Lykke Mathilde Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lykke Mathilde Hansen"

Transkript

1 KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me Maria Lisbeth Bøgvad Skovriderens Kieriste i Røde Huus bar barnet Faddere Peder Simonsen i Troelstrup, Jacob Andersen, Jørgen Nielsen, Karen Peder Nielsens og Catharina Rasmus Smeds, alle i Hasle KB Tranekær (Svendborg) 1855 op 256 nr 7 Hans Fredrik Bøgvad død 9/4 Død: 9 April, begravet: 14 April, Hans Frederik Bøgvad, Forhenværende Skovrider ved Grevskabet, alder: 81 3/4 Side 1 af 30

2 Side 2 af 30

3 Folketællinger med videre: Lykke Mathilde Hansen Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Billesborg, Brandeshuus ved Billesborg, FT-1787 Gothard August Richard 27 Gift Husbonde Skovrider Henriette Dorothea Monefeldt 27 Gift Madmoder Sophus Vilhelm 3 - Deres barn Christian Andreas 1 - Deres barn Mulighed! Jens Nielsen Backe 24 - Ugift Tienestekarl Ole Olsen 24 Ugift Tienestekarl Hans Bøgvad 12 Ugift Tienestekarl Johan Hansen 10 Ugift Tienestekarl Birthe Jørgensdatter 21 Ugift Tienestepige Karen Peders 25 Gift Tienestepige Manden i Valløe bye Chriane Charlottes 14 Ugift Tienestepige Sorø, Slagelse, Slagelse Købstad, Slagelse, Løvegade 202, FT-1787 Iver Nielsen 66 Gift Hosbonde Reebslager Lispet Lykkersdatter 45 Gift hans Kone Karen 22 Ugift deres Barn Lykke 9 Ugift deres Barn Johan 7 Ugift deres Barn Anna 3 Ugift deres Barn Hans Friderichsen 12 Ugift Tjenere Dreng Alternativ mulighed! men faderen kommer først til Slagelse i 1808 Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou Østerhuse, FT-1801 Hans Fridericsen Bey?? 28 Enke(mand) huusbonde eiendommen, beboer gaarden, har været skydte Jacob Hansen 4 Ugift hans søn Peiter Clausen 21 Ugift tienestefolk Peder Nielsen 20 Ugift tienestefolk Mette Katrine Andersdatter 25 Ugift tienestefolk Johanne Marie Andersdatter 22 Ugift tienestefolk Marie Jørgensdatter 16 Ugift tienestefolk FRIDERICH NIELSEN BØGVAD ( / ) Ved hans skifte i 1821 hans 6 børn fra hans første ægteskab: 1: Niels Bøgvad, ejer af Nyoldengaarden ved Skjoldnæsholm. 2. Hans Bøgvad, skovrider ved Tranekær slot på Langeland. 3. Johan Matthias Bøgvad, forhvenværende urtekræmmer i København, hvor han endnu skulle opholde sig. 4. Adam Frederik Bøgvad i Helsingørs hospital som sindssvag. 5. Jens Bøgvad, forpagter på Farumgaard ved København. 6. Afdøde datter Marie Elisabeth gift med Rigsraad Lorentz Casper Lorentzen i København. Side 3 af 30

4 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Slot, Tranekjær Slot, FT 1834 Christian Johan Frederik Ahlefeldt Laurvig 45 Gift Major, Lehnsgreve, Besidder af Grevskabet Langeland, Stamhusene Frederik Ludvig Anthony 50 Ugift Taffeldækker Johannes Petersen Bang 68 Ugift Kammertjener Hans Bøgvad 59 Enkemand Jagtbetjent Margrethe Christiansen 21 Ugift Huusjomfrue Anne Marie Andersen 33 Ugift Huusholderske Anne Nielsen 29 Ugift Stuepige Marie Kirstine Walter 24 Ugift Stuepige Mads Christensen 41 Gift Kudsk Ditlev Bentien 54 Ugift Staldkarl Niels Nielsen 34 Gift Bødker Ellen Jensen 36 Gift hans Kone [Niels Nielsen] Marie Nielsen 12 Ugift deres Datter [Niels Nielsen og Ellen Jensen] Jørgen Christian Nielsen 32 Ugift Jagtbetjent Johan Julius Egeberg 21 Ugift Jagtbetjent Karen Andersen, født Madsen 65 Enke Skytte-Enke. Forsørges af Lehnsgreven Elisabeth Andersen 29 Ugift hendes Datter [Karen Andersen, f. Madsen] og Tjenestepige Dorthea Wilhelmine Charlotte Jordan 82 Ugift forsørges af Lehnsgreven Anne Margrethe Hansen 26 Ugift Tjenestepige Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, tranekjær bye, huus, FT-1840 Christian Riber Feldt 40 Gift fæster og maler Kirstine Marie Bøgvad 33 Gift hans kone Nicoline Hansine Frederikke Feldt 7 Ugift deres børn Fredrik Christian Anton Feldt 5 Ugift do Sophie Henriette Feldt 2 Ugift do Henrik Georg Feldt 1 Ugift do Rasmus Jensen 20 Ugift tjenestefolk Hilleborg Margrethe Henriksen 20 Ugift do Hans Fredrik Bøgvad 67 Enkemand huusmoders fader,jagtbetjent Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, Et huus, FT-1845 Christian Riber Feldt 45 Gift Maler Svendborg Kirstine Marie Feldt født Bøgvad 37 Gift Hans kone Stoense sogn, Svendborg Amt Nicoline Hansine Frederikke Feldt 12 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Frederik Christian Anthon Feldt 10 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Sophie Henriette -'- [Feldt] 7 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Henrik Georg -'- [Feldt] 6 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Elise Christine -'- [Feldt] 4 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Christian Carl Emil -'- [Feldt] 2 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Peder Hansen 15 Ugift Tjenestefolk Maglebye sogn, Svendborg Amt Hanne Christiane Cathrine Christiansen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Tranekjær] Hans Bøgvad 72 Enke(mand) Huusmoders fader, pensioneret skræder Slagelse Side 4 af 30

5 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær By, huus, FT-1850 Christian Feldt 50 Gift malermester og huusfader Svendborg Kirstine Bøgvad 42 Gift hans kone Stoense sogn Nicoline Feldt 17 Ugift deres børn Tranekjær Fritz Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Sophie Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrich Feldt 10 Ugift deres børn do [Tranekjær] Lisse Feldt 8 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 7 Ugift deres børn do [Tranekjær] Mine Feldt 5 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 3 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolf Feldt 1 Ugift deres børn do [Tranekjær] Peter Hansen 20 Ugift tjenestedreng Magleby sogn Hans Bøgvad 72 Enke(mand) lever af pension Slagelse Anne Hansen 25 Ugift tjenestepige Lindelse Hans Friderichsens 1. ægteskab: KB Bøstrup (Svendborg) 1795 op 234 Maren Jacobsdatter gift 13/2 D: 13. Febr Ægteviet Hans Friderich Bøgvad og Maren Jacobsdatter i Leÿbølle efter anskaffet Kongebrev, Forløsningsmændene Jørgen Clausen og Hans Lausen ibid Side 5 af 30

6 KB Bøstrup (Svendborg) 1779 op 64 Maren Jacobsdatter døbt 21/2 Dom: Invoc: blev Jacob Erichsens pigebarns af Leybølle daab confirmeret der nogen Tiid formedelst Qvæg-Sygens indsperring var hiemmedøbt, Navnl Maren, Rasmus Hansens Hustr i Hougaardene bb. Fad: Jeppe i Skiebierg, Rasmus Erichsen i Lykkebÿe, Laus Andersen i Gundersgaard, Jens Mortenssens Hustr ibidem, Rasmus Lausens Hustr i Hougaardene. Introd Dom: Inv Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Leybølle bye, FT-1787 Jakob Christensen Eriksen 41 Gift Hosbonde Gaardbeboer Mette Jeppesdatter 35 Gift Hans kone Maren Jacobsdatter 8 Ugift en datter af dette ægteskab Erich Jacobsen 4 Ugift en søn af dette ægteskab Jeppe Jacobsen 4 Ugift en søn af dette ægteskab Johan Hansen 24 Ugift tienestefolk Johanne Marie Jørgensdatter 28 Ugift tienestefolk Anne Jensdatter 18 Ugift tienestefolk Søren Sørensen 14 Ugift tienestefolk Maren Jacobsdtr i Bastemosegaard, Hov 14 Oct 1800 pg HUSB: Hans Frederich Bogvad selv (=2. Ane Marie Hansdtr (dod - 2 Jul 1808 pg )) CH: Jacob Hansen 3 Carl Frederich Hansen 5 FAD: Jacob Eriksen selv i Leibolle [Grevskabet Langeland Gods, Svendborg skpr; Book ; FHL film 52810] Side 6 af 30

7 Side 7 af 30

8 Børn efter Hans Friderichsen Bøgvad og Maren Jacobsdatter: Frederik Hansen 1796 Frederich Hansen (Bøgvad) født ca Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Lejbølle bye,, 17, FT-1801, B6485 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jacob Erichsen 56 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer Mette Jeppesdatter 48 Gift hans kone Jeppe Jacobsen 18 Ugift deres børn Erich Jacobsen 18 Ugift deres børn Maria Hansdatter 29 Ugift tienestefolk Sophia Nielsdatter 18 Ugift tienestefolk Rasmus Hendrichsen 16 Ugift tienestefolk Friderich Hansen 5 Ugift tienestefolk KB Bøstrup (Svendborg) 1816 op 85 nr 27 Friderich Bøgvad gift 5/10 Formentlig Hans Friderick Bøgvands søn med Maren Jacobsdatter fra ca. 1796, og broder til Jacob Hansen Bøgvad fra ca Ungkarl Friderich Bøgvad avlskarl hos Hr. KrigsRaad og Birked Vadsted i Leÿbølle gl 21 Aar Pigen Anne Marie Nielsdatter tienende Selvejer Gdmd Jacob Eriksen i Leÿbølle 24 Aar Forlovere: Selvejer Gaardmændene Jeppe Jacobsen og Erik Jacobsen begge af Leÿbølle Viet: d: 5. October 1816 KB Bøstrup (Svendborg) 1792 op 252 Friderichs kone døbt 29/4 Eod: die døbt unge Niels Andersens Pigebarn i Leÿb nafnl Anna Maria; Hans Hansens Daatter i Enneb: bb. Fad: Jacob Erichsen, Hans Laus, Hans Anders, Jørgen Clausens Hustrue alle af Leÿb: Side 8 af 30

9 Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Bagencop Bye, Søegaard en Forpagtergaard, FT-1834 Frederich Bøgvad 38 Gift Forpagter Anne Marie Nielsen 43 Gift hans Kone Maren Bøgvad 18 Ugift Deres Barn Mette Katrine Bøgvad 14 Ugift Deres Barn Budelline Bøgvad 14 Ugift Deres Barn Bergithe Katrine Bøgvad10 Ugift Deres Barn Hans Nielsen Bøgvad 8 Ugift Deres Barn Laurine Sophie Bøgvad 4 Ugift Deres Barn Marie Frederikke Bøgvad 1 Ugift Deres Barn Peiyter Larsen?? 23 Ugift Tjenestefolk Hans Clausen 23 Ugift Tjenestefolk Hans Knudsen 21 Ugift Tjenestefolk Jens Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk Mikkel Jacobsen 26 Ugift Tjenestefolk Christen Andersen 36 Ugift Tjenestefolk Niels Hansen 38 Ugift Tjenestefolk Laus Clausen 19 Ugift Tjenestefolk Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld. En Parcelgaard, FT-1840 Hr. Bøgvad 45 Gift Gaardbruger Ane Marie Nielsd. 49 Gift Hans Kone Maren Bøgvad 24 Ugift deres Barn Catarine Bøgvad 20 Ugift deres Barn Bodiline Bøgvad 17 Ugift deres Barn Birgitte Bøgvad 15 Ugift deres Barn Laurine Bøgvad 10 Ugift deres Barn Hans Bøgvad 14 Ugift deres Barn Frederike Bøgvad 7 Ugift deres Barn Ane Johanne Hansdatter 20 Ugift Tjenestepige Lars Rasmussen 21 Ugift Tjenestekarl I.D. Kisler 26 Ugift Tjenestekarl Claus Christensen 17 Ugift Tjenestekarl Hans Nielsen 25 Ugift Tjenestekarl Ole Hansen 31 Ugift Tjenestekarl Frederik Pedersen 29 Ugift Tjenestekarl Lars Andersen 48 Ugift Tjenestekarl Side 9 af 30

10 Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld, en Gaard, FT-1845 Frederik Bøgvad 50 Gift Gaardbruger Snøde, Svendborg Amt Ane Marie Nielsdatter 54 Gift Bjødstrup, Svendborg Amt Maren Bøgvad 28 Ugift deres Barn Bjødstrup, Svendborg Amt Hans Bøgvad 19 - deres Barn Skrøbelev, Svendborg Amt Laurine Bøgvad 15 - deres Barn Maglebye, Svendborg Amt Frederik Bøgvad 12 - deres Barn Maglebye, Svendborg Amt Lars Thiesen 26 Ugift Tjenestekarl Græshave Jørgen Olesen 31 Gift Tjenestekarl Westenskov, Maribo Amt Jens Hansen 22 Ugift Tjenestekarl Græshave Niels Lorenzsen 22 Ugift Tjenestekarl Gloslunde, Maribo Atm Hans Jensen 22 Ugift Tjenestekarl Capel, Maribo Amt Dorthe Jørgensdatter 16 Ugift Tjenestepige Landet, Maribo Amt Catarine Hansdatter 25 Ugift Tjenestepige Græshave Maribo, Lollands Sønder, Græshave, Christinefeld, en Gaard, FT-1850 Frederik Bøgvad 55 Gift Gaardbruger, Huusfader Langeland Ane Marie Nielsdatter 59 Gift Hans Kone Langeland Hans Bøgvad 24 Ugift Deres Barn Langeland Laurine Bøgvad 19 Ugift Deres Barn Langeland Frederike Bøgvad 17 Ugift Deres Barn Langeland Ib Hansen 29 Ugift Tjenestekarl Tillitze Jens Rasmussen 20 Ugift Tjenestekarl Græshave Niels Hansen 17 Ugift Tjenestekarl Dannemarre Frits Gemelke 16 Ugift Tjenestekarl Jydland Marie Henriksdatter 20 Ugift Tjenestepige Christinefeld KB Græshave (Maribo) 1857 op 156 nr 1 Carl Frederik Bøgvad død 5/1 Carl Frederik Bøgvad, alder: 61, Eier af Christinefeldt født af Faderen Hans Bøgvad i Snøde Mølle paa Langeland, død: d. 5. Januar, begravet: d. 12. Januar 1857 KB Græshave (Maribo) 1859 op 171 nr 3 Ane Marie Nielsen død 24/3 Død: 24 Marts, begravet: 1 April, Ane Marie Nielsen, Enke efter proprietær F Bøgvad til Christinefeldt født af Faderen Gdmd Niels Andersen i Lejbølle paa Langeland, alder: 67 Aar Side 10 af 30

11 Jacob Hansen 1797 TL 20 - Jacob Hansen (Bøgvad) født ca FT 1801 hos faderen Hans Friderichsens 2. ægteskab: Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hov til Stoense, 19. Familie - Strædet, 82, FT-1787, C1843 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Godfred Nielsen 32 Gift Mand Bonde og Selveyer Christine Marie Michelsd. 24 Gift hans Kone Anne Marie Godfredsd. 3 Ugift deres Børn Sinder Magrethe Godfredsd. 1 Ugift deres Børn Abelone Rasmusd. 22 Ugift Tienestepige Side 11 af 30

12 Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou, 6, FT-1801, B6489 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Gothfried Nielsen 46 Gift huusbonde selveierbonde og a?? beboer Kirstine Marie Michelsdatter 37 Gift hans kone Anne Marie Gothfriedsdatter 17 Ugift deres børn Micheline Gothfriedsdatter 14 Ugift deres børn Margrethe Gothfriedsdatter 3 Ugift deres børn Jens Jørgensen 17 Ugift tienende Ane Marie Gotfredsdtr i Bastemosegaard, Hov 2 Jul 1808 pg HUSB: Hans Bogvad selv. CH: Niels Gotfred Hansen 3 (? Niels Gotfredsen Hansen ) Marie Frederikke Hansdtr 2 Kirstine Marie Hansdtr «FAD: Gotfred Nielsen eier i Hov [Grevskabet Langeland Gods, Svendborg skpr; Book ; FHL film 52810] Børn efter Hans Friderichsen Bøgvad og Ane Marie Gotfredsdatter Niels Godfried Hansen Bøgvad 1805 KB Tranekær (Svendborg) 1820 op 54 nr 4 Niels Godfredsen Bøgvad konfirmeret 9/4 Niels Godfredsen Bøgvad, Skovrider Hans F. Bøgvad af Tranekiær, Døbt i Stoense 19. Maj 1805 KB Magleby (Svendborg) 1833 op 141 nr 6 Niels gift 25/5 Ungkarl Niels Godfried Hansen Bøgvad, Grdfæster i Nordenbroe, 27 Aar og Grdmd Mads Hansens Enche Birthe Jacobsdatter af Nordenbroe, 36 Aar. Forlovere: Forpagter Lundsgaard paa Nordenbroegrd og Bøgvad paa Søegrd KB Magleby (Svendborg) 1796 op 84 Niels hustru født 15/9 Side 12 af 30

13 KB Magleby (Svendborg) 1827 op 28 nr 4 Niels hustru gift 1 gang med Mads Hansen 30/1 Ungkarl Mads Hansen af Trÿggeløv 35 Aar og Pigen Birthe Jacobsd: af Nordenbroe 30 Aar. Forlovere: Gmd: Jørgens Nielsen af Søndenbroe og Mads Pedersen af Nordenbroe KB Magleby (Svendborg) 1829 op 211 nr 9 Mads Hansen død 15/2 Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, Gaard, FT-1834 Niels Bøgvad 29 Gift Gaardmand Berthe Jacobsdatter 37 Gift hans Kone Martha Maria Nielsdatter 2 Ugift Deres Barn Anne Kirstine Nielsen 6 Ugift Pleiedatter Peder Rasmussen 23 Ugift Tienestefolk Jørgen Hansen 16 Ugift Tienestefolk Mette Sophie Rasmusdatter 25 Ugift Tienestefolk Anne Katrine Christensdatter 15 Ugift Tienestefolk Jacob Nissen 73 Enkemand Aftægtsmand Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbroe, gaard, FT-1840 Niels Bøgvad 35 Gift gaardmand Berthe Jacobsdtr. 43 Gift hans kone Martine Bøgvad 8 Ugift deres barn Peder Rasmussen 29 Ugift tjenestefolk Christen Madsen 22 Ugiftdo Stine Rasmusdtr. 17 Ugift do Jacob Nissen 78 Enkemand aftægtsmand Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, en gaard, FT-1845 Niels Bøgvad 39 Gift gaardmand, sogneforstander Stoense Birthe Jacobsdatter 48 Gift hans kone i sognet [Maglebye] Mar. Mine Bøgvad 12 Ugift deres datter do [Maglebye] Svendborg, Langelands Sønder, Magleby, Nordenbro, en Gaard, FT-1850 Niels Bøgvad 44 Gift Husfader, Gaardmand, Sogneforstander Stoense, Svendborg Amt Marthe Birthe Jacobsdatter 54 Gift hans Kone *her i Sognet Mar. Mine Nielsen 15 Ugift deres Datter *her i Sognet Hans Henrich Hansen 23 Ugift Tjenestefolk *her i Sognet Johan Johansen 18 Ugift Tjenestefolk Tryggelev, Svendborg Amt Caroline Madsen 14 Ugift Tjenestefolk *her i Sognet Side 13 af 30

14 KB Tranekær (Svendborg) 1856 op 50 nr 623 og 624 Niels Hansen Bøgvad på tilgangsliste 1/4 Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Skeebjerg, gaard, FT-1860 Hans Henrik Larsen 34 Gift gaardeier Tullebølle Marthine Larsen 26 Gift hans kone Magleby Christian Larsen 3 Ugift deres søn her i sognet [Tullebølle] Niels Bøgvad 55 Gift capitalist Stoense Birthe Bøghvad 63 Gift hans kone Magleby Rasmus Mikkelsen 29 Ugift tjenestefolk Longelse Niels Rasmussen 18 Ugift tjenestefolk Tullebølle Thrine Petersen 31 Ugift tjenestefolk Fuglsbølle Stine Christensen 29 Ugift tjenestefolk Snøde KB Tullebølle (Svendborg) 1874 op 347 nr 7 Niels død 2/9 Død: d 2. September, begravet: d 8. September, Niels Godfred Bøgvad, Aftægtsmand i Skebjerg, alder: 70 Aar Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Skeebjerg, gaard,, FT-1880 Hans Henrik Larsen 53 Gift huusfader, gaardejer Tullebølle sogn Martine Bøgvad 47 Gift huusfaders hustru Magleby Christian Larsen 23 Ugift deres søn Tullebølle Birtha Larsen 18 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Anna Larsen 17 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Karen Larsen 15 Ugift datter i sognet [Tullebølle] Birtha Bøgvad 84 Enke(mand) husmoders moder Magleby sogn KB Tullebølle (Svendborg) 1882 op 396 nr 14 Niels hustru død 16/ Side 14 af 30

15 Marie Frederikke Bøgvad 1806 Lykke Mathilde Hansen KB Tranekær (Svendborg) 1820 op 68 nr 2 Marie Frederikke Bøgvad konfirmeret 9/4 Marie Frederikke Bøgvad af Tranekiær, Skovrider H.F.Bøgvad af Tranekiær, Døbt i Stoense Kirk 20. April 1806 Svendborg, Langelands Sønder, Humble, Kjædebye, Sædegaarden, Vestergaard, FT-1834 Kristian Ahlefeldt Laurvig 64 Gift Greve, Kammerherre, forhenværende Oberstleutnant, nu Forpagter paa Vestergaard Silla Katrine Böchmann 44 Gift hans Kone [Kristian Ahlefeldt Laurvig] Carl Kristian Ahlefeldt Laurvig 12 Ugift hans Søn [Kristian Ahlefeldt Laurvig] Otto Hansen 14 Ugift Pleiesøn og Elev Louise Petersen 35 Ugift Lærerinde Maria Frederikke Bøgvad 28 Ugift Huusholderske Ditlev Jeppesen 59 Ugift Avlsforvalter Rasmus Kristiansen 31 Ugift Avlskarl Jacob Nielsen 23 Ugift Tjenestekarl Jens Jensen 25 Ugift Tjenestekarl Jens Kristensen 26 Ugift Tjenestekarl Christen Hansen 28 Gift Kudsk Kristen Jacobsen 55 Enkemand Røgter Jørgen Hansen 39 Ugift Tjenestekarl Mads Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Kristen Kristensen 20 Ugift Tjenestekarl Jens Kristensen 18 Ugift Tjenestekarl Johanne Maria Jensdatter 26 Ugift Tjenestepige Gjertrud Maria Pedersen 18 Ugift Tjenestepige Anne Hansdatter 35 Ugift Tjenestepige Maria Kristine Jørgensdatter 23 Ugift Tjenestepige Anne Maria Nielsdatter 25 Ugift Tjenestepige Gjertrud Kristensdatter 23 Ugift Tjenestepige Side 15 af 30

16 Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Hovedegården, Fårevejle, FT-1840 L. V. Cossél 49 Ugift Ejer af gården Carl Edvard V. Cossél 33 Ugift Advokat Carl Ludvig Victor Havemann 39 Ugift Godsforvalter Frederik Daniel Jensen 30 Ugift Avlsforvalter Marie Frederikke Bøgvad 34 Ugift Husholderske Karen Pedersen 25 Ugift Tjenestepige Marthe Christiane Hansdatter 29 Ugift Tjenestepige Karen Alexandersdatter 32 Ugift Tjenestepige Maren Christiansdatter 37 Ugift Tjenestepige Vilhelm Hamann 34 Ugift Mejeribestyrer Christine Jensen 23 Ugift Mejerske Nicoline Simonsen 27 Ugift Tjenestepige Christine Rasmussen 22 Ugift Tjenestepige Christine Pedersdatter 22 Ugift Tjenestepige Dorthea Hansdatter 30 Ugift Tjenestepige Cecilie Marie Rasmusdatter 24 Ugift Tjenestepige Johanne Pedersdatter 23 Ugift Tjenestepige Anne Christensdatter 30 Ugift Tjenestepige Marthe Carlsen 25 Ugift Tjenestepige Marthe Christine 21 Ugift Tjenestepige Stine Magdalene Hansen 23 Ugift Tjenestepige Johan Bræker 31 Ugift Tjenestekarl Jens Christensen 31 Ugift Tjenestekarl Jens Rasmussen 22 Ugift Tjenestekarl Anders Pedersen 29 Ugift Tjenestekarl Hans Jensen 29 Ugift Tjenestekarl Claus Christiansen 23 Ugift Tjenestekarl Hans Christian Hansen 26 Ugift Tjenestekarl Jens Gregersen Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Lars Madsen Pedersen 36 Ugift Tjenestekarl Lars Hansen Pihl 24 Ugift Tjenestekarl Jacob Pedersen Hansen 20 Ugift Tjenestekarl Jørgen Madsen Jørgensen 40 Enkemand Tjenestekarl Knud Knudsen 38 Ugift Møller på gården Johan Henrik Christensen 30 Ugift Ladefoged Mads Pelle 56 Gift Daglejer Rasmus Jensen Lausen 39 Gift Tjenestekarl Niels Jensen 32 Gift Tjenestekarl Side 16 af 30

17 Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Kragholm, Et huus, FT-1845 Johan Christian Ludv. Schnedler 67 Gift Skovridder Waldeik Karen Hansen 70 Gift Hans kone Tryggelev sogn, Svendborg Amt Carl Schnedler 29 Ugift Deres søn Her i sognet [Skrøbeløv] Jutta Uleica Bethmoe Wenzel 8 Ugift Deres pleiedatter do [Skrøbeløv] Frederikke Bøgevad 35 Ugift Husjomfru Tranekjær sogn, Svendborg Amt Maren Christensen 22 Ugift Tjenestefolk Tullebølle sogn, Svendborg Amt Mette Kirstine Madsen 26 Ugift Tjenestefolk Tranekjær sogn, Svendborg Amt Hans Andersen 18 Ugift Tjenestefolk Rudkjøbing KB Skrøbelev (Svendborg) 1847 op 92 nr 4 Marie Frederikke gift 14/5 Ungkarl Carl Christian Schnedler, her af Sognet, 32 Aar gammel, vaccineret 13 Aug 1816 af Rahte Jomfru Marie Frederikke Bøgvad her af Sognet, 41 Aar gl., vaccineret 1808 af van der Lohe Forlovere: Skovridder Schnedler senior, Malermester Felt af Tranekjær Viet: d. 14. Mai Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Faareveile, huus, 1, FT-1850 Ludvig Schnedler 70 Gift skovrider ved Faareveile Waldeck Karen Hansen 75 Gift hans kone Tryggeløv sogn Ulrika Wengel 12 Ugift pleiebarn Skrøbeløv Carl Schnedler 35 Gift huusfaders søn og medhjælper " [Skrøbeløv] Frederikke Bøgevad 44 Gift hans kone Tranekjer Caroline Christine Nielsen 28 Ugift tjenestefolk Simmerbølle Hans Jørgensen 17 Ugift tjenestefolk Rudkjøbing Inger Christine Hansen 22 Ugift tjenestefolk Humble sogn Svendborg, Langelands Nørre, Skrøbelev, Kragholm, et huus, FT-1860 Carl Christian Schnedler 44 Gift skovrider, huusfader her i sognet [Skrøbeløv] Marie Frederikke Bøgvad 54 Gift hans kone Tranekjær, Svendborg Amt Johan Christian Ludvig Schnedtler 80 Gift pensioneret skovrider Waldek Karen Rigels Hansen 85 Gift hans kone Tryggeløv sogn, Svendborg Amt Uleica?? Etusa?? Vengel 23 Ugift deres pleiedatter her i sognet [Skrøbeløv] Ane Sophie Frederiksen 24 Ugift tjenestepige Tranekjær, Svendborg Amt Christian Vilsøe 18 Ugift tjenestedreng Rudkjøbing Side 17 af 30

18 KB Skrøbelev (Svendborg) 1866 op 183 nr 1 Marie Frederikke død 8/2 Død: 8. Februar, begravet: 14. Februar, Marie Frederikke født Bøgvad, Skovrider C. Snedlers Hustru Kragholm, alder: 60 KB Skrøbelev (Svendborg) 1870 op 148 nr 1 Marie Frederikkes mand gift igen 6/3 Enkemand, Skovrider Carl Christian Schnedler af Kragholm født sammested 4 Novb 1815 og Madame Mette Kirstine Rhein født Jørgensen af Kragholm, født d 26de April 1833 i Stoense. Forlovere: Jernstøber O. Knudsen og Rebslager Veideman af Rudkjøbing Kirstine Marie Bøgvad 1807 KB Tranekær (Svendborg) 1822 op 71 nr 5 Kirstine Marie Bøgvad konfirmeret 14/4 Kirstine Marie Bøgvad af Tranekier, forældre: Skovrider Bøgvad af Tranekiær, døbt i Stoense 1. November KB Tranekær (Svendborg) 1832 op 89 nr 1 Kirstine Marie gift 25/4 Christian Riber Feldt, 32 Aar gl, Maler i Tranekiær og Jomfru Kirstine Marie Bøgvad, 25 Aar gl i Tranekiær. Forlovere: Skovrider Bøgvad og Musicus Boldemann Side 18 af 30

19 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, et Huus, FT 1834 Christian Riber Feldt 34 Gift Maler Kirstine Marie født Bøgvad 27 Gift hans Kone [Christian Riber Feldt] Nicoline Hansine Frederike Feldt 1 Ugift deres Datter [Christian Riber Feldt og Kirstine Marie født Bøgvad] Ditlev Frederik Gruber 24 Ugift Tjenestekarl Johanne Kirstine Hansen 27 Ugift Tjenestepige Kirsten Havndrup 57 Ugift Husmoders Moster [Kirstine Marie født Bøgvad]: Kapitalist Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, tranekjær bye, huus, FT-1840 Christian Riber Feldt 40 Gift fæster og maler Kirstine Marie Bøgvad 33 Gift hans kone Nicoline Hansine Frederikke Feldt 7 Ugift deres børn Fredrik Christian Anton Feldt 5 Ugift do Sophie Henriette Feldt 2 Ugift do Henrik Georg Feldt 1 Ugift do Rasmus Jensen 20 Ugift tjenestefolk Hilleborg Margrethe Henriksen 20 Ugift do Hans Fredrik Bøgvad 67 Enkemand huusmoders fader,jagtbetjent Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær Bye, Et huus, FT-1845 Christian Riber Feldt 45 Gift Maler Svendborg Kirstine Marie Feldt født Bøgvad 37 Gift Hans kone Stoense sogn, Svendborg Amt Nicoline Hansine Frederikke Feldt 12 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Frederik Christian Anthon Feldt 10 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Sophie Henriette -'- [Feldt] 7 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Henrik Georg -'- [Feldt] 6 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Elise Christine -'- [Feldt] 4 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Christian Carl Emil -'- [Feldt] 2 Ugift Deres børn Her i sognet [Tranekjær] Peder Hansen 15 Ugift Tjenestefolk Maglebye sogn, Svendborg Amt Hanne Christiane Cathrine Christiansen 19 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Tranekjær] Hans Bøgvad 72 Enke(mand) Huusmoders fader, pensioneret skræder Slagelse Side 19 af 30

20 Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær By, huus, FT-1850 Christian Feldt 50 Gift malermester og huusfader Svendborg Kirstine Bøgvad 42 Gift hans kone Stoense sogn Nicoline Feldt 17 Ugift deres børn Tranekjær Fritz Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Sophie Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrich Feldt 10 Ugift deres børn do [Tranekjær] Lisse Feldt 8 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 7 Ugift deres børn do [Tranekjær] Mine Feldt 5 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 3 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolf Feldt 1 Ugift deres børn do [Tranekjær] Peter Hansen 20 Ugift tjenestedreng Magleby sogn Hans Bøgvad 72 Enke(mand) lever af pension Slagelse Anne Hansen 25 Ugift tjenestepige Lindelse Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Tranekjær, et huus, FT-1860 Christian R. Feldt 60 Gift murer Svendborg Kirstine født Bøgvad 53 Gift hans kone Tranekjær Sophie Feldt 22 Ugift deres børn do [Tranekjær] Henrik Feldt 21 Ugift deres børn do [Tranekjær] Elise Feldt 19 Ugift deres børn do [Tranekjær] Christian Feldt 17 Ugift deres børn do [Tranekjær] Wilhelmine Feldt 15 Ugift deres børn do [Tranekjær] Hans Feldt 13 Ugift deres børn do [Tranekjær] Adolph Feldt 12 Ugift deres børn do [Tranekjær] KB Tranekær (Svendborg) 1875 op 302 nr 1 Kirstine Marie død 7/2 Død: Februar, begravet: Februar, Kirstine Marie Bøgvad, Maler C.R.Feldts Hustru i Tranekjær, alder: 67 I anmærkning: Kronisk bronkitis (dødsårsag) KB Tranekær (Svendborg) 1877 op 279 nr 4 Kirstine Maries mand død 9/ Side 20 af 30

21 Hans Friderichsens 3. ægteskab: Lykke Mathilde Hansen KB Rudkøbing (Svendborg) 1808 op 41 Hans Friderik Bøgvad gift 15/10 Enkemand og Skovbetient Hans Friderich Bøgvad og Jomfru Else Kirstine Havndrup. Forlovere: Mads Havndrup og Jacob Alb Ørsted KB Køng (Odense) 1767 op 103 Else Kirstine døbt 14/7 - MULIGHED KB Tranekær (Svendborg) 1826 op 116 nr 4 Hans Friderichsen Bøgvads hustru død 16/1 Død: 26 Januar, begravet: 24 Januar, Else Kirstine, født Havndrup, Skovrider Bøgvads Hustru i Tranekjær, alder: 59 Der har ikke kunnet eftervises børn efter dette ægteskab. Side 21 af 30

22 Svendborg, Langelands Nørre, Snøde, Hovedgaard Stensgaard, 1. Familie, FT-1787 Hilleborre Kaas 65 Gift Madmoder [Gift 1ste gang med] Oberstlieutenand Stensen Anne Sophie Kaas Stensen 44 Gift hendes Døtre [Gift 1ste gang med] Kammerherre Leth Mette Brochdorff Stensen 42 Ugift hendes Døtre Carl Friderich Stensen Leth 13 Ugift Søn af Kammerherre Leth og Anne Sophie Kaas Stensen Jørgen Scheel Aagaard 24 Ugift Tienestefolk Informator Lauritz Staal 52 Ugift Tienestefolk Har været Forvalter nu Pensionist Jochum Agré 41 Ugift Tienestefolk Tiener Christian Jensen 35 Ugift Tienestefolk Ladefoged Peder Andersen 29 Ugift Tienestefolk Kudsk Mads Rasmussen 19 Ugift Tienestefolk Dreng Else Kirstine Havendrup 20 Ugift Tienestefolk Fruepige Maren Havendrup 19 Ugift Tienestefolk ligeledes [Fruepige] Dorthe Hansdatter 24 Ugift Tienestefolk Marie Rasmusd. 29 Ugift Tienestefolk Karen Bendixd. 29 Ugift Tienestefolk Anne Cathrine Hansd. 23 Ugift Tienestefolk Kirsten Nielsd. 27 Ugift Tienestefolk Ellen Jensd. 28 Ugift Tienestefolk Johanne Pedersd. 16 Ugift Tienestefolk Marie Larsd. 14 Ugift Tienestefolk Odense, Skovby, Skovby, Harritzlef Gaard, FT1801 Eyler Christensen 33 u - Tienestefolk. Forpacter ved Godset Jørgen Nielsen Tienestefolk. Ladefoged Rasmus Andersen Tienestefolk. Land Soldat Hans Jensen Tienestefolk. Rygter Lars Jørgensen Tienestefolk. Rygter Johanne Borgh Tienestefolk. Huusholder Else Kirstine Haundrop Tienestefolk. Huusholder Trine Knudsdatter Tienestefolk. Meyerske Katrine Jespersdatter Tienestefolk. Kockepige Anne Gregersdatter Tienestefolk. Brøggerspige Anne Sørensdatter Tienestefolk. Malkepige Johanne Hansdatter Tienestefolk. Malkepige Jacobine Hansdatter Tienestefolk. Malkepige Karen Knudsdatter Tienestefolk. Malkepige Side 22 af 30

23 Andet om slægten Bøgvad: Lykke Mathilde Hansen FRIDERICH NIELSEN BØGVAD ( / ) Friderich blev født i 1741 i Skovhuuse Bye i Øster Egesborg sogn, Præstø Amt. Han nævnes som forhenværende skovfoged, møller, melhandler og boede i Boingaden i Slagelse. I FT-1787 for Præstø, var Friderich en 46 årig forpagter Tryggevælde Hovedgaard. I FT-1801 for Præstø, var Friderich en 60 årig husmand og arvefæstebonde. I 1808 købte Friderich herregården Charlottendal i Slagelse for rigsdaler, kr. Allerede i 1810 solgte han herregården for rigsdaler, kr. Friderich døde som 79 årig den 20. april 1820 i Slagelse. Ved hans skifte i 1821 hans 6 børn fra hans første ægteskab: 1. Niels Bøgvad, ejer af Nyoldengaarden ved Skjoldnæsholm. 2. Hans Bøgvad, skovrider ved Tranekær slot på Langeland. 3. Johan Matthias Bøgvad, forhvenværende urtekræmmer i København, hvor han endnu skulle opholde sig. 4. Adam Frederik Bøgvad i Helsingørs hospital som sindssvag. 5. Jens Bøgvad, forpagter på Farumgaard ved København. 6. Afdøde datter Marie Elisabeth gift med Rigsraad Lorentz Casper Lorentzen i København. Der blev til deling rigsdaler, kr. Enken fik 5098 rigsdaler, kr. Sønnerne fik hver 927 rigsdaler, 1854 kr og den afdøde datters søn Lorentz Lorentzen fik 463 rigsdaler og det vil sige 926 kr. Gift: Den 10. oktober 1766 i Haslev kirke. 1. Ægtefælle: Marie Nielsdatter (10/ ), datter af gårdmand Niels Nielsen og Maren Nielsdatter. Børn: 1: Marie Lisbeth Friderichsdatter Bøgvad (25/ / ). 2: Marie Lisbeth Friderichsdatter Bøgvad (ca /4 1820). 3: Niels Friderichsen Bøgvad (ca ?). 4: Hans Friderichsen Bøgvad (8/ /4 1855). 5: Adam Friderichsen Bøgvad (ca ?). 6: Johan Matthias Friderichsen Bøgvad (ca ?). 7: Maren Cathrine Friderichsdatter Bøgvad (ca /5 1781). 8: Jens Friderichsen Bøgvad ( /4 1848). 9: Christen Friderichsen Bøgvad ca ?). Gift: Den 2. november 1787 i Haslev kirke. 2. Ægtefælle: Ane Ottesdatter (ca /5 1823), datter af forpagter ved Bregentved Gods Otte Christophersen (1744 -?) og Birte Andersdatter (ca ?). Børn:? Side 23 af 30

24 Pa Langeland findes flere personer med navnet Bogvad. For eksempel Hans Frederik Bøgvad, skovrider og skytte pi Tranekær gods. Han er født ca og død i Tranekær. Han ejede forst Snøde Mølle, dernæst byggede han Bastemosegård. Senere flyttede han til Tranekær. Hvor er han født??? Hans datter Kirstine Marie Bogvad død i Tranekær. Gift i Tranekær kirke med Christian Riber Feldt død i Tranekær. Dattersøn af Kirstine Marie Bøgvad Christian Frederik Henrik Rasmussen ( ) udvandrede til Amerika. Der findes nulevende efterkommere som er interesseret i kontakt med nulevende danske efterkommere. Side 24 af 30

25 Side 25 af 30

26 Side 26 af 30

27 Side 27 af 30

28 Ane Marie Gotfredsdatters slægt: Hilleborgs forældre (Hilleborre blev Ane Maries stedmoder): Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Fæbek bye,, 13, FT-1787, B7871 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Nielsen 42 Gift Hosbonde Gaardbeboer Marie Madsdatter 39 Gift Hans kone Christiane Hansdatter 2 Ugift en datter af sidste ægteskab Johanne Kirstine 1 Ugift en datter af sidste ægteskab Niels Rasmussen 10 Ugift tienestefolk Giertrud Jacobsdatter 15 Ugift tienestefolk Johanne? 80 Enke? Side 28 af 30

29 KB Bøstrup , 1789 (opslag 242) Hilleborre døbt Dom 3 p Epiph Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hov til Stoense, 19. Familie - Strædet, 82, FT-1787, C1843 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Godfred Nielsen 32 Gift Mand Bonde og Selveyer Christine Marie Michelsd. 24 Gift hans Kone Anne Marie Godfredsd. 3 Ugift deres Børn Sinder Magrethe Godfredsd. 1 Ugift deres Børn Abelone Rasmusd. 22 Ugift Tienestepige Svendborg, Langelands Nørre, Bøstrup, Fæbech Bye,, 22, FT-1801, B6485 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 44 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer Maria Madsdatter 52 Gift hans kone Christiane Hansdatter 15 Ugift hendes børn Johanne Hansdatter 14 Ugift hendes børn Hilleborre Hansdatter 12 Ugift hendes børn Christopher Hansen 10 Ugift hendes børn Svendborg, Langelands Nørre, Stoense, Hou,, 6, FT-1801, B6489 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Gothfried Nielsen 46 Gift huusbonde selveierbonde og a?? beboer Kirstine Marie Michelsdatter 37 Gift hans kone Anne Marie Gothfriedsdatter 17 Ugift deres børn Micheline Gothfriedsdatter 14 Ugift deres børn Margrethe Gothfriedsdatter 3 Ugift deres børn Jens Jørgensen 17 Ugift tienende Side 29 af 30

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing.

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Side 1 Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Generation 1: 1.a Birte Nielsen 22.08. 1955 i Svendborg, døbt i Humble Viet 07.05. 1974 til Roald Hartmann (* 09.05.1946 i Spodsbjerg)

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3

Ole Bergh, Sagføreren (1998). 3 1. Anders Olesen, * 05.09.1854 i Vrensted, 15.12.1929 i Nr. Sundby, bopæl (person) i Møgelbjerg, Hammer, stilling: Sagfører, dødsårsag Ansigtsrosen. Fra internettet om Vrensted. Nord for kirken ligger

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl Berit Holmgaard Olesen Anders Thulesen Dahl Inge Margrethe Simoni Nielsen Jens Henrik Thulesen Dahl 1. Kristian Thulesen Dahl, * 30.07.1969 i Brædstrup, bopæl (person) i Thyregod. Folketingsmand for Dansk Folkeparti og medlem af dets hovedbestyrelse. Partiformand 2013 Portætbog i anledning af 40 års

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Slægtsbog for. Frantz Melchior Frandsen

Slægtsbog for. Frantz Melchior Frandsen Slægtsbog for Frantz Melchior Frandsen (1916-87) Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 1 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes evindelige jamren over, at

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur Fødte i 1848-59 NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Andersen Født:23.jun 1856

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme.

Forældre. FT 1911 bor de i Poulstrup og Niels er cementstøberiarbeder. De har 3 børn hjemme. 1. Krista Bertelsen, * 01.12.1906 i Poulstrup Hede, Vrejlev, 18.03.1980 i Stenum. Datter af Arbejdsmand Niels Andreas Bertelsen og Ane Laurine Marie Madsen. Hun blev gift med Christen Christensen, 27.12.1927

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a.

Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 11a. Folketælling 1911, 1. februar - for Oure Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Lundeborg. Lundeborg, Matr. Nr. 12a, 3b, 3a. 1. Peter Nielsen, 23. februar 1867, Gift,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Indholdsfortegnelse..............af..Nelaus Efterkommere......Knudsen.....................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold.

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Pag. 1-136: Daab... 1723-1814. - 53: Forloverattest... 1758-139 - 44: Series pastorum... ca. 1559-1847 - 207-10: Fortegnelse over Sognedegne...

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE

Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. STAND FRØRUP BY LAND TIL SOGNET 5. FAMILIE Folketælling 1911. Frørup MATR. NR. NAVN FØDSELS- DATO CIVIL- STAND STILLING TILFLYTTET TIL SOGNET FØDESOGN FRØRUP BY 1. FAMILIE Niels Christensen Fiel 01-05-1871 Gift Gaardbestyrer 1897 Vorup Randers

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Mine Caroline Olsen. - mor til Sorte Holger. diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner

Mine Caroline Olsen. - mor til Sorte Holger. diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner Mine Caroline Olsen - mor til Sorte Holger diagrammet viser Mine Carolines børn og hendes aner Ane Sofie Christine Jensen Niels Christian Nielsen Emma Johanne Marie Jensen Lars Olsen Ole Johansen Jens

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier

R1901/VU04/09 Kirsten/Kristen Kristensen, partikulier Beboere i Helstrup 1844-1901 Elbækvej, Gl. Silkeborgvej, Helstrupvej, Kirkebakken, Milskovvej, Randersvej, Syrenbakken, Åsagervej Elbækvej 1. 8a (fol 9) R1855 Peder Laursen( ) + Christiane Christensdatter

Læs mere

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen

Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Efterkommere for Christen (Baggesgård) Jensen Fremstillet af Bent Skovsende Marts 2009 Indhold Forord... 3 Tak til... 4 Efterkommere af Christen Jensen, Baggisgaard... 5 Epilog... 31 Kilder og slutnoter...

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere