Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A."

Transkript

1 Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A Det påtænkte Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. skal bygges lige vest for (på græsplænen). Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 1 -

2 Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. ved siden af ses det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. er et nyt, påtænkt økologisk biogasanlæg, som 20 lokale økologiske landmænd ønsker at etablere. De 20 partnere repræsenteres af: bestyrelsesformand Niels Chr. Lind, mail: tlf.: , mob.: , og firmaets konsulent Ingvard Kristensen, Lemvigegnens Landboforening, mail: tlf.: , mob.: Ejerne af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. (de 20 lokale økologiske landmænd) ønsker at indgå pasnings-/driftsaftale med Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Fakta: Det nye, påtænkte økologiske biogasanlæg er: Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. CVR.nr.: , oprettet 2010 Naboen og samarbejdspartneren til det nye, påtænkte økologiske biogasanlæg er: Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. CVR.nr.: , oprettet 1987 Biogasanlægget ejes af 69 lokale landmænd i et 100% privatejet andelsselskab. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 2 -

3 Beskrivelse af projektet Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Indhold Nye regler er foreslået i regeringens Energistrategi km radius... 4 Placering af gårdene i forhold til biogasanlægget... 5 Transportpriser... 6 Salg af biogas... 7 Ny reaktortank plus mere... 7 Reaktor-opholdstid på 17 dage... 7 Fordele... 7 Energiafgrøder og handelsgødning... 7 Halm, kalvemøg og dybstrøelse... 8 Forslag eftersøges... 8 Begrænsninger sand i sengebåsene:... 8 Placeringen... 8 Synergifordele:... 8 Personale... 9 Lugt... 9 Støj... 9 Investerings- og driftsbudget Forudsætninger Følsomhedsanalyse Status: Nye regler er foreslået i regeringens Energistrategi 2050 Regeringen er i 2011 kommet med et udspil til energistrategien frem til år Dette udspil vil, såfremt det bliver vedtaget uden ændringer, medføre: At tilskuddet til produktion af biogas øges så meget, at der modtages et mertilskud på 0,7 mio. kr./år. Derfor er der vist beregninger for investeringen, både med og uden ændringer. At der kan søges om 30% etableringstilskud til etablering af nye biogasanlæg. Med de nuværende regler fra 2010, kan der maksimalt ansøges om 20% etableringstilskud Der vil senere blive ansøgt om de sidste 10% etableringstilskud, når og såfremt muligheden opstår. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 3 -

4 Navn Mob. CVR-nr. Antal DE, kvæg i alt Aftalte DE husdyrgødning pr. år Aftalte tons husdyrgødning pr. år Total antal tons produceret husdyrgødning pr. år Tons der ikke er aftale om. (Afleveres af koen på græsmark) Km mellem biogasanlægget og landmanden Km tur/retur Kr./tons gylle i transport Km * tons gylle aftalt Gens. km/tons gylle, der byttes tur/retur Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 22 km radius Økologiske mælkeproducenter i en radius af 22 km fra det nuværende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. er indstillet på at levere tons kvæggylle og tons dybstrøelse årligt til det nye økologiske biogasanlæg. DE DE Tons Tons Tons Km. Km. Kr. Km.*tons Lise Lotte Raunholt ,0 8,0 7,2 800 Niels Kristensen ,3 12,6 11, Johannes Jensen ,7 13,4 12, Peder Nielsen ,0 16,0 14, Hans Peder Krogsgaard ,4 18,8 17, Henrik Skov ,7 19,4 17, Jens Christian Karstoft ,1 20,2 18, Preben Bagge ,2 20,4 18, Jens Peter Jeppesen ,5 21,0 19, Nørremark I/S * ,5 21,0 19, Jørgen S. Kristensen ,7 21,4 19, Arne Noe ,9 21,8 19, Hendrik Tennis Biesheuvel ,9 21,8 19, Lars Nielsen ,9 21,8 19, I/S Lind ,3 26,6 24, I/S Kjærsgaard ,6 27,2 24, Bjarne Jensen ,8 31,6 28, Poul Nygaard ,8 33,6 30, Mads Jakobsen ,1 40,2 36, Torben Gransgaard ,0 44,0 39, Sum/Middel/gens ,5 23,0 20, ,3 Skema over afstanden mellem biogasanlægget og de 20 økologiske landmænd Grønt = kort afstand og god økonomi Gult = middelafstand og middelgod økonomi Rødt = stor afstand, men stadig med et positivt bidrag til økonomien * Anvender sand i sengebåsene Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 4 -

5 Placering af gårdene i forhold til biogasanlægget Kortet viser de 20 gårdes placering i forhold til Lemvig Biogas Organic. De blå markeringer indikerer de økologiske mælkeproducenter. Den røde markering indikerer Lemvig Biogas Organic. På siden findes der et link til et interaktivt kort. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 5 -

6 Kr. / m³ gylle / km mellem biogasanlægget og landmanden Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Transportpriser Priserne for transport er herunder illustreret på to forskellige måder, men det er samme pris. Vejl. pris pr. m³ gylle, der skal flyttes. Den vejl. pris forudsætter optimal vej-, vendeplads- og sugeforhold. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Km mellem biogasanlægget og gylletanken, hvor gyllen skal flyttes til Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 6 -

7 Salg af biogas Al produceret biogas budgetteres med, at kunne sælges til Lemvig Kommunes biogasdistributionsselskab. P.t. sælger Lemvig Biogasanlæg biogas Lemvig Kommunes biogasdistributionsselskab som videresælger til Lemvig Kraftvarme samt Klinkby Kraftvarme. Biogasmængden fra Lemvig Biogasanlæg Organic passer meget fint ind i forsyningsbehovet. De én mio. m3 biogas årligt (med 100% methan) vil meget belejligt bevirke, at Lemvig Biogasanlæg og Lemvig Biogas Organic står stærkere på det kommende og mere pressede marked for affaldsråvare til produktion af biogas. Ny reaktortank plus mere En sådan udvidelse vil medføre etablering af en ny, separat linje, hvor konventionelt og økologisk gylle er helt adskilt. Det kræver en separat reaktor på m³ m³, en forlagertank på ca m³ og en efterlagertank på ca m³ plus et teknikhus til varmeveksler og andet hjælpeudstyr. Reaktor-opholdstid på 17 dage Reaktor-opholdstiden vil blive på 17 dage om vinteren, når der produceres mest gylle. Økologiske køer leverer jo gylle direkte på marken om sommeren, hvilket medfører, at gyllemængden halveres om sommeren. Fordele Gyllen vil efter afgasningen på biogasanlægget nemmere kunne optages af planterne, idet den indeholder mindre organisk kvælstof og mere ammoniumkvælstof end rågylle, som ikke har været behandlet på et biogasanlæg. Ligeledes vil gyllen blive lugtfri, fordi de organiske forbindelser, som lugter, vil blive omsat til methan (CH4), kuldioxid (CO2) og ammoniumkvælstof (NH3/NH4). Energiafgrøder og handelsgødning Biogasanlægget vil også kunne modtage økologiske energiafgrøder, hvilket vil give en større biogasproduktion samt mere ammoniumkvælstof (NH3/NH4). Det sidste er meget efterspurgt af økologiske brug, da de ikke må købe handelsgødning. Et eksempel er MVJ 1 enggræs, som vil kunne tilsættes den økologiske linje, hvilket vil medføre mere kvælstof, endog i ammonium-form. At anvende græs kræver dog, at vi opfinder et doseringssystem til at dosere græsset ind i reaktortanken, eller at vi forbehandler græsset, så det forflydes og kan pumpes ind. 1 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, Bek. nr 140 af 10/03/2005 Figur 1. MVJ enggræs Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 7 -

8 Halm, kalvemøg og dybstrøelse Det er et stort ønske fra mange økologiske landmænd at få deres dybstrøelse og kalvemøg omdannet til en biogasgylle. Dette på grund af, at biogasgyllen kan udlægges med gyllevognen, og at kvælstofudnyttelsen stiger fra ca. 40% til 83%. Denne operation kræver, at dybstrøelse og kalvemøg kan injiceres ind i reaktortanken og ikke danner flydelag i toppen af reaktortanken. At anvende strøelse kræver dog, at vi opfinder et injicering system til at injicere dybstrøelse og kalvemøg ind i Figur 2. Økologiske køer i dybstrøelse reaktortanken, eller at vi forbehandler al dybstrøelse og kalvemøg, så det forflydes og kan pumpes ind. Det er noget, som vi arbejder på p.t. Desværre har det vist sig overordentligt vanskeligt at løse. De biogasanlæg som vi har kendskab til, der har forsøgt at tilsætte dybstrøelse og kalvemøg ind i reaktortanken, har alle oplevet kæmpe omkostninger og store tab. I første omgang vælger vi dog kun at iblande op til maksimalt 1,4% dybstrøelse, da det vurderes at kunne blandes sammen med gyllen og pumpes gennem varmevekslerne og til reaktortanken. Der findes dog meget mere dybstrøelse og kalvemøg hos omkringliggende dyrehold og alle disse landmænd har et stort ønske om, at få al deres dybstrøelse og kalvemøg omsat til biogasgylle. Forslag eftersøges Forslag til, hvorledes halm og dybstrøelsen og kalvemøget, på optil tons årligt, snildt og billigt kan forflydes og via varmeveksler pumpes ind i reaktortanken, modtages meget gerne til Lars Kristensen på Begrænsninger sand i sengebåsene: - Det er ikke praktisk muligt at behandle kvæggylle fra staldsystemer, der anvender sand i båsene. Én af de 20 interesserede økologiske landmænd (Nørmark I/S) anvender sand i båsene. De er indstillet på at installere et stort, velfungerende sandrensningsanlæg, hvor alt sandet centrifugeres fra og genbruges som strøelse i køernes sengebåse. Derved skulle gyllen også blive anvendelig for bioforgasning, uden der er problemer med tilsanding i modtagertanken og ekstremt stort slid på pumper og varmeveksler. Placeringen Begrundelsen for, at Lemvig Biogas Organic netop skal placeres op ad det nuværende Lemvig Biogasanlæg, er, at det giver bedre muligheder for at udnytte synergifordelene. Synergifordele: - At der kun kræves ét gasbehandlingsanlæg. Økologisk og konventionel biogas må nemlig godt sammenblandes. - At det nuværende varmeforsyningssystem kan udnyttes til også at forsyne Lemvig Biogas Organics reaktor. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 8 -

9 - At det nuværende egenkontrolsystem snildt kan tilpasses til også at omfatte Lemvig Biogas Organic. Det er en meget stor synergieffekt, der opnås her, da egenkontrolprogrammet indbefatter alt omkring det veterinær- og laboratoriemæssige. - At administrationen af Lemvig Biogas Organic snildt vil kunne varetages af de samme, som i dag administrerer Lemvig Biogasanlæg, uden væsentligt forøget tidsforbrug. - At der allerede i dag er opnået tilladelse til at anvende de samme lastbiltankvogne, som Lemvig Biogasanlæg anvender til transport af konventionel gylle. - At der kun skal ansættes én person til driften af den økologiske linje. Det vil være en lastbilchauffør. Personale Driften af den økologiske linje vil kun betyde en meget lille ekstra arbejdsindsats af Lemvig Biogasanlægs personale pga. synergifordelene. Der vurderes at være et behov på maksimalt op til timer årligt foruden ind- og udtransporten af gyllen, som vil kræve én slamsugerlastbil og én chauffør. Lugt Der vil blive etableret udsugning fra modtagertanken og over til det nuværende lugtrenseanlæg. Dette anlæg har en stor overkapacitet og vil nemt kunne klare den lille ekstra belastning, som den nye, økologiske modtagertank medfører. Støj Den ekstra støjbelastning vil alene komme fra de ekstra lastbilkørsler i forbindelse med ind- og udtransport af den økologiske gylle. Mængden, man planlægger at modtage, vil maksimalt være tons årligt. Én lastbil har typisk 30 tons med hver gang. Antal lastbiltransporter ind og ud fra anlægget vil blive forøget med /30 = gange årligt. Der vil typisk blive kørt 250 hverdage om året. Pr. hverdag vil der i gennemsnit komme ti lastbiltransporter yderligere (2500/250 = 10). Om vinteren dog op til 15 daglige transporter og om sommeren ned til 5 daglige transporter. Figur 3. Lastbiltransport Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc - 9 -

10 Investerings- og driftsbudget med tilskudsregler som i 2010 Lemvig Biogas Organic investering og driftsbudget Investering - totalentreprise: Kr. Reaktor 5 på m3 inkl. tilhørende, tanke, rørsystemer, komponenter og el-arbejde: Dokumentation, tegninger og myndighed: Strømforbrug under byggearbejdet: Veje og anlægsarbejde omkring tanke og anlægget: Grundkøb af Lemvig Biogasanlæg, ca m3: Installationsomkostninger til ombygning og udbygning på eksisterende LB-anlæg: SRO-anlæg, udbygning og programmering: Ingeniøromkostninger: I alt før tilskud: Tilskud bevilget fra FødevareErhverv: 20% af , I alt efter tilskud: Anlægsinvestering i alt: Driftsbudget: Produktion af biogas fra den økologiske linje: Nm³ methan/år Salg af biogasproduktionen til Lemvig og Klinkby: 5,83 kr/nm³ methan Omsætning: tons biomasse pr. år i alt Varmekøb: kwh/år 0,35 kr./kwh-varme Elkøb: 8 kwh/tons biomasse 0,60 kr./kwh-el Udgifter til råvarer (olie og lud): Variable omkostninger eksklusiv transport: Ind- og udtransport af gyllen med tankvogne: Behandlingsomkostninger variable, i alt: Drifts- og managementsaftale med Lemvig Biogas: Betaling fra biogasanlæg til landmand for gylle, der lånes til biogasanlægget for afgasning, kr./tons: 0 Betaling fra biogasanlæg til landmand for dybstrøelse, der afleveres til biogasanlægget, kr./tons: 0 Resultat før afskrivninger og renter: Afskrivninger 20 år Renteudgifter 4,8 % pa års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

11 Investerings- og driftsbudget, såfremt regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres, hvilket vil udløse et mertilskud. Lemvig Biogas Organic investering og driftsbudget Investering - totalentreprise: Reaktor 5 på m3 inkl. tilhørende, tanke, rørsystemer, komponenter og el-arbejde: Dokumentation, tegninger og myndighed: Strømforbrug under byggearbejdet: Veje og anlægsarbejde omkring tanke og anlægget: Grundkøb af Lemvig Biogasanlæg, ca m3: Installationsomkostninger til ombygning og udbygning på eksisterende LB-anlæg: SRO-anlæg, udbygning og programmering: Ingeniøromkostninger: I alt før tilskud: Tilskud bevilget fra FødevareErhverv: 20% af , I alt efter tilskud: Anlægsinvestering i alt: Driftsbudget: Produktion af biogas fra den økologiske linje: Nm³ methan/år Salg af biogasproduktionen til Lemvig og Klinkby: 5,13 kr/nm³ methan Omsætning: tons biomasse pr. år i alt Varmekøb: kwh/år 0,35 kr./kwh-varme Elkøb: 8 kwh/tons biomasse 0,60 kr./kwh-el Udgifter til råvarer (olie og lud): Variable omkostninger eksklusiv transport: Ind- og udtransport af gyllen med tankvogne: Behandlingsomkostninger variable, i alt: Drifts- og managementsaftale med Lemvig Biogas: Betaling fra biogasanlæg til landmand for gylle, der lånes til biogasanlægget for afgasning, kr./tons: 0 Betaling fra biogasanlæg til landmand for dybstrøelse, der afleveres til biogasanlægget, kr./tons: 0 Såfremt regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres og der udløses et mertilskud årligt på: Resultat før afskrivninger og renter: Afskrivninger 20 år Renteudgifter 4,8 % pa års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat års resultat Kr. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

12 Finansiering Investeringsbudgettet er udarbejdet under forudsætning af, at lånet finansieres med et 4% konvertibel annuitetslån hos KommumeKredit. Med den aktuelle kurs bliver den effektive rente på 4,8%. Afdragsprofil, kr.: = lån 2,372% = rente pr. termin. Rente p.a. = 4,8% 40,00 = antal ydelser Dato Restgæld primo Afdrag Renter Ydelses Restgæld ultimo Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

13 Forudsætninger Biomasse, gylle tons/år Biomasse, dybstrøelse tons/år Biomasse i alt tons/år Biogasproduktion pr. år Nm³CH4/år Salgspris pr. Nm³CH4 (=9,98 kwh), Med tilskudsregler som i ,83 Kr./Nm³CH4 5, Salgspris pr. Nm³CH4 (=9,98 kwh), Regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres 5,13 Kr./Nm³CH4 5, Varmekøb pr. år hos Lemvig Biogasanlæg kwh-varme/år Varmekøbspris, leveret ved matrikel 0,35 kr./kwh-varme 0,35 Elkøb pr. år. 8 kwh pr. m3 biomasse á kr. 0,60 Behandlingsomkostninger variable, olie og lud, pr. år 1,44 Kr./m3 biomasse Kr./år Variable omk. i alt Kr./år Drifts- og managementsaftale med LB (drifts og vedligehold), pr. år Kr./år Ind- og udtransport af gyllen med lastbiler 24,3 km. pr. m3 biomasse tur/retur Ind- og udtransport af gyllen 0,904 Kr./km/m3 biomasse tur/retur Kr./år Afskrivninger, antal år 20 år 20,0 Rente i procent på lån 4,8 % 4,8 Personaleomkostninger kr. pr. år (henhører under drifts- og managementsaftalen) 0 Kr./år 0,000 El salgspris El η = 0,40 0,772 Kr./kWh-el 0,772 Betaling fra biogasanlæg til landmand pr. tons gyll,e der lånes ud til afgasning 0,00 Kr./tons 0,00 Betaling fra biogasanlæg til landmand pr. tons dybstrøelse, der afleveres til afgasning 0,00 Kr./tons 0,00 Tilsagn om tilskud fra staten 20% 20% Mængde biogas (methan) pr. tons kvæggylle, der byttes 12,840 Nm³CH4/tons 12,840 Mængde biogas (methan) pr. tons dybstrøelse, der byttes 46,507 Nm³CH4/tons 46,507 Gasudbyttet: Følgende råvarer bidrager med følgende biogasmængder: Biomasse, gylle tons/år á 12,84 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Biomasse, dybstrøelse tons/år á 46,51 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Biomasse i alt tons/år á gens. 13,31 Nm³CH4/tons Nm³CH4/år Bemærkninger: - Biogasanlægget henter og returner gyllen hos landmanden. - Landmanden leverer dybstrøelsen tippet af i hul ved biogasanlægget, og biogasanlægget returnerer tilsvarende gyllemængde, regnet i kvælstof, retur til landmanden. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

14 Følsomhedsanalyse med tilskudsregler som i 2010: Følsomhedsanalyse: Kr. ForudsætningFørste års resultat med Kr., %, år ændrede forudsætninger Gassalgspris: -2 3, , , , , Behandlingsomkostninger variable, pr. år: + 20% % % Anlægsinvesteringen (bem., alt andet er uændret): + 20% % % Rente i procent på lån: 2, , , , , , , , , Afskrivninger, antal år: Ændring i produktion af biogas +80% % % % % % % Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

15 Følsomhedsanalyse, hvor det forudsættes, at regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres: Følsomhedsanalyse: Kr. ForudsætningFørste års resultat med Kr., %, år ændrede forudsætninger Gassalgspris: -2 3, , , , , Behandlingsomkostninger variable, pr. år: + 20% % % Anlægsinvesteringen (bem., alt andet er uændret): + 20% % % Rente i procent på lån: 2, , , , , , , , , Afskrivninger, antal år: Ændring i produktion af biogas +80% % % % % % % Bemærk: Når salgsprisen på biogassen nedsættes i takt med, at tilskuddet stiger, så ændres følsomhedsanalysen ikke. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

16 Finansieringsevne med tilskudsregler som i 2010: Kr./m3 methan kr. Ved en biogassalgspris pr. m3 methan / fås en finansieringsevne på: 3,60 0 4, , , , , , , Finansieringsevne, hvor det forudsættes, at regeringens udspil til energistrategi 2050 realiseres: Kr./m3 methan kr. Ved en biogassalgspris pr. m3 methan / fås en finansieringsevne på: 2,89 0 4, , , , , , , Status: OK: Vedtægterne er vedtaget af en enig generalforsamling og ejerforholdene er afklaret. Forhåndstilsagn er indgået om en pasnings- og driftsaftale med Lemvig Biogasanlæg. Miljøgodkendelse Tilsagn om statstilskud på kr ,- fra FødevareErhverv Finansieringen i form af en kommunegaranti for lån på kr. 24 mio. Mangler: - Salgsaftale for den producerede mængde biogas for en 20 års periode. - Tinglysning af andelshavermedlemskabet i andelshavernes matrikel. - Detailprojekteringen og indhentelse af nye faste tilbudspriser. - Endelig beslutning fra ejerne om, at etabler Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. 12.november 2011 Lars Albæk Kristensen Direktør for Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. og Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. Journalnr.: X:\lak\skrivelser ud\lemvig biogas organic 16.doc

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning 7. januar 2011 Lars Baadstorp Lars.Baadstorp@PlanAction.dk Faaborg-Midtfyn kommune Ansøgning om kommunal garantistillelse til etablering af biogasanlæg med gasforsyning til Faaborg Forsynings fjernvarmeforsyning

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Præsenteret af: Projektchef Henrik V. Laursen v. ENERGIPOLITISK TOPMØDE II 25. november 2014 1 Indhold Overordnet præsentation

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Norddjurs Kommune Att.: Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Dato. 2.7.2012 Hermed fremsendes som aftalt ansøgning om kommunalgarantistillelse til etablering af biogasanlæg

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling Madsen Bioenergi I/S I efteråret 2014 idriftsatte Lundsby Bioenergi A/S det hidtil største biogasanlæg hos Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S er opført ved Balling lidt nordvest for Skive. Madsen

Læs mere

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på ren husdyrgødning Landbrug & fødevarer, februar 2010 Michael Groes Christiansen, Videncenter for Svineproduktion 1 Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på

Læs mere

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Energinet.dk Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 Energinet Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 D Udkast 17.12.10 ASM/TRN

Læs mere

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede

Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Tysk-dansk biogasmøde for proffer og interesserede Grønt Vækst Laboratorium RKSK-Modellen for Biogas Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1 Biomasse fra marginale jorder til BIOGAS S l 1 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af BioMprojektets evalueringsrapporter, der er redigeret af: Jan Lundegrén, Agroväst Tormod Briseid, Bioforsk Projektledelse:

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Notat. : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster, Notat Til Kopi til : Garry Keyes, Ørslev Kloster : Karl Krogshede, Skive Kommune Dato : 26. marts 2013 Udarbejdet af : Finn Yde Vedrørende : Vurdering af mulighed for fælles varmeforsyning i Ørslevkloster,

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser

Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Energikataloget: Beregninger af produktionspriser Solvarme, store anlæg Anlæg fra 1996 Nyt anlæg Anlæggets kapacitet Min. pris Max. pris Min. pris Max. pris Kapacitet (m2) 8038 8038 1) 10.000 10.000 1)

Læs mere

Biomasse til biogasanlæg i Danmark. - på kort og langt sigt

Biomasse til biogasanlæg i Danmark. - på kort og langt sigt Biomasse til biogasanlæg i Danmark - på kort og langt sigt Torkild Birkmose, Kurt Hjort-Gregersen, Kasper Stefanek, AgroTech april 2013 INDHOLD 1. Sammendrag... 3 1.1. Samlet opgørelse af biomassepotentialer

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser

Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser Miljømæssige, energimæssige og økonomiske konsekvenser Bilag - Energi I det følgende er kort beskrevet de anvendte forudsætninger for de miljømæssige og samfundsøkonomiske vurderinger i forbindelse med

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BIO t e c h n o l o g y a / s

BIO t e c h n o l o g y a / s BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere