NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Lægemiddelstyrelsen. Kort nyt NR. 11 ÅRGANG 6 DECEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Lægemiddelstyrelsen. Kort nyt NR. 11 ÅRGANG 6 DECEMBER 2015"

Transkript

1 NR. 11 ÅRGANG 6 DECEMBER 2015 NYT OM BIVIRKNINGER Nyt fra EU Indhold EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler side 2 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3. kvartal 2015 side 3 Indberetninger om formodede bivirkninger ved influenzavaccine side 12 Nasale glukokortikoider med indikation til børn under 18 år er blevet receptpligtige side 15 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger side 17 NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN

2 Nyt fra EU EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler I forbindelse med den rutinemæssige lægemiddelovervågning i EU vurderer EU s bivirkningskomité (PRAC) hver måned signaler om mulige bivirkninger for at afgøre, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at øge sikkerheden ved medicinen. Der var ved mødet i PRAC i november 2015 ingen signaler, hvor PRAC har vurderet, at der skal ske ændringer til markedsføringstilladelsen eller produktinformationen. Se EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler: PRAC recommendations on signals November NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 2

3 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3. kvartal 2015 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og vurderet af Lægemiddelstyrelsen og et vaccinationspanel, der består af en række eksperter fra relevante kliniske specialer. Her gennemgår vi resultaterne for 3. kvartal Da der har været fokus på bivirkninger ved HPV-vaccinen de sidste år, er gennemgangen delt op i to afsnit: 1. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til vacciner fra børnevaccinationsprogrammet ekskl. HPV-vaccinen. 2. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til HPV-vaccinen. Gennemgangen omfatter både primære vacciner i børnevaccinationsprogrammet samt revaccinationer (booster). Indberetninger om bivirkninger til vacciner i børnevaccinationsprogrammet (undtagen HPV-vaccine) 3. kvartal 2015 I 3. kvartal 2015 modtog Lægemiddelstyrelsen (tidl. Sundhedsstyrelsen) i alt 117 indberetninger om vacciner, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet (udtaget HPV vaccinen), hvoraf 14 blev klassificeret som alvorlige 1. Tabel 1a viser, hvor mange indberetninger, der blev klassificeret som alvorlige henholdsvis ikke alvorlige. Vaccine Ikke-alvorlig Alvorlig Total DITEBOOSTER 3 3 DITEKIPOL BOOSTER DITEKIPOL BOOSTER / DITEKIPOL/ACT-HIB 1 1 DITEKIPOL/ACT-HIB DITEKIPOL/ACT-HIB / INFANRIX HEXA 2 2 DITEKIPOL/ACT-HIB / INFANRIX HEXA / PREVENAR DITEKIPOL/ACT-HIB / M-M-RVAXPRO / PREVENAR DITEKIPOL/ACT-HIB / PREVENAR 2 2 DITEKIPOL/ACT-HIB / PREVENAR En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er defineret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 3

4 INFANRIX HEXA INFANRIX HEXA / PREVENAR M-M-RVAXPRO PNEUMOVAX 7 7 POLIOVACCINE "SSI" 1 1 PREVENAR 0 0 PREVENAR PRIORIX Total Tabel 1a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed. Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger I vurderingen af de alvorlige indberetninger ser vi på, om der skønnes at være en sammenhæng med vaccinen. Resultatet af kausalitetsvurderingen er inddelt i følgende fire kategorier: Mulig Mindre sandsynlig Manglende/utilstrækkelig dokumentation Uklassificerbar Kategorierne er omtalt i Nyt Om Bivirkninger januar Vaccine Beskrivelse af bivirkningen Vurderingen og begrundelse af kausaliteten Infanrix Hexa Infanrix-Hexa Prevenar13 En 1-årig pige fik kighoste. Pigen var vaccineret med 2 doser. En 6 måneder gammel dreng udviklede en knude på vaccinationsstedet, fik feber og opkastning i forbindelse med vaccinationen. Hans astma blev forværret, og han udviklede senere mælke/glutenallergi. Der er sandsynligvis tale om vaccinesvigt, hvilket er kendt. Lokale reaktioner, feber og opkastning er kendte bivirkninger og en sammenhæng med vaccinen skønnes mulig. Vaccinerne er ikke fundet at kunne forværre en eksisterende astma eller kunne fremkalde allergi, og en sammenhæng med disse symptomer skønnes mindre sandsynlig. DiTeKiPol-Act Hib DiTeKiPol-Act Hib En 3-årig pige, som var fuldt vaccineret med 3 doser, fik kighoste. En 1- årig dreng udviklede et granulom på låret svarende til indstiksstedet. Drengen blev hospitaliseret. Der er sandsynligvis tale om vaccinesvigt, hvilket er kendt. Granulomdannelse er en kendt bivirkning, og en sammenhæng skønnes mulig. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 4

5 MMR VAX-PRO DiTeKiPol-Act Hib Prevenar 13 DiTeKiPol-Act Hib Gardasil og Priorix MMR VAXPO Prevenar13 DiTeKipol Act Hib DiTeKiPol Booster En 12- årig pige udviklede omkring en måned efter vaccinationen papillitis/ papilødem En 3 måneder gammel pige fik feber og purpura på underekstremiteten samme dag, som hun blev vaccineret. En 1-årig pige udviklede kløende granulom i forbindelse med vaccinationen. Hun blev hospitaliseret. En 12-årig pige udviklede multiple symptomer. En 13- årig pige udviklede 7 dage efter vaccinationen gastroenteritis og pankreatitis En 1-årig pige fik om aftenen efter vaccinationen feber og feberkramper. En 5-årig dreng fik få timer efter vaccinationen kraftig rødme og hævelse af den arm, hvori vaccinen var givet. Der er tidsmæssig sammenhæng med vaccinationen, men det er ikke muligt at finde andre kasuistikker i litteraturen om tilsvarende udvikling af papillitis/papilødem efter MMR-vaccination. På det foreliggende klassificeres indberetningen under kategorien utilstrækkelig dokumentation. Symptomerne er tolket som discolored leg syndrome, som er en kendt bivirkning til specielt DiTeKiPol-Act Hibvaccinen. En sammenhæng med vaccinen skønnes derfor som mulig. Granulomdannelse er en kendt bivirkning og en sammenhæng skønnes mulig. Indberetningen indgår i opgørelsen over bivirkninger ved HPV-vaccinen nedenfor. Der foreligger flere kasuistikker om pancreatitis efter MMR-vaccination, og en sammenhæng skønnes derfor som mulig. En sammenhæng skønnes mulig, da feber er en kendt bivirkning, og der er en tidsrelation mellem vaccination og bivirkningerne. En sammenhæng skønnes mulig, da det er kendte bivirkninger til vaccinen. DiTeKiPol-Act Hib Prevenar13 DiTeKiPol-Act-Hib MMR-VAXPRO En 4- måneder gammel dreng udviklede et granulom og fik påvist aluminiumsallergi efter vaccinationen. Han blev hospitaliseret. En 1- årig dreng udviklede aluminiumsallergi og granulomdannelse på vaccinationsstedet. Drengen blev hospitaliseret. En 14 måneder gammel dreng udviklede udslæt og feber 5 dage efter vaccinen var givet. Drengen blev hospitaliseret. En sammenhæng skønnes mulig, da dannelse af granulomer og aluminiumsallergi er kendte bivirkninger til vaccinen. En sammenhæng skønnes mulig, da dannelse af granulomer og aluminiumsallergi er kendte bivirkninger. En sammenhæng skønnes mulig, da det er kendte bivirkninger til vaccinen. Tabel 1b: Beskrivelse af formodede bivirkninger som beskrevet i de alvorlige indberetninger samt vurdering af kausaliteten. Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger I alt 103 indberetninger er klassificeret som ikke alvorlige. Langt de fleste af disse drejer sig om lokale reaktioner, specielt granulomer, som er beskrevet i 76 tilfælde. De fleste indberetninger omhandlende granulomer, er indsendt efter vaccination med DiTe- KiPol Act-Hib og Prevenar13. Enkelte (8) er dog indberettet som formodet bivirkning til Infanrix Hexa. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 5

6 Konklusion Vi modtog i 3. kvartal 2015 i alt 117 indberetninger, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet ekskl. HPV-vaccinen. 14 er klassificeret som alvorlige. For de fleste af disse er det vurderet, at der er en mulig sammenhæng med vaccinen. Mange af indberetningerne beskriver velkendte bivirkninger. En enkelt indberetning beskriver, at patienten udviklede papilødem i tidsmæssig sammenhæng med vaccinen. Imidlertid er der ikke fundet tilsvarende beskrivelser i litteraturen, dvs. der mangler dokumentation for en sammenhæng. Der er ingen nye data, der rykker ved balancen mellem fordele og risici, derfor vurderer Lægemiddelstyrelsen fortsat, at fordelene ved vaccinerne opvejer de mulige risici. Indberetninger om HPV-vaccinen modtaget i 3. kvartal 2015 I 3. kvartal 2015 modtog Lægemiddelstyrelsen (tidl. Sundhedsstyrelsen) i alt 205 indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, hvoraf 119 blev klassificeret som alvorlige. Tabel 2a viser, hvor mange indberetninger om formodede bivirkninger relateret til HPVvaccinen, som blev klassificeret som henholdsvis alvorlige og ikke alvorlige. Vaccine Alvorlige Ikke alvorlige Total HPV-vaccine Tabel 2a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed. Antal solgte doser og antal bivirkningsindberetninger for årene HPV-vaccine sept Total Antal indberetninger Antal alvorlige Antal solgte doser Tabel 2b. Antallet af bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden 2009 til 30. september 2015, fordelt på alvorlige og ikke alvorlige indberetninger. Antal solgte doser i Danmark er ligeledes vist. (Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer. Det betyder, at der kan være mindre forskelle i kumulerede tal fra tidligere publikationer og ovennævnte). NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 6

7 Som det ses af ovenstående, modtog vi mange indberetninger inden for relativ kort periode, og ser man på hvor mange doser, der er blevet solgt i 2015, er antallet af indberetninger højt. Vi har derfor set nærmere på indberetningerne i forhold til, hvornår de indberettede symptomer er startet. Indberetninger i perioden fordelt på bivirkningsstart Vi har opgjort startdato 2 for formodede bivirkninger relateret til HPV-vaccinen, som er indberettet i perioden september Hvis bivirkningens startdato ikke er oplyst, er datoen for, hvornår vaccinen er givet, anvendt. Hvis denne dato heller ikke er oplyst, er datoen for, hvornår indberetningen er modtaget, anvendt (tabel 2c). Aldersgruppe Året for bivirkningens start (alle indberetninger) Total Over 18 år Under 18 år Ukendt Total Tabel 2c: Bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden september 2015 fordelt på, hvornår bivirkninger startede. Som det ses af ovenstående tabel, har vi modtaget flest indberetninger med bivirkningsstart i 2013, dernæst 2012 og Det er de år, der er solgt flest doser. Kvinder fra fødselsårgangene fik fra august 2012 frem til udgangen af 2013 tilbud om gratis vaccination (se nedenfor). I 2015 har vi modtaget mange bivirkningsindberetninger (tabel 2b). I de fleste er det beskrevet, at bivirkningerne startede før 2015 (tabel 2c); for flere af dem er der tale om bivirkninger, som startede år tilbage, men som først nu er blevet indberettet. Dette kan antagelig for en stor dels vedkommende tilskrives den opmærksomhed, der har været inden for den seneste periode, da det er en velkendt mekanisme, at antallet af indberetninger øges, når der er meget opmærksomhed på bivirkningerne ved et bestemt lægemiddel. Det samme så vi i 2009, hvor der var meget medieomtale af børneeksem som formodet bivirkning til vaccinen. Aldersfordeling HPV-vaccinen er den eneste vaccine i det danske børnevaccinationsprogram, der samtidig tilbydes gratis til kvinder uden for børnevaccinationsprogrammet. Kvinder fra fødselsårgangene fik, som nævnt tidligere, fra august 2012 frem til udgangen af 2013 tilbud om gratis vaccination. Siden 1. januar 2014 er HPV-vaccinen blevet tilbudt til kvinder fra fødselsårgangene Disse årgange er tidligere blevet tilbudt HPV-vaccine. Tilbuddet gælder frem til udgangen af Er der beskrevet flere bivirkninger med forskellige startdatoer, er det datoen for, hvornår den første bivirkning startede. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 7

8 Tabel 2d viser aldersfordelingen for de piger/kvinder, vi modtog bivirkningsindberetninger om i 3. kvartal Antal indberetninger, hvor personen er under 18 år Antal indberetninger, hvor personen er 18 år eller over Antal indberetninger, hvor alderen er ukendt Tabel 2d. Alder på de piger/kvinder, der er indberettet bivirkninger om. Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger ved HPV-vaccinen I alt 119 indberetninger blev klassificeret som alvorlige. En enkelt kvinde er vaccineret med Cervarix, i to indberetninger er der ikke opgivet, hvilken vaccine der er anvendt, for de øvrige 116 er det beskrevet, at pigerne/kvinderne er vaccineret med Gardasil eller Silgard. Klassifikationen af kausalitetsvurderingerne fordeler sig således: For to indberetninger er det vurderet, at der er en mulig sammenhæng med vaccinen. For 42 indberetninger er det vurderet, at en sammenhæng med vaccinen er mindre sandsynlig. Klassificeringen skyldes, at der er indberettet ikke-kendte bivirkninger, hvor der er manglende relevant tidsinterval med vaccinen, eller at der er tilstedeværelse af en anden sygdom, der mere oplagt kan forklare symptomerne. For 32 indberetninger er kausaliteten uklassificerbar. I disse indberetninger er der meget sparsomme oplysninger, eller manglende angivelse af tidsinterval mellem vaccinationen og debut af symptomer. For 38 indberetninger er der utilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng med vaccinen. Der er tidssammenhæng, men det drejer sig om ikke-kendte bivirkninger ifølge litteraturen. I fem indberetning er der indberettet symptomer, hvor en sammenhæng med vaccinen er vurderet mindre sandsynlig eller symptomer, hvor der var utilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng med vaccinen. Indberetninger med specifikke diagnoser som formodede bivirkninger Vi modtog i alt 33 indberetninger med specifikke diagnoser som formodede bivirkninger. Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura (ITP) I to indberetninger er beskrevet, at patienterne fik konstateret ITP inden for kort tid efter vaccinationen. ITP er nævnt i produktresuméerne som mulig bivirkning til vaccinen og en sammenhæng skønnes derfor som mulig. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 8

9 POTS Fem indberetninger omhandlede POTS som formodet bivirkning til vaccinen. I fire af disse er beskrevet en tidsmæssig sammenhæng med vaccinen. Med baggrund i Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) sikkerhedsgennemgang i november 2015, som viste, at der ikke er data, der peger på sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS, ændres kausaliteten af POTS- diagnosen til mindre sandsynlig. Der er imidlertid i alle fire indberetninger beskrevet en del andre symptomer, for hvilke der er utilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng med vaccinen. For den sidste indberetning er sammenhængen med vaccinen vurderet som mindre sandsynlig, da der ikke er et relevant tidsinterval mellem vaccination og debut af symptomerne. Infektioner I fem andre indberetninger er der beskrevet specifikke diagnoser: Meningokok meningitis, intrauterin absces, osteomyelitis, inficeret eksem og genital herpes. I en del indberetninger er der ikke stillet en egentlig diagnose, men der er beskrevet symptomer, som ses ved fx øvre luftvejsinfektion og urinvejsinfektioner. Disse indberetninger vurderes som mindre sandsynlige. Uveitis, myocarditis, pericarditis Der er indberettet ét tilfælde af henholdsvis uveitis, myocarditis og pericarditis som formodet bivirkning til vaccinen. For disse tre tilfælde vurderes, jævnfør litteraturen, at der er utilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng. Narkolepsi/hypersomni I tre indberetninger er narkolepsi/hypersomni indberettet som formodet bivirkning til vaccinen. De er alle vurderet til, at der er utilstrækkelig dokumentation i litteraturen for en sammenhæng. CRPS Der er to tilfælde af Complex Regional Pain Syndrom indberettet som formodet bivirkning til vaccinen. Som tidligere beskrevet offentliggjorde Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i november en sikkerhedsgennemgang, som viste, at der ikke foreligger data, der taler for en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS. På denne baggrund vurderes kausaliteten som mindre sandsynlig. Rheumatoid arthritis/juvenil idiopatisk arthritis I to indberetninger er beskrevet, at patienterne udviklede rheumatoid arthritis/juvenil idiopatisk arthritis som formodet bivirkning til vaccinen. Der er epidemiologiske studier, der taler imod en sammenhæng med HPV-vaccinen, og en sammenhæng skønnes mindre sandsynlig. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 9

10 Graviditet/neonatalt For samme kvinde er indberettet, at to fostre blev aborteret med kromosomafvigelse, hvoraf den ene havde hjertemisdannelse. Der er en indberetning om et barn, som blev født omkring 14 måneder efter, at moderen havde fået sin sidste vaccine med Gardasil. Barnet var asfyktisk og uroligt og udviklede efterfølgende bl.a. allergi og udslæt. Et andet barn blev født med opticus hypoplasi, som er indberettet som formodet bivirkning til moderes HPV-vaccination. Der er også indberettet et tilfælde af ekstrauterin graviditet som formodet bivirkning til HPV- vaccinen. Det er ikke beskrevet i litteraturen, at HPV-vaccination eller andre vaccinationer af vordende mødre kan være årsag til kromosomafvigelse hos fostre eller opticus hypoplasi; andre årsager skønnes mere sandsynlige. For de øvrige indberetninger er der ikke tidsmæssig sammenhæng, hvorfor en sammenhæng skønnes mindre sandsynlig. Trombose Der er indberettet et tilfælde af portalvenetrombose med fund af JAK2 mutation. En sammenhæng med vaccinen skønnes mindre sandsynlig, da JAK2 mutation er en kendt risikofaktor for trombofili, og der er i litteraturen ikke beskrevet sammenhæng mellem trombosedannelse og HPV-vaccination. Fibromyalgi Der er indberettet et tilfælde af fibromyalgi som formodet bivirkning til HPV-vaccinen. Der er utilstrækkelig dokumentation i litteraturen for en sådan sammenhæng. Facialisparese Der er en indberetning om en patient, som udviklede facialisparese to måneder efter vaccinationen. Patienten havde kort forinden været forkølet, og en sammenhæng med virusinfektion synes mere sandsynlig. Epilepsi I en indberetning beskrives en patient, der udviklede epilepsi efter vaccinationen. Der er ikke tidsangivelser i indberetningen. Ifølge litteraturen er der ikke større hyppighed af epilepsi blandt HPV-vaccination end blandt ikke-vaccinerede. En sammenhæng skønnes derfor som mindre sandsynlig. Adenomer Vi har modtaget en indberetning om en patient, der udviklede et stort leveradenom efter vaccinationen. En sammenhæng med vaccinen skønnes som mindre sandsynlig. Der er ikke beskrevet andre tilfælde i litteraturen af adenomer som formodet bivirkning til vaccinen. En anden pige blev diagnosticeret med et thyreoidea adenom efter vaccinationen. I dette tilfælde skønnes en sammenhæng med vaccinen også som mindre sandsynlig. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 10

11 Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger De hyppigste bivirkninger, der er indberettet, er, i lighed med foregående kvartaler, træthed, hovedpine og svimmelhed, synkope og ledsmerter. Konklusion Vi modtog i alt 205 indberetninger, der vedrørte HPV-vaccinen i 3. kvartal blev klassificeret som alvorlige. Antallet af indberetninger er højt, men der er et fald på omkring 1/3 fra 2. kvartal 2015 (308). Det høje antal indberetninger kan i lighed med forrige kvartal skyldes den store opmærksomhed og omtale af formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, da flere af de indberetninger, vi har modtaget de sidste kvartaler, beskriver formodede bivirkninger, der debuterede tidligere. Vi modtog i alt 33 indberetninger med specifikke diagnoser. Det drejer sig om meget forskellige diagnoser, og kun for to af disse indberetninger er vurderet, at der er en mulig sammenhæng med vaccinen. Der er fortsat mange indberetninger, hvor der er utilstrækkelig dokumentation i litteraturen om mulig sammenhæng mellem de beskrevne symptomer og vaccinen. De fleste af indberetningerne omhandler i lighed med tidligere opgørelser langvarige symptomer med træthed, hovedpine, svimmelhed, smerteklager fra forskellige organsystemer uden, at der er fundet en årsag til disse. Der er også mange indberetninger med mangelfuld informationer, det kan fx være sparsom tidsangivelse, manglende resultater af prøver mv. Disse indberetninger er vurderet som uklassificerbare. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) offentliggjorde i november 2015 en sikkerhedsgennemgang som viste, at der ikke er data, der peger på sammenhæng mellem HPVvaccinen og syndromerne POTS og CRPS, og at EMA ikke finder grund til at ændre information om vaccinens anvendelse. Lægemiddelstyrelen har efterfølgende ændret kausaliteten af disse indberetninger til mindre sandsynlig jævnfør rapporten. Det er stadig få indberetninger, hvor Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der mulig sammenhæng med vaccinen. På denne baggrund er Lægemiddelstyrelsens anbefalinger uændrede. Vi opfordrer uændret til, at læger og patienter omhyggeligt indberetter formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen, så vaccinens sikkerhedsprofil fortsat overvåges og vurderes. Bivirkninger kan indberettes elektronisk på NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 11

12 Indberetninger om formodede bivirkninger ved influenzavaccine Det er sæson for influenza og influenzavaccination. Vi har i Lægemiddelstyrelsen derfor øget fokus på indberetninger om formodede bivirkninger relateret til de aktuelle influenzavacciner. I det følgende gennemgår vi de indberetninger om formodede bivirkninger, vi har modtaget i perioden fra 1. august til 30. november Denne sæsons vacciner Der vaccineres i år med to vacciner fra to producenter, Fluarix og Vaxigrip. De anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Gratis influenzavaccination til risikogrupper Den 1. oktober 2015 startede tilbuddet om gratis influenzavaccination til personer i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 31. december Gravide i 2. og 3. trimester, samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter, kan dog blive vaccineret gratis frem til udgangen af februar Vaccinationen anbefales og er gratis for følgende personer: Personer på 65 år eller derover. Kronisk syge efter en lægelig vurdering: - med kronisk lungesygdomme - med hjerte- og kar-sygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) - med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge) - med medfødt eller erhvervet immundefekt - med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft - med kronisk lever- og nyresvigt - med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Svært overvægtige (vejledende BMI>40) Personer, der har andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Gravide i 2. og 3. trimester Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, efter en lægelig vurdering Desuden kan førtidspensionister blive vaccineret gratis. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 12

13 Indberetninger om influenzavaccine i perioden 1. august til 30. november 2015 I denne opgørelse har vi analyseret indberetninger om formodede bivirkninger til influenzavaccine, som er modtaget i perioden 1. august til 30. november Det drejer sig om 26 indberetninger, hvoraf fire blev klassificeret som alvorlige 3. Der er ikke inkluderet salgstal i denne opgørelse, da det først er muligt at få tal for solgte doser af de aktuelle vacciner primo Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger I vurderingen af de formodede alvorlige indberetninger ser vi på, om der skønnes at være en sammenhæng med vaccinen. Resultatet af kausalitetsvurderingen er inddelt i følgende tre kategorier: Mulig Utilstrækkelig dokumentation 4 Mindre sandsynlig Uklassificerbar (ikke muligt at vurdere på grund af mangelfuld information) Tabellen viser beskrivelse af bivirkningerne og vurderingen af kausaliteten. Vaccine Beskrivelse af bivirkningerne Vurdering og kausaliteten af bivirkningerne Vaxigrip En borger udviklede i relation til vaccinationen kraftig hævelse og rødme omkring indstiksstedet på venstre overarm. Borgeren blev behandlet med antibiotika. Nogle uger efter klagede borgeren igen over smerter i venstre arm, og ved ultralydsskanning blev der påvist en blodprop i armen. Der er ingen oplysninger i indberetningen om borgerens aktuelle tilstand. Influenzavaccinationen kan have forårsaget en blodprop i armen grundet en inflammatorisk påvirkning af venen. Kausaliteten vurderes således som mulig. 3 En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er karakteriseret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. 4 I denne kategori klassificeres de indberetninger, hvor det ikke har været muligt at afgøre, om der er en mulig sammenhæng med vaccinen eller ej på grund af utilstrækkelig dokumentation. Indberetninger i denne kategori omhandler symptomer, der er opstået i tidsmæssig relevant relation til vaccinationen, og hvor der ikke er andre faktorer hos den vaccinerede, som umiddelbart kan forklare symptomet (anden sygdom, anden medicin osv.), men hvor der ikke foreligger litteratur eller andre tilgængelige data, som dokumenterer en årsagssammenhæng. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 13

14 Fluarix En borger udviklede i tidsmæssig relation til vaccinationen føleforstyrrelser som ukarakteristiske jag og brændende fornemmelser forskellige steder på kroppen. Der fremkom også problemer med at løfte højre ben, hvilket gav en haltende gang. Borgeren fik stillet diagnosen myelitis. Han er efterfølgende kommet sig væsentligt. Myelitis kan være en komplikation til infektion og er beskrevet efter vaccinationer. Der er i denne beskrivelse tidsmæssig relation mellem vaccinationen og rygmarvsbetændelsen, hvorfor kausaliteten vurderes som mulig. Influenzavirus (Der er i indberetningen ikke oplyst, hvilken influenzavaccine, der er brugt) To dage efter en yngre borger blev vaccineret, fik han influenza-lignende symptomer Symptomerne varede i tre uger, og umiddelbart derefter fik han symptomer på diabetes (tørst, tissetrang, synsforstyrrelser). Han blev efterfølgende diagnosticeret med diabetes mellitus type 1. Influenzalignende symptomer kan opstå i umiddelbar tilknytning til vaccinationen. Symptomerne forsvinder sædvanligvis uden behandling i løbet af 1-2 dage. Borgerens symptomer varede i tre uger, så det mest sandsynlige er, at han fik en infektion. Infektioner som årsag til type I diabetes er tidligere blevet foreslået. Der er ingen litteratur, der viser, at vaccination med sæsoninfluenza giver øget hyppighed af diabetes mellitus type 1. På denne baggrund vurderes kausaliteten som mindre sandsynlig. Fluarix En ældre borger blev indlagt, da hun følte sig utilpas og havde rødme på halsen og i ansigtet. Symptomerne opstod 10 min efter vaccinen var givet, man mistænkte en allergisk reaktion. Borgeren havde haft lignende anfald i forbindelse med kontakt med parfume og indtag af mandler. Borgeren var på indberetningstidspunktet rask igen. Det er kendt, at der kan opstå allergiske reaktioner i forbindelse med influenzavaccination. Det er beskrevet, at symptomerne opstod i tidsmæssig relation til vaccinationen, og kausaliteten vurderes derfor som mulig. Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger I de ikke alvorlige indberetninger er hovedsagelig beskrevet tilfælde af feber, udslæt, artralgier og reaktioner på injektionsstedet (rødme, kløe, hævelse mv.) De fleste af disse bivirkninger er kendte bivirkninger til influenzavaccination, og reaktionerne forsvinder sædvanligvis uden behandling i løbet af et par dage. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 14

15 Konklusion Lægemiddelstyrelsen har i perioden 1. august til 30 november 2015 i alt modtaget 26 indberetninger om formodede bivirkninger til sæsoninfluenza. Fire blev klassificeret som alvorlige. I de alvorlige indberetninger er beskrevet forskellige symptomer som føleforstyrrelser, blodprop mv. De alvorlige indberetninger er kausalitetsvurderet, og i tre tilfælde har Lægemiddelstyrelsen vurderet en sandsynlig sammenhæng med vaccinen. Lægemiddelstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene ved sæsoninfluenza opvejer de mulige risici. Nasale glukokortikoider med indikation til børn under 18 år er blevet receptpligtige Der er indført receptpligt for nasale glukokortikoider med indikation til børn under 18 år, da der er observeret væksthæmning hos børn behandlet med nasale glukokortikoider. Nasale glukokortikoider er godkendt til behandling af allergisk rhinit og nasale polypper. De kan opdeles i 1. generations glukokortikoider (beclometason, budesonid og triamcinolon), samt 2. generations glukokortikoider (fluticasonpropionat, fluticasonfuroat og mometason). Næsespray, der indeholder budesonid, triamcinolon, fluticason og mometason er godkendt til behandling af både børn og voksne. Præparaterne har sammenlignelig effekt- og sikkerhedsprofil 5,6. Særligt ved langtidsbehandling med høje doser nasale glukokortikoider kan der i sjældne tilfælde opstå systemiske bivirkninger. Systemiske bivirkninger inkluderer Cushing syndrom, hæmning af binyrebarken, neuropsykiatriske bivirkninger, grå stær, glaukom samt væksthæmning hos børn. Et studie har vist væksthæmning hos børn En undersøgelse foretaget af en producenterne har vist en mindre væksthæmning på gennemsnitlig 0,27 cm pr. år (95% CI to cm per år) hos børn i alderen 5-9 år behandlet med et nasal glukokortikoid dagligt i et år. 5 SmPCs for beclomethasone, budesonide, triamcinolone, fluticasone proprionate, fluticasone furoate, mometasone. 6 The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, Lang DM, Nicklas RA, Oppenheimer J, Portnoy JM, Randolph CC, Schuller D, Spector SL, Tilles SA; Joint Task Force on Practice; American Academy of Allergy; Asthma & Immunology; American College of Allergy; Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol Aug; 122(2 suppl): S1-S84. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 15

16 Væksten hos børn skal monitoreres På grund af risikoen for væksthæmning anbefales det, at en læge monitorerer væksten hos børn, der behandles med nasale glukokortikoider, på samme måde som man monitorerer væksten hos børn, der behandles med glukokortikoider til inhalation. Receptpligtig fra 7. december 2015 Lægemiddelstyrelsen har derfor besluttet, at nasale glukokortikoider med indikation til børn gøres receptpligtig (ændres fra udlevering HA til udlevering B), mens nasale glukokortikoider, der kun er indiceret til voksne fortsat kan udleveres i håndkøb (ændres fra udlevering HA til udlevering HA18). Ændringerne trådte i kraft den 7. december Følgende præparater med glukokortikoider til nasal brug er nu omfattet af receptpligt: Budesonid næsespray 32 mikrogram/dosis fra Sandoz Fluticasonpropionat næsespray 50 mikrogram/dosis fra Teva Nasacort næsespray 55 mikrogram/dosis fra Sanofi-aventis, Orifarm eller 2Care4 Rhinocort Aqua næsespray 32 mikrogram/dosis fra Astra Zeneca Følgende præparater med glukokortikoider til nasal brug må fremover kun udleveres i håndkøb til personer over 18 år: Flonase næsespray 50 mikrogram/dosis fra GlaxoSmithKline Flixonase næsespray 50 mikrogram/dosis, 60 dosispakning fra Glaxo Smith Kline Beconase næsespray 50 mikrogram/dosis fra GlaxoSmithKline, 2Care4 eller Europharm. Triamcinolonacetonid næsespray 55 mikrogram/dosis fra Sanofiaventis Læs meddelelsen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Næsespray med binyrebarkhormon til børn gøres receptpligtige. NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 16

17 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger Nedenfor ses en liste over nye meddelelser med sikkerhedsinformation og opdaterede anbefalinger vedrørende medicin udsendt (eller som snarest udsendes) til relevante læger og andre sundhedsprofessionelle: Insuman (human insulin) (100Ui/ml): Mangel på 3 ml patroner og præ-fyldte penne. Udsendt 30. november Udsendte lægebreve kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Direkte meddelelser (DHPC) sendt ud til sundhedsprofessionelle. Nyt Om Bivirkninger udgives af Lægemiddelstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Nina Vucina Pedersen (NVP) ISSN NYT OM BIVIRKNINGER NYHEDSBREV FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN 17

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015

NYT OM BIVIRKNINGER. Indhold. Nyt fra EU. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Kort nyt NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015 NR. 8 ÅRGANG 6 SEPTEMBER 2015 NYT OM BIVIRKNINGER Nyt fra EU Indhold Mirabegron (Betmiga): Nye anbefalinger vedrørende risikoen for blodtryksstigning side 2 Nyt fra Sundhedsstyrelsen Børnevaccinationer

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 Nyt Om Bivirkninger I dette nummer > Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 > Undgå forvekslinger mellem vacciner i børnevaccinationsprogrammet > De seneste breve med

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 18. september 2015 kl. 12-15 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Afbud Tyra Grove Krause (Statens Serum

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

Indhold. Begrænsninger i anvendelsen af kodein som hostestillende middel til børn. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Begrænsninger i anvendelsen af kodein som hostestillende middel til børn. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler # 3Årgang 6 Marts 2015 Nyt Om Bivirkninger 1 Indhold Nyt fra EU Begrænsninger i anvendelsen af kodein som hostestillende middel til børn EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 #3 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix ) Sundhedsstyrelsen har i januar måned modtaget en bivirkningsindberetning, der vedrørte

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

Influenzavaccination 2015

Influenzavaccination 2015 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Influenzavaccination 2015 Dato 1. oktober 2015 Svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende vaccination mod influenza Som bekendt er influenzavaccination ikke en del

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 041-08 Ændring af Profylakseaftalen (indførelse af HPV-vaccination)

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Om Bivirkninger I dette nummer > EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler > Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 1. kvartal 2016 > P-pille-analyse med fokus

Læs mere

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME

Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Kapitel 6. SMITSOMME SYGDOMME Dette kapitel dækker anmeldte tilfælde af smitsomme sygdomme år 2014 og 2015. Botulisme Der blev i 2014 anmeldt 1 tilfælde af botulisme. I dette tilfælde kom bakterierne fra

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning Oplysninger om din hydrocortisonsubstitutionsbehandling for binyreinsufficiens. VIGTIGT Denne vejledning erstatter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 15. marts 2016 kl. 12.00-15.00 Sted Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale 501 Deltagere Tyra Grove Krause (Statens Serum Institut),

Læs mere

Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer

Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer Førmåling til kampagne om teenagere og hudallergi Marts 2011 Hudallergi

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet sitagliptin (Januvia

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne

Læs mere

NLRP12 Associeret periodisk feber

NLRP12 Associeret periodisk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro NLRP12 Associeret periodisk feber Version af 2016 1. HVAD ER NLRP12 ASSOCIERET PERIODISK FEBER? 1.1 Hvad er det? NLRP12 associeret periodisk feber er en genetisk

Læs mere

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003.

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. (Årsberetning 2003) Højesterets dom af 8. december 2003. En patient blev opereret for en nedgroet negl

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27.februar 2013 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Medlemmer: Peter Andersen, Jørgen Clausen, Carsten Heilmann*, Birthe

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG

8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG 8 SOCIALE KONSEKVENSER VED ALKOHOLOVER- FORBRUG Dette afsnit belyser nogle af de sociale konsekvenser, som et højt alkoholforbrug kan have for den enkelte borger. Oplysninger stammer fra: Kommunale omkostninger

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Patientinformation Fjernelse af livmoderen Hysterektomi Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Fjernelse af livmoderen Med denne folder ønsker vi at give dig nogle oplysninger om indlæggelsen,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Regionspsykiatrien Randers 2011 sidst revurderet september 2011 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

QEQQATA KOMMUNIA Ilinniartitaanermut immikkoortortaq Området for Uddannelse

QEQQATA KOMMUNIA Ilinniartitaanermut immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver, dagplejen og fritidshjem, i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver, dagpleje og fritidshjem i Qeqqata Kommunia

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat,

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat, EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 EPAR - sammendrag for offentligheden tocilizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3.

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3. Nyt Om Bivirkninger # 11 1 Årgang 5 December 2014 Indhold Nyt fra EU EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler side 2 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension tobramycin og dexamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse Hvad er min risiko? Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm, heraf er de fleste over 50 år. Du er mellem

Læs mere

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling

Patientinformation. Vending af foster i sædestilling Patientinformation Vending af foster i sædestilling Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling Vending - hvorfor og hvordan? I denne folder får du/i information om, hvordan vending foregår.

Læs mere

3. ALKOHOL. Hvor mange har et risikabelt alkoholforbrug?

3. ALKOHOL. Hvor mange har et risikabelt alkoholforbrug? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 3. ALKOHOL Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et længerevarende forbrug på højst syv genstande om ugen for

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Laparotomi. Patientinformation.

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Laparotomi. Patientinformation. Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Laparotomi Patientinformation www.koldingsygehus.dk En laparotomi er en operation, hvor bugvæggen åbnes. Ved operationen kan du eksempelvis få fjernet cyster, æggestok,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 22. oktober 2004

Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 22. oktober 2004 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 22. oktober 2004 KOMITÉSAG Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 16 mg suppositorier ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti)

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Patientinformation Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Husk at du er velkommen til at tage en

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Ganglion Seneknude Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til ganglion Et ganglion er en knude, som indeholder en geléagtig væske, og

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte

FAQ. Om HPV-sagen. Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte FAQ Om HPV-sagen Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte Hvad drejer HPV-problematikken sig om? Tusindvis af tidligere velfungerende piger har indberettet deres symptomer og bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre)

Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre) Patientinformation Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre) - med XIAPEX Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Behandling af Dupuytrens Kontraktur med XIAPEX (Kuskefingre)

Læs mere

9Årgang 5 Oktober 2014

9Årgang 5 Oktober 2014 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 9Årgang 5 Oktober 204 Indhold Nyt fra EU EU s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til

Læs mere