DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?"

Transkript

1 DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

2 #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here eller Opportunity is nowhere forhåbentlig det første. 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Hvor ser du de største muligheder for at gøre en forskel i lokalområdet? 3. Alle vælger et billede med udgangspunkt i spørgsmålet. 4. Del jeres billeder og tanker. Blev du overrasket over mulighederne? Hvad synes du lyder mest tillokkende? På hvilken måde kunne du tænke dig at involvere dig i ideen?

3 Rollemodellen 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Tænk på en rollemodel, som har haft betydning i dit liv. 3. Vælg et kort som viser relationen og rollemodellens betydning. 4. Del jeres billeder og tanker. Hvordan kan I bruge erfaringerne i jeres kontakt med børn og unge?

4 Gør en forskel 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Tænk på et barn, en ung, en frivillig, hvor du tror, du har gjort en forskel i vedkommendes liv. 3. Del jeres billeder og tanker. Hvordan føltes det at dele? Hvad lærte I af hinandens historier? Hvordan husker vi at dele de gode og energigivende historier?

5 Lær hinanden at kende 1. Spred billederne på bordet. 2. Vælg tre kort som viser, hvad kan jeg lide at lave på en fridag? hvad vil jeg gerne have ændret i min skole eller mit job? hvilket arbejdet kunne jeg tænke mig en dag? 3. Gå sammen med en du ikke kender. 4. Fortæl på skift om jeres kort mens den anden lytter uden at afbryde. 5. Alle mødes efterfølgende og deler hvad de lærte om hinanden. Hvordan var det at lytte til den anden? Hvordan var det at blive lyttet til? Havde I noget til fælles? Øvelsen kan bruges både blandt ledere eller blandt deltagere.

6 Min passion 1. Spred billederne på bordet 2. Vælg to kort, der viser en passion du bruger tid på en passion, du gerne vil begynde at dyrke 3. Gå sammen to og to og snak om: Kort 1: Hvad er din passion? Hvor og hvordan udlever du din passion? Hvordan har du det, når du dyrker din passion? Hvem kender til din passion? Hvad giver næring til din passion? Kort 2: hvorfor tror du, at du kunne være passioneret om det nye? Hvad er der i vejen for, at du begynder at dyrke din nye passion? Hvad vil den nye passion bringe til dit liv? Er der noget jeg kan hjælpe med, for at du kommer i gang? 4. Alle mødes og deler, hvad de lærte om deres makkers passion. Hvordan ville det påvirke omgivelserne hvis vi forfulgte vores passioner? Kan din passion være med til at ændre verden? Hvordan kan vi støtte hinanden i at nå vores mål?

7 Mit yndlingskort 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger deres yndlingskort hvorfor taler det til dig? 3. Del billederne med hinanden og fortæl hvorfor det er et yndlingskort. Hvordan var det at dele jeres yndlingskort? Hvad ville det betyde i vores hverdag, hvis vi brugte mere tid på at være nysgerrige på de mennesker, vi møder? Hvor og hvornår er vi nysgerrige i foreningen/på lejren? Kan vi gøre mere af det i andre sammenhænge?

8 Et særligt minde 1. Spred billederne på bordet. 2. Vælg et kort, som vækker et særligt minde. 3. Del billederne med hinanden og fortæl om dit særlige minde. Hvordan var det at dele de særlige minder? Hvordan ville det ændre vores omgivelser, hvis vi delte flere særlige minder? Hvad er dit bedste KFUM og KFUK-minde? Hvordan kan du skabe flere særlige minder?

9 God kommunikation DEL 1: 1. Spred billederne på bordet. 2. Vælg et kort, som beskriver en situation, hvor du oplevede god kommunikation. 3. Del billederne med hinanden og fortæl hvorfor billedet talte til dig. Hvad gjorde konkret kommunikationen, som du beskrev, god? Hvordan kan I bruge erfaringer i jeres samarbejde? DEL 2: 1. Vælg fem billeder (af de valgte og de resterende på bordet), som I er enige om, beskriver god kommunikation. Var opgaven vanskelig? Hvorfor? Hvilke valg kæmpede I med? Hvordan løste i eventuelle uenigheder? Kan I bruge det I lærte andre steder i jeres arbejde med børn, unge og frivillige?

10 Hvad er et lokalmiljø? 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Vælg et billede, som viser din forståelse af et lokalmiljø. 3. Tænk på et ord, som bedst beskriver begrebet lokalmiljø skriv det ned. 4. Del billeder og ord med hinanden og fortæl om dine overvejelser. Har du en historie fra et tidspunkt, hvor du følte dig knyttet til dit lokalmiljø? Beskriv, hvordan det føltes og hvilken værdi det gav i dit liv? Hvordan fandt du vej ind i lokalmiljøet og situationen? Hvordan kan foreningen bruge erfaringer til at invitere andre med i fællesskabet?

11 Styrker og ønsker 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Vælg tre styrkekort og tre ønskekort. Styrkekort er billeder, der viser noget, der tilfører dig styrke i dit liv. Ønskekort er billeder, der viser noget, du ville ønske, der var mere af, fordi det vil give værdi/øget velbefindende i dit liv. 3. Del billederne med hinanden fortæl både, hvad billederne repræsenterer, og hvordan de relaterer til dit velbefindende. Spørg evt. hvad gør xx for dig? (styrke) eller hvad tror du, xx vil gøre for dig? (ønske). Hvad havde I til fælles? Lærte du noget nyt om de andre? Hvad står i vejen for, at du når dine ønsker? Hvad skulle der til for, at du begynder at forfølge dine ønsker?

12 Tal om passionen 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle vælger 3 kort: Et kort, der viser en passion, du engang havde, men som du ikke længere bruger så meget energi på. Et kort, der viser en passion, du stadig bruger tid på. Et kort, der viser noget, du kunne være passioneret omkring, hvis du havde tid. 3. Alle samles og deler følgende: KORT 1: Hvad var din passion? Hvorfor var du passioneret omkring det? Hvad gav passionen til dit liv? Hvorfor droppede du passionen? Ville du overveje at genoptage passionen? KORT 2: Hvad er din passion? Hvorfor er du passioneret omkring det? Hvad betyder det for dig at have passionen? Hvordan føles det, når du bruger tid på din passion? KORT 3: Hvad kunne din passion være? Hvorfor tror du, at du kan være passioneret omkring det? Udover tiden, hvad holder dig så tilbage? Hvad ville passionen bibringe dit liv? 4. Hvad betyder passion i forhold til at arbejde med KFUM og KFUK s vision?

13 Sæt ord på visionen 1. Spred billederne ud på bordet. 2. DEL 1: Alle vælger et billede, der viser, hvordan KFUM og KFUK er med til at gøre en forskel i lokalmiljøet/blandt børn og unge. Alle deler billederne og fortæller, hvorfor de har valgt netop det billede og ikke et af de andre. Hvordan relaterer billedet sig til visionen? Og til hvilken del af visionen? 3. DEL 2: Gruppen bliver enige om tre billeder (blandt alle billederne på bordet/og de valgte), som de synes viser visionen. Tal om, hvorfor I valgte netop de tre billeder. Hvorfor sprang de jer i øjnene? Var det vanskeligt at vælge og hvorfor?

14 Teamsamarbejde 1. Spred billederne ud på bordet 2. Alle vælger seks billeder: Vælg tre billeder, der repræsenterer teamarbejde, som du gerne vil involveres i. Vælg tre billeder, der repræsenterer teamarbejde, som du helst ikke vil involveres i. 3. Fortæl, hvorfor I har valgt netop de kort, og hvad de betyder for jer (hvilket billede taler mest og mindst til dig? Hvis en af dine negative kort skulle vendes til noget, du gerne ville involveres i, hvad skulle så være anderledes? Opdagede I, at der var noget, som I havde tilfælles? Opdagede I noget ved hinanden, som overraskede jer? Er der noget, der står i vejen for et godt teamarbejde hos jer? Hvad skulle der til for, at du løste nogle af de ting, du helst ikke ville involveres i, hvis det var nødvendigt for foreningen?

15 Familietræet 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, som minder dem om deres yndlings familiemedlem eller en yndlingshistorie fra familien. 3. Alle deler deres historier med hinanden. Hvordan var det at dele familiehistorier med hinanden? Hvad betyder det for gruppen, at vi deler historierne og dermed lærer hinanden bedre at kende? Hvordan kan vi bruge øvelsen ift. at skabe meningsfulde relationer med børn og unge?

16 Mindeværdige øjeblikke 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, som henviser til et mindeværdigt øjeblik enten med helt frit valg eller ud fra et tema (frivillighed, job, familie, ferie, børn/unge ) 3. Alle deler deres mindeværdige øjeblikke. Hvordan var det at dele øjeblikkene med hinanden? Hvordan var det at lytte til de andres historier? Hvordan kan vi bruge øvelsen og erfaringerne til at skabe meningsfulde relationer med børn og unge?

17 I mine sko 1. Spred billederne ud på bordet 2. Alle vælger et kort, der: viser en venlighed/god gerning, de viste et andet menneske. viser en venlighed/god gerning, en anden gjorde mod dem. 3. Alle deler billederne og historierne bag. Hvad lægger du i udtrykket at forestille sig at være i andres sko? Hvordan føltes det, da andre viste dig venlighed/en god gerning? Hvorfor er det vigtigt at forestille sig, hvordan andre mennesker har det? Hvorfor er handlinger stærkere end ord? Og er de altid det? Vil lokalmiljøet ændre sig, hvis vi prøvede at være i andres sko? Hvilke aktiviteter har vi i foreningen, som viser, at vi forstår, hvordan det er at være i andres sko? (kan vi gøre mere af det i andre tilbud?)

18 Teamarbejde tillid Der er fem elementer som beskriver et højtydende team; tillid, evne til at håndtere konflikter, forpligtelse, pålidelighed og fokus på resultater. 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger et billede som fortæller en historie fra engang, hvor man havde en god oplevelse med at have tillid til et andet menneske. 3. Alle deler deres historie og fortæller om, hvordan denne tillid føltes, og hvordan det påvirkede forholdet til det andet menneske. Hvordan føles det at dele oplevelsen med andre? Hvilke fællestræk er der i jeres historier?

19 Teamarbejde konflikthåndtering Der er fem elementer, som beskriver et højtydende team; tillid, evne til at håndtere konflikter, forpligtelse, pålidelighed og fokus på resultater. 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger et billede, som fortæller en historie fra engang, hvor du måtte håndtere en konflikt. 3. Alle deler deres historie og fortæller om, hvilken rolle du spillede, og hvilke udfordringer du oplevede, da du stod i konflikten? Hvilken rolle spillede den/de andre? Hvilken effekt havde jeres håndtering på konflikten? Hvordan påvirker konflikten den, du er i dag? Hvordan føles det at dele oplevelsen med andre? Hvilke fællestræk er der i jeres historier?

20 Min rolle 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der symboliserer en sjov børne- eller ungeaktivitet, de har deltaget i som ledere. 3. Alle deler deres historie og fortæller, hvordan de ser deres rolle, når de er en del af en aktivitet. Tillægsspørgsmål Er vi enige om den rolle, vi har som ledere? Er der nogle grundlæggende ting, man skal være enige om som lederflok?

21 Hvordan opfattes vi? 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Del evt. i grupper af 4-5 stykker. 3. Alle vælger et billede, der symboliserer det indtryk, som de synes, foreningen/ lejren giver. 4. Alle deler deres indtryk. 5. Alle kommentarer skrives op på en tavle. Negative ting er røde, positive ting er blå. 6. Tal om hvem eller hvad, der er ansvarlig for at skabe dette billede. 7. Tal i grupper af 4-5 om, hvilke løsninger I kan se på både at gøre det gode endnu bedre og forbedre det negative. 8. Præsenter løsninger for hinanden og vælg 3-5 områder ud, som I vil arbejde videre med at forbedre/gøre endnu bedre (lav en konkret plan for at udvikle jeres områder).

22 Hvor jeg kommer fra? 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle vælger fem kort, der symboliserer, hvor de kommer fra. 3. Alle deler deres kort og tanker bag kortene med hinanden. Hvilke følelser vækkede det hos dig at tænke over, hvor du kommer fra? Hvordan var det at dele dine tanker med andre? Hvordan kan det udvikle vores fællesskab med børn og unge og lokalmiljø, hvis vi bliver endnu bedre til at dele vores erfaringer og tanker med hinanden? Øvelsen er inspireret af

23 Ønsker og drømme 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle tænker over et ønske eller en drøm og vælger et billede, som symboliserer det. 3. I mindre grupper deler I jeres kort samt drømmene og ønskerne bag valget af kort. 4. Herefter samles I og finder en makker, som I måske ikke kender så godt. 5. Alle deler drømmene med hinanden og den, der lytter kommer efterfølgende med forslag til, hvordan man kan nå drømmen eller ønsket. 6. Gentag øvelsen 2-3 gange. Hvordan var det at dele dine drømme og ønsker? Hvordan var det at lytte og motivere den anden? Hvordan kan vi som ledere hjælpe børn og unge med at nå deres mål? Hvordan kan organisationen/foreningen/lejren som helhed hjælpe?

24 Lokale behov 1. Spred billederne ud på bordet. 2. Alle vælger to kort: Et kort, der viser et behov, som I har opdaget, der er i jeres lokalmiljø. Et kort, der viser, hvordan jeres lokalmiljø ville se ud, hvis behovet blev mødt. 3. Alle deler deres kort og tankerne bag valget. 4. Skriv stikord til besvarelserne op på en tavle. Hvad overraskede jer på listen over behov? Hvad overrasker jer ikke? Hvilke forhindringer er der ift. at møde disse behov? Hvad kan I gøre ved jeres nye opdagelser?

25 Skab forbindelser 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et kort, der symboliserer en interesse, hobby eller passion, man har. 3. Alle går rundt mellem hinanden og prøver at finde en makker, der har et billede, der ligner (fx begge billeder indeholder vand, børn, dyr, mad eller?). 4. Makkerparret deler deres kort og tanker bag deres valg, og om der er nogle sammenhænge. Hvordan føltes det at blive lyttet til? Hvordan fandt i en forbindelse mellem kortene? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at finde forbindelser mellem ledere, børn og unge i vores aktiviteter? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at skabe disse forbindelser?

26 Byg venskaber De mennesker, vi er venner med, har ofte nogle af følgende egenskaber; imødekommende, giver en familie- eller gruppefølelse, reagerer på vores følelser, lytter og kommunikerer med interesse og skaber en tillidsfuld atmosfære. Spred kortene ud på bordet. Tænk over en person i dit liv, som du har et godt forhold til. Og vælg et kort, der beskriver den relation I har. Alle fortæller om deres kort og om relationen, som kortet beskriver. Er der nogle ting, som går igen? (skriv dem op på en tavle). Hvordan kan vi få endnu mere af disse pointer frem i vores frivillige arbejde?

27 En stor interesse 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et kort, der beskriver en interesse man har og som man gerne vil dele med gruppen. 3. Alle viser deres kort og deler kortet og interessen med de andre. Hvordan var det at tale om din interesse? Var der nogen som delte din interesse? Vi bygger fællesskaber ved at tale med hinanden, hvordan kan vi udvikle vores fællesskaber endnu mere med gode samtaler? I hvilke sammenhænge kan vi bruge en øvelse som denne? Hvor oplever du ellers folk bruger tid på at lære hinanden at kende? Og hvordan kan vi lære af det?

28 Teamarbejde forpligtelse Der er fem elementer, som beskriver et højtydende team; tillid, evne til at håndtere konflikter, forpligtelse, pålidelighed og fokus på resultater. 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger et billede, der minder dig om en forpligtelse, du påtog dig på et tidspunkt i dit liv. 3. Alle deler deres historie og fortæller om, hvordan beslutningen om at forpligte sig ændrede noget i dig som et resultat af denne erfaring. Hvordan påvirker den beslutning dig i dag? Hvordan føles det at dele oplevelsen med andre? Hvilke fællestræk er der i jeres historier?

29 Teamarbejde pålidelighed Der er fem elementer, som beskriver et højtydende team; tillid, evne til at håndtere konflikter, forpligtelse, pålidelighed og fokus på resultater. 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger et billede, der beskriver pålidelighed. 3. Alle deler deres kort og beskriver, hvordan dette kort ville påvirke dit arbejde som frivillig, hvis det blev indført. Hvordan føles det at dele oplevelsen med andre? Hvilke fællestræk er der i jeres historier?

30 Teamarbejde fokus på resultater Der er fem elementer, som beskriver et højtydende team; tillid, evne til at håndtere konflikter, forpligtelse, pålidelighed og fokus på resultater. 1. Spred billederne på bordet. 2. Alle vælger et billede, der beskriver resultatet af en opgave, som de har afsluttet for nylig. 3. Alle deler deres kort og beskriver, hvordan det gik, og om resultatet var som forventet? Hvordan vil du gøre opgaven anderledes en anden gang, hvis du skulle opnå et endnu bedre resultat? Hvordan føles det at dele oplevelsen med andre? Hvilke fællestræk er der i jeres historier?

31 Styrke børn og unges livs- og handlemuligheder 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der beskriver en oplevelse fra deres egen barndom eller ungdom, hvor de blev påvirket positivt af et menneske eller en forening. 3. Alle deler deres billede og fortæller, hvad oplevelsen har betydet for dem, og hvilken effekt den har haft på deres liv? Hvordan påvirker den jeres frivillige arbejde? Er der nogle fællestræk mellem historierne? Kan erfaringerne bruges i jeres arbejde med børn og unge? Er I enige om, hvad det vil sige at styrke børn og unges livs- og handlemuligheder i jeres frivillige arbejde? Er der nogle forandringer, I skal igangsætte i jeres frivilligkultur for at blive endnu dygtigere til at styrke børn og unge? Skræmmer eller motiverer forandringerne jer?

32 En forandring i dit liv 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der minder dem om en forandring, som de var nødt til at foretage i sit liv. 3. Del billedet og historien med de andre. Hvilke udfordringer mødte I? Hvilken rolle spillede andre mennesker i forandringen? Hvilken påvirkning havde andre i forhold til ønsket om forandring? Hvordan påvirker dette valg dit liv i dag? Hvordan kan vi støtte børn og unge, som ønsker at forandre noget i deres liv? Er der nogle fællestræk mellem historierne? Er I enige om, hvad det vil sige at hjælpe børn og unge til at turde forandre det, de gerne vil ændre? Er der nogle forandringer I skal igangsætte i jeres frivilligkultur for at blive endnu dygtigere til at understøtte forandringerne? Skræmmer eller motiverer forandringerne jer?

33 Social ansvarlighed det handler ikke om, hvad jeg får ud af det, jeg gør, men hvad vi alle får ud af det, jeg gør. 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der minder om en erfaring, de har gjort sig omkring social ansvarlighed. 3. Alle deler deres billede og fortæller om erfaringen. Hvilke person eller organisation hjalp dig til at gøre denne erfaring? Hvad ændrede sig i dig, efter du har gjort dig den erfaring? Hvordan påvirker erfaringen dig i dag? Er der nogle fællestræk mellem historierne? Kan erfaringerne bruges i jeres arbejde med børn og unge? Er I enige om, hvad det vil sige at være socialt ansvarlige i jeres frivillige arbejde? Er der nogle forandringer, I skal igangsætte i jeres frivilligkultur for at blive endnu dygtigere til at skabe social ansvarlighed? Skræmmer eller motiverer forandringerne jer?

34 Kristent lederskab det handler ikke om, at du skal have alle svarene. Det betyder, at du som leder er ansvarlig for, at kristendommen sættes i spil med børn og unge. 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der viser, hvordan du som leder ønsker at sætte dig selv i spil over for børn og unge. 3. Alle deler deres kort og fortæller om deres tanker bag deres lyst og evne til at udleve det kristne lederskab. 4. Der kommer sikkert forskellige bud og det er helt i orden. Tal i gruppen om, hvordan I hver især kan biddrage med at sætte kristendommen i spil med børn og unge.

35 At leve kristendommen Kristendommen er en måde at leve på det er relationer, snakke og nærvær med børn og unge. 1. Spred kortene ud på bordet. 2. Alle vælger et billede, der symboliserer, hvordan du ønsker at leve kristendommen i dit samvær med børn og unge. 3. Alle deler deres kort og deres tanker bag. 4. Der er sikkert mange forskellige bud, og det er helt i orden. Tal i gruppen om, hvordan I ønsker at leve kristendommen. Er der elementer, som skal være fælles?

36 Skab gode minder I gennem livet får vi gode minder, både fra ferier, skolen, fritidsaktiviteter og familien. Som frivillig i KFUM og KFUK har du rig mulighed for at skabe gode minder for børn og unge, som deltager i jeres tilbud. 1. Spred kortene ud på bordet 2. Alle vælger 3 billeder Et billede, der viser noget, du kan huske gjorde en positiv forskel for dig i dit liv som barn Et billede, der viser noget, som du håber bliver et godt minde for et barn eller en ung i jeres tilbud Et billede der viser et godt minde for forældrene til de børn og unge I laver tilbud til 3. Alle deler deres billeder og tankerne bag Er der noget som går igen i jeres fortællinger? Er der noget der overrasker jer? Er der nogle ting I kan gøre, som kan hjælpe jeres ønsker på vej?

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Skabelse, syndefald og pagt Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvilken slags forandring

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år Bilag 1 side 1 Pjece Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 1 side 2 Projektbilag 2/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 2 side 1 AFSLUTTENDE TELEFONINTERVIEW 6 mdr. efter dødsfald

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer Rundt om relationer FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer N O G ET PÅ H J E R T

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Victor, Sofia og alle de andre

Victor, Sofia og alle de andre Victor, Sofia og alle de andre Victor betyder vinder, og Sofia betyder vis dom. Begge er egenskaber, som vi alle sammen gerne vil eje. I denne bog er det navnene på to af de børn, vi møder i mange af bogens

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre

SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Lund Børnehus SPROGHÆFTE Dit barns sprog - en handleguide til forældre Kære forældre Vi vil med denne sprog folder give inspiration til hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sit sprog. Sprog

Læs mere

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar Vores idégrundlag 3 Indhold Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag Værdighed Fællesskab Engagement og ansvar Potentiale og begrænsninger 4 6 8 10 12 14 4 Idégrundlag

Læs mere

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation

Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation Fra individuel til systemisk traume forståelse familierettet psykoedukation k SynErGaia Integrationsministeriets pulje til integration Peter Berliner Pårørendes udsagn om forløbet Det var dejligt at sidde

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Film (spilletid: 2 min.)

Film (spilletid: 2 min.) Film (spilletid: 2 min.) Film: Tænk. Hvis det er dig Aarhus Universitet har lavet en film om starten på et muligt studieliv på universitetet. Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om filmen og

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1 Røde Kors 1 Præsentation Mit navn er: Alder: Frants Christensen 51 år Min familie Baggrund: socialpædagog familieterapeut leder udd. konsulent udd. ART træner 2 Leder af Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter Guds engle -1 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagt fil Guds Engle info igennem, så du er klar til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias

Læs mere

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A

Bilag 3 Fokusgruppeinterview A Bilag 3 Fokusgruppeinterview A 21. april 2016 Interviewer (I) Projektmedarbejder 1 (P1) Projektmedarbejder 2 (P2) Projektmedarbejder 3 (P3) Interviewer præsenterer dagsordenen for interviewet og case om

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand

Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand Hvordan udvikler jeg min relationskompetence? Kvalitet i Dagplejen 13. maj 2014 Landskonference 2014, Nyborg Strand Forskning viser At du som dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper eller lærer er den vigtigste

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vi passer på hinanden Vi passer på hinanden Sammen kan vi lege os til forståelse, sjov og fællesskab. For voksne og børn, de vilde og de stille. Aktiviteter for både born og forældre Forældreaften Side 6-7 Vind en sjov fest

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre)

KORT GØRE/RØRE. Vejledning. Visuel (se) Auditiv (høre) Kinæstetisk (gøre) Taktil (røre) GØRE/RØRE KORT Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på barnets sprogudvikling. Sprogudviklingen har indflydelse på barnets kommunikation med andre og senere barnets læse-og skrivefærdigheder. Faktorer der

Læs mere

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter

Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde AAU CPH Sarah 20127119 & Matilde 20111134, September 2014 Bilagsdokumenter Bilag 1: Beskrivelse af Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Følgende redegørelse er baseret på skriftlig information fra DFUNK s sekretariat omkring deres ung-til-ung grupper, informationer fra organisationens

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning.

Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Indhold: Hvem er du, og hvad er vigtigt for dig? en udvidet præsentation Kik på dig selv Hvordan går det runden Generel planlægning af teamets arbejde Skabelon

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Tema 1: Barnets personlige udvikling Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sprog Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015

Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Handleplan fra Dagtilbud Højvangen oktober 2015 Læringsgrundlag Forskning (jvf. bl.a. Ole Henrik Hansen) viser at en struktureret tilgang til at arbejde med læring har en gavnlig effekt. 3 forhold der

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse.

Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre. Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Mobning i dit barns klasse: hvad du kan gøre Tag mobning alvorligt og reagér, hvis der er mobning i dit barns klasse. Indhold 1 Mobning er et udbredt problem 2 Tegn på dit barn bliver mobbet 3 Vær opmærksom

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Forskel på ros og anerkendelse

Forskel på ros og anerkendelse Temamøde om anerkendelse og trivsel For medarbejdere i Furesø kommunes ældrepleje Indhold for temamødet: - Introduktion til anerkendelse og den anerkendende tilgang - Hvordan kan vi arbejde anerkendende

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Læring, der giver mening

Læring, der giver mening Læring, der giver mening Anerkendende tilgang som vej til fastholdelse på en erhvervsuddannelse som klinikassistent Hanne Hvid Sodemann Tandlæge, Master i Sundhedsantropologi Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier 1 Program God kommunikation se sagen fra flere sider! Relationer hvordan skaber I et konstruktivt og givende samarbejde? Regler om: samarbejde

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

4. Sociale kompetencer

4. Sociale kompetencer 4. Sociale kompetencer Ved du hvorfor det er vigtigt at børn deltager i fælles aktiviteter i børnehaven? Fordi: Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er vigtige. De

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier

Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Mølleholmskolens vision, målsætning og værdier Skolens vision er høj trivsel samt en høj grad af læring for alle. Skolens målsætning er at gøre værdierne synlige i skolens fysiske rammer i den daglige

Læs mere

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk

HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk HØRINGSUDGAVE. Høringsfrist den 1. februar 2016 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 1 2 Forord 138 unge i Egedal har besøgt campingvognen Egedal

Læs mere

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Tør vi forandre os Januar, 2013. Af Sandra Houmann medarbejder i intenz Forord Formålet med denne artikel er at dokumentere, hvilken rejse DGI Nordjylland

Læs mere

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv Respektfuld og empatisk kommunikation Et oplæg g om nærvn rværende rende og handlingsorienterede værdierv En grundsætning Jeg kan ikke ikke-kommunikere Du kan ikke ikke-kommunikere Gefion, 18. marts 2009

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Ikke-voldelig kommunikation Bliv på egen banehalvdel

Ikke-voldelig kommunikation Bliv på egen banehalvdel Ikke-voldelig kommunikation Bliv på egen banehalvdel elevopgave Marshall B. Rosenberg udviklede ikke-voldelig kommunikation i 1960 erne. Han mæglede mellem etniske bander, og i det arbejde havde han brug

Læs mere

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer?

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? 9. MØDEGANG Bevægelse Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? At arbejde med bevægelse i en hverdagsramme At blive bevidst om forskellene på at gå alene og sammen med

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter.

Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter. Sognepræst Eva Tøjner Götke Prædiken Anden Påskedag: Emmaus. Påskedag og i dag: anden påskedag er en hjertestarter. Vi er faktisk ved at anskaffe én til kirken, - en hjertestarter - så vi kan sætte ind,

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Fællesskab Viden Glæde TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen,

Læs mere

Ledelse i en frivillig organisation Eksemplificeret med Røde Kors

Ledelse i en frivillig organisation Eksemplificeret med Røde Kors Ledelse i en frivillig organisation Eksemplificeret med Røde Kors Marie-Louise Gotholdt, National chef, Røde Kors Ledelse og arbejdsglæde 2016 - Fyn/Jylland, DI 11.maj 2016 Indledende bemærkninger....bevist

Læs mere

Kunst i praksis. Af Lene Bornemann, ARTS in BUSINESS Indlæg holdt på Theater-in-business seminar II, juni 2007

Kunst i praksis. Af Lene Bornemann, ARTS in BUSINESS Indlæg holdt på Theater-in-business seminar II, juni 2007 Kunst i praksis Af Lene Bornemann, ARTS in BUSINESS Indlæg holdt på Theater-in-business seminar II, juni 2007 Hvad er det for spørgsmål virksomheder skal stille, for at svaret er kunst? Der er efter min

Læs mere

Bruger Side 1 04-10-2015 Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 18. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 22,34-46.

Bruger Side 1 04-10-2015 Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 18. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 22,34-46. Bruger Side 1 04-10-2015 Prædiken til 18. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 22,34-46. Må man stjæle en andens småkager? Hun havde god tid, det var hendes fridag, og hun ville bruge den på at ose

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11

Udsættelse af skolestart 2016/17. Udsættelse af skolestart 2010/11 Udsættelse af skolestart 2016/17 Udsættelse af skolestart 2010/11 Dialogredskab til brug for vurdering af skoleudsættelse - til brug for daginstitutionsledere, børnehaveklasseledere og forældre. Ifølge

Læs mere

Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe

Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Skriv firmaslogan her Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Gennem arbejdet med VIDA-eksperimenter, er det

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Vision s. 5 1. Børnesyn sådan ses og mødes børn og unge s. 6 2. Børn- og ungepolitik s. 9 2.1 Forældre, netværk

Læs mere

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016

Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen. D. 21. juni 2016 Møde for kommende forældre på Gerbrandskolen D. 21. juni 2016 Snak før mødestart Sig goddag til din sidemand og spørg ham/hende om, hvordan hun mener, at hun som forældre bedst hjælpe sit barn til en god

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra praksis Volume 2 2 I pjecen Gør borgeren til mester - Tanker fra en tænketank, Volume 1 beskrev vi, hvad vi drømmer om at nå med projekt Gør borgeren til mester, og hvordan

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -4 I Guds hånd er jeg velsignet. Mål: At lære børnene, at Gud velsigner dem, når de holder sig tæt til ham. Gud holder hånden over deres liv, så der altid vil komme noget godt ud af alt. Tekst:

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Far: Du tænker for meget, min dreng. Man kan ikke ændre på fortiden. Sket er sket. (Far mener det.)

Far: Du tænker for meget, min dreng. Man kan ikke ændre på fortiden. Sket er sket. (Far mener det.) TILGIVELSE Kaffe? Nej... Jo. Bare en lille kop. Sæt dig ned. (Far tænder en pibe. Hælder kaffen op. Lytter.) Jeg savner hende. Det ved jeg. Det er som et sort hul indeni mig. Drik din kaffe. Jeg kan huske

Læs mere

Gøgl i hverdagen sådan!

Gøgl i hverdagen sådan! Gudrun Gjesing Anton Niemann Jensen Gøgl i hverdagen sådan! Indhold 5 5 6 6 9 9 10 11 12 13 15 16 17 17 21 24 29 35 43 45 48 50 53 55 57 61 63 67 67 67 68 69 Indledning Derfor denne bog Før du går i gang

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

starten på rådgivningen

starten på rådgivningen p l a n f o r 2.1 starten på rådgivningen Ved det første møde bør der som minimum afsættes 40 minutter. Denne vejledning retter sig mod den første indledende del af dette møde. Her er målet at skabe en

Læs mere

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag

Besøgshunde kan gøre en stor forskel i jeres hverdag Glæde Forskning TrygFonden Besøgshunde er kærligt selskab i en ensartet hverdag. Samvær med en hund kan tænde lys i øjnene, mindske ensomhed og starte nye samtaler. Når en hund logrer med halen, får mennesker

Læs mere

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK

Alle skal have mulighed for at blive en del af. vores fællesskab. En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK Alle skal have mulighed for at blive en del af vores fællesskab En guide til rekruttering KFUM SPEJDERNE I DANMARK EN GUIDE TIL AF NYE SPEJDERE Spejdergrupper over hele landet laver uge efter uge gode

Læs mere

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år

Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Læringshjul til forældre børn på vej mod 3 år Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion På vej mod børnehave* I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer typisk

Læs mere

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Forskningsdesign Kvalitativ undersøgelse Best practice, institutioner udvalgt på positive kriterier 3 deltagende

Læs mere

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017

Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens. Strategi 2015-2017 Vi fornyer fællesskabet Koncernledelsens Strategi 2015-2017 Indledning Efter års hårdt arbejde, som har bragt os sikkert gennem kommunesammenlægningen i 2007 og en alvorlig økonomisk krise i 2010, står

Læs mere

Hvorfor beslutte sig for en pædagogisk platform?

Hvorfor beslutte sig for en pædagogisk platform? Selvpsykologisk Symposium Workshop 1-8. marts 2008 Hvorfor er det vigtigt for en skole i tiden at beslutte sig for at bruge pædagogiskpsykologisk teori? Hvordan kan det kvalificere skoles arbejde? Med

Læs mere

Konfirmationsprædiken: Store bededag

Konfirmationsprædiken: Store bededag Konfirmationsprædiken: Store bededag Kære konfirmander, familier og venner I midten af september mødtes vi; konfirmanderne og jeg til den første undervisningstime her i Jægersborg Kirke, og nu er der gået

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1 Christiansø Skole 1 Helt enig Mest enig Hverken enig eller uenig Mest uenig Helt uenig 6 5 4 3 2 1 0 God skole Tryg ved at God God og Godt og sende mit barn information ligeværdig tillidsfuldt dialog samarbejde

Læs mere