NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: August 2004 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Indhold Kontakt med verden... 3 Hovedvejen i Glostrup... 8 Gaver til Arkivet På rejse i tidsmaskinen Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Hovedvejen set mod øst. Til højre Glostrup Radio- og Cykleimport i nr Det store, hvide hus på den modsatte side af vejen er Bikuben (nr.126). Bemærk hellen, motorcyklen og de mange Folkevogne. 14. september

3 Kontakt med verden Digitaliseringen er over os. Kommunikationsmidlernes eksplosive udvikling i løbet af de seneste 10 år med Internet, og mobiltelefoni har virkeliggjort det gamle slagord om»verden som én landsby«. Hvor i verden man end måtte befinde sig, er man blot nogle få klik fra forbindelse med et hvilket som helst sted på kloden. Både mentalt og reelt er mange ting på meget kort tid blevet helt anderledes. Udviklingen har selvfølgelig også sat sit præg på de lokale arkiver. Forestillingen om det gamle, støvede arkiv eller museum er for længst gjort til skamme. Nye såvel som velkendte former for kontakt med brugerne er sat i system. I samme periode er interessen for lokal- og slægtshistorie steget markant. Vi ser altså på samme tid både en voldsom interesse for fortiden og for de nye digitale muligheder. Arkiverne er heller ikke længere, som de var engang. Et eksempel på publikumsinteressen behøver vi ikke lede længe efter. I forrige nummer (33) bragte vi en række fotos fra Bergsøe-fabrikkerne og fra Glostrup Asyl. Jeg efterlyste i den forbindelse navne på personerne, og det skulle ikke vare længe efter, at bladet var på gaden, før de første henvendelser skete. Det betyder, at vi nu har en række navne, som ellers ville være gået tabt for altid. Kommunikation og interesse har vist sit værd. Fremtidige generationer vil høste, hvad vi såede. 3

4 Pladsmangel i forrige nummer gjorde, at gavelisten måtte udskydes. De mange gaver, som vi har modtaget i perioden, bliver derfor bragt denne gang, og der er grund til at hæfte sig ved flere af dem. Den markante nye bygning på Hovedvejen rummer bl.a. en tiltrængt udvidelse af Rådhuset. Bemærk spejlingen i facaden. Her set mod sydvest. 20. juli 2004 Glostrup Kommunes Børne- og Kulturforvaltning er, som de fleste sikkert ved, flyttet fra Solvej til den nyopførte bank- og rådhusbygning på Hovedvejen. Oprydningen i den anledning betød en meget stor overførsel af skolepapirer til Arkivet. Her må især fremhæves 857 klasseprotokoller fra Glostrup Kommuneskole/Højvangskolen fra årene 1923 til Fra Hvissinge Skole fandtes 40 protokoller fra 1923 til skolens ophør i Arkivet og dets blad er forankret i både publikums og de kommunale forvaltningers bevidsthed. Derfor blev jeg kontaktet og tilbudt gennemgang af papirerne med spændende gaver til følge. 4

5 Igen ser vi, at kommunikation og interesse kan redde vigtige ting for eftertiden. Som tidligere annonceret vil nærværende blad være noget anderledes, end vi er vant til. Der vil således ikke være nogen egentlig lokalhistorisk artikel. Til gengæld vil løftet om en serie fotos fra Hovedvejen fra tiden omkring 1960,»da den var en livlig forretningsgade«, blive indfriet. Arkivet har ca fotos indscannet (en lille del af den samlede bestand), og med denne moderne teknik samt en del digital efterbehandling kan vi glædes over de gamle billeder, som oven i købet vil fremtræde endnu flottere end originalerne: Moderne teknik, kommunikation og interesse går op i en højere enhed. Vi vil foretage en fotografisk lænestolsvandring og se, hvordan der så ud i byen dengang. Der vil blive knyttet kommentarer til billederne, og mon ikke det vil være interessant for dem, som husker byen fra dengang. Var den nu også helt, som man troede? Vi ved jo, at vores hukommelse kan spille os nogle sære puds. Jeg har undertiden beskæftiget mig med arkivets særlige program, Arkibas. Vi har i snart mange år ventet på en Windows baseret udgave af det gamle DOS-system, og på centralt hold er der ved at ske noget. Planen er, at arkiverne samtidigt skal have Windows, harmoniseres og overgå til Internettet, først til et særligt domæne, dernæst til en egentlig webside. Før vi når så langt, er der imidlertid nogle store opgaver, der skal klares. Arkiverne har siden starten på Arkibas haft 5

6 Fra Glostrup Kirkegård: til november vil Arkivet udsende en bog om emnet med beskrivelser af grave og begravede. udstrakt frihed til at registrere efter egne ønsker. Af tekniske grunde er større ensartethed nødvendig ved en netbaseret udgave, og derfor skal der ske en vis harmonisering. Langt alvorligere er dog spørgsmålet om systematikken. Arkibas havde fra starten en systematik, der var tillempet efter den såkaldte DK 5, som anvendes af alle landets folkebiblioteker. Efter aftale med det officielle Katalogregeludvalg skal arkiverne i fremtiden overgå til præcis samme systematik som bibliotekerne. Det betyder, at der skal foretages et stort antal rettelser, og for store arkiver med mange registreringer (som Glostrup) bliver det et 6

7 kæmpearbejde. Hvornår det kan tilendebringes står hen i det uvisse. Medens de store arkiver går løs på den opgave, er det så meningen, at de mindre af slagsen kan komme på nettet, en mulighed der selvfølgelig også består for de nystartede. For ca. to år siden blev det besluttet at udsende en bog om Glostrup Kirkegård. Planen var, at den skulle udkomme i slutningen af Af forskellige grunde har det dog ikke været muligt, og bogen vil i stedet udkomme i november i år. Bogens formål er at give en historisk skildring af kirkegården, dens historie, gravsteder og døde. Den vil føre læseren rundt til forskellige gravsteder, og vi vil se nærmere på gravsten og personer/familier. Ved udvælgelsen af de enkelte gravsteder til omtale vil hovedsigtet være lokalhistorie. Det vil sige, at den især vil beskæftige sig med glostrupborgere, som har haft historisk betydning i lokalsamfundet. Det kunne f.eks. være præster, politikere og erhvervsfolk. Bogen vil blive sat til salg på Arkivet og på Glostrup Bibliotek. Mon ikke det vil være en oplagt julegaveide til slægtsog lokalhistorisk interesserede? 7

8 Hovedvejen i Glostrup Før vi ser nærmere på de valgte billeder, vil vi kort ridse vejens historie op. I årene blev en ny landevej anlagt mellem København og Roskilde. Vejen var anlagt af franske ingeniører, hvilket var et naturligt valg. Frankrig var tidens førende nation på dette som på så mange andre områder. Før den tid havde der selvfølgelig også været vejforbindelse mellem disse to vigtige byer, og det er resterne af den, som endnu lever i begrebet Gamle Landevej. Trafikken var mest arbejdsvogne, senere også diligencer m.m., og de vejfarende måtte betale for brug af vejen. Af den grund var der med passende mellemrum opsat bomme, hvor en særlig bombetjent, der var privat erhvervsdri- Fra det gamle Glostrup: Græssende hest i Rådhushaven. På tværs Hovedvejen mellem Østervej og Vestervej. Her opføres senere Kvickly-bygningen. Bagest ses etagebyggeriet Solgården. Alt naturligvis set mod nord. 15. august

9 vende, tog imod afgiften. Hverken vejafgifter eller privatisering er således udtryk for nogen nytænkning. Det har fundet sted i århundreder. Fra 1847 fik vejen en hård konkurrent, nemlig den nye togforbindelse, som danskerne tog til sig med begejstring. Konkurrencen affolkede vejen, der i den følgende tid kom til at ligge næsten øde hen. I begyndelsen af 1900-tallet ændredes situationen dramatisk. Biler dukkede op i stadig større antal, og de fik snart den gamle vejbelægning kørt i stykker. Man diskuterede, hvad der kunne gøres, og resultatet blev et enormt projekt: chaussébelægning (brosten) fra Glostrup til Damhussøen med start i Glostrup i Det var en dyr og fornem løsning, men ideel var den ikke. Belægningen var meget ubehagelig at køre på og særdeles farlig i vådt føre. Et nyt projekt kom derfor på tegnebrættet. Der blev anlagt seks parallelle kørebaner nær Vestvolden, den såkaldte forsøgsbane fra 1926 til 1938, med forskellig belægning til afprøvning. Resultatet af forsøget blev den velkendte Hovedvej, udført i 1939/40. Efter krigen tog trafikken stærkt til, og man måtte rive huse ned for at få plads til alle trafikanterne. På billederne ses netop den stærke trafik, der ikke blot var biler, men i høj grad også fodgængere og cyklister. Små forretninger ses overalt, både i de gamle huse, som barakbygninger mellem disse og i de nye etageejendomme. 9

10 Sygehusudvalget i Præstø ville på studierejse til Paris, men henvistes til at kunne se det samme i Glostrup. Teksten under tegningen lyder: Og i aften skal vi så se Roskildevej (Hovedvejen) i lygteskær. Tekst og tegning: Bo Bojesen, 1957 Hovedvejen set mod vest. Til venstre Det Gamle Vandtårn. Trafikken er endnu ganske beskeden. Foran bilen til højre anes Elkjærs købmandshandel. Maj

11 Banegårdsvej set fra Hovedvejen mod syd. Til højre købmand Justesens hus (nr. 79). I midten Banegårdsvej 4. Til venstre Restaurant Siestas have. 18. april 1959 Glostrup Apotek (Hovedvejen 101) er en af byens smukkeste bygninger. Til venstre udmundingen af Solvej med F. Hansens store isenkrambutik. Huset til højre indeholder K. Frederiksens konfekturebutik. Set mod sydøst. 11. juni

12 Hovedvejen 83 set mod sydøst. Ejendommen er opført af bagermester Lopdrup. Før 1890 var her mølle (møller Plambeck). Man ser Herremagasinet, Marcus Nielsens Blomster, Wiuffs bageri og Frosts viktualier. T.h. Mejerivej. 18. april Hovedvejen set fra Nørre Allé mod sydvest. Man ser bl.a Stanley Møllers alsidige forretning, Willumsens frisørsalon, Herremagasinet og Marcus Nielsens Blomster. Krydset blev senere udvidet og husene forsvandt. 22. maj

13 Hovedvejen set fra Rådhushaven mod nordvest. Yderst til venstre er man ved at opføre Smedens Hjørne ved Vestervej. Til højre udmundingen af Østervej med Skomagerhuset (Østervej 2). Kvickly-bygningen opføres senere her. Juni

14 Ringvejskrydset, set fra Ringgården mod nordvest. Man ser bl.a. købmand Tuelung, cigarhdl. Holten Møller, frisør Poul Rafn og et parfumeri. 18. april 1959 Hovedvejen set fra Ringvejskrydset mod sydøst. Til venstre har et moderne byggeri afløst de gamle huse. Til højre er alt endnu ved det gamle. 18. april

15 Hovedvejen 156: vaskeriet Alpha. Det høje hus er Toftevej 2 (Tyskerhuset). Til højre Ligkistemagasinet og DOMI (auto). Set mod nordøst. 18. april 1959 Hovedvejen ud for Glostrup Kirken, set mod vest. Til venstre politistationen. Til højre udmundingen af Østervej og 1½-milestenen. Bilerne er kun få. Juni

16 16 Hovedvejen set fra Jernbanevej mod nordvest. Forneden til venstre ses Irmas skilt på hjørnet af Jernbanevej. Til højre er en ny bygning rejst. Her er foruden bank plads til en række mindre forretninger. Postkort. Ca. 1965

17 Hovedvejen Set mod sydøst. Yderst til venstre en rød bus på Banegårdsvej. Man ser bl.a. Glostrup Ostebørs, Kraghs skomagerværksted, Schous Sæbehus og Skrædderen. Bemærk den livlige aktivitet ved de små butikker. 22. maj Hovedvejen 105: Koloniallageret. Det gamle hus tilhørte oprindelig købmand Raagaard. Kort tid efter dette foto blev optaget, fjernede man højre halvdel af huset for skaffe plads til den øgede trafik. Til højre det store hus Nyvej juni

18 Gaver til arkivet Kjeld Christensen: Gruppe på Jernbanehotellet (Arbejdsmændenes Fagforening?). U.å. Foto. Holger Schmidt-Sørensen: Glostrup Folkedanserforening 50 år: Opvisning på Vestervangskolen Video. Leif Olsen: Bønder på Vestegnen. 2. opdaterede udgave. Slægtshistoriske undersøgelser. Udført af giver. Orla Meisner: Hovedvejen. Postkort Foto. Skolekomedie i Nordvangskolens aula fotos. Givers familie på Banegårdsvej og i Byparken. Ca fotos. Sidste skoledag på Nordvangskolen Udklip af Folkebladet. Sofielundsvej 51 (matr. 12de Hvissinge) Skøde. Mosehuset (Nordvangskolens weekendhytte) fotos. Lis Møller: Glostrup Fødeklinik. To regninger for ophold og Glostrup Barnevogns Service v. K. Michelsen (Højmarksvej1). Regning Osted Møbler (Hovedvejen 116). Regning Glostrup Bolighus (Stationsvej 10). Regning Britta Kragelund: Diverse publikationer udsendt af Glostrup Kommune i årene Susanne Skou: Glostrup Bogen, hefte (udgivet ). Ejvind Tofte: I slægternes spor (bog). Udgivet Rødovre Kommunes Lokalhistoriske Samling: Parcelgårdens Rideskole. Ca fotos Tom Jeppesen: Arbejdsmand Harald Jeppesen ( ) og Kaj Ulfshøj. Foto og kassettebåndsoptagelse. Ca Lissi Hansen: Askmanns Gård/Hulgården (Hovedvejen 41) og dens beboere. Ca Fotos. Gartnerne Svend Aage Nielsen og Robert Wognsen ved gartnerbil i København. Ca Foto. Glostrup Park Hotel og Glostrup Hule. April fotos. 18

19 Tre søstre på Hulgården (Askmanns gård), Hovedvejen 41. Set fra Hovedvejen mod sydøst. Pigernes navne er Elly Askmann, Lilli Askmann og Else Askmann. Glostrup Park Hotel findes i dag på adressen. Ca

20 Rudy Dorfer: Forstædernes Bank: Årsrapport 2003 og Vores Bank (reklametryksag) Lærer Johannes Erik Johansen og A-klassen (Højvangskolen). 4 fotos. Højvangskolens lærerstab foto. Pensionistudflugt 2004: Turbeskrivelse og sange. Jens K.L. Jørgensen: Hvissinge Gildeskrå, i: Gammeldags Skæmt hos fynbo, jyde og sjællandsfar (1916). Børne- og Kulturforvaltningen: Skolernes eksamensopgaver bind. Avedøre Skole: Skoleskemaer 1961 og 1969/70 i vægformat. Glostrup Kommuneskole/Højvangskolen: 857 forsømmelsesprotokoller (klasseprotokoller) Hvissinge Skole: 30 forsømmelsesprotokoller Diverse andre skolepapirer: eksamensresultater, statistik m.m. Erik Busch: Hovedvejens Tømmerhandel (Hovedvejen 3): virksomheden og familien fotos. Højvangskolen: klassefoto (6.B,1). 1961/ Foto. Højvangskolen: klassefoto (4.A). 1959/1969. Foto. Højvangskolen: klassefoto (2.Real). 1964/1965. Foto. Elever fra Højvangskolen opfører skuespillet Elverhøj på Siesta fotos. Højvangskolen: sidste skoledag fotos. Ved Nordre Ringvej og fotos. Hovedvejens Tømmerhandel, Hovedvejen 3, ved grænsen til Brøndby. Set fra Hovedvejen mod sydvest. Indehaveren var tømrermester Jørgen Busch

21 Solrød Lokalarkiv: Flemming Allermand som folketingskandidat for DKP Foto. KAS Glostrup. Ca fotos. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: Højvangskolens Skolenævn: protokoller Binet-Simons intelligensprøver Ringbind. Kroppedal Museum: Museets årsberetning Teknisk Forvaltning: Glostrup Gas- og Vandværk. Tilslutningsopfordring til borgerne sider. Kulskovl med initialerne: G.K (=Glostrup Kommune). U.å. Gl. Køge Landevej 595 (matr.16c Avedøre). Bygningsattest Vestergårdsvej 18 (matr. 6ep Glostrup). Bygningsattest Skolevej 6 (matr. 1ac Glostrup). Bygningsattest Hvissingevej 123 (matr. 18h Hvissinge). Bygningsattest Gerdasvej 5-7 (matr. 9dk Glostrup). Bygningsattest Banegårdspladsen. Bygningsattester vedr. fodgængertunnel m.m Fælles dyrlægeordning: Overenskomst mellem Herstedernes Kommune og Glostrup Kommune (1948). Hvissinge Vandværk. Accept af vilkår levering af vand (brev 1921). Hvissinge Vandværk. Gældsbrev til Glostrup Kommune vedr. flytning af hovedvandledning pga. Torvevejens udvidelse (1929). Overenskomst mellem Rødovre Kommune og Glostrup Kommune om etablering af vandledning ved den fælles kommunegrænse (1930). Overenskomst mellem rekrutetablissementernes Bygningsdirektion og Glostrup Sogneråd om følgende: Etablering af vandledning i Avedøre By (1912), nedlægning af kloakledning samme sted (1912) samt udvidelse af vej samme sted (1913). Overenskomst mellem Glostrup Sogneråd og Statsbanerne om udvidelse af perrontunnel (1929). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og byens banker om skatteindbetalinger gennem banker (1941 med tillæg indtil 1966). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og Københavns Belysningsvæsen om levering af gas (1950 med tillæg 1955). Overenskomst mellem Glostrup Kommune og Glostrup Hjemmeværnsgård (Falkevej 6-8) om leje m.m. (1957). Overenskomst mellem Glostrup Kommunebibliotek og Statshospitalet om biblioteksbetjening (1961). Overenskomst mellem Skatterådet for Glostrup Skattekreds og Glostrup Kommune om udførelse af sekretariatsarbejde (1967). Overenskomst mellem Glostrup Sogneråd og NESA om levering af elektricitet (1937). Overenskomst mellem en række storkøbenhavnske kommuner om en fælles kontrolordning for mælk (1968). 21

22 På rejse i tidsmaskinen t kig fra udmundingen af Banegårdsvej mod nordvest. EMan ser et område i kraftig udvikling, både trafikalt og bebyggelsesmæssigt. Glostrup gennemgik i løbet af bare en halv snes år rejsen fra gammeldags stationsby med gamle huse til en moderne forstad med store byggerier. På billederne ses den imponerende udvikling tydeligt: en hæsblæsende udvikling var kommet i gang, og den har endnu ikke stoppet. På Lokalhistorisk Arkiv har vi heldigvis bevaret et stort antal gamle fotos fra Hovedvejen og andre dele af byen. Hvem husker nu byen i detaljer for år siden? Man bemærker motorcyklen med sidevogn og 1950'er-bilerne. Endnu står enkelte af de gamle huse, men nye skyder op overalt. Læg mærke til det hvide hus (Bitten) og et rødt hus yderst til højre. Sidstnævnte lå ved Nørre Allé. 18. april

23 Endnu en etageejendom har afløst de gamle huse. Man bemærker scooteren og lastbilen med mælkejungerne. Til højre to moderne butikker (Jyden og Ikkala Chokolade). Mon damen i forgrunden kommer over vejen? 22. maj 1961 Vejforløbet i dag. Bitten (Hovedvejen 100) befinder sig nu på hjørnet af Nørre Allé. Krydset her blev i sin tid stærkt udvidet, og huse måtte lade livet. Vejen ser trafiktom og fredelig ud, men den er dagligt meget stærkt trafikeret. 20. juli

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 40 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 45 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

LÆGT & DATA. Medlemsblad for DIS-Danmark. ÅRGANG 25 Nr. 1 2011

LÆGT & DATA. Medlemsblad for DIS-Danmark. ÅRGANG 25 Nr. 1 2011 LÆGT & DATA Medlemsblad for DIS-Danmark ÅRGANG 25 Nr. 1 2011 1 LÆGT & DATA Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk admin dis-danmark.dk Adresseændringer: opdateres af

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere