Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Årsberetning 2014 MED BILAG BRUHN Grafisk ApS

2 Indholdsfortegnelse Beretningsdel generel Byråd, Direktion, Revision... 5 Borgmesterens forord... 7 Beretningsdel udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Social- og Sundhedsudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Økonomiudvalget Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Regnskabsdel Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse opgjort pr. fagudvalg Balance Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb Note 2, Anlægsoversigt Note 3, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 4, Langfristede tilgodehavender Note 5, Finansieringsoversigt Note 6, Udvikling i egenkapital Note 7, Langfristet gæld Note 8, Swap-aftaler Note 9, Leasingaftaler Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer Bilagsdel Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, Bibliotek og Kultur Veje og Grønne områder Miljø

3 Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Regnskabsoversigt Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Sundhed Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Økonomiudvalget: Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt

4 Finansiel status Statusbalance

5 4

6 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2014 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Byråd: Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Ditte Marie Thejsen (Ø) Direktion: Henning Haahr, Kommunaldirektør Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur Revision: PricewaterhouseCoopers PwC 5

7 6

8 Forord Når man når til et årsskifte, er det altid spændene at skue tilbage og spørge: Hvad nåede vi i året, der gik? Personligt glæder jeg mig over, at Odder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på 78 mio. kr. på driften det historisk største i kommunens historie. Det fortæller for det første, at kommunen har en sund økonomi, og for det andet giver det større overskud mere luft i økonomien til at få lavet det, vi gerne vil. Det er vigtigt for en kommune at have overskud på driften, idet vi kan bruge overskuddet til at få løst nogle af de spændende anlægsopgaver. I 2014 tog vi hul på anlægget af den nye Grobshulevej, som vi regner med at kunne indvie i efteråret I 2015 skal vi i gang med at bygge den nye Skovbakkeskole, den største anlægsopgave i Odder Kommunes historie. Alene derfor er det en glæde, at Odder Kommune kommer ud af 2014 med et større overskud; der er ganske enkelt brug for pengene! Det er også en stor fornøjelse at konstatere, at befolkningstallet, efter nogle år med fald og stagnation, nu igen er stigende. Netto er Odder Kommune vokset med 155 nye borgere. Det er ni år siden, at vi er vokset så mange på 1 år, og dermed vil vi inden så længe runde borger nr ! Byrådet har jo en ambition om, at Odder Kommune skal have borgere i 2025, altså om ti år. Det er en ambitiøs målsætning. Derfor er det en stor glæde, at byrådet i december vedtog en markedsføringsstrategi, udarbejdet af kommunikationsbureauet Publico. Markedsføringsstrategien hviler på to ben: 1. At vi i Odder Kommune har gode faciliteter for børnefamilier (gode daginstitutioner og skoler, men også masser af muligheder for et aktivt fritidsliv). 2. At vi ligger tæt på Aarhus, hvilket ikke er uvæsentligt ifht. de job- og kulturmuligheder, storbyen byder på. Målgruppen for kommunens markedsføring er især de årige børnefamilier, der på den ene eller anden måde har Odder inde på radaren. Derfor går kampagnen ud på at skabe nysgerrighed hos målgruppen, og der vil i løbet af året blive arrangeret flere events, hvor vi inviterer mulige tilflyttere til at komme og opleve byen og kommunen på egen hånd. En anden del af strategien går ud på at tilbyde mulige tilflyttere, at de kan kontakte ganske almindelige borgere for at høre lidt om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Det har været en fornøjelse, at se, hvor mange borgere, der her i starten af 2015 har meldt sig til at være ambassadører for deres egen kommune, og jeg glæder mig til at følge dette spændende initiativ. I løbet af 2014 har byrådet arbejdet med en udviklingsplan for de kommende fire år. Planen har tre temaer: Det gode liv, Vækst og udvikling samt Økonomi. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Udviklingsplanen er i skrivende stund på vej til endelig vedtagelse i byrådet. Til det gode liv hører gode daginstitutioner og skoler. Tidligt på året vedtog byrådet en strategi for Fremtidens Dagtilbud, som ikke kun består i en tilpasning til fremtidens behov, men også en udviklingsplan, som skal højne kvaliteten i vore daginstitutioner. Vi har nu fleksibel åbningstid både i institutioner og dagpleje, vi har ansat en pædagogisk konsulent, og vi har vedtaget en målsætning om, at 95 pct. af personalet i institutionerne skal have en pædagogisk baggrund. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med disse initiativer kan gøre vores i forvejen gode institutioner endnu bedre. At vi allerede har gode institutioner, fik vi bevis for, da forvaltningen lavede en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Rapporten gav udtryk for en nærmest overvældende tilfredshed. Så kan man spørge: Kan det så blive bedre? Og svaret er, at ja, det kan det så det arbejder vi på! 7

9 På skoleområdet har folkeskolereformen været det store samtaleemne. I andre kommuner har man oplevet debat og konflikter om de nye måder at arbejde på i skolen, og selv om der selvfølgelig også har været debat her hos os, er det mit indtryk, at reformen er blevet indført på en blid måde, hvilket bl.a. skyldes, at vi i Odder Kommune allerede i nogle år har arbejdet ud fra nogle af principperne i reformen. Vi har mange dygtige lærere og pædagoger på skolerne, og de har en solid bagage efter at have arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer i en årrække. I løbet af året har vi fået lavet en analyse af detailhandelen. Jeg og en masse af byrådets medlemmer var på gaden for at tale med borgerne, og det samlede indtryk er, at borgerne er rigtig glade for de handelsmuligheder Odder byder på. VitaPark har været i fokus i løbet af året. Da den hidtidige leders ansættelse ophørte, og da lederen af Spektrum Odder samtidigt meddelte, at han ville gå på efterløn, blev tanken om en fælles ledelse for de to institutioner født. Dette medførte en heftig debat, som sluttede da Spektrums bestyrelse meddelte, at man ikke var interesseret i en fælles ledelse. Herefter satte Odder Kommune en proces i gang med henblik på at finde en ny leder af VitaPark, og den nye leder er tiltrådt kort inde i Der er dermed al mulig grund til at tro, at den meget positive udvikling VitaPark har gennemlevet de seneste år, vil fortsætte var præget af den fra staten pålagte opgave med at få borgerne over på Digital Post. Odder Kommune er jo i forvejen en digitalt orienteret kommune, og borgerne har i stor stil taget den digitale verden til sig, og det var derfor på ingen måde overraskende, at Odder Kommune sluttede som den tredjebedste digitale kommune, da året var omme. Der er grund til at rose både kommunens medarbejdere og kommunens borgere med dette flotte resultat, som jo bl.a. blev nået ved hjælp af et korps af frivillige, der ville hjælpe deres medborgere. På facebook ligger Odder Kommune helt i top. Med over 5200 venner svarende til næsten 25 pct. af borgerne er vi den kommune i Danmark, der har flest venner i forhold til indbyggertallet. På facebook har vi mulighed for at fortælle nogle anderledes historier om kommunen, og det har borgerne taget rigtig godt imod. I 2014 vedtog byrådet en helhedsplan for Hou Havn. Planen vil gøre det muligt at bygge boliger på havnen. Det er et spændende projekt, og her i forårsmånederne af 2015 arbejder vi med at gøre potentielle investorer interesseret. Odder Kommune har stået for to borgermøder i løbet af I august handlede det om budgettet for 2015, og heldigvis var mange borgere interesserede i at give deres mening tilkende ved mødet, der blev ledet af tidligere MF er og minister Peter Duetoft. I oktober blev arrangeret et borgermøde om svinebakterien MRSA. Egentlig hører dette emne hjemme hos sundheds- og veterinærmyndighederne, men efter længere tids lokal debat blev det besluttet at holde et borgermøde. Borgernes interesse var enorm, idet mødet tiltrak ikke mindre end 450 tilhørere. Det var en god aften, hvor mange fakta blev præsenteret, og jeg tror, at mange gik hjem igen med noget mere viden end da de kom. Hen mod slutningen af 2014 besluttede fire kommuner i Østjylland Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø at indlede et samarbejde om et nyt, fælles beredskab for de fire kommuner. Baggrunden er en aftale mellem regeringen og KL om, at de nuværende 88 beredskaber skal reduceres til højest 20 beredskaber. Vi har et ualmindelig godt fungerende brandvæsen og beredskab her i kommunen, men vi er altså nu blevet tvunget til at gå i samarbejde med andre kommuner. Samarbejdsaftalen blev underskrevet i december, og i skrivende stund er der gang i forskellige arbejdsgrupper. Endemålet er et nyt, fælleskommunalt selskab, der skal træde i funktion fra 1. januar For borgerne vil det nye beredskab ikke betyde en forskel, idet der stadig vil køre brandbiler af sted med Odder Brandstation som udgangspunkt. 8

10 I november besluttede byrådet at afskedige kommunaldirektøren og social- og sundhedsdirektøren. Dette skete efter en politisk drøftelse af, om Odder Kommune havde den rette ledelse, og konklusionen var, at det havde vi ikke. Da direktøren for Børn, Unge, Teknik og Miljø i forvejen havde sagt sit job op, stod Odder Kommune reelt uden direktion, og dette betød, at organisationen måtte indrette sig på at klare sig selv i en periode. Alle medarbejdere har taget situationen med ro, og jeg vil her gerne rette en STOR TAK til samtlige medarbejdere i Odder kommune. De har knoklet for sagen, haft fokus på kvalitet i opgaveløsningen ligesom ledelse og medarbejdere dygtigt har holdt vores budgetter og mere til i det forløbne år. Tak for det og tak for den indsats, som medarbejderne hver især har ydet. Her ved indgangen af 2015 har vi en ny direktion et nyt hold med Henning Haahr i spidsen, på plads. Vi har store forventninger til den nye direktion. Uffe Jensen Borgmester April

11 10

12 Miljø- og Teknikudvalget Miljø Implementering af vandplaner i Odder Kommune Første generation vandplaner for blev vedtaget i december 2011, men kendt ugyldige i december Efter december 2012 trådte en række bekendtgørelser i kraft, der har givet mulighed for at påbegynde arbejdet med vandløbsindsatser med lovhjemmel i vandløbsloven. Formålet er at give kommunerne mulighed for at nå at gennemføre vandløbsindsatserne inden udgangen af 2015, hvor krav i EU s vandrammedirektiv om god tilstand i alt vand skal være opfyldt. Realisering af målene vil medføre udgifter til dækning af f.eks. undersøgelser, erstatninger til lodsejere, etablering af foranstaltninger m.v. Finansieringen vil ske via tilskuds- og støttemidler. Første generation af vandplanerne blev endeligt vedtaget i oktober Vådområdeprojekt ved Odder Å I 2011 besluttede Byrådet, at Odder Kommune skulle søge Staten om tilsagn på 5 mio. kr. til realisering af vådområdeprojekt i ådalene mellem Norsminde Fjord og Odder by. På baggrund heraf er Staten i 2014 fortsat i forhandling med de berørte lodsejere med henblik på at indgå aftale om køb af jord, som sikrer gennemførelse af vådområdeprojektet ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet besluttede samtidig, at såfremt der bliver givet tilsagn om 100 % dækning af udgifterne til dækning af projektet, er Byrådet indstillet på at yde de fornødne bevillinger til udlæg for realisering. Klimatilpasningsplan Byrådet vedtog i maj 2014 Klimatilpasningsplan for Odder Kommune. I klimatilpasningsplanen er der foretaget en screening af kommunen på baggrund af de klimabetingede ændringer i havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder der forventes. Der er udpeget en række områder, hvor der ifølge screeningen er risiko for oversvømmelser. Af de udpegede områder er et antal prioriteret med henblik på nærmere undersøgelser som er iværksat. Skovrejsning i Boulstrup Odder Kommune indgik i 2013 i et samarbejde omkring skovrejsning med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen. Aftalen omfatter et 140 hektar stort område ved vandværkets indvindingsområde i Boulstrup og løber over 20 år. Skovrejsning skal beskytte grundvandet, så det sikres, at der fortsat kan indvindes rent vand i området. Ca.1/3 af Odder Vandværk I/S vand indvindes i Boulstrupområdet. I samarbejdsaftalen budgetteres med 24,5 mio. kr. til opkøb af arealer over de 20 år, hvoraf Odder Kommune medfinansierer med 10 %, Odder Vandværk 40 % og Naturstyrelsen resten inkl. udgifter til selve skovrejsningen. Miljøsamarbejde Grønne Partnerskaber Odder Kommune medvirker som partner i flere Grønne partnerskaber omkring projekter, der gavner natur, friluftsliv eller viden. I 2014 blev et af de større partnerskaber omkring den 10 km lange Hou Kyststi gennemført, og stien blev indviet Grundlovsdag d. 5. juni

13 I partnerskaberne deltager lokale foreninger, institutioner og organisationer samt Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen. Projekterne søges finansieret via eksterne puljer og fonde. Byrådet har bevilget udlæg i forbindelse med realisering til Grønt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø, når der er givet tilsagn om fuld finansiering. I 2014 er der endvidere opstartet grønne partnerskaber vedr. renovering af natursti på den gamle jernbane ved Hundslund, etablering af hundeskov ved Odder, etablering af formidling og stier og vandreruter i Odder Vest. Plan Trafik I 2014 blev der etableret 3 dobbelt chikaner på Lundevej i Odder by, en hævet flade på Rudevej i Saksild og en hævet flade på Alrøvej ved Falling. Der blev indkøbt en mobil fartmåler Din Fart. Projekter for etape 1 i henhold til Trafikplanen for Nørregade områder blev udført. Etape 2 forventes udført i Projekt omkring udvidelse af Grobshulevej er igangsat og forventes færdigt efteråret Vedtagne lokalplaner i Centerområde ved Holsteinsgade 24 og Centerområde ved Rosensgade 10 i Odder 1123 Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder 1124 Boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder Anlæg Færdiggørelse af byggemodningerne ved Vesterhåb og lokalplan 1111 i Odder Vest. Færdiggørelse af byggemodningen Torupvej i Hundslund blev igangsat i 2014 med aflevering i Etablering af en støjskærm og et affaldsly ved Klitrosesvej i Hov blev færdiggjort. Renovering af en ødelagt sti ved Espelunden blev igangsat i 2014 og forventes afsluttet i Forundersøgelser af nedsivningsmuligheder for regnvand inden for lokalplan 8007 i Hundslund by blev gennemført. Projektering, køb af granitsten og teglklinker, samt afholdelse af licitation i forbindelse med renovering af den østligste del af Rosensgade. GIS Indenfor Kommunens Geografiske Informations System er der i 2014 implementeret brug af i-pads i marken. Der er fløjet nye grundkort i foråret 2014, som er taget i brug omkring årsskiftet Gennem GeoMidt er der indgået kontrakt med GeoDanmark om opdatering af grundkortet hvert år i forhold til bygninger, vandløb, veje m.m., samt at Odder Kommune hvert år får flyfotos fra overflyvningen. Anvendelsen af produktet Odeum, der anvendes til præsentation af diverse planer bl.a. kommuneplanen, omfatter nu også en ny Planportal og Lokalplanportal, som lanceres i foråret

14 Byggeri Sagsbehandling I 2014 blev der modtaget ca. 500 byggesager, 37 zonesager, 9 jordvarmesager og der blev afholdt 2 hegnssyn. Der er herunder sagsbehandlet ansøgninger om 47 nye enfamiliehuse og 67 nye sommerhuse, derudover kommer tilladelser til erhverv, landbrug, etageboliger og småbygninger. Det papirbaserede byggesagsarkiv er scannet og lagt i et digitalt filarkiv. Der har været mange borgerhenvendelser til arkivet, hvor der er sendt et link til arkivet. Borgerne har derefter haft 48 timer til at tilgå sagen, hvorefter linket er lukket igen. Der foregår i øjeblikket en kvalitetskontrol af arkivet og arkivet vil efterfølgende blive gjort offentligt så borgere, rådgivere og andre parter kan tilgå arkivet. Fra 1. juli 2014 har Horsens og Odder Kommuner oprettet et fælles huslejenævn med navnet "Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner". Huslejenævnet sekretariatsbetjenes af Horsens Kommune. Der er medio 2014 indgået aftale med CEJ Aarhus A/S om administration af de kommunale bygninger og arealer. CEJ Aarhus A/S varetager fremover opgaverne med indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af huslejer m.m. Anlæg Processen med etablering af ny Skovbakkeskole til en samlet sum af 123 mio. kr. blev igangsat som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) i Udbudsmateriale er udsendt ved årets udgang med tilbudsfrist i starten af det nye år. Tandplejen er flyttet fra de gamle lokaler i Parkvejens skole til Vita Park med indvielse primo PCB sanering på Parkvejens skole er fortsat med etape 2. Der er arbejdet med energibesparende foranstaltninger, herunder genopretning og optimering af ventilationsog varmeanlæg og udskiftning af vinduer. CO2 regnskabet for 2013 viste, at Odder Kommune som virksomhed har udledt 239 tons mindre CO2 i 2013 i forhold til 2012, hvilket svarer til en reduktion på 4,7%. Byrådet indgik i marts 2012 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre CO2 om året, og med årets resultat lever vi således op til denne aftale. Vej & Park Vejvand I 2014 har Vej & Park arbejdet meget med vejvand, som de har haft mere end svært ved af få væk i det ønskede omfang. Det skyldtes bl.a., at der kommer hyppigere og voldsommere regnskyl end tidligere, men især også de gamle og meget nedslidte vejafvandingsledninger, der er på mange strækninger. Der er søgt og bevilget kr. ekstra til den konto i Også i overslagsårene 2016 til 2018 er der afsat ekstra kr. pr. år til arbejdet. Efterplantning i Rathlousdal Alléen Den store efterplantning i Rathlousdal Alléen er nu afsluttet, så nu pågår kun den løbende udskiftning af de træer der går til i de kommende år, forventelig 5-10 træer pr. år. Der er afsat penge på budgettet i 2015 til den opgave, og der er også i overslagsårene 2016 til 2018 afsat penge til opgaven. 13

15 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 43,9 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 46,3 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært, at takster på stadepladser udgår med 0,1 mio. kr. og fra Energipuljen er 0,2 mio. kr. omplaceret til diverse klima- og anlægsprojekter. Bygningsvedligeholdelse fik tilført budget til afholdelse af udgifter til nyt elektrolyseanlæg i svømmehallen (haltilskuddet blev reduceret tilsvarende), samt et handicaptoilet på Rådhuset. Kollektiv Trafik fik tilført 0,3 mio. kr. til en midlertidig ekstra skolebusrute indtil sommeren Området fik overført et overskud på 1,8 mio. kr. fra De faktiske nettodriftsudgifter blev 45,5 mio. kr. og dermed 0,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Figuren viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget. 14

16 Området, som omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen har samlet et overskud på 2,0 mio. kr. Der er dog underliggende områder der afviger i 2014: Fornyelse af belægninger har et overskud på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært, at Vej og Park har udsat slidlagsarbejderne, grundet det meget våde efterår i Arbejdet er udsat til Vejafmærkning har et overskud på 0,1 mio. kr., som skyldes afledt følgevirkning af at slidlagsarbejdet er udsat. Genmarkering af vejstriber udføres i Broer og bygværker har et overskud på 0,5 mio.kr., som skyldes, at den næste bro der står til renovering koster ca. 0,7 mio. kr. at reparere/udskifte. Der spares op over 2 år, og arbejdet udføres i Vintertjeneste udviser et overskud på 0,3 mio. kr. Energipuljen udviser et overskud på 0,5 mio. kr. Miljøområdet har i 2014 et samlet overskud på 0,5 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at de indgåede samarbejder omkring grønne partnerskaber på Tunø har fået tilført midler på 0,3 mio. kr. fra Odder Kommunes landdistrikspulje, samt uforbrugte midler på i alt 0,4 mio. kr. afsat til projekt med realisering af sti fra Hou til Norsminde. Skovrejsningspuljen på 0,1 mio. kr. er uforbrugt i Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar stort område ved Boulstrup. Trafik og Havne, som omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn, har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Kollektiv trafik som omfatter, bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og bidrag til Midttrafik har samlet et merforbrug i 2014 på 0,5 mio. kr., der primært skyldes øgede udgifter til handicapkørsel. Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2014 et samlet overskud på 0,1 mio. kr. Tunø Færgen har i 2014 afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. til det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert andet år. I 2014 er der indført gratis erhvervsfragt, indtægtsbudgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. Tunø Færgen har i 2014 fået tilført 0,3 mio. kr. fra Ø-støttepuljen. Et øget ø-tilskud Odder Kommune modtager efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter til kommuner med mindre øer. Området Udlejning og bygningsvedligeholdelse består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendigog indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et merforbrug på 1,3 mio. kr. Byfornyelse har et overskud på 0,2 mio. kr. i Overskuddet kan henføres til en statslig pulje, og skal tilbagebetales i Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. På øvrige anlægsarbejder er der samlede anlægsbevillinger på 90,1 mio. kr. Af disse er der i 2014 bevilget rådighedsbeløb på i alt på 28,5 mio. kr. I løbet af 2014 er der afsluttet 3 anlægsarbejder. Anlægsprojektet Energihandleplaner for kommunens bygninger videreføres i 2015 på anlægsprojektet Energihandleplan, ramme til energibesparelser. Der er genbevilget rådighedsbeløb til 2015 svarende til 10,5 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet. 15

17 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Energihandleplan, ramme til energibesparelser x I Energihandleplan, ramme til energibesparelser x U Energihandleplaner for kommunens bygninger x I Energihandleplaner for kommunens bygninger x U Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi x U Grobshulevej x U Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg x U LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" x U Polititorvet, renov. Rosensgade.øst x U Reparation af sti ved Espelunden, Hou x U Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg) x U Trafiksikkerhedsplan, Saksild x U Træplantning Rathlousdal's Allé x U Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt På området jordforsyning er der samlede anlægsbevillinger på 101,8 mio. kr. Af disse er der i alt i 2014 bevilget rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. Der er i 2014 afsluttet 1 anlægsarbejde: - Udgravning v/moesgaard Museum (rammeområde 1B 39) udviser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes, at der ikke er afholdt udgifter til vinterforanstaltninger. Derudover har der været færre felttimer og færre udgifter til dokumentation og tilgængelighed. Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2015 på 9,7 mio. kr. 16

18 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning x U gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodninger rammebeløb x U Forundersøgelse nedsivn. regnvand, Hundslund, 8007 x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling x U Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Jernaldervej x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U Udgravning v/moesgaard museum af rammeområde 1B39 x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

19 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Byrådet vedtog i 2014 strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien fastlægger visionen og pejlemærkerne for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod Strategien sikrer, at vi kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet, samtidig med at vi tilpasser vores institutionsstruktur til fremtidens behov og derved sikrer et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Pejlemærkerne for strategien er: Samskabelse, Sammenhæng, Kompetencer, Nærvær og fleksibilitet. Under hvert pejlemærke ligger principper, som udmønter pejlemærkerne. Eksempelvis har udmøntningen af initiativer i 2014 medført et forstærket udviklingsarbejde mellem skoler og daginstitutioner i Odder by, som fremadrettet vil sikre sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem daginstitutioner og skoler. Fremtidens Dagtilbud har allerede medført ændringer for institutionerne i Odder by, der har gjort institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Således lukkede Børneinstitutionen Skovbakken i august 2014 og Stjernehuset flyttede på samme tid samlet til Egholm Børnehave. Egholm børnehave har herudover åbnet for 10 vuggestuepladser. Mange initiativer er allerede igangsat i 2014 og endnu flere kommer til i 2015 og Som eksempel kan nævnes, at åbningstiden i institutionerne er blevet udvidet, så der nu er længere åbent fredag eftermiddag. Forældrene kan herudover, som forsøgsordning i 2015, bede om personlig åbningstid, hvis man i en periode har behov for pasning uden for den almindelige åbningstid i dagtilbuddet. Pasningsgarantien er nedsat fra 3 måneder til 1 måned, så forældre kan være sikre på at få pasning i de kommunale institutioner, når de har behov. Forældretilfredshedsundersøgelse Der er i 2014 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med de kommunale daginstitutioner samt dagplejen i Odder Kommune. Forældretilfredshedsundersøgelsen i Odder Kommune 2014 viser samlet set en meget høj tilfredshed med daginstitutionerne/dagplejen i Odder Kommune. Selvom forældrenes tilfredshed var meget høj i 2012, da undersøgelsen blev gennemført sidst, er det muligt at se en stigende forældretilfredshed fra 2012 til Tilfredsheden opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er den højeste tilfredshed. I undersøgelsen har alle spørgsmål på nær ét fået en score over 4 ud af de 5 mulige. Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret i en samlet rapport for Odder Kommune, som er godkendt af Byrådet. Herudover laves der, hvor der er opnået en tilstrækkelig svarprocent, individuelle rapporter for de enkelte daginstitutioner samt dagplejen. På denne måde kan daginstitutionerne og dagplejen hver især se, hvad de har været gode til, og hvad man kan øge fokus på. Undersøgelsen er en vejledning og et redskab til det videre arbejde i de enkelte daginstitutioner/dagplejen og den drøftes både i personalegruppen og i forældrebestyrelsen. Institutionernes egne kvalitetsrapporter offentliggøres på institutionernes hjemmesider efter behandling i forældrebestyrelserne. 18

20 Dagplejen Ligesom med det resterende dagtilbudsområde har 2014 i dagplejen handlet om den begyndende implementering af strategien for Fremtidens Dagtilbud. Strategien medfører store ændringer for dagplejen i Odder Kommune. I oplandsbyerne knyttes dagplejerne til landsbyordningen i lokalområdet og i Odder by etableres et samlet dagplejens hus, hvor der både vil være gæstepleje, heldagslegestue og dagplejekontor. I 2014 har alle dagplejere deltaget i et ugekursus om anerkendende kommunikationsformer. Fokus har været på kvalitet i dagplejen, samtidig har året 2014 været præget af information om de kommende ændringer samt den nærmere planlægning, så man i 2015 kan igangsætte initiativerne. Skoler Skolereform, skolestrategi og ny arbejdstid Skolerne har i 2014 arbejdet intenst på at opfylde intentionerne i skolereform og skolestrategi samtidig med, at der er kommet nye arbejdstidsregler for medarbejderne. I Odder har alle medarbejdergrupper været inddraget i udarbejdelsen af anbefalinger og tiltag, hvilket har givet et større ejerskab til implementeringen af skolereform og skolestrategi. Formanden for Børn-, Unge- og Kulturudvalget, forældrerepræsentanter, de faglige organisationer og forvaltningen deltager fortsat i en styregruppe, som løbende monitorerer arbejdet i folkeskolen. Fra skoleåret 2014/15 har folkeskolen befundet sig i et dobbeltpres, hvor de er forpligtet på løbende at udvikle og uddanne, samtidig med at den daglige undervisning skal varetages kvalificeret. Drejebog 3 og 4 I marts 2014 vedtog byrådet drejebog 3, som indeholder en organisering af de centrale tiltag, som skal bidrage til at gennemføre intentionerne i den nye folkeskolelov. Drejebog 3 er udgangspunktet for kommunens prioriteringer af tiltag. Drejebog 4 blev vedtaget af BUK i august og rammesatte efterårets arbejde med reformen. Kompetenceudvikling I foråret 2014 blev nedsat en række forskellige arbejdsgrupper. Grupperne har blandt andet udarbejdet kompetenceudviklingsforløb, som skal understøtte arbejdet med reformen. Kompetenceudviklingsforløbene indledes i Flere skoledage for elever Odder Kommune udvidede antallet af skoledage i skoleåret 2014/15. Kommunen arbejder forsøgsvist med arbejdstid og antal skoledage i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Tysk og fransk fra 5. klasse Der er for få tysk og fransklærere i det samlede skolevæsen. Der er derfor etableret samarbejdsordninger mellem skolerne, hvor skoler låner sproglærere fra andre skoler. Samtidig uddannes flere lærere i undervisningsfaget tysk. 19

21 Arbejdspladser På samtlige skoler er der indrettet arbejdspladser for det pædagogiske personale. På de fleste skoler var arbejdspladserne færdige til at tage i anvendelse i august. Arbejdspladserne er finansieret med ressourcer fra omstillingspuljen og indeholder 1 hæve/sænke bord per to medarbejdere 1 kontorstol per to medarbejdere 1 reol per medarbejder 1 bærbar computer per medarbejder Trivselsundersøgelser og psykisk arbejdsmiljø Forvaltningen har udarbejdet en trivselsundersøgelse, som undersøger medarbejdernes trivsel og oplevelser af implementering af reformen. Undersøgelsen blev anvendt som et vigtigt status- og dialogredskab i MEDudvalgene. Trivselsmålerne blev koblet til et 3 trins-forløb om psykisk arbejdsmiljø, som er udarbejdet af HR. Evaluering af digitale læringsmiljøer I september udkom den endelige forskningsrapport omkring skolernes arbejde med digitale læringsmiljøer. Samtidig udkom læsevejledernes og matematikvejledernes evalueringer af brugen af ipads i undervisningen. Evalueringerne blev lagt til grund for det videre arbejde med digitale læringsmiljøer. En arbejdsgruppe blev nedsat og arbejder med formuleringen af en ny handleplan. Kultur og fritid Odderordning I 2013 blev revideringen af Odderordningen igangsat som følge af et øget økonomisk pres på udgifterne til tilskud til folkeoplysningsområdet. Odderordningen er kommunens lokale model for, hvordan tilskud til folkeoplysningsområdet fordeles. Revideringen har vist sig at være meget omfattende og processen er derfor blevet forlænget. Forslag til revidering var i høring i foråret 2014, hvorefter der blev arbejdet videre med revideringen. Den ny Odderordning blev vedtaget af Byrådet i august 2014 og følgende blev folkeoplysningsområdet udvidet med 0,6 mio. kr. i det vedtagne budget. Budgetudvidelsen skal bruges til godkendelse af nye aktiviteter samt overgangsordninger for foreninger, der oplever en større ændring i tilskud i overgangen mellem gammel og ny ordning. Endvidere vedtog Byrådet, at der skal etableres arbejdsgrupper, der skal arbejde med udviklingsområder på folkeoplysningsområdet. Arbejdsgrupperne skal bestå af både politikere og repræsentanter for folkeoplysningsområdet og de første starter op i Kulturfestival For anden gang blev der afholdt kulturfestival i VitaPark, hvor mange af Odders kulturelle aktører deltog. De mange aktører var både med til at arrangere festivalen og stod for forskellige aktiviteter på dagen. Aarhus 2017 kulturhovedstad I et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de 18 øvrige kommuner i regionen, heriblandt Odder, udvikles og gennemføres kulturhovedstadsprojektet Europæisk Kulturhovedstad Aarhus

22 Odders store strategiske projekt, SAGN, samlede for første gang de deltagende kunstnere i december til et udviklende laboratorium. Her afprøvede kunstnerne forskellige måder at møde borgerne på og arbejdede herefter videre med deres fortællinger. Indtil videre deltager der kunstnere fra Danmark, Sverige, Færøerne og Spanien, men flere kan komme til over de næste år. Projektet løber til og med 2017, hvor kunstnerne samles på skift i de deltagende lande og slutter i Odder i 2017 med en stor koncertperformance. I 2014 blev den endelige kontrakt mellem Odder Kommune og Fonden 2017 underskrevet. I perioden bidrager Odder Kommune samlet med 0,7 mio. kr. Biblioteket Igen i år er Odder Bibliotek blevet hædret som det bibliotek, der har flest udlån pr. medarbejder og samtidig drives som det billigste Bibliotek. Odder Bibliotek har været en aktiv deltager i indføringen af digitale postkasser, der er blevet holdt kurser i samarbejde med Borgerbutikken, og mange har fået hjælp til Nem-id og digitale postkasser. Desuden har virk.dk, som er virksomheder og foreningers adgang til det offentlige, været i bibliotekets regi, og der har været et meget stort behov for hjælp. Biblioteket er tilsluttet DDB - Danskernes Digitale Bibliotek - og de har forhandlet rettigheder, så der er kommet bedre adgange til digitale medier. Der er kommet flere titler i E-reolen, og den indeholder nu både E-bøger og lydbøger. Tilslutningen til DDB -CMS har betydet at biblioteket har fået ny hjemmeside. 21

23 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 387,3 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 383,5 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overskydende demografimidler på 3,7 mio. kr. på folkeskoleområdet, en ekstraordinær indtægt på Børne- og Familiecentrets område på 3,5 mio. kr., og overførte over-/underskud fra Der blev således overført 2,8 mio. kr. i overskud fra 2013 samt øvrige ændringer på 0,6 mio. kr. 22

24 Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område. Odder Bibliotek har i 2014 et overskud på 0,75 mio. kr. 0,5 mio. kr. er en bevilling til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Implementeringen er forsinket i forhold til de hidtidige planer. Systemet forventes implementeret 1. kvartal Det resterende overskud er en påbegyndt opsparing med henblik på anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater. Fritids og Kulturområdet, som omfatter Folkeoplysningen og øvrig kultur udviser i 2014 et samlet overskud på 1,6 mio. kr. Folkeoplysningen fik overført et overskud fra 2013 på 0,4 mio.kr. og har i 2014 et overskud på 1,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreudgifter på mellemkommunale betalinger, voksenundervisning, lokaletilskud og restpulje til Fremme af kulturprojekter. Grønne områder ved Spektrum fik overført et overskud fra 2014 på 0,3 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgifter på 0,5 mio. kr. til bl.a. færdiggørelse af skaterbane, ny multibane og kunstgræsbane. Som det fremgår af figuren er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på Folkeskoleområdet. Området har i 2014 været præget af store omlægninger i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen, som trådte i kraft 1. august Omlægningerne har sammenholdt med det faldende børnetal betydet, at folkeskoleområdet i 2014 har været under pres. Ved overgang til skoleåret 2014/15 var der et fald i børnetallet på 15 børn i skoledelen, mens der på SFO-området er tilmeldt 44 færre børn. Dette har generelt betydet merforbrug på skolerne. I 2014 overfører skolerne således underskud svarende til 4,6 mio. kr. Under området Fælles Skoler overføres der uforbrugte puljemidler på ca. 1,0 mio. kr. Disse midler vedrører primært Implementeringspulje s.f.a. Folkeskolereformen, skole-it og endelig overfører ungdommens uddannelsesvejledning ca. 0,6 mio. kr. i overskud. Børnepasningsområdet har i 2014 et samlet overskud på 3,7 mio. kr. Dagplejen har i 2014 et overskud på 0,6 mio. kr. og samlet set har daginstitutionerne et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget er primært på Børneinstitutionen Skovbakken og Stjernehuset, der begge lukkede 1. august 2014 som en del af Fremtidens dagtilbud. Området Fælles børnepasning har et overskud på 4,5 mio.kr. Overskuddet skyldes primært et fald i tilskud til privat pasning, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger, pulje til PAU-elever og overskydende demografimidler. Børne- og Familiecentrets har et mindreforbrug i 2014 på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at Børne- og Familiecentret i 2014 vandt en ankesag vedr. mellemkommunal refusion. Afgørelsen har betydet en mindreudgift årligt på ca. 1 mio. kr. BFC fik i 2013 en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til dækning af udgifterne til denne ene sag og som følge af den nye afgørelse, blev der givet en tilsvarende negativ tillægsbevilling i Tandplejens budget er i 2014 korrigeret med overførsel af overskud fra 2013, samt regulering af pensionsbidrag. Tandplejen har i løbet af 2014 udbygget overskuddet og overfører således 0,4 mio. kr. til Indkomstoverførsler Børn- Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 2%. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,9 mio. kr. og forbruget er i 2014 på 5,8 mio. kr. Det er på området vedr. merudgifter til forsørgelse af børn, der er registreret et mindreforbrug omkring 1,0 mio. kr. 23

25 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 63,7 mio. kr. Af disse er de 47,4 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for De resterende anlægsmidler er alle overført fra tidligere år. Skovbakkeskolen nyt byggeri udgør den største enkeltbevilling. I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for henholdsvis Parkvejens Skole, renovering og genopretning og Parkvejens Skole, Specialklasselokaler, begge regnskaber er godkendt i Byrådet d. 16. februar Anlægsarbejdet på Hundslund Skole, renovering og genopretning er afsluttet. Arbejdet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært, at der er udskiftet flere el-armaturer end først antaget og merudgifter vedr. CTS-anlæg. Der er genbevilget rådighedsbeløb på 46,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder. Heraf udgør Skovbakkeskolen nyt byggeri den største enkeltbevilling med 41,97 mio. kr. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Egholm børnehave, renovering af toiletter x U Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hou Skole, vinduer x U Hundslund skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U Hundslund skole, renovering/ombygn. badefacilitete x U Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge x U Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole x U Ombygningaf svømmehal x U Parkvejens skole, renov./genopretn. vent.varme, mv x U Parkvejens skole, vandarmaturer x U Parkvejens skole, vandspild x U Parkvejens skole, varmeanlæg x U PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x I PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x U PCB undersøgelser x U Saksild Børnehus, vinduer x U Saksild skole - renoveringsafs. B x U Skoleindretning af forberedelsespladser x U Skovbakkeskolen, nyt byggeri x U Specialklasselokaler, Parkvejens skole x U Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl x U Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

26 Social- og Sundhedsudvalget Åhusene fik ny afdeling i Rosensgade I november måned åbnede Sporet i Rosensgade 53. Sporet er en del af Åhusene, som er Odder Kommunes bostøttetilbud til voksne borgere, der har brug for pædagogisk støtte for at kunne klare at bo i egen bolig. Den nye afdeling er primært tænkt som et tilbud til borgere i eget hjem og ikke så meget til beboerne i Åhusene. Her kan man blandt andet få hjælp til læsning af post, økonomistyring og netværksdannelse. Tanken er, at Sporet bliver et sted, hvor visiterede borgere kan møde andre borgere, foreninger, frivillige og andre aktører i lokalsamfundet med henblik på at udvikle en kultur, hvor alle ser det som en fælles opgave at være med til bidrage til et godt og aktivt medborgerskab. Sporet ønsker at blive en integreret del af lokalsamfundet og deltage i arrangementer i nærområdet. Samtidig er der mange fordele i, at brugerne, i stedet for at få vejledning i deres eget hjem, kan modtage støtten i lokaler midt i det pulserende byliv. Udmøntning af Odder Kommunes Sundhedspolitik Odder Kommune vedtog en ny sundhedspolitik i 2013, og i 2014 har udmøntningen af politikken været i fuld gang. Ét af politikkens fire indsatsområder omhandler alkohol og unge, og her er fx etableret et samarbejde med ungdomsuddannelserne i Odder Kommune omkring unges indtag af alkohol og andre rusmidler, ligesom det lokale råd i Østjyllands Politikreds har fokuseret herpå gennem rådets handleplan for Et af resultaterne heraf var en temadag for unge på Odder Produktionsskole, Odder Gymnasium og HG Odder samt et borgermøde, som skabte rum for dialog med unge, forældre og lokalsamfund om et ungdomsliv med færre rusmidler. Et andet fokusområde i sundhedspolitikken er rygning, og Odder Kommunes rygestoptilbud er blevet udvidet i Nu kan virksomheder i Odder Kommune og grupper af borgere fx en forening også modtage et gratis rygestopforløb. Deltagere fra virksomhederne behøver ikke være bosiddende i kommunen, men det er et krav, at tilbuddet afvikles i arbejdstiden. Borgere i Odder Kommune kan selvfølgelig fortsat henvende sig individuelt på Odder Apotek for deltagelse i et rygestopforløb. Der arbejdes også med sundhedspolitikkens øvrige indsatsområder Borgere i bevægelse og Det nære sundhedsvæsen hvor 2015 bl.a. vil byde på et helt nyt tilbud om åben rygrådgivning i Odder Kommunes træningscenter, og et projekt som sammen med DGI Østjylland og det lokale foreningsliv skal fremme bevægelse og sociale fællesskaber i Odder Kommune. Demensuger 2014 Uge 5 og 6 blev brugt til at sætte fokus på demens under overskriften Demens er noget vi taler om i Odder. I Danmark er ca mennesker ramt af en demenssygdom, og der forekommer ca nye tilfælde af demens hvert år. Selvom rigtig mange mennesker lever med en dement i familien, er det stadig svært for mange at tale åbent om sygdommen. Gennem forskellige arrangementer i løbet af de to uger blev der skabt mere opmærksomhed og åbenhed omkring demens. Hjerneforsker Peter Lund Madsen var inviteret til at fortælle om hjernen og hvordan vi bedst holder den frisk. På biblioteket var der udstilling om demens kombineret med, at der to gange var åben rådgivning. Mette Søndergaard underholdt ca. 100 deltagere om det at leve et godt liv med demens. I Pakhuset var der pårørendefortællinger om, hvordan man som ægtefælle oplever at stå ved siden af en person, der får en demensdiagnose. Alle arrangementer var velbesøgte og satte på en positiv måde demens på dagsordenen. 25

27 Odder Kommunes andel af ældremilliarden I forbindelse med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I den forbindelse blev der reserveret 4,3 mio. kr. til Odder Kommune. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse blandt andet at afsætte midler til disse indsatser: Tilbud om en årlig hovedrengøring til alle borgere, der er visiteret til praktisk hjælp. Etablering af akutfunktion til opfølgende hjemmebesøg med henblik på varetagelse af akutopgaver og tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) med høj sundhedsfaglig kompleksitet. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Etablering af demensring omkring plejecentret på Bronzealdervej. Formålet er at øge beboernes oplevelse af bevægelsesfrihed og selvstændighed ved, at medarbejderne varsles, når beboerne forlader området. Øget medarbejdernormering i boenhederne på plejecentrene. Herved bliver der mulighed for at igangsætte flere aktiviteter og dermed modvirke beboernes oplevelse af ensomhed og kedsomhed. Digitalisering og velfærdsteknologi Også i 2014 var der fuld fart på den digitale og velfærdsteknologiske udvikling. I starten af året kunne borgmesteren således indvie den nye vaskerobot på Hjælpemiddeldepotet. Vaskerobotten, der både kan vaske og tørre, kan rengøre en stor mængde hjælpemidler på blot 10 minutter. Samme mængde hjælpemidler tog tidligere flere timer at rengøre ved håndkraft. Robotten har således både effektiviseret nogle arbejdsgange og været med til at sikre et bedre arbejdsmiljø. Det blev i løbet af året muligt at ansøge om personlige eller kropsbårne hjælpemidler digitalt. Dermed er det blevet muligt for borgere eller deres pårørende at ansøge om eksempelvis parykker, kompressionsstrømper, proteser og diabeteshjælpemidler uden det kræver personligt fremmøde. I det forgangne år blev telemedicinsk sårbehandling implementeret. Telemedicinsk sårbehandling betyder, at hjemmesygeplejersker kan sende billeder til relevante hospitalsafdelinger og praktiserende læger fra borgerens hjem. Hermed spares borgeren for en tur på hospitalet, og den korrekte sårbehandling i gangsættes og tilpasses hurtigere end hidtil. Endelig kan det nævnes, at der, som en indsats under ældremilliarden, er blevet oprettet en helt ny stilling som velfærdsteknologisk konsulent. Dette er den første af sin slags i Odder Kommune. 26

28 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: "Øvrige" udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og udlejning (midlertidige boliger til flygtninge samt lejetab). På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 347,4 mio. kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 356,6 mio. kr. og dermed 9,2 mio. kr. større end det oprindelige budget. Det korrigerede budget udgør 349,6 mio. kr. Der er således ydet tillægsbevillinger på netto 2,0 mio. kr. til det specialiserede socialområde. Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Socialog Sundhedsudvalgets område. 27

29 Ældreområdet: Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på Ældreområdet på 2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til en mindreindtægt i forhold til det budgetterede på betaling fra andre kommuner for ophold i plejebolig. Ældreservice endte med et underskud på 1,0 mio. kr., mens Visitationsteamet viste et overskud på 0,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer på netto 5,4 mio. kr. fra puljer, afsat på andre områder, samt tilførsel af budget til genoptræning, som er budgetteret under sundhed. Voksne handicappede: På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det korrigerede budget for størstedelen henføres til Borgerservice og Fabos. Både Fabos og Borgerservice endte med et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget hos Borgerservice kan især henføres til en massiv efterspørgsel på botilbud og BPA-ordninger. Borgerservice har siden efteråret 2013 arbejdet målrettet med at iværksætte rehabiliteringsforløb og aftale udslusningsplaner, for at kunne nedbringe et forventet merforbrug på området. I 2014 blev der givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til Borgerservice, som følge af det forventede merforbrug. Forvaltningen fik endvidere overført et underskud fra 2013 på 0,8 mio. kr. Sundhed: På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 2,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetomplaceringer for 4,4 mio. kr., som er omplaceret til Ældreservice, genoptræning. Øvrige: På det øvrige område er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan primært henføres til et merforbrug på 0,9 mio.kr. til midlertidige boliger til flygtninge samt et mindreforbrug på udlejningsområdet (lejetab og støtte til opførelse af boliger) på i alt 0,5 mio. kr. Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 18,8 mio. kr., og forbruget blev i 2014 på 18,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio.kr. udgøres af et merforbrug på Boligydelse til pensionister på 0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på områderne Boligsikring på 0,2 mio. kr. og Sociale formål på 0,6 mio. kr. 28

30 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der samlede anlægsbevillinger på 4,3 mio. kr. Af disse er 1,3 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet for Der er overført beløb fra tidligere år på 2,8 mio. kr. vedrørende Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum. Der har ift. dette anlæg været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes, at uforudsigelige udgifter samt omkostninger blev lavere end budgetteret. På området er der genbevilget rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til tagudskiftning samt ombygning af indgang på Ålykkecentret. Social- og Sundhedsudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Fabos, udvidelse af grupperum og personalerum x U Ældreservice, træningsudstyr til træningscenter x U Ålykkecentret, tagudskriftning x U Ålykkentret, ombyning af indgang x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

31 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsen Ledigheden faldt fortsat i 2014 og er i december 2014 på 2,9 %, og ledighedsniveauet er nu 1,2 % under gennemsnittet for regionen og 1,7 % under landsgennemsnittet. Der er december måned 2014 ca. 300 arbejdsmarkedsparate borgere berørt af ledighed. Langtidsledigheden (ledighed over 1 år) er igen faldet i 2014 og er nu på 19 % af alle arbejdsmarkedsparate ledige mod 27,7 % i de kommuner, vi sammenligner os med. I 2014 er kontanthjælpsreformen blevet indfaset, hvilket er og har været en omgribende proces, da reformen ændrer indsats og ydelser for store dele af målgruppen. Målet med reformen er primært et øget fokus på uddannelse til de unge. På integrationsområdet betød situationen i Syrien, at Danmark har modtaget et væsentligt større antal asylansøgere end normalt. Den udvikling forstærkes i 2015, hvor Odder Kommune er sat til at modtage 73 flygtninge, hvortil kommer familiesammenførte. En omfangsrig opgave i.f.t. bolig, undervisning, pasning, aktivering m.v., som vil kræve en særlig helhedsorienteret indsats fremadrettet. Odder Kommune har styrket virksomhedssamarbejdet i.f.m. kommunens strategi og i.f.m. reformen af førtidspension og fleksjob, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdspladser, og jobcentret bliver i stigende og stort omfang brugt til rekruttering / formidling af arbejdskraft. Nøgleord: Tillid, fleksibilitet, tydelig indgang og hurtig handling, Beskæftigelsesreformen, der træder i kraft i 2015, sætter særligt fokus på dette samarbejde, hvor Odder Kommune står godt rustet på forhånd. 30

32 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Indkomstoverførsler Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Beskæftigelsesudvalgets andel af kommunens samlede indkomstoverførsler udgør 91%. Figuren viser, at der i 2014 var budgetteret med en nettoudgift på 248,4 mio. kr. under Beskæftigelsesudvalget. Der er i løbet af året blevet givet tillægsbevillinger og omplaceringer for -15,7 mio. kr., således at det korrigerede budget var 232,7 mio. kr., mens det endelige regnskabsresultat blev 234,4 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således et mindreforbrug på 14 mio. kr. ift. oprindelig budget. Ift. korrigeret budget, som primært blev korrigeret ifm. Økonomioversigt 2, viser regnskabsresultatet et merforbrug på 1,7 mio. kr. Ifm. budgetopfølgning pr. 31/ til Økonomioversigt 2 blev der givet i alt -14,9 mio. kr. i tillægsbevillinger på beskæftigelsesudvalgets overførselsområde. Det er normalt, at der gives væsentlige tillægsbevillinger på beskæftigelsesområdet i løbet af et budgetår, hvilket primært skal begrundes i konjunkturændringer og ny beskæftigelseslovgivning. Den største tillægsbevilling blev givet på området for forsikrede ledige (i alt -10,3 mio. kr.), da ledigheden i Odder Kommune udviklede sig bedre end forventet. Den største ændring på det ikke-forsikrede område var sygedagpengeområdet, hvor der blev givet en 31

33 tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. grundet sygedagpengereformen samt generelt færre modtagere af sygedagpenge end forventet i budgettet. Regnskabsresultatet afviger i et større omfang ift. det korrigerede budget på en række områder. På sygedagpengeområdet viser regnskabsresultatet 1,1 mio. i merforbrug ift. det korrigerede budget, hvilket primært kan begrundes med, at færre borgere end forventet er overgået til jobafklaringsforløb. Driftsudgifterne viser 1,3 mio. kr. i merforbrug ift. korrigeret budget pga. en fortsat intensiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, og på området for udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige viser regnskabsresultatet 1,5 mio. kr. i mindreforbrug ift. korrigeret budget. Ledighedsudviklingen for de forsikrede ledige i Odder Kommune var således bedre end forventet. 32

34 Økonomiudvalget Udvikling Byrådet indledte byrådsperioden med et udviklingsseminar, hvor opgaven var at udstikke retningen for byrådsarbejdet i de næste fire år. På seminaret satte byrådet bl.a. fokus på en stribe af de udfordringer, som Odder Kommune står overfor. Byrådet satte også ord på en vision for, hvordan Odder Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Visionen indeholder en række strategiske målsætninger for: hvordan vi får skabt rammerne om det gode liv, hvordan vi sikrer fortsat vækst og udvikling og hvordan vi får skabt en sund økonomi med råderum til, at vi kan investere i fremtiden. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Byrådet har endvidere udarbejdet en Plan- og Agenda 21-strategi. Den konkretiserer de strategiske målsætninger i visionen og danner rammen for den fysiske planlægning i Odder Kommune. Visionen og Plan- og Agenda 21-strategien er sammenskrevet i en ny udviklingsplan, som samlet sætter kursen for Odder Kommune. Udviklingsplanen sikrer dermed sammenhæng mellem byrådets vision og kommunens planlægning. På den måde kan vi indfri byrådets mål for udviklingen af Odder Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde i. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder. Bosætning I 2014 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 155 nye borgere. Dermed er de senere års stagnerende befolkningsudvikling vendt. Byrådet har dog en ambitiøs målsætning om at nå indbyggere i Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på 300 indbyggere årligt. I bestræbelserne på at øge befolkningstilvæksten har Odder Kommune i 2014 fået udarbejdet en ny markedsføringsstrategi, der har til formål at fortælle den gode historie om Odder Kommunes kvaliteter. Målet er at nå familier, der har Odder på radaren, med kernebudskaberne om, at Odder Kommune har rammerne for det gode familieliv og mere til. Erhverv Dansk Industri gennemfører hvert år en stor undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner. Det overordnede formål med undersøgelsen er at sætte fokus på de lokale rammevilkår og at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne i Danmark. Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 2014 placerer Odder Kommune i midterfeltet af danske kommuner. Dykker man lidt ned i tallene, så har Odder Kommune bl.a. opnået en flot syvendeplads i kategorien Arbejdskraft. Det fortæller noget om, hvor gode Jobcentret er til at skaffe folk i arbejde. Der er også gode karakterer til den kommunale sagsbehandling, som er et vigtigt fokuspunkt for Odder Kommune. Odders 33

35 største fremgang er således i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor der er sket et hop på hele 24 pladser frem til en 37. plads i Selv om Odder Kommune dermed kan konstatere, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet, så vil der i 2015 blive sat øget fokus på erhvervsudviklingen. Formålet er, at der skabes endnu bedre erhvervsvilkår for virksomhederne i Odder Kommune i de kommende år. Økonomiudvalget vil bl.a. styrke dialogen med UdviklingOdders bestyrelse med henblik på at samarbejde omkring udviklingen af rammevilkårene for erhvervslivet i Odder Kommune. Planlægning I 2014 sendte Byrådet et forslag til Udviklingsplan og Redegørelse til Plan- og Agenda 21- strategi 2014/15 i offentlig høring fra 5. nov til og med 2. januar Byrådets Plan og Agenda-21 strategi 2014 indgår som en del af udviklingsplanerne og dermed var offentliggørelsen også et led i foroffentlighedsfasen for den kommende kommuneplanrevision. Udviklingsplanen forventes endelig vedtaget i starten af Byrådet har besluttet, at kommuneplanen skal være færdigrevideret i Foroffentlige høringer: Helhedplan for Hov Havn Debatoplæg for Vindmølleområde 1.V.2 syd for Torrild Debatoplæg for Vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark Etablering af butik på Vennelundsvej 72 Vedtagne tillæg til Kommuneplan : Tillæg nr. 1 Klimatilpasning Tillæg nr. 2 Helhedsplan for Hov Havn Tillæg nr. 3 Boligområde ved Løkkegårdsvej Tillæg nr. 4, Boligområde ved Parkvej Pågående arbejde med energiplanlægning: Strategisk energiplanlægning regionssamarbejde Strategisk energiplanlægning transport partnerskab Administration Odder Kommune har lave udgifter til administration. Det er bl.a. et produkt af, at vi har en effektiv administration og at Odder Kommune ofte er på forkant, når det gælder om at tage nye digitale løsninger i anvendelse. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Odder Kommune har arbejdet målrettet med implementeringen af digital post. Inden obligatorisk overgang til Digital Post for alle borgere over 15 år havde 71,2 % af kommunens borgere tilmeldt sig frivilligt og 10,2 % var blevet fritaget. På landsplan lå Odder Kommune dermed på 3. pladsen i forhold til antal tilmeldte og antal borgere der havde ansøgt om fritagelse. Placeringen blev opnået med målrettet information og involvering af medarbejdere på tværs af organisationen. OdderNettet får større og større fokus på digital selvbetjening og information. Hjemmesiden har dagligt over 1000 besøgende og ca. 40 % besøger siden via en smartphone eller tablet. Kommunikationen med borgerne i Odder sker i stadig højere grad også via Facebook. Her er Odder Kommunes Facebook side, den kommunale side der på landsplan har flest venner ift. indbyggertal med omkring 25 % af befolkningen. Facebook benyttes bl.a. til at give kommunen et andet ansigt, hvor fx. medarbejderes gode resultater og de mere uformelle historier bliver fortalt. 34

36 Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. 35

37 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur: Trafik og Havne er udeladt. Øvrige udgør VitaPark, Sundhed og Arbejdsmarked. På Økonomiudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettodriftsudgifter på i alt 146,9 mio.kr. De faktiske nettodriftsudgifter blev 119,6 mio. kr. og dermed 27,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Den store forskel beror på, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, som for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på øvrige driftsområder. Desuden er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. anvendt til finansiering af anlæg. Endvidere er 7,9 mio. kr. overført til Figuren viser nettodriftsudgifterne på Byråd og Administration. Som det fremgår af figuren, er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. Det er her de tidligere omtalte puljer er budgetteret. I forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Det er primært uforbrugte budgetpuljer på 12,6 mio. kr. der udgør mindreforbruget, heraf er 7,9 mio. kr. overført til Til imødegåelse af monopolbrud er der overført 1,4 mio. kr. til For Rådhuskontraktens vedkommende er der overført 1,3 mio. kr. som for størstedelens vedkommende udgør merindtægter på div. gebyrer. 36

38 Figuren viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Redningsberedskabet består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Redningsberedskabets driftsdel har i 2014 et underskud på 0,2 mio. kr. I 2014 er der afholdt udgift til anskaffelse af slukningskøretøj på Tunø. Budgettet blev tilført 0,1mio. kr. til anskaffelse og drift af køretøjet. Investeringsplan for køretøjer har i 2014 et overskud på 1,7 mio. kr. I 2014 er der købt en servicebil. Hou Havn har i 2014 et overskud på 0,3 mio. kr. Erhvervsfremme og Turisme har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som for størstedelens vedkommende drejer sig om uforbrugte midler fra Landdistriktspuljen. Mindreforbruget under Øvrige skyldes primært flere løntilskudsindtægter end forventet på området for løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen. Mindreforbruget på dette område beløber sig til 0,8 mio. kr. 37

39 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Anlægsudgifter Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger og jordforsyning. Øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger: I løbet af 2014 er der afsluttet 4 anlægsarbejder, heraf er der aflagt særskilt anlægsregnskab for Salg af Parkvejens børnehave. Derudover er der genbevilget rådighedsbeløb svarende til 10,2 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke af afsluttet. Heraf udgør anlægsarbejder vedr. VitaPark størsteparten med 7,3 mio. kr. Økonomiudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt Brandstation, udskiftning porte i garageanlæg x U Ombygning af Hou Færgehavn x I Ombygning af Hou Færgehavn x U Rådhuset, CTS anlæg x U Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev. x U Rådhuset, glødepærer x U Rådhuset, indeklima x U Salg af bygninger mm x U Salg af Parkvjens børnehave x I Salg af Parkvjens børnehave x U Salg af Randlev børnehave x I Salg af Randlev børnehave x U Vitapark Odder, ramme til diverse projekter x U VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken x U VitaPark, bygn.a, istandsættelse 3 etage til udlej x U VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A x U VitaPark, renovering parkområde foran bygning A x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt På jordforsyning under Økonomiudvalget er der samlede anlægsbevillinger på nettoindtægter på 29,3 mio.kr. Der er i 2014 oprindeligt budgetteret med 8,2 mio. kr. i indtægter på salg af grunde. De forventede indtægter blev øget med 6,8 mio. kr. i forbindelse med 2. økonomioversigt

40 Igangværende Afsluttet U: udgift / I: indtægt Jordforsyning - Økonomiudvalget Forbrug 2014 Rådighedsbeløb 2014 Forbrug i alt Anlægsbevilling i alt 42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x I gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x I Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.vestby x U Byggemodning af 10 grunde i Gylling x I Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x I Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x I Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x I Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x I Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U Jernaldervej x I Jernaldervej x U Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej x I Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej x U Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U Rønshøj Ager x I Rønshøj Ager x U Salg af byggegrunde x I Salg af byggegrunde x U Salg, almenenyttige boliger, VitaPark x U Smedegade, byggemodning af 13 grunde x I Smedegade, byggemodning af 13 grunde x U Torupvej, byggemodning af 7 grunde x I Torupvej, byggemodning af 7 grunde x U I alt anlægsudgifter - projektopdelt

41 40

42 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse 2014 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,1 3,0 Serviceudgifter 925,5 900,3-25,3 Indkomstoverførsler 274,0 258,6-15,3 Renter 5,7 3,2-2,5 Budgetforbedringspuljen -15,2 0 15,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,2-78,0-24,8 Anlægsudgifter 74,9 31,3-43,6 Jordforsyning anlæg -3,3 0,4 3,7 Resultat af det skattefinansierede område 18,4-46,4-64,7 Låneoptagelse -29,8-7,6 22,2 Afdrag på lån 15,6 17,4 1,7 Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer -4,2 10,8 15,0 Nettoændring likvide aktiver 0-25,8-25,8 For 2014 var der ikke budgetteret med hverken styrkelse eller forbrug af kassebeholdningen. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 25,8 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 78,0 mio. kr. Når driftsoverskuddet i 2014 er 24,8 mio. kr. større end budgetteret, skyldes det bl.a.: mindreindtægter på skatter på 3,0 mio. kr., som overvejende vedrører tilbagebetaling af grundskyld som følge af grundejernes medhold i klager over manglende fradrag for forbedringer, mindreforbrug på serviceudgifter på 25,3 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at der ikke har været forbrug af budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr., samt at en række centrale administrative og politiske puljer kun er anvendt i begrænset omfang, mindreforbrug på overførselsindkomster på 15,3 mio. kr., som overvejende skyldes fald i udgifter til de forsikrede ledige og udgifter til sygedagpenge, og nettomindreudgiften til renter på 2,5 mio. kr., som skyldes større renteindtægt som følge af stigende kassebeholdning og lavere rente på lån. I 2014 er der anvendt 31,3 mio. kr. på anlæg, hvilket er 43,6 mio. kr. mindre end budgetteret. De ikke forbrugte anlægsmidler er overført til forbrug i Af nettoforbruget på 0,4 mio. kr. på jordforsyning udgør salg af jord 7,8 mio. kr. og udgifter til byggemodning 8,1 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 10,8 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. 41

43 De samlede driftsudgifter udgør 1.158,9 mio. kr., hvilket er 40,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 22% og serviceudgifter udgør 78%. Forbrug 2014 fordelt på udgiftsområder - mio. kr. Børne- og familiecenter; 67,5 ;, Børnepasning; 85,4 Overførsler; 258,6 Serviceudgifter ; 900,3 Folkeskoler; 191,3 Ældreområdet; 187,9 Veje og Grønne områder; 28,4 Øvrige områder; 50,9 Voksne handicappede; 88,3 Sundhed; 87,5 Administration; 113, Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 900,3 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Folkeskoler: 21,2 %, Ældreområdet: 20,8 %, Byråd og administration: 12,5 %, Voksne handicappede: 9,8 % og Børnepasning: 9,7 %. Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 61% Generelle tilskud: 18% Drift og Anlæg: 12% Refusioner: 8% Låneoptagelse, renter og finansforskydninger.: 1% 42

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: 25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere