Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark"

Transkript

1 Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011

2 Vurdering af udbuddet af Anholt Årsager til manglende interesse fra investorer Generelle markedsforholds betydning Fokus på alternative markeder, særligt UK Kapitalknaphed Manglende planer og synergimuligheder Svært at entrere det danske marked. Udbudsbetingelsers betydning: Kort tidsramme Ufleksibel udbudsproces Omfattende bodsbestemmelser. Betingelser og rammevilkår der har været opfattet positivt: Afregningsformen som giver sikkerhed Garanteret nettilslutning One-stop-shop. Investorernes ønsker til udbudsmodel m.v.: Konkret målsætning for udbygningsmængden og takten for havmøller år frem Mere fleksibilitet og rummelighed i tidsrammerne samt mere forhandling/dialog Undgå en bod i form af et stor engangsbeløb samt binding af alle tilbudsgivere i seks måneder Væsentligt bedre undersøgelsesgrundlag i relation til bundforhold og vind- og bølgeforhold

3 Rammevilkår i andre EU-lande forskelle i koncessionsmodeller og vilkår Generelt fremstår den britiske model, efterfulgt af den tyske, som de modeller, der i perioden op til 2010 tilbød de mest attraktive vilkår set fra investorernes synspunkt. Den britiske model er attraktiv for investorerne pga. ambitiøse og konkrete udbygningsplaner; multi site udbudsrunder, hvor projektudvikler selv kan foreslå sites; forhandling og dialog i relation udbuddet; rummelige tidsrammer; samt en høj samlet afregningspris (lukrativ støtte fra ROCs oven i gunstige markedspriser for el). Fordele ved den danske model er en fast afregningspris, fri nettilslutning, one-stopshop samt at VVM finansieres af staten. En afregning på Anholt-niveau giver noget nær det samme afkast for investorerne, når der korrigeres for den højere risiko ved den britiske model, hvor afregningsprisen svinger med markedsudviklingen. Koncessionsmodel i DK, NL, UK og D Stedsspecifikke enkeltudbud Da DK: single site auktionsmodel Markedsbaseret støtteafregning NL: multi site auktionsmodel Fast støtteafregning UK: multi site udbudsrunder, beauty contest D: åben dør, først til mølle Udbud efter åben dør princip - 3 -

4 Tildeling af havmøllearealer (GW pontentiale) Kapitalomkostning (procentvis-ændring i forhold til 2010) CapEx (% change on 2010) Kapitalomkostning (procentvis-ændring i forhold til 2010) CapEx (% change on 2010) Konkurrenceforholdene på det internationale marked Fremskrivning af kapitalomkostninger til 2020 Central Scenario High Scenario Central Low Scenario Scenario Most likely case Worst case Most likely Best case case Kapitalomkostningerne forventes i det 2 mest sandsynlige scenarie at falde et sted mellem 25% og 3 (med 28% 2 High Scenario Worst case WTG Supply Foundation Supply som centralt estimat) frem mod Udbud af fundamenter Electrical Supply Udbud af el-infrastruktur Vessel Supply Udbud af installationsskibe forhold til deres politiske målsætninger Commodities stadig udbygning til gode (cirka 15 Råvarer Scale, Learning and GW samlet). Skala, læring og innovation Innov ation Konkurrence Competing Offshore mellem nationale Markets markeder Total Total fremskrivning CapEx Trend af kapitalomkostning involveret i det britiske marked de næste år 2012 og 2014 vil 2016 koncentrere sig 2010 om 2012at Year of Contract Aw ard Year of Contract Aw ard Nationale markeders Year efterspørgsel Year of Contract of Contract Aw Aw ard ard på baggrund af forskellen Year of Contract mellem Aw ard Holland, Frankrig og Spanien har i Mange energiselskaber er meget udvikle deres vundne Round 3 - projekter. År, hvor kontrakt indgås den reelle udbygning og politiske målsætninger Udbud af havmøller År, hvor kontrakt indgås Udbud fra mindre markeder som det danske, skal samlet set være relativt mere attraktive for at fange deres interesse År

5 Øre / kwh Business case Overordnede resultater Base casen resulterer i en minimumsafregningspris på 78,1 øre/kwh opgjort i priser baseret på et for markedet estimeret normalt afkastkrav på 7,9%. Centrale forudsætninger Parameter Forudsætning Driftsperiode Løber over 25 år fra parken er fuldt nettilsluttet Kortlægningen viser, at investorerne de senere år har kunnet opnå en forrentning, som overstiger afkastkravet med 2-3 %-point. Samlet vurderer Deloitte, at afregningsprisen for Kriegers Flak vil ligge i intervallet 78,1-97,9 øre/kwh i 2010 priser. Tidshorisont Turbiner Dato Kapacitet Koncession tildeles i Park fuldt installeret i Opføres med 6,0 MW turbiner Afregningsprisen opgøres pr. 1. januar MW udbudt via en single site model Der er 4 årsager til en lavere afregningspris end i seneste udbud: Faldende anlægsomkostninger mod 2015 Mere omkostningseffektiv teknologi Opnåelse af stordriftsfordele Reducerede risici pga. udvidet tidshorisont Business casen tager afsæt i energiselskaber som investor. Finansielle investorer vil kræve et højere afkastkrav, for at gå ind i etableringsfasen, men kan bidrage med kapital senere Afregningspris i 2010-priser for varierende forrentning 78,1 97,9 81,9 85,1 88,3 91,5 94, % 8.5% % % 11. Forrentning Minimumsafregningspris Indtjeningstillæg - 5 -

6 Øvrige vilkår Finansiel overbygning Udbudsmodeller Forslag til udbudsmodeller Design af alternative udbudsmodeller Koncessionsmodel Single site Multi site Åben dør Afgrænsning af hvad der kan bydes på Afgrænset til bestemte sites og størrelser (MW) Afgrænset til bestemte zoner Afgrænset til bestemte zoner med loft over t antal MW Kun afgrænset ved loft over antal MW 1 Udbudsprocedure Offentligt udbud (med forudgående dialog) Begrænset udbud Udbud efter forhandling (med forudg. dialog) Konkurrencepræget dialog Ansøgning (Ikke udbudsprocedure) Tildelingskriterier Kun pris Pris og andre kriterier Først til mølle/ tilladelse opnået Beauty contest (uden vurdering af pris) Udarbejdelse af VVM VVM udarbejdes inden koncession tildeles VVM udarbejdes efter koncession tildeles Afregningsform Fixed feed-in -tariff Aftalte feed-in-tariff fs via auktion/udbud Fast præmie oven i markedsprisen Aftalte præmier oven i markedsprisen via auktion/udbud Støttedifferentiering ift. fx havdybde og afstand til land 2 Supplerende støtte Ændrede afskrivningsregler Statslig långivning Statslig medfinansiering Incitamenter til gennemførelse Vedståelsesbod Bindinger på nr. 2 Forsinkelsesbod Sprinterbonus Koncessionens størrelse Op til 200 MW Over 200 MW indtil 400MW Over 400 indtil 600 MW Over 600 MW 3 Tidsplaner for etablering af park Politisk plangrundlag Kort horisont med faste milepæle Konkret plan for den næste havmøllepark Kort horisont m. fleksible milepæle Konkrete planer for de næste to havmølleparker Lang horisont med faste milepæle års planer for udbygning af sites/områder Lang horisont m. fleksible milepæle års planer for udbygning af X antal MW hvert Y år Udmelding af langsigtet ambitionsniveau Statslig involvering Staten screener og udvælger sites Staten gennemfører indledende undersøgelser inkl. VVM Staten etablerer nettilslutning Staten gennemfører projektering og byggemodning Staten etablerer havmølleparken og infrastruktur En udbudsmodel består af en række komponenter, der skal sammensættes i det bedst mulige miks - 6 -

7 Centrale konklusioner og anbefalinger vedr. fremtidig udbudsmodel En single site udbudsmodel står stærkest i forhold til at sikre tilstrækkelig og passende kapacitetsudbygning. Staten bør som hidtil stå for og betale VVM-undersøgelse og nettilslutning. Store single sites bør overvejes opsplittet i mindre koncessioner. En multi site udbudsmodel står stærkest i forhold til at sikre attraktive, konkurrencefremmende vilkår. Staten bør udpege geografiske zoner med loft over antal MW og foretage en grundig screening af disse. Nettilslutning finansieres af projektudvikler, mens stat og projektudvikler deler finansieringen af VVM. Uanset model foreslås: Mere omfattende dialog med markedet end hidtil ifm. udbud frem for at fastlåse vilkår på forhånd. Tildeling sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud (pris og andre relevante kriterier vægtes). Afregning efter aftalt fast tarif (kr./kwh) pba. tilbud. Der ydes ikke investeringstilskud eller lavtforrentede lån. Øvrige anbefalinger Givet størrelsen af det danske marked er det vigtigt, at de øvrige rammevilkår mht. koncessionsstørrelse, tidsrammer, statens involvering og udbygningsplaner er så attraktive som muligt. Staten bør sikre et fyldestgørende og rettidigt informationsgrundlag vedr. bund-, bølge- og vindforhold. Det er ikke formålstjenligt, at staten er involveret i etableringsfasen udover selve nettilslutningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas Status muligheder og betingelser i forbindelse med finansiering af biogasanlæg 24. maj, 2013 Denne rapport er udarbejdet af Deloitte og Blue

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere

Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Bølgekraft en guide for investorer og politiske beslutningstagere Coordinator: Partners: Supported by: Europæisk bølgekraft har en stor mulighed for bidrag til elmarkedet trods det, at bølgeenergi ikke

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN Udgivet af By & Havn, CMP og Københavns Kommune, maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. RESUMÉ 6 2 3. TEKNISK BAGGRUND 10 3.1. Udviklingen på verdensplan

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere