HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP EliteBook-bærbar computer. Brugervejledning"

Transkript

1 HP EliteBook-bærbar computer Brugervejledning

2 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Centrino er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller underafdelinger i USA og andre lande. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Microsoft og Windows er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Produktbemærkning Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: Marts 2010 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Sikkerhedsadvarsel ADVARSEL! For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige overflader, som defineret af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). iii

4 iv Sikkerhedsadvarsel

5 Indholdsfortegnelse 1 Funktioner... 1 Identificering af hardware... 1 Komponenter foroven... 1 Pegeredskaber... 1 Lysdioder... 3 Knapper og fingeraftrykslæser... 4 Taster... 6 Komponenter på forsiden... 6 Komponenter på bagsiden... 7 Komponenter i højre side... 8 Komponenter i venstre side... 8 Komponenter i bunden Skærmkomponenter Ekstra hardwarekomponenter Identificering af mærkater Netværk (kun udvalgte modeller) Trådløse forbindelser Oprettelse af trådløs forbindelse Identificering af ikoner for trådløs og netværk Brug af knapper til trådløs Brug af knappen Trådløs Brug af Wireless Assistant-softwaren Brug af HP Connection Manager (kun udvalgte modeller) Brug af kontrolelementer i operativsystemet Brug af et WLAN Opsætning af et WLAN Beskyttelse af dit WLAN Tilslutning til et WLAN Roaming til et andet netværk Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte modeller) Isættelse af et SIM-kort Fjernelse af et SIM-kort Brug af en trådløs Bluetooth-enhed Bluetooth og ICS (Internet Connection Sharing) Fejlfinding ved problemer med trådløs forbindelse Kan ikke oprette en WLAN-forbindelse Kan ikke oprette forbindelse til et foretrukket netværk v

6 Ikonet for netværk vises ikke Aktuelle netværkssikkerhedskoder er ikke tilgængelige WLAN-forbindelsen er meget svag Kan ikke tilslutte til den trådløse router Kabelforbundne forbindelser Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) Brug af modem (kun udvalgte modeller) Tilslutning af modemkabel (kun udvalgte modeller) Tilslutning af en lande- eller områdespecifik modemkabeladapter (kun udvalgte modeller) Valg af placeringsindstilling Visning af det aktuelle valg af geografisk placering Tilføjelse af nye placeringer under rejser Løsning af forbindelsesproblemer på rejser Pegeredskaber og tastatur Brug af pegeredskaber Angivelse af indstillinger for pegeredskaber Brug af TouchPad Brug af Pointing Stick Tilslutning af en ekstern mus Brug af tastaturet Brug af tastaturlyset Brug af genvejstaster Brug af HP QuickLook Brug af numeriske tastaturer Brug af det integrerede numeriske tastatur Aktivering og deaktivering af det integrerede numeriske tastatur Ændring af tastfunktioner på det integrerede numeriske tastatur Brug af et valgfrit, eksternt numerisk tastatur Rengøring af TouchPad og tastatur Multimedier Multimediefunktioner Identificering af multimediekomponenterne Multimediesoftware Adgang til dine forudinstallerede multimedieprogrammer Installation af multimediesoftware fra en cd Lyd Regulering af lydstyrken Tilslutning af eksterne lydenheder Kontrol af lydfunktionerne Video vi

7 Tilslutning af en ekstern skærm eller projektor Brug af porten til ekstern skærm Brug af DisplayPort Optiske drev (kun udvalgte modeller) Identificering af det installerede optiske drev Afspilning af en cd eller dvd Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd Oprettelse (brænding) af en cd eller dvd Fjernelse af optisk disk (cd eller dvd) Webcam Justering af webkameraets egenskaber Kontrol af webkameraets fokus Optagelse af billeder på visitkort Strømstyring Indstillinger for strømstyring Sådan anvender du strømsparetilstand Start og afslutning af Slumretilstand Start og afslutning af Dvaletilstand Brug af Batterimåler Brug af strømstyringsplaner Visning af den aktuelle strømstyringsmodel Valg af en anden strømstyringsmodel Tilpasning af strømstyringsmodeller Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved opvågning Tilslutning af ekstern vekselstrøm Tilslutning af vekselstrømsadapteren Brug af batteristrøm Sådan finder du oplysninger om batteri i Hjælp og support Visning af resterende batterispænding Isættelse og fjernelse af et batteri Opladning af et batteri Håndtering af lav batterispænding Identificering af lav batterispænding Afhjælpning af lav batterispænding Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er et opladet batteri til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand Kalibrering af et batteri vii

8 Trin 1: Oplad batteriet helt Trin 2: Deaktivér Dvaletilstand og Slumre Trin 3: Aflad batteriet Trin 4: Genoplad batteriet helt Trin 5: Genaktivér Dvaletilstand og Slumre Batteribesparelse Opbevaring af et batteri Bortskaffelse af brugte batterier Test af en vekselstrømsadapter Nedlukning af computeren Drev Identificering af installerede drev Håndtering af drev Forbedring af harddiskydelse Brug af Diskdefragmentering Brug af Diskoprydning Brug af HP 3D DriveGuard Identifikation af HP 3D DriveGuard status Brug af software til HP 3D DriveGuard Brug af RAID (kun udvalgte modeller) Genmontering af en harddisk Udskiftning af en 1,8"-harddisk Udskiftning af en 2,5"-harddisk Eksterne enheder Brug af USB-enhed Tilslutning af en USB-enhed Fjernelse af en USB-enhed Sådan bruges USB-bagudkompatibel understøttelse Brug af en 1394-enhed Tilslutning af en 1394-enhed Fjernelse af en 1394-enhed Brug af dockingstikket Brug af eksterne drev Brug af valgfrie, eksterne enheder Brug af et eksternt optisk drev (ekstraudstyr) Isættelse af optisk disk (cd eller dvd) Fjernelse af optisk disk (cd eller dvd) Når diskskuffen åbner Når diskskuffen ikke åbner viii

9 8 Eksterne mediekort Brug af kort til SD-kortlæser Indsættelse af et digitalt kort Fjernelse af et digitalt kort Brug af ExpressCards Konfigurering af et ExpressCard Indsættelse af et ExpressCard Fjernelse af et ExpressCard Brug af chipkort Indsættelse af et chipkort Fjernelse af et chipkort Hukommelsesmoduler Isættelse eller udskiftning af et hukommelsesmodul i slotten til hukommelsesudvidelse Opgradering af et hukommelsesmodul i slotten til det primære hukommelsesmodul Sikkerhed Beskyttelse af computeren Brug af adgangskoder Indstilling af adgangskoder i Windows Opsætning af adgangskoder i Computer Setup (Computeropsætning) BIOS-administratoradgangskode Håndtering af en BIOS-administratoradgangskode Indtastning af en BIOS-administratoradgangskode Brug af DriveLock i Computer Setup (Computeropsætning) Indstilling af en DriveLock-adgangskode Indtastning af en DriveLock-adgangskode Ændring af en DriveLock-adgangskode Fjernelse af DriveLock-beskyttelse Brug af automatisk DriveLock i Computer Setup (Computeropsætning) Indtastning af en automatisk DriveLock-adgangskode Fjernelse af automatisk DriveLock-beskyttelse Brug af sikkerhedsfunktioner i Computer Setup (Computeropsætning) Sikring af systemenheder Visning af systemoplysninger Brug af system-id'er i Computer Setup (Computeropsætning) Brug af antivirussoftware Brug af firewallsoftware Installering af kritiske sikkerhedsopdateringer Brug af HP ProtectTools Security Manager (kun udvalgte modeller) Installation af et sikkerhedskabel ix

10 11 Softwareopdateringer Opdatering af software Opdatering af BIOS Find BIOS-versionen Download af en BIOS-opdatering Opdatering af programmer og drivere Sådan bruger du SoftPaq Download Manager MultiBoot Om startrækkefølgen for enheder Aktivering af startenheder i Computer Setup (Computeropsætning) Betragtninger i forbindelse med ændring af startrækkefølge Valg af MultiBoot-indstillinger Opsætning af ny opstartsrækkefølge i Computer Setup (Computeropsætning) Dynamisk valg af en startenhed med f9-prompten Indstilling af en MultiBoot Express-prompt Valg af MultiBoot-præferencer Administration Brug af Client Management Solutions Konfiguration og installation af et softwareimage Administration og opdatering af software HP Client Manager for Altiris (kun udvalgte modeller) HP CCM (Client Configuration Manager) (kun udvalgte modeller) HP SSM (System Software Manager) Brug af Intel Active Management Technology (kun udvalgte modeller) Aktivering af iamt-løsningen Brug af menuerne i MEBx-opsætningsprogrammet computer setup (computeropsætning) Start af Computer Setup (Computeropsætning) Brug af Computeropsætning Navigering og valg i Computeropsætning Gendannelse af fabriksindstillinger i Computeropsætning Menuer i Computeropsætning Menuen File (Filer) Sikkerhed, menu Menuen System Configuration (Systemkonfiguration) Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering af dine data Udførelse af en gendannelse Brug af Windows-gendannelsesværktøjer x

11 Brug af f Brug af operativsystem-dvd'en til Windows 7 (købt separat) Indeks xi

12 xii

13 1 Funktioner Identificering af hardware De komponenter, der følger med computeren, varierer efter område og model. Illustrationerne i dette kapitel viser standardfunktionerne i de fleste computermodeller. Sådan får du vist en liste over hardware, der er installeret på computeren: Vælg Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Enhedshåndtering. Du kan også tilføje hardware eller ændre enhedskonfigurationer ved hjælp af Enhedshåndtering. BEMÆRK: Windows indeholder funktionen Kontrol af brugerkonti til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support. Komponenter foroven Pegeredskaber Komponent Beskrivelse (1) Venstre TouchPad-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. (2) TouchPad* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. (3) Venstre Pointing Stick-knap* Fungerer som venstre knap på en ekstern mus. (4) Pointing Stick* Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. (5) Tænd/sluk-knap til TouchPad Tænder og slukker TouchPad. Identificering af hardware 1

14 Komponent Beskrivelse (6) Højre Pointing Stick-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. (7) TouchPad-rullezone Ruller op eller ned. (8) Højre TouchPad-knap* Fungerer som højre knap på en ekstern mus. *I denne tabel beskrives fabriksindstillingerne. Du får adgang til at se eller ændre indstillingerne for pegeredskaber ved at vælge Start > Enheder og printere. Derefter højreklikker du på den enhed, der repræsenterer din computer, og vælger Indstillinger for musen. 2 Kapitel 1 Funktioner

15 Lysdioder Komponent Beskrivelse (1) Lysdiode for strøm Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i Slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale. (2) Lysdiode for QuickLook Tændt: Computeren er tændt. Slukket: Computeren er slukket eller i slumre- eller dvaletilstand. (3) Lysdiode for QuickWeb Tændt: Computeren er tændt. Slukket: Computeren er slukket eller i slumre- eller dvaletilstand. (4) Lysdiode for trådløs Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), HP Mobilt bredbånd-modulet (kun udvalgte modeller) og/eller en Bluetooth -enhed. Gul: Alle trådløse enheder er slået fra. (5) Lysdiode for TouchPad tændt/slukket Hvid: TouchPad er tændt. Gul: TouchPad er slukket. (6) Lysdiode for caps lock Tændt: Caps lock er slået til. (7) Lysdiode for num lock Tændt: Num lock er slået til, eller det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret. (8) Lysdiode for lydløs Hvid: Højttalerlyd er slået til. Gul: Højttalerlyd er slået fra. Identificering af hardware 3

16 Komponent Beskrivelse (9) Lysdiode for reducering af lydstyrke Blinker: Knappen Reducér lydstyrke bruges til at reducere højttalerstyrken. (10) Lysdiode for forøgelse af lydstyrke Blinker: Knappen Forøg lydstyrke bruges til at hæve højttalerstyrken. Knapper og fingeraftrykslæser 4 Kapitel 1 Funktioner

17 Komponent Beskrivelse (1) Tænd/sluk-knap Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at tænde den. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at slukke den. BEMÆRK: Selvom du kan lukke computeren med tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen Luk computeren. Når computeren er i Slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Slumretilstand. Når computeren er i Dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte Dvaletilstand. Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windowsprocedurerne for lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder for at slukke computeren. Du kan få flere oplysninger om indstillingerne for strømstyring ved at vælge Start > Kontrolpanel > System og sikkerhed > Strømstyring. (2) QuickLook-knap Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickLook. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne HP Software Setup. BEMÆRK: Hvis HP Software Setup ikke er tilgængelig, åbnes standardwebbrowseren. (3) Knappen QuickWeb Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for at åbne HP QuickWeb. Når computeren er tændt, skal du trykke på knappen for at åbne standardwebbrowseren. (4) Knappen Trådløs Slår de installerede trådløse enheder til og fra, men opretter ikke en trådløs forbindelse. BEMÆRK: Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse. (5) Tænd/sluk-knap til TouchPad Tænder eller slukker TouchPad. (6) Knappen Lydløs Slår højttalerlyden til/fra. (7) Knappen Reducér lydstyrke Sænker højttalerens lydstyrke. (8) Knappen Forøg lydstyrke Øger højttalerens lydstyrke. (9) Fingeraftrykslæser Tillader at logge på Windows operativsystemet vha. fingeraftryk frem for at logge på med adgangskode. Identificering af hardware 5

18 Taster Komponent Beskrivelse (1) Tasten esc Viser systemoplysninger, hvis den anvendes kombineret med tasten fn. (2) Tasten fn Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis den anvendes kombineret med en funktionstast eller tasten esc. (3) Windows-logotast Viser menuen Start i Microsoft Windows. (4) Windows-programtast Åbner en genvejsmenu for elementer under markøren. (5) Det integrerede, numeriske tastaturs taster Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. (6) Funktionstaster Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis de anvendes kombineret med tasten fn. Komponenter på forsiden 6 Kapitel 1 Funktioner

19 Komponent Beskrivelse (1) Visitkort-slot Holder et visitkort på plads, så dit webcam kan aflæse oplysningerne på kortet. (2) Lysdiode for trådløs Blå: Der er tændt for en integreret, trådløs enhed, som f.eks. en WLAN-enhed (wireless local area network), HP Mobilt bredbånd-modulet (kun udvalgte modeller) og/eller en Bluetooth-enhed. Gul: Alle trådløse enheder er slået fra. (3) Lysdiode for strøm Tændt: Computeren er tændt. Blinker: Computeren er i Slumretilstand. Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i dvale. (4) Lysdiode for batteri Gul: Et batteri lades op. Hvid: Et batteri er tæt på at være fuldt opladet. Blinker gult: Et batteri, som er den eneste tilgængelige strømkilde, har nået et lavt batteriniveau. Hvis batteriet når et kritisk lavt niveau, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt. Slukket: Hvis computeren er sluttet til en ekstern strømkilde, slukkes lysdioden, når alle batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis computeren ikke er sluttet til en ekstern strømkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet når et lavt niveau. (5) Lysdiode for drev Hvid: Harddisken eller det optiske drev anvendes. Gul: HP 3D DriveGuard har parkeret harddisken midlertidigt. (6) Højttalere (2) Leverer lyd. (7) Udløserknap til skærm Åbner computeren. Komponenter på bagsiden Komponent Beskrivelse (1) RJ-45-stik (netværk) Tilslutter et netværkskabel. (2) USB-porte (2) Tilslut USB-enheder (tilbehør). Identificering af hardware 7

20 Komponenter i højre side Komponent Beskrivelse (1) ExpressCard-slot Understøtter valgfrie ExpressCards. (2) Dockingstik Tilslutter en valgfri dockingenhed. (3) Stik til sikkerhedskabel Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren. BEMÆRK: Sikkerhedskablet er designet til at fungere som præventivt men vil muligvis ikke forhindre, at computeren bliver mishandlet eller stjålet. (4) Ventilationsåbning Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter for at forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift. (5) DisplayPort Til tilslutning af en digital visningsenhed, som f.eks. en højtydende skærm eller projektor. (6) Port til ekstern skærm Til tilslutning af en ekstern VGA-skærm eller -projektor. (7) Lydudgangsstik (hovedtelefon), lydindgangsstik (mikrofon) Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller TV-lyd. Forbinder også en optisk hovedtelefonmikrofon. BEMÆRK: Når en enhed er forbundet til hovedtelefonstikket, er computerens højttalere deaktiverede. (8) 1394-port Til tilslutning af en valgfri IEEE eller 1394a-enhed, f.eks. et videokamera. (9) SD-kortlæser Understøtter formaterne MultiMediaCard (MMC) og Secure Digital (SD) for ekstra hukommelseskort. Komponenter i venstre side BEMÆRK: Se den illustration, der ligner din computer mest. 8 Kapitel 1 Funktioner

21 Komponent Beskrivelse (1) Strømstik Tilslutter en vekselstrømsadapter. (2) RJ-11-stik (modem) Tilslutning via modemkabel (kun udvalgte modeller). (3) Strømforsynet USB-port Leverer strøm til en USB-enhed, f.eks. en ekstern MultiBay (ekstraudstyr) eller et eksternt, optisk drev (ekstraudstyr), hvis den tilsluttes et strømforsynet USB-kabel. (4) Optisk drev Læser og skriver til optiske diske (kun udvalgte modeller). (5) Chipkortlæser Understøtter valgfrie Smart Cards og Java -kort. Komponent Beskrivelse (1) Strømstik Tilslutter en vekselstrømsadapter. (2) RJ-11-stik (modem) Tilslutning via modemkabel (kun udvalgte modeller). (3) Strømforsynet USB-port Leverer strøm til en USB-enhed, f.eks. en ekstern MultiBay (ekstraudstyr) eller et eksternt, optisk drev (ekstraudstyr), hvis den tilsluttes et strømforsynet USB-kabel. (4) USB-port Tilslutter en valgfri USB-enhed. (5) Harddiskrum Indeholder en 2,5"-harddisk. (6) Chipkortlæser Understøtter valgfrie Smart Cards og Java-kort. Identificering af hardware 9

22 Komponenter i bunden Komponent Beskrivelse (1) Udløserknapper til batteri (2) Udløser batteriet fra batterirummet. (2) Batterirum Indeholder batteriet. (3) Ventilationsåbninger (7) Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter for at forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift. (4) SIM-slot (kun udvalgte modeller) Indeholder et trådløst SIM-modul (subscriber identity module). SIMslotten findes inde i batterirummet. (5) Harddiskrum og hukommelsesmodulrum Indeholder en 1,8"-harddisk og et slot til et hukommelsesudvidelsesmodul. (6) Højttalere (2) Leverer lyd. BEMÆRK: Din computer er udstyret med en harddisk, enten en 1,8"-harddisk eller en 2,5"-harddisk, eller din computer er udstyret med to harddiske (1,8" og 2,5"). Hvis computeren har én harddisk, varierer dens placering. 10 Kapitel 1 Funktioner

23 Komponent Beskrivelse (7) Rum til trådløst modul Indeholder et HP Mobilt bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) og et WLAN-modul (kun udvalgte modeller). FORSIGTIG: Du kan forhindre, at systemet ikke svarer, ved kun at erstatte det trådløse modul med et trådløst modul, der er godkendt til brug i computeren af de myndigheder, der kontrollerer trådløse enheder i dit land/område. Hvis du erstatter modulet, og der derefter vises en advarselsmeddelelse, skal du tage modulet ud for at gendanne computerens funktionalitet og derefter kontakte Teknisk support gennem Hjælp og Support. (8) Rum til optisk drev eller harddisk. Indeholder et optisk drev eller en 2,5"-harddisk. BEMÆRK: Din computer er udstyret med en harddisk, enten en 1,8"-harddisk eller en 2,5"-harddisk, eller din computer er udstyret med to harddiske (1,8" og 2,5"). Hvis computeren har én harddisk, varierer dens placering. Skærmkomponenter Identificering af hardware 11

24 Komponent Beskrivelse (1) WWAN-antenner (2)* Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WWAN'er (trådløse WAN'er) (kun udvalgte modeller). (2) WLAN-antenner (2)* Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med WLAN'er (trådløse LAN'er) (kun udvalgte modeller). (3) Lysdiode for webcam Tændt: Webkameraet er i brug. (4) Webcam Optager lyd og video og tager fotografier. (5) Tastaturlys og -knap Åbner og tænder for tastaturet, som oplyser tastaturet i omgivelser med svagt lys. (6) Interne mikrofoner (2) Optager lyd. BEMÆRK: Hvis et mikrofonikon vises ud for hvert mikrofonstik, er computeren udstyret med interne mikrofoner. (7) Lyssensor Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter det omgivende lys. *Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri fra forhindringer. Se afsnittet for det land/område, hvor du bor, i vejledningen Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø, hvis du ønsker oplysninger om bestemmelser vedrørende trådløs kommunikation. Disse bestemmelser findes i Hjælp og support. Ekstra hardwarekomponenter 12 Kapitel 1 Funktioner

25 Komponent Beskrivelse (1) Netledning* Slut en vekselstrømsadapter til en stikkontakt med vekselstrøm. (2) Vekselstrømsadapter Omdanner vekselstrøm til jævnstrøm. (3) Batteri* Forsyner computeren med strøm, når den ikke er sluttet til ekstern strøm. (4) Modemkabel (kun udvalgte modeller)* Tilslutter det interne modem til et RJ-11-telefonstik eller til en land/ område-specifik modemkabeladapter. (5) Land/område-specifik modemkabeladapter (kun udvalgte modeller) Tilpasser modemkablet til andre typer telefonstik end RJ-11. *Udseendet af modemkabler, batterier og netledninger kan variere afhængigt af land/område. Identificering af mærkater Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet: Servicemærkat Angiver vigtige oplysninger, herunder følgende: Produktnavn (1). Dette er produktnavnet, som er påsat foran på computeren. Serienummer (s/n) (2). Dette er et alfanumerisk identifikationstal, der er entydigt for hvert produkt. Bestillingsnummer/produktnummer (p/n) (3). Dette nummer giver specifikke oplysninger om produktets hardwarekomponenter. Varenummeret er en hjælp for serviceteknikere til at fastlægge, hvilke komponenter og dele, der er behov for. Modelbeskrivelse (4). Dette er en alfanumerisk identifikator, som anvendes til at finde dokumenter, drivere og support til computeren. Garantiperiode (5). Dette nummer beskriver garantiperiodens længde for computeren. Du bør have disse oplysninger til rådighed, når du kontakter teknisk support. Servicemærkatet er fastgjort inden i batterirummet. Microsoft Ægthedsbevis Indeholder Windows-produktnøglen. Du kan få brug for produktnøglen for at opdatere eller udføre fejlfinding på operativsystemet. Ægthedsbeviset er fastgjort i bunden af computeren. Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren. Det lovmæssige mærkat er placeret på bunden af computeren. Mærkat(er) for trådløs certificering Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder, der findes på udvalgte modeller, samt godkendelsesmærkerne for nogle af de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse. En valgfri enhed kan f.eks. være en WLAN-enhed (wireless local area network), et HP mobilt bredbåndsmodul (kun udvalgte modeller) eller en valgfri Bluetooth -enhed. Hvis computermodellen indeholder en eller flere trådløse enheder, følger der Identificering af mærkater 13

26 et eller flere certificeringsmærkater med computeren. Du kan få brug for disse oplysninger, når du rejser i udlandet. Mærkater for trådløs certificering er fastgjort i bunden af computeren. SIM-mærkat (kun udvalgte modeller) Indeholder SIM-kortets ICCID (Integrated Circuit Card Identifier). Denne etiket sidder inden i batterirummet. Serienummermærkat til HP Mobilt bredbånd-modul (kun udvalgte modeller) Indeholder serienummeret på dit HP Mobilt bredbånd-modul. Denne etiket sidder inden i batterirummet. 14 Kapitel 1 Funktioner

27 2 Netværk (kun udvalgte modeller) Din computer understøtter to typer internetadgang: Trådløs Du kan bruge en trådløs forbindelse til at få mobiladgang til internettet. Kabelforbundet Du kan få adgang til internettet ved at oprette forbindelse til en internetudbyder eller ved at oprette forbindelse til et kabelbaseret netværk. Trådløse forbindelser Oprettelse af trådløs forbindelse Trådløs teknologi overfører data via radiobølger i stedet for ledninger. Din computer er muligvis udstyret med en eller flere af følgende integrerede trådløse enheder: WLAN-enhed HP Mobilt bredbånd-modul Bluetooth -enhed Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi i oplysningerne og via webstedshyperlinksene i Hjælp og support. Identificering af ikoner for trådløs og netværk Ikon Navn Beskrivelse Trådløs (tilsluttet) Identificerer placeringen af lysdioderne og knappen for trådløs på computeren. Identificerer også softwaren Wireless Assistant på computeren og viser, at en eller flere trådløse enheder er tændt. Trådløs (ikke tilsluttet) Identificerer softwaren Wireless Assistant på computeren og angiver, at alle de trådløse enheder er slukkede. HP Connection Manager Åbner HP Connection Manager, som gør, at du kan oprette forbindelse til en HP mobil bredbåndsenhed (kun udvalgte modeller). Kabelbaseret netværk (tilsluttet) Angiver, at en eller flere af netværksdriverne er installeret, og at en eller flere netværksenheder er sluttet til netværket. Netværk (tilsluttet) Netværk (forbindelse afbrudt) Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at en eller flere netværksenheder er tilsluttet et trådløst netværk, og at en eller flere netværksenheder kan være tilsluttet et kabelforbundet netværk. Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, og at der findes tilgængelige trådløse forbindelser, men at der ikke findes netværksenheder, som er forbundet til et kabelbaseret netværk eller et trådløst netværk. Trådløse forbindelser 15

28 Netværk (deaktiveret/ forbindelse afbrudt) Kabelbaseret netværk (deaktiveret/ forbindelse afbrudt) Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at der ikke findes tilgængelige trådløse forbindelser, eller at alle trådløse netværksenheder er slået fra vha. knappen Trådløs eller Wireless Assistant, og at der ikke findes netværksenheder, som er forbundet til et kabelbaseret netværk. Angiver, at en eller flere af dine netværksdrivere er installeret, at alle netværksenheder eller alle trådløse enheder er deaktiveret i Windowskontrolpanelet, og at ingen netværksenheder er tilsluttet et kabelforbundet netværk. Brug af knapper til trådløs Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af disse funktioner: Knappen Trådløs Programmet Wireless Assistant (kun udvalgte modeller) Softwaren HP Connection Manager (kun udvalgte modeller) Kontrolelementer i operativsystemet Brug af knappen Trådløs Computeren er forsynet med knappen Trådløs, én eller flere trådløse enheder og to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret på fabrikken, så lysdioderne for trådløs er tændt (blå), når du tænder for computeren. Lysdioderne for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for individuelle enheder. Hvis lysdioderne for trådløs er blå, er mindst én trådløs enhed tændt. Hvis lysdioderne for trådløs er gule, er alle trådløse enheder slukket. Fordi de trådløse enheder er aktiveret fra fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde og slukke for de trådløse enheder på én gang. Individuelle trådløse enheder kan styres via softwaren Wireless Assistant eller via Computer Setup (Computeropsætning). BEMÆRK: Hvis de trådløse enheder deaktiveres af Computer Setup (Computeropsætning), fungerer knappen for trådløs først, når du aktiverer enhederne igen. Brug af Wireless Assistant-softwaren En trådløs enhed kan tændes eller slukkes ved hjælp af Wireless Assistant-softwaren. Hvis en trådløs enhed deaktiveres af Computer Setup (Computeropsætning), skal den først genaktiveres af Computer Setup, før den kan slås til eller fra ved hjælp af Wireless Assistant. BEMÆRK: Hvis du aktiverer eller tænder for en trådløs enhed, betyder det ikke, at computeren automatisk bliver tilsluttet et netværk eller en Bluetooth-aktiveret enhed. For at få vist status for de trådløse enheder skal du klikke på ikonet Vis skjulte ikoner, pilen i venstre side af meddelelsesområdet, og holde markøren over ikonet for trådløs. Hvis ikonet for trådløs ikke vises i meddelelsesområdet, skal du følge nedenstående trin for at ændre egenskaberne for Wireless Assistant: 1. Vælg Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Windows Mobilitetscenter. 2. Klik på ikonet for trådløs i delen Wireless Assistant, som er placeret i nederste række i Windows Mobilitetscenter. 3. Klik på Egenskaber. 16 Kapitel 2 Netværk (kun udvalgte modeller)

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Brugervejledning. HP Bærbar computer

Brugervejledning. HP Bærbar computer Brugervejledning HP Bærbar computer Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Intel

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364

Din brugermanual HP PAVILION G7-1250SA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION G7-1250SA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien Brugervejledning Personlig computer VPCYA-serien n 2 Indhold Inden computeren tages i brug... 4 Få mere at vide om din VAIO-computer... 5 Ergonomisk vejledning... 8 Introduktion... 10 Placering af betjeningstaster

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap Dell Dimension E521 Brugerhåndbog Service Tag (Servicemærkat) frigørelsesknap til dæksel cd- eller dvd-udløserknap lysdiode for cd- eller dvd-aktivitet FlexBay til valgfrit diskettedrev eller én mediekortlæser

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Dell XPS 630i Brugervejledning

Dell XPS 630i Brugervejledning Dell XPS 630i Brugervejledning Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

MacBook Pro Brugerhåndbog

MacBook Pro Brugerhåndbog MacBook Pro Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook Pro K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere