BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med"

Transkript

1 663M65510 FVO/glc HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge eller skifteretanit). Ejendommen er opført i 1904 med om-/tilbygning i Ejendommen er i 3 etager. Ifølge BBR-meddelelse udgør det bebyggede 250 m 2 og det samlede boligareal 425 m 2 Stueetagen andrager 250 m 2,1. sal 175 m 2 og 2. sal 65 m 2 Oplysningerne er delvist baseret på rekvirentens besigtigelse og på udskrift af BBR-registret, og rekvirenten indestår ikke for oplysningernes rigtighed. Skanderborg Kommune har i oktober måned 2012 fremsat påbud om rottesikring af ejendommen. Kurator har i den forbindelse engageret et entreprenørfirma til foreløbig udbedring heraf. Entreprenøren har sat en brønd udenfor ejendommen med en rottespærre, hvilket betyder, at rotterne ikke kan komme ind i ejendommen. Entreprenøren har oplyst, at kloakrørene trænger til renovering, hvilket auktionskøber må påberegne at skulle udføre. Der er ikke oprettet nogen ejerforening. Stueetagen: Stueetagen består af et lokale på ca. 91 m 2, der p.t. er udlejet frisørsalon. Inventaret heri tilhører lejer. Endvidere forefindes der fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Herudover er der et lokale, der er aflåst p.g.a. svamp. Lejemål, 1. sal. Stor lejlighed med 2 indgange til lejemålet. Der er fra bagtrappen adgang til køkkenet, hvor der samtidig er adgang til faldefærdig udestue med udgang til have. Fra køkkenet er der adgang til stue/spisestue. Herfra er der adgang til stor stue, hvor der i forlængelse af denne er 2 værelser. Fra det ene værelse er der adgang til et mindre opbevaringsrum samt til bad og toilet, der er opdelt separat. Lejemål 2, sal: Lejemål med 2 værelser og køkken med ældre elementer. Der er fra trappeopgang adgang til badeværelse. Advokatfirma

2 -2-663M65510 FVO/glc HjulmandKaptain OMKOSTNINGER UDENFOR BUDSUMMEN og andre oplysninger Fregerslevvej 7, Hørning Rekvirentens udlægs - og auktionsomkostninger: a. Tingbogsattester Fogedgebyr Udskrift servitut Annonceudgifter, ans. Mangfoldiggørelse af salgsopstilling, ans. incl. moms Afsat befordring vedrørende besigtigelse Rekvirentsalær incl. moms kr. kr. kr. Kr. kr. kr. \_ Kr. 400,00 800, , , ,00 500, , b. Mødesalær kr ,00 c. cl. Ejendomsskatter kr ,62 c.7. Depositum: Salon Vixø (overtages) Johan Elmo Pedersen (overtages) Fraflyttede lejere: Martynas Zaikaukas og Sidsel Rode-Møller Andriy Zagoruyko m.fl.: Depositum kr ,00 3 mdr. skyldig husleje kr ,00 Kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kr ,00 kr ,00 Overtages af auktionskøber til Senere afregning kr ,00 Advokatfirma

3 Størstebeløbet Rekvirentomkostninger kr ,75 Mødesalær kr ,00 Ejendomsskatter m.m. kr ,62 Deposita kr ,00 Underskud panthaverregnskab kr ,16 Kr ,53 Heraf til betaling inden 4 uger kr ,53 Til betaling senere kr ,00 Sikkerhedsstillelse ved et bud på kr ,00. Restancer kr ,19 Størstebeløbet kr ,53 % hæftelser der kræves indfriet kr. 0,00 Sikkerhedsstillelse kr hvortil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen incl. omkostninger uden for budsummen samt omkostningerne ved berigtigelse af auktionsskøde. Realkreditlån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan derfor ikke uden videre påregne gældsovertagelse af disse. Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til Nykredit forinden tvangsauktionen med henblik på at opnå forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Såfremt Nykredit ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånet blive krævet indfriet efter auktionen. Såfremt lånet indfries sker det i overensstemmelse med Nykredit s almindelige indfrielsesvilkår. Hvis auktionskøber er et selskab, må selskabet forudse krav om supplerende personlig hæftelse. Auktionskøber skal betale de morarenter på terminsrestancer samt eventuelle lån, der påløber efter auktions afholdelse, idet morarenter kun er beregnet frem til auktionsdagen. Der vil påløbe morarenter fra auktionsdagen til betaling sker af ydelser, som ikke er betalt inden sidste rettidige indbetalingsdag. Dette gælder også ydelser, som forfalder til betaling mellem 1. og en eventuel 2. auktion. Morarenten opkræves på fremtidige terminsopkrævninger. Ved delvis dækning

4 foretages fordeling af budsummen mellem restancer og overtagelse af restgæld af Nykredit. Der henvises til tillæg til salgsopstillingen vedrørende vilkår for lån i Nykredit. Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse ofte i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Auktionskøber overtager ejendommen i den stand som den er og forefindes. Ejendommen er delvis udlejet. Ejendommen er beliggende i byzone, og ejendommen er derfor områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Rekvirenten, som er et konkursbo, har ikke selv beboet ejendommen og har ikke nærmere kendskab til denne og rekvirenten fraskriver sig derfor i forbindelse med tvangsauktionen sig ethvert ansvar for såvel faktiske som juridiske mangler. Køber kan således ikke gøre nogen mangelsindsigelser gæidende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse eller erstatning af nogen art. Ansvarsfraskrivelsen gælder også jordbundsforhold, herunder ledninger m.v., hvad enten disse befinder sig over eller underjord, udvendig eller indvendig i ejendommen/lejlighederne m.m., og for den lovlige benyttelse af ejendommen/lejlighederne i forhold til gældende regler. Panthaverregnskab Konkursboet har i perioden fra konkursdekretets afsigelse til auktionens afholdelse administreret ejendommen. For denne administration udarbejder boet et panthaverregnskab. Overskud tilfalder panthaverne i prioritetsordenen. Underskud betales af auktionskøber ud over auktionsbuddet, som en del af størstebeløbet. Konkursboet gør opmærksom på, at panthaverregnskabet er foreløbigt. Der er medtaget fakturerede omkostninger/udgifter til boet samt indtægter og udgifter som boet har kendskab til, men som endnu ikke er fakturerede. Disse opgaver vil blive opkrævet efter auktionens slutning, når boet har modtaget faktura for opgaven. Der er ikke udarbejdet varmeregnskab for 2012, men kurator har modtaget skemaer til brug herfor fra Techem Danmark A/S. Dette materiale vil blive udleveret til auktionskøber for videre behandling. 3.

5 HjulmandKaptain Auktionskøber skal selv sørge for, at der sker rettidig betaling af ejendomsskatter m.v., det gælder også selvom auktionskøber ikke modtager opkrævningskort. Sælgerens eventuelle momsreguleringsforpligtelse overtages ikke af tvangsauktionskøberen.

6 -6- SPARBANK Driftsregnskab Fregerslevvej 7, 8362 Hørning fra INDTÆGTER Husleje jul-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,30 kr ,00 kr ,30 kr ,30 aug-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 sep-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 okt-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 nov-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 dec-12 Kælder (tom) Salon Vixø 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00

7 januar Kælder (tom) Salon Vixø kr ,00 1. sal (tom) 2. th. Johan Pedersen kr ,00 2.tv. (tom) kr kr ,00 kr , februar Kælder (tom) Salon Vixø kr ,00 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr , marts Kælder (tom) Salon Vixø kr ,00 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr , april Kælder (tom) Salon Vixø kr ,00 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr , maj Kælder (tom) Salon Vixø kr ,00 1. sal (tom) 2. Johan Pedersen kr ,00 kr ,00 kr ,00 Foreløbige indtægter kr ,30

8 -8- UDGIFTER alt Forbrugsafgifter 2. rate 2012 Årsopgørelse 2012 & 1. rate 2013 kr ,38 kr ,81 kr , ,19 Renosyd l/s Affaldstømning kr ,00 kr ,00 kr , ,00 Alm Brand kr ,84 kr ,91 kr , ,75 Østjysk Energi & opg kr ,13 kr ,65 kr ,45 kr ,89 kr ,91 kr ,86 kr , ,66 Fjernvarme Årsopgørelse 2012 indbetalt til boet A c August/September Rykkergebyrer A c oktober/november A c december/januar A c februar /marts 2013 A c april/maj 2013 kr ,62 kr ,00 kr. 200,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,38 kr ,38 Hørning Vandværk A c AC kr ,01 kr ,23 kr ,24 kr ,24 Diverse Asgers VVS, reg. af vandvarme Salon Vixø DIC Ejendomsservice, vinterbekæmpelse kr. kr , ,00

9 -9- Entreprenørfirmaet Torben Svendsen ApS, rottebekæmpelse DIC Ejendomsservice, vinterbekæmpelse, januar 2013 Holst Kloakservice, toilet Salon Vixø EDC Erhververv, vurdering DIC Ejendomsservice, vinterbekæmpelse februar og marts måneder 2013 kr ,24 kr ,50 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Administrationshonorar til boet for bestyrelse af ejendommen, udarbejdelse af panthaverregnskab, forhandlinger om salg af ejendommen i fri handel. Korrespondance og telefonsamtaler med lejere vedrørende mangler ved lejemålene. Korrespondance og telefonsamtaler med Skanderborg Kommune vedrørende rottebekæmpelse, kontakt til entreprenørfirma vedrørende udbedring af kloakforholdene samt korrespondance og telefonsamtaler med panthaverne og lejerne i relation hertil. Forberedelse og deltagelse i flyttesyn samt korrespondance og telefonsamtaler med lejere i relation hertil. Korrespondance og telefonsamtaler med forsyningsselskaber. Rekvirering af ejendomsserviceselskab til vintersikring m.v., herunder korrespondance og telefonsamtaler med lejerne. Dialog med flere mulige køberemner, fremsendelse af salgsmateriale samt fremvisning af ejendommen. Administration og arbejde i relation til opgørelse for de enkelte lejligheder i relation til lejebetaling m.v. Herudover almindelig administration af ejendommen og arbejde forbundet hermed. Administrationshonoraret fastsættes med udgangspunkt i det udførte arbejde og det medgåede tidsforbrug til kr moms, eller i altkr Foreløbige udgifter kr ,00 kr ,46

10 Foreløbige indtægter k r ,30 Foreløbige udgifter kr ,46 Foreløbigt underskud kr ,16

11 Nykredit. t, Dato 29. april 2013 HjulmandKaptain K u n d e L J. K o n k Svenningsen Nørregade Ejendomme 8000 ÅrhUS C c/o Advokatfirma Hjulmand kapt Kundenr Ejendomsnr Beliggenhed Fregerslevvej 7 Matr.nr. Ejerlav B362 Hørning 0002 ar m.fl. Fregerslev By, Hørning Auktionsopgørelse pr. 21. juni 2013 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. Nykredits tilgodehavende er følgende: Lånenummer Hovedstol i kr. Restgæld i kr. Obligationsrestgæld i kr. Skyldige beløb i kr , , , , , , ,26 I alt , , , ,19 Specifikation af lånene findes på efterfølgende sider. Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit. Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit. Der er kautionist på lån i ejendommen, og det er: Ole Per Svenningsen Sophus Bauditz Vej Åbyhøj Der er in'kassos^'g påbegyndt hos: LadegaaroKRasmussen & Partnere Adv. Jen^Oavind Løven/fnsgatøe Horsens \ Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen, hvis det betales efter 21. juni Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. /! MedVenlig hilsen Nytøedft Nykredit Realkredit A/S Æ f / å x Kalvebod Brygge 1-3 L / København V Nielsen Tif Fax Nykredit Realkredit A/S 1/5 Cvr. nr

12 N y k r e d i t Auktionsopgørelse pr. 21. Juni 2013 på lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. 21. juni kr ,05 Restgæld pr. 1. juli 2013 _ g 1 5 Rente (og bidrag) fra 21. juni juni 2013 m 4 4 g' 3 Q T e m Sfr^ ^'B34,80 Heraf pr. 11. september 2012 kr ,50 Heraf pr. 11. december 2012 kr ,04 Heraf pr. 11. marts 2013 kr ,20 Heraf pr. 11. juni 2013 ;. kr. 150,00 G e b y Heraf Lånéové^ 2012 kr. 150,00 ^ ^ ^ Morarente pr. 21. juni 2013 _ J _ [ [ Ialt " kr ,83 Efter auktionen skal følgende betales:,.. kr ,30 Terminsydelse k r 9 766,63 Morarenter pr. 21. juni ,00 Gebyrer ' - kr ,93 I alt Specifikation af lånet Låntype: Tilpasningslån...kr ,00 Hovedstol... : k r ,05 Restgæld pr. 1. ]u i 2013 k ,79 Obligationsrestgæld pr. 1. juli 2013 Lånet er udbetalt den 27. december 2000 og udløber den 31. december Specifikation af obligationer Forening Sem Afdeling Procent Årgang Fondskode Nykredit 12 Hjd 2, Specifikation af terminsydelsen,^ m, r Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Ydelse for perioden 1. april 2013 tll 30. juni 2013: Ydelse (excl. bidrag) 1,8280 % af hovedstol ; SJST" k Heraf rente 0,0936 % af restgæld kr. ^ 5ZZ,*4 r ' ,13 - afdrag ' t, _ ^ Bidrag 0,3125 % af restgæld ; [ Ialt kr ,76 Bemærkninger For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obl.gationsrestgælden. 2/5

13 Nykredit Auktionsopgørelse pr. 21. juni 2013 på lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. 21. juni 2013 Restgæld pr. l.juli 2013 Rente (og bidrag) fra 21. juni juni 2013 Terminsydelse ; XAWV* Heraf pr. 11. juni 2012 kr ,32 Heraf pr. 11. september 2012 kr ,15 Heraf pr. 11. december 2012 kr ,24 Heraf pr. 11. marts 2013 kr ,85 Heraf pr. 11. juni 2013 kr ,23 Kr. L 0 5 ^ ^ 9 Gebyrer ; Vnn'An Heraf Misligh. gebyr af 17. august 2012 kr. 100,00 Heraf Rykker af 28. september 2012 kr. 1 ' Heraf Rykker af 28. december 2012 kr. Heraf Rykker af 27. marts 2013 kr. 100,00 Morarente pr. 21. juni 2013 Kr. n. w * / T l u......kr ,61 Ialt Efter auktionen skal følgende betales: ', kr ,79 Terminsydelse Morarenter pr. 21. juni '00 Gebyrer '. _ 1, kr ,26 Ialt ; ' Specifikation af lånet Låntype: Var. obl. lån kr ,00 Hovedstol. k r Restgæld pr. 1. juli 2013 ' Lånet er udbetalt den 8. januar 2007 og udløber den 31. marts Specifikation af obligationer _. _ Forening Serie Afdeling Procent Årgang F o n d s k o d e Nykredit 4~0 Dd Specifikation af terminsydelsen Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Ydelse for perioden 1. april 2013 til 30. juni 2013: Ydelse (excl. bidrag) ; r""""" 1 k n ,75 Heraf rente 0,1440 % af restgæld kr. ^ Y / l l kr ,59 - afdrag * yt Bidrag 0,3125 % af restgæld J-Jo^Q _ kr ,23 Ialt Bemærkninger, For obligationslån med variabel rente kan der være særlige Indfrielsesvilkår for lånet, herunder en særlig kurs. 3/5

14 ,-14- Nykredit 4/5

15 15- Nykredit Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Nykredit Nykredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne gældsovertagelse af lånene. Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal Indfries, eter der søges om gældsovertagelse. Såfremt der ønskes gældsovertagelse af lånene, skal Nykredit kontaktes for en afklaring af mulighederne. Hvis auktionskøber er et selskab Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse. Hvf N^d^'ktTvn 9 er gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser der gælder for de enke^tåntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages pa baggrundtat obligationsrestgæiden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en særlig indfrielseskurs. Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes vilkår. Betaling af eventuelle morarenter -2i-u_ Uanset Lngsauktionsvilkårenes punkt 6A skal auktionskøber betale morarenter, der matte påløbe ved at restancer mv. betales senere end datoen anført i denne auktionsopgørelse. Z ^ ^ ^ ^ ^ o ^ - * «a f b i d r a 9 P ^ ' l n ' V e r t a 9 e S " e " auktionskøber. ^ r r ^ o C s T ^ n k k e at v,e udstede samtykkeerklæring tl,udstedeise af auktionsskøde, før restancer er betalt, og Nykredits lån enten er indfriet, eiler gældsovertagelse er bevilget. 5/5

16 -16- fisparnord Hjulmand Kaptain Nørrebrogade Århus C MODTAGET 29. april HAJ 2013 Advokatfirm«Hjuimand & Kaptøn AftlLtS Tvangsauktion over ejendom beliggende Fregerslevvej 7, 8382 Hørning tilhørende Svenningsen Ejendomme ApS unde konkurs Under henvisning til Deres skrivelse af 25. april 2013 kan jeg hermed opgøre ejerpantebrev kr ,00 pr. auktionsdagen til kr ,00 jf. kolonne 1 og 4. Der vedlægges kopi af ejerpantebrevet. Venlig hilsen Spar Nord Inkasso Direkte telefon: Spar Nord Bank A/S Inkasso Postboks Aalborg Reg. nr Telefon Telefax i Swift spno dk 22

17 Nordea Afgift 9 kr ,00 Akt: skab rf nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) U/t Sælgerpantebrev O ja S nej Anmelder Uniba Ejeriav: Matr.nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og nusnr.: Debitors navn og bopæl: Fregerslev By, Hørning 2 AR m.fl. Fregerslevvej 7 Ejerpantebrev (Fast ejendom) 37 Ovesen R il.0i 10: ^ SVENNINGSEN EJENDOMME APS Sil 01 C/O OLE SVENNINGSEN CARIT ETLARS VEJ ÅBYHØJ,, giver herved mig selv eller den, som pantebrevet bliver overdraget til som eje eller pant, panteret uden personligt gældsansvar for Lånets størrelse: Renteog betalingsvilkår: Kr. 20rx000,00 Opsigelse: Pantebrevet kan opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 2AR 2 AU Ejerlav Fregerslev By, Hørning Fregerslev By, Hørning Ejerlejligheds-zparcelnr. Oprykkende panteret efter: Kreditor Nykredit Oprindelig kr. til % p.a ,00 Kontantlån m/rentetilpasning n b - a m t r r o i :»»» * 3, ^,

18 Nordea Respekterede servitutter m.v.: Særlige bestemmelser: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, Meddelelser ifølge retsplejelovens bedes sendt til Unibank A/S Århus Erhvervsafdeling Vejlby Centervej 8240 Risskov der i øvng«bemyndiges ti, pa mine vegne a,»nde^e pinger af enhver ar, på dette pantebrev, hemnder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspategnmger. Den oppende panteret omfatter også indtægter, erstatnings- og forsiwngssnmmer hnytte, ti! de pantsatte genstande. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3). Debitor erklærer, at denne ikke er gift eller har indgået registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirknmger paragraf 18. Dato: Underskrift: underskrift, dateringens rigtighed og udsteders myndjgtfed: Til vitterlighed om ægte Navn: stilling: -Erhvervsafdeling* Bopæl: Navn: Stilling: Vejlby Centerv«_ 8240 Risskov -A\f B o p æ i : Klaus D Sankassi Unibank A/S Erhvervsafdelingen Vejlby Centervej 8240 Risskov

19 Nordea Justitsministeriets pantebrevsformular A Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger seneste 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pet. af den forfaldne ydelse, dog mindst 100 kr. 4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådanne underretninger kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens paragraf 37 og paragraf 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligtiger sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningeme derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet seneste 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pet. af pantebrevets restgæld, dog højest 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden sammen frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantes værdi nedrives, uden at der stilles betryggende sikkerhed, c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmer om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte. D

20 * * * * * * ** * * * * * Retten i Århus * Tinglysningsafdelingen Si' Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 20 Vedrørende matr.nr. 2 AR, Fremmed Retskreds Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den da ejendommen ikke er beliggende i denne re Retten i Århus den pjonjedsr

21 * * * * Side: 5 * * * * *,,.. /Akt.nr.: * * * Retten i Skanderborg A 4 g 4 * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 2 AR, Fregerslev By, Hørning Ejendomsejer: Svenningsen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den = under nr Retten i Skanderborg den Karin T. Madsen, t l f pjonjedsr^

22 *** * *** * * * * * *** Side: 6 Al<*t TIT* " * * * Retten i Skanderborg 4 64 * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 2 AU, Fregerslev By, Hørning Ejendomsejer: Svenningsen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Skanderborg den Karin T. Madsen, t l f pjonjeds jjj

23 Tinglysningsafgift: kr side } af 7 Allonge til ejerpantebrev kr med pant i matr.nr. 2 ar og 2 au Fregerslev by, Hørning. Udstedt af Svenningsen Ejendomme ApS. Anmelder: Nærværende ejerpantebrev forhøjes herved med kr til kr ,00 Skriver kroner syvhundredetusinde 00/100 Foranstående renteopskrivningsklausul gælder ikke for denne og senere forhøjelser. Ved tvangsauktion over den pantsatte ejendom, forrentes ejerpantebrevetfra til betaling finder sted. Renten udgør 13,00 pet. pr. år over Nationalbankens diskonto på tvangsauktionstidspunktet. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i ejerpantebrevets sædvanemæssige tekst, Justitsministeriets pantebrevsformular A, punkt 10, indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette ejerpantebrev. Meddelelser i henhold til retsplejelovens 563 og 564 og øvrige meddelelser, der i henhold til loven skal tilgå pantekreditor, bedes sendt til Amagerbanken Aktieselskab, Mejlgade 3, 8000 Århus C, og i øvrigt bemyndiges Amagerbanken til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Ejerpantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter. Amagerbanken Aktieselskab Århus Afdeling Mejlgade Århus C. Tlf.nr SE-nr Ejerpantebrevet består herefter af ~7 sider. Århus, der/7/ é 2003 Svenningsen Ejendomme ApS Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed. /~\ _ /, Navn Stilling Bopæl Dan Egedesø Prokurtet Espegårdsvøj Viby J Navn Stilling Bopæl Erhvervsrådgiver Sttjlbitrg 22 B 8543 Hornslet PJON

24 * * * Retten i Skanderborg Tinglysningsafdelingen Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 2 AU, Fregerslev By, Hørning Ejendomsejer: Svenningsen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den s under nr Storkunde opkrævning - Dkk Nu lyst for kr. Retten i Skanderborg den Ann Madsen, t l f

25 * Retten i Skanderborg * * * * * Tinglysningsafdelingen Akt.nr. A 46 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 2 AR, Fregerslev By, Hørning Ejendomsejer: Svenningsen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Nu lyst for kr. Retten i Skanderborg den pjonjeds [

26 -26- Afgift kr ,00 Tillæg til ejerpantebrev stort kr ,00 med pant i matr. nr. 2 ar Fregerslev By, Hørning m.fl., beliggende Fregerslevvej 7, udstedt af Svenningsen Ejendomme ApS Allonge til Ejerpantebrev i fast ejendom Anmelder: Sparbank Vest Ryesgade afd. Ryesgade 4 I 8000 Århus C f Tlf.nr LAR/HKR \ a Nærværende ejerpantebrev kr ,00 forhøjes herved med kr ,00 til i alt kr ,00 Skriver kroner: tomiuioner 00/100 Meddelelser der i henhold til loven, samt øvrige meddelelser der skal tilgå pantekreditor, bedes fremtidig sendt til: Sparbank Vest Ryesgade afd. Ryesgade Århus C der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne, at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. Pantebrevets øvrige bestemmelser gentages i alle dets ord og punkter, idet dog bemærkes, at der for så vidt angår forhøjelsesbeløbet meddeles afkald på en eventuel renteopskrivningsbestemmelse. Pantebrevet består herefter af sider. Århus, den Påtegningen tiltrædes som debitor og kreditor Svenningsen Ejendomme ApS (Ole Svenningsen) Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed: Underskrift Stilling Erhvervsrådgive? Nordvangsveif 8 okbogstaver) Navn (i blokbogstaver) LftfS L. F& &r$6t 1 Bakke Ati Stilling (i blokbogstaver) C Adresse (i blokbogstaver) Adresse (i blokbogstaver) pjonjedsrj PostnrTby (i blokbogstaver) PostnrJby (i blokbogstaver)

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere