Tegn og Mal med intuition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn og Mal med intuition"

Transkript

1 Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003

2 Forord I forbindelse med et omskolingsforløb social og sundhedsassistent har jeg i dansk fået til opgave at skrive en rapport om et selvvalgt emne. Opgaven gav i starten en del forvirring hvad skulle jeg skrive om? Emnerne var mange og særdeles spændende, men hvilket skulle jeg vælge og hvad skulle jeg lægge vægt på ja, der var mange tanker. Min første indskydelse var noget om terapi. Jeg oplevede, at opgaven nemt kunne blive for omfattende set i lyset af den korte tid jeg havde til at løse den. Da Liselotte Meelsen flere gange lagde vægt på, både billede og tekst som udgangspunkt for opgaven, tænkte jeg på en terapeutisk teknik nemlig mal med intuition som terapeutisk redskab. En teknikker som jeg er godt kendt med og gerne vil belyse og arbejde mere i dybden med. I processen med at skrive denne opgave kom tankerne også ind på tegneterapi, denne teknik er også givet eksempler på i opgaven. Rapportens sigte er, at den skal få karakter af et input til terapeuter som inspiration og til de som påtænker at drage billedmaling og eller tegning ind som et redskab i terrapi. Voksne der evt. overvejer at anvende teknikkerne i en personlig selvudvikling. Jeg vil gerne takke følgende for deres hjælp ved udarbejdelse af denne rapport Anita Mikkelsen, zoneterapeut og dybdeterapeut Min familie for støtte og forståelse i arbejdsprocessen Joan Elisabeth Poulsen (medkursist) Else Palmdahl (medkursist) Liselotte Meelsen Winnie Soelberg Pedersen hold: side-2

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 METODEAFSNIT... 6 INDSAMLING AF MATERIALER... 6 HVAD ER NØDVENDIGT JEG HAR KENDSKAB TIL?... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 TEKSTAFSNIT... 8 HVORFOR UDTRYKKE SIG PÅ PAPIR?... 8 HØJRE- OG VENSTREHJERNEHALVDEL Test højre og venstre hjerne halvdel VISUALISERING Hvad er visualisering? Et lille digt om visualisering eller mangel på samme...16 Min tolkning...16 FANTASIREJSER Hvad er en fantasirejse? Den afslappende fase...17 Selve rejsen...18 Tilbage til rummet...18 Bearbejdelse af rejsen...18 Maling / tegning:...18 FARVERNES BETYDNING Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Farvernes betydning ud fra et alternativt synspunkt Aurafoto - Farvernes generelle betydning...22 Rød...22 Orange...22 Gul...22 Grøn...22 Blå...22 Indigo...22 Violet...22 Hvid...22 Chakraer...23 Hvad er chakra?...23 De 7 chakra...24 Rod chakra...24 Hara chakra...25 Solar plexus...25 Hjerte chakra...25 Hals chakra...26 Pineal chakra...26 Kron chakra...26 MUSIK MAL MED INTUITION Teknikken Inden du starter...28 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-3

4 Maleprocessen...29 Billedets tolkning...29 Det færdige billede...29 TEGN MED INTUITION, TEGNETERAPI Teknikken Tegneprocessen...30 Tolkning af den færdige tegning...30 Det færdige billede...30 BILLEDANALYSE KONTRA BILLEDTOLKNING Konklusion Billedanalyse...35 Billedtolkning...36 Fokus...37 GRUNDREGLER FOR TERAPI Terapeutengagement Klientens kropstilstand Klienten vælger emnet Fysisk beskyttelse Fysisk nærvær Total respekt for klientens oplevelser AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ Find din kreativitet Opgave...40 Proces...40 Analyse...40 Tolkning...41 Billede 1)...41 Analyse...42 Billede 2)...42 Tegn et træ Tolkning...43 Mozart et stykke musik Andre metoder der kan anvendes Transformation...45 Find dine kropslige blokeringer...45 En fantasirejse...45 Find et symbol...45 En chakra meditation...45 Healing...45 En bekræftelse...45 Mandala tegneterapi...46 KONKLUSION LITTERATURLISTE Litteratur Artikler Web-adresser KILDER BILAG BILAG 1 FANTASI KROPPENS EGNE MIRAKELBILLEDER BILAG 2 FARVERNE PÅVIRKER VORT LIV BILAG 3 BEKEND KULØR BILAG 4 TEGN ET TRÆ SE DIG SELV BILAG 5 TEGNETERAPI I TRAUMEBEHANDLING Winnie Soelberg Pedersen hold: side-4

5 Indledning Formålet med min rapport er, at give terapeuter samt voksne med lyst til at tegne / male og selvudvikle lidt, kendskab og inspiration til at tegne / male med intuition og bruge dette som et redskab. For den enkelte voksne kan inspirationen bruges både til at sætte billeder på en følelse, en stemning, en drøm mv. og ud fra disse få nogle helt unikke og smukke billeder fra deres eget indre og i en mere selvudviklende retning. Terapeuten kan bruge teknikken til at arbejde sig bagom det sagte ord og måske nemmere komme ind til sagens kerne hos klienten. Der findes flere teknikker og mulighederne er mange. Jeg har valgt kun at præsentere to, den ene er billedmaling akvarel vådt i vådt, og tolke egne malede billeder og beskrive processen og arbejdet gennem disse. Den anden tegneterapi som redskab. De to teknikker ligger tæt op ad hinanden og supplerer hinanden godt i mange tilfælde vil man kunne vælge såvel den ene, som den anden teknik. Jeg har valgt emnet fordi jeg finder det meget spændende og interessant og selv har erfaring med dets virkning, både som terapeut, klient og privat person. Jeg har bygget rapporten op i male teknik, hvortil der kommer underpunkter om metode, farver, chakraer, maleprocessen, de færdige malerier og en tolkning af enkelte egne billeder. Der vil til billederne være en lille analyse efter en billedanalyse model. Dette kun fordi det er en opgave i arbejdet med malerier ved terapi eller selvudvikling ville dette ikke finde sted. Jeg har valgt at opbygge rapporten i hovedtemaer og ud fra disse lave underpunkter dette for at gøre rapporten overskuelig og nem at bruge som opslagsværk. Jeg glæder mig meget til processen og forventer en spændende og givende proces. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-5

6 Metodeafsnit Indsamling af materialer Jeg vil finde bøger som henvender sig til emnet primært hjemme i reolen, men også på biblioteket. Jeg vil læse gamle notater fra bl.a. min terapeut uddannelse, kurser mv. Jeg vil finde artikler om emnet eller beslægtede emner hjemme. Jeg vil søge på Internettet. Jeg vil snakke med mennesker jeg kender, der har kendskab til mal med intuition, tegneterapi eller andre beslægtede emner. Jeg vil vride hjernen og bruge egen erfaring og viden. Hvad er det nødvendigt jeg har kendskab til? Teknikken, mal med akvarel, vådt i vådt. Tegneterapi. Forståelse for farverne og deres symbolik. Chakraerne og deres farvesymbolik. Redskabet fantasirejse. Visualisering som metode. Terapeutiske indfaldsvinket og metoder der bruges før og efter det malede billede. Højre- og venstrehjernehalvdel. Terapeutisk etik. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-6

7 Problemformulering I de senere år er det blevet mere og mere in, at bruge forskellige alternative behandlingsformer, flere og flere ønsker at arbejde med sig selv og finde forløsning i livets svære situationer. Hvad årsagen hertil kan være skal jeg lade være usagt, men der findes mange teorier og gisninger. For mange er det svært at skulle fortælle om sig selv, sine følelser og oplevelser til et andet og fremmed menneske. Vi er alle individuelle og nogle af os kan med fordel bruge andre teknikker end snak og analyse af ord, for at nå frem til hvad problemstillingen er. Det kan være svært at finde indgangsvinklen til at arbejde med sig selv, en følelse, forevige et følelsesmæssigt minde, forholde sig til en drøm mv. Hvordan skal jeg gribe det an og hvor skal jeg begynde? Samtidig med, at flere og flere søger det alternative marked, er der også flere og flere som føler et behov, men ikke rigtig tør, eller ikke finder behovet stort nok. Især denne gruppe kan profetere af nemme redskaber til at komme i gang og måske selv arbejde lidt med at udtrykke følelser, tanker mv. gennem billedet. Der er også situationer, hvor vi har en meget smuk oplevelse og gerne ville kunne bevare den levende i vores indre. Maling kunne være et smukt redskab til at bevare dette følelsesminde i billedform. Ved et gensyn med billedet kan vi genskabe følelsen, oplevelsen inden i. Tegne- og male teknikker er også ved at vinde indpas i det mere etablerede behandlingssystem og bl.a. inden for cancerbehandling bruges teknikken med stor succes. Kendskabet til teknikkens eksistens er bl.a. gennem det etablerede systems blå stempel, blevet mere udbredt og har derfor skabt større nysgerrighed til hvordan og hvorfor bruges tegne- og maleterapi. Da jeg for mange år tilbage, begyndte at interessere mig for alternativ behandling, var jeg på herrens mark. Jeg vidste ikke ret meget om noget som helst i den retning og synes ikke rigtig jeg kunne finde let tilgængelige bøger at læse. Mange af de bøger jeg fandt, var meget teoretiske på et niveau hvor jeg stod af. Jeg ville i gang og ikke prøve at forstå teoretiske forklaringer. Jeg manglede opgaver, indfaldsvinkler og eksempler noget som kunne motivere. Ud fra ovenstående tanker, viden og erfaringer vil min problemformulering lyde: Hvordan og hvorfor bruges billedmaleri / tegning i et terapeutisk forløb og eller som selvudvikling? Winnie Soelberg Pedersen hold: side-7

8 Tekstafsnit Hvorfor udtrykke sig på papir? Tegneterapi begyndte for alvor at blive udbredt i begyndelsen af 1960'erne, men mange år før havde den schweiziske psykolog C. G. Jung understreget betydningen af at anvende tegninger i psykoterapi til at få ubevidste symboler som led i helingsprocessen frem. Tegneterapi er en speciel form for psykoterapi, som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer. De fleste mennesker er ikke vant til at tegne eller male, det er netop det, der er det bedste udgangspunkt for terapien. Ifølge den amerikanske kirurg Bernie Sigel 1 : Tegninger er uimodtagelige for sprogligt bedrag og går direkte til det ubevidstes universelle symbolsprog. Hvad vi siger, er tit et dække, fordi vi alle sammen er trænet i sproget og bruger det, bevidst eller ej, til at skjule ting, der foruroliger os. Men når vi kommunikerer i visuelle billeder fortæller vi sandheden, fordi vi ikke kan manipulere dette sprog lige så godt. Omkring det at tegne et traume ned på papir fortæller Lise Maj Jensen 2 : Man kan sige, at det ubærlige bliver båret i enkel form på papiret. Og en fordel er, at det kan lægges væk igen. Det kan rummes og gøres håndterligt, ikke kun af terapeuten i overføring og kontakt men også af papiret/i skrivebordsskuffen. Man kan spørge, om der så faktisk sker nogen forandring. Om psykisk materiale integreres, blot fordi det synliggøres på papiret. Det sker ikke automatisk, selv om jeg rent faktisk gang på gang forundres over, hvor meget selvhelende proces, der finder sted i den kreative proces. Tilsvarende drømmenes forunderlige evne til at hele dagens/livets sår og bringe os videre i en personlig udviklingsproces bag om vores bevidste erkendelse eller indgriben. Der kan ske selvhelende processer med fornyet integration og der kan ske retraumatisering. I mit interview med Anita Mikkelsen snakkede vi om fordele og ulemper ved tegning / maling som redskab i en selvudviklingsproces. 1 Bernie Siegel Kærlighed, medicin og mirakler 2 Bilag 8, Lise Maj Jensen Tegneterapi i traumebehandling, artikel fra psykoterapeuten nr Winnie Soelberg Pedersen hold: side-8

9 Anita fortæller følgende: For hende har det været et usædvanlig spændende redskab og tegning / maling har været til stor hjælp for hendes proces i perioder. Flere gange har hun oplevet at det har været vejen uden om en blokering og uden tegning / maling, ville processen have taget meget længere tid. Hun fortæller hvordan hun havde en del billeder, som hun havde hængt op i sit soveværelse. Dette havde hun gjort for at arbejde videre med processerne og hver aften lå hun og kikkede på dem og fandt nye indfaldsvinkler / indsigter. At kunne se hendes proces på papir hver aften gjorde også, at hun ofte drømte om situationer billederne hørte til og på den måde fik hun flere informationer end ellers. For Anita har billederne været meget værdifulde i en periode af hendes liv. I mit eget terapeutiske forløb (uddannelse) har jeg haft stor gavn af både tegne og maleteknik som redskab. Jeg bruger teknikkerne til egen selvudvikling og til at afklare forskellige spørgsmål, frustrationer mv. i mit liv. De færdige billeder har været til stor hjælp og af afklarende karakter og jeg ville have manglet indsigt omkring mig selv og mit liv uden disse. Jeg har malet stemninger, sindstilstande, malet efter musik, malet for at afklare, men også brugt maleriet til at afstresse. Jeg har malet efter fantasirejser, ord eller sætninger, oplevelser og sidst men ikke mindst, har jeg malet ud fra fysisk / psykisk smerte / blokeringer i kroppen. I mit terapeutiske forløb har jeg oplevet at tegninger eller malerier har kunnet hjælpe mig gennem og finde ind til et problem / en situation jeg ikke kunne sætte ord på. Jeg har oplevet, at i gruppe sammenhæng har det været en væsentlig nemmere måde, at beskrive mig selv, min sindstilstand mv., mere ærligt og oprigtigt, end jeg ville kunne med ord. Ved hjælp af tegning eller maleri har jeg ikke skulle fortælle om mig selv direkte, men derimod fortælle om billedet lig mig, men i tredje person. For mange er det væsentlig nemmere at udtrykke sande følelser mv. ved at fortælle om fx et billede, end ved at sige jeg har det.. En tegning eller billede fortæller ofte mange flere detaljer om mig, end jeg ville fortælle med ord. Noget tænker jeg måske ikke over, noget finder jeg ikke væsentligt og andet undlader jeg at fortælle. Måske er der vigtige informationer jeg slet ikke er opmærksom på. Disse vil afspejle sig på billedet og terapeuten eller jeg selv, vil kunne spørge ind til små detaljer der måske ellers ikke var synlige. Derigennem vil jeg selv nå frem til et mere sandt billede af situationen, mig selv eller mit problem og terapeuten vil få væsentlig mere at arbejde med. Der ligger i hver enkelt af os megen skjult viden og information. Den eneste der har de rigtige svar på det indvendige liv, er os selv. Vi kan få hjælp til at finde ind til disse informationer, men vi er selv vidensbank for vort eget liv ingen andre. Hvis vi som individuelle mennesker har brug for hjælp til, at komme igennem en svær situation, bearbejde en oplevelse, eller finde forståelse for svære ting vi oplever i livet, er det vigtigt, at vi finder så megen information som overhovedet muligt og videregiver denne, til den eller de, vi har valgt til at hjælpe med afklaringen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-9

10 Mange udtrykker kun det der er tilladt, vi har måske fået af vide, vi ikke må udtrykke vrede som børn eller måske er det vrede udtryk blevet straffet. Mange af os har gået i flinkeskole og VED hvad man må og ikke må. Jeg ved måske, at hvis jeg siger fra bliver jeg forladt. Årsagerne kan være mange og er utrolig individuelle vores mønster afhænger af hvad vi har med i bagagen. Flere af os tænker over hvad vi siger, eller måske vil vi gerne sige det rigtige, eller det vi tror terapeuten gerne vil høre. Vi pynter måske også lidt på historien, for ikke at virke pylrede, anmassende, umulige, barnlige mv. Alt dette er med til at bremse udviklingen for den enkelte og nå frem til en løsning på situationen. I sådanne tilfælde, kan det, at bruge redskaber som tegning eller maleri være en utrolig hjælp. Her sættes tankernes styring ud af spil og vores ubevidste / sande jeg kommer til udtryk uden vurdering på dets rigtighed. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-10

11 Højre- og venstrehjernehalvdel Af psykolog, mag. art. Erik Hoffmann 3 De to hjernehalvdele Den venstre hjernehalvdel er verbal, analytisk og logisk i sin funktionsmåde, mens den højre er musisk, emotionel og rumligt opfattende. Venstre hjernehalvdel tænker i ord og begreber, mens den højre tænker i billeder, følelser og fornemmelser. I en normal hjerne optræder der spontane skift i balancen mellem højre og venstre side, afhængig af hvad man laver. Når man læser, skriver og taler, vil den venstre halvdel være mere aktiv end den højre. Når man derimod lytter til musik eller er optaget af visuel-rumlig sansning, er den højre hjernehalvdel mest aktiv. Det er vigtigt for individets kreative udfoldelse at have en korrekt balance og kommunikation mellem hjernehalvdelene. Ifølge Edel Hovgaard 4 behandles de indtryk vi modtager hovedsageligt i en af hjernehalvdelene, afhængig af informationens art, men overføres også til den anden til vurdering og supplement. Hun kalder venstre hjernehalvdel den logiske hjerne og højre hjernehalvdel den kreative hjerne. Hun skematiserer her hvad hver hjernehalvdel styrer. Logisk hjerne Kreativ hjerne styrer højre side af kroppen styrer venstre side... matematik sprog intellekt videnskab/forskning rationalitet analytisk musik rytme intuition kunst følelser fantasi 3 Citat fra Bindutidsskrift om joga tantra meditation nr v/ Lektor, læsepædagog, studievejleder og biokinesiolog Edel Hovgaard Winnie Soelberg Pedersen hold: side-11

12 detaljeorienteret objektiv logik udtrykker ny indlæring homolateral bevægelse nærsyn tale helhedsopfattende subjektiv kreativitet modtager automatiske processer heterolateral bevægelse langsyn billeddannelse Når der arbejdes med tegning og maleri som et redskab, aktiverer man den højre hjernehalvdel og sætter den venstre lidt ud af funktion. Det betyder, at der ikke bliver tolket på det som dukker op og kommer ned på papiret, der bliver ikke analyseret på, om det nu også er ok, i orden eller måske nødvendigt. Det fortæller også, at hvis du fx efter en meditation, sætter dig ned og tænker over hvad du nu vil male vil du begynde at tolke på hvad der er rigtigt og ikke rigtigt. Måske vil du kun male det du forstår eller giver mening. Du vil aktivere den venstre hjernehalvdel og miste en masse detaljer. Med højre hjernehalvdel fungerer tingene som i en drøm alt kan lade sig gøre og intet er underligt i drømmen, først når du vågner og begynder at tænke over drømmen, vil du synes det var underligt, hvis du fx kunne flyve eller en hest kunne tale med dig. En male- / tegneterapeutisk proces foregår primært i din højrehjernehalvdel, så tæt på oplevelsen som muligt. Her er ingen tolkning eller frasortering foretaget af den venstre hjernehalvdel (den logiske). Test højre og venstre hjerne halvdel Vores underbevidsthed præges hele livet igennem dog bliver den grundlagt i vores barndom. Underbevidstheden præges af både højre og venstre hjerne halvdel. Testen er hentet på På denne side er der mange andre sjove opgaver, der kunne være et besøg værd. Testen har jeg taget med for at du kan se hvilken hjernehalvdel du er trænet mest i at bruge. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-12

13 Dyst mellem højre og venstre hjernehalvdel Her er en række ord skrevet med en anden farve end ordet dækker. Du skal nu læse ordene på 2 forskellige måder, der appellerer til henholdsvis venstre og højre hjernehalvdel. RØD GRØN LILLA GUL BLÅ RØD GRØN HVID SORT ORANGE LILLA RØD GRÅ GUL BRUN GRØN HVID RØD LILLA BLÅ 1. Læs først alle ordene, som de står skrevet. Tag tid på oplæsningen. 2. Læs så alle ordene igen men sig de farver, ordene er skrevet med. Tag igen tid på oplæsningen. De fleste vil have svært ved at læse farverne. I de to opgaver tales der både til højre og venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel registrerer ordets farve og giver informationen videre til venstre hjernehalvdel, som har bearbejdet bogstavernes betydning. Men nu opstår der en konflikt, da de to informationer ikke passer sammen. Konflikten kan kun løses ved at den ene hjernehalvdel undertrykker den anden. Hos trænede læsere vinder venstre hjernehalvdel som regel. Den abstrakte sprogbearbejdning foregår nemlig i denne del af hjernen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-13

14 Visualisering Ønsker du at ændre et bestemt mønster i dit liv, kan visualisering være en særdeles god teknik. Måske har du et mål du gerne vil nå, et ønske du gerne vil have opfyldt, eller måske vil du bare gerne have en god dag uanset hvad det end måtte være, kan visualisering være et redskab til, at komme nærmere dit mål, ønske mv. Visualisering bruges i dag også som et supplement til behandlingen af kraft og smertebehandling. Med visualisering kan du ændre et negativt tankemønster til et positivt. Claus Bülow 5 : Visualisering brugt som en del af en helbredelsesproces er at forestille sig det ønskede resultat. Det bedste man kan tænke sig at opnå. Hensigten er ikke at fortrænge kendsgerningerne og dermed bedrage sig selv. Resultaterne med visualisering har været overraskende gode. For en del uhelbredelige syge lykkes det, at mobilisere så megen kraft, at de er blevet helt raske eller har fået forlænget deres liv med en række gode år. Hvad er visualisering? Ifølge Carsten Pedersen 6 : At visualisere betyder at se for sit indre øje, men udtrykker, betegner alle former for indre sansning, dvs. se, høre, føle, lugte og smage. Visualisering er i tæt familie med dagdrømmene, specielt dagdrømme. Således kan man forklare det, som en bevidst styrede dagdrømme. Man kan sige, at visualisering kan bruges til at styre underbevidstheden i en ønsket retning, samt at ændre uhensigtsmæssige koder. Ifølge psykoterapeuterne Claus Bülow og Hanne Røschke 7 : Claus Bülow og Hanne Røschke har haft visualisering som en vigtig del af deres arbejde med canserpatienter siden Visualisering er en teknik til at skabe og se billeder inde i hovedet at forestille sig noget ikke andet. Midlerne vi bruger kan være tegning, 5 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 6 Carsten Pedersen Livsglæde og energi 7 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-14

15 collager, fantasirejser, hvor man med lukkede øjne fantaserer sig gennem et forløb beskrevet af terapeuten, fortæller Ckaus Bülow. En visualisering kan være en fantasirejse som er guidet, her guides klienten gennem en rejse og følger en forud bestemt vej frem til målet / indsigten. Visualisering vil ikke altid være guidet når først du er blevet god til teknikken, kan du visualisere i en pause på jobbet, mens aftensmaden laves eller måske på vej hjem i bussen. At visualisere er som at se en film, et billede eller symbol for det indre øje. Det er som at drømme. For de som kender dagdrømmeri, kan det sidestilles med dette. De fleste af os har sikkert prøvet, pludselig at opdage, at være faldet i staver og fuldstændig glemt alt omkring os det er også at visualisere. Tankerne får frit løb og du er i en helt anden verden. Jeg havde en gang en kollega, der arbejdede med visualisering hver dag. Hun startede hver morgen med at visualisere en god dag, for at gøre det bedste for, at dagen blev rigtig god. Hun forestillede sig dagen som hun ønskede den skulle blive, og hvordan eleverne tog godt mod hendes budskab. Hun så for det indre øje, hvordan den enkelte elev fik en god oplevelse / indsigt, inden dagen var slut. Hun så for sig, hvordan hun efter arbejde kom hjem og havde en god aften med sin familie osv. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-15

16 Et lille digt om visualisering eller mangel på samme Getsemane af Niels Ferlin Han var så lille og ringe artist at han følte sig mere end lovlig trist. Så satte han sig ved sin Faber en smuk aften og skrev som så: Gud har i sit fotografiatelier et mørkekammer som hedder Getsemane. Dér vokser der klare billeder frem for den, som er stille og alvorlig. Men den som er bange for kulde og ris, får aldrig en blomst i paradis. Hans liv bliver som en øde slette der af sølvstråler ej er mættet. I purpur måske, og glans han gik men hans blik var en tiggers blik. Til aske kom han men aldrig til brand og månen ler ad hans tomme hånd. Thi, den som er bange for Getsemane har slet ingenting at få eller give. Min tolkning Vs. 3. Guds fotografiatelier / Getsemane er metafoer for billeder for det indre øje / visualisering. Vs. 4. Der vokser billeder frem for den, som er stille og alvorlig. = Hvis man koncentrerer sig vil billederne komme. Vs. 5. Hvis man ikke tør se alle sider inkl. de mindre sjove af sig selv, får man ikke chancen for at tage del i glæderne. Vs. 6. Får man ikke del i de indre billeder bliver livet kedeligt og fantasiløst. Vs. 7. Uanset hvordan man er klædt og hvad man ejer, bliver livet trist og som en tiggers hvis, man ikke får del i de indre billeder. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-16

17 Vs. 8. Uden billederne for det indre øje, kan man blive til aske udbrændt, men ikke være i brand. = uden energi og varme. Vs. 9. Den der ikke tør se billeder for det indre øje har intet at give og intet at få. Billeder for det indre øje = fantasi / forestillingsevne / ønsker / visualisering i denne sammenhæng. Fantasirejser Fantasirejser bruges ofte i forbindelse med terapeutisk arbejde og afsluttes oftest med enten en tegning eller et billede som terapeuten, den enkelte kan tolke på, og eller finde indsigt i. Metoden er god, bl.a. fordi den fortæller nøjagtig hvad du skal gøre og hvad du skal være opmærksom på. Hvad er en fantasirejse? En fantasirejse er stort set det samme som visualisering, dog er en fantasirejse altid delt op i 3 faser. I forbindelse med fantasirejse har terapeuten valgt et tema, som passer til klientens problemstilling netop nu. Arbejder du selv med fantasirejser, kan du enten få en ven / veninde til at læse op, eller selv indtale en fantasirejse på bånd som du kan lytte til. Inden du begynder på en fantasirejse, er det vigtigt, at sørge for at der er ro i rummet, telefoner er slået fra og du ikke bliver forstyrret af nogen eller noget. Der skal være en behagelig temperatur og gerne noget stille afslappende musik i baggrunden. Gør omgivelserne så hyggelige som overhovedet mulig. Den afslappende fase Det første som sker i en fantasirejse, er at du bliver talt ned i en dyb, rolig og afslappet tilstand. Denne del kan gøres på mange forskellige måder og ingen er mere rigtig end andre. Det er som at komme i en let trance, tilsvarende lige før du falder rigtig i søvn eller dagdrømmer. Du vil være fuldstændig klar over hvor du er, hvem der er i lokalet og hvad der sker. Visualisering kan IKKE sidestilles med fx hypnose. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-17

18 Selve rejsen Her vil terapeuten guide dig hele vejen på din rejse. Undervejs vil du blive bedt om at forestille dig forskellige ting, situationer mv. Du vil kunne flyve, svæve, bevæge dig fra en verdensdel til en anden på et split sekund. Det er som i drømme alt kan lade sig gøre og føles ok her er ingen undren. Typisk vil en sådan rejse starte på en eng, her vil være måske en sø og en form for sti. Du vil blive bedt om at følge stien og hele vejen gennem rejsen, bliver du guidet og er ikke alene. Der vil altid være et mål i rejsen det kan være du skal møde DIN engel, en troldmand, en vis mand eller måske en person / et væsen du selv finder på. Fra disse skal du modtage din indsigt, en gave eller noget helt andet. Når du har fået din indsigt, gave eller andet, skal du tilbage igen. Her vil du blive guidet hele vejen tilbage samme vej som du kom frem. Tilbage til rummet I denne fase skal du ud af den lette trance og helt tilbage til rummet du er i. Her vil igen blive brugt forskellige teknikker disse passer sammen med den indledende afslapning. Så snart du er vågen og tilbage i rummet skal du til at arbejde med din oplevelse. Bearbejdelse af rejsen Bearbejdelsen afhænger både af terapeutens indfaldsvinkel, formåen og rejsens formål, jeg vil blot nævne den, der hører til maling / tegning. Maling / tegning: Straks efter fantasirejsen er færdig, skal du begynde at male / tegne. Det er vigtigt, at det foregår mens energien stadig er i kroppen og mens du stadig kan huske så mange detaljer som muligt. Herefter kan tegningen tolkes og rejsens indsigt bearbejdes. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-18

19 Farvernes betydning Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Forfatter og naturforsker Johann Wolfgang von Goete satte i 1810 farverne i system for mennesket, med udgivelsen af sin bog Geshichte der Farbenlehre. Goete betragtes i dag som pioner inden for farvepsykologien og det mere etablerede system arbejder ud fra Goetes teorie omkring farver og deres påvirkning. Ifølge en artikel skrevet af Erik Claudi 8, fortæller professor Karl Fischer at farverne på vores vægge har stor indflydelse på vor psyke. Hvide vægge gør fx menneskene lidt kedelige, rødt forhøjer blodtrykket. Test har vist, at farverne påvirker os biologisk. bl.a. har man testet heste efter et løb den ene halvdel satte de ind i en blå stald og de anden i en rød. Hestene i den blå stald faldt hurtigt til ro, men dem i den røde blev ved med at skrabe i jorden og slå med hovedet i timevis. Andre forskningsresultater viser, at planter vokser bedre i rødt lys end i blåt. Disse påvirkninger hænger sammen med, at de to farver udstråler kulde og varme. Tilsvarende forsøg med mennesker viser at, i blå rum føler mennesker kulde ved 15 grader, men først ved 11 grader i et rødt rum. Ændringerne af vores blodomløb hænger sammen med, at farverne påvirker vores nervesystemer. De rødorange farver påvirker det nervesystem som heder Symphaticus det nervesystem som får os til at bevæge os. Gul har samme virkning blot i meget svagere grad. Blå og grønne farver påvirker Vagus nervesystemet, som hjælper os med at slappe af. I psykiatrien stimuleres handicappede børn ved at lade dem opholde sig i rum malet i forskellige farver. Det røde værelse vil stimulere og pirre, samtidig med at det øger pulsen og blodgennemstrømningen. Det gule rum sætter gang i motorikken, kirtlernes sekretionsudskillelse og virker forstærkende på nervesystemet. Det grønne rum er beroligende og dæmpende, mens det blå virker sammentrækkende, stabiliserende og dæmpende på blodomløbet. På instituttet hvor professor Karl Fischer arbejder, får de henvendelser fra par som fungerer fint sammen, men ikke kan blive enige om farverne på væggen. Der bliver lavet nogle farvetests på dem hver især og ofte viser det sig, at de har levet med farver på væggene som fremhæver sider af dem selv, de ikke ønsker at frembringe. Testene giver 8 Bilag 2 Erik Claudi en artikel Farverne påvirker vort liv Samvirke november 1991 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-19

20 dem et billede på deres eget indre. De får også en indsigt i, at farvernes påvirkning berører dem individuelt og dette kan gøre det svært, at blive enig om farvevalg. Christine Cordsen 9 skriver bl.a. farvepsykologerne kan læse vores personlighed ud fra vores valg af yndlings- og hadefarver. Jeg vil ikke remse alle farverne og deres betydning op, men henvise til at læse artiklen Bilag 3. Lüschers FarveTest 10 arbejder efter samme princip, her udleveres 8 farver som klienten prioriterer efter hvilken farve hun bedst kan li næst bedst osv. Selv har jeg adskillige gange forsøgt mig med denne test og får kun små afvigelser i resultatet. Alt efter indre stemning vælger jeg lidt forskelligt, men ikke væsentligt. I bogen fortælles også hvordan producenter bruger farvepsykologi til at sælge sine produkter. Producenterne må studere vore vaner for at sikre sig, at vi vælger hans produkt frem for konkurrentens. Hvis hans produkt er sukker, så ved han, at pakningen skal være blå eller i det mindste hovedsagelig blå, og at han for alt i verden skal undgå grøn. Men mest sansynligt ved han ikke, hvorfor det er sådan. Den fysiske fornemmelse for blå er sødt. Grøn på den anden side forbindes med sammensnerpende, og hvem vil have sammensnerpende sukker? I forhold til billeder skrives der. Hvis man betragter et maleri eller et farvefoto er farvernes psykologiske betydning normalt mindre åbenlyse, fordi så mange faktorer er involveret emnet, forholdet mellem ramme og formen, forholdet mellem farverne selv, personens uddannelse og kundskaber og æstetiske smag. Sommetider er det muligt at slutte sig til malerens personlige egenskaber, hvis han lægger stor vægt på en eller to farver fx Gauguins optagethed af gul i hans sene malerier men normalt, når mange farver danner et hele, er det vores æstetiske vurdering, som betragter hele maleriet og bestemmer om vi kan lide det eller ikke, og ikke så meget vores psykologiske reaktioner over bestemte farver. Endvidere gør Lüschers opmærksom på at farvernes betydning også er kulturelt betinget. En vigtig ting at huske i vores mere og mere multietniske samfund. 9 Bilag 3 - Christine Cordsen artikel Bekend kulør Alt for Damerne nr Dr. Max Lüscher / Ian Scott Lüschers Farvetest Den forbløffende test der afslører din personlighed gennem farver. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-20

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hypnose - hvordan virker det?

Hypnose - hvordan virker det? Hypnose - hvordan virker det? af Frank S. Kristensen (Version 1, okt.09) 2009 - Frank S. Kristensen - www.mentalius.dk - Side 1 Indhold: Side 3 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 13 Hypnose... Forord og

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere