HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning"

Transkript

1 HP EliteBook-bærbar computer Brugervejledning

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Centrino er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller underafdelinger i USA og andre lande. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Microsoft og Windows er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Produktbemærkning Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Marts 2010 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Sikkerhedsadvarsel ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader, som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Sikkerhedsadvarsel

5 Indholdsfortegnelse 1 Funktioner... 1 Identificering af hardware... 1 Komponenter foroven... 1 Pegeredskaber... 1 Lysdioder... 3 Knapper og fingeraftrykslæser... 4 Taster... 6 Komponenter på forsiden... 6 Komponenter på bagsiden... 7 Komponenter i højre side... 8 Komponenter i venstre side... 8 Komponenter i bunden Skærmkomponenter Ekstra hardwarekomponenter Identificering af mærkater Netværk (kun udvalgte modeller) Trådløse forbindelser Oprettelse af trådløs forbindelse Identificering af ikoner for trådløs og netværk Brug af knapper til trådløs Brug af knappen Trådløs Brug af Wireless Assistant-softwaren Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller) Brug af kontrolelementer i operativsystemet Brug af et WLAN Opsætning af et WLAN Beskyttelse af dit WLAN Tilslutning til et WLAN Roaming til et andet netværk Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte modeller) Isættelse af et SIM-kort Fjernelse af et SIM-kort Brug af en trådløs Bluetooth-enhed Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing) Fejlfinding ved problemer med trådløs forbindelse Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk v

6 Ikonet for netværk vises ikke Aktuelle netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige WLAN-forbindelsen er meget svag Kan ikke tilslutte til den trådløse router Kabelforbundne forbindelser Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) Brug af modem (kun udvalgte modeller) Tilslutning af modemkabel (kun udvalgte modeller) Tilslutning af en lande- eller områdespecifik modemkabeladapter (kun udvalgte modeller) Valg af placeringsindstilling Visning af det aktuelle valg af geografisk placering Tilføjelse af nye placeringer under rejser Løsning af forbindelsesproblemer på rejser Pegeredskaber og tastatur Brug af pegeredskaber Angivelse af indstillinger for pegeredskaber Brug af TouchPad Brug af Pointing Stick Tilslutning af en ekstern mus Brug af tastaturet Brug af tastaturlyset Brug af genvejstaster Brug af HP QuickLook Brug af numeriske tastaturer Brug af det integrerede numeriske tastatur Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur Rengøring af TouchPad og tastatur Multimedier Multimediefunktioner Identificering af multimediekomponenterne Multimediesoftware Adgang til dine forudinstallerede multimedieprogrammer Installation af multimediesoftware fra en cd Lyd Regulering af lydstyrken Tilslutning af eksterne lydenheder Kontrol af lydfunktionerne Video vi

7 Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor Brug af porten til ekstern skærm Brug af DisplayPort Optiske drev (kun udvalgte modeller) Identificering af det installerede optiske drev Afspilning af en cd eller dvd Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd Oprettelse (brænding) af en cd eller dvd Fjernelse af optisk disk (cd eller dvd) Webcam Justering af webkameraets egenskaber Kontrol af webkameraets fokus Optagelse af billeder på visitkort Strømstyring Indstillinger for strømstyring Sådan anvender du strømsparetilstand Start og afslutning af Slumretilstand Start og afslutning af Dvaletilstand Brug af Batterimåler Brug af strømstyringsplaner Visning af den aktuelle strømstyringsmodel Valg af en anden strømstyringsmodel Tilpasning af strømstyringsmodeller Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning Tilslutning af ekstern vekselstrøm Tilslutning af vekselstrømsadapteren Brug af batteristrøm Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support Visning af resterende batterispænding Isættelse og fjernelse af et batteri Opladning af et batteri Håndtering af lav batterispænding Identificering af lav batterispænding Afhjælpning af lav batterispænding Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er et opladet batteri til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand Kalibrering af et batteri vii

8 Trin 1: Oplad batteriet helt Trin 2: Deaktivér Dvaletilstand og Slumre Trin 3: Aflad batteriet Trin 4: Genoplad batteriet helt Trin 5: Genaktivér Dvaletilstand og Slumre Batteribesparelse Opbevaring af et batteri Bortskaffelse af brugte batterier Test af en vekselstrømsadapter Nedlukning af computeren Drev Identificering af installerede drev Håndtering af drev Forbedring af harddiskydelse Brug af Diskdefragmentering Brug af Diskoprydning Brug af HP 3D DriveGuard Identifikation af HP 3D DriveGuard status Brug af software til HP 3D DriveGuard Brug af RAID (kun udvalgte modeller) Genmontering af en harddisk Udskiftning af en 1,8"-harddisk Udskiftning af en 2,5"-harddisk Eksterne enheder Brug af USB-enhed Tilslutning af en USB-enhed Fjernelse af en USB-enhed Sådan bruges USB-bagudkompatibel understøttelse Brug af en 1394-enhed Tilslutning af en 1394-enhed Fjernelse af en 1394-enhed Brug af dockingstikket Brug af eksterne drev Brug af valgfrie, eksterne enheder Brug af et eksternt optisk drev (ekstraudstyr) Isættelse af optisk disk (cd eller dvd) Fjernelse af optisk disk (cd eller dvd) Når diskskuffen åbner Når diskskuffen ikke åbner viii

9 8 Eksterne mediekort Brug af kort til SD-kortlæser Indsættelse af et digitalt kort Fjernelse af et digitalt kort Brug af ExpressCards Konfigurering af et ExpressCard Indsættelse af et ExpressCard Fjernelse af et ExpressCard Brug af chipkort Indsættelse af et chipkort Fjernelse af et chipkort Hukommelsesmoduler Isættelse eller udskiftning af et hukommelsesmodul i slotten til hukommelsesudvidelse Opgradering af et hukommelsesmodul i slotten til det primære hukommelsesmodul Sikkerhed Beskyttelse af computeren Brug af adgangskoder Indstilling af adgangskoder i Windows Opsætning af adgangskoder i Computer Setup (Computeropsætning) BIOS-administratoradgangskode Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode Indtastning af en BIOS-administratoradgangskode Brug af DriveLock i Computer Setup (Computeropsætning) Indstilling af en DriveLock-adgangskode Indtastning af en DriveLock-adgangskode Ændring af en DriveLock-adgangskode Fjernelse af DriveLock-beskyttelse Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup (Computeropsætning) Indtastning af en automatisk DriveLock-adgangskode Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup (Computeropsætning) Sikring af systemenheder Visning af systemoplysninger Brug af system-id'er i Computer Setup (Computeropsætning) Brug af antivirussoftware Brug af firewallsoftware Installering af kritiske sikkerhedsopdateringer Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller) Installation af et sikkerhedskabel ix

10 11 Softwareopdateringer Opdatering af software Opdatering af BIOS Find BIOS-versionen Download af en BIOS-opdatering Opdatering af programmer og drivere Sådan bruger du SoftPaq Download Manager MultiBoot Om startrækkefølgen for enheder Aktivering af startenheder i Computer Setup (Computeropsætning) Betragtninger i forbindelse med ændring af startrækkefølge Valg af MultiBoot-indstillinger Opsætning af ny opstartsrækkefølge i Computer Setup (Computeropsætning) Dynamisk valg af en startenhed med f9-prompten Indstilling af en MultiBoot Express-prompt Valg af MultiBoot-præferencer Administration Brug af Client Management Solutions Konfiguration og installation af et softwareimage Administration og opdatering af software HP Client Manager for Altiris (kun udvalgte modeller) HP CCM (Client Configuration Manager) (kun udvalgte modeller) HP SSM (System Software Manager) Brug af Intel Active Management Technology (kun udvalgte modeller) Aktivering af iamt-løsningen Brug af menuerne i MEBx-opsætningsprogrammet computer setup (computeropsætning) Start af Computer Setup (Computeropsætning) Brug af Computeropsætning Navigering og valg i Computeropsætning Gendannelse af fabriksindstillinger i Computeropsætning Menuer i Computeropsætning Menuen File (Filer) Sikkerhed, menu Menuen System Configuration (Systemkonfiguration) Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering af dine data Udførelse af en gendannelse Brug af Windows-gendannelsesværktøjer x

11 Brug af f Brug af operativsystem-dvd'en til Windows 7 (købt separat) Indeks xi

12 xii

13 1 Funktioner Identificering af hardware De komponenter, der følger med computeren, varierer efter område og model. Illustrationerne i dette kapitel viser standardfunktionerne i de fleste computermodeller. Sådan får du vist en liste over hardware, der er installeret på computeren: Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Enhedshåndtering. Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af Enhedshåndtering. BEMÆRK: Windows indeholder funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support. Komponenter foroven Pegeredskaber Komponent Beskrivelse (1) Venstre TouchPad-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. (2) TouchPad* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. (3) Venstre Pointing Stick-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. (4) Pointing Stick* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. (5) Tænd/sluk-knap til TouchPad Tænder og slukker TouchPad. Identificering af hardware 1

14 Komponent Beskrivelse (6) Højre Pointing Stick-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. (7) TouchPad-rullezone Ruller op eller ned. (8) Højre TouchPad-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. *I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Du får adgang til at se eller ændre indstillingerne for pegeredskaber ved at vælge Start > Enheder og printere. Derefter højreklikker du på den enhed, der repræsenterer din computer, og vælger Indstillinger for musen. 2 Kapitel 1 Funktioner

15 Lysdioder Komponent Beskrivelse (1) Lysdiode for strøm Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i Slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale. (2) Lysdiode for QuickLook Tændt: Computeren er tændt. Slukket: Computeren er slukket eller i slumre- eller dvaletilstand. (3) Lysdiode for QuickWeb Tændt: Computeren er tændt. Slukket: Computeren er slukket eller i slumre- eller dvaletilstand. (4) Lysdiode for trådløs Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), HP Mobilt bredbånd-modulet (kun udvalgte modeller) og/eller en Bluetooth -enhed. Gul: Alle trådløse enheder er slået fra. (5) Lysdiode for TouchPad tændt/slukket Hvid: TouchPad er tændt. Gul: TouchPad er slukket. (6) Lysdiode for caps lock Tændt: Caps lock er slået til. (7) Lysdiode for num lock Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret. (8) Lysdiode for lydløs Hvid: Højttalerlyd er slået til. Gul: Højttalerlyd er slået fra. Identificering af hardware 3

16 Komponent Beskrivelse (9) Lysdiode for reducering af lydstyrke Blinker: Knappen Reducér lydstyrke bruges til at reducere højttalerstyrken. (10) Lysdiode for forøgelse af lydstyrke Blinker: Knappen Forøg lydstyrke bruges til at hæve højttalerstyrken. Knapper og fingeraftrykslæser 4 Kapitel 1 Funktioner

17 Komponent Beskrivelse (1) Tænd/sluk-knap Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at slukke den. BEMÆRK: Selvom du kan lukke computeren med tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk computeren. Når computeren er i Slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Slumretilstand. Når computeren er i Dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Dvaletilstand. Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke computeren. Du kan få flere oplysninger om indstillingerne for strømstyring ved at vælge Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring. (2) QuickLook-knap Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickLook. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne HP Software Setup. BEMÆRK: Hvis HP Software Setup ikke er tilgængelig, åbnes standardwebbrowseren. (3) Knappen QuickWeb Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickWeb. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne standardwebbrowseren. (4) Knappen Trådløs Slår de installerede trådløse enheder til og fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse. BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse. (5) Tænd/sluk-knap til TouchPad Tænder eller slukker TouchPad. (6) Knappen Lydløs Slår højttalerlyden til/fra. (7) Knappen Reducér lydstyrke Sænker højttalerens lydstyrke. (8) Knappen Forøg lydstyrke Øger højttalerens lydstyrke. (9) Fingeraftrykslæser Tillader at logge på Windows operativsystemet vha. fingeraftryk frem for at logge på med adgangskode. Identificering af hardware 5

18 Taster Komponent Beskrivelse (1) Tasten esc Viser systemoplysninger, hvis den anvendes kombineret med tasten fn. (2) Tasten fn Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes kombineret med en funktionstast eller tasten esc. (3) Windows-logotast Viser menuen Start i Microsoft Windows. (4) Windows-programtast Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren. (5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. (6) Funktionstaster Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes kombineret med tasten fn. Komponenter på forsiden 6 Kapitel 1 Funktioner

19 Komponent Beskrivelse (1) Visitkort-slot Holder et visitkort på plads, så dit webcam kan aflæse oplysningerne på kortet. (2) Lysdiode for trådløs Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), HP Mobilt bredbånd-modulet (kun udvalgte modeller) og/eller en Bluetooth-enhed. Gul: Alle trådløse enheder er slået fra. (3) Lysdiode for strøm Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i Slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale. (4) Lysdiode for batteri Gul: Et batteri lades op. Hvid: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet. Blinker gult: Et batteri, som er den eneste tilgængelige strømkilde, har nået et lavt batteriniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt niveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt. Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt niveau. (5) Lysdiode for drev Hvid: Harddisken eller det optiske drev anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt. (6) Højttalere (2) Leverer lyd. (7) Udløserknap til skærm Åbner computeren. Komponenter på bagsiden Komponent Beskrivelse (1) RJ-45-stik (netværk) Tilslutter et netværkskabel. (2) USB-porte (2) Tilslut USB-enheder (tilbehør). Identificering af hardware 7

20 Komponenter i højre side Komponent Beskrivelse (1) ExpressCard-slot Understøtter valgfrie ExpressCards. (2) Dockingstik Tilslutter en valgfri dockingenhed. (3) Stik til sikkerhedskabel Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere som præventivt men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver mishandlet eller stjålet. (4) Ventilationsåbning Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter for at forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift. (5) DisplayPort Til tilslutning af en digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller projektor. (6) Port til ekstern skærm Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller -projektor. (7) Lydudgangsstik (hovedtelefon), lydindgangsstik (mikrofon) Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller TV-lyd. Forbinder også en optisk hovedtelefonmikrofon. BEMÆRK: Når en enhed er forbundet til hovedtelefonstikket, er computerens højttalere deaktiverede. (8) 1394-port Til tilslutning af en valgfri IEEE eller 1394a-enhed, f.eks. et videokamera. (9) SD-kortlæser Understøtter formaterne MultiMediaCard (MMC) og Secure Digital (SD) for ekstra hukommelseskort. Komponenter i venstre side BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest. 8 Kapitel 1 Funktioner

21 Komponent Beskrivelse (1) Strømstik Tilslutter en vekselstrømsadapter. (2) RJ-11-stik (modem) Tilslutning via modemkabel (kun udvalgte modeller). (3) Strømforsynet USB-port Leverer strøm til en USB-enhed, f.eks. en ekstern MultiBay (ekstraudstyr) eller et eksternt, optisk drev (ekstraudstyr), hvis den tilsluttes et strømforsynet USB-kabel. (4) Optisk drev Læser og skriver til optiske diske (kun udvalgte modeller). (5) Chipkortlæser Understøtter valgfrie Smart Cards og Java -kort. Komponent Beskrivelse (1) Strømstik Tilslutter en vekselstrømsadapter. (2) RJ-11-stik (modem) Tilslutning via modemkabel (kun udvalgte modeller). (3) Strømforsynet USB-port Leverer strøm til en USB-enhed, f.eks. en ekstern MultiBay (ekstraudstyr) eller et eksternt, optisk drev (ekstraudstyr), hvis den tilsluttes et strømforsynet USB-kabel. (4) USB-port Tilslutter en valgfri USB-enhed. (5) Harddiskrum Indeholder en 2,5"-harddisk. (6) Chipkortlæser Understøtter valgfrie Smart Cards og Java-kort. Identificering af hardware 9

22 Komponenter i bunden Komponent Beskrivelse (1) Udløserknapper til batteri (2) Udløser batteriet fra batterirummet. (2) Batterirum Indeholder batteriet. (3) Ventilationsåbninger (7) Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter for at forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift. (4) SIM-slot (kun udvalgte modeller) Indeholder et trådløst SIM-modul (subscriber identity module). SIMslotten findes inde i batterirummet. (5) Harddiskrum og hukommelsesmodulrum Indeholder en 1,8"-harddisk og et slot til et hukommelsesudvidelsesmodul. (6) Højttalere (2) Leverer lyd. BEMÆRK: Din computer er udstyret med en harddisk, enten en 1,8"-harddisk eller en 2,5"-harddisk, eller din computer er udstyret med to harddiske (1,8" og 2,5"). Hvis computeren har én harddisk, varierer dens placering. 10 Kapitel 1 Funktioner

23 Komponent Beskrivelse (7) Rum til trådløst modul Indeholder et HP Mobilt bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) og et WLAN-modul (kun udvalgte modeller). FORSIGTIG: Du kan forhindre, at systemet ikke svarer, ved kun at erstatte det trådløse modul med et trådløst modul, der er godkendt til brug i computeren af de myndigheder, der kontrollerer trådløse enheder i dit land/område. Hvis du erstatter modulet, og der derefter vises en advarselsmeddelelse, skal du tage modulet ud for at gendanne computerens funktionalitet og derefter kontakte Teknisk support gennem Hjælp og Support. (8) Rum til optisk drev eller harddisk. Indeholder et optisk drev eller en 2,5"-harddisk. BEMÆRK: Din computer er udstyret med en harddisk, enten en 1,8"-harddisk eller en 2,5"-harddisk, eller din computer er udstyret med to harddiske (1,8" og 2,5"). Hvis computeren har én harddisk, varierer dens placering. Skærmkomponenter Identificering af hardware 11

24 Komponent Beskrivelse (1) WWAN-antenner (2)* Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WWAN'er (trådløse WAN'er) (kun udvalgte modeller). (2) WLAN-antenner (2)* Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WLAN'er (trådløse LAN'er) (kun udvalgte modeller). (3) Lysdiode for webcam Tændt: Webkameraet er i brug. (4) Webcam Optager lyd og video og tager fotografier. (5) Tastaturlys og -knap Åbner og tænder for tastaturet, som oplyser tastaturet i omgivelser med svagt lys. (6) Interne mikrofoner (2) Optager lyd. BEMÆRK: Hvis et mikrofonikon vises ud for hvert mikrofonstik, er computeren udstyret med interne mikrofoner. (7) Lyssensor Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter det omgivende lys. *Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri fra forhindringer. Se afsnittet for det land/område, hvor du bor, i vejledningen Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support. Ekstra hardwarekomponenter 12 Kapitel 1 Funktioner

25 Komponent Beskrivelse (1) Netledning* Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm. (2) Vekselstrømsadapter Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm. (3) Batteri* Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strøm. (4) Modemkabel (kun udvalgte modeller)* Tilslutter det interne modem til et RJ-11-telefonstik eller til en land/ område-specifik modemkabeladapter. (5) Land/område-specifik modemkabeladapter (kun udvalgte modeller) Tilpasser modemkablet til andre typer telefonstik end RJ-11. *Udseendet af modemkabler, batterier og netledninger kan variere afhængigt af land/område. Identificering af mærkater Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet: Servicemærkat Angiver vigtige oplysninger, herunder følgende: Produktnavn (1). Dette er produktnavnet, som er påsat foran på computeren. Serienummer (s/n) (2). Dette er et alfanumerisk identifikationstal, der er entydigt for hvert produkt. Bestillingsnummer/produktnummer (p/n) (3). Dette nummer giver specifikke oplysninger om produktets hardwarekomponenter. Varenummeret er en hjælp for serviceteknikere til at fastlægge, hvilke komponenter og dele, der er behov for. Modelbeskrivelse (4). Dette er en alfanumerisk identifikator, som anvendes til at finde dokumenter, drivere og support til computeren. Garantiperiode (5). Dette nummer beskriver garantiperiodens længde for computeren. Du bør have disse oplysninger til rådighed, når du kontakter teknisk support. Servicemærkatet er fastgjort inden i batterirummet. Microsoft Ægthedsbevis Indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Ægthedsbeviset er fastgjort i bunden af computeren. Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren. Det lovmæssige mærkat er placeret på bunden af computeren. Mærkat(er) for trådløs certificering Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder, der findes på udvalgte modeller, samt godkendelsesmærkerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP mobilt bredbåndsmodul (kun udvalgte modeller) eller en valgfri Bluetooth -enhed. Hvis computermodellen indeholder en eller flere trådløse enheder, følger der Identificering af mærkater 13

26 et eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er fastgjort i bunden af computeren. SIM-mærkat (kun udvalgte modeller) Indeholder SIM-kortets ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Denne etiket sidder inden i batterirummet. Serienummermærkat til HP Mobilt bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) Indeholder serienummeret på dit HP Mobilt bredbånd-modul. Denne etiket sidder inden i batterirummet. 14 Kapitel 1 Funktioner

27 2 Netværk (kun udvalgte modeller) Din computer understøtter to typer internetadgang: Trådløs Du kan bruge en trådløs forbindelse til at få mobiladgang til internettet. Kabelforbundet Du kan få adgang til internettet ved at oprette forbindelse til en internetudbyder eller ved at oprette forbindelse til et kabelbaseret netværk. Trådløse forbindelser Oprettelse af trådløs forbindelse Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder: WLAN-enhed HP Mobilt bredbånd-modul Bluetooth -enhed Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedshyperlinksene i Hjælp og support. Identificering af ikoner for trådløs og netværk Ikon Navn Beskrivelse Trådløs (tilsluttet) Identificerer placeringen af lysdioderne og knappen for trådløs på computeren. Identificerer også softwaren Wireless Assistant på computeren og viser, at en eller flere trådløse enheder er tændt. Trådløs (ikke tilsluttet) Identificerer softwaren Wireless Assistant på computeren og angiver, at alle de trådløse enheder er slukkede. HP Connection Manager Åbner HP Connection Manager, som gør, at du kan oprette forbindelse til en HP mobil bredbåndsenhed (kun udvalgte modeller). Kabelbaseret netværk (tilsluttet) Angiver, at en eller flere af netværksdriverne er installeret, og at en eller flere netværksenheder er sluttet til netværket. Netværk (tilsluttet) Netværk (forbindelse afbrudt) Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at en eller flere netværksenheder er tilsluttet et trådløst netværk, og at en eller flere netværksenheder kan være tilsluttet et kabelforbundet netværk. Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, og at der findes tilgængelige trådløse forbindelser, men at der ikke findes netværksenheder, som er forbundet til et kabelbaseret netværk eller et trådløst netværk. Trådløse forbindelser 15

28 Netværk (deaktiveret/ forbindelse afbrudt) Kabelbaseret netværk (deaktiveret/ forbindelse afbrudt) Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at der ikke findes tilgængelige trådløse forbindelser, eller at alle trådløse netværksenheder er slået fra vha. knappen Trådløs eller Wireless Assistant, og at der ikke findes netværksenheder, som er forbundet til et kabelbaseret netværk. Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at alle netværksenheder eller alle trådløse enheder er deaktiveret i Windowskontrolpanelet, og at ingen netværksenheder er tilsluttet et kabelforbundet netværk. Brug af knapper til trådløs Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner: Knappen Trådløs Programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller) Softwaren HP Connection Manager (kun udvalgte modeller) Kontrolelementer i operativsystemet Brug af knappen Trådløs Computeren er forsynet med knappen Trådløs, én eller flere trådløse enheder og to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret på fabrikken, så lysdioderne for trådløs er tændt (blå), når du tænder for computeren. Lysdioderne for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for individuelle enheder. Hvis lysdioderne for trådløs er blå, er mindst én trådløs enhed tændt. Hvis lysdioderne for trådløs er gule, er alle trådløse enheder slukket. Fordi de trådløse enheder er aktiveret fra fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde og slukke for de trådløse enheder på én gang. Individuelle trådløse enheder kan styres via softwaren Wireless Assistant eller via Computer Setup (Computeropsætning). BEMÆRK: Hvis de trådløse enheder deaktiveres af Computer Setup (Computeropsætning), fungerer knappen for trådløs først, når du aktiverer enhederne igen. Brug af Wireless Assistant-softwaren En trådløs enhed kan tændes eller slukkes ved hjælp af Wireless Assistant-softwaren. Hvis en trådløs enhed deaktiveres af Computer Setup (Computeropsætning), skal den først genaktiveres af Computer Setup, før den kan slås til eller fra ved hjælp af Wireless Assistant. BEMÆRK: Hvis du aktiverer eller tænder for en trådløs enhed, betyder det ikke, at computeren automatisk bliver tilsluttet et netværk eller en Bluetooth-aktiveret enhed. For at få vist status for de trådløse enheder skal du klikke på ikonet Vis skjulte ikoner, pilen i venstre side af meddelelsesområdet, og holde markøren over ikonet for trådløs. Hvis ikonet for trådløs ikke vises i meddelelsesområdet, skal du følge nedenstående trin for at ændre egenskaberne for Wireless Assistant: 1. Vælg Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Windows Mobilitetscenter. 2. Klik på ikonet for trådløs i delen Wireless Assistant, som er placeret i nederste række i Windows Mobilitetscenter. 3. Klik på Egenskaber. 16 Kapitel 2 Netværk (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Bærbar computer. Referencevejledning

HP Bærbar computer. Referencevejledning HP Bærbar computer Referencevejledning Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI og ATI Mobility Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DM3-1105EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4147334

Din brugermanual HP PAVILION DM3-1105EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4147334 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DM3-1105EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Bærbar computer. Referencevejledning

HP Bærbar computer. Referencevejledning HP Bærbar computer Referencevejledning Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens.

Læs mere

HP Bærbar computer. Referencevejledning

HP Bærbar computer. Referencevejledning HP Bærbar computer Referencevejledning Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION G6-1000SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4159892

Din brugermanual HP PAVILION G6-1000SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4159892 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION G6-1000SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-6002SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4158048

Din brugermanual HP PAVILION DV7-6002SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4158048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-6002SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP ENVY 17-1050EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4140319

Din brugermanual HP ENVY 17-1050EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4140319 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP ENVY 17-1050EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION G7-1250SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4163507

Din brugermanual HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4163507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP TOUCHSMART TM2-2190SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. HP Bærbar computer

Brugervejledning. HP Bærbar computer Brugervejledning HP Bærbar computer Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien

Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien b Vejledningen Hardware og software Compaq Notebook-serien Dokumentets bestillingsnummer: 383110-081 Maj 2005 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du identificerer, åbner og anvender de hardware-

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard i brug Toshiba EasyGuard i brug: tecra a5 Få mobil produktivitet i helt nye dimensioner. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med at opfylde

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500

BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER. ModelNR. EA8500 BRUGERVEJLEDNING AC2600 MU-MIMO GIGABIT ROUTER ModelNR. EA8500 Indhold Produktoverblik EA8500.....................................1 Hvor finder jeg mere hjælp?....................... 3...........................3

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere