Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen"

Transkript

1 25. marts 2015 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks første generalforsamling nord for Storstrømmen. Banken har i dag lidt mere end aktionærer, hvoraf 408 aktionærer har tilmeldt sig dagens generalforsamling. De tidligere år har vi været i niveauet omkring 500 aktionærer ved generalforsamlingerne. Inden jeg starter min beretning vil jeg gerne præsentere min bestyrelse: Først de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Næstformand, direktør Knud Rasmussen, Vordingborg der blev indvalgt i bestyrelsen i Knud Rasmussen er detaildirektør hos DLG, Øst, og som følge heraf har han et meget stort kendskab til landbrugsbranchen i vores markedsområde. Særlig revisionskyndigt medlem, civiløkonom Irene Jensen, Nakskov der blev indvalgt i bestyrelsen i Irene Jensen er regnskabsansvarlig i murervirksomheden K. Damsted ApS., Nakskov, og har et godt kendskab til den lokale håndværkerbranche både for så vidt angår privatkundemarkedet, men også erhvervsmarkedet især på Lolland og Falster. Farvehandler Jakob Mikkelsen, der blev indvalgt i bestyrelsen i Jacob Mikkelsen er indehaver af Colourplus forretningerne i Nakskov, Nykøbing F. og Vordingborg m.m., og har et stort lokalt kendskab til 1

2 hvad der rør sig på både det private marked og det erhvervsmæssige i hele bankens markedsområde. Selv er jeg statsautoriseret revisor og partner i et revisionsfirma i Ringsted og blev indvalgt i bankens bestyrelse i 2010, og har været formand siden Herudover består bestyrelsen af vores 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Filialdirektør Søren Bursche, Maribo der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Søren Bursche er filialdirektør i bankens Maribo filial. Erhvervsrådgiver Michael Pedersen, Nakskov der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Michael Pedersen er erhvervsrådgiver i bankens Nakskov filial. Til sidst vil jeg også lige præsentere bankens direktør Anders F. Møller, der har været bankens direktør siden Herefter tilbage til beretningen. Nu er vores første år i den nye bank gået. Ingen tvivl - det har været ét spændende år - men samtidig også et meget udfordrende år. Udover alle de praktiske opgaver der har været, vil jeg specifikt komme ind på årets tabsreservation, som bestyrelsen finder stærkt utilfredsstillende. Man kan overordnet dele vores tabsreservationer op i 2 perioder, henholdsvis 1. og 2. halvår Det første halvår brugte vi til at gennemgå alle den fusionerede banks engagementer, for at få samlet op på alle relevante reservationer. Og 2. halvår skulle herefter udtrykke en mere normal størrelse tabsreservation. 2

3 Mere præcist kan tabsreservationerne placeres således: 1. kvartals tabsreservation på 25 mio. kr. udgjorde større beløb på et lille antal større erhvervsengagementer. 2. kvartals tabsreservation på 27 mio. kr. var bredt fordelt på et større antal erhvervsengagementer. 3. kvartals tabsreservation på 12 mio. skete bredt fordelt på et større antal engagementer både privat- og erhvervsengagementer. 12 mio. kr. er fortsat et for stort beløb, men vi var på daværende tidspunkt af den opfattelse, at vi nu nærmede vi os et mere normalt niveau. 4. kvartals tabsreservationer på 49 mio. blev en negativ overraskelse, men med til historien hører, at kvartalets tabsreservation for en stor dels vedkommende skal tilskrives følgerne af Ruslandskrisen, som er gået hårdt ud over, ikke kun vores, men alle landets landbrug med animalsk produktion. For året gav det en samlet tabsreservation på i alt 112 mio. og et underskud på knapt 31 mio. kr. før skat, hvilket tilsmudser regnskabets gode sider, som bl.a. er tilfredsstillende basisindtjening og et imponerende fondsresultat, men alt dette vil vores direktør komme nærmere ind på under hans gennemgang af årsrapporten. Inden jeg slipper tabsreservationerne eller nedskrivningerne om man vil er der lige en ting jeg gerne vil slå fast med 7-tommersøm. Pressen har gentagne gange forsøgt at tegne det billede, at tabsreservationerne på 112 mio. kr. for den væsentligste del skyldes store problemer i landbrugserhvervet. Dette er ikke korrekt. Vi har tabsreserveret penge på landbrug, men det er på et meget lille antal og en næsten uvæsentlig del af samtlige bankens landbrugsengagementer. De fleste af bankens landbrugsengagementer fremviser både flotte driftsresultater og kapitalforhold. Nu vil jeg i overskrifter gennemgå og omtale hvad der er sket af ting gennem året: Året var knapt nok begyndt før der i forlængelse af fusionen blev gennemført en ombytning af Vordingborg Bank aktierne, hvor aktionærer fik ombyttet deres aktier. 3

4 For udnyttelse af synergierne fra fusionen og som følge af den generelle sektorudvikling fandt banken det nødvendigt, at reducere medarbejderantallet, hvilket skete gennem et fratrædelsesprogram som blev afsluttet i februar måned Det resulterede i 13 fratrædelsesaftaler med fratrædelse henover resten af året, samt suppleret med 2 pensionsaftaler med fratrædelse i 1. halvdel af For at få balance i medarbejdernes fagområder var det desværre nødvendigt at afskedige yderligere 2 medarbejdere. I april måned 2014 begyndte vi sammenlægningen af bankens mindre filialer med andre større filialer. D.v.s. Kalvehave og Lundby blev lagt ind under Vordingborg, Stubbekøbing blev lagt ind under Nørre Alslev og Søllested blev lagt ind under Nakskov. Efter flere måneders forberedelse og test kom vi i maj måned til nok den største opgave i forbindelse med fusionen. Sammenlægning af de 2 ITplatforme, hvilket skete i weekenden den 12. maj Det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig kapital. Alt for mange pengeinstitutter i både ind- og udland har under de sidste snart 7 års finanskrise vist sig at have for lidt kapital. Denne kapital kan bestå af både egne penge og lånte penge i form af ansvarlig lånekapital. Når omverdenen måler værdien af egenkapital, så er den førstnævnte kapital naturligvis den bedste og samtidig den billigste, og den sidstnævnte er således den dårligst vægtende og tillige den dyreste. På europæisk plan har der derfor gennem en periode været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutters kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra den 1. april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsesmåden af vores kapital og risici, samt større krav til hvor meget kapital det enkelte pengeinstitut skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, der kan bruges til at opfylde mindstekravet, skal være egne penge. Udtrykt på en anden måde er det i vores tilfælde aktiekapitalen tillagt opsparet overskud gennem årene, som allerede næsten udgør hele bankens kapitalgrundlag. 4

5 I juni måned indfriede vi med egne penge den hybride kapital på 32 mio. kr. som staten havde udlånt til Vordingborg Bank i En kapital som var blevet forrentet med 9% p.a. Dette medfører fremadrettet en årlig rentebesparelse for banken på ca. 3 mio. kr. Efter afholdt sommerferie begyndte en oprydning i hele bankens set-up. En oprydning lyder som om, det var en stor rodebutik, men det var ikke tilfældet. Det kan nok bedre illustreres som 2 personer, der i en voksen alder flytter sammen. Der er dobbelt af alle ting, 2 støvsugere, dobbelt spisebestik o.s.v. Netop det samme har været tilfældet i den fusionerede bank. Der har været 2 stk. af mange ting. Alt har skullet vendes, og noget skulle fravælges. Der skal fantasi til at forestille sig hvilken stor arbejdsopgave, det har været og i øvrigt fortsat er, samtidig med, at banken har skullet drives på helt normal vis. Der er enkelte kunder der ikke har brudt sig om forandringerne og ikke har haft tålmodighed til at vente på denne hverdag, og derfor har fravalgt os. Det er vi naturligvis kede af, men modsat er der også mange nye gode kunder, der har tilvalgt os. Jeg håber både nuværende og nye kunder alle har positive oplevelser ved at bruge Lollands Bank. Jeg vil i hvert fald gerne takke for den tillid, der er vist os, ved at bruge os som deres fremtidige bankforbindelse. Det er sikkert ikke nogen overraskelse når jeg siger, at vi er glade hver gang en ny kunde til vælger os. Vi har vores base på Lolland, Falster og Sydsjælland og den base vil vi meget gerne styrke, så for hver gang vi får et nyt kundeforhold, gør det os både større og stærkere, hvilket er til både glæde og gavn for vores lokalsamfund. Bestyrelsens største ønske er selvfølgelig, at I alle opfordrer potentielle kunder fra andre pengeinstitutter til at teste os af ved at skifte til Lollands Bank. Dette kan jeg sige med helt ro i stemmen, idet jeg ved at alle bankens medarbejdere står klar til at tage imod alle potentielle nye kunder. Hertil skal tilføjes, at bankens produktudbud, både kvalitetsmæssigt og prismæssigt vil kunne tåle de fleste sammenligninger. Bl.a. blev bankens billån i 2014 analyseret som et af landets billigste billån. 5

6 Hvor store udlånsengagementer ønsker banken? Lovmæssigt kan vi løfte bankengagementer i størrelsesordnen 70 mio. kr., men det er ikke den størrelse engagementer vi går efter. Der hvor vi mener vi har størst berettigelse er på engagementer op til mio. kr. Så mon ikke vi størrelsesmæssigt kan løfte alle privatengagementer og de fleste erhvervsengagementer i vores markedsområde? Det er i hvert fald vores egen vurdering. Skulle der være én enkelt eller flere der skulle ønske et tilbud fra banken står vores medarbejdere klar. I øvrigt forestår banken alt det praktiske ved en overflytning af bankengagementet, herunder flytning af Nemkonto, BS-betalinger, nyt Visa-/dankort, etablering af Netbank o.s.v. Banken foretager i øvrigt som en service nyetableringen uden omkostninger for nye kunder. Efter fusionsplanen blev bankens bestyrelse i august 2014 reduceret fra 6 til 4 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, idet vi på det tidspunkt tog afsked med ingeniør Svend Aage Sørensen, Maribo der grundet vedtægternes aldersbegrænsning ikke kunne genvælges og cand.merc. Morten Lynge Andersen, Vordingborg, der ikke ønskede at genopstille. I den forbindelse skal der til begge lyde en stor tak for det arbejde I har lagt før fusionen i de 2 oprindelige banker, og det I har ydet under hele fusionsprocessen og den første del af samkøringen af de 2 banker. Årets sidste måneder og fortsat ind i 2015 er brugt til de sidste produkttilpasninger, hvor vi efter næsten 2 års arbejde endelig kan afslutte fusionsarbejdet, som så småt startede tilbage i april måned 2013 ved at de to bankers bestyrelsesformænd drak en kop kaffe sammen. I forbindelse med offentliggørelsen af fusionen var bankens udmelding, at vi forventede synergier, når fusionen var fuldt gennemført, i niveauet 10 mio. kr. årligt. Gennem 2014 har vi løftet skønnet til niveauet 15 mio. kr. årligt, og nu hvor vi er tæt på afslutningen af fusionen skønner vi tallet til at være tættere på 20 mio. kr. årligt. Som mine sidste ord til, hvorvidt fusionen gav mening vil jeg gerne kommentere det med, at for den gamle Lollands Bank ville det have været umuligt, i det eksisterende markedsområde, at opnå en organisk udlåns- 6

7 vækst i niveauet 60 %, hvilket er det der er tilført i forbindelse med fusionen. Til gengæld havde Vordingborg Bank brug for kapital, for at kunne fortsætte. Den havde Lollands Bank. Alt i alt finder jeg og min bestyrelse at fusionen har været det rigtige og det bedste for begge bankers fremtid. I øvrigt er antallet af pengeinstitutter fra 2007 og til dato reduceret fra knapt 150 til omkring 80 pengeinstitutter i dag, hvor den seneste konsolidering er vedtaget i det Nordjyske indenfor den seneste måned. Meget naturligt har vi således været en del af den konsolidering, der er sket og sikkert vil fortsatte i de kommende år. Om end konsolideringen nok bliver i et lavere tempo. Ser vi lige bort fra de store tabsreservationer - som vi med anførte synergier og den øgede basisindtjening, på en kort årrække forventer at kunne tjene hjem - tror jeg i al beskedenhed at fusionen må betegnes som så tæt på en succes, som det kan være. Der er ikke meget, vi ville have gjort anderledes, hvis det skulle gøres om! Bankens likviditet plejer også at være et punkt der fylder i beretningen, men det vil jeg gå let henover i år, idet vi er ved at drukne i indlånskroner. På sidste års generalforsamling blev jeg spurgt om banken ville udbetale udbytte for 2014? Mit svar var, at banken i 2014 ville konsolidere sig, men at bestyrelsen forventede, at der udbetales udbytte for På baggrund af resultatet i 2014 kommer det derfor sikkert ikke som nogen overraskelse når bestyrelsen uændret indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Inden jeg slipper regnskabsdelen skal jeg lovmæssigt her i beretningen nævne ledelsens aflønning i 2014 og frem til dato. I 2014 androg bestyrelsens samlede aflønning kr. sammenlignet med kr. i Som følge af den ændrede sammensætning i bestyrelsen over de seneste 2 år, så er tallene ikke helt sammenlignelige. 7

8 Bankens direktion er i 2014 aflønnet med kr. mod kr. i I 2015 sker aflønningen af direktion og bestyrelse på samme niveauer som i Under aflønning skal jeg oplyse, at incitamentsaflønning aldrig har og heller ikke fremover forventes at blive en del af ledelsens aflønning. Ledelsesforhold er noget der gennem de senere år har været meget opmærksomhed omkring, hvilket bl.a. har betydet, at banken i 2014 har etableret en Whistleblowerordning, hvor ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser eller hvis man finder, at der er risiko for mulige lovovertrædelser. Herudover har vi også etableret både risiko-, normerings- og aflønningsudvalg, hvor udvalgenes arbejde løbende opdateres på bankens hjemmeside. I forbindelse med årsrapporten skulle vi i år for første gang forholde os til det ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. I den forbindelse vil jeg nævne, at både årets anbefalinger om selskabsledelse og omtalte ledelseskodeks kan findes på bankens hjemmeside. Fremover er det blevet et krav, at alle nye bestyrelsesmedlemmer indenfor de første 12 mdr. skal gennemgå et grundkursus af flere dages varighed omkring nødvendige kompetencer til bestyrelsesarbejdet. I den forbindelse kan jeg oplyse, at banken allerede tidligere har anvendt denne undervisningsform på nye bestyrelsesmedlemmer. Herudover har hele bestyrelsen senest i efteråret deltaget i et 2-dages bestyrelsesseminar udarbejdet af Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsen har senest i sommeren 2014 gennemgået en selvevaluering af kompetencer mm. omkring bestyrelsesarbejdet, hvor konklusionerne på anmodning har været indsendt til Finanstilsynet, og Finanstilsynet har kvitteret med, at der ikke var bemærkninger til det indsendte. Forstået på den måde, at Finanstilsynet fandt bestyrelsens samlede kompetencer og de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer for i orden. 8

9 Når jeg nævner dette, er det blot for at fremhæve, at vi i bestyrelsen hele tiden søger at leve op til de formelle ledelseskrav, der er både i form og indhold. Det ligger os meget på sinde, at vi både her og nu, men også på sigt sikrer, at bestyrelsen samlet og enkeltvis har den viden, de kompetencer og den erfaring, som skal til for at udgøre kommandobroen i en bank som vores. Hvidvask-regler har fyldt en del i pressen gennem året, hvorfor jeg også lige vil give dette et par ord med på vejen. Det er min vurdering, at bankens medarbejdere har en god og tæt dialog med kunderne, hvilket vi fra ledelsens side tilstræber, er en naturlig del af bankens varemærke. Uanset dette må vi erkende, at vi på grund af lovens krav ind imellem er nødt til at genere kunderne, når vi kræver supplerende oplysninger ved større kontantekspeditioner eller når vi er nødsaget til at bede mangeårige kunder, som kan være særdeles kendte ansigter i banken, om at legitimere sig med pas, sygesikringsbevis eller lignende. Det kan også være, når vi beder virksomhedskunder oplyse ejeroplysninger eller lignende. Alt dette tager sit afsæt i de lovmæssige regler omkring hvidvask, hvor vi i øvrigt gerne vil være med til at bære vores del af samfundsansvaret for, at ulovlige aktiviteter som hvidvask og terrorfinansiering kan blive bekæmpet. Umiddelbart kan både hvidvask og terrorfinansiering virke som fænomener der er meget langt fra vores hverdag, men jeg kan oplyse, at politiet på baggrund af bl.a. hvidvaskningsindberetninger fra pengeinstitutter, fornylig gennemførte en meget stor aktion, hvor et større antal udenlandske personer blev arresteret rundt omkring på Sjælland og Lolland - Falster. Senere i dag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at bankens stemmeretsbegrænsning ophæves. Aktuelt vil det sige, at den begrænsning banken har med, at ingen aktionær kan stemme med mere end stemmer svarende til 1% af bankens aktiekapital, uanset hvor mange aktier aktionæren har ønskes ophævet. Årsagen til indstillingen begrundes af bestyrelsen med, at god selskabsledelse tilsiger, at det er netop ikke er god selskabsledelse at have sådanne stemmeretsbegrænsninger. Bestyrelsen er af den opfattelse, at alle aktionærer skal have lov til at stemme uden nogen former for begrænsninger. 9

10 Nogen vil måske spørge om fjernelsen af stemmeretsbegrænsningen er for, at banken gøres klar til et salg? Hertil er svaret klart nej. Det er alene den enkelte aktionær, der kan beslutte om han eller hun ønsker at sælge sine aktier eller ej. Udover de allerede formulerede begrundelser finder vi fra bestyrelsen, også den løbende samfundsudvikling tilsiger, at det med stemmeretsbegrænsning tilhører en fortid. I øvrigt vil jeg gerne nævne, at bestyrelsen ikke har indhentet fuldmagter til brug for en godkendelse af ovennævnte forslag, men alene valgt at lade det være op til den enkelte aktionær at afgøre, hvorvidt de ønsker stemmeretsbegrænsningen ophævet eller ej. Udover hvad vi selv gør i bestyrelsen for at være opmærksom på bankens drift, overvåges vi på forskellig vis af Finanstilsynet, hvilket vi finder har sin berettigelse og vi har fuld forståelse for Finanstilsynets kontroller. Kutymemæssigt kommer Finanstilsynet på regelmæssige kontrolbesøg med forskellige årsintervaller, men typisk hvert 3. år. Vordingborg Bank havde senest kontrolbesøg i 2013 og Lollands Bank havde senest kontrolbesøg i Det var således ikke nogen større overraskelse, da banken omkring årsskiftet fik meddelelse om, at der netop i forrige og denne uge ville foregå en kontrolundersøgelse af banken. Forud for en kontrolundersøgelse bliver banken bedt om, at indsende en stor mængde informationer, hvilket for vores vedkommende androg mere end stk. A-4 sider, suppleret med diverse elektronisk materiale. En sådan kontrolundersøgelse belaster banken med skønsmæssigt tæt på 2 årsværk. Vi kender endnu ikke konklusionen på kontrolundersøgelsen, men vores forventninger til 2015 er meget positive. Vi føler, at vi i 2014 har taget de tabsreservationer der skulle tages, fået gennemført de tilpasninger og reduktioner, der har været nødvendige, som en følge af fusionen, hvorefter vi skulle være klar til at levere varen. For 2015 forventer vi en basisindtjening i niveauet mio. kr. På baggrund af alle de ting der er effektueret i 2014 er omkostningssiden således nu tilpasset. Vores største udfordring er, aktuelt, det lave renteniveau på overskudslikviditet, hvilket har medført, at banken i en periode har skullet betale renter for at have indestående i Nationalbanken eller i andre pengeinstitutter. Hertil skal bemærkes, at banken for det meste på indeståender under 10

11 kr pr. kunde betaler yderligere 0,25%-point heraf til Indskydergarantifonden. Som bekendt er det svært at udtrykke en forventning til kursreguleringer og det fortsatte nedskrivningsbehov, men vi forventer da et mere normaliseret niveau for tabsreservationer i 2015 medmindre der forekommer nye hændelser i lighed med Ruslandskrisen eller lignende. En ting der glæder mig yderligere er, at jeg kan oplyse, at banken i 2015 forventer at ansætte 2 finanselever. Henholdsvis én i Nakskov og én i Vordingborg. Afslutning og tak Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i bestyrelsen for et altid godt og konstruktivt samarbejde. Jeg vil også rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til Jer aktionærer for den tillid og opbakning I har vist banken. Sidst, men ikke mindst, skal medarbejderne have en rigtig stor tak for deres altid store indsats, og de mange kræfter de har lagt i årets mange ekstraopgaver. Vi er allerede i gang med et nyt spændende år med store udfordringer, hvor vi er kommet godt fra start. En ting er sikkert vi kommer ikke til at kede os. Nu har vi brugt 2014 på at rydde op og tilpasse i efter fusionen af 2 noget forskellige banker, så vi er klar til fremtiden. Det er derfor med stor optimisme jeg kigger fremad, for jeg føler, at Lollands Bank står godt rustet til fremtiden - og jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af hele bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne i Lollands Bank, når jeg siger, at vi glæder os til tage fat på endnu et år, hvor vi skal skabe gode oplevelser og resultater for vores kunder og vores aktionærer. Tak for ordet. 11

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere