Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 9 3. Beskrivelse af høreapparaterne Sådan bruger du høreapparaterne 16 Trin 1. Bliv fortrolig med høreapparaterne 16 Trin 2. Klargør batteriet 18 Trin 3. Sæt batteriet i 19 Trin 4. Tænd for høreapparaterne 19 Trin 5. Sæt høreapparaterne på 21 Trin 6. Indstil lydstyrken 23 Trin 7. Valg af lytteprogram 25 2

3 Trin 8. Tag høreapparaterne af 26 Trin 9. Sluk for høreapparaterne 27 Trin 10. Sådan udskifter du batteriet Vedligeholdelse Fejlfinding Trådløst tilbehør Service og garanti Information om overensstemmelse Information og forklaring på symboler 39 3

4 Denne betjeningsvejledning gælder for: Trådløse modeller CE mærkning Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q90-312T 2013 Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q70-312T 2013 Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q50-312T 2013 Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q30-312T 2013 Ikke-trådløse modeller CE mærkning Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q Phonak Audéo Q

5 1. Velkommen Tillykke med dine nye høreapparater. De anvender de nyeste tiltag inden for digital lydbehandling for automatisk at kunne tilpasse sig dine lyttebehov. Du får derved den bedste lydkvalitet, taleforståelighed, optimal lyttekomfort og trådløse forbindelsesmuligheder. Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt igennem for at udnytte alle de muligheder, dine nye høreapparater kan tilbyde dig. Med den rette vedligeholdelse vil de dække dine høre- og kommunikationsbehov i mange år. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din høreapparatspecialist. Phonak - life is on 5

6 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs oplysningerne på de følgende sider, før du tager høreapparaterne i brug. Et høreapparat giver dig ikke din normale hørelse tilbage, og det vil ikke forhindre eller forbedre hørenedsættelse, der skyldes en fysisk lidelse. Uregelmæssig brug af høreapparatet betyder, at brugeren ikke får optimalt udbytte af det. Brug af høreapparatet er kun en del af høretilpasningen, og det er muligvis nødvendigt at supplere med høreundervisning og undervisning i mundaflæsning. 2.1 Advarsler!! Høreapparater er beregnet til at forstærke og transmittere lyd til ørerne og herved kompensere for nedsat hørelse. Høreapparaterne (der er specielt programmeret til hver enkelt hørenedsættelse) må kun bruges af den person, de er beregnet til. De bør ikke bruges af andre personer, da de kan beskadige hørelsen. 6

7 !! Der må ikke foretages ændringer af høreapparaterne, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Phonak. Sådanne ændringer kan skade din hørelse eller høreapparaterne.!! Brug ikke høreapparaterne i eksplosive omgivelser (miner eller industriområder med eksplosionsrisiko).!! Høreapparatbatterier er giftige ved indtagelse! Opbevar dem derfor utilgængeligt for børn, mentalt handicappede personer og kæledyr. Hvis batterier sluges, skal der øjeblikkeligt søges læge!!! Hvis du har smerter i eller bag øret, hvis det er betændt, eller hvis der opstår hudirritation eller øget produktion af ørevoks, skal du kontakte din høreapparatspecialist eller din læge.!! I meget sjældne tilfælde kan lydkuplen forblive i øregangen, når slangen tages ud af øret. Hvis det mod forventning skulle ske, bør du søge læge eller kontakte din høreapparatspecialist for at få den fjernet. 7

8 !! Høreapparater med retningsmikrofoner dæmper de fleste lyde, der identificeres som baggrundsstøj. Vær opmærksom på, at advarselssignaler eller støj, der kommer bagfra, f.eks. biler, fjernes helt eller delvist fra lydbilledet.!! Høreapparatet indeholder små dele, som kan medføre kvælning, hvis de sluges af børn. Opbevar dem derfor utilgængeligt for børn, mentalt handicappede personer og kæledyr. Hvis de sluges, skal der straks søges læge eller hospital.!! Tilslut kun eksternt udstyr, hvis det er blevet testet i henhold til gældende IECXXXXX-standarder. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Phonak AG, for at undgå evt.elektriske stød Vigtige sikkerhedsoplysninger!! Følgende gælder kun for personer med aktive medicinske enheder (dvs. pacemakere, defibrillatorer etc.): S SHold det trådløse høreapparat i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat. Hvis der mærkes interferens, så undlad at benytte det trådløse høreapparat, og kontakt fabrikanten af

9 det aktive implantat. Bemærk, at interferens også kan skyldes elektriske ledninger, elektrostatiske udladninger, metaldetektorer i lufthavne etc. SSHold magneter (dvs. batterihåndteringsværktøj, EasyPhone magnet etc.) i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat. SSDu må ikke benytte trådløst tilbehør til dine høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist for yderligere information. 2.2 Information om produktsikkerhed I I Læg aldrig høreapparatet i vand! Beskyt det mod høj fugtighed. Fjern altid høreapparatet før du går i brusebad, bader eller svømmer, da høreapparatet indeholder følsomme elektroniske dele. I I Beskyt høreapparaterne mod varme (læg dem aldrig i nærheden af et vindue eller i en bil). Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre opvarmningsapparater til at tørre høreapparaterne. Spørg din høreapparatspecialist om, hvordan du kan tørre høreapparaterne. 9

10 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger II Lad batteriskuffen stå åben, når du ikke bruger høreapparaterne, så eventuel fugt kan slippe ud. Sørg for at høreapparaterne er helt tørre, inden du lukker æsken og opbevar dem altid et sikkert, tørt og rent sted. II Pas på ikke at tabe høreapparaterne! Hvis du taber dem på en hård overflade, kan de blive beskadigede. II Brug altid nye batterier i dit høreapparat. Hvis et batteri lækker, skal det straks udskiftes med et nyt for at undgå hudirritation. Du kan aflevere brugte batterier til din høreapparatspecialist. II De batterier, der bruges i disse høreapparater, må ikke have en spænding på over 1,5 V. Brug ikke genopladelige sølv-zink- eller lithium-ion-batterier, da det kan medføre alvorlig beskadigelse af høreapparaterne. I tabellen i kapitel 3 er vist præcis, hvilken type batterier der skal bruges i de forskellige høreapparater. I I Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge høreapparaterne i længere tid. 10

11 II Specielle medicinske eller dentale undersøgelser, der omfatter stråling som beskrevet herunder, kan påvirke den korrekte funktion af dine høreapparater alvorligt. Fjern dem og efterlad dem uden for undersøgelseslokalet inden: SSMedicinsk eller dental undersøgelse med røntgen (samt CT-scanning) SSMedicinske undersøgelser med MRI/NMRIscanning, som genererer magnetfelter Høreapparaterne behøver ikke at blive fjernet ved passage af sikkerhedskontroller (lufthavne etc.). Hvis der overhovedet bruges røntgenstråling, vil det være i meget små doser, og det påvirker ikke høreapparaterne. I I Brug ikke høreapparatet i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt. 11

12 3. Beskrivelse af høreapparaterne Følgende anvisninger gælder for RIC høreapparater. RIC høreapparater kan tilpasses en lang række ørepropper. På de følgende sider kan du ud fra tegningerne identificere, hvilket høreapparat og øreprop du bruger. Nedenstående skema viser, hvilken batteritype du skal bruge til din høreapparatmodel. Model Zink-luft batteristørrelse IEC ANSI (mærkning på emballagen) kode kode Q (gul) PR ZD Q (brun) PR ZD Q-312T 312 (brun) PR ZD Sørg for at bruge den korrekte type batterier i høreapparaterne (zink-air). Se også kapitel 2.2 for at få yderligere oplysninger om produktsikkerhed. 12

13 Version A: med lydkuppel d d c c b a f b a f Q-10 og Q-312 modeller Q-312T model a Øreprop: lydkuppel (aftagelig) b Slange til fastholdelse c Ekstern receiver d Mikrofon e Programknap eller volumenknap* f Batteriskuffe med Tænd/Sluk-kontakt * Funktion ikke tilgængelig til Q-10 model 13

14 3. Beskrivelse af høreapparaterne Version B: med cshell c d b b c d a a Q-10 og Q-312 modeller Q-312T model a Øreprop: cshell b Ekstern receiver c Mikrofon d Programknap eller volumenknap* e Batteriskuffe med Tænd/Sluk-kontakt * Funktion ikke tilgængelig til Q-10 model 14

15 Version C: med SlimTip d d c c b a f b a f Q-10 og Q-312 modeller Q-312T model a Udtrækssnor b Øreprop: SlimTip (aftagelig) c Ekstern receiver d Mikrofon e Programknap eller volumenknap* f Batteriskuffe med Tænd/Sluk-kontakt * Funktion ikke tilgængelig til Q-10 model 15

16 4. Sådan bruger du høreapparaterne Dette afsnit indeholder anvisninger, der trin for trin fortæller dig, hvordan du bruger høreapparaterne. Følg trinene omhyggeligt. De dele, der er særlig vigtige, er vist med grønt i tegningerne. Trin 1. Bliv fortrolig med høreapparaterne! Tag høreapparaterne i hånden og prøv at trykke på knapperne. Det gør det nemmere for dig at finde og bruge dem, når du har høreapparaterne på. 16

17 Din høreapparatspecialist kan konfigurere omskifterknappen på dine høreapparater, så den enten bruges som volumenkontrol eller som programomskifter. For yderligere oplysninger kontakt din høreapparatspecialist. Volumen kontrol Tryk på knappen på det højre høreapparat for at skrue op for lyden og tryk på knappen på det venstre høreapparat for at skrue ned for lyden (Fig. 1a).* Skru ned for lyden Skru op for lyden Venstre høreapparat Fig. 1a Højre høreapparat * Funktion ikke tilgængelig for Q-10 model 17

18 4. Sådan bruger du høreapparaterne Valg af lytteprogram Tryk på den viste knap for at skifte program (Fig. 1b).* Fig. 1b Trin 2. Klargør batteriet Fjern den lille slip fra det nye batteri (Fig. 2). Vent to minutter, før du sætter batteriet i, for at aktivere batteriet. Fig. 2 * Funktion ikke tilgængelig for Q-10 model 18

19 Trin 3. Sæt batteriet i Tag høreapparatet i hånden og åbn batteriskuffen. Sæt batteriet i, så du kan se + -tegnet på batteriet (Fig. 3). Fig. 3 Trin 4. Tænd for høreapparaterne Du tænder for høreapparaterne ved at lukke batteriskuffen (Fig. 4). Fig. 4 19

20 4. Sådan bruger du høreapparaterne IIÅbn og luk batteriskuffen forsigtigt. II Stop hvis du mærker modstand, når du lukker batteriskuffen. Kontrollér at du har sat batteriet rigtigt i, og at det vender rigtigt. Hvis batteriet vender forkert, fungerer høreapparatet ikke, og batteriskuffen kan blive beskadiget. Nu er der tændt for høreapparaterne. Der kan gå op til 15 sekunder, før de starter. (Når du har høreapparaterne på, vil du høre et akustisk signal). 20

21 Trin 5. Sæt høreapparaterne på I dette trin får du vist, hvordan du sætter høreapparaterne rigtigt på. Dette gælder for alle modeller høreapparater. II Hvert høreapparat er individuelt programmeret, så det passer til dit højre eller venstre øre. Start med at finde ud af, om høreapparatet passer til det højre eller venstre øre, så du kan sætte det i det rigtige øre. Trin 5.1 Sådan ser du, om høreapparaterne passer til højre eller venstre øre Sideindikator: Højre = rød Venstre = blå Q-10 og Q-312 modeller Q-312T model Fig. 5a 21

22 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 5.2 Sådan sætter du høreapparater med lydkuppel, SlimTip eller skal på ørerne. Inden lydkuplen sættes ind, skal du kontrollere, at den er korrekt fastgjort til den eksterne receiver (lydkuplens længde er ført helt ind over den eksterne receiver). Med højre hånd placeres det højre høreapparat (rød markering på høreapparatet, se trin 5.1) bag højre øre (Fig. 5b). Hold den eksterne receiver mellem tommel- og pegefingeren. Sæt lydkuplen så langt ind i øregangen, at den eksterne receiver ligger fladt mod øret (Fig. 5c). Hvis høreapparatet har en fastholdelsesbøjle, skal du trykke den ind i fordybningen i øret, så lydkuplen ikke falder ud af øregangen (Fig. 5d). Fig. 5b Fig. 5c Fig. 5d 22

23 Hvis du har problemer med at sætte høreapparatet på, kan du prøve forsigtigt at trække ned i øreflippen med den anden hånd. Derved åbnes øregangen lidt mere, og du kan gradvist dreje lydkuplen, indtil den sidder rigtigt. Nu har du sat det højre høreapparat på. Sæt nu det venstre høreapparat i på samme måde (blå markering, se trin 5.1) Trin 5.3 Sådan isætter du høreapparater med slimtip eller cshell Følg instruktioner i trin 5.2, proceduren er den samme. Trin 6. Indstil lydstyrken* Din høreapparatspecialist kan konfigurere omskifterknappen på dine høreapparater, så den enten bruges som volumenkontrol eller som programomskifter. * Funktion ikke tilgængelig for Q-10 model 23

24 4. Sådan bruger du høreapparaterne Tryk på knappen på det højre høreapparat for at skrue op for lyden. Tryk på knappen på det venstre høreapparat for at skrue ned for lyden. Hold under høreapparatet med tommelfingeren (Fig. 6). Venstre høreapparat Højre høreapparat Skru ned for lyden Skru op for lyden Fig. 6 24

25 Trin 7. Valg af lytteprogram* Tryk på knappen som vist i (Fig. 7), for at skifte til et andet lytteprogram end standard lytteprogrammet. Fig. 7 Tryk igen for at skifte til næste program. Der lyder en tone, når du skifter program. Du kan nemmest høre tonen, hvis du har tændt for høreapparatet, og hvis det sidder korrekt bag øret. * Funktion ikke tilgængelig for Q-10 model 25

26 4. Sådan bruger du høreapparaterne Trin 8. Tag høreapparaterne af Trin 8.1 Sådan tager du høreapparater med lydkuppel, SlimTip eller cshell af ørerne Tag fat i den eksterne receiver og træk den forsigtigt ud af øret (Fig. 8). Fig. 8!! I meget sjældne tilfælde kan lydkuplen forblive i øregangen, når den tynde slange tages ud af øret. Hvis det mod forventning skulle ske, bør du søge læge eller kontakte din høreapparatspecialist for at få den fjernet. Trin 8.2 Sådan tager du høreapparater med SlimTip eller cshell af Følg instruktioner i trin 8.1, proceduren er den samme. 26

27 Trin 9. Sluk for høreapparaterne Du slukker for høreapparaterne ved at åbne batteriskuffen (Fig. 9). Fig. 9 Trin 10. Udskiftning af batteriet Dit høreapparat angiver med et dobbelt bip, at batteriet snart skal skiftes. Du vil typisk have 30 minutter til at skifte batteriet, men tiden kan variere og kan også være langt kortere. Vi anbefaler, at du altid har et ekstra batteri med dig. 27

28 5. Vedligeholdelse Omhyggelig og daglig vedligeholdelse af høreapparaterne er med til at sikre lang levetid og mindre behov for service/reparationer. Tag udgangspunkt i følgende anvisninger: Generelt Tag høreapparaterne ud, før du bruger hårspray eller kosmetik, da disse produkter kan beskadige dem. Vask og rens aldrig mikrofonfiltrene (se kapitel 3), da det kan betyde, at de mister de specielle akustiske egenskaber. 28

29 Dagligt Undersøg øreproppen for ørevoks og fugtansamlinger. Rengør overfladen med en fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler, såsom rensemidler, sæbe osv., til at rengøre høreapparatet. Det anbefales ikke at skylle delene med vand. Hvis det er nødvendigt med en grundig rengøring af høreapparatet, så spørg din høreapparatspecialist om råd og oplysninger vedrørende filtre og tørretabletter. Ugentligt Rengør øreproppen med en blød, fugtig klud eller med en specialklud, der er beregnet til rengøring af høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du ønsker flere anvisninger om rengøring. 29

30 6. Fejlfinding Lyden i høreapparaterne er svagere end normalt / der er slet ingen lyd Start med at kontrollere, om du kan justere og skrue op for lyden med knappen til styrkekontrol. Kontrollér derefter øreproppen for ørevoks og rens den, hvis det er nødvendigt. Kontrollér, om batteriet vender rigtigt og sidder korrekt, og justér det, hvis det er nødvendigt. Skift batteriet, hvis det ikke hjælper. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis problemet fortsætter. Batteriet bliver afladet for hurtigt Sæt et nyt batteri i og læg mærke til, hvor længe det holder. Kontakt din høreapparatspecialist og oplys hvor længe batteriet holder. De kan give dig gode råd og vejledning. Skratten eller summende støj Kontrollér øreproppen for ørevoks. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis problemet fortsætter. 30

31 Hyletone Kontrollér at øreproppen sidder rigtigt, og om den sidder ordentligt fast. Hvis den gør det, men problemet fortsætter, skal du kontakte din høreapparatspecialist. Smerter eller betændelse i øret Tag høreapparaterne ud og kontakt din høreapparatspecialist. Kontakt din læge, hvis der er tale om et alvorligt problem. 31

32 power audio 7. Trådløst tilbehør Phonak har udviklet et stort udvalg af trådløst tilbehør, så du bekvemt kan styre dit høreapparat. Det omfatter fjernbetjeninger, trådløse streaming-enheder for tilslutning til TV (via TVLink), mobiltelefoner etc. Se oversigten herunder: Mobiltelefon MP3-afspiller/ Lydkilde* Trådløs audiostreaming-enhed Fjernbetjeninger TVLink * Ikke-trådløse lydkilder kan tilsluttes direkte med ledning til den trådløse audiostreaming-enhed 32

33 33

34 8. Service og garanti 8.1 Lokal garanti Bed høreapparatspecialisten i den butik, hvor du har købt dit høreapparat, om de garantivilkår, der gælder i købslandet. 8.2 International garanti Phonak yder en etårig, begrænset international garanti, der træder i kraft på købsdatoen. Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve høreapparatet, men ikke på tilbehør såsom batterier, slanger, ørepropper og eksterne modtagere. Garantien gælder kun, hvis kunden kan fremvise købsdokumentation. Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer. 34

35 8.3 Begrænsning af garantien Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert behandling eller vedligeholdelse, eksponering for kemikalier eller unødige belastninger. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre medfører, at garantien bliver ugyldig. Garantien omfatter ikke tjenester, der er udført af høreapparatspecialisten på dennes klinik. Serienummer (højre side): Serienummer (venstre side): Autoriseret høreapparatspecialist (stempel / underskrift): Købsdato: 35

36 9. Information om overensstemmelse Europa: Overensstemmelseserklæring Phonak AG erklærer hermed, at dette Phonak-produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og R&TTEdirektivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr. Overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås hos producenten eller den nærmeste Phonakrepræsentant, hvis adresser kan hentes fra listen på (Phonaks globale repræsentationer). Australien: Leverandørens kodenummer E N15398 New Zealand: Leverandørens kodenummer Z

37 De trådløse modeller, der er nævnt i kapitel 1 er certificeret under: Phonak Audéo 312 (Q90/Q70/Q50/Q30) USA FCC ID: KWC-WHSSAN1 Canada IC: 2262A-WHSSAN1 Phonak Audéo 312T (Q90/Q70/Q50/Q30) USA FCC ID: KWC-WHSSANT Canada IC: 2262A-WHSSANT Note 1: Enheden overholder kravene i Del 15 i FCC-bestemmelserne og RSS-210 i Industry Canada. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 2) Enheden skal kunne tolerere den interferens, den modtager, herunder også interferens som kan forårsage uønskede funktioner. Note 2: Ændringer eller modificeringer af enheden, som Phonak ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages. 37

38 38 9. Information om overensstemmelse Note 3: Enheden er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i FCC-bestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada. Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvenser, og hvis den ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens ved en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: SSModtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted. SSAfstanden mellem enheden og modtageren skal øges. SSEnheden skal sluttes til et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til. SSBed forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp.

39 10. Information og forklaring på symboler Phonak AG bekræfter med CE-symbolet, at dette produkt fra Phonak, inklusive tilbehør, overholder kravene i direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr samt R&TTEdirektivet 1999/5/EF om radioog telekommunikationsudstyr. Tallene efter CE-symbo-lerne er nummeret fra de myndigheder, vi har rådført os med, i henhold til de ovennævnte direktiver. Dette symbol betyder, at produkterne, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, overholder kravene til et apparat af B-typen iht. EN Høreapparatets overflade er specificeret som en anvendt af B-typen. Indikerer producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU Direktivet 93/42/CEE. 39

40 10. Information og forklaring på symboler Australsk overensstemmelsesmærke for EMC og radiokommunikation. Dette symbol angiver det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning. Dette symbol angiver det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarsler i denne betjeningsvejledning. Vigtig information om håndtering og produktsikkerhed. Brugsforhold Produktet er konstrueret sådan, at det fungerer uden problemer eller begrænsninger, hvis det bruges efter hensigten, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning. 40

41 Transport og opbevaring Temperatur: 20 til +60 celsius ( 4 til +140 fahrenheit) Fugt ved transport: Op til 90% (ikkekondenserende). Fugtighed ved opbevaring: 0% til 70%, hvis enheden ikke er i brug. Se anvisningerne i kapitel 2.2 om tørring af høreapparatet efter brugen. Lufttryk: 200 hpa til 1500 hpa Symbolet med krydset over skraldespanden betyder, at du ikke må bortskaffe høreapparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Gamle og brugte høreapparater skal afleveres til din høreapparatspecialist. Korrekt bortskaffelse er med til at beskytte miljøet. 41

42 42 Notes

43 43

44 /V2.00/ /FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

/ / CRT høreapparater. Betjeningsvejledning / / CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning. Phonak Dalia Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Phonak Dalia Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed

Læs mere

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

Bag-øret høreapparater. Betjeningsvejledning Bag-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning

I-øret høreapparater. Betjeningsvejledning I-øret høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtigt: Læs dette, før du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 7 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Virto Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 2 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter FORMÅLET MED DENNE GUIDE LÆS DETTE FØRST Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Phonak Bolero Q. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler 6 2.2 Information

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

(V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning

(V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning (V90/V70/V50/V30) Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning gælder for: Trådløse modeller Phonak Bolero V90-M Phonak Bolero V90-P Phonak Bolero V90-SP Phonak Bolero V70-M Phonak Bolero V70-P Phonak

Læs mere

Phonak CROS. Betjeningsvejledning

Phonak CROS. Betjeningsvejledning Phonak CROS Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsinformationer: Læs dette, før du tager dit Phonak CROS-system i brug 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 9 3. Beskrivelse

Læs mere

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning

Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning Phonak Naída Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første gang 6 Advarsler 6 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Naída S. UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater

Betjeningsvejledning. Naída S. UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater Betjeningsvejledning Naída S UltraPower-, SuperPower- og CRThøreapparater Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs sikkerhedsoplysningerne, før du tager høreapparatet i brug første

Læs mere

PRIO. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON / OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42-44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-1016-08/V2.00/2011-01/A+W Printed in Switzerland Phonak

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

D E. Modtager I: Statusindikator Fast lys: tændt Tændt blinkende: musadgang J: Tilslutningsknap. K: USB til PS/2-konverter

D E. Modtager I: Statusindikator Fast lys: tændt Tændt blinkende: musadgang J: Tilslutningsknap. K: USB til PS/2-konverter Produktoplysninger A B C F D E G H I J K Mus A: Rullehjul og tredje tast Indikator for lav batteristand (tændt blinkende) B: Højre tast C: Venstre tast D: Tilbagetast for browser E: Fremtast for browser

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk

Roger Table Mic. Betjeningsvejledning. Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland. www.phonak.dk 029-4004-02/V1.00/2016-01/SH Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes Roger Table Mic Betjeningsvejledning Phonak Communications AG Laenggasse 17 CH-3280 Murten Switzerland www.phonak.dk Indhold 1. Velkommen

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugermanual for Ecofit system

Brugermanual for Ecofit system Kære kunde, Bosal takker Dem for at have købt dette Ecofit anhængertræk system. Bosal har udviklet, produceret og dokumenteret dette produkt i overensstemmelse med de gældende standarder og direktiver.

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Bag-øret, Bag-øret Power

Bag-øret, Bag-øret Power B R U G S A N V I S N I N G Bag-øret, Bag-øret Power Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige punkter 6 3. Advarsler 7 4. Beskrivelse af FM-modtageren 8 5. MyLink+ statusindikator 10 6. Sådan fungerer din MyLink+ 16 7. Opladning af MyLink+

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com

Sound-Shuffle BRUGER VEJLEDNING. Sekventiel og vilkårlig afspilning. www.tts-shopping.com Sound-Shuffle Sekventiel og vilkårlig afspilning BRUGER VEJLEDNING www.tts-shopping.com www.tts-shopping.com Vigtig information Opbevar disse instruktioner til fremtidig reference Lad ikke din Sound-Shuffle

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Hearit MT. Brugervejledning. Find nærmeste forhandler på www.phonicear.dk

Hearit MT. Brugervejledning. Find nærmeste forhandler på www.phonicear.dk Hearit MT DK Brugervejledning Find nærmeste forhandler på www.phonicear.dk Indholdsfortegnelse Hearit.............................................................. 4 Hearit indstillinger.......................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

TROVÄRDIG Stegepander

TROVÄRDIG Stegepander 27_015 TROVÄRDIG Stegepander Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret. TROVÄRDIG er vores bedste stegepander med non-stick belægning, udviklet med fokus på kvalitet og funktion. Vi garanterer,

Læs mere

Læs altid etiketten og følg altid anvisningerne på produktet.

Læs altid etiketten og følg altid anvisningerne på produktet. SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Der kommer snart nye fareetiketter på vaske- og rengøringsmidlerne. Nogle af faresymbolerne og de sikkerhedsmæssige oplysninger, du

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning

LCT-300. Øretermometer. Infrarød. Brugervejledning LCT-300 Øretermometer Infrarød Brugervejledning Infrarød øretermometer Om kropstemperatur Kropstemperaturen hos mennesker bliver styret af hypothalamus, som ligger i den forreste del af mellemhjernen.

Læs mere

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat

Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Vejledning til Moxi Fit bag øret (BTE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med høreapparatspecialister

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning

Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Quantum Mikro BTE høreapparatsvejledning Tak Tak fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med professionelle indenfor

Læs mere

CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØREAPPARATER

BLIV KLOGERE PÅ HØREAPPARATER BLIV KLOGERE PÅ HØREAPPARATER Skal du til at bruge høreapparater for første gang? Høreapparater gør det nemmere og mere behageligt for dig at lytte. Du kan forvente at høre de fleste lyde bedre og forstå

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Portable Power (DC-21)

Brugervejledning Microsoft Portable Power (DC-21) Brugervejledning Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. udgave DA Brugervejledning Microsoft Portable Power (DC-21) Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader 4 Taster og dele

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide efter ferien Arbejdsklar sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Arbejdsklar efter ferien Sådan bliver du klar til første arbejdsdag efter ferien Gruer

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Kom godt i gang med AirTies 7410

Kom godt i gang med AirTies 7410 VI GI R DIG Kom godt i gang med AirTies 7410 Læs, hvordan du tilslutter din TV-boks. Indhold Velkommen...5 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410...7 Når du skal installere TV-boksen...8 Når du skal hente

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION

Brugs- og monteringsvejledning. Smart Fan med fugt- og tidsstyring VENTILATION DK Brugs- og monteringsvejledning Smart Fan med fugt- og tidsstyring DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der

Læs mere

BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0

BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0 BRUGSANVISNING TV-ADAPTER 2.0 Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille din nye tv-adapter,

Læs mere

Find ud, hvilket Latitude TM der er det rette fordig

Find ud, hvilket Latitude TM der er det rette fordig Find ud, hvilket Latitude TM der er det rette fordig TM Til netop dig Det bredeste udvalg i tre forskellige udgaver. Latitude passer perfekt til dig. Disse høreapparater bringer næsten min naturlige hørelse

Læs mere

DK Brugervejledning. Trådløs forstærker til tv/radio og mobiltelefon

DK Brugervejledning. Trådløs forstærker til tv/radio og mobiltelefon DK Brugervejledning Trådløs forstærker til tv/radio og mobiltelefon HearIt Media sender HearIt Media modtager POWER STATUS HearIt Media sender Strømforsyning Ledningssæt HearIt Media modtager Strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF

Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF Fjernstyret Golfvogn Betjeningsvejledning for Model Silver EF 1 1. Samling af golfvognen : Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt, og du vil være parat til at anvende din golfvogn i løbet af få minutter.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor

C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor Produktoplysninger Modtager Mus Tastatur A: Indikator B: Forbindelsesknap Installation C: Rullehjul D: Batterirum E: Tænd/Sluk Knap F: Forbindelsesknap G: Optisk bevægelsessensor H: Batterirum I: Forbindelsesknap

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR

TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR TIPS & TRICKS TIL EN GOD TUR Sådan sikrer du dig, at eleverne både får en sjov dag og noget fagligt med hjem. FØR TUREN Fortæl klassen om den tematur, de skal på. Lad eleverne drøfte de spørgsmål, som

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503

Din brugermanual SIEMENS FREE APPARATER http://da.yourpdfguides.com/dref/2722503 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Repræsentant for EU: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Tyskland.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Repræsentant for EU: Phonak GmbH D Fellbach-Oeffingen Tyskland. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.com 0459 029-0719-08/2011-03/A+W/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano RITE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano RITE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Hjertestarter på Sdr. Vang Skole.

Hjertestarter på Sdr. Vang Skole. Hjertestarter på Sdr. Vang Skole. Sdr. Vang Skole har fået installeret en hjertestarter af TRYG Fonden. Vi håber selvfølgelig at den aldrig kommer i brug. Hjertestarteren er placeret på facaden af Søndervang

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Blandingsbatterier til badeværelse 26_012

Blandingsbatterier til badeværelse 26_012 Blandingsbatterier til badeværelse 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til blandingsbatterier i badeværelset hver dag. For at sikre at alle vores blandingsbatterier til badeværelse overholder vores

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Kender du nogen med høreproblemer? Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen

Kender du nogen med høreproblemer? Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen Kender du nogen med høreproblemer? 5 Information om hvad høreproblemer kan betyde for kommunikationen Denne brochure er nummer 5 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Kommunikation Når et menneske

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere