NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2004 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Kontakt med verden... 3 Hovedvejen i Glostrup... 8 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Hovedvejen set mod øst. Til højre Glostrup Radio- og Cykleimport i nr Det store, hvide hus på den modsatte side af vejen er Bikuben (nr.126). Bemærk hellen, motorcyklen og de mange Folkevogne. 14. september

3 Kontakt med verden Digitaliseringen er over os. Kommunikationsmidlernes eksplosive udvikling i løbet af de seneste 10 år med Internet, og mobiltelefoni har virkeliggjort det gamle slagord om»verden som én landsby«. Hvor i verden man end måtte befinde sig, er man blot nogle få klik fra forbindelse med et hvilket som helst sted på kloden. Både mentalt og reelt er mange ting på meget kort tid blevet helt anderledes. Udviklingen har selvfølgelig også sat sit præg på de lokale arkiver. Forestillingen om det gamle, støvede arkiv eller museum er for længst gjort til skamme. Nye såvel som velkendte former for kontakt med brugerne er sat i system. I samme periode er interessen for lokal- og slægtshistorie steget markant. Vi ser altså på samme tid både en voldsom interesse for fortiden og for de nye digitale muligheder. Arkiverne er heller ikke længere, som de var engang. Et eksempel på publikumsinteressen behøver vi ikke lede længe efter. I forrige nummer (33) bragte vi en række fotos fra Bergsøe-fabrikkerne og fra Glostrup Asyl. Jeg efterlyste i den forbindelse navne på personerne, og det skulle ikke vare længe efter, at bladet var på gaden, før de første henvendelser skete. Det betyder, at vi nu har en række navne, som ellers ville være gået tabt for altid. Kommunikation og interesse har vist sit værd. Fremtidige generationer vil høste, hvad vi såede. 3

4 Pladsmangel i forrige nummer gjorde, at gavelisten måtte udskydes. De mange gaver, som vi har modtaget i perioden, bliver derfor bragt denne gang, og der er grund til at hæfte sig ved flere af dem. Den markante nye bygning på Hovedvejen rummer bl.a. en tiltrængt udvidelse af Rådhuset. Bemærk spejlingen i facaden. Her set mod sydvest. 20. juli 2004 Glostrup Kommunes Børne- og Kulturforvaltning er, som de fleste sikkert ved, flyttet fra Solvej til den nyopførte bank- og rådhusbygning på Hovedvejen. Oprydningen i den anledning betød en meget stor overførsel af skolepapirer til Arkivet. Her må især fremhæves 857 klasseprotokoller fra Glostrup Kommuneskole/Højvangskolen fra årene 1923 til Fra Hvissinge Skole fandtes 40 protokoller fra 1923 til skolens ophør i Arkivet og dets blad er forankret i både publikums og de kommunale forvaltningers bevidsthed. Derfor blev jeg kontaktet og tilbudt gennemgang af papirerne med spændende gaver til følge. 4

5 Igen ser vi, at kommunikation og interesse kan redde vigtige ting for eftertiden. Som tidligere annonceret vil nærværende blad være noget anderledes, end vi er vant til. Der vil således ikke være nogen egentlig lokalhistorisk artikel. Til gengæld vil løftet om en serie fotos fra Hovedvejen fra tiden omkring 1960,»da den var en livlig forretningsgade«, blive indfriet. Arkivet har ca fotos indscannet (en lille del af den samlede bestand), og med denne moderne teknik samt en del digital efterbehandling kan vi glædes over de gamle billeder, som oven i købet vil fremtræde endnu flottere end originalerne: Moderne teknik, kommunikation og interesse går op i en højere enhed. Vi vil foretage en fotografisk lænestolsvandring og se, hvordan der så ud i byen dengang. Der vil blive knyttet kommentarer til billederne, og mon ikke det vil være interessant for dem, som husker byen fra dengang. Var den nu også helt, som man troede? Vi ved jo, at vores hukommelse kan spille os nogle sære puds. Jeg har undertiden beskæftiget mig med arkivets særlige program, Arkibas. Vi har i snart mange år ventet på en Windows baseret udgave af det gamle DOS-system, og på centralt hold er der ved at ske noget. Planen er, at arkiverne samtidigt skal have Windows, harmoniseres og overgå til Internettet, først til et særligt domæne, dernæst til en egentlig webside. Før vi når så langt, er der imidlertid nogle store opgaver, der skal klares. Arkiverne har siden starten på Arkibas haft 5

6 Fra Glostrup Kirkegård: til november vil Arkivet udsende en bog om emnet med beskrivelser af grave og begravede. udstrakt frihed til at registrere efter egne ønsker. Af tekniske grunde er større ensartethed nødvendig ved en netbaseret udgave, og derfor skal der ske en vis harmonisering. Langt alvorligere er dog spørgsmålet om systematikken. Arkibas havde fra starten en systematik, der var tillempet efter den såkaldte DK 5, som anvendes af alle landets folkebiblioteker. Efter aftale med det officielle Katalogregeludvalg skal arkiverne i fremtiden overgå til præcis samme systematik som bibliotekerne. Det betyder, at der skal foretages et stort antal rettelser, og for store arkiver med mange registreringer (som Glostrup) bliver det et 6

7 kæmpearbejde. Hvornår det kan tilendebringes står hen i det uvisse. Medens de store arkiver går løs på den opgave, er det så meningen, at de mindre af slagsen kan komme på nettet, en mulighed der selvfølgelig også består for de nystartede. For ca. to år siden blev det besluttet at udsende en bog om Glostrup Kirkegård. Planen var, at den skulle udkomme i slutningen af Af forskellige grunde har det dog ikke været muligt, og bogen vil i stedet udkomme i november i år. Bogens formål er at give en historisk skildring af kirkegården, dens historie, gravsteder og døde. Den vil føre læseren rundt til forskellige gravsteder, og vi vil se nærmere på gravsten og personer/familier. Ved udvælgelsen af de enkelte gravsteder til omtale vil hovedsigtet være lokalhistorie. Det vil sige, at den især vil beskæftige sig med glostrupborgere, som har haft historisk betydning i lokalsamfundet. Det kunne f.eks. være præster, politikere og erhvervsfolk. Bogen vil blive sat til salg på Arkivet og på Glostrup Bibliotek. Mon ikke det vil være en oplagt julegaveide til slægtsog lokalhistorisk interesserede? 7

8 Hovedvejen i Glostrup Før vi ser nærmere på de valgte billeder, vil vi kort ridse vejens historie op. I årene blev en ny landevej anlagt mellem København og Roskilde. Vejen var anlagt af franske ingeniører, hvilket var et naturligt valg. Frankrig var tidens førende nation på dette som på så mange andre områder. Før den tid havde der selvfølgelig også været vejforbindelse mellem disse to vigtige byer, og det er resterne af den, som endnu lever i begrebet Gamle Landevej. Trafikken var mest arbejdsvogne, senere også diligencer m.m., og de vejfarende måtte betale for brug af vejen. Af den grund var der med passende mellemrum opsat bomme, hvor en særlig bombetjent, der var privat erhvervsdri- Fra det gamle Glostrup: Græssende hest i Rådhushaven. På tværs Hovedvejen mellem Østervej og Vestervej. Her opføres senere Kvickly-bygningen. Bagest ses etagebyggeriet Solgården. Alt naturligvis set mod nord. 15. august

9 vende, tog imod afgiften. Hverken vejafgifter eller privatisering er således udtryk for nogen nytænkning. Det har fundet sted i århundreder. Fra 1847 fik vejen en hård konkurrent, nemlig den nye togforbindelse, som danskerne tog til sig med begejstring. Konkurrencen affolkede vejen, der i den følgende tid kom til at ligge næsten øde hen. I begyndelsen af 1900-tallet ændredes situationen dramatisk. Biler dukkede op i stadig større antal, og de fik snart den gamle vejbelægning kørt i stykker. Man diskuterede, hvad der kunne gøres, og resultatet blev et enormt projekt: chaussébelægning (brosten) fra Glostrup til Damhussøen med start i Glostrup i Det var en dyr og fornem løsning, men ideel var den ikke. Belægningen var meget ubehagelig at køre på og særdeles farlig i vådt føre. Et nyt projekt kom derfor på tegnebrættet. Der blev anlagt seks parallelle kørebaner nær Vestvolden, den såkaldte forsøgsbane fra 1926 til 1938, med forskellig belægning til afprøvning. Resultatet af forsøget blev den velkendte Hovedvej, udført i 1939/40. Efter krigen tog trafikken stærkt til, og man måtte rive huse ned for at få plads til alle trafikanterne. På billederne ses netop den stærke trafik, der ikke blot var biler, men i høj grad også fodgængere og cyklister. Små forretninger ses overalt, både i de gamle huse, som barakbygninger mellem disse og i de nye etageejendomme. 9

10 Sygehusudvalget i Præstø ville på studierejse til Paris, men henvistes til at kunne se det samme i Glostrup. Teksten under tegningen lyder: Og i aften skal vi så se Roskildevej (Hovedvejen) i lygteskær. Tekst og tegning: Bo Bojesen, 1957 Hovedvejen set mod vest. Til venstre Det Gamle Vandtårn. Trafikken er endnu ganske beskeden. Foran bilen til højre anes Elkjærs købmandshandel. Maj

11 Banegårdsvej set fra Hovedvejen mod syd. Til højre købmand Justesens hus (nr. 79). I midten Banegårdsvej 4. Til venstre Restaurant Siestas have. 18. april 1959 Glostrup Apotek (Hovedvejen 101) er en af byens smukkeste bygninger. Til venstre udmundingen af Solvej med F. Hansens store isenkrambutik. Huset til højre indeholder K. Frederiksens konfekturebutik. Set mod sydøst. 11. juni

12 Hovedvejen 83 set mod sydøst. Ejendommen er opført af bagermester Lopdrup. Før 1890 var her mølle (møller Plambeck). Man ser Herremagasinet, Marcus Nielsens Blomster, Wiuffs bageri og Frosts viktualier. T.h. Mejerivej. 18. april Hovedvejen set fra Nørre Allé mod sydvest. Man ser bl.a Stanley Møllers alsidige forretning, Willumsens frisørsalon, Herremagasinet og Marcus Nielsens Blomster. Krydset blev senere udvidet og husene forsvandt. 22. maj

13 Hovedvejen set fra Rådhushaven mod nordvest. Yderst til venstre er man ved at opføre Smedens Hjørne ved Vestervej. Til højre udmundingen af Østervej med Skomagerhuset (Østervej 2). Kvickly-bygningen opføres senere her. Juni

14 Ringvejskrydset, set fra Ringgården mod nordvest. Man ser bl.a. købmand Tuelung, cigarhdl. Holten Møller, frisør Poul Rafn og et parfumeri. 18. april 1959 Hovedvejen set fra Ringvejskrydset mod sydøst. Til venstre har et moderne byggeri afløst de gamle huse. Til højre er alt endnu ved det gamle. 18. april

15 Hovedvejen 156: vaskeriet Alpha. Det høje hus er Toftevej 2 (Tyskerhuset). Til højre Ligkistemagasinet og DOMI (auto). Set mod nordøst. 18. april 1959 Hovedvejen ud for Glostrup Kirken, set mod vest. Til venstre politistationen. Til højre udmundingen af Østervej og 1½-milestenen. Bilerne er kun få. Juni

16 16 Hovedvejen set fra Jernbanevej mod nordvest. Forneden til venstre ses Irmas skilt på hjørnet af Jernbanevej. Til højre er en ny bygning rejst. Her er foruden bank plads til en række mindre forretninger. Postkort. Ca. 1965

17 Hovedvejen Set mod sydøst. Yderst til venstre en rød bus på Banegårdsvej. Man ser bl.a. Glostrup Ostebørs, Kraghs skomagerværksted, Schous Sæbehus og Skrædderen. Bemærk den livlige aktivitet ved de små butikker. 22. maj Hovedvejen 105: Koloniallageret. Det gamle hus tilhørte oprindelig købmand Raagaard. Kort tid efter dette foto blev optaget, fjernede man højre halvdel af huset for skaffe plads til den øgede trafik. Til højre det store hus Nyvej juni

18 Gaver til arkivet Kjeld Christensen: Gruppe på Jernbanehotellet (Arbejdsmændenes Fagforening?). U.å. Foto. Holger Schmidt-Sørensen: Glostrup Folkedanserforening 50 år: Opvisning på Vestervangskolen Video. Leif Olsen: Bønder på Vestegnen. 2. opdaterede udgave. Slægtshistoriske undersøgelser. Udført af giver. Orla Meisner: Hovedvejen. Postkort Foto. Skolekomedie i Nordvangskolens aula fotos. Givers familie på Banegårdsvej og i Byparken. Ca fotos. Sidste skoledag på Nordvangskolen Udklip af Folkebladet. Sofielundsvej 51 (matr. 12de Hvissinge) Skøde. Mosehuset (Nordvangskolens weekendhytte) fotos. Lis Møller: Glostrup Fødeklinik. To regninger for ophold og Glostrup Barnevogns Service v. K. Michelsen (Højmarksvej1). Regning Osted Møbler (Hovedvejen 116). Regning Glostrup Bolighus (Stationsvej 10). Regning Britta Kragelund: Diverse publikationer udsendt af Glostrup Kommune i årene Susanne Skou: Glostrup Bogen, hefte (udgivet ). Ejvind Tofte: I slægternes spor (bog). Udgivet Rødovre Kommunes Lokalhistoriske Samling: Parcelgårdens Rideskole. Ca fotos Tom Jeppesen: Arbejdsmand Harald Jeppesen ( ) og Kaj Ulfshøj. Foto og kassettebåndsoptagelse. Ca Lissi Hansen: Askmanns Gård/Hulgården (Hovedvejen 41) og dens beboere. Ca Fotos. Gartnerne Svend Aage Nielsen og Robert Wognsen ved gartnerbil i København. Ca Foto. Glostrup Park Hotel og Glostrup Hule. April fotos. 18

19 Tre søstre på Hulgården (Askmanns gård), Hovedvejen 41. Set fra Hovedvejen mod sydøst. Pigernes navne er Elly Askmann, Lilli Askmann og Else Askmann. Glostrup Park Hotel findes i dag på adressen. Ca

20 Rudy Dorfer: Forstædernes Bank: Årsrapport 2003 og Vores Bank (reklametryksag) Lærer Johannes Erik Johansen og A-klassen (Højvangskolen). 4 fotos. Højvangskolens lærerstab foto. Pensionistudflugt 2004: Turbeskrivelse og sange. Jens K.L. Jørgensen: Hvissinge Gildeskrå, i: Gammeldags Skæmt hos fynbo, jyde og sjællandsfar (1916). Børne- og Kulturforvaltningen: Skolernes eksamensopgaver bind. Avedøre Skole: Skoleskemaer 1961 og 1969/70 i vægformat. Glostrup Kommuneskole/Højvangskolen: 857 forsømmelsesprotokoller (klasseprotokoller) Hvissinge Skole: 30 forsømmelsesprotokoller Diverse andre skolepapirer: eksamensresultater, statistik m.m. Erik Busch: Hovedvejens Tømmerhandel (Hovedvejen 3): virksomheden og familien fotos. Højvangskolen: klassefoto (6.B,1). 1961/ Foto. Højvangskolen: klassefoto (4.A). 1959/1969. Foto. Højvangskolen: klassefoto (2.Real). 1964/1965. Foto. Elever fra Højvangskolen opfører skuespillet Elverhøj på Siesta fotos. Højvangskolen: sidste skoledag fotos. Ved Nordre Ringvej og fotos. Hovedvejens Tømmerhandel, Hovedvejen 3, ved grænsen til Brøndby. Set fra Hovedvejen mod sydvest. Indehaveren var tømrermester Jørgen Busch

21 Solrød Lokalarkiv: Flemming Allermand som folketingskandidat for DKP Foto. KAS Glostrup. Ca fotos. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: Højvangskolens Skolenævn: protokoller Binet-Simons intelligensprøver Ringbind. Kroppedal Museum: Museets årsberetning Teknisk Forvaltning: Glostrup Gas- og Vandværk. Tilslutningsopfordring til borgerne sider. Kulskovl med initialerne: G.K (=Glostrup Kommune). U.å. Gl. Køge Landevej 595 (matr.16c Avedøre). Bygningsattest Vestergårdsvej 18 (matr. 6ep Glostrup). Bygningsattest Skolevej 6 (matr. 1ac Glostrup). Bygningsattest Hvissingevej 123 (matr. 18h Hvissinge). Bygningsattest Gerdasvej 5-7 (matr. 9dk Glostrup). Bygningsattest Banegårdspladsen. Bygningsattester vedr. fodgængertunnel m.m Fælles dyrlægeordning: Overenskomst mellem Herstedernes Kommune og Glostrup Kommune (1948). Hvissinge Vandværk. Accept af vilkår levering af vand (brev 1921). Hvissinge Vandværk. Gældsbrev til Glostrup Kommune vedr. flytning af hovedvandledning pga. Torvevejens udvidelse (1929). Overenskomst mellem Rødovre Kommune og Glostrup Kommune om etablering af vandledning ved den fælles kommunegrænse (1930). Overenskomst mellem rekrutetablissementernes Bygningsdirektion og Glostrup Sogneråd om følgende: Etablering af vandledning i Avedøre By (1912), nedlægning af kloakledning samme sted (1912) samt udvidelse af vej samme sted (1913). Overenskomst mellem Glostrup Sogneråd og Statsbanerne om udvidelse af perrontunnel (1929). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og byens banker om skatteindbetalinger gennem banker (1941 med tillæg indtil 1966). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og Københavns Belysningsvæsen om levering af gas (1950 med tillæg 1955). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og Glostrup Hjemmeværnsgård (Falkevej 6-8) om leje m.m. (1957). Overenskomst mellem Glostrup Kommunebibliotek og Statshospitalet om biblioteksbetjening (1961). Overenskomst mellem Skatterådet for Glostrup Skattekreds og Glostrup Kommune om udførelse af sekretariatsarbejde (1967). Overenskomst mellem Glostrup Sogneråd og NESA om levering af elektricitet (1937). Overenskomst mellem en række storkøbenhavnske kommuner om en fælles kontrolordning for mælk (1968). 21

22 På rejse i tidsmaskinen t kig fra udmundingen af Banegårdsvej mod nordvest. EMan ser et område i kraftig udvikling, både trafikalt og bebyggelsesmæssigt. Glostrup gennemgik i løbet af bare en halv snes år rejsen fra gammeldags stationsby med gamle huse til en moderne forstad med store byggerier. På billederne ses den imponerende udvikling tydeligt: en hæsblæsende udvikling var kommet i gang, og den har endnu ikke stoppet. På Lokalhistorisk Arkiv har vi heldigvis bevaret et stort antal gamle fotos fra Hovedvejen og andre dele af byen. Hvem husker nu byen i detaljer for år siden? Man bemærker motorcyklen med sidevogn og 1950'er-bilerne. Endnu står enkelte af de gamle huse, men nye skyder op overalt. Læg mærke til det hvide hus (Bitten) og et rødt hus yderst til højre. Sidstnævnte lå ved Nørre Allé. 18. april

23 Endnu en etageejendom har afløst de gamle huse. Man bemærker scooteren og lastbilen med mælkejungerne. Til højre to moderne butikker (Jyden og Ikkala Chokolade). Mon damen i forgrunden kommer over vejen? 22. maj 1961 Vejforløbet i dag. Bitten (Hovedvejen 100) befinder sig nu på hjørnet af Nørre Allé. Krydset her blev i sin tid stærkt udvidet, og huse måtte lade livet. Vejen ser trafiktom og fredelig ud, men den er dagligt meget stærkt trafikeret. 20. juli

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 37 2005 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 48 2008 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) 4343 5838 lokalarkiv@glostrupbib.dk

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 26 2002 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag og torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Nye åbningstider gældende

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 49 2008 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 52 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Kulturkalender VOKSNE

Kulturkalender VOKSNE Kulturkalender VOKSNE januar - juni 2011 Glostrup Bibliotek Glostrup Bibliotek Kildevældets Allé 5 2600 Glostrup tlf. 4323 6820 Åbningstider Mandag til torsdag 10-19 Fredag 10-17 Lørdag 10-14 Søndag (okt-mar)

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Vejen Miniby er et besøg værd

Vejen Miniby er et besøg værd J/ &s 2no? w & Miniby fylder år VEJEN: Når Vejen Miniby på torsdag afvikler sin årlige generalf orsamling, fylder foreningen samtidig fem år. Efter en lang og sej start er der nu rigtig gang i byggeriet,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere