Årsskrift Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening"

Transkript

1 Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

2 Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun fortalte om sit liv. Torsdag den 12. maj holdt vi nattergaletur mosen rundt, desværre var vi for tidligt ude, nattergalen var ikke begyndt at synge, det gjorde den først en uge senere. Men bortset fra det var det en fin aften, vejret var pragtfuldt og der er jo en flot natur ude i mosen. Erik Holm Hansen underholdt os på bedste vis, efter kaffen, som blev indtaget i Holm Hansens have og hus Lørdag den 2. oktober var Annalise og jeg involveret i en tur som Turup lokalhistoriske forening havde arrangeret til Jordløse Bakker hvor vi havde fået Toni Næsborg til at vise os rundt og fortælle om planterne og bakkerne. Vi har nu fået alle de gamle smalfilm overspillet til DVD. Det fik vi gjort hos et firma på Sjælland. Det var lidt dyrt, men så er der også gjort et fint stykke arbejde. Så torsdag den 13. oktober havde vi en velbesøgt filmaften, hvor vi lånte skolens fremviserudstyr, til at vise dem på. Lørdag den 12. november var det Arkivernes Dag. Vi havde lavet en fin udstilling om forretningerne i Jordløse og Trunderup, men selv om vi lokkede med kaffe og brød, var det ikke mange der dukkede op. Men vi håber på bedre held næste gang. Vi har købt nye arkivskabe i metal beregnet til kort og hængemapper. Og vi arbejder stadig videre med Arkibas, nu har vi fået alle billederne lagt ind og er begyndt på arkivalierne. Ida Grønberg Deltagerne mødtes ved Holm Hansens hus Møllergyden inden Nattergaleturen Mosen rundt. Send et gækkebrev til Lokalhistorisk Arkiv Gækkebrev sendt til Nelly Andersen i Trunderup i Nelly boede i det nuværende Trunderupvej 39. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv er i besiddelse af flere gækkebreve. Nogle helt tilbage fra ca Er der stadig nogen der klipper gækkebreve og kan nogen huske de gamle gækkevers, eller kan man nye? Arkivet vil gerne have gækkebreve også fra vores tid, derfor udskriver vi en konkurrence om de bedste gækkebreve. Ud over æren ved at få sit gækkebrev gemt for eftertiden i lokalhistorisk arkiv, sætter vi også 3 påskeæg på højkant. Der vil være 3 grupper I under 12 år I12-18 år I over 18 år Gækkebrevene lægges i en kuvert med markering af hvilken gruppe man er med i. I samme kuvert lægges en lukket kuvert med navn og adresse og din tilknytning til Jordløse sogn. Brevene kan lægges i arkivets postkasse på friskolen eller Landevejen 42. For at deltage i konkurrencen om påskeæg skal brevene være afleveret senest 9. april Bestyrelsen vil udvælge de bedste og give vinderne besked sidst i april måned. Vinderne bekendtgøres i Tacklingen sept Skulle du ikke nå at aflevere dit brev inden 9. april modtager vi dem gerne uden for konkurrence frem til 20. juni. Skulle du have ældre gækkebreve skrevet af eller til personer med tilknytning til Jordløse sogn, modtager vi også gerne dem. Gækkebrevene vil blive udstillet i arkivet fra september og kan ses i åbningstiden frem til generalforsamlingen Bestyrelsen 2 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

3 Else Gram-Hansen En lille pige ved navn Else Gram-Hansen, datter af forpagteren på Damsbo Otto Gram-Hansen, mistede livet ved en forfærdelig ulykke den 24. september Else Gram Hansen var som så ofte før kørt i grusgraven for at hente et læs grus. Hun kørte med et par små heste spændt for en lille vogn. Hun var en meget dygtig rytter og vant til at have med heste at gøre. Men heste og vogn kom alene hjem. Else blev fundet død i grusgraven. Man mener at hestene er blevet skræmt af lokomobilets fløjten til middag. Hun er sandsynligvis blevet kørt over af vognen med de skræmte heste foran, men det må stå hen i det uvisse for der var ingen der så det. Else blev kun 11 år. Hun blev begravet på Jordløse kirkegård den 29. september Else Gram-Hansens kiste blev båret hele vejen fra Damsbo og til Jordløse kirkegård. Der var strøet blom- Denne side: Der var opsat æresport ved kirten i Jordløse ved Else Gram-Hansens begravelse. Også på Damsbo var der opsat æresport. Portræt af Else Gram- Hansen Foto: Kruse ster hele vejen. Der var et meget stort følge med ved den lille piges begravelse. Elses kiste blev båret ned i graven, hvilket vil sige at selve graven var meget stor, for at der kunne være plads, til både kiste og bærere. I modsætning til i dag hvor kisten fires ned i graven ved hjælp af reb. Else Gram Hansens gravsten kan stadig ses på Jordløse Kirkegård, hvor den ofte indgår som en del af undervisningen af nutidens unge konfirmander. Det er jo ikke en hændelse som er lige let at forstå. Elses forældre var naturligvis meget chokerede og dybt ulykkelige over Elses tragiske fald som førte til hendes død. Måske var det derfor at de valgte at Else skulle bæres helt ned i graven. Det har krævet store mængder af arbejdskraft, at lave den grav. Det er formodentlig gravet pr. håndkraft, da det ikke er sandsynligt, at der var de samme hjælpemuligheder som i dag. Elses forældre er jordfæstet på Jordløse kirkegård ved siden af deres datter Majbrit Jensen Modstående side. Kisten og følget forlader Damsbo ad blomsterstrøet vej. Foto: A. M. Krog, Corinth. Fotografen optog en billedeserie af især udsmykningen ved begravelsen. Arkivet er i besiddelse af et eksemplar af denne. 4 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

4 Mosegård Trunderupvej 48 Mosegård på Trunderupvej er en af de ejendomme, som arkivet har rigtig mange dokumenter fra. Bl.a. kan nævnes skøder, matrikelkort, arvefæstebreve, lånedokumenter, arve- og skiftedokumenter, regninger og meget mere. Vi har dokumenter vedr. ejendommen tilbage fra 1834 hvor Hans Pedersen Mose og Karen Frederiksdatter boede her. Efter Hans Pedersen Moses død i 1848 drev enken gården indtil sønnen Peder Hansen Mose overtog den i Peder Hansen Mose og hans kone Kirsten Hansen fik ingen børn og deres plejesøn, der måse var udset til at overtage gården, døde i 1896, dvs. 2 år før Peder Hansen Mose. Kort før sin død 21. april 1898 går Beboer- og ejerliste over Mosegård Fra Til Børn Hans Pedersen Mose * gift med Karen Frederiksdatter * enken Karen Frederiksdatter * Peder Hansen Mose * gift med Kirsten Hansen * Rasmus Madsen Lindegaard * gift med Karen Andersen * Karen Gerda Lindegaard * Mads Find Lindegaard * gift med Ingrid * Mads Lindegaard Lidholdt gift med Karin Lindegaard Lidholdt Peter Hansen *1824, Frederik * , Anna Marie Hansdatter *1826 Plejebarn Anders Andersen Hansen * Hans Peter * , Karen Gerda *1904, Ellen Magda * Birgitte *1952, Anne *1954, Lene 1956, Vibeke *1961, Karin og Berit *1964 Johannes 1999, Helene 2001 Rasmus og Karen Lindegaard sammen med Børnene Hans, Gerda og Ellen foran stuehuset. Ellen døde kun 2 år gammel i Ca generationer. Stående bagest fra venstre Rasmus Lindegaard og Hans. Siddende Rasmus far Mads Rasmussen Lindegaard med Mads Find Lindegaard. Peder Hansen Mose på aftægt hos Rasmus Madsen Lindegaard der overtager gården. Udover aftægtsaftalen modtager Peder Hansen Mose en betaling på 6000 kr. som han bruger til oprettelsen af et legat. Rasmus Madsen Lindegaard blev født 9. maj 1863 i Sh. Lyndelse, søn af Mads Rasmussen Lindegaard og gift med Karen Andersen, født 8. juli 1864 i Millinge. Lindegaard var uddannet ved landbruget og havde været på Korinth Landbrugsskole og forvalter på»nybøllegaard«og»karlstrup«på Sjælland. 6 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

5 Han var bl.a. formand for Hesteforsikringen, Kontrolforeningen og i Kornnævnet. Da Rasmus Lindegaard overtog gården var der opdyrket 26 tdr. land. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 2 ungkvæg, 1 svin og 2 får. Karen Lindegaard døde i 1931 og Rasmus i Herefter overtog datteren Gerda Lindegaard gården. Der var nu opdyrket 33 tdr. Land. Ejendomsskylden var kr og besætningen 4 heste, 10 køer, 15 ungkvæg og 15 svin.* Mosegård er stadig i Rasmus Madsen Lindegaards slægts eje. Efter Gerda er det Rasmus Lindegaards barnebarn fra Højgaard i Trunderup Mads Find Lindegaard, der flytter ind. Han drev landbrug indtil 1989, hvor jorden blev forpagtet ud. I dag ejes gården af Karin og Mads Lindegaard Lidholt, datter og svigersøn af Mads Find Lindegaard. De 23 ha. jord der i dag hører til ejendommen er forpagtet ud. Ulla Nyborg * Ifølge Danske Landmænd og deres indsats, Nationalt Bogforlag, Herover: Regning for bygning af et nyt stuehus i 1900 kr ,-. Til venstre: Mosegård 2012 Aftægtskontrakt mellem Peder Hansen Mose og Rasmus Madsen Lindegaard Ifølge skødet udfærdiget i forbindelse med overdragelsen blev ejendomsværdien sat til kr. og værdien af løsøret til 3500 kr. Ved skøde af Dagsdato har jeg undertegnede Peder Hansen Mose overdraget til Rasmus Madsen Lindegaard den mig hidtil tilhørende gård, matr. 1b, 1d, 1c, og 18b af Trunderup by, Jordløse Sogn, tilligemed dens besætning og inventarium, ind- og udbo m.v. for en kjøbesum af 6000 kr. og med forpligtelse for kjøberen og efterfølgende ejere at underholde og forpleje mig i gården sålænge jeg lever, i hvilken henseende følgende nærmere bestemmelser ere vedtagne imellem os. 1. Jeg erholder bolig i gården med fuld kost og logi samt al anden fornøden forplejning undtagen beklædning som jeg selv bekoster. Til bolig forbeholder jeg mig til udelukkende brug og benyttelse et værelse i stuehuset efter mit valg, hvilket værelse ejeren forsyner med belysning og varme efter som jeg ønsker og forlanger, men i øvrigt har jeg ret til at færdes og opholde mig overalt i ejendommens bygninger og på dens grund, når derved ikke forvoldes skade. Min kost nyder jeg ved ejerens og families bord eller særskilt anrettet i mit værelse, hvis ønskes, og maden skal være i enhver henseende god og forsvarlig og mindst ligeså god, som den ejeren og hustru får. Jeg har ret til at erholde spise og drikke udenfor de almindelige måltider, hvis jeg måtte føle trang dertil og ejeren skal være pligtig at beværte venner og bekjendte som måtte besøge mig, efter hidtil værende skik og brug heri gården. Der ydes mig al fornøden pleje og opvartning, vask og renlighed og i sygdoms- og svaghedstilfælde fri lægehjælp og medicin, hvorhos ejeren lader mine klæder vedligeholde med stopning og lapning. Ejeren skal kort sagt yde mig alle livets fornødenheder og sædvanlige bekvemmeligheder efter min stand og stilling, og alene med undtagelse af beklædning som jeg som ovenanført selv bekoster. Derhos skal ejeren, hvis jeg måtte gjøre fordring derpå, betale mig årlig 8 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

6 400 kr. skriver fire hundrede kroner, som erlægges med halvdelen i hver 11. juni og 11. december termin for det forløbne halvår. Skulle jeg ikke være tilfreds med den pleje og opvartning som ydes mig af ejeren og hans hustru, skal ejeren være forpligtet til at holde mig en pige til min udelukkende rådighed. Pigen antages og afskediges af mig, medens ejeren yder hende løn, kost og logi, dog ikke højere løn end hvad der er almindeligt for en fuldvoksen pige her på egnen. 2. Til brug og benyttelse i mit værelse og til opbevaring af mit tøj forbeholder jeg mig ret til af det til Rs. Madsen Lindegard overdragne indbo at udtage alle de møbler og effekter, sengetøj etc. Som jeg mener at have behov, hvilke ting imidlertid vedbliver at være kjøberens ejendom, for så vidt jeg indtil min død blive boende i gården. Skulle jeg derimod rejse bort og tage bopæl andet sted, har jeg ret til at medtage alle de nævnte ting, som min ejendom og til fri disposition. Forsiden af aftægtskontrakten, som arkivet har i originaludgave. Som det fremgår af teksten var det ikke helt gratis at overtage en gård på de betingelser, men det var selvfølgelig også vigtigt for den tidligere ejer, at han blev behandlet godt. Af hensyn til læseligheden er der i nærværende afskrift brugt å i stedet for aa og navneord er skrevet med småt. Derudover er teksten som i originalen. 3. Skulle jeg blive utilfreds med at bo i gården og modtages ophold og forplejning i overensstemmende med post 1, skal ejeren i stedet for de i post 1 ovenmeldte ydelser og præstationer m.v., de betingede 400 kr. årlig indbefattet, betale mig årlig 600 kr. skriver sexhunderede kroner, der erlægges med ¼ eller 150 kr. den første søgnedag i månederne januar, april, juli og oktober forud. Bliver jeg efterat været bortflyttet til sinds at flytte tilbage til gården, forbeholder jeg mig ret dertil og erholder da ophold og forplejning m.v. som i post 1 bestemt. 4. Foruden ydelserne og præstationerne efter post 1, skal ejeren være pligtig til med det kjøretøj jeg forlanger, at befordre mig frit til kirke og andre steder hen, når jeg ønsker det, dog ikke i den travle høst- og sædetid. Jeg medundertegnede Rasmus Madsen Lindegaard forpligter herved mig og hvem der efter mig måtte blive ejer af de ovennævnte ejendomme til uden noget som helst andet vederlag end hvad der er ydet mig ved ejendommens overdragelse 6000 kr. at opfylde og efterkomme nærværende kontrakt i enhver henseende og giver jeg til sikkerhed herfor 1ste prioritets panteret i bemeldte mig dags dato tilskjødede ejendomme matr. 1b, 1d, 1c og 18b af Trunderup By, Jordløse Sogn med tilliggende og tilhørende af bygninger og jorder af hartkorn tilsammen 2 tdr. 6 skp. 2 fdkr. ½ album tilligemed besætning og inventarium af alle slags, gødning og afgrøde i strå, hø og utærsket sæd samt det pantsattes assuransesummer i tilfælde af ildsvåde. Skulle jeg udeblive over forfaldstid med de betingede præstationer, for så vidt samme består i penge, skal aftægtsnyderen være berettiget til at lade foretage udlæg i den pantsatte ejendom uden foregående lovmål og dom, overensstemmende med lov af 29. marts Med hensyn til brugen af stempelpapir bemærkes, at værdien af de betingede ydelser og præstationer kan ansættes til 900 kr. årlig, hvis 5 dobbelte beløb udgør 4500 kr. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnesfast Trunderup den 7. marts 1898 Peder Hansen Mose R. M. Lindegaard Til vitterlighed om underskrifternes efterat kontrakten var oplæst og af parterne godkendt: Niels Hansen Anders Hansen Andersen Læst i Salling Herreds Ret den 14. marts Aflæst i Salling Herreds Ret den 28. aug Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

7 Gaardejer Peder Hansen Moses Mindelegat 1 Fundats For det af afdøde forhenv. Gårdejer af Trunderup, Jordløse sogn Peder Hansen Mose stiftede legat til fordel for værdigt trængende i Jordløse sogn. 1 Legatet bærer, til minde om legatstifteren navnet Gaardejer Peder Hansen Moses Mindelegat. 2 Legatets formue, der ingensinde må angribes, består af en kapital på kr., skriver seks tusinde kroner, der ved slutningen af afdødes bo vil blive legatet udlagt i en 3 procents rente pro anno lydende panteobligation, udstedt til afdøde af universalarvingen i boet Karen Andersens mand, gårdejer Rasmus Madsen Lindegaard den 7. marts 1898, thinglæst 14 s.m. med oprykkende prioritet næstefter aftægt til den ovennævnte, nu afdøde legatstifter i ejendommen matr. n. 1b, 1d, 1e og 18b af Trunderup By, Jordløse sogn, med rette til- og underhørende tilsammen af hartkorn 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. ½ alb. tilligemed derpå værende bygninger, mur- og nagelfast appertinentier, ejendommens avls- og mejeriredskaber samt andet inventarium. Besætning af heste kvæg, og andre kreaturer. Avl og afgrøde fra hø og utærsket sæd samt gødning. Kapitalen er under visse, i obligationen nærmere fastsatte betingelser, uopsigelig fra kreditors side sålænge debitor Rasmus Madsen Lindegaard og hans nuværende hustru eller en af dem besidder den pantsatte ejendom. Når kapitalen måtte blive udbetalt bliver den pålagt at sikre efter reglerne for umyndiges offentlige midlers anbrug. 3 Legatet bestyres af bestyrelsen for De fattiges Kasse i Jordløse Sogn der foretager uddelingen af legatets renter en gang årligt, kort efter at renterne fra december termin er indkommet så vidt muligt før jul. Skulle den fri fattigkasse-institution blive ophævet overgår 1 Legatet trådte i kraft ved Peder Hansen Moses død. Hvor længe legatet virkede er vi ikke bekendt med, men panteobligationen der lå til grund for legatet er aflyst i Har du yderligere oplysninger om legatet hører arkivet gerne fra dig. *alle portioner kan uddeles til samme person. 2 2 Ovenstående tilføjelse er muligvis foretaget efter oprettelsen. Arkivet er kun i besiddelse af en afskrivning af legatet bestyrelsen og uddelingen af legatet til Jordløse sogneråd eller hvis Jordløse sogn på den tid ikke måtte udgøre en selvstændig kommune, af de medlemmer af Jordløse-Haastrup sogneråd som er bosiddende i Jordløse og Trunderup byer samt Søbo Løkker. 4 Renterne af legatkapitalen bliver efter fradrag af udgifter ved den årlige vedligeholdelse af legatstifterens, hans afdøde hustru og deres plejesøn Anders Andersen Hansen gravsteder på Jordløse kirkegård, hvilken vedligeholdelse legatbestyrelsen vil have at drage omsorg for, at uddele til værdigt trængende personer af begge køn i Jordløse sogn uden hensyn til alder, dog således at personer som er kommet i trang på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag, gives fortrin og iblandt i øvrigt lige trængende skal altid personer, som hører under Trunderup Skoledistrikt, foretrækkes. Personer som nyder offentlig fattigunderstøttelse er udelukkede. 5 Uddelingen foretages i større eller mindre portioner, som legatbestyrelsen måtte finde passende, dog således at portionerne som regel ikke må overstige 25 kr. og ikke være mindre end 8 kr. I særdeles påtrængende tilfælde kan der dog uddeles* indtil 50 kr. i en portion og der skal intet være til hinder for at samme trængende erholder understøttelse flere år efter hinanden. 6 Om legatuddelingen udstedes fornøden bekendtgørelse som kundgøres ved Kirkestævne eller på anden hensigtsmæssig måde og hvori de, som ønsker eller anse sig berettigede til at komme i betragtning, opfordres til at melde sig inden en passende frist. 7 Legatet skal være undergivet tilsyn af Jordløse-Haastrup Sogneråd eller, hvis disse sogne muligt senere måtte blive ændret således, at de hver for sig får sit selvstændige sogneråd, under Jordløse sogneråd. Over legatets indtægter og udgifter aflægges til sognerådet årligt regnskab, der tilligemed alle bestemmelser og beslutninger, legatet vedrørende, bliver at indføre i en særlig dertil indrettet protokol. Regnskabet revideres og decideres som kommunens andre regnskaber. Faaborg den 25. oktober 1898 C. Hansen 12 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

8 Mads Hansen og Hans Tavsen En beretning af Thorvald Aabrandt På Aalunds gård (Lindelygård) boede Stine og Mads Hansen og han var første selvejer på gården. Han fik skøde udstedt den 30/ af grevskabet. Hans far Hans Madsen var gårdens sidste fæster og han levede i halvandet år som aftægtsmand på selvejergården. Mads var en mand i besiddelse af kæmpekræfter. Det fortælles at når han læssede slagterisvin så tog han et 100 kg svin i favnen og satte den op i vognen. Engang han var til fest i forsamlingshuset og sad i den lille sal og talte med andre over en kop kaffe var en af sognets urostiftere trængt ind i den store sal hvor han generede festdeltagerne. Der kom besked til Mads om at sætte urostifteren uden for døren. Rolig og sindig som Mads var afviste han dem. Lidt senere blev uroen ham dog for voldsom, han gik ind i salen og sagde til urostifteren: Forsvind eller du bliver sat ud. Urostifteren svarede: Der skal mandfolk til at sætte mig ud. De er kommen, svarede Mads, tog urostifteren i favnen på samme måde som når han læssede svin, bar ham ud midt på vejen og sagde nu er du sat ud, går du ind igen bliver du smidt ud. Odensevej hed førhen Stenlandsgyden, fordi marken var så fyldt med sten. Mads var taget i marken for at grave sten op. Da han ikke kom hjem til middag, gik Stine ud i marken for at se efter ham. Hun fandt ham nede i et hul, en sten var trillet ned i hullet og havde brækket hans ene ben. Stine fik hentet hjælp, der fik stenen fjernet og båret Mads hjem. Der blev hentet doktor. Han skar hans træskostøvler op for at få det brækkede ben fri. Nej dog som Stine jamrede sig, over den gode næsten helt nye træskostøvle, den var helt ødelagt. Deres eneste søn Hans Jørgen Hansen var i høj grad original. Han gik under navnet Hans Tavsen. En læge vil vel give den forklaring: Under fødslen bliver nogle af hjernecellerne ødelagt ved trykket, så de aldrig var kommer i funktion, en form for lammelse der ingen indflydelse har på den øvrige del af hjernens funktion. Mads Hansen * Karen Kirstine Hansen * Hans Jørgen Hansen *1876 ca Lindelygård, eller Aalunds gård, som den også bliver kaldt ca Stuehuset er bygget i I 1943 brændte gårdens udlænger samt lindetræerne der stod ud mod vejen og som formentlig har givet gården navn. Hans var helt hjælpeløs når han selv skulle tage en beslutning, ellers var der ikke noget i vejen med hans intelligens, den var som hos andre normale mennesker. Forældrene indså at Hans ikke kunne klare driften af en gård. De købte så en 3 à 4 tdr.land ude ved sogneskellet matr. nr. 2a. Den parcel som efter Hans Tavsens død deltes imellem de to statshuse. De byggede en mindre lade og stuehus på gårdens toft matr. 24i, nuværende landevejen 9 og solgte i 1906 gården til Mads Aalund og sammen med sønnen flyttede de hen i det nyopførte husmandssted. Her var der ikke mere end sønnen selv kunne klare, når de selv ikke var mere. Faderen levede her i otte år, moderen i over tyve år. Der var en hest, et par køer, nogle kvier og kalve, grise og høns på husmandsstedet. Det er fortalt at moderen var meget renlig. Hun lærte Hans at holde kroppen ren, hun hyggede om ham og holdt hjemmet pinligt rent, så det sidste fik Hans aldrig lært, med det resultat at Hans uanset om det var sommer eller vinter, stod ude i gården, med nøgen overkrop og vaskede sig i en spand koldt vand. Kroppen holdt han pinligt ren, det havde hans mor lært ham. Huslig renlighed fik han aldrig lært, at feje gulv, holde gryder og spisebestik rene. Tøjet lappede han dog, så han så højst besynderlig ud i påklædning. 14 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

9 På gulvet lå der et ca. 10 cm tykt lag af halm, hakkebrænde og støv. Moderen havde vænnet ham til at sætte træskoene inden han gik ind. Hans satte pligtskyldigt træskoene i gangen og gik på hosesokker ind på det tykke lag snavs, også en form for renlighedssans, ikke at gå ind med træsko på. Kosten var om morgenen øllebrød med centrifugemælk. Gryden stod til stadighed på komfuret med en tyk skorpe i, der var kun en lille hulning midt i. I den fordybning kogte han dagens ration af øllebrød. Huset var fyldt med rotter, de sørgede for at hullet midt i gryden, ikke lukkede helt til. Når Hans stod op om morgenen sagde han hyst hyst så forsvandt rotterne, og så var det Hans tur til at bruge gryden. En skål der stod på køkkenbordet brugte han til at spise af, den blev aldrig vasket. Den havde langt skæg af mug og skimmelsvamp. Men Hans var stærk og sund og aldrig syg. Han levede som en hån mod alle regler om hygiejne og sundhedspleje. Han kunne stå i en skæppe løfte 100 kg rug i en sæk fra gulvet og lægge den på nakken. En kraftprøve som kun de få kunne gøre efter. Han passede selv besætning og arbejdet i marken. Alt maskinelt skyede han, kornet tærskede han med plejl. Af redskaber havde han plov, harve og tromle, ellers kun håndredskaber. Med et skuffejern rensede han imellem roerækkerne, i stedet for at bruge hest og radrenser. Han søgte altid ind til Jørgen Jørgensen Pilemae efter hjælp i pengesager. Da Jørgen døde, kom han meget bekymret ind og sagde hvem skal nu hjælpe mig. Det skal vi nok gøre svarede de og Hans gik trøstet hjem. Naboerne havde han tiltro til, dem talte han til som et naturligt menneske, andre svarede han ikke om han blev spurgt, derfor fik han kendenavnet Hans Tavsen. Skete der noget ud over det daglige, blev han helt ulykkelig og var ude af ligevægt i flere dage, så søgte han hjælp hos naboen. Han turde ikke selv sætte en ny pære i en lampe, eller skifte en sikring. Naboerne fra begge sider, Katrine Aalund og Johanne Snitkjær, kom af og til med varm middagsmad. Hans var ret underlig og tilbageholdende med at spise af den bragte mad medens de stod og så på. En landsbyoriginal som HansTavsen er forsvundet ud af landsbymiljøet. I dag ville han blive anbragt i et bofællesskab. Redigeret af Ida Grønberg Tænk på arkivet før du smider gamle papirer ud Til højre: Fra venstre: Niels P. Nielsen med hund, i trækvogn, Kathrine Møller Nielsen, Hans Møller Nielsen og Harry Møller Nielsen med hver sin hest. Jordløse matr. 24d, Landevejen 85. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening, som driver arkivet, blev startet i Arkivet formål er at indsamle materiale fra Jordløse sogn og bevare det for eftertiden samt gøre det tilgængeligt for besøgende på arkivet. Det er foreningens bestyrelse der står for indsamling og den daglige drift af arkivet. Vi er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Det betyder bl.a. At vi overholder de retningsliner for opbevaring, publicering og uddannelse som de angiver. Vi er desuden medlem af arkivrådet for Assens kommune. En sammenslutning af alle arkiver i kommunen. Økonomisk drives arkivet af medlemsbidraget og tilskud fra Assens kommune der også betaler vores husleje og arkiverings-progammet Arkibas. 16 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

10 Samlingen består af: O Protokoller og dokumenter fra forretninger og virksomheder og foreninger O Dokumenter, f.eks. skøder, lånedokumenter, aftægts-kontrakter m.v. fra private O Breve, skudsmålsbøger og beretninger O Avisudklip og postkort O Matrikelkort og målebordsblade O Fotografier, originaler og affotograferede, både gamle og nye samt arkivets egne optagelser. O Film og lydbånd O Kopier af folketællinger O Trykt litteratur med tilknytning til Jordløse Arkivet er i dag i besiddelse af et righoldigt udvalg af ovennævnte og indsamler til stadighed materiale, nyt som gammelt, således at fremtiden også har materiale om vores tid. Det indsamlede materiale pakkes i dag i syrefrit papir, kuverter og kasser, for at det kan bevares længst muligt. Vi er i gang med at pakke alle vore arkivalier om så opbevaringen lever op til dagens krav. I den forbindelse scannes alt materiale og mange tekster indskrives digitalt. Til venstre: Peder Pedersen stående med Belgier foran stuehuset Trunderup matr. 7a, Brusbjergvej 4, Ellegårdsminde. Herunder: Karl Skovmand harver på Damsbos marker med McCormic traktor med jernhjul og skorsten Til højre: En lille pige, Hanne Hansen, Rigmor Nielsen, Peter Larsen, Ejner Hansen, en dreng og Jens Hansen fra Jordløse Mejeri foran skotøjsforretningen. Jordløse matr. 11m, Landevejen 38 Registrering Vi er i gang med at registrere alt materialet i EDB-programmet Arkibas, et program der bruges af de fleste lokalhistoriske arkiver og af alle arkiver i Assens Kommune. Det er således kommunen der bekoster programmet. I løbet af 2012 er det meningen at brugerne af arkivet kan søge i Arkibas. Det kræver dog indtil videre at man møder op på arkivet, men den overordnede plan er at man på sigt kan sidde hjemme og se hvad de forskellige arkiver er i besiddelse af. Klausulering og tavhedspligt Arkivet følger de almindelige tilgængelighedsregler for Statens Arkiver. Arkivets medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger de har fået på arkivet. Noget materiale på arkivet er ikke umiddelbart tilgængeligt. Det er typisk personfølsomme oplysninger, som man først må videregive efter 75 år. Hvis du afleverer materiale på arkivet kan du selv bede om at få indføjet en klausul, så det først er tilgængeligt efter en aftalt årrække. Arrangementer Udover indsamling af arkivalier arrangerer foreningen gåture, udstillinger og foredrag. Vi får også forespørgsler fra ind- og udland pr. , post eller telefon, om personer og steder. Vi besvarer disse henvendelser bedst muligt ud fra de oplysninger vi er i besiddelse af. Vi udgiver et årsskrift, som uddeles til medlemmer, har et bidrag i alle udgaver af Tacklingen og er repræsenteret på hjemmesiden Har du materiale du mener kan være i arkivets interesse hører vi gerne fra dig. Du kan enten møde op i arkivets åbningstider eller henvende dig til et bestyrelsesmedlem. Vi modtager materiale til eje eller til kopiering. Så tænk på os inden du smider materiale ud, det kan have værdi for eftertiden. Medlemsskab Ønsker du at blive medlem af foreningen koster det 50 kr. pr. person. Kontingentet opkræves ved besøg af et bestyrelsesmedlem eller beløbet kan indsættes på konto Husk at anføre navn og adresse. Vi vil herefter aflevere et årsskrift og et medlemskort til dig. 18 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

11 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv Friskolen i Jordløse Jordløse Møllevej Arkivet er åbent sidste onsdag i hver måned kl (ikke juli og december) samt efter aftale. Bestyrelsen 2011 Ida Grønberg, formand, Kirsten Johansen, kasserer, Ulla Nyborg, sekretær, arkivleder, / Annalise Pedersen Majbrit Jensen Pris for ikke medlemmer 15 kr. ISSN Omslagsfoto: Familien Lindegaard og tjenestefolk foran Mosegaard, Trunderupvej 48. Ca Grafiker Ulla Nyborg

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond

Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Fundats for Astrid og H.K. Olsens Fond Navn og hjemsted Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere