Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A."

Transkript

1 Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A Det påtænkte Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. skal bygges lige vest for (på græsplænen). Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 1 -

2 Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. ved siden af ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. er et nyt, påtænkt økologisk biogasanlæg, som 20 lokale økologiske landmænd ønsker at etablere. De 20 partnere repræsenteres af: bestyrelsesformand Niels Chr. Lind, mail: tlf.: , mob.: , og firmaets konsulent Ingvard Kristensen, Lemvigegnens Landboforening, mail: tlf.: , mob.: Ejerne af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. (de 20 lokale økologiske landmænd) ønsker at indgå pasnings-/driftsaftale med Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Fakta: Det nye, påtænkte økologiske biogasanlæg er: Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. CVR.nr.: , oprettet 2010 Naboen og samarbejdspartneren til det nye, påtænkte økologiske biogasanlæg er: Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. CVR.nr.: , oprettet 1987 Biogasanlægget ejes af 69 lokale landmænd i et 100% privatejet andelsselskab. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 2 -

3 Beskrivelse af projektet Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Indhold Nye regler er foreslået i regeringens Energistrategi km radius... 4 Placering af gårdene i forhold til biogasanlægget... 5 Transportpriser... 6 Salg af biogas... 7 Ny reaktortank plus mere... 7 Reaktor-opholdstid på 17 dage... 7 Fordele... 7 Energiafgrøder og handelsgødning... 7 Halm, kalvemøg og dybstrøelse... 8 Forslag eftersøges... 8 Begrænsninger sand i sengebåsene:... 8 Placeringen... 8 Synergifordele:... 8 Personale... 9 Lugt... 9 Støj... 9 Investerings- og driftsbudget Forudsætninger Følsomhedsanalyse Status: Nye regler er foreslået i regeringens Energistrategi 2050 Regeringen er i 2011 kommet med et udspil til energistrategien frem til år Dette udspil vil, såfremt det bliver vedtaget uden ændringer, medføre: At tilskuddet til produktion af biogas øges så meget, at der modtages et mertilskud på 0,7 mio. kr./år. Derfor er der vist beregninger for investeringen, både med og uden ændringer. At der kan søges om 30% etableringstilskud til etablering af nye biogasanlæg. Med de nuværende regler fra 2010, kan der maksimalt ansøges om 20% etableringstilskud Der vil senere blive ansøgt om de sidste 10% etableringstilskud, når og såfremt muligheden opstår. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 3 -

4 Navn Mob. CVR-nr. Antal DE, kvæg i alt Aftalte DE husdyrgødning pr. år Aftalte tons husdyrgødning pr. år Total antal tons produceret husdyrgødning pr. år Tons der ikke er aftale om. (Afleveres af koen på græsmark) Km mellem biogasanlægget og landmanden Km tur/retur Kr./tons gylle i transport Km * tons gylle aftalt Gens. km/tons gylle, der byttes tur/retur Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 22 km radius Økologiske mælkeproducenter i en radius af 22 km fra det nuværende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. er indstillet på at levere tons kvæggylle og tons dybstrøelse årligt til det nye økologiske biogasanlæg. DE DE Tons Tons Tons Km. Km. Kr. Km.*tons Lise Lotte Raunholt ,0 8,0 7,2 800 Niels Kristensen ,3 12,6 11, Johannes Jensen ,7 13,4 12, Peder Nielsen ,0 16,0 14, Hans Peder Krogsgaard ,4 18,8 17, Henrik Skov ,7 19,4 17, Jens Christian Karstoft ,1 20,2 18, Preben Bagge ,2 20,4 18, Jens Peter Jeppesen ,5 21,0 19, Nørremark I/S * ,5 21,0 19, Jørgen S. Kristensen ,7 21,4 19, Arne Noe ,9 21,8 19, Hendrik Tennis Biesheuvel ,9 21,8 19, Lars Nielsen ,9 21,8 19, I/S Lind ,3 26,6 24, I/S Kjærsgaard ,6 27,2 24, Bjarne Jensen ,8 31,6 28, Poul Nygaard ,8 33,6 30, Mads Jakobsen ,1 40,2 36, Torben Gransgaard ,0 44,0 39, Sum/Middel/gens ,5 23,0 20, ,3 Skema over afstanden mellem biogasanlægget og de 20 økologiske landmænd Grønt = kort afstand og god økonomi Gult = middelafstand og middelgod økonomi Rødt = stor afstand, men stadig med et positivt bidrag til økonomien * Anvender sand i sengebåsene Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 4 -

5 Placering af gårdene i forhold til biogasanlægget Kortet viser de 20 gårdes placering i forhold til Lemvig Biogas Organic. De blå markeringer indikerer de økologiske mælkeproducenter. Den røde markering indikerer Lemvig Biogas Organic. På siden findes der et link til et interaktivt kort. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 5 -

6 Kr. / m³ gylle / km mellem biogasanlægget og landmanden Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Transportpriser Priserne for transport er herunder illustreret på to forskellige måder, men det er samme pris. Vejl. pris pr. m³ gylle, der skal flyttes. Den vejl. pris forudsætter optimal vej-, vendeplads- og sugeforhold. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Km mellem biogasanlægget og gylletanken, hvor gyllen skal flyttes til Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 6 -

7 Salg af biogas Al produceret biogas budgetteres med, at kunne sælges til Lemvig Kommunes biogasdistributionsselskab. P.t. sælger Lemvig Biogasanlæg biogas Lemvig Kommunes biogasdistributionsselskab som videresælger til Lemvig Kraftvarme samt Klinkby Kraftvarme. Biogasmængden fra Lemvig Biogasanlæg Organic passer meget fint ind i forsyningsbehovet. De én mio. m3 biogas årligt (med 100% methan) vil meget belejligt bevirke, at Lemvig Biogasanlæg og Lemvig Biogas Organic står stærkere på det kommende og mere pressede marked for affaldsråvare til produktion af biogas. Ny reaktortank plus mere En sådan udvidelse vil medføre etablering af en ny, separat linje, hvor konventionelt og økologisk gylle er helt adskilt. Det kræver en separat reaktor på m³ m³, en forlagertank på ca m³ og en efterlagertank på ca m³ plus et teknikhus til varmeveksler og andet hjælpeudstyr. Reaktor-opholdstid på 17 dage Reaktor-opholdstiden vil blive på 17 dage om vinteren, når der produceres mest gylle. Økologiske køer leverer jo gylle direkte på marken om sommeren, hvilket medfører, at gyllemængden halveres om sommeren. Fordele Gyllen vil efter afgasningen på biogasanlægget nemmere kunne optages af planterne, idet den indeholder mindre organisk kvælstof og mere ammoniumkvælstof end rågylle, som ikke har været behandlet på et biogasanlæg. Ligeledes vil gyllen blive lugtfri, fordi de organiske forbindelser, som lugter, vil blive omsat til methan (CH4), kuldioxid (CO2) og ammoniumkvælstof (NH3/NH4). Energiafgrøder og handelsgødning Biogasanlægget vil også kunne modtage økologiske energiafgrøder, hvilket vil give en større biogasproduktion samt mere ammoniumkvælstof (NH3/NH4). Det sidste er meget efterspurgt af økologiske brug, da de ikke må købe handelsgødning. Et eksempel er MVJ 1 enggræs, som vil kunne tilsættes den økologiske linje, hvilket vil medføre mere kvælstof, endog i ammonium-form. At anvende græs kræver dog, at vi opfinder et doseringssystem til at dosere græsset ind i reaktortanken, eller at vi forbehandler græsset, så det forflydes og kan pumpes ind. 1 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Bek. nr 140 af 10/03/2005 Figur 1. MVJ enggræs Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 7 -

8 Halm, kalvemøg og dybstrøelse Det er et stort ønske fra mange økologiske landmænd at få deres dybstrøelse og kalvemøg omdannet til en biogasgylle. Dette på grund af, at biogasgyllen kan udlægges med gyllevognen, og at kvælstofudnyttelsen stiger fra ca. 40% til 83%. Denne operation kræver, at dybstrøelse og kalvemøg kan injiceres ind i reaktortanken og ikke danner flydelag i toppen af reaktortanken. At anvende strøelse kræver dog, at vi opfinder et injicering system til at injicere dybstrøelse og kalvemøg ind i Figur 2. Økologiske køer i dybstrøelse reaktortanken, eller at vi forbehandler al dybstrøelse og kalvemøg, så det forflydes og kan pumpes ind. Det er noget, som vi arbejder på p.t. Desværre har det vist sig overordentligt vanskeligt at løse. De biogasanlæg som vi har kendskab til, der har forsøgt at tilsætte dybstrøelse og kalvemøg ind i reaktortanken, har alle oplevet kæmpe omkostninger og store tab. I første omgang vælger vi dog kun at iblande op til maksimalt 1,4% dybstrøelse, da det vurderes at kunne blandes sammen med gyllen og pumpes gennem varmevekslerne og til reaktortanken. Der findes dog meget mere dybstrøelse og kalvemøg hos omkringliggende dyrehold og alle disse landmænd har et stort ønske om, at få al deres dybstrøelse og kalvemøg omsat til biogasgylle. Forslag eftersøges Forslag til, hvorledes halm og dybstrøelsen og kalvemøget, på optil tons årligt, snildt og billigt kan forflydes og via varmeveksler pumpes ind i reaktortanken, modtages meget gerne til Lars Kristensen på Begrænsninger sand i sengebåsene: - Det er ikke praktisk muligt at behandle kvæggylle fra staldsystemer, der anvender sand i båsene. Én af de 20 interesserede økologiske landmænd (Nørmark I/S) anvender sand i båsene. De er indstillet på at installere et stort, velfungerende sandrensningsanlæg, hvor alt sandet centrifugeres fra og genbruges som strøelse i køernes sengebåse. Derved skulle gyllen også blive anvendelig for bioforgasning, uden der er problemer med tilsanding i modtagertanken og ekstremt stort slid på pumper og varmeveksler. Placeringen Begrundelsen for, at Lemvig Biogas Organic netop skal placeres op ad det nuværende Lemvig Biogasanlæg, er, at det giver bedre muligheder for at udnytte synergifordelene. Synergifordele: - At der kun kræves ét gasbehandlingsanlæg. Økologisk og konventionel biogas må nemlig godt sammenblandes. - At det nuværende varmeforsyningssystem kan udnyttes til også at forsyne Lemvig Biogas Organics reaktor. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 8 -

9 - At det nuværende egenkontrolsystem snildt kan tilpasses til også at omfatte Lemvig Biogas Organic. Det er en meget stor synergieffekt, der opnås her, da egenkontrolprogrammet indbefatter alt omkring det veterinær- og laboratoriemæssige. - At administrationen af Lemvig Biogas Organic snildt vil kunne varetages af de samme, som i dag administrerer Lemvig Biogasanlæg, uden væsentligt forøget tidsforbrug. - At der allerede i dag er opnået tilladelse til at anvende de samme lastbiltankvogne, som Lemvig Biogasanlæg anvender til transport af konventionel gylle. - At der kun skal ansættes én person til driften af den økologiske linje. Det vil være en lastbilchauffør. Personale Driften af den økologiske linje vil kun betyde en meget lille ekstra arbejdsindsats af Lemvig Biogasanlægs personale pga. synergifordelene. Der vurderes at være et behov på maksimalt op til timer årligt foruden ind- og udtransporten af gyllen, som vil kræve én slamsugerlastbil og én chauffør. Lugt Der vil blive etableret udsugning fra modtagertanken og over til det nuværende lugtrenseanlæg. Dette anlæg har en stor overkapacitet og vil nemt kunne klare den lille ekstra belastning, som den nye, økologiske modtagertank medfører. Støj Den ekstra støjbelastning vil alene komme fra de ekstra lastbilkørsler i forbindelse med ind- og udtransport af den økologiske gylle. Mængden, man planlægger at modtage, vil maksimalt være tons årligt. Én lastbil har typisk 30 tons med hver gang. Antal lastbiltransporter ind og ud fra anlægget vil blive forøget med /30 = gange årligt. Der vil typisk blive kørt 250 hverdage om året. Pr. hverdag vil der i gennemsnit komme ti lastbiltransporter yderligere (2500/250 = 10). Om vinteren dog op til 15 daglige transporter og om sommeren ned til 5 daglige transporter. Figur 3. Lastbiltransport Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 9 -

10 Investerings- og driftsbudget med tilskudsregler som i 2010 Lemvig Biogas Organic investering og driftsbudget Investering - totalentreprise: Kr. Reaktor 5 på m3 inkl. tilhørende, tanke, rørsystemer, komponenter og el-arbejde: Dokumentation, tegninger og myndighed: Strømforbrug under byggearbejdet: Veje og anlægsarbejde omkring tanke og anlægget: Grundkøb af Lemvig Biogasanlæg, ca m3: Installationsomkostninger til ombygning og udbygning på eksisterende LB-anlæg: SRO-anlæg, udbygning og programmering: Ingeniøromkostninger: I alt før tilskud: Tilskud bevilget fra FødevareErhverv: 20% af , I alt efter tilskud: Anlægsinvestering i alt: Driftsbudget: Produktion af biogas fra den økologiske linje: Nm³ methan/år Salg af biogasproduktionen til Lemvig og Klinkby: 5,83 kr/nm³ methan Omsætning: tons biomasse pr. år i alt Varmekøb: kwh/år 0,35 kr./kwh-varme Elkøb: 8 kwh/tons biomasse 0,60 kr./kwh-el Udgifter til råvarer (olie og lud): Variable omkostninger eksklusiv transport: Ind- og udtransport af gyllen med tankvogne: Behandlingsomkostninger variable, i alt: Drifts- og managementsaftale med Lemvig Biogas: Betaling fra biogasanlæg til landmand for gylle, der lånes til biogasanlægget for afgasning, kr./tons: 0 Betaling fra biogasanlæg til landmand for dybstrøelse, der afleveres til biogasanlægget, kr./tons: 0 Resultat før afskrivninger og renter: Afskrivninger 20 år Renteudgifter 4,8 % pa års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

11 Investerings- og driftsbudget, såfremt regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres, hvilket vil udløse et mertilskud. Lemvig Biogas Organic investering og driftsbudget Investering - totalentreprise: Reaktor 5 på m3 inkl. tilhørende, tanke, rørsystemer, komponenter og el-arbejde: Dokumentation, tegninger og myndighed: Strømforbrug under byggearbejdet: Veje og anlægsarbejde omkring tanke og anlægget: Grundkøb af Lemvig Biogasanlæg, ca m3: Installationsomkostninger til ombygning og udbygning på eksisterende LB-anlæg: SRO-anlæg, udbygning og programmering: Ingeniøromkostninger: I alt før tilskud: Tilskud bevilget fra FødevareErhverv: 20% af , I alt efter tilskud: Anlægsinvestering i alt: Driftsbudget: Produktion af biogas fra den økologiske linje: Nm³ methan/år Salg af biogasproduktionen til Lemvig og Klinkby: 5,13 kr/nm³ methan Omsætning: tons biomasse pr. år i alt Varmekøb: kwh/år 0,35 kr./kwh-varme Elkøb: 8 kwh/tons biomasse 0,60 kr./kwh-el Udgifter til råvarer (olie og lud): Variable omkostninger eksklusiv transport: Ind- og udtransport af gyllen med tankvogne: Behandlingsomkostninger variable, i alt: Drifts- og managementsaftale med Lemvig Biogas: Betaling fra biogasanlæg til landmand for gylle, der lånes til biogasanlægget for afgasning, kr./tons: 0 Betaling fra biogasanlæg til landmand for dybstrøelse, der afleveres til biogasanlægget, kr./tons: 0 Såfremt regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres og der udløses et mertilskud årligt på: Resultat før afskrivninger og renter: Afskrivninger 20 år Renteudgifter 4,8 % pa års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat Kr. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

12 Finansiering Investeringsbudgettet er udarbejdet under forudsætning af, at lånet finansieres med et 4% konvertibel annuitetslån hos KommumeKredit. Med den aktuelle kurs bliver den effektive rente på 4,8%. Afdragsprofil, kr.: = lån 2,372% = rente pr. termin. Rente p.a. = 4,8% 40,00 = antal ydelser Dato Restgæld primo Afdrag Renter Ydelses Restgæld ultimo Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

13 Forudsætninger Biomasse, gylle tons/år Biomasse, dybstrøelse tons/år Biomasse i alt tons/år Biogasproduktion pr. år Nm³CH4/år Salgspris pr. Nm³CH4 (=9,98 kwh), Med tilskudsregler som i ,83 Kr./Nm³CH4 5, Salgspris pr. Nm³CH4 (=9,98 kwh), Regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres 5,13 Kr./Nm³CH4 5, Varmekøb pr. år hos Lemvig Biogasanlæg kwh-varme/år Varmekøbspris, leveret ved matrikel 0,35 kr./kwh-varme 0,35 Elkøb pr. år. 8 kwh pr. m3 biomasse á kr. 0,60 Behandlingsomkostninger variable, olie og lud, pr. år 1,44 Kr./m3 biomasse Kr./år Variable omk. i alt Kr./år Drifts- og managementsaftale med LB (drifts og vedligehold), pr. år Kr./år Ind- og udtransport af gyllen med lastbiler 24,3 km. pr. m3 biomasse tur/retur Ind- og udtransport af gyllen 0,904 Kr./km/m3 biomasse tur/retur Kr./år Afskrivninger, antal år 20 år 20,0 Rente i procent på lån 4,8 % 4,8 Personaleomkostninger kr. pr. år (henhører under drifts- og managementsaftalen) 0 Kr./år 0,000 El salgspris El η = 0,40 0,772 Kr./kWh-el 0,772 Betaling fra biogasanlæg til landmand pr. tons gyll,e der lånes ud til afgasning 0,00 Kr./tons 0,00 Betaling fra biogasanlæg til landmand pr. tons dybstrøelse, der afleveres til afgasning 0,00 Kr./tons 0,00 Tilsagn om tilskud fra staten 20% 20% Mængde biogas (methan) pr. tons kvæggylle, der byttes 12,840 Nm³CH4/tons 12,840 Mængde biogas (methan) pr. tons dybstrøelse, der byttes 46,507 Nm³CH4/tons 46,507 Gasudbyttet: Følgende råvarer bidrager med følgende biogasmængder: Biomasse, gylle tons/år á 12,84 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Biomasse, dybstrøelse tons/år á 46,51 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Biomasse i alt tons/år á gens. 13,31 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Bemærkninger: - Biogasanlægget henter og returner gyllen hos landmanden. - Landmanden leverer dybstrøelsen tippet af i hul ved biogasanlægget, og biogasanlægget returnerer tilsvarende gyllemængde, regnet i kvælstof, retur til landmanden. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

14 Følsomhedsanalyse med tilskudsregler som i 2010: Følsomhedsanalyse: Kr. ForudsætningFørste års resultat med Kr., %, år ændrede forudsætninger Gassalgspris: -2 3, , , , , Behandlingsomkostninger variable, pr. år: + 20% % % Anlægsinvesteringen (bem., alt andet er uændret): + 20% % % Rente i procent på lån: 2, , , , , , , , , Afskrivninger, antal år: Ændring i produktion af biogas +80% % % % % % % Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

15 Følsomhedsanalyse, hvor det forudsættes, at regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres: Følsomhedsanalyse: Kr. ForudsætningFørste års resultat med Kr., %, år ændrede forudsætninger Gassalgspris: -2 3, , , , , Behandlingsomkostninger variable, pr. år: + 20% % % Anlægsinvesteringen (bem., alt andet er uændret): + 20% % % Rente i procent på lån: 2, , , , , , , , , Afskrivninger, antal år: Ændring i produktion af biogas +80% % % % % % % Bemærk: Når salgsprisen på biogassen nedsættes i takt med, at tilskuddet stiger, så ændres følsomhedsanalysen ikke. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

16 Finansieringsevne med tilskudsregler som i 2010: Kr./m3 methan kr. Ved en biogassalgspris pr. m3 methan / fås en finansieringsevne på: 3,60 0 4, , , , , , , Finansieringsevne, hvor det forudsættes, at regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres: Kr./m3 methan kr. Ved en biogassalgspris pr. m3 methan / fås en finansieringsevne på: 2,89 0 4, , , , , , , Status: OK: Vedtægterne er vedtaget af en enig generalforsamling og ejerforholdene er afklaret. Forhåndstilsagn er indgået om en pasnings- og driftsaftale med Lemvig Biogasanlæg. Miljøgodkendelse Tilsagn om statstilskud på kr ,- fra FødevareErhverv Finansieringen i form af en kommunegaranti for lån på kr. 24 mio. Mangler: - Salgsaftale for den producerede mængde biogas for en 20 års periode. - Tinglysning af andelshavermedlemskabet i andelshavernes matrikel. - Detailprojekteringen og indhentelse af nye faste tilbudspriser. - Endelig beslutning fra ejerne om, at etabler Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 12.november 2011 Lars Albæk Kristensen Direktør for Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. og Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.)

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.) Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 2011. (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.) Billede af det

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.)

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.) Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 2011. (I baggrunden ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.) Billede af det

Læs mere

www.lemvigbiogas.com Hoveddata: Blandetank 1.100 m 3 2 x forlager á 1.060 m 3 Behandlet i 2010: 190.520 t/år Max kapacitet: 248.000 t/år RT4, 53 C, 7.100 m 3 Biogaspumpeledning til Lemvig by 1.200 m 3

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Sand i sengebåse og biogas. 8. december Peter Mamsen

Sand i sengebåse og biogas. 8. december Peter Mamsen Sand i sengebåse og biogas 8. december 2014 Peter Mamsen Dagsorden Hvorfor egentlig sand Sandtyper Håndtering af sand Ind i stalden og ud igen Sandfang Hvorfor sand? Optimal liggekomfort -Blødt og eftergivende

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Institut for Agroøkologi KOLDKÆRGÅRD 7. DECEMBER 2015 Oversigt Hvad har effekt på N udvaskning? Udvaskning målt i forsøg Beregninger N udvaskning

Læs mere

Halmbaseret biogas status og perspektiver

Halmbaseret biogas status og perspektiver Halmbaseret biogas status og perspektiver Forbehandling i praksis erfaringer og sammenligninger af nye teknologier 25. aug. 2015 v./ Henrik B. Møller, AU og Karl Jørgen Nielsen, Planenergi Energistyrelsen

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016

NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift. Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 NATURE ENERGY HOLSTED Erfaring med etablering og drift Driftsleder Jan Sommerstær GASTEKNISKE DAGE 2016 23-05-2016 AGENDA Om Nature Energy Status på biogasanlæg Vores partnerskabsmodel Nature Energy Holsted

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013

Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 Projektartikel Opgradering af økologisk biogasanlæg 2011-2013 hos Bjarne Viller Hansen, Bording http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm Skræddersyet opgradering

Læs mere

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OMSTILLING Vi skal lykkes med grøn gas Effektive og

Læs mere

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Sønderjysk Biogas I/S 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Gode forudsætninger for biogas i Danmark Bred politisk vilje Produktion af vedvarende energi baseret på troværdige,

Læs mere

Bilag I Ølgod Bioenergi

Bilag I Ølgod Bioenergi Bilag I Ølgod Bioenergi 23-02-2017 Faktaark for biogasanlæg i CBS Standardanlæg FAKTA: Biomasse Input gylle og fast gødning 57.000 t/år Input energiafgrøder, halm, efterafgrøder mm 15.500 t/år Input -

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 1 Biogasressourcer Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 2

Læs mere

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES Biogasanlæg Affaldssektoren Landbruget Brancheforeningen for Biogas Energisektoren NY RAPPORT FRA AGROTECH OG SEGES TIL ERHVERVS- STYRELSEN

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Jyllandsgade 1, 9520 Skørping Tlf. 96820400, mobil 30 604

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Kom godt i gang med biogasanlæg Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Energi, klima- og miljøeffekter, selvforsyning MT1 Recirkulering, ns. optimering, højere produktivitet ->

Læs mere

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5.

Tilgængelige biomasser og optimal transport. Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. Tilgængelige biomasser og optimal transport Bedre ressouceudnyttelse til biogas i slam- og gyllebaserede anlæg Temadag den 5. april 2016 Agenda Hvilke biomasser skal vi satse på til biogasanlæggene? Hvordan

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013

Biogas Taskforce. Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Biogas Taskforce Status for arbejdet Temamøde Brancheforeningen for biogas 5. marts 2013 Energiaftalen af 22. marts 2012: taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på

Læs mere

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet.

Der er etableret en pumpeledning for transport af gas til ekstern anvendelse samt rensning og måling af gaskvalitet og kvantitet. Beskrivelse af infrastruktur Projektet består af pumper og pumperørledninger fra flere leverandører til et biogasanlæg for lugtfri transport af gylle. Pumperne er installeret på de enkelte ejendomme og

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk

Læs mere

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen

Udfordringer for biogasudbygningen. Det vestjyske ressourceområde Herning d Per Alex Sørensen Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex Sørensen 1 Udfordringer for biogasudbygningen Det vestjyske ressourceområde Herning d.16.09.2014 Per Alex

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg. torsdag den 23. februar VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 8600 Silkeborg Mio Schrøder Mobil +45 22824376 ms@planenergi.dk torsdag den 23. februar 2017 VVM anmeldelse for biogasanlæg - Lemming Hermed anmeldes et nyt

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

Bioselskabet ApS, Foersom

Bioselskabet ApS, Foersom PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK 8660 Skanderborg Tel.: +45 4030 1420 www.planaction.dk Lars Baadstorp Tel.: +45 2943 7445 lars.baadstorp@planaction.dk Bioselskabet ApS, Foersom 6. juli 2016 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark

Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark Rapport: Sammenligning og vurdering af teknologier og tilbud på biogasanlæg til økologiske landbrug i Danmark Sammenligning af forskellige forslag/leverandørtilbud fra biogasfirmaer i Tyskland Udført af:

Læs mere

Tirsdag d. 10. november Lone Abildgaard GIS MODEL TIL OPTIMAL PLACERING AF ANLÆG

Tirsdag d. 10. november Lone Abildgaard GIS MODEL TIL OPTIMAL PLACERING AF ANLÆG Tirsdag d. 10. november Lone Abildgaard GIS MODEL TIL OPTIMAL PLACERING AF ANLÆG GIS MODEL TIL OPTIMAL PLACERING AF ANLÆG Vi udvikler en model som forudsiger den optimale placering af biogas- og bioraffineringsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Lars Jakobsen. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse

Læs mere

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet Aarhus Universitet U N I V E R S I T Y O F A A R H U S Faculty of

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø. Af Torkild Birkmose NOTAT Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Af Torkild Birkmose NOTAT Januar 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund... 3 2. Eksisterende og planlagte biogasanlæg... 3 3. Nye anlæg... 4 4.

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Biogasgårdanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug

Biogasgårdanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug Biogasgårdanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug Forord Indhold Produktion af biogas på et gårdanlæg er en god idé. Ikke blot fordi der produceres energi, men også fordi: lugtgenerne begrænses markerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Biogas muligheder og begrænsninger. 29. februar 2013 Michael Støckler Bioenergichef, VFL

Biogas muligheder og begrænsninger. 29. februar 2013 Michael Støckler Bioenergichef, VFL Biogas muligheder og begrænsninger 29. februar 213 Michael Støckler chef, VFL Dagens program 9.-9.3 Ankomst og kaffe 9.3-9.45 Velkomst, Michael Støckler 9.45-12.3 Biogasanlæggets funktion på 15 min. Niels

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Gödselsepareringsdag Onsdag den 8 oktober 2014 kl. 9.30 15.30 Hushållningsselskapet Kalmar Præsentation ved Thorkild Frandsen, AgroTech Indhold

Læs mere

Bigadan Biogas Teknologi

Bigadan Biogas Teknologi Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 254 Offentligt Bigadan Biogas Teknologi WWW.BIGADAN.DK 1 Bigadan A/S Selskabsstruktur Bigadan Deutschland GmbH 100 % Bigadan Spain S.L.U.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Den danske situation og forudsætninger

Den danske situation og forudsætninger BiogasØresund 1. februar 2007 Biogas til transportformål Den danske situation og forudsætninger v. chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Biomasse til transport i Danmark (der sker slet ingenting) Andelen

Læs mere

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Præsenteret af: Projektchef Henrik V. Laursen v. ENERGIPOLITISK TOPMØDE II 25. november 2014 1 Indhold Overordnet præsentation

Læs mere

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Biogas og gylleseparation, DØR/SDU 13. oktober 2010 Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

Halm i biogas en win-win løsning

Halm i biogas en win-win løsning Halmens Dag på Christiansborg 25. april 2016 Halm i biogas en win-win løsning Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere,

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning

NOTAT. 1. Indledning. 2. Foreløbig sammenfatning NOTAT Projekt Djurs Bioenergi Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. - Dato 2011-02-09 Til Morten Hundahl Fra Flemming E. Jørgensen Kopi til - 1. Indledning Rambøll er af Syddjurs Kommune blevet bedt om at vurdere

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Økonomien i biogasproduktion

Økonomien i biogasproduktion Økonomien i biogasproduktion Forudsætninger for en sund driftsøkonomi Temadage om landbrug og biogas En god kombination april 2009 Kurt Hjort-Gregersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces

N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st. Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 182 Offentligt (01) N O T AT 24. februar 2014 Forsyning bha/tth/st Bæredygtighedskriterier for biogas forslag til håndtering og proces Det

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene

Velkommen til. Økonomiseminar for biogasanlæg. Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Velkommen til Økonomiseminar for biogasanlæg 1. December 212 Seneste økonomiske resultater fra fællesanlæggene Kurt Hjort-Gregersen Økonomiseminar for biogasanlæg har 2 års jubilæum HURRA Der er også andre

Læs mere

Årets Gaskonference den 1. november 2017 Fremtidens Gasforsyning

Årets Gaskonference den 1. november 2017 Fremtidens Gasforsyning Årets Gaskonference den 1. november 2017 Fremtidens Gasforsyning Kl. 13.00 Udbygning af og forventninger til biogas Henrik Vestergaard Laursen, vicedirektør, Bigadan 17/00926-18 / NSN 46 Udbygning af og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Oversigt over og behandling af indkomne høringssvar vedrørende Projektforslag for Solrød Biogas. Byrådet Dato: 13. maj 2013 Sagsbeh.: anfr Sagsnr.: 13/4058

Læs mere