Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen"

Transkript

1 Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen / bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant at konkludere på konferencen med den begrundelse, at konferencen endte med at stå som et meget stærkt udsagn om den dynamiske IKT-udviklingen i byggeriet især i Storbritannien og derved perspektiverede konferecen BIM-situationen i Danmark. Valget faldt på at udarbejde foreliggende publikation som en interviewartikel. 8 spørgsmål blev formuleret - og gruppens medlemmer besvarede spørgsmålene skriftligt - uafhængigt af hinanden. Marianne Friis, Konstruktør, Byggeøkonom, Team leader SHL Lone Sand, VDC Koordinator, NCC Eigil Nybo, Projektleder Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Mette Mikkelsen, cand.arch, VDC Koordinator, NCC Christoffer Nielsen, Konstruktør, Bim-medarbejder SHL Christian Bolding, Arkitekt, Byggeøkonom

2 En stor tak til sponsorerne! - som gjorde konferencen mulig. Et fyldt auditorium (ø), De 4 professionelle oplægsholdere (M), Frokosten i udstillingslokalet (N) Arrangementsgruppen: Marianne Friis, Konstruktør, Byggeøkonom, Team leader, SHL Lone Sand, VDC Koordinator, NCC Eigil Nybo, Projektleder Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Mette Mikkelsen cand.arch, VDC Koordinator, NCC Christoffer Nielsen, Konstruktør, BIM medarbejder SHL Christian Bolding, Arkitekt, Byggeøkonom Foto: Claire Wanjiru Bay Jensen

3 Banner på Arkitektskolens auditoriefacade annoncerer konferencen Foto: Eigil Nybo Indholdsfortegnelse: Sponsorerne....side 2 Indholdsfortegnelse...side 3 Forord...side 4 Konferencens 4 oplægsholdere side 5 Billeder af og uddrag af hilsener fra - deltagere......side 6 Spørgsmål 1: Hvem har arrangementsgruppen bestået af?...side 7 Spørgsmål 2: Hvor ser I forskellene mellem BIM-situationen i Storbritannien og i Danmark? og giv evt. en kort karakteristik af situationen i Storbritannien...side 9 Spørgsmål 3: Det Digitale Byggeri har været gældende i Danmark siden 1. januar Hvordan har I hver især set udviklingen siden da og hvor er vi nu?...side 15 Spørgsmål 4: Nogle har hævdet, at Det Digitale Byggeri er en DJØFicering af byggeriet. Hvor ser I perspektiverne og besværlighederne ved BIM-udviklingen?...side 21 Spørgsmål 5: Betyder BIM-udviklingen noget for den arkitektoniske kvalitet - i bredeste forstand?...side 25. Spørgsmål 6: Hvordan ser det ud med uddannelse og efteruddannelse af byggeriets forskellige fagfolk nu hvor BIM-kompetencer er nødvendige?...side 29 Spørgsmål 7: Hvordan ser BIM-engagementet ud indenfor de forskellige fag?...side 35 Spørgsmål 8: Kan vi se frem til en ny BIM-konference næste år?...side 41 3

4 Et fyldt auditorium og 4 særdeles professionelle forelæsere sikrede en udbytterig konference Øverst til højre: Mr. Stephen Holmes, Design Systems Manager hos Foster and Partners Nederst til venstre: Dr. Stephen Hamil, Director of Design and Innovation at RIBA Enterprises forelæser Nederst til højre: Mr. Martin Simpson, Associate Director hos Arup i samtale med studerende i pausen Forord BIM Aarhus afholdt den 3. oktober 2013 på Arkitektskolen Aarhus en særdeles velbesøgt konference BIM UK med over 350 tilmeldte. Flere end 200 professionelle og godt og vel 150 studerende og undervisere fra hele landet overværede 4 højt kvalificerede indlæg fra 4 særdeles professionelle repræsentanter for den britiske byggeindustri. Efter afholdelsen af konference har planlægningsgruppen/bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant, at runde arbejdet med konferencen af ved at søge at konkludere - med den begrundelse, at konferencen endte op med at stå som et meget stærkt udsagn om IKT-udviklingen i byggeriet i Storbritannien og derfor også perspektiverede BIM situationen i Danmark. Valget faldt på at udarbejde foreliggende publikation som en interviewartikel. Sammen formulerede vi 8 spørgsmål, som både konkret retter sig mod konferencens indhold, men også søger på baggrund heraf, at debattere den generelle BIM-situation i Danmark. Vi har hver især besvaret de stillede spørgsmål uden at have kendskab til hinandens svar, hvorfor det samlede billede er blevet ganske nuanceret. De enkelte svar reflekterer således ikke nødvendigvis BIM Aarhus samlede bestyrelses opfattelse. Den samlede tekst kan forekomme nogle lang og med visse gentagelser -, hvorfor vi har disponeret venstresiderne af publikationen med hurtigt læste kernecitater fra de forskellige indlæg, som kan læses i sine fulde længder på højresiderne 4

5 Konferencens 4 oplægsholdere: Dr. Stephen Hamil, Director of Design and Innovation at RIBA Enterprises er via sin stilling i RIBA Enterprises dybt involveret i gennemførelsen af den fulde integration af Building Information Modelling (BIM) i Storbritannien. Stephen Hamil står for udviklingen af generiske modeller, udvikling af systematikker for producentvirksomhedernes modeludvikling, udvikling af modelleringsmetode og mm. Se i øvrigt hans blog om konferencen: Mr. Andrew Radley, Senior BIM Engineer at Laing O'Rourke Englands største entreprenørselskab, der arbejder World Wide som bevidst arbejder på integration af BIM i samtlige deres processer. Andrew Radley fortalte og viste - store og vanskelige projekter, hvor god og dygtig logistik og bevidst anvendelse af gennemprøvede modelteknikker sikrer firmaet en førerposition. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i de nye teknologier sikrer sammen med stor in-house produktion dels større produktivitet og dels færre skader og ulykker hvilket, ud over det positive i sig selv, betyder mindre udgifter til forsikringer for firmaet. Mr. Martin Simpson, Associate Director at Arup måske ikke verdens største ingeniørfirma, men verdens mest innovative og progressive ingeniørfirma arbejder World Wide og ligger i front i avanceret BIM-integration. Martin Simpsons indlæg dokumenterede via imponerende projekter fra alle steder på kloden, at alle de hensyn der er oppe i tiden og formodentlig fremadrette vil være det: bæredygtighed, energieffektivering, cradle to cradle, ressourcebevidsthed og øget sikkerhed og sundhed alene er muligt ved anvendelse af avanceret BIM-software med dertilhørende specialsoftware til diverse simuleringer. Mr. Stephen Holmes, Design Systems Manager at Foster and Partners har de sidste år har arbejdet meget bevist og avanceret med integration af BIM i tilblivelsen af deres projekter såvel i designfasen, som i byggeproces og ved automatiserede produktionsprocesser af bygningskomponenter til opførelsen af deres projekter. Netop tegnestuens skarpe arkitektoniske talent og commitment kombineret med traditionelle og meget nye arbejdsprocesser med anvendelsen af de mest avancerede teknologier gjorde indtryk. Tegnestuen har endvidere ressourcerne til selv at programmere software hvis de ikke er tilfredse med softwaren out of the box. Tegnestuen er særdeles international fungerer 24 timer i døgnet ansætter kun de bedste og fordrer en bred faglig IT-kompetence ved nyansættelser. 5

6 Billeder fra konferencen og uddrag af hilsner fra deltagere Flere fotos fra konferencen og hilsenerne i deres fulde længder og flere kan læses på: Markus Lampe, BIM manager, DTU Campus Service: Fremragende arrangement! Det var meget interessant at se, hvor langt man allerede nu er kommet I United Kingdom i forbindelse med etablering af praktiske løsninger for den fulde BIM implementering i 2016 Jan Karlshøj. Sektionsleder, lektor. DTU Byg. Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BIM UK konferencen den 3. okt. 2013, arrangeret af BIM, Aarhus var den anden i rækken af konferencer med et udelukkende udadrettet fokus. Der er utroligt vigtigt, at BIM Aarhus afholder denne type arrangementer for den danske byggesektor. Trods Aarhus ligger i hjertet af Danmark, er det rart at se, man ikke er navlebeskuende, men retter blikket ud over horisonten. Marianne Friis, formand i BIM AARHUS byder velkommen til konferencen, Lone Sand, næstformand i samtale med deltager Ulrik Beske, Divisionsdirektør, Tilbud, BIM, D&E, MT Højgaard A/S Indlæggene fra foredragsholderne var bestemt relevante, og alle indlæg bevidnede, at UK er kommet langt på BIM og VDC området, og at man derved kunne sikre en reel produktivitetsstigning i branchen. Jeg savner at flere leverandører og udførende deltager i sådanne arrangementer Morten Steffensen, IKT-koordinator, Københavns Ejendomme: Jeg synes BIM UK-arrangementet var rigtig godt med nogle af de fremmeste, mest kompetente og udviklingsorienterede rådgivere og udførende fra UK Et fyldt auditorium og løbende introduktion af de professionelle engelsek forelæsere 6

7 Spørgsmål 1: I har en meget bredt sammensat bestyrelse i BIM Aarhus - og hvem har arbejdsgruppen bestået af? Ja! Svarer Marianne Friis, som er formand for BIM Aarhus, bygningskonstruktør og byggeøkonom og selv ansat hos SHL som Team Leader og BIM ansvarlig: Vi er i den gode situation, at vi i gruppen dækker meget bredt over hele det byggefaglige felt: Lone sand er næstformand i BIM Aarhus og var i en årrække ansat hos Arkitema, hvor hun bestred jobbet som BIM Supervisor og var metode- og modelansvarlig for det kommende supersygehus DNV Gødstrup. Lone er siden blevet ansat som VDC Koordinator hos NCC. Eigil Nyboe er mangeårig projektleder hos Arkitema og har beskæftiget sig med faglig ITintegration gennem en menneskealder. Efter at Eigil er gået på efterløn, har han arbejdet ihærdigt i BIM Aarhus med arrangementerne BIM Finland 2012 og nu BIM UK. Herudover sidder Eigil dybt begravet i udviklingsarbejdet hos BIPS/cuneco vedrørende bygningsdeles egenskabsdata i forbindelse med klassifikationsprocesserne i CCS ved opbygning af digitale bygningsmodeller. Mette Mikkelsen, som er nyeste medlem i bestyrelsen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus men ansat i entreprenørbranchen hos NCC som modelkoordinater. Som vi ofte har drøftet, er det vigtigt, at medlemmerne i bestyrelsen i BIM Aarhus ikke skal være for ens. Da netværket skulle finde en afløser fra Karen Sarna Hansen, der flyttede til København, var man bevidste om, det skulle være en passioneret person fra entreprenørbranchen og ikke fra rådgiverbranchen, som er godt repræsenteret i forvejen Christian Bolding er også arkitekt og byggeøkonom og har gennem sin lange karriere arbejdet i både velrenommerede arkitektvirksomheder og inden for ingeniørbranchen. Christian Bolding underviser i dag rundt på forskellige kurser i paradigmeskiftet fra 2D tegning til 3D modellering og i principperne i BIM og rådgiver enkeltvirksomheder i deres direkte implementering af de nye processer. Christoffer Nielsen har gennem flere år arbejdet med fingrene dybt nede i selve BIM stoffet, hvor han bl.a. som BIM ansvarlig hos AART Architects, har arbejdet direkte med bygningsmodellering Christoffer varetager BIM Aarhus hjemmeside, og efter et kort arbejdsophold hos Sahl Arkitekter er Christoffer nu ansat som BIM-medarbejder hos SHL. Per Kortegaard er lektor på Arkitektskolen Aarhus og har gennem mange år beskæftiget sig med integration af IT i arkitektuddannelsen bl.a. som formand for skolens tidligere IT-udvalg. Per Kortegaard sidder i bestyrelsen i BVU Net en sammenslutning af samtlige institutioner, der uddanner til byggeriet - med fokus på IKT i byggeuddannelserne og han har derigennem et godt indblik i, hvordan det ser ud på den uddannelsesmæssige scene i Danmark hvad angår BIM. 7

8 Regeringsinitiativet i Storbritanien satte en række initiativer i gang Bl.a. etableringen ag NBS (National Building Specification) under den engelske arkitektforening RIBA. I UK havde man inden 2012 ikke det store fokus på BIM, men det ændrede sig radikalt med regeringens udmelding i 2012 om fuldt integreret BIM-samarbejde inden I Danmark lancerede man en overordnet implementeringsplan. I forbindelse med denne krævede man overgang fra 2D til 3D, via formuleringen af Bygherrekravene. Men byggebranchen havde svært ved på forhånd at tage stilling til og se konsekvenserne af disse nye krav. Det betød, at man først ved lanceringen af Det Digitale Byggeri pr. 1. januar 2007 reelt kunne tage stilling til de mange nye tiltag - herunder 3D, Bygningsmodeller og udbud på mængder. I UK indgik alle parter, regeringen og bygge- og anlægsbranchen en deal om, at det her ville man, og at de stillede krav skulle være skarpe, præcise og ikke indeholde kattelemme. Der er en lang række tiltag, som er interessante i måden krav og ambitioner til BIM iværksættes i UK, ligesom det synes at lykkes at få aktiveret hele byggebranchen frem mod et fælles mål. 8

9 Spørgsmål 2: Det vil jo være relevant her efter BIM UK konferencen - at starte med at spørge, hvor I ser forskellene mellem BIM-situationen i Storbritannien og i Danmark og evt. give en kort karakteristik af situationen i Storbritannien? Eigil Nybo: Den digitale udvikling indenfor byggebranchen i Danmark har strakt sig over mange år. Det startede med tiltag helt tilbage i 2001, hvor man endnu ikke kendte ordet BIM, men hvor man, i en af regeringen nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle dele af byggesektoren, udformede det overordnede arbejdsgrundlag for en digitalisering af byggeriet. Arbejdsgruppen inddrog alle aspekter i sit arbejde, naturligvis også standardisering. Men det var først senere, at troen på, at standardisering var løsning på alt ondt i byggebranchen, fik et så fremtrædende og næsten religiøst fokus, som det har i dag. I UK havde man inden 2012 ikke det store fokus på BIM, men det ændrede sig radikalt med regeringens udmelding i 2012 om fuldt integreret BIM-samarbejde inden Frem mod det endelig mål satte man sig en række delmål, som betød, at byggebranchen var helt klar over, hvilke forventninger og krav, der ville blive stillet til dem og hvornår. Dette var en nødvendig forudsætning for, at man kan gennemføre et så ambitiøst projekt over kun fire år. I Danmark lancerede man en overordnet implementeringsplan.i forbindelse med denne krævede man overgang fra 2D til 3D, via formuleringen af Bygherrekravene. Men byggebranchen havde svært ved på forhånd at tage stilling til og se konsekvenserne af disse nye krav. Det betød, at man først ved lanceringen af Det Digitale Byggeri pr. 1. januar 2007 reelt kunne tage stilling til de mange nye tiltag - herunder 3D, Bygningsmodeller og udbud på mængder. Selv om der i forbindelse med udarbejdelse af kravene blev afholdt orienterende møder og workshops, kom bygherrekravene næsten som en tyv om natten. Sådan opfattede mange i branchen i hvert fald situation i Der var naturligt nok stor usikkerhed om selve kravene, og om hvordan og i hvilket omfang, man skulle opfylde dem. Det gjorde det ikke bedre, at de første krav indeholdt mange muligheder for ikke at opfylde kravene. Erhversstyrelsen, som stod for implementeringen, led i høj grad af berøringsangst overfor en tøvende branche, og fik ikke skabt ejerskab til projektet blandt byggeriets parter. I UK indgik alle parter, regeringen og bygge- og anlægsbranchen en deal om, at det her ville man, og at de stillede krav skulle være skarpe, præcise og ikke indeholde kattelemme. I UK sker implementering således direkte på regeringens initiativ med en både politisk og faglig ambitiøs målsætning. Og man har været meget bevist om, at alle parter skal føle ejerskab til projektet, og at projektet netop skal omfatte alle aspekter af digitaliseringen. I alle de 4 indlæg på konferencen fornemmede man den stærke konsensus og det stærke engagement, der i England forekommer at være etableret mellem byggeriets mange parter. Marianne Friis: Der er en lang række tiltag, som er interessante i måden krav og ambitioner til BIM iværksættes i UK, ligesom det synes at lykkes at få aktiveret hele byggebranchen frem mod et fælles mål. 9

10 En række stærke initiativer vedrørende formulering af værktøjer, udviklinger af processer og implantationen af BIM i byggeriet i UK tages af NBS (National Building Specification) RIBA / NBS har igangsat en lang række aktiviteter, eksempelvis et imponerende model-bibliotek, hvor producenterne afholder visse af udgifterne. Alene det faktum tyder på handlekraft og ambitioner. Set udefra tyder det på, at det gør hele forskellen at have en slagkraftig Taksforce, som har mandat, kompetencer og ambitioner til at kickstarte en udvikling, hvor man på 4 år vil have alle dele af byggebranchen i UK klar til at arbejde i fuld BIM. Et sådan turn-around kræver, at både tekniske løsninger, evnen til at kommunikerer og regeringsbevågenhed, skal gå hånd i hånd for at ambitionerne skal lykkes. I UK ser de ud til at være godt på vej. Situationen i UK er en helt anden end i Danmark, fordi regeringen og organisa-tionerne er langt mere deltagende i BIM udviklingen end tilfældet er hos os. 10

11 For det første: Det er fra regeringsniveau, de britiske ambitioner for BIM introduceres, med en tale af Minister for the Cabinet Office Francis Maude 2011: "This Government's four year strategy for BIM implementation will change the dynamics and behaviours of the construction supply chain, unlocking new, more efficient and collaborative ways of working. This whole sector adoption of BIM will put us at the vanguard of a new digital construction era and position the UK to become the world leaders in BIM" Der er udarbejdet en rapport Industrial strategy: Goverment and industri in partnership, der sætter ambitionerne for BIM ind i en større kontekst, bl.a. som en nødvendig del for at kunne opfylde kravene til bæredygtighed samt den britiske regerings mål om innovation og udvikling for byggebranchen på verdensplan. Rapporten er holdt i et ikke teknisk sprog og kommunikeret, så det ikke handler om maskinrummet, men fra et helikopter perspektiv, der virker inkluderende på læseren. For det andet: Der blev nedsat en handlekraftig Taksforce, der har formået at få aktiveret hele byggebranchen, så alle dele af byggebranchen igangsætter de nødvendige tiltag, så alle kan være klar fra Det er alle byggeprojekter der skal udføres i BIM no exeptions. Der er en 4 årig periode, hvor der forberedes de nødvendige standarder / biblioteker / aftaler / forståelse og debatter, inden at kravene træder endelig i kraft. Alle dele af byggebranchen starter i princippet på lige vilkår, og ingen skal opfinde hjulet alene for at kunne opfylde kravene. For det tredje: RIBA / NBS har igangsat en lang række aktiviteter, eksempelvis et imponerende modelbibliotek, hvor producenterne afholder visse af udgifterne. Alene det faktum tyder på handlekraft og ambitioner. Ligeledes ser NBS ud til at være dygtige til at kommunikere budskabet på mange niveauer, som er inkluderende: Eksempelvis blog: National BIM Library Group Member, hvor der løbende er nye indlæg 4 5 om ugen. Set udefra tyder det på, at det gør hele forskellen at have en slagkraftig Taksforce, som har mandat, kompetencer og ambitioner til at kickstarte en udvikling, hvor man på 4 år vil have alle dele af byggebranchen i UK klar til at arbejde i fuld BIM. Et sådan turn-around kræver, at både tekniske løsninger, evnen til at kommunikerer og regeringsbevågenhed, skal gå hånd i hånd for at ambitionerne skal lykkes. I UK ser de ud til at være godt på vej. Christian Bolding: BIM-udviklingen i Danmark ligner i dag mere BIM-udviklingen i USA, som den var derovre for 8-10 år siden. Vi kan derfor, ved at se på USA i dag, forvente hvor vi er henne om ca. 10 år, hvis udviklingen i Danmark fortsætter, som den er startet. Situationen i UK er en helt anden end i Danmark, fordi regeringen og organisationerne i UK er langt mere deltagende i BIM udviklingen end tilfældet er hos os. 11

12 Faktisk er det sådan, at de to største spillere i BIM-udviklingen i UK er regeringen og arkitektforeningen. Flere end 350 var tilmeldt konferencen, - der var deltagere fra hele landet - frokosten indtages stående. BIM-udviklingen i UK er p.t. ca. 5-7 år foran udviklingen i Danmark og giver os mulighed for at lære af det, de har gjort, og det de gør fremadrettet, hvorved vi forhåbentligt kan undgå en udvikling i Danmark, som set i USA. Man har både i England og Danmark opsat en række krav til projektering af offentlige byggerier. Forskellen er, at i Danmark har man blot stukket kravene ud, og så er det op til rådgiverne selv at overholde kravene. I England har man derimod valgt, at udvikle nogle brugbare værktøjer til rådgiverne, som gør, at man som bygherre får - ikke ens projekter men mere ensartede projekter. Hvis man ser på, hvor vi i Danmark er i BIM-implementeringsprocessen i forhold til den tid, den har været undervejs, må man sige, at UK har haft en mere målrettet, struktureret og hastig proces. En række stærke værktøjer er udviklet i NBS under den britiske arkitektforening 12

13 Faktisk er det sådan, at de to største spillere i BIM-udviklingen i UK er regeringen og arkitektforeningen. Jeg opfatter udviklingen i UK, som en reaktion på udviklingen i USA og en bevidst handling for at modvirke den brancheglidning, der er sket i USA, netop på grund af BIM udviklingen. Brancheglidningen skyldes bl.a., at de små og mellemstore arkitekt- og ingeniørfirmaer i USA ikke i tide har evnet at indoptage de nye teknologier og påbegynde at 3D-projektere i den BIMverden, der er så kraftig i udvikling. Min opfattelse af udviklingen i UK blev styrket, ved at høre, hvor engagerede og dybt inde i stoffet de 4 professionelle repræsentanter for BIM-udviklingen i UK er og hvilket stort udbytte af denne igangværende udvikling, de alle allerede kunne dokumentere. BIM-udviklingen i UK er p.t. ca. 5-7 år foran udviklingen i Danmark og giver os mulighed for at lære af det, de har gjort, og det de gør fremadrettet, hvorved vi forhåbentligt kan undgå en udvikling i Danmark, som set i USA. Lone Sand: Den største forskel mellem situationen i UK og Danmark er helt klart, at regeringen i UK er involveret og understøtter BIM-processen i byggebranchen. Det betyder, at størstedelen af de implicerede i byggeprocesserne har fået større indsigt og et bedre værdigrundlag indenfor en kort årrække, end tilfældet er i Danmark. Det kunne være meget interessant, hvis vi i Danmark spejlede os op imod deres proces. Konferencen dokumenterede, at der en række inspirationer og en del knowhow at hente i UK. Christoffer Nielsen: Man har både i England og Danmark opsat en række krav til projektering af offentlige byggerier. Forskellen er, at i Danmark har man blot stukket kravene ud, og så er det op til rådgiverne selv at overholde kravene. I England har man derimod valgt, at udvikle nogle brugbare værktøjer til rådgiverne, som gør, at man som bygherre får - ikke ens projekter men mere ensartede projekter. Samtidig er man sikker på, at de modeller, man som bygherre modtager, overholder de krav, der er sat, da alle rådgiver bruger objekter fra den samme database. En database, der opdateres kontinuerligt, af leverandørerne af de pågældende byggeobjekter. Mette Mikkelsen: Hvis man ser på, hvor vi i Danmark er i BIM-implementeringsprocessen i forhold til den tid, den har været undervejs, må man sige, at UK har haft en mere målrettet, struktureret og hastig proces. Meget imponerende har man fået hele branchen i UK til at definere, hvordan de kommer i mål, og dette arbejdes der benhårdt for. Der har været en kraftig indsats for at imødekomme hele branchen, så man netop kan skabe denne fælles front og dermed fornemmelsen af ejerskab og ansvar fra alle i branchen. Det er imponerende, i hvilken udstrækning det tilsyneladende er lykkedes i modsætning til i Danmark, hvor det efter min mening går alt for langsom, og hvor alle forsøger egenrådigt på må og få at løse BIM-udfordringen. I NCC arbejder vi målrettet mod at være på forkant med BIM-udviklingen. Vi forsøger så vidt muligt at støtte alle vores rådgivere ved at lægge mange udviklingstimer i vores projekter og dermed assistere med koordinering af BIM, løse løbende opståede problemer samt sikre, at kommunikation og udveksling fungerer, som det skal. 13

14 Mr. Andrew Radley, Lead Digital Engineer fra et af UK s største entreprenørvirksomheder Laing O rourke understregede som Mette Mikkelsen (NCC) vigtigheden af det tætte samarbejde med rådgiverne omkring BIMprojekterne. men ikke desto mindre, sad man tilbage med fornemmelsen af, at byggeindustrien i Storbritannien i langt bredere og højere grad har taget BIM til sig end tilfældet er her i Danmark. Mr. Martin Simpson, Associate Director hos ARUP påpegede også samarbejdets nødvendighed og gennemgik og demonstrerede de forskellige partneres modelbidrag i den samlede proces. De forskellige fagmodeller samles til én. En meget fin målsætning, som man desværre ikke fik kommunikeret ud til en noget skeptisk dansk branche. Man fik ret hurtigt i forløbet flyttede fokus fra proces til produkt. Fra et helt nødvendigt fokus på omstilling af både samarbejdsformer og samarbejdsmetoder gled fokus over på dét, der umiddelbart var lettere at håndtere, nemlig standardisering hvilket i dag står som alle løsningers moder. Man forsømte på trods af gode intentioner, at få skabt konsensus omkring Det Digitale Byggeri. I forbindelse med etablering af cuneco i 2010 var man meget opmærksom på dette forhold, og man søgte via brugermøder og workshops at skabe konvergens omkring cunecos udviklingsprojekter. 14

15 Vi arbejder også mod at stille de rigtige krav til modellerne, så hele projektet får mest muligt ud af BIM fra skitse til produktion og aflevering. I totalentrepriser ser vi som entreprennør kun en fordel i at få leverandører, underentreprennører og andre faglige personer (f.eks. energi, brand) i spil tidligt i fprocessen. Hermed forsøger vi at flytte projektet mod den optimale løsning. Dette illustreres bl.a. i Mac Leamy s kendte graf. Jeg mener, at vi alle skal bruge vores resourser, der hvor vi er stærke og i fællesskab arbejde frem mod det bedste projekt, både i forhold til arkitektur, bygbarhed og økonomi. Per Kortegaard: Jeg må sige jeg var dybt imponeret over, hvor integreret BIM forekommer at være i de forskellige faggrupper, der var repræsenteret på konferencen. Jeg er selvfølgelig på det rene med, at det var blomsten af den engelske byggeindustri vi havde inviteret men ikke desto mindre, sad man tilbage med fornemmelsen af, at byggeindustrien i Storbritannien i langt bredere og højere grad har taget BIM til sig end tilfældet er her i Danmark. Og det er ikke mindst RIBA s fortjeneste. Vi har i forbindelse med forberedelsen til konferencen fulgt de rigtig mange websites, der rummer information, uddannelse og debat om BIM i England. Websites som både er oplagt af RIBA, men også af uddannelsesinstitutioner og private organisationer. Stephen Hamil fra RIBA Entreprises kunne efterfølgende bekræfte vores formodning om den brede udbredelse i England. Spørgsmål 3: Det Digitale Byggeri har været gældende siden 1. januar 2007 via en IKT-bekendtgørelse under Statsbyggeloven. Bekendtgørelsen blev justeret pr. 1. april 2013 med inddragelsen af kommuner og regioner og suppleret med kravet om, at arkitektkonkurrencer nu også skal besvares med aflevering af en IFC model. Hvordan har I hver især set udviklingen i denne periode og hvor er vi nu? Eigil Nybo: Intensionerne bag Det digitale Byggeri var klare og målrettede. En mere effektiv byggebranche, bedre og integreret samarbejde, 3D, Bygningsmodeller, udbud på mængder, alle aspekter af byggebranchen skulle undergå en radikal forvandling for at højne både kvaliteten og produktiviteten. En meget fin målsætning, som man desværre ikke fik kommunikeret ud til en noget skeptisk dansk branche. Man fik ret hurtigt i forløbet flyttede fokus fra proces til produkt. Fra et helt nødvendigt fokus på omstilling af både samarbejdsformer og samarbejdsmetoder gled fokus over på dét, der umiddelbart var lettere at håndtere, nemlig standardisering hvilket i dag står som alle løsningers moder. Man forsømte på trods af gode intentioner, at få skabt konsensus omkring Det Digitale Byggeri. I forbindelse med etablering af cuneco i 2010 var man meget opmærksom på dette forhold, og man søgte via brugermøder og workshops at skabe konvergens omkring cunecos udviklingsprojekter. 15

16 Problemet var, at cuneco i det videre arbejde ikke inddrog disse forhold, men alene rettede fokus på standarder, og som en logisk konsekvens heraf, udarbejdede en analyse af branchens påståede behov for standarder. Alene det, at implementere en ny teknologi, vil i sig selv, aldrig betyde en stigning i produktiviteten. Først når en ny teknologi kombineres med nye måder at tænke på, sker der afgørende forbedringer. Derved bliver man i UK i stand til at rette fokus på selve forandringsprocessen, og de udfordringer den giver. MacLeamy s berømte BIM -kurve der visualiserer forholdene mellem tid / omkostninger ved designændringer. Des tidligere ændringerne ligger des billigere ligeså, at mange designbeslutninger skubbes og bør skubbes frem i processen Udviklingen er generelt gået langsomt i Danmark, men har taget fart de seneste par år, hvor flere tegnestuer har indset, at det er nødvendigt at komme med på 3D-bølgen. Desværre har de meget korte IKT-bekendtgørelser fået mange til at tro at, der ikke rigtig står noget i dem, at kravene ikke rigtig har nogen betydning, fordi de er så kortfattet formuleret. Langt fra alle forstår, at de nye IKT-bekendtgørelser repræsenterer et paradigmeskifte i forhold til, den måde vi har projekteret på i årtier. 16

17 På disse brugermøder blev det klart, at der var mange andre barrierer end manglende teknik og standarder, der stod i vejen for den uhindrede udveksling af informationer: Byggebranchens konservative og ambivalente indstilling og uafklarede ansvarsforhold kunne blive en barriere. Problemet var, at cuneco i det videre arbejde ikke inddrog disse forhold, men alene rettede fokus på standarder, og som en logisk konsekvens heraf, udarbejdede en analyse af branchens påståede behov for standarder. Det var en klart ledende præmis, hvor man postulerede, at det branchen havde brug for - ganske vist underforstået - var nye standarder. For kun på den måde kunne man løse alle udfordringerne i forbindelse med implementering af de nye digitale værktøjer. Der er i byggeriets organisationer en næsten insisterende tro på, at digitale standarder, tabeller og formater kan løse alle vores samarbejdsproblemer. Det vil være helt uden mening, hvis vi ikke får gjort op med indgroede vaner og metoder på alle niveauer. Alene det, at implementere en ny teknologi, vil i sig selv, aldrig betyde en stigning i produktiviteten. Først når en ny teknologi kombineres med nye måder at tænke på, sker der afgørende forbedringer. Det var på baggrund heraf uhyre interessant at konstatere på konferencen, at man I UK implementerer og anvender standarder, som det de er, ét af de mange nødvendige værktøjer, der anvendes i forbindelse med implementering og understøttelse af en forandringsproces. Derved bliver man i UK i stand til at rette fokus på selve forandringsprocessen, og de udfordringer den giver. Og i dette brede fokus kan inddrages et bredt spekter af de nye spændende og innovative muligheder som den hastige BIM-udvikling byder til: arkitektoniske, tekniske, pris, tid og bæredygtighed mmm. Christoffer Nielsen: Udviklingen er generelt gået langsomt i Danmark, men har taget fart de seneste par år, hvor flere tegnestuer har indset, at det er nødvendigt at komme med på 3D-bølgen. Det har også bevirket, at flere og flere tegnestuer i dag kan overholde kravene i de nye IKTbekendtgørelser. Potentialet, udfordringen og mulighederne ligger nu i, at vi begynder at bruge modellernes potentialer fuldt ud, og dermed rent faktisk også både som rådgiver, udførende og byherre får gevinsten ved at bruge-bim metoden igennem helle byggeprocessen. Christian Bolding: De to nye bekendtgørelser, der stiller krav til IKT (og BIM) i rigtig mange statslige, kommunale, regionale og almene byggerier, er forfattet meget kortfattet men med krav, der er særdeles omfattende. Desværre har de meget korte IKT-bekendtgørelser fået mange til at tro at, der ikke rigtig står noget i dem, at kravene ikke rigtig har nogen betydning, fordi de er så kortfattet formuleret. Langt fra alle forstår, at de nye IKT-bekendtgørelser repræsenterer et paradigmeskifte i forhold til, den måde vi har projekteret på i årtier. I det halve år IKT-bekendtgørelserne har været gældende, har jeg set en del, der har holdningen: vi gør bare som vi plejer og så får vi nok tilgivelse., 17

18 Jeg kunne godt få den tanke, at ved revisionen af IKT bekendtgørelserne i 2015, kommer der en opstramning med hensyn til sanktioner ved overtrædelse af IKT bekendtgørelserne. Vi arbejder sammen på kryds og tværs med så mange forskellige parter, at vi umuligt kan stille krav til rådgiveres og leverandøres valg af programmer. Derfor er understøtning af IFC altafgørende, hvis vi skal have udbytte af BIM De udbredte samarbejdsrelationer kræver udveksling af modeller og derfor brugbare udvekslingsformater som IFC og som her AECOsim: AECOsim - Building Design, Analysis, and Simulation Software for Multi-discipline Building Teams Se: Men fra januar 2007, hvor IKT-bekendtgørelsen træder i kraft, accelererer tegnestuerne voldsomt og i løbet af meget kort tid, blev vi på skolen kørt agterud og kan i dag dårligt nok levere kompetente kandidater til at indgå i BIM-sammenhængene ude i den rå virkelighed. Jeg fornemmede på det tidspunkt stærke frustrationer, skepsis og en del modvilje mod Det Digital Byggeri. Men det er som om, stemningen over de seneste år er begyndt at vende: Endvidere er der flere af de store arkitektfirmaer, der føler, at de bliver afkrævet IKT-ydelser, som er meget omkostningstunge for dem, og som byggeriets andre aktører slet ikke er i stand til efterfølgende at anvende (læs: især entreprenører og bygherrer) 18

19 Jeg kunne godt få den tanke, at ved revisionen af IKT bekendtgørelserne i 2015, kommer der en opstramning med hensyn til sanktioner ved overtrædelse af IKT bekendtgørelserne. Mette Mikkelsen: Jeg har på fornemmelsen, at de IKT-krav, der blev stillet i 2007 ikke blev taget særligt alvorligt. Kun på de helt store præstigeprojekter, bliver der gjort et forsøg på at 3D-modellere. Med de nye krav kan vi dog mærke, at alle tager det væsentligt mere seriøst. Bygherrene er rent faktisk begyndt at stille krav og ikke bare henvise til IKT-bekendtgørelserne. Dog mangler de stadig ofte at definere, hvad der skal afleveres ved især arkitektkonkurrencer og ved aflevering til Drift&Vedligehold. Det nye fokus på aflevering i IFC er vi hos entreprenøren meget lettede over. Vi arbejder sammen på kryds og tværs med så mange forskellige parter, at vi umuligt kan stille krav til rådgiveres og leverandøres valg af programmer. Derfor er understøtning af IFC altafgørende, hvis vi skal have udbytte af BIM Lone Sand: Efterlevelse af de nye krav har skabt en bred dialog om proces, krav og niveau rådgiverfirmaerne imellem. IFC udveksling åbner op for branchens indsigt i den værdiskabende del af udveksling på tværs af de involverede discipliner. Dette gør, at vi får optimeret udvekslingskravene i samarbejde med Building Smart, Bips osv. De metoder, vi bruger i dag, stiller krav til, at udvekslingen foregår så smertefrit som muligt, og vi kan arbejde på at få bedre information i vores udveksling fremadrettet. Per Kortegaard: Jeg har en meget stor berøringsflade til de forskellige tegnestuer her i Aarhus i kraft af mit job på Arkitektskolen og mit mangeårige engagement i IT-integrationen i undervisningen. Det er min klare opfattelse, at vi på skolen i årene før 2007 kunne bryste os af at være foran tegnestuerne i 3D-udviklingen i det, at vi gennem mange år havde arbejdet med 3Dbygningsmodellering i forskelligt software. Og leveret efteruddannelse i det til professionen. Men fra januar 2007, hvor IKT-bekendtgørelsen træder i kraft, accelererer tegnestuerne voldsomt og i løbet af meget kort tid, blev vi på skolen kørt agterud og kan i dag dårligt nok levere kompetente kandidater til at indgå i BIM-sammenhængene ude i den rå virkelighed. Det står også meget klart for mig, at det lige efter 2007 var ekstremt tungt for tegnestuerne at løfte IKT-bekendtgørelsernes krav: Det kostede rigtigt dyrt at anskaffe software og hardware og den nok tungeste byrde var efteruddannelsen af medarbejderne. Jeg fornemmede på det tidspunkt stærke frustrationer, skepsis og en del modvilje mod Det Digital Byggeri. Men det er som om, stemningen over de seneste år er begyndt at vende: Flere og flere begynder at høste gevinsterne ved 3D-digitaliseringen og nogle hævder oveni købet, at de tjener penge på det andre hævder dog det modsatte, skal retfærdigvis siges. Men summa summarum er det min klare opfattelse, at de fleste er overbeviste om, at 3D IKTintegrationen er kommet for at blive og, at der ligger gevinster for enden af regnbuen, trods det, at der stadig opleves store besværligheder på grund af manglende standarder og krav om for komplicerede procedurer. Endvidere er der flere af de store arkitektfirmaer, der føler, at de bliver afkrævet IKT-ydelser, som er meget omkostningstunge for dem, og som byggeriets andre aktører slet ikke er i stand til efterfølgend e at anvende (læs: især entreprenører og bygherrer). 19

20 Udviklingen hos Foster and Partners 5 15 år siden..at der savnes et Top Down overblik altså en fortælling oppefra der sætter det hele i perspektiv som vi på konferencen så tydeligt hørte, man havde gjort i UK Der vil aldrig blive stillet spørgsmålstegn ved, at der i maskinrummet er mange tekniske aspekter, der skal være udviklet / løst inden, at et så omfattende paradigmeskifte kan lykkes Hvorfor er BIM en god idé og en nødvendig investering? - ikke bare for de enkelte virksomheder, store som små, men for Danmark? Der skal være et klart Top-Down overblik for hele branchen det mangler nu Hvorfor er det en gylden mulighed for branchen at rykke ind i en ny tidsalder? Udviklingen hos Foster and Partners de sidste 15 år og som de ser potentialerne i BIM i dag Jeg kan sådan set godt forstå dem et stykke af vejen, der siger, at der er tale om en DJØFicering af faget / byggeriet. Og jeg tror ikke, det alene skyldes en sædvanlig modstand mod alt nyt men snarere, at ændringerne og de mange krav til den nye praksis kommer ovenfra og fra personer der ikke selv er involverede i det daglige praktiske arkitektarbejde og derfor ikke har følingen med, hvilke konkrete problemer, det skaber. 20

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser du behøver ikke vente på branchen indhold leder bips nyt

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference bips nyt 4 / 2005 bips 4 / 2005 1 Sandhedens time i Odense Som

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere