 23 Ugift Mejerske Nicoline Simonsen 27 Ugift Tjenestepige Christine Rasmussen 22 Ugift Tjenestepige Christine Pedersdatter 22 Ugift Tjenestepige Dorthea Hansdatter 30 Ugift Tjenestepige Cecilie Marie Rasmusdatter 24 Ugift Tjenestepige Johanne Pedersdatter 23 Ugift Tjenestepige Anne Christensdatter 30 Ugift Tjenestepige Marthe Carlsen 25 Ugift Tjenestepige Marthe Christine 21 Ugift Tjenestepige Stine Magdalene Hansen 23 Ugift Tjenestepige Johan Bræker 31 Ugift Tjenestekarl Jens Christensen 31 Ugift Tjenestekarl Jens Rasmussen 22 Ugift Tjenestekarl Anders Pedersen 29 Ugift Tjenestekarl Hans Jensen 29 Ugift Tjenestekarl Claus Christiansen 23 Ugift Tjenestekarl Hans Christian Hansen 26 Ugift Tjenestekarl Jens Gregersen Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Lars Madsen Pedersen 36 Ugift Tjenestekarl Lars Hansen Pihl 24 Ugift Tjenestekarl Jacob Pedersen Hansen 20 Ugift Tjenestekarl Jørgen Madsen Jørgensen 40 Enkemand Tjenestekarl Knud Knudsen 38 Ugift Møller på gården Johan Henrik Christensen 30 Ugift Ladefoged Mads Pelle 56 Gift Daglejer Rasmus Jensen Lausen 39 Gift Tjenestekarl Niels Jensen 32 Gift Tjenestekarl Side 16 af 30

17 Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Kragholm, Et huus, FT-1845 Johan Christian Ludv. Schnedler 67 Gift Skovridder Waldeik Karen Hansen 70 Gift Hans kone Tryggelev sogn, Svendborg Amt Carl Schnedler 29 Ugift Deres søn Her i sognet [Skrøbeløv] Jutta Uleica Bethmoe Wenzel 8 Ugift Deres pleiedatter do [Skrøbeløv] Frederikke Bøgevad 35 Ugift Husjomfru Tranekjær sogn, Svendborg Amt Maren Christensen 22 Ugift Tjenestefolk Tullebølle sogn, Svendborg Amt Mette Kirstine Madsen 26 Ugift Tjenestefolk Tranekjær sogn, Svendborg Amt Hans Andersen 18 Ugift Tjenestefolk Rudkjøbing KB Skrøbelev (Svendborg) 1847 op 92 nr 4 Marie Frederikke gift 14/5 Ungkarl Carl Christian Schnedler, her af Sognet, 32 Aar gammel, vaccineret 13 Aug 1816 af Rahte Jomfru Marie Frederikke Bøgvad her af Sognet, 41 Aar gl., vaccineret 1808 af van der Lohe Forlovere: Skovridder Schnedler senior, Malermester Felt af Tranekjær Viet: d. 14. Mai Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Faareveile, huus, 1, FT-1850 Ludvig Schnedler 70 Gift skovrider ved Faareveile Waldeck Karen Hansen 75 Gift hans kone Tryggeløv sogn Ulrika Wengel 12 Ugift pleiebarn Skrøbeløv Carl Schnedler 35 Gift huusfaders søn og medhjælper " [Skrøbeløv] Frederikke Bøgevad 44 Gift hans kone Tranekjer Caroline Christine Nielsen 28 Ugift tjenestefolk Simmerbølle Hans Jørgensen 17 Ugift tjenestefolk Rudkjøbing Inger Christine Hansen 22 Ugift tjenestefolk Humble sogn Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Kragholm, et huus, FT-1860 Carl Christian Schnedler 44 Gift skovrider, huusfader her i sognet [Skrøbeløv] Marie Frederikke Bøgvad 54 Gift hans kone Tranekjær, Svendborg Amt Johan Christian Ludvig Schnedtler 80 Gift pensioneret skovrider Waldek Karen Rigels Hansen 85 Gift hans kone Tryggeløv sogn, Svendborg Amt Uleica?? Etusa?? Vengel 23 Ugift deres pleiedatter her i sognet [Skrøbeløv] Ane Sophie Frederiksen 24 Ugift tjenestepige Tranekjær, Svendborg Amt Christian Vilsøe 18 Ugift tjenestedreng Rudkjøbing Side 17 af 30

18 KB Skrøbelev (Svendborg) 1866 op 183 nr 1 Marie Frederikke død 8/2 Død: 8. Februar, begravet: 14. Februar, Marie Frederikke født Bøgvad, Skovrider C. Snedlers Hustru Kragholm, alder: 60 KB Skrøbelev (Svendborg) 1870 op 148 nr 1 Marie Frederikkes mand gift igen 6/3 Enkemand, Skovrider Carl Christian Schnedler af Kragholm født sammested 4 Novb 1815 og Madame Mette Kirstine Rhein født Jørgensen af Kragholm, født d 26de April 1833 i Stoense. Forlovere: Jernstøber O. Knudsen og Rebslager Veideman af Rudkjøbing Kirstine Marie Bøgvad 1807 KB Tranekær (Svendborg) 1822 op 71 nr 5 Kirstine Marie Bøgvad konfirmeret 14/4 Kirstine Marie Bøgvad af Tranekier, forældre: Skovrider Bøgvad af Tranekiær, døbt i Stoense 1. November KB Tranekær (Svendborg) 1832 op 89 nr 1 Kirstine Marie gift 25/4 Christian Riber Feldt, 32 Aar gl, Maler i Tranekiær og Jomfru Kirstine Marie Bøgvad, 25 Aar gl i Tranekiær. Forlovere: Skovrider Bøgvad og Musicus Boldemann Side 18 af 30

19 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, et Huus, FT 1834 Christian Riber Feldt 34 Gift Maler Kirstine Marie født Bøgvad 27 Gift hans Kone [Christian Riber Feldt] Nicoline Hansine Frederike Feldt 1 Ugift deres Datter [Christian Riber Feldt og Kirstine Marie født Bøgvad] Ditlev Frederik Gruber 24 Ugift Tjenestekarl Johanne Kirstine Hansen 27 Ugift Tjenestepige Kirsten Havndrup 57 Ugift Husmoders Moster [Kirstine Marie født Bøgvad]: Kapitalist Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, tranekjær bye, huus, FT-1840 Christian Riber Feldt 40 Gift fæster og maler Kirstine Marie Bøgvad 33 Gift hans kone Nicoline Hansine Frederikke Feldt 7 Ugift deres børn Fredrik Christian Anton Feldt 5 Ugift do Sophie Henriette Feldt 2 Ugift do Henrik Georg Feldt 1 Ugift do Rasmus Jensen 20 Ugift tjenestefolk Hilleborg Margrethe Henriksen 20 Ugift do Hans Fredrik Bøgvad 67 Enkemand huusmoders fader,jagtbetjent Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, Et huus, FT-1845 Christian Riber Feldt 45 Gift Maler Svendborg Kirstine Marie Feldt født Bøgvad 37 Gift Hans kone Stoense sogn, Svendborg Amt Nicoline Hansine Frederikke Feldt 12 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Frederik Christian Anthon Feldt 10 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Sophie Henriette -'- [Feldt] 7 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Henrik Georg -'- [Feldt] 6 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Elise Christine -'- [Feldt] 4 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Christian Carl Emil -'- [Feldt] 2 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Peder Hansen 15 Ugift Tjenestefolk Maglebye sogn, Svendborg Amt Hanne Christiane Cathrine Christiansen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Tranekjær] Hans Bøgvad 72 Enke(mand) Huusmoders fader, pensioneret skræder Slagelse Side 19 af 30

20 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær By, huus, FT-1850 Christian Feldt 50 Gift malermester og huusfader Svendborg Kirstine Bøgvad 42 Gift hans kone Stoense sogn Nicoline Feldt 17 Ugift deres børn Tranekjær Fritz Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Sophie Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrich Feldt 10 Ugift deres børn do [Tranekjær] Lisse Feldt 8 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 7 Ugift deres børn do [Tranekjær] Mine Feldt 5 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 3 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolf Feldt 1 Ugift deres børn do [Tranekjær] Peter Hansen 20 Ugift tjenestedreng Magleby sogn Hans Bøgvad 72 Enke(mand) lever af pension Slagelse Anne Hansen 25 Ugift tjenestepige Lindelse Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær, et huus, FT-1860 Christian R. Feldt 60 Gift murer Svendborg Kirstine født Bøgvad 53 Gift hans kone Tranekjær Sophie Feldt 22 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrik Feldt 21 Ugift deres børn do [Tranekjær] Elise Feldt 19 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 17 Ugift deres børn do [Tranekjær] Wilhelmine Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 13 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolph Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] KB Tranekær (Svendborg) 1875 op 302 nr 1 Kirstine Marie død 7/2 Død: Februar, begravet: Februar, Kirstine Marie Bøgvad, Maler C.R.Feldts Hustru i Tranekjær, alder: 67 I anmærkning: Kronisk bronkitis (dødsårsag) KB Tranekær (Svendborg) 1877 op 279 nr 4 Kirstine Maries mand død 9/ Side 20 af 30

21 Hans Friderichsens 3. ægteskab: Lykke Mathilde Hansen KB Rudkøbing (Svendborg) 1808 op 41 Hans Friderik Bøgvad gift 15/10 Enkemand og Skovbetient Hans Friderich Bøgvad og Jomfru Else Kirstine Havndrup. Forlovere: Mads Havndrup og Jacob Alb Ørsted KB Køng (Odense) 1767 op 103 Else Kirstine døbt 14/7 - MULIGHED KB Tranekær (Svendborg) 1826 op 116 nr 4 Hans Friderichsen Bøgvads hustru død 16/1 Død: 26 Januar, begravet: 24 Januar, Else Kirstine, født Havndrup, Skovrider Bøgvads Hustru i Tranekjær, alder: 59 Der har ikke kunnet eftervises børn efter dette ægteskab. Side 21 af 30

22 Svendborg, Langelands Nørre, Snøde, Hovedgaard Stensgaard, 1. Familie, FT-1787 Hilleborre Kaas 65 Gift Madmoder [Gift 1ste gang med] Oberstlieutenand Stensen Anne Sophie Kaas Stensen 44 Gift hendes Døtre [Gift 1ste gang med] Kammerherre Leth Mette Brochdorff Stensen 42 Ugift hendes Døtre Carl Friderich Stensen Leth 13 Ugift Søn af Kammerherre Leth og Anne Sophie Kaas Stensen Jørgen Scheel Aagaard 24 Ugift Tienestefolk Informator Lauritz Staal 52 Ugift Tienestefolk Har været Forvalter nu Pensionist Jochum Agré 41 Ugift Tienestefolk Tiener Christian Jensen 35 Ugift Tienestefolk Ladefoged Peder Andersen 29 Ugift Tienestefolk Kudsk Mads Rasmussen 19 Ugift Tienestefolk Dreng Else Kirstine Havendrup 20 Ugift Tienestefolk Fruepige Maren Havendrup 19 Ugift Tienestefolk ligeledes [Fruepige] Dorthe Hansdatter 24 Ugift Tienestefolk Marie Rasmusd. 29 Ugift Tienestefolk Karen Bendixd. 29 Ugift Tienestefolk Anne Cathrine Hansd. 23 Ugift Tienestefolk Kirsten Nielsd. 27 Ugift Tienestefolk Ellen Jensd. 28 Ugift Tienestefolk Johanne Pedersd. 16 Ugift Tienestefolk Marie Larsd. 14 Ugift Tienestefolk Odense, Skovby, Skovby, Harritzlef Gaard, FT1801 Eyler Christensen 33 u - Tienestefolk. Forpacter ved Godset Jørgen Nielsen Tienestefolk. Ladefoged Rasmus Andersen Tienestefolk. Land Soldat Hans Jensen Tienestefolk. Rygter Lars Jørgensen Tienestefolk. Rygter Johanne Borgh Tienestefolk. Huusholder Else Kirstine Haundrop Tienestefolk. Huusholder Trine Knudsdatter Tienestefolk. Meyerske Katrine Jespersdatter Tienestefolk. Kockepige Anne Gregersdatter Tienestefolk. Brøggerspige Anne Sørensdatter Tienestefolk. Malkepige Johanne Hansdatter Tienestefolk. Malkepige Jacobine Hansdatter Tienestefolk. Malkepige Karen Knudsdatter Tienestefolk. Malkepige Side 22 af 30

23 Andet om slægten Bøgvad: Lykke Mathilde Hansen FRIDERICH NIELSEN BØGVAD ( / ) Friderich blev født i 1741 i Skovhuuse Bye i Øster Egesborg sogn, Præstø Amt. Han nævnes som forhenværende skovfoged, møller, melhandler og boede i Boingaden i Slagelse. I FT-1787 for Præstø, var Friderich en 46 årig forpagter Tryggevælde Hovedgaard. I FT-1801 for Præstø, var Friderich en 60 årig husmand og arvefæstebonde. I 1808 købte Friderich herregården Charlottendal i Slagelse for rigsdaler, kr. Allerede i 1810 solgte han herregården for rigsdaler, kr. Friderich døde som 79 årig den 20. april 1820 i Slagelse. Ved hans skifte i 1821 hans 6 børn fra hans første ægteskab: 1. Niels Bøgvad, ejer af Nyoldengaarden ved Skjoldnæsholm. 2. Hans Bøgvad, skovrider ved Tranekær slot på Langeland. 3. Johan Matthias Bøgvad, forhvenværende urtekræmmer i København, hvor han endnu skulle opholde sig. 4. Adam Frederik Bøgvad i Helsingørs hospital som sindssvag. 5. Jens Bøgvad, forpagter på Farumgaard ved København. 6. Afdøde datter Marie Elisabeth gift med Rigsraad Lorentz Casper Lorentzen i København. Der blev til deling rigsdaler, kr. Enken fik 5098 rigsdaler, kr. Sønnerne fik hver 927 rigsdaler, 1854 kr og den afdøde datters søn Lorentz Lorentzen fik 463 rigsdaler og det vil sige 926 kr. Gift: Den 10. oktober 1766 i Haslev kirke. 1. Ægtefælle: Marie Nielsdatter (10/ ), datter af gårdmand Niels Nielsen og Maren Nielsdatter. Børn: 1: Marie Lisbeth Friderichsdatter Bøgvad (25/ / ). 2: Marie Lisbeth Friderichsdatter Bøgvad (ca /4 1820). 3: Niels Friderichsen Bøgvad (ca ?). 4: Hans Friderichsen Bøgvad (8/ /4 1855). 5: Adam Friderichsen Bøgvad (ca ?). 6: Johan Matthias Friderichsen Bøgvad (ca ?). 7: Maren Cathrine Friderichsdatter Bøgvad (ca /5 1781). 8: Jens Friderichsen Bøgvad ( /4 1848). 9: Christen Friderichsen Bøgvad ca ?). Gift: Den 2. november 1787 i Haslev kirke. 2. Ægtefælle: Ane Ottesdatter (ca /5 1823), datter af forpagter ved Bregentved Gods Otte Christophersen (1744 -?) og Birte Andersdatter (ca ?). Børn:? Side 23 af 30

24 Pa Langeland findes flere personer med navnet Bogvad. For eksempel Hans Frederik Bøgvad, skovrider og skytte pi Tranekær gods. Han er født ca og død i Tranekær. Han ejede forst Snøde Mølle, dernæst byggede han Bastemosegård. Senere flyttede han til Tranekær. Hvor er han født??? Hans datter Kirstine Marie Bogvad død i Tranekær. Gift i Tranekær kirke med Christian Riber Feldt død i Tranekær. Dattersøn af Kirstine Marie Bøgvad Christian Frederik Henrik Rasmussen ( ) udvandrede til Amerika. Der findes nulevende efterkommere som er interesseret i kontakt med nulevende danske efterkommere. Side 24 af 30

25 Side 25 af 30

26 Side 26 af 30

27 Side 27 af 30

28 Ane Marie Gotfredsdatters slægt: Hilleborgs forældre (Hilleborre blev Ane Maries stedmoder): Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Fæbek bye,, 13, FT-1787, B7871 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Nielsen 42 Gift Hosbonde Gaardbeboer Marie Madsdatter 39 Gift Hans kone Christiane Hansdatter 2 Ugift en datter af sidste ægteskab Johanne Kirstine 1 Ugift en datter af sidste ægteskab Niels Rasmussen 10 Ugift tienestefolk Giertrud Jacobsdatter 15 Ugift tienestefolk Johanne? 80 Enke? Side 28 af 30

29 KB Bøstrup , 1789 (opslag 242) Hilleborre døbt Dom 3 p Epiph Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hov til Stoense, 19. Familie - Strædet, 82, FT-1787, C1843 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Godfred Nielsen 32 Gift Mand Bonde og Selveyer Christine Marie Michelsd. 24 Gift hans Kone Anne Marie Godfredsd. 3 Ugift deres Børn Sinder Magrethe Godfredsd. 1 Ugift deres Børn Abelone Rasmusd. 22 Ugift Tienestepige Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Fæbech Bye,, 22, FT-1801, B6485 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 44 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer Maria Madsdatter 52 Gift hans kone Christiane Hansdatter 15 Ugift hendes børn Johanne Hansdatter 14 Ugift hendes børn Hilleborre Hansdatter 12 Ugift hendes børn Christopher Hansen 10 Ugift hendes børn Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou,, 6, FT-1801, B6489 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Gothfried Nielsen 46 Gift huusbonde selveierbonde og a?? beboer Kirstine Marie Michelsdatter 37 Gift hans kone Anne Marie Gothfriedsdatter 17 Ugift deres børn Micheline Gothfriedsdatter 14 Ugift deres børn Margrethe Gothfriedsdatter 3 Ugift deres børn Jens Jørgensen 17 Ugift tienende Side 29 af 30

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Jacob Bøgvad født ca. 1797 i Snøde. KB Stoense (Svendborg) 1861 op 247 nr 1 Jacob Bøgvad død 23/1 Død: 1861 d. 23. Jan:, begravet: d. 1. Febuar, Jacob Bøgvad, Aft=Hmd paa Hou, alder: 64 Side 1 af 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Godfredsen og Kirstine Hansdatter Mand Hans Godfredsen 1

Familiegrupperapport for Hans Godfredsen og Kirstine Hansdatter Mand Hans Godfredsen 1 Mand Hans Godfredsen 1 Født Omkr 1757 2 Død Mellem 8 Nov. 1812 og 17 Okt. 1813 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Far Godfred Hansen (Omkr 1726-Før 1769) 4 Mor Maren Jørgensdatter (Omkr 1726-1818)

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen (Bøgvad) KB Bøstrup (Svendborg) 1819 op 13 nr 1 og 2 Hans Jacobsen født 15/1 Født: d: 15 Januar 1819, Rasmus Jacobsen, døbt: d: 17 Januar 1819 2. Sdag efter Helg: 3 Konger Forældre: Tienstekart Jacob Bøgvad

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Bøstrup (Svendborg) 1746 op 60 Jacob Eriksen døbt 30/5 Fes: 2 Pent: døbt Erich Rasmus: barn fra Leÿeb nafnl Jacob Mads Breuns fra Hesselbierg bb fadere var Peder Jørgens: i Leÿb:?? Jyde?? i Leÿeb. Peder

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Familiegrupperapport for Claus Hansen og Anne Marie Hansen Mand Claus Hansen 1

Familiegrupperapport for Claus Hansen og Anne Marie Hansen Mand Claus Hansen 1 Mand Claus 1 Født 31 Jan. 1839 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 3 Mar. 1839 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 10 Jan. 1923 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 17 Jan. 1923 Bøstrup,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Side 1 af 22 Jens Andersen =... i Schallebolle/Skottebolle 17 Apr 1769 pg 23 III CH: Ane Jensdtr = Peder Rasmussen i Klau? Marie Jensdtr 29 (forlovet - Jeppe Pedersen ) Inger Jensdtr 19 tiene Frands Rasmussen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Familiegrupperapport for Jacob Rasmussen Brun og Karen Rasmusdatter Mand Jacob Rasmussen Brun 1

Familiegrupperapport for Jacob Rasmussen Brun og Karen Rasmusdatter Mand Jacob Rasmussen Brun 1 Mand Jacob Rasmussen Brun 1 Født Omkr 1684 2 Død Før 21 Nov. 1730 Humble, Langeland Sønder, Svendborg 2 Begravet 21 Nov. 1730 Humble, Langeland Sønder, Svendborg 2 Ægteskab 22 Okt. 1714 Humble, Langeland

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Født Omkr 1731 2 Død Før 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Begravet 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Ægteskab

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen TH-56 og 60 Peder Nielsen 1731-1811 KB Hagested (Holbæk) 1731 op 166 Peder Nielsen døbt 26/8 (og hans tvillingebroder) D: 26 Aug: blef Niels Olufsens tvillinger af Gurede Christnede. Præstens Kiæriste

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

FOLKETÆLLING 1834 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STAND 1. Annexgaard Mette Christoffersen STILLING

FOLKETÆLLING 1834 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STAND 1. Annexgaard Mette Christoffersen STILLING FOLKETÆLLING 3 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL STAND. Annexgaard Mette Christoffersen 0 Johanne Marie Kristoffersdatter 3 Kristoffer Kristoffersen 33 Hans Kristoffersen 7 Henning

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere