AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse"

Transkript

1 AM:2014 Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse Niels Christian Mossfeldt Nickelsen Lektor, ph.d. Aarhus Universitet

2

3 Modernisering af den offentlige sektor Vi ervidnetilenudbredtaccept afat offentlige institutioner er nødt til at være proaktive ikke bare iforholdtilat tilbydevelfærdsservice, men ogsåvedat sikrefortsatudviklingafdenneservice og at gøredettemuligtvia enrækkeledelses-og management begreber.

4 Teknologistudier og intra-aktion Teknologistudier gør det muligt at beskrive måden hvorpå mennesker og ikke-mennesker konstruerer hinanden igennem indbyrdes relationeriheterogeneassemblager. Detgiver mulighedfor at studere ledelseskoncepter og teknologi som aktanter, der fordeles/spredes ud i forskellige netværk, hvor de gives mening og betydning og hvor deres skæbne afgøres (Latour, 2005; Barad, 2003).

5 Studiet af assemblager og tilblivelse! Deleuze& Guattari A thousand plateaus

6 Vi har aldrig været moderne! Vi må gen-samle det sociale! Natur Kultur Tidslinje Latour, 1994, 2005

7

8

9

10 Teknologistudiers forløb Teknologier/kategorier tilbydes som får verden til at fremstå på bestemte måder! Hvad søsættes og hvilke ting skal ordnes og sættes på plads for at det søsatte kan komme til at virke i overensstemmelse med intentionerne Det viser sig at sådanne kategorier har det med at svigte både deres designere, initiativtagere og disciple Callon, 1986

11 Diskurser om velfærdsteknologi man møder i litteraturen 1. Finansieringaf velfærd bliver i fremtiden svært på baggrund af en række demografiske forhold 2. Velfærdsteknologi har potentiale til at omkostningsreducere, rationalisere og effektivisere plejearbejde 3. Velfærdsteknologi har potentiale til at forebygge omkostningstung hospitalisering 4. Sundhed knyttes i stigende grad til et personligt ansvar På denne baggrund ses fx telemedicin løsninger i øjeblikket som et vigtigt instrument til at fremme velfærd i den vestlige verden

12 Socialstyrelsens hjemmeside: Mål knyttet til velfærdsteknologiske projekter 1. Borgerautonomi 2. Arbejdsmiljømæssig fleksibilitet 3. Medarbejderbesparelser

13 Studiets analysestrategiske ide Agens er ikke nødvendigvis bygget ind i den menneskelige krop. Således er det ikke først og fremmest politikere, ledere eller professionelle, som prioriterer mellem værdier. Prioritering konstitueres snarere på tværs af gensidigt afhængige socio-materielle netværk

14 Studiets centrale spørgsmål Hvordan balanceres mellem medarbejderbesparelser, kvalitetog fleksibilitetiforbindelsemed implementering af velfærdsteknologiske projekter? Hvad er den specifikke teknologis virkning i forholdtilat balanceremellemværdier?

15 Digitale fotos mod en mere sensitiv metode Tjener flere formål: 1. Vise deltagernes æstetiske præferencer, ikke forskerens 2. Inddrager deltagernes æstetiske præferencer på en potent måde under fokusgruppe interview (Warren, 2008, p. 564)

16 Foto instruktion Tag billeder af det du synes giver spiserobotten værdi. Tag billeder som viser situationer og aspekter ved spiserobotten, som du synes fungerer godt. Tag også billeder af det du gør i den tid du ellers ville have brugt på at give borgeren mad, altså tid du får frigjort. Vær særlig opmærksom på at fotografere situationer aspekter og muligheder, som giver dig lyst til at gå på arbejde. De involverede bedes samtidig billede for billede forklare i en notesbog: 1. Hvad de enkelte billeder de har taget forestiller? 2. Hvorfor de tog billedet? 3. Hvad har billedet med den stillede opgave at gøre?

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Autonomi og uværdighed Tina:Kan spise selvstændigt, indstiller selv robotten, kan spise på værelset med gæster, kan tage robotten med til forældrene, plejeren kan hjælpe med andre opgaver Annika: Kan ikke agere med robotten, taber mad på gulvet og i skødet, taber sig, bliver ked af det, plejerne kan ikke finde ud af at få hende ud af pilotprojektet, plejerne bekymrer sig, ingen tid sparet og ingen kvalitet tilføjet

26 Hyperansvarliggørelsevægtskemaet Mange bekymringer knytter sig til Annikas tab af vægt. Plejerne ved ikke hvad de skal mene. De synes det der foregår omkring Annika er uværdigt, men kan ikke sige fra

27 Efterlysning af ny omsorg Borgerne efterspørger omsorg. Fx ved badning, rengøring, sengetid. Manglen på den tætte fysiske kontakt ved madning skaber nye usikkerheder blandt plejere

28

29 Implementering af spiserobotter/velfærdsteknologi Implementeringen består af kalibrering mellem en række kriterier og praksisser Politiske, tværorganisatoriske og etiske forhold skaber indviklethed Spiserobotter bringer nye konflikter og usikkerheder blandt plejerne frem og mobiliserer både arbejdsglæde, modstande og stærke spørgsmål om værdighed og stolthed Rekruttering af egnede borgere er vanskelig. Dårlig forbindelse mellem teknologi og krop rummer potentialet til at rulle de politiske visioner og hele netværket tilbage Implementering er ikke bare et spørgsmål om politiske visioner, excellent ledelse eller fx narrativer, men om at balancere og få en række forhold til at virke sammen

30 Intensiveret ansvarliggørelse leder til nye opgaver Intensiveret ansvarliggørelse arbejdsmiljømæssig situation: Høj kompleksitet presses nedad i organisationen Nye konfliktflader mellem politiske pres, plejerutiner og værdier Nye plejeopgaver Nye plejesubjekter Ledelsesopgaven - arbejdsmiljøopgaven: Identificere opstående problemer rettidigt Co-definere opgaver og roller Gøre det attraktivt at arbejde på disse opgaver Fokus på små sejre Forholde sig relevant og dialogisk til modstande, usikkerhed og bekymringer Vedholdende fodarbejde for at holde ting og sager på plads i de tiltænkte roller

31 Workshoppen baserer sig på: Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (2013): Criteria of implementing feeding assistance robots in disability care: a sociomaterial perspective. Journal of Comparative Social Work, 2, 2013 Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (2014): Velfærdsteknologier i den offentlige sektor - et sociomaterielt studie af spiserobotter i handikappleje. PG Research Series. Vol1 (1) in press

32 Referencer: Aanestad, M. O. (2010). IKT og samhandlingi helsesektoren. Digitale lappeteppereller sømløs integrasjon. Trondheim, Norge: Tapir Akademisk Forlag Gherardi, S. (2010). Telemedicine: A practice-based approach to technology. Human Relations, 63, Mol, A., Moser, I., & Pols, J. (Eds.). (2010). Care in practice. On tinkeringin clinics, homesand farms. Bielefeld: Transcript Verlag. Mort, M., May, C., & Williams, T. (2003). Remote Doctors and absentpatients: Actingat a distance in Telemedicine? Science, Technology & Human Values, 28, Moser, I. (2006). Disability and the promise of technology: Technology, subjectivity and embodiment withinan orderof the normal. Special Issue: Disability, Identity, and Interdependence: ICTsand New Social Forms Information, Communication& Society. Volume 9, Issue3, Nickelsen, N.C.M. (2013a). Criteriaof implementingfeedingassistance robots in disabilitycare: a sociomaterial perspective. Journal of Social Work. 2013/ Nickelsen, N.C.M. (2013b). The sociomaterialityof balancing: The promisesof welfaretechnology. Implementationof feedingassistance robots in disabilitycare. In I. Jensen, J. D. Scheuer, & J. D. Rendtorff (Eds.), The BalancedCompany : organizingfor the 21. Century (pp ). Ashgate, Farnham Nicolini, D. (2007). Stretchingout and expandingworkpracticesin time and space: The case of telemedicine. Human Relations, 60, Nicolini, D. (2011). Practiceas the site of knowing: Insightsfrom the fieldof Telemedicine. Organization Science, 22, Nordic Centre for Welfareand Social Issues(2010). Focus on welfaretechnology. Stockholm Sweden: EO Grafiska. The NorwegianDirectory of Health (2012). Wellfaretechnology(Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologii de kommunale helse og omsorgstjenestene ). Oslo: The Norwegian Directory of Health. Oudshoorn, N. (2011). Telecaretechnologiesand the transformation of healthcare. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Balancen mellem bricolage og innovation: ledelsesdilemmaer i

Balancen mellem bricolage og innovation: ledelsesdilemmaer i Balancen mellem bricolage og innovation: ledelsesdilemmaer i bæredygtig offentlig innovation Lars Fuglsang, CBIT, RUC. Email: fuglsang@ruc.dk Papir til Det Danske Ledelsesakademis 3. konference på Clarion

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor Af Anders Klitmøller, Jakob Lauring og Poul Rind Christensen Resumé Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller

Læs mere

Lean og professionel autonomi på hospitaler

Lean og professionel autonomi på hospitaler Peter Hasle Lean og professionel autonomi på hospitaler Hospitaler står overfor store udfordringer fra voksende krav fra både patienter og samfund samtidig med begrænsede budgetter og stadig flere medicinske

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16

Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 2. Analysestrategien: Anvendelsen af teori og metode...16 Indholdsfortegnelse Abstract...5 1. En erkendelsesrejse...7 Samfundsmæssige forhold og kontrol... 8 Organisationsforhold og grænseløshed... 9 Arbejdslivet og grænserne for ledelse og selvledelse...12 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen

Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen Flertydig og emergerende ledelse i folkeskolen Et aktør-netværksteoretisk

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere