Investeringsredegørelse Enercon Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2"

Transkript

1 Investeringsredegørelse Enercon Projekt stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej Århus C Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indledning... 4 Generelt om investering i vindmøller... 5 Derfor skal du investere i Enercon Projekt Sikkerheder i Enercon Projekt Vindmøllen... 6 Investeringen... 7 Placering og området... 8 Overtagelse... 8 Købspris... 8 Nøgletal for en 10 %-andel... 9 Vindproduktion... 9 Generelt om de tyske vindindeks Repowering-bonus Fast afregningspris Bonus for direkte salg af strøm Jordleje Scrapværdi og retablering Serviceaftale, hensættelser og forsikring Teknisk og økonomisk administration Finansiering Hæftelse Juridisk due diligence Skatteforhold Dobbeltbeskatning Afskrivningsgrundlag Alternativ uden repowering-bonus Årsrapport og selvangivelse Risikofaktorer Ansvar Hvem er International Wind Energy A/S Kontaktinfo Bilag Thinking green... International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej Århus C Tlf.:

3 Resumé International Wind Energy A/S har hermed fornøjelsen af at præsentere følgende tyske vindmølleprojekt. Projektnavn Enercon Projekt Beskrivelse Tysk kommanditselskab, der ejer 1 stk. Enercon E82-2,3 MW vindmølle med 82 meter rotordiameter og 138 meter tårnhøjde. Placering Ca. 40 km syd for Halle i nærheden af Leipzig, Tyskland. Ca. 580 km fra den danske grænse. Idriftsættes Møllen er under opførelse og forventes idriftsat august Overtagelsesdag Den 1. september Købesum EUR Investorindskud EUR Årlig produktion: kwh. Baseret på kontrolberegning af EMD. Vindregion Møllen er opført som en udvidelse af en større vindpark i vindregion 20. Driftsomkostninger Der er indgået en 15-årig EPK-fuldserviceaftale med Enercon, der sikrer en rådighed på minimum 97 % i alle 15 år. Enercon betaler i denne periode al service og vedligehold (inklusiv alle hovedkomponenter). Jordlejeaftaler Jordlejeaftalerne løber i 20 år med mulighed for yderligere 10 års forlængelse (2 x 5 år). Finansiering, Tyskland Lån i tysk bank på EUR uden hæftelse hos investor. Lånet løber 15 år, hvoraf første år er afdragsfrit. Fast rente på 3,05 % i 10 år. Finansiering, Danmark Mulighed for finansiering af investorindskuddet i dansk bank. Nøgletal for 10 % i EUR Eget indskud: EUR Indskud tilbagebetalt efter: 4 ½ år (ultimo 2017) Intern rente på indskud (før skat): 8,12 % Intern rente på indskud (efter skat): 14,40 % Opsparing (inkl. indskud) år 2037 (efter skat): EUR Afregningspris Minimum 0,0941 /kwh indtil 31. december Hertil kommer repowering-bonus på 0,005 /kwh i samme periode, samt bonus for direkte salg af strøm (Direktvermarktung) i årene International Wind Energy 3

4 Indledning International Wind Energy A/S har udarbejdet nærværende investeringsredegørelse med henblik på at give potentielle investorer en generel beskrivelse af en investering i projektet Enercon Projekt samt generel information om investering i vindmøller. IWE har siden 2003 solgt mere en 140 tyske vindmøller til danske investorer og har derfor opnået en tilbundsgående erfaring med alle aspekter af det tyske marked for vedvarende energi. eller skattemæssige konsekvenser af en investering i Enercon Projekt International Wind Energy A/S står gerne til rådighed for et møde med investor, hvor der vil være adgang til mere detaljeret information omkring projektet. Projektet udbydes til en begrænset kreds af udvalgte investorer og er således ikke at betragte som et offentligt udbud. Investeringsredegørelsen indeholder ikke en udtømmende gennemgang og beskrivelse af projektet og giver derfor ikke en udtømmende beskrivelse af samtlige projektets muligheder og risici. Investeringsredegørelsen kan ikke og bør ikke erstatte konkret rådgivning. International Wind Energy A/S opfordrer alle investorer til at søge konkret rådgivning hos egen revisor og advokat om eventuelle finansielle, juridiske Mikkel Rasmussen Project Director Casper Rasmussen CEO International Wind Energy 4

5 Generelt om investering i vindmøller Fælles for alle investeringer er et ønske om størst muligt afkast med lavest muligt risiko. Dertil kan komme en lang række specielle faktorer hos den enkelte investor. IWE lægger vægt på, at investeringen skal være attraktiv ud fra sunde driftsøkonomiske og markedsmæssige betragtninger. Det er kendetegnende for de af os udbudte projekter, at de opnår et attraktivt resultat til glæde for vores investorer og for samfundet. Vindmøller er et anderledes investeringsaktiv i sammenligning med eksempelvis ejendomsinvesteringer. En vindmølle er et driftsaktiv, hvis værdi alt andet lige forringes som følge af anvendelsen. Det er derfor afgørende, at Vindmølleparken er i stand til at indtjene tilstrækkelig likviditet til dækning af renter, afdrag og den løbende drift, og ikke mindst til efterfølgende, at give et tilfredsstillende afkast til investorerne. muligt at skalere afskrivningerne fra år til år, så de passer til investors behov. De skattemæssige underskud, der fremkommer efter afskrivninger, kan fratrækkes i topskatten, hvilket giver en stor skattebesparelse. Konjunkturuafhængighed Vinden blæser året rundt og er uafhængig af lavkonjunktur, finanskrise osv. Både kort og langsigtet Vore vindmølleinvesteringer har positiv likviditet gennem hele perioden og en kort tilbagebetalingstid. Risikospredning En vindmølleinvestering er et godt alternativ eller supplement til eksempelvis aktier, ejendomme eller traditionel pensionsopsparing. Vindmøller er således med til at sprede risikoen i investors samlede investeringsportefølje. Vi lægger vægt på at indkøbe vindmøllerne til en så attraktiv pris som muligt, således at vore investorer har et godt udgangspunkt for at realisere de budgetterede resultater. Ligeledes foretager vi en meget konservativ budgettering af vindproduktionen, hvor vi udelukkende anvender EMD International A/S kontrolberegninger eller indeks, ligesom vi budgetterer med hensættelser til reparationer og vedligeholdelse i overensstemmelse med Danmarks Vindmølleforenings anbefalinger. Vores målsætning er ganske enkelt at formidle så attraktive investeringer som muligt til gavn for vore investorer. Generelt kan man opsummere fordelene ved vindmølleinvesteringer i følgende hovedpunkter: Politisk opbakning Man har fra politisk side klart meldt ud, at man støtter vedvarende energi. Derfor er der i Tyskland fra lovgivningsmæssig side indført regler om minimumspriser for strøm fra vindmøller samt aftagepligt for elselskaberne. Sikker indtægt De tyske elselskaber er forpligtede til at aftage strøm produceret af tyske vindmøller. Afregningspriserne er høje og garanteret i op til 20 år. Herved er to af de væsentligste risici fjernet, nemlig kan jeg sælge min strøm og til hvilken pris. Vindberegninger Vi benytter Energi & Miljødata A/S i Ålborg til at beregne eller kontrollere vindproduktionen i alle vore projekter. Erfaringen har tydeligt vist, at EMD er særdeles præcise i deres vurderinger og langt mere konservative end deres tyske kolleger. Gunstige skatteforhold En vindmølleinvestering kan afskrives med en valgfri sats på op til 25 % årligt. Det er herved Derfor skal du investere i Enercon Projekt Specielt indenfor de seneste år har investering i vindmøller været meget attraktivt. Du skal investere i Enercon Projekt , hvis du lægger vægt på følgende: God samvittighed med en miljørigtig investering. Konjunkturuafhængighed vinden blæser uden hensyn til verdensøkonomien. Højt afkast baseret på et konservativt budget. Tre vindberegninger støttet af kontrolgennemgang fra EMD. Særdeles driftsstabil og fremtidssikret vindmølle fra Enercon. Serviceaftalen sikrer høj rådighed og undgår uforudsete omkostninger i 15 år. Efter serviceaftalens udløb inkluderer budgettet store beløb til løbende vedligehold. Fast og lovmæssigt garanteret afregningspris på 0,0991 /kwh i knap 20 år (inkl. repowering-bonus). Yderst fordelagtigt alternativ til pensionsindskud, der i 2012 er begrænset til DKK Risikospredning til områder, der er uafhængige af aktier og ejendomme. En vindmølle er en fornuftig investering i fremtiden sund for miljøet, god for økonomien og den ideelle løsning på en akut energiknaphed. International Wind Energy 5

6 Sikkerheder i Enercon Projekt Enercon Projekt indeholder en lang række sikkerhedsfaktorer, som samlet gør en investering i projektet meget attraktiv. Strømprisen på 0,0991 /kwh er fastsat i den tyske lovgivning og er fast i knap 20 år. Skulle markedsprisen stige inden da, kan man vælge at sælge strømmen til den højere markedspris. De 0,0941 /kwh er således kun en bund. Der kan opnås en yderligere bonus oveni den faste afregningspris via systemet om direkte salg af el (Direktvermarktung). Der er i foråret og efteråret 2011 udarbejdet tre uafhængige vindstudier af tre tyske ingeniørfirmaer med speciale i tyske vindforhold og vindstudier. Vindstudierne er efterfølgende i maj 2012 kontrolleret af EMD, der er et verdenskendt ingeniørfirma i Ålborg med speciale i vindstudier. Vindmøllen opføres som en udvidelse af en større eksisterende vindmøllepark, hvilket giver gode referencedata og dermed større sikkerhed i vindberegningerne. Enercon står for service-, vedligehold og alle reparationer og udskiftninger i de første 15 år. Enercon garanterer herudover en rådighed på minimum 97 % pr. år i alle 15 år. Der laves en teknisk gennemgang af møllen efter ca. 14½ år, så man sikrer, at Enercon leverer den i bedst mulig stand efter fuldserviceaftalens udløb. Renten på den tyske finansiering er lav og fast i 10 år på 3,05 %. Investorerne hæfter ikke for det tyske lån. Der er ingen solidarisk hæftelse mellem investorerne. Der opspares en sikringskonto i den tyske bank, der kan anvendes til betaling af renter og afdrag i eventuelle vindsvage perioder. Den tyske udvikler af projektet står samtidig for administrationen af vindmøllerne i Tyskland, hvorved investorerne også fremover kan drage fordel af dennes værdifulde kontakter hos Enercon, kommune osv. Der laves en gennemarbejdet og dybdegående due diligence rapport af en erfaren tysk advokat, der er specialiseret i vurdering af vindmølleprojekter. Der findes et marked for handel med brugte vindmølleandele, så investor har mulighed for at tage gevinsten hjem i løbet af projektets levetid. IWE solgte i vindmøller i samme vindpark, ligesom vi både i 2010 og 2011 hvert år solgte to Enercon E82-møller, der er naboer til møllen i dette nye Enercon Projekt Alle projekterne er udviklet af den samme person, og IWE kender derfor udvikleren, vindparken, nabomøllerne og området særdeles godt. Vindmøllen Enercon Projekt består af 1 stk. Enercon vindmølle af typen E-82-2,3 MW (herefter Vindmølleparken ). Vindmøllen har en rotordiameter på 82 m og en navhøjde på 138 m. Den samlede højde fra fundament til vingespids er således ca. 179 m. Vindmøllen er under opførelse og forventes idriftsat i juli Enercon betegnes af mange som vindmøllernes Rolls Royce. Det skyldes bl.a., at Enercons vindmøller fungerer uden gearkasse, som er en vindmølles svageste og dyreste sliddel. Enercon leverer endvidere en uovertruffen service, hvilket betyder, at de i sammenligning med øvrige vindmøller præsterer en højere teknisk rådighed. Vindmøller fra Enercon er kendetegnet ved sofistikeret teknologi, innovation og pålidelighed. Det gearløse system har færre mekaniske dele end vindmøller med gearkasse, hvilket fører til lavere vedligeholdelses- og reparationsudgifter. Med mølletypen E-82 viderefører Enercon sin mangeårige succeshistorie i 2 MW-klassen. Møllen er specielt udviklet til placeringer med middel vindhastigheder, og E-82 eren garanterer med dens effektive rotorbladskoncept den bedst mulige produktion også ved lave vindhastigheder. Derudover kendetegnes vindmøllen ved en høj netkompatibilitet, hvilket generelt giver sig udslag i høje rådighedstal. Igennem de senere år har Enercon totalt overtaget det tyske vindmøllemarked, som sammen med USA må betragtes som de vigtigste i verden. Overtagelsen er sket ved hjælp af et ekstremt højt kvalitetsniveau i deres vindmøller kombineret med branchens ubetinget bedste servicekoncept. I 2011 sad Enercon således på 59,5 % af det tyske marked. Enercons andel af det tyske vindmøllemarked 10% 21% ENERCON Vestas 4% 2% 4% REpower Nordex 59% Bard Altro Projektet består således af en særdeles driftsstabil vindmølle fra Tysklands førende vindmølleproducent, Enercon, der på alle områder er udstyret med den nyeste teknologi og nyeste design. For investorerne er ejerskab af Enercon vindmøller karakteriseret ved høj rådighed og udnyttelse af vinden samt lave driftsomkostninger. International Wind Energy 6

7 Projektstruktur Enercon Projekt Komplementar Investorer/kommanditister (maks. 10) XY GmbH & Co. KG (tysk K/S) Administrator (IWE) Tysk bank Enercon Forsikring Jordejer Tysk administrator Investeringen Investorer i Enercon Projekt tilbydes at købe kommanditanparter i et tysk kommanditselskab ( Selskabet ), der ejer vindmøllen i Vindmølleparken. Strukturen i projektet ser ud som på skemaet ovenfor. Der investeres via et kommanditselskab, idet dette er den mest attraktive måde for investorer at eje vindmøller på. Kommanditselskabet har nemlig den store fordel, at det kan begrænse investorernes risiko, samtidig med at skattefordelene for investor bevares. hvorfor det alene er muligt at få momsen retur i Tyskland efter de særlige tilbagesøgningsregler. En sådan tilbagesøgning er erfaringsmæssigt meget langsommelig. For investor har det ingen skattemæssig betydning, om der er tale om et dansk eller et tysk kommanditselskab. Identisk mølle i vindparken Det er vigtigt at understrege, at investorerne i Enercon Projekt ikke hæfter for det tyske lån, idet den tyske bank udelukkende har sikkerhed i vindmøllerne og selve kommanditselskabets driftskonti. I stedet skal der fra driftsindtægterne opspares en reservekonto i banken, som henstår til sikkerhed for vindfattige år og lignende. Dette udgør en sikkerhed for investorerne, idet der ikke skal indskydes yderligere i vindfattige år, men blot kan trækkes fra reservekontoen. Der er heller ikke nogen solidarisk hæftelse mellem investorerne, idet hver enkelt investor selv sørger for finansiering af det nødvendige investorindskud. Investorerne optager således ikke gæld i fællesskab. Herved adskiller Enercon Projekt sig væsentligt fra de senere års ejendoms-k/s er, hvor investorerne ofte hæftede solidarisk for både 1. og 2. prioritetslån. Det betød, at én investors økonomiske problemer smittede af på de øvrige. Dette er ikke tilfældet i Enercon Projekt Af skattemæssige årsager kan det være nødvendigt, at man som investor frivilligt påtager sig en hæftelse udover indskuddet. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet Skatteforhold og afskrivningsgrundlag. Der investeres via et tysk kommanditselskab (et GmbH & Co. KG ) frem for et dansk kommanditselskab (et K/S ), idet det herved er muligt at opnå en tysk momsregistrering, hvilket giver mulighed for at få den tyske moms retur hver måned. Et dansk kommanditselskab kan ikke være momsregistreret i Tyskland, International Wind Energy 7

8 Identisk mølle i vindparken Placering og området Vindmøllen er placeret i den østlige del af Tyskland ca. 40 km syd for Halle i vindregion 20. Der er ca. 580 km fra den danske grænse til møllen, så en fysisk besigtigelse kan foretages uden problemer. Tyskland Enercon Projekt Vindmøllen opføres som en del af en etape på 8 nye møller, hvoraf 7 er af typen Enercon E82-2,3 MW med en navhøjde på 138 m og 1 er af typen Enercon E70-2,3 MW med en navhøjde på 113 m. De 8 møller er en udvidelse af et meget stort vindmølle område på ca. 80 eksisterende vindmøller, hvor der i over 10 år har kørt møller af forskellig type, dog overvejende Enercon. Udvidelsen skyldes, at man på baggrund af produktionsdata fra de eksisterende vindmøller kunne se, at der var tale om en særdeles god placering. Overtagelse Investors køb af kommanditanparterne i Selskabet er i Investorbudgettet forudsat at ske med virkning fra den 1. september Købspris Købsprisen for Vindmølleparken er EUR Hertil kommer bankgebyr på EUR samt transaktionsomkostninger til advokat (due diligence, købsaftale mv.), revisor (budgetgennemgang mv.) og translatør. Disse er foreløbigt anslået til EUR Der kan maksimalt være 10 kommanditister i Selskabet, hvorfor der vil være fortrinsret for in vestorer, der køber minimum 10 % af Selskabet. Samtidig vil der være fortrinsret for investorer, der ønsker at erhverve 100 % af projektet. Det er som investor muligt at købe en mindre andel af kommanditanparterne i Selskabet dog udgør minimumstegningen EUR International Wind Energy 8

9 Nøgletal 10 % ejerandel EUR Personlig investor Selskabsinvestor Investorindskud Gennemsnitlig afkastningsgrad (år 1 20) 7,78 % 7,78 % Intern rente 25 år (før skat) 8,12 % 8,12 % Intern rente 25 år (efter skat) 14,40 % 8,81 % Opsparing år 2037 (inkl. indskud) (efter skat) Investorindskud tilbagebetalt i år Nøgletal for en 10 %-andel Nøgletallene for investeringen ser ud som på skemaet ovenfor. Som nævnt ovenfor har IWE mulighed for at henvise interesserede investorer til en dansk bank, der er interesserede i at finansiere investeringen. Såfremt investor eksempelvis vælger at låne Investorindskuddet på EUR på en kassekredit til 6 % i rente pr. år, og såfremt investor vælger at anvende sine skattebesparelser til nedbringelse af kassekreditten, ser udviklingen således ud: Kassekreditten nedbringes altså særdeles hurtigt. Allerede ultimo 2013, det vil sige efter kun knap 1½ års ejerskab, er kassekreditten nedbragt fra EUR til EUR , og efter kun ca. 4 ½ år er kassekreditten fuldt afviklet, og investor er gældfri. Vindproduktion Vindmøllen opføres som en del af en udvidelse af en eksisterende vindmøllepark på i alt ca. 80 vindmøller, hvoraf mange har kørt i op mod 10 år og hvoraf en overvejende del er Enercon-møller. Produktionen fra nye vindmøller, der opføres i tilknytning til allerede eksisterende vindmølleparker, kan typisk anslås meget præcist, idet man har produktionsdata fra eksisterende møller i umiddelbar nærhed. Produktionstallene fra en del af Enercon-møllerne ud af de eksisterende 80 møller er da også anvendt som referencedata i de tre uafhængige tyske vindstudier, der er udført af de tre tyske vindberegningsfirmaer, WindConsult, Wind & Regen og GL Garrad Hassan i henholdsvis februar, april og september Med henblik på at opnå den største grad af sikkerhed, har vi i maj 2012 ladet EMD International A/S gennemgå de tre vindstudier og har i Investorbudgettet anvendt den produktion, som EMD har anslået. EMD er et software og konsulentfirma med hoved kvarter Kassekredit forrentet ultimo T.EURO International Wind Energy 9

10 i Ålborg og med regionale salgskontorer i Tyskland, Frankrig, Spanien, England, USA, Tyrkiet og Kina. EMD har udarbejdet et software, som en lang række af verdens førende vindberegnere anvender. Sideløbende gennemfører EMD selv vindstudier og kontrolberegninger i mange lande. Konsulenterne hos EMD er internationalt anerkendte for deres uafhængige ekspertise indenfor vindenergi. Vi har særdeles god erfaring med såvel vindberegninger som vindindeks fra EMD, der i stort set alle tilfælde rammer den budgetterede produktion meget præcist. Den konkrete vindmølle er i vindberegningerne og i EMD s kontrolberegning betegnet som Zehn. EMD foretager et par mindre justeringer og reduktioner i de tyske vindstudier og udtaler i deres kontrolrapport følgende vedrørende vindstudierne: Som forslag til et samlet resultat anbefaler vi et gennemsnit af de justerede resultater. EMD anslår på den baggrund, at den konkrete Vindmølle Zehn vil producere kwh/år. Dette tal inkluderer afslag for parkvirkningsgrad, nettab, rådighedstab samt generelle tab fra regionen (is, udetid på el-nettet osv.) Vi har anvendt EMD s vurdering på kwh/år i Investorbudgettet. EMD fratrækker 5 % i rådighedstab på trods af, at Enercon i EPKserviceaftalen garanterer et rådighedstab på maksimalt 3 %. Som en del af kontrolberegningen har EMD på opfordring fra IWE endvidere undersøgt og efterprøvet vindindekset i den konkrete vindregion 20. EMD kunne i den forbindelse validere indekset ved brug af eksterne langtidsdata, og EMD har således ikke fundet anledning til at korrigere indekset i denne region. Dette er altså en ekstra sikkerhed for investor. Som det fremgår nedenfor, er denne efterprøvning af indekset særdeles vigtig, idet indekset i visse regioner ikke længere er retvisende. Generelt om de tyske vindindeks I den seneste tid er der opstået diskussioner om, hvorvidt de forskellige tyske vindindeks stadig er retvisende for langtidsvindforholdene i de enkelte af de 25 tyske vindregioner. Nedenstående graf viser udsvingene i vindforholdene (vindindeks) samlet for hele Tyskland i perioden 1993 til 2010 illustreret ved det tyske IWET-indeks (version 2006) og det korrigerede EMD-indeks. Grafen tegner et billede af, at vindindeksene over en længere periode har et gennemsnit, der ligger under indeks 100. På den baggrund har EMD iværksat et arbejde, hvor de for hver enkelt af de 25 tyske vindregioner sammenholder vindforholdene med eksterne langtidsdata for at undersøge, om vindindekset stadig kan betegnes som retvisende, eller om der er grundlag for korrigere disse. Der er tale om et særdeles stort stykke arbejde, som endnu ikke er afsluttet, men de foreløbige undersøgelser tyder på, at visse regioner er retvisende, mens der i andre regioner er behov for at korrigere indekset. Ved en sådan korrektion siger EMD eksempelvis, at indekset i en given region ikke vil være 100 over tid, men i stedet f.eks. 95. Da en vindberegning baserer sig på en forudsætning om, at vindindekset over tid vil være 100, vil en sådan efterfølgende korrektion altså betyde, at den forventede budgetproduktion i det konkrete tilfælde vil være 5 % lavere end vindberegningen kom frem til. IWET (v. 2006) og EMDs vindindeks 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 IWET EMD International Wind Energy 10

11 Den samme usikkerhed er til stede, selvom der er tale om beregning af produktionen for møller, der allerede har produceret i en årrække. De fleste udbydere af sådanne vindmølleprojekter tager nemlig den faktiske produktion i de pågældende år og omregner den til indeks 100. Det betyder altså, at en efterfølgende korrektion af indekset for den pågældende region vil medføre samme reduktionen af landtidsproduktionen som ved en vindberegning for nye vindmøller. Det er derfor særdeles vigtigt, at man som investor er opmærksom på, om EMD har efterprøvet vindindekset i den pågældende region. Denne usikkerhed er imødegået i Enercon Projekt , idet EMD allerede har gennemført den anbefalede kontrol af indekset i vindregion 20, som vindmøllen er opstillet i. (IWET har korrigeret deres indeks og udarbejdet en version 2012, der har betydning for alle tidligere vindberegninger. EMD har i deres kontrolrapport dog allerede taget højde for denne ændring af indekset). Ovenstående figur viser ligeledes, at der i de enkelte år vil være udsving i vindforholdene i forhold til et normalår og dermed i forhold til den budgetterede produktion. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at Investorbudgettet ikke har mulighed for at tage højde for individuelle udsving i produktionen i form af vindsvage eller vindstærke år. En længere periode med vindsvage år vil have betydning for likviditeten i projektet og i sidste ende for tilbagebetalingstiden for investeringen. På samme måde vil en længere periode med vindstærke år forbedre likviditeten og forkorte tilbagebetalingstiden. Såfremt investor vælger at finansiere investorindskuddet helt eller delvist, anbefaler IWE derfor, at finansieringen tilrettelægges, så den tager højde for disse udsving. Dette beskrives nærmere under afsnittet Finansiering. Fast afregningspris I Tyskland støttes vindenergien aktivt som en miljørigtig energikilde ved, at elselskaberne er forpligtede til at aftage strømmen til faste priser. Den tyske lov om prioriteret fremme af vedvarende energikilder (Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien EEG) fastlægger og garanterer prisen på de forskellige former for grøn energi i perioder på helt op til 20 år. I Enercon Projekt er investorerne sikret, at al strøm produceret af Vindmøllen kan afsættes til 0,0941 /kwh til det store tyske elselskab Envia. Identiske møller i vindparken Repowering-bonus Efter den tyske lovgivning er det muligt at opnå en såkaldt repowering-bonus til nye vindmøller, hvis man samtidig under iagttagelse af nærmere regler på området nedtager ældre vindmøller i stedet. Den ekstra bonus er på 0,005 /kwh og følger i øvrigt de ovenfor skitserede regler for den faste afregningspris. Den ydes i tillæg til og i samme periode som de 0,0941 /kwh, således at den faste afregningspris ender på 0,0991 /kwh. Investeringsredegørelsen med tilhørende Investorbudget er udarbejdet under den forudsætning, at sælger opnår repoweringbonus til vindmøllen. Såfremt dette ikke lykkes, opnås en relativt høj rabat på projektet, hvilket forbedrer investors nøgletal. Denne situation er beskrevet nedenfor under afsnittet Alternativ uden repowering-bonus. Efter EEG en er vindmøllestrøm garanteret den forhøjede afregningspris i en grundperiode på 60 måneder fra den 1. januar i året efter idriftsættelsesåret. Denne grundperiode forlænges med 2 måneder for hver 0,75 %, som vindmøllerne producerer under 150 % af referenceproduktionen for den pågældende mølle, dog maksimalt 20 år i alt. I nedenstående skema er det beregnet, i hvor lang en periode at regne fra den 1. januar 2012, vindmøllen i dette projekt får den høje afregningspris på 0,0991 /kwh. Reference Budget Grundperiode Forlængelse Total Total (kwh) (kwh) (måneder) (måneder) (måneder) (år) ,0 International Wind Energy 11

12 Vindmøllen får altså den høje afregningspris på 0,0991 /kwh i 19 år fra den 1. januar Dette indikerer, at der er tale om et særdeles godt vindområde. Efter udløbet af de garanterede perioder, sælges vindmøllestrømmen på det frie marked. I Investorbudgettet har vi budgetteret med de 0,0991 /kwh frem til og med Vi har således forudsat, at markedsprisen vil være 0,0991 /kwh, når den høje garanterede afregningspris ophører. Det er naturligvis op til den enkelte investor at vurdere, hvorledes man forventer, at elprisen vil udvikle sig over de kommende år. De nævnte priser er alle minimumspriser, hvilket betyder, at hvis markedsprisen for strøm skulle overstige minimumspriserne, kan investorerne vælge at sælge strømmen til en højere pris på det frie marked. EEG en åbner nemlig op for, at vindmølleejerne frit kan træde ud og ind af EEG en det skal blot meddeles til elselskabet med minimum én måneds varsel. Det er i den forbindelse en ekstra fordel, at de måneder, hvor møllerne sælger deres strøm på det frie marked, og dermed ikke benytter minimumsprisen i EEG en, lægges til i enden af den garanterede periode, således at denne forlænges tilsvarende. Samtidig stiller elhandelsvirksomheden en bankgaranti på et beløb, der svarer til indtægten for 3 måneders produktion. Herved løber ejerne af vindmøllen ikke nogen risiko, selvom elhandelsvirksomheden for eksempel skulle få vanskeligt ved at betale, idet vindmøllen så blot med 1 måneds varsel kan meddele elselskabet, at de ønsker at indtræde i EEG-ordningen igen. I perioden frem til, at anlægget igen er tilbage på den garanterede EEG-pris på 0,0991 /KWh, er ejerne sikret af bankgarantien. Jordleje Vindmøllen er opført på lejet jord. Jordlejeaftalen løber i 20 år fra byggestart og indeholder herudover 2 optioner, der hver giver ret til at forlænge jordlejeaftalen i yderligere 5 år på samme betingelser. Der er altså mulighed for at leje jorden i op til 30 år. Da den tekniske levetid for nye vindmøller i dag anses at være op til 30 år, er der således gode muligheder for at udnytte jordlejeaftalerne fuldt ud. Den årlige jordleje udgør 4 % af elindtægten fra vindmøllen, dog minimum EUR pr. år. Bonus for direkte salg af strøm Med den nye tyske EEG, der har virkning fra og med 1. januar 2012, er der indført regler, der giver ejere af tyske vindmøller en mulighed for at opnå en ekstra bonus oveni den garanterede strømpris. Med reglerne om direkte salg af el, såkaldt Direktvermarktung, ønsker man fra lovgivers side i Tyskland at motivere ejere af vindmøller til at træde ud af EEG ens regler om den garanterede elpris og i stedet sælge strømmen til elhandelsvirksomheder, der handler strømmen direkte i markedet. Systemet er opbygget således, at man fra lovgivers side yder en ekstra bonus pr. kwh, som tilfalder de elhandelsvirksomheder, der handler vindmøllestrøm direkte i markedet. Elhandelsvirksomhederne kan tjene penge på dette og ønsker derfor at købe strømmen fra så mange vindmøller som muligt. Derfor tilbyder de ejerne af vindmøllerne, at de kan få en del af den bonus, som elhandelsvirksomheden modtager for at handle strømmen. I praksis betyder det, at ejerne af den konkrete vindmølle i dette projekt indgår en aftale med en elhandelsvirksomhed, der forpligter sig til at købe al strøm produceret af vindmøllen til en fast og garanteret pris. I Enercon Projekt forventes der indgået en aftale, hvorved en elhandelsvirksomhed køber den producerede strøm til en fast pris, der opgøres som 0,0991 /kwh med følgende foreløbigt indikerede tillæg: Tillæg 2012: 0,0055 /kwh 2013: 0,0042 /kwh 2014: 0,0032 /kwh 2015: 0,0028 /kwh Scrapværdi og retablering I investorbudgettet er scrapværdien for Vindmølleparken konservativt sat til EUR 0. Allerede i dag er der imidlertid et marked for handel med ældre vindmøller, og disse kan udgøre en ganske stor værdi ved eksport til eksempelvis Østeuropa. Dette skyldes bl.a., at elnettet i en del af de østeuropæiske lande endnu ikke kan klare de nye større vindmøllers kapacitet. Ved udløbet af projektets løbetid har vindmølleejerne en forpligtelse til at nedtage vindmøllen og retablere jordstykket. I Investorbudgettet er det forudsat, at scrapværdien som minimum overstiger omkostningerne til retablering. Såfremt der opnås en god salgspris for møllen ved projektets ophør, der overstiger omkostningerne til nedtagning og retablering, vil dette således have en positiv indvirkning på investors afkast. International Wind Energy 12

13 Serviceaftale, hensættelser og forsikring Der er indgået en såkaldt EPK ( Enercon Partner Konzept ) serviceaftale med Enercon, der løber i 15 år fra idriftsættelsen af vindmøllen. I år 1 til 5 betales 0,5 cent/kwh, dog minimum EUR pr. år. Fra år 6 til 15 betales 1,0 cent/kwh, dog minimum EUR pr. år. Serviceaftalen er en såkaldt fuldserviceaftale, hvor Enercon garanterer, at vindmøllen står til rådighed for vinden i mindst 97 % af tiden. I betalingen for serviceaftalen er inkluderet alle omkostninger til løbende service, vedligehold samt reparationer og udskiftninger på vindmøllen. Såfremt vindmøllen ikke opnår den garanterede rådighed, betaler Enercon endvidere erstatning for den manglende produktion. Risikoen for uforudsete udgifter til service, vedligehold og reparationer er dermed elimineret i de 15 år, hvor serviceaftalen løber. Samtidig er man garanteret en høj gennemsnitlig rådighed på minimum 97 % i alle 15 år. Investorbudgettet indeholder altså en høj grad af sikkerhed. Efter udløbet af EPK aftalen fra 2027 har vi i Investorbudgettet beholdt den høje omkostning til fuldserviceaftalen. Det betyder, at der i Investorbudgettet fra og med 2027 er medtaget EUR pr. år til at servicere vindmøllen. Såfremt ejerne fra og med år 2027 vælger at indgå en basisaftale med Enercon og i stedet dække vedligeholdelses- og forsikringsomkostningerne efter regning, vil der være et større beløb ud af de EUR til rådighed til løbende vedligehold af vindmøllen. Identisk mølle i vindparken Så længe EPK aftalen med Enercon løber, er det nødvendigt at tegne en subsidiær ansvars-, maskinkasko- og driftstabsforsikring for udefrakommende skader. Ansvarsforsikringen koster EUR 63 pr. år. Maskinkasko- og driftstabsforsikringen koster EUR i alt pr. år. Teknisk og økonomisk administration Ved en investering i Enercon Projekt drager investor automatisk fordel af en administrationsaftale, der er indgået mellem Selskabet og en erfaren tysk administrator. Det årlige administrationshonorar til den tyske administrator udgør 1,3 % af produk tionsindtægten, dog minimum EUR pr. år. Under administra tionsaftalen påtager administrator sig at udføre den tekniske administration og driftsledelse af vindmøllen. Aftalen omfatter bl.a. følgende ydelser: Overvågning af vindmøllen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Kontrol af Enercons servicearbejder. Månedlige produktionsrapporter inklusive rådighedsdata for vindmøllen. Omgående reaktion ved fejl og forstyrrelser. Omgående henvendelse til Enercon ved fejl og forstyrrelser. Koordination og udbedring af service og reparationer. Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader. Bogføring af selskabets indtægter og udgifter og udarbejdelse af momsregnskab. Den tyske administrator er samtidig udvikler af vindmøllen, hvilket betyder, at de kender projektet i detaljer, ligesom de har værdifulde kontakter ved såvel kommune, Enercon, forsikringsselskab samt jordejerne. Af samme årsag anbefaler IWE generelt, at man sørger for at tegne en administrationsaftale med udvikleren af projektet Samtidig drager investorerne fordel af en administrationsaftale mellem selskabet og IWE Administration ApS. Under denne aftale påtager IWE sig at være investors bindeled til den tyske administrator. Dette betyder, at investorerne alene vil have IWE som kontakt, hvorefter IWE vil håndtere alle forhold til den tyske administrator. IWE står således bl.a. følgende ydelser: Forhandling/genforhandling af Selskabets forsikringsaftaler. Forhandling og overvågning af Selskabets service- og vedligeholdelsesaftaler. Indkaldelse til og afholdelse af én årlig generalforsamling i Danmark. Indkaldelse til investormøde, såfremt et flertal af investorerne anmoder herom. Bistand til dansk og tysk revisors udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser. Kontakt til investorerne. Kontakt til og tilsyn med Selskabets bank og revisor. Udsendelse af månedlige produktionsrapporter. Udsendelse af kvartalsvise likviditetsopfølgninger. International Wind Energy 13

14 Det årlige administrationshonorar til IWE udgør 1 % af vindmøllens produktionsindtægt. Aftalen er uopsigelig i 3 år, hvorefter den frit kan opsiges. Den samlede udgift til den fulde tyske og danske administration er således 2,3 % af produktionsindtægten pr. år, hvilket er særdeles lavt i forhold til sammenlignelige projekter. Som det fremgår ovenfor, tages der på alle væsentlige områder hånd om investor og investors interesser både i Danmark og i Tyskland. Populært sagt skal investor blot møde op på den årlige generalforsamling, og herefter lade sin revisor bistå kort i forbindelse med udarbejdelse af investors selvangivelse og så naturligvis oprette en bankkonto, så de løbende udbetalinger fra projektet kan modtages. Finansiering Købsprisen for vindmøllen på EUR fremskaffes ved, at Selskabet har optaget et lån i den tyske Deutsche Kredit Bank (DKB) på EUR Lånet er et såkaldt KfW-lån og løber i 15 år, hvoraf første år er afdragsfrit. I praksis anvendes det afdragsfrie år til opbygning af den nedenfor beskrevne reservekonto i den tyske bank. Renten er så lav som 3,05 % p.a. og er fast i 10 år. Lånet udbetales til kurs 100. Hertil kommer et banklån ydet under forudsætning af, at vindmøllen opnår repowering-bonus. Lånet er på EUR , renten er ca. 3,5 % og løbetiden er 15 år. Forskellen mellem købsprisen på EUR (med tillæg af bankgebyr på EUR og transaktionsomkostninger på EUR ) og det tyske lån på i alt EUR , altså EUR fremskaffes af investorerne. Investors samlede indskud ved køb af 100 % EUR Købspris Transaktionsomkostninger Bankgebyr Tysk KfW-lån Samlet indskud Der skal fra driftsindtægterne opspares en reservekonto i banken på EUR , der henstår til sikkerhed for vindfattige år og lignende. Dette er standard for tyske banker og udgør samtidig en sikkerhed for investorerne, idet der ikke skal indskydes yderligere i vindfattige år, men blot kan trækkes fra reservekontoen. Når der henstår et tilstrækkeligt beløb på reservekontoen, kan investorerne i samråd med banken enes om at udbetale eventuel løbende overskudslikviditet. Reservekontoens indestående tilbagebetales til investorerne i år 2026, når lånet er fuldt indfriet. KfW-lån stammer fra den tyske Kreditanstalt fürwiederaufbau, som formidles af den tyske DKB bank. KfW blev oprettet efter 2. Verdenskrig som en del af Marshall-hjælpen, og KfW-midlerne udlånes nu på særdeles attraktive vilkår til vedvarende energiprojekter. Der er tale om en ren projektfinansiering, hvor det alene er Selskabet, der er låntager. Investorerne hæfter således ikke for Selskabets lån. Banken tager sine sikkerheder hos Selskabet, dvs. i vindmøllen, i strømafregningskontoen, i forsikringssummer mv. Investors reelle hæftelse er således umiddelbart begrænset til egenkapitalindskuddet. Samtidig udgør den opbyggede reservekonto en stor sikkerhed for banken (og investorerne), da denne hjælper med at udligne eventuelle likviditetsudsving over årene. Da alle investorer skal indbetale egenkapitalen kontant, er der heller ikke umiddelbart nogen solidarisk hæftelse mellem investorerne. Der er i Investorbudgettet under diverse-posten medtaget et beløb til dækning af gebyrer på den reetableringsgaranti på EUR pr. mølle, der skal stilles overfor jordejeren. Der opspares i den forbindelse hvert år et beløb på ca. EUR på en garantikonto i DKB Bank, indtil der står i alt EUR på kontoen. Dette beløb tjener som sikkerhed for reetableringsgarantien og udbetales til investorerne, når møllen er nedtaget og reetableringsgarantien annulleret. International Wind Energy 14

15 investor vil have en resthæftelse på sin kommanditandel svarende til forskellen mellem hæftelsen i vedtægterne og det kontant indskudte beløb ved projektets start. Resthæftelsen er solidarisk og begrænset til den endnu ikke indbetalte del af hæftelsen på den enkelte investors ejerandel. Baggrunden for, at investorerne eventuelt frivilligt vælger at udvide hæftelsen er nærmere omtalt under afsnittet Skatteforhold og afskrivningsgrundlag. Juridisk due diligence Der udarbejdes en fuldstændig juridisk due diligence på projektet af den tyske advokat Volker Rebmann fra det tyske advokatfirma GSK Stockmann + Kollegen. Købet af vindmøllen er betinget af, at due diligence rapporten konkluderer, at der ikke foreligger væsentlige juridiske hindringer for erhvervelsen af Selskabet, samt at projektet generelt lever op til de juridiske standarder, man kan forvente af tilsvarende vindmølleprojekter. Skatteforhold Investorbudgettet og Investeringsredegørelsen, herunder særligt nærværende afsnit om Skatteforhold, er i det hele baseret på nugældende tysk og dansk skattelovgivning. Længere perioder med vindsvage år vil naturligvis have betydning for likviditeten i projektet og dermed for udbetalingerne fra projektet til investor. Såfremt investor vælger at finansiere investorindskuddet helt eller delvist, anbefaler IWE derfor, at finansieringen tilrettelægges, så den tager højde for disse udsving. Det vil i den forbindelse være en fordel for investor, hvis banken på forhånd er bekendt med, at der kan forekomme udsving i likviditeten og dermed i investors mulighed for at afdrage på gælden i de enkelte år. Dette kan naturligvis være udsving i både negativ og positiv retning. En finansiering, der helt eller delvist baserer sig på en kassekredit, passer således godt sammen med finansieringen af en vindmølleinvestering. Hæftelse Investorerne i Enercon Projekt hæfter ikke for de tyske lån, idet låntager overfor den tyske bank er selve kommanditselskabet, og i det den tyske bank udelukkende har sikkerhed i vindmøllen, strømafregningskontoen og eventuelle forsikringssummer. Der er som udgangspunkt heller ikke nogen solidarisk hæftelse mellem investorerne, idet hver enkelt investor selv sørger for fremskaffelse af det nødvendige investorindskud. Investorerne optager således ikke gæld i fællesskab. Da den enkelte investor af skattemæssige årsager kun kan fradrage et beløb i sin personlige indkomst, der modsvares af en reel risiko i forbindelse med investeringen, kan det dog i løbet af investeringsperioden være nødvendigt frivilligt at forhøje hæftelsen for den enkelte investor i Selskabets vedtægter udover det kontante indskud. En sådan forhøjelse betyder, at den enkelte Tyskland Ved en investering i Enercon Projekt , vil investor blive begrænset skattepligtig til Tyskland. Det betyder, at investor hvert år skal indsende selvangivelse til de tyske myndigheder vedrørende investors investering i Vindmølleparken. En tysk revisor udarbejder tysk årsrapport for Selskabet samt tyske selvangivelser for Selskabet og investor. Da det tyske årsregnskab ikke udarbejdes efter helt samme regler som i Danmark, udarbejder Deloitte i Danmark efterfølgende en intern dansk årsrapport for selskabet efter danske regler. Denne årsrapport kan herefter anvendes umiddelbart af investor eller dennes revisor til brug for investors selvangivelse. IWE bistår i forbindelse med denne proces, jf. afsnittet om Økonomisk og teknisk administration. I Tyskland skal en vindmølle afskrives lineært over 16 år fra idriftsættelsen. I Enercon Projekt er den resterede afskrivningsperiode ved en overtagelse den 1. september 2012 således 16 år, svarende til ca. 6,25 % pr. år. I de år, hvor driften efter afskrivninger giver underskud i Tyskland, akkumuleres dette underskud og kan fremføres uendeligt til modregning i fremtidige tyske driftsoverskud fra Vindmølleparken. Danmark Privatpersoner, der investerer i vindmøller, kan anvende virksomhedsskattelovens regler under forudsætning af, at ejerkredsen til vindmøllerne ikke overstiger 10 juridiske eller fysiske personer. I år 2012 vil hver enkelt investor kunne foretage skattemæssige afskrivninger med maximalt 25 % om året. Det vil sige, at den International Wind Energy 15

16 negative indkomst efter afskrivninger, der fremkommer i år 2012, kan fratrækkes i investors eventuelle andre indkomster. Det gælder ligeledes for eventuelle negative indkomster i de efterfølgende år. Den negative indkomst kan fradrages i investors topskat. Når Vindmølleparken giver overskud, kan dette overskud opspares efter virksomhedsskattelovens regler, og investor kan vælge at betale en a conto virksomhedsskat på 25 %. Af skattemæssige årsager kan en investor maksimalt fradrage et beløb i sin personlige indkomst, der modsvares af vedkommendes risiko i forbindelse med investeringen. I den forbindelse tæller det kontante egenkapitalindskud med som en risiko, men da det i Investorbudgettet er forudsat, at der i løbet af de første år skal fratrækkes maksimale skattemæssige underskud, vil det være nødvendigt at udvide hæftelsen i Selskabets vedtægter udover det kontante indskud. En sådan udvidelse betyder, at den enkelte investor vil have en resthæftelse på sin kommanditandel svarende til forskellen mellem hæftelsen i vedtægterne og det kontant indskudte beløb. Resthæftelsen er solidarisk og begrænset til den endnu ikke indbetalte del af hæftelsen på den enkelte investors ejerandel. Reglerne for dobbeltbeskatningslempelse kan således medføre, at der ikke altid kan opnås fuld lempelse i den danske skat for den betalte tyske skat. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis den danske skat udgør 0 kr., og der i samme år betales tysk skat på 50 kr. I dette tilfælde kan lempelsen maksimalt udgøre 0 kr., jf. punkt 2 ovenfor, og skattebetalingen udgør derfor endeligt 50 kr. Investor kommer således som minimum til at betale den tyske skat vedrørende investeringen. Det er i visse tilfælde (og under iagttagelse af særlige regler, herunder bl.a. reglerne om tvungne afskrivninger ) muligt at optimere indkomsten i Danmark, således at der opnås mest mulig lempelse for tysk skat. Det skal bemærkes, at Investorbudgettet tager højde for den skitserede situation med mistet lempelse. Det betyder, at en eventuel optimering af investors individuelle skatteforhold, vil gøre projektet mere lønsomt, end det er vist i Investorbudgettet. Anmodning om lempelse for betalt tysk skat sker via selvangivelsen i Danmark. Investor skal opbevare dokumentation for den i Tyskland opkrævede og betalte skat. Reglerne for dobbeltbeskatningslempelse er komplekse og skal vurderes individuelt for den enkelte investor. Vi anbefaler derfor, at investor søger sagkyndig bistand på området. Afskrivningsgrundlag Vi gør opmærksom på, at vi i Investorbudgettet har medregnet den samlede købspris på EUR i afskrivningsgrundlaget. Højesteret afsagde i november 2008 dom i en sag vedrørende den skattemæssige behandling af et udbyderhonorar i et ejendomsprojekt. Højesteret underkendte i dommen afskrivningsretten på udbyderhonoraret. Højesteretsdommen vedrører et ejendomsprojekt, der ikke er sammenligneligt med nærværende projekt. Det er vores vurdering, at dommen ikke påvirker opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum i nærværende Dobbeltbeskatning Da vindmølleprojektet er beliggende i Tyskland, og investor forudsættes at være fuldt skattepligtig til Danmark, vil der opstå en situation, hvor der skal selvangives skattepligtig indkomst i såvel Tyskland som i Danmark. En eventuel dobbeltbeskatning af positiv skattepligtig indkomst i de to lande løses via dobbeltbeskatningsaftalen med Tyskland, eller via interne danske skatteregler på området. Lempelse for dobbeltbeskatning sker i henhold til creditprincippet, hvilket medfører følgende mulighed for reduktion af den danske skat: 1. Den danske skat, der vedrører indkomsten hidrørende fra vindmølleinvesteringen i Tyskland, nedsættes med den betalte tyske skat. 2. Nedsættelsen af den danske skat i henhold til punkt 1, kan dog maksimalt udgøre det mindste beløb af den beregnede danske skat, der vedrører indkomsten hidrørende fra vindmølleinvesteringen i Tyskland, og den tyske skat. projekt. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at SKAT vil forsøge at få medhold i, at en mindre del af anskaffelsessummen for vindmøllen ikke er afskrivningsberettiget, og at det ikke-afskrivningsberettigede beløb skal fragå fradragskontoen. Dette kan i sidste ende medføre ænd ringer af investorernes skatteansættelser. IWE yder ikke skatterådgivning i nogen form eller udstrækning og påtager sig ej heller noget ansvar for investorernes skattemæssige stilling. Alle investorer opfordres udtrykkeligt til at søge individuel skattemæssig rådgivning. International Wind Energy 16

17 Alternativ uden repowering-bonus Som nævnt i afsnittet om Repowering Bonus er det forudsat, at vindmøllen opnår såkaldt repowering-bonus på 0,005 /kwh oveni den garanterede afregningspris. Såfremt det ikke lykkes sælger at opnå repowering-bonus til vindmøllen, er det aftalt, at prisen på vindmøllen nedsættes med EUR til EUR Samtidig bortfalder den særskilte finansiering på ca. EUR , som er tilbudt af den tyske bank i forbindelse med opnåelse af repowering-bonus. Det betyder, at investorindskuddet for en 10 %-andel reduceres fra EUR til EUR Såfremt det ender med, at vindmøllen ikke opnår repoweringbonus, forbedres nøgletallene i forhold til det oprindelige scenarie. Det skyldes, at det er lykkes at forhandle en relativt høj rabat, såfremt vindmøllen ikke opnår repowering-bonus. Det er imidlertid op til sælger at forsøge at opnå repowering-bonus, og det er vores forventning, at denne vil opnås. Nærværende afsnit er således alene ment som en kort beskrivelse af, hvad scenariet bliver, hvis det ikke lykkes at opnå repowering-bonus. Nøgletal 10 % ejerandel EUR Personlig investor Selskabsinvestor Investorindskud Gennemsnitlig afkastningsgrad (år 1 20) 7,79 % 7,79 % Intern rente 25 år (før skat) 8,34 % 8,34 % Intern rente 25 år (efter skat) 15,62 % 9,30 % Opsparing år 2037 (inkl. indskud) (efter skat) Investorindskud tilbagebetalt i år Såfremt investor eksempelvis vælger at låne investorindskuddet på EUR på en kassekredit til 5,25 % i rente pr. år, og såfremt investor vælger at anvende sine skattebesparelser til at nedbringe kassekreditten, ser udviklingen således ud: Kassekreditten nedbringes altså særdeles hurtigt. Allerede ultimo 2013, det vil sige efter kun knap 1½ års ejerskab, er kassekreditten nedbragt fra EUR til EUR , og ultimo 2016 efter kun ca. 4 ½ års ejerskab, er kassekreditten fuldt afviklet, og investor er gældfri. Kassekredit forrentet ultimo T.EURO International Wind Energy 17

18 Årsrapport og selvangivelse I forbindelse med en investering i nærværende projekt har investors revisor behov for en årsrapport for det tyske kommanditselskab til brug for udarbejdelse af investors danske selvangivelse. Særligt ved køb af vindmølleandele tæt på årsskiftet, har investor og dennes revisor en interesse i, at årsrapporten for kommanditselskabet foreligger hurtigst muligt i det nye år, således at investors selvangivelse kan færdiggøres og en eventuel overskydende skat for det foregående år kan tilbagesøges. IWE gør i den forbindelse opmærksom på, at den første årsrapport, som skal udarbejdes efter et vindmølleprojekt er formidlet til danske investorer, typisk vil være længere undervejs end for de efterfølgende år. Dette skyldes, at der først skal ske en overlevering af bogføringsmateriale mv. fra den oprindelige sælgers revisor til IWE s tyske revisor, DanRevision i Handewitt, førend Danrevision kan udarbejde årsrapporten. IWE er naturligvis opmærksom på, at alle har en interesse i, at årsrapporten foreligger hurtigst muligt, hvorfor vi altid følger udarbejdelsen af disse tæt. IWE har indgået en samarbejdsaftale med SKAT i Haderslev, der er samlestation for alle anpartsinvesteringer i Danmark. Det betyder, at når et projekt er solgt, så sørger IWE for at sende alt relevant materiale til SKAT, såsom f.eks. investeringsredegørelsen, budgettet, reservationsaftalen, købsaftalen mv. Herved sikres, at når investor efterfølgende selvangiver sin deltagelse i projektet til sin lokale skattemyndighed, så henvender den lokale skattemyndighed sig til SKAT i Haderslev, der så kan bekræfte investors deltagelse i projektet. Dette system sikrer, at hver enkelt investor og dennes revisor opnår et smidigt samarbejde med SKAT, uanset hvor I landet de er bosiddende. Risikofaktorer Investering i vindmøller er en kommerciel investering med de dermed forbundne muligheder for gevinst og risiko for tab. Investeringen i Enercon Projekt skal betragtes som en langsigtet investering. Investeringen kan således være forbundet med risiko for, at de faktiske forhold afviger fra de prognoser og forudsætninger, der ligger til grund for investeringen. De faktiske forhold kan naturligvis afvige såvel i positiv som i negativ retning i forhold til budgetterne. Ved bedømmelse af den risiko, som investor påtager sig, bør inves tor naturligvis vurdere, om de forventninger og forudsætninger, der er lagt til grund for driften, er realistiske. IWE vurderer, at de væsentligste risici er afdækket, herunder også, at den budgetterede vindproduktion er realistisk. Det er IWE s anbefaling, at hver enkelt investor forinden en investering i nærværende projekt søger konkret rådgivning hos egen revisor og advokat om eventuelle finansielle, juridiske eller skattemæssige konsekvenser af en investering i Enercon Projekt Samtidig bør investor gennemgå denne investeringsredegørelse og Investorbudgettet med relevante rådgivere. Ansvar IWE har udarbejdet nærværende Investeringsredegørelse med tilhørende Investorbudget med henblik på at give potentielle investorer en beskrivelse af en investering i projektet Enercon Projekt Investeringsredegørelsen og Investorbudgettet er udarbejdet på baggrund af materiale og oplysninger fra den tyske sælger og er alene af vejledende karakter. Investor opford res af IWE til at søge individuel rådgivning hos egne rådgivere særligt vedrørende skattemæssige forhold. Der kan som følge af fejl eller mangler i det udarbejdede materiale ikke gøres ansvar gældende mod IWE, der alene optræder som formidler af projektet. Det præciseres, at budgetter m.v. er opstillet på baggrund af generelle forudsætninger, og at der således ikke er foretaget vurderinger og lignende med udgangspunkt i investors individuelle forhold. International Wind Energy 18

19 Hvem er International Wind Energy A/S International Wind Energy A/S er en 100 % danskejet virksomhed, der siden 2003 med succes har ageret som formidler af vindmølle - projekter, primært i Europa. Siden 2003 har Tyskland været det mest betydende marked for IWE. Vi har i denne periode formidlet mere end 140 vindmøller til danske investorer og har derved opnået en tilbundsgående erfaring med alle aspekter af investeringer i tysk vedvarende energi. Sideløbende med formidling af vindmøller har IWE specialiseret sig i administration af investorernes vindmølleinvesteringer. IWE har således opbygget en administrationsportefølje på ca. 100 vindmøller. Det er afgørende for os, at vore investorer får den bistand, som de har behov for, for at få det fulde udbytte og den fulde tilfredshed med deres investering. I 2007 påbegyndte Peter Rasmussen et generationsskifte af IWE, idet begge Peter Rasmussens sønner, Casper Rasmussen og Mikkel Rasmussen, indtrådte i virksomheden i henholdsvis 2007 og Herved blev International Wind Energy A/S tilført fornyede kompetencer og kapacitet og blev, i kombination med Peter Rasmussens mangeårige erfaring og store netværk, godt rustet til de kommende års store muligheder indenfor vedvarende energi. I 2012 gik Peter Rasmussen på efterløn, og Casper Rasmussen overtog ansvaret som CEO. Virksomheden drives fortsat efter Peter Rasmussens mangeårige principper om troværdighed, ordentlighed og maksimal sikkerhed for investor. Hos familievirksomheden International Wind Energy A/S får De en seriøs og troværdig partner, der via erfaring og kontinuitet sikrer Dem optimalt udbytte og sikkerhed i deres investering. International Wind Energy A/S har tegnet en professionel ansvarsforsikring, der dækker vores rådgiveransvar i forbindelse med salg af investeringsprojekter og den løbende administration af vindmøller og solanlæg. Dette giver en øget sikkerhed for vores investorer. Kontaktinfo Ønsker du at høre mere om Enercon Projekt eller om investering i tyske vindmøller eller solanlæg generelt, så kontakt Mikkel Rasmussen på tlf eller på International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus C Bilag Bilag 1 Investorbudget for Enercon Projekt International Wind Energy 19

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 14.06.2010 side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/ Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/12 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 4/02 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 59 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i det østlige Tyskland En andel på 11,11 % af K/S et kræver et totalt indskud på DKK 318.020

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S 4 Green Globe International I/S BJJ/06-02-01 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Februar 2001 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Nye regnskabsregler mm. Tyskland

Nye regnskabsregler mm. Tyskland Nye regnskabsregler mm. Tyskland Velkommen DANTAX historie personer hjemsted Speciale stiftet 1987 4 partner over 60 medarbejdere Flensburg-Harrislee tæt ved grænsen dansktalende medarbejdere 250 mølleselskaber

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S Østkystvejen Vindkraft 2 I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Kragelund II. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften

Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften Seminar: Alt hvad du skal vide om investering på én aften Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, juridisk rådgivning siden 1910: Mindre og meget specialiseret advokatfirma

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm

K/S Nordshuttle Danmark. CVR. nr. 12 41 33 94. c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm K/S Nordshuttle Danmark CVR. nr. 12 41 33 94 c/o Projektforvaltning A/S Hovedgaden 6, 1. 2970 Hørsholm Telefon 45 16 07 70 - Telefax 45 74 05 01 E-mail info@projektforvaltning.dk ÅRSRAPPORT 2011 Vedtaget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Udvidelse af resthæftelsen

Udvidelse af resthæftelsen Udvidelse af resthæftelsen Ved Simon Lagrelius & William Sejr-Sørensen 2 Den klassiske K/S struktur Investor 5 Investor 6 Investor 4 Investor 7 Investor 1 Investor 2 Investor 3 Investor 8 Investor 9 Investor

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor

K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. den 26. maj 2010. Kære Investor den 26. maj 2010 Emne: K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Kære Investor Jeg har fået til opgave at finde en køber et mindre antal andele i K/S Søborg Hovedgade 25-29, Gentofte. Projektet blev i 2000

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere