Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA"

Transkript

1 Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA

2 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem. Systemet er et nødvendigt skridt for teknologisk at modernisere de hidtidige matrikulære systemer i styrelsen. Samtidig er det en vigtig brik i opbygningen af digital forvaltning i de matrikulære processer, hvor minimaks giver grundlaget for en fuld digital matrikulær sag. minimaks håndterer alle matrikulære data i én database og i én applikation. Med minimaks XML-standardiseres udveksling af matrikulære ajourføringsdata. minimaks understøtter, at såvel formel som teknisk sagsbehandling foretages af én og samme medarbejder. MIA er et system til udarbejdelse af matrikulære data hos praktiserende landinspektører. Ved hjælp af MIA og et CAD-program er det muligt i en interaktiv proces at udarbejde de centrale data i en sag og sende disse digitalt til kommunen og minimaks.

3 03 På forkant med fremtiden I december 2006 tager Kort & Matrikelstyrelsen minimaks i brug. Det nye matrikulære ajourførings- og kvalitetssikringssystem bygger på data fra MIA, og erstatter de eksisterende matrikulære systemer for kort og register i Kort & Matrikelstyrelsen. Sammen med Kort & Matrikelstyrelsen får landinspektørerne derfor muligheden for at komme med helt i front, nu når regeringens målsætning om digital forvaltning i den offentlige sektor skal realiseres. Det kræver dog omstillingsparathed at komme på forkant med udviklingen. Derfor må det også forventes, at overgangen vil stjæle ekstra tid, indtil de nye arbejdsgange er blevet indarbejdet. I samme anledning har Kort & Matrikelstyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening i samarbejde udarbejdet denne folder. Den skal hjælpe landinspektørerne med at få indblik i, hvad minimaks og det nye MIA kommer til at betyde for det daglige arbejde.

4 04

5 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 05 Konsekvenser af minimaks Lanceringen af minimaks betyder, at MIA ændrer sig en del. Også måden hvorpå sagerne afleveres til Kort & Matrikelstyrelsen vil forandre sig. Til gengæld bliver den matrikulære sagsgang mere effektiv. Kort & Matrikelstyrelsen arbejder på at gøre ændringerne så let overskuelige som muligt. Matriklen omlægges fra System 34/45 til UTM/EUREF89 svarende til UTM/ETRS89 Der vil blive givet besked ved udtræk fra distributionsserveren, hvis en anden landinspektør allerede har udtrukket en af de ønskede ejendomme Konkrete ændringer Den formelle sagsdokumentation som for eksempel erklæringer og attester skal fremover sendes digitalt som PDF-filer sammen med MIA-sagerne. Det betyder, at landinspektørerne skal kunne skanne dokumenterne ind digitalt Alle sagsdokumenter skal indsendes digitalt dog undtaget skøder Sagerne skal sendes med en digital signatur Matrikelkortet skifter udseende, fordi alle kosmetiktekster placeres automatisk ved udtræk Der kommer nye definitioner for temaerne klitfredningslinier, strandbeskyttelseslinier, jordforurening og fredskov Der indføres nye kvalitetsklasser på skelpunkterne Der vil være behov for ændringer i CAD-opsætning

6 06 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Vigtige værktøjer For at kunne sende sagerne digitalt til Kort & Matrikelstyrelsen, er det nødvendigt at have en bredbåndsforbindelse på mindst én PC, hvor MIA er installeret. Med en upload-hastighed på 1 Mb/s kan sager, der fylder op til 38 MB indsendes på under 5 minutter. Normale sager forventes at fylde mellem 15 og 25 MB, når MIA har gjort sagspakken klar til indsendelse. Anbefalet minimumskrav til PC Hvis den nye version af MIA skal køre acceptabelt, anbefales det, at computeren har følgende minimumskrav: Pentium 4 processor 512 MB RAM Digital signatur Hvert firma skal selv sørge for at anskaffe medarbejdersignaturer for alle landinspektører med beskikkelse. Derudover skal alle medarbejdere, som skal kunne sende sager til Kort & Matrikelstyrelsen have medarbejdersignatur. Den digitale signatur er et lille program, som installeres på brugerens computer. I forbindelse med bestillingen af medarbejdersignaturer skal der for hvert firma udpeges en lokaladministrator, som kan tilføje og slette medarbejdere inden for firmaet. Bestillingen sker på TDCs hjemmeside (http://erhverv.tdc.dk). Kort & Matrikelstyrelsen vil udarbejde en særskilt vejledning for installation og brug af medarbejdersignaturer. Krav til skanning Med minimaks indføres en fuldstændig digital sagspakke. Erklæringer fra landinspektør, parter, myndigheder m.m. skal derfor skannes i landinspektørfirmaet, inden sagen sendes til Kort & Matrikelstyrelsen. Dokumenter skal skannes med mindst 300 DPI og gemmes i PDFformat. Der ændres ikke på regler for skanning af måleblade.

7 07 Skiftet til System 2000 System 2000 er en fællesbetegnelse for: DVR90, som er et nyt dansk højdesystem UTM/ETRS89, som er et internationalt anvendeligt plant koordinatsystem Kp2000, som er et specielt dansk plant koordinatsystem I forbindelse med indførsel af minimaks omlægges matrikelkortet til koordinatsystemet UTM(32/33)/ETRS89. Den nye MIA-version vil arbejde i UTM/ETRS89 og MIA tilrettes i den forbindelse til at håndtere UTM s areal- og afstandskorrektioner. Kort & Matrikelstyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening drøfter i øjeblikket den praktiske implementering af System 2000 i den matrikulære sagsudarbejdelse. Nærmere information om det følger. Regler for håndtering af fikspunkttilknytning og fikspunktetablering ændres samtidig med at minimaks tages i brug. Kort & Matrikelstyrelsen samarbejder med Praktiserende Landinspektørers Forening om udarbejdelse af vejledninger om dette i løbet af efteråret.

8 08 Nye arbejdsgange med minimaks Med minimaks etableres en automatisk kontrol, hvor en matrikulær sag kontrolleres for aktualitet, fejl og mangler i forbindelse med indsendelse til Kort & Matrikelstyrelsen. Den kontrol vil ikke være komplet fra start, hvorfor nogle kontroller vil blive udført af sagsbehandlerne. Dog vil matrikulære sager der indsendes med åbenlyse fejl, som for eksempel manglende erklæringer, automatisk blive afvist efter ibrugtagning af minimaks. Landinspektøren vil modtage en mail der oplyser, hvorfor sagen er blevet afvist. De sager, der kommer igennem kontrollen, vil Kort & Matrikelstyrelsen efterfølgende foretage en juridisk og teknisk gennemgang af. Når det nye MIA træder i kraft sammen med minimaks forudsætter Kort & Matrikelstyrelsen stadig en høj kvalitet i de matrikulære sager, hvor der er sammenhæng mellem de matrikulære ændringer og den formelle dokumentation. Indsendte matrikulære sager skal så vidt muligt være udarbejdet på opdateret grundlag, da det er landinspektørens data, der anvendes til opdatering af de matrikulære databaser.

9 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 09 Håndtering af sager på ikke-opdateret grundlag I første omgang vil der ikke blive ændret ved den nuværende praksis, hvor Kort & Matrikelstyrelsen opdaterer den matrikulære sag for landinspektøren, der hvor sagens grundlag er blevet ændret ved en mellemkommende sag. Dette vil kun være tilfældet, når det ikke har været muligt for landinspektøren at afvente Kort & Matrikelstyrelsens ekspedition og godkendelse af den sag, der ændrer det matrikulære grundlag for sag nr. 2. Hovedsageligt gælder det ved: Sager som i MIA er udarbejdet som sag-på-sag Parallelle sager på samme matr. nr. Parallelle sager på samme ejendom Store, langvarige sager herunder jordfordelinger og strækningsanlæg, hvor der benyttes løbenumre Jordfordelingssager m.m. For jordfordelingssager og strækningsanlægssager med løbenumre vil der ske ændringer i MIA, som gør det muligt at udarbejde sagerne i MIA. For ældre sager af nævnte typer, som ikke er udarbejdet i MIA, vil Kort & Matrikelstyrelsen og landinspektøren i hvert enkelt tilfælde aftale, hvordan sagen skal ekspederes. Forandringerne sker løbende Over de kommende år skal landinspektørerne forvente, at den nuværende praksis ændres gradvist, så landinspektøren vil få et større ansvar for at sager indsendes på opdateret grundlag. Værktøjerne til at gøre dette let for landinspektørerne vil blive udarbejdet i takt med denne udviklingspraksis. Praktiserende landinspektører vil i starten af december 2006 have et stort antal sager under udarbejdelse i den gamle MIA version. Disse data skal konverteres til ny MIA version for at kunne anvendes til minimaks. Kort & Matrikelstyrelsen udarbejder et konverteringsprogram, som bliver tilgængeligt i MIA, hvor landinspektøren skal konvertere til den ny MIA version. Dette vil ske næsten automatisk og uden væsentligt ekstraarbejde for landinspektøren.

10 10 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Information og vejledning Denne folder er starten på en længere kommunikationsproces frem til den forventede driftsstart af minimaks 4. december Der er planlagt gå-hjem-møder vedrørende minimaks og det nye MIA. På gå-hjem-møderne vil Kort & Matrikelstyrelsen præsentere de ændringer, som indføres i MIA og den servicesnitflade til minimaks, som landinspektørfirmaerne vil skulle kommunikere igennem. Gå-Hjem-Møder om minimaks og MIA 29. august i Ringsted, kl til august i Middelfart, kl til august i Viborg, kl til Informationsmøder i efteråret Kort & Matrikelstyrelsen vil tæt på ibrugtagningen af minimaks arrangere en række regionsvise informationsmøder, hvor de tekniske ændringer i MIA vil blive gennemgået på storskærm. Kort & Matrikelstyrelsen vil derudover udarbejde de vejledninger, som er nødvendige for at ændringerne kan håndteres i landinspektørfirmaerne. Meddelelsesbladet vil blive brugt til at bringe overordnet information. CAD-programmerne Kort & Matrikelstyrelsen har afholdt møde med CAD-leverandørerne for at orientere om, hvilke ændringer der bliver behov for i CAD-programmerne i forhold til ændringerne i MIA. Nogle landinspektørfirmaer vil løbende blive inddraget i test af den tilrettede MIA version og herunder test af integrationen til CAD-programmerne. Der vil blive udarbejdet særskilt vejledning for forberedelse af CAD til det nye MIA. Lukket for sagsbehandling I en periode på 3-4 uger op til driftsstart af det nye MIA og minimaks vil der være lukket for almindelig sagsbehandling. Det vil dog være muligt at ekspedere meget specielle og særligt hastende sager ved henvendelse til den relevante distriktsleder i Kort & Matrikelstyrelsen. Det skal understreges, at den nuværende distributionsserver vil være i drift helt frem til idriftsættelsen af minimaks, så landinspektørfirmaerne uændret vil kunne udarbejde sager. MIA hotline Kort & Matrikelstyrelsens hotlinie vil stadig være til rådighed. Er der et øget antal forespørgsler, vil der blive suppleret med personale.

11 11 Grafisk design & produktion: Mette Brix GD + Hr.Hansen cph Tekst: FreeStyla Foto: Mads Armgaard Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 1.000

12 Kontakt Kort & Matrikelstyrelsen Udstykningschef, Søren Fauerholm Christensen Tlf.: Mail: Praktiserende Landinspektørers Forening Landinspektør, Sune Iversen Tlf.: Mail:

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere