Årsskrift Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening"

Transkript

1 Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

2 Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun fortalte om sit liv. Torsdag den 12. maj holdt vi nattergaletur mosen rundt, desværre var vi for tidligt ude, nattergalen var ikke begyndt at synge, det gjorde den først en uge senere. Men bortset fra det var det en fin aften, vejret var pragtfuldt og der er jo en flot natur ude i mosen. Erik Holm Hansen underholdt os på bedste vis, efter kaffen, som blev indtaget i Holm Hansens have og hus Lørdag den 2. oktober var Annalise og jeg involveret i en tur som Turup lokalhistoriske forening havde arrangeret til Jordløse Bakker hvor vi havde fået Toni Næsborg til at vise os rundt og fortælle om planterne og bakkerne. Vi har nu fået alle de gamle smalfilm overspillet til DVD. Det fik vi gjort hos et firma på Sjælland. Det var lidt dyrt, men så er der også gjort et fint stykke arbejde. Så torsdag den 13. oktober havde vi en velbesøgt filmaften, hvor vi lånte skolens fremviserudstyr, til at vise dem på. Lørdag den 12. november var det Arkivernes Dag. Vi havde lavet en fin udstilling om forretningerne i Jordløse og Trunderup, men selv om vi lokkede med kaffe og brød, var det ikke mange der dukkede op. Men vi håber på bedre held næste gang. Vi har købt nye arkivskabe i metal beregnet til kort og hængemapper. Og vi arbejder stadig videre med Arkibas, nu har vi fået alle billederne lagt ind og er begyndt på arkivalierne. Ida Grønberg Deltagerne mødtes ved Holm Hansens hus Møllergyden inden Nattergaleturen Mosen rundt. Send et gækkebrev til Lokalhistorisk Arkiv Gækkebrev sendt til Nelly Andersen i Trunderup i Nelly boede i det nuværende Trunderupvej 39. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv er i besiddelse af flere gækkebreve. Nogle helt tilbage fra ca Er der stadig nogen der klipper gækkebreve og kan nogen huske de gamle gækkevers, eller kan man nye? Arkivet vil gerne have gækkebreve også fra vores tid, derfor udskriver vi en konkurrence om de bedste gækkebreve. Ud over æren ved at få sit gækkebrev gemt for eftertiden i lokalhistorisk arkiv, sætter vi også 3 påskeæg på højkant. Der vil være 3 grupper I under 12 år I12-18 år I over 18 år Gækkebrevene lægges i en kuvert med markering af hvilken gruppe man er med i. I samme kuvert lægges en lukket kuvert med navn og adresse og din tilknytning til Jordløse sogn. Brevene kan lægges i arkivets postkasse på friskolen eller Landevejen 42. For at deltage i konkurrencen om påskeæg skal brevene være afleveret senest 9. april Bestyrelsen vil udvælge de bedste og give vinderne besked sidst i april måned. Vinderne bekendtgøres i Tacklingen sept Skulle du ikke nå at aflevere dit brev inden 9. april modtager vi dem gerne uden for konkurrence frem til 20. juni. Skulle du have ældre gækkebreve skrevet af eller til personer med tilknytning til Jordløse sogn, modtager vi også gerne dem. Gækkebrevene vil blive udstillet i arkivet fra september og kan ses i åbningstiden frem til generalforsamlingen Bestyrelsen 2 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

3 Else Gram-Hansen En lille pige ved navn Else Gram-Hansen, datter af forpagteren på Damsbo Otto Gram-Hansen, mistede livet ved en forfærdelig ulykke den 24. september Else Gram Hansen var som så ofte før kørt i grusgraven for at hente et læs grus. Hun kørte med et par små heste spændt for en lille vogn. Hun var en meget dygtig rytter og vant til at have med heste at gøre. Men heste og vogn kom alene hjem. Else blev fundet død i grusgraven. Man mener at hestene er blevet skræmt af lokomobilets fløjten til middag. Hun er sandsynligvis blevet kørt over af vognen med de skræmte heste foran, men det må stå hen i det uvisse for der var ingen der så det. Else blev kun 11 år. Hun blev begravet på Jordløse kirkegård den 29. september Else Gram-Hansens kiste blev båret hele vejen fra Damsbo og til Jordløse kirkegård. Der var strøet blom- Denne side: Der var opsat æresport ved kirten i Jordløse ved Else Gram-Hansens begravelse. Også på Damsbo var der opsat æresport. Portræt af Else Gram- Hansen Foto: Kruse ster hele vejen. Der var et meget stort følge med ved den lille piges begravelse. Elses kiste blev båret ned i graven, hvilket vil sige at selve graven var meget stor, for at der kunne være plads, til både kiste og bærere. I modsætning til i dag hvor kisten fires ned i graven ved hjælp af reb. Else Gram Hansens gravsten kan stadig ses på Jordløse Kirkegård, hvor den ofte indgår som en del af undervisningen af nutidens unge konfirmander. Det er jo ikke en hændelse som er lige let at forstå. Elses forældre var naturligvis meget chokerede og dybt ulykkelige over Elses tragiske fald som førte til hendes død. Måske var det derfor at de valgte at Else skulle bæres helt ned i graven. Det har krævet store mængder af arbejdskraft, at lave den grav. Det er formodentlig gravet pr. håndkraft, da det ikke er sandsynligt, at der var de samme hjælpemuligheder som i dag. Elses forældre er jordfæstet på Jordløse kirkegård ved siden af deres datter Majbrit Jensen Modstående side. Kisten og følget forlader Damsbo ad blomsterstrøet vej. Foto: A. M. Krog, Corinth. Fotografen optog en billedeserie af især udsmykningen ved begravelsen. Arkivet er i besiddelse af et eksemplar af denne. 4 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

4 Mosegård Trunderupvej 48 Mosegård på Trunderupvej er en af de ejendomme, som arkivet har rigtig mange dokumenter fra. Bl.a. kan nævnes skøder, matrikelkort, arvefæstebreve, lånedokumenter, arve- og skiftedokumenter, regninger og meget mere. Vi har dokumenter vedr. ejendommen tilbage fra 1834 hvor Hans Pedersen Mose og Karen Frederiksdatter boede her. Efter Hans Pedersen Moses død i 1848 drev enken gården indtil sønnen Peder Hansen Mose overtog den i Peder Hansen Mose og hans kone Kirsten Hansen fik ingen børn og deres plejesøn, der måse var udset til at overtage gården, døde i 1896, dvs. 2 år før Peder Hansen Mose. Kort før sin død 21. april 1898 går Beboer- og ejerliste over Mosegård Fra Til Børn Hans Pedersen Mose * gift med Karen Frederiksdatter * enken Karen Frederiksdatter * Peder Hansen Mose * gift med Kirsten Hansen * Rasmus Madsen Lindegaard * gift med Karen Andersen * Karen Gerda Lindegaard * Mads Find Lindegaard * gift med Ingrid * Mads Lindegaard Lidholdt gift med Karin Lindegaard Lidholdt Peter Hansen *1824, Frederik * , Anna Marie Hansdatter *1826 Plejebarn Anders Andersen Hansen * Hans Peter * , Karen Gerda *1904, Ellen Magda * Birgitte *1952, Anne *1954, Lene 1956, Vibeke *1961, Karin og Berit *1964 Johannes 1999, Helene 2001 Rasmus og Karen Lindegaard sammen med Børnene Hans, Gerda og Ellen foran stuehuset. Ellen døde kun 2 år gammel i Ca generationer. Stående bagest fra venstre Rasmus Lindegaard og Hans. Siddende Rasmus far Mads Rasmussen Lindegaard med Mads Find Lindegaard. Peder Hansen Mose på aftægt hos Rasmus Madsen Lindegaard der overtager gården. Udover aftægtsaftalen modtager Peder Hansen Mose en betaling på 6000 kr. som han bruger til oprettelsen af et legat. Rasmus Madsen Lindegaard blev født 9. maj 1863 i Sh. Lyndelse, søn af Mads Rasmussen Lindegaard og gift med Karen Andersen, født 8. juli 1864 i Millinge. Lindegaard var uddannet ved landbruget og havde været på Korinth Landbrugsskole og forvalter på»nybøllegaard«og»karlstrup«på Sjælland. 6 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

5 Han var bl.a. formand for Hesteforsikringen, Kontrolforeningen og i Kornnævnet. Da Rasmus Lindegaard overtog gården var der opdyrket 26 tdr. land. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 2 ungkvæg, 1 svin og 2 får. Karen Lindegaard døde i 1931 og Rasmus i Herefter overtog datteren Gerda Lindegaard gården. Der var nu opdyrket 33 tdr. Land. Ejendomsskylden var kr og besætningen 4 heste, 10 køer, 15 ungkvæg og 15 svin.* Mosegård er stadig i Rasmus Madsen Lindegaards slægts eje. Efter Gerda er det Rasmus Lindegaards barnebarn fra Højgaard i Trunderup Mads Find Lindegaard, der flytter ind. Han drev landbrug indtil 1989, hvor jorden blev forpagtet ud. I dag ejes gården af Karin og Mads Lindegaard Lidholt, datter og svigersøn af Mads Find Lindegaard. De 23 ha. jord der i dag hører til ejendommen er forpagtet ud. Ulla Nyborg * Ifølge Danske Landmænd og deres indsats, Nationalt Bogforlag, Herover: Regning for bygning af et nyt stuehus i 1900 kr ,-. Til venstre: Mosegård 2012 Aftægtskontrakt mellem Peder Hansen Mose og Rasmus Madsen Lindegaard Ifølge skødet udfærdiget i forbindelse med overdragelsen blev ejendomsværdien sat til kr. og værdien af løsøret til 3500 kr. Ved skøde af Dagsdato har jeg undertegnede Peder Hansen Mose overdraget til Rasmus Madsen Lindegaard den mig hidtil tilhørende gård, matr. 1b, 1d, 1c, og 18b af Trunderup by, Jordløse Sogn, tilligemed dens besætning og inventarium, ind- og udbo m.v. for en kjøbesum af 6000 kr. og med forpligtelse for kjøberen og efterfølgende ejere at underholde og forpleje mig i gården sålænge jeg lever, i hvilken henseende følgende nærmere bestemmelser ere vedtagne imellem os. 1. Jeg erholder bolig i gården med fuld kost og logi samt al anden fornøden forplejning undtagen beklædning som jeg selv bekoster. Til bolig forbeholder jeg mig til udelukkende brug og benyttelse et værelse i stuehuset efter mit valg, hvilket værelse ejeren forsyner med belysning og varme efter som jeg ønsker og forlanger, men i øvrigt har jeg ret til at færdes og opholde mig overalt i ejendommens bygninger og på dens grund, når derved ikke forvoldes skade. Min kost nyder jeg ved ejerens og families bord eller særskilt anrettet i mit værelse, hvis ønskes, og maden skal være i enhver henseende god og forsvarlig og mindst ligeså god, som den ejeren og hustru får. Jeg har ret til at erholde spise og drikke udenfor de almindelige måltider, hvis jeg måtte føle trang dertil og ejeren skal være pligtig at beværte venner og bekjendte som måtte besøge mig, efter hidtil værende skik og brug heri gården. Der ydes mig al fornøden pleje og opvartning, vask og renlighed og i sygdoms- og svaghedstilfælde fri lægehjælp og medicin, hvorhos ejeren lader mine klæder vedligeholde med stopning og lapning. Ejeren skal kort sagt yde mig alle livets fornødenheder og sædvanlige bekvemmeligheder efter min stand og stilling, og alene med undtagelse af beklædning som jeg som ovenanført selv bekoster. Derhos skal ejeren, hvis jeg måtte gjøre fordring derpå, betale mig årlig 8 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

6 400 kr. skriver fire hundrede kroner, som erlægges med halvdelen i hver 11. juni og 11. december termin for det forløbne halvår. Skulle jeg ikke være tilfreds med den pleje og opvartning som ydes mig af ejeren og hans hustru, skal ejeren være forpligtet til at holde mig en pige til min udelukkende rådighed. Pigen antages og afskediges af mig, medens ejeren yder hende løn, kost og logi, dog ikke højere løn end hvad der er almindeligt for en fuldvoksen pige her på egnen. 2. Til brug og benyttelse i mit værelse og til opbevaring af mit tøj forbeholder jeg mig ret til af det til Rs. Madsen Lindegard overdragne indbo at udtage alle de møbler og effekter, sengetøj etc. Som jeg mener at have behov, hvilke ting imidlertid vedbliver at være kjøberens ejendom, for så vidt jeg indtil min død blive boende i gården. Skulle jeg derimod rejse bort og tage bopæl andet sted, har jeg ret til at medtage alle de nævnte ting, som min ejendom og til fri disposition. Forsiden af aftægtskontrakten, som arkivet har i originaludgave. Som det fremgår af teksten var det ikke helt gratis at overtage en gård på de betingelser, men det var selvfølgelig også vigtigt for den tidligere ejer, at han blev behandlet godt. Af hensyn til læseligheden er der i nærværende afskrift brugt å i stedet for aa og navneord er skrevet med småt. Derudover er teksten som i originalen. 3. Skulle jeg blive utilfreds med at bo i gården og modtages ophold og forplejning i overensstemmende med post 1, skal ejeren i stedet for de i post 1 ovenmeldte ydelser og præstationer m.v., de betingede 400 kr. årlig indbefattet, betale mig årlig 600 kr. skriver sexhunderede kroner, der erlægges med ¼ eller 150 kr. den første søgnedag i månederne januar, april, juli og oktober forud. Bliver jeg efterat været bortflyttet til sinds at flytte tilbage til gården, forbeholder jeg mig ret dertil og erholder da ophold og forplejning m.v. som i post 1 bestemt. 4. Foruden ydelserne og præstationerne efter post 1, skal ejeren være pligtig til med det kjøretøj jeg forlanger, at befordre mig frit til kirke og andre steder hen, når jeg ønsker det, dog ikke i den travle høst- og sædetid. Jeg medundertegnede Rasmus Madsen Lindegaard forpligter herved mig og hvem der efter mig måtte blive ejer af de ovennævnte ejendomme til uden noget som helst andet vederlag end hvad der er ydet mig ved ejendommens overdragelse 6000 kr. at opfylde og efterkomme nærværende kontrakt i enhver henseende og giver jeg til sikkerhed herfor 1ste prioritets panteret i bemeldte mig dags dato tilskjødede ejendomme matr. 1b, 1d, 1c og 18b af Trunderup By, Jordløse Sogn med tilliggende og tilhørende af bygninger og jorder af hartkorn tilsammen 2 tdr. 6 skp. 2 fdkr. ½ album tilligemed besætning og inventarium af alle slags, gødning og afgrøde i strå, hø og utærsket sæd samt det pantsattes assuransesummer i tilfælde af ildsvåde. Skulle jeg udeblive over forfaldstid med de betingede præstationer, for så vidt samme består i penge, skal aftægtsnyderen være berettiget til at lade foretage udlæg i den pantsatte ejendom uden foregående lovmål og dom, overensstemmende med lov af 29. marts Med hensyn til brugen af stempelpapir bemærkes, at værdien af de betingede ydelser og præstationer kan ansættes til 900 kr. årlig, hvis 5 dobbelte beløb udgør 4500 kr. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast Trunderup den 7. marts 1898 Peder Hansen Mose R. M. Lindegaard Til vitterlighed om underskrifternes efterat kontrakten var oplæst og af parterne godkendt: Niels Hansen Anders Hansen Andersen Læst i Salling Herreds Ret den 14. marts Aflæst i Salling Herreds Ret den 28. aug Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

7 Gaardejer Peder Hansen Moses Mindelegat 1 Fundats For det af afdøde forhenv. Gårdejer af Trunderup, Jordløse sogn Peder Hansen Mose stiftede legat til fordel for værdigt trængende i Jordløse sogn. 1 Legatet bærer, til minde om legatstifteren navnet Gaardejer Peder Hansen Moses Mindelegat. 2 Legatets formue, der ingensinde må angribes, består af en kapital på kr., skriver seks tusinde kroner, der ved slutningen af afdødes bo vil blive legatet udlagt i en 3 procents rente pro anno lydende panteobligation, udstedt til afdøde af universalarvingen i boet Karen Andersens mand, gårdejer Rasmus Madsen Lindegaard den 7. marts 1898, thinglæst 14 s.m. med oprykkende prioritet næstefter aftægt til den ovennævnte, nu afdøde legatstifter i ejendommen matr. n. 1b, 1d, 1e og 18b af Trunderup By, Jordløse sogn, med rette til- og underhørende tilsammen af hartkorn 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. ½ alb. tilligemed derpå værende bygninger, mur- og nagelfast appertinentier, ejendommens avls- og mejeriredskaber samt andet inventarium. Besætning af heste kvæg, og andre kreaturer. Avl og afgrøde fra hø og utærsket sæd samt gødning. Kapitalen er under visse, i obligationen nærmere fastsatte betingelser, uopsigelig fra kreditors side sålænge debitor Rasmus Madsen Lindegaard og hans nuværende hustru eller en af dem besidder den pantsatte ejendom. Når kapitalen måtte blive udbetalt bliver den pålagt at sikre efter reglerne for umyndiges offentlige midlers anbrug. 3 Legatet bestyres af bestyrelsen for De fattiges Kasse i Jordløse Sogn der foretager uddelingen af legatets renter en gang årligt, kort efter at renterne fra december termin er indkommet så vidt muligt før jul. Skulle den fri fattigkasse-institution blive ophævet overgår 1 Legatet trådte i kraft ved Peder Hansen Moses død. Hvor længe legatet virkede er vi ikke bekendt med, men panteobligationen der lå til grund for legatet er aflyst i Har du yderligere oplysninger om legatet hører arkivet gerne fra dig. *alle portioner kan uddeles til samme person. 2 2 Ovenstående tilføjelse er muligvis foretaget efter oprettelsen. Arkivet er kun i besiddelse af en afskrivning af legatet bestyrelsen og uddelingen af legatet til Jordløse sogneråd eller hvis Jordløse sogn på den tid ikke måtte udgøre en selvstændig kommune, af de medlemmer af Jordløse-Haastrup sogneråd som er bosiddende i Jordløse og Trunderup byer samt Søbo Løkker. 4 Renterne af legatkapitalen bliver efter fradrag af udgifter ved den årlige vedligeholdelse af legatstifterens, hans afdøde hustru og deres plejesøn Anders Andersen Hansen gravsteder på Jordløse kirkegård, hvilken vedligeholdelse legatbestyrelsen vil have at drage omsorg for, at uddele til værdigt trængende personer af begge køn i Jordløse sogn uden hensyn til alder, dog således at personer som er kommet i trang på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag, gives fortrin og iblandt i øvrigt lige trængende skal altid personer, som hører under Trunderup Skoledistrikt, foretrækkes. Personer som nyder offentlig fattigunderstøttelse er udelukkede. 5 Uddelingen foretages i større eller mindre portioner, som legatbestyrelsen måtte finde passende, dog således at portionerne som regel ikke må overstige 25 kr. og ikke være mindre end 8 kr. I særdeles påtrængende tilfælde kan der dog uddeles* indtil 50 kr. i en portion og der skal intet være til hinder for at samme trængende erholder understøttelse flere år efter hinanden. 6 Om legatuddelingen udstedes fornøden bekendtgørelse som kundgøres ved Kirkestævne eller på anden hensigtsmæssig måde og hvori de, som ønsker eller anse sig berettigede til at komme i betragtning, opfordres til at melde sig inden en passende frist. 7 Legatet skal være undergivet tilsyn af Jordløse-Haastrup Sogneråd eller, hvis disse sogne muligt senere måtte blive ændret således, at de hver for sig får sit selvstændige sogneråd, under Jordløse sogneråd. Over legatets indtægter og udgifter aflægges til sognerådet årligt regnskab, der tilligemed alle bestemmelser og beslutninger, legatet vedrørende, bliver at indføre i en særlig dertil indrettet protokol. Regnskabet revideres og decideres som kommunens andre regnskaber. Faaborg den 25. oktober 1898 C. Hansen 12 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

8 Mads Hansen og Hans Tavsen En beretning af Thorvald Aabrandt På Aalunds gård (Lindelygård) boede Stine og Mads Hansen og han var første selvejer på gården. Han fik skøde udstedt den 30/ af grevskabet. Hans far Hans Madsen var gårdens sidste fæster og han levede i halvandet år som aftægtsmand på selvejergården. Mads var en mand i besiddelse af kæmpekræfter. Det fortælles at når han læssede slagterisvin så tog han et 100 kg svin i favnen og satte den op i vognen. Engang han var til fest i forsamlingshuset og sad i den lille sal og talte med andre over en kop kaffe var en af sognets urostiftere trængt ind i den store sal hvor han generede festdeltagerne. Der kom besked til Mads om at sætte urostifteren uden for døren. Rolig og sindig som Mads var afviste han dem. Lidt senere blev uroen ham dog for voldsom, han gik ind i salen og sagde til urostifteren: Forsvind eller du bliver sat ud. Urostifteren svarede: Der skal mandfolk til at sætte mig ud. De er kommen, svarede Mads, tog urostifteren i favnen på samme måde som når han læssede svin, bar ham ud midt på vejen og sagde nu er du sat ud, går du ind igen bliver du smidt ud. Odensevej hed førhen Stenlandsgyden, fordi marken var så fyldt med sten. Mads var taget i marken for at grave sten op. Da han ikke kom hjem til middag, gik Stine ud i marken for at se efter ham. Hun fandt ham nede i et hul, en sten var trillet ned i hullet og havde brækket hans ene ben. Stine fik hentet hjælp, der fik stenen fjernet og båret Mads hjem. Der blev hentet doktor. Han skar hans træskostøvler op for at få det brækkede ben fri. Nej dog som Stine jamrede sig, over den gode næsten helt nye træskostøvle, den var helt ødelagt. Deres eneste søn Hans Jørgen Hansen var i høj grad original. Han gik under navnet Hans Tavsen. En læge vil vel give den forklaring: Under fødslen bliver nogle af hjernecellerne ødelagt ved trykket, så de aldrig var kommer i funktion, en form for lammelse der ingen indflydelse har på den øvrige del af hjernens funktion. Mads Hansen * Karen Kirstine Hansen * Hans Jørgen Hansen *1876 ca Lindelygård, eller Aalunds gård, som den også bliver kaldt ca Stuehuset er bygget i I 1943 brændte gårdens udlænger samt lindetræerne der stod ud mod vejen og som formentlig har givet gården navn. Hans var helt hjælpeløs når han selv skulle tage en beslutning, ellers var der ikke noget i vejen med hans intelligens, den var som hos andre normale mennesker. Forældrene indså at Hans ikke kunne klare driften af en gård. De købte så en 3 à 4 tdr.land ude ved sogneskellet matr. nr. 2a. Den parcel som efter Hans Tavsens død deltes imellem de to statshuse. De byggede en mindre lade og stuehus på gårdens toft matr. 24i, nuværende landevejen 9 og solgte i 1906 gården til Mads Aalund og sammen med sønnen flyttede de hen i det nyopførte husmandssted. Her var der ikke mere end sønnen selv kunne klare, når de selv ikke var mere. Faderen levede her i otte år, moderen i over tyve år. Der var en hest, et par køer, nogle kvier og kalve, grise og høns på husmandsstedet. Det er fortalt at moderen var meget renlig. Hun lærte Hans at holde kroppen ren, hun hyggede om ham og holdt hjemmet pinligt rent, så det sidste fik Hans aldrig lært, med det resultat at Hans uanset om det var sommer eller vinter, stod ude i gården, med nøgen overkrop og vaskede sig i en spand koldt vand. Kroppen holdt han pinligt ren, det havde hans mor lært ham. Huslig renlighed fik han aldrig lært, at feje gulv, holde gryder og spisebestik rene. Tøjet lappede han dog, så han så højst besynderlig ud i påklædning. 14 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

9 På gulvet lå der et ca. 10 cm tykt lag af halm, hakkebrænde og støv. Moderen havde vænnet ham til at sætte træskoene inden han gik ind. Hans satte pligtskyldigt træskoene i gangen og gik på hosesokker ind på det tykke lag snavs, også en form for renlighedssans, ikke at gå ind med træsko på. Kosten var om morgenen øllebrød med centrifugemælk. Gryden stod til stadighed på komfuret med en tyk skorpe i, der var kun en lille hulning midt i. I den fordybning kogte han dagens ration af øllebrød. Huset var fyldt med rotter, de sørgede for at hullet midt i gryden, ikke lukkede helt til. Når Hans stod op om morgenen sagde han hyst hyst så forsvandt rotterne, og så var det Hans tur til at bruge gryden. En skål der stod på køkkenbordet brugte han til at spise af, den blev aldrig vasket. Den havde langt skæg af mug og skimmelsvamp. Men Hans var stærk og sund og aldrig syg. Han levede som en hån mod alle regler om hygiejne og sundhedspleje. Han kunne stå i en skæppe løfte 100 kg rug i en sæk fra gulvet og lægge den på nakken. En kraftprøve som kun de få kunne gøre efter. Han passede selv besætning og arbejdet i marken. Alt maskinelt skyede han, kornet tærskede han med plejl. Af redskaber havde han plov, harve og tromle, ellers kun håndredskaber. Med et skuffejern rensede han imellem roerækkerne, i stedet for at bruge hest og radrenser. Han søgte altid ind til Jørgen Jørgensen Pilemae efter hjælp i pengesager. Da Jørgen døde, kom han meget bekymret ind og sagde hvem skal nu hjælpe mig. Det skal vi nok gøre svarede de og Hans gik trøstet hjem. Naboerne havde han tiltro til, dem talte han til som et naturligt menneske, andre svarede han ikke om han blev spurgt, derfor fik han kendenavnet Hans Tavsen. Skete der noget ud over det daglige, blev han helt ulykkelig og var ude af ligevægt i flere dage, så søgte han hjælp hos naboen. Han turde ikke selv sætte en ny pære i en lampe, eller skifte en sikring. Naboerne fra begge sider, Katrine Aalund og Johanne Snitkjær, kom af og til med varm middagsmad. Hans var ret underlig og tilbageholdende med at spise af den bragte mad medens de stod og så på. En landsbyoriginal som HansTavsen er forsvundet ud af landsbymiljøet. I dag ville han blive anbragt i et bofællesskab. Redigeret af Ida Grønberg Tænk på arkivet før du smider gamle papirer ud Til højre: Fra venstre: Niels P. Nielsen med hund, i trækvogn, Kathrine Møller Nielsen, Hans Møller Nielsen og Harry Møller Nielsen med hver sin hest. Jordløse matr. 24d, Landevejen 85. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening, som driver arkivet, blev startet i Arkivet formål er at indsamle materiale fra Jordløse sogn og bevare det for eftertiden samt gøre det tilgængeligt for besøgende på arkivet. Det er foreningens bestyrelse der står for indsamling og den daglige drift af arkivet. Vi er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Det betyder bl.a. At vi overholder de retningsliner for opbevaring, publicering og uddannelse som de angiver. Vi er desuden medlem af arkivrådet for Assens kommune. En sammenslutning af alle arkiver i kommunen. Økonomisk drives arkivet af medlemsbidraget og tilskud fra Assens kommune der også betaler vores husleje og arkiverings-progammet Arkibas. 16 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

10 Samlingen består af: O Protokoller og dokumenter fra forretninger og virksomheder og foreninger O Dokumenter, f.eks. skøder, lånedokumenter, aftægts-kontrakter m.v. fra private O Breve, skudsmålsbøger og beretninger O Avisudklip og postkort O Matrikelkort og målebordsblade O Fotografier, originaler og affotograferede, både gamle og nye samt arkivets egne optagelser. O Film og lydbånd O Kopier af folketællinger O Trykt litteratur med tilknytning til Jordløse Arkivet er i dag i besiddelse af et righoldigt udvalg af ovennævnte og indsamler til stadighed materiale, nyt som gammelt, således at fremtiden også har materiale om vores tid. Det indsamlede materiale pakkes i dag i syrefrit papir, kuverter og kasser, for at det kan bevares længst muligt. Vi er i gang med at pakke alle vore arkivalier om så opbevaringen lever op til dagens krav. I den forbindelse scannes alt materiale og mange tekster indskrives digitalt. Til venstre: Peder Pedersen stående med Belgier foran stuehuset Trunderup matr. 7a, Brusbjergvej 4, Ellegårdsminde. Herunder: Karl Skovmand harver på Damsbos marker med McCormic traktor med jernhjul og skorsten Til højre: En lille pige, Hanne Hansen, Rigmor Nielsen, Peter Larsen, Ejner Hansen, en dreng og Jens Hansen fra Jordløse Mejeri foran skotøjsforretningen. Jordløse matr. 11m, Landevejen 38 Registrering Vi er i gang med at registrere alt materialet i EDB-programmet Arkibas, et program der bruges af de fleste lokalhistoriske arkiver og af alle arkiver i Assens Kommune. Det er således kommunen der bekoster programmet. I løbet af 2012 er det meningen at brugerne af arkivet kan søge i Arkibas. Det kræver dog indtil videre at man møder op på arkivet, men den overordnede plan er at man på sigt kan sidde hjemme og se hvad de forskellige arkiver er i besiddelse af. Klausulering og tavhedspligt Arkivet følger de almindelige tilgængelighedsregler for Statens Arkiver. Arkivets medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger de har fået på arkivet. Noget materiale på arkivet er ikke umiddelbart tilgængeligt. Det er typisk personfølsomme oplysninger, som man først må videregive efter 75 år. Hvis du afleverer materiale på arkivet kan du selv bede om at få indføjet en klausul, så det først er tilgængeligt efter en aftalt årrække. Arrangementer Udover indsamling af arkivalier arrangerer foreningen gåture, udstillinger og foredrag. Vi får også forespørgsler fra ind- og udland pr. , post eller telefon, om personer og steder. Vi besvarer disse henvendelser bedst muligt ud fra de oplysninger vi er i besiddelse af. Vi udgiver et årsskrift, som uddeles til medlemmer, har et bidrag i alle udgaver af Tacklingen og er repræsenteret på hjemmesiden Har du materiale du mener kan være i arkivets interesse hører vi gerne fra dig. Du kan enten møde op i arkivets åbningstider eller henvende dig til et bestyrelsesmedlem. Vi modtager materiale til eje eller til kopiering. Så tænk på os inden du smider materiale ud, det kan have værdi for eftertiden. Medlemsskab Ønsker du at blive medlem af foreningen koster det 50 kr. pr. person. Kontingentet opkræves ved besøg af et bestyrelsesmedlem eller beløbet kan indsættes på konto Husk at anføre navn og adresse. Vi vil herefter aflevere et årsskrift og et medlemskort til dig. 18 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

11 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv Friskolen i Jordløse Jordløse Møllevej Arkivet er åbent sidste onsdag i hver måned kl (ikke juli og december) samt efter aftale. Bestyrelsen 2011 Ida Grønberg, formand, Kirsten Johansen, kasserer, Ulla Nyborg, sekretær, arkivleder, / Annalise Pedersen Majbrit Jensen Pris for ikke medlemmer 15 kr. ISSN Omslagsfoto: Familien Lindegaard og tjenestefolk foran Mosegaard, Trunderupvej 48. Ca Grafiker Ulla Nyborg

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Ved Bylles Bæk 2008/2 Mindeord I Lokalhistorisk Forening har vi meget at sige Tom tak for. Han renskrev artikler og bøger, lavede billeder og meget andet. Vi forstår

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr.

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr. Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Byrådssekretariatet Legater i Furesø Kommune 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere