Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år."

Transkript

1 Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland. DGI Nordvest nedlagde sig selv den 26. november på 2. Ekstra generalforsamling og derved trådte fusionsaftalen med DGI Nordjylland i kraft her den 1 januar Der er afholdt mange møder med både DGI Nordvest og DGI Nordjylland før de endelige aftaler kom på plads. Det kom til at fylde meget, vi har i bestyrelsen været utrolig glade for det fremmøde der har været til de møder og ekstra ordinær generalforsamling vi har holdt. Det er vigtigt, at alle har taget del i denne beslutnings proces der har været, og at vi i fælles skab har truffet den beslutning det blev. Tak til Knud Poulsen for det arbejde du har lagt i DGI Nordvest som skytternes repræsentant. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Landsdelsbestyrelsen har været meget i tvivl om beslutningen.men som tiden gik, blev vi mere og mere enige om, at en fusion var nødvendig for at sikre skydning som idræt og ikke mindst fortsat at udvikle skydning.når det nu er gået sådan som det er, synes vi at den aftale der er blevet med DGI Nordjylland er er en utrolig god aftale, den tilgode ser alle parter. Vi er blevet taget utrolig godt i mod i DGI Nordjylland, fra det første møde har vi følt os velkommen. Jeg vil her gerne takke Peter Bendtsen for den positiv tilgang til dette og en utrolig velvillighed til at finde løsninger til alles gavn. Den positive tilgang vi har mødt har også været medvirkning til at vi ser dette som den rigtige løsning. Vi er også sikker på at i 2014vil der ske en masse nye ting. Vi er også sikker på at udviklings arbejde vil tage rigtig fart her i 2014 hvor foreningerne vil modtage nye tiltag både på forenings udvikling, kurser, synlighed, og skyde aktivitet. Der er ingen tvivl om at vi skal være åben over for alle ny tiltag til at gøre skyde idrætten mere synlig i offentlige rum og på media siden.. Der skal heller ikke herske tvivl om, at det er vigtig at vi går ind i dette fra foreningernes sidde med et åben sind og være positiv for de nye tiltag der vil komme. Der er ingen tvivl om, der vil komme flere tiltag i de kommende år hvor det er vigtigt, at foreningerne er med, ikke bare i DGI skydning regi; men også på det kommunenale område. Der er ikke tvivl om, at kravene til foreninger vil blive skærpet. Derfor er det også vigtig, at vi alle udvikler os og inddrager flere medlemmer i forenings arbejde.. Det er vigtigt at få dem implementeret i foreningerne således at de bliver potientelle ledere og træner. Hvis vi om 10 år skal være skytter i Danmark. Det betyder, at hver forening i Thy og Mors skal hver have ca. 40 ekstra nye medlemmer. Den 16 december søgte Firma Sport om optagelse i DDS Thy-Mors, den har vi sendt videre, den ligger i øjeblikket i DGI Nordjylland til godkendelse, firmasporten har 450 medlemmer. Strategi plan 2015 har ligget lidt stille her i 2013, når man ser på den plan DGI Nordjylland og DDS Thy-Mors har, er de meget ens. Der er enighed om at synlighed og profilering af skydning og foreningerne har stor priotet, ligeledes ønsker vi også, at styrke skoleskydning, det er også bestemt

2 at vi fastholder det samme tilskud til skoleskydning i 2014 selv om DGI skydning nedsætter deres tilskud det vil skydeudvalgene i DGI Nordjylland kompenser dette. Ved nye tiltag at fastholde medlemmer og få dem til at tage del i leder- og træner gerningen. Projekter og uddannelse er sat i gang og vil få stor priotet det vil Christian Jakobsen kommer mere ind på senere. Der vil også blive lavet satsning med laser våben, DGI Nordjylland forventer at indkøbe 10 laser rifler og 5 laser pistoler. Laser våben kan bruges alle steder og der skal ikke søges om godkendelse til at bruge dem. De er tænkt brugt ved blandt andet skolernes idrætsdag. Vedr. hjemmeside køre DGI Nordjylland hjemmeside videre og det gør DDS Thy-Mors også. Denne satsning vedr. styrkelse af synlighed, profilering, uddannelse, skoleskydning, kan kun ske ved at der fortsat er en stor frivillighed til at bære dette, uden den store frivillighed der er i skydning kan dette ikke lade sig gør. Da skydning er kendt for, at der er frivillig alle steder skal dette nok kunne gennemføres. Der er stor forskel på foreningerne i DDS Thy-Mors. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi tager imod tilbuddet og arbejde med det, for at få foreninger opgraderet, ikke mindst på det administrative og kommunikations området. Det giver arbejde i foreningerne, det hersker der ingen tvivl om. Men det er en opgave vi skal påtage os, for at vi kan fremstå som en moderne og attraktiv idræt for nye medlemmer. De danske skytteforeninger blev delt i to. Den ene blev til DGI skydning og den anden blev til Skydebane ffrening Danmark. Skydebane Forening Danmark står for Vingsted skyde bane, skyttebutikken og med den del der giver lån og tilskud til skydebaner fasliteter. Der gives et tilskud fra DGI her i 2014 på 10mill det falder til 5 mill i Derfor vil jeg endnu engang opfordre de foreninger som går med tanker om at opgrader deres skydebaner og klublokaler at det er nu der skal søges. Der vil på sigt ikke være de samme muligheder, det vil se anderledes ud om bare få år. Foreningerne skal gøre sig klart at det blive vigtigt at vi får kommunerne med i finansering af kommende bygge projekter ellers kan de ikke gennemføres fremover.. Efter et år i tomgang er DGI skydning ved at finde sine ben igen så der er ikke tvivl om at der vil komme nye spændende ting de næste år derfra, det er vigtig at vi er med og klar til at deltage aktiv i de nye ting som kommer, lige fra nye klasser til ændring af skyde programmer, synlighed, PR, nye tiltag vedr. stævne afvikling med mere. Vedr. samarbejde med kommunerne vil dette blive mere og mere vigtig, det er bare vigtig at vi synlig gør os på alle tænkelig måder og at vi inviterer de kommunale embeds mænd og politker med når vi har arrangementer som kan have deres interesse. Derfor skal vi også være klar over, at når der kommer tiltag vedr. brede idræt og elite idrætten er det vigtig at vi møde op og gør vores politiske indflydelse gældende. Hvis vi ikke havde haft så mange skytter med under de forskellige processer til dannelse af idrætspolitik i både Morsø og Thisted Kommuner så havde det set anderledes ud, så derfor er det vigtig, at vi er med. Vi skal være klar over at Idrætspolitiken vil være under konstant pres fra de større idrætter, kun ved at vi står sammen er vi stærke. På Mors er Lone Falsig med i Fritidssamvirke og i Thisted Kommune er Steffen Kjær med i Folkeoplysningsudvalget. Det er dejlig at se, at vi både i Morsø og Thisted kommune har skytter med i udvalgene.

3 Det er landsdelsforeningens indtryk, at vi er blevet mere skarpe på muligheder inden for de kommunale ordninger, både Morsø og Thisted ordningerne, omkring forenings tilskud. Det er vigtigt, at der følges op på tilskudsreglerne i foreningerne så vi bruger alle de muligheder der er. Vi har her i august måned haft møde Ole Jørgensen fra Thisted Kommune omkring den ny situation der er blevet her fra aftalen er at det ikke har nogen indflydelse på foreningernes tilskuds muligheder og dette gælder også for Næstrup Skytte Center. Derfor er det også vigtigt, at foreningerne møder op til de møder som kommunerne holder og gør sig synlige i drøftelser mv. Synliggørelse af skydeidrætten er vigtig, derfor er det også vigtig at vi fortsat laver artikler og omtale i lokale media om skydning, tak til Paul Vittrup og Lisbeth Andersen for dette arbejde.. Fremadrettet er det et arbejde som DGI kontoret vil være drivkraften i samarbejde med lokalforeningerne. Thisted Kommune er blevet brede idræts kommune, der vil ske nye tiltag her som foreningerne i Thisted Kommune skal tage imod, samtidig er der vedtaget en elite idræts politik i Thisted Kommune, der skal vi være med, det er vigtig. Vedr. udarbejdelse af elite idræts politiken har Chr. Kjær være skytterne repræsent tant i dette, han. skal have tak for det store arbejde han har lagt i det. Skytterne var den eneste DGI repæsentant, alle andre var DIF repræsentanter, det bevirkede også at vi var nødt til at give en indsigelse mod det første forslag der kom frem, at kun DIF medlemmer kunne deltage i elite projektet. Indsigelsen blev taget til efterretning så nu kan andre foreninger end DIF medlemmer deltage i eliteprojektet i Thisted Kommune. Alle foreninger i Thisted Kommune er nu på Conventus, Thisted Kommune afholdt et kursus speciel for skytte foreningerne her deltog alle Thy foreningerne., vi mangler fortsat at få Morsø Kommune med på vognen. Vi er nu ca medlemmer på Thy og Mors det har været en fremgang de sidste 5år med 35 % det tegner godt. Der har i skytte året 2012/2013 været næsten 6400 kap resultater af skytterne fra Thy og Mors det er en tilbage gang på 300 i forhold til året før.. I kan se hvordan KAP resultaterne fordeler sig ud fra de Lister Paul Vittrup har lavet. Skoleskydning er vi den landsdel som har absolut fleste med af alle 5 klasse. 75 % af alle 5. Klasse elever gennemførte skoleskydning i Thy og Mors. Vi har i år 115 hold med et utrolig flot resultat af foreningerne. Det var en fremgang på 15 %. Der er ingen tvivl om, at vi ikke kan holde det samme nivoue de kommende år pga. nedgangen i børne antallet. De to hold som repræsenterede Mors og Thy ved landsfinalen i Vingsted blev nr. 4 og 6 utrolig flot. Vi har de sidste mange år, sendt skytter til den at skyde skole som Vestjylland har haft i Ulfborg. Det har vi været utrolig glade for og deltagerne har været glade for den. Det er planen, at der skal starte en skydeskole her i Nordjyske her i 2014, så derfor vil det være den vi fremover vil bruge. Der har i året 2013 ikke været indvielse af nye baner, det har vi ellers været forvent med de seneste år. Ikke for at vi gerne vil til indvielse det er dejlig, men det er bare vigtig at vi holder vores baner tip top i orden og ikke mindst at udsugning på banerne er helt i top. Vi skal forvente at der vil blive set på det ved kommende ansøgninger om tilskud og lån.

4 Nu når vi ikke kan komme til indvielse, har der så i året 2013 været 3 jubilæum Nykøbing Mors og Karby Skytte Kreds har begge holdt 150 års jubilæum.. Næstrup Skytte Center har holdt 20 års jubilæum, et stort til lykke med de tre jubilæum. Landsstævnet i Esbjerg havde vi 75 deltager med, det var et godt arrangement,vi kunne nok godt have tænkt os lidt flere dage så vi også kunne have deltaget noget mere i de ovrige DGI arrangementer. De få dage bevirke også, at vi måtte droppe vores landdelsfest da det var umulig at fine en aften hvor halvdelen kunne. Næste Landsstævne bliver i Ålborg i 2017, det bliver spændende, det er helt sikker at Thy og Mors skytter vil blive indvolveret i dette store projekt, det er at holde et Landsstævne. Vedr. økonomi kommer vi helt sikker ud med et pænt overskud for Selv efter vi har betalt den bog som er gået i trykning. Vi forventer, at der overføres over ,00kr til Næstrup Skytte Center. Bogen som akivar Knud Møller Madsen har skrevet om skydning på Mors og Thy, vil bliver offentlig gjort ved et åben hus arrangement den 1. marts her i Næstrup Skytte Center, hvor alle er velkommen. Skyde aktiviteter: Jeg vil ikke gå i dybden med skydeaktiviteter. Jeg vil dog lige nævne nogle enkelte punkter. Vi startede 2013 med 15m landdelssmesterskab, hvor der også i år var en meget stor deltagelse. Efterfølgende præmie overrækkelse her i Næstrup sammen med turnerings afslutning på 15m, var igen i år en stor succes. Der var virkeligt mødt mange op, der var fuldt hus. Det er en rigtig hyggelig måde at samle så mange skytter på og tilgodese den sociale side. Pistol udvalget har i år valgt, at holde deres egen præmieuddeling og det har der været god tilslutning til. Pistol udvalget har valgt at det går på omgang i foreningerne. Turneringen på 15m har i 2013/ hold med. Sommerturnering havde vi i hold med. Turneringen er den absolutte største aktivitet, som gennemføres på Thy og Mors derfor er det vigtig at der bakkes op omkring dette for at udvikle dette på sigt. Vi har gennemført terrænskydning på pistol i marts måned. Der var også i år stor deltagelse, stævnet som blev afviklet til alles tilfredshed og som altid i fin vejr. Stævnet blev afholdt i Ulfborg. Gevær terrænstævnet i Klitmøller blev i 2013 aflyst pga. for få deltager, der er i stedet blevet holdt fire terrænstævner på Boddum-Ydby skytteforenings bane i Dover. Til både Åbent stævne, Jyllandstævnet på 15m og udendørs Landsdelsmesterskaberne var der god deltagelse og finalerne ved Landsdelsmesterskaberne blev som sædvanlig de rene gysere, og der var fin opbakning især til 50m finalerne. Der blev igen i år holdt grilfest i forbindelse med landdelsmesterskaberne, hvor næsten 100 deltog en stor tak til grilholdet som gør dette muligt.

5 DM titler kom der også til DDS Thy - Mors i Der var både individuel og hold DM er. Igen i år et rigtig flot år. Det blev til mange guldmedaljer, og endnu flere sølv- og bronzemedaljer. Resultater vi i Landsdelsforeningen, sammen med foreningerne er meget stolte over.. Det bevirker også, at ved Thisted Kommunes hædring af idrætsudøvere i 2013 var DDS Thy-Mors igen flot repoæsenteret.. Ved Morsø Kommunes hædring af idrætsudøvere var skytterne også repræsenteret. Vi har i 2013 haft en stor aktivitet i Landsdelen.. Vi vil her benytte lejligheden til at takke alle foreningerne for deres hjælp, til alle disse stævner. Alle stævner er gennemført til stor tilfredshed. Og husk det er jo ikke landsdelsforeningens stævner men alle foreningernes stævner. Vi vil gerne takke for det meget gode samarbejde vi har haft med Hjemmeværnet om terrænet i Klitmøller.. Det har været en utrolig gevinst for os, at vi har kunnet gennemføre terrænstævner.. Hjemmeværnet har opsagt lejen af skydeterrænet i Klitmøller fra 1. april Derefter vil hjemmeværnet ikke benytte området mere. DDS Thy-Mors har lavet aftale med Skov og Naturstyrelsen om fortsat at benytte Klitmøller skydeterræn til afholdelse af 2-3 stævner om året. Der er blevet lavet ny regelsæt for benyttelses af terrænget med hjælp fra Justisministeret skydeinspektør Erik Jensen. Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen Lisbeth alle udvalgene alle hjælperne for et godt arbejde og samarbejdet i det meget specile år år uden jeres hjælp og velvillighed kunne det ikke lykkes. Til Lisbeth vil jeg sige tak for de mange år du har været Landdelsforeningen forretnings fører, det blev ikke til 25 år men 24 år. Du skal have tak for de tusind af frivillig timer du har lagt i arbejdet det kan vi ikke takke nok for. Du har sagt ja til at hjælpe Christian Jakoksen her i de første 3 måneder således at vi får en glidende overgang, det skal du have tak for. Vi vil også sige tak til foreningerne, for det gode store samarbejde der har været i året. Det er dejligt at alle foreninger møder op, når vi indkalder til møder om politiske emner, som vi i landsdelsbestyrelsen gerne vil drøfte med foreningerne. Vi har i Landsdelen været meget glade for den store opbakning som I har vist os i bestyrelsen. Tak for det.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere