Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:"

Transkript

1 Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på en gang vil barnet noget og samtidig anerkender og indvolverer sig i barnets engagementer i verden. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed over tid. Gennem anerkendelse af barnets personlighed styrkes selvværdet. Sociale kompetencer: Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks i venskaber, grupper og kulturer. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår komponenter: Empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. Det er i fællesskabet med andre, barnet oplever styrke og betydning, ligesom det er i fællesskabet der er adgang til at give og opnå anerkendelse og respekt. Sproglig udvikling: Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børn dels udtrykke deres tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig. Krop og bevægelse: Barnet er sin krop og har sin krop, det er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring som finder sted blandt børn i dagtilbud er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område. Men kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Naturen og naturfænomener: Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse handler om at børnene får mangeartede naturoplevelser og erhverver sig viden om naturfænomener og tekniske sammenhænge. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

2 Kulturelle udtryksformer og værdier: Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder. Børns blik er sensitivt og lystfyldt. Respekten for dette blik er en forudsætning for at kunne inspirere og berige deres udvikling af kulturelle udtryksformer. Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver deres opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne, som livet igennem skal bære og værdsætte deres personlige og sociale identitet. Arbejdet med læreplaner i Mariehønen. I børnehaven har vi på personalemøde besluttet at vi vil arbejde tema baseret med emnerne sociale kompetencer og krop & bevægelse. Barnets alsidige personlige udvikling, sprog, natur & naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier vælger vi at arbejde med i dagligdagen (se beskrivelserne af arbejdet). Ved opstart af tema ugerne udfylder personalet SMTTE modellen, så formålet med ugerne bliver synlige. En del af dokumentationen er ofte fotos og beskrivelser som altid løbende hænges op. Hen over ugerne snakker personalet sammen om de tegn de ser og retter arbejdet til efter dette. Slutteligt skal der evalueres enten samlet på afdelingsmøder eller af en enkelt pædagog som fremlægger en kort beskrivelse for resten. I det daglige såvel som i temaugerne bliver det vurderet hvilket af de 3 læringsrum der er optimale at tage i brug i situationen. Børn med særlige behov har en særlig fokus fra personalets side i forhold til læringen, her differentieres læringsmålene og tiltagene ud fra barnets behov.

3 Eks på beskrivelse af det daglige arbejde med læreplanerne: Natur og naturfænomener: Mål at give børnene erfaring med naturen og naturfænomener at være ideudvikler og planlægge ture ud af huset at være blandt børnene at ånde børnene mindst muligt i nakken at tage udgangspunkt i børnenes hverdag og nærmiljø og handle derudfra. at børnene får erfaringer med årets gang, forår, sommer, efterår, vinter. at vi tør kaste os ud i noget uprøvet, at vi besidder faglighed og evner til at udfolde sig med spontanitet, fantasi og kreativitet. at kende egne begrænsninger Tegn: være blandt børnene, - nogle børn mestre selv udfordringerne andre med begrænset vejledning, mens andre har brug for mere støtte. betragter naturen som et rum med højt til loftet, og her kan barnet udfolde sig alt efter erfaringer og formåen. Det er vi voksnes opgave at tage udgangspunkt i børnenes hverdag og nærmiljø og handle derudfra. Børnene har brug for det naturen kan give, og en god formidling til børnene er afhængig af os voksnes engagement, intuition, viden og interesse for naturen, samt vores syn på børnene og vores egenskab som menneske og igangsætter. Det er børnenes egen erfaring og oplevelser børnene kan bruge til noget. Børnene får erfaringer med årets gang, forår, sommer, efterår, vinter. have interesse og engagement, og have lyst til at færdes nysgerrigt i naturen, at være sammen med en voksen, der ved noget, peger, viser, samtale og fortæller, når vi voksne udviser oprigtigt lyst til at opleve, undersøge, formidler og være aktiv, kan begejstring og engagement næppe undgå at smitte. kaste os ud i noget uprøvet, - at besidde faglighed og evner til at udfolde sig med spontanitet, fantasi og kreativitet, - at kende egne begrænsninger.

4 Vi tager på ture ud i naturen, det vil byde på alsidige udfordringer oplevelser og ny spænding. Den gode plads i naturen vil medvirke til, at skabe flere relevante bevægelseserfaringer i det afvekslende terræn, og børnene kan bedre få mulighed for at overskride grænser. Børnene indgår i socialt samspil med andre, de lærer hvor de selv står de får bearbejdet nogle væsentlige oplevelser, de får afprøvet forskellige følelser og de udvider og udvikler deres kreativitet, - de lærer ved at undersøge og eksperimentere, idet de bruger deres krop, når de sanser omverdenen. når vi tager børnene med i naturen giver vi dem god plads, hermed får de nogle dynamiske udfoldelses muligheder, hvor de har mulighed for at afgrænse og hvor de ikke hele tiden afbrydes, der er plads og højt til loft, tid og rum til fordybelse. Tiltag I vores arbejde med lærerplaner natur og naturfænomener lægger vi op til diskussioner på personalemøder om hvorvidt vi har muligheder for, at trække naturen ind i pædagogiske tanker, vi har hermed mulighed for at reflektere over hvorvidt rammerne inspirere til natur og naturfænomener. Vi tager afsæt i, hvad der kan lade sig gøre, det vil sige vi arbejder ud fra den konkrete virkelighed institutionen er i. Vi er indimellem nødsaget til at aflyse, den planlagte daglige bustur grundet sygdom/afspadsering/møder blandt personalet. At bruge naturen på forskellige måder og årstider kan være mange. Der er forskel på legepladsen eller ture ud af huset. Legepladsen er lige uden for døren og hermed vil den være udgangspunkt, det er her de fleste timer udendørs tilbringes. Cykling rundt på gangstierne, leg af forskellige art. Leg på legepladsen som helhedsindtryk giver meget aktivitet og bevægelse. Ture ud af huset er et supplement til legepladsen, lokalområdet udgør mange ting, som rummer mange muligheder for spændende umiddelbare oplevelser. En vinterdag hvor vi tager bussen og køre til skovbørnehaven og oplever skoven når den er dækket af sne, eller vi tager kælken og går i lokal området og finder en bakke hvor vi kan kælke vi køre en tur til en stor bakke i nærområdet. Vi tager på turer til Klosterheden, Kilen, Venø færgeleje, Bremdal strand, for at opleve naturens mange forskellige facetter, - vand er mange ting. Hvad er

5 forskellen på vand? - hav og fjord? Hvilken styrke har vinden? Hvilken betydning har regnen og solen? Ture ud i naturen kan give anledning til mange spørgsmål, - fantasien sætter ingen grænser. Vi tager hvert år på landskuet i Herning, - vi ser på maskiner, - dyr og mange andre ting som giver anledning til en masse spørgsmål. I forbindelse med landsskuet har vi samarbejde med forældrene. Udfoldelser i naturen giver mange udfordringer. Er det farligt at gå i vandkanten når der er mange krabber, bider de i tæerne? Det at lege med vandslange i sandkassen, er helt anderledes en at grave og bygge sandslotte ved stranden. Er det farligt at gå dybt ind i skoven, findes der trolde og hekse eller er det bare fantasi? Er man bange når man færdes i skoven. Naturens materialer giver anledning til leg, - der kan snittes pile og buer, - der kan spilles kryds og bolle med sten eller vi tegner i sandet. De motoriske udfoldelser er forskellige om en klatre på en stor skrænt eller en bakke. Legen i træerne på legepladsen er anderledes en i skoven, i skoven bor der eksempelvis trolde og hekse. Vi beskrive vores daglig dag på whrite board tavle, så forældrene kan følge med i dagens oplevelser og aktiviteter. Evaluering opsamling i forhold til de planer, man i Mariehønen har lagt i for det kommende års arbejde. Hvad skal børn / voksne lære? Hvad vil vi forandre, udvikle, blive klogere på. Hvilke forandringer/konkrete resultater ønsker vi, at der træffes i vores arbejde? Hvilke problemer skal løses? Hvilke ideer vil vi afprøve? Hvad vil være værd at vide? Hvad er nødvendigt at vide? Aftaler Hvem gør hvad, hvordan og hvornår?

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere