Tegn og Mal med intuition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn og Mal med intuition"

Transkript

1 Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003

2 Forord I forbindelse med et omskolingsforløb social og sundhedsassistent har jeg i dansk fået til opgave at skrive en rapport om et selvvalgt emne. Opgaven gav i starten en del forvirring hvad skulle jeg skrive om? Emnerne var mange og særdeles spændende, men hvilket skulle jeg vælge og hvad skulle jeg lægge vægt på ja, der var mange tanker. Min første indskydelse var noget om terapi. Jeg oplevede, at opgaven nemt kunne blive for omfattende set i lyset af den korte tid jeg havde til at løse den. Da Liselotte Meelsen flere gange lagde vægt på, både billede og tekst som udgangspunkt for opgaven, tænkte jeg på en terapeutisk teknik nemlig mal med intuition som terapeutisk redskab. En teknikker som jeg er godt kendt med og gerne vil belyse og arbejde mere i dybden med. I processen med at skrive denne opgave kom tankerne også ind på tegneterapi, denne teknik er også givet eksempler på i opgaven. Rapportens sigte er, at den skal få karakter af et input til terapeuter som inspiration og til de som påtænker at drage billedmaling og eller tegning ind som et redskab i terrapi. Voksne der evt. overvejer at anvende teknikkerne i en personlig selvudvikling. Jeg vil gerne takke følgende for deres hjælp ved udarbejdelse af denne rapport Anita Mikkelsen, zoneterapeut og dybdeterapeut Min familie for støtte og forståelse i arbejdsprocessen Joan Elisabeth Poulsen (medkursist) Else Palmdahl (medkursist) Liselotte Meelsen Winnie Soelberg Pedersen hold: side-2

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 METODEAFSNIT... 6 INDSAMLING AF MATERIALER... 6 HVAD ER NØDVENDIGT JEG HAR KENDSKAB TIL?... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 TEKSTAFSNIT... 8 HVORFOR UDTRYKKE SIG PÅ PAPIR?... 8 HØJRE- OG VENSTREHJERNEHALVDEL Test højre og venstre hjerne halvdel VISUALISERING Hvad er visualisering? Et lille digt om visualisering eller mangel på samme...16 Min tolkning...16 FANTASIREJSER Hvad er en fantasirejse? Den afslappende fase...17 Selve rejsen...18 Tilbage til rummet...18 Bearbejdelse af rejsen...18 Maling / tegning:...18 FARVERNES BETYDNING Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Farvernes betydning ud fra et alternativt synspunkt Aurafoto - Farvernes generelle betydning...22 Rød...22 Orange...22 Gul...22 Grøn...22 Blå...22 Indigo...22 Violet...22 Hvid...22 Chakraer...23 Hvad er chakra?...23 De 7 chakra...24 Rod chakra...24 Hara chakra...25 Solar plexus...25 Hjerte chakra...25 Hals chakra...26 Pineal chakra...26 Kron chakra...26 MUSIK MAL MED INTUITION Teknikken Inden du starter...28 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-3

4 Maleprocessen...29 Billedets tolkning...29 Det færdige billede...29 TEGN MED INTUITION, TEGNETERAPI Teknikken Tegneprocessen...30 Tolkning af den færdige tegning...30 Det færdige billede...30 BILLEDANALYSE KONTRA BILLEDTOLKNING Konklusion Billedanalyse...35 Billedtolkning...36 Fokus...37 GRUNDREGLER FOR TERAPI Terapeutengagement Klientens kropstilstand Klienten vælger emnet Fysisk beskyttelse Fysisk nærvær Total respekt for klientens oplevelser AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ Find din kreativitet Opgave...40 Proces...40 Analyse...40 Tolkning...41 Billede 1)...41 Analyse...42 Billede 2)...42 Tegn et træ Tolkning...43 Mozart et stykke musik Andre metoder der kan anvendes Transformation...45 Find dine kropslige blokeringer...45 En fantasirejse...45 Find et symbol...45 En chakra meditation...45 Healing...45 En bekræftelse...45 Mandala tegneterapi...46 KONKLUSION LITTERATURLISTE Litteratur Artikler Web-adresser KILDER BILAG BILAG 1 FANTASI KROPPENS EGNE MIRAKELBILLEDER BILAG 2 FARVERNE PÅVIRKER VORT LIV BILAG 3 BEKEND KULØR BILAG 4 TEGN ET TRÆ SE DIG SELV BILAG 5 TEGNETERAPI I TRAUMEBEHANDLING Winnie Soelberg Pedersen hold: side-4

5 Indledning Formålet med min rapport er, at give terapeuter samt voksne med lyst til at tegne / male og selvudvikle lidt, kendskab og inspiration til at tegne / male med intuition og bruge dette som et redskab. For den enkelte voksne kan inspirationen bruges både til at sætte billeder på en følelse, en stemning, en drøm mv. og ud fra disse få nogle helt unikke og smukke billeder fra deres eget indre og i en mere selvudviklende retning. Terapeuten kan bruge teknikken til at arbejde sig bagom det sagte ord og måske nemmere komme ind til sagens kerne hos klienten. Der findes flere teknikker og mulighederne er mange. Jeg har valgt kun at præsentere to, den ene er billedmaling akvarel vådt i vådt, og tolke egne malede billeder og beskrive processen og arbejdet gennem disse. Den anden tegneterapi som redskab. De to teknikker ligger tæt op ad hinanden og supplerer hinanden godt i mange tilfælde vil man kunne vælge såvel den ene, som den anden teknik. Jeg har valgt emnet fordi jeg finder det meget spændende og interessant og selv har erfaring med dets virkning, både som terapeut, klient og privat person. Jeg har bygget rapporten op i male teknik, hvortil der kommer underpunkter om metode, farver, chakraer, maleprocessen, de færdige malerier og en tolkning af enkelte egne billeder. Der vil til billederne være en lille analyse efter en billedanalyse model. Dette kun fordi det er en opgave i arbejdet med malerier ved terapi eller selvudvikling ville dette ikke finde sted. Jeg har valgt at opbygge rapporten i hovedtemaer og ud fra disse lave underpunkter dette for at gøre rapporten overskuelig og nem at bruge som opslagsværk. Jeg glæder mig meget til processen og forventer en spændende og givende proces. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-5

6 Metodeafsnit Indsamling af materialer Jeg vil finde bøger som henvender sig til emnet primært hjemme i reolen, men også på biblioteket. Jeg vil læse gamle notater fra bl.a. min terapeut uddannelse, kurser mv. Jeg vil finde artikler om emnet eller beslægtede emner hjemme. Jeg vil søge på Internettet. Jeg vil snakke med mennesker jeg kender, der har kendskab til mal med intuition, tegneterapi eller andre beslægtede emner. Jeg vil vride hjernen og bruge egen erfaring og viden. Hvad er det nødvendigt jeg har kendskab til? Teknikken, mal med akvarel, vådt i vådt. Tegneterapi. Forståelse for farverne og deres symbolik. Chakraerne og deres farvesymbolik. Redskabet fantasirejse. Visualisering som metode. Terapeutiske indfaldsvinket og metoder der bruges før og efter det malede billede. Højre- og venstrehjernehalvdel. Terapeutisk etik. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-6

7 Problemformulering I de senere år er det blevet mere og mere in, at bruge forskellige alternative behandlingsformer, flere og flere ønsker at arbejde med sig selv og finde forløsning i livets svære situationer. Hvad årsagen hertil kan være skal jeg lade være usagt, men der findes mange teorier og gisninger. For mange er det svært at skulle fortælle om sig selv, sine følelser og oplevelser til et andet og fremmed menneske. Vi er alle individuelle og nogle af os kan med fordel bruge andre teknikker end snak og analyse af ord, for at nå frem til hvad problemstillingen er. Det kan være svært at finde indgangsvinklen til at arbejde med sig selv, en følelse, forevige et følelsesmæssigt minde, forholde sig til en drøm mv. Hvordan skal jeg gribe det an og hvor skal jeg begynde? Samtidig med, at flere og flere søger det alternative marked, er der også flere og flere som føler et behov, men ikke rigtig tør, eller ikke finder behovet stort nok. Især denne gruppe kan profetere af nemme redskaber til at komme i gang og måske selv arbejde lidt med at udtrykke følelser, tanker mv. gennem billedet. Der er også situationer, hvor vi har en meget smuk oplevelse og gerne ville kunne bevare den levende i vores indre. Maling kunne være et smukt redskab til at bevare dette følelsesminde i billedform. Ved et gensyn med billedet kan vi genskabe følelsen, oplevelsen inden i. Tegne- og male teknikker er også ved at vinde indpas i det mere etablerede behandlingssystem og bl.a. inden for cancerbehandling bruges teknikken med stor succes. Kendskabet til teknikkens eksistens er bl.a. gennem det etablerede systems blå stempel, blevet mere udbredt og har derfor skabt større nysgerrighed til hvordan og hvorfor bruges tegne- og maleterapi. Da jeg for mange år tilbage, begyndte at interessere mig for alternativ behandling, var jeg på herrens mark. Jeg vidste ikke ret meget om noget som helst i den retning og synes ikke rigtig jeg kunne finde let tilgængelige bøger at læse. Mange af de bøger jeg fandt, var meget teoretiske på et niveau hvor jeg stod af. Jeg ville i gang og ikke prøve at forstå teoretiske forklaringer. Jeg manglede opgaver, indfaldsvinkler og eksempler noget som kunne motivere. Ud fra ovenstående tanker, viden og erfaringer vil min problemformulering lyde: Hvordan og hvorfor bruges billedmaleri / tegning i et terapeutisk forløb og eller som selvudvikling? Winnie Soelberg Pedersen hold: side-7

8 Tekstafsnit Hvorfor udtrykke sig på papir? Tegneterapi begyndte for alvor at blive udbredt i begyndelsen af 1960'erne, men mange år før havde den schweiziske psykolog C. G. Jung understreget betydningen af at anvende tegninger i psykoterapi til at få ubevidste symboler som led i helingsprocessen frem. Tegneterapi er en speciel form for psykoterapi, som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer. De fleste mennesker er ikke vant til at tegne eller male, det er netop det, der er det bedste udgangspunkt for terapien. Ifølge den amerikanske kirurg Bernie Sigel 1 : Tegninger er uimodtagelige for sprogligt bedrag og går direkte til det ubevidstes universelle symbolsprog. Hvad vi siger, er tit et dække, fordi vi alle sammen er trænet i sproget og bruger det, bevidst eller ej, til at skjule ting, der foruroliger os. Men når vi kommunikerer i visuelle billeder fortæller vi sandheden, fordi vi ikke kan manipulere dette sprog lige så godt. Omkring det at tegne et traume ned på papir fortæller Lise Maj Jensen 2 : Man kan sige, at det ubærlige bliver båret i enkel form på papiret. Og en fordel er, at det kan lægges væk igen. Det kan rummes og gøres håndterligt, ikke kun af terapeuten i overføring og kontakt men også af papiret/i skrivebordsskuffen. Man kan spørge, om der så faktisk sker nogen forandring. Om psykisk materiale integreres, blot fordi det synliggøres på papiret. Det sker ikke automatisk, selv om jeg rent faktisk gang på gang forundres over, hvor meget selvhelende proces, der finder sted i den kreative proces. Tilsvarende drømmenes forunderlige evne til at hele dagens/livets sår og bringe os videre i en personlig udviklingsproces bag om vores bevidste erkendelse eller indgriben. Der kan ske selvhelende processer med fornyet integration og der kan ske retraumatisering. I mit interview med Anita Mikkelsen snakkede vi om fordele og ulemper ved tegning / maling som redskab i en selvudviklingsproces. 1 Bernie Siegel Kærlighed, medicin og mirakler 2 Bilag 8, Lise Maj Jensen Tegneterapi i traumebehandling, artikel fra psykoterapeuten nr Winnie Soelberg Pedersen hold: side-8

9 Anita fortæller følgende: For hende har det været et usædvanlig spændende redskab og tegning / maling har været til stor hjælp for hendes proces i perioder. Flere gange har hun oplevet at det har været vejen uden om en blokering og uden tegning / maling, ville processen have taget meget længere tid. Hun fortæller hvordan hun havde en del billeder, som hun havde hængt op i sit soveværelse. Dette havde hun gjort for at arbejde videre med processerne og hver aften lå hun og kikkede på dem og fandt nye indfaldsvinkler / indsigter. At kunne se hendes proces på papir hver aften gjorde også, at hun ofte drømte om situationer billederne hørte til og på den måde fik hun flere informationer end ellers. For Anita har billederne været meget værdifulde i en periode af hendes liv. I mit eget terapeutiske forløb (uddannelse) har jeg haft stor gavn af både tegne og maleteknik som redskab. Jeg bruger teknikkerne til egen selvudvikling og til at afklare forskellige spørgsmål, frustrationer mv. i mit liv. De færdige billeder har været til stor hjælp og af afklarende karakter og jeg ville have manglet indsigt omkring mig selv og mit liv uden disse. Jeg har malet stemninger, sindstilstande, malet efter musik, malet for at afklare, men også brugt maleriet til at afstresse. Jeg har malet efter fantasirejser, ord eller sætninger, oplevelser og sidst men ikke mindst, har jeg malet ud fra fysisk / psykisk smerte / blokeringer i kroppen. I mit terapeutiske forløb har jeg oplevet at tegninger eller malerier har kunnet hjælpe mig gennem og finde ind til et problem / en situation jeg ikke kunne sætte ord på. Jeg har oplevet, at i gruppe sammenhæng har det været en væsentlig nemmere måde, at beskrive mig selv, min sindstilstand mv., mere ærligt og oprigtigt, end jeg ville kunne med ord. Ved hjælp af tegning eller maleri har jeg ikke skulle fortælle om mig selv direkte, men derimod fortælle om billedet lig mig, men i tredje person. For mange er det væsentlig nemmere at udtrykke sande følelser mv. ved at fortælle om fx et billede, end ved at sige jeg har det.. En tegning eller billede fortæller ofte mange flere detaljer om mig, end jeg ville fortælle med ord. Noget tænker jeg måske ikke over, noget finder jeg ikke væsentligt og andet undlader jeg at fortælle. Måske er der vigtige informationer jeg slet ikke er opmærksom på. Disse vil afspejle sig på billedet og terapeuten eller jeg selv, vil kunne spørge ind til små detaljer der måske ellers ikke var synlige. Derigennem vil jeg selv nå frem til et mere sandt billede af situationen, mig selv eller mit problem og terapeuten vil få væsentlig mere at arbejde med. Der ligger i hver enkelt af os megen skjult viden og information. Den eneste der har de rigtige svar på det indvendige liv, er os selv. Vi kan få hjælp til at finde ind til disse informationer, men vi er selv vidensbank for vort eget liv ingen andre. Hvis vi som individuelle mennesker har brug for hjælp til, at komme igennem en svær situation, bearbejde en oplevelse, eller finde forståelse for svære ting vi oplever i livet, er det vigtigt, at vi finder så megen information som overhovedet muligt og videregiver denne, til den eller de, vi har valgt til at hjælpe med afklaringen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-9

10 Mange udtrykker kun det der er tilladt, vi har måske fået af vide, vi ikke må udtrykke vrede som børn eller måske er det vrede udtryk blevet straffet. Mange af os har gået i flinkeskole og VED hvad man må og ikke må. Jeg ved måske, at hvis jeg siger fra bliver jeg forladt. Årsagerne kan være mange og er utrolig individuelle vores mønster afhænger af hvad vi har med i bagagen. Flere af os tænker over hvad vi siger, eller måske vil vi gerne sige det rigtige, eller det vi tror terapeuten gerne vil høre. Vi pynter måske også lidt på historien, for ikke at virke pylrede, anmassende, umulige, barnlige mv. Alt dette er med til at bremse udviklingen for den enkelte og nå frem til en løsning på situationen. I sådanne tilfælde, kan det, at bruge redskaber som tegning eller maleri være en utrolig hjælp. Her sættes tankernes styring ud af spil og vores ubevidste / sande jeg kommer til udtryk uden vurdering på dets rigtighed. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-10

11 Højre- og venstrehjernehalvdel Af psykolog, mag. art. Erik Hoffmann 3 De to hjernehalvdele Den venstre hjernehalvdel er verbal, analytisk og logisk i sin funktionsmåde, mens den højre er musisk, emotionel og rumligt opfattende. Venstre hjernehalvdel tænker i ord og begreber, mens den højre tænker i billeder, følelser og fornemmelser. I en normal hjerne optræder der spontane skift i balancen mellem højre og venstre side, afhængig af hvad man laver. Når man læser, skriver og taler, vil den venstre halvdel være mere aktiv end den højre. Når man derimod lytter til musik eller er optaget af visuel-rumlig sansning, er den højre hjernehalvdel mest aktiv. Det er vigtigt for individets kreative udfoldelse at have en korrekt balance og kommunikation mellem hjernehalvdelene. Ifølge Edel Hovgaard 4 behandles de indtryk vi modtager hovedsageligt i en af hjernehalvdelene, afhængig af informationens art, men overføres også til den anden til vurdering og supplement. Hun kalder venstre hjernehalvdel den logiske hjerne og højre hjernehalvdel den kreative hjerne. Hun skematiserer her hvad hver hjernehalvdel styrer. Logisk hjerne Kreativ hjerne styrer højre side af kroppen styrer venstre side... matematik sprog intellekt videnskab/forskning rationalitet analytisk musik rytme intuition kunst følelser fantasi 3 Citat fra Bindutidsskrift om joga tantra meditation nr v/ Lektor, læsepædagog, studievejleder og biokinesiolog Edel Hovgaard Winnie Soelberg Pedersen hold: side-11

12 detaljeorienteret objektiv logik udtrykker ny indlæring homolateral bevægelse nærsyn tale helhedsopfattende subjektiv kreativitet modtager automatiske processer heterolateral bevægelse langsyn billeddannelse Når der arbejdes med tegning og maleri som et redskab, aktiverer man den højre hjernehalvdel og sætter den venstre lidt ud af funktion. Det betyder, at der ikke bliver tolket på det som dukker op og kommer ned på papiret, der bliver ikke analyseret på, om det nu også er ok, i orden eller måske nødvendigt. Det fortæller også, at hvis du fx efter en meditation, sætter dig ned og tænker over hvad du nu vil male vil du begynde at tolke på hvad der er rigtigt og ikke rigtigt. Måske vil du kun male det du forstår eller giver mening. Du vil aktivere den venstre hjernehalvdel og miste en masse detaljer. Med højre hjernehalvdel fungerer tingene som i en drøm alt kan lade sig gøre og intet er underligt i drømmen, først når du vågner og begynder at tænke over drømmen, vil du synes det var underligt, hvis du fx kunne flyve eller en hest kunne tale med dig. En male- / tegneterapeutisk proces foregår primært i din højrehjernehalvdel, så tæt på oplevelsen som muligt. Her er ingen tolkning eller frasortering foretaget af den venstre hjernehalvdel (den logiske). Test højre og venstre hjerne halvdel Vores underbevidsthed præges hele livet igennem dog bliver den grundlagt i vores barndom. Underbevidstheden præges af både højre og venstre hjerne halvdel. Testen er hentet på På denne side er der mange andre sjove opgaver, der kunne være et besøg værd. Testen har jeg taget med for at du kan se hvilken hjernehalvdel du er trænet mest i at bruge. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-12

13 Dyst mellem højre og venstre hjernehalvdel Her er en række ord skrevet med en anden farve end ordet dækker. Du skal nu læse ordene på 2 forskellige måder, der appellerer til henholdsvis venstre og højre hjernehalvdel. RØD GRØN LILLA GUL BLÅ RØD GRØN HVID SORT ORANGE LILLA RØD GRÅ GUL BRUN GRØN HVID RØD LILLA BLÅ 1. Læs først alle ordene, som de står skrevet. Tag tid på oplæsningen. 2. Læs så alle ordene igen men sig de farver, ordene er skrevet med. Tag igen tid på oplæsningen. De fleste vil have svært ved at læse farverne. I de to opgaver tales der både til højre og venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel registrerer ordets farve og giver informationen videre til venstre hjernehalvdel, som har bearbejdet bogstavernes betydning. Men nu opstår der en konflikt, da de to informationer ikke passer sammen. Konflikten kan kun løses ved at den ene hjernehalvdel undertrykker den anden. Hos trænede læsere vinder venstre hjernehalvdel som regel. Den abstrakte sprogbearbejdning foregår nemlig i denne del af hjernen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-13

14 Visualisering Ønsker du at ændre et bestemt mønster i dit liv, kan visualisering være en særdeles god teknik. Måske har du et mål du gerne vil nå, et ønske du gerne vil have opfyldt, eller måske vil du bare gerne have en god dag uanset hvad det end måtte være, kan visualisering være et redskab til, at komme nærmere dit mål, ønske mv. Visualisering bruges i dag også som et supplement til behandlingen af kraft og smertebehandling. Med visualisering kan du ændre et negativt tankemønster til et positivt. Claus Bülow 5 : Visualisering brugt som en del af en helbredelsesproces er at forestille sig det ønskede resultat. Det bedste man kan tænke sig at opnå. Hensigten er ikke at fortrænge kendsgerningerne og dermed bedrage sig selv. Resultaterne med visualisering har været overraskende gode. For en del uhelbredelige syge lykkes det, at mobilisere så megen kraft, at de er blevet helt raske eller har fået forlænget deres liv med en række gode år. Hvad er visualisering? Ifølge Carsten Pedersen 6 : At visualisere betyder at se for sit indre øje, men udtrykker, betegner alle former for indre sansning, dvs. se, høre, føle, lugte og smage. Visualisering er i tæt familie med dagdrømmene, specielt dagdrømme. Således kan man forklare det, som en bevidst styrede dagdrømme. Man kan sige, at visualisering kan bruges til at styre underbevidstheden i en ønsket retning, samt at ændre uhensigtsmæssige koder. Ifølge psykoterapeuterne Claus Bülow og Hanne Røschke 7 : Claus Bülow og Hanne Røschke har haft visualisering som en vigtig del af deres arbejde med canserpatienter siden Visualisering er en teknik til at skabe og se billeder inde i hovedet at forestille sig noget ikke andet. Midlerne vi bruger kan være tegning, 5 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 6 Carsten Pedersen Livsglæde og energi 7 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-14

15 collager, fantasirejser, hvor man med lukkede øjne fantaserer sig gennem et forløb beskrevet af terapeuten, fortæller Ckaus Bülow. En visualisering kan være en fantasirejse som er guidet, her guides klienten gennem en rejse og følger en forud bestemt vej frem til målet / indsigten. Visualisering vil ikke altid være guidet når først du er blevet god til teknikken, kan du visualisere i en pause på jobbet, mens aftensmaden laves eller måske på vej hjem i bussen. At visualisere er som at se en film, et billede eller symbol for det indre øje. Det er som at drømme. For de som kender dagdrømmeri, kan det sidestilles med dette. De fleste af os har sikkert prøvet, pludselig at opdage, at være faldet i staver og fuldstændig glemt alt omkring os det er også at visualisere. Tankerne får frit løb og du er i en helt anden verden. Jeg havde en gang en kollega, der arbejdede med visualisering hver dag. Hun startede hver morgen med at visualisere en god dag, for at gøre det bedste for, at dagen blev rigtig god. Hun forestillede sig dagen som hun ønskede den skulle blive, og hvordan eleverne tog godt mod hendes budskab. Hun så for det indre øje, hvordan den enkelte elev fik en god oplevelse / indsigt, inden dagen var slut. Hun så for sig, hvordan hun efter arbejde kom hjem og havde en god aften med sin familie osv. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-15

16 Et lille digt om visualisering eller mangel på samme Getsemane af Niels Ferlin Han var så lille og ringe artist at han følte sig mere end lovlig trist. Så satte han sig ved sin Faber en smuk aften og skrev som så: Gud har i sit fotografiatelier et mørkekammer som hedder Getsemane. Dér vokser der klare billeder frem for den, som er stille og alvorlig. Men den som er bange for kulde og ris, får aldrig en blomst i paradis. Hans liv bliver som en øde slette der af sølvstråler ej er mættet. I purpur måske, og glans han gik men hans blik var en tiggers blik. Til aske kom han men aldrig til brand og månen ler ad hans tomme hånd. Thi, den som er bange for Getsemane har slet ingenting at få eller give. Min tolkning Vs. 3. Guds fotografiatelier / Getsemane er metafoer for billeder for det indre øje / visualisering. Vs. 4. Der vokser billeder frem for den, som er stille og alvorlig. = Hvis man koncentrerer sig vil billederne komme. Vs. 5. Hvis man ikke tør se alle sider inkl. de mindre sjove af sig selv, får man ikke chancen for at tage del i glæderne. Vs. 6. Får man ikke del i de indre billeder bliver livet kedeligt og fantasiløst. Vs. 7. Uanset hvordan man er klædt og hvad man ejer, bliver livet trist og som en tiggers hvis, man ikke får del i de indre billeder. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-16

17 Vs. 8. Uden billederne for det indre øje, kan man blive til aske udbrændt, men ikke være i brand. = uden energi og varme. Vs. 9. Den der ikke tør se billeder for det indre øje har intet at give og intet at få. Billeder for det indre øje = fantasi / forestillingsevne / ønsker / visualisering i denne sammenhæng. Fantasirejser Fantasirejser bruges ofte i forbindelse med terapeutisk arbejde og afsluttes oftest med enten en tegning eller et billede som terapeuten, den enkelte kan tolke på, og eller finde indsigt i. Metoden er god, bl.a. fordi den fortæller nøjagtig hvad du skal gøre og hvad du skal være opmærksom på. Hvad er en fantasirejse? En fantasirejse er stort set det samme som visualisering, dog er en fantasirejse altid delt op i 3 faser. I forbindelse med fantasirejse har terapeuten valgt et tema, som passer til klientens problemstilling netop nu. Arbejder du selv med fantasirejser, kan du enten få en ven / veninde til at læse op, eller selv indtale en fantasirejse på bånd som du kan lytte til. Inden du begynder på en fantasirejse, er det vigtigt, at sørge for at der er ro i rummet, telefoner er slået fra og du ikke bliver forstyrret af nogen eller noget. Der skal være en behagelig temperatur og gerne noget stille afslappende musik i baggrunden. Gør omgivelserne så hyggelige som overhovedet mulig. Den afslappende fase Det første som sker i en fantasirejse, er at du bliver talt ned i en dyb, rolig og afslappet tilstand. Denne del kan gøres på mange forskellige måder og ingen er mere rigtig end andre. Det er som at komme i en let trance, tilsvarende lige før du falder rigtig i søvn eller dagdrømmer. Du vil være fuldstændig klar over hvor du er, hvem der er i lokalet og hvad der sker. Visualisering kan IKKE sidestilles med fx hypnose. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-17

18 Selve rejsen Her vil terapeuten guide dig hele vejen på din rejse. Undervejs vil du blive bedt om at forestille dig forskellige ting, situationer mv. Du vil kunne flyve, svæve, bevæge dig fra en verdensdel til en anden på et split sekund. Det er som i drømme alt kan lade sig gøre og føles ok her er ingen undren. Typisk vil en sådan rejse starte på en eng, her vil være måske en sø og en form for sti. Du vil blive bedt om at følge stien og hele vejen gennem rejsen, bliver du guidet og er ikke alene. Der vil altid være et mål i rejsen det kan være du skal møde DIN engel, en troldmand, en vis mand eller måske en person / et væsen du selv finder på. Fra disse skal du modtage din indsigt, en gave eller noget helt andet. Når du har fået din indsigt, gave eller andet, skal du tilbage igen. Her vil du blive guidet hele vejen tilbage samme vej som du kom frem. Tilbage til rummet I denne fase skal du ud af den lette trance og helt tilbage til rummet du er i. Her vil igen blive brugt forskellige teknikker disse passer sammen med den indledende afslapning. Så snart du er vågen og tilbage i rummet skal du til at arbejde med din oplevelse. Bearbejdelse af rejsen Bearbejdelsen afhænger både af terapeutens indfaldsvinkel, formåen og rejsens formål, jeg vil blot nævne den, der hører til maling / tegning. Maling / tegning: Straks efter fantasirejsen er færdig, skal du begynde at male / tegne. Det er vigtigt, at det foregår mens energien stadig er i kroppen og mens du stadig kan huske så mange detaljer som muligt. Herefter kan tegningen tolkes og rejsens indsigt bearbejdes. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-18

19 Farvernes betydning Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Forfatter og naturforsker Johann Wolfgang von Goete satte i 1810 farverne i system for mennesket, med udgivelsen af sin bog Geshichte der Farbenlehre. Goete betragtes i dag som pioner inden for farvepsykologien og det mere etablerede system arbejder ud fra Goetes teorie omkring farver og deres påvirkning. Ifølge en artikel skrevet af Erik Claudi 8, fortæller professor Karl Fischer at farverne på vores vægge har stor indflydelse på vor psyke. Hvide vægge gør fx menneskene lidt kedelige, rødt forhøjer blodtrykket. Test har vist, at farverne påvirker os biologisk. bl.a. har man testet heste efter et løb den ene halvdel satte de ind i en blå stald og de anden i en rød. Hestene i den blå stald faldt hurtigt til ro, men dem i den røde blev ved med at skrabe i jorden og slå med hovedet i timevis. Andre forskningsresultater viser, at planter vokser bedre i rødt lys end i blåt. Disse påvirkninger hænger sammen med, at de to farver udstråler kulde og varme. Tilsvarende forsøg med mennesker viser at, i blå rum føler mennesker kulde ved 15 grader, men først ved 11 grader i et rødt rum. Ændringerne af vores blodomløb hænger sammen med, at farverne påvirker vores nervesystemer. De rødorange farver påvirker det nervesystem som heder Symphaticus det nervesystem som får os til at bevæge os. Gul har samme virkning blot i meget svagere grad. Blå og grønne farver påvirker Vagus nervesystemet, som hjælper os med at slappe af. I psykiatrien stimuleres handicappede børn ved at lade dem opholde sig i rum malet i forskellige farver. Det røde værelse vil stimulere og pirre, samtidig med at det øger pulsen og blodgennemstrømningen. Det gule rum sætter gang i motorikken, kirtlernes sekretionsudskillelse og virker forstærkende på nervesystemet. Det grønne rum er beroligende og dæmpende, mens det blå virker sammentrækkende, stabiliserende og dæmpende på blodomløbet. På instituttet hvor professor Karl Fischer arbejder, får de henvendelser fra par som fungerer fint sammen, men ikke kan blive enige om farverne på væggen. Der bliver lavet nogle farvetests på dem hver især og ofte viser det sig, at de har levet med farver på væggene som fremhæver sider af dem selv, de ikke ønsker at frembringe. Testene giver 8 Bilag 2 Erik Claudi en artikel Farverne påvirker vort liv Samvirke november 1991 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-19

20 dem et billede på deres eget indre. De får også en indsigt i, at farvernes påvirkning berører dem individuelt og dette kan gøre det svært, at blive enig om farvevalg. Christine Cordsen 9 skriver bl.a. farvepsykologerne kan læse vores personlighed ud fra vores valg af yndlings- og hadefarver. Jeg vil ikke remse alle farverne og deres betydning op, men henvise til at læse artiklen Bilag 3. Lüschers FarveTest 10 arbejder efter samme princip, her udleveres 8 farver som klienten prioriterer efter hvilken farve hun bedst kan li næst bedst osv. Selv har jeg adskillige gange forsøgt mig med denne test og får kun små afvigelser i resultatet. Alt efter indre stemning vælger jeg lidt forskelligt, men ikke væsentligt. I bogen fortælles også hvordan producenter bruger farvepsykologi til at sælge sine produkter. Producenterne må studere vore vaner for at sikre sig, at vi vælger hans produkt frem for konkurrentens. Hvis hans produkt er sukker, så ved han, at pakningen skal være blå eller i det mindste hovedsagelig blå, og at han for alt i verden skal undgå grøn. Men mest sansynligt ved han ikke, hvorfor det er sådan. Den fysiske fornemmelse for blå er sødt. Grøn på den anden side forbindes med sammensnerpende, og hvem vil have sammensnerpende sukker? I forhold til billeder skrives der. Hvis man betragter et maleri eller et farvefoto er farvernes psykologiske betydning normalt mindre åbenlyse, fordi så mange faktorer er involveret emnet, forholdet mellem ramme og formen, forholdet mellem farverne selv, personens uddannelse og kundskaber og æstetiske smag. Sommetider er det muligt at slutte sig til malerens personlige egenskaber, hvis han lægger stor vægt på en eller to farver fx Gauguins optagethed af gul i hans sene malerier men normalt, når mange farver danner et hele, er det vores æstetiske vurdering, som betragter hele maleriet og bestemmer om vi kan lide det eller ikke, og ikke så meget vores psykologiske reaktioner over bestemte farver. Endvidere gør Lüschers opmærksom på at farvernes betydning også er kulturelt betinget. En vigtig ting at huske i vores mere og mere multietniske samfund. 9 Bilag 3 - Christine Cordsen artikel Bekend kulør Alt for Damerne nr Dr. Max Lüscher / Ian Scott Lüschers Farvetest Den forbløffende test der afslører din personlighed gennem farver. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-20

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at male...

Sådan kommer du i gang med at male... Sådan kommer du i gang med at male... Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder

Kort mit liv og mine behandlingsmetoder Mit liv 1 Acceptprocessen Kort mit liv og mine behandlingsmetoder En bog af og om Lise Seidelin Mit liv 2 Mit liv Du er den eneste, der kan leve dit liv, jeg lever mit liv. Må lykken være med dig Acceptprocessen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV?

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? Særligt sensitive mennesker Man er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende. Indtryk bearbejdes mere detaljeret og nuanceret og opleves derfor

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere