NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no."

Transkript

1 NETHANDELEN - TRUSSEL ELLER MULIGHED FOR BUTIKSCENTRE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

2 KONTAKT NCSC Formand: NCSC Wilner Anderson, Bestyrelsens formænd i de nordiske lande: Danmark: Per Nyborg, Norge: Rolf O. Svendsen, Finland: Tuire Nyberg, Sverige: Peter Hallberg, KONTAKT WSP NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, er brancheforeningen for butikscenterbranchen i de nordiske lande. Dens formål er kontinuerligt at udvikle det nordiske butikscentermarked og styrke branchens status som en professional og stærk deltager i samfundet. Vores over 1100 medlemmer inkluderer alle sider af branchen, fra udviklere til lejere og leverandører samt byplanlæggere.

3 FORORD OG INDHOLD Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) repræsenterer butikscenterbranchen i Norden og arbejder kontinuerligt på at frembringe viden med det formål at udvikle og styrke markederne for medlemmerne. NCSCs medlemmer er nøgleaktører for udviklingen i branchen. NCSC vil hvert år udarbejde en rapport for at fremhæve et aktuelt emne i branchen. I den første rapport har vi valgt at fokusere på handel over nettet og den måde, den kan komme til at påvirke butikscenterbranchen og dens udvikling og udformning. NCSC har bedt WSP Analys & Strategi til at stå for et spørgeskema til medlemmerne samt en analyse af, hvordan nethandelen har udviklet sig og kan udvikle sig. Gennemgående er der blevet anlagt et nordisk perspektiv. Ansvarlig fra WSP Analys & Strategi er dr. Fredrik Bergström, forretningsområdechef. Indhold Sammenfatning 1. Er nethandelen en trussel eller en mulighed? 2. Nethandelens omfang og udvikling 3. Branchens syn på nethandel og butikcentre 4. Veje fremad Oktober 2013

4 4 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

5 SAMMENFATNING Butikscenterbranchen regner med, at nethandelen vil mere end fordoble sin omsætning i løbet af de kommende 10 år og dermed udgøre en væsentlig trussel mod branchen. Hvis denne trend varer ved, vil mange butikscentre stå over for store udfordringer. Væksten kan gå i stå, og en del centre kan endda miste omsætning. Måske bliver det mere almindeligt med dead-malls. For at møde udviklingen må butikscenteraktørerne udvikle deres tilbud. For detaillisterne bliver det blandt andet vigtigt at tilføje nethandel for på den måde at få del i nethandeltrenden. For butikscentrene handler det om at tilføje flerkanalsstrategier (fx showrooms, udlevering af varer, egne hjemmesider, øget tilstedeværelse i sociale medier). Butikscentrene vil med stor sandsynlighed også tilføje andre tjenester. Sandsynligvis bliver butikscentrene i endnu højere grad mere tages ud mødesteder med et stort indslag af restauranter, men også med flere andre private og offentlige tjenester. Nethandelens vækst vil også kunne påvirke relationen mellem ejendomsejerne og detaillisterne. Detaillisternes forhandlingsstyrke vil stige over for ejendomsejerne, hvilket så kan føre til nye former for lejekontrakter. Detaillister og ejendomsejere har dog en fælles interesse i at skabe attraktive butikscentre, hvilket vil stille krav til det fortsatte samarbejde. Detailhandelens historie kendetegnes af koncepter, der er kommet og gået, og en del, som har varet ved. Bykernen er gennem de seneste årtier blevet udfordret af butikscentre. Nu udfordres butikscentrene (og bykernerne) af nethandelen. De aktører, som ikke forhøjer beredskabet og allerede i dag handler for at tage konkurrencen op, kan blive slået ud. For de, som ser udfordringerne og imødekommer kundernes efterspørgsel, er der flere muligheder end trusler. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

6 1 ER NETHANDELEN EN TRUSSEL ELLER EN MULIGHED? 6 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

7 Markeder i forandring På langt sigt har handelen haft en positiv udvikling i samtlige nordiske lande, og dens vækst følger den overordnede købekrafts udvikling. Den langsigtede trend påvirkes af konjunkturmæssige op- og nedgange. Nogle gange er udviklingen positiv. Andre gange svagere. Et eksempel er dansk detailhandel, som er blevet påvirket negativt af finanskrisen. Karakteristisk for handelen er også, at der er sket store strukturelle forandringer. Gennem de seneste 20 år er fx antallet af internationale detailhandelsaktører steget, butikscentrene er blevet flere, og nethandelen har fået fat. Handelen befinder sig i evig forandring. Det nye udfordrer det gamle, og de, som kan tage konkurrencen op og tilpasse sig til forudsætninger i forandring, kan få gavn af en voksende købekraft. De, som ikke magter dette, bliver slået ud. En af handelens og butikscenterbranchens store udfordringer de kommende ti år er den voksende nethandel. Hvordan nethandelen har udviklet sig, og hvordan den kan komme til at udfordre den traditionelle detailhandel og butikscenterbranchen handler denne rapport om. Rapporten indledes med en overordnet beskrivelse af handelens og e-handelens udvikling og drivkræfter. Derefter følger en analyse af, hvordan butikscenterbranchens aktører ser på e-handelens udvikling. Hvilke er mulighederne og udfordringerne? Rapporten afsluttes med en diskussion om veje fremad Ser man fremad, tyder meget på, at handelen vil vokse i takt med den langsigtede forventede vækst i det private forbrug i de respektive lande. Lige så sandsynligt er det, at der vil ske store forandringer. Meget af det, som vi i dag ser som det normale, vil om ti år være blevet afløst af noget andet. Spørgsmålet er bare hvad?! Figuren viser detailhandelens udvikling i de nordiske lande. Index = Danmark Finland Sverige Norge EU-28 NCSC - Annual Research Report no. 1, October

8 Handelens drivkræfter og markedspladsernes konkurrence For at forstå, hvad der former nutidens og fremtidens handel, og hvor kunderne vil handle, kan - på et overordnet plan - handelens drivkræfter opdeles i: Efterspørgsel: Hvor stor er købekraften, og hvad er kundernes præferencer? På langt sigt vokser købekraften, og dermed skabes bedre forudsætninger for handelens aktører. Med voksende indkomster ændres præferencerne imidlertid. For 20 år siden udgjorde eksempelvis restaurantforbrug og rejser en mindre andel af forbruget. Gennem de seneste 20 år har også forbruget af langvarige forbrugsgoder haft en stærkere udvikling end dagligvarehandelen. Købekraften vil vokse, detailhandelen vil tage en stor del af denne tilvækst, men bliver også udfordret af andre forbrugsvaner. Meget taler også for, at med voksende indkomster stiger efterspørgslen efter mangfoldighed. Til fremtiden hører med al sandsynlighed også, at nethandel bliver mere almindelig. Udbud: Hvordan ser handelens koncepter og forretningsmodeller ud? Hvilke er trendene? Handelens koncept er i evig forandring. Lønsomme forretningsmodeller udkonkurrerer mindre lønsomme. Fremkomsten af store kæder, som med stor indkøbskraft, effektiv logistik, stort udbud og billige varer er en international trend, som har udfordret mange af detailhandelens aktører gennem de seneste årtier. I fremtiden vil nutidens kæder blive udfordret af hinanden, men også af nye koncepter. Fremgang i handelen handler om at være innovativ og effektiv, og de aktører, som lever op til kundernes efterspørgsel og som kan opretholde en god lønsomhed, vil vinde markedsandele. Dette behøver ikke nødvendigvis være de store kæder. Det kan eksempelvis være niche-butikskoncepter, som lever op til efterspørgslen efter mangfoldighed eller omsætning via nettet. Efterspørgsel OMVERDENSFAKTORER Markedsplads Udbud POLITIKKERNE PÅVIRKER RAMMERNE 8 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

9 Markedspladsen: Kunderne og forretningsudøverne har til alle tider mødtes på forskellige markedspladser (fx torvet, bykernen, storbutiksområdet, indkøbscentret, nettet). Gennem de seneste 20 år er markedspladserne blevet professionaliseret. Internationale butikscenteraktører bakket op af international kapital har investeret i butikscentre af forskellige slags. Denne udvikling har udfordret alle andre markedspladser. En del har mødt konkurrencen på en aktiv måde (en hel del bykerner i mellemstore og større byer), andre har mistet markedsandele (især mindre steder uden for byerne). En type markedsplads, som udfordrer fremover, er nethandelen. Hvor stor andel af handelen kan den tage? Hvordan skal traditionelle markedspladser forholde sig til konkurrencen? Politik: Via skatter, renter og lovgivning kan politikken på nationalt og lokalt niveau gøre tingene lettere eller sværere for handelens aktører. Lovgivning kan eksempelvis besværliggøre nye eksterne etableringer (her varierer lovgivningen i Norden). Skatteændringer kan påvirke købekraftens udvikling, og regler og forbrugerlovgivning kan gøre tingene lettere eller sværere for fx nethandelen. Ovenstående faktorer former handelens fremtid og skal forstås hver for sig, men også samlet set. I denne rapport fremhæves de forskellige dele med særligt fokus på butikscentrenes og nethandelens rolle og udvikling. Omverdensfaktorer: Samtlige aktører påvirkes af konjunkturer, teknisk udvikling mm. Disse faktorer bidrager til at forme handelens udvikling. I de seneste år har konjunkturerne bidraget til, at handelen i mange lande har haft det sværere. Den tekniske udvikling via fx internettet har bidraget til at påvirke alle dele af handelen. Kunderne bedømmer produkter via sociale medier og handler via nettet. Den tekniske udvikling har også bidraget til, at selskaberne har kunnet effektivisere varestrømmen ved hjælp af avancerede tekniske logistikløsninger. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

10 2 NETHANDELENS OMFANG OG UDVIKLING 10 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

11 Nethandelen en del af detailhandelen Nethandelen har i nogle år oplevet en stærk udvikling og i særdeleshed inden for handelen med langvarige forbrugsgoder. Sverige har eksempelvis haft en årlig vækst på over 10 procent de seneste år. Meget tyder på, at denne trend vil vare ved. Stadig flere forbrugere har lært at handle via nettet, og selskaberne er blevet bedre til at sælge via nettet. I løbet af nogle år vil de internetvante 90 erforbrugere få øget købekraft. De vil efter al sandsynlighed nethandle i større udstrækning end tidligere generationer. Sverige har det største nethandelsmarked i Norden. Forbruget beløb sig til 34 milliarder SEK, (SEK 3.600/capita) i Flere end tre af ti danskere e-handler varer hver måned. Samlet set lå forbruget på SEK 24 milliarder (SEK 4.300/capita) i I Norge er prisniveauet højere end i de øvrige lande, hvilket gør, at mange vælger at købe varer i udlandet. Forbruget beløb sig til SEK 28 milliarder (SEK 5.600/capita) i Finland har lavest andel nethandlere af de nordiske lande med et samlet forbrug på SEK 19 milliarder (SEK 3.500/capita). Det er karakteristisk for nordisk nethandel, at der er store varestrømme mellem landene. Selskaber som H&M og Komplett har en stor del af deres omsætning i nabolandene. Svenske nethandelsselskaber tiltrækker mere købekraft fra de nordiske nabolande, end nethandelsselskaber i de øvrige nordiske lande gør. Ud over disse varestrømme består nethandelforbruget af indkøb fra internationale nethandelsselskaber som fx Amazon. Forbrug per capita, SEK (2011) Samlet forbug, MSEK (2011) Omsætning, MSEK (2012) DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ingen oplysninger Kurs 100 SEK 86 DKK 93 NOK - 11 EUR NCSC - Annual Research Report no. 1, October

12 Hvem er konkurrenterne? Konkurrencen fra nethandelen kommer fra flere forskellige sider. Rene nethandelsaktører som Adlibris og Komplett har været succesrige. Fra etablerede detaillister, som har tilføjet nethandel og/ eller haft postordrehandel (fx H&M). Konkurrencen kommer også fra aktører, der er begyndt som nethandelsselskaber, men som har tilføjet butikker (fx Clas Ohlsson). En konkurrent er også brugtmarkedet, hvor Blocket og E-bay kan nævnes. En type konkurrence kommer fra udlandet (fx Amazon). E-handelsforbrugerne er grænseløse og bestiller varer fra de e-handelsaktører, som tilbyder de bedste priser og varer. En overordnet analyse af lønsomheden blandt e-handelsaktører viser, at der er både meget lønsomme selskaber som aktører, der oplever underskud. Segmenter, som har høj udviklingstakt kendetegnes ofte af en høj grad af nye aktører, som ser muligheder, men også af en relativt stor udskillelse af firmaer, hvis forretningsmodeller ikke har fungeret. Denne trend vil vare ved. Mange af morgendagens succesrige nethandelsløsninger er endnu ikke opstået. 12 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

13 Nethandelen begynder at finde sine former Det tillokkende ved at handle via nettet er gradvist gået fra kun at blive styret af prispres til mere og mere at dreje sig om stort udbud, tidsgevinster og bekvemmelighed. I takt med et stadig mere modent marked stiller kunderne også stadig højere krav til fx fri fragt og hurtigere levering. Bøger, forbrugerelektronik, samt beklædning og sko er varer, der ligger øverst på salgslisterne i hele Norden. Beklædning og sko er også de brancher, der driver udviklingen af nye købeoplevelser på nettet, som fx zoomeffekter, stylingprogrammer og sociale medier. Nethandel med boligindretning og møbler spås en stadig større vækst, da den unge generation køber mere ud fra design og dermed ikke har samme behov for fysisk kontakt med varen inden købet. Der er brancher, som endnu ikke har foretaget noget større indtog inden for nethandelen. En branche, som er parat til start, er dagligvarehandelen, hvor måltidskasser er en model, som haft en relativt stærk vækst i de seneste år. En udvikling, som efter al sandsynlighed vil fortsætte. Desuden er forbrugerne i dag mere rationelle og værdistyrede i købeprocessen end tidligere. Før et indkøb sker sammenligninger af produkter, priser og kvaliteter, såkaldt pretrading. Kunderne bevæger sig mellem e-handelssider, fysiske butikker, shoppingblogger og sociale medier i jagten på de rette produkter. E-handelssiderne bliver dermed en vigtigere markedsføringskanal, end omsætningstallene viser. En observation er også, at handel i flere kanaler fremmer omsætningen. De forbrugere, som handler i flere kanaler, er mere loyale og køber for større beløb, og de aktører, som tilbyder multikanaler, vidner om en øget samlet omsætning. En undersøgelse viser eksempelvis, at kunder ville foretrække at købe 40% af alle varer gennem en form for multikanal, især med udbringning, men også med afhentning af forudbestilte varer i butikken. 20% af forbrugerne ville bruge flere penge hos deres foretrukne forhandler, hvis denne tilbød flere kanaler. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

14 Forbrugertrends i Norden Der er visse forskelle på, hvordan e-handelen fungerer, og på forbrugernes adfærd i de forskellige nordiske lande. I Norge og Danmark er kortbetaling den hyppigste betalingsmetode, når varer handles via nettet, og det opfattes som en sikker betalingsmetode. I Finland benyttes e-betaling i højere udstrækning, mens faktura er hyppigere i Sverige, hvor kortbetaling betragtes som en mindre sikker betalingsmetode. I Norge og Danmark står forbrugeren oftest for returomkostningen ved returnering, og i Finland er der ingen lovfæstet reklamationsret. Sverige er det land i Norden, som tiltrækker flest e-handelskunder fra de øvrige nordiske lande. Når nordboerne vælger at e-handle uden for Norden, sker dette især fra Storbritannien, USA eller Tyskland. Danskerne er relativt nethandelsmodne og stiller høje krav til leveringstider, muligheder for levering og fri fragt/ forsendelse. I Finland er udviklingen af e-handelen gået betydeligt langsommere end i de øvrige nordiske lande. De finske e-handelskunder har dermed betydeligt lavere krav til leveringstider end deres nordiske naboer.! Kortet viser nethandelsstrømmene i Norden For svenske e-handelskunder er tryghed et vigtigt parameter. Kendte varemærker, samt mulighed for forskellige betalingsalternativer er noget, der øger tryghedsfornemmelsen. I både Norge og Sverige er det dermed blevet stadig hyppigere at se certificeringen Trygg e-handel blandt e-handelsselskaberne. Det danske modstykke er E-mærket. 15% 4% 20% 16% 5% 2% 1% 8% 3% 26% 14 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

15 Hvordan ser det ud om 10 år, 20 år Sammenfattende kan det konstateres, at udviklingen af nethandelen går fremad i hurtig takt og drives af en række faktorer. Øget modenhed hos forbrugerne, som oplever en stigende bekvemmelighed ved nethandel og mindre bekymring over betaling, levering og lignende initiale barrierer. Øget modenhed hos de handlende, som fx har forstået betydningen af at levere til tiden, logistikhåndtering og at have gode og veludformede hjemmesider med lettilgængelig information og sikre betalingsmetoder. Teknisk modenhed har skabt helt nye forudsætninger for e-handel via mobiltelefoner, computere, sociale medier og forretningssystemer. Den fortsatte tekniske udvikling giver potentiale for yderligere modenhed. Detailhandelsselskaberne har valgt at satse stadig mere på nethandel, hvilket gør det endnu lettere for forbrugerne, som foretager deres research i fysiske butikker og derefter køber varerne på nettet. For butikscenterbranchen indebærer dette både udfordringer og muligheder. Hvilken rolle vil flerkanalsstrategier, afhentningssteder, restauranter, private og offentlige tjenester få i fremtidens butikscentre? Hvad vil der skulle gøres for at holde omsætningen og lejeindtægterne oppe? Butikscentrene skal være et attraktivt alternativ, ellers står branchen over for store udfordringer. Hvis man antager, at nethandelen inden for langvarige forbrugsgoder vokser fra ca. 10 procent til 20 procent i løbet af 10 år (svarer til ca. 10 procent årlig vækst), vil den tage en stor del af væksten i detailhandelen. Sandsynligvis vil nethandelen med langvarige forbrugsgoder have den kraftigste udvikling, men også inden for dagligvarehandelen er der koncepter, som vil kunne udfordre. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

16 3 BRANCHENS SYN PÅ NETHANDEL OG BUTIKSCENTRE 16 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

17 Hvem er eksperterne? Medlemmer af NCSC i Sverige, Norge, Finland og Danmark samt en del andre butikscenter- og detailhandelsaktører har fået mulighed for at besvare et webspørgeskema. Spørgsmålene har drejet sig om branchens syn på nethandelens udvikling og hvordan den vil påvirke butikscenterbranchen. Deltagerne er blevet delt op i ejendomsaktører, detailhandelsaktører samt øvrige (fx rådgivere, arkitekter, restauranter m.fl.). Hver tredje deltager er en kvinde, og over tre fjerdedele er mellem år. Halvdelen oplyser, at de handler på nettet nogle gange per år, mens fem procent oplyser, at de aldrig handler på nettet. I alt har 625 svaret. Omtrent 30 procent af de adspurgte har svaret. Undersøgelsen blev gennemført mellem juni august AKTØRER Detaillister Ejendom Øvrige I alt ANTAL SVARENDE NCSC - Annual Research Report no. 1, October

18 25% Branchen tror på en fordobling af nethandelen Branchen har et helhedssyn, når det gælder den voksende nethandel. De anslår, at den er noget større i dag, end den officielle statistik indikerer. De tror også, at den bliver mere end dobbelt så stor i løbet af de kommende ti år. I Norge og Danmark forventer man en kraftig vækst. Svenskerne har den mest forsigtige prognose. Samtlige i branchen mener, at forbrugerelektronik vil vokse mest. Også beklædning og sko samt musik og medier bedømmes højt. Der hersker stor enighed om, hvilke segmenter der vil vokse, men en afvigelse er, at detaillisterne tror, at sportsartikler vil få en hurtigere vækst end de fleste andre varegrupper. Hvis branchens bedømmelse holder stik, kan man konstatere, at nethandelen forventes fortsat at vokse med cirka 10 procent per år. Dette indebærer så, at nethandelens vækst vil udgøre en relativt stor del af hele detailhandelens vækst og dermed efter al sandsynlighed påvirke såvel butikscentre som detailhandelsaktører. 20% 30% 15% 25% 10% 20% 5% 15% 0% 10% 30% 5% 0% Detaillist Detaillist Øvrigt Ejendom Øvrigt Ejendom Norge Norge Sverige Finland Danmark Sverige Finland Danmark I dag Om 5-år Om 10 år I dag Om 5-år Om 10 år! I figurerne vises gennemsnitsprognosen samt de alternativer, der har fået flest svar Beklædning & sko Musik & medier Sportsartikler Bøger Levnedsmidler Boligindretning Legetøj Møbler Forbrugerelektronik Møbler Sportsartikler Bøger Levnedsmidler Boligindretning Legetøj Spørgsmål: Hvordan mange procent af markedets omsætning sker over nettet i dag, om 5 år og om 10 år, samt hvilke varegrupper vil vokse hurtigst på nettet? Forbrugerelektronik Beklædning & sko Musik & medier 18 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

19 Butikscenterbranchen forventes at tage markedsandele Butikscenterbranchen forventes at vokse og tage markedsandele. Man er noget mere positiv i Finland og Danmark, når det gælder muligheden for at tage markedsandele. Detaillisterne er noget mere tøvende over for butikscentrenes forventede udvikling. Gennemgående tror branchen, at man tager markedsandele fra butikker i solo beliggenheder og fra handelen i omkringliggende (mindre) byer. Branchen tror ikke, at butikscenterbranchen vil tage andele fra handel via nettet. Butikker i bykerner forventes at blive negativt påvirket af voksende butikscentre. De allerfleste i branchen tror, at det totale antal butikscentre forbliver uforandret. Væksten forventes at ske ved at man i stedet vil investere i eksisterende anlæg. 80% 60% 40% 20% 0% Øvrigt Ejendom Detaillist Falder Uforandret Stiger Finland Norge Butikscentre spås også at ændre karakter og blive mere multikonceptuelle og indeholde fx træningscentre, lager, kontor og flere oplevelser. Selv om butikscenterbranchen har et positivt billede af udviklingen, og at man forventer at øge sine andele, er man dog enige om, hvis andelene skulle blive mindre, vil branchen tabe andele til nethandelen. Sverige Danmark! Figuren viser, hvor stor en andel der tror, at markedsandelen falder, er uforandret eller stiger. Spørgsmål: Hvad tror du om butikscentrenes forventede markedsandel i fremtiden? NCSC - Annual Research Report no. 1, October

20 Nethandelen vil udfordre På spørgsmålet om branchen ser nethandel som en trussel, kan det konstateres, at en del flere betragter nettet som en trussel. Dette gælder især for detaillisterne samt i Norge og Danmark. Forbavsende mange ser ikke nettet som en større trussel. Måske ser de flere muligheder? Nethandelen forventes at øge kravet om, at fysiske butikker har hjemmesider og nethandel. Detaillisterne tror også, at det bliver endnu vigtigere at have god beliggenhed (stor synlighed og tilgængelighed). Ejendomsaktørerne tror, at det bliver endnu vigtigere at opleve varer i butikker. Butikscentrene vil også skulle forhøje det tekniske niveau (mere WiFi). Der er enighed om, at muligheden for at nethandle i butikker bliver vigtigere. Ejendomsejerne tror også, at det bliver vigtigere at satse på luksusprodukter i butikkerne, at kunderne får mulighed for at prøve varer, samt at restauranter bliver mere udbredte. Både detaillister og ejendomsaktører er enige om, at detailhandelen ikke bliver mindre vigtig for butikscentrene. Dog tror man ikke, at der kommer en øget efterspørgsel efter større arealer. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Detaillist Ejendom Øvrigt Norge Danmark Finland Sverige! En 10-graders skala benyttes. Ingen trussel = 1-3, Måske en trussel = 4-6, En trussel = 7-10 ingen trussel potentiel trussel er en trussel En konklusion er, at branchen også fremover skal arbejde med at integrere nethandel og fysisk handel. Spørgsmål: Er du enig i påstanden, at handelen udgør en trussel mod butikscentre? 20 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

21 Nethandelen vil andre butikscentrene...det bliver vigtigere med butiksbeliggenheder med stor synlighed og tilgængelighed...alle fysiske butikker har hjemmesider på nettet til e-handel og markedsføring...højere krav stilles til centrenes WiFi...det bliver mere udbredt at bestille on-line og afhente/returnere i butik...behovet for at smage/mærke/lugte til/opleve varer i butik stiger...mulighed for at nethandle i butik bliver mere almindeligt...kravene til mere fleksible butiksarealer stiger...det bliver vigtigere for butikker at satse på luksusvarer...kravene til midlertidige showrooms/pop-up-stores stiger...behovet for flere restauranter stiger...butikscentre via deres hjemmeside, og sammen med deres lejere, tilbyder e-handelsløsninger! Figuren viser gennemsnitlig vurdering på en skala krav til private tjenester (træningscentre, frisørsalon etc.) stiger...butikssortimenterne udbredes til flere varegrupper...krav til offentlige serviceydelser (bibliotek, tandlæge etc.) stiger...efterspørgslen efter kultur- og underholdningsudbud stiger Spørgsmål: Nethandelens udvikling vil medføre at...butikker har brug for mindre lagerplads...butikker har brug for mere butiksareal...detailhandelen bliver mindre vigtig for butikscentrene Detaillist Ejendom 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 NCSC - Annual Research Report no. 1, October

22 Lejekontrakten vil blive ændret I spørgeskemaet blev der stillet spørgsmål om, hvordan lejekontrakterne kan udvikle sig. Branchen tror, at det bliver mere almindeligt med mere fleksible lejekontrakter og korttidskontrakter for fx midlertidige showrooms. Branchen er mere uenig, når det gælder spørgsmålet om at basere butikslejen på antallet af centerbesøgende. Mange mener også, at detaillisternes forhandlingsposition bliver styrket, når det gælder butikslejer i butikscentre. Et spørgsmål, som stadig mangler svar, er hvordan butikscenteraktørerne vil forholde sig til, at en større del af butikkernes omsætning sker via nettet, og at butikkerne i større udstrækning kan blive afhentningssteder og dermed vil fremvise en lavere omsætning. Efter al sandsynlighed vil et øget samarbejde mellem parterne blive nødvendigt for at skabe øget forståelse for hinandens gensidige afhængighed, drivkræfter og mål Detaillist Ejendom Øvrige Mere fleksible lejekontrakter hyppigere Netomsætning kobles til butiksleje hyppigere Fast m²-leje Hyppigere Butiksleje baseret på Mindre almindeligt med rene omsætningslejer Korttidskontrakter (fx showrooms) mere almindelige Detaillister styrket forhandlingsposition antal centerbesøgende hyppigere! Figuren viser gennemsnitlig tilslutningsgrad på en skala 1-10 Spørgsmål: Hvordan vil butikslejer blive påvirket af voksende nethandel? 22 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

23 Hvad kræver det at tiltrække lejere til butikscentrene? Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, hvad det kræver at tiltrække lejere. Gennemgående fremhæves klassiske faktorer som størrelse, beliggenhed, tilgængelighed, bredt butiksmix og attraktive butikskoncepter som ankre. Vigtigst for ejendomsaktørerne er bred butiksmix, mens detaillisterne mener, at tilgængelighed er den vigtigste faktor. Faktorer, som ikke nævnes i den udstrækning, man måske ville forvente, er generøse åbningstider og professionelle ejerforhold. Måske ses dette som hygiejnefaktorer, som skal være på plads. Vigtigt, men ikke vigtigst, er faktorer som image, udformning, profil, kundemodtagelse, kvalitet, service, bymiljø, dynamik og ledelse. 100% 75% 50% 25% 0% 11% 9% 5% Trivsel 15% 25% 10% 23% 14% 18% 22% 27% 30% 28% 29% 34% Øvrige Ejendom Detaillist Bred butiksmix (300 svar) Attraktive butikskoncepter (103 svar) (146 svar) (257 svar) Mere fleksible lejekontrakter Tilgængelighed (326 svar) Branchen blev bedt om at nævne eksempler på interessante butikscentre. Mange centre blev nævnt. Blandt de centre, som blev nævnt lidt oftere end andre, var Storo Storcenter og Gulskogen Center (Norge), Forum og Jumbo (Finland), Rødovre og Lyngby Storcenter (Danmark) samt Emporia og Täby Center (Sverige). Figuren viser, hvor stor en andel af svarene, aktørerne har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor! fremgår af tallet i parentesen. Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække lejere? NCSC - Annual Research Report no. 1, October

24 Hvad kræver det at tiltrække fremtidens forbrugere? Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, hvad det kræver at tiltrække fremtidens forbrugere til butikscentrene. For at tiltrække butikscenterkunder mener branchen, at det er vigtigst at arbejde med at have et bredt butiksmix, at have attraktive butikskoncepter som ankre samt at arbejde for øget trivsel og også at tilbyde gratis parkering. Flere restauranter og food courts betragtes også som vigtigt for at lokke kunder til. For detaillister er bred butiksmix, attraktive butikskoncepter og gratis parkering relativt vigtigst. Restauranter/food courts er mindst vigtigt. For ejendomsejerne er det omtrent samme rangorden. Dog betragtes restauranter/food courts som vigtigere end fx gratis parkering. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8% 15% 15% 8% 11% 25% Flere food courts (116 svar) 19% 15% 11% Gratis parkering (155 svar) Trivsel (163 svar) 24% 33% 25% 34% 26% 30% (255 svar) Bred butiksmix (339 svar) Øvrige Ejendom Detaillist Attraktive butikskoncepter Figuren viser, hvor stor andel af svarene, som aktørerne har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor! fremgår af tallet i parentesen. Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække fremtidens kunder? 24 NCSC - Annual Research Report no. 1, October 2013

25 Hvordan møde nethandelens udvikling? Et spørgsmål i spørgeundersøgelsen handlede om tips fra branchen til branchen til at møde nethandelens udvikling. En dimension, som blev fremhævet, er behovet for at samordne forskellige butikkers netomsætning og sørge for udlevering af varer i butikscentrene. Tæt koblet til dette er også, at butikscentrene kan sørge for at være et interessant alternativ til rene nethandelsselskaber ved at tilbyde effektiv logistik (fx vareudlevering og returvarer). Et tip er også, at butikscentre bør præmiere koncepter, som satser på begge kanaler for på den måde at være en del af den voksende nethandel. Dette kunne fx handle om at etablere showrooms og udleveringssteder for på den måde at lokke besøgende til butikscentrene. Det er også vigtigt at gøre det lettere for butikscentre, forbrugere og lejere at mødes både digitalt og in the real world. Butikscentrene skal således også være til stede på nettet. Aktiv markedsføring, hjemmesider, sociale medier m.m., som bidrager til at fremhæve butikscentrene, betones. Et klogt og overordnet tip er, at det er vigtigt at investere i viden og infrastruktur for at møde flerkanalforbrugeren. Det gælder om at skaffe viden, som udvikler butikscentrene. NCSC - Annual Research Report no. 1, October

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING WWW.DIBS.DK DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING 50% NÅR DE HANDLER PÅ NETTET AF ALLE NORDISKE FORBRUGERE VIL GEMME DERES KORTINFORMATION 423 000 NYE FORBRUGERE

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel

Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel Distancehandlen i 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel Nordisk distancehandel med fortsat vækstpotentiale For andet år i træk kan Posten præsentere

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

E-handel i Norden 2016

E-handel i Norden 2016 E-handel i Norden 2016 Indhold Forord: Leveringen - en vigtig del af e-handelsoplevelsen... 3 Oversigt: Nordisk e-handel kort fortalt...4 Udblik: Med logistikken som konkurrencefordel...6 Nordisk e-handel

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017

E-handel i Norden. Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Temperaturmåling Julehandlen i Norden 2017 E-handel i Norden Nordboerne planlægger at købe julegaver på nettet for 16,1 mia. kr. i år RESUMÉ Julehandlen i Norden er kommet godt i gang.

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

E-handel i Norden 2015

E-handel i Norden 2015 E-handel i Norden 2015 Indhold Om rapporten...2 Norden, et førende e-handelsmarked...3 Tilgængelighed og valgfrihed stadig vigtigere... 4 Norden... 6 E-handel for godt DKK 114 mia...6 Det handler vi: Tøj

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl!

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Stay Local, Go Global Sælg dine produkter overalt Eksempel: Sverige 8,5 millioner svenskere er

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 22 Bilag 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 22 Bilag 2 Offentligt Hvem er Steen & Strøm? Steen & Strøm er Skandinaviens største operatør inden for udvikling og management af shoppingcentre Steen & Strøms

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL 2016 Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund? Kort om FDIH E-handel i DK 2015/2016 Konkurrencen udefra Global eller Local Hva nu?

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

E-handel i Norden 2014

E-handel i Norden 2014 E-handel i Norden 2014 Indhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nu mødes kanalerne 4 5 Norden 6 17 Case: Sådan lykkedes det for Panduro med nordisk e-handel 6 7 Næsten hver

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS e-handelsindex DANMARK 21 2 Baggrund DIBS Payment Services, Nordens største udbyder af internetbetalingsløsninger, har siden 27 analyseret e-handlen i Danmark

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Danmarks Bedste Shoppingcenter

Danmarks Bedste Shoppingcenter Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Shoppingcenter 2013 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 20 Juryens bedømmelse 28 Kundernes vs. juryens bedømmelser

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Shoppingcentre og e-handel

Shoppingcentre og e-handel Shoppingcentre og e-handel Om forbrugeradfærd Hvordan detailhandlen kan sikre, at dens markedskommunikation fører til salg. Af Søren Ørnholt Jørgensen lyhne+company a/s Internethandlen udgør ca. 15% af

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Markedsmuligheder i Finland

Markedsmuligheder i Finland Markedsmuligheder i Finland + Sauna Sauna er en del af hverdagen I Finland er der anslået 2 millioner sauna Arbejde og fritid Danmarks eksport til Finland Dansk eksportfordeling, Norden 2010 Kilde:

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmarks Bedste Shoppingcenter 2015

Danmarks Bedste Shoppingcenter 2015 Danmarks Bedste Shoppingcenter 2015 Rødovre d. 22. oktober 2015 I et samarbejde mellem Institut for Center-Planlægning ( A/S), Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) og Detail-forum gennemføres for

Læs mere