Kildesøgning og go,sk skri/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildesøgning og go,sk skri/"

Transkript

1 Kildesøgning og go,sk skri/ for arkitektstuderende Arkitektskolen i Aarhus 22. oktober 2014

2 Kildesøgning og go,sk skri/ Kenn Tarbensen Arkivar, seniorforsker Erhvervsarkivet Cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet 1994 Ph.d. i historie fra Aarhus Universitet 2000 Forfa&er og medforfa&er,l bøger som bl.a. Jægergården (2003) og Industriminder i det gamle Århus (2010)

3 Generelt historiske ejendomsoplysninger i kulturins,tu,oner og hos myndigheder Forvaltningsarkiver kommunale byggesagsarkiver Ansøgninger, tegninger, kort, detailplaner m.m. Statens Arkiver (Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhvervsarkivet) Skøder, skijer, brandforsikring, kredikoreningssager, arkitekters og landmålerfirmaers arkiver, virksomhedsfotos, forvaltningsarkiver m.m. Stads- og lokalarkiver Byrådssager, fotos, kort, tegninger m.m. Det Kongelige Bibliotek Kort- og billedsamlingen, lujfotos Danmarks Kunstbibliotek Samlingen af arkitekturtegninger Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Virksomhedsfotos Statsbiblioteket Arkitektur,dsskriJer, aviser m.m. Papirarkivalier og digitale arkivalier

4 Statens Arkiver (fra 1. oktober: Rigsarkivet) Samlingerne er registreret i Statens Arkivers arkivdatabase Daisy. Findes på Korte introduk,oner i Daisy på arkivet løbende. Se arrangementskalenderen for,dspunkter.

5 Søg arkivskaber, arkivserie eller emnesøgning (beta)

6 Søgning i Daisy Vig,ge arkivbetegnelser: Arkivskaber: Den myndighed, organisa,on, virksomhed eller person, der har skabt og e/erladt sig et arkiv, der er bevaret. Arkivserie: En sammenhængende række af protokoller el. lign.

7 By- og landkort - hvor og hvornår? Aarhus 1796 Aarhus 1922

8 By- og landkort - hvor og hvornår? Kort i Aarhus Vejvisere

9 By- og landkort - hvor og hvornår? Kort og planer i Aarhus Kommunes journalsager 1949

10 By- og landkort - hvor og hvornår? Landmåler Honums matrikel og husnummer- bog fra Aarhus Erhvervsarkivet

11 Lu/foto - hvor og hvornår? Eksempel fra Nordvestjylland

12 Lu/foto - hvor og hvornår? Aarhus Kommune s,ller lu/fotos gra,s,l rådighed. hdp:// da/erhverv/kort- og- geodata/gis- kortloesninger/ kortoggodt/ historiskelu/fotos.aspx Eller søg på: historiske lu7fotos Aarhus

13 Lu/foto Aarhus hvor og hvornår? Under menupunktet baggrundskort vælges det ønskede årstal.

14 Landejendomme Landhusholdningsselskabets arkiv, Erhvervsarkivet Kort over Hans Pallisens mark Aalborg amt, Hindsted herred, Rostrup sogn. Desuden mange udstykningskort i Statens Arkiver.

15 Landejendomme Landhusholdningsselskabets arkiv, Erhvervsarkivet Kort over Jens Nielsens jorder i Ballegaard, Hadsted Skri/læ sning

16 Byejendomme Aarhusgaarden ved Åen Eget foto 10. august 2014

17 Byejendomme Digitaliserede arkitekdegninger Arkitekt: Alfred Skjøt- Pedersen, Danmarks Kunstbibliotek

18 Byejendomme byggesagsarkiver online Kilde: 8. august 2014.

19 Byejendomme - byggesagsarkiver Kommunale byggesagsarkiver hos kommunen eller online, f.eks. Aarhus og Kolding, eller på (privat firma / mange kommuner)

20 Byejendomme byggesagsarkiver online Gento/e Kommune, Emiliekildevej 19a, på dk.

21 Byejendomme,nglysning online Kilde: Statens Arkiver: Reden i Nordre Birk, Københavns Amts Nordre Birks Tinglysning. Realregister: 2. række: Ordrup ( ), , opslag 111.

22 Joachims og Maries nye palæ Resultater fra byggesagen og,nglysningen: Emiliekildevej 19A, matr.nr. 6dd, Ordrup By, Skovshoved Sogn Udstykningsoplysninger i området, herunder 6dd Byggeriet i 1919, tegnet af arkitekt H.B. Poulsen, Bagsværd Bygherre: Grosserer C.G. Starup han var osteløbefabrikant Omski/elig,lværelse, bl.a. som plejehjem gennem mange år Et væld af skrivelser og tegninger vedrørende ombygninger i,dens løb

23 Historiske fotos - hvor og hvornår? Kystvejen: Falcksta,onen og AMC. Ca Foto posted af Morten Ploug i Facebookgruppen Gamle Århus 24. nov Brug fx

24 Landskab under forandring - hvor og hvornår? Pumpe- sta,onen ved Køng Mose blev bygget Foto fra H.M Markersen & Søns arkiv, Rødby.

25 Landskab under forandring - hvor og hvornår? Ødelagte høfder ved Brunddragene på Lollands sydspids e/er en storm med ca. 1 m. højvande i dagene nov Foto fra H.M Markersen & Søns arkiv, Rødby.

26 Landskab under forandring - hvor og hvornår? Asfaltering ved Ousted i 1955 Fotos fra Superfos arkiv.

27 Byer under forandring - hvor og hvornår? Sanering i Borgergade- kvarteret i København i 1940 erne Ukendt fotograf: Foto fra K. Hindhedes arkiv. Erhvervsarkivet.

28 Byer under forandring - hvor og hvornår? Præstekærshaven, Brønshøj 1956 Foto i Em. Jensens og H. Schumachers arkiv. Erhvervsarkivet.

29 Bygninger - hvor og hvornår? Byggesager i Bygningsinspektoratets arkiv Eksisterende bygninger: Sager i Bygningsinspektoratets arkiv, Kalkværksvej 10 Læsesal åben mandag- fredag kl Aarhus 1922

30 Bygninger - hvor og hvornår? Byggesager i Bygningsinspektoratets arkiv Nedrevne bygninger: Bopæle Sager vedr. nedrevne ejendomme (340 æsker) Århus Kommune, Bygningsinspektoratets arkiv, Erhvervsarkivet

31 Krediboreningsarkiver Krediboreningsarkiver Nyqgt værktøj: Pjece med oversigt over krediboreningsarkiver på

32 Krediboreningsarkiver Krediboreningsarkiver Århus- ejendomme især: Lånesager (973 æsker for hele Jylland, heraf 155 æsker for Århus) Ny jydske Grundejer- Krediborening

33 Krediboreningsarkiver / eksempel: Aarhusborg Foto t.h.: Lokalhistorisk Samling. Annonce: Preben Rasmussens Samling, EA Vurderingsmanden 1906 om håndværk og materialer, bl.a.: Overalt er gibset, Væggene i Værelserne er dels limfarvemalet og dels tapetserede, LoJerne ere dekorerede og forsynede med Stukgesimser, Døre og Vinduer er aarede og lakerede, alt andet Træværk er oliemalet. Hovedtrappen er limfarvemalet, Køkkener og Bagtrappe er kalkfarvemalet. (..) Bygningen er dækket med Skifer mod Gaden og med Tegl mod Gaarden.

34 Brandforsikringsarkiver Brandforsikringsprotokoller / Omegnen Ejendomme i Aarhus omegn: Forsikringsprotokoller for branddirektorater (1392 æsker for hele landet, heraf 30 æsker for Århus) ( ) Almindelig Brand for Landbygninger Bemærk: Nødvendigt at tjekke sogn i fortegnelsen på læsesalen / registratur nr. 56.

35 Bygninger - industribygninger i hele landet Krediboreningsarkiver Fra skotøjsfabrik, bogtrykkeri mm.,l galleri og kontorfællesskab Grønnegade 93 i Aarhus

36 Bygninger - industribygninger i hele landet Krediboreningsarkiver Grønnegade 93 i Aarhus, i Ny jydske Grundejer- Krediborenings arkiv.

37 Bygninger - industribygninger i hele landet Bygningsinspektoratets arkiv, Aarhus Kommune Byggetegninger m.m.

38 Bygninger - industribygninger i hele landet SKAFOR/Dansk Tarifforenings arkiv Grundlagt 1896 som brancheforening for brandforsikringsselskaber med det formål at fastsæde nogle forpligtende a/aler om præmiestørrelser om større erhvervsbygninger industri, handel mm. - Inspek,onsindberetninger arkivæsker med vurderingssager - Adgangsbe,ngelser: Tilladelse fra ejeren

39 Bygninger - industribygninger i hele landet Inspek,onsindberetning 1937 Inspek,onsindberetning 1923 (nr. 80)

40 Bygninger - industribygninger i hele landet SKAFOR/Dansk Tarifforenings arkiv Register over forsikringstagere i provinsen. Forsk. år. her 1927.

41 Bygninger - industribygninger i hele landet SKAFOR/Dansk Tarifforenings arkiv Register over forsikringstagere i provinsen. Forsk. år. her 1967.

42 Bygninger - industribygninger i hele landet SKAFOR/Dansk Tarifforenings arkiv Aarhus Glasværks funk,onær- og arbejderboliger Ole Rømersgade

43 Bygninger - industribygninger i hele landet SKAFOR/Dansk Tarifforenings arkiv Aarhus Glasværk på Ole Rømers Vej.

44 Benzinsta,oner Eksempel Benzinstander foran automobil- forretning. Udat. DDPA s arkiv i EA.

45 Benzinsta,oner Eksempel Servicesta,on, Laur. Skausgade, Haderslev, åbnet Mobil Oils arkiv i EA.

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Ejendomshistorie. I dag ser vi på Realregisteret, samt Skøde og Panteprotokol

Ejendomshistorie. I dag ser vi på Realregisteret, samt Skøde og Panteprotokol Ejendomshistorie 1 Ejendomshistorie Hvis vi vil lave en ejendomshistorie er der flere arkivalier vi skal ind og undersøge! Realregister, Skøde og Panteprotokoller, Skifter, fæstebreve, aftægtskontrakter,

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Michael Dupont. Daisy og AO

Michael Dupont. Daisy og AO Michael Dupont Daisy og AO Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie AO Daisy Lidt om Arkivloven Andre gode steder på nettet Hvordan du finder det rigtige arkivalie Vigtigt, før du søger

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Side Skærbækhus

Side Skærbækhus Side. 1 13 Skærbækhus Side. 2 Brandforsikring I meget gammel tid havde man ikke sine ejendomme brandforsikrede. Det var en skik og regel at man ydede hinanden gensidig hjælp til genopførelse af nedbrændte

Læs mere

Side. 28. Side. 1. Skærbækhus. Jogn Rasmussen

Side. 28. Side. 1. Skærbækhus. Jogn Rasmussen Side 28 Side 1 13 Skærbækhus Jogn Rasmussen Side 2 Side 27 Brandforsikring I meget gammel tid havde man ikke sine ejendomme brandforsikrede Det var en skik og regel at man ydede hinanden gensidig hjælp

Læs mere

Side a. I Skærbækhus

Side a. I Skærbækhus Side. 1 11a I Skærbækhus 2018 Side. 2 Ejendomshistorie Når vi leder efter oplysninger om en ejendoms historie, så skal vi benytte flere kildetyper på Landsarkiverne. Vi skal ind og undersøge: Ejerens navn,

Læs mere

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer?

Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? Matrikelnumre, en nøgle til ejendomshistorien. Hvad er en matrikel og et matrikelnummer? I dag ligger mange ejendomshistoriske kilder på nettet. Matrikelnumrene er nøglen til dem, men hvordan kommer man

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Side. 1. Tavlhøjcenteret

Side. 1. Tavlhøjcenteret Side. 1 22 Tavlhøjcenteret Side. 2 Fæster ved godserne Mange af vore forfædre havde fæstet en ejendom ved en godsejer, det være sig ved et privat gods, krongods eller ryttergods. Godserne tog sig af mange

Læs mere

Testamenter Folder nr.

Testamenter Folder nr. Testamenter Folder nr. 27 Rigsarkivet Testamenter Med kirkens indtog i Danmark blev det det muligt for den enkelte selv at få indflydelse på, hvordan vedkommendes formue skulle fordeles mellem arvingerne.

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv

Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv Velkommen til Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv Gundsømagle, Hvedstrup, Jyllinge, Kirkerup og Ågerup Sogne Hvad er et arkiv? Hvad kan jeg se på arkivet? Indsamling:

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY.

Alt, hvad der er af arkivalier i landsarkiverne i Åbenrå, Viborg og Odense samt Rigsarkivet og Erhvervsarkivet, kan lokaliseres gennem DAISY. Arkivdatabasen DAISY Hvad er DAISY? DAISY står for Dansk Arkivalie Informations System, og startede i 2001 som et redskab til brug for arkiverne. Siden 2007 har vi kunnet bestille arkivalierne gennem DAISY,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar/Februar 2017

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar/Februar 2017 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Januar/Februar 2017 Foreningens Program Tirsdag 10 jan.: Kursus 1 Tirsdag 17 jan.: Grenaa i 1970 erne Torsdag 24 jan.: Kursus 2 Tirsdag 7 feb.:

Læs mere

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline

Sådan finder du. Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline Sådan finder du Skifter fra provinsen før 1919 på Arkivalieronline RIGSARKIVET SIDE 2 TRIN 1: Vælg Find din slægt for at finde skifter På Arkivalieronline kan du finde skifter fra forskellige myndigheder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen Nyhedsbrev august 2016

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen Nyhedsbrev august 2016 Slægtshistorisk Forening for Vestegnen Nyhedsbrev august 2016 Velkommen til vores første aften efter sommerferien. Så tager vi nu hul på en frisk sæson med slægtsforskning. Tirsdag den 6. september 2016

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Rigsarkivets mange tilbud. Af Michael Dupont

Rigsarkivets mange tilbud. Af Michael Dupont Rigsarkivets mange tilbud Af Michael Dupont Hvad kan vi nå? Hvordan du finder det rigtige arkivalie Grundlæggende om AO Grundlæggende om Daisy Kort om faderskabssager Kort om lægdsruller Arkivloven Hvordan

Læs mere

Side. 1. Tavlhøjcenteret

Side. 1. Tavlhøjcenteret Side. 1 21 Tavlhøjcenteret Side. 2 Det første forsøg på et postvæsen vi ser herhjemme, er i Chr. II's verdslige lov fra 1522. Det blev dog aldrig til noget. Ideen blev senere taget op af Christian IV,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Side. 1. Tavlhøjcenteret

Side. 1. Tavlhøjcenteret Side. 1 16 Tavlhøjcenteret Side. 2 Pas Pas har været anvendt så langt tilbage som i 1500tallet, men skulle bruges ved forskellige former for grænser. Hvis man kort skal karakterisere, hvad et pas er, så

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Arbejdet bærer lønnen i sig selv. Erik Kann

Arbejdet bærer lønnen i sig selv. Erik Kann Arbejdet bærer lønnen i sig selv Erik Kann Disposition Hvad handler eftermiddagens foredrag om? Den periode vi beskæftiger os med Hvordan finder vi frem til oplysningerne? Ingen specifik faglig tilknytning

Læs mere

Biblioteket og slægtsforskning

Biblioteket og slægtsforskning Biblioteket og slægtsforskning Find oplysninger om slægten på det lokale bibliotek John Rasmussen Bøgerne opdeles i følgende grupper: Slægtens levesteder Enkeltpersoner i slægten Brugen af biblioteket

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Dette undervisningssæt behandler det rent praktiske arbejde som slægtsforsker på nettet. Der er i foreningen tidligere foretaget gennemgang af søgemetodik

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Mødet blev afholdt den 27. maj 2015 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Formanden

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Folkebibliotekernes adgang til Kulturarven på Det Kgl. Bibliotek. juni 2018

Folkebibliotekernes adgang til Kulturarven på Det Kgl. Bibliotek. juni 2018 Folkebibliotekernes adgang til Kulturarven på Det Kgl. Bibliotek juni 2018 DOD - Danske bøger On Demand I 2012 startede et projekt for danske bøger i perioden 1701-1900 Servicen omfatter udvalgte læsesalsklausulerede

Læs mere

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Mandtal over et besat Danmark Den 5. november 1940 var der folketælling i Danmark. Syv måneder før var landet blevet besat af tyske tropper. Folketællingen

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 8. dec

Adresse til brug for slægtsforskning 8. dec Adresse til brug for slægtsforskning 8. dec. 2018. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Statens Arkivers brugerundersøgelse

Statens Arkivers brugerundersøgelse 2013 Statens Arkivers brugerundersøgelse Mai-Brit Lauritsen Statens Arkiver 13-12-2013 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Brugerprofil... 3 3. Brugernes erfaring og tilfredshed med læsesalens

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 20. sept

Adresse til brug for slægtsforskning 20. sept Adresse til brug for slægtsforskning 20. sept. 2019. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent &

Læs mere

Lønnen bærer arbejdet i sig selv. Erik Kann

Lønnen bærer arbejdet i sig selv. Erik Kann Lønnen bærer arbejdet i sig selv Erik Kann Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Den periode vi beskæftiger os med Hvordan finder vi frem til oplysningerne? Det afhænger af, hvad vi ved Ingen

Læs mere

Arkiver som jeg bruger. John Willy Rasmussen

Arkiver som jeg bruger. John Willy Rasmussen Arkiver som jeg bruger John Willy Rasmussen Program Hvilke arkiver kan vi besøge Hvilke emner søger jeg arkivalier om. Arkiver vi søger i Rigsarkivet, Dansk data arkiv Landsarkiver Erhvervs arkivet Lokalarkiver

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

Handlingsplan. Brugerundersøgelse Foto: Torben Eskerud

Handlingsplan. Brugerundersøgelse Foto: Torben Eskerud Handlingsplan Brugerundersøgelse 2015 Foto: Torben Eskerud BRUGERUNDERSØGELSE 2015 - HANDLINGSPLAN Rigsarkivet gennemførte ultimo 2015 en brugerundersøgelse, hvis resultater kan ses her. Undersøgelsen

Læs mere

Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København

Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København Referat fra Brugerrådsmødet den 27. oktober 2015 Rigsarkivet i København 1. Velkomst Allan Vestergaard bød velkommen. 2. Siden sidst Skolestuen er nu blevet lydisoleret, hvilket har medført en markant

Læs mere

Private personarkiver Folder nr.

Private personarkiver Folder nr. Private personarkiver Folder nr. 02 Rigsarkivet Private personarkiver I Rigsarkivet er der flere end 7000 private personarkiver. Et privat personarkiv kan typisk bestå af breve, dokumenter, scrapbøger,

Læs mere

Arkivfonds Afsnit 1.1

Arkivfonds Afsnit 1.1 Arkivfonds Afsnit 1.1 Arkivfonds registrering 1. Klik på Registreringer På siden Ny vælg registreringstype vælges den type registrering der ønskes oprettet. 2. Klik på Ny registrering 3. Klik på Arkivfond

Læs mere

Kort, statistik og kilder

Kort, statistik og kilder Kort, statistik og kilder tolkning og (mis)brug gennem tiderne Morten Stenak Sagerne Koblingen mellem kort og kilder Retro ekskurs: Plovtal og Christian d. V s fraværende kort Oplysningstidens konglomerat

Læs mere

Introduktion til arkivarbejdet. SLA s arkivuddannelse

Introduktion til arkivarbejdet. SLA s arkivuddannelse Modul 0 Introduktion til arkivarbejdet SLA s arkivuddannelse Dagens program: Kaffe Velkomst og præsentation Hvad er et arkiv Frokost Registrering og bevaring Kaffe Formidling Opsamling og afrunding Arkivhistorie

Læs mere

Myndighed Arkivserie Indhold

Myndighed Arkivserie Indhold Myndighed Arkivserie Indhold Bornholms Sønder Herred Politiprotokol (1742-1918) 1742-1819 Bornholms Sønder Herred Politiprotokol (1742-1918) 1792-1799 mm. Bornholms Sønder Herred Politiprotokol (1742-1918)

Læs mere

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015

WORKSHOP SKIFTER. Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 WORKSHOP SKIFTER Opfølgning på foredrag af Michael Dupond den 5. februar 2015 Hvordan finder du det rigtige skifte? Er skiftet behandlet i København eller i provinsen? Dødsfald bliver registreret i dødsanmeldelsesprotokollen

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

1 Københavns Skiftekommission

1 Københavns Skiftekommission 1 Københavns Skiftekommission Ulrich Alster Klug 2013 ulrich@dannebrog.biz, www.dannebrog.biz, www.dannebrog.biz/skifter/skifter_kbh.pdf På www.sa.dk => ArkivalierOnline under andre københavnske skifter

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Ejendomshistorie. Michael Dupont

Ejendomshistorie. Michael Dupont Ejendomshistorie Michael Dupont Hvad kan vi nå Matriklen 1844 Tingbøger på AO (indgangsmidler) Realregistre (indgangsmidler) Udtagne skødegenparter Skøde- og panteprotokoller Brandtaksationer Fæsteprotokoller

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2017

NæstvedArkivernes Årsberetning 2017 NæstvedArkivernes Årsberetning 2017 Præstø Amtssygehus 1889. Fotograf: E. Arnholtz (B4662) Ny organisering og flytning til Jernbanegade Den 1. januar 2017 flyttede NæstvedArkiverne til Jernbanegade 12

Læs mere

Brugerhjælp/Workshop Ejendomshistorie på landet Rigsarkivet i Viborg, 21. marts 2019

Brugerhjælp/Workshop Ejendomshistorie på landet Rigsarkivet i Viborg, 21. marts 2019 Brugerhjælp/Workshop Ejendomshistorie på landet Rigsarkivet i Viborg, 21. marts 2019 Karen Straarup karen.straarup@viborgslaegt.dk Links: Opslag af persondata i de store databaser og Kort og ejendomsfakta

Læs mere

NæstvedArkivernes Årsberetning 2016

NæstvedArkivernes Årsberetning 2016 NæstvedArkivernes Årsberetning 2016 Styria Vaskeri, 1912. Vaskeriet blev startet i 1898 i Sct. Mortensgade. Fotograf: K. Knudsen. NæstvedArkivernes årsberetning 2016 Digitaliseringen er slået igennem på

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1833 - Fødes 20.10.1833 uægte barn af Caroline Larsdatter og Jonas (?) Mogensen, udlagte fader 1: i Nyrup By (Tikøb Sogn) ELLER 2: i Horneby (Tikøb Sogn) 1: Kirkebog. Den Danske Folkekirke Tikøb Sogn,

Læs mere

Hans Peter Poulsen, 1

Hans Peter Poulsen, 1 11-04-2018 Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 11. April 2018, Hans Peter Poulsen Fødselsstiftelsens døbefont, nu placeret i haven til Amaliegade 23-25 i København. Alle besovede Fruentimmer, som

Læs mere

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017

Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 Rigsarkivet og slægtsforskerne nu og i fremtiden Asbjørn Hellum DIS Aalborg 16. januar 2017 www.sa.dk Rigsarkivets Mission Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Ansøgning til Københavns Kultur- og Fritidsudvalg fra Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK).

Ansøgning til Københavns Kultur- og Fritidsudvalg fra Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK). Ansøgning til Københavns Kultur- og Fritidsudvalg fra Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i København (SLAK). Ansøgning: Sammenslutningen af Lokalarkiver i København fremsender hermed følgende

Læs mere

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her:

Kender du allerede disse systemer, kan du også finde arkivalierne direkte her: Se hvordan du søger Med denne søgefunktion kan du søge i arkivalier fra Dansk Vestindien på tværs af Rigsarkivets systemer: Arkivalier Online (scannede arkivalier), Rigsarkivets Indtastningsportal (afskrevne

Læs mere

Digitale samlinger fra Det Kgl. Bibliotek

Digitale samlinger fra Det Kgl. Bibliotek Digitale samlinger fra Det Kgl. Bibliotek Stig Roar Svenningsen, stsv@kb.dk Forsker Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Agenda Materialer og søgning i Digitale Samlinger fra Det Kgl. Bibliotek Kort om ophavsret

Læs mere

Klare mål for Statsbiblioteket 2009

Klare mål for Statsbiblioteket 2009 Klare mål for Statsbiblioteket 2009 tilfredsstillende Utilfredsstillende Biblioteket skal være åbent i den annoncerede åbningstid 99-100% 95-98% under 95% Hjemmesiden skal være oppe 24 timer i døgnet 99-100%

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

I sne og slud skal posten ud Erik Kann

I sne og slud skal posten ud Erik Kann I sne og slud skal posten ud Erik Kann Indledning herunder om foredragets to hovedtemaer Disposition Lidt posthistorie Postarkivalier på det genealogiske landkort Hvornår? Hvordan arbejder jeg med kildematerialet?

Læs mere

Den Kongelige Fødselsstiftelse Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 11. April 2018, Hans Peter Poulsen

Den Kongelige Fødselsstiftelse Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 11. April 2018, Hans Peter Poulsen Den Kongelige Fødselsstiftelse Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn 11. April 2018, Hans Peter Poulsen Fødselsstiftelsens døbefont, nu placeret i haven til Amaliegade 23-25 i København. 1 / 36 Den

Læs mere

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster

Vejledning. Kom godt i gang som frivillig indtaster Vejledning Kom godt i gang som frivillig indtaster RIGSARKIVET SIDE 2 Bliv frivillig Denne vejledning er skrevet til dig, der har lyst til at gøre en indsats som frivillig og skrive af fra historiske dokumenter,

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

Butikken, værkstedet og fabrikken centrale kilder til dansk virksomhedshistorie efter 1862

Butikken, værkstedet og fabrikken centrale kilder til dansk virksomhedshistorie efter 1862 2014,2 Butikken, værkstedet og fabrikken centrale kilder til dansk virksomhedshistorie efter 1862 AF KENN TARBENSEN Artiklen handler om centrale kilder til dansk virksomhedshistorie, primært efter Næringslovens

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Mødet blev afholdt den 20. november 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2014 3. Medlemsstatus a.

Læs mere

Ejendomshistorie. Michael Dupont

Ejendomshistorie. Michael Dupont Ejendomshistorie Michael Dupont Hvad kan vi nå Matriklen 1844 Tingbøger på AO (indgangsmidler) Realregistre (indgangsmidler) Udtagne skødegenparter Skøde- og panteprotokoller Brandtaksationer Fæsteprotokoller

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er:

De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: De tre forskningsprojekter, som bliver præsenteret fra Island, er: 1. Lensforvaltningen i Island 1550 til 1682 og lensarkivet. numer to. Præsters og provsters arkiver i Nationalarkivet, et projekt som

Læs mere

Sekretariat og Digitalisering ARKIVVEDTÆGTER ARKIV

Sekretariat og Digitalisering ARKIVVEDTÆGTER ARKIV Sekretariat og Digitalisering ARKIVVEDTÆGTER ARKIV AUGUST 2017 Indhold 1. Formål 3 2. Organisation 3 3. Arkivalierne 3 4. Bevarings- og kassationsretningslinjer 4 5. Aflevering til Arkivet 4 6. Pligtaflevering

Læs mere

Per Andersen

Per Andersen Per Andersen pan@slaegt.dk Tiden går med. Næstformand i Danske Slægtsforskere Leder af Slægtsforskernes Bibliotek (Albertslund) Medredaktør på Slægtsforskeren Med-moderator for Facebook-gruppen Slægtsforskning

Læs mere

Side. 1. Tavlhøjcenteret

Side. 1. Tavlhøjcenteret Side. 1 14 Tavlhøjcenteret Side. 2 Skattelister Hvis vi er interesseret i hvor meget vore aner tjente, kan en af vejene være at se efter hvad de betalte i skat. I den her forbindelse tænker jeg ikke på

Læs mere

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P. Beretning FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.3653/0-000) Indholdsfortegnelse Resumé side 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

Side. 1. Skærbækhus Slægtsforskning

Side. 1. Skærbækhus Slægtsforskning Side. 1 Skærbækhus Slægtsforskning Hæfte 26 Den 06 02 2018 Side. 2 Salldata.dk Hjemmesiden www.salldata.dk har en del forskellige arkivalier som vi slægtsforskere kan bruge. I min forskning har jeg mest

Læs mere

28/ Luft rum skal opdateres vi går en tur næste møde. Phillip printer tegninger til næste gang

28/ Luft rum skal opdateres vi går en tur næste møde. Phillip printer tegninger til næste gang Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Møde dato: 06-02-2019 Møde deltagere: Berit, Christian, Regitze, Morten Ikke tilstede: Kasper, Emil, Sophie,

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

28/ : Kasper sender mail til Mona angående adresser på alle beboer. Vi skal lave en mailliste til alle, så vi kan sende fælles mail.

28/ : Kasper sender mail til Mona angående  adresser på alle beboer. Vi skal lave en mailliste til alle, så vi kan sende fælles mail. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Møde dato: 12-12-2017 Møde deltagere: Berit, Christian,, Sophie, Morten Ikke tilstede:, Jens, Regitze, Kasper

Læs mere

Godsarkivalier på Internettet. John Rasmussen

Godsarkivalier på Internettet. John Rasmussen Godsarkivalier på Internettet John Rasmussen Godsarkiver Fæster ved godserne Hvad skal vi vide Internettet Hvilket gods skal vi søge oplysninger i Hvilke godsarkivalier findes på landsarkiverne Se arkivalierne

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 6 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen - på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger pai@dlf.org og Thorkild Thejsen

Læs mere