1. Godkendelse af dagsorden /8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Drift...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Drift /87 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg /19901 Reglement for det åbne bibliotek /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere /19899 Status og perspektiver for AssensBibliotekerne /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /10312 Garanti til Tobaksgaarden /19771 Glamsbjerg Fritidscenter ansøger om forudbetaling af tilskud /23956 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i /18351 Aprilfestival - børneteaterfestival til Assens? /29348 Køng Cykelmotion leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter /31042 Orientering Eventuelt /19793 Ansøgning om øget driftstilskud for 2015 fra Danmarks FugleZoo /20229 Tobaksgaarden ansøger om øget driftstilskud for Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 27

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Dagsorden blev godkendt /8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Drift Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: At 2. budgetopfølgning 2014 tages til efterretning. At følgende indstilles til Økonomiudvalget: Samlet set viser budgetopfølgning for Kultur og Fritidsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. På nuværende tidspunkt søges der en tillægsbevilling på kr. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: 2. budgetopfølgning 2014 er lavet i forhold til korrigeret budget. Korrigeret budget svarer til Assens Kommunes nye udvalgsstruktur og bevillingsniveau, som forudsættes godkendt. Musikskolen Der forventes et merforbrug på ca kr., vedr. øgede udgifter i forhold til skolereformssamarbejde: undervisning, fysiske rammer og kompetenceudvikling samt elevnedgang kr. Ligeledes forventes der nedgang i statsrefusion pga. omfortolkning af støttereglerne fra statens side, dvs. manglende indtægter på ca kr. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgningen blive søgt en tillægsbevilling, når de endelige udgifter/indtægter er opgjort. Vissenbjerg bibliotek Der søges en tillægsbevilling på kr. til øgede driftsudgifter (fra juli til december) for Vissenbjerg Rådhus/Vissenbjerg bibliotek. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 27

3 Økonomi: Netto 1000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat KFU - 2. budgetopfølgning 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog 2. budgetopfølgning pr vedr. Drift til efterretning og anbefaler at: At 2. budgetopfølgning 2014 tages til efterretning. At følgende indstilles til Økonomiudvalget: Samlet set viser budgetopfølgning for Kultur og Fritidsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. På nuværende tidspunkt søges der en tillægsbevilling på kr /87 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Administrativ organisation kr. 2. Kultur og Fritid kr. 3. Visiterede tilbud børn og voksne kr. 4. Skole kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2014 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindreforbrug på kr. svarende til et netto mindreforbug på kr. Heraf overføres kr. til budget 2015, kr. overføres fra drift og kr. finansieres af kassen. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 27

4 Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40 Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 11. august 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog budgetopfølgning pr til efterretning. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. august 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Administrativ organisation kr. 2. Kultur og Fritid kr. 3. Visiterede tilbud børn og voksne kr. 4. Skole kr. På kommende udvalgsmøde gives en status på ejer/lejeforholdene Jobcenter/VUC, samt status på VUC s ønsker for yderligere lokaler. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog budgetopfølgning pr vedr. Anlæg til efterretning, og udvalget anbefaler, at nedenstående administrative indstilling anbefales til Økonomiudvalget: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Administrativ organisation kr. 2. Kultur og Fritid kr. 3. Visiterede tilbud børn og voksne kr. 4. Skole kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 27

5 at 2. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Administrativ organisation kr. 2. Kultur og Fritid kr. 3. Visiterede tilbud børn og voksne kr. 4. Skole kr. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. august 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: o Administrativ organisation kr. o Kultur og Fritid kr. o Visiterede tilbud børn og voksne kr. o Skole kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog 2. budgetopfølgning pr vedr. Anlæg til efterretning og anbefaler: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Administrativ organisation kr. 2. Kultur og Fritid kr. 3. Visiterede tilbud børn og voksne kr. 4. Skole kr /19901 Reglement for det åbne bibliotek Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændring til reglement for Det åbne Bibliotek. Beslutningstema: Ændring til reglement for Det åbne Bibliotek fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 27

6 Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde d. 5. november 2012 den fremtidige adgang til de åbne biblioteker i Assens Kommune. Det blev besluttet, at adgangen til de åbne biblioteker alene skal være sundhedskortet, at aldersgrænsen for adgang skal være 14 år (være fyldt 14 år), at bibliotekerne også skal være tilgængelige på helligdage (undtaget nytårsaftensdag og nytårsdag). Endvidere blev den konkrete adgangstid til de åbne biblioteker fastsat til kl på alle dage - for Aarup Bibliotek dog kl på hverdage. Dette er senere ændret, så alle åbne biblioteker i Assens Kommune nu har adgang kl på alle dage. 14-års-grænsen betyder, at man skal være fyldt 14 år for at have adgang til det åbne bibliotek. Grænsen er fastsat af hensyn til børns tryghed og sikkerhed i bibliotekerne, og var i overensstemmelse med den kriminelle lavalder på daværende tidspunkt. Ingen børn under 14 år må således befinde sig i det åbne, selvbetjente bibliotek uden at være ledsaget af en person på 14 år eller derover. For yderligere at styrke hensynet til børns tryghed og sikkerhed samt for at bringe adgangen i overensstemmelse med den nugældende kriminelle lavalder foreslås det, at aldersgrænsen for adgang til de åbne biblioteker fremover bliver 15 år. 15-års-grænsen sikrer, at der juridisk vil være fuld overensstemmelse mellem handling og ansvar for alle voksne brugere af det åbne bibliotek. Ligeledes vil 15-års-grænsen sikre større modenhed blandt brugerne. Derved styrkes også ansvarligheden, når f.eks. ældre søskende har mindre søskende med på biblioteket i den ubetjente tid. 15-års-grænsen igangsættes pr. 1. september 2014 eller snarest derefter. Reglement for Det åbne Bibliotek forventes sammenskrevet med AssensBibliotekernes øvrige reglementer og forelagt KFU i John Erik Petersen, leder af AssensBibliotekerne, deltager under behandlingen af punktet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Revision af reglementsbrochure og velkomstfolder til de åbne biblioteker afholdes inden for gældende driftsbudget. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Forslag til revideret velkomstfolder - det ubetjente bibliotek.pdf Reglement for Det åbne Bibliotek pdf Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 27

7 Forslag til revideret reglement for Det åbne Bibliotek.pdf Det ubetjente bibliotek, aug velkomstfolder.pub(1).pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ændring til reglement for det Åbne Bibliotek /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om filtre på AssensBibliotekernes publikumscomputere til efterretning. Beslutningstema: Der orienteres om filtre på AssensBibliotekernes publikumscomputere. Sagsfremstilling: AssensBibliotekerne modtog d. 25. februar 2014 en klage fra en borger, som i åbent biblioteket havde observeret en mand, som havde en pornofilm kørende på én af Assens Biblioteks publikumscomputere. Borgeren forslog i forbindelse med sin klage, at der burde sættes spærring af den slags på offentligt tilgængelige pc ere. AssensBibliotekerne oplyste i et svar til borgeren d. 26. februar 2014, at biblioteket ikke havde aktuelle planer om spærring [installation af filtre]. I et efterfølgende læserbrev i Fyens Stiftstidende d og Lokalavisen har borgeren beskrevet samme hændelse og tilføjet, at omtalte mand på det tidspunkt var eneste besøgende på biblioteket. Igen forslår borgeren, at der sættes spærring på computerne. Læserbrevet kan ses ved at følge dette link: Det kan oplyses, at der ikke er kommet tilsvarende hændelser på de åbne biblioteker til medarbejdernes kendskab i AssensBiblioterne har i lighed med den overvejende del af de danske biblioteker ikke installeret pornofiltre på de computere, som stilles til rådighed for borgerne i såvel betjent som ubetjent tid. Det skyldes bibliotekslovens intention om gratis, lige og fri adgang til medier og information for alle borgere, som er kernen i dansk folkebiblioteks-virksomhed. Iflg. loven må de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter ikke være afgørende for, hvad der stilles til rådighed for borgerne. AssensBibliotekerne vurderer, at der med installation af filtre rummes en reel risiko for, at der spærres for tilgang til anden relevant information og produkter såsom visse film fra Filmstriben, gengivelse af visse typer af malerier og andre kunstneriske produkter etc. Det er derfor fortsat bibliotekets vurdering, at der ikke skal installeres filtre på de computere, som stilles til rådighed for brugerne. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 27

8 Ved en forespørgsel til Assens Kommunes IT-Afd. oplyses det, at der p.t. i kommunen ikke generelt er sat noget op på det åbne net (bl. a. publikumscomputere), som sorterer i, hvilke sider man kan tilgå på nettet. Det oplyses endvidere, at det er planen, at der skal sættes noget op på alle vores net i løbet af efteråret Den nærmere dato samt specifikation på indholdet af den pågældende software har ikke kunnet oplyses på nuværende tidspunkt. En evt. installation af filtre enten som en generel løsning i kommunen eller med en virtuel serverløsning specifikt for AssensBibliotekerne - på de offentlige computere, som stilles til rådighed for borgerne, må derfor stadig ses i forhold til bibliotekslovens intention om lige og frie adgang til information også i en situation, hvor der kunne være et ønske om af andre årsager at forskåne borgerne og især børn for ubehagelige oplevelser ved utilsigtet at blive konfronteret med indhold af pornografisk, voldelig, krigsmæssig eller anden art på bibliotekets computere. Det foreslås derfor, at AssensBibliotekerne går i dialog med IT-afdelingen om det nærmere indhold og omfang af den software-installationen, som påtænkes installeret i efteråret med henblik på at sikre, at de borgere, som benytter bibliotekets publikumscomputere fortsat sikres lige og fri adgang til information. John Erik Petersen, leder af AssensBibliotekerne, deltager under behandlingen af punktet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Udgifter til software på det eksterne net afholdes af Assens Kommunes IT-Afd. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om filtre på Assensbibliotekernes publikumscomputere til efterretning. Udvalget ønskede en redegørelse om mulighederne for brug af filtre og en status på andre kommuners brug af filtre forelagt på et kommende udvalgsmøde /19899 Status og perspektiver for AssensBibliotekerne Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om status og perspektiver for AssensBibliotekerne til efterretning. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 27

9 Beslutningstema: Der orienteres om status og perspektiver for AssensBibliotekerne. Sagsfremstilling: Lovgrundlag og forudsætninger: Lov om biblioteksvirksomhed er en rammelov, som udfyldes af byrådet. Det er således byrådet, som fastsætter struktur for og serviceniveau i folkebiblioteket. Iflg. biblioteksloven er folkebibliotekernes formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter være afgørende. Folkebibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af materialer. Det betyder, at der er fri og lige adgang for alle borgere til alle biblioteker med deres indhold af medier, materialer og information. Det er en forpligtelse for kommunen at have et folkebibliotek med afdelinger både for børn og voksne. Kommunen skal endvidere bestræbe sig på at betjene de borgere, som ikke selv kan gå på biblioteket, tilpasse åbningstiderne til brugernes behov samt oprette afdelinger eller bibliotekstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. I Assens Kommune er denne del af biblioteksloven opfyldt ved en opsøgende biblioteksbetjening Biblioteket kommer (69 abonnenter i 2013), et udvidet servicetilbud med åbne, selvbetjente biblioteker samt et decentralt biblioteksvæsen med flere biblioteker. AssensBibliotekerne de åbne biblioteker : Assens Kommune har 6 folkebiblioteker, som ligger i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup sidstnævnte beliggende i kulturhuset Industrien. Alle biblioteker er åbne biblioteker, hvor borgere over 14 år via sundhedskortet har mulighed for at benytte deres bibliotek og selvbetjene sig alle dage året rundt fra kl Brugere under 14 år er henvist til den bemandede åbningstid, med mindre de er i selvskab med brugere over 14 år. Bibliotekerne har tilsammen 756 adgangstimer heraf 107 timer med bemanding. Der er 20 ansatte. Tommerup Bibliotek flyttede i 2013 til et helt nyt bibliotek i nye rammer i Fyrtårn Tommerup. Senest er Vissenbjerg Bibliotek flyttet til Vissenbjerg gl. Rådhus, hvor det blev taget i brug d Begge biblioteker indgår ligesom bibliotekerne i Glamsbjerg og Aarup - i lokale synergisammenhænge. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 27

10 Det udvidede servicetilbud med åbne biblioteker har ud over en stor tilfredshed blandt borgerne betydet en stimulering af borgernes biblioteksbenyttelse. Således steg antallet af registrerede brugere med 3,9 % i Udlån af fysiske materialer steg med 4,5 % på et tidspunkt, hvor tendensen på landsplan på udlån af fysiske materialer er faldende (bøger minus 3 %, multimedier og musik minus henholdsvis 20 % og 18 %). AssensBibliotekerne har i 2013 samtidigt konstateret en stigende interesse for og benyttelse af de e-ressourcer, som stilles til rådighed via bibliotekets hjemmeside (stigning i antal downloads og søgninger var på 123 %). Brugen af e-ressourcer viser samme tendens i De fynske biblioteker: AssensBibliotekerne samarbejder med de øvrige fynske biblioteker inden for det fælles projekt Den fynske Tone. Samarbejdet har udmøntet sig i en fælles markedsføring og senest med etablering af en fælles arrangementsklub Nysgerrig Fyn for de fynske biblioteksbrugere. Digitalisering: Fra 1. januar 2013 har bibliotek og borgerservice et samarbejde, som betyder, at borgerne kan hente hjælp til de kommunale selvbetjeningsløsninger, få hjælp til digital post etc. i bibliotekerne. Derudover holdes der kurser i digitale løsninger, e-ressourcer m.v. i bibliotekernes læringsrum. AssensBibliotekerne (Assens Kommune) tilsluttede sig i 2013 Danskernes digitale Bibliotek, som er en borgerrettet præsentations- og formidlingsplatform for bibliotekernes ydelser herunder en målrettet synliggørelse af de digitale materialer og e- ressourcer. Borgerne tilbydes hermed en udvidet og lettere adgang via til at benytte såvel fysiske som digitale biblioteksydelser. Danskernes digitale Biblioteket implementeres fuldt ud i 2014 og vil blive gradvist udbygget derefter. AssensBibliotekerne (Assens Kommune) har i lighed med de fleste andre danske kommuner tilsluttet sig Fælles Bibliotekssystem (Kombit), som er et nyt, fælles nationalt bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Det betyder, at alle skolebiblioteker og folkebiblioteket i Assens Kommune i 2016 kører med samme bibliotekssystem et system, som også bliver en integreret del af Danskernes digitale Bibliotek. Det vil i denne sammenhæng være oplagt at overveje, hvordan det at have et fælles bibliotekssystem kunne åbne mulighed for andre former for samarbejde. Biblioteks politiske mål (jf. kvalitetsaftale): Det har i seneste byrådsperiode været de bibliotekspolitiske mål at styrke digitalisering og tilgængelighed i AssensBibliotekerne for derigennem at give borgerne et tidssvarende og udvidet bibliotekstilbud. Digitalisering er sket gennem Samarbejde med Borgerservice og Digitalisering herunder deltagelse i den kommunale digitaliseringsstrategi Tilslutning til Danskernes digitale Bibliotek Tilslutning til Fælles Bibliotekssystem (Kombit) for såvel skole- som folkebiblioteker. Tilgængelighed er øget gennem Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 27

11 Etablering af selvbetjening såvel via hjemmeside som fysisk på biblioteket Etablering af åbne biblioteker Forbedring af de fysiske adgangsforhold (handicaptilgængelighed) Etablering af ny hjemmeside. Pejlemærker for fremtidige bibliotekspolitiske mål og indsatområder: I forlængelse af de hidtidige anlægsprojekter i Tommerup og Vissenbjerg samt etableringen af de åbne biblioteker kan der satses yderligere på videreudvikling af bibliotekernes fysiske rammer og formidlingen i disse. Det gælder især Renovering af Industrien (Aarup Bibliotek), som kan færdiggøres og vil understøtte biblioteks-, forenings-, kultur- og læringsaktiviter såvel lokalt som ud over lokalområdet Assens Bibliotek, som kan flyttes til bedre og mere tidssvarende lokaler i bymidten eller ved Rådhuset. Det vil muliggøre, at der kan indrettes et bibliotek i større samklang med Assens by og de aktiviteter, som finder sted dér. Generelt er biblioteksrummet som formidlings-, inspirations og værested et oplagt indsatsområde. I den forbindelse vil det også være naturligt fortsat at give målrettet arrangementsvirksomhed for såvel børn, unge som voksne høj prioritet som indsatsområde i AssensBibliotekerne. AssensBibliotekerne har råderet over en del af puljen til refusion af børneteater for derigennem at sikre, at puljen udnyttes fuldt ud med familieforestillingerne fordelt over hele kommunen samt med mulighed for at arrangere forestillinger for daginstitutioner og børn i dagpleje. Øvrige pejlemærker for bibliotekets udvikling: Der kan generelt satses på at videreudvikle AssensBibliotekerne, så der fastholdes og tilbydes et bedre og større udbud af såvel fysiske som digitale materialer, som kan understøtte de åbne, selvbetjente biblioteker. Der kan satses på en mere spontan og innovativ tilgang til borgerinddragelse i AssensBibliotekernes virksomhed herunder en afklaring af, hvordan aktivt medborgerskab og frivillighed kan indgå i forskellige sammenhænge. Der kan satses på yderligere samarbejder og tværgående tænkning som prof på tværs og ledelse på tværs. Et eks. er her udlån af kørestole fra Assens Bibliotek. De nævnte indsatsområder medtages i Kvalitetsaftale , som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget efterår John Erik Petersen, leder af AssensBibliotekerne, deltager under behandlingen af punktet. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Der beregnes finansiering for de enkelte indsatsområder. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 27

12 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Kvalitetsaftale AssensBibliotekerne.pdf Statistik udvidet oversigt.doc Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om status og perspektiver for Assensbibliotkerne til efterretning /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende tilskud til Halloween 2014 AssensBibliotekerne og til Muslingefestival på Assens Havn Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 16) Halloween AssensBibliotekerne AssensBibliotekerne søger om tilskud til Halloween-arrangement ved Skovpavillonen i oktober Formålet er at give børn og voksne en sjov og uhyggelig oplevelse, hvori der medvirker en lang række aktører fra Assens Kommune: erhvervsdrivende, offentlige institutioner, foreninger og andre frivillige. Bibliotekerne ønsker med arrangementet at fortsætte en tradition, som blev sat i gang i 2009, og som er blevet videreført hvert år siden. Bibliotekerne bidrager i år selv med amulet-værksted, uhyggelig ansigtsmaling, føle-kirkegård og konkurrence. Dertil kommer diverse aktiviteter, som samarbejdspartnerne står for. Arrangementet gennemføres med AssensBibliotekerne som tovholder, i samarbejde med de blå og de grønne spejdere, Skovpavillonen, Super Spar, Assens Musikskole, Assensskolens SFO, Odense Tekniske Gymnasium, Fantasiverden, Hjemmeværnet, en lokal græskaravler, en lokal kunstner, samt Entreprenørgården. De enkelte aktører afholder udgifterne til de aktiviteter, de selv står Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 27

13 for; men en del af budgettet vedrører fælles udgifter - og det er dem, der søges om støtte til. Målgruppen er primært familier med yngre børn, og primært borgere fra Assens Kommune. Sidste år tiltrak arrangementet også mange personer uden for den primære målgruppe, herunder en del borgere fra andre fynske kommuner. AssensBibliotekerne lægger stor vægt på, at arrangementet bortset fra forplejning - skal være gratis for de besøgende. Derfor søges Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til arrangementet. AssensBibliotekernes budget for arrangementet er på i alt kr., hvoraf 7.ooo kr. går til markedsføring, kr. til diverse rekvisitter og præmier, kr. til forplejning og udklædning af frivillige, kr. til special effect-udstyr til udstilling, og kr. til kørsel af effekter. Biblioteket regner med en egenfinansiering på kr. Der søges om tilskud på i alt kr. fra de frie kulturmidler. I 2011 modtog arrangementet kr. og i kr. af de frie kulturmidler. I 2013 modtog arrangementet underskudsdækning på kr. af de frie kulturmidler. 17) Muslingefestival 2014 Fultons Venner Fultons Venner v/ Ole Madsen, søger om underskudsdækning til Muslingefestival på havnen i Assens lørdag 23. august Formålet med festivalen er at udbrede kendskabet til støtteforeningen Fultons Venner samt at give ikke mindst turister en positiv oplevelse af Assens. Festivalen arrangeres i samarbejde med Marcussens Hotel, Havnegrillen, Assens Havn og de to muslingetrawlere Musse 2 og 3 v/ Vilsund Blue A/S. Ud over ovennævnte samarbejdspartnere bidrager Depot Vestfyn Assens, Deslers Bogtryk Assens, Visit Assens, Skonnerten Fulton og en række frivillige hjælpere. Arrangementet er gratis for publikum; dog skal der betales for drikkevarer. Den første Muslingefestival i Assens blev afholdt i 2013, hvor der vurderes at have været gæster. Der søges om underskudsdækning på i alt kr. fra de frie kulturmidler. I 2013 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget underskudsdækning på kr. til arrangementet. Beløbet kom ikke til udbetaling, eftersom festivalen løb rundt. Muslingefestivalen forventer igen i år at kunne løbe rundt uden tilskud, men søger for en sikkerheds skyld om underskudsdækning, eftersom det er svært at tage det danske sommervejr i ed. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Der resterer i alt kr. i puljen. Det kan bemærkes, at enkelte af de tidligere bevilgede underskudsgarantier sandsynligvis ikke kommer til udbetaling, samt at der er truffet en fordelagtig aftale med DR Big Bandet om en honorering på kr., mod at de selv sørger for overnatning m.m. Dermed forventes udgiften på dette arrangement at blive højest kr. Det Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 13 af 27

14 betyder, at det reelle restbeløb i puljen De frie Kulturmidler formentlig er omkring kr. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Halloween - AssensBibliotekerne - Ansøgning Kulturmidler Muslingefestival - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge nedenstående: 16) en underskudsdækning på 5000 kr. til Haloween arrangement Assensbibliotekerne. 17) en underskudsdækning på 7500 kr. til Muslingefestival 2014 Fultons Venner 8. 14/10312 Garanti til Tobaksgaarden Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og anbefaler ansøgningen fra Tobaksgaarden om kommunegaranti for kulturhusets private låneportefølje overfor Byrådet, på baggrund af de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger. Beslutningstema: Ansøgningen fra Tobaksgaarden om kommunegaranti for kulturhusets private låneportefølje, forelægges til politisk beslutning. Sagsfremstilling: Tobaksgaardens har den 26. marts 2014 fremsendt ansøgning om en kommunegaranti for kreditforeningslån og oplyser følgende: Tobaksgaarden har haft drøftelser med Nykredit for, at få en indikation på hvor meget der kan spares på institutionens realkreditlån i Nykredit på ca. kr , samt om Nykredit evt. kunne yde yderligere et lån på kr til indfrielse af Tobaksgaardens kassekredit. Nykredit har udtrykt sig positivt for en fortsættelse af drøftelserne på baggrund af en kommunegaranti. Nykredit er indstillet på at ændre administrationsbidraget på p.t. 2 % til ca. 0,75 % ved en kommunegaranti. En kommunegaranti kan betyde en årlig besparelse for Tobaksgaarden på ca. kr På den baggrund ansøges om en samlet kommunegaranti for Tobaksgaardens lån i Nykredit, samt tilladelse til, at hæve denne låneramme med kr til indfrielse af kassekredit. Tobaksgaarden har en gæld d.d. til Assens Kommune på kr Lånet er rente- og afdragsfrit. For så vidt angår muligheden for, at yde en lånegaranti til Tobaksgaarden: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 14 af 27

15 Lånegarantien vil kræve en tilsvarende låneramme, henholdsvis 6,5 mio. kr. for lån og 6,9 mio. kr. ved samtidig indfrielse af kassekredit. Låneramme opnås ved afholdelse af låneberettigede udgifter, uden at optage lån hertil. I 2014 er der budgetteret med afholdelse af udgifter til energibesparende foranstaltninger for et beløb af 9 mio. kr. Såfremt disse udgifter afholdes, opnås der er låneramme på 9 mio. kr. Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i Tobaksgaardens regnskab 2013 Årsregnskabet for 2013 udviser en mindre forbedring af regnskabet før afskrivninger og finansieringsudgifter på ca. kr og det samme på årets resultat. Den kortfristede gæld er steget med kr og er betydelig højere (1,7 mio.) end tilgodehavenderne. Egenkapitalen er positiv med kr , hvilket dog skyldes en tidligere opskrivning. Krav og dialog med Tobaksgaarden Efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 14. maj 2014 er der administrativt udarbejdet et notat der anbefaler, at der opstilles 5 krav som Tobaksgaarden skal opfylde, som forudsætning for at Byrådet kan yde en lånegaranti. Det er: Kassekredittræk kan ikke indregnes i lånet Der opsættes mål for forbedring af økonomien/likviditeten Der skal indsendes halvårsregnskab Tobaksgårdens aktivitet ikke må øges på baggrund af garantien, men rentebesparelsen skal gå til en konsolidering af økonomien Tobaksgården skal indenfor en tidsramme på f.eks. 5 år påbegynde afdrag på kreditforeningslånet. Der har været afholdt møde med Tobaksgaarden herom, og bestyrelsen er indstillet på at efterleve kravene. Tobaksgaarden er derfor bedt om at indsende et forventet budget for de kommende ca. 5 år, som viser målene for forbedringen af økonomien og at Tobaksgaardens drift forventes at kunne konsolideres. Det er sket i form af en budgetoversigt og et notat, der beskriver Tobaksgaardens budget mv. På baggrund af de opstillede krav og det indsendte materiale, der sandsynliggør en konsolidering af Tobaksgaardens virksomhed, kan administrationen anbefale at imødekomme ansøgningen om kommunegaranti. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kommuners låntagning og garantistillelse. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 15 af 27

16 Økonomi: Ved anvendelse af evt. låneramme ingen konsekvenser, ellers likviditetsbinding på kr. 6,5 mio. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti. Tobaksgården - notat om økonomi Tobaksgaardens Budget NOTER.BUDGET_ til KFU_ pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede ansøgning fra Tobaksgaarden om kommunegaranti for kulturhusets private låneportefølje på baggrund af de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger og anbefaler denne. Udvalget ønskede en kort redegørelse på næste møde for vilkårene for tilskud til kulturinstitutioner og haller /19771 Glamsbjerg Fritidscenter ansøger om forudbetaling af tilskud Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at forudbetaling af 4. tilskudsrate for 2014 til Glamsbjerg Fritidscenter sker snarest, og at der udarbejdes en genopretningsplan for Glamsbjerg Fritidscenter før der træffes beslutning om forudbetaling af tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter for Beslutningstema: Glamsbjerg Fritidscenters ansøgning om forudbetaling af det årlige driftstilskud fremlægges til udvalgets afgørelse. Sagsfremstilling: Glamsbjerg Fritidscenter ansøger om forudbetaling af 4. rate af driftstilskuddet for 2014 samt udbetaling af hele tilskuddet for året Byrådet godkendte den 26. marts 2014, Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling om, at udbetaling af det årlige driftstilskud til hallerne som hovedprincip sker ved kvartalsvise udbetalinger, men at der efter ansøgning fra den enkelte hal kan udbetales én gang årligt primo regnskabsåret for en periode på op til 3 år ad gangen. Ansøgningen forelægges udvalget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 16 af 27

17 Inden sagen forelægges udvalget vurderer administrationen ansøgningen og hallens økonomiske tilstand og behovet for forudbetaling. Vurderingen foretages på følgende grundlag Regnskaber skal være indsendt efter kommunens regler Der skal oplyses om den aktuelle kassebeholdning pr. 31. december i året før udbetalingsåret, samt hallens kortfristede gæld Der skal indsendes likviditetsbudget, med genopretningsplan for kassebeholdning indenfor 3 år Haller med likviditet til mere end 3 måneders driftsudgifter kan ikke få forudbetaling af tilskud. Med baggrund i reglerne om bogføring og aflæggelse af regnskab for kommuner, er det et krav fra revisionen, at forudbetaling tidligst sker i januar måned. Økonomi har vurderet det fremsendte materiale fra Glamsbjerg Fritidscenter som det fremgår af bilaget. På den baggrund anbefales det, at der nu og her kun træffes beslutning om forudbetaling af 4. rate af tilskuddet for 2014, og at administrationen indgår i dialog med Glamsbjerg Fritidscenter om at udarbejde en genopretningsplan for Glamsbjerg Fritidscenter før der træffes beslutning om forudbetaling af tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter for hele Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Glamsbjerg Fritidscenters ansøgning om forudbetaling af tilskud Indstilling vedr GF ansøgning om fremrykning Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte: At forudbetaling af 4. tilskudsrate for 2014 til Glamsbjerg Fritidscenter sker snarest, og At der udarbejdes en genopretningsplan for Glamsbjerg Fritidscenter før der træffes beslutning om forudbetaling af tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter for Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 17 af 27

18 10. 13/23956 Assens Kunstråd - ansøgning om midler til aktiviteter i 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende tilskud til gennemførelse af Assens Kunstråds handlingsplan for Sagsfremstilling: Siden Assens Kunstråd blev nedsat i maj 2012, har rådet gennemført en række aktiviteter, hvoraf nogle er lanceret som årligt tilbagevendende begivenheder: Kunstdag, Rejselegat, Åbne Værksteder. Desuden har rådet igangsat en proces, der har ført til etablering af Assens Billedskole, i hvis regi kunstrådet i samarbejde med Verninge Husflid foreløbig har lanceret to billedskoletilbud for børn i Assens Kommune. Assens Kunstråd har desuden fremsat forslag om en pulje til indkøb af kunst til det offentlige rum, som har ført til, at der i 2014 og 2015 af Assens Byråd er afsat midler til sådanne indkøb. Assens Kunstråds hidtidige aktiviteter, herunder honorering af kunstrådets medlemmer, har været gennemført med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Statens Kunstråd. Statens Kunstråd og Statens Kunstfond blev fra årsskiftet slået sammen under navnet Statens Kunstfond; men det er stadig muligt at søge støtte til kommunale billedkunstråd. Når Assens Kunstråd allerede nu indgiver ansøgning vedrørende 2015 til Kultur- og Fritidsudvalget, er det for at kunne overholde Statens Kunstfonds ansøgningsfrist 9. oktober 2015, med henblik på at få finansieringen af handlingsplan 2015 på plads inden årsskiftet. Navnlig i forhold til planen om afholdelse af et internationalt jernskulptursymposium i september 2015 er det vigtigt at få den kommunale del finansieringen på plads hurtigst muligt, idet der også skal søges private fonde, og det i den sammenhæng kan være afgørende, om der vises vilje til kommunal medfinansiering af projektet. Kunstrådet arbejder med rullende handlingsplaner. For 2015 hår rådet vedtaget en plan, der omfatter følgende aktiviteter: Kunstdag april 2015 med udstilling, foredrag / dialog, musik og legatuddeling rejselegat Åbne Værksteder september 2015 (lørdag-søndag i uge 37) billedskole-lancering (pr) Kunsten på Rejse leje af videokunstinstallationer internationalt jernskulptursymposium på Assens Skibsværft midler til billedkunst i offentlige bygninger (er bevilget af Assens Byråd) sikring af promillereglens anvendelse i kommunalt byggeri dertil kommer honorering af kunstrådsmedlemmer Honorering er afgørende for, at Assens Kunstråds projekter kan opnå støtte hos Statens Kunstfond, idet der i kriterierne for støttetildeling indgår en opfordring til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 18 af 27

19 Budget for Assens Kunstråds aktiviteter i 2015: Udgiftspost kr. Rejselegat Legatportion Annoncering Billedskole annoncer og hjemmeside Kunstdag foredrag honorering af kunstnere transport af kunstværker koncert traktement annoncering Åbne Værksteder annoncering folder / kort opdatering af hjemmeside Kunsten på Rejse leje af videokunstværker annoncering Jern-Skulptur-Symposium arbejdspladser og materiel rejsegodtgørelse kunstnerhonorarer forplejning kunstnere hotelophold kunstnere velkomstmiddag og afslutningsmiddag fælles udflugter materialer annoncering transportgodtgørelse planlægningsgruppe honorering af frivillige uforudsete udgifter Honorering af kunstrådsmedlemmer (4 møder, 5 personer, ca kr. pr. person pr. møde inkl. transport) I alt Af det samlede budget på kr., udgør jernskulptur-symposium de Assens Kommunes ansøges om medfinansiering på til dette arrangement. Kunstrådet forventer, at kr. finansieres af private fonde og sponsorater og at Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd ansøges om til arrangementet. Tilskud fra denne pulje forudsætter kommunal medfinansiering på mindst 50 %. Øvrige aktiviteter i handlingsplanen er sammenlignelige med aktiviteterne for 2014, hvortil Assens Kommune ansøges om tilskud på kr. Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd ansøges om samlet at medfinansiere en tilsvarende andel. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 19 af 27

20 Dermed ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på i alt kr. til Assens Kunstråds aktiviteter i Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler for Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Handlingsplan Assens Kunstråd Planlægning symposium 2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur og Fritidsudvalget bevilgede kr. til Kunstrådets aktiviteter og kr. til Jernskulptursymposium. Udvalget videresender sagen til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at støtte eventen fra puljen til branding /18351 Aprilfestival - børneteaterfestival til Assens? Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning om, hvorvidt Aprilfestival bør indgå i oplæg til budget Beslutningstema: Sagen indstilles til politisk beslutning om, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget som led i de kommende forhandlinger om budget vil anbefale, at der arbejdes hen imod at få den landsdækkende børneteaterfestival Aprilfestival til Assens i 2018 eller Sagsfremstilling: I marts 2014 modtog administrationen og kulturudvalgsformanden en henvendelse fra Vestfyns Teater v/ Bent Damsbo vedrørende muligheden for at trække den landsdækkende børneteaterfestival Aprilfestival til Assens i 2018 eller Henvendelsen resulterede i, at Henrik Køhler, leder af Teatercentrum, der står bag festivalen, sammen med en repræsentant for Vestfyns Teater blev inviteret til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 12. juni 2014 for at fremlægge materiale om festivalen. Den landsdækkende børneteaterfestival har eksisteret siden 1971, hvor den blev afholdt i Herning, med 25 forskellige forestillinger spillet af 15 teatre. Siden er den vokset støt og roligt. I 2014 i Holstebro deltog således 120 teatre med 186 forskellige forestillinger, sammenlagt 450 opførelser. I 1994 blev festivalen afholdt i Glamsbjerg, i et samarbejde mellem de 6 gamle kommuner, der i dag udgør Assens Kommune. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 20 af 27

21 Dansk scenekunst for børn og unge indtager en særstatus på verdensplan, og Aprilfestivalen er verdens største børneteaterfestival. Fra starten var målet med festivalen at lave et kulturelt fremstød i de mest teaterfattige områder i Danmark og sikre alle børn mulighed for at opleve børneteater. Derfor holder man også stadig fast i, at festivalen hvert år afholdes et nyt sted, så nye børn får mulighed for at opleve den. Begivenheden varer en uge, hvor der spilles en lang række forestillinger, alle gratis for publikum. Der spilles dels på hverdage, for skoler og daginstitutioner, dels i weekenden, hvor børn og voksne har mulighed for at opleve teater sammen. Derudover er der faglige tilbud til formidlere i form af konferencer m.m. Ud over at være et enestående teatertilbud til kommunens børn og unge, som alle er sikret mulighed for at se mindst én forestilling i løbet af festivalugen, er Aprilfestival et forum for fagfolk i form af teaterarrangører fra skoler, biblioteker, institutioner og teaterforeninger, og et udstillingsvindue for alle landets børneteatre. Dertil kommer, at festivalen hvert år tiltrækker mange udenlandske teaterfolk og festivalarrangører. Festivalen organiseres af Teatercentrum, som er en selvejende institution under Kulturministeriet, og som finansieres via et driftstilskud fra ministeriet. Selve festivalen finansieres af festivalkommunerne med 50 % tilskud fra den statslige teaterrefusionsordning. Hertil kommer, at alle teatre spiller gratis og desuden lægger en god portion arbejdskraft i at hjælpe med alt det praktiske. Gevinsten for festivalkommunen er blandt andet national og international synlighed, profilering af en børnekulturpolitisk dagsorden, forankring af strukturer for kultur / børnekultur, samt naturligvis øget omsætning i festivalugen. Festivalen har en lang planlægningshorisont, og der er allerede fundet værtskommuner for årene 2015, 2016 og 2017; men der er mulighed for, at Assens Kommune kan blive værtskommune i 2018 eller Vedtages det at arbejde hen imod et værtskab, kan Teatercentrum reservere det pågældende år, indtil der er fundet en endelig afklaring af økonomien. Se også og Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Prisen for at blive værtskommune for Aprilfestivalen er 4,5 mio. kr. i 2014-priser. Beløbet er refusionsberettiget efter 25 i scenekunstloven, hvilket betyder, at 50 % af beløbet kan refunderes, så prisen reelt er ca. 2,25 mio. kr. Til dette beløb kommer interne udgifter til koordination, praktisk organisering mv. Der er mulighed for at udbyde dele af festivalen, for eksempel et antal teaterforestillinger, til nabokommuner og på den måde hente en del af beløbet hjem. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Aprilfestival Vestfyn 2018 eller powerpointpræsentation Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 21 af 27

22 Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler at Assens Kommune sigter mod at få børneteaterfestivalen i 2018 eller 2019, i samarbejde med en eller to andre kommuner. Sagen oversendes til arbejdet med budget /29348 Køng Cykelmotion leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om tilskud til Køng Cykelmotion for perioden 1. juli december 2014 for leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter. Beslutningstema: Ansøgning fra Køng Cykelmotion om tilskud til leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter forelægges til beslutning. Sagsfremstilling: Køng Cykelmotion, som er en godkendt forening efter folkeoplysningsloven, har siden 1. juli 2011 lejet et lokale i Glamsbjerg Fritidscenter til spinning. Køng Cykelmotion og Glamsbjerg Fritidscenter underskrev en kontrakt på lejemålet, som tog sin begyndelse den 1. juli 2011 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 1. juli Fra lejers side er opsigelsesvarslet 3 måneder. Lejemålet omfatter et areal på 62,50 m2 samt 10 m2 gang og toilet. Udlejer har garanteret foreningen, at ingen andre tillades adgang til det lejede. Endvidere fremgår følgende af kontrakten: Lejen er fastsat ud fra de til enhver tid gældende kommunale takster for 10 timer pr. uge. Lejen pr. time reguleres i op- eller nedadgående retning med 3 måneders varsel til den første i måned ud fra de til en hver tid gældende tilskudssatser, idet medlemmernes egenbetaling er fastsat til 62,- kr. pr. time. Ved lejeaftalens indgåelse kan leje opgøres således: 10 timer x (kr.62,- + Assens Kommunes tilskud) = 3.400,- kr. pr. uge. Forbrugsafgifter er inkluderet i lejen. Køng Cykelmotion har anvendt lokalet i følgende antal timer: 245 timer i timer i timer i 2013 Glamsbjerg Fritidscenter har indberettet foreningens timetal sammen med timetal for de øvrige foreninger, der har benyttet hallen i perioden. Timerne er dermed indregnet i den tilskudsmodel, som er gældende for udbetaling af tilskud til hallerne. Da Glamsbjerg Fritidscenter imidlertid i henhold til tilskudsmodellen tildeles et årligt balancetilskud har timerne for Køng Cykelmotion ikke medført en forøgelse af det samlede tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter. I efteråret 2013 blev det konstateret, at det ikke var korrekt, at timerne skulle indberettes til haltilskudsmodellen. Tilskudsmodellen er kun for aktiviteter på selve Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 22 af 27

23 halgulvet og Køng Cykelmotion har ikke benyttet halgulvet, men derimod et særskilt lokale. Foreningens ansøgning blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 4. december Udvalget besluttede at anmode foreningen om at fremsende en ansøgning med en lejekontrakt, som var gældende fra 1. januar Samtidig anmodede udvalget om, at lejen skulle tage udgangspunkt i en markedsleje. Efterfølgende har foreningen fremsendt en lejekontrakt, hvor prisen er aftalt til 8.500,- kr. pr. md. Kontrakten behandles i Folkeoplysningsudvalget i begyndelsen af september måned. Folkeoplysningsudvalget forholder sig kun til spørgsmålet om tilskud for perioden fra januar 2014 og fremadrettet (fra det tidspunkt, hvor det blev konstateret, at indberetningen af timetal ikke var korrekt). Det pågældende lokale i Glamsbjerg Fritidscenter blev indtil medio 2010 benyttet af en husflidsforening. Lokalet blev efter en tidligere aftale med Glamsbjerg Kommune afregnet direkte til Glamsbjerg Fritidscenter med kr. årligt. Assens Kommune overtog betalingen af tilskuddet. Aftalen blev opsagt til ophør medio Beregning af tilskud fra 1. januar 2014 foretages efter gældende principper for tilskud til øvrige lokaler. Tilskud beregnes med 70% af den faktiske lejeudgift, dog af maksimalt 124,25 kr. pr. aktivitetstime (2014 takst). Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten Økonomi: Beregning af tilskud for perioden 1. juli december 2013 efter principperne for tilskud til øvrige lokaler. 2011: 245 timer x 117,90 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. 2012: 483 timer x 120,75 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. 2013: 480 timer x 122,55 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. Tilskud efter denne beregning vil for perioden udgøre maksimalt kr. Et eventuelt tilskud skal dækkes af budgettet til folkeoplysning. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at der ikke gives lokaletilskud til Køng Cykelmotion for perioden 1. juli december 2014 for leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter. Dette på linje med Folkeoplysningsudvalget. Der gives ikke lokaletilskud for de tre år /31042 Orientering Sagsfremstilling: 1) Assens for fulde Sejl før og nu Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 23 af 27

24 Titlen Assens for fulde Sejl før og nu dækker over, at årets besøg af Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe 22. juli blev kombineret med et historisk 1800-talsmarked med tilhørende aktiviteter i form af musik, teater, folkedans, fortælling, loppecirkus m.m. Dermed er den historiske event, som byrådet vedtog et kommissorium for i 2012, og som så småt blev igangsat i 2013, ved at finde sin form. Såvel markedet på Torvet som aktiviteterne på havnen var særdeles velbesøgte, og stemningen var i top, lige fra et lille optog bragte torveflaget frem og åbnede Torvet kl. 10 om formiddagen, til hele arrangementet afsluttedes med festfyrværkeri kl Aktørerne er indbudt til evalueringsmøde torsdag 4. september Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Arena Assens udearealer blev drøftet. Der orienteredes kort om Museum Vestfyn /19793 Ansøgning om øget driftstilskud for 2015 fra Danmarks FugleZoo Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen om forøget driftstilskud for 2015 fra Danmarks FugleZoo drøftes. Beslutningstema: Der skal tages stilling til ansøgning om forøget driftstilskud til Danmarks FugleZoo. Sagsfremstilling: Begrundelse for tillægsdagssorden: Sagen er sat på tillægsdagsorden, da der skulle fremskaffes supplerende materiale, som ikke nåede frem inden afsendelse af den ordinære dagsorden. Danmarks FugleZoo har indsendt ansøgning om at Assens Kommune øger det årlige tilskud til kr. Ansøgningen begrundes i ønsket om fortsat at udvikle FugleZoo i konkurrencen med andre attraktioner, at blive mere kendte i hele landet, og tiltrække gæster til Assens kommune samt stedets muligheder for at fastholde deres sociale profil. Danmarks FugleZoo er anmodet om at fremsende regnskab for 2013 og budget for Det fremgår af regnskabet at FugleZoo havde en omsætning på kr. og et årsresultat der stort set går i 0 (744 kr.) omsætningen var lidt mindre end i Af 2013-omsætningen udgjorde tilskuddet fra Assens Kommune kr. Danmarks FugleZoo oplyser desuden, at der i 2013 og forventeligt også i år vil være ca besøgende. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 24 af 27

25 Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Imødekommelse af ansøgningen vil reelt betyde et forøget tilskud på kr pr. år, i forhold til det tilskud som Assens Kommune giver i dag. Der er ikke umiddelbart mulighed for at øge driftstilskuddet i det omfang der ansøges om, indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget I øvrigt kan det oplyses, at Assens Kommunes tilskud til Danmarks FugleZoo er steget betragteligt over de sidste 4 år: Fra kr. i 2010, til kr. i Stigningen har bl.a. været begrundet i ønsket om at konsolidere og styrke Danmarks FugleZoos drift og dermed stedets muligheder for at udvikle sig som en vigtig turist- og oplevelsesattraktion i Assens Kommune, samt delvis for at kompensere for bortfald af tilskud fra Kulturregion Fyn. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning om forøget driftstilskud for 2015 fra Danmarks Fuglezoo Vedhæftet ansøgning om driftstilskud fra 2015 Regnskab 2013 og budget 2015 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur og Fritidsudvalget videresender sagen til arbejdet med budget /20229 Tobaksgaarden ansøger om øget driftstilskud for 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at ansøgningen fra Tobaksgaarden om et øget driftstilskud på kr drøftes. Beslutningstema: Der skal tages stilling til ansøgning om forøget driftstilskud til Tobaksgaarden. Sagsfremstilling: Begrundelse for tillægsdagsorden: Sagen er sat på en tillægsdagsorden, fordi administrationen efter udsendelse af den ordinære dagsorden er blevet opmærksom på, at ansøgningen fra Tobaksgaarden, som blev modtaget umiddelbart før udvalgets junimøde, ikke fremgik af junimødets behandling af Tobaksgaardens årsregnskab. Tobaksgaarden fremsendte i juni 2014 ansøgning om et forhøjet driftstilskud på kr. gældende fra 2014 og frem. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 25 af 27

26 Baggrunden er, som også beskrevet i sag om Tobaksgaardens regnskab 2013 fra Kulturog Fritidsudvalgets junimøde, at Tobaksgaarden økonomi gennem et par år har været meget anstrengt med større underskud. Dette er forelagt for Assens Kommune ved gentagne lejligheder: Det er drøftet på politiske møder og ligeledes på administrative møder, som det også fremgår af ansøgningen. Derfor valgte Kultur- og Fritidsudvalget også i 2013 at give Tobaksgaarden et ekstraordinært tilskud på kr. og ligeledes blev årstilskuddet forøget med som resultat af budgetaftalen for Ikke desto mindre forventer Tobaksgaarden at 2014-regnskabet kun lige løber rundt. Bestyrelsen fremfører i deres ansøgning som begrundelse for et forhøjet tilskud både i år og i de kommende år, at en yderligere konsolidering og opbygning af egenkapital vil være nødvendig for at videreudvikle Tobaksgaarden som et kulturhus med kontinuerlige satsninger med kvalitet. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Tobaksgaarden modtog i 2013 et årligt tilskud på 1,853 mio. kr. I 2014 er tilskuddet hævet til kr. Der er ikke umiddelbart frie budgetmidler i budget 2014 og kommende år, som kan disponeres til formålet. Såfremt ansøgningen ønskes fremmet, må den derfor oversendes til arbejdet med budget Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ansøgning vedr Tobaksgaardens økonomi Notat KFU Ansøgning til KFU Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014 Kultur og Fritidsudvalget videresender sagen til arbejdet med budget Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 26 af 27

27 Underskriftsside Ena Nørgaard Lars Kristian Pedersen Erik Klindt Andersen Tage Kiltang Bartholin Charlotte Christiansen Elmer Philipsen Henrik Hansen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august Kl. 15:00 Assens Kommune, 27 af 27

28 Bilag: 2.1. Samlenotat KFU - 2. budgetopfølgning 2014 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29 Samlenotat for Kultur- og Fritidsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 31. marts Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgning for KFU, at der forventes et merforbrug på kr. På nuværende tidspunkt søges der en tillægsbevilling på kr. Netto 1000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Kultur- og Fritidsudvalget Musikskolen Der forventes et merforbrug på ca kr., vedr. øgede udgifter i forhold til skolereformssamarbejde: undervisning, fysiske rammer og kompetenceudvikling samt elevnedgang kr. Ligeledes forventes der nedgang i statsrefusion pga. omfortolkning af støttereglerne fra statens side, dvs. manglende indtægter på ca kr. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgningen blive søgt en tillægsbevilling, når de endelige udgifter/indtægter er opgjort. Vissenbjerg bibliotek Der søges en tillægsbevilling på kr. til øgede driftsudgifter (fra juli til december) for Vissenbjerg Rådhus/Vissenbjerg bibliotek. 1

30 Bilag: 3.1. Samlenotat 2. budgetopfølgning Anlæg Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

31 Samlenotat for anlæg 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindreforbrug på i alt kr. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af investeringer til Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af 2014 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I kr.) Opr. budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og Velfærdsteknologi Miljø og Natur Veje, Grønne områder og Kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og Fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, Unge og Uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, Bosteder og Aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Opr. budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

32 2. Administrativ organisation (I kr.) Administrativ organisation Opr. budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Salg af Arvelsølvet Renovering af skorsten ved Rådhuset Vissenbjerg Rådhus Udvendig vedligeh. og renovering Jobcenter Ungeenhed Glamsbjerg, ombygn. lejede lokaler Ombygning Assens Rådhus Risikostyring Anlæg i alt Renovering af skorsten ved Rådhuset: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til renovering af skorsten ved Rådhuset pga. merforbrug på nedbrydning af inderkerne og rensning af ventilationskanaler. Konsekvens for budget 2015: Ingen Vissenbjerg Rådhus: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til indretning m.v. af Vissenbjerg Bibliotek. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på anlægsprojekterne Biblioteksstrategi på kr. og Biblioteksstruktur på kr. Konsekvens for budget 2015: Ingen Udvendig vedligeholdelse og renovering Jobcenter: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til parkeringsplads. Tillægsbevillingen finansieres af driften. Konsekvens for budget 2015: Ingen Ungeenhed Glamsbjerg, ombygning lejede lokaler: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til ombygning af lejede lokaler. Tillægsbevillingen finansieres af driften. Konsekvens for budget 2015: Ingen Ombygning Assens Rådhus: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til ombygning af lokaler i forbindelse med ny struktur. Tillægsbevillingen finansieres af driften. Konsekvens for budget 2015: Ingen

33 3. Kultur og Fritid (I kr.) Kultur og Fritid Opr. budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Biblioteksstrategi Biblioteksstruktur (model med 6 bibl.) Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi Syddanske Madoplevelser Anlæg i alt Biblioteksstrategi: Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. Beløbet søges overført til anlægsprojektet Vissenbjerg Rådhus. Konsekvens for budget 2015: Ingen Biblioteksstruktur: Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. Beløbet søges overført til anlægsprojektet Vissenbjerg Rådhus. Konsekvens for budget 2015: Ingen Haarby haludvidelse og svømmehal: Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr. Terrariet i Vissenbjerg: Der søges om overførsel af kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med kr.

34 4. Visiterede tilbud børn og voksne (I kr.) Visiterede tilbud børn og voksne Opr. budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Pilehaveskolen udbygning Minibus Specialgruppen Solsikken (fra drift) Minibus Specialgruppen Valmuerne (fra drift) Anlæg i alt Pilehaveskolen udbygning: Der søges om overførsel af kr. til 2015 til et selvstændigt projekt til udsmykning. Konsekvens for budget 2015: Budget forøges med kr. 5. Skole (I kr.) Skole Opr. budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Tillægsbevilling Tillægsbevilling Digitalisering iht. strategi - Skoler Ud- og ombygning Gummerup Skole Personalearbejdspladser skoler Tommerup Skole Legeplads, IT, renov. Og inv Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter Vissenbjerg Skole Personalefaciliteter og bygn Vissenbjerg Skole IT, inventar og legeplads Glamsbjerg Skole - multibane Anlæg i alt Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter: Der søges om en negativ tillægsbevilling til personalefaciliteter på kr. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen

35 Bilag: 4.1. Forslag til revideret velkomstfolder - det ubetjente bibliotek.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

36 Avislæsning Hvis personalet ikke er til stede til at lægge dagens aviser frem, er du velkommen til selv at hente dem i avispostkassen udenfor biblioteket. Mødested Du er velkommen til at bruge biblioteket som mødested. Det vil sige, at har du lyst til at lave en strikkeklub, en mødregruppe eller andet kan I mødes på biblioteket. Biblioteket er dit og mit! Og bygger på tillid mellem dig, de andre brugere og biblioteket. Derfor opfordres alle til at passe godt på vores bibliotek og forlade det, som man gerne selv vil finde det næste gang, man kommer. Benyttelsen af biblioteket sker på eget ansvar. En brugers adgang til kan inddrages, hvis brugeren ikke overholder AssensBibliotekernes reglementer og reglement for Det åbne Bibliotek. AssensBibliotekerne forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til biblioteket i særlige tilfælde fx ved afholdelse af arrangementer. Biblioteket er dit og mit bibliotek. Vi håber, du vil passe godt på det! August 2014 Der er lukket: Nytårsaftensdag - Nytårsdag Biblioteket kan desuden være lukket ved særlige arrangementer Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent- Gå på biblioteket hver dag! Dit bibliotek Fra kl. 7-22

37 Velkommen til dit bibliotek! Du kan benytte biblioteket både i og uden for den betjente åbningstid. I den betjente åbningstid kan du få hjælp fra personalet. Uden for den betjente tid lukker dig selv ind på biblioteket, hvor du kan bruge alle bibliotekets faciliteter. Du kan fx aflevere og låne materialer, afhente reserverede materialer, læse aviser og benytte pc og internet. Der er ligeledes mulighed for at koble sig på det trådløse netværk med sin egen bærbare pc. Sådan klarer du dig selv Du kan selv låne og aflevere på bibliotekets selvbetjeningsmaskine. Læs og følg instrukserne på skærmen. For at låne skal du være tilmeldt som låner på AssensBibliotekerne. Når du låner, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der står udlånt ud for alle materialer - ellers vil gaten ved udgangen hyle og blinke, når du går ud. Hvis dette sker er du nødt til gå tilbage til selvbetjeningsmaskinen og låne materialet igen. Når du afleverer, er det vigtig, at du er opmærksom på, at alle materialer er registreret på skærmen. Tjek evt. Status til sidst. Hvilken hjælp kan du forvente? I den ubetjente åbningstid skal du klare dig selv. Der kan være personale til stede for at udføre de opgaver, der skal til for, at biblioteket kan fungere, men altså ikke til at svare på spørgsmål. Penge for kopier og print lægges i pengekasse. Gebyrer betales i den betjente åbningstid. Der vil ligge en kontaktbog, hvor du kan skrive beskeder til bibliotekspersonalet, og du er også velkommen til at maile. Mails og telefoner besvares kun i den betjente åbningstid. Du kan få hjælp af bibliotekets personale i den betjente åbningstid. Hvordan får jeg adgang? Du skal: være fyldt 15 år medbringe dit sundhedskort (sygesikringskort), som bruges til at låse døren op Luk ikke nogen ind du ikke følges med. Reserverede materialer står i nummerorden på afhentningshylden. Husk at låne materialerne, inden du går. Sikkerhed Alle, der benytter biblioteket uden for den betjente åbningstid, bliver registeret med oplysninger om tidspunkt og cpr-nummer. Biblioteket er videoovervåget af hensyn til brugernes sikkerhed og for at beskytte biblioteket samt inventar mod tyveri og hærværk. Al hærværk meldes til Politiet. Ved strømsvigt eller hvis døren blokerer ved udgang kan servicevagt kontaktes på tlf

38 Haarby Bibliotek Tlf Haarby Bibliotek Tlf Haarby Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes. Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes. Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes.

39 Glamsbjerg Bibliotek Tlf Glamsbjerg Bibliotek Tlf Glamsbjerg Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( )

40 Assens Bibliotek Tlf Assens Bibliotek Tlf Assens Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd. Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd. Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd.

41 Bilag: 4.2. Reglement for Det åbne Bibliotek pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

42 Assens Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Glamsbjerg Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) V elkommen til Haarby Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tommerup Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag 9-13 Vissenbjerg Bibliotek Tlf August 2013 Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Aarup Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag ( ) Ikke adgang til bibliotekerne Nytårsaftensdag og Nytårsdag Reglement for Det åbne Bibliotek

43 Reglementet for Det åbne Bibliotek er et tillæg til gældende reglementer for AssensBibliotekerne. Det åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor der ikke er personale til stede, og hvor du selv lukker dig ind på biblioteket. Biblioteket har også en betjent åbningstid, hvor der er personale til stede. I den ubetjente åbningstid skal du klare dig selv. Der kan være personale til stede for at udføre de opgaver, der skal til for, at biblioteket kan fungere, men altså ikke til at svare på spørgsmål. Penge for kopier og print lægger du i en pengekasse. Gebyrer betaler du i den betjente åbningstid eller via For at få adgang til Det åbne Bibliotek skal du Du må ikke overdrage dit sundhedskort og din pinkode til børn under 14 år. Børn under 14 år har adgang, hvis de følges med en person over 14 år. Institutioner og dagplejere har adgang til Det åbne Bibliotek, såfremt én af institutionens ansatte eller dagplejeren kan låse døren op med sit sundhedskort. I forbindelse med brug af sundhedskortet til at låse døren op registreres tidspunkt og CPR-nr., som opbevares i henhold til gældende lovgivning om persondata. Benyttelsen af Det åbne Bibliotek sker på dit eget ansvar. Når Det åbne Bibliotek lukker, skal du forlade biblioteket. Din adgang til Det åbne Bibliotek kan inddrages, hvis du ikke overholder AssensBibliotekernes reglementer og reglement for Det åbne Bibliotek. AssensBibliotekerne forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til biblioteket i særlige tilfælde f.eks. ved afholdelse af arrangementer. Hvis du som bruger fremprovokerer en alarm i den ubemandede åbningstid, kan udgiften opkræves hos dig. være fyldt 14 år medbringe sit sundhedskort (sygesikringskort), som bruges til at låse døren op. For at låne skal du være tilmeldt som låner i AssensBibliotekerne have en 4-cifret pinkode, som bruges sammen med sundhedskortet/lånerkortet ved selvbetjeningsautomaten. Biblioteket er videoovervåget, og optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning om itv-overvågning og persondata. Al hærværk og tyveri meldes til Politiet. Åbent Bibliotek Pinkoden kan du få ved at henvende dig personligt til personalet i AssensBibliotekerne.

44 Bilag: 4.3. Forslag til revideret reglement for Det åbne Bibliotek.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

45 Assens Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Glamsbjerg Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) V elkommen til Haarby Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tommerup Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag 9-13 Vissenbjerg Bibliotek Tlf August 2013 Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Aarup Bibliotek Tlf Alle dage: 7-22 Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag ( ) Ikke adgang til bibliotekerne Nytårsaftensdag og Nytårsdag Reglement for Det åbne Bibliotek

46 Reglementet for Det åbne Bibliotek er et tillæg til gældende reglementer for AssensBibliotekerne. Det åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor der ikke er personale til stede, og hvor du selv lukker dig ind på biblioteket. Biblioteket har også en betjent åbningstid, hvor der er personale til stede. I den ubetjente åbningstid skal du klare dig selv. Der kan være personale til stede for at udføre de opgaver, der skal til for, at biblioteket kan fungere, men altså ikke til at svare på spørgsmål. Penge for kopier og print lægger du i en pengekasse. Gebyrer betaler du i den betjente åbningstid eller via For at få adgang til Det åbne Bibliotek skal du Du må ikke overdrage dit sundhedskort og din pinkode til børn under 15 år. Børn under 15 år har adgang, hvis de følges med en person over 15 år. Institutioner og dagplejere har adgang til Det åbne Bibliotek, såfremt én af institutionens ansatte eller dagplejeren kan låse døren op med sit sundhedskort. I forbindelse med brug af sundhedskortet til at låse døren op registreres tidspunkt og CPR-nr., som opbevares i henhold til gældende lovgivning om persondata. Benyttelsen af Det åbne Bibliotek sker på dit eget ansvar. Når Det åbne Bibliotek lukker, skal du forlade biblioteket. Din adgang til Det åbne Bibliotek kan inddrages, hvis du ikke overholder AssensBibliotekernes reglementer og reglement for Det åbne Bibliotek. AssensBibliotekerne forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til biblioteket i særlige tilfælde f.eks. ved afholdelse af arrangementer. Hvis du som bruger fremprovokerer en alarm i den ubemandede åbningstid, kan udgiften opkræves hos dig. være fyldt 15 år medbringe sit sundhedskort (sygesikringskort), som bruges til at låse døren op. For at låne skal du være tilmeldt som låner i AssensBibliotekerne have en 4-cifret pinkode, som bruges sammen med sundhedskortet/lånerkortet ved selvbetjeningsautomaten. Biblioteket er videoovervåget, og optagelserne behandles i henhold til gældende lovgivning om itv-overvågning og persondata. Al hærværk og tyveri meldes til Politiet. Åbent Bibliotek Pinkoden kan du få ved at henvende dig personligt til personalet i AssensBibliotekerne.

47 Bilag: 4.4. Det ubetjente bibliotek, aug velkomstfolder.pub(1).pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

48 Avislæsning Hvis personalet ikke er til stede til at lægge dagens aviser frem, er du velkommen til selv at hente dem i avispostkassen udenfor biblioteket. Mødested Du er velkommen til at bruge biblioteket som mødested. Det vil sige, at har du lyst til at lave en strikkeklub, en mødregruppe eller andet kan I mødes på biblioteket. Biblioteket er dit og mit! Og bygger på tillid mellem dig, de andre brugere og biblioteket. Derfor opfordres alle til at passe godt på vores bibliotek og forlade det, som man gerne selv vil finde det næste gang, man kommer. Benyttelsen af biblioteket sker på eget ansvar. En brugers adgang til kan inddrages, hvis brugeren ikke overholder AssensBibliotekernes reglementer og reglement for Det åbne Bibliotek. AssensBibliotekerne forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til biblioteket i særlige tilfælde fx ved afholdelse af arrangementer. Biblioteket er dit og mit bibliotek. Vi håber, du vil passe godt på det! August 2013 Der er lukket: Nytårsaftensdag - Nytårsdag Biblioteket kan desuden være lukket ved særlige arrangementer Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbenttek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditent Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Ditnt biblotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit bibliotek Dit Åbent- Gå på biblioteket hver dag! Dit bibliotek Fra kl. 7-22

49 Velkommen til dit bibliotek! Du kan benytte biblioteket både i og uden for den betjente åbningstid. I den betjente åbningstid kan du få hjælp fra personalet. Uden for den betjente tid lukker dig selv ind på biblioteket, hvor du kan bruge alle bibliotekets faciliteter. Du kan fx aflevere og låne materialer, afhente reserverede materialer, læse aviser og benytte pc og internet. Der er ligeledes mulighed for at koble sig på det trådløse netværk med sin egen bærbare pc. Sådan klarer du dig selv Du kan selv låne og aflevere på bibliotekets selvbetjeningsmaskine. Læs og følg instrukserne på skærmen. For at låne skal du være tilmeldt som låner på AssensBibliotekerne. Når du låner, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der står udlånt ud for alle materialer - ellers vil gaten ved udgangen hyle og blinke, når du går ud. Hvis dette sker er du nødt til gå tilbage til selvbetjeningsmaskinen og låne materialet igen. Når du afleverer, er det vigtig, at du er opmærksom på, at alle materialer er registreret på skærmen. Tjek evt. Status til sidst. Hvilken hjælp kan du forvente? I den ubetjente åbningstid skal du klare dig selv. Der kan være personale til stede for at udføre de opgaver, der skal til for, at biblioteket kan fungere, men altså ikke til at svare på spørgsmål. Penge for kopier og print lægges i pengekasse. Gebyrer betales i den betjente åbningstid. Der vil ligge en kontaktbog, hvor du kan skrive beskeder til bibliotekspersonalet, og du er også velkommen til at maile. Mails og telefoner besvares kun i den betjente åbningstid. Du kan få hjælp af bibliotekets personale i den betjente åbningstid. Hvordan får jeg adgang? Du skal: være fyldt 14 år medbringe dit sundhedskort (sygesikringskort), som bruges til at låse døren op Luk ikke nogen ind du ikke følges med. Reserverede materialer står i nummerorden på afhentningshylden. Husk at låne materialerne, inden du går. Sikkerhed Alle, der benytter biblioteket uden for den betjente åbningstid, bliver registeret med oplysninger om tidspunkt og cpr-nummer. Biblioteket er videoovervåget af hensyn til brugernes sikkerhed og for at beskytte biblioteket samt inventar mod tyveri og hærværk. Al hærværk meldes til Politiet. Ved strømsvigt eller hvis døren blokerer ved udgang kan Alarmteknik kontaktes på tlf

50 Haarby Bibliotek Tlf Haarby Bibliotek Tlf Haarby Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes. Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes. Obs! Havedør og døre til Haarby Skole må ikke åbnes.

51 Glamsbjerg Bibliotek Tlf Glamsbjerg Bibliotek Tlf Glamsbjerg Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag ( )

52 Assens Bibliotek Tlf Assens Bibliotek Tlf Assens Bibliotek Tlf Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Åbningstider Alle dage fra kl Betjent åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ( ) Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd. Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd. Vidste du, at: Hvis I skal mødes som gruppe, har vi et bord på Magasinet, der kan benyttes - også i den ubetjente tid. Det kan evt. reserveres via personalet på forhånd.

53 Bilag: 6.1. Kvalitetsaftale AssensBibliotekerne.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

54 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE Kvalitetsaftale

55 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale Indledning AssensBibliotekernes fokuspunkter Vision og målsætninger for AssensBibliotekekerne Indsatsområder Visioner i tilknytning til indsatsområder AssensBibliotekerne, By, Land og Kultur 1. Indledning Kvalitetsaftale Med udgangspunkt i Assens Kommunes styringskoncept fremlægger AssensBibliotekerne hermed kvalitetsaftale for Kvalitetsaftalen er udarbejdet i en proces med udgangspunkt i AssensBibliotekernes årsmøde november 2011, hvor medarbejdere og ledere har bidraget. Det er dermed sikret, at såvel medarbejdere som ledelse har ejerskab til kvalitetsaftalen. God læselyst! Med venlig hilsen John Erik Petersen Biblioteksleder 2

56 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE AssensBibliotekernes fokuspunkter AssensBibliotekerne ønsker ud over byrådets fokuspunkter at styrke formidling og arrangementsvirksomhed. Formidling af litteratur og information skal derfor indtænkes mere målrettet i bibliotekets aktiviteter og medarbejdernes kompetenceudvikling. Indførelse af selvbetjening har medført, at rutineopgaver i bibliotekerne i højere grad varetages af borgerne selv, hvorved der i højere grad kan frigøres tid til kvalificeret og professionel formidling og vejledning. AssensBibliotekernes arrangementsvirksomhed for såvel børn som voksne vil blive styrket gennem målrettede arrangementer og konkret planlægning på området. 3. Vision og målsætninger for AssensBibliotekekerne Overordnet mission, vision og målsætninger Mission AssensBibliotekerne skal understøtte den enkeltes mulighed for at skaffe sig dannelse og uddannelse, kompetence og læring, viden og information, personlig udvikling, oplevelse og frirum. Vision AssensBibliotekerne skal fungere som center for formidling af kultur, information, viden og som borgernes mødested. Målsætninger AssensBibliotekerne skal have brugerne i centrum være borgernes foretrukne oplevelses-, kultur- og møde-sted være kendetegnet ved tilgængelighed være kulturel bannerfører i Assens Kommune være udviklingsorienterede. 3

57 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE Indsatsområder Arrangementer for børn og voksne Åbne biblioteker Digital medbetjening Nyt bibliotek i Tommerup Digitalisering og bibliotekssystem. 5. Visioner i tilknytning til indsatsområder AssensBibliotekerne skal være åbne og tilgængelige Det betyder, at alle borgere i Assens Kommune skal have kendskab til bibliotekerne, deres beliggenhed og deres aktiviteter bibliotekerne skal være karakteriseret ved åbenhed og tilgængelighed bibliotekerne er, hvor borgerne kommer bibliotekerne vil partnerskaber, nye aktiviteter og nye mål-grupper bibliotekerne spiller en aktiv rolle i samfundet. AssensBibliotekerne skal være professionelle Det betyder, at bibliotekernes service skal være kendetegnet ved professionalisme, kvalitet og grundighed bibliotekernes service skal være karakteriseret ved kvalitet frem for mængde bibliotekerne skal være aktuelle og proaktive. Indsatsområde: Arrangementer for børn og voksne Målsætning I laves målrettede arrangementer, som understøtter aktuelle indsatsområder samt bibliotekernes formidling og materialer. Servicemål Der koordineres og skabes arrangementer i AssensBibliotekerne som helhed Der arbejdes med nye målgrupper i nogle af arrangementerne 4

58 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE Der kan være brugerdrevne arrangementer Synergier udnyttes, hvor det er muligt og relevant. Kvalitets- og resultatmål En projektgruppe definerer og konkretiserer bibliotekernes arrangementsvirksomhed i Der udarbejdes en konkret arrangementsplan. Indsatsområde: Åbne biblioteker Definition Åbne biblioteker er adgang til det fysiske bibliotek for brugerne uden for normal, betjent åbningstid. Målsætning I etableres åbne biblioteker i alle biblioteker. Servicemål Der indsamles viden og erfaring fra andre biblioteker vedr. konsekvenser for og påvirkninger af brugere og medarbejdere samt interne arbejdsgange som følge af åbent bibliotek Der sker bygningsmæssig afklaring vedr. adgang og tilgængelighed sammen med Byg, Beredskab og Ejendom samt Handicaprådet i Assens Kommune. Det enkelte bibliotek indrettes, så der sikres tilgængelighed, tryghed og overskuelighed i biblioteksrummet Der arbejdes med visuel formidling Der tilknyttes fokusgrupper af brugere/borgere for hvert bibliotek. Kvalitets- og resultatmål Der udarbejdes en overordnet tidsplan for etablering af åbne biblioteker Der udarbejdes en projektplan/beskrivelse for hvert bibliotek Der nedsættes projektgrupper for hvert bibliotek (undtaget Haarby) Der nedsættes arbejdsgruppe (tænketank) Der laves aftaler med Byg og Handicapråd om gennemgang af de enkelte biblioteker vedr. tilgængelighed og indretning Der er ultimo 2012/primo 2013 planlagt og implementeret åbne biblioteker i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg og Aarup Der er primo/medio 2013 planlagt og implementeret åbent bibliotek i nyt bibliotek i Tommerup. Indsatsområde: Digital medbetjening Målsætning I etableres digital medbetjening på bibliotekerne for at hjælpe borgerne med at benytte kommunens digitale selvbetjeningsløsninger og for 5

59 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE at gøre borgerne mere kompetente i brugen af selvbetjeningsløsninger på Servicemål Bibliotekernes medarbejdere hjælper og vejleder borgerne i brugen af kommunens digitale selvbetjeningsløsninger Der arbejdes med uformel læring Digital medbetjening skal give et kompetenceløft til medarbejderne Der afsættes og prioriteres midler til kompetenceudvikling Nye og andre grupper af borgere inviteres på biblioteket Andres viden (borgerservice) inddrages i bibliotekernes formidling Der opgraderes eller oprettes pc-arbejdspladser til formålet Der etableres fysiske eller digitale læringsrum. Kvalitets- og resultatmål Bibliotek og borgerservice udarbejder tids- og handleplan for digital medbetjening Bibliotek og borgerservice nedsætter projektgruppe, som skal sørge for den praktiske implementering af digital medbetjening Bibliotek og Borgerservice aftaler et konkret og fælles kompetenceudviklingsprojekt Digital medbetjening tages i brug pr Indsatsområde: Nyt Bibliotek i Tommerup Målsætning I etableres nyt bibliotek i Tommerup i forbindelse med renovering, ombygning og udbygning af Tommeruphallerne. Servicemål Biblioteket etableres som åbent bibliotek Der udnyttes synergier i forhold til Tommeruphallerne og hallernes brugere Biblioteksrum og bogcafé indrettes, så der sikres tryghed og overskuelighed Der arbejdes med visuel formidling Der tilknyttes fokusgruppe af brugere/borgere Der tages højde for andre brugere end de faste biblioteksbrugere 6 Der udarbejdes fælles brugerprofil for bibliotek og haller. Kvalitets- og resultatmål Der nedsættes projektgruppe Der udarbejdes projektplan for etablering af nyt bibliotek Der udarbejdes projektmanual/drejebog til brug i øvrige projekter med åbent bibliotek Der sker yderligere bygningsmæssig afklaring vedr. personalerum og velfærdsfaciliteter

60 ASSENSBIBLIOTEKERNE, BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE Der laves konkrete indretningsplaner for bibliotek og bogcafé (sammen med Tommeruphallerne) Nyt bibliotek i Tommerup tages i brug primo/medio Indsatsområde: Digitalisering og bibliotekssystem Definition Digitalisering og bibliotekssystem omfatter Danskernes digitale Bibliotek, som er en ny og landsdækkende borgerrettet præsentations- og formidlingsplatform for bibliotekernes digitale ydelser Kombit/bibliotekssystem, som er et nyt og landsdækkende fagprofessionelt bibliotekssystem for danske skole- og folkebiblioteker. Målsætning I 2013 deltager AssensBibliotekerne i et landsdækkende, digitalt og fagprofessionelt biblioteksfælleskab omfattende Danskernes digitale Bibliotek og Kombit/nyt bibliotekssystem. Servicemål AssensBibliotekernes hjemmeside udskiftes med ny præsentationsplatform Borgerne tilbydes en udvidet og lettere adgang til digitale biblioteksydelser Borgerne tilbydes oplæring i brug af ny præsentionsplatform Borgerne serviceres af biblioteksmedarbejderne via et moderniseret og opdateret fagligt bibliotekssystem. Kvalitets- og resultatmål AssensBibliotekerne (Assens Kommune) har tilsluttet sig og idriftssat Danskernes digitale Bibliotek AssensBibliotekerne (Assens Kommune) har tilsluttet sig og idriftssat Kombit/bibliotekssystem. Opfølgning på AssensBibliotekernes indsatsområder Der følges op og evalueres på indsatsområder jf. graden af opfyldelse af de beskrevne kvalitets- og resultatmål som konkret aftalt evaluering f.eks. jf. projektbeskrivelsen for Digital medbetjening løbende på personalemøder som status på AssensBibliotekernes årsmøde ultimo 2012 som status i løbet af 2012 på årsmøde for borgerne. 7

61

62 Bilag: 6.2. Statistik udvidet oversigt.doc Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

63 Statistik 2013 (baseret på indberetning til Danmarks Statistik) Aktive lånere voksne Assens Kommune Aktive lånere voksne fra andre kommuner Aktive lånere børn Assens Kommune Aktive lånere børn fra andre kommuner 2 2 Aktive lånere i alt Aktive lånere andel af befolkning Ca. 21,5 % Ca. 22,3 % Udlån Fornyelser Ordinære udlån i alt Udlån børneinstitutioner Fornyelser børneinstitutioner Udlån børneinstitutioner i alt Interurbanlån fra biblioteker Interurbanlån til biblioteker Interurbanlån til biblioteker fornyelser Interurbanlån til biblioteker i alt Samlede udlån Materialebestand fysiske materialer Tilvækst fysiske materialer Afgang fysiske materialer E-ressourcer bestand/indb. værdi Ikke offentliggjort p.t. E-ressourcer downloads/søgninger Personale-forbrug i årsværk 20,8 20,8

64 Statistik 2013 (baseret på tal fra Ocita)(logins) Udlån + fornyelse /- +/- % Assens ,9 Glamsbjerg ,5 Haarby ,6 Tommerup ,8 (Tommerup selvbetj ) fra Vissenbjerg ,2 Aarup ,7 I alt ,5

65 Bilag: 7.1. Halloween - AssensBibliotekerne - Ansøgning Kulturmidler Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

66

67

68

69

70

71 Bilag: 7.2. Muslingefestival - Ansøgning Kulturmidler Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

72

73

74

75

76 Bilag: 7.3. Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

77 PLAN OG KULTUR Sagsid. 13/30715 Økonomisk oversigt over DE FRIE KULTURMIDLER 2014 ** henviser til nummereringen på dagsordenen KULTURELLE AKTIVITETER Ansøgning Bevilling Bevilling Bemærkninger Beløb Regnskab Beløb incl. Moms excl. Moms excl. moms indsendes senest den Budgetramme Forlods bevilget: Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe Assens SangKraftcenter Forlods bevilget i alt Rest ramme til bevillinger ** Ansøgninger til KFU møde Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde

78 Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den ) Assens Harmoniorkester - Søværnets Tamburkorps bevilget som underskudsdækning - udbetalt maj ) Kunsten på rejse - Assens Kunstråd ) Land-art i Brylle - Verninge Husflid ) Dilettant - Brylle Forsamlingshus Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den ) Strikkeworkshop - Hørvævsmuseet søgt og bevilget som underskudsdækning - med forbehold 10) Syddansk Musikfestival bevilget som underskudsdækning 12) Assens Synger ASK søgt og bevilget som underskudsdækning - udbetalt juli 2014 Tobaksgaarden - Sølvmanden Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den

79 13) Porten i Sarup Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den ) Børnenes Dag i Glamsbjerg bevilget som underskudsdækning 15) Assens Kulturdage bevilget som underskudsdækning DR Big Bandet - koncert bevilget som rammebeløb Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den ) Halloween - AssensBibliotekerne ) Muslingefestival på Assens Havn søgt som underskudsdækning Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den

80 Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den

81 PLAN OG KULTUR Sagsid. 13/30715 Økonomisk oversigt over DEN ERFARINGSBASEREDE RAMME 2014 ** henviser til nummereringen på dagsordenen KULTURELLE AKTIVITETER Ansøgning Bevilling Bevilling Bemærkninger Beløb Regnskab Beløb incl. Moms excl. Moms excl. moms indsendes senest den Budgetramme Rammen baserer sig på erfaring fra følgende: Carl Nielsen Masterclass Willemoesprisen Vestfyns Teater Vestfyns Børneteaterforening Helnæs Kultur- og Musikforening Thorøhuse Forsamlingshus, jazz/folkemusik Ældre Sagen, nytårskoncert Slesvigske Musikkorps koncert i Aaruphallen Prisfremskrivning i budget Rest ramme Forlods bevilget: Carl Nielsen Masterclass Willemoesprisen Forlods bevilget i alt Rest ramme til bevillinger

82 ** Ansøgninger til KFU møde ) Vestfyns Teater ) Thorøhuse Forsamlingshus ) Vestfyns Børneteaterforening Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde ) Helnæs Kultur- og Musikforening Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den

83 11) Slesvigske Musikkorps - koncert i Aarup søgt og bevilget som underskudsdækning Udbetalt juni / juli Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den

84 Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den Ansøgninger til KFU møde den

85 Bevilget i alt på KFU møde den Rest ramme efter møde den

86 Bilag: 8.1. Ansøgning om kommunegaranti. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

87 ASSENS KOMMUNE Att. Assens Byråd Rådhus Allé Assens Assens, 26. marts 2014 Vedr. Kommunegaranti for Kulturhuset Tobaksgaarden. I efteråret 2013 havde repræsentanter for bestyrelsen i Tobaksgaarden møder med dels daværende borgmester Finn Brunse og Assens Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. På møderne blev der af Tobaksgaarden fremlagt ønsker om forhøjelse af det kommunale tilskud for 2014 på kr ,-. Efterfølgende har Assens Kommune for 2014 og fremover hævet det kommunale tilskud med foreløbig kr ,-. På møderne anbefalede politikerne at der afholdes møder med ledende embedsmænd i Assens Kommune for at undersøge, om der var forskellige muligheder for at Tobaksgaarden kunne foretage en bedre udnyttelse af det kommunale tilskud. På møderne med embedsmændene kunne det konstateres, at alle muligheder var taget i brug bortset fra anvendelse af kommunegaranti overfor pengeinstitut og realkreditinstitut som yder lån til Tobaksgaarden. Tobaksgaarden har efterfølgende haft drøftelser med Nykredit for at få en indikation på hvor meget der kunne spares på realkreditlånet i Nykredit på ca. kr samt om Nykredit evt. kunne yde yderlig et lån på kr ,- til indfrielse af Tobaksgaarden dyre kassekredit i Fynske Bank. Nykredit har udtrykt sig positive for at fortsættelse drøftelserne på baggrund af en kommunegaranti. Nykredit er indstillet på at ændre administrationsbidraget på p.t. 2% til ca. 0,75% ved en kommunegaranti. TOBAKSGAARDEN - KULTURHUSET I ASSENS TOBAKSGAARDEN ASSENS

88 Anvendelsen af en kommunegaranti kan betyde en årlig besparelse for Tobaksgaarden på ca. kr ,-. På den baggrund skal vi på vegne af Tobaksgaardens bestyrelse hermed ansøge om en samlet kommunegaranti for Tobaksgaardens lån i Nykredit, samt tilladelse til at hæve denne låneramme med kr ,- til indfrielse af dyr kassekredit. Med venlig hilsen TOBAKSGAARDEN Søren Edlefsen, formand Lasse Tajmer, kulturchef TOBAKSGAARDEN - KULTURHUSET I ASSENS TOBAKSGAARDEN ASSENS

89 Bilag: 8.2. Tobaksgården - notat om økonomi Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

90 Notat fra Økonomi Til: KFU Kopi til: Peter Nielsen Fra: Gunnar Markvardsen/Henrik Egedorf Tobaksgårdens økonomi Nærværende notat er udarbejdet ud fra Tobaksgårdens regnskab for 2013 og er derfor udarbejdet uden indsigt i den selvejende institutions detaljerede økonomi og driftsforhold i øvrigt. 22. maj 2014 Kontaktperson: Gunnar Markvardsen Revision Den uafhængige revisor har ingen bemærkninger eller forbehold over for regnskab 2013 af nogen art. Ledelsesberetningen En retablering af både lokaler og drift i Cafeen har været udfordringen i 2013, og har medvirket til at årets resultat blev dårligere end forventet. Aktivitetsniveauet, samt et forhøjet kommunalt tilskud gør dog ledelsen optimistisk med hensyn til 2014, samtidig med det understreges at kulturtilbud altid vil have en sårbar økonom. Resultatopgørelsen 2013 Resultatopgørelsen udviser et underskud på 342 t. kr., hvilket er en forbedring af året resultat med 266 t.kr. i forhold til regnskab Forbedringen skyldes at bruttofortjenesten er steget med 1,3 mio. kr., hvilket dog delvis modsvares af øgede personaleudgifter på 1 mio. kr. Ændringen i driften kan i høj grad tilskrives forholdene omkring cafeen. En øget cafeomsætning vil givet medvirke til en forbedring af Tobaksgårdens økonomi. Cafedrift er dog også begivenheds- og konjunkturfølsomt. Afskrivninger og renter er på niveau med regnskab Det bemærkes at der ikke afskrives på ejendommen. Balancen pr. 31. december 2013 Regnskabets balance udgør i alt 9,5 mio. kr. Aktivmassen består først og fremmest af ejendommen til en værdi af 8,4 mio. kr.

91 Ejendomsværdien er opskrevet med 2,6 mio.kr. Uden denne opskrivning ville der have været en negativ egenkapital på 2,4 mio.kr. Herudover er der kortfristede tilgodehavender og varebeholdning for 426 t.kr. Passiverne består hovedsageligt af prioritetsgælden på 7,1 mio. kr. Det bemærkes at der ikke afdrages på denne gæld. Den kortfristede gæld udgør 2,2 mio.kr. I den kortfristede gæld indgår et træk på kassekreditten på 343 t.kr. Samlet set er der således netto en kortfristet gæld på ca. 1,8 mio. kr., hvilket betyder at Tobaksgården teknisk set er insolvent. Garantiansøgning En lånegaranti overfor Nykredit vil forbedre Tobaksgårdens økonomi med ca. 80 t.kr. om året. Sammen med det forøgede driftstilskud vil det, alt andet lige, kunne betyde et mindre overskud på regnskabet. Dækning af træk på kassekredit ved en opskrivning af lån, vil umiddelbart forøge Tobaksgårdens handlefrihed, men vil også kunne medvirke til uhensigtsmæssig økonomisk adfærd. Anbefalingen må derfor være, at såfremt byrådet ønsker at yde en lånegaranti, må den følges op af krav om, at Kassekredittræk ikke indregnes i lånet Der opsættes mål for forbedring af økonomien/likviditeten Der skal indsendes halvårsregnskab Tobaksgårdens aktivitet ikke må øges på baggrund af garantien, men rentebesparelsen skal gå til en konsolidering af økonomien Tobaksgården skal indenfor en tidsramme på f.eks. 5 år påbegynde afdrag på kreditforeningslånet. Side 2 af 2

92 Bilag: 8.3. Tobaksgaardens Budget Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

93 Beregninger til Kulturudvalget_Virksomhedsplan HUSET BUDGET REGNSKAB Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget INDTÆGTER Udlejning af lokaler Tilskud fra Assens Kommune Andre indtægter & Aktiviteter (netto) Medlemskontingenter & -aktiviteter (netto) UDGIFTER Markedsføring (netto) (35.000) (21.939) (35.000) (75.000) (76.500) (78.030) (79.591) (81.182) (82.806) Administration/revision ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lokaler, vedligeholdelse m.v. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Medarbejderomkostninger (30.000) (20.190) (30.000) (30.300) (30.603) (30.909) (31.218) (31.530) (31.846) Finansielle poster ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CAFE Resultat for huset ( ) ( ) (60.000) (35.400) (2.454) (10.196) (18.139) (26.288) (34.649) INDTÆGTER Café omsætning UDGIFTER Café Vareforbrug ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Café Markedsføring - - Café Lønninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lokaleleje & Driftsudgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) BIOGRAF Resultat for café ( ) ( ) (81.500) (23.090) (14.371) (5.386) INDTÆGTER Biograf Entré indtægter Biograf Reklame (netto) Biograf kiosk UDGIFTER Filmleje ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsudgifter ( ) (25.255) ( ) ( ) (50.000) (55.000) (60.500) (66.550) (73.205) Biograf Markedsføring (35.000) (21.939) (35.000) (35.000) (35.000) (35.700) (36.414) (37.142) (37.885) Resultat for biograf Page 1 of 2

94 Beregninger til Kulturudvalget_Virksomhedsplan MUSIK INDTÆGTER Musik Entré Indtægter Musik Tilskud - Assens Kommune Musik Tilskud - Kunststyrelsen Musik Sponsorer Indtægter ved Anden Kulturel Birksomhed Barsalg - Musik UDGIFTER Musikerhonorar/produktion ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Anden kulturel virksomhed ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bureau provision ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) KODA (35.000) (3.922) (30.000) (30.600) (31.212) (31.836) (32.473) (33.122) (33.785) Musik Markedsføring (70.000) (43.878) (70.000) (71.400) (72.828) (74.285) (75.770) (77.286) (78.831) Transport af musikere (5.000) (1.679) (5.000) (5.100) (5.202) (5.306) (5.412) (5.520) (5.631) Leje af supplerende teknik (10.000) - (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824) (11.041) (11.262) Supplerende teknikere (10.000) (3.829) (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824) (11.041) (11.262) Diverse udgifter (20.000) (14.749) (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649) (22.082) (22.523) Resultat for musik Resultat før afskrivninger (36.823) Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat ( ) Page 2 of 2

95 Bilag: 8.4. NOTER.BUDGET_ til KFU_ pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

96 TOBAKSGAARDEN BUDGET Bilagsmateriale til ansøgning fremsendt til Assens Kommune 26. marts og 6. juni Vedlagte budgetmateriale er udarbejdet på baggrund af en lang række møder med Assens Kommune (startende maj 2013) og en ansøgning til Assens Kommune 6. Juni 2014 hvori Tobaksgaarden fastholder, at tilskudsbehovet fortsat er yderligere kr ,- i 2014 og årene fremover. Dette beløb har været kendt for Assens Kommune siden maj 2013, såfremt en plan for genopretning af Tobaksgaarden egenkapital skal lykkedes. Resultatet for 2013 bærer tydeligvis præg af, at Tobaksgaarden ikke er udstyret med den nødvendige økonomiske robusthed til hverken udvikling eller gennemførelse af nye initiativer. Det er selvsagt en kæmpe udfordring, at skulle gennemføre budget 2014 uden en robusthed, at stå imod med. I skrivende stund har vi en forventning om et resultat for 2014 på kr. 0,- efter afskrivninger og finansielle udgifter hvis alt går vel. Såfremt Assens Kommune ikke kan imødekomme Tobaksgaardens anmodning om øget driftstilskud i indeværende år, vil Tobaksgaarden skulle bruge alle kræfter og resurser på brandslukning og opfindsomhed i forhold til indtægtsgivende aktiviteter, som i bund og grund ikke er kulturskabende. Dette vil være nedbrydende for den kontinuitet som Tobaksgaarden gerne vil fastholde og skabe plads til. Mange bolde mange muligheder Lige nu er der mange bolde i spil som kan have betydning for Tobaksgaarden fremtidige virke og som har betydning i forhold til det fremtidige driftstilskud og genopbygning af Tobaksgaarden egenkapital. Disse bolde er ikke indregnet i kommende års budgetter: Ansøgning til Assens Kommune om en kommunegaranti, som betyder en årlig besparelse kr (anslået) på finansielle poster, er fremsendt 26. Marts Ansøgning til Assens Kommune om forhøjelse af det fremtidige driftstilskud på kr er fremsendt 6. Juni til KFU, på baggrund af møde med KFU 16. April Øget husleje kr vedr. Assens Kommunale Musikskoles udvidelse på 1. Sal (udgiften dækker husleje, lys, varme, rengøring og pedelservice). Forudsætter en ombygning af lokalerne. (Kultur & Plan har i maj 2014 udarbejdet et oplæg herom) Det skal undersøges, om Tobaksgaarden i lighed med idrætshaller, kan få afholdt finansieringsudgifter (realkredit) af Assens Kommune (på baggrund af møde med Kultur & Plan 13. Juni 2014) Skal turistbureauet tilbage til Tobaksgaarden? Ved at placere turistkontoret i Tobaksgaarden kan Turistkontoret opnå synergi- effekter på flere områder. Tobaksgaarden er åben for en drøftelse af forskellige organisatoriske løsninger ved at huse Turistkontoret og har fremsendt en henvendelse til Assens Byråd.

97 Principper for budget I forbindelse med de beregninger som Tobaksgaarden har udarbejdet i allerede fremsendte ansøgning til Kultur- & Fritidsudvalget, er der foretaget fremskrivning af budget under de nuværende omstændigheder. I vedlagte budget for årene er der således ikke taget højde for kommune garanti. forhøjet driftstilskud fra Assens Kommune kr pr. år. nye lejeindtægter, f.eks. musikskole, turistbureau eller andet. andre fremtidige forbedringer, f.eks. påbegyndelse af afdrag på realkreditlån. For at give et bedre overblik over Tobaksgaardens væsentligste forretningsområder, er vedlagt budget opdelt i 4 grupperinger: 1. HUSET omfatter bl.a. lejeindtægter, tilskud, kulturel aktivitet, kontingenter, lønninger, administration, finansielle poster m.m. 2. CAFE omfatter bl.a. husleje til HUSET, lønninger, vareforbrug m.m. 3. BIOGRAF omfatter billetindtægter og diverse driftsudgifter 4. MUSIK omfatter billetindtægter, tilskud fra kunststyrelsen, honorarer samt diverse driftsudgifter Økonomisk plan for udvikling af egenkapital B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Årets resultat v/kommunal opbakning Resultat incl. financielle poster excl. afskrivninger Egenkapital Egenkapital v/kommunal opbakning

98 HVOR ER TOBAKSGAARDN PÅ VEJ HEN? (Vol. II) Overskriften i nærværende skriv er en gentagelse af samme spørgsmål, der dannede overskrift for et materiale som Tobaksgaardens bestyrelse fremsendte til Assens Kommune i juni 2013, og som har dannet grundlag for en vurdering af Tobaksgaardens behov for et fremtidigt øget driftstilskud. Spørgsmålet om hvor Tobaksgarden er på vej hen, er stadig aktuelt. Specielt fordi spørgsmålet omfatter Tobaksgaardens økonomi og de allerede omtale bolde som er luften. Det kan derfor forekomme relevant med en gennemgang af de opgaver, som er forbundet med kulturhusets kerneydelser: Lokaleudlejning Biograf Koncerter Cafe Udstillinger Medlemskaber (Erhverv & Privat) LOKALEUDLEJNING Tobaksgaardens lokaler og faciliteter er velegnede til næsten alle typer kulturelle arrangementer, og kan indrettes så det passer til det enkelte arrangement: Koncerter, teater (mindre forestillinger), udstillinger, konferencer, møder, foredrag o.m.a. Tobaksgaarden stiller faciliteter og personale til rådighed for foreningslivet. Dette gælder både idéer, kontakter, markedsføring og afvikling af arrangementer. En lang række af virksomheder, foreninger, institutioner og uddannelsesinstitutioner bruger Tobaksgaarden som ramme for møder, arrangementer. Tobaksgaarden udlejer regelmæssigt (ugentligt) til foreninger og virksomheder: Assens Harmoniorkester, Vestfynskoret, Foreningen Norden, Assens Filmklub, Folkeuniversitetet, LOF Vestfyn og AOF Vestfyn. Andre faste brugere er f.eks. Assens Handelsstandsforening, Assens Ungdomsskole, Assens Kommune, Assens Fjernvarme, Danmarks Naturfredningsforening, Håndværker- & Industriforeningen, Foreningen Norden, Fynske Bank, Nordea Assens, Scandinavian Tobacco, diverse politiske partier, diverse Grundejerforeninger og mange andre. I modsætning til mange andre kulturhuse hvor kommuner stiller bygninger vederlagsfrit til rådighed - afholder Tobaksgaarden selv samtlige ejendomsudgifter (el, vand, varme, forsikring og renovation). Allerhelst ville Tobaksgaarden gerne stille lokaliteter og rammer til gratis til rådighed for kommunens borgere og foreninger. Men husets drift er afhængig af indtægter fra denne aktivitet. Tobaksgaardens eneste faster lejer er Assens Musikskole. Endelig skal det også bemærkes, at cafeen bidrager til Tobaksgaardens lejeindtægter.

99 I flere år var udlejningsaktiviteterne inde i en positiv udvikling, men 3 tendenser i 2012 satte en stopper for dette: 1. En politisk beslutning om at flytte Udviklingsrådet til det gamle rådhus. 2. Foreninger og lignende flyttede til Arena Assens 3. Forpagteren af Tobaksgaardens Café stoppede Samlet set faldt indtægterne fra lokaleleje med ca. kr ,- fra 2011 til Det eneste positive er, at det giver mulighed for en mindre udvidelse af musikskolens lejemål i Tobaksgaarden Udlejning af lokaler FR 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Visioner vedr. de fysiske rammer Tobaksgaarden har siden vinteren 2010 haft en udviklingsplan / masterplan omhandlende de fysiske rammer i ejendomskomplekset Tobaksgaarden. Materialet blev under overskriften Kulturarkaden præsenteret første gang for Kultur- & Fritidsudvalget i Assens Kommune den 4. April Projektet fik en positiv modtagelse og de efterfølgende år har Kulturarkaden da også været på den kommunale ønskeliste under diverse anlægsbudgetteringer. Kun renoveringen af porthuset er blevet gennemført. Omvendt er det måske også først nu, at tiden er moden til næste fase: Assens Musikskole ønsker at etablere administration 2.sal Assens Musikskole ønsker øget undervisningsvirksomhed i Tobaksgaarden Assens Kunstråd ønsker at undervisningslokaler og værksteder til etablering af Assens Børnebilledskole System A ønsker at etablere foto- og videoværksted for børn og unge Samtidig har Kultur- & Fritidsudvalget i Assens Kommune indskrevet Tobaksgaarden som fokusområde som en del af de politiske mål som skal nås fra budget Under overskriften Kultur som drivkraft har Kultur- & Fritidsudvalget og Byrådet besluttet følgende: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik.

100 Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Med dette som udgangspunkt har Tobaksgaarden, Assens Musikskole og Plan og Kultur drøftet Tobaksgaardens udviklingsmuligheder som kulturelt fyrtårn i Assens Kommune. Udgangspunktet har været at bygge videre på Tobaksgaardens kvaliteter og styrker og yderligere udbygge samarbejdet med Musikskolen og kulturelle aktører, herunder Assens Kunstråd, for at skabe kulturelle synergier til gavn for især børn og unge i Assens Kommune. Målet med etableringen af Kulturarkaden er at skærpe borgernes og gæsternes appetit for kunst og kultur (både som udøvere og som publikum) og vise, at kunst og kultur, hvad enten den udøves professionelt eller på amatørbasis, kan være folkelig, samlende og involverende. Assens Musikskole på Tobaksgaarden Assens Musikskole ønsker at udvide både samarbejdet med og optimere sin fysiske placering i Tobaksgaarden. Musikskolen oplever at alle de gæster, som besøger Tobaksgaarden og ser musikskolefaciliteterne, samstemmende udtrykker, at det er et utrolig dejligt hus at komme i. Det skal der bygges videre på. Musikskolen er i dag placeret i et kulturhus, der med sin mangfoldighed danner en kreativ og engagerende ramme for kommunens borgere, og som samtidig skaber en lang række kulturelle oplevelser på tværs af faggrupper og aldre. Det er et kulturhus som gennem egenproduktion af eks. musik og teater virker som dynamo for en decideret kulturel iværksætterkultur, hvor kulturskabende institutioner og foreninger har sin forankring i og omkring Tobaksgården. Musikskolen har mange forskelligartede musikaktiviteter, og det er Musikskolens grundlæggende vision og holdning, at børn og unge skal have mulighed for at blive nysgerrige på hinandens musik for derigennem at knytte kontakter og venskaber i et levende musikmiljø. Helt konkret prioriteres det højt, at musikskoleaktiviteterne primært foregår i hovedbygningen. Alle de tilstødende bygninger med koncertsal, studie, øvelokaler, marked, billedskole osv. vil være yderligere aktiver i forhold til musikskolebrug. Musikskolens planer om musikpædagogisk kursusvirksomhed for folkeskolens og musikskolens musiklærere vil kunne bidrage til at gøre Tobaksgaarden til center for vidensdeling på det kulturelle område. Musikskolen har et ønske om fuld råderet over 2. sal i Tobaksgaarden - bl.a. til placering af musikskolens administration (6 medarbejdere). De konkrete mål er: 1. At nyetablere en base for musikskolens administration og lærerstab på 2. sal. 2. At udvide rammer, der giver adgang og plads til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder omkring musik. 3. At skabe lokaliteter som understøtter unges initiativer og kreativitet og være omdrejningspunkt for musikskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe.

101 Økonomi: Forudsætningen for flytning af Musikskolens administration til 2. salen på Tobaksgaarden, vil være en nyindretning heraf. Nyindretningen er af Byggeafdelingen skønnet til en samlet pris på 1,25 mio. plus moms. Hertil kommer at den nuværende lejekontrakt skal genforhandles. Nuværende 205 m2 udvides med ca. 340 m2 der er således tale om et lejemål på i alt 545 m2. Udgangspunkt vil være en forøgelse af driftsbevillingen til musikskolen på kr til betaling i merudgift til den årlige leje. Beløbet indeholder lys, varme, vand, renovation, rengøring og pedelservice. Alternativt kan det årlige tilskud til Tobaksgaarden forhøjes. Status: Assens Kommune (Kultur & Plan) har udarbejdet et notat af 5. maj 2014, hvori det vurderes, at omkostninger til en ombygning af 2. sal til musikskolen udgør kr ,- Så vidt Tobaksgaarden er orienteret, indgår sagen i den anlægsblok som er forelagt Byrådet i juni og er dermed også til forhandling i forbindelse med budget Det samme gælder planer for udvidelse af Jacob Gade Salen. Revideret forslag til Assens Kommune: Tobaksgaarden kan renovere 2. Sal således at der kan etableres 6 arbejdspladser til brug for musikskolens administration. Udgift hertil kr (besparelse for Assens Kommune er således kr. 1. mio.) Hertil kommer årlig leje af 2. Sal som udgør kr ,- (inkl. forbrugsudgifter, rengøring, renovation og pedelservice). Børne- & Unge Kulturelle værksteder Bygningen, hvor Assens Miniby og Amatørscenen Spilledåsen tidligere havde til huse, renoveres og ombygges, således at der kan indrettes børnekulturafdeling med lokaler og værksteds- og øvefaciliteter. For nuværende benyttes Tobaksgaarden allerede til udfoldelse af en lang række børne- og unge aktiviteter (eksempelvis musik- og teaterskole), men brugernes muligheder begrænses af faste åbningstider, lærerkræfter etc. Tanken med at etablere en række værksteder i Børne- og Unge Kulturhuset er at supplere de eksisterende tilbud med brugerdrevne, fleksible værksteder, som skal kunne benyttes, når behovet er der; også uden for skolernes og øvrige kommunale institutioners åbningstider. Med andre ord, et væksthus hvor kreative processer kan udfolde sig: Lydisoleret øverum for rytmisk sammenspil, gerne i forbindelse med Lydstudie og multimedieværksted Teater- og dansesal med spejle og moltonvægtæppe, etableres som fleksibelt øve- og produktionslokale Sy- og tegnestue, hvor der er mulighed for at lave scenografi og kostumer (1. sal) Øve- og møderum (1. sal) Sammen med Assens Musikskole og Assens Kommune vil Tobaksgaarden drøfte mulighederne for et samarbejde omkring en udvidelse af øve- og undervisningsfaciliteterne for unge musikere i Assens Kommune. Økonomi Det oprindelige budget for Kulturarkadens fase 2 (Børne- & Unge Kulturelle værksteder) opererer med et budget på kr ,-, der foreslås finansieret således:

102 Assens Kommune: Der ansøges om kr ,- til renovering af tidligere Assens Miniby. Lokale- & Anlægsfonden: Der ansøges om kr til inventar og teknisk udstyr til indretning, når kommunalt tilsagn foreligger. Andre Fonde: Der ansøges om kr til renovering af tidligere Assens Miniby, når kommunalt tilsagn foreligger. Jacob Gade Salen på vej mod rammerne som regionalt spillested På sigt er det ønsket fra Tobaksgaarden, at udvide Jacob Gade Salen, hvilket vil styrke spillestedets kvalitet og kapacitet yderligere. Jacob Gade Salen, hvor Tobaksgaardens mange koncerter og andre kulturelle arrangementer afvikles, får ny foyer og en mere indbydende facade. Spillestedet Jacob Gade Salen er godkendt til at kunne rumme 250 siddende publikummer eller 380 stående. Der afholdes omkring 100 koncerter/kulturelle arrangementer om året. Med en ny og større foyer vil det være muligt at etablere en permanent bar uden for selve koncertrummet, hvilket vil have to markante fordele: 1. Koncertlokalets publikumskapacitet forøges med ca % svarende til et muligt mersalg på ca billetter pr. år. 2. En rigtig bar med vaskefaciliteter muliggør servering af øl, vin, drinks, kaffe og andre varme drikke i korrekt service. Det skønnes, at den årlige bar- omsætning tilsvarende vil kunne forøges med %. Endelig skal det bemærkes, at de nuværende toiletforhold (3 toiletter) ikke er tilstrækkelige, når huset gæstes af 380 publikummer. En udvidelse af foyerområdet muliggør således etablering af yderligere 2 toiletter, således at salen i alt har 5 toiletter. Det oprindelige budget for Kulturarkadens fase 3 opererer med et budget på kr. 3,3 mio. kr., der foreslås finansieret således, hvoraf Assens Kommune ansøges om kr ,- I sin nuværende form er den ny foyer projekteret til kr. 3.3 mio. Det er muligt at redefinere udbygningen og f.eks. fravælge koblingen mellem Jacob Gade Salen og Minibyen, således at man kun opererer i stue- plan. Skønnet besparelse kr. 1 mio. Turistbureau i Tobaksgaarden På baggrund de seneste ugers artikler i dagspressen vedrørende Udvikling Fyn 2.0 som især omhandler hjemtagning af turistbureauer til ejer- kommunerne, har Tobaksgaarden i skrivelse af 20. Juni 2014 til Assens Byråd tilkendegivet, at Tobaksgaarden er interesseret i et samarbejde omkring dette. Henvendelsen skal ses i lyset af, at netop et Turistbureau i Assens, var temaet under valgkampen i efteråret. Her fik Tobaksgaarden bl.a. henvendelser fra flere byrådsmedlemmer, der gerne så en etablering af et konventionelt, bemandet og synligt turistbureau i Tobaksgaarden.

103 Det er Tobaksgaardens fortsatte opfattelse, at man med en placering af turistbureauet i Tobaksgaarden på flere områder kan opnå væsentlige synergi- effekter og nye attraktive arbejdsformer: Turistbureauet kan opnå bedre og længere åbningstider Turistbureauet kan opnå bemanding ved ferie, afspadsering og sygdom m.v. Mulighed for fælles markedsføring og branding af Assens Kommune Turistbureauet kan benytte Tobaksgaarden s viden og kompetencer omkring markedsføring og brug af sociale medier. Turistbureauet kan benytte sig af Tobaksgardens viden om design og grafisk arbejde i forbindelse med udarbejdelse af turistpublikationer, annoncer, salg, plakater m.m. Det skal bemærkes, at Tobaksgaarden før har huset et Turistbureau og vores umiddelbare vurdering er, at der kan etableres faciliteter for op til 4 medarbejdere. Status: Borgmesteren har i skrivelse af 20. Juni 2014 oplyst, at man vil lade Tobaksgaardens henvendelse indgå i overvejelserne om fremtiden for turistbetjeningen i området. ASSENS BIO Assens Biografforening blev stiftet den 2. august 2001 med henblik på, at videreføre den gamle biograf i Damgade med frivillig arbejdskraft. Assens Bio havde premiere i biografforeningens regi den 1. oktober I forbindelse med etableringen af kulturhuset Tobaksgaarden, flyttede biografforeningen og det gamle biografudstyr ind i kulturhuset 1. oktober Selve driften varetages i dag af Tobaksgaarden og biografforeningen er er omdefineret til en filmklub, som skaber filmrelaterede aktiviteter i kulturhuset. Biografdriften er således i dag sikret af Tobaksgaardens bestyrelse og ledelse, samt de mange frivillige. Omkring mennesker benytter årlig Assens Bio og driften omfatter servicering af både det lokale foreningsliv og erhvervsliv. Dertil kommer, at Assens Bio indgår i samarbejder med skolebio, Biografklub Danmark og Odense Filmfestival. Tobaksgaardens bestyrelse har siden 2009 fulgt op på situationen omkring digitaliseringen af danske biografer. Tobaksgaarden samarbejder bl.a. med Foreningen af Mellem- og Middelstore Biografer og Det Danske Filminstitut og er dermed sikret et stort fagligt netværk, der også i fremtiden kan være med til at sikre nytænkning og fortsat udvikling af Assens Bio. Assens Bio har formået at leve op til filmbranchens udvikling og løbende været i stand til at sikre biografens overlevelse ved vedligehold og investering i udstyr. Assens Bio stod i 2011 over for kravet om, at skifte fra 35 mm film på spoler til digital fremvisning af film. Dette kvantespring anses for at være den største revolution inden for filmbranchen siden filmen fik mæle. For Tobaksgaarden var der tale om en stor investering kr. på lidt under 1 mio. Kroner. Hertil modtog Tobaksgaarden finansiel hjælp på i alt kr fra Det Danske Filminstitut, Assens Kommune og A.P. Møller Fonden. Den resterende finansiering afdrages med kr pr. md. frem til medio 2016.

104 Status Der har de seneste år været en fornuftig søgning til biografen. Beslutningen om en digitalisering har været rigtig om end publikumssøgningen ikke har været så stigende som forventet (beregninger fra 2010). Driften belastes af udgift til digitalt udstyr, som først vil være betalt om 2 år Resultat af biografen Indtægter/ Resultat Udgifter B 2014 B 2015 B Biografentré, reklamer & kiosk Filmleje og driftsudgifter Resultat ex markedsføring FAKTA I gode og aktuelle film god og pæn biograf med godt teknisk udstyr godt sammenspil og samarbejde mellem Tobaksgaardens cafe og frivillige medarbejdere. gode supplerende tilbud som bidrager til øget omsætning i cafe (mersalg) god samarbejdspartner som producerer (og leverer) biografreklamer FAKTA II Der spilles omkring 500 forestillinger om året Der spilles omkring 80 forskellige forestillinger om året År 2013 har omsætningsmæssigt været det næstbedste år, indenfor de seneste 6 år. Assens Bio har de seneste 6 år fulgt landstendensen Især danske og børne/familie- film er populære i Assens Bio Trods mange former for billettyper (T- Crew, VIPClub, gavebilletter, Biografklub Danmark m.m.), så sælges der fortsat flest billetter til normalpris. Der er en stigende interesse for kombinationsbillet Bøf & Bio i 2013 udgjorde dette salg 3 %

105 Udviklingen i Assens Bio tendens på landsplan: Tusinde Millioner Tobaksgaarden Danmark Biografreklamer - udviklingen de seneste 4 år ( ): Der har været voldsomt fald i salget af reklamer, som kulminerer i En indsats fra Tobaksgaarden s side i forhold til både prispolitik og produktion - har dog vist sig være rigtig: Kurven har i 2013 fået anden og bedre retning og det ser ud til at den gode udvikling fortsætter i BIOGRAFREKLAMER: Indtægter

106 Visioner for Assens Bio Tobaksgaarden vil fortsat arbejde på, at skabe øget entusiasme for film og glæden ved et socialt fællesskab omkring film. Dette skal effektueres med bl.a. tema- uger, foredrag med instruktører og manuskriptforfattere, sjove og spektakulære events m.m. Endelige har længe hersket stort ønske om, at etablere en permanent udendørsbiograf i det hyggelige gårdmiljø. De unikke rammer og den centrale placering i byen, og en nyrenoveret væg hvorpå der kan projiceres, rummer oplagte muligheder for etableringen en udendørs biograf. Herfra vil man sommeren igennem kunne vise spændende film hver fredag og lørdag aften - akkompagneret af god servering fra husets café. Projektet vil givet trække gæster langvejs fra til huset måske ligefrem være en ny turistattraktion som er værd at køre efter. Det skal være andet end selve filmen, som gør det til en oplevelse at gå i Assens Bio. Tobaksgaarden har her en vifte af synergier og muligheder som kan udnyttes bedre, og som i sidste ende kan give en langt bedre publikumsoplevelse. Tobaksgaarden vil fortsat arbejde på en etablering af Fyns eneste permanente udendørsbiograf! Indsats Jf. tidligere omtalte re- organisering af Tobaksgaardens udvalgsstruktur, vil den fremtidige drift vil blive fulgt af Tobaksgaardens Forretningsudvalg. Der arbejdes med tættere sammenspil mellem cafe og biograf. Det undersøges om der kan knyttes tættere samarbejde mellem Tobaksgaarden og Assens Filmklub. Implementering af 360 graden rundt om kunden vil blive foretaget i løbet af foråret 2014, såvel via personale og frivillige. KONCERTER Med Tobaksgaarden fik Fyn i 2004 en rytmisk scene af format, som i dag er et kendt og anerkendt spillested. Siden åbningen har Tobaksgaarden drevet rytmisk spillested, og siden 2005 opereret under honorarstøtteordningen, som bevilliges af Kulturstyrelsen. Alle Tobaksgaardens medarbejdere står til rådighed for spillestedet, og med en solid opbakning fra en stab på omkring 80 frivillige medarbejdere produceres der arrangementer om året. Tobaksgaardens musikalske fokus er at leve op til egne krav om kvalitet, mangfoldighed og fornyelse. Genremæssigt ligger tyngden i programmet på rock, pop, jazz, elektronika, rap og afledte genrer. Såvel etablerede navne som nye navne og upcomings præsenteres og hvor det er muligt, arbejdes der med opvarmningsbands for at introducere nye talenter for publikum. Det musikalske program bygges op omkring nogle få hovedlinjer, og som udgangspunkt i månederne medio august til medio maj.

107 Visioner Tobaksgaardens koncerter Der er i skrivende stund kun ét regionalt spillested på Fyn og der bør være plads til endnu et. På det nye Danmarkskort udgør det nuværende eneste fynske regionale spillested således kun det ene af i alt kun 3 regionale spillesteder i Region Syddanmark; Odense, Kolding og Sønderborg. Tobaksgaardens bestyrelse og ledelse har derfor arbejdet målrettet på at opnå status som regionalt spillested. For Tobaksgaarden har der nærmest været tale om en opstart på en musikalsk gold mark. Assens havde frem til 2004 hverken en rytmisk musikscene, en rytmisk musikforening eller en jazzklub, som Tobaksgaarden kunne tage afsæt i. Der har således været tale om et udviklingsarbejde og formidlingsarbejde, hvori der er lagt mange kræfter og som har resulteret i, at Tobaksgaarden på kort tid har markeret sig på det musikalske landkort som et seriøst spillested med højt og kvalitativt aktivitetsniveau. Målet med Tobaksgaarden som regionalt spillested er at formidle, præsentere, profilere og dermed bidrage til udviklingen i den rytmiske musiks fødekæde - såvel lokalt og regionalt som nationalt og internationalt: 1. Tobaksgaarden vil være kendt for høj kvalitet, professionalisme, højt informationsniveau og fornyelse hos både publikum, musikere og samarbejdspartnere. 2. Tobaksgaarden vil som regionalt spillested være et spillested, som er stadig mere kendt ikke kun på Fyn, men i hele Danmark. Med Tobaksgaarden som regionalt spillested vil der således være tale om et kvantespring i forhold til nye indsatsområder og en fortsat udvikling af spillestedet: Fokus på publikumsudvikling og talentpleje (vækstlaget) I højere grad søge og dyrke det originale og overraskende musikalske udtryk Være synlig og aktiv på den nationale scene for upcoming musik Tilføre musikprofilen en international dimension Nytænkning i forhold til koncertform og nye virkemidler til totaloplevelser Udvidet koncertprogram med store koncerter f.eks. i Arena Assens Bidrage til at udvikle og understøtte rytmiske vækstlagsmiljøer Tilbyde faciliteter hvor der kan øves og produceres Resultat af koncerter og shows Indtægter/ Resultat B 2014 B 2015 B Udgifter Entré, barsalg, tilskud og sponsorater Kunstnerhonorar & øvrige udgifter Resultat

108 Indsats Der er allerede iværksat initiativer mellem musikskolen og Tobaksgaarden. Disse vil blive fulgt op med evaluering og tæt dialog med henblik på optimering af samarbejdet og de forbundne synergier. Der foretaget undersøgelser og implementering af en PR- strategi som omfatter ny publikummer. Det undersøges, om Tobaksgarden kan blive omfattet af Statens Kunstfonds pulje til Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed. Det tekniske personale og kulturchefen vil arbejde med implementering af strategier og koncept for iscenesættelser af koncerter, som bidrager til større publikumsoplevelse. Der arbejdes strategisk på, at opnår status som regionalt spillested. Kultur- & Frtitidudvalget Assens Kommune har givet tilsagn om et samarbejde omkring dette mål, jf. møde med KFU 16. April 2014 CAFE Hjertet i kulturhuset er Cafe Tobaksgaarden hvor uformel cafe, hygge og transit smelter sammen. Idéen bag cafe- konceptet er med afsæt i tankerne bag fan- drevet virksomhed, fremfor kundedrevet. Her viser det sig nemlig, at de virksomheder, der virkelig har succes, har ikke kunder. De har fans. Og fans er de bedste markedsførere af ens produkt, man overhovedet kan forestille sig. Fans opstår gennem begejstring. Begejstring kræver, at der er noget at være begejstret for. Begejstring bygger på, at produktet er suverænt til noget! Men man kan ikke være suveræn til det hele. Man skal være suveræn til noget, der betyder noget for kunderne. Derfor må man vælge og prioritere. Så skidt med, at man er mindre god på andre områder. (Børsen) Der er tale om er en uformel og folkelig café og mødested, som man kender det fra f.eks. cafébiografen i Odense, hvor der er i stor udstrækning opereres med selvbetjening. Caféen drives af Tobaksgaarden og har åbent alle ugens dage kl , søndag dog kun kl Med dette koncept tages der i primært udgangspunkt i de naturlige brugere af huset: 500 medlemmer, 80 frivillige, biografgæster, koncertgæster, 400 musikskolelever og deres forældre samt alle de foreninger og virksomheder som benytter kulturhusets lokaler. Der tages hånd om et koncept som især henvender sig til disse brugere såsom billig kaffe og the kr. 10,- (frivillige og medlemmer), lettere anretninger, sandwich m.m. Konceptet og prispolitik defineres af Tobaksgaardens ledelse og forretningsudvalg. Cafédriften, som indebærer ansættelsesforhold, varetages af Tobaksgaardens kulturchef. Indtægter/ Resultat Resultat af Caféen 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B Udgifter Café omsætning Driftsomkostninger ex vareforbrug Resultat for café

109 UDSTILLINGER Tobaksgaardens udstillingssal, Dankwardt Drejer Salen er på 140 m2 og udlejes primært til udstillingsformål indenfor kunst, design og kunsthåndværk. I særlige tilfælde kan udstillingssalen også lejes til andre formål. Lejeperioden for kunstnere, gallerier m.m. er normalt minimum 14 dage - løbende fra mandag kl til den efterfølgende søndag kl Andre perioder kan aftales. Der kan laves særarrangementer som foredrag og møder i lokalet, såfremt udstillere der har lejet lokalet accepterer, og såfremt det ikke griber ind i udstillingen. Dankwardt Drejer Salen har indtil nu primært fungeret som udstillingssal for kunstnere. Frem i perioden september 2010 til september 2012 var lokalet lejet af Galleri Rasmus. Assens Kunstråd har udvist interesse for at indgå tæt samarbejde med Tobaksgaarden omkring udstillinger med professionel kunst. Visionen er et samarbejde, som kan føre til etablering af en permanent udstillingshal for professionel kunst i Tobaksgaarden. Her tales om min. 6 udstillinger om året, hvoraf Tobaksgaarden arrangerer 1-2 pr. år. Et nyt udstillingskoncept blev afprøvet i sommeren 2013 hvor en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen arbejdede med udstillingen Fra Tobaksfabrik til Kulturfabrik. Det er planen, at lave flere lignende udstillinger som kan belyse industrihistorien i Assens By. Museum Vestfyn har i den forbindelse meldt sig på banen som medspiller og vil gerne indgå i et samarbejde med Tobaksgaarden omkring sådanne udstillinger. Til disse særudstillinger nedsættes særlige udvalg, som arbejder med både indhold, logistik, formidling og finansiering. Sidegevinst i udstillinger af denne art er det tætte samarbejde og involveringen af det lokale erhvervsliv, som denne slags udstillinger fordrer. Dette åbner nye mulighed for kreative alliancer. MEDLEMSKABER (ERHVERV - PRIVAT) Medlemskredsen udgør i skrivende stund godt 600 medlemmer og er med til at sikre huset en folkelig opbakning. Medlemmer kan være passivt eller aktivt støttende. Aktuelt er godt 90 medlemmer tilmeldt som frivillige medarbejdere, primært til afvikling af kulturelle arrangementer. Dels for at sikre øget trafik i kulturhuset, og dels for at skaffe yderligere finansiering af husets drift, er der indgået partnerskaber med erhvervslivet. Denne aktivitet blev iværksat i efteråret 2009 og kan ikke sidestilles med sponsorater. Erhvervsvirksomhederne køber en pakke af Tobaksgaarden, som bl.a. indeholder adgang til lokaler, arrangementer samt koncerter og biografforestillinger. Der er i dag tale om solid kreds af loyale erhvervsmedlemmer bestående af 110 erhvervsvirksomheder, som primært er bosiddende i Assens Kommune. Der er i disse veldefinerede medlemskaber indgået partnerskaber, som vi gerne vil forstærke og udvikle i samarbejde med erhvervslivet. Målet er, at virksomhederne og deres medarbejdere i endnu højere grad benytter Tobaksgaardens store palet af kulturelle udbud. I starten blev ordningen etableret ved hjælp af frivillig arbejdskraft i bestyrelsen, men det har været nødvendigt og naturligt at omlægge til mere etableret setup. Dette indebærer bl.a. ansættelsen af en medarbejder til primært at varetage dette område.

110 Medarbejderen varetager samtidig annoncesalg, som har nedbragt en væsentlig del af Tobaksgaardens markedsføringsudgifter. Denne ny indsats slog allerede igennem i 2012 og var endnu mere markant i 2013.: Markedsføring (netto) B 2014 B 2015 B Lønomkostninger B 2014 B 2015 B 2016 Der henvises til øvrige plancher, som er fremsendte i forbindelse med fremsendte ansøgning af 6. Juni Lasse Tajmer, Tobaksgaarden 2. Juli 2014

111 Bilag: 9.1. Glamsbjerg Fritidscenters ansøgning om forudbetaling af tilskud Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

112 ANSØGNING OM FORUDBETALING AF TILSKUD TIL GLAMSBJERG FRITIDSCENTER Glamsbjerg Fritidscenter (GF) ansøger hermed om forudbetaling af haltilskud 2014, 4. Kvartal. Når det så er sagt, vil vi bede Assens Kommune (AK) Kultur og Fritid (KF) vurdere om tidshorisonten for afklaring af følgende punkter kan holdes indenfor de næste 3 måneder, altså at de afklares inden primo Hvis dette ikke er muligt, vil vi naturligvis allerede nu gerne ansøge om udbetaling af tilskud for 2015, til sikring af vores likviditet indtil afslutning og udbetaling af manglende tilskud mv. er sket. GF er på nuværende tidspunkt temmlig meget i knæ rent likviditetsmæssigt, grundet de punkter som er beskrevet nedenfor. Det er dog heller ikke en hemmelighed, at vi har lavet en del tiltag i huset, som har haft et større økonomisk inpact end forventet, men som også har skabt et helt nyt liv i huset, hvilket var hårdt tiltrængt. Synergierne er allerede begyndt at virke, og glæden ved centeret for både by, skoler og foreninger er tydelige. Nedenstående punkter er beskrevet og diskuteret med KF mange gange igennem de sidste 2,5 år, men desværre er der ikke kommet nogen afklaring. 1. Tilskudsmodellens skævvridning GF mangler vel omkring kr. på dette punkt, siden 2010, hvor den nuværende tilskudsmodel blev indført. 2. Manglende lokaletilskud siden 2011 (Køng Cykelmotion) GF mangler omkring kr. på dette punkt. Manglende tilskud fra 2011 til Manglende lokaletilskud for 2014 (Køng Cykelmotion) GF mangler omkring kr. på dette punkt. 4. Manglende skoletilskud: ( ) Da vores centerleder tiltrådte for mere end 5 år siden, spurgte han AK/KF omkring indberetningen af disse timer. Han fortalte at skolen havde 10 timer om ugen. Han fik at vide, at timerne var dækket af haltilskudsmodellen, og derfor skulle han ikke indberette. På et møde i 2013 hører vi så for første gang, at kommunen faktisk kun dækker 3,5 timer om ugen. Regnestykke: manglende tilskud for 6,5 time pr. uge 6 måneder om året 4 år 4,33 uge pr. måned. Udregning: 6,5 x 4,33 x 6 x 4 = 675,48 timer Manglende tilskud: 675,48 x 270 = kr Dette beløb er endnu et af de manglende tilskud som Glamsbjerg Fritidscenter ikke har modtaget. Bonusinfo: Glamsbjerg Skolen har nu hvor de pludselig skal betale for timer ud over de 3,5 som AK/KF betaler for, sat deres timeforbrug ned til 6 timer. 5. Friluftsbadet: Der er ikke kun tale om et hul i jorden, men også et hul i kassen. Driften af vores dejlige friluftsbad har og vil aldrig kunne generere et overskud, med det tilskud som følger med idag. Vi generer varierende fra år til år, et underskud på denne enhed på

113 imellem kr og kr. Vi har mange tiltag igang for at prøve og minimere dette beløb. GF har siden 2012 gentagne gange overfor AK/KF, rejst problematikken omkring tilskudsmodellens skævvridning mv., som giver GF nogle alvorlige udfordringer i forhold til drift. Vi har med heftig underbemanding kunnet hutle os igennem, men må nu snart strække våben i forhold til likviditeten. Et af disse er at skabe rum til mere aktivitet for de foreninger som idag står og banker hårdt på vores dør for at komme ind. Det håber vi kan løses med de tiltag som står for i forbindelse med udvidelsen (Halvisionsplanen). GF står lige på tærkslen til at indgå et samarbejde med DGI omkring udviklingen af et driftssikkert hus, hvor også driften mv. vil blive endevendt, grundlaget for udvidelsen sat på prøve, og tegninger for en behovsrelateret udvidelse vil blive produceret. Vedr. Proceduren for denne ansøgning. Vores regnskab ligger allerede hos AK i hvilken der fremgår de oplysninger som beskrevet. Umiddelbart vil vores likviditet være rimelig og vores drift på plads, hvis vi bare fik de tilskud vi var berettiget til. Vi vil aldrig kunne skabe store overskud som vi er idag, og bemandingen skal også løftes, så der er stadig masser af udfordringer. Vi håber og tror på GF, som et progresivt center der vil skabe forandring og dermed muligheder for kommune, by, skoler og foreninger unge som ældre elite som brede. Grundlaget er på plads i forhold til nuværende og mulige brugere, og planen ligger snart klar så GF også er tilpasset dette grundlag. Nu skal vi bare have den hjælp som vi fortjener og har behov for, så vi kan komme i mål med visioner og planer og ikke mindst dagligdagen. Ser frem til at høre positivt fra jer. Med venlig hilsen Glamsbjerg Fritidscenter På bestyrelsens vegne Jais Frimodt Formand

114 Bilag: 9.2. Indstilling vedr GF ansøgning om fremrykning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

115 Notat Til: Peter Nielsen Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Henrik Egedorf Indstilling vedr. Glamsbjerg Fritidscenters ansøgning om forudbetaling af haltilskud Glamsbjerg Fritidscenter (herefter GFC) har fremsendt anmodning om forudbetaling af tilskud, da likviditeten er presset. Der er indhentet oplysninger fra GFC, i overensstemmelse med de retningslinjer, som blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. maj i år. 08. august 2014 Sags id: 14/3894 Kontaktperson: Henrik Egedorf Dir. tlf.: Der er fremsendt tre likviditetsbudgetter for henholdsvis cafe-drift, friluftsbad og hallen. Afd. År: Cafe Friluftsbad Haldrift GFC i alt Det kommunale tilskud må ikke gå til konkurrenceforvridende aktiviteter, og det er derfor ikke tilladt at anvende kommunale tilskud til at opretholde en tabsgivende cafedrift og cafedriften må derfor ikke indgå i dette regnskab med andet end et nul eller et overskud - over tid. Selv hvis der bortses fra det store årlige driftsunderskud i cafeen viser likviditetsbudgettet et stigende underskud i 2015 og Der kan derfor ikke på det foreliggende grundlag anbefales forudbetaling af tilskuddet i de kommende tre år.

116 Regnskabet for 2013 udviser et langt mindre underskud på kr, og det er generelt vanskeligt at sammenholde regnskabet med de indsendte budgetter. Materialet er modtaget dags dato. For at sikre hallens drift foreslås derfor, at hallen gives en kvartalsudbetaling på forskud, og at der i samarbejde med GFC udarbejdes reviderede budgetter for de kommende år. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, som kan vise et likviditetsbudget hvor a) Cafedriften er regnskabsneutral fra 2015 b) Friluftsbadets underskud nedbringes, så det er mindre end hallens overskud c) Fritidscenterets likviditet er genoprettet senest 1. januar Henrik Egedorf Budget og Analyse Side 2 af 2

117 Bilag: Handlingsplan Assens Kunstråd Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

118 Assens Kunstråd Vision og handlingsplaner Vision Vision for Assens Kunstråd fremgår i øvrigt af de vedhæftede vedtægter, 1 og 2. Handlingsplan for Legat I foråret 2013 uddelte Assens Kunstråd for første gang et rejselegat for professionelle kunstnere i Assens Kommune. Legatet uddeltes med kulturudvalgets godkendelse og støtte. Legatet gives som et tilskud til omkostningerne ved rejse og ophold. Legatet er blevet videreført i 2014 og søges ligeledes videreført i årene fremover. Det uddeles efter ansøgning én gang om året. Der budgetteres med en årlig legatportion på kr. Assens Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs forudsætning for den foreslåede beløbsstørrelse er, at Statens Kunstfond ved ansøgning yder tilskud på halvdelen af beløbet. Budget Legatportion Annoncering I alt kr kr kr. 2. Billedskole Assens Kunstråd har foranlediget, at der fra 2014 er oprettet billedskoletilbud i kommunen. Der er oprettet tilbud i Brylle fra foråret 2014 og i Tobaksgaarden i Assens fra august 2014, og det er planen, at billedskoletilbuddet gradvis skal udbygges, således at der bliver mulighed for at få undervisning flere steder i kommunen. 1

119 Billedskolen har fået navnet Assens Billedskole. Assens Billedskole drives af Verninge Husflid i samarbejde med Assens Kunstråd, idet der i februar 2014 er indgået en samarbejdsaftale mellem Assens Kunstråd og Verninge Husflid. I forbindelse med eventuel opstart af nye afdelinger af Assens Billedskole kan der blive behov for at søge supplerende midler, ligesom der til de nuværende og kommende afdelinger kan blive behov for nogle lidt større anskaffelser som for eksempel grafikpresse, skæremaskine, projektor og lærred. Disse behov fremgår ikke af nedenstående budget, men vil eventuelt blive ansøgt særskilt i forbindelse med evaluering af Assens Billedskoles opstart. Kunstrådet har visioner om at arbejde for, at der på Tobaksgaarden oprettes lokaler med faciliteter, som kan fungere som åbent billedværksted for børn og unge uden for billedskolens undervisningstid. Åbent billedværksted og Assens Billedskole kan evt. med fordel dele lokaler og i nogen grad værktøjer. Åbent billedværksted bør være under vejledning og tilsyn. Budget Annoncering I alt kr kr. 3. Kunstdag Assens Kunstråds Kunstdag er tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed, der afholdes på skift forskellige steder i kommunen. Den første Kunstdag blev afholdt i november 2012 på Assens Rådhus og havde som tema de værker, der er udlånt til Assens Kommune af Statens Kunstfonds deponeringsordning. To af kunstnerne bag de udlånte værker holdt foredrag og indbød til dialog, og der var rundvisninger med historisk og kunstnerisk tema. Kunstdag nummer to afholdtes på Tobaksgaarden i april 2014, hvor der i forbindelse med en udstilling af værker af grafikeren Birgitte Thorlacius, maleren Indigo Richards og billedhuggeren Steffan Herrik var foredrag og dialog med kunstnerne, uddeling af rejselegat, samt en cellokoncert. Kunstrådets intention med den årlige Kunstdag er at invitere kommunens borgere til en kunstudstilling, der samtidig indeholder et element af 2

120 kunstformidling og mulighed for dialog mellem kunstnere og publikum. På Kunstdagen uddeles i øvrigt Assens Kunstråds Rejselegat. Der har været stor publikumsinteresse for Kunstdagen. Kunstdag 2015 forventes afholdt i foråret Budget Foredrag Honorering af kunstnere Transport af værker Koncert Traktement Annoncering I alt kr kr kr kr kr kr kr. 4. Åbne Værksteder Assens Kunstråd afholdt i september 2013 for første gang åbne kunstnerværksteder. Arrangementet blev afviklet med succes, idet et stort publikum nåede ud på de åbne værksteder. Der rapporteredes om interesse og dialog. Et tilsvarende arrangement gennemføres i september 2014, og det er tanken, at der fremover holdes åbne værksteder hos professionelt arbejdende kunstnere i kommunen hvert år lørdag-søndag i uge 37. Til arrangementet i 2013 blev der oprettet en hjemmeside, som opdateres i forbindelse med kommende arrangementer. Arrangementet annonceres desuden i den fynske presse. PABiAK (Professionelt Arbejdende Billedkunstnere i Assens Kommune) har arbejdet på at rejse midler til et katalog over professionelle kunstnere i kommunen, men har meddelt, at den efter ihærdige forsøg ikke ser sig i stand til at skaffe de nødvendige midler. Budget Annoncering Kort/folder Opdatering af hjemmeside I alt kr kr kr kr. 3

121 5. Kunsten på rejse Assens Kunstråd lejede i 2014 to videokunstværker af unge danske nutidskunstnere hos Culturebites, med det formål at give borgere i hele kommunen lejlighed til at stifte bekendtskab med en vigtig genre i nutidens kunst. Det overvejes at leje videoinstallationen også i 2015, såfremt der kan indgås en aftale med AssensBibliotekerne om at lade disse køre i sløjfe på bibliotekerne i åbningstiden. Budget Leje videokunstværker Annoncering I alt kr kr kr. 6. Internationalt jernskulptursymposium på Assens Skibsværft Assens Kunstråd har planlagt et skulptursymposium til afholdelse i eftersommeren Der foreligger aftale mellem Assens Skibsværft v/ direktør Erling Pedersen og Assens Kunstråd v/jørgen Svenstrup om afholdelse af symposiet på skibsværftets grund og lokaler. Ideen er at invitere et udvalg af kendte udenlandske og danske jernskulptører til i en periode på 14 dage at udføre skulpturer i jern på Assens Skibsværfts grund. Kunstrådet har forhørt sig hos Kunstnerværkstederne Hollufgård, Odense, om et evt. samarbejde om symposiet. Kunstnerværkstederne Hollufgård v/ bestyrelsen har erklæret sig interesserede i et samarbejde med bl.a. udstillingsmuligheder til følge. Marcussens Hotel v/ direktør Daniel Juul har givet tilsagn om sponsering af overnatning og delvis forplejning for de gæstende kunstnere. Desuden søges en række fonde om tilskud til projektet. 4

122 Der er udarbejdet en skitse til plan over symposiet med tilhørende budget og finansieringsplan. Budget Udgiftspost Budgetteret Opnået sponsorat Arbejdspladser på Assens Skibsværft, opstilling af telte samt udlån af materiel Sponsor Fuldt sponsoreret af Assens Skibsværft Rejseudgifter: 2 danske kunstnere a ca kr. 4 udenlandske kunstnere a ca kr. Honorar til kunstnerne: 6 x kr. Forplejning: 14 dage a 300,- kr. x Marcussens Hotel: 66 % rabat på fuld forplejning af 6 personer i 14 dage.= kr. Hotelophold: 6 værelser i 14 dage (6 x 14 x 800 kr.) Marcussens Hotel: Fuldt ophold for 6 personer i 14 dage Velkomstmiddag (Skal holdes på Marcussens Hotel efter aftale) 25 indbudte personer Afslutningsmiddag (Skal afholdes på Marcussens Hotel efter aftale) 25 indbudte personer Fælles udflugter

123 Materialer: kr. inkl. moms x 6 kunstnere Annoncering Transportudgifter til planlægningsgruppen Honorering af frivillige Uforudsete udgifter I alt Finansieringsplan Bidragyder Budgetterede Opnået sponsorat indtægter i kr Fuldt sponseret af Assens Skibsværft. Assens Skibsværft: Lokaler, materialer og værktøj Ophold og forplejning Fuldt sponseret af Marcussens Hotel, Assens Assens Kommune Statens Kunstfond Fonde I alt Planlægningsskitsen vedhæftes som bilag. 7. Midler til billedkunst i kommunale bygninger. Kunstrådet har foreløbig i 2014 og 2015 af Assens Kommune fået bevilget kr. pr. år til indkøb af kunst til kommunale bygninger og institutioner. Kunstrådet vil i 2014 og 2015 sørge for, at der bliver indkøbt kunst for de bevilgede midler. For 2014 er der indkøbt en del værker, og det forventes, at der snart vil være disponeret over hele budgettet. 6

124 Det kan vise sig nødvendigt med en form for kunstdepot i form af et sikret rum til midlertidig kortvarig opbevaring. Budget kr. - som er bevilget af Assens Byråd 8. Sikring af promillereglens anvendelse i kommunalt byggeri. Assens Kunstråd opfordrer Assens Kommune til at tænke kunst ind i offentlige bygninger og rum generelt, hvad enten det drejer sig om nyanlæg eller om eksisterende bygninger, pladser mv. Handlingsplan for 2016 Punkterne 1, 2, 3 og 4 videreføres fra 2015 med justerede budgetter Assens Kunstråd arbejder med rullende handlingsplaner, så der vil løbende blive føjet nye punkter til. 7

125 Bilag: Planlægning symposium 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

126 Skulptursymposium Assens 2015 Assens Skibsværft Planlægningsskitse: Planlægningsgruppe: Jørgen Svenstrup og Anne Bjørn. Samarbejdspartner: Direktør Erling Pedersen, Assens Skibsværft Sted: Assens Skibsværft og evt. E.P. Assens Symposiets udstrækning: 2 uger Tid: sidste 14 dage af september 2015 (mandag 14. september til lørdag 26. september 2015) 1. Oplysning til de medvirkende kunstnere Disciplin: Jernskulptur Antal deltagere: 6 jernskulptører (2 danske + 4 udenlandske kunstnere. ) Arbejdsområde: Assens Skibsværft og evt. Firmaet E.P. Assens, efter behov

127 Skitse: Ansøgende kunstnere fremsender skitse over deres værk med angivelse af ca.- mål. Nødvendigt værktøj: Ansøgningen skal vedlægges en liste over nødvendigt disponibelt værktøj til brug i projektet. Materialer: Materialer til fremstilling af skulpturen kan købes på Assens Skibsværft inden for en ramme kr. inklusive moms, som er det beløb, der maksimalt kan tildeles hver kunstner. NB: Der findes et stort materialeudvalg på Assens Skibsværft. Man kan benytte sig af skibsværftets jernskrot efter nærmere aftale. Praktiske kvalifikationer: Kunstnerne skal være i stand til at klare sig selv håndværksmæssigt. Anden praktisk hjælp kan i et vist omfang ydes. (Der tilknyttes evt. en assistent) Ansøgningsformular: Der udfærdiges ansøgningsformular til indsætning på symposiets specielle hjemmeside. 2. Ansøgning Ansøgning om deltagelse i symposium skal indeholde: Personlige data CV Fotos af egne værker, gerne digitalt. (Minimum fem stk.) Beskrivelse af det foreslåede værk til symposiet, fotos og/eller skitser af værket på dansk eller engelsk. Monteringsskitse.

128 Liste over materialer til skulpturen vedlægges. Udvælgelseskomite: Assens Kunstråd 3. Betingelser for deltagelse Invitation indebærer: Rejseudgifter betalt Honorar: Hver deltagende kunstner modtager kr. (Evt kr. ved begyndelsen af symposiet og kr. ved afslutning og overdragelse af færdigt værk.) Forplejning og ophold betalt (Marcussens Hotel, Assens) Fælles udflugt til fynske kulturinstitutioner Fælles velkomstmiddag med underholdning m.m. Fælles afslutningsmiddag med underholdning Værktøj stilles til rådighed som følger: Assens Skibsværft: Ca.3-4 svejseanlæg og et par skæreanlæg. Evt. andet efter aftale. Kunstnerværkstederne Hollufgård: Ca. 2 svejseanlæg, 1 skæreanlæg, vinkelslibere og andet værktøj efter aftale. Er der brug for specialværktøj herudover aftales det særskilt eller medbringes. Materialer er til rådighed på Assens Skibsvært. (Beløbsramme kr. inkl. moms.) De færdige værker udstilles efter symposiets afslutning i Assens og Odense efter nærmere bestemmelse. Deltagerne sørger selv for erhvervsansvarsforsikring. 4. Indkaldelse af ansøgere: Invitation til ansøgning om deltagelse udsendes til alle de billedhuggere og billedhuggerorganisationer, vi har kendskab til i Danmark og Europa. (Open call)

129 F.eks.: Sculpture Network, InternationalArt Expo, KunstenNu.dk, Billedkunstneren (BKF-tidsskrift), BKF-hjemmeside, Dansk Billedhuggersamfund m.fl. Tidsplan: Tidsplan for offentliggørelse, ansøgningsfrist, udvælgelse og ansøgningssvar endnu ikke fastsat. 5. Bestemmelser: Ejerskab til de færdige skulpturer: De færdige værker tilfalder Assens Kommune Placering af værkerne: Assens Kunstråd tager stilling til skulpturernes midlertidige og endelige placering. Fotos taget under det arbejdende symposium og af skulpturerne kan anvendes af kunstnerne såvel som Assens Kunstråd til pr. Sponsorer:???? Assens Skibsværft v/ Dir. Erling Pedersen Marcussens Hotel v/ Dir. Daniel Juul Assens Kommune? Statens Kunstfond? Andre sponsorer?? Formand for Assens Kunstråd Jørgen Svenstrup

130 Bilag: Aprilfestival Vestfyn 2018 eller powerpointpræsentation Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

131 APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune

132 Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre

133 Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre o 78: Odense.46 forestillinger, 25 teatre

134 Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre o 78: Odense.46 forestillinger, 25 teatre o 94: Assens m.fl. 111 forestillinger, 74 teatre

135 Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre o 78: Odense.46 forestillinger, 25 teatre o 94: Assens m.fl. 111 forestillinger, 74 teatre o 97: Svendborg. 96 forestillinger, 68 teatre

136 Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre o 78: Odense.46 forestillinger, 25 teatre o 94: Assens m.fl. 111 forestillinger, 74 teatre o 97: Svendborg. 96 forestillinger, 68 teatre o 14: Holstebro. 186 forestillinger, 120 teatre

137 Festivalens formål o At give en større kreds af børn, unge og deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst

138 Festivalens formål o At give en større kreds af børn, unge og deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst o At skabe opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge

139 Festivalens formål o At give en større kreds af børn, unge og deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst o At skabe opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge o At medvirke til at sikre udbredelsen af scenekunst

140 Festivalens formål o At give en større kreds af børn, unge og deres forældre lejlighed til at opleve professionel scenekunst o At skabe opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge o At medvirke til at sikre udbredelsen af scenekunst o Gensidig inspiration og faglig udveksling

141 Hvad får kommunen ud af det? o National og international synlighed

142 Hvad får kommunen ud af det? o National og international synlighed o Profilering af børnekulturpolitisk dagsorden

143 Hvad får kommunen ud af det? o National og international synlighed o Profilering af børnekulturpolitisk dagsorden o Forankring af strukturer for kultur/børnekultur

144 Hvad får kommunen ud af det? o National og international synlighed o Profilering af børnekulturpolitisk dagsorden o Forankring af strukturer for kultur/børnekultur o Øget omsætning i festivalugen

145 Strukturen o Lukkede forestillinger o Åbne forestillinger

146 Strukturen o Lukkede forestillinger for skoler og institutioner i Assens kommune

147 Strukturen o Lukkede forestillinger for skoler og institutioner i Assens kommune o Åbne forestillinger i hverdagene i hele kommunen

148 Strukturen o Lukkede forestillinger for skoler og institutioner i Assens kommune o Åbne forestillinger i hverdagene i hele kommunen o Åbne Internationale gæsteforestillinger i Assens by

149 Strukturen o Lukkede forestillinger for skoler og institutioner i Assens kommune o Åbne forestillinger i hverdagene i hele kommunen o Åbne Internationale gæsteforestillinger i Assens by o Åbne forestillinger i weekenden med udlevering af ca gratis billetter i Assens by

150 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé

151 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops

152 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder

153 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder o Events

154 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder o Events n Billetten åbner

155 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder o Events n Billetten åbner n Åbningsreception

156 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder o Events n Billetten åbner n Åbningsreception n Festivalshow

157 Strukturen o Festivalcentrum/Deltagercafé o Konferencer, seminarer og workshops o Faglige møder o Events n Billetten åbner n Åbningsreception n Festivalshow n afslutning

158 Festivaldeltagere o Teaterfolk

159 Festivaldeltagere o Teaterfolk o Formidlere

160 Festivaldeltagere o Teaterfolk o Formidlere o Børn og unge KulturCrews, Young Eyes, Lån en Ung etc.

161 Festivaldeltagere o Teaterfolk o Formidlere o Børn og unge KulturCrews, Young Eyes, Lån en Ung etc. o Internationale gæster

162 Festivaldeltagere o Teaterfolk o Formidlere o Børn og unge KulturCrews, Young Eyes, Lån en Ung etc. o Internationale gæster o Frivillige

163 Festivaldeltagere o Teaterfolk o Formidlere o Børn og unge KulturCrews, Young Eyes, Lån en Ung etc. o Internationale gæster o Frivillige o Personale n n Arbejdsgruppe Teatercentrum

164 Publikum o Skole/institutionspublikum

165 Publikum o Skole/institutionspublikum o Børn og unge + forældre i Assens kommune

166 Publikum o Skole/institutionspublikum o Børn og unge + forældre i Assens kommune o Publikum fra Regionen/resten af landet

167 Planlægning o 2 år før: n Underskrivelse af aftale

168 Planlægning o 2 år før: n Underskrivelse af aftale n Reservation af lokaler

169 Planlægning o 2 år før: n Underskrivelse af aftale n Reservation af lokaler n Indkvartering reserveres

170 Planlægning o 2 år før: n Underskrivelse af aftale n Reservation af lokaler n Indkvartering reserveres n Udvælgelse af ansvarlige i kommunen

171 Planlægning o Ca. 1 år før: n Nedsættelse af arbejdsgruppe

172 Planlægning o Ca. 1 år før: n Nedsættelse af arbejdsgruppe n Beslutning om spillesteder

173 Planlægning o Ca. 1 år før: n Nedsættelse af arbejdsgruppe n Beslutning om spillesteder n Beslutninger om temaer, design/plakat, PR strategi, konferencer o.a.

174 Planlægning o Ca. 1 år før: n Nedsættelse af arbejdsgruppe n Beslutning om spillesteder n Beslutninger om temaer, design/plakat, PR strategi, konferencer o.a. n Skoler og institutioner informeres

175 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges

176 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges n Skole/institutionsforestillinger fordeles

177 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges n Skole/institutionsforestillinger fordeles n Spillelokaler opmåles

178 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges n Skole/institutionsforestillinger fordeles n Spillelokaler opmåles n Planlægning af events

179 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges n Skole/institutionsforestillinger fordeles n Spillelokaler opmåles n Planlægning af events n Rekruttering af frivillige (mellem 150 og 250 personer)

180 Planlægning o Det sidste halve år: n Programmet lægges n Skole/institutionsforestillinger fordeles n Spillelokaler opmåles n Planlægning af events n Rekruttering af frivillige (mellem 150 og 250 personer) n Daglig kontakt mellem arbejdsgruppe og Teatercentrum

181 Planlægning o De sidste uger: n Udsmykning af byen

182 Planlægning o De sidste uger: n Udsmykning af byen n Billetbestilling for fagfolk åbner

183 Planlægning o De sidste uger: n Udsmykning af byen n Billetbestilling for fagfolk åbner n Teatercentrum ankommer

184 Planlægning o De sidste uger: n Udsmykning af byen n Billetbestilling for fagfolk åbner n Teatercentrum ankommer n Festivalcentrum indrettes med sekretariat og café

185 Planlægning o De sidste uger: n Udsmykning af byen n Billetbestilling for fagfolk åbner n Teatercentrum ankommer n Festivalcentrum indrettes med sekretariat og café n En hel uge med teater overalt

186 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser)

187 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser) o Betales af værtskommunerne 1. januar i festivalåret

188 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser) o Betales af værtskommunerne 1. januar i festivalåret o Refusionsberettiget efter 25 i scenekunstloven.

189 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser) o Betales af værtskommunerne 1. januar i festivalåret o Refusionsberettiget efter 25 i scenekunstloven. o Yderligere omkostninger:

190 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser) o Betales af værtskommunerne 1. januar i festivalåret o Refusionsberettiget efter 25 i scenekunstloven. o Yderligere omkostninger: n Interne overførsler mellem forvaltninger

191 Økonomi o 4,5 millioner (i 2014 priser) o Betales af værtskommunerne 1. januar i festivalåret o Refusionsberettiget efter 25 i scenekunstloven. o Yderligere omkostninger: n Interne overførsler mellem forvaltninger n Lønninger til kommunale medarbejdere

192 Bilag: Ansøgning om forøget driftstilskud for 2015 fra Danmarks Fuglezoo Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

193 From:Hans Aage Hjeresen To:Peter Michael Nielsen;Søren Steen Andersen Subject: Til Assens kommune Hermed fremsendes ansøgning om driftstilskud for det kommende år 2015, da vi formoder at arbejdet med budgetterne skal i gang nu lige efter jeres ferier. HUSK at driftstilskuddet er alt afgørende for at Fugle zoo kan arbejde videre med de projekter som vi allerede har gang i, og yde den hjælp for de socialt svage i kommunen som vi gør i dag. Driftstilskuddet har ikke noget med det tidligere ansøgte, til projekt Skandinavisk anlæg på kr. at gøre, det er to helt forskellige ansøgninger. Vi forventer dog at begge dele bliver behandlet i 2015, og med et positivt resultat. Fugle zoo trækker i hvert fald sin del af læsset, for at gøre Assens mere kendt og et godt sted for folk at bo. Det er virkelig nu vi skal stå sammen og skabe noget rigtig godt i kommunen!!!! Venlig hilsen Danmarks Fugle Zoo v/ Hans Åge Hjeresen

194 Tommerup d Til Kultur og Fritidsudvalget i Assens kommune Nu da selve højsæsonen er ved at være forbi, kan vi konstatere, at den gik rimelig godt, noget nær som i Trods denne rigtig varme sommer har gæsterne besøgt os som de plejer; men vi har jo et stort underskud at slæbe med fra tidligere års dårlige somre, så økonomien ser ganske streng ud stadigvæk. Status: Danmarks Fugle Zoo har yderligere udbygget samarbejde med alle de større zoologiske haver i hele Danmark. Vi bytter og udvekslet rigtig mange store dyre fugle haverne imellem, og har indgået flere avls samarbejder med andre zoologiske anlæg. Vi hjælper hinanden med at få passet dyr og fugle på den bedste måde uanset om det er haver i nord eller syd, små eller store zoologiske anlæg. Samtidig må vi desværre også konstatere at der er en kæmpe stor skævvridning i de offentlige driftstilskud imellem de zoologiske haver, og dette må vi løbende have ændret lidt på, hvis Danmarks Fugle Zoo skal være med iblandt de bedste zoologiske anlæg. Uden offentlig støtte ingen zoo, det ligger helt klart i hele Danmark. Ud over samarbejdet imellem de zoologiske haver har vi også taget initiativ til at få et samarbejde op at køre med andre former for seværdigheder. Her kan nævnes at vi laver pakkeløsninger sammen med Vissenbjerg Storkro om bilferie for de modne bedsteforældre, og en rabat aftale for gæster imellem os begge to. Det samme gælder ved Frøbjerg Festspil, hvor vi anbefaler hinandens seværdigheder og giver lidt rabatter. Det nyeste samarbejde er med Krengerup gods og Fugle zoo, hvor der er åbnet en Skoda bus forbindelse igennem skoven, så alle 3 attraktioner har gavn af hinanden. Næste trin bliver en miniferie oplevelse imellem Danmarks Fugle Zoo, Lyø og Avernakø i det Sydfynske øhav. Vi arbejder lige nu på at få fremstillet en lille intro film om dette. Den skal i øvrigt sælges igennem Fugle zoo Ansøgning: Danmarks Fugle Zoo er stadig et modnings sted for unge erhvervsuddannelser, og socialt belastede folk. Derfor er Fugle zoo nødsaget til at have hævet det årlige driftstilskud fra Assens kommune, hvis vi fortsat skal afsætte folk og tid til alt dette arbejde. Vi må desværre stoppe disse ydelser og hjælp, og gøre den standard vi har i vort arbejde ringere, hvis vi ikke kan få hævet tilskuddet lidt. Danmarks Fugle Zoo vil gerne anmode om et årligt driftstilskud på kr. Begrundelse: Danmarks Fugle Zoo er en flot lille speciel zoo der trækker gæster til Assens Kommune Vi er meget socialt ansvarlige, og hjælper Jobcentret med at støtte de svageste i samfundet. Vi underbygger de faglige skoler på Fyn, med praktik, erfaring og selvtillid. Den gamle Amts aftale er nu helt udfaset til et nul. Danmarks Fugle Zoo skal udbygges de næste år, for at klare konkurrencen fra badelande mv. Danmarks Fugle Zoo skal være mere kendte i hele landet, og det trækker gæster til Assens kommune Vi håber at dette har gjort både udvalg og byråd klar til at yde os denne økonomiske støtte, og dermed gøre Assens kommune til et endnu bedre sted at flytte til Mvh. Hans Åge Hjeresen Danmarks Fugle Zoo - Frydenlund Fuglepark // Skovvej 50 // 5690 Tommerup // Tlf.:

195 Bilag: Vedhæftet ansøgning om driftstilskud fra 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

196 Tommerup d Til Kultur og Fritidsudvalget i Assens kommune Nu da selve højsæsonen er ved at være forbi, kan vi konstatere, at den gik rimelig godt, noget nær som i Trods denne rigtig varme sommer har gæsterne besøgt os som de plejer; men vi har jo et stort underskud at slæbe med fra tidligere års dårlige somre, så økonomien ser ganske streng ud stadigvæk. Status: Danmarks Fugle Zoo har yderligere udbygget samarbejde med alle de større zoologiske haver i hele Danmark. Vi bytter og udvekslet rigtig mange store dyre fugle haverne imellem, og har indgået flere avls samarbejder med andre zoologiske anlæg. Vi hjælper hinanden med at få passet dyr og fugle på den bedste måde uanset om det er haver i nord eller syd, små eller store zoologiske anlæg. Samtidig må vi desværre også konstatere at der er en kæmpe stor skævvridning i de offentlige driftstilskud imellem de zoologiske haver, og dette må vi løbende have ændret lidt på, hvis Danmarks Fugle Zoo skal være med iblandt de bedste zoologiske anlæg. Uden offentlig støtte ingen zoo, det ligger helt klart i hele Danmark. Ud over samarbejdet imellem de zoologiske haver har vi også taget initiativ til at få et samarbejde op at køre med andre former for seværdigheder. Her kan nævnes at vi laver pakkeløsninger sammen med Vissenbjerg Storkro om bilferie for de modne bedsteforældre, og en rabat aftale for gæster imellem os begge to. Det samme gælder ved Frøbjerg Festspil, hvor vi anbefaler hinandens seværdigheder og giver lidt rabatter. Det nyeste samarbejde er med Krengerup gods og Fugle zoo, hvor der er åbnet en Skoda bus forbindelse igennem skoven, så alle 3 attraktioner har gavn af hinanden. Næste trin bliver en miniferie oplevelse imellem Danmarks Fugle Zoo, Lyø og Avernakø i det Sydfynske øhav. Vi arbejder lige nu på at få fremstillet en lille intro film om dette. Den skal i øvrigt sælges igennem Fugle zoo Ansøgning: Danmarks Fugle Zoo er stadig et modnings sted for unge erhvervsuddannelser, og socialt belastede folk. Derfor er Fugle zoo nødsaget til at have hævet det årlige driftstilskud fra Assens kommune, hvis vi fortsat skal afsætte folk og tid til alt dette arbejde. Vi må desværre stoppe disse ydelser og hjælp, og gøre den standard vi har i vort arbejde ringere, hvis vi ikke kan få hævet tilskuddet lidt. Danmarks Fugle Zoo vil gerne anmode om et årligt driftstilskud på kr. Begrundelse: Danmarks Fugle Zoo er en flot lille speciel zoo der trækker gæster til Assens Kommune Vi er meget socialt ansvarlige, og hjælper Jobcentret med at støtte de svageste i samfundet. Vi underbygger de faglige skoler på Fyn, med praktik, erfaring og selvtillid. Den gamle Amts aftale er nu helt udfaset til et nul. Danmarks Fugle Zoo skal udbygges de næste år, for at klare konkurrencen fra badelande mv. Danmarks Fugle Zoo skal være mere kendte i hele landet, og det trækker gæster til Assens kommune Vi håber at dette har gjort både udvalg og byråd klar til at yde os denne økonomiske støtte, og dermed gøre Assens kommune til et endnu bedre sted at flytte til Mvh. Hans Åge Hjeresen Danmarks Fugle Zoo - Frydenlund Fuglepark // Skovvej 50 // 5690 Tommerup // Tlf.:

197 Bilag: Regnskab 2013 og budget 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

198

199

200

201

202

203

204

205 Bilag: Ansøgning vedr Tobaksgaardens økonomi Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 14. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

206 TOBAKSGAARDENS ØKONOMI

207 MEST MULIGT KULTUR FOR PENGENE Page 2

208 DE SENESTE ÅRS RESULTAT Page : Primært Udviklingsrådets og foreningers fraflytning 2013: Primært indfasning af kulturcafé

209 Page 4 STRATEGISK FORØGELSE AF LØNOMKOSTNINGER

210 PRIMÆRE AKTIVITETER Page 5

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere