BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) bruges til isolering og identifikation af Staphylococcus aureus og direkte, kvalitativ påvisning af methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra kliniske præparater. RESUMÉ OG FORKLARING Staphylococcus aureus er et veldokumenteret patogen. Det er ansvarligt for infektioner, der spænder fra superficielle til systemiske. 1,2 På grund af denne organismes prævalens og dens kliniske betydning er påvisning af største vigtighed. Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er en væsentlig årsag til nosokomielle og livstruende infektioner. MRSA-infektioner er blevet forbundet med signifikant højere morbiditet, mortalitet og omkostninger end methicillinfølsomme S. aureus (MSSA) infektioner. Tilstedeværelse af disse organismer har været mest udbredt inden for sundhedssektoren, men MRSA ses nu også i større udstrækning i samfundet generelt. 3,4 er beregnet til isolation, optælling og identifikation af S. aureus baseret på dannelse af grålilla efter 20 til 24 timers inkubation. Tilsætning af chromogene substrater i mediet letter differentieringen af S. aureus fra andre organismer. (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra kliniske præparater. Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (=GI), hud- og sårprøver, på næseborsprøver for screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner i sundhedssektoren og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Kombinationen af disse to medier på en dobbeltplade giver mulighed for isolering af Staphylococcus aureus og MRSA på én plade. og BBL CHROMagar MRSA blev oprindeligt udviklet af A. Rambach, CHROMagar, Paris, Frankrig. BD har under en licensaftale optimeret denne formulering ved brug af navnebeskyttet åndelig ejendom anvendt ved fremstilling af præparerede plademedier. PROCEDURENS PRINCIPPER Mikrobiologisk metode. Særligt udvalgte peptoner supplerer næringsstofferne på begge medier. Tilsætningen af selektive stoffer hæmmer væksten af Gram-negative organismer, gær og visse Gram-positive kokker. Chromogenblandingen består af kunstige substrater (chromogener), som frigiver en ikke-opløselig, farvet forbindelse, når den hydrolyseres af specifikke enzymer. Dette letter påvisning og differentiering af S. aureus fra andre organismer. S. aureus anvender ét af de chromogene substrater, som producerer grålilla. Vækst af grålilla ved 24 timer betragtes som positiv for S. aureus og MRSA på henholdsvis og. Andre bakterier end S. aureus kan anvende andre chromogene substrater, der giver blå, blågrønne eller, hvis der ikke anvendes chromogene substrater, naturligt farvede. I tilføjes cefoxitin for at gøre mediet selektivt til påvisning af MRSA. PA Side 1 af 7

2 For nemt at kunne differentiere medierne fra hinanden føjes titanoxid til BBL CHROMagar Staph aureus. Denne uopløselige forbindelse gør hvid og uigennemsigtig, mens er ravgul og gennemsigtig. REAGENSER Omtrentlige formler* pr. liter renset vand Chromopepton 40,0 g Chromopepton 35,0 g Natriumchlorid 25,0 g Natriumchlorid 17,5 g Chromogen blanding 0,5 g Kromogenblanding 0,5 g Hæmmende stoffer 0,07 g Hæmmende stoffer 7,52 g Titanoxid 0,5 g Cefoxitin 5,2 mg Agar 14,0 g Agar 14,0 g ph: 6,8 +/- 0,2 ph: 6,9 +/- 0,2 *Justeret og/eller suppleret, som krævet for at opfylde funktionskriterierne. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og human immundefekt virus (HIV), kan være til stede i kliniske prøver. Standard sikkerhedsforanstaltninger 5-8 og institutionelle retningslinjer skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre kropsvæsker. Overhold aseptiske teknikker og fastlagte forholdsregler mod mikrobiologiske farer under alle procedurer. Efter brug skal præparerede plader, prøvebeholdere og andre kontaminerede materialer steriliseres ved autoklavering, inden de kasseres. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. OPBEVARING OG HOLDBARHED Efter modtagelsen skal pladerne opbevares i den oprindelige indpakning og æske ved 2 8 C indtil inokuleringen. Begræns eksponeringen (< 4 timer) for lys både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolaterne. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se datoen, som er trykt på pladen eller etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationsperioder. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C i mørke. BRUGERKVALITETSKONTROL Undersøg effektiviteten ved at inokulere en repræsentativ prøve af plader med rene dyrkninger af stabile kontrolorganismer, som producerer kendte, ønskede reaktioner (se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for flere detaljer). Teststammerne nævnt i tabellen nedenfor anbefales. Inkubér i timer og BBL CHROMagar MRSA II i timer aerobt ved 35 til 37 C, i omvendt position og i mørke. Stammer Vækstresultater C-Staph aureus Vækstresultater C-MRSA II Staphylococcus aureus ATCC Vækst af grålilla Vækst af grålilla (MRSA) Staphylococcus aureus Vækst, grålilla Ingen vækst ATCC (MSSA) Staphylococcus saprophyticus Vækst, grønne til blågrønne Ingen vækst ATCC Proteus mirabilis ATCC Hæmning (delvis til fuldstændig) Ingen vækst Ikke-inokuleret Uigennemsigtig, hvid til cremefarvet Lys ravgul, gennemsigtig PA Side 2 af 7

3 Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav samt laboratoriets standardkvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales, at den kliniske bruger henviser til relevante Clinical and Laboratory Standards Institute (tidligere NCCLS)-retningslinjer mht. passende kvalitetskontrolprocedurer. PROCEDURE Vedlagte materialer / (Biplate), leveres i opdelte 90 mm Stacker-skåle. Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Konfirmatorisk test som f.eks. koagulase eller Staphylococcus latex-agglutinationstestreagenser (f.eks. Staphyloslide), kvalitetskontrolorganismer, ekstra dyrkningsmedium og andet laboratorieudstyr efter behov. Præparattyper Yderligere oplysninger om metoder til prøveindsamling og -håndtering findes i relevante tekster eller standarder. 9,10 Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (=GI), hud- og sårprøver, på næseborsprøver til screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af Staphylococcus aureus- og MRSA-infektioner i sundhedssektoren og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Se også FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER. Testprocedure Overhold aseptisk teknik. Agaroverfladen skal være glat og fugtig, men uden overdreven fugt. Snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet skal præparater først inokuleres på et lille område af -mediet (uigennemsigtigt, hvidligt medium). Derefter skal podepinden drejes, og så skal et lille område af -mediet inokuleres (klart, ravgult medium). Derefter skal der udstryges med en podenål for isolering fra områder fra første inokulering, først på og derefter på BBL CHROMagar MRSA II. Denne ikokuleringsekvens må ikke ændres. Inkubér aerobt ved C i omvendt position og i mørke. Se tabel 1 3 for inkubationstider og fortolkning. RESULTATER Kolonier af henholdsvis Staphylococcus aureus og MRSA vil se grålilla ud på begge kromogene medier på dobbeltpladen. Andre organismer vil være hæmmet eller producere blå til blågrønne, hvide eller farveløse. Der henvises til tabel 1 3 for tolkning af resultater. I princippet følgende vækstmønstre opnås på /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate): (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Tolkning Grålilla Ingen vækst Staphylococcus aureus (MSSA*) Grålilla Grålilla MRSA Ingen vækst Ingen vækst Staphylococcus aureus (MSSA og MRSA) ikke Ikke-grålilla Ikke-grålilla Staphylococcus aureus (MSSA eller MRSA) ikke *MSSA= methicillin-følsom Staphylococcus aureus Tabel 1: Tolkning af resultater for næseborsprøver CMRSAII: t (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Grålilla, der morfologisk Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA ligner stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla Negativ Ingen Staphylococcus Negativ - MRSA ikke * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" PA Side 3 af 7

4 Tabel 2: Tolkning af resultater for positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker CMRSAII: t Grålilla, der morfologisk ligner stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla PA Side 4 af 7 (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA Negativ Ingen Staphylococcus * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" Negativ - MRSA ikke Tabel 3: Tolkning af resultater for hals-, ekspektorat-, nedre GI-, hud- og sårprøver CMRSAII: t Grålilla, der morfologisk ligner stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla CMRSAII: t Grålilla * (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Positiv Staphylococcus aureus Positiv - MRSA Negativ Ingen Staphylococcus Negativ - MRSA ikke. Geninkubér i yderligere 18 til 24 t for at opnå en samlet inkuberingstid på timer) (uigennemsigtigt, hvidt medium) (gennemsigtigt, ravgult medium) Tolkning ud over 24 timers Udfør en direkte konfirmatorisk test inkubation anbefales ikke på (f.eks. koagulasetest eller dette medie på grund af et øget Staphylococcus latex-agglutination). antal mulige falske positiver. Hvis Hvis koagulase eller Staphylococcus inkubationstiden overskrides, latex-agglutination er positiv MRSA skal grålilla bekræftes, før de rapporteres som S. Hvis koagulase eller Staphylococcus aureus. latex-agglutination er negativ MRSA Ingen grålilla Negativ Ingen Staphylococcus * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" ikke Negativ MRSA ikke FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Effektivitetsresultater på Ved en feltundersøgelse på et stort amerikansk hospital i en storby blev 201 hals- og spytpræparater fra patienter med cystisk fibrose og 459 nasalpræparater fra andre hospitalpatienter evalueret på. BBL CHROMagar Staph aureus blev sammenlignet med blodagar eller Mannitolsaltagar med isolat-konfirmation ved coagulase-objektglas. S. aureus blev isoleret fra 190 kombinerede præparater. BBL CHROMagar Staph e yderligere 9 S. aureus positive kulturer, der ikke kunne isoleres på konventionelle medier. Efter 24 timers inkubation blev der også observeret fire potentielt falsk-positive på -mediet: To korynebakterier og to coagulase-negative stafylokokker. gav en samlet sensitivitet på 99,5 % og en specificitet på 99,2 % I en europæisk undersøgelse blev ethundredogfemogtres (165) kliniske præparater (76 sårpræparater, 27 kirurgiske præparater, 20 byldpræparater og 42 præparater fra forskellige klinikker) fra et rutinelaboratorium, som bestod af 100 kendte præparater med S. aureus by standard methods (= kendte positive præparater) og 65 kendte negative præparater, strøget på, Mannitol Salt Agar og Columbia Agar with 5% Sheep Blood (Columbia Agar med 5 % fåreblod). Præparattyperne vises i tabel 1. Pladerne blev inkuberet i 20 til 24 timer ved 35 til 37 C og blev aflæst for mistænkt for S. aureus. Koagulasetest i prøveglas blev opstillet fra alle mistænkelige på alle tre medier.

5 Af de 165 præparater fremgik det, at på gav 100 præparater vækst af S. aureus, på Mannitol Salt Agar gav 91 S. aureus, på Columbia Agar (sammen med koagulasetestning) var 98 præparater positive for S. aureus. Der var én falsk positiv på, som viste sig at være Streptococcus agalactiae. Ved genstrygning af stammen på blev ne violette frem for rosa til grålilla. Der var 5 kulturer blandt de kendte negative præparater med violette eller lilla, som lignede farven på S. aureus. De var dog lette at differentiere fra S. aureus- (=rosa til grålilla). Sensitiviteterne af (baseret på rosa til grålilla kolonifarve), Mannitol Salt Agar (baseret på omringet af gul mediefarve) og Columbia Agar (vækst af typiske S. aureus- sammen med koagulasetestning) var 100 %, 91 % og 98 %. Specificiteten af var 98,5 %. 11 For yderligere information henvises til brugsanvisningen til (PA ). Effektivitetsresultater på Et kombineret samlet antal på 5051 præparater (bestående af 1446 præparater fra luftveje, 694 gastrointestinale præparater, 1275 hudpræparater, 948 sårpræparater og 688 positive blodkulturer for Gram-positive kokker) blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader (f.eks. Tryptic Soy Agar with 5% Sheep Blood (Tryptic Soy Agar med 5 % fåreblod), Columbia Agar with 5% Sheep Blood (Columbia Agar med 5 % fåreblod) eller CNA [colistinnalidixinsyreagar]) til -plader. Samlet påvisning af MRSA på var med 95,6 % (744/778) højere sammenlignet med en påvisning på 79,8 % (621/778) på traditionelle dyrkningsplader for alle kombinerede præparattyper (luftvej, nedre GI, hud, sår og positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker). Ved aflæsningen efter t blev der observeret 2 falsk positive grålilla på med en specificitet på 99,9 % (4271/4273). Ved brug af s farve til aflæsning efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede, kombinerede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,3 % (5015/5051) for alle præparattyper.11,12 For yderligere information henvises til brugsanvisningen til (PA ). PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Generelle oplysninger: Mindsk eksponering af / (Biplate) over for lys (< 4 t) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolater. Inkubation i CO 2 anbefales ikke og kan resultere i falsk negative dyrkninger. Et højt bakterieniveau og/eller visse præparater kan frembringe uspecifik farvning af det primære udstrygningsområde på mediet. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farvning eller et let sløret udseende på toppen af mediet, men uden tydelige. Uspecifik farvning af mediet skal tolkes som et negativt resultat. Et enkeltstående negativt resultat må ikke anvendes som den eneste basis for diagnostiske, behandlings- eller håndteringsbeslutninger. Samtidige dyrkninger kan være nødvendige med henblik på identifikation af organismen, følsomhedstestning eller epidemiologisk typebestemmelse. Inden / (Biplate) bruges for første gang, anbefales det, at brugeren øver sig i observation af den typiske S. aureus- og MRSA-kolonis udseende ved hjælp af definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt i afsnittet BrugerKVALITETSKontrol. PA Side 5 af 7

6 : En gang imellem producerer visse andre stafylokok-stammer end S. aureus, f.eks.: S. cohnii, S. intermedius og S. schleiferi samt korynebakterier og gær, muligvis grålillafarvede ved 24 timer. 11 Differentiering af S. aureus froa ikke-s. aureus kan udføres med koagulase, andre biokemiske metoder eller Gram-farvning. Resistente Gram-negative baciller, der typisk forekommer som små blå, bryder muligvis også igennem. Inkubation af ud over 24 timer anbefales ikke på grund af et øget antal mulige falsk positive. Hvis inkubationstiden overskrides, skal grålilla bekræftes, før de rapporteres som S. aureus. Kortere inkubation end de anbefalede 20 timer medfører muligvis, at man opnår en mindre procentdel korrekte resultater. Det naturlige gyldne pigment af visse S. aureus-stammer kan få kolonifarven til at fremtræde orange-grålilla. : Inkuberingstider over t anbefales ikke. Til næseborsprøver er ydelsen af, blevet optimeret til inkubering i t ved C. Lavere inkuberingstemperaturer (<35 C) og/eller kortere inkuberingstider (<20 t) kan reducere sensitiviteten af BBL CHROMagar MRSA II. Bemærk, at hyppig åbning af inkubatordørene kan reducere inkubatortemperaturen. Det anbefales derfor, at nedsætte åbning af inkubatordørene til det mindst mulige, og at gøre åbningsperioderne så korte som muligt. Efter inkubering i 24 t eller længere kan visse stammer af Chryseobacterium meningosepticum, Corynebacterium jeikeium, Enterococcus faecalis (VRE), Rhodococcus equi og Bacillus cereus frembringe grålillafarvede. Hvis det ønskes, kan der udføres en gramfarvning. Efter inkubering i 24 t eller længere kan Staphylococcus simulans, S. epidermidis, og methicillin-følsomme Staphylococcus aureus omend sjældent også frembringe grålillafarvede. Hvis der ikke er mistanke om MRSA, kan der udføres en koagulasetest og en antimikrobiel følsomhedstest (AST). Sjældne MRSA-stammer har demonstreret sensitivitet over for BBL CHROMagar MRSA II-basen. Denne sensitivitet er urelateret til methicillin-resistens, men skyldes en bestanddel i basen. Som resultat kan disse stammer forekomme at være falskt følsomme over for methicillin. Der findes sjældne MRSA-stammer, som kan frembringe ikke-grålilla på BBL CHROMagar MRSA II. Hvis der er mistanke om MRSA, kan disse ikke-grålilla efter behov videredyrkes med henblik på yderligere identifikation og følsomhedstestning. meca-negativ S. aureus kan vokse, hvis oxacillin- eller cefoxitin-mic'er ligger på eller nær resistensgrænsen. Andre resistensmekanismer end meca (f.eks. borderline oxacillin-resistent Staphylococcus aureus-borsa og modificeret Staphylococcus aureus-modsa) har ikke været underkastet nogen grundigere evaluering med CMRSA II. Derfor er CMRSA II s ydelse med sådanne resistensmekanismer ukendt. Da isoleringen af MRSA er afhængig af antallet af organismer, der findes i prøven, afhænger opnåelsen af pålidelige resultater af korrekt prøveindsamling, -håndtering og - opbevaring. LITTERATUR 1. Bannerman, T.L Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology, 8 th edition. ASM, Washington DC. 2. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: PA Side 6 af 7

7 3. Calfee, D. P., C. D. Salgado, D. Classen, K.M. Arias, K. Podgorny, D.J. Anderson, H. Burstin, S. E. Coffin, E. R. Dubberke, V. Fraser, D. N. Gerding, F. A. Griffin, P. Gross, K.S. Kaye, M. Klompas, E. Lo, J. Marschall, L. A. Mermel, L. Nicolle, D. A. Pegues, T. M. Perl, S. Saint, R. A. Weinstein, R. Wise, D. S. Yokoe Supplement Article: SHEA/ IDSA Practice Recommendation Strategies to prevent Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Acute Care Hospitals. Infect. Control and Hospital Epidemiol. Oct: 29: supplement 1, Klein E., D. A. Smith, and R. Lazminarayan Hospitalizations and deaths caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus, United States, Emerging Infectious Diseases, (12) CDC website, 5. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 6. The Public Health Services, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings CDC website, 7. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) 5 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. CDC website, 8. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 10. Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 11. Data on file, BD Diagnostic Systems. 12. Wendt C., N. L. Havill, and K. C. Chapin et al. Evaluation of a new selective medium, BD BBL CHROMagar MRSA II, for detection of methicillin-resistent Staphylococcus aureus in different specimens. J. Clin. Microbiol., 48: EMBALLERING/BESTILLING BD BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) Kat. Nr. Beskrivelse REF Plademedier klar til brug, cpu 120 REF Plademedier klar til brug, cpu 20 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: ATCC er et varemærke tilhørende American Type Culture Collection BD, BD-logoet og Stacker er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company. CHROMagar er et varemærke tilhørende Dr. A. Rambach 2016 Becton, Dickinson and Company PA Side 7 af 7

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler 17 December 2015 EMA/PRAC/835771/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler Vedtaget den 30. november-3. december

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen?

Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen? Anvendelse af plastforklæde hvad er evidensen? Afsluttende opgave Anvendelse af plastforklæde... 2 Projektarbejdet Anvendelse af plastforklæde blandt personalet i et sengeafsnit et område med forbedringsmuligheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø?

Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Temadag 1. oktober 2009 Fredericia Messecenter Smitteforebyggelse Hvad er rent og hvad er urent hos patienten og det omkringliggende miljø? Steffen Strøbæk Infektionshygiejnisk enhed 1 2 Journal of Hospital

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Den bedste dåse, en optimeringsopgave

Den bedste dåse, en optimeringsopgave bksp-20-15e Side 1 af 7 Den bedste dåse, en optimeringsopgave Mange praktiske anvendelser af matematik drejer sig om at optimere en variabel ved at vælge en passende kombination af andre variable. Det

Læs mere

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk Tre spor på konferencen The Basics of

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt silicone-kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 2007 1. Grafteori

Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 2007 1. Grafteori Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 007 1 1 Grafteori Grafteori Dette er en kort introduktion til de vigtigste begreber i grafteori samt eksempler på opgavetyper inden for emnet. 1.1 Definition af

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning.... 2 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering... 12 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter...

Læs mere

Mortensen Nielsen Nørgaard Stefansen, hold a. gr 3. Øvelse i AT synopsis. Miltbrand som terrorvåben

Mortensen Nielsen Nørgaard Stefansen, hold a. gr 3. Øvelse i AT synopsis. Miltbrand som terrorvåben Mortensen Nielsen Nørgaard Stefansen, hold a. gr 3 Øvelse i AT synopsis Miltbrand som terrorvåben Problemformulering: Hvordan benyttes miltbrand som terrorvåben? Problemstillinger: Hvad er miltbrand (Bacillus

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11 Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne erfaringer og oplevelser

Læs mere

Specialevejledning for klinisk mikrobiologi

Specialevejledning for klinisk mikrobiologi Specialevejledning for klinisk mikrobiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Personlig Erfarings LOG (PE Log)

Personlig Erfarings LOG (PE Log) Personlig Erfarings LOG (PE Log) PE Log en er dit personlige redskab, som kan hjælpe dig med at udvikle dig som instruktør. PE loggen består af to dele: En planlægningsdel, som er et skema med 6 spørgsmål.

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm

Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm Tilbud om undersøgelse Hvad er min risiko? Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm, heraf er de fleste over 50 år. Du er mellem

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Identitet og autenticitet

Identitet og autenticitet Indhold Forord: Identitet og autenticitet 9 1. Forvandlende kendskab til jeg et og Gud 15 2. At lære Gud at kende 29 3. De første skridt mod at lære sig selv at kende 43 4. At kende sig selv som man virkelig

Læs mere

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Kommer der gang i de store eldrevne varmepumper, hvis PSO-tariffen fjernes? Christian Holmstedt Hansen Source: By Kuebi = Armin Ku belbeck Grøn Energi

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter FORMÅLET MED DENNE GUIDE LÆS DETTE FØRST Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010

Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Begrænsning i antallet af deltagere til PBP 2011 13. februar 2010 Denne udgave er opdateret i forhold til den, der blev udsendt sammen med efterårsudsendelsen i 2009. Opdateringen vedrører specielt datoer

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere