Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen"

Transkript

1 25. marts 2015 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks første generalforsamling nord for Storstrømmen. Banken har i dag lidt mere end aktionærer, hvoraf 408 aktionærer har tilmeldt sig dagens generalforsamling. De tidligere år har vi været i niveauet omkring 500 aktionærer ved generalforsamlingerne. Inden jeg starter min beretning vil jeg gerne præsentere min bestyrelse: Først de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Næstformand, direktør Knud Rasmussen, Vordingborg der blev indvalgt i bestyrelsen i Knud Rasmussen er detaildirektør hos DLG, Øst, og som følge heraf har han et meget stort kendskab til landbrugsbranchen i vores markedsområde. Særlig revisionskyndigt medlem, civiløkonom Irene Jensen, Nakskov der blev indvalgt i bestyrelsen i Irene Jensen er regnskabsansvarlig i murervirksomheden K. Damsted ApS., Nakskov, og har et godt kendskab til den lokale håndværkerbranche både for så vidt angår privatkundemarkedet, men også erhvervsmarkedet især på Lolland og Falster. Farvehandler Jakob Mikkelsen, der blev indvalgt i bestyrelsen i Jacob Mikkelsen er indehaver af Colourplus forretningerne i Nakskov, Nykøbing F. og Vordingborg m.m., og har et stort lokalt kendskab til 1

2 hvad der rør sig på både det private marked og det erhvervsmæssige i hele bankens markedsområde. Selv er jeg statsautoriseret revisor og partner i et revisionsfirma i Ringsted og blev indvalgt i bankens bestyrelse i 2010, og har været formand siden Herudover består bestyrelsen af vores 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Filialdirektør Søren Bursche, Maribo der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Søren Bursche er filialdirektør i bankens Maribo filial. Erhvervsrådgiver Michael Pedersen, Nakskov der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Michael Pedersen er erhvervsrådgiver i bankens Nakskov filial. Til sidst vil jeg også lige præsentere bankens direktør Anders F. Møller, der har været bankens direktør siden Herefter tilbage til beretningen. Nu er vores første år i den nye bank gået. Ingen tvivl - det har været ét spændende år - men samtidig også et meget udfordrende år. Udover alle de praktiske opgaver der har været, vil jeg specifikt komme ind på årets tabsreservation, som bestyrelsen finder stærkt utilfredsstillende. Man kan overordnet dele vores tabsreservationer op i 2 perioder, henholdsvis 1. og 2. halvår Det første halvår brugte vi til at gennemgå alle den fusionerede banks engagementer, for at få samlet op på alle relevante reservationer. Og 2. halvår skulle herefter udtrykke en mere normal størrelse tabsreservation. 2

3 Mere præcist kan tabsreservationerne placeres således: 1. kvartals tabsreservation på 25 mio. kr. udgjorde større beløb på et lille antal større erhvervsengagementer. 2. kvartals tabsreservation på 27 mio. kr. var bredt fordelt på et større antal erhvervsengagementer. 3. kvartals tabsreservation på 12 mio. skete bredt fordelt på et større antal engagementer både privat- og erhvervsengagementer. 12 mio. kr. er fortsat et for stort beløb, men vi var på daværende tidspunkt af den opfattelse, at vi nu nærmede vi os et mere normalt niveau. 4. kvartals tabsreservationer på 49 mio. blev en negativ overraskelse, men med til historien hører, at kvartalets tabsreservation for en stor dels vedkommende skal tilskrives følgerne af Ruslandskrisen, som er gået hårdt ud over, ikke kun vores, men alle landets landbrug med animalsk produktion. For året gav det en samlet tabsreservation på i alt 112 mio. og et underskud på knapt 31 mio. kr. før skat, hvilket tilsmudser regnskabets gode sider, som bl.a. er tilfredsstillende basisindtjening og et imponerende fondsresultat, men alt dette vil vores direktør komme nærmere ind på under hans gennemgang af årsrapporten. Inden jeg slipper tabsreservationerne eller nedskrivningerne om man vil er der lige en ting jeg gerne vil slå fast med 7-tommersøm. Pressen har gentagne gange forsøgt at tegne det billede, at tabsreservationerne på 112 mio. kr. for den væsentligste del skyldes store problemer i landbrugserhvervet. Dette er ikke korrekt. Vi har tabsreserveret penge på landbrug, men det er på et meget lille antal og en næsten uvæsentlig del af samtlige bankens landbrugsengagementer. De fleste af bankens landbrugsengagementer fremviser både flotte driftsresultater og kapitalforhold. Nu vil jeg i overskrifter gennemgå og omtale hvad der er sket af ting gennem året: Året var knapt nok begyndt før der i forlængelse af fusionen blev gennemført en ombytning af Vordingborg Bank aktierne, hvor aktionærer fik ombyttet deres aktier. 3

4 For udnyttelse af synergierne fra fusionen og som følge af den generelle sektorudvikling fandt banken det nødvendigt, at reducere medarbejderantallet, hvilket skete gennem et fratrædelsesprogram som blev afsluttet i februar måned Det resulterede i 13 fratrædelsesaftaler med fratrædelse henover resten af året, samt suppleret med 2 pensionsaftaler med fratrædelse i 1. halvdel af For at få balance i medarbejdernes fagområder var det desværre nødvendigt at afskedige yderligere 2 medarbejdere. I april måned 2014 begyndte vi sammenlægningen af bankens mindre filialer med andre større filialer. D.v.s. Kalvehave og Lundby blev lagt ind under Vordingborg, Stubbekøbing blev lagt ind under Nørre Alslev og Søllested blev lagt ind under Nakskov. Efter flere måneders forberedelse og test kom vi i maj måned til nok den største opgave i forbindelse med fusionen. Sammenlægning af de 2 ITplatforme, hvilket skete i weekenden den 12. maj Det er yderst vigtigt, at pengeinstitutterne har tilstrækkelig kapital. Alt for mange pengeinstitutter i både ind- og udland har under de sidste snart 7 års finanskrise vist sig at have for lidt kapital. Denne kapital kan bestå af både egne penge og lånte penge i form af ansvarlig lånekapital. Når omverdenen måler værdien af egenkapital, så er den førstnævnte kapital naturligvis den bedste og samtidig den billigste, og den sidstnævnte er således den dårligst vægtende og tillige den dyreste. På europæisk plan har der derfor gennem en periode været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutters kapitalforhold. Disse nye kapitalregler trådte i kraft med virkning fra den 1. april De nye regler indeholder både en ændring i opgørelsesmåden af vores kapital og risici, samt større krav til hvor meget kapital det enkelte pengeinstitut skal have. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, der kan bruges til at opfylde mindstekravet, skal være egne penge. Udtrykt på en anden måde er det i vores tilfælde aktiekapitalen tillagt opsparet overskud gennem årene, som allerede næsten udgør hele bankens kapitalgrundlag. 4

5 I juni måned indfriede vi med egne penge den hybride kapital på 32 mio. kr. som staten havde udlånt til Vordingborg Bank i En kapital som var blevet forrentet med 9% p.a. Dette medfører fremadrettet en årlig rentebesparelse for banken på ca. 3 mio. kr. Efter afholdt sommerferie begyndte en oprydning i hele bankens set-up. En oprydning lyder som om, det var en stor rodebutik, men det var ikke tilfældet. Det kan nok bedre illustreres som 2 personer, der i en voksen alder flytter sammen. Der er dobbelt af alle ting, 2 støvsugere, dobbelt spisebestik o.s.v. Netop det samme har været tilfældet i den fusionerede bank. Der har været 2 stk. af mange ting. Alt har skullet vendes, og noget skulle fravælges. Der skal fantasi til at forestille sig hvilken stor arbejdsopgave, det har været og i øvrigt fortsat er, samtidig med, at banken har skullet drives på helt normal vis. Der er enkelte kunder der ikke har brudt sig om forandringerne og ikke har haft tålmodighed til at vente på denne hverdag, og derfor har fravalgt os. Det er vi naturligvis kede af, men modsat er der også mange nye gode kunder, der har tilvalgt os. Jeg håber både nuværende og nye kunder alle har positive oplevelser ved at bruge Lollands Bank. Jeg vil i hvert fald gerne takke for den tillid, der er vist os, ved at bruge os som deres fremtidige bankforbindelse. Det er sikkert ikke nogen overraskelse når jeg siger, at vi er glade hver gang en ny kunde til vælger os. Vi har vores base på Lolland, Falster og Sydsjælland og den base vil vi meget gerne styrke, så for hver gang vi får et nyt kundeforhold, gør det os både større og stærkere, hvilket er til både glæde og gavn for vores lokalsamfund. Bestyrelsens største ønske er selvfølgelig, at I alle opfordrer potentielle kunder fra andre pengeinstitutter til at teste os af ved at skifte til Lollands Bank. Dette kan jeg sige med helt ro i stemmen, idet jeg ved at alle bankens medarbejdere står klar til at tage imod alle potentielle nye kunder. Hertil skal tilføjes, at bankens produktudbud, både kvalitetsmæssigt og prismæssigt vil kunne tåle de fleste sammenligninger. Bl.a. blev bankens billån i 2014 analyseret som et af landets billigste billån. 5

6 Hvor store udlånsengagementer ønsker banken? Lovmæssigt kan vi løfte bankengagementer i størrelsesordnen 70 mio. kr., men det er ikke den størrelse engagementer vi går efter. Der hvor vi mener vi har størst berettigelse er på engagementer op til mio. kr. Så mon ikke vi størrelsesmæssigt kan løfte alle privatengagementer og de fleste erhvervsengagementer i vores markedsområde? Det er i hvert fald vores egen vurdering. Skulle der være én enkelt eller flere der skulle ønske et tilbud fra banken står vores medarbejdere klar. I øvrigt forestår banken alt det praktiske ved en overflytning af bankengagementet, herunder flytning af Nemkonto, BS-betalinger, nyt Visa-/dankort, etablering af Netbank o.s.v. Banken foretager i øvrigt som en service nyetableringen uden omkostninger for nye kunder. Efter fusionsplanen blev bankens bestyrelse i august 2014 reduceret fra 6 til 4 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer, idet vi på det tidspunkt tog afsked med ingeniør Svend Aage Sørensen, Maribo der grundet vedtægternes aldersbegrænsning ikke kunne genvælges og cand.merc. Morten Lynge Andersen, Vordingborg, der ikke ønskede at genopstille. I den forbindelse skal der til begge lyde en stor tak for det arbejde I har lagt før fusionen i de 2 oprindelige banker, og det I har ydet under hele fusionsprocessen og den første del af samkøringen af de 2 banker. Årets sidste måneder og fortsat ind i 2015 er brugt til de sidste produkttilpasninger, hvor vi efter næsten 2 års arbejde endelig kan afslutte fusionsarbejdet, som så småt startede tilbage i april måned 2013 ved at de to bankers bestyrelsesformænd drak en kop kaffe sammen. I forbindelse med offentliggørelsen af fusionen var bankens udmelding, at vi forventede synergier, når fusionen var fuldt gennemført, i niveauet 10 mio. kr. årligt. Gennem 2014 har vi løftet skønnet til niveauet 15 mio. kr. årligt, og nu hvor vi er tæt på afslutningen af fusionen skønner vi tallet til at være tættere på 20 mio. kr. årligt. Som mine sidste ord til, hvorvidt fusionen gav mening vil jeg gerne kommentere det med, at for den gamle Lollands Bank ville det have været umuligt, i det eksisterende markedsområde, at opnå en organisk udlåns- 6

7 vækst i niveauet 60 %, hvilket er det der er tilført i forbindelse med fusionen. Til gengæld havde Vordingborg Bank brug for kapital, for at kunne fortsætte. Den havde Lollands Bank. Alt i alt finder jeg og min bestyrelse at fusionen har været det rigtige og det bedste for begge bankers fremtid. I øvrigt er antallet af pengeinstitutter fra 2007 og til dato reduceret fra knapt 150 til omkring 80 pengeinstitutter i dag, hvor den seneste konsolidering er vedtaget i det Nordjyske indenfor den seneste måned. Meget naturligt har vi således været en del af den konsolidering, der er sket og sikkert vil fortsatte i de kommende år. Om end konsolideringen nok bliver i et lavere tempo. Ser vi lige bort fra de store tabsreservationer - som vi med anførte synergier og den øgede basisindtjening, på en kort årrække forventer at kunne tjene hjem - tror jeg i al beskedenhed at fusionen må betegnes som så tæt på en succes, som det kan være. Der er ikke meget, vi ville have gjort anderledes, hvis det skulle gøres om! Bankens likviditet plejer også at være et punkt der fylder i beretningen, men det vil jeg gå let henover i år, idet vi er ved at drukne i indlånskroner. På sidste års generalforsamling blev jeg spurgt om banken ville udbetale udbytte for 2014? Mit svar var, at banken i 2014 ville konsolidere sig, men at bestyrelsen forventede, at der udbetales udbytte for På baggrund af resultatet i 2014 kommer det derfor sikkert ikke som nogen overraskelse når bestyrelsen uændret indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Inden jeg slipper regnskabsdelen skal jeg lovmæssigt her i beretningen nævne ledelsens aflønning i 2014 og frem til dato. I 2014 androg bestyrelsens samlede aflønning kr. sammenlignet med kr. i Som følge af den ændrede sammensætning i bestyrelsen over de seneste 2 år, så er tallene ikke helt sammenlignelige. 7

8 Bankens direktion er i 2014 aflønnet med kr. mod kr. i I 2015 sker aflønningen af direktion og bestyrelse på samme niveauer som i Under aflønning skal jeg oplyse, at incitamentsaflønning aldrig har og heller ikke fremover forventes at blive en del af ledelsens aflønning. Ledelsesforhold er noget der gennem de senere år har været meget opmærksomhed omkring, hvilket bl.a. har betydet, at banken i 2014 har etableret en Whistleblowerordning, hvor ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser eller hvis man finder, at der er risiko for mulige lovovertrædelser. Herudover har vi også etableret både risiko-, normerings- og aflønningsudvalg, hvor udvalgenes arbejde løbende opdateres på bankens hjemmeside. I forbindelse med årsrapporten skulle vi i år for første gang forholde os til det ledelseskodeks som pengeinstitutternes brancheorganisation, Finansrådet, har udsendt. I den forbindelse vil jeg nævne, at både årets anbefalinger om selskabsledelse og omtalte ledelseskodeks kan findes på bankens hjemmeside. Fremover er det blevet et krav, at alle nye bestyrelsesmedlemmer indenfor de første 12 mdr. skal gennemgå et grundkursus af flere dages varighed omkring nødvendige kompetencer til bestyrelsesarbejdet. I den forbindelse kan jeg oplyse, at banken allerede tidligere har anvendt denne undervisningsform på nye bestyrelsesmedlemmer. Herudover har hele bestyrelsen senest i efteråret deltaget i et 2-dages bestyrelsesseminar udarbejdet af Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsen har senest i sommeren 2014 gennemgået en selvevaluering af kompetencer mm. omkring bestyrelsesarbejdet, hvor konklusionerne på anmodning har været indsendt til Finanstilsynet, og Finanstilsynet har kvitteret med, at der ikke var bemærkninger til det indsendte. Forstået på den måde, at Finanstilsynet fandt bestyrelsens samlede kompetencer og de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer for i orden. 8

9 Når jeg nævner dette, er det blot for at fremhæve, at vi i bestyrelsen hele tiden søger at leve op til de formelle ledelseskrav, der er både i form og indhold. Det ligger os meget på sinde, at vi både her og nu, men også på sigt sikrer, at bestyrelsen samlet og enkeltvis har den viden, de kompetencer og den erfaring, som skal til for at udgøre kommandobroen i en bank som vores. Hvidvask-regler har fyldt en del i pressen gennem året, hvorfor jeg også lige vil give dette et par ord med på vejen. Det er min vurdering, at bankens medarbejdere har en god og tæt dialog med kunderne, hvilket vi fra ledelsens side tilstræber, er en naturlig del af bankens varemærke. Uanset dette må vi erkende, at vi på grund af lovens krav ind imellem er nødt til at genere kunderne, når vi kræver supplerende oplysninger ved større kontantekspeditioner eller når vi er nødsaget til at bede mangeårige kunder, som kan være særdeles kendte ansigter i banken, om at legitimere sig med pas, sygesikringsbevis eller lignende. Det kan også være, når vi beder virksomhedskunder oplyse ejeroplysninger eller lignende. Alt dette tager sit afsæt i de lovmæssige regler omkring hvidvask, hvor vi i øvrigt gerne vil være med til at bære vores del af samfundsansvaret for, at ulovlige aktiviteter som hvidvask og terrorfinansiering kan blive bekæmpet. Umiddelbart kan både hvidvask og terrorfinansiering virke som fænomener der er meget langt fra vores hverdag, men jeg kan oplyse, at politiet på baggrund af bl.a. hvidvaskningsindberetninger fra pengeinstitutter, fornylig gennemførte en meget stor aktion, hvor et større antal udenlandske personer blev arresteret rundt omkring på Sjælland og Lolland - Falster. Senere i dag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse, at bankens stemmeretsbegrænsning ophæves. Aktuelt vil det sige, at den begrænsning banken har med, at ingen aktionær kan stemme med mere end stemmer svarende til 1% af bankens aktiekapital, uanset hvor mange aktier aktionæren har ønskes ophævet. Årsagen til indstillingen begrundes af bestyrelsen med, at god selskabsledelse tilsiger, at det er netop ikke er god selskabsledelse at have sådanne stemmeretsbegrænsninger. Bestyrelsen er af den opfattelse, at alle aktionærer skal have lov til at stemme uden nogen former for begrænsninger. 9

10 Nogen vil måske spørge om fjernelsen af stemmeretsbegrænsningen er for, at banken gøres klar til et salg? Hertil er svaret klart nej. Det er alene den enkelte aktionær, der kan beslutte om han eller hun ønsker at sælge sine aktier eller ej. Udover de allerede formulerede begrundelser finder vi fra bestyrelsen, også den løbende samfundsudvikling tilsiger, at det med stemmeretsbegrænsning tilhører en fortid. I øvrigt vil jeg gerne nævne, at bestyrelsen ikke har indhentet fuldmagter til brug for en godkendelse af ovennævnte forslag, men alene valgt at lade det være op til den enkelte aktionær at afgøre, hvorvidt de ønsker stemmeretsbegrænsningen ophævet eller ej. Udover hvad vi selv gør i bestyrelsen for at være opmærksom på bankens drift, overvåges vi på forskellig vis af Finanstilsynet, hvilket vi finder har sin berettigelse og vi har fuld forståelse for Finanstilsynets kontroller. Kutymemæssigt kommer Finanstilsynet på regelmæssige kontrolbesøg med forskellige årsintervaller, men typisk hvert 3. år. Vordingborg Bank havde senest kontrolbesøg i 2013 og Lollands Bank havde senest kontrolbesøg i Det var således ikke nogen større overraskelse, da banken omkring årsskiftet fik meddelelse om, at der netop i forrige og denne uge ville foregå en kontrolundersøgelse af banken. Forud for en kontrolundersøgelse bliver banken bedt om, at indsende en stor mængde informationer, hvilket for vores vedkommende androg mere end stk. A-4 sider, suppleret med diverse elektronisk materiale. En sådan kontrolundersøgelse belaster banken med skønsmæssigt tæt på 2 årsværk. Vi kender endnu ikke konklusionen på kontrolundersøgelsen, men vores forventninger til 2015 er meget positive. Vi føler, at vi i 2014 har taget de tabsreservationer der skulle tages, fået gennemført de tilpasninger og reduktioner, der har været nødvendige, som en følge af fusionen, hvorefter vi skulle være klar til at levere varen. For 2015 forventer vi en basisindtjening i niveauet mio. kr. På baggrund af alle de ting der er effektueret i 2014 er omkostningssiden således nu tilpasset. Vores største udfordring er, aktuelt, det lave renteniveau på overskudslikviditet, hvilket har medført, at banken i en periode har skullet betale renter for at have indestående i Nationalbanken eller i andre pengeinstitutter. Hertil skal bemærkes, at banken for det meste på indeståender under 10

11 kr pr. kunde betaler yderligere 0,25%-point heraf til Indskydergarantifonden. Som bekendt er det svært at udtrykke en forventning til kursreguleringer og det fortsatte nedskrivningsbehov, men vi forventer da et mere normaliseret niveau for tabsreservationer i 2015 medmindre der forekommer nye hændelser i lighed med Ruslandskrisen eller lignende. En ting der glæder mig yderligere er, at jeg kan oplyse, at banken i 2015 forventer at ansætte 2 finanselever. Henholdsvis én i Nakskov og én i Vordingborg. Afslutning og tak Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine kollegaer i bestyrelsen for et altid godt og konstruktivt samarbejde. Jeg vil også rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til Jer aktionærer for den tillid og opbakning I har vist banken. Sidst, men ikke mindst, skal medarbejderne have en rigtig stor tak for deres altid store indsats, og de mange kræfter de har lagt i årets mange ekstraopgaver. Vi er allerede i gang med et nyt spændende år med store udfordringer, hvor vi er kommet godt fra start. En ting er sikkert vi kommer ikke til at kede os. Nu har vi brugt 2014 på at rydde op og tilpasse i efter fusionen af 2 noget forskellige banker, så vi er klar til fremtiden. Det er derfor med stor optimisme jeg kigger fremad, for jeg føler, at Lollands Bank står godt rustet til fremtiden - og jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af hele bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne i Lollands Bank, når jeg siger, at vi glæder os til tage fat på endnu et år, hvor vi skal skabe gode oplevelser og resultater for vores kunder og vores aktionærer. Tak for ordet. 11

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation Indholdsfortegnelse Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation 1. English summary 4 2. Indledning 5 3. Problemformulering 6 3.1. Metode 6 3.2. Afgrænsning 7 4. Introduktion af et

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere