FULD DAMP PÅ MUSEET. Protektor: H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULD DAMP PÅ MUSEET. Protektor: H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg"

Transkript

1 Nyhed: GAVEIDÉ for kun 500,- kr. Mangler De en spændende og anderledes gave til en festlig lejlighed, så kan vi anbefale et eksklusivt MUSEUMS-GAVEKORT til max.12 personer udstedt til besøg på museet med en helt personlig omvisning og fortælling på museet med gruppen i centrum og med god tid til at nyde historiens vingesus. Gavekortet bestilles på tlf og kan med få undtagelser indløses efter aftale hele året! Gavekortbestilleren kan deltage gratis. MUSEET STORMSKADET.. JANUAR 2014 Museet klarede heller ikke frisag under stormene den og Der blev vendt godt og grundigt rundt på rigtig mange tagsten, og flagstangen brækkede men heldigvis kunne tagskaderne udbedres umiddelbart efter stormene. FULD DAMP PÅ MUSEET. NYT STØTTEBEVISMOTIV På støttebeviserne fra i år og fremover, vil vi præsentere en række af de flotte sønderjyske nødpengesedler - både for- og bagside. Vi starter i år med nødpengesedlen fra Christiansfeld, som Steffen Riis fra Værløse har skrevet om på side 15. Pengeseddelmotivet afløser mini-afstemningsplakaterne, som vi har brugt siden museets start i 1994/95. Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse Fhv. viceskoleinsp. Kaj G. Nielsen, (formand) tlf Tømrermester Klaus Astrup (næstformand) tlf Fhv. skoleinspektør Frank Smits, (kasserer) tlf Gårdejer Peder Graasbøll, tlf Fhv. Kontorbestyrer Knud-Erik Dinesen tlf Protektor: H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg IT- konsulent Kristian Langborg-Hansen: tlf Advokat Peter Giødesen, tlf Suppleanter: Advokat Jonas Thygesen, (bibliotekar og arkivar) tlf Chauffør Christian Ramussen, tlf Koldingvej 52, Postboks 58, 6070 Christiansfeld - tlf Nyhedsbrev - udgivet af Genforenings- og Grænsemuseums Fonden - Januar 2014 Redaktion & layout: Kaj G. Nielsen Foto: Brith Langborg-Hansen - Kristian Langborg-Hansen - Jørgen Ibenfeldt - Daniel K. Bjærge Kaj G. Nielsen m.fl. Genforenings og Grænsemuseet kan se tilbage på et særdeles aktivt år 2013 med mange og spændende aktiviteter. Fremadrettet kan vi glæde os over, at 2014 ser ud til at blive mindst ligeså begivenhedsrigt og interessant for de mange frivillige ildsjæle, som udgør krumtappen i museets daglige drift. Kustoderne - 16 i antal - heraf to nytilkomne i passer godt på museets samlinger og sørger godt for museets gæster, hvad enten vi taler om grupper eller enkeltpersoner. Haven plejes af 6 flittige havefolk og 5 trofaste plæneklippere, så haven året rundt kan vise sig fra den smukkeste side, når gæsterne besøger museet. - To gange årligt deltager vores lokale anlægsgartner også på haveholdet. I øjeblikket er et par bestyrelsesmedlemmer i gang med at planlægge en mindre særudstilling, som i 2014, 150-året for slaget ved Dybbøl, skal forsøge at formidle rækkevidden af det smertelige nederlags konsekvenarbejdslørdag med pausetid ser i museets lokalområde. Udstillingen er en del af et samarbejde med bl.a. Museet på Koldinghus, Kongeåmuseet, Kolding Stadsarkiv og flere lokalarkiver i Kolding Kustode Elin Tolbøll, 79 år kommune, som alle bidrager til vandreudstillingen Fokus Det er arbejdstitlen på en fælles vandreudstilling, som er planlagt til åbning af Kolding kommunes nyvalgte Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær den kl. 15 på Christiansfeld Bibliotek. Vandreudstillingen kan ses på Genforenings- og Grænsemuseet i hele juni måned. Vores egen supplerende udstilling om 1864 forberedes med åbning til påske.

2 Opstart til nyt fyrrum I 2013 fik museet installeret et tiltrængt nyt gasfyr og samtidig blev et nyt fyrrum med depotmuligheder og kaffekøkken til kustoderne etableret ved bestyrelsesmedlemmers og museumsvenners hjælp. Fire bestyrelsesrepræsentanter deltog i et PR-fremstød ved Sommer ved Søen i Kolding i den forgangne sommer. Et lyst hoved "opfandt" nye billetter til vore gæster. De nye billetter er tidligere års nummererede støttebeviser. Billetterne er populære og gemmes i mange scrapbøger, har flere af vores kustoder erfaret. I bestyrelsen har vi drøftet en renovering af tagetagen på den ældste bygning. Den drøftelse fortsætter helt bestemt i 2014! Nye opretstående montrer er blevet indkøbt til bl.a udstillingen og der planlægges en genudgivelse af bogen Kongeågrænsen - told og statsgrænse fra 1864 til Genudgivelsen er muliggjort ved donationer fra fonde og private. Bogen er planlagt til udgivelse den 14. marts Flere sponsorer er i årets løb blevet hædret med en messingplakette på museets sponsorvæg og de har været inviteret til at se deres egen opsatte plakette - og museet - naturligvis. Enkelte har benyttet sig af muligheden for selv at skrue plaketten på sponsorvæggen. For tredje år i træk afholdtes Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked på museets P-plads med helikopterrundflyvning fra marken bag museets P-plads. 44 kræmmere og andet godtfolk deltog med deres salgseffekter stort og småt. Det kalder vi fuldt hus og en klar succes. I 2014 afholdes markedet den 2.8. Den 6. august arrangerede museet en hyggeaften for museumsvennerne. Det var ment som en beskeden tak for den daglig frivillige indsats. I alt deltog 52 personer i arrangementet med mad fra grillen og et herligt foredrag ved Leo Ranlev, som fortalte skærsliberhistorier og Leif Gr. Thomsen, som fortalte Synneborrehistorier. Også et besøg på TV-Syd for museumsvennerne i september måned blev en succes. Vi kan glæde os over mange gruppebesøg (67 i alt i 2013) og afholdte foredrag, såvel på museet som eksternt. Eksternt bl.a. så langt omkring som i Hee ved Ringkøbing (museet i I.C.Christensens Hus) og Odd Fellow Loge nr.104 Ethica i Glostrup med flere. Og så var det jo stort, at vi fik besøg fra Tyskland af familien Holzapfel fra Freiburg med familiemæssig tilknytning til en af genforeningshistoriens personligheder - nemlig Christian Ludvig Lundbye, som efter 1920 blev amtmand i Sønderborg - og senere stiftamtmand i Haderslev. Besøg fik vi også fra Færøerne af Karin Kastalag - en ildsjæl - og museumsleder på et spændende præstemuseum på Færøerne. Senere kom museets 77-årige hollandske støttemedlem Hans Spa, som ønskede at donere et beløb til museet, på besøg. Orkanen den og Bodil Sønderjyske nødpengesedler Steffen Riis, Værløse Ved starten af første verdenskrig blev guld- og sølvmønter inddraget i Tyskland, men mønterne blev ikke erstattet af nye mønter, idet der var mangel på alle slags metaller. Det medførte en voldsom mangel på skillemønt, og i 1917 gav Slesvig-Holstens øverste myndighed tilladelse til, at kommunerne kunne udstede nødpenge i rimeligt omfang. Og allerede i 1917 udstedte Haderslev og Broager de første nødpengesedler. I 1918 kom en række Marksedler fra Sønderborg og i 1919 sedler fra Dynt og Sønderskov. De tidlige sedler fra blev udstedt for at dække et behov for skillemønt, i modsætning til den strøm af nødpengesedler, der blev udgivet af de sønderjyske kommuner i Alle 27 kommuner i 1. zone udgav i februar til april 1920 farvestrålende nødpengesedler, med lokale motiver og flere med datoen for afstemningen i 1. zone 10. februar De tyske myndigheder vogtede nidkært over sedlernes udseende og især over nationale budskaber, og det var en uskrevet regel, at sedlerne skulle have både en danskog tysksproget side. Nødpengesedlerne blev allerede i 1920 et yndet samlerobjekt, og mange af sedlerne udkom i meget store oplag. Det gav penge i kommunekasserne, idet sedlerne ikke efterfølgende skulle indløses med rigtige penge. Sedlen fra Christiansfeld er desværre ikke videre detaljeret beskrevet i litteraturen. Værdien er som det fremgår 50 PENNING, og sedlen indløses 14 dage efter Genforeningen af flækken Kristiansfelt. Sedlen er underskrevet af Flækkekollegiet 9 underskrifter, som formodes at være det samlede byråd. Billederne er på den danske side: Lindegade set mod øst til venstre og Dannebrog til højre. På den tyske side: Den tyske ørn og et våbenskjold til venstre, til højre Lindegade. Våbenskjoldet bærer hertugdømmernes tre våben. Til venstre Holstens våben Nældebladet, for neden Lauenborgs våben Hestehoved og til højre Slesvigs våben To Løver. Figuren i Holstens nældeblad er ikke en honningkrukke, men resterne af et midterskjold tilbage fra Christian 1. s tid. I Christian 10.s kongevåben ligner midterskjoldet et halvt fyldt rødvinsglas, hvilket åbenbart har inspireret sedlens ukendte kunstner til at tegne krukken. Sedlen kan være trykt hos bogtrykker Fr. Martin i Christiansfeld, men både oplag og tegner er ukendt. Mød os på vores ÅBNE FACEBOOK-GRUPPE som gerne må deles med vennerne. Find os her: https://www.facebook.com/#!/groups/ /

3 Historisk løbe-, trave-, - gå-, og lunte- tur - en oplevelsestur, hvor det historiske løb for motionsløbere og -vandrere blev afviklet med mulighed for at få genopfrisket den del af danmarkshistorien, som handler om Genforeningen. Arrangementet var åbent for alle. Motionister af alle slags, løbere, stavgængere, Borgmester Jørn Pedersen på vej. kapgængere, vandrere, familier med børn, børnebørn, hunde og barnevogne. Alle var velkomne også til at være med i almindeligt søndags-hyggeturs-slentretempo, hvor der kunne samles appetit til frokost, samtidig med at man fik en på opleveren. Der var mange fine præmier sponseret af det lokale erhvervsliv. Borgmester Jørn Pedersen skød løbet i gang - og løb forrest i feltet. Museet kunne notere sig en 100% fremgang i deltagerantallet. Fra 32 til 65 deltagere :O) Stor tak til medarrangøren, Christiansfeld Løbeklub, for hjælp til planlægning og praktisk gennemførelse af arrangementet. Valmuen - et symbol fra 1. verdenskrig Under 1. verdenskrig forsvandt træer, buske og planter i granatregnen på slagmarkerne. Men hvert forår blomstrede valmuen og dækkede det sønderskudte ingenmandsland mellem skyttegravene med valmuer, som derfor blev symbolet på 1. verdenskrigs rædsler. Billedet t.h.: Ved den tidligere britiske frontlinje - Høj nr. 62 i -nærheden af Ypres- findes et sønderskudt træ med hilsener fra pårørende små trækors med valmuer på. den 5. december var bl.a. skyld i tagskader og en brækket flagstang, som desværre kostede os en forsikringsselvrisiko på kr. Sideløbende med alle daglige gøremål tænkes så småt 6 år frem - til Genforeningsjubilæet i Forslag til festligholdelse til den tid, skorter det ikke på. Museumsbestyrelsen har den holdning, at idéer skal have lov til at vokse - og de skal på sigt vise, om de kan slå rod og gro! Ovenstående orientering er et forsøg på at give et billede af museets mangesidede aktiviteter, nævnt spontant, hurtigt og uprioriteret. Listen er slet ikke udtømmende, men jeg KAN forsikre vore læsere om, at der virkelig er gang i butikken. Det fremgår også af resten af artiklerne i dette Nyhedsbrev. Vi vil så gerne, at vores lille museum, som fortæller den store danmarkshistorie om Genforeningen, bliver endnu bedre til formidling og endnu mere spændende at besøge. Vi siger Dem alle - støttemedlemmer, fonde, andre bidragydere, hjælpere, samarbejdspartnere og museumsvenner - en STOR TAK for den opbakning, vi har fået i Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i Kaj G. Nielsen Formand for Genforenings - og Grænsemuseums Fonden MUSEET PÅ TV TV Syd sendte et indslag fra Tyrstrup Kirkes mindegudstjeneste den 10. juli krydret med små indslag fra Genforenings- og Grænsemuseet - se mere her: Desuden fik museet senere en halv times sendetid på Familiekanalen, Esbjerg. Følg dette link, som fører til et interview med museets formand den 6. juni d.å.: Forfatter Aage Emil Hansen, som har foræret alle rettighederne til sin bog Kongeågrænsen - told og statsgrænse fra 1864 til 1920 til Genforenings Grænsemuseet, skruer museets tak - en messingplakette med hans navn på - op på museets sponsortavle.

4 PLEBISCIT-FRANKERET KUVERT Vi modtager stadig mange spændende effekter til vores museum. Vi er selvsagt meget glade for alt det, vi får overladt. Noget kan umiddelbart bruges i udstillingen. Andet til særudstillinger - og atter andet er uvurderligt kildemateriale. En af de effekter, som i år er gået direkte ind i udstillingerne, er denne sjove kuvert. Giveren, Henning Stougaard, har haft kuverten til bedømmelse bos Dansk Filatelist Forbund, som er kommet med nedenstående kommentar med henvisning til AFA-kataloget Danmark (s den nye udgave 2014): Landsdelen blev delt i to afstemningsområder. 1. Zone fra den daværende til den nuværende grænse og en mindre 2. Zone syd for denne. Til anvendelse i BEGGE zoner blev der den 25. januar 1920 udgivet Plebiscit frimærker med værdiangivelse i tysk mønt. Efter afstemningsresultatet blev der så fra 20. maj 1920 anvendt mærker med dansk mønt i Zone 1, mens der indtil 15. juni 1920 fortsat blev anvendt plebiscitmærker i tysk mønt i Zone 2. Den nyerhvervede kuverts frimærker er sat omvendt på kuverten med toppen nedad. Kuverten er afstemplet i Rødding (SchIeswig) altså indenfor den første periode, hvor der skulle anvendes plebiscitmærker i tysk mønt - mærkerne er i øvrigt slet ikke tyske. De er trykt i København. Den samlede porto er 15 Mark og 10 Pfg. Hvilket i den tids mønt svarede til 13,59 Kr. - en ganske voldsom sats. SØNDERJYDER I KRIG Foredrag den 29.maj 2013 Flere end 70 millioner soldater deltog i Første Verdenskrig. Af dem var mere end 13 millioner tyske soldater. Af disse tyske soldater kom omkring mænd fra Sønderjylland/ Nordslesvig og blev indkaldt til den tyske hær i krigsårene. Mellem 5000 og 6000 af disse sønderjyder/nordslesvigere faldt på slagmarkerne og blev begravet i fremmed jord. Aldersspredningen var stor. Der var både drenge og midaldrende mænd. Mange familier mistede flere familiemedlemmer. Fædre, sønner og svigersønner. En af dem, som på trods af alle odds overlevede denne skrækkelige krig - et hovedskud tværs igennem kraniet og hjernen - var foredragsholderen Arne Jørgensens farfar. Han overlevede og levede efterillustration fra børnebog - Vater ist im følgende et normalt liv og blev 80 Kriege (1915) - Pris 1,20 Mark. - hvoraf år. Arne Jørgensen fik - på heldig 20 Pfg. gik til krigsramte børn. vis - hele hans deltagelse i krigen, det tragiske forløb og sygehistorie afdækket. Bl.a. fik han fat i et røntgenbillede (fra 1929) af hovedskuddet, hvor hullerne i kraniet og kuglens vej igennem hjernen tydeligt ses. Også en morfar, som gik over grænsen og hustruens bedstefædres spændende oplevelser, var der tid til at høre om. De 4 skæbner fra Arne Jørgensen lille familie er faktisk typiske for de skæbner, man dengang oplevede i det sønderjyske. Det meget spændende foredrag blev underbygget med mange fotos. STØTTEMEDLEMSSKAB i 2014? Støttemedlemsskab for PRIVATE: Et støttemedlemsskab tegnes kun for 1 år ad gangen. For 150 kr. får man tilsendt museets flotte støttebevis. Desuden får man gratis adgang til museet i hele 2014 og endelig støtter man mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien. Støttemedlemsskab for VIRKSOMHEDER: Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf Siden 2013 har vi tilbudt, at virksomheder - små eller store - kan købe et firmastøttebevis til 1000 kr. For dette beløb får virksomheden et støttebevis - og muligheden for i løbet af sæsonen - efter eget valg - at tage virksomhedens medarbejdere (max. 75 personer) gratis med på museumsbesøg på Genforenings- og Grænsemuseet incl. foredrag - og evt. film - f.eks., i forbindelse med en personaleudflugt eller lignende. Ønskes denne mulighed IKKE, vil tegning af et normalt støttemedlemsskab naturligvis også glæde os.

5 Gave til museet To af tilhørerne overrakte i pausen en gave til Genforenings- og Grænsemuseet, nemlig et drengekonfirmandur et lommeur med inskription på bagpladen Til minde om din Fader. Et sådant ur fik drengekonfirmander, der havde mistet en far under 1. Verdenskrig, som gave. Også piger, der havde mistet en far, fik et sådant dog i en mindre udgave. Giveren var Den sønderjyske Fond. HOLLANDSK STØTTE Lørdag den var et trofast støttemedlem på besøg på Genforenings- og Grænsemuseet. Det var hollandske Hans A. Spa, som gerne ville se sit navn på en sponsorplakette i forhallen. Det kræver naturligvis et sponsorat, men det var Hans Spa da også klar over og få dage senere tikkede hans velovervejede donation ind på museets bankkonto. Den nu 77-årige Hans Spa har været støttemedlem, siden museet slog dørene op i 1995 og har ofte besøgt museet på sine mange rejser til Danmark. Det aktuelle besøg blev markeret med et glas hvidvin og en dejlig honningkage fra Honningkagehuset i Christiansfeld. Selvom Hans A. Spa aldrig har boet i Danmark, er hans fascination af Danmark så stor, at han går på danskkursus hjemme i Groningen. Han både forstår og taler dansk. Hans Spas relationer til Danmark ses i øvrigt også af, at han har hjulpet den danske succesforfatter Jussi Adler-Olsen med korrekturlæsning af hollandske steder og veje i bogen Og hun takkede guderne. Han er en personlig god ven af forfatteren. Jussi Adler Olsen kunne i øvrigt vise Hans Spa Genforenings- og Grænsemuseets hjemmesideomtale med historien om Hans besøg på museet, da de to venner mødtes i København et par dage senere, har vi erfaret via mail fra Holland.. Hans A. Spa foran museets sponsortavle, hvor nu også hans egen plakette er sat op Bryggeriet Fuglsang i Haderslev har i 2013 forlænget en sponsoraftale med Genforenings og Grænsemuseet med en ny 5-års aftale. Det betyder, at bryggeriet 2 x årligt frit leverer 2 kasser øl og 2 kasser vand, når museet har arrangementer, som skal markeres. Besøg på TV-Syd 33 museumsvenner, kustoder og bestyrelsesmedlemmer fra Genforenings- og Grænsemuseet var torsdag den på en velfortjent aftenudflugt til TV-Syd. Målet for aftenturen var TV-Syds nye mediehus. Malthe, som går i 3.G på Munkensdam Gymnasium, har fritidsjob på stationen og han gav med sin store viden om alle funktioner i det travle hus en særdeles Malthe viser rundt i studiet kompetent rundvisning. Museumsgruppen startede aftenen med at se stationens præsentationsvideo. Efterfølgende en tur i garageanlægget for senere - efter aftenens udsendelse kl at se resten af husets lokaler. Især var studiet, redigeringslokalerne og mødet med aftenens studievært, journalist Søren Vesterby, sjove og spændende indslag i aftenbesøget. SØNDERJYDER I KRIG FOR EN FREMMED SAG Den kl. 8 blev museets flag - efter Leif Gr. Thomsen forslag fra aftenens foredragsholdere - sat på halv stang indtil kl. 11. Resten af dagen på hel stang. Museet var om aftenen igen vært ved en god foredragsaften på Den gamle Grænsekro. Allerede kl. 17:45, da bestyrelsesrepræsentanterne ankom for at lukke op og Paul Rochler for at være klar til kl. 18, var der gæster "på vent". De stod på P-pladsen og sad i bilerne og var klar til at købe billetter og besøge museet. Betal støttebeviset 150,- kr. - NEMT, HURTIGT og BILLIGT via NETBANK: Overførsel af beløbet fra bank til museets gironr.: Bankens reg. nr.: og kontonr.: Betaling af indbetalingskort - udfyld med kodelinie og kontonr.: Kodelinie +01 og kontonr

6 Fire af aftenens gæster medbragte spændende tilbud om effekter til museet - og så måtte der, som ved foredraget om Lancasteren den 12.9., igen sættes 2 ekstra borde ind i foredragssalen på kroen, så der kunne være plads til alle 80 tilhørere, heraf mange udenbys. En enkelt kom helt fra Århus. Tilhørerne fik en formidabel god oplevelse. Flot aften. Stor, stor tak til Paul Rochler og til Leif Thomsen for deres indsigtsfulde, gribende, oplysende og tankevækkende foredrag. PRÆSENTATION AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER 2013 En veloplagt Hans Schultz Hansen, Historisk Samfund for Sønderjylland, præsenterede mandag den på Genforenings- og Grænsemuseet den nye årbog 2013 med spændende historier fra landsdelen for ca. 20 inviterede gæster og pressefolk, som her fik lejlighed til at møde flere af årbogens forfattere. Det var sædvanen tro meget forskellige artikler, som blev præsenteret i Sønderjyske Årbøger Bl.a. har Historisk Samfund for Sønderjylland med årbogen taget hul på markeringen af 150året for krigen i 1864 og 100-året for starten af 1. Verdenskrig. Der lyttes intenst.. Følgende forfattere, som har leveret artikler til årbogen, fortalte om deres artikler: Thomas Clausen - Kampen om tvangsmølleriets afskaffelse i hertugdømmet Slesvig , Claus Pørksen - Kampen om Vesterhavsøerne i 1864, Anton Marckmann - Den menige danske infanterist i 1864-krigen, Mikkel Leth Jespersen - Om den duelige kaptajn og skibets interesse et kærlighedsdrama fra Aabenraasøfartens storhedstid, Jens Skrumsager Skau - gengiver i uddrag i årbogen de mere end breve, som Sigurd Kloppenborg Skrumsager fra Københoved sendte hjem under krigen Hans Schultz Hansen - i artiklen To drab og et attentatforsøg frem- Veloplagte Hans Schultz Hansen, medlem af redaktionsudvalget, byde velkommen på museet. LANCASTER SPRÆNGTE ALLE RAMMER Lancasterforedraget med Leif Gr. Thomsen den på Den gamle Grænsekro var en publikumssucces. Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse, som havde arrangeret foredragsaftenen glæder sig over det store fremmøde. 81 tilhørere benyttede sig af tilbuddet, så man var nødt til at sætte ekstra stole og et ekstra bord frem. Lancasteren med en 7-mands besætning er nok det mest kendte af de store britiske bombefly fra De medbragte bøger og havarigenstan2. verdenskrig, hvor RAF pride fra Lancasteren studeres nøje... mært anvendte det på natlige togter over Tyskland og de besatte områder. Sammen med Handley Page Halifax og Short Stirling udgjorde Lancasteren grundstammen i RAF s Bomber Command under 2. verdenskrig. Statistisk set blev en Lancaster skudt ned på sit syvende togt. En sådan nedskydning skete den 15. februar 1944 for Lancaster R5702 over Fjelstrup-området. Om aftenen ved 20-tiden blev den lille by brutalt revet ud af hverdagen, da det store britiske bombefly faldt brændende ned ganske tæt på. Næste morgen kunne man se 6 døde flyvere. De blev liggende der i flere dage.. Spændende og meget vidende fortalte den veloplagte foredragsholder om besætningen på Lancaster R5702, som blev skudt ned over Fjelstrup af en tysk natjager. Der blev berettet om luftkrigstaktik, udvikling af stærke flymotorer, om kontakten til de efterladte, om andre flytyper, om bemandingen på bombefly, udrustning, bomber, maskingeværers skydehastighed og kaliber, og naturligvis også en snak om mindestenene ved Avnøvig rejst til minde om disse tapre britiske flyvere. I pausen blev bøger, kortmateriale og vragdele fra den nedskudte Lancaster studeret ivrigt af de fremmødte tilhørere. Leif Gr. Thomsen har gravet i historien, haft kontakt til de dræbte flyveres familier, til maskinens hjemmebase. Og så har han samlet effekter fra styrtet og sat hele historien om nedskydningen på skrift. Men ikke nok med det, for Leif Gr. Thomsen er også ophavsmand og ildsjælen bag mindestenene ved Avnøvig rejst til minde om disse tapre britiske flyvere.

7 GENFORENINGSKIRKEN - TYRSTRUP KIRKE - JUBILEREDE Genforenings- og Grænsemuseet har ikke Gaven til de deltagende gæster Biskop Marianne Christensen bare historien men også "historierne" fælles med Genforeningskirken, den nyrenoverede Tyrstrup Kirke, som 1. søndag i advent, 1. december 2013 kunne fejre 150 års jubilæum. Omkring 250 mennesker var mødt op for at fejre deres kirkes 150 års jubilæum, hvor bl.a. biskop Marianne Christensen skulle prædike. Kl lød de sidste bedeslag og den festlige gudstjeneste kunne begynde. Den første salme, Gør døren høj, gør porten vid er skrevet af N. J. Holm ( ), der var præst i Brødremenigheden. Denne salme, samt et par andre, har fulgt kirken fra den spæde start i 1863 og de store jubilæer fremadrettet. Provst over Kolding Provsti, Grete Wigh-Poulsen, var blandt de deltagende præster som hjalp biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen og kirkens sognepræster, Annette Wiuf Christensen og Lene Thiim med at betjene menigheden ved nadverbordet. Ved den efterfølgende sammenkomst på Brødremenighedens Hotel fik alle inviterede gæster en gave et smukt nummereret kors med tilhørende bånd i de liturgiske farver. Korset kan bl.a. bæres på tøjet i mange sammenhænge. I korset er lodret indgraveret TYRSTRUP og vandret KIRKE. I centrum af korset er bogstavet R fælles for de to ord. R kan tolkes som forkortelsen af REX altså KONGE, fortalte sognepræst Annette Wiuf Christensen, da hun afsluttede den smukke jubilæumsfest. Elektronisk nyhedsformidling: Til de af vore medlemmer, som har , kan vi tilbyde at tilsende smånyheder om museet i løbet af året. Send blot Deres adresse til: - eller tilmeld Dem på museets hjemmeside drager forfatteren tre voldelige hændelser med mere eller mindre tragisk udgang for de implicerede fra årene 1945, 1946 og Knud J.V. Jespersen forfatter til "Rytterkongen - et portræt af Christian 10." kunne desværre ikke være til stede, men fortæller i artiklen Christian X og Sønderjylland, hvilken central rolle det sønderjyske spørgsmål spillede for kongens handlemåde under Påskekrisen i marts 1920 og i forbindelse med Genforeningen få måneder senere. Kirsten Lylloff som heller ikke var til stede, beretter i sin artikel Konfiskation af tysk ejendom i Sønderjylland efter 2. Verdenskrig om nogle af konfiskationslovens virkninger i Sønderjylland og Sydslesvig. Sønderjyske Årbøger er udkommet siden 1889 og udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland, der har ca medlemmer. Årbogen er på mere end 300 sider. Se mere på Åbningstider 2014 Påskeferien:17.4. til Sommer: 1.6. til Alle week-ends i september måned Efterårsferien: til Daglig (undt. mandag) kl Støttemedlemmer - gratis adgang Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres adresseændring til Genforenings - og Grænsemuseet. På forhånd tak. 100 ÅRET FOR GENFORENINGEN a Idéer til fejring af næste Genforeningsjubilæum: En af idéerne, tænkt af et bestyrelsesmedlem, som er inspireret af H.M. Kong Christian X s ridt over den slettede grænse i 1920, lyder: Mon det i 2020 vil være muligt at formå Kongehuset til at deltage i 100 års jubilæet med HKH Kronprinsen i spidsen for en kongelig ekvipage - ligesom Kronprinsens oldefar gjorde det? En anden idé kommer fra en museumsven og forfatter fra Værløse. Han har foreslået at vi sammen udgiver et lille bogværk med ham som medforfatter. Det er selvfølgelig ikke her, at indholdet i idéen skal røbes, men rent faktisk holdt vi et møde herom på museet den 14. maj over en kop kaffe og en honningkage.. En tredje af idéerne lyder: Ville det være en idé med et friluftsspil om Genforeningen og tiden omkring denne i jubilæumsugen i 2020? Man kunne forestille sig et Genforeningsspil henlagt til Frederikshøj eller til Genforeningspladsen i Christiansfeld. Med få trafikomkørsler og velvillige myndigheder, vil der disse to steder være mulighed for at skabe den nødvendige ro og en god ramme for et sådant spil. Oven i købet måske som musical, hvor de gamle genforeningsmelodier vil kunne genkendes? Måske sidder der et eller andet sted i vores lokalområde en forfatter- eller komponist med de rigtige idéer hertil? Og måske er der også potentielle skuespillere og sangere, som gerne vil gøre forsøget? Genforenings- og Grænsemuseet har desværre ikke mulighed for at løfte dette sidste forslag - andre må til. Men tanken ER nu tænkt - og serveret. Vær så god!

8 året nederlaget ved Dybbøl året for 1. Verdenskrigs start Tidsbilleder fra Illustreret Tidende 1864 I den belgiske by YPRES (IEPER) mindes man dagligt krigens ofre En preussisk Parlamentær ved forposterne i Sundeved Dæk! - Skitse fra løbegravene Under første verdenskrig var byen YPRES i Belgien flere gange udsat for massive kampe mellem de tyske og de allierede tropper. Kampene efterlod en til ukendelighed smadret by. Faktisk blot én stor ruindynge, som var resultatet af 4 års meningsløs krig. Byen er nu genopbygget med stor respekt for den by, som engang var en af Flanderns førende handelsbyer- især når det drejede sig om klædevarer Ved Dybbøl Kirke 17. marts The last Post... 2 britiske deltagere efter deres kransenedlæggelse Unge engelske elever nedlægger krans bundet af papirvalmuer Meninporten i aftenbelysning *) Episode af kampen den 18. april (tegnet fra Kirkebatteriet på Als) *) Hver aften kl. 20 samles hundreder af mennesker ved Meninporten for at overvære det meget bevægende øjeblik, hvor musikere fra byens brandværn marcherer frem - og spiller The last Post. Næsten hver aften er der kransenedlæggelse eller anden højtidelighed. Det har de gjort siden dage om året. I Meninportens vægge er indmejslet navne på britiske soldater, som aldrig fandt en grav.

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet

Lidt af hvert - frem og tilbage over årsskiftet Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Igen er det Harald Slott-Møller, der har tegnet afstemningsplakaten, som vi trykker på årets støttebevis. Plakaten blev kun anvendt i 2. afstemningszone.

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Farvel 2010 - Goddag 2011

Farvel 2010 - Goddag 2011 Dette års støttebevismotiv - af Lorenz Asmussen Tegneren Thor Bøgelund (1890-1959) var en af de mest benyttede kunstnere til afstemningsplakaterne. Thor Bøgelund, der var født i Sorø, fik under en rejse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Ringriderfest i børnehøjde

Ringriderfest i børnehøjde Ringriderfest i børnehøjde Børnenes Ringriderfrokost Cykelringridning Anders And på tur Ponyridning Gyroskop Klatrevæg MTB Bane Børnemusikfestival... og mange andre gratis aktiviteter! www.ringriderfesten.dk

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN

Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Velkommen til Kolding Kommune GRATIS OPLEVELSER TIL DIG DER FOR NYLIG ER FLYTTET TIL KOMMUNEN Jørn Pedersen Borgmester Kære nye borger Velkommen til Kolding Kommune. Kolding er et godt sted at bo. Et sted,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere