Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012"

Transkript

1

2 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Forenklet prospekt Marts 2012

3 Forenklet prospekt Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Hjemstedsadresse: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Luxembourg. Dette forenklede Prospekt indeholder oplysninger om Standard Life Investments Global SICAV. Hvis De ønsker flere oplysninger om Foreningen, før De investerer, bedes De læse Foreningens komplette Prospekt, som sidst er ændret i marts Oplysninger om Foreningens besiddelser fremgår af den seneste års- eller delårsrapport. Indhold Generelle oplysninger 1 Foreningen oversigt 2 Finanstilsyn 3 Investeringsoplysninger 5 Hvordan påvirkes min investering af beskatning? 6 Gebyrer og udgifter 7 Investoroplysninger 7 Yderligere oplysninger 8 Resultattabel for afdelinger Afdelingsspecifikke oplysninger: Aktieafdelinger 9 Asian Equities Fund 10 China Equities Fund 11 European Equities Fund 12 European Equity Unconstrained Fund 13 Global Equities Fund 14 Japanese Equities Fund 15 US Equities Fund 16 Global REIT Focus Fund 17 European Smaller Companies Fund 18 Indian Equities Fund 19 Global Emerging Markets Equities Fund 20 Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund 21 Japanese Equity Unconstrained Fund Afdelingsspecifikke oplysninger: Obligationsafdelinger 22 Euro Government Bond Fund 23 Euro Inflation-Linked Bond Fund 24 European Corporate Bond Fund 25 European High Yield Bond Fund 26 Global Bond Fund 27 Global Inflation Linked Bond Fund 28 Euro Government All Stocks Fund 29 Euro Aggregate Fund 30 US Corporate Bond Fund 31 Emerging Market Debt Fund 32 Global High Yield Bond Fund 33 Global Corporate Bond Fund 34 European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund Afdelingsspecifikke oplysninger: Afdelinger med absolut afkast 35 Global Absolute Return Strategies Fund 36 Absolute Return Global Bond Strategies Fund

4 Generelle oplysninger Foreningen oversigt Baggrund for foreningen Foreningen blev registreret 16. november 2000 under luxembourgsk lov som et société d investissement à capital variable (SICAV). Standard Life Investments Global SICAV er et selvforvaltet investeringsselskab med variabel kapital og er registreret i Luxembourg som et selskab for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (et UCITS ) i henhold til kapitel 1 af luxembourgsk lov ( UCI-loven ) af 20. december 2010 (med de til enhver tid gældende ændringer) om selskaber for kollektiv investering (et UCI ) samt Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65 EF ( UCITS-direktivet ). Foreningens primære mål er at give investorerne et valg mellem professionelt forvaltede underafdelinger der investerer i en lang række omsættelige værdipapirer og/eller andre godkendte aktiver med henblik på at opnå et optimalt afkast af den investerede kapital, samtidig med at investeringsrisikoen reduceres ved hjælp af diversificering. Afdelingernes baggrund Foreningen er en paraplyforening og består af en række underafdelinger ( afdelingerne ) med forskellige investeringsmål, og som repræsenteres af en eller flere aktieklasser, som beskrives i det komplette Prospekt. Bestyrelsen kan i fremtiden godkende oprettelsen af flere afdelinger med forskellige investeringsmål med forbehold af ændring af dette forenklede Prospekt. Ledelse af foreningen (SICAV) Foreningen ledes af Bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for Foreningens ledelse og styring samt fastlæggelsen af investeringspolitikken. Bestyrelse Formand Stephen Acheson Direktør for kontoforvaltningen i Standard Life Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotland Medlemmer Desmond G. Moran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Limited Edinburgh Skotland Jennifer Richards Head of Standard Life Investments, Irland 90 St Stephens Green Dublin 2 Irland Michael Evans Chief Operating Officer Standard Life Investments Inc Montreal Canada Manuel Hauser Independent Director 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg Udstedere Standard Life Investments Global SICAV blev etableret af Standard Life Investments Limited, et privat selskab, der er et 100% ejet datterselskab af Standard Life Plc. Daglig ledelse Bestyrelsen har udpeget følgende personer som daglige ledere af Foreningen: Desmond G. Doran Head of Product Management and Governance Standard Life Investments Stephen Campbell Investeringschef Produktledelse og styring Standard Life Investments Begge med adressen: 1 George St Edinburgh EH2 2LL Skotland Forenklet Prospekt

5 Finanstilsyn Commission de Surveillance De Secteur Financier (www.cssf.lu). Bestyrelsen har udpeget Standard Life Investments Limited og dets datterselskaber som investeringsforvalter for hver afdeling. Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Underinvesteringsforvaltere: Standard Life Investments (USA) Limited Hjemstedsadresse: 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotland Forretningsadresse: One Beacon Street 34th Floor Boston MA USA Bestyrelsen har uddelegeret visse funktioner til andre organisationer som følger: Registrering og overførsel, erhverv, domicilering og administration The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Luxembourg Depotbank og depositar The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Luxembourg Revisorer PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 400 route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Luxembourg Juridisk rådgiver Clifford Chance 2-4 Place de Paris BP 1147, L-1011 Luxembourg Luxembourg Hovedudlodningsagent Standard Life Investments Limited 1 George Street Edinburgh EH2 2LL Skotland 2 Forenklet Prospekt 2012

6 Investeringsoplysninger Generelle Risikofaktorer Herunder følger en sammenfatning af den investeringsrisiko, der kan være gældende for underafdelingerne: Generelt Aktionærerne bør forstå, at al investering indebærer risiko, og der ikke gives nogen garanti mod tab som følge af investering i en underafdeling og der er ingen garanti for, at underafdelingernes investeringsmål kan opnås. Investeringsforvalterne eller de globale tilknyttede enheder giver ligeledes ingen garanti for resultatudviklingen eller det fremtidige afkast fra Foreningen eller dens underafdelinger. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Udgifter og gebyrer har betydning for det, som returneres til aktionærerne, og det returnerede beløb kan være mindre end den oprindelige investering. Værdien af aktionærernes investering og indkomst deraf kan både falde og stige. Skattelovgivningen kan ændres i fremtiden. Udgifterne og gebyrerne for underafdelingerne kan øges i fremtiden. Underafdelinger som investerer i et mindre antal aktier, i visse typer aktiver eller i visse udenlandske markeder, kan udsættes for større risiko og volatilitet. Inflation reducerer købekraften af aktionærernes investering og indkomst. Valutakurser Hver underafdelings referencevaluta er ikke nødvendigvis den samme som underafdelingens investeringsvaluta. Investering sker i den valuta, som efter investeringsforvalterens opfattelse er mest gunstig for underafdelingens resultatudvikling. Ændringer i valutakurser vil påvirke værdien af de aktier, der besiddes i aktie- og obligationsafdelinger. Aktionærer, der investerer i en underafdeling i en anden valuta end referencevalutaen, skal være opmærksomme på, at valutakursudsving kan medføre, at værdien af deres investering kan falde eller stige. Warrants Hvad angår investering i warrants, bør investorerne bemærke, at gearing-effekten af investeringer i warrants og volatiliteten af warrant-kurser øger den risiko, der er forbundet med investering i warrants, i forhold til investering i aktier. Rente Værdien af fastforrentede værdipapirer, som underafdelingerne ejer, vil generelt ændre sig omvendt i forhold til renteudviklingen, og denne ændring kan påvirke aktiekurserne tilsvarende. Mens renteændringer kan påvirke en underafdelings renteindkomst, kan ændringerne dagligt påvirke den indre værdi af underafdelingens aktier positivt eller negativt. Investering i aktier Værdien af en underafdeling der investerer i aktier og aktiebaserede værdipapirer, påvirkes af ændringer på aktiemarkederne, ændringer i værdien af individuelle porteføljepapirer samt ændringer i økonomiske, politiske og udstederspecifikke forhold. Aktiemarkederne og de enkelte værdipapirer kan lejlighedsvis opleve en volatil udvikling, og kurserne kan ændre sig markant på kort tid. Aktier i mindre virksomheder er mere følsomme over for sådanne ændringer end aktier i større virksomheder. Risikoen påvirker værdien af disse underafdelinger som vil svinge i takt med udviklingen i værdien af de underliggende værdipapirer. Investering i fastforrentede eller øvrige gældspapirer Alle fastforrentede eller gældspapirer indebærer en grundlæggende risiko for, at udstederen ikke kan betale renter eller tilbagebetale hovedstolen. Generelt indebærer statspapirer den mindste kreditrisiko, hvilket afspejles i deres lavere afkast. Virksomhedsmæssige gældspapirer har et højere afkast på grund af den større risiko. Dog påvirker ændringer i de økonomiske og politiske udsigter værdien af disse værdipapirer. Investering i gældspapirer med højt afkast På grund af de volatile egenskaber ved aktiver under investeringsklasse og den tilhørende misligholdelsesrisiko skal investorer i underafdelinger der investerer i gældspapirer med højt afkast, kunne acceptere et betydeligt midlertidigt tab af kapital og muligheden for udsving i underafdelingens afkastniveau. Investeringsforvalteren forsøger at afbøde de risici, der er forbundet med værdipapirer under investeringsklasse, ved at diversificere besiddelserne på grundlag af udsteder, sektor og kreditkvalitet. Investering i nye markeder Potentielle investorer bør bemærke, at investering i nye markeder, indebærer risici udover de, der følger af øvrige investeringer. Potentielle investorer skal navnlig bemærke følgende: (i) investering i et nyt marked indebærer en større risiko end investering i et udviklet marked (fx investerings- og tilbageførelsesbegrænsninger, valutaudsving, statslig indblanding i den private sektor, krav til investors afgivelse af oplysninger, mulighed for begrænset sagsanlæg for Foreningen); (ii) nye markeder kan indebære et ringere informationsniveau og retslig beskyttelse af investorer; (iii) visse lande kan indføre kontrol af udenlandske ejerbesiddelser, og (iv) visse lande kan anvende regnskabsstandarder og revisionspraksis, som ikke stemmer overens med de regnskaber, der udarbejdes i henhold til de, der ville have været udarbejdet af regnskabsansvarlige i henhold til internationalt anerkendte regnskabsprincipper. Investering i børsintroduktioner (IPOs) Med forbehold af intern kontrol kan visse underafdelinger investere i børsintroduktioner (IPOs). Da der er tale om nye emissioner, kan værdipapirerne være meget volatile. Endvidere kan en underafdeling besidde disse aktier i en meget kort periode, hvilket kan øge underafdelingens udgifter. Visse investeringer i børsintroduktioner kan have en øjeblikkelig og betydelig indvirkning på underafdelingens resultatudvikling. Udækkede transaktioner Alle underafdelinger er bemyndiget til at anvende de særlige investerings- og afdækningsteknikker og -instrumenter til andre formål end afdækning, som beskrives i det komplette Prospekt. Disse udækkede transaktioner udgør en større risiko end investeringer i omsættelige værdipapirer på grund af den større volatilitet og mindre likviditet. Disse udækkede transaktioner anvendes på en måde, som ikke påvirker underafdelingernes investeringsmål og -politik. Værdipapirudlånstransaktioner Foreningen kan låne en underafdelings porteføljeværdipapirer til anerkendte finansielle institutioner eller via anerkendte clearing-institutioner. Selvom risikoen ved disse transaktioner afbødes ved hjælp af sikkerhedsaftaler, er der risiko for, at låntageren misligholder aftalen. Transaktioner med optioner, futures og swaps Med henblik på afdækning, effektiv porteføljeforvaltning, forvaltning af varighed og risikostyring af porteføljen kan hver underafdeling forsøge at beskytte eller styrke afkastet af de underliggende aktiver ved hjælp af options-, futures- og swapkontrakter og de særlige investerings- og afdækningsteknikker og -instrumenter, der beskrives i bilag B til det komplette Prospekt. Muligheden for at anvende disse teknikker og instrumenter kan være begrænset af markedsforhold og regulatoriske begrænsninger, og der er ingen garanti for, at det ønskede mål med brugen af disse teknikker og instrumenter kan opnås. Investering i options- og futures-markedet, swap-kontrakter og valutatransaktioner indebærer risici og transaktionsomkostninger, som underafdelingerne ikke udsættes for, hvis de ikke gør brug af disse teknikker og instrumenter. Hvis investeringsforvalterens (eller en underinvesteringsforvalters) forudsigelse af udviklingen i markederne for værdipapirer, valuta og renter er ikke er korrekt, kan de negative konsekvenser for en underafdeling betyde, at underafdelingen kommer i en mindre gunstig situation, end hvis disse teknikker og instrumenter ikke var blevet anvendt. Underafdelinger som gør brug af afledte instrumenter med henblik på investering, indebærer en meget større risiko. Konsekvenserne af at investere i afledte instrumenter er derfor, at investorerne løber en større risiko med deres penge. Forenklet Prospekt

7 Investeringsoplysninger Afdækkede aktieklasser Med hensyn til aktieklasser, som tilbydes i en anden valuta end den relevante underafdelings referencevaluta, og for hvilke valutarisici er afdækket, bør investorer bemærke, at afdækningsstrategien har til formål at reducere men ikke eliminere valutakursrisici. Der er ingen garanti for, at eksponeringen af den valuta, som aktierne er denominerede i, kan afdækkes fuldt mod den relevante underafdelings referencevaluta. Investorer bør bemærke, at afdækningsstrategien er en passiv investeringsstrategi og ikke er beregnet til spekulative formål. Vellykket implementering af afdækningsstrategien kan mindske fordelen ved fald i værdien af deres investeringsvaluta i forhold til underafdelingens referencevaluta. Særlige risikofaktorer underafdelinger med absolut afkast 1. Omfattende brug af derivater For at nå sine mål anvender en underafdeling med absolut afkast en kombination af traditionelle investeringer (såsom aktier, obligationer og valuta) og avancerede teknikker, hvor den kan gøre omfattende brug af derivater. Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi udledes af et underliggende aktiv, såsom en aktie eller obligation, og som anvendes rutinemæssigt på globale finansielle markeder. Derivater er en effektiv og omkostningseffektiv måde at investere i markeder på, såfremt de anvendes med omhu. Dog kan derivater medføre større ustabilitet i en underafdelings afkast, hvilket kræver en solid og omfattende risikostyringsproces. Selvom underafdelingen ikke låner kontante midler til investeringsformål, overstiger den samlede værdi af markedseksponeringen rutinemæssigt underafdelingens indre værdi. Derivater kan handles på børsen eller unoteret. 2. Brug af korte positioner Typisk investerer kollektive investeringsordninger kun på langt sigt. Underafdelingen etablerer såvel lange som korte positioner i enkelte aktier og markeder ved at gøre brug af visse derivatteknikker. Investering på langt sigt betyder, at derivatets værdi stiger eller falder i samme retning som den underliggende markedsværdi for det aktiv, som det er afledt af. Hvis der foretages investeringer på kort sigt, stiger eller falder derivatets værdi i den modsatte retning af den underliggende markedsværdi for det aktiv, som det er afledt af. 3. Modpartsrisiko Investeringsrådgiveren kan foretage derivattransaktioner på vegne af underafdelingen ved at gøre brug af en eller flere forskellige modparter. Fra tid til anden kan underafdelingen være forpligtet til at stille sikkerhed, og når dette er påkrævet, betales det ud af underafdelingens aktiver. Når en derivatkontrakt udvikler sig til fordel for underafdelingen, er der risiko for, at modparten helt eller delvist undlader at opfylde sine kontraktlige forpligtelser iht. aftalen. Investeringsrådgiveren vurderer modparternes kreditværdighed som en del af risikostyringsprocessen og er normalt i besiddelse af en sikkerhedsstillelse til at modvirke dette. 4. Aktiv investeringsforvaltning Størstedelen af risiciene ved traditionelle investeringsfonde er betinget af den type investeringer, der ejes (dvs. aktier, faste renter eller ejendom osv.). De risici, som afhænger af de forvaltningsbeslutninger, der træffes, er generelt mindre end de risici, som afhænger af typerne af aktiver. Dog har underafdelingerne med absolut afkast ikke en struktur, hvor størstedelen af afkastet opnås på baggrund af traditionelle typer af aktiver. Størstedelen af deres afkast opnås derimod på baggrund af meget specifikke strategier. Som følge heraf er underafdelingernes risici hovedsageligt betinget af de forvaltningsbeslutninger, der træffes, og i mindre grad af kendetegnene for de underliggende traditionelle typer af aktiver. 5. Korrelation Underafdelingen investerer iht. En rækkeforskellige investeringsstrategier, der efter investeringsrådgiverens opfattelse har fordelagtige risikobelønningskarakteristika. Selvom bredden af strategierne er væsentlig, kan der opstå en højere grad af risiko og ustabilitet end forventet for underafdelingen, hvis strategierne begynder at udvise en tættere korrelation, dvs. bevæge sig i samme retning. Der findes flere oplysninger om brugen af derivater i det komplette Prospekt. 4 Forenklet Prospekt 2012

8 Hvordan påvirkes min investering af beskatning? Beskatning af underafdelingerne Foreningen er ikke skattepligtig i Luxembourg udover en årlig taxe d abonnement, som beregnes og betales ultimo hvert kvartal. Investeringsindkomst i form af udbytte og rente, der modtages af Foreningen, kan være skattepligtig, hvad angår kildeskat med forskellige satser. Denne kildeskat kan normalt ikke betales tilbage. Underafdelingerne kan være underlagt visse andre udenlandske skatter. Beskatning af investor På datoen for Prospektet er aktionærerne ikke underlagt kapitalvindingsskat, indkomstskat, afgift ved ejerskifte eller kildeskat i Luxembourg ved besiddelse, salg, køb eller tilbagekøb af aktier i Foreningen (der kan gælde undtagelser for aktionærer med hjemsted, som er bosiddende, har fast adresse eller et fast repræsentationssted eller fast forretningssted i Luxembourg, aktionærer, som tidligere har være bosiddende i Luxembourg, aktionærer med en betydelig aktieejerandel (dvs. en direkte eller indirekte aktiebeholdning på mindst 10% sammen med familiemedlemmer) i Foreningen, og som realiserer en kapitalgevinst af aktier i Foreningen i løbet af 6 måneder efter erhvervelsen, eller aktionærer, som omfattes af bestemmelserne i Rådets Direktiv 2003/48/EF ( rentebeskatningsdirektivet ). Rentebeskatningsdirektivet trådte i kraft 1. juli I henhold til rentebeskatningsdirektivet skal hver medlemsstat oplyse skattemyndighederne i en anden medlemsstat om udbetaling af rente eller anden lignende indkomst fra en person i medlemsstatens jurisdiktion til en person, der er bosiddende i den anden medlemsstat eller til øvrige enheder som defineret i rentebeskatningsdirektivet. Dog bemærkes, at Østrig og Luxembourg i en overgangsperiode kan anvende et valgfrit informationsrapporteringssystem, hvorved medlemsstaten, hvis en egentlig ejer ikke overholder en af to procedurer for informationsrapportering, kan opkræve en kildeskat på betalinger til en sådan egentlig ejer. Kildeskatsystemet gælder i en overgangsperiode, hvor kildeskattesatsen vil være 20% fra 1. juli 2008 til 30. juni 2011 og 35% pr. 1. juli Overgangsperioden startede 1. juli 2005 og slutter ved udgangen af det første skatteår efter aftale indgået med visse ikke-medlemsstater om udveksling af information angående sådanne betalinger. Belgien anvendte tidligere et kildeskatsystem, men skiftede til udveksling af oplysninger med virkning fra 1. januar I henhold til EU s rentebeskatningsdirektiv kan der være tale om kildebeskatningsforhold, såfremt rente som defineret i rentebeskatningsdirektivet betales af betalingsagenten til en bestemt person, der er bosiddende i en anden medlemsstat, eller til øvrige enheder som defineret i rentebeskatningsdirektivet. Ordet rente som defineret i rentebeskatningsdirektivet er bredt defineret og omfatter ligeledes udlodning og kapitalgevinst fra investeringsfonde under særlige forhold. Dog er indløsning af aktier ikke omfattet af rentebeskatningsdirektivet, hvis hver underafdelings direkte eller indirekte investering i fordringer som defineret i rentebeskatningsdirektivet udgør mindre end 25%. Udlodning fra underafdelingerne er heller ikke omfattet af rentebeskatningsdirektivet, hvis hver underafdelings direkte eller indirekte investering i fordringer som defineret i rentebeskatningsdirektivet udgør mindre end 15%. Oplysningerne ovenfor er baseret på gældende lov og administrativ praksis og kan ændres. Der er anført yderligere oplysninger om beskatning i bestemte jurisdiktioner i foreningens komplette Prospekt. Potentielle investorer bør orientere sig om og, hvis det er relevant, få rådgivning om love og bestemmelser (herunder om beskatning, valutakontrol og uautoriserede personer) vedrørende tegning, køb, besiddelse, konvertering og indløsning af aktier i det land, hvor vedkommende er statsborger, bosiddende eller har sit hjemsted, samt konsekvenserne af rentebeskatningsdirektivet for investeringerne. Forenklet Prospekt

9 Gebyrer og udgifter Ved tegning Tegningskursen er den indre værdi pr. aktie plus en udstedelsesprovision på op til 5% af den indre værdi pr. aktie. Provisionen udbetales til udlodningsagenten eller en udpeget underudlodningsagent. Eventuelle skatter, provisioner og andre gebyrer, der skal betales i et land i forbindelse med en tegning, vil blive lagt til tegningskursen. Når disse og eventuelle udstedelsesprovisioner er betalt, anvendes restbeløbet til at købe aktier i afdelingen. Årligt Foreningen opkræver et årligt forvaltningsgebyr for hver afdeling, og dette bruges til at betale investeringsforvalteren, underinvesteringsforvalteren, udlodningsagenten og evt. udpegede underudlodningsagenter. Gebyret betales månedligt bagud af afdelingen og beregnes som et dagligt gennemsnit af afdelingens nettoaktiver. Skatter, provision og andre gebyrer, der opkræves i et land, hvor SICAV-aktierne sælges, opkræves også fra afdelingerne. Foreningen anvender ikke soft commissions og gør ikke brug af aftaler om gebyrdeling. Samlet omkostningsgrad (%) Den samlede omkostningsgrad afspejler afdelingernes årlige driftsudgifter og omfatter ikke transaktionsudgifter. Omkostningsgraden oplyses for at gøre det muligt at sammenligne årlige driftsudgifter for forskellige produkter. Afdelingens årlige driftsudgifter omfatter: Forvaltningsudgifter Administrationsudgifter Depotbankgebyrer Vederlag til bestyrelsesmedlemmer Gebyr vedrørende depotbankopgaver Revisionshonorarer Betalinger til udbydere af tjenesteydelser til aktionærer Advokatsalærer Omkostninger forbundet med udlodning eller annullering af andele, der opkræves via ordningen Registreringsgebyrer eller tilsvarende udgifter Det årlige forvaltningsgebyr er omfattet af beregningen af den samlede omkostningsgrad. Udstedelsesprovision medregnes ikke. 6 Forenklet Prospekt 2012

10 Investoroplysninger Hvordan investerer jeg i en afdeling? Udfyld en tegningsformular, og send eller fax den til centraladministrationen i Luxembourg eller til en udlodningsagent som angivet i formularen. De kan investere i fire forskellige aktieklasser klasse A, klasse D, klasse Y og klasse Z. Aktier i klasse A er tilgængelige for alle investorer, klasse D er kun for institutionelle investorer, og klasse Y og Z er for medlemmer af Standard Life-koncernen. Aktier i klasse Y er kun aktiveret for følgende afdelinger: China Equities, Global REIT Focus, Indian Equities og Global Inflation-Linked Bond Fund. Klassekategorier for aktieklasser kan også tilbydes i visse afdelinger, som denomineres i andre valutaer end afdelingens referencevaluta ( klassevaluta ). Det komplette Prospekt indeholder alle oplysninger. Der kan investeres i en eller flere afdelinger. Det mindste tegningsbeløb gælder for alle afdelinger og fremgår af de afdelingsspecifikke oplysninger. Tegningsformularer, der modtages af centraladministrationen på en værdiansættelsesdag før kl. 13:00 i Luxembourg, bliver behandlet på den pågældende værdiansættelsesdag ved at bruge den indre værdi pr. aktie på værdiansættelsesdagen. Betaling skal ske i klassens referencevaluta senest 4 bankdage i Luxembourg efter den relevante værdiansættelsesdag. Bekræftelse af handlen udsendes hurtigst muligt med almindelig post. Kan jeg hæve mine penge? Ja, De kan altid hæve en del af Deres investering. Anmodning herom sendes med brev eller fax til centraladministratoren eller udlodningsagenten. Anmodningen skal indeholde Deres kontonummer, personlige oplysninger, klasse og navn på afdelingen og enten det pengebeløb, som De ønsker at hæve efter fratrækning af eventuel gældende indløsningsprovision, eller det antal aktier, der ønskes indløst. Hvis De ønsker at holde kontoen åben, skal De opfylde kravet om mindstebesiddelse. Det fremgår af de afdelingsspecifikke oplysninger. Anmodninger, der modtages senest kl. 13:00 i Luxembourg, behandles samme dag efter den aktiekurs, der er beregnet for den pågældende dag. Betaling sker senest 4 bankdage i Luxembourg, efter aktiekursen er beregnet. Der sendes en bekræftelse med almindelig post. Der kan opkræves indløsningsprovision på op til 1% af den indre værdi pr. aktie til udlodningsagenten eller en udpeget underudlodningsagent. Justering af indre værdi pr. aktie Hvis den samlede værdi af alle transaktioner i aktier af alle klasser og klassekategorier i en afdeling på en given værdiansættelsesdag medfører en nettoforøgelse eller -reduktion i antallet af aktier, som overstiger en af bestyrelsen til enhver tid fastsat grænse for den pågældende afdeling (baseret på afdelingens tegnings-, indløsnings-, konverteringsomkostninger samt dermed forbundne omkostninger), justeres den indre værdi pr. aktie i den relevante afdeling med et beløb, der afspejler de skønnede økonomiske omkostninger og/eller handelsomkostninger, som afdelingen kan pådrage sig. Justeringen er et tillæg, hvis nettobevægelsen medfører en forøgelse i det samlede antal aktier i afdelingen, og et fradrag, hvis nettobevægelsen medfører en reduktion i antallet af aktier. Værdiansættelsen af værdipapirer, som den pågældende afdeling besidder, kan ifm. sådanne justeringer ligeledes justeres for at afspejle den skønnede difference mellem købs- og salgskurserne. Indkomstbetaling Indkomst geninvesteres i afdelingerne. Dog kan følgende afdelinger ligeledes udlodde indkomst: Afdelinger: Euro Inflation-Linked Bond Fund aktier i klasse A og Z European Corporate Bond Fund aktier i klasse A, D og Z European High Yield Bond Fund aktier i klasse A og Z Global Bond Fund aktier i klasse A og Z Global Inflation Linked Bond Fund aktier i klasse A og Z Euro Government All Stocks Fund aktier i klasse A og Z Euro Government Bond Fund aktier i klasse Z US Corporate Bond Fund aktier i klasse Z Emerging Market Debt Fund aktier i klasse Z Euro Aggregate Fund aktier i klasse Z Global High Yield Bond Fund aktier i klasse Z Globale strategier for absolut afkast Klasse A, D og Z-aktier Indkomstbetalinger foretages direkte til Deres bankkonto, medmindre De skriftligt har meddelt Bank of New York Mellon S.A., at De ønsker at bruge udlodningen til at købe yderligere aktier i den relevante underafdeling. Indkomst, som skal betales, fastsættes af bestyrelsen. Kan jeg overføre penge fra en afdeling til en anden afdeling? Ja, De kan foretage overføre Deres penge til en anden afdeling/andre afdelinger. Kontakt centraladministrationen skriftligt for at anmode derom. En overførsel skal foretages til samme aktieklasse i en anden afdeling. Der er normalt intet gebyr for overførsler mellem afdelinger, men i ekstraordinære tilfælde kan Foreningens bestyrelse opkræve et gebyr på maksimalt 0,5% af den indre værdi pr. aktie for den aktieklasse i den oprindelige afdeling, der konverteres. Hvordan får jeg oplyst den indre værdi pr. aktie for afdelingen? Oplysninger om den indre værdi pr. aktie fås hos Foreningens hjemstedskontor. Yderligere oplysninger Det komplette prospekt samt rapporter og regnskaber fås gratis ved at kontakte centraladministrationen. Skriv til: The Bank of New York Mellon (Luxembourg Branch) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Luxembourg Forenklet Prospekt

11 Resultattabel for afdelinger Afdelingernes tidligere resultater fremgår af tabellen nedenfor. Detailaktieklassen er anvendt for hver afdeling. Tabellen viser afdelingens separate resultatudvikling i form af det årlige resultat i procent over 5 år eller så mange hele år som muligt, hvis afdelingen ikke har eksisteret i 5 år. Det bemærkes, at tidligere resultater ikke er vejledende for fremtidige afkast. Værdien af din investering kan både falde og stige, og det er ikke sikkert, at De får det fulde investerede beløb tilbage. Tidligere resultater er eksklusive gebyrer og honorarer, herunder ifm. afslutning. Afdelingens navn 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Asian Equities Fund 21,1 66,8-53,4 42,1 33,3 1/1/ /12/2006 China Equities Fund 12,3 78,0-52,5 73,8 115,1 European Equities Fund 11,4 33,3-46,9-2,9 18,2 European Equity Unconstrained Fund 14,7 34,7 Global Equities Fund 12,9 41,3-48,2 11,6 25,7 Global Equity Unconstrained Fund* 49,6 Japanese Equities Fund 1,1 16,0-46,3-16,7 4,7 US Equities Fund 13,4 34,6-40,9 7,5 13,7 Global REIT Focus Fund 28,0 42,7-56,3 European Smaller Companies Fund 33,8 60,3-40,6 Indian Equities Fund 13,1 102,6-63,1 Euro Government Bond Fund 0,2 2,9 8,6-0,7-3,1 Euro-Inflation Linked Bond Fund 0,4 7,3 4,1 1,1-3,2 European Corporate Bond Fund 3,4 16,8-2,7-1,8-0,4 European High Yield Bond Fund 13,0 46,3-26,9-2,3 7,4 Global Bond Fund 3,8 1,8 10,8 10,3 4,6 Global-Inflation Linked Bond Fund 4,9 7,3 0,4 6,8 0,0 Euro Government All Stocks Fund 0,4 2,4 8,8 0,4 * Afdelingen var stillet i bero en del af Forenklet Prospekt 2012

12 Afdelingsspecifikke oplysninger: Aktieafdelinger Asian Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i Asien eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra asiatiske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Denne afdeling henvender sig til mere erfarne investorer, som ønsker at udvide deres investeringsportefølje ved at investere i asiatiske markeder. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,40% 0,70% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,75% 0,99% 0,31% Forenklet Prospekt

13 China Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i Folkerepublikken Kina eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra kinesiske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Denne afdeling er velegnet for mere erfarne investorer, som ønsker at udvide deres investeringsportefølje ved at investere i det kinesiske marked. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Klasse Y-aktier Referencevaluta AUD Klassevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,80% 0,90% 0% 0,90% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,97% 2,06% ,05% 0,15% AUD AUD 10 Forenklet Prospekt 2012

14 European Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i Europa (som kan omfatte nye markeder i Europa) eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra europæiske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Denne afdeling henvender sig til mere erfarne investorer, som ønsker at investere i europæiske aktier, inklusive mindre, nye markeder i Europa. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,40% 0,70% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) 1,73% 1,07% 0,29% Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning Forenklet Prospekt

15 European Equity Unconstrained Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i Europa (som kan omfatte nye markeder i Europa) eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra europæiske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Underafdelingen begrænses ikke af indeksvægtninger, sektorbegrænsninger eller selskabsstørrelse. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Investorprofil: Denne afdeling henvender sig til erfarne investorer. Porteføljens koncentration betyder, at investorerne skal være villige til at acceptere en forholdsvis høj aktiespecifik risiko og betydelige, midlertidige tab på grund af volatiliteten i aktiemarkederne. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Klassevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,80% 0,90% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,93% 1,87% ,99% 0,92% 0,09% 12 Forenklet Prospekt 2012

16 Global Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Den vil opnå sit mål primært ved at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber, som noteres på anerkendte fondsbørser. Investorprofil: Denne afdeling investerer i en lang række internationale aktier og er således velegnet for mere erfarne investorer. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Klassevaluta DKK DKK CHF SGD Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,40% 0,70% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,52% 1,45% 1,46% ,75% 0,70% 0,72% CAD 0,07% Forenklet Prospekt

17 Japanese Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i Japan eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra japanske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Denne afdeling henvender sig til mere erfarne investorer, som ønsker at udvide deres investeringsportefølje ved at investere i japanske markeder. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta JPY JPY JPY Klassevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,40% 0,70% 0% Samlet omkostningsgrad 1,59% 0,93% 0,22% (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning JPY JPY JPY JPY JPY JPY Forenklet Prospekt 2012

18 US Equities Fund Underafdelingens mål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende aktieportefølje. Det opnås ved primært at investere i aktier og aktiebaserede værdipapirer i selskaber med hjemsted i USA eller selskaber, der opnår en betydelig del af deres indtægter eller overskud fra amerikanske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Denne afdeling er velegnet for mere erfarne investorer, som ønsker at udvide deres investeringsportefølje ved at investere i det amerikanske marked. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,40% 0,70% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) 1,74% 1,02% 0,30% Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning Forenklet Prospekt

19 Global REIT Focus Fund Underafdelingens investeringsmål er at maksimere det samlede afkast i form af indkomst og kapitalvækst ved at investere primært i noterede, lukkede investeringsselskaber i fast ejendom ( REITs ) eller i værdipapirer og virksomheder, som hovedsageligt beskæftiger sig med fast ejendom på internationalt plan. Et REIT er en virksomhed, som normalt er noteret på en fondsbørs, og som ejer og forvalter hovedsageligt indkomstskabende ejendomme, som kan være enten til erhvervsmæssigt eller privat brug. Størstedelen af den skattemæssige indkomst udloddes til aktionærerne i form af udbytte, og selskabet er i vid udstrækning fritaget for selskabsbeskatning. REITs er etableret med henblik at tilbyde investorerne indkomstog kapitalvækst på grundlag af lejede ejendomsaktiver på en skattemæssig effektiv måde og med et afkast, der i tidens løb nærmer sig direkte ejendomsinvesteringer. Det opnås ved at fjerne dobbeltbeskatning (selskabsskat plus udbytteskat) af afdelinger, der investerer i fast ejendom. Et REITinvesteringsselskab giver investorerne mulighed for at investere i fast ejendom som en aktivklasse ved at oprette en mere likvid og skattemæssigt effektiv ordning end ved blot at investere i direkte ejendomsmarkeder. Denne underafdeling tilbyder de aktieklasser, der fremgår af afsnittet om aktieklasser.* Investorprofil: Denne afdeling henvender sig til mere erfarne investorer, som søger at udvide deres investeringsportefølje ved at investere i ejendomssektoren. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. * Det bør bemærkes, at underliggende REITinvesteringsselskaber ikke nødvendigvis er godkendt af Securities and Futures Commission, og at afdelingens udbyttepolitik/udbetalingspolitik ikke nødvendigvis er repræsentativ for den udbyttepolitik/udbetalingspolitik, der føres af de underliggende REIT-investeringsselskaber. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Klasse Y-aktier Referencevaluta AUD (afdækket og ikke afdækket) Klassevaluta CAD CAD Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr** 1,60% 0,85% 0% 0,75% p.a. Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,73% 0,93% 0,08% , **Undtagen i forbindelse med aktieklassen Y AUD, hvor det årlige forvaltningsgebyr er 0,80% p.a. 1, AUD AUD 16 Forenklet Prospekt 2012

20 European Smaller Companies Fund Underafdelingens investeringsmål er at opnå langsigtet vækst i aktiekursen ved kapitalvækst i den underliggende portefølje. Det opnås ved primært at investere i europæiske aktier og aktiebaserede værdipapirer med lav markedsværdi fra selskaber med hjemsted eller notering i Europa (som omfatter Storbritannien og nye markeder i Europa) eller selskaber, der opnår en betydelig af deres indtægter eller overskud fra europæiske aktiviteter eller har en betydelig del af deres aktiver der. Investorprofil: Der er tale om en specialiseret afdeling, som er ideel for investorer, der søger at investere i den europæiske sektor for mindre virksomheder. Afdelingens tidligere resultater vises på side 8. Klasse A-aktier Klasse D-aktier Klasse Z-aktier Referencevaluta Klassevaluta Taxe d abonnement 0,05% 0,01% 0,01% Årligt forvaltningsgebyr 1,80% 0,90% 0% Samlet omkostningsgrad (pr. 31/12/10) Mindsteinvestering Mindstebesiddelse efter hævning 1,92% 0,97% 0,96% ,08% Forenklet Prospekt

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er

KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER. Vejledning til rådgivere om ETF er KUN FOR PROFESSIONELLE KUNDER/KVALIFICEREDE INVESTORER Vejledning til rådgivere om ETF er 2 Vejledning til rådgivere om ETF er Børshandlede fonde (ETF er) revolutionerer investorernes og rådgivernes porteføljeforvaltning.

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere