Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen"

Transkript

1 Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen / bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant at konkludere på konferencen med den begrundelse, at konferencen endte med at stå som et meget stærkt udsagn om den dynamiske IKT-udviklingen i byggeriet især i Storbritannien og derved perspektiverede konferecen BIM-situationen i Danmark. Valget faldt på at udarbejde foreliggende publikation som en interviewartikel. 8 spørgsmål blev formuleret - og gruppens medlemmer besvarede spørgsmålene skriftligt - uafhængigt af hinanden. Marianne Friis, Konstruktør, Byggeøkonom, Team leader SHL Lone Sand, VDC Koordinator, NCC Eigil Nybo, Projektleder Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Mette Mikkelsen, cand.arch, VDC Koordinator, NCC Christoffer Nielsen, Konstruktør, Bim-medarbejder SHL Christian Bolding, Arkitekt, Byggeøkonom

2 En stor tak til sponsorerne! - som gjorde konferencen mulig. Et fyldt auditorium (ø), De 4 professionelle oplægsholdere (M), Frokosten i udstillingslokalet (N) Arrangementsgruppen: Marianne Friis, Konstruktør, Byggeøkonom, Team leader, SHL Lone Sand, VDC Koordinator, NCC Eigil Nybo, Projektleder Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Mette Mikkelsen cand.arch, VDC Koordinator, NCC Christoffer Nielsen, Konstruktør, BIM medarbejder SHL Christian Bolding, Arkitekt, Byggeøkonom Foto: Claire Wanjiru Bay Jensen

3 Banner på Arkitektskolens auditoriefacade annoncerer konferencen Foto: Eigil Nybo Indholdsfortegnelse: Sponsorerne....side 2 Indholdsfortegnelse...side 3 Forord...side 4 Konferencens 4 oplægsholdere side 5 Billeder af og uddrag af hilsener fra - deltagere......side 6 Spørgsmål 1: Hvem har arrangementsgruppen bestået af?...side 7 Spørgsmål 2: Hvor ser I forskellene mellem BIM-situationen i Storbritannien og i Danmark? og giv evt. en kort karakteristik af situationen i Storbritannien...side 9 Spørgsmål 3: Det Digitale Byggeri har været gældende i Danmark siden 1. januar Hvordan har I hver især set udviklingen siden da og hvor er vi nu?...side 15 Spørgsmål 4: Nogle har hævdet, at Det Digitale Byggeri er en DJØFicering af byggeriet. Hvor ser I perspektiverne og besværlighederne ved BIM-udviklingen?...side 21 Spørgsmål 5: Betyder BIM-udviklingen noget for den arkitektoniske kvalitet - i bredeste forstand?...side 25. Spørgsmål 6: Hvordan ser det ud med uddannelse og efteruddannelse af byggeriets forskellige fagfolk nu hvor BIM-kompetencer er nødvendige?...side 29 Spørgsmål 7: Hvordan ser BIM-engagementet ud indenfor de forskellige fag?...side 35 Spørgsmål 8: Kan vi se frem til en ny BIM-konference næste år?...side 41 3

4 Et fyldt auditorium og 4 særdeles professionelle forelæsere sikrede en udbytterig konference Øverst til højre: Mr. Stephen Holmes, Design Systems Manager hos Foster and Partners Nederst til venstre: Dr. Stephen Hamil, Director of Design and Innovation at RIBA Enterprises forelæser Nederst til højre: Mr. Martin Simpson, Associate Director hos Arup i samtale med studerende i pausen Forord BIM Aarhus afholdt den 3. oktober 2013 på Arkitektskolen Aarhus en særdeles velbesøgt konference BIM UK med over 350 tilmeldte. Flere end 200 professionelle og godt og vel 150 studerende og undervisere fra hele landet overværede 4 højt kvalificerede indlæg fra 4 særdeles professionelle repræsentanter for den britiske byggeindustri. Efter afholdelsen af konference har planlægningsgruppen/bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant, at runde arbejdet med konferencen af ved at søge at konkludere - med den begrundelse, at konferencen endte op med at stå som et meget stærkt udsagn om IKT-udviklingen i byggeriet i Storbritannien og derfor også perspektiverede BIM situationen i Danmark. Valget faldt på at udarbejde foreliggende publikation som en interviewartikel. Sammen formulerede vi 8 spørgsmål, som både konkret retter sig mod konferencens indhold, men også søger på baggrund heraf, at debattere den generelle BIM-situation i Danmark. Vi har hver især besvaret de stillede spørgsmål uden at have kendskab til hinandens svar, hvorfor det samlede billede er blevet ganske nuanceret. De enkelte svar reflekterer således ikke nødvendigvis BIM Aarhus samlede bestyrelses opfattelse. Den samlede tekst kan forekomme nogle lang og med visse gentagelser -, hvorfor vi har disponeret venstresiderne af publikationen med hurtigt læste kernecitater fra de forskellige indlæg, som kan læses i sine fulde længder på højresiderne 4

5 Konferencens 4 oplægsholdere: Dr. Stephen Hamil, Director of Design and Innovation at RIBA Enterprises er via sin stilling i RIBA Enterprises dybt involveret i gennemførelsen af den fulde integration af Building Information Modelling (BIM) i Storbritannien. Stephen Hamil står for udviklingen af generiske modeller, udvikling af systematikker for producentvirksomhedernes modeludvikling, udvikling af modelleringsmetode og mm. Se i øvrigt hans blog om konferencen: Mr. Andrew Radley, Senior BIM Engineer at Laing O'Rourke Englands største entreprenørselskab, der arbejder World Wide som bevidst arbejder på integration af BIM i samtlige deres processer. Andrew Radley fortalte og viste - store og vanskelige projekter, hvor god og dygtig logistik og bevidst anvendelse af gennemprøvede modelteknikker sikrer firmaet en førerposition. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i de nye teknologier sikrer sammen med stor in-house produktion dels større produktivitet og dels færre skader og ulykker hvilket, ud over det positive i sig selv, betyder mindre udgifter til forsikringer for firmaet. Mr. Martin Simpson, Associate Director at Arup måske ikke verdens største ingeniørfirma, men verdens mest innovative og progressive ingeniørfirma arbejder World Wide og ligger i front i avanceret BIM-integration. Martin Simpsons indlæg dokumenterede via imponerende projekter fra alle steder på kloden, at alle de hensyn der er oppe i tiden og formodentlig fremadrette vil være det: bæredygtighed, energieffektivering, cradle to cradle, ressourcebevidsthed og øget sikkerhed og sundhed alene er muligt ved anvendelse af avanceret BIM-software med dertilhørende specialsoftware til diverse simuleringer. Mr. Stephen Holmes, Design Systems Manager at Foster and Partners har de sidste år har arbejdet meget bevist og avanceret med integration af BIM i tilblivelsen af deres projekter såvel i designfasen, som i byggeproces og ved automatiserede produktionsprocesser af bygningskomponenter til opførelsen af deres projekter. Netop tegnestuens skarpe arkitektoniske talent og commitment kombineret med traditionelle og meget nye arbejdsprocesser med anvendelsen af de mest avancerede teknologier gjorde indtryk. Tegnestuen har endvidere ressourcerne til selv at programmere software hvis de ikke er tilfredse med softwaren out of the box. Tegnestuen er særdeles international fungerer 24 timer i døgnet ansætter kun de bedste og fordrer en bred faglig IT-kompetence ved nyansættelser. 5

6 Billeder fra konferencen og uddrag af hilsner fra deltagere Flere fotos fra konferencen og hilsenerne i deres fulde længder og flere kan læses på: Markus Lampe, BIM manager, DTU Campus Service: Fremragende arrangement! Det var meget interessant at se, hvor langt man allerede nu er kommet I United Kingdom i forbindelse med etablering af praktiske løsninger for den fulde BIM implementering i 2016 Jan Karlshøj. Sektionsleder, lektor. DTU Byg. Institut for Byggeri og Anlæg, DTU BIM UK konferencen den 3. okt. 2013, arrangeret af BIM, Aarhus var den anden i rækken af konferencer med et udelukkende udadrettet fokus. Der er utroligt vigtigt, at BIM Aarhus afholder denne type arrangementer for den danske byggesektor. Trods Aarhus ligger i hjertet af Danmark, er det rart at se, man ikke er navlebeskuende, men retter blikket ud over horisonten. Marianne Friis, formand i BIM AARHUS byder velkommen til konferencen, Lone Sand, næstformand i samtale med deltager Ulrik Beske, Divisionsdirektør, Tilbud, BIM, D&E, MT Højgaard A/S Indlæggene fra foredragsholderne var bestemt relevante, og alle indlæg bevidnede, at UK er kommet langt på BIM og VDC området, og at man derved kunne sikre en reel produktivitetsstigning i branchen. Jeg savner at flere leverandører og udførende deltager i sådanne arrangementer Morten Steffensen, IKT-koordinator, Københavns Ejendomme: Jeg synes BIM UK-arrangementet var rigtig godt med nogle af de fremmeste, mest kompetente og udviklingsorienterede rådgivere og udførende fra UK Et fyldt auditorium og løbende introduktion af de professionelle engelsek forelæsere 6

7 Spørgsmål 1: I har en meget bredt sammensat bestyrelse i BIM Aarhus - og hvem har arbejdsgruppen bestået af? Ja! Svarer Marianne Friis, som er formand for BIM Aarhus, bygningskonstruktør og byggeøkonom og selv ansat hos SHL som Team Leader og BIM ansvarlig: Vi er i den gode situation, at vi i gruppen dækker meget bredt over hele det byggefaglige felt: Lone sand er næstformand i BIM Aarhus og var i en årrække ansat hos Arkitema, hvor hun bestred jobbet som BIM Supervisor og var metode- og modelansvarlig for det kommende supersygehus DNV Gødstrup. Lone er siden blevet ansat som VDC Koordinator hos NCC. Eigil Nyboe er mangeårig projektleder hos Arkitema og har beskæftiget sig med faglig ITintegration gennem en menneskealder. Efter at Eigil er gået på efterløn, har han arbejdet ihærdigt i BIM Aarhus med arrangementerne BIM Finland 2012 og nu BIM UK. Herudover sidder Eigil dybt begravet i udviklingsarbejdet hos BIPS/cuneco vedrørende bygningsdeles egenskabsdata i forbindelse med klassifikationsprocesserne i CCS ved opbygning af digitale bygningsmodeller. Mette Mikkelsen, som er nyeste medlem i bestyrelsen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus men ansat i entreprenørbranchen hos NCC som modelkoordinater. Som vi ofte har drøftet, er det vigtigt, at medlemmerne i bestyrelsen i BIM Aarhus ikke skal være for ens. Da netværket skulle finde en afløser fra Karen Sarna Hansen, der flyttede til København, var man bevidste om, det skulle være en passioneret person fra entreprenørbranchen og ikke fra rådgiverbranchen, som er godt repræsenteret i forvejen Christian Bolding er også arkitekt og byggeøkonom og har gennem sin lange karriere arbejdet i både velrenommerede arkitektvirksomheder og inden for ingeniørbranchen. Christian Bolding underviser i dag rundt på forskellige kurser i paradigmeskiftet fra 2D tegning til 3D modellering og i principperne i BIM og rådgiver enkeltvirksomheder i deres direkte implementering af de nye processer. Christoffer Nielsen har gennem flere år arbejdet med fingrene dybt nede i selve BIM stoffet, hvor han bl.a. som BIM ansvarlig hos AART Architects, har arbejdet direkte med bygningsmodellering Christoffer varetager BIM Aarhus hjemmeside, og efter et kort arbejdsophold hos Sahl Arkitekter er Christoffer nu ansat som BIM-medarbejder hos SHL. Per Kortegaard er lektor på Arkitektskolen Aarhus og har gennem mange år beskæftiget sig med integration af IT i arkitektuddannelsen bl.a. som formand for skolens tidligere IT-udvalg. Per Kortegaard sidder i bestyrelsen i BVU Net en sammenslutning af samtlige institutioner, der uddanner til byggeriet - med fokus på IKT i byggeuddannelserne og han har derigennem et godt indblik i, hvordan det ser ud på den uddannelsesmæssige scene i Danmark hvad angår BIM. 7

8 Regeringsinitiativet i Storbritanien satte en række initiativer i gang Bl.a. etableringen ag NBS (National Building Specification) under den engelske arkitektforening RIBA. I UK havde man inden 2012 ikke det store fokus på BIM, men det ændrede sig radikalt med regeringens udmelding i 2012 om fuldt integreret BIM-samarbejde inden I Danmark lancerede man en overordnet implementeringsplan. I forbindelse med denne krævede man overgang fra 2D til 3D, via formuleringen af Bygherrekravene. Men byggebranchen havde svært ved på forhånd at tage stilling til og se konsekvenserne af disse nye krav. Det betød, at man først ved lanceringen af Det Digitale Byggeri pr. 1. januar 2007 reelt kunne tage stilling til de mange nye tiltag - herunder 3D, Bygningsmodeller og udbud på mængder. I UK indgik alle parter, regeringen og bygge- og anlægsbranchen en deal om, at det her ville man, og at de stillede krav skulle være skarpe, præcise og ikke indeholde kattelemme. Der er en lang række tiltag, som er interessante i måden krav og ambitioner til BIM iværksættes i UK, ligesom det synes at lykkes at få aktiveret hele byggebranchen frem mod et fælles mål. 8

9 Spørgsmål 2: Det vil jo være relevant her efter BIM UK konferencen - at starte med at spørge, hvor I ser forskellene mellem BIM-situationen i Storbritannien og i Danmark og evt. give en kort karakteristik af situationen i Storbritannien? Eigil Nybo: Den digitale udvikling indenfor byggebranchen i Danmark har strakt sig over mange år. Det startede med tiltag helt tilbage i 2001, hvor man endnu ikke kendte ordet BIM, men hvor man, i en af regeringen nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle dele af byggesektoren, udformede det overordnede arbejdsgrundlag for en digitalisering af byggeriet. Arbejdsgruppen inddrog alle aspekter i sit arbejde, naturligvis også standardisering. Men det var først senere, at troen på, at standardisering var løsning på alt ondt i byggebranchen, fik et så fremtrædende og næsten religiøst fokus, som det har i dag. I UK havde man inden 2012 ikke det store fokus på BIM, men det ændrede sig radikalt med regeringens udmelding i 2012 om fuldt integreret BIM-samarbejde inden Frem mod det endelig mål satte man sig en række delmål, som betød, at byggebranchen var helt klar over, hvilke forventninger og krav, der ville blive stillet til dem og hvornår. Dette var en nødvendig forudsætning for, at man kan gennemføre et så ambitiøst projekt over kun fire år. I Danmark lancerede man en overordnet implementeringsplan.i forbindelse med denne krævede man overgang fra 2D til 3D, via formuleringen af Bygherrekravene. Men byggebranchen havde svært ved på forhånd at tage stilling til og se konsekvenserne af disse nye krav. Det betød, at man først ved lanceringen af Det Digitale Byggeri pr. 1. januar 2007 reelt kunne tage stilling til de mange nye tiltag - herunder 3D, Bygningsmodeller og udbud på mængder. Selv om der i forbindelse med udarbejdelse af kravene blev afholdt orienterende møder og workshops, kom bygherrekravene næsten som en tyv om natten. Sådan opfattede mange i branchen i hvert fald situation i Der var naturligt nok stor usikkerhed om selve kravene, og om hvordan og i hvilket omfang, man skulle opfylde dem. Det gjorde det ikke bedre, at de første krav indeholdt mange muligheder for ikke at opfylde kravene. Erhversstyrelsen, som stod for implementeringen, led i høj grad af berøringsangst overfor en tøvende branche, og fik ikke skabt ejerskab til projektet blandt byggeriets parter. I UK indgik alle parter, regeringen og bygge- og anlægsbranchen en deal om, at det her ville man, og at de stillede krav skulle være skarpe, præcise og ikke indeholde kattelemme. I UK sker implementering således direkte på regeringens initiativ med en både politisk og faglig ambitiøs målsætning. Og man har været meget bevist om, at alle parter skal føle ejerskab til projektet, og at projektet netop skal omfatte alle aspekter af digitaliseringen. I alle de 4 indlæg på konferencen fornemmede man den stærke konsensus og det stærke engagement, der i England forekommer at være etableret mellem byggeriets mange parter. Marianne Friis: Der er en lang række tiltag, som er interessante i måden krav og ambitioner til BIM iværksættes i UK, ligesom det synes at lykkes at få aktiveret hele byggebranchen frem mod et fælles mål. 9

10 En række stærke initiativer vedrørende formulering af værktøjer, udviklinger af processer og implantationen af BIM i byggeriet i UK tages af NBS (National Building Specification) RIBA / NBS har igangsat en lang række aktiviteter, eksempelvis et imponerende model-bibliotek, hvor producenterne afholder visse af udgifterne. Alene det faktum tyder på handlekraft og ambitioner. Set udefra tyder det på, at det gør hele forskellen at have en slagkraftig Taksforce, som har mandat, kompetencer og ambitioner til at kickstarte en udvikling, hvor man på 4 år vil have alle dele af byggebranchen i UK klar til at arbejde i fuld BIM. Et sådan turn-around kræver, at både tekniske løsninger, evnen til at kommunikerer og regeringsbevågenhed, skal gå hånd i hånd for at ambitionerne skal lykkes. I UK ser de ud til at være godt på vej. Situationen i UK er en helt anden end i Danmark, fordi regeringen og organisa-tionerne er langt mere deltagende i BIM udviklingen end tilfældet er hos os. 10

11 For det første: Det er fra regeringsniveau, de britiske ambitioner for BIM introduceres, med en tale af Minister for the Cabinet Office Francis Maude 2011: "This Government's four year strategy for BIM implementation will change the dynamics and behaviours of the construction supply chain, unlocking new, more efficient and collaborative ways of working. This whole sector adoption of BIM will put us at the vanguard of a new digital construction era and position the UK to become the world leaders in BIM" Der er udarbejdet en rapport Industrial strategy: Goverment and industri in partnership, der sætter ambitionerne for BIM ind i en større kontekst, bl.a. som en nødvendig del for at kunne opfylde kravene til bæredygtighed samt den britiske regerings mål om innovation og udvikling for byggebranchen på verdensplan. Rapporten er holdt i et ikke teknisk sprog og kommunikeret, så det ikke handler om maskinrummet, men fra et helikopter perspektiv, der virker inkluderende på læseren. For det andet: Der blev nedsat en handlekraftig Taksforce, der har formået at få aktiveret hele byggebranchen, så alle dele af byggebranchen igangsætter de nødvendige tiltag, så alle kan være klar fra Det er alle byggeprojekter der skal udføres i BIM no exeptions. Der er en 4 årig periode, hvor der forberedes de nødvendige standarder / biblioteker / aftaler / forståelse og debatter, inden at kravene træder endelig i kraft. Alle dele af byggebranchen starter i princippet på lige vilkår, og ingen skal opfinde hjulet alene for at kunne opfylde kravene. For det tredje: RIBA / NBS har igangsat en lang række aktiviteter, eksempelvis et imponerende modelbibliotek, hvor producenterne afholder visse af udgifterne. Alene det faktum tyder på handlekraft og ambitioner. Ligeledes ser NBS ud til at være dygtige til at kommunikere budskabet på mange niveauer, som er inkluderende: Eksempelvis blog: National BIM Library Group Member, hvor der løbende er nye indlæg 4 5 om ugen. Set udefra tyder det på, at det gør hele forskellen at have en slagkraftig Taksforce, som har mandat, kompetencer og ambitioner til at kickstarte en udvikling, hvor man på 4 år vil have alle dele af byggebranchen i UK klar til at arbejde i fuld BIM. Et sådan turn-around kræver, at både tekniske løsninger, evnen til at kommunikerer og regeringsbevågenhed, skal gå hånd i hånd for at ambitionerne skal lykkes. I UK ser de ud til at være godt på vej. Christian Bolding: BIM-udviklingen i Danmark ligner i dag mere BIM-udviklingen i USA, som den var derovre for 8-10 år siden. Vi kan derfor, ved at se på USA i dag, forvente hvor vi er henne om ca. 10 år, hvis udviklingen i Danmark fortsætter, som den er startet. Situationen i UK er en helt anden end i Danmark, fordi regeringen og organisationerne i UK er langt mere deltagende i BIM udviklingen end tilfældet er hos os. 11

12 Faktisk er det sådan, at de to største spillere i BIM-udviklingen i UK er regeringen og arkitektforeningen. Flere end 350 var tilmeldt konferencen, - der var deltagere fra hele landet - frokosten indtages stående. BIM-udviklingen i UK er p.t. ca. 5-7 år foran udviklingen i Danmark og giver os mulighed for at lære af det, de har gjort, og det de gør fremadrettet, hvorved vi forhåbentligt kan undgå en udvikling i Danmark, som set i USA. Man har både i England og Danmark opsat en række krav til projektering af offentlige byggerier. Forskellen er, at i Danmark har man blot stukket kravene ud, og så er det op til rådgiverne selv at overholde kravene. I England har man derimod valgt, at udvikle nogle brugbare værktøjer til rådgiverne, som gør, at man som bygherre får - ikke ens projekter men mere ensartede projekter. Hvis man ser på, hvor vi i Danmark er i BIM-implementeringsprocessen i forhold til den tid, den har været undervejs, må man sige, at UK har haft en mere målrettet, struktureret og hastig proces. En række stærke værktøjer er udviklet i NBS under den britiske arkitektforening 12

13 Faktisk er det sådan, at de to største spillere i BIM-udviklingen i UK er regeringen og arkitektforeningen. Jeg opfatter udviklingen i UK, som en reaktion på udviklingen i USA og en bevidst handling for at modvirke den brancheglidning, der er sket i USA, netop på grund af BIM udviklingen. Brancheglidningen skyldes bl.a., at de små og mellemstore arkitekt- og ingeniørfirmaer i USA ikke i tide har evnet at indoptage de nye teknologier og påbegynde at 3D-projektere i den BIMverden, der er så kraftig i udvikling. Min opfattelse af udviklingen i UK blev styrket, ved at høre, hvor engagerede og dybt inde i stoffet de 4 professionelle repræsentanter for BIM-udviklingen i UK er og hvilket stort udbytte af denne igangværende udvikling, de alle allerede kunne dokumentere. BIM-udviklingen i UK er p.t. ca. 5-7 år foran udviklingen i Danmark og giver os mulighed for at lære af det, de har gjort, og det de gør fremadrettet, hvorved vi forhåbentligt kan undgå en udvikling i Danmark, som set i USA. Lone Sand: Den største forskel mellem situationen i UK og Danmark er helt klart, at regeringen i UK er involveret og understøtter BIM-processen i byggebranchen. Det betyder, at størstedelen af de implicerede i byggeprocesserne har fået større indsigt og et bedre værdigrundlag indenfor en kort årrække, end tilfældet er i Danmark. Det kunne være meget interessant, hvis vi i Danmark spejlede os op imod deres proces. Konferencen dokumenterede, at der en række inspirationer og en del knowhow at hente i UK. Christoffer Nielsen: Man har både i England og Danmark opsat en række krav til projektering af offentlige byggerier. Forskellen er, at i Danmark har man blot stukket kravene ud, og så er det op til rådgiverne selv at overholde kravene. I England har man derimod valgt, at udvikle nogle brugbare værktøjer til rådgiverne, som gør, at man som bygherre får - ikke ens projekter men mere ensartede projekter. Samtidig er man sikker på, at de modeller, man som bygherre modtager, overholder de krav, der er sat, da alle rådgiver bruger objekter fra den samme database. En database, der opdateres kontinuerligt, af leverandørerne af de pågældende byggeobjekter. Mette Mikkelsen: Hvis man ser på, hvor vi i Danmark er i BIM-implementeringsprocessen i forhold til den tid, den har været undervejs, må man sige, at UK har haft en mere målrettet, struktureret og hastig proces. Meget imponerende har man fået hele branchen i UK til at definere, hvordan de kommer i mål, og dette arbejdes der benhårdt for. Der har været en kraftig indsats for at imødekomme hele branchen, så man netop kan skabe denne fælles front og dermed fornemmelsen af ejerskab og ansvar fra alle i branchen. Det er imponerende, i hvilken udstrækning det tilsyneladende er lykkedes i modsætning til i Danmark, hvor det efter min mening går alt for langsom, og hvor alle forsøger egenrådigt på må og få at løse BIM-udfordringen. I NCC arbejder vi målrettet mod at være på forkant med BIM-udviklingen. Vi forsøger så vidt muligt at støtte alle vores rådgivere ved at lægge mange udviklingstimer i vores projekter og dermed assistere med koordinering af BIM, løse løbende opståede problemer samt sikre, at kommunikation og udveksling fungerer, som det skal. 13

14 Mr. Andrew Radley, Lead Digital Engineer fra et af UK s største entreprenørvirksomheder Laing O rourke understregede som Mette Mikkelsen (NCC) vigtigheden af det tætte samarbejde med rådgiverne omkring BIMprojekterne. men ikke desto mindre, sad man tilbage med fornemmelsen af, at byggeindustrien i Storbritannien i langt bredere og højere grad har taget BIM til sig end tilfældet er her i Danmark. Mr. Martin Simpson, Associate Director hos ARUP påpegede også samarbejdets nødvendighed og gennemgik og demonstrerede de forskellige partneres modelbidrag i den samlede proces. De forskellige fagmodeller samles til én. En meget fin målsætning, som man desværre ikke fik kommunikeret ud til en noget skeptisk dansk branche. Man fik ret hurtigt i forløbet flyttede fokus fra proces til produkt. Fra et helt nødvendigt fokus på omstilling af både samarbejdsformer og samarbejdsmetoder gled fokus over på dét, der umiddelbart var lettere at håndtere, nemlig standardisering hvilket i dag står som alle løsningers moder. Man forsømte på trods af gode intentioner, at få skabt konsensus omkring Det Digitale Byggeri. I forbindelse med etablering af cuneco i 2010 var man meget opmærksom på dette forhold, og man søgte via brugermøder og workshops at skabe konvergens omkring cunecos udviklingsprojekter. 14

15 Vi arbejder også mod at stille de rigtige krav til modellerne, så hele projektet får mest muligt ud af BIM fra skitse til produktion og aflevering. I totalentrepriser ser vi som entreprennør kun en fordel i at få leverandører, underentreprennører og andre faglige personer (f.eks. energi, brand) i spil tidligt i fprocessen. Hermed forsøger vi at flytte projektet mod den optimale løsning. Dette illustreres bl.a. i Mac Leamy s kendte graf. Jeg mener, at vi alle skal bruge vores resourser, der hvor vi er stærke og i fællesskab arbejde frem mod det bedste projekt, både i forhold til arkitektur, bygbarhed og økonomi. Per Kortegaard: Jeg må sige jeg var dybt imponeret over, hvor integreret BIM forekommer at være i de forskellige faggrupper, der var repræsenteret på konferencen. Jeg er selvfølgelig på det rene med, at det var blomsten af den engelske byggeindustri vi havde inviteret men ikke desto mindre, sad man tilbage med fornemmelsen af, at byggeindustrien i Storbritannien i langt bredere og højere grad har taget BIM til sig end tilfældet er her i Danmark. Og det er ikke mindst RIBA s fortjeneste. Vi har i forbindelse med forberedelsen til konferencen fulgt de rigtig mange websites, der rummer information, uddannelse og debat om BIM i England. Websites som både er oplagt af RIBA, men også af uddannelsesinstitutioner og private organisationer. Stephen Hamil fra RIBA Entreprises kunne efterfølgende bekræfte vores formodning om den brede udbredelse i England. Spørgsmål 3: Det Digitale Byggeri har været gældende siden 1. januar 2007 via en IKT-bekendtgørelse under Statsbyggeloven. Bekendtgørelsen blev justeret pr. 1. april 2013 med inddragelsen af kommuner og regioner og suppleret med kravet om, at arkitektkonkurrencer nu også skal besvares med aflevering af en IFC model. Hvordan har I hver især set udviklingen i denne periode og hvor er vi nu? Eigil Nybo: Intensionerne bag Det digitale Byggeri var klare og målrettede. En mere effektiv byggebranche, bedre og integreret samarbejde, 3D, Bygningsmodeller, udbud på mængder, alle aspekter af byggebranchen skulle undergå en radikal forvandling for at højne både kvaliteten og produktiviteten. En meget fin målsætning, som man desværre ikke fik kommunikeret ud til en noget skeptisk dansk branche. Man fik ret hurtigt i forløbet flyttede fokus fra proces til produkt. Fra et helt nødvendigt fokus på omstilling af både samarbejdsformer og samarbejdsmetoder gled fokus over på dét, der umiddelbart var lettere at håndtere, nemlig standardisering hvilket i dag står som alle løsningers moder. Man forsømte på trods af gode intentioner, at få skabt konsensus omkring Det Digitale Byggeri. I forbindelse med etablering af cuneco i 2010 var man meget opmærksom på dette forhold, og man søgte via brugermøder og workshops at skabe konvergens omkring cunecos udviklingsprojekter. 15

16 Problemet var, at cuneco i det videre arbejde ikke inddrog disse forhold, men alene rettede fokus på standarder, og som en logisk konsekvens heraf, udarbejdede en analyse af branchens påståede behov for standarder. Alene det, at implementere en ny teknologi, vil i sig selv, aldrig betyde en stigning i produktiviteten. Først når en ny teknologi kombineres med nye måder at tænke på, sker der afgørende forbedringer. Derved bliver man i UK i stand til at rette fokus på selve forandringsprocessen, og de udfordringer den giver. MacLeamy s berømte BIM -kurve der visualiserer forholdene mellem tid / omkostninger ved designændringer. Des tidligere ændringerne ligger des billigere ligeså, at mange designbeslutninger skubbes og bør skubbes frem i processen Udviklingen er generelt gået langsomt i Danmark, men har taget fart de seneste par år, hvor flere tegnestuer har indset, at det er nødvendigt at komme med på 3D-bølgen. Desværre har de meget korte IKT-bekendtgørelser fået mange til at tro at, der ikke rigtig står noget i dem, at kravene ikke rigtig har nogen betydning, fordi de er så kortfattet formuleret. Langt fra alle forstår, at de nye IKT-bekendtgørelser repræsenterer et paradigmeskifte i forhold til, den måde vi har projekteret på i årtier. 16

17 På disse brugermøder blev det klart, at der var mange andre barrierer end manglende teknik og standarder, der stod i vejen for den uhindrede udveksling af informationer: Byggebranchens konservative og ambivalente indstilling og uafklarede ansvarsforhold kunne blive en barriere. Problemet var, at cuneco i det videre arbejde ikke inddrog disse forhold, men alene rettede fokus på standarder, og som en logisk konsekvens heraf, udarbejdede en analyse af branchens påståede behov for standarder. Det var en klart ledende præmis, hvor man postulerede, at det branchen havde brug for - ganske vist underforstået - var nye standarder. For kun på den måde kunne man løse alle udfordringerne i forbindelse med implementering af de nye digitale værktøjer. Der er i byggeriets organisationer en næsten insisterende tro på, at digitale standarder, tabeller og formater kan løse alle vores samarbejdsproblemer. Det vil være helt uden mening, hvis vi ikke får gjort op med indgroede vaner og metoder på alle niveauer. Alene det, at implementere en ny teknologi, vil i sig selv, aldrig betyde en stigning i produktiviteten. Først når en ny teknologi kombineres med nye måder at tænke på, sker der afgørende forbedringer. Det var på baggrund heraf uhyre interessant at konstatere på konferencen, at man I UK implementerer og anvender standarder, som det de er, ét af de mange nødvendige værktøjer, der anvendes i forbindelse med implementering og understøttelse af en forandringsproces. Derved bliver man i UK i stand til at rette fokus på selve forandringsprocessen, og de udfordringer den giver. Og i dette brede fokus kan inddrages et bredt spekter af de nye spændende og innovative muligheder som den hastige BIM-udvikling byder til: arkitektoniske, tekniske, pris, tid og bæredygtighed mmm. Christoffer Nielsen: Udviklingen er generelt gået langsomt i Danmark, men har taget fart de seneste par år, hvor flere tegnestuer har indset, at det er nødvendigt at komme med på 3D-bølgen. Det har også bevirket, at flere og flere tegnestuer i dag kan overholde kravene i de nye IKTbekendtgørelser. Potentialet, udfordringen og mulighederne ligger nu i, at vi begynder at bruge modellernes potentialer fuldt ud, og dermed rent faktisk også både som rådgiver, udførende og byherre får gevinsten ved at bruge-bim metoden igennem helle byggeprocessen. Christian Bolding: De to nye bekendtgørelser, der stiller krav til IKT (og BIM) i rigtig mange statslige, kommunale, regionale og almene byggerier, er forfattet meget kortfattet men med krav, der er særdeles omfattende. Desværre har de meget korte IKT-bekendtgørelser fået mange til at tro at, der ikke rigtig står noget i dem, at kravene ikke rigtig har nogen betydning, fordi de er så kortfattet formuleret. Langt fra alle forstår, at de nye IKT-bekendtgørelser repræsenterer et paradigmeskifte i forhold til, den måde vi har projekteret på i årtier. I det halve år IKT-bekendtgørelserne har været gældende, har jeg set en del, der har holdningen: vi gør bare som vi plejer og så får vi nok tilgivelse., 17

18 Jeg kunne godt få den tanke, at ved revisionen af IKT bekendtgørelserne i 2015, kommer der en opstramning med hensyn til sanktioner ved overtrædelse af IKT bekendtgørelserne. Vi arbejder sammen på kryds og tværs med så mange forskellige parter, at vi umuligt kan stille krav til rådgiveres og leverandøres valg af programmer. Derfor er understøtning af IFC altafgørende, hvis vi skal have udbytte af BIM De udbredte samarbejdsrelationer kræver udveksling af modeller og derfor brugbare udvekslingsformater som IFC og som her AECOsim: AECOsim - Building Design, Analysis, and Simulation Software for Multi-discipline Building Teams Se: Men fra januar 2007, hvor IKT-bekendtgørelsen træder i kraft, accelererer tegnestuerne voldsomt og i løbet af meget kort tid, blev vi på skolen kørt agterud og kan i dag dårligt nok levere kompetente kandidater til at indgå i BIM-sammenhængene ude i den rå virkelighed. Jeg fornemmede på det tidspunkt stærke frustrationer, skepsis og en del modvilje mod Det Digital Byggeri. Men det er som om, stemningen over de seneste år er begyndt at vende: Endvidere er der flere af de store arkitektfirmaer, der føler, at de bliver afkrævet IKT-ydelser, som er meget omkostningstunge for dem, og som byggeriets andre aktører slet ikke er i stand til efterfølgende at anvende (læs: især entreprenører og bygherrer) 18

19 Jeg kunne godt få den tanke, at ved revisionen af IKT bekendtgørelserne i 2015, kommer der en opstramning med hensyn til sanktioner ved overtrædelse af IKT bekendtgørelserne. Mette Mikkelsen: Jeg har på fornemmelsen, at de IKT-krav, der blev stillet i 2007 ikke blev taget særligt alvorligt. Kun på de helt store præstigeprojekter, bliver der gjort et forsøg på at 3D-modellere. Med de nye krav kan vi dog mærke, at alle tager det væsentligt mere seriøst. Bygherrene er rent faktisk begyndt at stille krav og ikke bare henvise til IKT-bekendtgørelserne. Dog mangler de stadig ofte at definere, hvad der skal afleveres ved især arkitektkonkurrencer og ved aflevering til Drift&Vedligehold. Det nye fokus på aflevering i IFC er vi hos entreprenøren meget lettede over. Vi arbejder sammen på kryds og tværs med så mange forskellige parter, at vi umuligt kan stille krav til rådgiveres og leverandøres valg af programmer. Derfor er understøtning af IFC altafgørende, hvis vi skal have udbytte af BIM Lone Sand: Efterlevelse af de nye krav har skabt en bred dialog om proces, krav og niveau rådgiverfirmaerne imellem. IFC udveksling åbner op for branchens indsigt i den værdiskabende del af udveksling på tværs af de involverede discipliner. Dette gør, at vi får optimeret udvekslingskravene i samarbejde med Building Smart, Bips osv. De metoder, vi bruger i dag, stiller krav til, at udvekslingen foregår så smertefrit som muligt, og vi kan arbejde på at få bedre information i vores udveksling fremadrettet. Per Kortegaard: Jeg har en meget stor berøringsflade til de forskellige tegnestuer her i Aarhus i kraft af mit job på Arkitektskolen og mit mangeårige engagement i IT-integrationen i undervisningen. Det er min klare opfattelse, at vi på skolen i årene før 2007 kunne bryste os af at være foran tegnestuerne i 3D-udviklingen i det, at vi gennem mange år havde arbejdet med 3Dbygningsmodellering i forskelligt software. Og leveret efteruddannelse i det til professionen. Men fra januar 2007, hvor IKT-bekendtgørelsen træder i kraft, accelererer tegnestuerne voldsomt og i løbet af meget kort tid, blev vi på skolen kørt agterud og kan i dag dårligt nok levere kompetente kandidater til at indgå i BIM-sammenhængene ude i den rå virkelighed. Det står også meget klart for mig, at det lige efter 2007 var ekstremt tungt for tegnestuerne at løfte IKT-bekendtgørelsernes krav: Det kostede rigtigt dyrt at anskaffe software og hardware og den nok tungeste byrde var efteruddannelsen af medarbejderne. Jeg fornemmede på det tidspunkt stærke frustrationer, skepsis og en del modvilje mod Det Digital Byggeri. Men det er som om, stemningen over de seneste år er begyndt at vende: Flere og flere begynder at høste gevinsterne ved 3D-digitaliseringen og nogle hævder oveni købet, at de tjener penge på det andre hævder dog det modsatte, skal retfærdigvis siges. Men summa summarum er det min klare opfattelse, at de fleste er overbeviste om, at 3D IKTintegrationen er kommet for at blive og, at der ligger gevinster for enden af regnbuen, trods det, at der stadig opleves store besværligheder på grund af manglende standarder og krav om for komplicerede procedurer. Endvidere er der flere af de store arkitektfirmaer, der føler, at de bliver afkrævet IKT-ydelser, som er meget omkostningstunge for dem, og som byggeriets andre aktører slet ikke er i stand til efterfølgend e at anvende (læs: især entreprenører og bygherrer). 19

20 Udviklingen hos Foster and Partners 5 15 år siden..at der savnes et Top Down overblik altså en fortælling oppefra der sætter det hele i perspektiv som vi på konferencen så tydeligt hørte, man havde gjort i UK Der vil aldrig blive stillet spørgsmålstegn ved, at der i maskinrummet er mange tekniske aspekter, der skal være udviklet / løst inden, at et så omfattende paradigmeskifte kan lykkes Hvorfor er BIM en god idé og en nødvendig investering? - ikke bare for de enkelte virksomheder, store som små, men for Danmark? Der skal være et klart Top-Down overblik for hele branchen det mangler nu Hvorfor er det en gylden mulighed for branchen at rykke ind i en ny tidsalder? Udviklingen hos Foster and Partners de sidste 15 år og som de ser potentialerne i BIM i dag Jeg kan sådan set godt forstå dem et stykke af vejen, der siger, at der er tale om en DJØFicering af faget / byggeriet. Og jeg tror ikke, det alene skyldes en sædvanlig modstand mod alt nyt men snarere, at ændringerne og de mange krav til den nye praksis kommer ovenfra og fra personer der ikke selv er involverede i det daglige praktiske arkitektarbejde og derfor ikke har følingen med, hvilke konkrete problemer, det skaber. 20

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

2015-02-17. bim survey 2014. rapport

2015-02-17. bim survey 2014. rapport bim survey 2014 rapport Indhold < Forrige side Næste side > 2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Om undersøgelsen...5 Resultater... 7 1. Brugen af tegninger, modeller og beskrivelser... 7 bips Lyskær

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed

bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed bips konference 2011 Forandringer i byggebranchen er = forandringer i den enkelte virksomhed Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore virksomheder, således at virksomhedens langsigtede strategier

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips

Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Hvad har bips gang i? Gunnar Friborg, bips Temaer Hvilke produkter er kommet ud til medlemmerne det sidste år Hvilke projekter er sat i søen, og hvilke produkter er på vej Oversigt over bips fora og lidt

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1

Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv. I samarbejde med DTU og NIRAS 1 Digitalisering - i et byg- og driftsherre perspektiv 1 AGENDA FÆLLES FRA PAPIR TIL BIM MODEDELSTRATEGI FOR BIM 2 Fokus på projekterne 2012 3 De to projekter: Udvikling 3.2 Fra papir til BIM Projektet vil

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

7 SEMESTERS SPECIALE

7 SEMESTERS SPECIALE 7 SEMESTERS SPECIALE IMPLEMENTERINGEN AF BIM PROJEKTERING 7 semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Kirsten Sommerlade Mikkel Møller Terkelsen Via University College Campus Horsens

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?!

BIM modelstrategi for FM systemer. IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! IDM-netværksmøde: IDM hvorfor?! Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 2 DTU, Campus Service 2012.12.17, Udfordringen i aflevering af drift informationer Fra papir til BIM 3

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere