PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTOPLEVETKVALITET 2013"

Transkript

1 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23

2 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis, som blev gennemført i perioden 2. oktober til 22. november 23. Generelt vurderer patienterne kvaliteten i speciallægepraksis meget højt. I rapporten kan du se, hvordan dine patienter vurderer din klinik. Vi vil gerne gøre det enkelt for dig at bruge resultaterne, derfor viser vi dig: Et hurtigt overblik over de tre spørgsmål, hvor du afviger mest positivt og de tre spørgsmål, hvor du afviger mest negativt dels fra landsresultatet og dels i sammenligning med dine kolleger indenfor specialet. Fuldtidspraksis sammenlignes kun med fuldtidspraksis, og deltidspraksis sammenlignes kun med deltidspraksis. En betydningsanalyse, der giver dig et overblik over, hvor det kan give bedst mening for dig at sætte ind med forbedringer. En oversigt over, hvordan dine patienter har vurderet din klinik på hvert af undersøgelsens spørgsmål med mulighed for at sammenligne dig med dine kolleger inden for dit speciale i din region, med specialet på landsplan og med det samlede gennemsnit på landsplan. Krydstabeller som opdeler resultaterne på baggrundsvariable. De uddybende kommentarer fra dine patienter, som kan give dig mere specifik viden om, hvad dine patienter oplever i din klinik i forhold til undersøgelsens temaer, finder du i kommentarrapporten. Hvordan kan du bruge resultaterne? Du bestemmer selv, hvordan du vil arbejde med dine resultater. Husk, at det er klinikken, der vurderes og ikke alene dig som speciallæge. Det kan være en ide at gennemgå resultaterne sammen med dit klinikpersonale. Måske er der gode ideer at hente i patientkommentarerne, og måske kan du få andre ideer ved at drøfte resultater med dine kolleger. Arbejdet med patientoplevet kvalitet bliver en del af den kommende akkreditering i speciallægepraksis. Der lægges op til, at klinikkens håndtering af patientoplevelser ses i sammenhæng med håndtering af tilbagemeldinger fra patienter, patientklager og forsikringssager. Om undersøgelsen Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rambøll og er gennemført i henhold til overenskomsten om speciallægehjælp med det formål at give den enkelte speciallæge redskaber til at arbejde med kvaliteten i sin klinik. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af erfaringerne fra pilotundersøgelsen i 29 og med sparring fra en gruppe af speciallæger og embedsmænd fra regionerne. Herefter er spørgeskemaet valideret i en pilottest med 37 patienter. Ud over resultaterne til hver enkelt klinik modtager hver region en rapport med data på aggregeret niveau med fokus på specialer og regional benchmarking. Regionerne har ikke adgang til data på klinikniveau, og i regioner, med under fem praksis i et speciale, er disse praksis samlet i en kategori øvrige. Endvidere offentliggøres resultaterne i en hovedrapport, hvor der uden tabeller gøres rede for resultaterne i en mere journalistisk form baseret på cases og de gode eksempler. Hovedrapporten forventes offentliggjort i begyndelsen af marts 24. ekvis styregruppe NB. I spørgeskemaundersøgelsen havde patienterne mulighed for at komme med kommentarer til klinikken (spørgsmål 3, 7, 2, 25, 29 og 3). Kommentarerne vises ikke i denne rapport, men findes særskilt i kommentarrapporten.

3 LÆSEVEJLEDNING 2 Sådan læses frekvensfordelingerne Øverst vises spørgsmålets formulering, mens de forskellige svarmuligheder fremgår til venstre for grafen. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål 2 har 5% svaret Ja, 3% Nej, men ville gerne have haft det, 55% Nej, og jeg havde ikke behov for det. Til højre for svarfordelingen vises antallet af svar på de enkelte svarkategorier. Her har henholdsvis 6, 2 og 22 svaret på de tre kategorier I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at i praksissen har 5% færre end landsgennemsnittet svaret "Ja" til spørgsmål 2, illustreret ved den lyseblå bar. 5% flere har svaret Nej, men jeg ville gerne have haft det, illustreret ved den mørkeblå bar. Samme antal som landsgennemsnittet har svaret Nej, og jeg havde ikke behov for det. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er, under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer.

4 LÆSEVEJLEDNING 3 Sådan læses svarfordelingerne Yderst til venstre vises spørgsmålets formulering. Mellem spørgsmålsformuleringen og svarfordelingen vises antallet af svar på det konkrete spørgsmål. Her har 48 patienter således svaret på spørgsmålet. Grafikken illustrerer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. På spørgsmål 23 har 8% svaret I høj grad, % I nogen grad, 6% I mindre grad. De resterende 3% har svaret Slet ikke. Patienter der har svaret "Ved ikke" medtages ikke i svarfordelingen. Til højre for svarfordelingen vises gennemsnitsscoren for spørgsmålet. For spørgsmål 23 i er gennemsnittet 3,7. Den maksimale score er 4 og minimum er. I højre side sammenlignes resultatet for den enkelte praksis med specialets regionale resultat, specialets landsresultat, samt landsgennemsnittet (alle specialer). Grafikken viser, at landsgennemsnittet for spørgsmål 23 er 3,8 og at praksissens gennemsnitsscore er, lavere, illustreret ved den røde bar. Bemærk, at afrunding kan betyde, at forskellen mellem to gennemsnit er, under eller over forskellen mellem de afrundede gennemsnit. Bemærk, at der kun vil blive sammenlignet, såfremt der er andre sammenlignelige praksisser inden for dit speciale og din region. Alle praksisser vil blive sammenlignet med landsgennemsnittet på tværs af specialer. Sådan udregnes gennemsnittet Gennemsnittet udregnes ved at lægge de point sammen som patienterne har givet klinikken på det pågældende spørgsmål. I eksemplet ovenfor har 39 (8 procent af 48) patienter givet 4 point, 5 patienter har givet 3 point, 3 patienter har givet 2 point og ingen patient har givet point. Gennemsnittet beregnes dermed således:

5 STØRSTE AFVIGELSE FRA 4 LANDSRESULTATET Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra landsresultatet, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra landsresultatet. 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?, 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken?, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? -,3 c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? -,3 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? -, -2-2

6 STØRSTE AFVIGELSER FRA 5 SPECIALETS LANDSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets landsresultat. 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?,2 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken?, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? -,3 c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? -,3 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? -, -2-2

7 STØRSTE AFVIGELSER FRA 6 SPECIALETS REGIONSRESULTAT Nedenstående figur viser de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest positivt fra specialets resultat, samt de tre spørgsmål hvor praksissens resultat afviger mest negativt fra specialets regionsresultat. 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)?,2 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken?,2 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken?, d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? -,2 c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? -,2 9. Hvordan synes du, der blev taget hånd om fejlen/fejlene, efter at de blev opdaget? -,

8 BETYDNINGSANALYSE 7 Sådan læses matricen Nogle forhold påvirker den enkelte patients samlede tilfredshed mere end andre. Ved hjælp af en statistisk analyse er det muligt at afdække, hvor meget de enkelte spørgsmål hver især påvirker den samlede tilfredshed. I matricen på næste side fremstilles ovenstående sammenhæng, for de patienter der har besøgt netop din praksis. Spørgsmål, der placerer sig i øverste højre kvadrant, er praksisens styrker. Disse er spørgsmål, der har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, og hvor patienterne samtidig er meget tilfredse. Det er vigtigt at fastholde det gode arbejde, der gøres på disse områder. Spørgsmål, der placerer sig i nederste højre kvadrant, er praksisens indsatsområder. Disse er spørgsmål, der lige som styrkerne udviser en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, men hvor patienternes tilfredshed kunne forbedres. Disse er således områder, man fremadrettet kan arbejde med for at øge den samlede tilfredshed. Følgende spørgsmål indgår i analysen Spm. 4: Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Spm. 6: Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Spm. 7: Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Spm. 8: Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Spm. : Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Spm. 5a: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at undersøge dig? Spm. 5b: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? Spm. 5c: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? Spm. 5d: Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? Spm. 6: I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Spm. 22: Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Spm. 23: I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for?

9 BETYDNINGSANALYSE 8 Spm Spm. 23 Spm. Spm. 6 Tilfredshed 3.5 Spm. 22 Spm. 8 Spm. 5a Spm. 5b Spm. 5c 3.25 Spm. 7 Spm. 5d Spm Betydning

10 TIDSBESTILLING OG 9 KONTAKT MED KLINIKKEN. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Antal svar Ja 4% Nej, dette besøg er led i et længere forløb (2 besøg eller flere) 3% Nej, jeg har benyttet denne klinik ved et tidligere behandlingsforløb 3% Regionalt

11 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED KLINIKKEN 2. Hvad var den primære årsag til at du valgte denne speciallægeklinik, i forbindelse med dette besøg? Antal svar Afstand til eget hjem el. arbejdsplads 7% Anbefalet af egen læge 25% Anbefalet af andre (venner, familie o.lign.) 7% 4 3 Eneste mulige klinik, indenfor dette speciale % Jeg er tidligere blevet behandlet på denne klinik 25% Efter besøg på klinikkens hjemmeside % Kortest ventetid 3% Andet (uddyb): 4% - Regionalt

12 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED KLINIKKEN 3. Hvordan bestilte du tid? Antal svar Telefonisk 96% /elektronisk tidsbestilling % Personlig henvendelse 4% Jeg fik en akut tid via egen læge % Andet (uddyb): % Regionalt 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? Antal svar Gns , 3,2 -, 3,4 -,3 3,4 -,3 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig ælp Region alt ælp

13 TIDSBESTILLING OG 2 KONTAKT MED KLINIKKEN 5. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Antal svar Op til en uge 36% -2-3 uge til måned 46% til 3 måneder 4% til 6 måneder 4% -3 6 måneder til år % Mere end år % Regionalt 6. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Antal svar Gns ,8 3,7, 3,8, 3,7, Acceptabel Uacceptabel ælp Region alt ælp

14 TIDSBESTILLING OG 3 KONTAKT MED KLINIKKEN 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? Antal svar Gns ,3 3,5 -,2 3,6 -,3 3,6 -,3 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig ælp Region alt ælp 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? Antal svar Gns ,5 3,3,2 3,3,2 3,4, Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt ælp Region alt ælp

15 TIDSBESTILLING OG 4 KONTAKT MED KLINIKKEN 9. Hvor lang ventetid oplevede du, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Jeg oplevede ikke ventetid 38% Op til 5 minutter 38% til 3 minutter 2% Mere end 3 minutter 3% Det husker jeg ikke % Regionalt. Blev du informeret om, hvorfor du ville komme senere til end den aftalte mødetid? Antal svar Ja 6% Nej 94% Det husker jeg ikke % Regionalt

16 TIDSBESTILLING OG 5 KONTAKT MED KLINIKKEN. Hvordan vurderer du ventetiden, fra den aftalte mødetid til du blev kaldt ind? Antal svar Gns ,6 3,7 -, 3,7 -, 3,8 -,2 Acceptabel Uacceptabel ælp Region alt ælp 2. Hvornår på dagen vil du generelt helst gå til speciallægen? Antal svar Kl. 7 24% Kl. 4 38% Kl % Kl % Tid på dagen har mindre betydning for mig 38% Regionalt

17 UNDERSØGELSE OG 6 BEHANDLING 4. Hvem undersøgte og/eller behandlede dig? Antal svar Speciallægen 68% Klinikpersonale % Både speciallæge og klinikpersonale 32% Regionalt

18 UNDERSØGELSE OG 7 BEHANDLING 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til Antal svar Gns. a) at undersøge dig? ,4 3,6 -,2 3,7 -,3 3,6 -,2 b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? ,4 3,5 -, 3,6 -,2 3,6 -,2 c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? ,3 3,5 -,2 3,6 -,3 3,6 -,3 d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? ,3 3,5 -,2 3,6 -,3 3,6 -,3 Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig ælp Region alt ælp 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? Antal svar Gns ,6 3,6, 3,6, 3,6, I høj grad I nogen grad I mindre grad ælp Region alt ælp Slet ikke

19 FEJL I FORBINDELSE MED 8 DIT/DINE BESØG 8. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken? Antal svar Ja 4% 2 2 Nej 96% Regionalt *spørgsmål 9 vises kun, såfremt 5 patienter har svaret

20 INFORMATION 9 2. Modtog du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Antal svar Ja 7% Nej, men jeg ville gerne have haft det 22% Nej, og jeg havde ikke behov for det 7% Regionalt 22. Hvordan oplevede du den skriftlige information, som du fik i klinikken? Antal svar Gns ,5 3,3,2 3,4, 3,4, Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig ælp Region alt ælp

21 INFORMATION I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? Antal svar Gns ,7 3,7, 3,8 -, 3,8 -, I høj grad I nogen grad I mindre grad ælp Region alt ælp Slet ikke 24. Var du i tvivl om noget vedrørende den medicin (eller recept), som du fik med fra speciallægen? Antal svar Ja 4% 2 2 Nej 23% Jeg fik ikke medicin eller recept med fra speciallægen 73% Regionalt

22 DIN SAMLEDE VURDERING AF 2 KLINIKKEN 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Antal svar Gns ,9 3,8, 3,9, 3,9, I høj grad I nogen grad I mindre grad ælp Region alt ælp Slet ikke 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? Antal svar Gns ,6 3,6, 3,7 -, 3,7 -, Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt ælp Region alt ælp 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? Antal svar Gns ,7 3,8 -, 3,8 -, 3,8 -, I høj grad I nogen grad I mindre grad ælp Region alt ælp Slet ikke

23 OM DIG SOM PATIENT Er du Antal svar Mand 34% -7-6 Kvinde 66% Regionalt 32. Hvor gammel er du? Antal svar Under 8 år 7% år 7% år % år 7% år eller derover 59% Regionalt

24 OM DIG SOM PATIENT Skemaet er udfyldt af Antal svar Patient 83% Pårørende 4% Patient og pårørende 3% Regionalt

25 REFLEKSIONER 24 Resultaterne i denne rapport skal danne grundlag for det videre arbejde med den patientoplevede kvalitet i netop din praksis. Det er derfor vigtigt at der arbejdes videre med resultaterne. Nedenfor kan du nedfælde dine reflektioner, og på næste side er der mulighed for at nedfælde fire konkrete indsatsområder, samt hvilke tiltag der skal understøtte det videre arbejde med disse i din praksis:

26 VALGTE INDSATSOMRÅDER 25 INDSATSOMRÅDE BEGRUNDELSE BESKRIVELSE AF INDSATSEN 2 3 4

27 SVAR FORDELT PÅ 26 BAGGRUNDSVARIABLE Sådan læses krydstabellerne Yderst til venstre vises spørgsmålsformuleringerne. Det er kun tilfredshedsspørgsmål der vises i krydstabellerne, dvs. spørgsmål som har en gennemsnitsscore. Et spørgsmål vises kun såfremt der er minimum 5 svar. I kolonnerne vises gennemsnitsscoren for de enkelte tilfredshedsspørgsmål opdelt på baggrundsvariable. Den maksimale score er 4, og den minimale er. Alle spørgsmål vender således at 4 altid er positivt. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser i en gruppe. Grupper med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". Er der kun én gruppe med under 5 svar, lægges denne sammen med den af de øvrige grupper, som har færrest svar. Under tabellen vises de intervaller der er farvet efter. En score på 3,5 eller derover vil således være mørkegrøn, under 3,5 men over 3 vil være lysegrøn osv. Yderst til højre vises praksissens samlede score på de enkelte spørgsmål. Dette tillader sammenligning mellem de enkelte grupper og praksissens samlede resultat.

28 SVAR FORDELT PÅ 27 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på køn. Køn Mand Kvinde Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3, 3,2 3, 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,3 3,3 3,3 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,5 3,4 3,5 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,6 3,4 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,7 3,3 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,4 3,3 3,3 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,3 3,2 3,3 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,5 3,6 3,6 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 4, 3,5 3,7 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 3,9 3,8 3,9 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,6 3,5 3,6 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,9 3,6 3,7 <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

29 SVAR FORDELT PÅ 28 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på alder. Alder år 6 år eller derover Øvrige Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,4 3, 3, 3, 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,8 3,3 2,8 3,3 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,4 3,4 3,6 3,5 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,2 3,5 3,6 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,4 3,4 3,4 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,8 3,3 3,3 3,3 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,5 3,2 3,3 3,3 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4, 3,5 3,4 3,6 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,6 3,7 3,6 3,7 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4, 3,9 3,7 3,9 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,8 3,5 3,4 3,6 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,8 3,8 3,4 3,7 <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

30 SVAR FORDELT PÅ 29 BAGGRUNDSVARIABLE Nedenfor vises resultaterne opdelt på, hvorvidt skemaet er udfyldt af patienten, en pårørende eller i fællesskab. Udfylder (patient/pårørende/fællesskab) Patient Øvrige Total 4. Hvordan oplevede du muligheden for kontakt til klinikken, da du skulle bestille tid? 3,2 2,6 3, 7. Hvordan oplevede du modtagelsen i klinikken? 3,3 3, 3,3 8. Hvad er dit indtryk af klinikkens lokaler (venteværelse, behandlingsrum, toilet mv.)? 3,5 3,4 3,5 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til a) at undersøge dig? 3,5 3,4 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 3,5 3,2 3,4 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 3,4 3,2 3,3 5. Hvor god eller dårlig oplevede du, at speciallægen/klinikpersonalet var til d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 3,3 3, 3,3 6. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 3,7 3,4 3,6 23. I hvilken grad fik du mulighed for at stille de spørgsmål, som du havde behov for? 3,7 3,4 3,7 26. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 3,9 3,6 3,9 27. Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i klinikken? 3,6 3,2 3,6 28. I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 3,8 3,2 3,7 <2, <2,5 <3, <3,5 3,5

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

HOVEDRAPPORT. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis

HOVEDRAPPORT. Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis HOVEDRAPPORT 2013 Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit M 2151, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere)

Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Screening af borgeren (til sundhedsrådgivere) Spørgsmål til sundhedsrådgiveren Denne del af spørgeskemaet besvares af sundhedsrådgiveren 1. Skriv dato for gennemførelse af spørgeskemaet 2. Hvad er dit

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit A7 Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneamb./allergilab. BØRNEAFDELING A Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Harløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Endoskopi Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 17.642 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 203 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.075 indlagte og 7.642 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland.

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Læsevejledning Oversigten viser resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen på sengeafdelinger

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nr. Nissum Skole Lemvig Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nr. Nissum Skole Lemvig Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nr. Nissum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Åbenrå Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Gørding Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Gørding Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Gørding Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 83%

MTU 2014 Svarprocent: 83% Syddanmark Antal besvarelser: 3.430 MTU 2014 Svarprocent: 83% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Q2 Infektionsmedicinsk Afd. Q Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Børne sengeafsnit B16 Børneafdeling B, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Ørum Skole Februar/marts 2013. Ørum Skole Viborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Ørum Skole Februar/marts 2013. Ørum Skole Viborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Ørum Skole Februar/marts 2013 Ørum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Humlum Skole Struer Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Humlum Skole Struer Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Humlum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere