NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no."

Transkript

1 NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

2 KONTAKT NCSC Formand: NCSC Wilner Anderson, Bestyrelsens formænd i de nordiske lande: Danmark: Per Nyborg, Norge: Rolf O. Svendsen, Finland: Tuire Nyberg, Sverige: Peter Hallberg, KONTAKT WSP NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, er brancheforeningen for butikscenterbranchen i de nordiske lande. Dens formål er kontinuerligt at udvikle det nordiske butikscentermarked og styrke branchens status som en professional og stærk deltager i samfundet. Vores over 1100 medlemmer inkluderer alle sider af branchen, fra udviklere til lejere og leverandører samt byplanlæggere.

3 FORORD OG INDHOLD Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) repræsenterer butikscenterbranchen i Norden og arbejder kontinuerligt på at frembringe viden med det formål at udvikle og styrke markederne for medlemmerne. NCSCs medlemmer er nøgleaktører for udviklingen i branchen. NCSC vil hvert år udarbejde en rapport for at fremhæve et aktuelt emne i branchen. I den første rapport har vi valgt at fokusere på handel over nettet og den måde, den kan komme til at påvirke butikscenterbranchen og dens udvikling og udformning. NCSC har bedt WSP Analys & Strategi til at stå for et spørgeskema til medlemmerne samt en analyse af, hvordan nethandelen har udviklet sig og kan udvikle sig. Gennemgående er der blevet anlagt et nordisk perspektiv. Ansvarlig fra WSP Analys & Strategi er dr. Fredrik Bergström, forretningsområdechef. Indhold Sammenfatning 1. Er nethandelen en trussel eller en mulighed? 2. Nethandelens omfang og udvikling 3. Branchens syn på nethandel og butikcentre 4. Veje fremad Oktober 2013

4 4 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

5 SAMMENFATNING Butikscenterbranchen regner med, at nethandelen vil mere end fordoble sin omsætning i løbet af de kommende 10 år og dermed udgøre en væsentlig trussel mod branchen. Hvis denne trend varer ved, vil mange butikscentre stå over for store udfordringer. Væksten kan gå i stå, og en del centre kan endda miste omsætning. Måske bliver det mere almindeligt med dead-malls. For at møde udviklingen må butikscenteraktørerne udvikle deres tilbud. For detaillisterne bliver det blandt andet vigtigt at tilføje nethandel for på den måde at få del i nethandeltrenden. For butikscentrene handler det om at tilføje flerkanalsstrategier (fx showrooms, udlevering af varer, egne hjemmesider, øget tilstedeværelse i sociale medier). Butikscentrene vil med stor sandsynlighed også tilføje andre tjenester. Sandsynligvis bliver butikscentrene i endnu højere grad mere tages ud mødesteder med et stort indslag af restauranter, men også med flere andre private og offentlige tjenester. Nethandelens vækst vil også kunne påvirke relationen mellem ejendomsejerne og detaillisterne. Detaillisternes forhandlingsstyrke vil stige over for ejendomsejerne, hvilket så kan føre til nye former for lejekontrakter. Detaillister og ejendomsejere har dog en fælles interesse i at skabe attraktive butikscentre, hvilket vil stille krav til det fortsatte samarbejde. Detailhandelens historie kendetegnes af koncepter, der er kommet og gået, og en del, som har varet ved. Bykernen er gennem de seneste årtier blevet udfordret af butikscentre. Nu udfordres butikscentrene (og bykernerne) af nethandelen. De aktører, som ikke forhøjer beredskabet og allerede i dag handler for at tage konkurrencen op, kan blive slået ud. For de, som ser udfordringerne og imødekommer kundernes efterspørgsel, er der flere muligheder end trusler. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

6 1 ER NETHANDELEN EN TRUSSEL ELLER EN MULIGHED? 6 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

7 Markeder i forandring På langt sigt har handelen haft en positiv udvikling i samtlige nordiske lande, og dens vækst følger den overordnede købekrafts udvikling. Den langsigtede trend påvirkes af konjunkturmæssige op- og nedgange. Nogle gange er udviklingen positiv. Andre gange svagere. Et eksempel er dansk detailhandel, som er blevet påvirket negativt af finanskrisen. Karakteristisk for handelen er også, at der er sket store strukturelle forandringer. Gennem de seneste 20 år er fx antallet af internationale detailhandelsaktører steget, butikscentrene er blevet flere, og nethandelen har fået fat. Handelen befinder sig i evig forandring. Det nye udfordrer det gamle, og de, som kan tage konkurrencen op og tilpasse sig til forudsætninger i forandring, kan få gavn af en voksende købekraft. De, som ikke magter dette, bliver slået ud. En af handelens og butikscenterbranchens store udfordringer de kommende ti år er den voksende nethandel. Hvordan nethandelen har udviklet sig, og hvordan den kan komme til at udfordre den traditionelle detailhandel og butikscenterbranchen handler denne rapport om. Rapporten indledes med en overordnet beskrivelse af handelens og e-handelens udvikling og drivkræfter. Derefter følger en analyse af, hvordan butikscenterbranchens aktører ser på e-handelens udvikling. Hvilke er mulighederne og udfordringerne? Rapporten afsluttes med en diskussion om veje fremad Ser man fremad, tyder meget på, at handelen vil vokse i takt med den langsigtede forventede vækst i det private forbrug i de respektive lande. Lige så sandsynligt er det, at der vil ske store forandringer. Meget af det, som vi i dag ser som det normale, vil om ti år være blevet afløst af noget andet. Spørgsmålet er bare hvad?! Figuren viser detailhandelens udvikling i de nordiske lande. Index = Danmark Finland Sverige Norge EU-28 NCSC - Annual Research Report no. 1, October

8 Handelens drivkræfter og markedspladsernes konkurrence For at forstå, hvad der former nutidens og fremtidens handel, og hvor kunderne vil handle, kan - på et overordnet plan - handelens drivkræfter opdeles i: Efterspørgsel: Hvor stor er købekraften, og hvad er kundernes præferencer? På langt sigt vokser købekraften, og dermed skabes bedre forudsætninger for handelens aktører. Med voksende indkomster ændres præferencerne imidlertid. For 20 år siden udgjorde eksempelvis restaurantforbrug og rejser en mindre andel af forbruget. Gennem de seneste 20 år har også forbruget af langvarige forbrugsgoder haft en stærkere udvikling end dagligvarehandelen. Købekraften vil vokse, detailhandelen vil tage en stor del af denne tilvækst, men bliver også udfordret af andre forbrugsvaner. Meget taler også for, at med voksende indkomster stiger efterspørgslen efter mangfoldighed. Til fremtiden hører med al sandsynlighed også, at nethandel bliver mere almindelig. Udbud: Hvordan ser handelens koncepter og forretningsmodeller ud? Hvilke er trendene? Handelens koncept er i evig forandring. Lønsomme forretningsmodeller udkonkurrerer mindre lønsomme. Fremkomsten af store kæder, som med stor indkøbskraft, effektiv logistik, stort udbud og billige varer er en international trend, som har udfordret mange af detailhandelens aktører gennem de seneste årtier. I fremtiden vil nutidens kæder blive udfordret af hinanden, men også af nye koncepter. Fremgang i handelen handler om at være innovativ og effektiv, og de aktører, som lever op til kundernes efterspørgsel og som kan opretholde en god lønsomhed, vil vinde markedsandele. Dette behøver ikke nødvendigvis være de store kæder. Det kan eksempelvis være niche-butikskoncepter, som lever op til efterspørgslen efter mangfoldighed eller omsætning via nettet. Efterspørgsel OMVERDENSFAKTORER Markedsplads Udbud POLITIKKERNE PÅVIRKER RAMMERNE 8 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

9 Markedspladsen: Kunderne og forretningsudøverne har til alle tider mødtes på forskellige markedspladser (fx torvet, bykernen, storbutiksområdet, indkøbscentret, nettet). Gennem de seneste 20 år er markedspladserne blevet professionaliseret. Internationale butikscenteraktører bakket op af international kapital har investeret i butikscentre af forskellige slags. Denne udvikling har udfordret alle andre markedspladser. En del har mødt konkurrencen på en aktiv måde (en hel del bykerner i mellemstore og større byer), andre har mistet markedsandele (især mindre steder uden for byerne). En type markedsplads, som udfordrer fremover, er nethandelen. Hvor stor andel af handelen kan den tage? Hvordan skal traditionelle markedspladser forholde sig til konkurrencen? Politik: Via skatter, renter og lovgivning kan politikken på nationalt og lokalt niveau gøre tingene lettere eller sværere for handelens aktører. Lovgivning kan eksempelvis besværliggøre nye eksterne etableringer (her varierer lovgivningen i Norden). Skatteændringer kan påvirke købekraftens udvikling, og regler og forbrugerlovgivning kan gøre tingene lettere eller sværere for fx nethandelen. Ovenstående faktorer former handelens fremtid og skal forstås hver for sig, men også samlet set. I denne rapport fremhæves de forskellige dele med særligt fokus på butikscentrenes og nethandelens rolle og udvikling. Omverdensfaktorer: Samtlige aktører påvirkes af konjunkturer, teknisk udvikling mm. Disse faktorer bidrager til at forme handelens udvikling. I de seneste år har konjunkturerne bidraget til, at handelen i mange lande har haft det sværere. Den tekniske udvikling via fx internettet har bidraget til at påvirke alle dele af handelen. Kunderne bedømmer produkter via sociale medier og handler via nettet. Den tekniske udvikling har også bidraget til, at selskaberne har kunnet effektivisere varestrømmen ved hjælp af avancerede tekniske logistikløsninger. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

10 2 NETHANDELENS OMFANG OG UDVIKLING 10 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

11 Nethandelen en del af detailhandelen Nethandelen har i nogle år oplevet en stærk udvikling og i særdeleshed inden for handelen med langvarige forbrugsgoder. Sverige har eksempelvis haft en årlig vækst på over 10 procent de seneste år. Meget tyder på, at denne trend vil vare ved. Stadig flere forbrugere har lært at handle via nettet, og selskaberne er blevet bedre til at sælge via nettet. I løbet af nogle år vil de internetvante 90 erforbrugere få øget købekraft. De vil efter al sandsynlighed nethandle i større udstrækning end tidligere generationer. Sverige har det største nethandelsmarked i Norden. Forbruget beløb sig til 34 milliarder SEK, (SEK 3.600/capita) i Flere end tre af ti danskere e-handler varer hver måned. Samlet set lå forbruget på SEK 24 milliarder (SEK 4.300/capita) i I Norge er prisniveauet højere end i de øvrige lande, hvilket gør, at mange vælger at købe varer i udlandet. Forbruget beløb sig til SEK 28 milliarder (SEK 5.600/capita) i Finland har lavest andel nethandlere af de nordiske lande med et samlet forbrug på SEK 19 milliarder (SEK 3.500/capita). Det er karakteristisk for nordisk nethandel, at der er store varestrømme mellem landene. Selskaber som H&M og Komplett har en stor del af deres omsætning i nabolandene. Svenske nethandelsselskaber tiltrækker mere købekraft fra de nordiske nabolande, end nethandelsselskaber i de øvrige nordiske lande gør. Ud over disse varestrømme består nethandelforbruget af indkøb fra internationale nethandelsselskaber som fx Amazon. Forbrug per capita, SEK (2011) Samlet forbug, MSEK (2011) Omsætning, MSEK (2012) DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ingen oplysninger Kurs 100 SEK 86 DKK 93 NOK - 11 EUR NCSC - Annual Research Report no. 1, October

12 Hvem er konkurrenterne? Konkurrencen fra nethandelen kommer fra flere forskellige sider. Rene nethandelsaktører som Adlibris og Komplett har været succesrige. Fra etablerede detaillister, som har tilføjet nethandel og/ eller haft postordrehandel (fx H&M). Konkurrencen kommer også fra aktører, der er begyndt som nethandelsselskaber, men som har tilføjet butikker (fx Clas Ohlsson). En konkurrent er også brugtmarkedet, hvor Blocket og E-bay kan nævnes. En type konkurrence kommer fra udlandet (fx Amazon). E-handelsforbrugerne er grænseløse og bestiller varer fra de e-handelsaktører, som tilbyder de bedste priser og varer. En overordnet analyse af lønsomheden blandt e-handelsaktører viser, at der er både meget lønsomme selskaber som aktører, der oplever underskud. Segmenter, som har høj udviklingstakt kendetegnes ofte af en høj grad af nye aktører, som ser muligheder, men også af en relativt stor udskillelse af firmaer, hvis forretningsmodeller ikke har fungeret. Denne trend vil vare ved. Mange af morgendagens succesrige nethandelsløsninger er endnu ikke opstået. 12 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

13 Nethandelen begynder at finde sine former Det tillokkende ved at handle via nettet er gradvist gået fra kun at blive styret af prispres til mere og mere at dreje sig om stort udbud, tidsgevinster og bekvemmelighed. I takt med et stadig mere modent marked stiller kunderne også stadig højere krav til fx fri fragt og hurtigere levering. Bøger, forbrugerelektronik, samt beklædning og sko er varer, der ligger øverst på salgslisterne i hele Norden. Beklædning og sko er også de brancher, der driver udviklingen af nye købeoplevelser på nettet, som fx zoomeffekter, stylingprogrammer og sociale medier. Nethandel med boligindretning og møbler spås en stadig større vækst, da den unge generation køber mere ud fra design og dermed ikke har samme behov for fysisk kontakt med varen inden købet. Der er brancher, som endnu ikke har foretaget noget større indtog inden for nethandelen. En branche, som er parat til start, er dagligvarehandelen, hvor måltidskasser er en model, som haft en relativt stærk vækst i de seneste år. En udvikling, som efter al sandsynlighed vil fortsætte. Desuden er forbrugerne i dag mere rationelle og værdistyrede i købeprocessen end tidligere. Før et indkøb sker sammenligninger af produkter, priser og kvaliteter, såkaldt pretrading. Kunderne bevæger sig mellem e-handelssider, fysiske butikker, shoppingblogger og sociale medier i jagten på de rette produkter. E-handelssiderne bliver dermed en vigtigere markedsføringskanal, end omsætningstallene viser. En observation er også, at handel i flere kanaler fremmer omsætningen. De forbrugere, som handler i flere kanaler, er mere loyale og køber for større beløb, og de aktører, som tilbyder multikanaler, vidner om en øget samlet omsætning. En undersøgelse viser eksempelvis, at kunder ville foretrække at købe 40% af alle varer gennem en form for multikanal, især med udbringning, men også med afhentning af forudbestilte varer i butikken. 20% af forbrugerne ville bruge flere penge hos deres foretrukne forhandler, hvis denne tilbød flere kanaler. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

14 Forbrugertrends i Norden Der er visse forskelle på, hvordan e-handelen fungerer, og på forbrugernes adfærd i de forskellige nordiske lande. I Norge og Danmark er kortbetaling den hyppigste betalingsmetode, når varer handles via nettet, og det opfattes som en sikker betalingsmetode. I Finland benyttes e-betaling i højere udstrækning, mens faktura er hyppigere i Sverige, hvor kortbetaling betragtes som en mindre sikker betalingsmetode. I Norge og Danmark står forbrugeren oftest for returomkostningen ved returnering, og i Finland er der ingen lovfæstet reklamationsret. Sverige er det land i Norden, som tiltrækker flest e-handelskunder fra de øvrige nordiske lande. Når nordboerne vælger at e-handle uden for Norden, sker dette især fra Storbritannien, USA eller Tyskland. Danskerne er relativt nethandelsmodne og stiller høje krav til leveringstider, muligheder for levering og fri fragt/ forsendelse. I Finland er udviklingen af e-handelen gået betydeligt langsommere end i de øvrige nordiske lande. De finske e-handelskunder har dermed betydeligt lavere krav til leveringstider end deres nordiske naboer.! Kortet viser nethandelsstrømmene i Norden For svenske e-handelskunder er tryghed et vigtigt parameter. Kendte varemærker, samt mulighed for forskellige betalingsalternativer er noget, der øger tryghedsfornemmelsen. I både Norge og Sverige er det dermed blevet stadig hyppigere at se certificeringen Trygg e-handel blandt e-handelsselskaberne. Det danske modstykke er E-mærket. 15% 4% 20% 16% 5% 2% 1% 8% 3% 26% 14 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

15 Hvordan ser det ud om 10 år, 20 år Sammenfattende kan det konstateres, at udviklingen af nethandelen går fremad i hurtig takt og drives af en række faktorer. Øget modenhed hos forbrugerne, som oplever en stigende bekvemmelighed ved nethandel og mindre bekymring over betaling, levering og lignende initiale barrierer. Øget modenhed hos de handlende, som fx har forstået betydningen af at levere til tiden, logistikhåndtering og at have gode og veludformede hjemmesider med lettilgængelig information og sikre betalingsmetoder. Teknisk modenhed har skabt helt nye forudsætninger for e-handel via mobiltelefoner, computere, sociale medier og forretningssystemer. Den fortsatte tekniske udvikling giver potentiale for yderligere modenhed. Detailhandelsselskaberne har valgt at satse stadig mere på nethandel, hvilket gør det endnu lettere for forbrugerne, som foretager deres research i fysiske butikker og derefter køber varerne på nettet. For butikscenterbranchen indebærer dette både udfordringer og muligheder. Hvilken rolle vil flerkanalsstrategier, afhentningssteder, restauranter, private og offentlige tjenester få i fremtidens butikscentre? Hvad vil der skulle gøres for at holde omsætningen og lejeindtægterne oppe? Butikscentrene skal være et attraktivt alternativ, ellers står branchen over for store udfordringer. Hvis man antager, at nethandelen inden for langvarige forbrugsgoder vokser fra ca. 10 procent til 20 procent i løbet af 10 år (svarer til ca. 10 procent årlig vækst), vil den tage en stor del af væksten i detailhandelen. Sandsynligvis vil nethandelen med langvarige forbrugsgoder have den kraftigste udvikling, men også inden for dagligvarehandelen er der koncepter, som vil kunne udfordre. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

16 3 BRANCHENS SYN PÅ NETHANDEL OG BUTIKSCENTRE 16 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

17 Hvem er eksperterne? Medlemmer af NCSC i Sverige, Norge, Finland og Danmark samt en del andre butikscenter- og detailhandelsaktører har fået mulighed for at besvare et webspørgeskema. Spørgsmålene har drejet sig om branchens syn på nethandelens udvikling og hvordan den vil påvirke butikscenterbranchen. Deltagerne er blevet delt op i ejendomsaktører, detailhandelsaktører samt øvrige (fx rådgivere, arkitekter, restauranter m.fl.). Hver tredje deltager er en kvinde, og over tre fjerdedele er mellem år. Halvdelen oplyser, at de handler på nettet nogle gange per år, mens fem procent oplyser, at de aldrig handler på nettet. I alt har 625 svaret. Omtrent 30 procent af de adspurgte har svaret. Undersøgelsen blev gennemført mellem juni august AKTØRER Detaillister Ejendom Øvrige I alt ANTAL SVARENDE NCSC - Annual Research Report no. 1, October

18 25% Branchen tror på en fordobling af nethandelen Branchen har et helhedssyn, når det gælder den voksende nethandel. De anslår, at den er noget større i dag, end den officielle statistik indikerer. De tror også, at den bliver mere end dobbelt så stor i løbet af de kommende ti år. I Norge og Danmark forventer man en kraftig vækst. Svenskerne har den mest forsigtige prognose. Samtlige i branchen mener, at forbrugerelektronik vil vokse mest. Også beklædning og sko samt musik og medier bedømmes højt. Der hersker stor enighed om, hvilke segmenter der vil vokse, men en afvigelse er, at detaillisterne tror, at sportsartikler vil få en hurtigere vækst end de fleste andre varegrupper. Hvis branchens bedømmelse holder stik, kan man konstatere, at nethandelen forventes fortsat at vokse med cirka 10 procent per år. Dette indebærer så, at nethandelens vækst vil udgøre en relativt stor del af hele detailhandelens vækst og dermed efter al sandsynlighed påvirke såvel butikscentre som detailhandelsaktører. 20% 30% 15% 25% 10% 20% 5% 15% 0% 10% 30% 5% 0% Detaillist Detaillist Øvrigt Ejendom Øvrigt Ejendom Norge Norge Sverige Finland Danmark Sverige Finland Danmark I dag Om 5-år Om 10 år I dag Om 5-år Om 10 år! I figurerne vises gennemsnitsprognosen samt de alternativer, der har fået flest svar Beklædning & sko Musik & medier Sportsartikler Bøger Levnedsmidler Boligindretning Legetøj Møbler Forbrugerelektronik Møbler Sportsartikler Bøger Levnedsmidler Boligindretning Legetøj Spørgsmål: Hvordan mange procent af markedets omsætning sker over nettet i dag, om 5 år og om 10 år, samt hvilke varegrupper vil vokse hurtigst på nettet? Forbrugerelektronik Beklædning & sko Musik & medier 18 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

19 Butikscenterbranchen forventes at tage markedsandele Butikscenterbranchen forventes at vokse og tage markedsandele. Man er noget mere positiv i Finland og Danmark, når det gælder muligheden for at tage markedsandele. Detaillisterne er noget mere tøvende over for butikscentrenes forventede udvikling. Gennemgående tror branchen, at man tager markedsandele fra butikker i solo beliggenheder og fra handelen i omkringliggende (mindre) byer. Branchen tror ikke, at butikscenterbranchen vil tage andele fra handel via nettet. Butikker i bykerner forventes at blive negativt påvirket af voksende butikscentre. De allerfleste i branchen tror, at det totale antal butikscentre forbliver uforandret. Væksten forventes at ske ved at man i stedet vil investere i eksisterende anlæg. 80% 60% 40% 20% 0% Øvrigt Ejendom Detaillist Falder Uforandret Stiger Finland Norge Butikscentre spås også at ændre karakter og blive mere multikonceptuelle og indeholde fx træningscentre, lager, kontor og flere oplevelser. Selv om butikscenterbranchen har et positivt billede af udviklingen, og at man forventer at øge sine andele, er man dog enige om, hvis andelene skulle blive mindre, vil branchen tabe andele til nethandelen. Sverige Danmark! Figuren viser, hvor stor en andel der tror, at markedsandelen falder, er uforandret eller stiger. Spørgsmål: Hvad tror du om butikscentrenes forventede markedsandel i fremtiden? NCSC - Annual Research Report no. 1, October

20 Nethandelen vil udfordre På spørgsmålet om branchen ser nethandel som en trussel, kan det konstateres, at en del flere betragter nettet som en trussel. Dette gælder især for detaillisterne samt i Norge og Danmark. Forbavsende mange ser ikke nettet som en større trussel. Måske ser de flere muligheder? Nethandelen forventes at øge kravet om, at fysiske butikker har hjemmesider og nethandel. Detaillisterne tror også, at det bliver endnu vigtigere at have god beliggenhed (stor synlighed og tilgængelighed). Ejendomsaktørerne tror, at det bliver endnu vigtigere at opleve varer i butikker. Butikscentrene vil også skulle forhøje det tekniske niveau (mere WiFi). Der er enighed om, at muligheden for at nethandle i butikker bliver vigtigere. Ejendomsejerne tror også, at det bliver vigtigere at satse på luksusprodukter i butikkerne, at kunderne får mulighed for at prøve varer, samt at restauranter bliver mere udbredte. Både detaillister og ejendomsaktører er enige om, at detailhandelen ikke bliver mindre vigtig for butikscentrene. Dog tror man ikke, at der kommer en øget efterspørgsel efter større arealer. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Detaillist Ejendom Øvrigt Norge Danmark Finland Sverige! En 10-graders skala benyttes. Ingen trussel = 1-3, Måske en trussel = 4-6, En trussel = 7-10 ingen trussel potentiel trussel er en trussel En konklusion er, at branchen også fremover skal arbejde med at integrere nethandel og fysisk handel. Spørgsmål: Er du enig i påstanden, at handelen udgør en trussel mod butikscentre? 20 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

21 Nethandelen vil andre butikscentrene...det bliver vigtigere med butiksbeliggenheder med stor synlighed og tilgængelighed...alle fysiske butikker har hjemmesider på nettet til e-handel og markedsføring...højere krav stilles til centrenes WiFi...det bliver mere udbredt at bestille on-line og afhente/returnere i butik...behovet for at smage/mærke/lugte til/opleve varer i butik stiger...mulighed for at nethandle i butik bliver mere almindeligt...kravene til mere fleksible butiksarealer stiger...det bliver vigtigere for butikker at satse på luksusvarer...kravene til midlertidige showrooms/pop-up-stores stiger...behovet for flere restauranter stiger...butikscentre via deres hjemmeside, og sammen med deres lejere, tilbyder e-handelsløsninger! Figuren viser gennemsnitlig vurdering på en skala krav til private tjenester (træningscentre, frisørsalon etc.) stiger...butikssortimenterne udbredes til flere varegrupper...krav til offentlige serviceydelser (bibliotek, tandlæge etc.) stiger...efterspørgslen efter kultur- og underholdningsudbud stiger Spørgsmål: Nethandelens udvikling vil medføre at...butikker har brug for mindre lagerplads...butikker har brug for mere butiksareal...detailhandelen bliver mindre vigtig for butikscentrene Detaillist Ejendom 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 NCSC - Annual Research Report no. 1, October

22 Lejekontrakten vil blive ændret I spørgeskemaet blev der stillet spørgsmål om, hvordan lejekontrakterne kan udvikle sig. Branchen tror, at det bliver mere almindeligt med mere fleksible lejekontrakter og korttidskontrakter for fx midlertidige showrooms. Branchen er mere uenig, når det gælder spørgsmålet om at basere butikslejen på antallet af centerbesøgende. Mange mener også, at detaillisternes forhandlingsposition bliver styrket, når det gælder butikslejer i butikscentre. Et spørgsmål, som stadig mangler svar, er hvordan butikscenteraktørerne vil forholde sig til, at en større del af butikkernes omsætning sker via nettet, og at butikkerne i større udstrækning kan blive afhentningssteder og dermed vil fremvise en lavere omsætning. Efter al sandsynlighed vil et øget samarbejde mellem parterne blive nødvendigt for at skabe øget forståelse for hinandens gensidige afhængighed, drivkræfter og mål Detaillist Ejendom Øvrige Mere fleksible lejekontrakter hyppigere Netomsætning kobles til butiksleje hyppigere Fast m²-leje Hyppigere Butiksleje baseret på Mindre almindeligt med rene omsætningslejer Korttidskontrakter (fx showrooms) mere almindelige Detaillister styrket forhandlingsposition antal centerbesøgende hyppigere! Figuren viser gennemsnitlig tilslutningsgrad på en skala 1-10 Spørgsmål: Hvordan vil butikslejer blive påvirket af voksende nethandel? 22 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

23 Hvad kræver det at tiltrække lejere til butikscentrene? Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, hvad det kræver at tiltrække lejere. Gennemgående fremhæves klassiske faktorer som størrelse, beliggenhed, tilgængelighed, bredt butiksmix og attraktive butikskoncepter som ankre. Vigtigst for ejendomsaktørerne er bred butiksmix, mens detaillisterne mener, at tilgængelighed er den vigtigste faktor. Faktorer, som ikke nævnes i den udstrækning, man måske ville forvente, er generøse åbningstider og professionelle ejerforhold. Måske ses dette som hygiejnefaktorer, som skal være på plads. Vigtigt, men ikke vigtigst, er faktorer som image, udformning, profil, kundemodtagelse, kvalitet, service, bymiljø, dynamik og ledelse. 100% 75% 50% 25% 0% 11% 9% 5% Trivsel 15% 25% 10% 23% 14% 18% 22% 27% 30% 28% 29% 34% Øvrige Ejendom Detaillist Bred butiksmix (300 svar) Attraktive butikskoncepter (103 svar) (146 svar) (257 svar) Mere fleksible lejekontrakter Tilgængelighed (326 svar) Branchen blev bedt om at nævne eksempler på interessante butikscentre. Mange centre blev nævnt. Blandt de centre, som blev nævnt lidt oftere end andre, var Storo Storcenter og Gulskogen Center (Norge), Forum og Jumbo (Finland), Rødovre og Lyngby Storcenter (Danmark) samt Emporia og Täby Center (Sverige). Figuren viser, hvor stor en andel af svarene, aktørerne har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor! fremgår af tallet i parentesen. Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække lejere? NCSC - Annual Research Report no. 1, October

24 Hvad kræver det at tiltrække fremtidens forbrugere? Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, hvad det kræver at tiltrække fremtidens forbrugere til butikscentrene. For at tiltrække butikscenterkunder mener branchen, at det er vigtigst at arbejde med at have et bredt butiksmix, at have attraktive butikskoncepter som ankre samt at arbejde for øget trivsel og også at tilbyde gratis parkering. Flere restauranter og food courts betragtes også som vigtigt for at lokke kunder til. For detaillister er bred butiksmix, attraktive butikskoncepter og gratis parkering relativt vigtigst. Restauranter/food courts er mindst vigtigt. For ejendomsejerne er det omtrent samme rangorden. Dog betragtes restauranter/food courts som vigtigere end fx gratis parkering. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 15% 15% 8% 11% 25% Flere food courts (116 svar) 19% 15% 11% Gratis parkering (155 svar) Trivsel (163 svar) 24% 33% 25% 34% 26% 30% (255 svar) Bred butiksmix (339 svar) Øvrige Ejendom Detaillist Attraktive butikskoncepter Figuren viser, hvor stor andel af svarene, som aktørerne har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor! fremgår af tallet i parentesen. Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække fremtidens kunder? 24 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

25 Hvordan møde nethandelens udvikling? Et spørgsmål i spørgeundersøgelsen handlede om tips fra branchen til branchen til at møde nethandelens udvikling. En dimension, som blev fremhævet, er behovet for at samordne forskellige butikkers netomsætning og sørge for udlevering af varer i butikscentrene. Tæt koblet til dette er også, at butikscentrene kan sørge for at være et interessant alternativ til rene nethandelsselskaber ved at tilbyde effektiv logistik (fx vareudlevering og returvarer). Et tip er også, at butikscentre bør præmiere koncepter, som satser på begge kanaler for på den måde at være en del af den voksende nethandel. Dette kunne fx handle om at etablere showrooms og udleveringssteder for på den måde at lokke besøgende til butikscentrene. Det er også vigtigt at gøre det lettere for butikscentre, forbrugere og lejere at mødes både digitalt og in the real world. Butikscentrene skal således også være til stede på nettet. Aktiv markedsføring, hjemmesider, sociale medier m.m., som bidrager til at fremhæve butikscentrene, betones. Et klogt og overordnet tip er, at det er vigtigt at investere i viden og infrastruktur for at møde flerkanalforbrugeren. Det gælder om at skaffe viden, som udvikler butikscentrene. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Shopping på alle platforme

Shopping på alle platforme Direktøren for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Betina Simonsen, ser et stort potentiale i handel fra mobiltelefoner. Foto: Flemming Hansen Tilstedeværelse på mange platforme er afgørende

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN

TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN TENDENS 2012 V/CHRIS LUND-HANSEN TENDENS 2012 dagens program 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.15 12.15- Velkomst og seneste nyt fra Point v/adm. dir. Chris

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel E-HANDEL ANNO 2014 Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH Internetomsætning i DK - 2020 Danskerne på nettet - Dansk e-handelsanalyse Logistik under

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

ERFARINGER MED E-HANDEL - TRENDS I E-HANDELSLOGISTIK

ERFARINGER MED E-HANDEL - TRENDS I E-HANDELSLOGISTIK ERFARINGER MED E-HANDEL - TRENDS I E-HANDELSLOGISTIK LOGISTIK- OG GODSKONFERENCEN 4. FEBRUAR 2015 Carsten Dalbo Pedersen Chef for Logistics & ecommerce, Post Danmark 1 POSTNORD KORT FORTALT Kampagneresultater

Læs mere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere Stig Birk Dørler ABSALON & CO Etableret 1988 Butiksmæglere & udviklere Værdiskabelse ved at matche ønsker og behov indenfor fast ejendom og detailhandel Skabelse og sikring af attraktiv beliggenhed Kan

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

A/B TEST. Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold.

A/B TEST. Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket. Sammen baner vi vejen for nye og tillidsfulde kundeforhold. e-mærket 2015 A/B TEST Sjovbog.dk: 49 % øget konvertering med e-mærket Med A/B testen fik jeg bekræftet, at vores samarbejde med e-mærket gav mening, og jeg anerkender i dag fuldt ud e-mærkets store signalværdi

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere