Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010"

Transkript

1 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af I de første ni måneder af 2010 genererede et tab på 51,2 mio. kr. og indtægter på 2,4 mio. kr. havde en kontantbeholdning på 99 mio. kr. pr. 30. september 2010 og forventer et nettotab i 2010 på mio. kr. udvikler 100% humane antistoffer rettet mod udækkede medicinske behov ved kræft og alvorlige betændelsestilstande. Selskabet udvikler konkurrencedygtige produkter rettet mod antigener, som har en kendt klinisk og forretningsmæssig værdi og identificerer også nye antistoflægemiddelkandidater rettet mod nye og potentielt vigtige antigener hos patienter med kroniske eller livstruende sygdomme. Affitech har initialt fokus på hurtig og omkostningseffektiv udvikling via partneraftaler om kliniske forsøg i fremvoksende markeder. Affitechs primære og umiddelbare prioriteter er At færdiggøre præklinisk udvikling af AT001/r84 medio 2011 samt at indsende ansøgning om tilladelse til at gennemføre kliniske forsøg i Rusland i 2011 Desuden i 2011 at færdiggøre prækliniske tests af en række lægemiddelkandidater i AT008 programmet rettet mod CCR4 At forbedre den unikke CBAS TM teknologiplatforms ydeevne og effektivitet med henblik på at generere nye antistoffer At indgå i nye strategiske alliancer i Brasilien, Rusland, Indien eller Kina (BRIK) eller andre fremvoksende markeder i 2011 Højdepunkter i 3. kvartal 2010 Det 100% humane antistof AT001/r84, hvis hovedindikation er anti angiogenese startede præklinisk udvikling, og der blev publiceret prækliniske data vedrørende AT001/r84, som viste sig at være effektiv mod kræftsvulster hos mus og med begrænsede bivirkninger. Der er planlagt fase 1 kliniske forsøg i Rusland i 2011 CCR4 specifikke lægemiddelkandidater i AT008 programmet bliver testet i præklinik Affitech og selskabets partner Peregrine Pharmaceuticals, Inc. enedes om at ændre visse betingelser i deres globale licensaftale for Brasilien, Rusland og Commonwealth of Independent States (CIS) for at fremskynde udviklingen af det 100% humane antistof AT001/r84 i disse lande Affitech sikrede sig en bioproduktionsaftale med Avid Bioservices, et fuldt ejet datterselskab af Peregrine Pharmaceuticals, Inc. om at levere materiale til kliniske forsøg i løbet af det kommende år. Dette er et vigtigt skridt til at sikre den planlagte start af kliniske forsøg med AT001/r84 i 2011 Affitech fuldendte en transaktion vedrørende selskabets S2 teknologi med Expres2ion Biotechnology ApS. Dette er endnu et skridt til at skærpe Affitechs strategiske fokus på identificering og udvikling af humane antistoflægemidler. Transaktionen gør det muligt for Affitech, som aktionær i Expres2ion, at drage fordel af uafhængig værdiskabelse fra S2 teknologiplatformen. 1 of 10

2 Martin Welschof, administrerende direktør for kommenterer kvartalsmeddelelsen: Jeg glæder mig over, at selskabet på det seneste har gjort markante fremskridt. I tredje kvartal 2010 nåede vi alle de oprindeligt planlagte mål i vores udviklingsprogram. Vi publicerede prækliniske resultater for vores nye anti VEGF antistof (AT001/r84), som bekræfter og understøtter vores forventninger om at starte indledende kliniske forsøg i Det er et spændende nyt lægemiddel til behandling af kræft og en potentiel konkurrent til Avastin /bevacizumab, et lægemiddel med et globalt salg på mere end 5 mia. USD. Parallelt hermed har vi startet prækliniske tests med vores første anti GPCR program, der retter sig mod CCR4 (AT008), endnu et antigen, som markerer for kræft, og vi har gjort gode fremskridt med hensyn til at identificere flere GPCR antistoffer ved brug af vores egen proprietære CBAS TM teknologi. Affitech er ved at udvikle sig til at være en ny kommerciel spiller inden for antistoflægemidler, og virksomhedens fremtid ser meget lovende ud. Udsigter for 2010 Affitech forventer et nettotab for 2010 på mio. kr. Forbedringen i forhold til udsigterne i kvartalsrapporten for 2. kvartal til et nettotab på mio. kr. skyldes primært tilretning af regnskabsprincipper vedrørende periodisering af visse omkostninger i forbindelse med prækliniske forsøg og repræsenterer ingen ændringer i fremdriften i igangværende eller planlagte forsøg. Opdatering på forskning og udvikling Markedet for antistoflægemidler er et valideret marked, som omfatter adskillige meget succesfulde lægemidler. Via partnerskabet med russiske LLC NauchTekhStroy Plus (NTS Plus) vedrørende udviklingen af Selskabets førende lægemiddelkandidat AT001/r84 og Affitechs første CCR4 specifikke lægemiddelkandidat i AT008 programmet, forventer Selskabet at udvikle disse antistoflægemidler hurtigere og med reducerede omkostninger i forhold til konkurrerende lægemidler. Affitech fokuserer i første omgang på fremvoksende markeder, og den indledende kliniske udvikling af AT001/r84 og den CCR4 specifikke lægemiddelkandidat i AT008 programmet vil foregå i Rusland og CIS landene. Disse markeder har store udækkede medicinske behov, men de har også kapacitet til at finansiere den hurtige udvikling af Affitechs moderne kræftlægemidler og derved bistå til i fuldt omfang at virkeliggøre lægemiddelkandidaternes behandlingsmæssige og forretningsmæssige potentiale. Affitech planlægger at indgå endnu en aftale om et udviklingssamarbejde med et lægemiddelselskab i et BRIK land i løbet af AT001/r84 Det 100% humane antistof AT001/r84 er en potentiel konkurrent til antistoflægemidlet mod kræft, Avastin /bevacizumab, der har en salgsomsætning i 2009 på 5,7 mia. USD. AT001/r84 er et antistof til Vaskulær Endotel Vækstfaktor (VEGF) med anti angiogenese (angiogenese = dannelse af blodkar) som hovedindikation. Den 9. august 2010 meddelte Affitech, at AT001/ r84 viser sig at være effektiv mod kræftsvulster hos mus og med begrænsede bivirkninger. Det er konklusionen på en undersøgelse, udført af Rolf Brekken, University of Texas, Dallas, USA, Affitechs samarbejdspartner og anerkendt ekspert i udvikling af kræftsvulster via angiogenese. Affitech forventer flere resultater fra prækliniske undersøgelser af AT001/r84 i 4. kvartal 2010 samt sammen med NTS Plus at indsende ansøgning om tilladelse til at starte kliniske undersøgelser med AT001/r84 i Rusland i GPCR antistoffer Affitechs strategi er at udvikle antistoffer rettet mod G Protein Koblede Receptorer (GPCR) ved brug af selskabets proprietære CBAS TM teknologiplatform. CBAS TM platformen identificerer kandidater til 2 af 10

3 antistoflægemidler, som binder til receptorer på celleoverfladen i deres naturlige omgivelser. Affitech har anvendt CBAS TM teknologien til at generere antistoffer til adskillige forskellige GPCR. GPCR er involveret i både betændelsestilstande og kræftsygdomme. Affitechs CCR4 (AT008) program sigter mod at udvikle 100% humane antistoflægemidler rettet mod CCR4, en vigtig GPCR på overfladen af celler i immunsystemet og mange kræftceller. Et antistof mod CCR4 forventes at kunne bruges i behandlingen af visse former for blodkræft og faste kræftsvulster samt visse andre sygdomme. CCR4 programmet bliver pt. testet i præklinik. Begivenheder efter afrapporteringsperioden (1. januar 30. september 2010) I oktober 2010 ansatte Affitech Stig Jarle Pettersen som finansdirektør (CFO). Stig Jarle Pettersen er norsk statsautoriseret revisor og har mere end 20 års erfaring fra ledende stillinger i Hafslund Nycomed, Helicopter Services Group, Alpharma, Actavis og sidst som finansdirektør i Xellia Pharmaceuticals. Selskabets koncerndirektion består herefter af administrerende direktør Martin Welschof, forskningsdirektør Alexander Duncan og finansdirektør Stig Jarle Pettersen. Andet I september 2010, meldte Finanstilsynet Affitech til politiet for at have overtrådt flagningsreglerne for storaktionærers aktiebesiddelser i henhold til lov om værdipapirhandel samt for ikke at have udsendt meddelelse om forøgelse af aktiekapital i juni og juli Overtrædelsen af flagningsreglerne, fem tilfælde relateret til én begivenhed, refererer til kombinationen af Affitech AS og Pharmexa A/S i maj Den manglende meddelelse om forøgelse af aktiekapital refererer også til kombinationen af de to virksomheder, og den deraf følgende forøgelse af aktiekapital i juli I tilfælde af at yderligere undersøgelser og en retssag fører til en konklusion om, at Selskabet ikke har fulgt reglerne, forventer Selskabet at blive idømt en beskeden bøde. Som anført tidligere, er Selskabet blevet sagsøgt af en gruppe minoritetsaktionærer. Den indledende retssag er planlagt til at finde sted i København i marts måned På baggrund af juridisk rådgivning, mener Selskabet fortsat, at det på alle måder har handlet i overensstemmelse med Dansk og international lovgivning, og at der ikke er hold i minoritetsaktionærernes anklager. 3 af 10

4 Bestyrelsens og ledelsens erklæring om kvartalsrapporten Bestyrelsen og ledelsen har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede, at de udøvede regnskabsestimater er relevante, og at den samlede præsentation af kvartalsrapporten lever op til forskrifterne, således at kvartalsrapporten giver en retvisende redegørelse for aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet af Selskabets aktiviteter i perioden 1. januar 30. september Vi mener desuden, at ledelsens gennemgang indeholder en retvisende fremstilling af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens tab og koncernens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, 18. november 2010 Direktion Martin Welschof Alexander Duncan Stig Jarle Pettersen Bestyrelse Aleksandr Shuster Formand Keith McCullagh Næstformand Arne Handeland Victor Kharitonin Andrei Petrov Pål Rødseth 4 af 10

5 For yderligere information kontakt venligst: : Randi Krogsgaard, Corporate Communications Tlf Om er en børsnoteret (NASDAQ OMX Copenhagen) biotekvirksomhed med hovedsæde i København, Danmark og forsknings og udviklingsfaciliteter i Oslo, Norge. udvikler 100% humane antistoflægemidler baseret på række patenterede antistofteknologier. lægemiddelkandidater retter sig bl.a. mod kræft og betændelsestilstande. antistoflægemidler mod molekyler på celleoverfladen bliver udviklet på basis af Selskabets proprietære teknologiplatform CBAS (Cell Based Antibody Selection). Adskillige af de lægemiddelkandidater, Selskabet har rettighederne til, er udviklet ved hjælp af CBAS teknologien. Yderligere information fås på Ansvarsfraskrivelse Ovenstående udsagn indeholder information om planer, forventninger og fremtidig udvikling af selskabet, som hver især indeholder forskellige usikkerhedsmomenter. Selskabets faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de informationer, der er givet i denne pressemeddelelse. 5 af 10

6 Resumé af regnskab (urevideret) Den 5. maj 2009 godkendte aktionærerne i (tidligere Pharmexa A/S) sammenlægningen med Affitech Research AS. Sammenlægningen af de to virksomheder førte til, at tidligere aktionærer i Affitech Research AS fik omkring 70% af aktierne i, mens eksisterende aktionærer i Affitech A/S efter sammenlægningen havde ca. 30% af aktierne. I overensstemmelse med IFRS 3 (International Financial Reporting Standards) vedrørende sammenlægning af virksomheder skal overtagelsen behandles som en omvendt overtagelse. I en omvendt overtagelse er det i juridisk forstand købte selskab, Affitech Research AS, betragtet som køberen, fordi aktionærerne i Affitech Research AS i realiteten fik kontrol over. Som konsekvens heraf viser regnskabet for Affitech Koncernen neden for 9 måneder i 2009 og for hele 2009 udelukkende resultatet for Affitech Research AS frem til 5. maj Hoved- og nøgletal for Affitech-koncernen (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) 3. kvartal kvartal måneder måneder Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Sammendrag af resultatopgørelse Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Restruktureringsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/ -omkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) -0,04-0,2-0,13-0,5-0,4 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Valutakursreguleringer, præsentationsvaluta 80 Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Totalindkomst af 10

7 Hoved- og nøgletal for Affitech-koncernen (fortsat) (t.kr.) 30. sept sept Sammendrag af balance Koncern Koncern Koncern Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Øvrige omsætningsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt måneder 9 måneder (t.kr.) Sammendrag af pengestrømme Koncern Koncern Koncern Fra driftsaktivitet før finansielle poster Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet heraf investeret i immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider Likvider primo Likvider i Affitech AS på dato for sammenlægning Valutakursreguleringer Likvider ultimo af 10

8 Hoved- og nøgletal for Affitech-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 3. kvartal kvartal måneder måneder Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Nøgletal Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) Gennemsnitligt antal aktier -0, , , , , Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (a nominelt 0,50 kr. pr. aktie) Børskurs, ultimo 0,23 0,41 0,09 0,60 0,04 0,30 Kurs/indre værdi 1,76 6,90 6,73 Aktiver/egenkapitalandel 1,29 2,44 3,40 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 2010, dateret juni Udvikling i koncernens egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Ansvarlig konvertib elt lån Øvrig egenkapital I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Kapitalforhøjelse, rettet udbud Tilskud fra aktionær Warrants Valutakursreguleringer Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Kapitalforhøjelse, apportindskud Kapitalforhøjelse ved konvertering af ansvarlig konvertibelt lån Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Rænter, ansvarlig konvertibelt lån Warrants Valutakursreguleringer Egenkapital pr. 30. september Kommentarer til kvartalsrapporten for de første ni måneder af 2010 Nettoomsætningen i Affitech Koncernen var totalt t.kr. i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med t.kr. i samme periode i Nedgangen skyldes primært reduceret indkomst fra milepælsbetalinger fra forskningssamarbejder. Forskningsomkostningerne steg med 48 % til t.kr. i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med t.kr. i samme periode i De øgede forskningsomkostninger skyldes eksterne omkostninger til AT001/r84 programmet, nedskrivning på S2 teknologi og ugunstige valutakurser. Administrationsomkostningerne steg til t.kr. i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med t.kr. i samme periode i Stigningen skyldes primært sammenlægningen af de to 8 af 10

9 virksomheder fra maj 2009, omfattende overgangen fra et privat til et børsnoteret selskab, som har øget den administrative stab, organisation og eksterne services sammenlignet med Affitech Research AS alene. Tredje kvartal 2009 inkluderer hensættelser til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med ændringer i direktionen. Andre driftsindtægter på t.kr. reflekterer hovedsagelig nettoprovenuet fra afviklingen og restruktureringen af Selskabets potentielle fremtidige milepæls og royalty rettigheder i forbindelse med samarbejdsaftalen med KAEL Gemvax Co Ltd. ( KAEL ) og Omeros Inc. Se note 2a neden for. Nettotabet på finansielle poster udgør t.kr. i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med 314 t.kr. i samme periode i De øgede finansielle udgifter er relateret til mellemfinansieringen fra tre aktionærer 4. januar Selskabet lånte totalt 9,33 mio. kr. i tre trancher i første kvartal 2010, og lånet blev fuldt tilbagebetalt i maj Lånet indebar en tegningsgaranti på 60% af lånet og en månedlig rente på 2%. Den 30. september 2010 udgjorde Affitech koncernens totale aktiver t.kr. og likvider beløb sig til t.kr. Det rettede udbud i april, 2010 øgede egenkapitalen med 153,5 mio. kr. Øvrige omsætningsaktiver er øget hovedsageligt på grund af forskudsbetalinger for præklinisk og klinisk materiale for igangværende og fremtidige forsøg med AT001/r84 samt fordringer til NTS Plus for udfakturerede omkostninger ved kliniske forsøg vedrørende AT001/r84. Kortfristede gældsforpligtelser inkluderer udsat indtægt relateret til udgifter ved kliniske forsøg vedrørende AT001/r84 udfaktureret til NTS Plus. Noter vedrørende kvartalsregnskabet Note 1 Regnskabspolitikker Kvartalsrapporten for Affitech Research AS (1. januar 30. september 2010) er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Nye eller tilrettede standarder og fortolkninger er effektive for regnskabsåret Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkninger ikke har væsentlig indflydelse på kvartalsrapporten og udelukkende har resulteret i offentliggørelse af yderligere finansiel information. Aktier i Expres2ion ApS er inkluderet som et tilknyttet selskab fra 16. september 2010 og vil blive konsolideret på en linje efter egenkapitalmetoden. Andre regnskabspolitikker brugt i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med dem, der er anvendt i regnskabsrapporterne i Note 2 Anden information a) Restrukturering af aftale med KAEL Det totale provenu ved restruktureringen af aftalen med KAEL var DKK 7,1 mio. kr. (1,3 mio. USD). Da sammenlægningen af virksomhederne fandt sted i maj 2009 var der i KAEL kontrakten inkluderet et beløb på 4,0 mio. kr. som goodwill. Da transaktionen fandt sted den 22. februar, var goodwill reduceret med 4,0 mio. kr., og nettoprovenuet på 3,1 mio. kr. er anført som andre driftsindtægter. 9 af 10

10 b) Ny aktiekapital Aktiekapitalen i (moderselskabet) blev øget til ,50 kr. Gennem en udstedelse af nye aktier pålydende 0,50 kr. til en tegningskurs på 0,60 kr. c) Transaktioner med nærtstående Mellemfinansieringslånet fra de tre aktionærerne fra 4. januar 2010 på 9,33 mio. kr. blev nedbetalt i maj I løbet af første halvår påløb 7,1 mio. kr. i renter og omkostninger og det totale beløb som blev tilbagebetalt var 16,4 mio.kr. Affitech har forskudsbetalt for materiale til brug i prækliniske og kliniske forsøg for AT001/r84 og viderefaktureret NTS Plus for deres estimerede andel til kliniske forsøg. Disse transaktioner har ingen effekt på resultatopgørelsen i de første ni måneder af d) S2 teknologi Affitech har nedskrevet værdien af S2 teknologien med 6 mio. kr. i september Nedskrivningen er gjort i forbindelse med overføringen af teknologien som apportindskud til egenkapitaludvidelsen i Expres2ion Biotechnology ApS e) Begivenheder efter afrapporteringsperioden (1. januar 30. september 2010) Der henvises til teksten på side 3 med samme overskrift. 10 af 10

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Årsrapport

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014

4. kvt. 2013. Ændring %/pp Nettoomsætning 689 612 12,5 % 2.410 2.205 9,3 % Bruttomargin 21,4 % 23,5 % -2,1pp. Ændring %/pp 2014 Årsregnskabsmeddelelse for Organisk vækst i nettoomsætningen på 9 % i Solid overskudsgrad på 11 % fastholdt Resultatet i hovedtal Nettoomsætningen steg med 9,3 % til DKK 2.41 mio. Resultat af primær drift

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere