Elementære datastrukturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elementære datastrukturer"

Transkript

1 Elementære datastrukturer Stak ADT Stakke, køer og lister Træer Prioritetskøer Hashing Den abstrakte datatype (ADT) stak indeholder vilkårlige objekter. Indsættelse og fjernelse følger sidst-ind-først-ud princippet. Centrale operationer: push(object): indsætter et objekt object pop(): fjerner og returnerer det sidst indsatte objekt Hjælpeoperationer: object top(), integer size(), boolean isempty() Anvendelser af stakke Direkte anvendelser Besøgte sider i en Web-browser Fortryd-sekvens i et tekstredigeringsprogram Kæde af metodekald i et køretidssystem (f.eks. JVM) Indirekte anvendelser Hjælpedatastruktur i algoritmer Komponent i andre datastrukturer 3 Objekter tilføjes fra venstre mod højre. En variabel t holder rede på indekset af topelementet (størrelsen er t + ). S Array-baseret stak Algorithm push(o) if t = S.length " then throw FullStackException else t! t + S[t]! o Algorithm pop() if isempty() then throw EmptyStackException else t! t " return S[t + ] 0 t

2 Dynamisk array-baseret stak I push kan vi - i stedet for at kaste en undtagelse, hvis arrayet er fyldt op - erstatte arrayet med et større array Hvor stort skal det nye array være? Inkrementel strategi: øg størrelsen med en konstant, c Fordoblingsstrategi: fordobl størrelsen Algorithm push(o) if t = S.length " then A! new array of size for i! 0 to t do A[i]! S[i] S! A t! t + S[t]! o Sammenligning af strategier Vi sammenligner de to strategier ved at analysere den samlede køretid T(n), der skal benyttes for at udføre en serie af af n push-operationer Det antages, at stakken fra starten er tom, og at arrayet har størrelsen Ved den amortiserede tid for en push-operation vil vi forstå operationens gennemsnitlige tidsforbrug, d.v.s. T(n)/n Analyse af den inkrementelle strategi Vi erstatter arrayet k = n/c gange Det samlede tidsforbrug T(n) for en serie af n push-operationer er proportionalt med n + c + c + 3c + c + + kc = n + c( k) = n + ck(k + )/ Da c er en konstant, har vi, at T(n) er O(n + k ), og dermed O(n ) Den amortiserede tid for en push-operation er O(n) Direkte analyse af fordoblingsstrategien Vi erstatter arrayet k = log n gange Det samlede tidsforbrug T(n) for en serie af n pushoperationer proportional med n k = n + k + " = n + n " = 3n " T(n) er O(n) Den amortiserede tid for en push-operation er O() kvotientrække = =

3 Bogholdermetoden Bogholdermetoden (fortsat) Bogholdermetoden bestemmer amortiseret køretid ved brug af et system af indtægter og udgifter Computeren betragtes som en betalingsautomat, der kræver et fast beløb ( krone) for at udføre en konstant mængde af beregninger Der opstilles et skema for betalingen. Skemaet, der kaldes for amortiseringsskemaet, skal være konstrueret sådan, at der altid er penge nok til at betale for den aktuelle operation Amortisering: tilbagebetaling af lån Den enkelte operation må gerne prissættes højere end antallet af primitive operationer tilsiger De enkelte operationer kan således låne til/fra hinanden, dog ikke mere end der er likviditet til I praksis betyder det, at nogle operationer forudbetaler for andre (amortiseret tid) # (samlet betaling i kroner) / (# operationer) 0 Amortiseringsskema for fordoblingsstrategien Betragt igen de k faser, hvor hver fase indeholder dobbelt så mange pushoperationer som den forrige Ved afslutningen af hver fase skal vi sørge for at have sparet nok op til, at pushkaldene i næste fase kan betales. Når en fase afsluttes, bør vi have opsparet tilstrækkeligt til, at vi kan betale for array-kopieringen i starten af næste fase 0 3 push Vi tager 3 kroner for en push-operation. De overskydende kroner gemmes i sidste halvdel af arrayet. Ved afslutningen af en fase, hvor stakken indeholder i elementer, vil der være gemt (i/) = i kroner. Derfor udføres hver push-operation i O() amortiseret tid. Kø ADT En kø indeholder vilkårlige objekter. Indsættelse og fjernelse følger førstind-først-ud princippet. Centrale operationer: enqueue(object): indsætter et objekt bagest object dequeue(): fjerner og returnerer det forreste objekt Hjælpeoperationer: object front(), integer size(), boolean isempty() Undtagelser: Forsøg på at udføre dequeue eller front på en tom kø kaster en EmptyQueueException

4 Anvendelser af køer Enkelthægtet liste Direkte anvendelser Ventelister Tilgang til delte ressourcer (f.eks. en printer) Multiprogrammering En enkelthægtet liste er en konkret datastruktur, der indeholder en sekvens af knuder Hver knude lagrer et element en hægte til den næste knude elem next knude Indirekte anvendelser Hjælpe-datastruktur i algoritmer Komponent i andre datastrukturer A B C D 3 Kø implementeret med en enkelthægtet liste Det forreste element lagres i den første knude Det bageste element lagres i den sidste knude Liste ADT En liste modellerer en sekvens af positioner, der kan lagre vilkårlige objekter Den tillader indsættelse i og fjernelse fra midten f Pladsforbruget er O(n), og hver operation tager O() tid. r knuder elementer Forespørgelsesmetoder: isfirst(p), islast(p) Tilgangsmetoder: first(), last(), before(p), after(p) Opdateringsmetoder: replaceelement(p, o), swapelements(p, q) insertbefore(p, o), insertafter(p, o), insertfirst(o), insertlast(o), remove(p)

5 Dobbelthægtet liste Træer Knuder implementer positioner og lagrer: et element en hægte til den foregående knude en hægte til den efterfølgende knude Desuden kan der være specielle hoved- og haleknuder. hoved prev next elem knuder knuder/positioner hale I datalogi er et træ en abstrakt model af en hierarkisk struktur Et træ består af knuder med en forældre/barn-relation Anvendelser: Organisationsdiagrammer Filsystemer Indholdsfortegnelser Computers R Us Sales Manufacturing R&D US International Laptops Desktops Europe Asia Canada elementer Terminologi for træer Træ ADT Rod: knude uden forælder (A) Intern knude: knude med mindst et barn (A, B, C, F) Ekstern knude (også kaldet et blad): knude uden børn (E, I, J, K, G, H, D) Forfædre til en knude: forælder, bedsteforælder, oldeforælder o.s.v. Dybden af en knude: antallet af forfædre Højden af et træ: maksimale dybde for træets knuder (3) Efterkommere af en knude: børn, børnebørn o.s.v. Undertræ: et træ bestående af en knude og dennes efterkommere E B F I J K A G C H undertræ D Positioner benyttes til at abstrahere knuder Generiske metoder: integer size() boolean isempty() objectiterator elements() positioniterator positions() swapelements(p, q) object replaceelement(p, o) Tilgangsmetoder: position root() position parent(p) positioniterator children(p) Forespørgselsmetoder: boolean isinternal(p) boolean isexternal(p) boolean isroot(p) Opdateringsmetoder: defineres ikke her 0

6 Preorder-traversering En traversering besøger knuderne i et træ på en systematisk måde Ved preorder-traversering besøges en knude før sine efterkommere Anvendelse: udskriv et struktureret dokument Make Money Fast! 3 Algorithm preorder(v) visit(v) for each child w of v preorder(w). Motivations. Methods References. Greed. Avidity. Stock Fraud. Ponzi Scheme.3 Bank Robbery Postorder-traversering Ved en postorder-traversering besøges en knude efter sine efterkommere Anvendelse: beregn pladsforbruget for filer i et katalog og dettes underkataloger. hc.doc 3K 3 homeworks/ hnc.doc K DDR.java 0K cs/ Algorithm postorder(v) for each child w of v postorder(w) visit(v) programs/ Stocks.java K Robot.java 0K todo.txt K Amortiseret analyse af træ-traversering Den tid, der bruges til preorder- og postorder-traversering af et træ med n knuder, er proportional med summen - taget over enhver knude v i træet - af tiden, der anvendes til et rekursivt kald for v Kaldet for v koster (c v + ) kroner, hvor c v er antallet af børn for v Betal krone for v, og krone for hver af v s børn. Dermed betales der for enhver knude gange, en gang for dens eget kald, og en gang for dens fars kald Derfor er traverseringstiden O(n) Binære Træer Et binært træ er et træ med følgende egenskaber: Hver interne knude har to børn Børnene for en knude er et ordnet par De to børn kaldes for henholdsvis venstre og højre barn Alternativ rekursiv definition: Et binært træ er enten et træ bestående af en enkelt knude, eller et træ, hvis rod har et ordnet par af børn, som hver er et binært træ Anvendelser: Søgning Beslutningsprocesser Repræsentation af aritmetiske udtryk D B H E I A F C G 3

7 Beslutningstræ Interne knuder: spørgsmål med ja/nej-svar Eksterne knuder: beslutninger Eksempel: Valg af spisested Aritmetisk udtryktrykstræ Interne knuder: operatorer Eksterne knuder: operander Eksempel: Aritmetisk udtrykstræ for udtrykket ( % (a " ) + (3 % b)) Want a fast meal? + Yes No % % How about coffee? On expense account? - 3 b Yes No Yes No Starbucks In N Out Antoine's Denny s a Egenskaber ved binære træer Inorder-traversering Notation n antal knuder e antal eksterne knuder i antal interne knuder h højde Egenskaber: e = i + n = e " h # i h # (n " )/ e & h + e # h h & log e h & log (n + ) " Ved en inorder-traversering besøges en knude efter sit venstre undertræ, men før sit højre undertræ Anvendelse: Tegning af et binært træ x(v) = inorder-rangen af v y(v) = dybden af v Algorithm inorder(v) if isinternal(v) then inorder(leftchild(v)) visit(v) if isinternal(v) then inorder(rightchild(v)) 3

8 Euler-tur-traversering Udskrivning af aritmetiske udtryk Generisk traversering af et binært træ Indeholder preorder-, postorder- og inorder-traversering som specialtilfælde Gå rundt i træet og besøg hver knude 3 gange: første besøg, L (preorder) andet besøg, B (inorder) tredje besøg, R (postorder) + L % B R - % 3 Specialisering af inorder-traversering. Udskriv ( inden traversering af venstre undertræ Udskriv operand eller operator, når en knude besøges Udskriv ) efter traversering af højre undertræ % - a + % 3 b Algorithm printexpression(v) if isinternal(v) then print( ( ) printexpression(leftchild(v)) print(v.element ()) if isinternal(v) then printexpression(rightchild(v)) print( ) ) (( % (a - )) + (3 % b)) 30 Hægtet datastruktur til repræsentation af træer Hægtet datastruktur til repræsentation af binære træer En knude repræsenteres ved et objekt, der indeholder Element Hægte til forældreknude Sekvens af børneknuder B B A D F En knude repræsenteres ved et objekt, der indeholder Element Hægte til forældreknude Hægte til venstre barn Hægte til højre barn B A B D A D F A D C E C E 3 C E C E 3

9 Array-baseret repræsentation af binære træer Prioritetskø ADT Knuder lagres i et array Lad rank(node) være defineret således: rank(root) = hvis node er venstre barn af parent(node), rank(node) = *rank(parent(node)) hvis node er højre barn af parent(node), rank(node) = *rank(parent(node)) + A 3 B D E F C J 0 G H En prioritetskø lagrer en samling af emner Hvert emne er et par (nøgle, element) Centrale metoder: insertitem(k, o) indsætter et emne med nøglen k og elementet o removemin() fjerner det emne, der har den mindste nøgle og returnerer det tilhørende element Yderligere metoder: minkey() returnerer, men fjerner ikke, den mindste nøgle minelement() returnerer, men fjerner ikke, det element, der har mindst nøgle size(), isempty() Anvendelser: Opgaveplanlægning Grafalgoritmer 33 3 Total ordningsrelation Sortering med en prioritetskø Nøglerne i en prioritetskø kan være vilkårlige objekter, for hvilke der er defineret en total ordningsrelation To forskellige emner i en prioritetskø kan have samme nøgle Total ordningsrelation # Refleksivitet: x # x Antisymmetri: x # y ' y # x ( x = y Transitivitet: x # y ' y # z ( x # z Vi kan benytte en prioritetskø til at sortere en mængde af sammenlignelige objekter Indsæt elementerne et efter et med en serie af insertitem(e, e)-operationer Udtag elementerne i sorteret orden med en serie af removemin()- operationer Køretiden for denne sorteringsmetode afhænger af implementeringen af prioritetskøen Algorithm PQ-Sort(S, C) Input sequence S, comparator C for the elements of S Output sequence S sorted in increasing order according to C P! empty priority queue with comparator C while S.isEmpty() do e! S.remove(S. first()) P.insertItem(e, e) while P.isEmpty() do e! P.removeMin() S.insertLast(e) 3 3

10 Sekvens-baseret prioritetskø Sortering ved udvælgelse Implementering med en usorteret sekvens: Gem emnerne i en liste-baseret sekvens i vilkårlig rækkefølge 3 Effektivitet: insertitem tager O() tid, da vi kan indsætte emnet i starten eller slutningen af listen removemin, minkey og minelement tager O(n) tid, da vi skal gennemløbe hele sekvensen for at finde den mindste nøgle Implementering med en sorteret sekvens: Gem emnerne i en liste-baseret sekvens i sorteret rækkefølge 3 Effektivitet: insertitem tager O(n) tid, da vi skal finde den plads, hvor emnet skal indsættes removemin, minkey og minelement tager O() tid, da den mindste nøgle er forrest i listen Sortering ved udvælgelse er den udgave af PQ-sort, hvor prioritetskøen er implementeret ved brug af en usorteret sekvens. 3 Køretid: Indsættelse af elementerne i prioritetskøen med n insertitemoperationer tager O(n) tid Fjernelse af elementerne i sorteret rækkefølge fra prioritetskøen med n removemin-operationer tager tid proportional med n Metoden kører i O(n ) tid 3 3 Sortering ved indsættelse Sortering ved indsættelse på stedet (in-place) Sortering ved indsættelse er den udgave af PQ-sort, hvor prioritetskøen er implementeret ved brug af en sorteret sekvens 3 Køretid: Indsættelse af elementerne i prioritetskøen med n insertitemoperationer tager tid proportional med n Fjernelse af elementerne i sorteret rækkefølge fra prioritetskøen med n removemin-operationer tager O(n) tid Metoden kører i O(n ) tid I stedet for at bruge en ekstern datastruktur, kan vi implementere både sortering ved udvælgelse og sortering ved indsættelse på stedet En del af input-sekvensen tjener som prioritetskø For sortering ved indsættelse holdes den første del af sekvensen sorteret, og swapelementsoperationen benyttes til at udvide denne del af sekvensen

11 Hvad er en hob? Højden af en hob En hob er et binært træ, der lagrer nøglerne i de interne knuder, og som opfylder følgende betingelser: Hob-orden: For enhver intern knude, v, med undtagelse af roden, gælder key(v) & key(parent(v)) Komplet binært træ: Lad h være højden af hoben () for i = 0,, h " er der i knuder med dybde i () på dybden h " er de interne knuder til venstre for de eksterne knuder Sætning: En hob, der indeholder n nøgler har højden O(log n) Bevis: (vi anvender egenskaben for et komplet binært træ) Lad h være højden af en hob, der indeholder n nøgler Da der er i nøgler på dybden i = 0,, h ", og mindst en nøgle på dybden h ", har vi, at n & h" + Og dermed n & h", d.v.s. h # log n + dybde 0 h- h- nøgler h- Hobe og prioritetskøer Vi kan bruge en hob til at implementere en prioritetskø I hver intern knude gemmes et (nøgle, element)-par Der holdes rede på den sidste knude (, Per) (, Jens) (, Anna) (, Søs) (, Mads) Indsættelse i en hob Indsættelses-algoritmen består at af 3 trin: () Find indsættelsesknuden z (den nye sidste knude) () Gem k i z og omdan z til en intern knude (3) Genskab hob-ordens-egenskaben z Indsættelsesknude z sidste knude 3

12 upheap Fjernelse fra en hob Efter indsættelse af en nøgle k kan hob-ordens-egenskaben blive ødelagt Algoritmen upheap genskaber egenskaben ved at ombytte k på en opadgående vej fra indsættelsesknuden. Algoritmen terminerer, når k når op til roden eller til en knude, hvis forældre har en nøgle, der er mindre end eller lig med k Da en hob har højden O(log n), kører upheap i O(log n) tid z z Fjernelses-algoritmen består at af 3 trin: () Erstat roden med nøglen i den sidste knude, w () Omdan w og dens børn til en ekstern knude (3) Genskab hob-ordens-egenskaben w w Sidste knude downheap Efter erstatning af rodens nøgle med k for den sidste knude, kan hob-ordensegenskaben være ødelagt. Algoritmen downheap genskaber egenskaben ved at ombytte k på en neadadgående vej fra roden. Algoritmen terminerer, når k når ned til en ekstern knude eller til en knude, hvis børn har nøgler, der er større end eller lig med k. Da en hob har højden O(log n), kører downheap i O(log n) tid. w w Heap-Sort Betragt en prioritetskø med n emner, der er implementeret ved hælp af en hob Pladsforbruget er O(n) Metoderne insertitem og removemin tager O(log n) tid Metoderne size, isempty, minkey og minelement tager O() tid Ved at bruge en hob-baseret prioritetskø kan vi sortere en sekvens i O(n log n) tid Denne algoritme, der kaldes Heap-sort, er meget hurtigere end kvadratiske sorteringsalgoritmer, som f.eks. sortering ved udvælgelse og sortering ved indsættelse

13 Array-baseret hob Fletning af to hobe Vi kan repræsentere en hob med n nøgler ved hjælp af et array af længden n + For knuden på indeks i er det venstre barn på indeks i det højre barn på indeks i + Hægterne imellem knuderne lagres ikke De eksterne knuder er ikke repræsenteret Cellen på indeks 0 bruges ikke Operationen insertitem svarer til indsættelse på indeks n Lad der være givet to hobe og en nøgle k Vi kan skabe et nyt træ, hvor roden indeholder k og har de to hobe som undertræer Hob-ordenen retableres ved at udføre downheap Operationen removemin svarer til fjernelse på indeks 0 Bund-til-top hob-konstruktion Eksempel Vi kan konstruere en hob med n givne nøgler i log n faser ved at benytte bund-til-top hobkonstruktion i " i " 3 0 I fase i flettes hobe med i " nøgler til hobe med i+ " nøgler i+ " 3 0

14 Eksempel (fortsat) Eksempel (fortsat) Eksempel (slut) Analyse Vi visualiserer det værste tilfælde for en downheap-operation med veje, der først går til højre og derefter gentagne gange til venstre, indtil bunden af hoben nås Da en knude højst gennemløbes af sådanne veje, er antallet af knuder på disse veje O(n) Derfor udføres bund-til-top hob-konstruktion i O(n) tid 0 0 3

15 Ordbog ADT (Dictionary) Logfil En ordbog lagrer en samling af emner, der kan søges i Hvert emne er et par (nøgle, element) De centrale operationer for en ordbog er søgning, indsættelse og fjernelse af emner Anvendelser: Adressebog Kontokort-autorisering Afbildning fra værtsnavne (f.eks. akira.ruc.dk) til internetadresser (f.eks ) Metoder: findelement(k): Hvis ordbogen indeholder et emne med nøgle k, så returneres dets element. Ellers returneres det specielle element NO_SUCH_KEY insertitem(k, o): Indsætter emnet (k, o) i ordbogen removeelement(k): Hvis ordbogen har et emne med nøglen k, så fjernes det, og dets element returneres. Ellers returneres det specielle element NO_SUCH_KEY size(), isempty() keys(), elements() En logfil er en ordbog, der er implementeret ved hjælp af en usorteret sekvens Emnerne lagres i vilkårlig orden i en sekvens (baseret på en dobbelt-hægtet liste eller et cirkulært array) Effektivitet: insertitem tager O() tid, da vi kan indsætte det nye emne forrest eller bagest i sekvensen findelement og removeelement tager O(n) tid, da vi i værste tilfælde skal gennemløbe hele sekvensen for at lede efter et emne med den givne nøgle En logfil er kun effektiv for små ordbøger, eller for hvilke indsættelse er den mest almindelige operation, mens søgning og sletning er sjældne operationer (f.eks. registrering af login) Hashfunktioner og hashtabeller Eksempel En hashfunktion afbilder nøgler af en given type til heltal i et fast interval [0, N - ] Eksempel: h(x) = x mod N er en hashfunktion for heltalsnøgler Heltallet h(x) kaldes for hashværdien for nøglen x En hashtabel for en given nøgletype består af En hashfunktion h Et array (kaldet tabellen) af størrelse N En hashtabel for en ordbog, der indeholder emner (cpr, navn), hvor cpr er et 0-cifret positivt heltal. Hashtabellen benytter et array af størrelse N = 0000 og hashfunktionen h(x) = de sidste cifre i x 0 3 Jørgen Clevin Lotte Heise Tove Fergo Pia Kjærsgaard Når en ordbog implementeres ved hjælp af en hashtabel, er målet at lagre emnet (k, o) på indeks i = h(k) 0

16 Hashfunktioner Hashkode-afbildninger En hashfunktion specificeres sædvanligvis som sammensætningen af to funktioner: Hashkode-afbildningen: h : nøgler) heltal Komprimerings-afbildningen: h : heltal ) [0, N " ] Hashkode-afbildningen anvendes først. Derefter anvendes komprimeringsafbildningen på resultatet h(x) = h (h (x)) Målet for hashfunktionen er at sprede nøglerne på en tilsyneladende tilfældig måde Lageradresse: Vi fortolker lageradressen for nøgleobjektet som et heltal (standard hashkode for alle Java-objekter) Heltalskonvertering: Vi fortolker bittene i nøglen som et heltal Hensigtsmæssig for nøgler med en længde der er mindre end eller lig med antallet af bit i en heltalstype Komponentsum: Vi opdeler bittene i nøglen i komponenter af fast længde (f.eks., eller 3 bit), og vi summerer komponenterne (idet overløb ignoreres) Hensigtsmæssig for nøgler med en længde, der er større antallet af bit i en heltalstype Dog uhensigtsmæssig for tegnstrenge, hvor tegnenes rækkefølge har betydning ( post, stop og spot kolliderer) Hashkode-afbildninger (fortsat) Komprimerings-afbildninger Polynomiel akkumulation: Vi opdeler bittene i nøglen i komponenter af fast længde (f.eks., eller 3 bit) a 0 a a n" Vi evaluerer polynomiet p(z) = a 0 + a z + a z + + a n" z n" for en fast værdi z, idet overløb ignoreres Er særlig hensigtsmæssig for tekststrenge (for eksempel giver valget z = 33 kun kollisioner for en mængde af 0000 engelske ord) Værdien p(z) kan evalueres i O(n) tid ved hjælp af Horner s regel: Følgende værdier beregnes successivt, hver ud fra den foregående værdi i O() tid: p 0 (z) = a n" p i (z) = a n"i" + zp i" (z) (i =,,, n ") Vi har, at p(z) = p n" (z) p(z) = a 0 + z(a + z(a + + z a n" ))))))) Division: h (y) = y mod N Størrelsen N af hashtabellen vælges sædvanligvis som et primtal Multiply, Add and Divide (MAD): h (y) = (ay + b) mod N hvor a og b er ikke-negative heltal, således at a mod N * 0 (ellers ville ethvert heltal y blive afbildet til den samme værdi b) 3

17 Kollisioner Separat kædning Kollisioner optræder, når forskellige nøgler afbildes til samme celle Kollisioner er hyppige: Hvor mange personer skal være forsamlet i et selskab, for at der er mere end 0% sandsynlighed for, at mindst to personer har fødselsdag på samme dato? Svar:. Lad N være størrelsen af hashtabellen. Hvor mange indsættelser kan der da i gennemsnit foretages, før der opstår en kollision? N 00!N / Separat kædning: Lad hver celle i tabellen pege på en hægtet liste af de elementer, der afbildes til cellen Separat kædning er simpel, men kræver ekstra lagerplads, udover tabellen 0 3 Ole Olsen Birte Kjær Anisette Lineær afprøvning Åben adressering: Et kolliderende emne placeres i en anden celle i tabellen Linær afprøvning håndterer kollisioner ved at placere det kolliderende emne i den næste (cirkulært) ledige celle Hver celle, der undersøges, kaldes en afprøvning Kolliderende emner klumper sammen, hvilket bevirker, at fremtidige kollisioner skal bruge længere sekvenser af afprøvninger k h(k) 3 Eksempel: 3 h(k) = k mod 3 3 Indsæt nøglerne,,,,, 3, 3, 3 i nævnte rækkefølge Søgning med lineær afprøvning Betragt en hashtabel A, der benytter linær afprøvning findelement(k) Start i celle h(k) Prøv i konsekutive celler, indtil en af følgende hændelser indtræffer En tom celle er fundet Et emne med nøglen k er fundet N celler er blevet prøvet Algorithm findelement(k) i! h(k) p! 0 repeat c! A[i] if c = then return NO_SUCH_KEY else if c.key() = k then return c.element() else i! (i + ) mod N p! p + until p = N return NO_SUCH_KEY

18 Opdatering med lineær afprøvning For at håndtere fjernelse introduceres et specielt objekt, kaldet AVAILABLE, som erstatter fjernede elementer removeelement(k) Søg efter et emne med nøgle k Hvis et sådan emne (k, o) findes, så erstat det med det specielle emne AVAILABLE og returner elementet o Ellers returneres NO_SUCH_KEY insertitem(k, o) Kast en undtagelse, hvis tabellen er fuld Start i celle h(k) Prøv i konsekutive celler, indtil en af følgende hændelser indtræffer Der mødes en celle i, som er tom eller indeholder AVAILABLE N celler er blevet prøvet Gem emnet (k, o) in celle i Argumentation for tendens til klyngedannelse Antag, at alle positioner [i:j] indeholder poster, mens i-, j+ og j+ er tomme i- j+ j+ Så vil chancen for, at en ny post placeres på position j+ være lig med chancen for, at en ny post ønskes placeret i intervallet [i:j+] For at den nye post placeres på j+, skal dens hashværdi derimod være præcis j+ 0 Klyngedannelse Kvadratisk afprøvning (reducerer risikoen for klyngedannelse) Uheldigt fænomen Lange klynger har en tendens til at blive længere Søgelængen vokser drastisk, efterhånden som tabellen fyldes Lineær afprøvning er for langsom, når tabellen bliver 0-0% fuld Afprøvningssekvens (startende i pos = h(k)): Lineær prøvning: pos, pos +, pos +, pos + 3,... Kvadratisk prøvning: pos, pos +, pos +, pos + 3,... Kvadrering kan undgås Lad H i betegne den i te position (H 0 = pos er startpositionen) Idet fås H i- = pos + (i - ) = pos + i - i + = H i - i + H i = H i- + i -

19 Dobbelt hashing Eksempel på dobbelt hashing Dobbelt hashing benytter en sekundær hashfunktion d(k) og håndterer kollisioner ved at placere et emne på den første ledige celle i rækken (i + jd(k)) mod N for j = 0,,, N " Sædvanligt valg af komprimeringsafbildning for den sekundære hashfunktion: hvor d(k) = q - (k mod q) q < N, og q er et primtal Betragt en hashtabel af heltallige nøgler, som håndterer kollision ved dobbelt hashing N = 3 h(k) = k mod 3 d(k) = " (k mod ) k h(k) d(k) prøvning Den sekundære hashfunktion d(k) må ikke have 0-værdier De mulige værdier for d(k) er,,, q Indsæt nøglerne,,,,, 3, 3, 3 i nævnte rækkefølge Tabelstørrelsen skal være et primtal for at muliggøre afprøvning i alle celler Effektiviteten af hashing Fordele ved separat kædning Idiotsikker metode (bryder ikke sammen) Antallet af poster behøver ikke at være kendt på forhånd Sletning er simpel Tillader ens nøgler I værste tilfælde udføres søgning, indsættelse og fjernelse i O(n) tid. Det værste tilfælde optræder, når alle nøgler, der indsættes i hashtabellen, kolliderer Fyldningsgraden! = n/n har betydning for effektiviteten af en hashtabel Antag at hashværdierne er som tilfældige tal. Det kan da vises, at det forventede antal afprøvninger for indsættelse i en hashtabel med lineær afprøvning er / ( "!) Den forventede køretid for samtlige hashtabel-operationer er O() I praksis er hashing meget hurtig, forudsat at fyldningsgraden ikke er tæt på 00% Anvendelser: Databaser Oversættere Cache-lagre i browsere

20 Universel hashing Perfekt hashing En familie af hashfunktioner er universel, hvis det for ethvert 0! j,k! M- gælder, at Pr(h(j)=h(k))! /N Vælg et primtal p imellem M og M (et sådan findes altid) Vælg tilfældigt 0 < a < p og 0 < b < p, og definer h(k) = (ak + b mod p) mod N Sætning: Mængden af alle funktioner, h, som er defineret på denne måde, er universelle Sætning: Sandsynligheden for kollision ved brug en universel hashfunktion er mindre end eller lig med fyldningsgraden Universel hashing har O() gennemsnitlig effektivitet for ethvert sæt af nøgler Perfekt hashing garanterer O() værsttilfælde-effektivitet for et statisk sæt af nøgler Eksempler på statiske nøglesæt: reserverede ord i et programmeringssprog filnavnene på en CD-ROM. Ide: Brug en -niveau-struktur med universel hashing på hvert niveau Niveau : Brug hashing med kædning. De n nøgler hashes til tabellen T ved hjælp af en universel hashfunktion h Niveau : Hver plads j i T peger på en hashtabel S j med en tilknyttet universel hashfunktion h j, og med en størrelse, der er kvadratet på antallet af nøgler i S j. Grunde til ikke at bruge hashing Hvorfor bruge andre metoder? Der er ingen effektivitetsgaranti Hvis nøglerne er lange, kan hashfunktionen være for kostbar at beregne Bruger ekstra plads Understøtter ikke sortering

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer Vægtning

Læs mere

Sortering. Sortering ved fletning (merge-sort) Del-og-hersk. Merge-sort

Sortering. Sortering ved fletning (merge-sort) Del-og-hersk. Merge-sort Sortering Sortering ved fletning (merge-sort) 7 2 9 4! 2 4 7 9 7 2! 2 7 9 4! 4 9 7! 7 2! 2 9! 9 4! 4 1 2 Del-og-hersk Merge-sort Del-og-hersk er et generelt paradigme til algoritmedesign Del: opdel input-data

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den. maj 00. Kursusnavn Algoritmer og datastrukturer Kursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Vægtning af opgaverne: Opgave

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille Nærmeste naboer. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle key[] og satellitdata data[]. operationer. PREDECESSOR(k): returner element med største nøgle k.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet side af 3 sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 29. maj 203. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 02326. jælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. et er ikke tilladt at medbringe

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Eksamen 005, F side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet ksamen 06, side af sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 0. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 06. Tilladte hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Varighed: timer

Læs mere

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012 Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012 May 15, 2012 1 CONTENTS 2012 CONTENTS Contents 1 Kompleksitet 3 1.1 Køretid................................................ 3 1.2 Asymptotisk

Læs mere

Datastrukturer (recap)

Datastrukturer (recap) Dictionaries Datastrukturer (recap) Data: Datastruktur = data + operationer herpå En ID (nøgle) + associeret data. Operationer: Datastrukturens egenskaber udgøres af de tilbudte operationer (API for adgang

Læs mere

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb. Philip Bille

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb. Philip Bille Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Trægennemløb Philip Bille Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor

Læs mere

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille

Prioritetskøer og hobe. Philip Bille Prioritetskøer og hobe Philip Bille Plan Prioritetskøer Træer Hobe Repræsentation Prioritetskøoperationer Konstruktion af hob Hobsortering Prioritetskøer Prioritetskø Vedligehold en dynamisk mængde S af

Læs mere

1. Redegør for Lister, stakke og køer mht struktur og komplexitet af de relevante operationer

1. Redegør for Lister, stakke og køer mht struktur og komplexitet af de relevante operationer 1. Redegør for Lister, stakke og køer mht struktur og komplexitet af de relevante operationer på disse. Typer af lister: Array Enkelt linket liste Dobbelt linket Cirkulære lister Typer af køer: FILO FIFO

Læs mere

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo

Binære søgetræer. Binære søgetræer. Nærmeste naboer. Nærmeste nabo Philip Bille er. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle x.key og satellitdata x.data. operationer. PREDECESSOR(k): returner element x med største nøgle k. SUCCESSOR(k):

Læs mere

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: n 2 n (log n) 2. 3 n /n 2 n + (log n) 4

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: n 2 n (log n) 2. 3 n /n 2 n + (log n) 4 Eksamen. kvarter 00 Side 1 af sider Opgave 1 ( %) Ja Nej n log n er O(n / )? n 1/ er O(log n)? n + n er O(n )? n( n + log n) er O(n / )? n er Ω(n )? Opgave ( %) Opskriv følgende funktioner efter stigende

Læs mere

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: 23n log n. 4 n (log n) log n

Opskriv følgende funktioner efter stigende orden med hensyn til O-notationen: 23n log n. 4 n (log n) log n Eksamen. kvarter 00 Algoritmer og Datastrukturer (00-ordning) Side af sider Opgave (%) Ja Nej n er O(n )? n er O(n )? n er O(n + 0 n)? n + n er O(n )? n log n er Ω(n )? Opgave (%) Opskriv følgende funktioner

Læs mere

19 Hashtabeller. Noter. PS1 -- Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse.

19 Hashtabeller. Noter. PS1 -- Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse. 19 Hashtabeller. Hashing problemet. Hashfunktioner. Kollision. Søgning og indsættelse. Sammenligning af hashtabeller og søgetræer. 281 Hashing-problemet (1). Vi ønsker at afbilde n objekter på en tabel

Læs mere

Introduktion til datastrukturer. Introduktion til datastrukturer. Introduktion til datastrukturer. Datastrukturer

Introduktion til datastrukturer. Introduktion til datastrukturer. Introduktion til datastrukturer. Datastrukturer Introduktion til datastrukturer Introduktion til datastrukturer Philip Bille Datastrukturer Datastruktur. Metode til at organise data så det kan søges i/tilgås/manipuleres effektivt. Mål. Hurtig Kompakt

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET

DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet EKSAMEN Grundkurser i Datalogi Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden): 12 (tolv) Eksamensdag: Fredag den 1. april 200, kl..00-11.00

Læs mere

Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er

Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er Definition : Et træ er en sammenhængende ikke-orienteret graf uden simple kredse. Sætning : En ikke-orienteret graf er et træ hvis og kun hvis der er en unik simpel vej mellem ethvert par af punkter i

Læs mere

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer

Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Grundlæggende køretidsanalyse af algoritmer Algoritmers effektivitet Størrelse af inddata Forskellige mål for køretid Store -notationen Klassiske effektivitetsklasser Martin Zachariasen DIKU 1 Algoritmers

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Sommer 1999 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 15% Opgave 2 15% Opgave 3 8% Opgave

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet ksamen 06, F side af sider anmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 9. maj 0. ursusnavn: lgoritmer og datastrukturer ursus nr. 06. jælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. et er ikke tilladt at medbringe

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Eksamen 005, F09 side af sider Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 6. maj 009. Kursusnavn Algoritmik og datastrukturer I Kursus nr. 005. Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler.

Læs mere

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer:

Sortering. De n tal i sorteret orden. Eksempel: Kommentarer: Sortering Sortering Input: Output: n tal De n tal i sorteret orden Eksempel: Kommentarer: 6, 2, 9, 4, 5, 1, 4, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 Sorteret orden kan være stigende eller faldende. Vi vil i dette kursus

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Eksamen 0205, Forår 205 side af 5 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 22. maj 205. Kursusnavn: Algoritmer og datastrukturer Kursusnummer: 0205 Hjælpemidler: Skriftlige hjælpemidler. Det

Læs mere

Hashing og hashtabeller

Hashing og hashtabeller Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 12/11-2002 Hashing og hashtabeller Teknik til at repræsentere mængder Konstant tid for finde og indsætte men ingen sortering af elementerne Specielt

Læs mere

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse UNION-FIND-problemet UNION-FIND inddata: en følge af heltalspar (p, q); betydning: p er forbundet med q uddata: intet, hvis p og q er forbundet, ellers (p, q) Eksempel på anvendelse: Forbindelser i computernetværk

Læs mere

28 Algoritmedesign. Noter. PS1 -- Algoritmedesign

28 Algoritmedesign. Noter. PS1 -- Algoritmedesign 28 Algoritmedesign. Algoritmeskabelon for Del og Hersk. Eksempler på Del og Hersk algoritmer. Binær søgning i et ordnet array. Sortering ved fletning og Quicksort. Maksimal delsums problem. Tætteste par

Læs mere

Grådige algoritmer. Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Grådige algoritmer. Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Grådige algoritmer Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer.

Læs mere

Hashing. Hashing. Ordbøger. Ordbøger. Ordbøger Hægtet hashing Hashfunktioner Lineær probering. Ordbøger Hægtet hashing Hashfunktioner Lineær probering

Hashing. Hashing. Ordbøger. Ordbøger. Ordbøger Hægtet hashing Hashfunktioner Lineær probering. Ordbøger Hægtet hashing Hashfunktioner Lineær probering Philip Bille. Vedligehold en dynamisk mængde S af elementer. Hvert element har en nøgle x.key fra et univers af nøgler U og satellitdata x.data. Ordbogsoperationer. SEARCH(k): afgør om element med nøgle

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2012

Rolf Fagerberg. Forår 2012 Forår 2012 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: DM502 og DM503 Timer: 50% forelæsninger, 50% øvelser Forudsætninger: DM502 og DM503 Eksamenform: Skriftlig eksamen: Timer: 50% forelæsninger,

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

Hashing og hashtabeller

Hashing og hashtabeller Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 16/11-2004 Hashing og hashtabeller Teknik til at repræsentere mængder Konstant tid for finde og indsætte men ingen sortering af elementerne Specielt

Læs mere

Søgning og Sortering. Søgning og Sortering. Søgning. Linæer søgning

Søgning og Sortering. Søgning og Sortering. Søgning. Linæer søgning Søgning og Sortering Søgning og Sortering Philip Bille Søgning. Givet en sorteret tabel A og et tal x, afgør om der findes indgang i, så A[i] = x. Sorteret tabel. En tabel A[0..n-1] er sorteret hvis A[0]

Læs mere

Mindste udspændende træ. Mindste udspændende træ. Introduktion. Introduktion

Mindste udspændende træ. Mindste udspændende træ. Introduktion. Introduktion Philip Bille Introduktion (MST). Udspændende træ af minimal samlet vægt. Introduktion (MST). Udspændende træ af minimal samlet vægt. 0 0 Graf G Ikke sammenhængende Introduktion (MST). Udspændende træ af

Læs mere

Orienterede grafer. Orienterede grafer. Orienterede grafer. Vejnetværk

Orienterede grafer. Orienterede grafer. Orienterede grafer. Vejnetværk Philip Bille Orienteret graf (directed graph). Mængde af knuder forbundet parvis med orienterede kanter. Vejnetværk Knude = vejkryds, kant = ensrettet vej. deg + (6) =, deg - (6) = sti fra til 6 8 7 9

Læs mere

Om binære søgetræer i Java

Om binære søgetræer i Java Om binære søgetræer i Java Mads Rosendahl 7. november 2002 Resumé En fix måde at gemme data på er i en træstruktur. Måden er nyttig hvis man får noget data ind og man gerne vil have at det gemt i en sorteret

Læs mere

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm8: Hash tables og Hashing - November 10, 2010

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm8: Hash tables og Hashing - November 10, 2010 Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm8: Hash tables og Hashing - November 10, 2010 1 Algorithms and Architectures II 1. Introduction to analysis and design of algorithms (RLO

Læs mere

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges).

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del II Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 15. marts, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Induktive og rekursive definitioner

Induktive og rekursive definitioner Induktive og rekursive definitioner Denne note omhandler matematiske objekter, som formelt er opbygget fra et antal basale byggesten, kaldet basistilfælde eller blot basis, ved gentagen brug af et antal

Læs mere

Grafer og graf-gennemløb

Grafer og graf-gennemløb Grafer og graf-gennemløb Grafer En mængde V af knuder (vertices). En mængde E V V af kanter (edges). Dvs. ordnede par af knuder. Figur: Terminologi: n = V, m = E (eller V og E (mis)bruges som V og E ).

Læs mere

Introduktion. Introduktion. Algoritmer og datastrukturer. Eksempel: Maksimalt tal

Introduktion. Introduktion. Algoritmer og datastrukturer. Eksempel: Maksimalt tal Philip Bille Algoritmer og datastrukturer Algoritmisk problem. Præcist defineret relation mellem input og output. Algoritme. Metode til at løse et algoritmisk problem. Beskrevet i diskrete og entydige

Læs mere

18 Multivejstræer og B-træer.

18 Multivejstræer og B-træer. 18 Multivejstræer og B-træer. Multivejs søgetræer. Søgning i multivejssøgetræer. Pragmatisk lagring af data i multivejstræer. B-træer. Indsættelse i B-træer. Eksempel på indsættelse i B-træ. Facts om B-træer.

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Divide-and-Conquer algoritmer

Divide-and-Conquer algoritmer Divide-and-Conquer algoritmer Divide-and-Conquer algoritmer Det samme som rekursive algoritmer. Divide-and-Conquer algoritmer Det samme som rekursive algoritmer. 1. Opdel problem i mindre delproblemer

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2015

Rolf Fagerberg. Forår 2015 Forår 2015 Dagens program 1 2 3 4 5 Underviser:, IMADA Forskningsområde: algoritmer og datastrukturer Deltagere: BA i Datalogi BA i Software Engineering BA i Matematik-Økonomi BA i Anvendt Matematik BA

Læs mere

Søgning og Sortering. Philip Bille

Søgning og Sortering. Philip Bille Søgning og Sortering Philip Bille Plan Søgning Linæer søgning Binær søgning Sortering Indsættelsesortering Flettesortering Søgning Søgning 1 4 7 12 16 18 25 28 31 33 36 42 45 47 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Læs mere

Rolf Fagerberg. Forår 2014

Rolf Fagerberg. Forår 2014 Forår 2014 Mål for i dag Dagens program: 1 2 3 4 5 6 Forudsætninger: Format: Programmering og Diskret matematik I (forelæsninger), TE (øvelser), S (arbejde selv og i studiegrupper) Eksamenform: Skriftlig

Læs mere

Datastrukturer. Datastruktur = data + operationer herpå

Datastrukturer. Datastruktur = data + operationer herpå Prioritetskøer Prioritetskøer? Datastrukturer Datastruktur = data + operationer herpå Datastrukturer Data: Datastruktur = data + operationer herpå Ofte en ID + associeret data. ID kaldes også en nøgle

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2015 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 3. marts, 2015 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Eksamen i softwareudvikling

Eksamen i softwareudvikling Test af hashtabelmodul 8. april 2008 Introduktion Svært at overskue modulet (intet namespace eller opdeling i header og src ler). Brugt lang tid på at oversætte modulet. Masser af todos, memory leaks etc.

Læs mere

Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation)

Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation) Bevisteknikker 1 Bevisteknikker (relevant både ved design og verifikation) Bevisførelse ved modstrid (indirekte bevis) Antag, at det givne teorem er falsk Konkluder, at dette vil føre til en modstrid Teorem:

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract

Sproget Six. Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere. Vinter 2006. Abstract Sproget Six Til brug i rapportopgaven på kurset Oversættere Vinter 2006 Abstract Six er baseret på det sprog, der vises i figur 6.2 og 6.4 i Basics of Compiler Design. Den herværende tekst beskriver basissproget

Læs mere

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015

Opgave: BOW Bowling. Rules of Bowling. danish. BOI 2015, dag 1. Tilgængelig hukommelse: 256 MB. 30.04.2015 Opgave: BOW Bowling danish BOI 0, dag. Tilgængelig hukommelse: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er fan af både bowling og statistik. Han har nedskrevet resultaterne af et par tidligere bowling spil. Desværre er

Læs mere

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter.

Forén og find. Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter. Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening Stikompression Dynamiske sammenhængskomponenter Philip Bille Forén og find Introduktion Hurtig find Hurtig forening Vægtet forening

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2012 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. april, 2012 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1998/99 Opgavesættet består af 5 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 16% Opgave 2 12% Opgave 3 10% Opgave

Læs mere

Dynamisk programmering. Flere eksempler

Dynamisk programmering. Flere eksempler Dynamisk programmering Flere eksempler Eksempel 1: Længste fælles delstreng Alfabet = mængde af tegn: {a,b,c,...,z}, {A,C,G,T}, {,1} Streng = sekvens x 1 x 2 x 3... x n af tegn fra et alfabet: helloworld

Læs mere

Analyse af algoritmer. Analyse af algoritmer. Analyse af algoritmer. Køretid

Analyse af algoritmer. Analyse af algoritmer. Analyse af algoritmer. Køretid Philip Bille Mål. At bestemme og forudsige resourceforbrug og korrekthed af algoritmer Eks. Virker min algoritme til at beregne korteste veje i grafer? Hvor hurtigt kører min algoritme til at søge efter

Læs mere

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Algoritmer på træer og trægennemløb.

Binære søgetræer. Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Algoritmer på træer og trægennemløb. Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse Predecessor og successor Sletning Algoritmer på træer og trægennemløb Philip Bille Binære søgetræer Nærmeste naboer Binære søgetræer Indsættelse

Læs mere

17 Søgning og Søgetræer.

17 Søgning og Søgetræer. 17 Søgning og Søgetræer. Lineær og inær søgning i lister. inære søgetræer. Søgning efter knude i træ. Indsættelse af knude i træ. Søgning i og sortering af inært søgetræ. Sletning af knude i inært søgetræ.

Læs mere

Algoritmer og Datastrukturer 1. Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet

Algoritmer og Datastrukturer 1. Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Algoritmer og Datastrukturer 1 Gerth Stølting Brodal Aarhus Universitet Kursusbeskrivelsen Kursusbeskrivelsen: Algoritmer og datastrukturer 1 Formål Deltagerne vil efter kurset have indsigt i algoritmer

Læs mere

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO), Jens Myrup Pedersen (JMP) Mm4: Sorting algorithms - October 23, 2009

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO), Jens Myrup Pedersen (JMP) Mm4: Sorting algorithms - October 23, 2009 Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO), Jens Myrup Pedersen (JMP) Mm4: Sorting algorithms - October 3, 009 Algorithms and Architectures II. Introduction to analysis and design of

Læs mere

A Comparative Analysis of Three Different Priority Deques af: Søren Skov & Jesper Holm Olsen

A Comparative Analysis of Three Different Priority Deques af: Søren Skov & Jesper Holm Olsen A Comparative Analysis of Three Different Priority Deques af: Søren Skov & Jesper Holm Olsen Agenda: Hvad er en Priority Deque? Hvad kan det bruges til? De tre datastrukturer: MinMax-heap The Deap (påpeget

Læs mere

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm2: Rekursive algoritmer og rekurrens - October 12, 2010

Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm2: Rekursive algoritmer og rekurrens - October 12, 2010 Algorithms and Architectures I Rasmus Løvenstein Olsen (RLO) Mm2: Rekursive algoritmer og rekurrens - October 12, 2010 1 Algorithms and Architectures II 1. Introduction to analysis and design of algorithms

Læs mere

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel:

Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Grådige algoritmer Grådige algoritmer Et generelt algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Ideen er simpel: Opbyg løsningen skridt for skridt ved hele tiden af vælge lige

Læs mere

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber

Iteration af et endomorft kryptosystem. Substitutions-permutations-net (SPN) og inversion. Eksklusiv disjunktion og dens egenskaber Produktsystemer, substitutions-permutations-net samt lineær og differentiel kryptoanalyse Kryptologi, fredag den 10. februar 2006 Nils Andersen (Stinson 3., afsnit 2.7 3.4 samt side 95) Produkt af kryptosystemer

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 40 Computer Science, kap (minus kap 8.6).

Introduktion til programmering. Uge 40 Computer Science, kap (minus kap 8.6). Introduktion til programmering Uge 40 Computer Science, kap 5 + 8 (minus kap 8.6). Kompendier Købes mellem 12 og 13 i 014 i Wienerbygningen Pris 70 kr. Sidste gang Funktioner som metode til at skrive anvendelsesorienterede

Læs mere

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt

BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt BRP 6.9.2006 Kursusintroduktion og Java-oversigt 1. Kursusintroduktion 2. Java-oversigt (A): Opgave P4.4 3. Java-oversigt (B): Ny omvendings -opgave 4. Introduktion til næste kursusgang Kursusintroduktion:

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Algoritmer og Datastrukturer 1. Gerth Stølting Brodal

Algoritmer og Datastrukturer 1. Gerth Stølting Brodal Algoritmer og Datastrukturer 1 Gerth Stølting Brodal Kursusbeskrivelsen Kursusbeskrivelsen: Algoritmer og datastrukturer 1 Formål Deltagerne vil efter kurset have indsigt i algoritmer som model for sekventielle

Læs mere

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003 Sproget Limba Til brug i G1 og K1 Dat1E 2003 Abstract Limba er et simpelt imperativt sprog med hoballokerede tupler. Dette dokument beskriver uformelt Limbas syntaks og semantik samt en fortolker for Limba,

Læs mere

Eksamensopgaver datalogi, dlc 2011 side 1/5. 1. Lodtrækningssystem

Eksamensopgaver datalogi, dlc 2011 side 1/5. 1. Lodtrækningssystem Eksamensopgaver datalogi, dlc 2011 side 1/5 1. Lodtrækningssystem Der skal fremstilles et program, som kan foretage en lodtrækning. Programmet skal kunne udtrække en eller flere personer (eller andet)

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM534 Rolf Fagerberg Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, decimaltal (kommatal)) Bogstaver Computerinstruktion

Læs mere

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005 Lineær algebra modulo n og kryptologi Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Introduktion Kryptologi er en ældgammel disciplin, som går flere tusinde år tilbage i tiden. Idag omfatter disciplinen mange

Læs mere

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output...

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... Indhold Maskinstruktur... 3 Kapitel 1. Assemblersprog...3 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... 9 Kapitel 2. Maskinkode... 13 2.1 Den fysiske maskine... 13 2.2 Assemblerens

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning

Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning University of Southern Denmark Department of Mathematics and Computer Science Databaser Obligatorisk opgave 2 Vejledende løsning Afleveres senest: Søndag d. 5. maj kl 23.59 Spilleregler Denne obligatoriske

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM526 Rolf Fagerberg, 2009 Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, kommatal) Bogstaver Computerinstruktion (program)

Læs mere

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004

DATALOGI 1E. Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Skriftlig eksamen torsdag den 3. juni 2004 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen herunder, og hver opgaves besvarelse bedømmes

Læs mere

Sommeren 2001, opgave 1

Sommeren 2001, opgave 1 Sommeren 2001, opgave 1 Vi antager at k 3, da det ellers er uklart hvordan trekanterne kan sættes sammen i en kreds. Vi ser nu at for hver trekant er der en knude i kredsen, og en spids. Derfor er n =

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

6. december. Motivation. Internettet: Login til DIKU (med password) Handel med dankort Fortrolig besked Digital signatur

6. december. Motivation. Internettet: Login til DIKU (med password) Handel med dankort Fortrolig besked Digital signatur 6. december Talteoretiske algoritmer, RSA kryptosystemet, Primtalstest Motivation Definitioner Euclids algoritme Udvidet Euclid RSA kryptosystemet Randominserede algoritmer Rabin-Miller primtalstest Svært

Læs mere

MM4. Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning.

MM4. Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning. MM Algoritmiske grundprincipper. Lister, stakke og køer. Hash-tabeller og Træer. Sortering. Søgning. MM MM MM MM MM Sortering Sorteringsalgoritmer : Virkemåde og anvendelser Kompleksitet Algoritmen Sorteringsalgoritmer

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

16. marts P NP. Essentielle spørgsmål: NP P? Et problem Q kaldes NP -fuldstændigt 1 Q NP 2 R NP : R pol Q. Resume sidste gang

16. marts P NP. Essentielle spørgsmål: NP P? Et problem Q kaldes NP -fuldstændigt 1 Q NP 2 R NP : R pol Q. Resume sidste gang 16. marts Resume sidste gang Abstrakt problem konkret instans afgørlighedsproblem Effektiv kodning (pol. relateret til binær kodning) Sprog L : mængden af instanser for et afgørlighedsproblem hvor svaret

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Opgave 1 Regning med rest

Opgave 1 Regning med rest Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

Matematisk induktion

Matematisk induktion Induktionsbeviser MT01.0.07 1 1 Induktionsbeviser Matematisk induktion Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal n N, kan undertiden bevises ved matematisk induktion. Idéen bag

Læs mere

dcomnet-nr. 6 Talrepræsentation Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 6 Talrepræsentation Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 6 Talrepræsentation Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Talrepræsentation På maskinkodeniveau (Instruction Set Architecture Level) repræsenteres ordrer og operander ved bitfølger

Læs mere

Acceleration af Kollisionsdetektion på Parallelle Computerarkitekturer

Acceleration af Kollisionsdetektion på Parallelle Computerarkitekturer af Kollisionsdetektion på Parallelle Computerarkitekturer Speciale Andreas Rune Fugl anfug03@student.sdu.dk Thomas Frederik Kvistgaard Ellehøj ththy03@student.sdu.dk Datateknologi ved Teknisk Fakultet

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere