SKRÆPPEBLADET OKTOBER Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået"

Transkript

1 SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08

2 ISSN X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf E-post: stofanet.k Hjemmesie: Åbent på ealineagen kl Skræppeblaet er beboer- og foreningsbla for Brabran Boligforening. Reaktionen er valgt på beboermøerne. Blaets bestyrelse er en til enhver ti valgte foreningsbestyrelse. Blaet ukommer en første uge i hver måne, untagen januar og august. Oplag: 5500 eksemplarer. Årsabonnement: 170 kr. Skræppeblaet trykkes på 100% ansk genbrugspapir. KOLOFON SKRÆPPEBLADET Reaktion: Peter Kjellerup Tlf (af. II) Hanne Løvig (suppleant) Tlf (af. III) Sebastian Aorján Dyhr (ansvh. reaktør) Tlf (af. IV) Helle Hansen (suppleant) Tlf (af. IV) Bo Sigismun Tlf (af. IV) Mohamma Hawa (af IV) Jens Skriver Tlf (af. VI) Lars Eg (suppleant) (af. VI) Tom Niels Jensen Tlf (af. X) Bent Jensen Tlf (af. 22) Hans Nikolajsen Tlf (af. 23) Lise Venelbo (suppleant) Tlf (af 23) Fotograf: Hans Grunsøe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Birthe Graff Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sebastian Aorján Dyhr, tlf Tryk: Uni Tryk A/S Inlæg senes til: Skræppeblaet Gurunsvej 2, kl Brabran. Stof motages også gerne via e-post. Siste frist for aflevering af stof til novembernummeret er: torsag en 12. oktober kl LEDEREN DEM OG OS af Bo Sigismun At u læser enne tekst, betyer, at u er en af em, er interesserer ig for anet en størrelsen af huslejen, hvor u bor. Det betyer et større eller minre tilhørsforhol og engagement i in lokale veren. Det er vær at hole fast i, og et er vær at uvikle. Familie kan være got nok for nogen, men veren er stor og spænene, og et er naturligt at begyne me ens nærmeste el! Det er got at være sammen me nogen om noget. Det, man skaber i fællesskab, giver mere tilbage en summen af e kræfter, er forbruges. Tænk på livet som en teaterprouktion, så giver et mening. I boligbevægelsen har vi store traitioner for at kunne bygge succeser sammen. Båe husene og et er giver agliglivet inhol. Men er ser u til at være for lit kraft til at afværge politiske angreb. Salgsplanerne øe jo af mangel på interesse, og ikke fori mostanen var for stærk. Nu i isse age står vi bare over for en uklar trussel: Thor Peersen vil igen til at plynre Lansbyggefonen - og et er meget påfalene, at er her ikke er nogen, er aner, hva e skal stille op. Derfor er er ingen, er siger et kvæk. Ingen presse, ingen seneti, ingen rasene protester. Det er jo politik! Ærlig talt, et er for sløjt! Det her er anet en buslinier og børnehaver, et er en regulær regning til vores beboere for at finansiere skattenesættelser. For et er em, er har betalt ineståenet. Da afeling 4, 5 og 6 for 10 år sien gennemgik store renoveringsprojekter, var et Lansbyggefonen, er var en vigtig kile. Det var er nogen beboere i e ælre afelinger, er var utilfrese me. Nu skal e penge bruges til noget, som slet ikke kommer vores sektor ve, men er en offentlig opgave - og ingen protesterer. Den fjene, er er usynlig i agligagen, kan altså pluselig vise sig at være farlig og stærk. Så vi er nøt til at blive politiske beboere igen. Huneslagsmålene skal naturligvis afvises; vi skal ikke gentage 1970 ernes umhe nummer 1, nemlig sekterismen. Men meningsful samtale styrker bevistheen, og et er et, vi har brug for. For vi er mange nok. La os tale om vore fælles interesser. Liberalisterne er i gang me næste angreb, og vær sikker på, at et ikke er et siste. I forvejen er vi mange steer hårt belastet af sociale opgaver, er bure være for hele samfunet. At ænre et er en stor opgave. Den er politisk. 4 Kulturag me fut i af Helle Hansen Kulturag i Gellerup bø blant anet på minitog, er i penulfart kørte mellem City Vest og Toveshøj 13 Kenskab giver naboskab af Sebastian Aorján Dyhr Fællesråene i Gellerup og Brabran står bag nyt projekt, som skal skabe mere ialog. 26 Beboermøer uner små forhol af Bo Sigismun Efterårets møer er veloverstået, blant anet i e minre afelinger Lyngby og Borum Afelingerne 1 - Hans Broges Parken Skøvhøj Skovgårsparken Søvangen Gellerupparken Toveshøj Volbækhave Holmstrup 25 14/18 - Lyngby/Borum Højriisparken 27 7/15 - Hasselhøj/Hasselengen Hasselager 29 INDHOLD 5 Gellerupbaet og Laen lever viere Overlevee i første omgang neskæringerne. 6 Den sentimentale morer Boganmelelse. 7 Kampen om beboernes penge Kommentar af Kel Albrechtsen. 8 Astronomiklub Capella Om småplaneter og værgplaneter. 9 Gjellerupplanen i DR2 s tismaskine Nyt arkivprogram fortæller om Gellerupparken. 10 Efterlyser kviner og gammelanskere Efterlyser bre opbakning fra beboerne. 11 Sommeraktiviteter Goe arrangementer afviklet over sommeren. 12 Tak Danmark Takkefest i Globus1 for hjælpen uner krig i Libanon. 14 Farvel til Lene Drøjal Naboskaber søger nye uforringer. 14 Foreningen Nyt fra boligforeningen. 17 Læserbreve Om rygepolitik. 29 Aktiviteter Efterårsfest, Interfemina, maplaner mm. Husk at siste frist for huslejebetalinger er torsag en 5. oktober Er huslejen ikke inbetalt til tien, overgives en til retslig inkasso efter 3 age. Forsie: Afelingsmøe i Højriisparken foto: Hans Grunsøe

3 KULTURDAG MED FUT I BØRNENE KASTEDE SIG OVER MINITOGET PÅ GELLERUP KULTURDAG, MENS MANGE VOKSNE BLEV HJEMME af Helle Hansen foto: Hans Grunsøe For en enkelt ag opsto Gellerup nærbane, a Hammel Minitog på Gellerup Kulturag oprettee en rute fra City Vest via Yggrasil til Toveshøj. Især børnene tog me begejstring imo et lille tog, som i penulfart kørte frem og tilbage hele agen me hujene børn på båe for- og bagperronen. Kulturagen startee om formiagen me invielse af GLOBUS1 s nye 18 meter høje flagstang, som multiaktivitetshuset fik foræret i åbningsgave af Brabran Boligforening. Det var borgmester Nikolai Wammen, er som en første fik lov til at hejse Dannebrog til tops.»ve at anne rammen om en kulturag lever GLOBUS1 til fule op til sit formål om at være et møeste, hvor alle på tværs af aler, køn og nationalitet kan yrke en mangfolighe af fritis- og kulturelle aktiviteter,«sage borgmesteren, er roste Gellerup for at være ine i en positiv uvikling, båe me hensyn til arbejsløshe og kriminalitet.»og et skal enkelte episoer ikke få lov til at øelægge,«fastslog Nicolai Wammen me klar hentyning til ballae på Shell. Kulturelle fremstø Umielbart efter flaghejsningen fortsatte gæsterne inenfor i GLOBUS1, hvor en lang række foreninger og aktiviteter have taget opstilling me boer runt langs væggene i hele hallen. Her var båe kirke, bibliotek, Urbanprogrammet, et Musikalske Museum, Livsværksteerne og mange anre aktiviteter. Aktiv Kvineforening holt båe loppemarke me børnelegetøj og gennemførte et kunstprojekt me mosaik i hallen. I løbet af agen var er forskellige kunstneriske inslag fra scene me båe vietnamesiske, iranske og palæstinensiske børneansere og er var familieunerholning me Kolling og Lillebror. Og mit på eftermiagen tog Lokalhistorisk Arkiv en halv snes interesseree borgere me på byvanring runt i Gellerup. Dagen igennem besøgte mellem 150 og 200 gæster GLOBUS1, et antal som e eltagene aktører i kulturen got kunne have ønsket sig større. Sieløbene me arrangementet i GLOBUS1 have anre også slået ørene op og inviteret inenfor. Blant anet Livsværksteerne, Gellerup Kirke, Yggrasil og Ungomsklubben på Toveshøj også har var antallet af besøgene til at overskue. Gellerup Kulturag var arrangeret og planlagt Naboskaberne, Gellerup Fællesrå, Gellerup Bibliotek og en lang række af e eltagene foreninger. GELLERUP BADET OG LADEN LEVER VIDERE BUDGETFORLIGET REDDER BADET OG BEBOERHUSET, OG KLUBBERNE GÅR OGSÅ FRI AF NEDSKÆRINGER af Helle Hansen Det var lettelser båe i beboerhuset Laen og i Gellerup Baet, a resultatet af byråets bugetforlig blev offentliggjort freag en 15. september. Begge steer have været me i et sparekatalog, som byrået hen over sommeren har haft lagt u til ebat blant borgerne. Og spæningen om, hvorvit man var købt eller solgt har været intens. Og Klubberne i Gellerup, som har været i væltet i forbinelsen me omstruktureringer i Børn og unge-sektoren, have frygtet en neskæring, men klubben blev heligvis holt fri. Me hensyn til Gellerup Baet er er og et lille hængeparti, a er i forligsteksten står skrevet, at et forventes, at Brabran Boligforening, er formelt ejer svømmehallen, skal være me til at veligehole bygningen. Det vil er i løbet af efteråret skulle forhanles viere om mellem foreningen og Århus Kommune. I Gellerup Baets Venner er man glae for beskeen om, at svømmehallen blev holt uen for spareforliget.»vi må finer u af, hvoran vi kan fejre et. Måske finer vi u af senere at arrangere et store baeag, hvor vi rigtig kan feste,«siger Marianne Kennil, er er forman for støtteforeningen Gellerup Baets Venner, er tiligere på sommeren samlee over 700 unerskrifter in for at protestere mo, at baet var røget i sparekataloget. 4 5

4 Har man lov til at slå en le karl ihjel? Naturligvis ikke, men hva nu hvis ette mobyelige menneske plager livet af sin kone, er kun ville få et bere liv, hvis henes man ikke var er længere? Måske en ulykkelige hustru elsker en anen man, og måske henes sociale stilling er såan, at skilsmisse fra en frastøene ægteman, er f.eks. er præst, er umulig. Den eneste, er står i vejen for kvinens lykke, er ægtemanen, så hvis man kunne gøre et uen at blive opaget, kunne man måske lae fornuften råe og lempe et ubehageligt menneske u af enne veren. Det er såanne tanker, som en ensomme hoveperson oktor Glas i Hjalmar Söerbergs roman fra 1905 gør sig, mens han på afstan rømmer om en ulykkelige præstefrue Helga Gregorius. Romanen er skrevet i agbogsform, oktor Glases agbog, og et er Söerbergs mesterskab som forfatter, at læseren på enne måe ikke blot lærer lægens inerste tanker at kene, men også forstår ham bere, en han selv gør. Set uefra er oktor Glas en respektabel samfunsstøtte me succes, men gennem agbogen lærer vi ham at kene som taber. Skønt han har tilhørt eliten i skolen, på universitetet og senere i borgerskabet, er han alrig blevet rigtig moen som menneske. Det viser sig på flere måer. Først og fremmest ve at han alrig har været i stan til at virkeliggøre kærligheen til et anet menneske. Han har kent forelskelsen som ung, men pigen øe, og han forsto ikke at lære en ny at kene. Dernæst viser hans umoenhe sig gennem en overreven fornuftsyrkelse. På ette punkt er lægen et barn af sin ti. For got hunree år sien satte visse samfunsgrupper fornuften så højt, at et uartee til afgusyrkelse. For såan et menneske er præsteskabet hans naturlige mostanere, og oktor Glases lee ve præsten i bogen, pastor Gregorius, er blint ha. Nu tilhører lægen og DEN SENTIMENTALE MORDER OM DOKTOR GLAS AF HJALMAR SÖDERBERG Af Bo Nake præsten begge borgerskabet; e er ligestillee og har en samme omgangskres. Da lægen må hole på formerne, kan han kun utrykke sine følelser og tanker i ensomhe i agbogen. Ensomheen er lægens største problem, og et er også en, er gør ham til morer. Doktor Glas, er går tur gennem Stockholm hver ag, lever reelt så fjernt fra anre mennesker, at hans moral er skaet. Oret moral kommer af et latinske mores, er betyer sæ og skik eller goe vaner. Sålees lærer vi en goe moral at kene gennem omgang me anre mennesker, er er vores ligestillee. Derimo er oktor Glas som en ensomme iktator, er ikke kan lette sit hjerte for nogen. Doktor Glases kontakt me hans memennesker er rent overflaisk. Han lever så isoleret, at alminelig sun fornuft ikke længere har tag i ham. Men han har erimo masser af ti til sine inavente grublerier og sentimentale rømme om kviner, han kun kener på afstan. Da en fortvivlee Helga Gregorius henvener sig til lægen, fori henes mans tilnærmelser eller noget, han kaler»sin ret«, fyler hene me uovervinelig lee, er oktor Glas straks på henes sie. Han biler en hypokonre præst in, at ennes hjerte er så svagt, at seksuel afholenhe og også et kurophol borte fra hustruen er nøvenig. Dette er naturligvis kun at usætte en egentlig løsning. Helga Gregorius har også en hemmelig elsker, og oktor Glas vil gerne være en, er gør henes lykke mulig. Doktor Glas beslutter sig for at ombringe præsten. Hvoran lægen bærer sig a, skal ikke afsløres her, men et er overraskene let. Alligevel er lægen, er råer over liv og ø, ikke nogen gu, for i mellemtien har fru Gregoriuses elsker funet sig en anen, og ve manens begravelse bemærker enken næppe oktor Glas i kirken. Doktor Glas har erimo tiligere i bogen forusagt sin egen skæbne. For selv om hans ugerning alrig vil blive afsløret, vil en ensomme morers tanker være en»enecelle for livsti.«doktor Glas er ikke nogen svært tilgængelig bog, men en er meget rig me fine person- og miljøskilringer, og lægens mange tanker og filosofiske betragtninger føjer sig naturligt in i hanlingen. Det er en bog, er fortjener at blive læst langsomt. Socialministeriet offentliggjore 12. september en rapport om e almene boligers fremti. Rapporten skal anne grunlag for e forhanlinger om regeringens planlagte tyveri af beboernes fælles opsparing i Lansbyggefonen, som går i gang her i efteråret i forbinelse me finansloven for For regeringen er rapporten en ren tilståelsessag. Her kan man nemlig læse, at er er så stort behov for renoveringer og en boligsocial insats i e almene boligkvarterer, at et ganske enkelt vil få ybt negative konsekvenser, hvis regeringen kommer igennem me sine planer om at lænse Lansbyggefonen for yerligere tre milliarer kr. Regeringen har alleree stjålet så mange penge fra beboerne, at Lansbyggefonens kasse faktisk er tom! Fonen skal u at låne penge for at aflevere em til finansministeren. Sien 2001 har regeringen in til nu taget otte milliarer kr fra beboernes opsparing i Lansbyggefonen og brugt en masse af isse penge til at ække statens ugifter til først og fremmest byggeri af pleje- og ælreboliger. Tiligere var et staten, er skø pengene in i nybyggeriet, og et var også rimeligt, for hvorfor er et nu lige, at et er e vanskeligt stillee lejere og ikke parcelhusejerne, er skal betale for ælreboliger til velstillee folk i Charlottenlun? Beboernes inbetalinger til Lansbyggefonen er erfor reelt blevet en særskat. Skattestoppet gæler ikke for beboerne i alment byggeri. Boligselskabernes Lansforening har igangsat en række aktiviteter imo regeringens tyveri af beboernes penge. I boligafelinger lanet over foregår unerskriftsinsamlinger, og er er forslag om at skrive læserbreve, inkale e lokale folketingsmelemmer fra ikke minst regeringspartierne til lokalt ebatmøe o.s.v. l KOMMENTAREN l KAMPEN OM BEBOERNES PENGE LANDSBYGGEFONDENS MIDLER Af Kel Albrechtsen, ml. af foreningsbestyrelsen Også lokale pengeproblemer Nogle af Lanbyggefonens miler skal bruges til en insats mo Ghettoannelse. Der er en pulje på 600 mio. kr og her har bl.a. Gellerup-parken, Søvangen og Toveshøj søgt om miler Der søges om aktivitetshuse, sociale viceværter m.v. Men her står vi me et alvorligt problem. For hva nytter et, at er forhåbentlig kommer penge til aktivitetshus fra Lansbyggefonen, hvis Århus kommune så fjerner støtten til beboerhuset Tousgårslaen. Det er et af forslagene i et kommunale sparekatalog ligesom et forslag om at lukke Gellerup Baet. Hva nytter et at styrke aktiviteterne, hvis man samtiig lukker en e allermest værifule, nemlig baet? Så bliver en samlee virkning jo ikke et plus. Vi risikerer også forringelser på bl.a. aginstitutionerne og skolerne i områet. Slutresultatet kan bl.a. blive, at ghettoannelsen får lov at bree sig til flere afelinger. Den kommunale spareplan kan altså føre til, at et, er skulle være et samlet løft for hele områet, i steet bliver en række årligt sammenhængene beslutninger, hvis virkninger ophæver hinanen. Derfor er et got at se, at er i hele områet er stor aktivitet imo isse spareplaner bl.a. gennem unerskriftsinsamlinger. Repræsentanter for foreningsbestyrelsen har på et møe 1. september me råman Peter Thyssen fremhævet, at et er uhyre vigtigt, at e påtænkte spareplaner ikke får et såant inhol, at e movirker en insats, som skal gøres i boligområerne bl.a. i forbinelse me uarbejelsen af en ny områeplan for Gellerup-områet. 6 7

5 Sien Oltien har astronomerne ikke haft nogen efinition af en planet. Da efinerees en planet som et, er vanree på himmelen u over Solen og Månen. En international kongres i Prag me flere tusine eltagere har erfor vetaget en ny efinition på en planet. Astronomerne er glae for et. For anre er forvirringen ikke blevet minre. Alene et, at er blev stemt om og ikke forhanlet frem til en efinition, tyer på, at tingene ikke er blevet reet orentligt u. Der er nu skabt en ny efinition: En værgplanet. Pluto er nu ikke længere en planet, men egraeret til en værgplanet. I forvejen var er begrebet småplanet. Det skal erfor forklares først. Asteroien Ia me måne Talmagi Det var leg me tal, er førte til opagelsen af småplaneter. I 1700-tallet blev afstanen fra Solen til en fjerneste a kente planet, Saturn, sat til 100 enheer. Afstanen fra Solen til Merkur blev a 4 enheer, fra Solen til Venus 7 (4+3), og et viste sig, at hver gang et anet tal blev foroblet, nåee man frem til en planet: Merkur: 4 Venus: 7 (4+3) Joren: 10 (4+6) Mars: 16 (4+12)? : 28 (4+24) Jupiter: 52 (4+48) Saturn: 100 (4+96) SMÅPLANETER OG DVÆRGPLANETER HVEM ER HVAD OG HVORFOR Ceres af Jens Skriver Astronomiklub Capella (Det skulle senere vise sig, at tallene ikke passee for Neptuns og Plutos vekommene.) Der er ikke tale om nogen form for matematisk bevis, men samtien hæftee sig ve, at er manglee en planet ve tallet 28. Den blev erfor eftersøgt. Småplaneter Alleree i 1801 lykkees et. Man fant en lille planet, er blev kalt Ceres. Dens iameter er o km. Enkelte steer angives ens iameter til over km., men en officielle iameter, er nu tages ugangspunkt i, er 952 km. Året efter fant man én mere, Pallas, me en iameter på got 600 km. De to er e største småplaneter, men sien har man funet mange flere, er for langt størstepartens vekommene er meget minre. Det antages, er er over af em. Den eneste, er skulle kunne skimtes me et blotte øje, er Vesta me en iameter på got 500 km., er blev opaget De kales nu som regel planetoier eller asteroier. Langt e fleste fines på»en tomme plas«mellem Mars og Jupiter, men nogle befiner sig tættere på Solen en Merkur. Nogle antages at have en bane, er bringer em tættere på Joren en Månen er. Tiligere antog astronomerne, at e var rester af en stor planet, 8 er var eksploeret, fori en var kommet for tæt på Jupiter. Ceres er så stor, at tyngekraften har presset en til en run form, men som regel har asteroier en helt uregelmæssig form. Nogle har måner. Astronomer har brug et uofficielle skel mellem planetoier og planeter, at objekter me en iameter på minre en km. ikke var planeter. Kuiper-bæltet I 1930 blev er opaget en meget lille planet yerst i vort solsystem, er som bekent fik navnet Pluto. Langt senere rog astronomer ens status som planet i tvivl. Ikke så meget fori ens bane er uregelmæssig i forhol til e øvrige planeters, men fori en i mosætning til e øvrige planeter ikke er skabt i forbinelse me annelsen af vort solsystem, men er et løsrevet klippestykke, er er blevet infanget af Solens tyngekraft. Problemet blev yerligere aktuelt, a man i 2003 fant nok en planet i Kuiper-bæltet. Den er tilme større en Pluto. Den har arbejstitlen 2003 UB313. Nogen har kalt en Xena, men et navnet kan ikke accepteres til en planet, a et er Pluto og Charon navnet på en skuespillerine. Astronomerne går u fra, at er befiner sig meget mere uen for Neptun og Pluto. Problemet er bare, at Solens stråler ikke rigtigt når eru og erfor ikke kastes tilbage af objekterne. Kompromis Som le i forvirringen blev er på kongressen i Prag fremsat et kompromisforslag, er skulle ree Pluto som planet. Det blev foreslået, at efinere en planet som et objekt i egen bane omkring Solen, er er så stort, at et formes runt af tyngekraften. Herme ville ikke alene Pluto fortsætte me at være planet, men Xena og Ceres kom også me tilligeme Plutos store måne Charon. Den har en iameter på minst 1100 km. og ugør sammen me Pluto en obbeltplanet. For øjeblikket tages er ugangspunkt i, at e i virkeligheen cirkulerer om et fælles punkt. Det er nok mere kompliceret, a et for nyligt har vist sig, at er er yerligere to forholsvis store måner i systemet. 9 Dværgplaneter Dette forslag falt, og Pluto betragtes ikke længere som planet. Den har imilerti fået en nyskabt status som værgplanet og er blevet prototype på en værgplanet. Charon er til gengæl fortsat en måne. Minst en halv snes objekter står for at skulle beømmes til, om e kan betegnes som værgplaneter. Det siste or i enne kompliceree ebat er sålees næppe sagt. CAPELLA ASTRONOMIKLUB Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernalervej 259 B, tlf GJELLERUPPLANEN I DR2 S TIDSMASKINE DR2 S NYE ARKIVPROGRAM»TIDSMASKINEN«FORTÆLLER DE STORE BOLIGOMRÅDERS UDVIKLING GENNEM TRE ÅRTIER MED UDGANGSPUNKT I GJELLERUPPLANEN Sønag 1. oktober kl på DR2 er Gellerupparkens historie et af en temaerne, som en nye tv-serie»tismaskinen«tager fat på. Me afelingsbestyrelsesmelem Helle Hansen som fortæller, følges afelingens uvikling fra starten af 1970 erne og op til ag. Helle Hansen var kun otte år gammel, a hun i 1973 flyttee in i en lejlighe på Jettesvej. Dengang var byggeriet nyt og alt var grå beton, fori et grønne ikke var vokset til ennu, men Gellerupparken var engang fylt me anske kernefamilier og er var masser at beboeraktiviteter me blant anet blokfobol og amatørteater. Me uklip fra gamle arkivstrimler fra DR s arkiv fortælles e store almennyttige boligafelingens historie. af Sebastian Aorján Dyhr En finger på foranringer»veren ænrer sig hele tien, men en gør et i så små ryk at vi ikke alti opager et. Vi har konstrueret en tismaskine, er vil føre os tilbage i tien, så vi kan sætte fingeren på e foranringer er sker,«står er i DR2 programoversigt. Ve hjælp af or og billeer fra DR s omfattene arkiv kan seerne me eres egne øjne følge, hvoran holninger i Danmark skifter igennem årene. Hvert program består af tre historier, som følger anskernes forhol til eksempelvis opragelse, rygning eller miljøet fra 50 erne og frem til i ag. Og fori rejsen foregår me en tismaskine, kan man hoppe fra ét årti til et anet uen problemer. Uviklingen kan me årene vene anskerne 180 graer runt i forhol til et bestemt emne - f.eks. 'gæstearbejerne', er blev til 'e fremmee'. Omvent er er visse ting, er alrig bliver anerlees, for eksempel at visne blae på togskinnerne fører til aflyste tog. Men begge ele er spænene fortællinger, hvis man kan gøre uviklingen hångribelig og levene for seerne. Og et kan»tismaskinen«.»tismaskinen«dr2 sønag en 1. oktober 2006 kl genusenelse: DR2 freag en 6. oktober 2006 kl Følg me i hva er sker i Gellerup - klik in på Se e fire nye farver, som beboerne kan vælge til opgangene, når er skal males

6 EFTERLYSER KVINDER OG GAMMELDANSKERNE AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEM HELLE HANSEN SAVNER BRED OPBAKNING FRA BEBOERNE I GELLERUPPARKEN af Bo Sigismun Det bliver rigtig spænene, og forhåbentlig bliver vores arbejsinsats i bestyrelsesarbeje til glæe for alle beboerne i Gellerupparken,«håber Helle Hansen, er ikke selv er på valg i år.»men jeg kunne a got ønske mig forinen at se at se en bre repræsentation af alle vores beboere i afelingen til et næste beboermøe 1. november båe gammelanskere, arabere, tyrkere, somalier, kurere, mæn og kviner, unge og gamle. Så er jeg sikker på, at en nye afelingsbestyrelse nok skal gøre sit ypperste for at gøre Gellerup til et ejligt ste at bo, for et er a ejligt at vie, at er er opbakning, til et arbeje man går og laver,«fastslår Helle Hansen. Septembers beboermøe i Gellerupparken, som måtte suspeneres a flere beboere ikke ville respektere møeornen, har givet anlening til efterrationalisering hos afelingsbestyrelsesmelem Helle Hansen, er er i gang me sin treje valgperioe i afelingsbestyrelsen.»det var a rigtig træls, at vi var nøt til at suspenere møet. Men som tingene uviklee sig, var et tyeligt, at vi ikke kunne nå at blive færig me møet en aften. Klokken var langt over 21, og vi manglee staig flere punkter me forslag på agsornen, ligesom vi også skulle have valgt 10 melemmer til afelingsbestyrelsen,«siger Helle Hansen. At ebatten uviklee sig så højlyt, så at irigenten til sist sme hånklæet i ringen, mener Helle Hansen, blot viser, at e fremmøte beboerne er engageree og interesseree i, hva er bliver lavet i afelingen.»men esværre var er flere i salen, som ikke er orentligt klæt på i forhol til, hvoran vores forenings vetægter ser u, og e ve ikke rigtig, hvoran man gennemfører en generalforsamling«, beklager Helle Hansen.»Men jeg synes, at et er fint, at folk møer op og giver eres mening til kene. Det er a meget bere, en at e bliver erhjemme. Som afelingsbestyrelse vil vi a helst have, at beboerne giver eres mening til kene. Vi er jo alle eres repræsentanter i et her boligforeningsarbeje«. Hvor er kvinerne og gammelanskerne?»men når jeg kigger u over salen, så er et ikke ret mange kviner, jeg kan få øje på. Og et er også rigtig få af e gammelanske beboere, som jeg ve staig bor i afelingen, er sier runt ve borene,«siger Helle Hansen, er selv har boet i Gellerupparken sien 1973.»Det er bestemt ikke en kritik af e mange hovesagelig arabiske mæn, er møte op til beboermøet. Rigtig mange af em er trofaste eltagere i vores afelingsmøer, som jeg kan genkene. Og et tager jeg hatten af for. Men jeg kunne got savne lit engagement og opbakning fra alle e kviner, er bor i afelingen og også fra e gammelanskere, er bor her ennu,«siger Helle Hansen, er selv har en rigtig go kontakt til mange kviner i Gellerup gennem Irætsforeningen InterFemina, som hun selv har været me til at stifte.»så jeg er nok lit skuffet over ikke at se en eneste kvine me anen etniske baggrun. De må a meget gerne møe frem og give eres birag til et beboeremokratiske arbeje, om ikke anet for at vise opbakning til et arbeje, som vi laver i afelingsbestyrelsen,«siger Helle Hansen. Ressourcepersoner kan hjælpe»det me opbakningen gæler også e gammelanske beboere. Det kan a got være, at e ikke gier sie i afelingsbestyrelsen, men e kan a i et minste møe op til møe en enkel aften om året og give utryk for, at e er enige i et arbeje, afelingsbestyrelsen laver,«fastslår Helle Hansen, er anslår, at hun nok bruger ca. 5 timer om ugen på arbejet i afelingsbestyrelsen.»jeg ve, at er bor mange folk me ressourcer og uannelser i Gellerup, som afelingsbestyrelsen ville kunne have stor glæe af. Siste år fik vi invalgt Jonas, er var nationaløkonomstuerene. Han kunne gennemskue vores store regnskaber og hjalp i høj gra me til, at vi fik lavet et nyt buget, så huslejen steg knapt så meget i år, som et først var varslet. Desværre fik Jonas arbeje i Freericia, a han i foråret blev kaniat, så nu er hans familie flyttet,«fortæller Helle Hansen. Arbejer me 100 millioner kroner»afelingsbestyrelsen er et ste for alle beboere, som er interesseret i at arbeje for at gøre Gellerup til et bere ste at bo. Og man behøver bestemt ikke at have en stor uannelse for at være me. Men omvent er et a også rart, når nogle bestyrelsesmelemmer har en større vien på forskellige områer,«siger Helle Hansen.»Vi sier tros alt og aministrerer et buget på over 100 millioner kroner. Vi er Danmarks største boligafeling me 1776 lejligheer. Og alle ve jo også, at hele Danmark har øjne me i, hva et er, er foregår i vores boligområe,«siger Helle Hansen og hentyer til ghetto-ebatten, er hele tien foregår i meierne. Fremtiens ghettoinsatser Og i et kommene efterår og i e næste par år bliver er rigtig mange boligsociale opgaver for afelingsbestyrelsen at tage fat på.»vi går lige nu og venter på resultatet af vores store ansøgning til Lansbyggefonens miler til ghettoinsatser. Vi har sent næsten 10 projekter afste, og vi håber a på at få støtte til at gennemføre en el af em. Ikke minst vores Meyer-projekt, er går u på at ansætte 23 blok-viceværter i afelingen«, siger Helle Hansen.»Så er er nok at ting at tage fat på for alle os, er efter et næste beboermøe sier i afelingsbestyrelsen. I samarbeje me All Kins i Bispehaven, projekt Pigeliv og Naboskaberne har er været afholt en række tirsagsarrangementer i sommerferien for piger i områerne. Der har været 3 hjemmeage. Én me vieo, én me makeup og cremer og enelig én me smykkefremstilling. Kombineret me fælles snak og hygge. Hjemmeagen har været hos Naboskaberne i Yggrasil. Desuen har er været 4 ture u af huset. En me overnatning i Dyngby Stran, er var kanotur ve Ry, tur til klatrevæg i Århus; men sejlasen i Århusbugten blev esværre aflyst på grun af blæst og bølger. SOMMERFERIEAKTIVITETER FOR BØRN/UNGE I GELLERUPOMRÅDET af Naboskaberne Deruover har er været 2 uger me Aktiv Sommerferie hos Naboskaberne. Støttet af Århus Kommune som et tilbu til alle skolebørn. En uge me keramik og tegning. Hvor børnene var på Naturhistorisk Museum for at tegne yr og i e følgene age lave tegningerne i ler. Unerviseren iværksatte et»ukkehusprojekt«me brugte skokasser. Det kan ses af billeerne. På kanotur ve Ry Keramik og tegning af yr Projekt»ukkehus«10 11

7 TAK DANMARK HJEMVENDTE DANSKERE TAKKEDE FOR KRISEBEREDSKABET UNDER KRIGEN I LIBANON af Helle Hansen KENDSKAB GIVER NABOSKAB FÆLLESRÅDENE I GELLERUP OG BRABRAND BAG NYT PROJEKT MEDUDGANGSPUNKT I DET FÆLLES POSTNUMMER 8220 af Sebastian Aorján Dyhr tage imo og hjælpe e mange hjemvente. Centerchef Gitte Krogh tog imo takken på vegne af Århus Kommune Socialforvaltning. Takkefesten program besto esuen af en palæstinensisk folkeans, som blev opført at Aktiv Kvineforening ansepiger. Og rapperen Chai Abul- Karim fremsage et igt om hans oplevelser af sommerens hænelser. Aftenens højepunkt var afsløringen af en klokkestreg, er var smukt broeret me orene»tak Danmark«. I et fint skrin blev klokkestrengen pakket in for agen efter at blive sent me post til Uenrigsministeriet Krisebereskab i København. Takkefesten sluttee me, at alle tilsteeværene i kor råbte»tak Danmark«i håb om, at hele lanet ville høre råbet. Freag en 15. september blev er holt takkefest i GLOBUS1. Det var et par hunree af e anske statsborgere, som i sommer var blevet evakueret u af Libanon, a krigen brø u, som ønskee at takke Danmark og ikke minst krisebereskabet i Uenrigsministeriet for en hjælp, e have oplevet. Takkefesten i GLOBUS1 blev arrangeret på initiativ af Aktiv Kvineforening, er har mange kviner me palæstinensisk baggrun som melemmer. Arrangementet bø på personlige taler af nogle af e borgere, er have oplevet at blive fanget i krigszonen. Blant anet Ahme El Ahme, leer af Unge- og forælrerågivningen, gav en meget personlig beretning om sin families flugt fra krigen. Uenrigsministeriets krisebereskab var inviteret til at komme og eltage i arrangementet, men på grun at en enorm overarbejsbyre takkee staben venligst mange gange tak til at tage rejsen til Århus. Men man berørt over, at et var taget initiativ til et såan arrangement. Århus Kommune fik også en tak for et bereskab, som have været klar til at Husk også at kigge in på vores hjemmesie som løbene bliver opateret me nyheer 12 Gellerup og Brabran er to byele inen for samme postnummer 8220 men er er mere en en veren til forskel mellem gammelanskerne i vest og nyanskerne i øst. Ukenskab, foromme og mistro er me til at skabe en usynlig mur ne mellem parcelhuskvarterene i Brabran og betonblokkene i Gellerup. Derfor ønsker e to fællesrå me økonomisk støtte fra Integrationsministeriets Dialogpulje at starte en ialog på borgernes egen hjemmebane. En ialog, er skal være me til at sætte gang i integrationen mellem e to byele en proces, er skal føre til båe kenskab og venskab på mange forskellige niveauer. Projektet har fået til huse på et kontor i City Vest, oven på posthuset. Her skal alle tråenes samles i løbet af e næste 10 måneer, hvor ialogprojektet er i gang. Projektassistent Camilla Hvibak Abilgaar (tv) og projektleer Hanne Marklun er optaget af, hvoran beboerne i e to byele får mest muligt glæe af ialogen om en mangfolighe, som kenetegner 8220»Startskuet for ialogprojektet bliver en insamlingsag me raslebøsser, sønag en 12. november,«fortæller projektleer Hanne Marklun, er sammen me projektassistent Camilla Hvibak Abilgaar skal styre projektet i hus.»vi skal ikke u og insamle penge, men erimo iéer og ønsker fra borgerne som skal være me til at formulere konkrete ønsker og forslag til en styrket ialog. Ugangspunktet er, at er i første omgang upeges 20 beboere fra hver byel, som skal være aktører i en første raslebøsse-rune, hvor e parvis skal banke på hinanens øre og alleree her starte ialogen på ørtrinnet, så at sige,«fortsætter Hanne Marklun.»Disse 20 par skal så efterfølgene hver upege yerligere 10 aktører, som så også skal u me raslebøssen sålees at i alt flere en 100 personer 13 fra hver af byelene er involveret i en inleene ialog og i at insamle iéer«.»projektet afsluttes me en stor DialogDag i foråret 2007, hvor alle mevirkene møes for at nyttiggøre og iskutere muligheer for at skabe liv i al en vien og e iéer, som er opstået i processen. Og for at fine frem til, hvoran iéerne skal gøre en forskel i praksis i en fremtiige ialog e to byele imellem«, siger projektleer Hanne Marklun. Vil u høre mere om»8220 Kenskab giver Naboskab«kan u kontakte Hanne Marklun på mobil eller e-post eller Camilla Hvibak Abilgaar på mobil

8 Naboskaber Lene Drøjal i Gellerup har sagt farvel boligforeningen for at søge nye uforringer i Silkeborg. Lene have siste arbejsag freag en 22. september, hvor hun var me til at stå for en stor lege/irætsag me Arbejeriræt, som fant ste på Toveshøj. Lene og henes alti smilene og optimistiske væsen og henes ivrighe for at være me til at hjælpe vil blive savnet af rigtig mange beboere i Gellerupområet. t FORENINGEN FRA FORENINGSBESTYRELSENS BERETNING SÅLEDES FREMLAGDES FORENIGENS BERETNING PÅ ET AFDELINGSMØDE Der har været tilfreshesunersøgelse i afelinger i Hasselager samt e nye afelinger i Skovhøj. Den har været meget positiv. På spørgsmålet:»hvor tilfres er u generelt som beboer?«, giver besvarelserne sammenlagt et gennemsnit på 3,95 på en skala fra 1-5, hvor 5 er værien for en højeste tilfreshe. Samarbejet mellem Brabran Boligforening og Århus Omegn er jo som bekent og beklageligvis ophørt, og man har kunnet konstatere, at nogen af afelingsbestyrelserne i e to foreninger have svært ve ialogen. Lansbyggefonens pulje på 600 mil. søges af 12 afelinger heriblant Gellerupparken, Toveshøj og Søvangen. Ang. instititutionslejemål har en råman villet sætte boligforeningen uner aministration, a han mener FARVEL TIL LENE DRØJDAL NABOSKABER SØGER NYE UDFORDRINGER af Helle Hansen af Hanne Løvig t isse lejemål strier mo sieaktivitetsbekentgørelser. At e bør ustykkes og sælges til kommunen. 152 beboere i Gellerup og 62 beboere på Toveshøj har fået nyt køkken. I alt er er renoveret køkkener for got 6 mil. kr. Kriminaliteten faler staig i Gellerupparken. I Morgenavisen Jyllans Posten nævnes et åbne brev om ophævelsessager som årsag til, at er har været en go uvikling me minre kriminalitet. En unersøgelse har vist, at folk er flytter fra almene boliger er goe ambassaører. Selv om e flytter, så er e så glae for at bo alment, at e gerne anbefaler et til anre. For at skabe en bere kommunikation mellem afelingerne og riftsafelingen er afelingssekretærene tilknyttet riftsafelingen som en stabsfunktion me reference til riftschefen. Me placering i samme lokale vil er samtiig i højere gra hurtigt kunne blive fulgt op på e enkelte opgaver, og alle i riftsafelingen vil i et levene miljø løbene være orienteret om, hva er sker i e enkelte afelinger og erme også rage nytte af gensiig erfaringsuveksling. Flere opgaver i en nye organisering er flyttet fra inspektøren til varmemesteren. Målet er, at flere opgaver skal løses hurtigst muligt ve et første kompetente le, så opgaven ikke skal turnere runt i riftsafelingen, inen en løses. Der er et oversku i regnskabet på små 2 mil., hvilket er ok. Det skal helst balancere. Ve unersku kan er ses huslejestigning, især hvis renten stiger samtiig. Beboerne betaler ekstra skat Me Regeringens finanslovsforslag er er igen lagt op til, at beboerne i e anske boligforeninger mister mia. af opsparingen i Lansbyggefonen. Derme vil Regeringen inen for e næste fire år have taget got 11 mia. kroner fra e almene beboeres opsparing. Milerne i Lansbyggefonen inbetales over huslejen, når lånene i en afeling er afraget. Når realkreitlånene er betalt u, fortsætter beboeren sålees me at betale et beløb over huslejen, som svarer til en siste yelse på lånet. Halvelen af isse penge går til boligorganisationens lokale ispositionsfon, og en anen halvel går til Lansbyggefonen. Det er isse opsparee miler, som Regeringen konsekvent e seneste år har inraget mia. af. Ifølge finansminister Thor Peersen er»tyveriet«af beboernes penge helt efter bogen, a e skal bruges til at finansiere nybyggeri. Men anre kaler et ren tyveri, hvor Regeringen målrettet tager penge fra e fattigste og giver em i skattelettelser til e rigeste. BL s forman Henning Kirk Christensen siger:»hvorfor skal Hr. og Fru Jensen fra Brønby Stran have en særlig forpligtelse til at betale, når er skal bygges pleje- eller hanicapboliger i Gentofte?«Når beboernes opsparing går i statskassen frem for til styrkelse af e almene boligområer, så bliver konsekvensen færre renoveringer, lavere boligkvalitet og flere problemramte boligområer. Konsekvensen er også, at helt nøvenige insatser må finansieres irekte over huslejen, og et belaster beboernes privatøkonomi. For at beskytte beboernes penge i e lokale ispositionsfone, har BL fremsat et ebatoplæg om fons-systemets fremti. Heri foreslår man, at e enkelte boligorganisationer overfører eres lokale opsparinger i ispositionsfonene til Lansbyggefonen uner en forusætning, at staten ikke inrager isse penge. Målet er et mere retfærigt fonssystem, hvor svage afelinger birager me minre, mens stærke afelinger birager me mere. I ag er t FORENINGEN t ORIENTERINGSBREV BRABRAND BOLIGFORENING SEPTEMBER 2006 e lokale fone ulige forelt. Boligorganisationer me mange afelinger fra 1980 erne, som er opført me IS-20 lån vil komme til at betale mere en afelinger fra 1950 erne. Et anet spørgsmål er, om en almene sektor i virkeligheen vil stå stærkere, hvis en løsriver sig fra offentlig finansiering og regulering. Det vil uen tvivl give organisationerne nogle friheer, som e ikke har i ag. Regeringen har nesat et uvalg, er skal se på en almene sektors fremti. Det er et tværministerielt arbejsuvalg, hvilket betyer, at er ikke eltager repræsentanter fra en almene sektor. Uvalget skulle inen længe være på trapperne me reegørelse. Kommunerne kræver reform af almen sektor Færre og mere hanlekraftige boligforeninger. Det foreslår Kommunernes Lansforening i Morgenavisen Jyllans-Posten og lægger erme op til, at er gennemføres en reform af en almene sektor me et mål at få en bere styring. Antallet af boligorganisationer skal skæres ne fra 700 i ag til 250 i fremtien, så man får mere hanlekraftige boligorganisationer me en professionel leelse. Deruover skal boligforeningerne have langt større frihe til selv at styre eres økonomi, og er skal ske en omfattene regelsanering, iet ingen anen sektor i Danmark er usat for så mange statslige regler som boligforeningerne. Artikel i Morgenavisen Jyllans-Posten. 28. august 2006 Områeplan for Gellerupparken Århus Kommune ønsker at få lavet en områeplan for Gellerupparken i og me, at er er kommet nye reskaber i forbinelse me Regeringens strategi mo ghettoisering. Det hanler om kombineret ulejning, omannelse af boliger til erhverv samt salg af boliger. Brabran Boligforenings bestyrelse har klart givet utryk for, at e nævnte værktøjer ikke er brugbare i Gellerupparken, hvor er i steet er behov for en mere langsigtet helhesorienteret plan, hvor er er fokus på bere koorinering og inførelse af reskaber, er reelt kan anvenes specielt i Gellerupparken. Brabran Boligforening har først i september haft møe me Århus Kommune, Tilsynet for støttet byggeri, om områeplanen, og et blev her aftalt, at Århus Kommune og Brabran Boligforening sammen henvener sig til ministeriet me en fælles plan, hvor fokus er på beskæftigelse og uannelse. Der er nu igangsat et omfattene analysearbeje, som skal ingå i planen. A hoc uvalget (et tiligere Gellerup-uvalget) koorinerer arbejet i forhol til bestyrelsen. A hoc uvalgets melemmer er Henning Woller, Kel Albrechtsen og Herman Nielsen. Aministrationschef Brabran Boligforening er i gang me at fine en ny aministrationschef, efter at Jørgen K. Rauch blev unævnt til irektør for Raners Boligforening. Ansøgningsfrist var. 4. september, og samtaler starter i uge 37. Varmeregnskaber Den 21. september usenes varmeregnskaber til beboerne. Personale Jens Brant er. 1. juli startet som ny varmemester på Toveshøj efter Finn Poulsen. Amal Ahma er ansat som rengøringsassistent i møelokaler Dortesvej og Gurunsvej. Kim Veje Nielsen er ansat som ejenomsservicetekniker i Gellerupparken og afløser erme Hans Kurt Johansen. Erik Simonsen fra BB Service er. 31. juli gået på efterløn Anita Bergmann har opsagt sit arbeje som beboerrågiver me virkning fra 31. juli, a hun har fået nyt job. Lene Drøjal har opsagt sit arbeje som Naboskaber me virkning fra 30. september, a hun har fået nyt job. Personalefest i Brabran Boligforening er. 23. september

9 t FORENINGEN t n LÆSERBREVE n NY OMRÅDEPLAN FOR GELLERUP-TOVESHØJ Århus kommune har meelt, at er skal laves en ny områeplan for Gellerup-områet (Toveshøj og Gellerup). Efter foreningsbestyrelsens mening er et en go ie, hvis er kan uarbejes en områeplan, som samler en række positive forslag til forberinger i områet, så et kan uvikle sig som et freeligt, inbyene og levene kvarter i tæt kontakt me en øvrige by. Derfor fik en elegation fra foreningsbestyrelsen efter ønske et møe. 1. september me råman Peter Thyssen og hans embesmæn, hvor et blev aftalt, hvoran ette arbeje kan komme i gang. Dette skal selvfølgelig ske i kontakt me e to afelingsbestyrelser. Og alle interesseree er meget velkomne til at fremkomme me forslag og inlevere em til melemmerne af foreningsbestyrelsen eller afelingsbestyrelserne. Vi er nu helt i starten af ette arbeje, og intet er besluttet, og a et jo kan blive svært arbejskrævene, har vi i foreningsbestyrelsen nesat et lille milertiigt uvalg (kalet a-hoc-uvalget), som skal prøve at koorinere tingene. Det består af Henning Woller, Herman Nielsen og Kel Albrechtsen. Derme skulle vi også gerne sikre, at foreningsbestyrelsen ikke forsømmer sine øvrige opgaver! Vi sage til råman Thyssen, at et allermest afgørene må være insatsen SKAL DER VÆRE BUTIKKER, SÆLGES LEJLIGHEDER ELLER Af Kel Albrechtsen ml. af foreningsbestyrelsen for at sikre, at en opvoksene generation i Gellerupområet får uannelse, arbeje og et got fritisliv. Kun på en måe kan man gennem en målrettet insats sikre, at vi i e kommene år ungår problemer som f.eks. slagsmål, sammenstø me politiet o.lign., som er esværre har været tilfæle af i år. Råmanen var enig i, at ette er et meget vigtigt spørgsmål, og erfor håber vi, at er sammen me kommunen kan uarbejes goe initiativer. Da kommunens kasse jo er lukket, så må vi anmoe regeringen om at ye støtte til gennemførelsen af en nøvenige insats. Regeringen har ønsket, at vi skal unersøge muligheerne for at ustykke og sælge lejligheer i områet. Men et vil efter foreningsbestyrelsens opfattelse ikke gavne uviklingen, men erimo kun skabe nye vanskelige problemer. Derfor har vi aftalt me råmanen, at boligforeningen uarbejer en nøjere analyse af ette forslag og ets konsekvenser. Det er vi i gang me. Vi vil også unersøge anre muligheer. F.eks. kan er måske være brug for et opele nogle af e store lejligheer eller tage nogle lejligheer u til butiks- og hånværksformål. I en forbinelse har vi sagt til kommunen, at et vil være meget uheligt, hvis en plan om at uvie Bazar Vest kommer til at blokere for Kig også in på inretning af butiksarealer i Gellerupområet. Hvis Bazar Vest får gokent uvielsen, så vil et nemlig opsluge hele et resterene tillate butiksareal i områet. Der er nemlig i kommuneplanen loft over butiksarealet. Derfor har vi gjort insigelse mo uvielsen af Bazar Vest og sagt, at er ikke bør træffes beslutninger, som kan hinre gennemførelsen af forslag til en ny områeplan. Områeplanen skal også ses i sammenhæng me uviklingen i naboområerne, altså e ælste afelinger i boligforeningen samt Holmstrup Mark. Her skal er overvejes initiativer, som kan hinre, at er opstår ny koncentration af sociale problemer. I nogle afelinger inebærer ette også, at er skal gennemføres betyelige renoveringer. Alle isse ting må ses i sammenhæng, så vi ikke risikerer at flytte runt på problemer i steet for at løse em. Vi vil løbene orientere afelingsbestyrelserne og beboerne, når er er nyt i ette arbeje og som nævnt opforrer vi alle i områet til at fremkomme me goe iéer. Røgfri På et orinære Afelingsmøe i af. XVI Volbækhave, blev er taget enelig beslutning angåene rygepolitik i fælleshuset. Ve afstemningen herom blev resultatet 33 for røgfrit fælleshus og 19 mo. Vi er glae for resultatet, et er i trå me samfunets holning til rygning og erkenelse af, at rygning er sunhesskaelig. Vi tror et bliver almineligt fremover i bofællesskaber at hole fælleshusene røgfrie. Manag. 4. september var er et årlige afelingsmøe i af. 1. Møet fant ste i Skovgårsparkens Selskabslokaler. Omkring 40 mennesker var møt op til møet. Bo Sigismun var irigent og kunne konstatere, at møet var lovligt inkalt. Man mærkee hurtigt en go og hyggelig stemning. Beboerne i af. 1 kener hinanen got, er på fornavn, og e fleste har boet i afelingen i mange år. Beretninger Der blev aflagt muntlig beretning fra afelingsbestyrelsen. Der er opsat 3 nye bænke. Kvaliteten kan iskuteres, men e står er a. Der er plantet hybenroser langs garagerne så børn ikke længere kan løbe på taget. Af. 1 har fået ny gårman. Der er kommet flere parkeringsplaser, og en økonomiske situation ser lit lysere u. Klub Hans Broge er en eneste beboeraktivitet. Alle opgange er malet og enevæggene me farve på. Bestyrelsen har ikke haft ti til at male på legeplaserne. Fastelavnsfest har været et eneste arrangement. Det var til gengæl got og vellykket. Der er plan om ny strygerulle. Boligforeningen tilbyer lejere Venlig hilsen Børge Larsen & Grethe Otiri Volbækhave AFEDLINGSMØDE I AFD.1 MEGET ROLIGT MØDE TRODS VARMT EMNE af Hanne Løvig at låne op til kr til nyt køkken på et 10-års lån. Det vil koste omkring kr. 450,- om måneen. Ingen ba om oret efter beretning, og er var ingen kritik. Beretning gokent. Herefter var er muntlig beretning fra foreningsbestyrelsen ve forman Jesper Peersen, som selv bor i af. 1. Regnskabschef Grethe Dam kunne fortælle at er i år er et oversku på kr i afelingen. Forslag Siste år var er et unersku på kr , så et er er blevet rettet op på. Der var i år et par inkomne forslag. Det ene var ænring til og justering af orensreglementet, a såan et jo bliver forælet engang imellem. Det forløb i en såan fre og forragelighe så irigenten sage:»det er a u- troligt me jer. Det her er ellers noget er kan få folk op af stolene!«1 - Hans Broges Parken Det anet forslag hanlee om håre hvievarer, og er gik et også stille og roligt me at blive enige efter nogen snak frem og tilbage. Afelingsbestyrelsen blev valgt, og er blev taget billeer. Der var ingen, er var interesseree i at være me i Skræppeblaets reaktion. Heller ingen ønskee at være repræsentant i FAS. Det kan skyles, at e forskellige i af. 1 har taget eres tørn ér. Uner evt. var er lit snak om brænenæler og fliser. Og irigenten sluttee me at sige tak for et særeles hyggeligt møe i go ro og oren

10 23 - Skovhøj 3 - Skovgårsparken ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 23 DET BLEV EN LANG; MEN HYGGELIG AFTEN af Lise Venelbo AFDELINGSMØDE I AFD. 3 HØJHUS, VASKEHAL, LÅSE OG KØKKENER BLANDT EMNERNE af Hanne Løvig Orinært afelingsmøe onsag en 3 september 2006 møeeltagelsen er rigtig go båe fra boligforenings- og afelingssie, vi var ialt 34 elagene, hvoraf e 4 var fra boligforeningen og varmemesteren, møeleer er Bo Sigismun. Møet inlees me en gennemgang af agsornen, som er varslet korrekt, erefter fremlage Lise Venelbo beretning fra året er gik, et var en lang beretning, men er er jo også sket en masse i et forgangene år. Derefter blev er kort orienteret om en grunejerforening, er er megen ebat om fremlæggelsen, a er er sket meget sien sist her i afelingen. Efter en kort pause, for at folk kunne komme u og ryge og på wc fortsatte vi møet me punkterne; er er nok at tage fat på. Henning Woller fra boligforeningen fremlage forholene omkring boligforening planer me at bygge nye ælreboliger ue i Tranbjerg. Efter Hennings orientering var turen kommet til vores buget, et ser lit skit foto: Hans Grunsøe u, a er er tilkommet nogle ugifter er ikke var taget høje for. Derfor er er varslet en husleje stigning på 5,44%, efter megen ebat blev bugettet vetaget me meget stor enighe om, at et er en volsom stigning. Så er vi nået til punkt 5, orientering om forele og ulemper ve eventuelt ophævelse af 55+ klausulen. Man mente ikke, at et ville give nogle konsekvenser, og man har a også taget unge mennesker in i afelingen. Stemningen er go, og vi er næsten halvvejs i aftenens program; er er staig megen ebatlyst tros klokken er ve at være lit over 21. Der er rejst forslag om at uvie afelingsbestyrelsen fra 3 til 5 melemmer. Forslaget blev vetaget me et overvælene flertal. Så er vi kommet til et forslag, om at hole 1 hun i afelingen, forslagsstilleren er meget humoristisk, forslaget blev sent til urafstemning. Der var så efterfølgene et forslag om at hole 2 katte, et blev ligelees sent til urafstemning. Så er vi nået til aftenens næstsiste punkt, valg til vores bestyrelse er skal jo væges 5 melemmer til bestyrelsen, et blev vi jo enige om a vi stemte, om er skulle vælges 3 eller 5 melemmer, så a er kun var 5 er stilee op, ja så blev et jo ikke særlig svært, alle 5 kom in. Aften sluttee af me at er var sanwich, øl/soavan og kaffe og te til alle, men er var et efterhånen også ve at være ret sent, men alligevel var er mange, er blev og fik lit socialt hygge og samvær, så generelt set, var et en rigtig hyggelig aften. Torsag. 7. september fant et årlige afelingsmøe i af. 3 ste. Det foregik i Skovgårsparkens Selskabslokaler. Omkring 50 mennesker var møt frem enne aften. Kel Albrechtsen valgtes til irigent, og han kunne konstatere at møet var rettiigt og lovligt inkalt. Afelingsbestyrelsen aflage muntlig beretning og startee me at sige at er ikke var sket så forfærelig meget sien sist. Der har været 3 fester: pensionistfest, julefest og fastelavnsfest. Alle vellykkee. Varmemester Kent Hansen har i en perioe været ulånt til Hasselager. Jan O. Petersen, som er gårman, har været på kursus nogle måneer. Der har i steet været en mehjælp. Der er kommet nyt betalingssystem i vaskeriet, som fungerer got. Afelingsbestyrelsen har været noget unerbemanet, a to melemmer er gået u af bestyrelsen, og formanen har været syg i en lang perioe. Hun er nu heligvis i go bering. Afelingsbestyrelsen erkener, at enne skal være bere til at informere om, at er faktisk ikke er noget at informere om. Beretning gokent. Foreningsbestyrelsens beretning ve Kel Albrechtsen. Der er et oversku i af. 3 på , som er henlagt til betonrenovering. Der er huslejestigning på 0.69% og fal i antennebirag kr. 1.60,- om måneen. Sagen om renovering af højhuset har været lit af en varm kartoffel. Højhuset er i en meget årlig forfatning, og er er ligesom tre mulige moeller: Den billige ugave, som vil koste omkring 45 mil., en noget yrere (og selvfølgelig også bere) til ca. 80 mil. Eller simpelthen at jævne et me joren og bygge op igen. Men her bliver 120 mennesker altså hjemløse og skal genhuses i meget lang ti. Der var tre inkomne forslag Det ene hanlee om vaskehallen, hvor er bliver vasket lit rigelig mange biler på en lit lyssky måe. Og van er jo ve at være ret yrt, a er ikke er uanee mænger rent van til råighe. Det vil blive besværligt og yrt at lave nyt betalingssystem og anen agang til vaskehallen. Forslaget blev forkastet. Det anet forslag var uskiftning af låse til et mere sikre system. Kent Hansen kunne fortælle, at et efterhånen var få, er manglee at blive skiftet til et nye system. Derfor er et hverken særlig yrt eller særlig besværligt at skifte e siste. Forslaget blev vetaget. Det treje forslag var ang. finansiering af iniviuelle køkkenmoerniseringer. Som et tilbu kan man låne op til kr af boligforeningen på et 10-års lån. Det vil være en ugift på ca. kr. 450 om måneen. Det er en enkeltes eget valg, og ve fraflytning overgår lånet til ny lejer (som jo også frit kan vælge til og fra et lejemål på e betingelser ). Forslaget vetaget. Afelingsbestyrelsen blev valgt. Uner evt. var er lit snak om ueog mågeproblemer. Disse fugle har et me at vække beboere kl. 5 om morgenen me fuglelarm. Men fugle er jo som bekent frie og meget svære at styre, så et ente lit u i sjov og hyggesnak. Til sist takkee Kel Albrechtsen for et got møe

11 2 - Søvangen 2 - Søvangen På afeling 2, Søvangens, beboermøe blev kun én af e bestyrelsesmelemmer, som var på valg, genvalgt. Freeligt beboermøe Søvangens beboermøe i afeling 3, Skovgårsparkens, selskabslokale en 5. september virkee orinært freeligt fra starttispunktet klokken 19. Afelingsbestyrelsen inlete efter velkomst me at foreslå foreningsforman Jesper Peersen til irigent, og uen mokaniater kunne han fortsætte og konstatere en rettiige inkalelsesfrist var overholt, og me efterfølgene gennemgang af agsorenen gik beboermøet i gang. Beretning Oret blev givet til afelingsforman Georg Nielsen for afelingens beretning. Den var hverken lang eller ophisene. Georg Nielsen intete me omtale af vaskeriet, at et var for årligt, at folk ikke kunne tage eres vasketøj me sig efter ent vask, og»kunne e ikke fine u af et, måtte er være noget galt«.»vi må have nye maskiner«, fortsatte Georg Nielsen, og rigtigt, vaskemaskinerne fungerer ikke optimalt. Så er vil være usigt til nye vaskemaskiner i løbet af næste år. I forlængelse af kritikken af e folk, som ikke tog eres vasketøj me sig, kom Georg Nielsen in på folks uvane me at smie affal ue i områet fulgt op af en opforring til folk om at tage eres affal me sig og aflevere et i nærmeste affalscontainer. Lån til forberinger»der har længe været talt om, at lejligheerne trænger til nye køkkener, og at baeværelserne skal renoveres me uskiftning af baekar til brusekabine«, fortsatte Georg Nielsen:»For nye køkkener kan vi ye 75% til ækning af ugiften som tiligere og e resterene 25% som lån, er efterfølgene tilbagebetales via huslejen. Angåene baeværelserne have vi i januar besøg af fagfolk til at se på, VAGTSKIFTE I SØVANGEN FLERE EMNER PÅ DAGSORDENEN af Peter Kjellerup Hansen hvoran vi best kunne klare at uskifte baekarrene me brusekabiner økonomisk. Der var 3 muligheer, hvor vi frafalt en billigste, og samtiig måtte erkene, at en mulighe bestyrelsen var enige om, ville meføre en huslejestigning på 2%. Den mulighe inebar, at baeværelsesloftet skulle sænkes ca. 30 cm, og varmtvansmålere opsættes iniviuelt.«georg Nielsen berørte også mulighe for økonomisk hjælp fra Lansbyggefonen til gennemgribene renovering af blokkenes yermure, så fugtproblemerne blev bragt til ophør.»der er søgt om miler, og e to fra afelingen, som henvente sig herom var positive i eres tilbagemeling«. Som afslutning på beretningen omtalte Georg Nielsen også en beboerunersøgelse, som lige var afsluttet. Den viste på tilbagemelingen fra e skemaer, som var usent, at beboerne i et store og hele er tilfrese me at bo her. Beboerhuset mangler hjælpere I forlængelse af Georg Nielsens afelingsberetning, tog Birthe Wisen fra afelingsbestyrelsen over og fortalte om afelingens beboerhus. Der er alleree got gang i ulejningen til aktiviteter, og træværksteet i kæleren er næsten brugerklar.»der mangler enkelte småting, og Georg og Kaj vil være behjælpelig me inkøb af materialer«.»men«, fortsatte Birthe Wisen,»vi søger kraftigt om hjælp til etablering af værkste for stenslibning og keramik.«dernæst omtalte Birthe Wisen projekt»fællesspisning«, som er uner forbereelse til start en 27. september Det projekt skal efterfølgene følges op én gang om måneen og til rimelige priser. Omkring en alleree igangværene»sønagscafé«beklagee Birthe Wisen en alt for manglene tilslutning. Måske kunne er ænres på et me emneforslag til beboerforerag, evt, me lysbilleshow. Til slut omtalte Birthe Wisen e snart aktuelle julearrangementer.»i november/ecember er er planlagt julearrangementer for beboerne og eres børn og børnebørn me inhol i bl.a. at klippe og klistre juleekorationer. Her efterlyser vi ekstra frivillig hjælp«. Efter ent beretning var er spørgsmål og ebat fra salen. Der blev spurgt til nyt om børnehaverne og om e påtænkte kurser i gymnastik og ans. Svaret var:»intet nyt«, Per Jensen foreslog 100% orning uen lån omkring etablering af nye køkkener,»som e har et i nogle af e anre afelinger«. Det ville afelingsbestyrelsen ikke afvise. Derefter blev er livlig ebat omkring affalssmining og ukrut i områet, inen beretningen blev gokent. Nybyggeri og istansættelser Som forman for foreningsbestyrelsen fremlage aftenens irigent Jesper Peersen årsberetningen for Brabran Boligforening. Han inlete me omtale af e beboerunersøgelser, som lige var afsluttet ue i Harlev og Hasselager, og e viste et resultattal på 4 på en skala fra 0 til 5. Af nye byggeprojekter er man i ful gang me elementbyggeri af en helt ny slags ue i Tranbjerg færiglavee sektioner lige til at sætte op me en ustrakt beboerinflyelse på boliginretningen. Var et ikke ny oplysning, så blev et klart nyt ve et efterfølgene: 2 helt nye inspektører er blevet ansat og ulejningschefen er blevet aministrationschef. Hensigten herme er at give en bere service til beboerne me hurtigst mulig opgaveløsning, bl.a. forstået sålees at varmemesteren fremover nu irekte samarbejer me afelingsbestyrelsen, hvor et tiligere foregik via inspektøren. Røveri af og fra beboerne Til en i agspressen kente omtale af usminingssager grunet røveriske overfal i Gellerupparken og Toveshøj fortalte Jesper Peersen, at af e 3 i boligretten rejste sager vant Brabran Boligforening en ene, me begrunelsen, at en kriminelle unge var vent hjem til familien i Gellerupparken. De 2 øvrige er blevet anket til Lansretten,»og vi forventer at vine er«. Straks anerlees forholer et sig, når lovgiverne forgriber sig på e lovlyige, I en kommene Finanslov er er fra Christiansborgpolitikernes sie lagt op til, at en almene boligsektor til Staten skal aflevere kr (3,4 milliarer), som en lovpligtigt har inbetalt til Lansbyggefonen. Formålet herme er, at politikerne nu tager sig retten til at forvalte boliglejernes penge til anerlees nybyggeri, som f.eks plejeboliger. Samlet er e sat på Finansloven til en»nette«sum af 11 milliarer kroner, og følgen heraf vil blive, at Lansbyggefonen er tvunget til at optage yre lån for at financiere regeringens boligpolitik.»jeg kan ikke kraftigt nok opforre jer til at iskutere en problematik inbyres og tage stilling til en. Det er jeres penge, et rejer sig om«, sage Jesper Peersen. Den efterfølgene ebat fra salen var mere en»varm«. Hartvig Venelboe mente, at hvis Boligforeningernes Lansbyggefon ville acceptere et, var e for passive. Han opforree irekte til civil ulyighe over for Regeringen. Hertil svaree Jesper Peersen, at 60% kan trækkes tilbage fra Lansbyggefonen, og at et som såan ikke er Lansbyggefonen, er er problemet.»problemet er et groteske vi skal låne pengene for at Staten kan få em«. Flere vreesubru fra salen om ette punkt, afsluttee formanens beretning. Lån årsag til huslejestigning på 2,16% Regnskabet som blev forelagt af Grethe Dam fra boligaministrationen viste tros en negang i aministrationsugifter, en fastlås beløbsramme til ispositionsfonen (kroner ), nesættelse af beløb til henlæggelser og bortfal af minre ugiftsposteringer fra tiligere år en huslejestigning på 2,16%, svarene til kr. 11,24 pr kvaratmeter/år. Den forholsvise høje stigning skyles prisstigninger og optagelse af nye lån. Der er sålees prisstigninger på renholelse og planlagte renoveringer af baeværelser og køkkener. De efterfølgene spørgsmål koncentreree sig a også om e oplyste beløb på kontiene ispositionsfonen og Lansbyggefonen. I forlængelse af Grethe Dams reegørelse blev beboerne præsenteret for eres nye inspektør Carsten Falk til besvarelse af nogle af e rejste spørgsmål, f.eks. 100% financiering af nye køkkener.»som situationen er i ag er et muligt at låne et fule beløb af afelingen me afrag over 10 år via huslejen og me forrentning på 5%. Der er frit valg om køkkenleverance«. En forespørgsel fra salen, om ugiften kunne komme in uner veligeholelseskontoen, blev blankt afvist. Det samme blev et rejst forslag om beløbsramme på veligeholelseskontoen me evt. huslejenesættelse ve overskrielse af beløbsrammen. Sistnævnte var Foreningsbestyrelsen bekent me som et forslag fra anre afelinger. Men et supplerene forslag om at omanne overskyene beløb på veligeholelseskontoen til huslejenesættelse skabte stor ebat. Nye ansigter i afelingsbestyrelsen Et af aftenens store overraskelser kom uner valget til en nye afelingsbestyrelse. 4 afelingsbestyrelsesmelemmer var på valg og me em suppleanterne. Ingen af suppleanterne ønskee at forsøge igen, og af e bestyrelsesmelemmer, som var på valg, ønskee Joop e Vries og Else Høgh ikke genvalg. De resterene 2, afelingsformanen Georg Nielsen og Birthe Wisen, motog genvalg, og så til resultatet: I alt melte 8 sig på valgbanen. De var formanen Georg Nielsen, bestyrelsesmelem Birthe Wisen, Nils Saners (ny), Kenneth Frisk (ny), Dieter Pienowsky (ny), Carl Rasmussen (ny), Kirsten Jacobsen og tiligere forman Hartvig Venelboe. Af isse blev følgene valgt til bestyrelsen Birthe Wisen, Nils Saners, Kenneth Frisk og Kirsten Jacobsen. Suppleanter blev Hartvig Venelboe og Dieter Pienowsky. Suppleanten til Skræppeblaet Birthe Graff ønskee ikke at genopstille, og Skræppeblaet har erve lit et tab. Til FAS valgtes på kraftige opforringer Hartvig Venelboe. Han var eneste kaniat og et var genvalg Antenneebat Uner evt. hvor man ikke kan beslutte noget var er optræk til nye ebatbølger. Det var en oplyste stigning i antennebiraget pr. måne pr. lejlighe pålyene kroner 5,50, er fik folk op af stolene. Hartvig Venelboe anfægtee irekte antenneforeningens formål, og fik applaus på sit forslag om, at afelingen skulle stå på retten til at vælge fra over for et kæmpeuvalg af TV- kanaler, og koncentrere sig om 3-paksløsning frem for fulpakløsning. Det fik en anen til at rejse sig, og beklage, hvis hun skulle miste TV3, for er var en serie hun fulgte me i, og gerne ville fortsætte me at følge me i (sikkert i al uenelighe) til allerhøjeste markespris Da et heroveni blev oplyst fra aministrationens sie, at et ville blive langt yrere me 3-paksorning frem for fulpaksløsning var er alminelig summen vehæftet unrene kommentarer. Aftenens beboermøe sluttee klokken me en tak til Georg Nielsen fra Birthe Wisen, for en insats han har gjort som afelingsforman. To goe muligheer for fællesskab og -spisning Husk, er er fællesspisning igen tirsag. 24. okt., me tilmeling onsag. 18. okt mellem og og ve sønagscaféen. 22. okt. fra kl til 17.30, i beboerhuset. Menuen. 24. er forloren hare me iv. tilbehør, og til essert gammelaws buing me saftsauce og kaffe Vi glæer os til at se jer igen, båe i caféen og til spisningen. Biletterne til maen koster fortsat kr. 30,- for voksne og halv pris for børn uner 12 år. Husk hurtig tilmeling, et er e første 30 pers. er får plas ve borene. På gensyn Beboerhusuvalget

12 4 - Gellerupparken 5 - Toveshøj EN OMMER I GELLERUP BEBOERMØDET I GELLERUPPARKEN BLEV SUSPENDERET OVEN PÅ EN LANGVARIG DEBAT OG EN RODET AFSTEMNING OM B-ORDNINGEN. MØDET FORTSÆTTER ONSDAG DEN 1. NOVEMBER af Helle Hansen TOVESHØJ RUSTER SIG MOD SOCIALE PROBLEMER FÅ BEBOERE TIL AFDELINGSMØDE MED TUNGE SAGER af Jens Skriver arkivfoto: Sebastian Aorján Dyhr Afelingsbestyrelsen i Gellerupparken inkaler til nyt beboermøe onsag en 1. november i forlængelse af et orinære beboermøe onsag en 7. september, som blev suspeneret u- mielbart efter behanlingen af punkt 5.a på agsornen. På et kommene beboermøe vil møet blive genoptaget fra agsorenspunktet 5. b, umielbart efter at møets eltagere har valgt en irigent. Møe afbrut på grun af protester Beboermøet onsag en 7. september blev suspeneret, fori møets irigent ikke var i stan til at få genoprettet ro i salen, efter at afstemningsresultatet i forbinelse me punkt 5. a blev offentliggjort. Dirigenten valgte erfor at nelægge sit hverv, og a ingen anre i salen var villige til at påtage sig at lee møet, valgte afelingsbestyrelsen at suspenere møet. Uroen i salen opsto i forbinelse me afstemningen om, hvorvit Gellerupparkens veligeholelsesregler fremover skal følge b-orningen frem for a- orningen. Efter en uybene fremlæggelse af forslaget me en lang ebat og mange spørgsmål blev afelingsbestyrelsens forslag, om at Gellerupparken pr. 1. januar overgår til b-orningen, sat til afstemning. I første omgang forsøgte irigenten at gennemføre afstemningen ve hånsoprækning, men a et ikke lo sig gøre at tælle stemmerne på korrekt vis, valgte irigenten, at er skulle stemmes om. Det blev fra salen bet om, at et blev gjort via en skriftlig afstemning. Resultatet af en skriftlige afstemning lø: 76 stemmer for forslaget og 59 imo og fire ugylige stemmer. Efter offentliggørelse af afstemningen gav flere beboere højlyt utryk for, at e var utilfrese me resultatet. Dirigenten fastslog, at en skriftlige afstemning var gennemført i henhol til vetægterne, og er ville ikke blev tale om en ny afstemning. Forslaget var vetaget. Dette ville nogle af møeeltagerne ikke acceptere, og isse lo sig ikke tale til ro. Derfor valgte irigenten at trække sig. Og herefter blev møet suspeneret. Brug for aktive beboere På beboermøet en 1. november genoptages møet fra agsorenspunktet 5. b, er sammen me punkt 5. c hanler om installeringen af ørtelefoner i afelingen. Derefter følger punkt 5., er er et forslag fra afelingsbestyrelsen, om at ansvaret for lokaleforelingen og en aglige aministration af beboerhuset Yggrasil tilbagegår til afelingsbestyrelsen som så i samarbeje me naboskaberne og beboerhusets brugerrå skal sikre, at Yggrasil kan bruges af alle afelingens beboere. Valg til bestyrelsen Siste punkter på agsornen er valg. Og her skal er vælges hele 10 melemmer til afelingsbestyrelsen, fori tre af e afelingsbestyrelsesmelemmer, er blev valgt siste år, i årets løb er flyttet fra afelingen. I en nuværene afelingsbestyrelse har seks melemmer meelt, at e er villige til at genvalg. Det betyer, at er er brug for minst fire nye kaniater til afelingsbestyrelsen. Og eruover håber afelingsbestyrelsen også, at er bliver valgt nogle suppleanter. Enelig er er også valg af en skribent til Skræppeblaets reaktion. Gellerupparken har i alt tre repræsentanter i Skræppeblaets reaktion. De er valgt for to år a gangen. I år er et Sebastian Dyhr, er er beboerblaets reaktør, er er på valg ve Gellerupparkens beboermøe. Sebastian er fraflyttet afelingen, men han er villig til at fortsætte som afelingens skribent og blaets reaktør. Gellerupparkens øvrige melemmer af Skræppeblaets reaktion er Bo Sigismun, Helle Hansen og Mohamme Hawa. Kun en beboere samt gæster have funet vej til et orinære bugetmøe på Toveshøj. Egen beboerrågivning Formanen Susanne Petersen forklaree, at en goe sommer have afækket mange problemer som f.eks. ubehøvlet knallertkørsel. Områet var præget af stigene uro og kriminalitet, hvilket hun have fået bekræftet af Lars Bro fra Nærpolitiet. Problemerne er blevet så store, at er måtte gøres noget. Derfor starter Toveshøj sin egen beboerrågivning fra årsskiftet. Der er tale om en stilling på 20 timer om ugen, er skal anvenes til træffeti, arbeje i marken og kontakt me samarbejspartnere. I samarbeje me aministrationen skulle er gøres et målrettet forsøg på at komme problemerne til livs.»uviklingen kan ikke fortsætte«, sage Susanne.»Beboerrågivningen skal opgraere et aglige arbeje i afelingen, lave forebyggene arbeje og mevirke til kortlægning af svært tilgængelige forhol.«øvrige beretninger Enviere utrykte Susanne tilfreshe me en nye varmemester. Fliser er blevet omlagt. Arrangementerne, som Inga Bech og Jørn Fransen står for, har været en stor succes. Der søges penge til renovering fra ghettopuljen. Beboerhuset Tousgårslaen er i fare for at blive ramt af kommunens sparekniv og ophøre me at være kommunalt beboerhus. Susanne lo forstå, at henes politiske baglan, Venstre, gik in for, at et blev bevaret. Hun langee u mo»ren ghetto«- agen. Den var præget af hastværkets lastværk og have været en fiasko, a er staig smies meget affal. Kulturagen 16. september fik en anbefaling, og Eifesten ville få al mulig hjælp. Enelig nævnte Susanne, at hun ve et tasketyveri have fået stjålet sin bærbare computer og to mobiltelefoner. Hun træffes nu på nummer Hun sluttee af me at takke for got samarbeje i bestyrelsen. Møets irigent Jesper Peersen aflage beretning fra foreningsbestyrelsen. En kort iskussion af foreningsbestyrelsens arbeje munee u i en opforring til at forsøge at påvirke Dansk Folkeparti, så et reelt yee støtte pensionisterne. Bugettet Søren Løkkegaar forelage bugettet, er inebar en huslejestigning på, 3,78% p.a. Han unerstregee, er lå et meget grunigt forarbeje bag, og bugettet blev gokent me meget stort flertal. Bent Hansen blev foreslået og valgt som suppleant til afelingsbestyrelsen. Uner eventuelt var er et spørgsmål om energimåling, inen Susanne Petersen og irigenten takkee af for et got møe. Hele møet varee fem kvarter, hvorefter er blev serveret fint smørrebrø. Der inkales til beboermøe el 2 for Gellerupparken Onsag en 1. november kl i Skovgårsparkens Selskablokale Dagsoren husstansomeles ugen forinen møet

13 16 - Volbækhave 16 - Volbækhave ET SPØRGSMÅL OM RYGNING RYGNING, TRAFIKSIKKERHED OG BESKÆRING AF TRÆER BLANDT EMNERNE PÅ BEBOERMØDET af Peter Kjellerup Hansen Valg Som afslutning på møet blev er afholt nogle hurtige valg. Ole Christensen ønskee ikke genvalg til afelingsbestyrelsen og blev erstattet af Erik Lauritsen. Else Stoltenberg og Inger Bering blev valgt som henholsvis 1. og 2. suppleant. Der var ingen kaniater til Skræppeblaet og FAS, og uner»evt,«var er ikke en, som ønskee oret. Klokken takkee formanen møet af. Tirsag en 12. september 2006 klokken 16 samlees 34 beboere i afeling 16 Volbækhaves store fællesstue til et årlige beboermøe. Renovering og ventilation Efter velkomst ve afelingsforman Søren Erichsen, valgtes Bo Sigismun til irigent uen mokaniater. Han konstateree møets rettiige inkalelse, og gennemgik agsorenen, me 4 forslag fra beboerne, hvoraf e to var samhørene. Derefter gav han oret til afelingsforman Søren Erichsen til beretning om afelingens forhol i et forløbne år. Søren Erichsen omtalte, at er have været afholt 6 møer, hvor man have røftet inførelse af et anet betalingssystem til brug af vaskemaskinerne me huslejestigning til følge, og som erfor var blevet afvist. Man have også iskuteret et ørlukningssystem i afeling B, renovering af en uenørs stensætning, og forbering af ventilationen i gæsteværelset og i fællesrummet, hvor er jævnligt var problemer me uluftningen. Et forslag om køb af en græsslåmaskine var blevet afløst af forslaget om at bevare græsarealet som ren»natureng«. Projekter i planlægning var tætning af taget over fællesrummet, mere lysgivene stueøre på 1. sal, nyt gulv og fælning af nogle store bjælketræer. Ingen huslejestigning Søren Erichsen fortsatte sin beretning me generelle betragtninger og i særeleshe et tilbagevenene: Totalt rygeforbu eller rygeforbu i enkelte områer. Det er et åbenbart problem, a et i nærværene møe er 3. gang, et er på banen. Blant øvrige blev et oplyst, at lejeleigheen pt er sat lig 0. Det samme kan sættes på huslejestigninger.»så har vi haft en vellykket uflugt til Samsø, og aktivitetsagene har fungeret hver torsag, for at give miljøet et løft«, sluttee Søren Erichsen sin beretning, er enstemmigt blev gokent. Efter formanens beretning gav Henning Woller som repræsentant for Foreningsbestyrelsen foreningens beretning, og reegjore for en gennemført beboertilfreshesunersøgelse me et flot resultat. En anerlees og forberet service rettet mo beboerne umøntet som gårmæn og varmemestre i fremtiig virke som kontaktpersoner blev uybet me præsentation af afelingens nye inspektør, Carsten Falk. Derefter reegjore Henning Woller for en uarbejelse af en ny og bere vejleing ve inflytning, nye boliger i Tranbjerg 65 boliger aministrative organisatoriske ænringer i boligforeningen, og afsluttee me omtale af e 3 usættelsessager i Gellerup-Parken, hvoraf Boligforeningen have vunet en ene, og enelig Regeringens økonomiske ingreb i Lansbyggefonens beboeropsparee miler.»det har ikke rigtig vakt gehør i meierne«, sluttee Henning Woller. At ryge eller ryge u Årsregnsskabet me bugettet blev fremlagt af Jytte Poulsen, som uner gennemgangen kunne oplyse, at biraget til antenneforeningen i kommene år ville stige til kroner 7,85 pr. lejlighe pr. måne, at er ville blive en lille stigning i e variable ugifter me resultat i en minre stigning til samlee henlæggelser omskrevet:»variable ugifter = løbene ugifter«det rejste straks spørgsmål fra salen. Børge Larsen spurgte, om ikke et var muligt, at reucere ugiften til veligeholelse, hvis man selv foretog et, er skulle gøres. Svaret var, at et kunne ikke lae sig gøre at blane frivilligt arbeje me lønnet arbeje. Såvel regnskabet som bugettet blev efterfølgene gokent. Halvelen af efterfølgene 4 forslag omhanlee rygeproblematikken. I første forslag, som var insent af Grethe Otiri, ingik totalt rygeforbu i fælleshuset alle age, untaget ve ulejning, og a kun i ulejningsperioen. Gæsteværelse og køkken skulle forblive røgfri også ve ulejning. I anet forslag, er var insent af Bente Poulsen, lø forslaget»hensyntagene rygning«uen totalt rygeforbu iflg tiligere beslutning. Da e forslag kom til ebat, viste et sig, at kun 4 beboere var rygere, og Bente Poulsen fulgte sit forslag op me hyppigere uluftning. Ole Christensen anførte, at er var højt til loftet i fælleshuset, hvilket begrænsee røgen i rummet. En treje anførte problemer me bronchitis, astma m.v. Debatten munee u i skriftlig afstemning a gik jeg u uenfor me il i min pibe og afstemningsresultatet blev en klar sejr til Grethe Otiri me 33 stemmer. Trafik kontra træer De næste to forslag rejee sig om trafiksikkerheen og beskæring af træerne. I et første af e forslag insent af Knu Jespersen ønskee forslagsstilleren els at omlægge nogle af fliserne på gangstien els at fjerne et af træerne og noget af tjørnebusken u mo vejen af hensyn til usyn og mefølgene trafiksikkerhe. I forlængelse heraf lø et anet forslag fra salen om evt. bere skiltning. Forslagene blev vetaget. Det siste af e rejste forslag insent af Børge Larsen omhanlee beskæring til fælning af træer i skovbrynet ve bebyggelsens gavl. Forslaget blev begrunet me, at omtalte træs grene rækker langt in over taget på bebyggelsen me fare for skae på tagbelægningen.»best ville et være helt at fjerne et pågælene træ, hvis ikke man mener, at en kraftig beskæring vil være tilstrækkelig«, anfører Børge Larsen. Til ette svaree Erik Egebak, at træet er beskyttet, iet Kommunen v/naturforvaltningen har påtaleret i en såan sag. Det skabte en livlig ebat, som alligevel munee u i at forslaget blev vetaget. 6 - Holmstrup BEBOERMØDE MED LANDSPOLITISKE OVERTONER DET ORDINÆRE BUDGETMØDE I HOLMSTRUP PRÆGET AF REGERINGENS ASOCIALE POLITIK Foruen gæster fra boligforeningen have kun omkring 25 beboer lagt vej forbi beboermøet. Afelingsbestyrelsen have i forvejen fået omelt en fylig skriftlig beretning, så er var go mulighe for at orientere sig om, hva skulle foregå på møet, og en foreslåee huslejestigning var»kun«på 2,89% p.a. Derfor følte en el et måske ikke tvingene nøvenigt at møe op. Evin Juhl fra afelingsbestyrelsen inlete imilerti me at sige, at han håbee grunen til, vi var så få, var fori folk engageree sig i et, er i isse tier er meget væsentligt. Netop samme ag have er været emonstration mo kommunens sparekatalog på Råhusplasen, hvor minst mennesker have været til stee.»det er glæeligt, e vil sige til politikerne, at et er nok«, sage Evin og fortsatte,»byrøerne må lytte til befolkningen. Folk vil ikke afskaffe velfæren. Neskæringerne kommer til at mærkes mange steer. Ikke minst et almene byggeri er i søgelyset«. Derefter blev Kel Albrechtsen valg til irigent, og Hans Martin Gaarhus til officiel referent. Beretningen I en muntlige beretning fremhævee Evin Juhl nogle af punkterne i en skriftlige beretning. På grun af en lange sommerferie var er ikke sket så meget sien siste beboermøe. Problemet me varmemålere blev nu behanlet mere fleksibelt, a er er kommet ny riftschef. Nogle er sent af Jens Skriver til tekniske unersøgelser, men fejlene kan ikke fines. Der skal inhentes yerligere oplysninger fra tilsvarene byggerier. Muligvis skyles problemerne forelingen af vanet. Problemet me afkøling af fjernvarmevanet blev også nævnt. Milerne på reguleringskontoen have været frosset fast, men var nu atter blevet frigivet. Pr. 1/ rejee et sig om 2 millioner kroner. Derfor var er blevet anlagt pergula og sået græs ve selskabslokalet. Der er planet om at omlægge afelingens tegninger til elektronik og opføre en bygning til opbevaring af traktorbenzin ve sien af bilvaskeplasen. Beboerrågivningen var et mest kontroversielle punkt i beretningen. Holmstrup har i gennem flere år købt yelser ve en beboerorning, er har været i mange år. Beboerne i Holmstrup bruger en meget. Derfor blev foreslået, at Holmstrups birag blev sat op til kr kr. i Evin utrykt bitterhe mo socialuvalgets tiligere forman, Susanne Petersen, og afelingsbestyrelsen på Toveshøj, er har oprettet en separat beboerrågivning for Toveshøj. Niels Jensen suppleree me at oplyse, at er snart kommer en manskabsvogn til Genbrugsplasen. Buget 2007 Det var også Evin Juhl, er forelage bugettet. Det viste en langt minre stigning en en chokerene stigning siste år. Den minre stigning skyltes især, at en regnefejl i beregningen af ejenomsskatterne var blevet rettet, at renovationsugifterne var falet væsentligt som følge af, at Genbrugsplasen fungerer meget got, aministrationsbiraget er blevet frosset fast, og afelingens opsparing i boligforeningens formuefællesskab har givet højere renteintægter. Som svar på spørgsmål blev et oplyst, at er ikke skulle svares moms af gårmansarbejet, ligesom er var spørgsmål om netrapningen af huslejesikringen og renterne på lånene til kreitforeningen. Derefter blev bugettet gokent enstemmigt og me applaus. Debat Lysten til iskussion kom først frem uner punktet eventuelt. Lars Eg oplyste, at bus linje 74 skal nelægges som følge af e kommunale besparelser. Debatten rejee sig i øvrigt især om opbevaring af trykflasker og branbare væsker samt om opbevaring af cykler og knallerter, om overvågning til bekæmpelse af hærværk og tyveri og om muligheerne for at klage over naboer uen risiko for repressalier. Møet sluttee me, at Kel Albrechtsen på opforring kort reegjore for regeringens inragelse af milerne i Lansbyggefonen. Den har taget 8 milliarer kr. og vil tage yerligere 7 milliarer kr. i Lansbyfonen har ikke pengene og må u at låne, så en vil have unersku intil Hva, er yerligere vil ske, vies ikke

14 14 & 18 - Lyngby & Borum 17 - Højriisparken BEBOERMØDER UNDER SMÅ FORHOLD HYGGE OG GODE SNAKKE tekst & foto: Bo Sigismun AFDELINGSMØDE I AFD. 17 SAMMENHOLD OG GODT KAMMERATSKAB af Hanne Løvig Alle holer beboermøer. Man skulle tro, at e små afelinger i Borum og Lyngby have størst møeprocent. I Borumtoften afeling 14 var er møt 4 af 6 lejligheer og i Lyngby, afeling 18, 3 af 4. Men her var er en gylig unskylning, beboeren i en siste lejlighe er nemlig ikke flyttet in ennu. Så rekoren tilhører Volbækhave me 26 u af 28 boliger repræsenteret. Begge afelinger har små fællesrum, og er bliver fylt got op, når inspektør, varmemester, beboersekretær, Bent Mortensen fra aministrationen, Herman Nielsen fra foreningsbestyrelsen samt Skræppeblaets usente eltager. Der er kaffe og kager i Lyngby om eftermiagen og afelingens to børn er også me. Møet er uformelt, og man taler sammen om livet og e aktuelle behov. Der er mest tale om praktiske ting en hæk, et skur, tagrener og træer. Kun 20-års bugettet, henlæggelser og tilstanvureringen kom er lit mere u af. Der er også længe til 2026! Beboerne ønskee lit mere hjælp fra riften til praktiske ting. I Lyngby er er ingen bestyrelse, og Morten blev genvalgt til kontakperson ve fresvalg. I Borum er er lit større forhol, så her har man en irigent og er blev forelagt beretning af Kim. Der var ros til et nye personale, men utilkfreshe me yr service på havemaskinen. Der er opstået et rigtig got forhol til grunejerforeningen og erme kontakt til et øvrige Borum. Bugettet rummee kun en behersket huslejestigning og gav ikke anlening til bemærkninger. Der var insent to forslag, som efter en kort ebat blev trukket tilbage af forslagsstilleren. I Borum har man en afelingsbestyrelse, men et var ikke muligt at få en fultallig. Så Kim Mørch og Birthe Vessø klarer et nøvenige. Hvis møet var kort, var er til gengæl fin lejlighe til at have en hyggelig stun sammen bagefter over et par maer og en øl. Så også Borum fik holt et vellykket beboermøe erue i lansbyen. Manag. 11. september blev er afholt orinært afelingsmøe i af. 17. Omkring 20 mennesker var møt op, hvilket jo er ret flot af en så lille af. me kun 21 boliger. Møet blev afviklet i af. 8 s pæne selskabslokaler. Bent Mikkelsen blev valgt som irigent. Det er næsten blevet en traition, og Bent Mikkelsen sage, at han alti glæee sig til begivenheen og synes, et er en hyggelig tjans. Afelingsbestyrelsen aflage beretning og kunne fortælle, at er er kommet ny inspektør i af.17. Det ser u til at virke got og fornuftigt. Man er i afelingen klar over, at er skal gå lit ti me at sætte sig in i tingene. Der har været uflugtstur til Jesperhus, som på alle måer har været en succes. Et par og treive mennesker var på tur i smukt ansk sommervejr. De nye postkasser til kr uer ikke. De er utætte, og posten bliver vå. Snarest reklamation til leveranør. Da et ikke er tillat at grille på altanerne, har er et par år været planer om en grillplas. Men ette har er esværre ikke været buget til. Sneryningen er alt for yr (kr ) for foto: Hans Grunsøe et år. Der er planer om at fine en anen leveranør. Der er lit for meget ro og uoren i iverse cykelskure og kælerrum. Det skal er ryes op i. Der vil i en perioe på 12 mr. være gratis vaskeri, a et er båe yrt og besværligt at skifte betalingssystem fra et gamle Dan-mønt system. Beretning gokent. Herefter foreningsbestyrelsens beretning ve Henning Woller. Der er varslet huslejestigning i af. 17 på 3,35%. Der er et unersku på kr »Jo minre en afeling er, jo mere sårbar er en,«sage regnskabschef Grethe Dam til afelingsmøet. Men en lille afeling har nok også tit sine styrker i sammenhol og got kammeratskab. Den fornemmelse fik man i hvert fal enne aften i af. 17. Der var ingen inkomne forslag i år. Bestyrelsen blev valgt. Ingen ønskee at blive melem af Skræppeblaet; men er valgtes en repræsentant til FAS. Uner evt. var er lit snak om en evt. pavillion og et ekstra bænkesæt. Til sist takkee Bent Mikkelsen for et utrolig got og velisciplineret møe

15 7/15 - Hasselhøj/Hasselengen BEBOERMØDE I HASSELHØJ/HASSELENGEN FORSLAG OM ÆNDRING AF RÅDERETTEN, INDE SOM UDE, BRAGTE MANGE BEBOERE TIL AFDELINGSMØDET DEN 14. SEPTEMBER. Got et halvt hunree beboere var møt op til beboermøet verørene bugettet for Stemningen var go me en el hyggesnak runt om, møet startee klokken 19 og forman for afelingsbestyrelsen Erik L. Anersen bø velkommen. Erik beklagee at e to forslag om råeretten ine som ue var trukket, men er er nogle uklarheer, flere ting holer ikke juriisk. Derefter fulgte beretningen om arbejet i afelingsbestyrelsen sien sist. Meget var nået, men er var staig nogle hængepartier. For blot at tage nogle af e emner er blev omtalt: af. 7 s tagrenovering går som planlagt tisplanen ser u til at hole. Fælleshuset, er bliver flittigt brugt, skal have nyt køkken grunet slitage; er skal ligelees males og gøres i stan. Byggetillaelse til Petanquehuset er i oren; er mangler kun nogle småting. En holningsænring ønskes verørene affalscontainere, et forslag er at forele affalet over flere containere så e ungår at bliver overfylte. Uner emnet spilleregler blev emner som: 1 Hune og katte skaber problemer. 2 Rotte- og fugtplage gennem lang ti et er bået et svært problem at få løst og tilme yrt, en teknisk assistent, tager fat om problemet. 3 Haver, som er blevet besigtiget af af. Bestyrelsen, nogle haver er rigtig flotte, anre er misligholte. Haver er ikke er i oren får beske erom og får en tisfrist til at bringe et i oren, såfremt et ikke bliver bragt i oren inen tisfristen uløb, vil er blive sat en gartner på og beboeren skal så betale regningen for gartnerarbejet. En livlig ebat me spørgelystne beboere: af Peter Kjellerup En el af ebatten var om lofter eller uskiftning af tage eller mangel på samme og hånværkernes brug/tileling af p-plaser. Hånværkerne har fået tilelt 5 parkeringsplaser, men breer sig over mere. Der vil blive taget fat om problemet. Stabilisering af lofter tager 20 minutter, og aftalen me entreprenørfirmaet var at er skulle skiftes tag, men aftalen bliver ikke fulgt. Der er en uoverensstemmelse mellem en skriftlige og muntlig aftale, og Teknisk afeling finer u af hvorfor et er ænret. Angåene fugtproblemer ønskes svar på hva årsagen er, hvornår et bliver uberet, og hvorfor et har taget så lang ti. Afelingsbestyrelsen tager en snak me e ansvarlige. Da beboerne ikke skal bruge af eres veligeholelseskonto til ubering af fugtproblemer, var er ønske om at vie, hvornår e kunne tilbagebetales. En beboer utrykte, at brok betaler sig, e er brokker sig rigtig meget får uberet eres fugtskaer, mens e er ikke gør får en beske, alle me fugtskaer har hørt i et uenelige»der skal bare luftes mere u«. Beretningen blev taget til efterretning. Henning Woller fremlage foreningens arbeje sien sist - en kan ses anetstes her i blaet. Der var unersku i begge afelinger og bugettet ineholt erfor en huslejestigning på henholsvis 8,06% (heraf ugør stabiliseringen 6,10%) af. VII og 1,59% for af. XV. Bugettet blev vetaget i begge afelinger. Forslag Da e to forslag ver. råeretten var blevet trukket var er et enkelt tilbage, nemlig forslaget om en anlagt plas til haveaffal. Mange forslag kom frem i lyset; men selve forslaget om en fast plas til haveaffal blev nestemt iet er have været forsøgt en gang før, et gik bare ikke. Men behovet er er, og af et af forslagene var 1 container x 1 måneligt men om vinteren 1 gang hver anen måne. Afelingsbestyrelsen arbejer viere me at fine forslag til løsning af behovet. Valg Ufalet af valget til afelingsbestyrelsen ser sålees u: 5 melemmer og 1 suppleant Kirsten Larsen 74 stemmer genvalgt Johanne Munkholm 69»» Heii Hansen 63»» Eli Olesen 62»» Tove Christensen 62»» Poul Erik Nielsen 60» 1.suppleant Flere af e punkter er kom frem uner eventuelt har relation til e hængepartier som afelingsbestyrelsen har, og som er blev lovet at tage alvorligt og fast hån om. Men husk at tage flaget ne inen solnegang, og sæt flagsnoren orentligt fast. Formanen takkee for et got møe, og en livlige snak runt om ve borene fortsatte mens et lækre smørrebrø og rikkevarerne blev intaget. Når man bare er 13 rækkehuse og 4 fritliggene huse, og tilme ligger mit i et parcelhuskvarter, bliver afelingens liv og naboskab noget anerlees en så mange anres. Afeling 21 har i årenes løb ført et stilfærigt liv tros et høje nummer stammer en fra 1968, og heer staig Hasselager på tros af, at Brabran Boligforening efterhånen har 5 afelinger i områet. Desuen har Boligselskabet Århus Omegn to afelinger, og Viby Anelsboligforening er også til stee i Hasselager. Afeling 21 ligger på Baunevej. De 7 fremmøte have ingen irigent, og heller ikke foreningsbestyrelsen var repræsenteret. Beretning var er heller ikke meget af, så Grethe Dam fra aministrationen måtte tage sig af ialogen me beboerne. Det blev til en alminelig iskussionsaften for og me beboerne om tekniske spørgsmål, husyrhol og orensregler, og et kan faktisk got hole et møe i gang i et par timer. Huslejestigningen på 2.63 % må siges at være ret behersket. Lørag. 14/10-06 kl Menu: Rejecocktail m/flûtes Oksetynsteg m/årstiens grøntsager og kartofler Is m/frugter Kaffe og småkager Musikken leveres enne aften af: Jørgen Sølvsten AFDELING 21 HASSELAGER BEBOERMØDE FOR DE NÆRE NABOER tekst & foto: Bo Sigismun Men e nære ting kan også være væsentlige, for i mosætning til e omboene parcellister er man jo els uner fælles regler og økonomi og els er man afhængig af servicen fra et fjerne Brabran. Så et var nyttigt at også et nye personale kommer til at kene afelingen tæt, for naturligvis er er opgaver i byggeri, er snart er 40 år gammelt. Når varmeugifterne i e g AKTIVITETER INDBYDELSE TIL g EFTERÅRSFEST I TOUSGÅRDSLADEN Pris for ette eneståene arrangement er kr. 90,-. Øl, van og vin købes til sævanlige priser. Billetter kan købes v/bankospillet i Tousgårslaen, onsage kl eller ve henvenelse til Inga Bech på tlf Tilmeling senest. 11/ Hasselager helt ens huse varierer me over 50% skal er a vel en unersøgelse til. Det kommer er. Valgene var uen ramatik; Birgit fortsætter som kontaktperson og FASrepræsentant. Og jeg lovee at Skræppeblaet vil være på pletten, hvis er skulle ukke varme historier op på Baunevej

16 g AKTIVITETER g g AKTIVITETER g GELLERUP PENSIONISTKLUB BANKOSPIL OG EFTERÅRSFEST INTERFEMINA EFTERÅR 2006 GYMNASTIK FOR KVINDER I GLOBUS1 Onsag en 18/10 kl. 14,00. Bankospil. Husk brø til kaffen. Onsag en 01/11kl. 12,30.»Efterårsfest«Husk, et er er, hvor u selv kan tage ma me, men et kan også bestilles i caféen senest en 25/10. Til at skylle et hele ne giver klubben en øl eller van og en snaps. Der er som sævanlig gratis kaffe og småkager. Til at bine et hele sammen kommer»onkel Kurt«og spiller til, så mø op me et goe humør, som I plejer. Det gør et hele så festlig. LIVSVÆRKSTEDERNE Me venlig hilsen på bestyrelsens vegne Sven Erik Sørensen Onsag Kl MBL (mave/balle/lår) - Instruktør Anne Lyager Sønag Kl High/low Boy-tonning - Instruktør Anne Lyager Klippekort til InterFeminas gymnastik Klippekort 5 klip 100 kr./klippekort 10 klip 175 kr./klippekort 20 klip 300 kr./ Prøvetime - 25 kr. Yoga i GLOBUS1 Sønag Kl Instruktør Paula Klippekort til InterFeminas Yoga Klippekort 4 klip 100 kr./klippekort 8 klip 175 kr./klippekort 12 klip 250 kr. Prøvetime - 30 kr. Motion me maskiner i Lokalcentret v/ Gellerup Kirke Onsag kl instruktør Lissi Jensen Klippekort til InterFeminas Motion Klippekort 5 klip 150 kr./klippekort 10 klip 250 kr./ Klippekort 20 klip 400 kr./ Prøvetime -40 kr. Oplysninger: Lissi Jensen Helle Hansen Husk International Kvineirætsag Sønag en 29. oktober i GLOBUS1 Klokken 12 til 16 Kom og prøv gratis gymnastik på hol som u kan tilmele ig. Arr. InterFemina og DGI Østjyllan CAFÉ VITA I OKTOBER Manag en 2. oktober, kl : Græsk farsbrø m/græske kartofler (halal) Manag en 9. oktober, kl : Hvikålssuppe m/brø (halal) Manag en 16. oktober, kl : Brænene kærlighe Manag en 23. oktober, kl : Syhavs kylling m/ris (halal) Manag en 30. oktober, kl : Gule ærter m/flæsk og pølse Freag. 6. oktober, kl : Boller i karry m/ris Freag. 13. oktober, kl : Koteletter m/ovnstegte kartofler Freag. 20. oktober, kl : Farseree porrer m/kartofler og surt Freag. 27. oktober, kl : Italienske frikaeller m/kartofler og salat (halal) Maklub i Café Vita Hver torsag, fra kl til kl , har vi maklub i caféen, hvor vi laver spænene ma efter eltagernes ønsker. Sier u alene og har lyst til at lave ma i fællesskab me anre, og samles og hyggesnakke over miagen, er u meget velkommen til at kontakte køkkenleer Michael Anersen på tlf.: Caféen er lukket, mens vi har maklub. Vi forventer, at u som eltager, er me til at lave maen. Pris pr. gang er 25,- kr. Banko i Café Vita Banko starter igen en 5. oktober Hjemmesie Livsværksteernes hjemmesie er kommet til live igen. Aressen er: FLERE TILBUD MED IDRÆT FOR BÅDE SMÅ OG STORE ER PÅ PROGRAMMET HVER UGE. EFTERÅRSFERIE MED AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN GLOBUS1 har for snart en måne sien taget hul på sin anen sæson. En sæson, hvor hallens åbningsti er uviet me 12 timer om ugen for at kunne rumme e over 50 forskellige foreninger og brugere, som i enne sæson ubyer aktiviteter i hallen og kampsportslokalet. Aktiviteterne spreer sig fra fobol, volleyball, gymnastik, kampsport, baminton og bortennis til hånbol, boksnings for sjov, basket og IT som e nye tilbu på programmet. Igen i år vil nogle af aktiviteterne være åbne tilbu, hvor alle kan komme og eltage. Det gæler fobol for piger 7-18 år tirsag eftermiag, boksning for sjov (ennu ikke tisfastlagt), piger i bevægelse 6-18 år freag eftermiag og motionsbaminton for unge og voksne freag aften. GLOBUS1 KLAR TIL NY SÆSON af Helle Hansen Oversigt på hjemmesie på vej GLOBUS1 har sin egen hjemmesie og på en vil alle interesseree brugere om kort ti kunne gå in og se, hva er foregår i GLOBUS1 på hver enkelt ugeag. Der vil også være oplysninger om, hvoran man kommer i kontakt me forskellige foreninger, som har aktiviteter i hallen. Efterårsferie i GLOBUS1 Igen i år ryer GLOBUS1 i efterårsferien i uge 42 hele kaleneren for at lave aktiviteter for hele familier hele ugen igennem. Om agen vil er være forskellige aktiviteter for børn i hallen, mens er om aftenen vil blev lavet forskellige turneringerne me fobol, volley og hyggebaminton samt gymnastik for kviner. Et af e spænene tilbu i efterårsferien blev et besøg af DGI s store gymnastikkaravane, som tilbye alle børnene en aktivitetsrig ag, er byer båe på ans, serie, spring, skumreskaber, airtracks og masser af leg, er giver sve på panen. Her kan alle være me. Anre spil, som man vil kunne prøve i uge 42, er ballbouncer, floorball, frisbee-golf, ballonvolley og totalhånbol og meget mere. Og så er er planer om at lave GLO- BUS1 s egen private rekorbog me rekorer, som man så vil kunne forsøge at slå i vinterferien i uge 7 næste år. Hele ugen igennem vil GLOBUS1- Cafeen være åben hver aften, så et vil være muligt at forsyne sig me våt og tørt oven på en megen aktivitet

17 Laens folkekøkken EFTERLYSNING - TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION Hvis er er nogen, er hjemme hos sig selv eller sammen me anre er amatørmusikere, vil Naboskaberne og Livsværksteerne gerne høre fra jer Det kan være arabisk tyrkisk ansk afrikansk grønlansk eller alt muligt anet. Det rejer sig om frivilligt at spille, synge og hygge sig me musik. Til glæe for båe sanger/musiker og tilhørere. Det er en kent sag, at musik og sang giver glæe og livskvalitet. Det er planen, at samspillet foregår i Livsværksteerne i Café Vita. Henvenelse til Verner i Livsværksteerne tlf: eller Naboskaberne tlf: Maplan for oktober 2006 Manag 2 Ugens fiskeret Tirsag 3 Frikaeller Onsag 4 Kalkunschnitzel Torsag 5 Stegt kylling Freag 6 Lasagne m/flûtes Manag 9 Varm kartoffelsalat m/pølser Tirsag 10 Grønkålssuppe Onsag 11 Stegt lever Torsag 12 Farfars gryeret Freag 13 Frikaeller Manag 16 Skipperlabskovs Tirsag 17 Stegt meister Onsag 18 Gule ærter m/flæsk & pølse Torsag 19 Kotelet i fa Freag 20 Baronens baconbøffer Manag 23 Ungarsk gullash Tirsag 24 Biksema m/spejlæg Onsag 25 Forloren hare Torsag 26 Kogt skinke m/gemüse Freag 27 Sammenkogt ret m/ris Manag 30 Boller i karry Ret til ænringer forbeholes Maen bliver severet fra kl til kl Priser Voksne 25 kr. Børn 12 kr. Kan u lie at lave ma Kom og berig vores folkekøkken me ine færigheer. Vi har friske råvarer og friske mearbejere. Du må lave engelsk, arabisk, somalisk, chilensk ma m.v. Vi kan got lie foranringer. Er u en, er har lyst til et, er et alletiers mulighe for at berige ig selv og Laens Folkekøkken me lækker»ikke-ansk«ma. Arbejet er frivilligt, så hygge og samvær er lønnen. Bestilling Af hensyn til planlægning bees u tilmele ig på e ertil ophængte bestillingsseler, meget gerne agen før. Du kan tilmele ig på tlf Bemærk, at ma, er er bestilt, skal afhentes inen kl , ellers bliver en solgt til anen sie. Tousgårslaen Ewin Rahrs Vej 6 B Tlf Brabran Boligforening Gurunsvej 10 A 8220 Brabran Tlf Åbningstier: Manag, tirsag & onsag kl Torsag kl Freag

18 g AKTIVITETER g z børnesie z GELLERUP BADET DIN LOKALE SVØMMEHAL Åbningstier: Manag, onsag og freag kl Manag - svømning voksne over 15 år kl Onsag tillige kl Onsag - Kvinesvømning kl Lørag - Kvinesvømning kl Tirsag og torsag kl Lørag og sønag kl (kl AGF babysvømning) Priser: Voksne kr. 30,00 Rabatkort voksne 12 bae kr. 300,00 Børn og pensionister kr. 16,50 Rabatkort børn og pens. 12 bae kr. 165,00 Nøglepolet kr. 20,00 Sauna er gratis. Man bliver kalt op af vanet en halv time før lukketi. Svømmeaktiviteter: Seniorsvømning er uviet til båe manag, onsag og freag formiag. AGF: Tilbyer svømmeunervisning. Børnehol for begynere og vierekomne, hol for overvægtige, unervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning Se alt om holene på uner Gellerup Baet Tilkørsel: Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til øren Der er P-plaser lige uenfor baet. Fin koeoret i børnekrysen. Koeoret i september var»pærerov«vinerne af et gavekort på 50 kroner blev: INGE EVERS Hans Broges Vej 11, Brabran YASMIN K. CARLSEN Manøvænget Tilst MANUS HOLM Bentesvej 19, 3. tv Brabran Bemærk at gavekortene gæler til G.E.C. GADs boghanel Hjemmesie: Løsningen i Børne-krys og tværs en er: Insent af: NAVN: ADRESSE: Løsningen senes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har en senest torsag en 12. oktober kl

19 Aktiviteter i oktober Lørag : Fest i Laen sie 29 Onsag : Banko, Gellerup Pensionistklub sie 30 Sønag : International Kvineirætsag, Globus1 sie 31 Aktiviteter i november Onsag : Beboermøe el 2, Gellerupparken sie 22 AFDELINGSFORMÆND Afeling 1, Hans Broges Parken: Asger Freeriksen, tlf Afeling 2, Søvangen: Georg Nielsen, tlf Afeling 3, Skovgårsparken: Conny Jepsen, tlf / Afeling 4, Gellerupparken: Khale Mansour, tlf / Afeling 5, Toveshøj: Susanne Petersen, tlf Afeling 6, Holmstrup: Jernalervej 215, tlf Afeling 7/15 Hasselhøj/Hasselengen: Erik L. Anersen, tlf / Afeling 8, Drejergåren: Afeling 10, Rølunparken: Aase Christensen, tlf Afeling 11, Oinsgår: Sonja E. Jensen (kontakt), tlf Afeling 12, Thorsbjerg: Esben Trige, tlf / Afeling 14, Borumtoften: Kim Mørch (kontakt), tlf Afeling 16, Volbækhave: Søren Erichsen, tlf Afeling 17, Højriisparken: Preben F. Jensen / Afeling 18, Lyngby: Morten L. Nielsen Afeling 19, Bronzealervænget: Jørgen Lun, tlf Afeling 21, Hasselager: Birgit Sonja Leth Jensen (kontakt) Afeling 22, Sonnesgåren: Hanne Grunnet, tlf Afeling 23, Skovhøj Hasselager: Lise Venelbo, tlf Afeling 24, Skovhøj Hasselager: Ib Fransen, tlf FORENINGSBESTYRELSEN Jesper Peersen (forman) Usigten 66, tlf / Henning Woller Usigten 82, tlf / Morten Fich Jernalervej 229 A, 1. tv., tlf Rene Skau Björnsson Lykkenshøj 66, tlf / Herman Nielsen Jernalervej 263 B, st. th., tlf Hans Esmann Eriksen Sonnesgae 14, 2. lejl. 3, tlf Kel Albrechtsen Jernalervej 247, lejl. 7, tlf INSPEKTØRER Afeling 1, 2, 3, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24: Carsten Falck Gurunsvej 10A, tlf Afeling 4, 5 & Hejrealskollegiet: Ege Høst Hansen Ew. Rahrsvej 32, tlf Afeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22: Henrik Sørensen Gurunsvej 10A, tlf Beboerrågivningen Gurunsvej 16,1.th., Træffetier: tirsag, 10-12, torsag Tlf , & Antenneservice Stofa Antenneservice tlf Totalservice Tlf eller mobil Hverage efter kl weeken hele øgnet. Nærpoliti Tlf / Manag-freag kl torsag esuen kl Naboskaberne Tlf / Lægevagten Tlf Tousgårslaen Tlf Laens Folkekøkken tlf Spisning hverage Tilmeling kl. 12 Fælleshuset Yggrasil Dortesvej 35A tlf / Stenhytten Stenalervej 77 tlf Unerhuset Ingasvej 66 / Torsag kl , sønag kl Forman: Frey Peersen, Sigrisvej 49

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006. Nr.09. »Efterårsferie«

SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006. Nr.09. »Efterårsferie« SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2006»Efterårsferie«Nr.09 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent på ealineagen kl.

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Elementære funktioner

Elementære funktioner enote 14 1 enote 14 Elementære funktioner I enne enote vil vi els repetere nogle af e basale egenskaber for et uvalg af e (fra gymnasiet) velkente funktioner f (x) af én reel variabel x, og els introucere

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Side 1/5 Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Her kan du at lave en sjov aktivitet med eleverne, der involverer musik og lyrik. I kan se og høre en fed rap med Per Vers og DR s børnekor om forskellen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

HUSTE,JEFORHØJF,LSER. Formandens beretnins om året der sik oq lidt om at undlade at så i panik!

HUSTE,JEFORHØJF,LSER. Formandens beretnins om året der sik oq lidt om at undlade at så i panik! Postfun ktionærernes Andels-Boligforening Afdclingrbestyrelsen afd. I Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Tlf.437t320l -Træffeúid: KI. 17:00 - le:00 den føruae hvcrdag mandeg i müneden - dog lkkc I juli

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 Del: Danmarks største kommuner håber på bedre integration, når flygtninge

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere