It-anvendelse i befolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen 15

2 It-anvendelse i befolkningen 15

3 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN: ISSN: Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Forfatter: Thomas Lauterbach Danmarks Statistik 15 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

4 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for danskernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it påvirker flere områder af tilværelsen og dermed bliver viden om udbredelsen af it og internetadgang samt anvendelsesformål af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. Den digitale udvikling ses på mange fronter: Bankforretninger, køb af varer og tjenester samt kontakt med venner og familie er eksempler på områder, som i stigende omfang foregår digitalt og dermed også ændrer danskernes adfærd i dagligdagen. Med produkter som smartphones, tablets, smart-tv bliver det nemmere at gå på nettet, samtidig med at der hele tiden udvikles nye tjenester og gadgets. I Danmark har der i de senere år været vækst i antallet af personer der handler over internettet. Danmark har en relativ høj andel af e-handlere, når man sammenligner med gennemsnittet for EU. Otte ud af ti danskere e-handler, mens gennemsnittet for EU viser, at kun hver anden e-handler. Det er noget der styrker forventningen til, at det vil falde danskerne let med at overgå til mere digital kommunikation med det offentlige, som blev obligatorisk i november 14. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Ud over de fælles europæiske spørgsmål medtages endvidere et antal danske spørgsmål takket være et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Ældre Sagen samt Kulturstyrelsen. Samarbejdet har i 15 muliggjort belysningen af bl.a. brug af mobiltelefoner samt en række indikatorer på brugen af sociale tjenester. Hertil kommer en udvidelse af statistikkens stikprøve for årige med aldersgruppen årige. Udvidelsen af stikprøven betyder, at der er indsamlet og analyseret en række indikatorer om de ældre borgere it-kundskaber og -vaner. Disse resultater bliver præsenteret i den sidste del af publikationen. Danmarks Statistik, december 15 Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker Peter Bøegh Nielsen, kontorchef

5 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Digital kommunikation med det offentlige Adgang til og brug af it Adgang til it i de danske husstande Befolkningens adgang til og brug af it Hvad bruger danskerne internet til? Kommunikation Informationssøgning Internetbank It-sikkerhed Streaming af film og musik Internetkøb Internetadgang via mobiltelefoner og smartphones It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Ældres brug af computere Hyppighed af computer- og internetbrug It-udstyr anvendt til internetadgang Formål ved internetbrug Brug af mobiltelefoner eller smartphones Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information... 36

6 It-anvendelse i befolkningen - 5 Sammenfatning Digitalisering af Danmark Fra 1. november 14 blev det, som en del af den offentlige digitaliseringsstrategi 11-15, obligatorisk for alle borgere at modtage post fra det offentlige, digitalt. Strategien har vidtgående mål for digitaliseringen af Danmark, og det ene af strategiens indsatsområder er borgernes kommunikation med det offentlige. Forud for opstarten af den offentlige digitale kommunikation havde regeringen sat mål om, at 8 pct. af danskerne skulle kunne modtage information digitalt fra det offentlige Danmark. Det mål er nået, hvis man ser på den samlede befolknings 'parathed' målt på erhvervelse af en NemID. I befolkningen som helhed er der 92 pct., som har en NemID. Dermed er mere end ni ud af ti i stand til eksempelvis at modtage breve fra kommunen eller banken i deres digitale postkasse, e-boks. Indikatorer i undersøgelsen I publikationen It-anvendelse i befolkningen 15 belyses danskernes anvendelse af it og internet i bred forstand. Men undersøgelsen adresserer også mere specifikke emner såsom digital kommunikation med det offentlige, hvilke it-udstyr danskerne bruger til internetadgang, hvad er de primære formål med internetbrug, og danskernes indkøbsvaner ved e-handel. Blandt årets resultater er følgende: Otte ud af ti danskere har i 15 handlet via internettet inden for det seneste år. 56 pct. af internetbrugerne har streamet musik og 52 pct. af internetbrugerne har streamet film og tv i pct. af de ældste borgere mellem år har været på internettet inden for de sidste tre måneder. Det er en stigning på 32 procentpoint i forhold til 1 92 pct. af befolkningen har oprettet NemID, som er en forudsætning for at kunne læse digital post fra det offentlige 75 pct. af de personer, der har brugt mobiltelefon i 15, er gået på internettet via mobiltelefonen. I 11 gjaldt dette kun for 33 pct. Danskerne har et betydeligt fokus på it-sikkerheden. 32 pct. af internetbrugerne har svaret, at de har afholdt sig fra at afgive personlige oplysninger til sociale medier af sikkerhedsmæssige årsager Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere. Grundlaget er et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 15), men undersøgelsen dækker yderligere en række nationale spørgsmål, som udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen, Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen. Når denne publikation omtaler forhold der vedrører EU, er datagrundlaget altid befolkningen mellem 16 og 74 år, da denne afgrænsning anvendes i alle EU-lande. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i marts-maj 15 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en 1 pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper.

7 6 - It-anvendelse i befolkningen 1 Digital kommunikation med det offentlige I november 14 blev den digitale kommunikation med det offentlige obligatorisk. Forud for overgangen til obligatorisk offentlig digital kommunikation, havde regeringen sat mål om, at 8 pct. af danskerne skulle kunne modtage information digitalt fra det offentlige Danmark. Det mål er nået, hvis man ser på den samlede befolknings 'parathed' i form af, om man har fået udstedt en NemID. I befolkningen som helhed er det 92 pct., som har en NemID. Dermed er mere end ni ud af ti i stand til eksempelvis at modtage breve fra kommunen i deres digitale postkasse, e-boks. Figur 1 Borgere med NemID på udvalgte aldersgrupper. 12 til Pct. af befolkningen år år Alle år år pct. af de ældste har en NemID For de årige er det 57 pct. der svarer, at de har en NemID og dermed udgør de en lidt lavere andel i forhold til året før hvor 6 pct. svarede, at de havde en NemID. Det er værd at bemærke, at der er en forskel mellem mænd og kvinder i denne aldersgruppe der svarer til procentpoint. Kun 49 pct. af kvinderne svarer, at de har en NemID, mens 69 pct. af mændene svarer, at de har en NemID. Ser man alene på den del af befolkningen som er i den erhvervsaktive alder, svarer 96 pct., at de har en NemID. Derimod er andelen af ældre der svarer, at de har en NemID noget lavere. Kun 86 pct. af de årige svarer, at de har en NemID og det er et niveau der svarer til niveauet året før. Figur 2 Andel der svarer, at de har en NemID fordelt på alder og køn Pct. af befolkningen år Mænd 88 Kvinder Alle år år år år år år år

8 It-anvendelse i befolkningen - 7 Befolkningens digitale kommunikation med det offentlige Figur 3 82 pct. af befolkningen svarer, at de søger information på offentlige myndigheders hjemmesider i 15. Det er 5 procentpoint flere sammenlignet med niveauet i 14. Også i forhold til at hente og udfylde skemaer ser man en lille vækst i antallet. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider mv. 9 Pct. af befolkningen år Søge info på off. myndigheders websider Hente/printe skemaer fra off. myndigheder Sende udfyldte skemaer via internet (fx via digitale selvbetjeningsløsninger) Færre yngre borgere henter eller printer skemaer fra det offentlige Flere ældre borgere henter eller printer skemaer fra det offentlige Figur 4 For alle aktiviteter er der over de seneste år en vækst i andelen af befolkningen som svarer ja. Men når man ser på, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte aldersgrupper, kan man se, at befolkningen bevæger sig i forskellige retninger. I spørgsmålet om man har prøvet at hente eller printe skemaer, blanketter osv. fra det offentlige viser det sig, at der for årige er 6 procentpoint færre i 15 der svarer ja sammenligt med tallet for 11. Netop denne aldersgruppe er blandt dem med størst andel af ja-svarer i 11 til 15. Omvendt er det imidlertid for de ældre borgere. For de årige var der 11 procentpoint flere der svarede ja til, at de har prøvet at hente eller printe skemaer fra det offentlige i 15 sammenlignet med i 11. Og for den ældste gruppe der blev spurgt, var der sket en fordobling, idet 12 pct. svarede ja i 11 og 24 pct. svarede ja i 15. Har du som privatperson prøvet at hente eller printe skemaer eller blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider inden for det seneste år? 6 Pct. af befolkningen år år 5 Alle år år Nemmere at finde relevante oplysninger hos offentlige myndigheder Den del af befolkningen, der har svært ved at navigere rundt mellem de offentlige myndigheders websider samt at gøre brug af de tjenester, som de offentlige stiller til rådighed for borgerne via deres hjemmesider, er blevet mindre. Andelen af den

9 8 - It-anvendelse i befolkningen del af befolkningen der har prøvet at kommunikere med det offentlige og som mener at oplysninger er nemme at finde, steg til 85 pct. i 15 fra 79 pct. i 14. Tilsvarende steg også andelen af de personer der har svaret, at det er let at bruge de offentlige myndigheders tjenester på hjemmesider hvor tallet i 15 er steget til 75 pct. fra pct. i 14. Figur 5 Er du tilfreds med, hvor nemt det er at finde de oplysninger du søger? 9 Pct. af brugere af offentlige myndigheders hjemmesider Nemt at finde de oplysninger du søger? Nemt at bruge tjenesterne hos off. myndigheder? Anm.: Figuren omfatter kun den del af befolkningen der har søgt information på off. myndigheders hjemmesider, hentet eller printet skemaer fra off. myndigheders hjemmesider eller som har indsendt udfyldte skemaer/blanketter til det offentlige via internettet og viser svarene fra den del af befolkningen der svarer 'primært tilfreds'. Svaret der er vist i figuren ovenfor varierer når man ser på, hvordan det fordeler sig på køn og alder. I spørgsmålet om befolkningen er tilfreds eller utilfreds med, hvor nemt det er at finde oplysninger på de offentlige myndigheders hjemmesider, falder andelen når man ser på den ældre del af befolkningen. En forskel der ses mest tydeligt blandt de årige hvor også den indbyrdes forskel mellem kvinder og mænds svar er størst. Figur 6 Tilfredshed med hvor nemt det er at finde oplysninger fordelt på alder og køn Pct. af brugere af offentlige myndigheders hjemmesider Mænd Kvinder Alle år år år år år år år Anm.: Figuren omfatter kun den del af befolkningen der har søgt information på off. myndigheders hjemmesider, hentet eller printet skemaer fra off. myndigheders hjemmesider eller som har indsendt udfyldte skemaer/blanketter til det offentlige via internettet. Hvordan kontakter borgerne de offentlige myndigheder? Kontakten mellem borgerne og offentlige myndigheder foregår via en række forskellige kanaler. På spørgsmålet om man har kontaktet de offentlige myndigheder inden for det seneste år, har befolkningen svaret på en eller flere valgmulig-

10 It-anvendelse i befolkningen - 9 heder. Andelen viser hvor mange personer der benytter en eller flere af de forskellige alternativer. Den største andel svarer, at de - blandt andre muligheder - har anvendt digital selvbetjening eller hjemmeside hos offentlige myndigheder. Andelen er i 15 på niveau med året før. Figur 7 Hvordan har du kontaktet det offentlige inden for det seneste år? Pct. af befolkningen år Dig. selvbetj. ell. via hj.s. Telefon Ikke kontaktet off myndigh. Personligt fremmøde Tast-selv tlf. Brev SMS Andet Den digitale selvbetjening er med pct. for alle personer mellem 16 og 89 år det alternativ, hvor flest svarer, at de har anvendt denne form for kontakt med det offentlige i 15. Figur 8 Andel der har kontaktet det offentlige inden for det seneste år via digital selvbetjening eller hjemmeside fordelt på alder 6 Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år år Andelen der har anvendt selvbetjening via offentlige myndigheders hjemmeside eller digital selvbetjening, dækker over forskellige andele når man deler svarene op på aldersgrupper. Den erhvervsaktive del af befolkningen ligger alle på pct. eller højere, mens de årige ligger på pct. og de årige ligger på 13 pct.

11 1 - It-anvendelse i befolkningen Figur 9 Kontakt med det offentlige via personligt fremmøde inden for det seneste år fordelt på alder Pct. af befolkningen år Alle år år år år år år år Samlet set er der færre i 15 der svarer ja til, at de henvender sig til offentlige myndigheder ved personligt fremmøde - pct. i 15 mod 22 pct. året før. For mænd er faldet på 5 procentpoint mens der for kvinder var 1 procentpoint flere kvinder med personligt fremmøde. Ser man på hvordan svarene fordeler sig på alder, så er der for alle aldersgrupper undtagen de årige og årige, færre der henvender sig til offentlige myndigheder via personligt fremmøde. For de årige var der 1 procentpoint flere i 15, men denne aldersgruppe er den aldersgruppe, hvor færrest svarer ja til, at de har haft personligt fremmøde i lighed med aldersgruppen år. For de årige er gruppen vokset med 2 procentpoint til 28 pct. i 15 og er dermed fortsat den aldersgruppe hvor flest svarer ja til, at de havde kontakt med offentlige myndigheder via personligt fremmøde. Fritagelse for digital post med det offentlige Figur 1 Der er mulighed for at søge og få fritagelse for digital post med det offentlige. Det har 11 pct. af befolkningen mellem 16 og 89 år fået. Det er imidlertid den ældste del af befolkningen der i de fleste tilfælde har fået fritagelse. Nedenfor fremgår det, hvordan personer med fritagelse fordeler sig på alder. Personer med fritagelse for digital post fordelt på alder og køn. 15 Pct. af befolkningen år Mænd Kvinder Alle år år år år år år år

12 It-anvendelse i befolkningen - 11 Blandt den yngste del af befolkningen svarer mænd i overvejende grad ja til spørgsmålet om, at de har fået fritagelse for digital post. Og for den ældste del af befolkningen er det i overvejende grad kvinder der svarer, at de har fået fritagelse for digital post. For den ældste del af befolkningen var andelen af personer der havde en NemID, væsentlig lavere en gennemsnittet for alle. Og blandt de ældste kvinder var det kun 49 pct. der svarede, at de har en NemID. Der var imidlertid 58 pct. af kvinderne i samme aldersgruppe der svarede, at de har fået fritagelse for digital kommunikation med det offentlige. Figur 11 Årsager til fritagelse for digital post med det offentlige efter køn Pct. af personer med fritagelse år Mænd Kvinder lngen computer i eget hjem Andet Handicap Ved ikke Vanskeligheder vedr. NemID Ønsker ikke at svare Sprogbarrierer Sammen med spørgsmålet om man har fået fritagelse for digital post med det offentlige, svarede befolkningen også på, hvilken årsag der lå til grund for fritagelsen. Den årsag som befolkningen i flest tilfælde lægger til grund for deres fritagelse for digital post med det offentlige, er manglende adgang til computer i eget hjem. I langt de fleste øvrige tilfælde bliver der henvist til 'anden årsag'. Dog er der for kvindernes vedkommende angivet fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse (i figuren er angivet 'handicap' som prædikat for denne type årsag) i lige så mange af tilfældene, som de tilfælde, hvor 'anden årsag' er angivet.

13 12 - It-anvendelse i befolkningen Figur 12 Fritagelse for digital post på grund af manglende adgang til computer i hjemmet efter alder og køn. 15 Pct. af personer med fritagelse år Mænd Kvinder Alle år år år år år år år I figuren ovenfor er årsagen 'Manglende adgang til computer i eget hjem' fordelt efter alder og køn. Gennemsnittet på 39 pct. for mænd og 44 pct. for kvinder dækker over en fordeling der langt hen ad vejen er proportional med befolkningens alder - især når det gælder kvinder. For kvinder angiver ingen af de yngste aldersgrupper manglende adgang til computer i eget hjem som årsag til fritagelse for digital post, men andelen stiger i takt med alderen. For mænd er der ganske vist en højere andel blandt de ældste som angiver manglende computer i eget hjem som årsag til fritagelsen. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at den største gruppe er de årige hvor 63 pct. angiver denne årsag som grund for fritagelsen, ligesom at de årige mænd kun i ret lille grad angiver den årsag. For den ældste del af befolkningen kan man opsummere, at de årige mænd 'kun' adskiller sig med 1 procentpoint fra gennemsnittet (for mænd) på 39 pct. i spørgsmålet, om det er manglende adgang til computer i eget hjem som er årsag til, at man ønsker fritagelse fra digital post med det offentlige. For kvinderne er forskellen kun 9 procentpoint mellem de årige og gennemsnittet for kvinder. For de årige kvinder var der ingen forskel mellem deres andel og gennemsnittet for kvinder for, om manglende adgang til computer i hjemme var angivet som årsag for en fritagelse, mens der for mænd i samme aldersgruppe var en forskel på hele 24 procentpoint.

14 It-anvendelse i befolkningen Adgang til og brug af it Danskernes adgang til internet I det følgende afsnit ses der på danskernes adgang til internet samt de forskellige itudstyr. 2.1 Adgang til it i de danske husstande Elektronik i de danske hjem Smartphones erstatter fastnettelefonen samt anden elektronik Andelen af tablets og e-bogslæsere Figur 13 I 15 havde stort set alle danskere computer og mobiltelefon hjemme, men derudover findes der en række af andet it- og elektronisk udstyr i de danske hjem. Det er eksempelvis tablets og smartphones der bliver mere og mere udbredt. I nogle tilfælde erstatter ny teknologi tidligere teknologier. For eksempel bliver fastnettelefonen erstattet af mobiltelefoner, som igen erstattes af smartphones. Andelen af husstande med et fastnetabonnement er faldet fra 78 pct. i 7 til 39 pct. i 15. Samtidig er andelen med smartphones steget fra 33 pct. i 11 til 77 pct. i 15. GPS-udstyr, som findes i lidt over halvdelen af de danske hjem, har i de seneste år fået konkurrence af navigationsudstyr integreret i smartphones, ligesom udbredelsen af digitalkameraer har været faldende i de seneste år, da de gradvist erstattes af kameraer i mobiltelefoner og smartphones. Tablet pc er findes nu i halvdelen af de danske hjem. I 11 var det kun 9 pct. af familierne, som have en tablet pc. E-bogslæseren findes kun i 8 pct. af de danske hjem, men der er sket en firdobling i forhold til 11, hvor andelen lå på 2 pct. Familiernes besiddelse af it- og elektronisk udstyr Pct. af familier Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder Mobiltelefon PC Smartphone Digitalkamera GPS navigation Tablet pc Smart-tv BluRay-afspiller Tv-harddiskoptager E-boglæser Adgang til internet i hjemmet Adgang til bredbånd i hjemmet Andelen af familier med adgang til internet i deres hjem ligger i 15 på 92 pct. hvilket er 1 procentpoint lavere end i 14. Det er en tendens der ikke er set tidligere. Set over en længere årrække, har der været stor vækst i udbredelsen af bredbånd. Andelen af danske familier med bredbåndsforbindelse ligger på 84 pct. i 15 hvilket er et fald både i forhold til 14 og 13 hvor andelen var hhv. 85 pct. og 87 pct.

15 14 - It-anvendelse i befolkningen Figur 14 Adgang til internet og bredbånd Pct. af familer Adgang til internet 8 Adgang til bredbånd Befolkningens adgang til og brug af it Få har computer, men ikke internet Ni ud af ti danskere mellem 16 og 89 år har adgang til internet hjemme. Stort set alle med computer i hjemmet har også adgang til internet. Kun 1 pct. danskere har computer, men ikke internet. Definition computer En computer defineres i denne undersøgelse, som en stationær, bærbar eller tablet pc samt en notebook eller en netbook pc. Otte ud af ti danskere bruger en computer dagligt Unge er de mest flittige brugere af computeren Figur 15 Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, der bruger computeren hver dag eller næsten hver dag, har været støt stigende i de seneste år og udgør 82 pct. i 15. I takt med at flere og flere bruger computeren, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 15 udgør denne andel 2 pct. af de årige. Andelen af danskere, som bruger en computer dagligt eller næsten dagligt er faldende med alderen. 85 pct. af de årige sidder ved tasterne hver dag, mens det kun gælder 67 pct. af de årige. Computerbrug Pct. af befolkningen år Aldrig Daglig

16 It-anvendelse i befolkningen - 15 Andelen af danskere, som aldrig bruger internettet falder Daglig internetbrug Figur 16 Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør i 15 3 pct. af befolkningen i alderen år. Andelen af danskere mellem 16 og 74 år, som bruger internettet dagligt eller næsten dagligt, er steget fra 65 pct. i 6 til 87 pct. i 15. Hvor ofte bruger du internettet? Pct. af befolkningen år Aldrig Daglig Faldende andel ældre, som aldrig har brugt nettet Figur 17 Her er der store aldersforskelle, hvor de ældste bruger internettet mindst. Hvis man udelukkende ser på de ældste respondenter, dvs. de årige, kan det konstateres, at de er kommet godt med på den digitale bølge. Andelen af de årige, som aldrig havde brugt internet lå på 73 pct. i 1. I 15 ligger andelen på pct. Samtidig er der stadig flere, der bruger nettet. Andelen af dem over 75 år, som har brugt internettet i de seneste tre måneder, er steget med 25 procentpoint over de seneste fire år. Internetbrug, ældre år 8 Pct. af årige Brugt internet inden for 3 måneder Aldrig brugt internet Ældre mænd bruger internettet mere end kvinder på samme alder Andelen af ældre der aldrig har brugt internettet, er stigende med alderen for både mænd og kvinder. For mænd gælder, at 15 pct. af de årige svarer, at de aldrig har brugt internet. Andelen vokser proportionalt med alderen til at udgøre 46 pct. af de årige mænd. For kvinder gælder, at 7 pct. af de årige svarer, at de

17 16 - It-anvendelse i befolkningen aldrig har brugt internet. En andel der vokser tilsvarende proportionalt med alderen til at udgøre 58 pct. af de årige kvinder. Færre der ikke har anvendt internet Figur 18 Andelen af de årige mænd, som aldrig har brugt internettet, er faldet til 46 pct. mod 53 pct. året før. Tilsvarende er der et fald blandt de årige kvinder, som aldrig har brugt internettet. I 14 lå andelen på 62 pct. og i 15 er den faldet til 58 pct. Til sammenligning var andelen i 13 for hhv. kvinder og mænd der aldrig havde brugt internettet på 79 pct. for kvinder og 53 pct. for mænd. Har aldrig brugt internettet. 15 Pct. af befolkningen år Mænd Kvinder år -74 år år 8-84 år år 'Intet behov' er hyppigste årsag til manglende internetadgang Figur pct. af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for det. 29 pct. uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. 14 pct. har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden. 15 Har slet ikke brug for internet 41 Kan ikke bruge internet 29 Har adgang til internet andre steder 14 Computer koster for meget 7 Internetforbindelse koster for meget 5 Er bekymret for sikkerhed Pct. af personer uden internet i hjemmet

18 It-anvendelse i befolkningen Hvad bruger danskerne internet til? Internettet anvendes til en lang række aktiviteter Figur Internettet anvendes til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, internethandel mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i takt med, at teknologien udvikles og internetbrugen bliver en del af hverdagen for flere og flere. Udvalgte private formål ved internetbrug. 15 Brugt internetbank, fx betaling af regninger Sendt eller modtaget s Søgt information om varer/tjenester Læst eller downloadet nyheder? Bestilt rejser eller overnatninger Søgt helbredsmæssig information Sociale netværkstjenester Brugt Wikipedia, online opslagsværker etc Søgt information om uddannelse Uploadet egne billeder, tekst, film Downloadet software Bredbåndstelefoni Solgt varer eller tjenester fx på dba.dk Søgt job Brugt karriereorienterede tjenester ytret holdninger om samfund/politik Afstemninger om samfund/politik Pct. af dem der har brugt internet i de seneste tre måneder 3.1 Kommunikation er blandt de mest udbredte anvendelser Den mest hyppige internetanvendelse har i en årrække været at sende eller modtage pct. af internetbrugerne svarer, at de bruger nettet til denne kommunikationsform. Det er en markant ændring sammenlignet med året før hvor andelen var 93 pct. af internetbrugerne. Udviklingen kan bl.a. ses i lyset af, at muligheden for at have en elektronisk korrespondance i stigende grad bliver understøttet af eksempelvis websider, sociale netværkstjenester, apps etc.

19 18 - It-anvendelse i befolkningen Figur 21 Internetbrugeres brug af 1 Pct. af internetbrugere år I alt år år år år år år år Sociale netværkstjenester er populære Figur pct. af internetbrugerne mellem 16 og 89 år er i 15 tilknyttet en online social netværkstjeneste. Andelen er faldende med alderen og det er primært de yngste respondenter, som er på de sociale medier. For den ældste del af befolkningen er andelen af internetbrugere tilknyttet en social netværkstjeneste voksende, mens det for den yngste andel af befolkningen gælder, at færre internetbrugere er tilknyttet en social netværkstjeneste når man sammenligner med året før. Sociale netværkstjenester 1 Pct. af internetbrugere år I alt år år år år år år år 3.2 Informationssøgning Information om varer eller tjenester Informationssøgning om varer eller tjenester er det tredje mest populære formål ved internetbrug. 79 pct. af de danske internetbrugere, anvender nettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Det er 7 procentpoint færre i forhold til året før.

20 It-anvendelse i befolkningen - 19 Figur 23 Har søgt information om varer eller tjenester. 15 Pct. af internetbrugere 16 9 år I alt år år år år år år år Online nyheder, tidsskrifter og aviser Flere mandlige end kvindelige internetbrugere læser nyheder online Figur 24 Andelen af de danske internetbrugere, som læser nyheder på nettet eller downloader aviser og/eller tidsskrifter ligger i 15 på 68 pct. Andelen varierer med alderen, hvor det især er de årige internetbrugere, som benytter sig af denne mulighed. Der er også forskel mellem mænd og kvinder, da 71 pct. af de mandlige internetbrugere har læst nyheder online, mens det kun gælder 64 pct. af de kvindelige internetbrugere. Forskellen mellem mænd og kvinder stiger med alderen og er størst for de ældre over 75 år. Nyheder på internettet Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år 3.3 Internetbank Stigning i alle aldersgrupper Brug af internetbank er den aktivitet som er mest populær blandt internetbrugerne i 15. Andelen af danske internetbrugere, som går i banken via internettet er 87 pct. i 15. Det er lidt færre end i 14 hvor 88 pct. svarede, at de benytter internetbank.

21 - It-anvendelse i befolkningen Figur 25 Anvendelse af internetbank i Danmark, fordelt efter aldersgrupper og køn Pct. af internetbrugere år Mænd Kvinder I alt år år år år år år år Størst kønsforskel blandt de ældste internetbrugere De danske internetbank-kunder er lige fordelt mellem mandlige og kvindelige internetbrugere. 87 pct. af både mænd og kvinder har brugt netbank. Fordelingen viser imidlertid, at blandt de yngre brugere er der lidt flere kvinder end mænd, mens der for den ældste del af brugerne er langt flere mænd end kvinder der svarer, at de anvender internetbank. 3.4 It-sikkerhed Befolkningens sikkerheds foranstaltninger og problemer Afgivelse af personlige oplysninger til sociale netværkstjenester I takt med at vi bruger vores computer, tablet og smartphone til stadig flere formål, stiger risikoen for at computeren bliver inficeret med vira, tyveri af personlige oplysninger eller hackerangreb på bankkontoen. En høj andel af de danske internetbrugere forsøger at beskytte deres computer mod it-sikkerhedsproblemer som spam, computervirus eller malware. Alligevel angiver mange af de adspurgte, at de har, i de seneste 12 måneder, holdt sig fra at udføre bestemte it-aktiviteter pga. bekymringer for sikkerhedsproblemer. 32 pct. af internetbrugere mellem 16 og 89 år har svaret, at de har holdt sig fra at afgive personlige oplysninger til sociale eller professionelle netværkstjenester (fx Facebook eller Linkedin), fordi de ikke mente, at det var sikkert. Det er et fald i forhold til 14 hvor 38 pct. svarede, at sikkerhedsbekymringer afholdte dem fra at afgive personoplysninger.

22 It-anvendelse i befolkningen - 21 Figur 26 Har sikkerhedsbekymringer afholdt dig fra bestemte aktiviteter? 35 Pct. af internetbrugere år Kommunikere med det offentlige Netbank Bruge mobilt internet E-handel Download software, musik etc. Afgive personoplysninger Online køb af varer eller tjenester Lidt flere end en femtedel, 22 pct., af internetbrugerne svarer, at de ikke har købt de varer eller tjenester via internettet, som de gerne ville købe, fordi de ikke havde tiltro til, at sikkerheden var i orden. Det er lidt færre sammenlignet med 14 hvor det tilsvarende tal var 24 pct. 3.5 Streaming af film og musik Næsten halvdelen af internetbrugerne streamer film og musik Andelen af internetbrugere mellem 16 og 89 år, som har svaret, at de har streamet film, serier eller tv-programmer, ligger i 15 på 52 pct. Samtidig har 56 pct. svaret, at de har streamet musik. Andelene er faldende med alderen, således at otte ud af ti årige internetbrugere har brugt streamingtjenester til at se film eller lytte til musik. Blandt de årige internetbrugere er det kun mellem én og to ud af ti, som har brugt streamingtjenesterne. Definition streaming Streaming betyder at man kan afspille film eller musik online på computeren eller smartphone uden at det bliver gemt på enheden. Figur 27 Har streamet musik 9 Pct. af internetbrugere år I alt år år år år år år år

23 22 - It-anvendelse i befolkningen Figur 28 Har streamet film og tv 9 Pct. af internetbrugere år I alt år år år år år år år Musik streames dagligt, film ugentligt Figur 29 De fleste af dem, som streamer film eller tv-programmer, gør det ugentligt, mens musik streames dagligt. Dog er der store forskelle i streamingvanerne blandt de forskellige aldersgrupper. De årige streamer både film og musik dagligt, mens de årige streamer ugentligt. Hyppigheden af brug af streamingtjenester til film og tv. 15 Pct. af dem der streamer år Hver dag Mindst en gang om ugen I alt år år år år år år år

24 It-anvendelse i befolkningen - 23 Figur Hyppigheden af brug af streamingtjenester til musik. 15 Pct. af dem der streamer år Hver dag Mindst en gang om ugen Musik streames mest af unge mænd 1 I alt år år år år år år år Det er især yngre mænd, som anvender streaming tjenester, når de lytter til musik. 71 pct. af de årige mænd streamer musik dagligt, mens andelen for de årige kvinder kun ligger på 61 pct I 15 er der 39 pct. der dagligt streamer musik, hvilket er lidt færre end i 14 hvor pct. svarede, at de streamer musik dagligt. Figur 31 Daglig streaming af musik fordelt på alder Pct. af dem der streamer år I alt år år år år år år år For streaming af film og tv er niveauet af personer der streamer dagligt i 15 vokset til pct. fra 27 pct. i 14. Det er især den del af befolkningen i alderen år der trækker stigningen. Sammenlignet med musikstreaming er streaming af film og tv stadig et stykke fra niveauet for musik, når man altså alene ser på andelen af personer der svarer, at de streamer dagligt.

25 24 - It-anvendelse i befolkningen Figur 32 Daglig streaming af film og tv Pct. af dem der streamer år I alt år år år år år år år 3.6 Internetkøb Stadig flere danskere vælger at handle på nettet Figur 33 Internetkøb bliver stadig mere udbredt i Europa. I 7 handlede kun pct. af EU-borgerne på nettet mod 5 pct. i 14. I Danmark ligger andelen af befolkningen i alderen år, der har handlet på internettet på 79 pct. i 15. Danmark har altid ligget over EU-gennemsnittet, men forskellen mellem Danmark og EU er stabil, selvom andelen af e-handlende er steget. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande 9 Pct. af befolkningen år 8 6 Danmark 5 EU Teaterbilletter og rejseprodukter købes i stor stil Fire ud af ti har købt film eller musik online Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater og biograf samt rejserelaterede produkter, er de varer og tjenester, som flest danskere har købt, når de handler på nettet. Således har næsten to ud af tre af dem, som har e-handlet i det seneste år købt billetter til teater, koncert eller biograf og seks ud af ti har købt rejserelaterede produkter, som fx flybilletter eller hotelophold. Ud af dem, som har købt varer på internettet i det seneste år, har én ud af fire købt film, musik eller video, mens hver tiende har købt medicin.

26 It-anvendelse i befolkningen - 25 Figur 34 Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark. 15 Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog, færge Tøj, sports- og fritidsudstyr Overnatning ved ferie Møbler, legetøj, andet til huset Abonnementer til internet, tv, telefon Elektronik Computerhardware Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Film, musik, video Video- eller computerspil Finansielle ydelser Dagligvarer Medicin Pct. af dem der e-handlede i det seneste år Kvinder og mænd e-handler forskelligt Der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Mandlige e-handlende fylder deres indkøbskurve med spil og tekniske varer, som fx computerhardware og elektronik, mens de kvindelige e-handlende klikker sig til køb af tøj, bøger og billetter til fx teater, koncert eller biograf. Rejserelaterede produkter købes lige meget af mænd og kvinder, når de handler på nettet. Seks ud af ti af dem, der har e-handlet det seneste år, købte billetter til fly, tog eller færge og lidt flere end halvdelen har købt overnatning i forbindelse med ferie eller weekendophold. Flest køber online via danske internethandlere Figur 35 Otte ud af ti (84 pct.) internetbrugere svarer, at de har handlet med internethandlere i Danmark. Knap halvdelen (44 pct.) svarer, at de har handlet med udenlandske internethandlere i EU. Kun to ud af ti (19 pct.) svarer, at de har handlet med internetforhandlere uden for EU. Varer eller tjenester købt via internettet fordelt på internethandlens placering Pct. af dem der e-handlede i det seneste år Fra internetforhandlere i Danmark Fra internetforhandlere i EU, Fra internetforhandlere uden Ved ikke i hvilke lande men uden for Danmark for EU internetforhandlere befinder sig 4 Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles populært blandt de årige internetbrugere. Flere end otte ud af ti i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Seks ud af ti af de årige mens fire ud af ti af de årige internetbrugere handler på nettet.

27 26 - It-anvendelse i befolkningen Figur 36 Køb af varer via internettet 1 Pct. af internetbrugere år år år år år år år år Stor forskel på unge og ældres indkøbsvaner Figur 37 Der er stor forskel på unges og ældres indkøbsvaner på nettet. Mens de årige køber tøj, film og musik samt computerspil, går de ældre e-handlende efter rejserelaterede artikler og medicin. Varer eller tjenester købt på nettet. 15 Billetter til teater, koncerter, biograf Tøj, sports- og fritidsudstyr Billetter til fly, tog, færge Overnatning ved ferie Abonnementer til internet, tv, telefon Video- eller computerspil Elektronik Computerhardware Film, musik, video Møbler, legetøj, andet til huset Bøger, e-bøger, tidsskrifter, aviser Finansielle ydelser Dagligvarer Medicin år år Pct. af dem der e-handlede i det seneste år Flest ældre køber medicin online Mens 17 pct. af de årige e-handlende har købt medicin på nettet, gælder det kun 5 pct. af de årige. De ældre e-handler også flere hotelophold end de unge. 53 pct. af de årige, som har købt varer eller tjenester på nettet i det seneste år, har puttet et hotelophold i den digitale indkøbskurv. Det samme gælder 38 pct. af de årige. Samtidig er der også forskel på hvor stor en andel af de årige og de årige, der har købt flybilletter eller billetter til tog eller færge. Historisk har flere mænd end kvinder handlet på nettet, men siden 14 er forskellen udlignet, da andelen af mænd og kvinder, der har svaret, at de har e- handlet i det seneste år, er lige store.

28 It-anvendelse i befolkningen - 27 Figur 38 Danskernes internetkøb inden for det seneste år fordelt på køn 9 Pct. af befolkningen år 8 Mænd 6 5 Kvinder

29 28 - It-anvendelse i befolkningen 4 Internetadgang via mobiltelefoner og smartphones 93 pct. af danskere har brugt en mobil i de seneste tre måneder Figur 39 Andelen af danskere, der har brugt en mobiltelefon eller en smartphone i de seneste tre måneder udgør 93 pct. Mobiltelefoner er populære i alle befolkningsgrupper, inklusive de aldersgrupper, hvor anvendelsen af it er mindre udbredt. 88 pct. af ældre mellem år og 72 pct. af de ældre over 75 år har brugt en mobiltelefon i de seneste tre måneder. Brug af mobiltelefon eller smartphone i de seneste tre måneder Pct. af befolkningen år I alt år år år år år år år Mænd Kvinder Forskel i anvendelse af mobiltelefoner Næsten alle har en mobiltelefon, men der er store forskelle i anvendelsen af de enkelte mobilfunktioner og -tjenester. Med introduktionen af smartphones i de seneste år bliver mobilen i stigende grad brugt til formål, man før brugte en computer til. Mobiltelefonen bruges traditionelt til taletrafik og sms. Lidt flere end ni ud af ti mobilbrugere sender sms, som dermed er den mest udbredte mobilfunktion ud over tale. Figur Brug af mobiltelefon eller smartphone Pct. af mobilbrugere år Netbank Betaling (fx via sms eller apps) GPS Applikationer MMS Internet via mobilen SMS Næsten hver anden bruger netbank på mobilen Siden 11 er der sket en stor stigning i brugen af mobiltelefonen til internetadgang, samt til de funktioner, som kræver, at man kan tilgå internettet via mobilen. Andelen af mobilbrugere, som bruger netbank applikationer på mobilen er næsten syvdoblet over de seneste tre år. I 14 var det 36 pct. af alle mobil-

30 It-anvendelse i befolkningen - 29 brugerne mellem 16 og 89 år, som gik i banken over mobilen. I 15 ligger andelen på 46 pct. Mænd anvender oftere mobilen til andet end tale og sms Mænd anvender i højere grad mobiltelefonen til andet end tale. Samtlige nye mobilfunktioner og -tjenester anvendes oftere af mænd. Ældre funktioner, som sms og mms bruges oftere af kvinder. Figur 41 Brug af mobiltelefon eller smartphone opdelt efter køn. 15 SMS Internet via mobilen MMS Applikationer GPS Betaling (fx via sms eller apps) Kvinder Mænd Netbank Pct. af mobilbrugere år Navigation på mobilen Betaling via mobilen Internet via mobilen 86 pct. af de årige går dagligt på nettet via mobilen Stor stigning blandt de ældre 67 pct. af de mandlige mobilbrugere anvender mobilen til personlig navigation mod 59 pct. af de kvindelige mobilbrugere. Næsten den samme fordeling gælder download af applikationer, hvor 67 pct. af de mandlige og 61 pct. af de kvindelige mobilbrugere henter apps. I 15 anvender 54 pct. af mobilbrugerne mobilen til at betale, fx med sms eller apps. Elektronisk betaling er også en af de funktioner, man kan bruge netbank til og med en smartphone, kan netbank også bruges mobilt. I 15 anvender 46 pct. af mobilbrugerne netbank via en applikation på mobilen. At gå på nettet via mobilen er den anden mest udbredte mobilfunktion efter sms. Andelen af mobilbrugere, som går på nettet med mobilen, er steget fra pct. i 14 til 75 pct. i pct. af mobilbrugerne svarer, at de går dagligt på nettet via mobilen. Andelen er faldende med alderen og mens det er 86 pct. af de årige, som dagligt bruger mobilen til netadgang, er det 49 pct. af de årige og 43 pct. af de ældre over 75 år. På trods af at de ældre ikke bruger mobilen så ofte, som de unge, er andelen af de årige samt de årige, som dagligt går på nettet via mobilen, steget meget i de sidste tre år. I 12 var det nemlig kun 24 pct. af de årige og 14 pct. af de årige, som dagligt brugte mobilen til internetadgang.

31 - It-anvendelse i befolkningen Figur 42 Daglig brug af internet på mobilen 1 Pct. af mobilbrugere år I alt år år år år år år år Ni ud af ti mobilbrugere tjekker mails på mobilen Figur 43 På trods af, at en stigende andel mobilbrugere, bruger mobiltelefonen til internetadgang, er det fortsat til stort set de samme formål, som for to år siden. Dog er der sket en stigning i andelen af mobilbrugere, som tjekker mail, går på sociale netværkstjenester eller læser nyheder på mobilen. I 15 er det 89 pct. af mobilbrugerne mellem år, som sender eller læser mails på mobiltelefonen. Formål med internetbrug på mobilen 1 Pct. af mobilbrugere år Læse eller downloade e-bøger 22 Bruge podcast Spille eller downloade spil Læse eller Bruge sociale downloade nyheder netværkstjenester Sende eller modtage Nyheder og sociale netværk på mobiltelefonen Syv ud af ti mobilbrugere læser nyheder og otte ud af ti går på sociale netværkstjenester via mobilen. Der er dog forskel mellem de mandlige og de kvindelige mobilbrugere. Flest mænd læser nyheder eller online aviser på mobiltelefonen, mens flest kvinder logger på sociale netværkstjenester.

32 It-anvendelse i befolkningen - 31 Figur 44 Internetbrug på mobilen Pct. af mobilbrugere år Læse eller downloade nyheder Bruge sociale netværkstjenester I alt Mænd Kvinder De fleste henter underholdnings-apps Syv ud af ti henter finans-apps 64 pct. af mobilbrugerne mellem 16 og 89 år har svaret, at de har downloadet apps på deres smartphones. De fleste henter underholdnings-apps, som er bl.a. spil, bøger, magasiner, film eller musik. Således har 77 pct. af dem, som har svaret, at de har hentet apps, downloadet underholdnings-applikationer. Finans-apps, der fx er programmer til netbank eller mobilbetaling, er den kategori af apps som der med 72 pct. bliver hentet næstmest efter underholdnings-apps. Det er samtidig den kategori hvor der har været næststørst vækst siden 14. Figur 45 Apps hentet til smartphonen 9 Pct. af dem, der har hentet apps, år Dagligvarer Det offentlige Organisering Trafik eller rejser Finans Underholdning Kontakt med det offentlige via apps Indkøb af dagligvarer via apps Den kategori hvor der var størst vækst siden 14, er apps til det offentlige hvor 53 pct. af mobilbrugere der har hentet apps, hentede denne type apps i 15. I 14 var det tilsvarende tal 39 pct. Apps til det offentlige, er eksempelvis programmer som kan hjælpe med kontakten med den offentlige sektor. Disse apps kan fx være til SKAT, e-boks eller skadestuen. Apps i kategorien dagligvarer hentes af 28 pct. af dem, som har svaret, at de har hentet applikationer. Disse apps er fx til indkøb af madvarer, take-away eller andre dagligvarer.

33 32 - It-anvendelse i befolkningen 5 It-anvendelse hos ældre borgere i Danmark Undersøgelsens fokus udvides i 1 Ældres it-anvendelse sammenlignes med aldersgruppen år Ligesom i årene 1-14, muliggjorde samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen og Ældre Sagen også i 15 en udvidelse af populationen fra aldersgruppen år til år. I dette kapitel beskrives de væsentligste resultater af denne udvidelse. Populationen opdeles i aldersgrupperne år og år, sidstnævnte også betegnet som de ældre eller pensionisterne. Ved at opgøre resultaterne efter de to nævnte aldersafgrænsninger er det muligt at adskille personer, som er folkepensionister (65-89-årige), og sammenligne denne gruppe med resten af populationen. 5.1 Ældres brug af computere Tre ud af fire pensionister har computer og internet i hjemmet Figur 46 Hhv. 74 og 72 pct. af befolkningen over 65 år har adgang til computer og internet i hjemmet. Andelen med computer og internetadgang i hjemmet er 96 pct. blandt de årige. I alt har 9 pct. af danskerne mellem 16 og 89 år adgang til internet i deres hjem. Adgang til computer og internet i aldersgrupperne og år Pct. af befolkningen år år 72 Adgang til computer i hjemmet Adgang til internet i hjemmet Ældre uden internet Flest har internet i Region Hovedstaden og Region Sjælland Andelen af befolkningen mellem år, der ikke har internet i deres hjem, er størst i Region Nordjylland hvor 36 pct. af de årige svarer, at de ikke har adgang til internet i eget hjem. I resten af landet svarer 25 til 26 pct. at de ikke har mulighed for at anvende internettet i deres hjem. Andelen af ældre borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland med internetadgang ligger over landsgennemsnittet på 72 pct. Således har 74 pct. af de ældre i de to regioner mulighed for at gå på nettet hjemmefra. 5.2 Hyppighed af computer- og internetbrug Flere pensionister lader computeren stå Der er stor forskel mellem de to aldersgrupper med hensyn til brug af computer og internet. Kun 57 pct. af pensionisterne anvender computer dagligt mod 85 pct. af de årige. 54 pct. af de ældre anvender internet hver dag mod 91 pct. af de årige. Andelen af de, der har computer, men ikke bruger den hver dag eller næsten hver dag, er væsentlig større hos de ældre.

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal

E-handelsvækst fortsatte i 2. kvartal K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2006 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2007 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2008 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2009 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2010 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2011 K1 2012 K2

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion. 6.2 Digital signatur

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion. 6.2 Digital signatur It-sikkerhed 6. It-sikkerhed 6.. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder It-sikkerhed i den offentlige sektor It-sikkerhed i befolkningen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015.

Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi. Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Tid til Penge 2015 danskernes privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet. Data er indsamlet januar 2015. Sp.1 Hvor får du din viden om privatøkonomiske emner fra? (Fx om lån, budget, pension, forsikring,

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Tillykke med dit nye hjem. Værsgo! Du har adgang til Fuldpakken

Tillykke med dit nye hjem. Værsgo! Du har adgang til Fuldpakken Tillykke med dit nye hjem Værsgo! Du har adgang til Fuldpakken Du har nu fri adgang til Fuldpakken Velkommen til dit nye hjem. Du har nu adgang til vores største tv-pakke, Fuldpakken. Den kan du se kvit

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord

Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord Elevtrivselsundersøgelsen på Esnord 2015 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 Indholdsfortegnelse 1. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Like min virksomhed. - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012. 1. august 2012

Like min virksomhed. - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012. 1. august 2012 Like min virksomhed - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012 1. august 2012 Det er tilladt at gengive tal og figurer fra rapporten med kildehenvisning til IVÆKST.

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node?

Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node? Forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node? 2 3 Ja, der er forskel på Infomedia og Copydan Tekst & Node Vi tilbyder begge adgang til tekster, og derfor kan det nogle gange være svært at gennemskue, hvem

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle.

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle. Fremtidens bank Undersøgelse af ønsker til den ideelle bank Internetbanken Nordnet har ved hjælp af Novus Opinion gennemført en undersøgelse af de nordiske forbrugeres ønsker til den ideelle bank i dag

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. Juni 2016 TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 2. Brug af TELMORE Play...3 3. Betaling...4 4. Personoplysninger...4 5. Forbud mod

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut

Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm Det Danske Filminstitut Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse August 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone:

Læs mere

Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år

Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år Bilag 4: Meningskondensering af transskribering af interview med Anna, 14 år Naturlig enhed Jeg hedder Anna og er 14 år og jeg gå på Virup Skolen i 7. klasse. Jeg går selvfølgelig i skole og så klub sammen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere