Tegn og Mal med intuition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn og Mal med intuition"

Transkript

1 Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003

2 Forord I forbindelse med et omskolingsforløb social og sundhedsassistent har jeg i dansk fået til opgave at skrive en rapport om et selvvalgt emne. Opgaven gav i starten en del forvirring hvad skulle jeg skrive om? Emnerne var mange og særdeles spændende, men hvilket skulle jeg vælge og hvad skulle jeg lægge vægt på ja, der var mange tanker. Min første indskydelse var noget om terapi. Jeg oplevede, at opgaven nemt kunne blive for omfattende set i lyset af den korte tid jeg havde til at løse den. Da Liselotte Meelsen flere gange lagde vægt på, både billede og tekst som udgangspunkt for opgaven, tænkte jeg på en terapeutisk teknik nemlig mal med intuition som terapeutisk redskab. En teknikker som jeg er godt kendt med og gerne vil belyse og arbejde mere i dybden med. I processen med at skrive denne opgave kom tankerne også ind på tegneterapi, denne teknik er også givet eksempler på i opgaven. Rapportens sigte er, at den skal få karakter af et input til terapeuter som inspiration og til de som påtænker at drage billedmaling og eller tegning ind som et redskab i terrapi. Voksne der evt. overvejer at anvende teknikkerne i en personlig selvudvikling. Jeg vil gerne takke følgende for deres hjælp ved udarbejdelse af denne rapport Anita Mikkelsen, zoneterapeut og dybdeterapeut Min familie for støtte og forståelse i arbejdsprocessen Joan Elisabeth Poulsen (medkursist) Else Palmdahl (medkursist) Liselotte Meelsen Winnie Soelberg Pedersen hold: side-2

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INDLEDNING... 5 METODEAFSNIT... 6 INDSAMLING AF MATERIALER... 6 HVAD ER NØDVENDIGT JEG HAR KENDSKAB TIL?... 6 PROBLEMFORMULERING... 7 TEKSTAFSNIT... 8 HVORFOR UDTRYKKE SIG PÅ PAPIR?... 8 HØJRE- OG VENSTREHJERNEHALVDEL Test højre og venstre hjerne halvdel VISUALISERING Hvad er visualisering? Et lille digt om visualisering eller mangel på samme...16 Min tolkning...16 FANTASIREJSER Hvad er en fantasirejse? Den afslappende fase...17 Selve rejsen...18 Tilbage til rummet...18 Bearbejdelse af rejsen...18 Maling / tegning:...18 FARVERNES BETYDNING Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Farvernes betydning ud fra et alternativt synspunkt Aurafoto - Farvernes generelle betydning...22 Rød...22 Orange...22 Gul...22 Grøn...22 Blå...22 Indigo...22 Violet...22 Hvid...22 Chakraer...23 Hvad er chakra?...23 De 7 chakra...24 Rod chakra...24 Hara chakra...25 Solar plexus...25 Hjerte chakra...25 Hals chakra...26 Pineal chakra...26 Kron chakra...26 MUSIK MAL MED INTUITION Teknikken Inden du starter...28 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-3

4 Maleprocessen...29 Billedets tolkning...29 Det færdige billede...29 TEGN MED INTUITION, TEGNETERAPI Teknikken Tegneprocessen...30 Tolkning af den færdige tegning...30 Det færdige billede...30 BILLEDANALYSE KONTRA BILLEDTOLKNING Konklusion Billedanalyse...35 Billedtolkning...36 Fokus...37 GRUNDREGLER FOR TERAPI Terapeutengagement Klientens kropstilstand Klienten vælger emnet Fysisk beskyttelse Fysisk nærvær Total respekt for klientens oplevelser AT HJÆLPE ER AT FORSTÅ Find din kreativitet Opgave...40 Proces...40 Analyse...40 Tolkning...41 Billede 1)...41 Analyse...42 Billede 2)...42 Tegn et træ Tolkning...43 Mozart et stykke musik Andre metoder der kan anvendes Transformation...45 Find dine kropslige blokeringer...45 En fantasirejse...45 Find et symbol...45 En chakra meditation...45 Healing...45 En bekræftelse...45 Mandala tegneterapi...46 KONKLUSION LITTERATURLISTE Litteratur Artikler Web-adresser KILDER BILAG BILAG 1 FANTASI KROPPENS EGNE MIRAKELBILLEDER BILAG 2 FARVERNE PÅVIRKER VORT LIV BILAG 3 BEKEND KULØR BILAG 4 TEGN ET TRÆ SE DIG SELV BILAG 5 TEGNETERAPI I TRAUMEBEHANDLING Winnie Soelberg Pedersen hold: side-4

5 Indledning Formålet med min rapport er, at give terapeuter samt voksne med lyst til at tegne / male og selvudvikle lidt, kendskab og inspiration til at tegne / male med intuition og bruge dette som et redskab. For den enkelte voksne kan inspirationen bruges både til at sætte billeder på en følelse, en stemning, en drøm mv. og ud fra disse få nogle helt unikke og smukke billeder fra deres eget indre og i en mere selvudviklende retning. Terapeuten kan bruge teknikken til at arbejde sig bagom det sagte ord og måske nemmere komme ind til sagens kerne hos klienten. Der findes flere teknikker og mulighederne er mange. Jeg har valgt kun at præsentere to, den ene er billedmaling akvarel vådt i vådt, og tolke egne malede billeder og beskrive processen og arbejdet gennem disse. Den anden tegneterapi som redskab. De to teknikker ligger tæt op ad hinanden og supplerer hinanden godt i mange tilfælde vil man kunne vælge såvel den ene, som den anden teknik. Jeg har valgt emnet fordi jeg finder det meget spændende og interessant og selv har erfaring med dets virkning, både som terapeut, klient og privat person. Jeg har bygget rapporten op i male teknik, hvortil der kommer underpunkter om metode, farver, chakraer, maleprocessen, de færdige malerier og en tolkning af enkelte egne billeder. Der vil til billederne være en lille analyse efter en billedanalyse model. Dette kun fordi det er en opgave i arbejdet med malerier ved terapi eller selvudvikling ville dette ikke finde sted. Jeg har valgt at opbygge rapporten i hovedtemaer og ud fra disse lave underpunkter dette for at gøre rapporten overskuelig og nem at bruge som opslagsværk. Jeg glæder mig meget til processen og forventer en spændende og givende proces. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-5

6 Metodeafsnit Indsamling af materialer Jeg vil finde bøger som henvender sig til emnet primært hjemme i reolen, men også på biblioteket. Jeg vil læse gamle notater fra bl.a. min terapeut uddannelse, kurser mv. Jeg vil finde artikler om emnet eller beslægtede emner hjemme. Jeg vil søge på Internettet. Jeg vil snakke med mennesker jeg kender, der har kendskab til mal med intuition, tegneterapi eller andre beslægtede emner. Jeg vil vride hjernen og bruge egen erfaring og viden. Hvad er det nødvendigt jeg har kendskab til? Teknikken, mal med akvarel, vådt i vådt. Tegneterapi. Forståelse for farverne og deres symbolik. Chakraerne og deres farvesymbolik. Redskabet fantasirejse. Visualisering som metode. Terapeutiske indfaldsvinket og metoder der bruges før og efter det malede billede. Højre- og venstrehjernehalvdel. Terapeutisk etik. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-6

7 Problemformulering I de senere år er det blevet mere og mere in, at bruge forskellige alternative behandlingsformer, flere og flere ønsker at arbejde med sig selv og finde forløsning i livets svære situationer. Hvad årsagen hertil kan være skal jeg lade være usagt, men der findes mange teorier og gisninger. For mange er det svært at skulle fortælle om sig selv, sine følelser og oplevelser til et andet og fremmed menneske. Vi er alle individuelle og nogle af os kan med fordel bruge andre teknikker end snak og analyse af ord, for at nå frem til hvad problemstillingen er. Det kan være svært at finde indgangsvinklen til at arbejde med sig selv, en følelse, forevige et følelsesmæssigt minde, forholde sig til en drøm mv. Hvordan skal jeg gribe det an og hvor skal jeg begynde? Samtidig med, at flere og flere søger det alternative marked, er der også flere og flere som føler et behov, men ikke rigtig tør, eller ikke finder behovet stort nok. Især denne gruppe kan profetere af nemme redskaber til at komme i gang og måske selv arbejde lidt med at udtrykke følelser, tanker mv. gennem billedet. Der er også situationer, hvor vi har en meget smuk oplevelse og gerne ville kunne bevare den levende i vores indre. Maling kunne være et smukt redskab til at bevare dette følelsesminde i billedform. Ved et gensyn med billedet kan vi genskabe følelsen, oplevelsen inden i. Tegne- og male teknikker er også ved at vinde indpas i det mere etablerede behandlingssystem og bl.a. inden for cancerbehandling bruges teknikken med stor succes. Kendskabet til teknikkens eksistens er bl.a. gennem det etablerede systems blå stempel, blevet mere udbredt og har derfor skabt større nysgerrighed til hvordan og hvorfor bruges tegne- og maleterapi. Da jeg for mange år tilbage, begyndte at interessere mig for alternativ behandling, var jeg på herrens mark. Jeg vidste ikke ret meget om noget som helst i den retning og synes ikke rigtig jeg kunne finde let tilgængelige bøger at læse. Mange af de bøger jeg fandt, var meget teoretiske på et niveau hvor jeg stod af. Jeg ville i gang og ikke prøve at forstå teoretiske forklaringer. Jeg manglede opgaver, indfaldsvinkler og eksempler noget som kunne motivere. Ud fra ovenstående tanker, viden og erfaringer vil min problemformulering lyde: Hvordan og hvorfor bruges billedmaleri / tegning i et terapeutisk forløb og eller som selvudvikling? Winnie Soelberg Pedersen hold: side-7

8 Tekstafsnit Hvorfor udtrykke sig på papir? Tegneterapi begyndte for alvor at blive udbredt i begyndelsen af 1960'erne, men mange år før havde den schweiziske psykolog C. G. Jung understreget betydningen af at anvende tegninger i psykoterapi til at få ubevidste symboler som led i helingsprocessen frem. Tegneterapi er en speciel form for psykoterapi, som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer. De fleste mennesker er ikke vant til at tegne eller male, det er netop det, der er det bedste udgangspunkt for terapien. Ifølge den amerikanske kirurg Bernie Sigel 1 : Tegninger er uimodtagelige for sprogligt bedrag og går direkte til det ubevidstes universelle symbolsprog. Hvad vi siger, er tit et dække, fordi vi alle sammen er trænet i sproget og bruger det, bevidst eller ej, til at skjule ting, der foruroliger os. Men når vi kommunikerer i visuelle billeder fortæller vi sandheden, fordi vi ikke kan manipulere dette sprog lige så godt. Omkring det at tegne et traume ned på papir fortæller Lise Maj Jensen 2 : Man kan sige, at det ubærlige bliver båret i enkel form på papiret. Og en fordel er, at det kan lægges væk igen. Det kan rummes og gøres håndterligt, ikke kun af terapeuten i overføring og kontakt men også af papiret/i skrivebordsskuffen. Man kan spørge, om der så faktisk sker nogen forandring. Om psykisk materiale integreres, blot fordi det synliggøres på papiret. Det sker ikke automatisk, selv om jeg rent faktisk gang på gang forundres over, hvor meget selvhelende proces, der finder sted i den kreative proces. Tilsvarende drømmenes forunderlige evne til at hele dagens/livets sår og bringe os videre i en personlig udviklingsproces bag om vores bevidste erkendelse eller indgriben. Der kan ske selvhelende processer med fornyet integration og der kan ske retraumatisering. I mit interview med Anita Mikkelsen snakkede vi om fordele og ulemper ved tegning / maling som redskab i en selvudviklingsproces. 1 Bernie Siegel Kærlighed, medicin og mirakler 2 Bilag 8, Lise Maj Jensen Tegneterapi i traumebehandling, artikel fra psykoterapeuten nr Winnie Soelberg Pedersen hold: side-8

9 Anita fortæller følgende: For hende har det været et usædvanlig spændende redskab og tegning / maling har været til stor hjælp for hendes proces i perioder. Flere gange har hun oplevet at det har været vejen uden om en blokering og uden tegning / maling, ville processen have taget meget længere tid. Hun fortæller hvordan hun havde en del billeder, som hun havde hængt op i sit soveværelse. Dette havde hun gjort for at arbejde videre med processerne og hver aften lå hun og kikkede på dem og fandt nye indfaldsvinkler / indsigter. At kunne se hendes proces på papir hver aften gjorde også, at hun ofte drømte om situationer billederne hørte til og på den måde fik hun flere informationer end ellers. For Anita har billederne været meget værdifulde i en periode af hendes liv. I mit eget terapeutiske forløb (uddannelse) har jeg haft stor gavn af både tegne og maleteknik som redskab. Jeg bruger teknikkerne til egen selvudvikling og til at afklare forskellige spørgsmål, frustrationer mv. i mit liv. De færdige billeder har været til stor hjælp og af afklarende karakter og jeg ville have manglet indsigt omkring mig selv og mit liv uden disse. Jeg har malet stemninger, sindstilstande, malet efter musik, malet for at afklare, men også brugt maleriet til at afstresse. Jeg har malet efter fantasirejser, ord eller sætninger, oplevelser og sidst men ikke mindst, har jeg malet ud fra fysisk / psykisk smerte / blokeringer i kroppen. I mit terapeutiske forløb har jeg oplevet at tegninger eller malerier har kunnet hjælpe mig gennem og finde ind til et problem / en situation jeg ikke kunne sætte ord på. Jeg har oplevet, at i gruppe sammenhæng har det været en væsentlig nemmere måde, at beskrive mig selv, min sindstilstand mv., mere ærligt og oprigtigt, end jeg ville kunne med ord. Ved hjælp af tegning eller maleri har jeg ikke skulle fortælle om mig selv direkte, men derimod fortælle om billedet lig mig, men i tredje person. For mange er det væsentlig nemmere at udtrykke sande følelser mv. ved at fortælle om fx et billede, end ved at sige jeg har det.. En tegning eller billede fortæller ofte mange flere detaljer om mig, end jeg ville fortælle med ord. Noget tænker jeg måske ikke over, noget finder jeg ikke væsentligt og andet undlader jeg at fortælle. Måske er der vigtige informationer jeg slet ikke er opmærksom på. Disse vil afspejle sig på billedet og terapeuten eller jeg selv, vil kunne spørge ind til små detaljer der måske ellers ikke var synlige. Derigennem vil jeg selv nå frem til et mere sandt billede af situationen, mig selv eller mit problem og terapeuten vil få væsentlig mere at arbejde med. Der ligger i hver enkelt af os megen skjult viden og information. Den eneste der har de rigtige svar på det indvendige liv, er os selv. Vi kan få hjælp til at finde ind til disse informationer, men vi er selv vidensbank for vort eget liv ingen andre. Hvis vi som individuelle mennesker har brug for hjælp til, at komme igennem en svær situation, bearbejde en oplevelse, eller finde forståelse for svære ting vi oplever i livet, er det vigtigt, at vi finder så megen information som overhovedet muligt og videregiver denne, til den eller de, vi har valgt til at hjælpe med afklaringen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-9

10 Mange udtrykker kun det der er tilladt, vi har måske fået af vide, vi ikke må udtrykke vrede som børn eller måske er det vrede udtryk blevet straffet. Mange af os har gået i flinkeskole og VED hvad man må og ikke må. Jeg ved måske, at hvis jeg siger fra bliver jeg forladt. Årsagerne kan være mange og er utrolig individuelle vores mønster afhænger af hvad vi har med i bagagen. Flere af os tænker over hvad vi siger, eller måske vil vi gerne sige det rigtige, eller det vi tror terapeuten gerne vil høre. Vi pynter måske også lidt på historien, for ikke at virke pylrede, anmassende, umulige, barnlige mv. Alt dette er med til at bremse udviklingen for den enkelte og nå frem til en løsning på situationen. I sådanne tilfælde, kan det, at bruge redskaber som tegning eller maleri være en utrolig hjælp. Her sættes tankernes styring ud af spil og vores ubevidste / sande jeg kommer til udtryk uden vurdering på dets rigtighed. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-10

11 Højre- og venstrehjernehalvdel Af psykolog, mag. art. Erik Hoffmann 3 De to hjernehalvdele Den venstre hjernehalvdel er verbal, analytisk og logisk i sin funktionsmåde, mens den højre er musisk, emotionel og rumligt opfattende. Venstre hjernehalvdel tænker i ord og begreber, mens den højre tænker i billeder, følelser og fornemmelser. I en normal hjerne optræder der spontane skift i balancen mellem højre og venstre side, afhængig af hvad man laver. Når man læser, skriver og taler, vil den venstre halvdel være mere aktiv end den højre. Når man derimod lytter til musik eller er optaget af visuel-rumlig sansning, er den højre hjernehalvdel mest aktiv. Det er vigtigt for individets kreative udfoldelse at have en korrekt balance og kommunikation mellem hjernehalvdelene. Ifølge Edel Hovgaard 4 behandles de indtryk vi modtager hovedsageligt i en af hjernehalvdelene, afhængig af informationens art, men overføres også til den anden til vurdering og supplement. Hun kalder venstre hjernehalvdel den logiske hjerne og højre hjernehalvdel den kreative hjerne. Hun skematiserer her hvad hver hjernehalvdel styrer. Logisk hjerne Kreativ hjerne styrer højre side af kroppen styrer venstre side... matematik sprog intellekt videnskab/forskning rationalitet analytisk musik rytme intuition kunst følelser fantasi 3 Citat fra Bindutidsskrift om joga tantra meditation nr v/ Lektor, læsepædagog, studievejleder og biokinesiolog Edel Hovgaard Winnie Soelberg Pedersen hold: side-11

12 detaljeorienteret objektiv logik udtrykker ny indlæring homolateral bevægelse nærsyn tale helhedsopfattende subjektiv kreativitet modtager automatiske processer heterolateral bevægelse langsyn billeddannelse Når der arbejdes med tegning og maleri som et redskab, aktiverer man den højre hjernehalvdel og sætter den venstre lidt ud af funktion. Det betyder, at der ikke bliver tolket på det som dukker op og kommer ned på papiret, der bliver ikke analyseret på, om det nu også er ok, i orden eller måske nødvendigt. Det fortæller også, at hvis du fx efter en meditation, sætter dig ned og tænker over hvad du nu vil male vil du begynde at tolke på hvad der er rigtigt og ikke rigtigt. Måske vil du kun male det du forstår eller giver mening. Du vil aktivere den venstre hjernehalvdel og miste en masse detaljer. Med højre hjernehalvdel fungerer tingene som i en drøm alt kan lade sig gøre og intet er underligt i drømmen, først når du vågner og begynder at tænke over drømmen, vil du synes det var underligt, hvis du fx kunne flyve eller en hest kunne tale med dig. En male- / tegneterapeutisk proces foregår primært i din højrehjernehalvdel, så tæt på oplevelsen som muligt. Her er ingen tolkning eller frasortering foretaget af den venstre hjernehalvdel (den logiske). Test højre og venstre hjerne halvdel Vores underbevidsthed præges hele livet igennem dog bliver den grundlagt i vores barndom. Underbevidstheden præges af både højre og venstre hjerne halvdel. Testen er hentet på På denne side er der mange andre sjove opgaver, der kunne være et besøg værd. Testen har jeg taget med for at du kan se hvilken hjernehalvdel du er trænet mest i at bruge. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-12

13 Dyst mellem højre og venstre hjernehalvdel Her er en række ord skrevet med en anden farve end ordet dækker. Du skal nu læse ordene på 2 forskellige måder, der appellerer til henholdsvis venstre og højre hjernehalvdel. RØD GRØN LILLA GUL BLÅ RØD GRØN HVID SORT ORANGE LILLA RØD GRÅ GUL BRUN GRØN HVID RØD LILLA BLÅ 1. Læs først alle ordene, som de står skrevet. Tag tid på oplæsningen. 2. Læs så alle ordene igen men sig de farver, ordene er skrevet med. Tag igen tid på oplæsningen. De fleste vil have svært ved at læse farverne. I de to opgaver tales der både til højre og venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel registrerer ordets farve og giver informationen videre til venstre hjernehalvdel, som har bearbejdet bogstavernes betydning. Men nu opstår der en konflikt, da de to informationer ikke passer sammen. Konflikten kan kun løses ved at den ene hjernehalvdel undertrykker den anden. Hos trænede læsere vinder venstre hjernehalvdel som regel. Den abstrakte sprogbearbejdning foregår nemlig i denne del af hjernen. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-13

14 Visualisering Ønsker du at ændre et bestemt mønster i dit liv, kan visualisering være en særdeles god teknik. Måske har du et mål du gerne vil nå, et ønske du gerne vil have opfyldt, eller måske vil du bare gerne have en god dag uanset hvad det end måtte være, kan visualisering være et redskab til, at komme nærmere dit mål, ønske mv. Visualisering bruges i dag også som et supplement til behandlingen af kraft og smertebehandling. Med visualisering kan du ændre et negativt tankemønster til et positivt. Claus Bülow 5 : Visualisering brugt som en del af en helbredelsesproces er at forestille sig det ønskede resultat. Det bedste man kan tænke sig at opnå. Hensigten er ikke at fortrænge kendsgerningerne og dermed bedrage sig selv. Resultaterne med visualisering har været overraskende gode. For en del uhelbredelige syge lykkes det, at mobilisere så megen kraft, at de er blevet helt raske eller har fået forlænget deres liv med en række gode år. Hvad er visualisering? Ifølge Carsten Pedersen 6 : At visualisere betyder at se for sit indre øje, men udtrykker, betegner alle former for indre sansning, dvs. se, høre, føle, lugte og smage. Visualisering er i tæt familie med dagdrømmene, specielt dagdrømme. Således kan man forklare det, som en bevidst styrede dagdrømme. Man kan sige, at visualisering kan bruges til at styre underbevidstheden i en ønsket retning, samt at ændre uhensigtsmæssige koder. Ifølge psykoterapeuterne Claus Bülow og Hanne Røschke 7 : Claus Bülow og Hanne Røschke har haft visualisering som en vigtig del af deres arbejde med canserpatienter siden Visualisering er en teknik til at skabe og se billeder inde i hovedet at forestille sig noget ikke andet. Midlerne vi bruger kan være tegning, 5 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 6 Carsten Pedersen Livsglæde og energi 7 Claus Bülow og Hanne Røschkes Artikkel Fantasi kroppens egne mirakelbilleder Bilag 1 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-14

15 collager, fantasirejser, hvor man med lukkede øjne fantaserer sig gennem et forløb beskrevet af terapeuten, fortæller Ckaus Bülow. En visualisering kan være en fantasirejse som er guidet, her guides klienten gennem en rejse og følger en forud bestemt vej frem til målet / indsigten. Visualisering vil ikke altid være guidet når først du er blevet god til teknikken, kan du visualisere i en pause på jobbet, mens aftensmaden laves eller måske på vej hjem i bussen. At visualisere er som at se en film, et billede eller symbol for det indre øje. Det er som at drømme. For de som kender dagdrømmeri, kan det sidestilles med dette. De fleste af os har sikkert prøvet, pludselig at opdage, at være faldet i staver og fuldstændig glemt alt omkring os det er også at visualisere. Tankerne får frit løb og du er i en helt anden verden. Jeg havde en gang en kollega, der arbejdede med visualisering hver dag. Hun startede hver morgen med at visualisere en god dag, for at gøre det bedste for, at dagen blev rigtig god. Hun forestillede sig dagen som hun ønskede den skulle blive, og hvordan eleverne tog godt mod hendes budskab. Hun så for det indre øje, hvordan den enkelte elev fik en god oplevelse / indsigt, inden dagen var slut. Hun så for sig, hvordan hun efter arbejde kom hjem og havde en god aften med sin familie osv. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-15

16 Et lille digt om visualisering eller mangel på samme Getsemane af Niels Ferlin Han var så lille og ringe artist at han følte sig mere end lovlig trist. Så satte han sig ved sin Faber en smuk aften og skrev som så: Gud har i sit fotografiatelier et mørkekammer som hedder Getsemane. Dér vokser der klare billeder frem for den, som er stille og alvorlig. Men den som er bange for kulde og ris, får aldrig en blomst i paradis. Hans liv bliver som en øde slette der af sølvstråler ej er mættet. I purpur måske, og glans han gik men hans blik var en tiggers blik. Til aske kom han men aldrig til brand og månen ler ad hans tomme hånd. Thi, den som er bange for Getsemane har slet ingenting at få eller give. Min tolkning Vs. 3. Guds fotografiatelier / Getsemane er metafoer for billeder for det indre øje / visualisering. Vs. 4. Der vokser billeder frem for den, som er stille og alvorlig. = Hvis man koncentrerer sig vil billederne komme. Vs. 5. Hvis man ikke tør se alle sider inkl. de mindre sjove af sig selv, får man ikke chancen for at tage del i glæderne. Vs. 6. Får man ikke del i de indre billeder bliver livet kedeligt og fantasiløst. Vs. 7. Uanset hvordan man er klædt og hvad man ejer, bliver livet trist og som en tiggers hvis, man ikke får del i de indre billeder. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-16

17 Vs. 8. Uden billederne for det indre øje, kan man blive til aske udbrændt, men ikke være i brand. = uden energi og varme. Vs. 9. Den der ikke tør se billeder for det indre øje har intet at give og intet at få. Billeder for det indre øje = fantasi / forestillingsevne / ønsker / visualisering i denne sammenhæng. Fantasirejser Fantasirejser bruges ofte i forbindelse med terapeutisk arbejde og afsluttes oftest med enten en tegning eller et billede som terapeuten, den enkelte kan tolke på, og eller finde indsigt i. Metoden er god, bl.a. fordi den fortæller nøjagtig hvad du skal gøre og hvad du skal være opmærksom på. Hvad er en fantasirejse? En fantasirejse er stort set det samme som visualisering, dog er en fantasirejse altid delt op i 3 faser. I forbindelse med fantasirejse har terapeuten valgt et tema, som passer til klientens problemstilling netop nu. Arbejder du selv med fantasirejser, kan du enten få en ven / veninde til at læse op, eller selv indtale en fantasirejse på bånd som du kan lytte til. Inden du begynder på en fantasirejse, er det vigtigt, at sørge for at der er ro i rummet, telefoner er slået fra og du ikke bliver forstyrret af nogen eller noget. Der skal være en behagelig temperatur og gerne noget stille afslappende musik i baggrunden. Gør omgivelserne så hyggelige som overhovedet mulig. Den afslappende fase Det første som sker i en fantasirejse, er at du bliver talt ned i en dyb, rolig og afslappet tilstand. Denne del kan gøres på mange forskellige måder og ingen er mere rigtig end andre. Det er som at komme i en let trance, tilsvarende lige før du falder rigtig i søvn eller dagdrømmer. Du vil være fuldstændig klar over hvor du er, hvem der er i lokalet og hvad der sker. Visualisering kan IKKE sidestilles med fx hypnose. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-17

18 Selve rejsen Her vil terapeuten guide dig hele vejen på din rejse. Undervejs vil du blive bedt om at forestille dig forskellige ting, situationer mv. Du vil kunne flyve, svæve, bevæge dig fra en verdensdel til en anden på et split sekund. Det er som i drømme alt kan lade sig gøre og føles ok her er ingen undren. Typisk vil en sådan rejse starte på en eng, her vil være måske en sø og en form for sti. Du vil blive bedt om at følge stien og hele vejen gennem rejsen, bliver du guidet og er ikke alene. Der vil altid være et mål i rejsen det kan være du skal møde DIN engel, en troldmand, en vis mand eller måske en person / et væsen du selv finder på. Fra disse skal du modtage din indsigt, en gave eller noget helt andet. Når du har fået din indsigt, gave eller andet, skal du tilbage igen. Her vil du blive guidet hele vejen tilbage samme vej som du kom frem. Tilbage til rummet I denne fase skal du ud af den lette trance og helt tilbage til rummet du er i. Her vil igen blive brugt forskellige teknikker disse passer sammen med den indledende afslapning. Så snart du er vågen og tilbage i rummet skal du til at arbejde med din oplevelse. Bearbejdelse af rejsen Bearbejdelsen afhænger både af terapeutens indfaldsvinkel, formåen og rejsens formål, jeg vil blot nævne den, der hører til maling / tegning. Maling / tegning: Straks efter fantasirejsen er færdig, skal du begynde at male / tegne. Det er vigtigt, at det foregår mens energien stadig er i kroppen og mens du stadig kan huske så mange detaljer som muligt. Herefter kan tegningen tolkes og rejsens indsigt bearbejdes. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-18

19 Farvernes betydning Farvernes betydning ud fra det etablerede systems synspunkt Forfatter og naturforsker Johann Wolfgang von Goete satte i 1810 farverne i system for mennesket, med udgivelsen af sin bog Geshichte der Farbenlehre. Goete betragtes i dag som pioner inden for farvepsykologien og det mere etablerede system arbejder ud fra Goetes teorie omkring farver og deres påvirkning. Ifølge en artikel skrevet af Erik Claudi 8, fortæller professor Karl Fischer at farverne på vores vægge har stor indflydelse på vor psyke. Hvide vægge gør fx menneskene lidt kedelige, rødt forhøjer blodtrykket. Test har vist, at farverne påvirker os biologisk. bl.a. har man testet heste efter et løb den ene halvdel satte de ind i en blå stald og de anden i en rød. Hestene i den blå stald faldt hurtigt til ro, men dem i den røde blev ved med at skrabe i jorden og slå med hovedet i timevis. Andre forskningsresultater viser, at planter vokser bedre i rødt lys end i blåt. Disse påvirkninger hænger sammen med, at de to farver udstråler kulde og varme. Tilsvarende forsøg med mennesker viser at, i blå rum føler mennesker kulde ved 15 grader, men først ved 11 grader i et rødt rum. Ændringerne af vores blodomløb hænger sammen med, at farverne påvirker vores nervesystemer. De rødorange farver påvirker det nervesystem som heder Symphaticus det nervesystem som får os til at bevæge os. Gul har samme virkning blot i meget svagere grad. Blå og grønne farver påvirker Vagus nervesystemet, som hjælper os med at slappe af. I psykiatrien stimuleres handicappede børn ved at lade dem opholde sig i rum malet i forskellige farver. Det røde værelse vil stimulere og pirre, samtidig med at det øger pulsen og blodgennemstrømningen. Det gule rum sætter gang i motorikken, kirtlernes sekretionsudskillelse og virker forstærkende på nervesystemet. Det grønne rum er beroligende og dæmpende, mens det blå virker sammentrækkende, stabiliserende og dæmpende på blodomløbet. På instituttet hvor professor Karl Fischer arbejder, får de henvendelser fra par som fungerer fint sammen, men ikke kan blive enige om farverne på væggen. Der bliver lavet nogle farvetests på dem hver især og ofte viser det sig, at de har levet med farver på væggene som fremhæver sider af dem selv, de ikke ønsker at frembringe. Testene giver 8 Bilag 2 Erik Claudi en artikel Farverne påvirker vort liv Samvirke november 1991 Winnie Soelberg Pedersen hold: side-19

20 dem et billede på deres eget indre. De får også en indsigt i, at farvernes påvirkning berører dem individuelt og dette kan gøre det svært, at blive enig om farvevalg. Christine Cordsen 9 skriver bl.a. farvepsykologerne kan læse vores personlighed ud fra vores valg af yndlings- og hadefarver. Jeg vil ikke remse alle farverne og deres betydning op, men henvise til at læse artiklen Bilag 3. Lüschers FarveTest 10 arbejder efter samme princip, her udleveres 8 farver som klienten prioriterer efter hvilken farve hun bedst kan li næst bedst osv. Selv har jeg adskillige gange forsøgt mig med denne test og får kun små afvigelser i resultatet. Alt efter indre stemning vælger jeg lidt forskelligt, men ikke væsentligt. I bogen fortælles også hvordan producenter bruger farvepsykologi til at sælge sine produkter. Producenterne må studere vore vaner for at sikre sig, at vi vælger hans produkt frem for konkurrentens. Hvis hans produkt er sukker, så ved han, at pakningen skal være blå eller i det mindste hovedsagelig blå, og at han for alt i verden skal undgå grøn. Men mest sansynligt ved han ikke, hvorfor det er sådan. Den fysiske fornemmelse for blå er sødt. Grøn på den anden side forbindes med sammensnerpende, og hvem vil have sammensnerpende sukker? I forhold til billeder skrives der. Hvis man betragter et maleri eller et farvefoto er farvernes psykologiske betydning normalt mindre åbenlyse, fordi så mange faktorer er involveret emnet, forholdet mellem ramme og formen, forholdet mellem farverne selv, personens uddannelse og kundskaber og æstetiske smag. Sommetider er det muligt at slutte sig til malerens personlige egenskaber, hvis han lægger stor vægt på en eller to farver fx Gauguins optagethed af gul i hans sene malerier men normalt, når mange farver danner et hele, er det vores æstetiske vurdering, som betragter hele maleriet og bestemmer om vi kan lide det eller ikke, og ikke så meget vores psykologiske reaktioner over bestemte farver. Endvidere gør Lüschers opmærksom på at farvernes betydning også er kulturelt betinget. En vigtig ting at huske i vores mere og mere multietniske samfund. 9 Bilag 3 - Christine Cordsen artikel Bekend kulør Alt for Damerne nr Dr. Max Lüscher / Ian Scott Lüschers Farvetest Den forbløffende test der afslører din personlighed gennem farver. Winnie Soelberg Pedersen hold: side-20

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Personligt farvebehov.

Personligt farvebehov. Personligt farvebehov. I mit arbejde som farvepsykologisk rådgiver, er jeg kommet til det resultat, at vi alle har et personligt behov for en bestemt farvestimulans, ligesom vi har forskellige behov på

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere