INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING"

Transkript

1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Første del beskriver befolkningstallene, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, oprindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere. Andet afsnit omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende uddannelse. Tredje afsnit indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere. Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets tabeller og figurer. 2 1 Redaktionen er afsluttet den 22. november Kroatien blev medlem af EU den 1. juli Indvandrere og efterkommere med oprindelse i Kroatien behandles dog som indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i dette notat, da de relevante statikker i Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik ikke er opdaterede på nuværende tidspunkt. Personer med Kroatisk oprindelse udgjorde 0,24 pct. af alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse den 1. januar

2 1 BEFOLKNINGSTAL 1.1 Indvandrere og efterkommere i Danmark Pr. 1. januar 2013 var der i alt indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 10,7 pct. af den samlede befolkning, jf. figur 1.1. Figur 1.1: Danmarks befolkning fordelt på herkomst, pr. 1. januar 2013, pct. 2,6% 8,1% 89,3% Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02 7,0 pct. af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, mens 3,7 pct. af befolkningen er indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2013, pct. og antal Personer Andel af hele befolkningen Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere ,8 % Efterkommere ,2 % I alt ,0 % Vestlig oprindelse Indvandrere ,4 % Efterkommere ,4 % I alt ,7 % Alle indvandrere og efterkommere ,7 % Dansk oprindelse ,3 % Hele befolkningen ,0 % Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02. 2

3 1.2 Oprindelsesland Knap 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere, der er bosat i Danmark, har oprindelse i 15 lande, jf. tabel 1.2. Personer med tyrkisk oprindelse udgør den største gruppe. Cirka hver tiende indvandrer og efterkommer tilhører denne gruppe. De tre næststørste grupper udgøres af personer med oprindelse i Polen (5,7 pct.), Tyskland (5,3 pct.) og Irak (5,0 pct.). Tabel 1.2: Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2013, pct. og antal Indvandrere Efterkommere I alt Andel af alle indvandrere og efterkommere i Danmark Tyrkiet ,1 % Polen ,7 % Tyskland ,3 % Irak ,0 % Libanon ,1 % Bosnien-Hercegovina ,7 % Pakistan ,7 % Somalia ,9 % Iran ,8 % Norge ,7 % Jugoslavien (eks.) ,7 % Sverige ,5 % Afghanistan ,5 % Vietnam ,4 % Storbritannien ,3 % Øvrige lande ,5 % Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF Vandringer Som det fremgår af tabel 1.3, forlod omkring indvandrere og efterkommere Danmark i I samme år er der indrejst knap indvandrere og efterkommere til landet. Dermed er nettovandringen knap for indvandrere og efterkommere i Efterkommere med vestlig baggrund er den eneste gruppe, hvor flere personer er udvandret end indvandret. Figur 1.2 viser udviklingen i nettoindvandringen fordelt på oprindelse. 3 Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. 3

4 Tabel 1.3: Vandringer fordelt på oprindelse og herkomst, 2012, antal Indvandring Udvandring Nettoindvandring Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Alle indvandrere og efterkommere Dansk oprindelse Hele befolkningen Anm.1: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Perioden fra 2000 til 2003 karakteriseres ved, at nettoindvandringen forbliver på nogenlunde samme niveau for indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, mens den er faldende for personer med ikkevestlig oprindelse. Efter 2003 og til 2008 er nettoindvandringen af personer med vestlig oprindelse stigende og overgår fra 2004 nettoindvandringen af personer med ikke-vestlig oprindelse. Nettoindvandringen for indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse er fra 2004 til 2006 uændret, hvorefter den stiger frem til Siden 2008 er nettoindvandringen stagneret for personer med ikke-vestlig oprindelse, mens den først er faldet, senere steget og nu stagneret for personer med vestlig oprindelse. Figur 1.2: Nettoindvandring fordelt på oprindelse, , antal Ikke-vestlig oprindelse Vestlig oprindelse Dansk oprindelse Anm.1: Bemærk, at der en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er dødsfald og fødsler, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. 4

5 Det er stort set de samme oprindelseslande som 2011, der har den største indvandring og udvandring. Oversigten over disse lande fremgår af figur 1.3. I forhold til 2011 har Bulgarien erstattet Ukraine på listen over de største oprindelseslande opgjort efter indvandring og udvandring i De fleste lande er kendetegnet ved positiv nettoindvandring. Grupperne med amerikansk og islandsk oprindelse har dog haft en negativ nettoindvandring i Grupper af personer med rumænsk, polsk og litauisk baggrund har haft den højeste positive nettoindvandring. Figur 1.3: De største oprindelseslande, opgjort efter antallet, der indvandrede og udvandrede i 2012, antal Sverige Island Bulgarien Kina Filippinerne Indien Norge Litauen USA Tyskland Rumænien Polen Indvandring Udvandring Anm.1: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er dødsfald og fødsler, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Anm.2: 10 oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2012, og 10 oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som udvandrede i 2012, er inkluderet i figuren. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med omkring personer i perioden Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med 7,7 procentpoint siden 1980 fra 3,0 pct. i 1980 til 10,7 pct. i 2013, jf. figur Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur

6 Figur 1.4: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på oprindelse, pr. 1. januar januar 2013, pct. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Indvandrere, vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Anm.1: Efterkommere med vestlig oprindelse udgør en meget lille andel (0,4 % i 2013) af befolkningen og er derfor udeladt. Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. Andelen af både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget jævnt siden Heroverfor er udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnærmelsesvis konstant indtil midten af nullerne (der er en stigning på 0,4 procentpoint i perioden ). Siden 2006 har andelen af vestlige indvandrere haft den største vækst sammenlignet de to andre oprindelsesgrupper. Tabel 1.4: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar januar 2013, pct. og antal 1. januar januar 2013 Vækst, antal personer Vækst, pct. Gruppens andel af den samlede befolkningstilvækst Rumænien ,0 % 13,3 % Polen ,2 % 10,3 % Syrien ,4 % 5,2 % Litauen ,1 % 4,7 % Bulgarien ,7 % 4,5 % Afghanistan ,0 % 3,2 % Ungarn ,8 % 2,6 % Somalia ,3 % 2,5 % Iran ,4 % 2,5 % Italien ,8 % 2,5 % Alle indvandrere og efterkommere ,5 % 91,4 % Dansk oprindelse ,0 % 8,6 % Hele befolkningen ,4 % 100,0 % Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF02 6

7 De 10 grupper med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark siden 2012 kan ses i tabel 1.4. Gruppen af personer med rumænsk oprindelse er med 13,3 pct. placeret øverst på listen over grupper med den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Polen, hvis andel i befolkningstilvækstener over 10,3 pct. Generelt kan 91,4 pct. af den samlede befolkningstilvækst på lidt over personer i 2013 tilskrives indvandrere og efterkommere. 1.5 Aldersfordeling Aldersprofilen for henholdsvis indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse er meget forskellig. Tabel 1.5: Aldersfordelingen fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar 2013, pct. Aldersgrupper 0-15 år år år år 65+ år I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 4,9 % 11,4 % 36,0 % 41,3 % 6,3 % 100,0 % Efterkommere 61,8 % 25,1 % 12,4 % 0,6 % 0,0 % 100,0 % Vestlig oprindelse Indvandrere 4,9 % 15,2 % 34,9 % 31,7 % 13,4 % 100,0 % Efterkommere 50,9 % 13,7 % 14,5 % 15,2 % 5,6 % 100,0 % Dansk oprindelse 18,8 % 11,1 % 16,8 % 34,2% 19,1 % 100,0 % Hele befolkningen 18,7 % 11,6 % 18,2 % 33,6 % 17,8 % 100,0 % Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. Det fremgår af tabel 1.5, at efterkommere gennemsnitligt er betydeligt yngre end indvandrere og personer med dansk oprindelse. Tendensen gør sig særligt gældende for efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, da knap 62 pct. er under 16 år. Gruppen af indvandrere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse udgøres hovedsageligt af personer i den erhvervsaktive alder, dvs år. Knap 82 pct. af indvandrere med vestlig oprindelse og næsten 89 pct. indvandrere med ikke-vestlig oprindelse befinder sig i denne gruppe. Andelen af personer over 64 år er størst blandt personer med dansk oprindelse (19,1 pct.). De efterfølges af indvandrere med vestlig oprindelse (13,4 pct.). 7

8 1.6 Geografisk fordeling Danmarks indvandrere og efterkommere fordeler sig ikke jævnt udover hele landet. Tværtimod huser 10 ud af landets 98 kommuner næsten halvdelen af samtlige indvandrere og efterkommere. Tabel 1.6 viser, at landets to største kommuner København og Aarhus - huser næsten 30 pct. af alle indvandrere og efterkommere. Tabel 1.6: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 2013, pct. og antal Antal Andel København ,8 % Aarhus ,1 % Odense ,5 % Aalborg ,0 % Frederiksberg ,0 % Høje-Taastrup ,8 % Gladsaxe ,8 % Esbjerg ,7 % Vejle ,7 % Gentofte ,6 % Øvrige kommuner ,0 % I alt ,0 % Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. I figurerne 1.5 og 1.6 fremgår andelen af indvandrere og efterkommere med hhv. ikke-vestlig og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i de enkelte kommuner. Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj, Brøndby og Albertslund, samt Danmarks tre storbykommuner København, Aarhus og Odense er de kommuner, som har de største befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Kommunerne Frederiksberg, København, Aabenraa og Gentofte har de største befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. 8

9 Figur 1.5: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2013, pct. Anm.1: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 9

10 Figur 1.6: Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2013, pct. Anm. 1: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 10

11 1.7 Statsborgerskab Ca. 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Som det fremgår af figur 1.7, er der en større andel af danske statsborgere blandt efterkommere end blandt indvandrere. Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2013, pct. Indvandrere, ikke vestlig oprindelse 38,0% 62,0% Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse 72,8% 27,2% Indvandrere, vestlig oprindelse 17,0% 83,0% Efterkommere, vestlig oprindelse 45,0% 55,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dansk statsborgersskab Udenlandsk statsborgerskab Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1. Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med dansk statsborgerskab (72,8 pct.). Indvandrere med vestlig oprindelse udgør den største gruppe af personer med udenlandsk statsborgerskab (83,0 pct.). Figur 1.8: Andelen af indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab fordelt på herkomst og oprindelse, , pct. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Indvandrere, vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Efterkommere, vestlig oprindelse Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 11

12 Siden 2000 er andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som har dansk statsborgerskab, steget, jf. figur 1.8. Stigningen har primært fundet sted i perioden , hvorefter andelen er stagneret. For indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse er andelen med dansk statsborgerskab faldet, særligt fra 2007 og frem. 12

13 2 IGANGVÆRENDE UDDANNELSE I dette afsnit belyses nøgletal vedrørende indvandrere og efterkommere, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013. Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Det skal understreges, at tallene vedrørende igangværende uddannelse ikke viser, hvor stor en andel der rent faktisk fuldfører den påbegyndte uddannelse. Indvandrere med ophold i Danmark i mindre end 2 år er udeladt af analyserne i dette afsnit. På den måde undtages de personer, som er kommet til Danmark for at studere i en kortere periode årige indvandrere og efterkommere Tabel 2.1 viser, hvor stor en andel af de årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, og hvilket uddannelsesniveau de befinder sig på. Tabel 2.1: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på oprindelse og uddannelsesniveau, pct. Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse/uoplyst I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 29,3 % 48,0 % 2,1 % 20,6 % 100,0 % Efterkommere 18,5 % 57,2 % 3,9 % 20,4 % 100,0 % I alt 21,9 % 54,2 % 3,4 % 20,5 % 100,0 % Vestlig oprindelse Indvandrere 21,2 % 51,2 % 2,2 % 25,4 % 100,0 % Efterkommere 15,7 % 60,9 % 3,5 % 19,9 % 100,0 % I alt 19,1 % 54,9 % 2,7 % 23,3 % 100,0 % Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse 21,6 % 54,3 % 3,3 % 20,8 % 100,0 % 18,6 % 62,8 % 1,5 % 17,1 % 100,0 % Hele befolkningen 18,9 % 61,9 % 1,6 % 17,5 % 100,0 % Anm.1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 13

14 79,2 pct. af alle årige indvandrere og efterkommere er i gang med at uddanne sig. Det er 3,7 procentpoint lavere end deres jævnaldrende med dansk oprindelse. 54,3 pct. af alle indvandrere og efterkommere mellem 16 og 19 år er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er 8,5 procentpoint færre end blandt den tilsvarende gruppe af personer med dansk oprindelse. Ser man på videregående uddannelse, tegnes det omvendte billede. Her er andelen af indvandrere og efterkommere, der er i gang med en videregående uddannelse, mere end dobbelt så høj som andelen af personer med dansk oprindelse. Både for ikke-vestlige og vestlige årige indvandrere og efterkommere gælder det, at flere efterkommere end indvandrere er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i aldersgruppen er 2,8 procentpoint flere i gang med en uddannelse end blandt vestlige indvandrere og efterkommere. Figur 2.1 viser, hvor stor en andel af årige mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013. Figur 2.1: årige indvandrere og efterkommere medikke vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på køn og herkomst, pct. 70% 60% 64,1% 65,2% 63,4% 50% 40% 47,8% 52,8% 58,1% 30% 20% 10% 0% Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse Mænd Kvinder Anm.1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. Generelt er der en højere andel af kvinder end mænd, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2012/

15 De årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er værd at bemærke. 64,1 pct. af dem er i gang med en af ovenstående uddannelser, hvilket kun overgås af kvinder med dansk oprindelse (65,2 pct.). Siden skoleåret 2011/2012 er andelen af årige, som er i gang med ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, steget med 0,5 procentpoint for indvandrerkvinder og 0,2 procentpoint for efterkommermænd. I samme periode er andelen af indvandrermænd og efterkommerkvinder, som er i gang med ovenstående uddannelser, faldet med henholdsvis 1,3 og 2,6 procentpoint. Både mænd og kvinder med dansk oprindelse har oplevet en positiv udvikling årige indvandrere og efterkommere Det fremgår af tabel 2.2, at 48,1 pct. af de årige indvandrere og efterkommere er i gang med en uddannelse i skoleåret 2012/2013. Det er lidt over 5 procentpoint lavere end i den tilsvarende aldersgruppe blandt personer med dansk oprindelse. Tabel 2.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på oprindelse og uddannelsesniveau, pct. Videregående uddannelse Anden uddannelse Ikke under uddannelse/uoplyst I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 27,3 % 17,2 % 55,5 % 100,0 % Efterkommere 36,6 % 15,0 % 48,4 % 100,0 % I alt 31,6 % 16,2 % 52,2 % 100,0 % Vestlig oprindelse Indvandrere 42,5 % 5,6 % 51,9 % 100,0 % Efterkommere 40,2 % 12,5 % 47,3 % 100,0 % I alt 42,2 % 6,6 % 51,3 % 100,0 % Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse 34,5 % 13,6 % 51,9 % 100,0 % 35,2% 18,0 % 46,8 % 100,0 % Hele befolkningen 35,1% 17,5 % 47,4 % 100,0 % Anm.1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 1: Videregående uddannelse henviser til kort, mellemlang, bachelor og lang videregående uddannelse. Note 2: Anden uddannelse henviser til grundskole eller ungdomsuddannelse. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. For de årige gælder det, at andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse samt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 5 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur

16 2012/2013, er højere end andelen af personer med dansk oprindelse. Det omvendte gør sig gældende for indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. Det er bemærkelsesværdigt for det pågældende skoleår, at andelen af årige, der er i gang med en videregående uddannelse, generelt er steget siden skoleåret 2011/ Således er andelen af indvandrere og efterkommere, der er i gang med en videregående uddannelse, steget med 2,5 procentpoint, mens andelen af personer med dansk oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er steget med 1,4 procentpoint. Andelen af personer, som ikke er i uddannelse, er ret høj for alle grupper. Det er derfor vigtigt at understrege, at en del af disse personer kan have gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og kan være i beskæftigelse. Blandt de årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse er det efterkommerkvinderne, der indtager førerpositionen. Det fremgår af figur 2.2, at 44,3 procent af kvinderne i den pågældende gruppe er i gang med en videregående uddannelse. Det er 2,3 procentpoint flere end blandt deres kvindelige jævnaldrende med dansk oprindelse. Efterkommerkvinderne med ikke-vestlig oprindelse har dermed øget deres forspring siden sidste skoleår med 0,8 procentpoint. 7 Figur 2.2 viser desuden, at andelen af mænd mellem 20 og 24 år, der er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013, er betydelig lavere end andelen af kvinder. Det gælder for såvel indvandrere og efterkommere som for personer med dansk oprindelse. Andelen af efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013 er større end andelen af mænd med dansk oprindelse, der er ved at tage en videregående uddannelse. Med en fremgang på 2,9 procentpoint 8 siden skoleåret 2011/2012 har efterkommermændene overhalet deres jævnaldrende mænd med dansk oprindelse. Der er således 1 procentpoint flere efterkommermænd, som er i gang med en videregående uddannelse, end mænd med dansk oprindelse. Indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse har den laveste andel, der er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013 (22,9 pct.). Denne gruppe har dog oplevet en fremgang på 2 procentpoint i forhold til året før. 9 Forskellen mellem gruppen af efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse (dvs. gruppen med den højeste andel af årige, som er i gang med en videregående uddannelse) og gruppen af indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse (dvs. gruppen med den laveste andel af årige, som er i gang med en videregående uddannelse), udgør 21,4 procentpoint. 6 Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, tabel Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om integration: Status og udvikling, figur Social- og Integrationsministeriet (2012): Fakta om Integration: Status og udvikling, figur

17 Figur 2.2: årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2012/2013, fordelt på køn og oprindelse, pct. 50% 45% 40% 35% 44,3% 42,0% 30% 25% 32,3% 29,8% 28,8% 20% 22,9% 15% 10% 5% 0% Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse Mænd Kvinder Anm.1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD32. 17

18 3 BESKÆFTIGELSE I dette afsnit belyses nøgletal om indvandrere og efterkommeres beskæftigelse i forhold til herkomst, køn, alder og oprindelsesland. Det skal bemærkes, at Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetoden for beskæftigelsestallene. Derfor kan der forekomme små forskelle i tal fra tidligere år i forhold til denne udgivelse. 3.1 Personer i den erhvervsaktive alder Pr. 1. januar 2012 er knap af den samlede befolkning i Danmark i den erhvervsaktive alder, dvs. mellem 16 og 64 år. I gennemsnit er 7 ud af 10 personer (71,3 pct.) i beskæftigelse. Dette svarer til omkring personer. Blandt dem er der omkring indvandrere og efterkommere. Figur 3.1 viser, at under halvdelen (48,0 pct.) af indvandrerne med ikke-vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder er i beskæftigelse i Det er den laveste beskæftigelsesfrekvens blandt indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig baggrund samt personer med dansk oprindelse årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er også kendetegnet ved, at en større andel inden for gruppen er arbejdsløs (6,4 pct.) eller står uden for arbejdsstyrken (45,6 pct.) end blandt de øvrige befolkningsgrupper. Figur 3.1: Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år) fordelt på oprindelse, herkomst og arbejdsmarkedstilknytning, pr. 1. januar 2012, pct. Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere 48,0% 52,3% 6,4% 5,3% 45,6% 42,4% Vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere 59,8% 63,8% 3,5% 3,4% 36,7% 32,8% Personer med dansk oprindelse 73,8% 3,2% 23,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Beskæftiget Arbejdsløs Uden for arbejdsmarkedet Note: Beskæftiget, arbejdsløs og uden for arbejdsmarkedet er udregnet som en andel af hele populationen i den erhvervsaktive alder. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. 18

19 Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i den erhvervsaktive alder har en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Personer med dansk oprindelse har den højeste beskæftigelsesfrekvens af de tre grupper. 3.2 Beskæftigelsen blandt årige I dette afsnit belyses beskæftigelsen blandt personer mellem 25 og 64 år årige personer er udeladt af analyserne af beskæftigelsen, da en stor andel af denne gruppe er i gang med en uddannelse. Derudover har gruppen af efterkommere en yngre aldersprofil end andre grupper, hvilket betyder, at en relativt høj andel af denne gruppe er i gang med en uddannelse. Medtagelse af årige i analyserne af beskæftigelsesniveauet kan derfor give et misvisende billede, når der skal ses nærmere på de forskellige befolkningsgrupper. Tabel 3.1: Beskæftigelsesfrekvensen og antallet af beskæftigede blandt årige fordelt på oprindelse, herkomst og køn, pr. 1. januar 2012, pct. og antal Beskæftigelsesfrekvens Antal beskæftigede Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 54,5 % 44,8 % 49,4 % Efterkommere 67,1 % 62,9 % 65,0 % I alt 55,4 % 45,9 % 50,5 % Vestlig oprindelse Indvandrere 69,2 % 62,7 % 66,1 % Efterkommere 73,6 % 72,8 % 73,2 % I alt 69,4 % 63,2 % 66,4 % Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse 60,7 % 52,0 % 56,3 % ,6 % 75,3 % 77,4 % I alt 77,4 % 72,5 % 75,0 % Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. Blandt de årige indvandrere og efterkommere er omkring personer i beskæftigelse, jf. tabel 3.1. Ser man nærmere på det overordnede billede, kan der konstateres følgende: Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse (50,5 pct.) er lavere end blandt indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse (66,4 pct.). Efterkommere har en højere beskæftigelsesfrekvens end indvandrere med den samme oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd er højere end blandt kvinder med den samme oprindelse. Den laveste beskæftigelsesfrekvens (49,4 pct.) findes blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. Blandt kvinderne er beskæftigelsesfrekvensen 44,8 pct. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd og 19

20 kvinder i denne gruppe udgør 9,7 procentpoint. Kønsforskellen i beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere med vestlig oprindelse ligger på 6,5 procentpoint. Det fremgår endvidere af tabel 3.1, at beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse ligger 11,0 procentpoint under beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse. Heroverfor udgør den tilsvarende forskel mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund og personer med dansk oprindelse 26,9 procentpoint. Efterkommere med vestlig oprindelse er den gruppe, hvor beskæftigelsesfrekvensen er tættest på beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse. Figur 3.2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper og køn, pr. 1. januar 2012, pct. Kilde: Ankestyrelsens udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD06. Der er store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse i de samme aldersgrupper, jf. figur 3.2. De mest markante forskelle i beskæftigelsesfrekvensen findes blandt årige kvinder, hvor forskellen mellem kvinder med dansk oprindelse og kvinder med ikke-vestlig oprindelse er omkring 40 procentpoint. Den tilsvarende forskel mellem årige danske mænd og mænd med ikke-vestlig oprindelse er omkring 35 procentpoint. Det mindste gab i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse findes blandt de årige. Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på køn og oprindelse i perioden fremgår af figur

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING. Maj 2018 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Maj 2018 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2018 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2018 2 Indhold OPBYGNING 5 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning af befolkningstal 6 1.2

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande Juni 2019 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, juni 2019 Hjemmeside: www.uim.dk E-mail: uim@uim.dk Redaktion: Heino Jespersen

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 ClipboardPageNumber FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 Fakta om

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2018 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2007-2018... 2 Befolkningsudvikling i 2017... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019

STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN I STEVNS KOMMUNE stevns kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE PR. 1. JAN. 2019 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE STATUS PÅ BEFOLKNINGNEN 2019 I STEVNS KOMMUNE 2019 PR. 1. JAN. 2019 Status på indbyggertallet i Stevns Kommune pr. 1. januar 2019, samt redegørelse for befolkningsbevægelser

Læs mere

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 Fakta om integration Status og udvikling Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden

Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden 23. november 18 Befolkning og Uddannelse Bilag 5 Clusteranalyser på vestlige/ikke-vestlige lande samt EU/EØS/Resten af Europa/Resten af verden For at give et indtryk af, hvordan indvandrere og efterkommere

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Dato: 24. februar 2015 Vil ministeren

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4

Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig. Bilag 4 Målinger på fokusområde 4 vedr. integration af københavnere med ikkevestlig baggrund Bilag 4 Modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse med ikke-vestlig baggrund (Hovedmål) Figur 1. Ydelsesmodtagere

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Dato: 12.06.2009 Kontor: ØA Jnr. Sagsbeh.: THH Besvarelse af spørgsmål nr. 136, stillet af Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede.

Rapporten er lavet på grundlag af FLIS, og der er små unøjagtigheder i data, men ikke noget der rykker på det store billede. Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Henrik Egedorf 05. juli 2017 Sags id: 17/14869 Udenlandske statsborgere i Assens Kommune Til opfølgning på udenlandske statsborgere har økonomi udviklet en rapport,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2004 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2004 Nr. 10. 11. maj 2004 Befolkning 1. januar 2004 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 November 2014 Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Historisk baggrund... 3 1.1. Jugoslaverlov... 3 1.2. Bosnierloven... 4 1.3. Repatriering...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2018 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2018 Forord indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse samt indkomstforhold for beboerne

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere